ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης Κωδικός Έργου: ΚΡ_22 ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 16 Π16 Τριµηνιαίες, εξαµηνιαίες, ετήσιες αναφορές και τελική αναφορά Τελική Έκδοση Σελίδα 1 από 141

2 Συγγραφείς: ρ. Ευάγγελος Πάλλης ρ. Χαράλαµπος Μάντακας ρ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος Γεώργιος Μαστοράκης Ευάγγελος Μαρκάκης Ανάργυρος Σιδέρης Φορείς: Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης Έκδοση: Τελική Μήνας Παράδοσης: Μ21 Ηµεροµηνία Παράδοσης: 31/03/08 Ενότητα Εργασίας: ΕΕ10 Copyright Κοινοπραξία ΠΑΣΙΦΑΗ, 2008 Τελική Έκδοση Σελίδα 2 από 141

3 Η κοινοπραξία του ΠΑΣΙΦΑΗ αποτελείται από: Εµπλοκή στο Έργο* Φορέας Συντοµογραφία Φορέα Περιφέρεια Α Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης KTE Κρήτη Σ ΤΕΧΝΕΤΡΟΠΙΑ ΕΠΕ ΤΝΕΤ Κρήτη Σ Ίκαρος Ραδιοτηλεοπτικές Επιχειρήσεις Α.Ε. Κρήτη TV CTV Κρήτη *Α = Ανάδοχος Σ = Συνεργαζόµενος Τελική Έκδοση Σελίδα 3 από 141

4 Ιστορικό Παραδοτέου Ηµεροµηνία Έκδοση Φορέας Περιγραφή Έκδοσης 28/02/2008 Προσχέδιο v0.1 ΚΤΕ Κρήτης ηµιουργία 15/03/2008 v0.4 ΚΤΕ Κρήτης Εκθέσεις προόδου 28/03/2008 Τελική ΚΤΕ Κρήτης Τελική Τελική Έκδοση Σελίδα 4 από 141

5 Περίληψη Το παραδοτέο Π16 Τριµηνιαίες, εξαµηνιαίες, ετήσιες αναφορές και τελική αναφορά του έργου ΠΑΣΙΦΑΗ αναφέρεται σε θέµατα διαχείρισης και στις εκθέσεις προόδου οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Περιγράφεται αναλυτικά η πορεία του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου. Τελική Έκδοση Σελίδα 5 από 141

6 Περιεχόµενα 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΙΦΑΗ η Έκθεση Προόδου Στοιχεία Έκθεσης Ενότητες Εργασιών Παραδοτέα είκτες αποτελέσµατος και επιπτώσεων του έργου απάνες Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες συνολικά Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες ΚΤΕ Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες ΤΝΕΤ Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες CTV Σχόλια-παρατηρήσεις αναδόχου και συνεργαζόµενων φορέων η Έκθεση Προόδου Στοιχεία Έκθεσης Ενότητες Εργασιών Παραδοτέα είκτες αποτελέσµατος και επιπτώσεων του έργου απάνες Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες συνολικά Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες ΚΤΕ Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες ΤΝΕΤ Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες CTV Σχόλια-παρατηρήσεις αναδόχου και συνεργαζόµενων φορέων η Έκθεση Προόδου Στοιχεία Έκθεσης Ενότητες Εργασιών Παραδοτέα είκτες αποτελέσµατος και επιπτώσεων του έργου απάνες Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες συνολικά Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες ΚΤΕ Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες ΤΝΕΤ Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες CTV Σχόλια-παρατηρήσεις αναδόχου και συνεργαζόµενων φορέων η Έκθεση Προόδου Στοιχεία Έκθεσης Ενότητες Εργασιών Παραδοτέα είκτες αποτελέσµατος και επιπτώσεων του έργου απάνες Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες συνολικά Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες ΚΤΕ...43 Τελική Έκδοση Σελίδα 6 από 141

7 Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες ΤΝΕΤ Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες CTV Σχόλια-παρατηρήσεις αναδόχου και συνεργαζόµενων φορέων η Έκθεση Προόδου Στοιχεία Έκθεσης Ενότητες Εργασιών Παραδοτέα είκτες αποτελέσµατος και επιπτώσεων του έργου απάνες Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες συνολικά Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες ΚΤΕ Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες ΤΝΕΤ Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες CTV Σχόλια-παρατηρήσεις αναδόχου και συνεργαζόµενων φορέων ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ/ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΙΦΑΗ Ετήσια Έκθεση Προόδου Οικονοµικού Αντικειµένου Στοιχεία Έκθεσης Ενότητες Εργασιών Παραδοτέα είκτες αποτελέσµατος και επιπτώσεων του υποέργου Οµάδα έργου και συνολική δαπάνη ανά άτοµο Ανθρωποµήνες και δαπάνη ανά κατηγορία προσωπικού Στοιχεία παραστατικών ανά φορέα και κατηγορία δαπάνης απάνες Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες συνολικά Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες ΚΤΕ Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες ΤΝΕΤ Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες CTV Συνοπτικός πίνακας συννηµένων εγγράφων-µελετών-παραστατικών Σχόλια-παρατηρήσεις αναδόχου Ετήσια Έκθεση Προόδου Φυσικού Αντικείµενο Αναλυτική Περιγραφή των Ενοτήτων Εργασιών (Ε.Ε.) που υλοποιήθηκαν Συνολικά αποτελέσµατα και παραδοτέα του έργου Τεχνολογία / Τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του έργου Συνεργασία φορέων (οικονοµικό και φυσικό αντικείµενο) Aιτιολόγηση αποκλίσεων δαπανών ανά φορέα και κατηγορία δαπάνης σε σχέση µε την αρχική πρόβλεψη Λοιπές παρατηρήσεις Τελική Έκθεση Προόδου Οικονοµικού Αντικειµένου Στοιχεία Έκθεσης Ενότητες Εργασιών Παραδοτέα είκτες αποτελέσµατος και επιπτώσεων του υποέργου Οµάδα έργου και συνολική δαπάνη ανά άτοµο...99 Τελική Έκδοση Σελίδα 7 από 141

8 2.3.6 Ανθρωποµήνες και δαπάνη ανά κατηγορία προσωπικού Στοιχεία παραστατικών ανά φορέα και κατηγορία δαπάνης απάνες Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες συνολικά Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες ΚΤΕ Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες ΤΝΕΤ Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες CTV Συνοπτικός πίνακας συννηµένων εγγράφων-µελετών-παραστατικών Σχόλια-παρατηρήσεις αναδόχου Τελική Έκθεση Προόδου Φυσικού Αντικειµένου Συνολικά αποτελέσµατα και παραδοτέα του έργου Τεχνολογία / Τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του έργου Συνεργασία φορέων (οικονοµικό και φυσικό αντικείµενο) Aιτιολόγηση αποκλίσεων δαπανών ανά φορέα και κατηγορία δαπάνης σε σχέση µε την αρχική πρόβλεψη Λοιπές παρατηρήσεις ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τελική Έκδοση Σελίδα 8 από 141

9 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΙΦΑΗ η Έκθεση Προόδου Στοιχεία Έκθεσης ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΕΚΘΕΣΗΣ: 1 ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ: 7/4/2006 ΕΩΣ: 10/4/2006 Κωδικός έργου : ΚΡ_22 Τίτλος έργου : Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης Επωνυµία Αναδόχου : Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης Υπεύθυνος έργου : ρ. Ευάγγελος Πάλλης ιεύθυνση επικοινωνίας: Εσταυρωµένος (Εντός ΤΕΙ Κρήτης), 71500, Ηράκλειο, Κρήτη Τηλέφωνο : Fax : ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Α/Α ΣΥΝΤΟΜΟ- ΓΡΑΦΙΚΑ 1 KTE Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης 2 ΤΝΕΤ ΤΕΧΝΕΤΡΟΠΙΑ 3 CTV Ίκαρος Ραδιοτηλεοπτικές Επιχειρήσεις - Κρήτη TV ΕΠΩΝΥΜΙΑ 9

10 1.1.2 Ενότητες Εργασιών ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 Ανάλυση απαιτήσεων, ανάγκες παροχής πληροφοριακού υλικού και διεπαφές χρηστών 2 Σχεδιασµός γενικής αρχιτεκτονικής δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης 3 Μελέτη των παρεχόµενων πολυµεσικών και ιαδικτυακών υπηρεσιών ενηµέρωσης 4 ικτυακή υποδοµή και µηχανισµοί για την επίγεια ψηφιακή µετάδοση στα UHF 5 Τεχνικές που θα χρησιµοποιηθούν για την αποδοτική παροχή των υπηρεσιών ενηµέρωσης 6 Ανάπτυξη του περιεχοµένου των πολυµεσικών υπηρεσιών ενηµέρωσης τουριστικού ενδιαφέροντος ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Στόχος της ενότητας εργασίας είναι η πραγµατοποίηση ανάλυσης των απαιτήσεων και ο προσδιορισµός των αναγκών παροχής πολυµεσικού υλικού και ιαδικτυακού περιεχοµένου ενηµέρωσης στους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Ηρακλείου µέσω των κατάλληλων διεπαφών των χρηστών. Στόχος της ενότητας εργασίας είναι ο σχεδιασµός του δικτύου της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Θα καθορισθούν οι λειτουργικές προδιαγραφές της προτεινόµενης ευρυζωνικής υποδοµής και θα προσδιορισθεί αναλυτικά η αρχιτεκτονική του δικτύου πρόσβασης Στόχος της ενότητας εργασίας αυτής είναι ο καθορισµός των υπηρεσιών ενηµέρωσης τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σχετικά µε το περιεχόµενό τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους Ένας από τους στόχους αυτής της ενότητας εργασίας είναι να αναπτύξει, να επιδείξει και να αποτιµήσει τις επιδόσεις µίας ευρυζωνικής µητροπολιτικής δικτυακής υποδοµής, όπως προδιαγράφηκε στην ΕΕ 2 και η οποία χρησιµοποιεί την επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική δέσµη για τη διασύνδεση ενδιάµεσων κόµβων διανοµής, προκειµένου να προσφέρει ταχεία πρόσβαση σε πολυµεσικές και ιαδικτυακές υπηρεσίες ενηµέρωσης. Στόχος της ενότητας αυτής είναι να µελετήσει και να παρουσιάσει τις µεθόδους που θα χρησιµοποιηθούν για την αποδοτική παροχή των υπηρεσιών ενηµέρωσης. Σε αυτήν την ενότητα εργασίας θα αναπτυχθεί το διαδραστικό οπτικοακουστικό πολυµεσικό περιεχόµενο ενηµέρωσης και θα δηµιουργηθούν οι κατάλληλες διαδραστικές εφαρµογές παρουσίασής του. ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ % ΟΛΟ- ΚΛΗΡΩΣΗΣ Παρατηρήσεις 4/7/2006 4/10/ ,00 Οι εργασίες της ενότητας εργασίας αυτής ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 4/9/2006 4/1/ ,00 Εργασίες υπό εξέλιξη 4/7/2006 4/12/ ,00 Εργασίες υπό εξέλιξη 4/1/2007 4/10/2007 0,00 Οι εργασίες της ενότητας εργασίας θα υλοποιηθούν στο µέλλον 4/8/2007 4/11/2007 0,00 Οι εργασίες της ενότητας εργασίας θα υλοποιηθούν στο µέλλον 4/10/2006 4/11/2007 0,00 Οι εργασίες της ενότητας εργασίας θα υλοποιηθούν στο µέλλον 7 Ανάπτυξη του περιεχοµένου των πολυµεσικών υπηρεσιών ενηµέρωσης πολιτιστικού ενδιαφέροντος Στόχος της συγκεκριµένης ενότητας εργασίας είναι να πραγµατοποιηθούν οι κατάλληλες τηλεοπτικές λήψεις στους περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους και σε σηµεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Κρήτης. 4/10/2006 4/11/2007 0,00 Οι εργασίες της ενότητας εργασίας θα υλοποιηθούν στο µέλλον 8 Τελικός έλεγχος ολοκληρωµένου δικτύου Στόχος της ΕΕ 8 είναι ο έλεγχος της ολοκλήρωσης προσαρµογής των διαφορετικών τµηµάτων του δικτύου της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για τη µετάδοση των απαραίτητων πληροφοριών ενηµέρωσης. 4/11/2007 4/2/2008 0,00 Οι εργασίες της ενότητας εργασίας θα υλοποιηθούν στο µέλλον 10

11 9 Αξιολόγηση και επίδειξη του δικτύου 10 ιαχείριση έργου, διάδοση, αξιοποίηση και διασπορά των αποτελεσµάτων Στόχος αυτής της ενότητας εργασίας είναι η αξιολόγηση της απόδοσης του δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης όσον αφορά τη µεταφορά ιαδικτυακών υπηρεσιών ενηµέρωσης καθώς και πολυµεσικού υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος. Σκοπός αυτής της ενότητας εργασίας είναι να εξασφαλίσει την καλή διαχείριση του έργου, από διοικητικής άποψης καθώς και η διαρκής ενηµέρωση σε κάθε ενδιαφερόµενο για τους σκοπούς και τα αποτελέσµατα του έργου. 4/1/ /3/2008 0,00 Οι εργασίες της ενότητας εργασίας θα υλοποιηθούν στο µέλλον 4/1/ /3/2008 0,00 Οι εργασίες της ενότητας εργασίας θα υλοποιηθούν στο µέλλον Παραδοτέα Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡ ΩΣΗ (Ν/Ο) Α/Α ΣΧΕΤ. ΕΕ Παρατηρήσεις Ανάλυση απαιτήσεων για την παροχή πολυµεσικού υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος Ανάγκες παροχής οπτικοακουστικού περιεχοµένου και ιαδικτυακών πληροφοριών ενηµέρωσης Σχεδιασµός και προσαρµογή γενικής αρχιτεκτονικής κεντρικού σηµείου εκποµπής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης Σχεδιασµός δικτύου πρόσβασης για τη λήψη πολυµεσικών και ιαδικτυακών υπηρεσιών ενηµέρωσης Το παραδοτέο Π01 αναφέρεται στην ανάλυση των απαιτήσεων για την παροχή πολυµεσικού και ιαδικτυακού υλικού ενηµέρωσης στους επισκέπτες/τουρίστες αλλά και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Ηρακλείου µε τη χρήση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Αναλύεται η προτεινόµενη δικτυακή υποδοµή η οποία αξιοποιεί τη δυνατότητα του προτύπου DVB-T για τη δηµιουργία δικτύων κορµού που θα επιτρέπουν τη διασύνδεση ενδιάµεσων κόµβων διανοµής στην περιοχή εκποµπής. 4/10/2006 Στο παραδοτέο Π02 παρουσιάζονται έρευνες σχετικά µε τον ηλεκτρονικό τουρισµό καθώς και µία έρευνα πεδίου που πραγµατοποιήθηκε στο Ηράκλειο η οποία αναδεικνύει την ανάγκη που υπάρχει σήµερα στις τουριστικές περιοχές για την παροχή νέων πολυµεσικών και ιαδικτυακών υπηρεσιών ενηµέρωσης στους επισκέπτες/τουρίστες. 4/10/2006 Το παραδοτέο Π03 αναφέρεται στο σχεδιασµό και την προσαρµογή της γενικής αρχιτεκτονικής του κεντρικού σηµείου εκποµπής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Καθορίζονται οι λειτουργικές προδιαγραφές της προτεινόµενης ευρυζωνικής υποδοµής και µελετούνται θέµατα σχετικά µε τα διαθέσιµα πρωτόκολλα επικοινωνίας, την κατερχόµενη ζεύξη της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και τις τεχνικές ενθυλάκωσης πακέτων IP στην τελική ροή µεταφοράς. 4/1/2007 Το παραδοτέο Π04 αναφέρεται στο σχεδιασµό του δικτύου πρόσβασης για τη λήψη πολυµεσικών και ιαδικτυακών υπηρεσιών ενηµέρωσης. Προσδιορίζεται αναλυτικά η αρχιτεκτονική του δικτύου πρόσβασης των τελικών χρηστών περιλαµβανοµένων των ενδιάµεσων κόµβων διανοµής και µελετούνται τα κατάλληλα κανάλια επιστροφής. 4/1/2007 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς Εργασίες υπό εξέλιξη Εργασίες υπό εξέλιξη 11

12 Προσδιορισµός τεχνικών χαρακτηριστικών πολυµεσικού και ιαδικτυακού περιεχοµένου τουριστικού ενδιαφέροντος Καθορισµός οπτικοακουστικού περιεχοµένου αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος Υλοποίηση και προσαρµογή υποδοµής κεντρικού σηµείου εκποµπής επίγειας ψηφιακής Το παραδοτέο Π05 αναφέρεται στον καθορισµό των υπηρεσιών ενηµέρωσης τουριστικού ενδιαφέροντος σχετικά µε το περιεχόµενό τους, την τυποποίησή τους, τις απαιτήσεις σε εύρος ζώνης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους 4/12/2006 Το παραδοτέο Π06 αναφέρεται στον καθορισµό του οπτικοακουστικού περιεχοµένου αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Μελετούνται οι κατάλληλες τεχνικές ανάπτυξης, επεξεργασίας και ψηφιοποίησης περιεχοµένου για τη δηµιουργία του απαραίτητου οπτικοακουστικού υλικού. 4/12/2006 τηλεόρασης. 4/10/2007 Υλοποίηση υποδοµής ενδιάµεσων κόµβων διανοµής. 4/10/2007 Τεχνικές παράδοσης υπηρεσιών ενηµέρωσης µέσω του δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και τεχνικές βελτίωσης ψηφιακών σφαιρικών απεικονίσεων. 4/11/2007 ιαδραστικό οπτικοακουστικό περιεχόµενο σε µορφότυπο κατάλληλο για τη µετάδοσή του µέσω του προτεινόµενου δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. 4/11/2007 Αποτύπωση επιλεγµένων σηµείων αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 4/11/2007 Επεξεργασία και προσαρµογή περιεχοµένου για την επίγεια ψηφιακή µετάδοση στα UHF. 4/11/2007 Αναφορά προσαρµογής και ολοκλήρωσης δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. 4/2/2008 Αξιολόγηση δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. 31/3/2008 Επίδειξη δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και των πολυµεσικών εφαρµογών τουριστικού ενδιαφέροντος. 31/3/2008 Τριµηνιαίες, εξαµηνιαίες, ετήσιες αναφορές και τελική αναφορά. 31/3/2008 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Εργασίες υπό εξέλιξη Εργασίες υπό εξέλιξη Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο µέλλον Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο µέλλον Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο µέλλον Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο µέλλον Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο µέλλον Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο µέλλον Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο µέλλον Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο µέλλον Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο µέλλον Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο µέλλον 12

13 17 18 Αναφορά διάδοσης αποτελεσµάτων, εργασίες συνεδρίων και δηµιουργία ιαδικτυακής Πύλης. 31/3/2008 Πρωτογενή έρευνα αγοράς πεδίου και σχέδιο αξιοποίησης αποτελεσµάτων. 31/3/2008 ΟΧΙ ΟΧΙ Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο µέλλον Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο µέλλον είκτες αποτελέσµατος και επιπτώσεων του έργου ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΗ Αριθµός εργαλείων, µεθοδολογιών, προϊόντων, υπηρεσιών, που αναµένεται να αναπτυχθούν στο έργο ραστηριότητες ενηµέρωσης, διάδοσης, προβολής,ευαισθητοποίησης του κοινού Aριθµός επιχειρήσεων που θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του προγράµµατος ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ Αριθµός 0 0 Αριθµός 3,00 0,00 Αριθµός 2,00 0,00 4 ηµιουργία νέων επιχειρήσεων Αριθµός 0,00 0, Αύξηση του κύκλου εργασιών από τις συγκεκριµένες Ε&Τ δραστηριότητες. Εφαρµογή / εξαγωγή νέων τεχνολογιών (αύξηση του δείκτη τεχνολογικής ικανότητας) Άλλοι τελικοί χρήστες των αποτελεσµάτων Αριθµός (ποσοστό) 0,00 0,00 Αριθµός 0,00 0,00 Αριθµός 0,00 0,00 8 Νέες προσλήψεις γυναικών Αριθµός 0,00 0, Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης Νέες θέσεις εργασίας µερικής και εποχιακής απασχόλησης Ανθρώπινο δυναµικό που απασχολείται στην Ε&Τ (ΙΠΑ) Αριθµός βιοµηχανικών πρωτοτύπων - καινοτοµικών προϊόντων και µεθόδων Αριθµός επιστηµονικών ανακοινώσεων που προέκυψαν από το έργο Αριθµός διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που κατατίθενται ως αποτέλεσµα του έργου Θέσεις απασχόλησης νέων ερευνητών στη διάρκεια του έργου Αριθµός ερευνητικών φορέων που θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του προγράµµατος Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (ισοδύναµα ανθρωποέτη δωδεκάµηνης διάρκειας) Αριθµός 0,00 0,00 Αριθµός 0,00 0,00 ΙΠΑ (Ανθρωποµήνες) Αριθµός 0,00 0,00 Αριθµός 2,00 0,00 Αριθµός 0,00 0,00 Αριθµός 0,00 0,00 Αριθµός 1,00 0,00 8,80 0,00 Παρατηρήσεις 13

14 1.1.5 απάνες Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες συνολικά ΚΑΤΗΓ. Σ ΚΩ. ΟΠΣ ΕΙ ΟΣ Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΗΜ. 1-1 Γ Αµοιβές υφιστάµενου προσωπικού µε µισθωτή σχέση , , ,00 420, Γ Αµοιβές νέου προσωπικού µε µισθωτή σχέση 0,00 0,00 0,00 0, Γ Αµοιβές προσωπικού µε ΠΥ/ανάθεση έργου/ απόδειξη δαπάνης , ,00 0,00 0, Γ ιαµόρφωση χώρων 0,00 0,00 0,00 0, Γ Mηχανήµατα / Εξοπλισµός , ,00 0,00 0,00 Βασικός εξοπλισµός (Η/Υ, 2-3 Γ επιστηµονικά όργανα) , ,00 0,00 0, Γ Αµοιβές τρίτων / υπεργολαβίες 0,00 0,00 0,00 0, Γ απάνες λογισµικού 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Γ απάνες Μετακινήσεων , ,00 0,00 0,00 5 Γ απάνες Αναλωσίµων , ,00 0,00 0,00 6 Γ Λοιπά Έξοδα , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: , , ,00 420,00 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣ Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΗΜ. Γ , , ,00 420,00 Γ , ,00 0,00 0,00 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ , ,00 0,00 0,00 Γ , ,00 0,00 0,00 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: , , ,00 420, Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες ΚΤΕ ΚΑΤΗΓ. Σ ΚΩ. ΟΠΣ 1-1 Γ Γ ΕΙ ΟΣ Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΗΜ. Αµοιβές υφιστάµενου προσωπικού µε µισθωτή σχέση , ,00 0,00 0,00 Αµοιβές νέου προσωπικού µε µισθωτή σχέση 0,00 0,00 0,00 0,00 14

15 1-3 Γ Αµοιβές προσωπικού µε ΠΥ/ανάθεση έργου/ απόδειξη δαπάνης , ,00 0,00 0, Γ ιαµόρφωση χώρων 0,00 0,00 0,00 0, Γ Mηχανήµατα / Εξοπλισµός 0,00 0,00 0,00 0,00 Βασικός εξοπλισµός (Η/Υ, 2-3 Γ επιστηµονικά όργανα) , ,00 0,00 0, Γ Αµοιβές τρίτων / υπεργολαβίες 0,00 0,00 0,00 0, Γ απάνες λογισµικού 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Γ απάνες Μετακινήσεων 4.750, ,00 0,00 0,00 5 Γ απάνες Αναλωσίµων , ,00 0,00 0,00 6 Γ Λοιπά Έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 0,00 0,00 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣ Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΗΜ. Γ , ,00 0,00 0,00 Γ , ,00 0,00 0,00 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ , ,00 0,00 0,00 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 0,00 0, Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες ΤΝΕΤ ΚΑΤΗΓ. Σ ΚΩ. ΟΠΣ 1-1 Γ Γ Γ ΕΙ ΟΣ Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΗΜ. Αµοιβές υφιστάµενου προσωπικού µε µισθωτή σχέση 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές νέου προσωπικού µε µισθωτή σχέση 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές προσωπικού µε ΠΥ/ανάθεση έργου/ απόδειξη δαπάνης , ,00 0,00 0, Γ ιαµόρφωση χώρων 0,00 0,00 0,00 0, Γ Mηχανήµατα / Εξοπλισµός 0,00 0,00 0,00 0,00 Βασικός εξοπλισµός (Η/Υ, 2-3 Γ επιστηµονικά όργανα) , ,00 0,00 0, Γ Αµοιβές τρίτων / υπεργολαβίες 0,00 0,00 0,00 0, Γ απάνες λογισµικού 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Γ απάνες Μετακινήσεων , ,00 0,00 0,00 5 Γ απάνες Αναλωσίµων 5.000, ,00 0,00 0,00 6 Γ Λοιπά Έξοδα 5.000, ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 0,00 0,00 15

16 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣ Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΗΜ. Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ , ,00 0,00 0,00 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ , ,00 0,00 0,00 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 0,00 0, Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες CTV ΚΑΤΗΓ. Σ ΚΩ. ΟΠΣ 1-1 Γ Γ Γ ΕΙ ΟΣ Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΗΜ. Αµοιβές υφιστάµενου προσωπικού µε µισθωτή σχέση , , ,00 420,00 Αµοιβές νέου προσωπικού µε µισθωτή σχέση 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές προσωπικού µε ΠΥ/ανάθεση έργου/ απόδειξη δαπάνης , ,00 0,00 0, Γ ιαµόρφωση χώρων 0,00 0,00 0,00 0, Γ Mηχανήµατα / Εξοπλισµός , ,00 0,00 0,00 Βασικός εξοπλισµός (Η/Υ, 2-3 Γ επιστηµονικά όργανα) , ,00 0,00 0, Γ Αµοιβές τρίτων / υπεργολαβίες 0,00 0,00 0,00 0, Γ απάνες λογισµικού 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Γ απάνες Μετακινήσεων , ,00 0,00 0,00 5 Γ απάνες Αναλωσίµων , ,00 0,00 0,00 6 Γ Λοιπά Έξοδα 5.000, ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: , , ,00 420,00 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣ Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΗΜ. Γ , , ,00 420,00 Γ , ,00 0,00 0,00 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ , ,00 0,00 0,00 16

17 Γ , ,00 0,00 0,00 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: , , ,00 420, Σχόλια-παρατηρήσεις αναδόχου και συνεργαζόµενων φορέων (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) Οι ερευνητικές οµάδες του έργου ΠΑΣΙΦΑΗ έχουν ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου την Ενότητα Εργασίας 1 και εργάζονται για την υλοποίηση των εργασιών των Ενοτήτων Εργασίας 2 και 3. Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι εργασίες που περιγράφονται στα δύο πρώτα παραδοτέα τα οποία αναφέρονται στην ανάλυση των απαιτήσεων και των αναγκών για την παροχή πολυµεσικού και ιαδικτυακού υλικού ενηµέρωσης στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου στην Κρήτη. Πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση της προτεινόµενης δικτυακής υποδοµής η οποία θα αξιοποιεί τη δυνατότητα του προτύπου DVB-T για τη δηµιουργία δικτύων κορµού που θα επιτρέπουν τη διασύνδεση ενδιάµεσων κόµβων διανοµής στην περιοχή εκποµπής και αναλύθηκαν οι λειτουργικές µονάδες που αναφέρονται στη σχεδίαση του κεντρικού σηµείου εκποµπής και της αλυσίδας µετάδοσης της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Επιπλέον στα παραδοτέα περιγράφονται οι υπηρεσίες οι οποίες θα παρέχονται στους τελικούς χρήστες αξιοποιώντας την προτεινόµενη δικτυακή αρχιτεκτονική κάνοντας χρήση του κατάλληλου εξοπλισµού. Στα πλαίσια των εργασιών της Ενότητας Εργασίας 1 ερευνήθηκαν επίσης βιβλιογραφικές πηγές σχετικά µε τον ηλεκτρονικό τουρισµό και πραγµατοποιήθηκε στο Ηράκλειο µία έρευνα πεδίου η οποία αναδεικνύει την ανάγκη που υπάρχει σήµερα στις τουριστικές περιοχές για την παροχή νέων πολυµεσικών και ιαδικτυακών υπηρεσιών ενηµέρωσης στους επισκέπτες/τουρίστες. Οι τάσεις και οι στάσεις του δείγµατος της έρευνας πεδίου αποδεικνύουν ότι υπάρχει αποδοχή για την παροχή πλούσιου οπτικοακουστικού περιεχοµένου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενηµέρωσης µε άµεσο και εύκολο τρόπο µε τη χρήση δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Επίσης αναδείχθηκαν η σπουδαιότητα των νέων τεχνολογιών, οι αλλαγές που έχουν επιφέρει µέχρι σήµερα στον τουριστικό τοµέα καθώς και η ανάγκη για επένδυση σε µηχανισµούς διάχυσης της ηλεκτρονικής τουριστικής πληροφορίας. Πιο συγκεκριµένα στο παραδοτέο Π01 περιγράφεται η προτεινόµενη αρχιτεκτονική του δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης η οποία αποτελείται από δύο βασικά υποσυστήµατα. Ένα κεντρικό σηµείο εκποµπής και µερικούς ενδιάµεσους κόµβους διανοµής. Κάθε ενδιάµεσος κόµβος δίνει τη δυνατότητα σε έναν αριθµό τελικών χρηστών που είναι γεωγραφικά κοντά του να έχουν πρόσβαση στις ιαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρονται από το δίκτυο. Επίσης παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του κεντρικού σηµείου εκποµπής και των ενδιάµεσων κόµβων διανοµής µε χρήση διαφορετικού καναλιού επιστροφής, αναφέρονται πληροφορίες σχετικά µε τον εξοπλισµό των τελικών χρηστών, παρουσιάζεται η αναλυτική λειτουργική περιγραφή της αλυσίδας εκποµπής DVB-T καθώς και οι υπηρεσίες ενηµέρωσης. 17

18 Στο παραδοτέο Π02 παρουσιάζονται έρευνες σχετικά µε τον ηλεκτρονικό τουρισµό καθώς και µία έρευνα πεδίου η οποία πραγµατοποιήθηκε µε τη µορφή ερωτηµατολογίων σε ένα µεγάλο δείγµα Ελλήνων και αλλοδαπών τουριστών/επισκεπτών της Κρήτης. Οι συγκεκριµένες έρευνες αποδεικνύουν την ανάγκη που υπάρχει στις τουριστικές περιοχές για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ιαδικτυακών υπηρεσιών γενικότερα για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών στο πρόγραµµα των διακοπών τους. Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µε τη µορφή ερωτηµατολογίου αποδεικνύει ότι υπάρχει µία τάση των τουριστών για την αποδοχή της λήψης υπηρεσιών ενηµέρωσης µε τη χρήση µελλοντικών δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης µε απλές συσκευές (αποκωδικοποιητές DVB-T) και Η/Υ στην περιοχή εκποµπής του ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου υλοποίησης του έργου ΠΑΣΙΦΑΗ οι ερευνητικές οµάδες έχουν ολοκληρώσει ένα µικρό µέρος της Ενότητας Εργασίας 2 και ένα µεγάλο µέρος της Ενότητας Εργασίας 3 οι εργασίες των οποίων αναµένονται να ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος του δεύτερου τριµήνου. Τα αποτελέσµατα των εργασιών αυτών θα παρουσιάζονται στα παραδοτέα Π03, Π04, Π05 και Π06 που θα κατατεθούν τα οποία θα αναφέρονται στο σχεδιασµό και την προσαρµογή της γενικής αρχιτεκτονικής του κεντρικού σηµείου εκποµπής της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και του δικτύου πρόσβασης για τη λήψη των προτεινόµενων υπηρεσιών ενηµέρωσης καθώς και στον προσδιορισµό των τεχνικών χαρακτηριστικών του πολυµεσικού και ιαδικτυακού περιεχοµένου αρχαιολογικού, τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριµήνου υλοποίησης του έργου ξεκινούν οι εργασίες των Ενοτήτων Εργασίας 6 και 7 για την ανάπτυξη του περιεχοµένου των πολυµεσικών και ιαδικτυακών υπηρεσιών ενηµέρωσης που θα προσφέρονται στους τελικούς χρήστες µε τη χρήση της προτεινόµενης δικτυακής αρχιτεκτονικής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης του έργου ΠΑΣΙΦΑΗ. 18

19 1.2 2 η Έκθεση Προόδου Στοιχεία Έκθεσης ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΕΚΘΕΣΗΣ: 2 ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ: 4/7/2006 ΕΩΣ: 4/1/2007 Κωδικός έργου : ΚΡ_22 Τίτλος έργου : Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης Επωνυµία Αναδόχου : Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης Υπεύθυνος έργου : ρ. Ευάγγελος Πάλλης ιεύθυνση επικοινωνίας: Εσταυρωµένος (Εντός ΤΕΙ Κρήτης), 71500, Ηράκλειο, Κρήτη Τηλέφωνο : Fax : Α/Α ΣΥΝΤΟΜΟ- ΓΡΑΦΙΚΑ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 1 KTE Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης 2 ΤΝΕΤ ΤΕΧΝΕΤΡΟΠΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 3 CTV Ίκαρος Ραδιοτηλεοπτικές Επιχειρήσεις - Κρήτη TV Ενότητες Εργασιών Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ % ΟΛΟ- ΚΛΗΡΩΣΗΣ Παρατηρήσεις 19

20 1 Ανάλυση απαιτήσεων, ανάγκες παροχής πληροφοριακού υλικού και διεπαφές χρηστών 2 Σχεδιασµός γενικής αρχιτεκτονικής δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης 3 Μελέτη των παρεχόµενων πολυµεσικών και ιαδικτυακών υπηρεσιών ενηµέρωσης 4 ικτυακή υποδοµή και µηχανισµοί για την επίγεια ψηφιακή µετάδοση στα UHF 5 Τεχνικές που θα χρησιµοποιηθούν για την αποδοτική παροχή των υπηρεσιών ενηµέρωσης 6 Ανάπτυξη του περιεχοµένου των πολυµεσικών υπηρεσιών ενηµέρωσης τουριστικού ενδιαφέροντος 7 Ανάπτυξη του περιεχοµένου των πολυµεσικών υπηρεσιών ενηµέρωσης πολιτιστικού ενδιαφέροντος 8 Τελικός έλεγχος ολοκληρωµένου δικτύου 9 Αξιολόγηση και επίδειξη του δικτύου 10 ιαχείριση έργου, διάδοση, αξιοποίηση και διασπορά των αποτελεσµάτων Στόχος της ενότητας εργασίας είναι η πραγµατοποίηση ανάλυσης των απαιτήσεων και ο προσδιορισµός των αναγκών παροχής πολυµεσικού υλικού και ιαδικτυακού περιεχοµένου ενηµέρωσης στους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Ηρακλείου µέσω των κατάλληλων διεπαφών των χρηστών. Στόχος της ενότητας εργασίας είναι ο σχεδιασµός του δικτύου της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Καθορίσθηκαν οι λειτουργικές προδιαγραφές της προτεινόµενης ευρυζωνικής υποδοµής και προσδιορίσθηκε αναλυτικά η αρχιτεκτονική του δικτύου πρόσβασης Στόχος της ενότητας εργασίας αυτής είναι ο καθορισµός των υπηρεσιών ενηµέρωσης τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σχετικά µε το περιεχόµενό τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους Ένας από τους στόχους αυτής της ενότητας εργασίας είναι να αναπτύξει, να επιδείξει και να αποτιµήσει τις επιδόσεις µίας ευρυζωνικής µητροπολιτικής δικτυακής υποδοµής, όπως προδιαγράφηκε στην ΕΕ 2 και η οποία χρησιµοποιεί την επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική δέσµη για τη διασύνδεση ενδιάµεσων κόµβων διανοµής, προκειµένου να προσφέρει ταχεία πρόσβαση σε πολυµεσικές και ιαδικτυακές υπηρεσίες ενηµέρωσης. Στόχος της ενότητας αυτής είναι να µελετήσει και να παρουσιάσει τις µεθόδους που θα χρησιµοποιηθούν για την αποδοτική παροχή των υπηρεσιών ενηµέρωσης. Σε αυτήν την ενότητα εργασίας θα αναπτυχθεί το διαδικτυακό περιεχόµενο ενηµέρωσης τουριστικού ενδιαφέροντος και θα δηµιουργηθούν οι κατάλληλες εφαρµογές παρουσίασής του. Στόχος της συγκεκριµένης ενότητας εργασίας είναι η ανάπτυξη του οπτικοαουστικού περιεχοµένου αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Θα γίνουν οι κατάλληλες τηλεοπτικές λήψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και σε σηµεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Κρήτης και θα πραγµατοποιηθούν οι διαδικασίες κωδικοποίησης και ενσωµάτωσης του υλικού στην πλατφόρµα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Στόχος της ΕΕ 8 είναι ο έλεγχος της ολοκλήρωσης προσαρµογής των διαφορετικών τµηµάτων του δικτύου της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για τη µετάδοση των απαραίτητων πληροφοριών ενηµέρωσης. Στόχος αυτής της ενότητας εργασίας είναι η αξιολόγηση της απόδοσης του δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης όσον αφορά τη µεταφορά ιαδικτυακών υπηρεσιών ενηµέρωσης καθώς και πολυµεσικού υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος. Σκοπός αυτής της ενότητας εργασίας είναι να εξασφαλίσει την καλή διαχείριση του έργου, από διοικητικής άποψης καθώς και η διαρκής ενηµέρωση σε κάθε ενδιαφερόµενο για τους σκοπούς και τα αποτελέσµατα του έργου. 4/7/2006 4/10/ ,00 Οι εργασίες της Ενότητας Εργασίας 1 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 4/9/2006 4/1/ ,00 Οι εργασίες της Ενότητας Εργασίας 2 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 4/7/2006 4/12/ ,00 Οι εργασίες της Ενότητας Εργασίας 3 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 4/1/2007 4/10/2007 0,00 Οι εργασίες της Ενότητας Εργασίας 4 θα υλοποιηθούν στο µέλλον 4/8/2007 4/11/2007 0,00 Οι εργασίες της Ενότητας Εργασίας 5 θα υλοποιηθούν στο µέλλον 4/10/2006 4/11/ ,00 Εργασίες υπό εξέλιξη 4/10/2006 4/11/ ,00 Εργασίες υπό εξέλιξη 4/11/2007 4/2/2008 0,00 Οι εργασίες της Ενότητας Εργασίας 8 θα υλοποιηθούν στο µέλλον 4/1/ /3/2008 0,00 Οι εργασίες της Ενότητας Εργασίας 9 θα υλοποιηθούν στο µέλλον 4/1/ /3/2008 0,00 Οι εργασίες της Ενότητας Εργασίας 10 θα υλοποιηθούν στο µέλλον 20

21 1.2.3 Παραδοτέα Α/Α Υλοποίηση και προσαρµογή υποδοµής ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ κεντρικού σηµείου εκποµπής επίγειας ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ψηφιακής τηλεόρασης. 4/10/2007 Το παραδοτέο Π01 αναφέρεται στην Υλοποίηση υποδοµής ανάλυση των απαιτήσεων για την ενδιάµεσων κόµβων παροχή πολυµεσικού και ιαδικτυακού διανοµής. 4/10/2007 υλικού ενηµέρωσης στους Τεχνικές παράδοσης επισκέπτες/τουρίστες αλλά και στους υπηρεσιών ενηµέρωσης κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της µέσω του δικτύου επίγειας πόλης του Ηρακλείου µε τη χρήση της ψηφιακής τηλεόρασης και επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. τεχνικές βελτίωσης Αναλύεται η προτεινόµενη δικτυακή ψηφιακών σφαιρικών υποδοµή η οποία αξιοποιεί τη απεικονίσεων. 4/11/2007 δυνατότητα του προτύπου DVB-T για Ανάλυση απαιτήσεων για τη Το δηµιουργία παραδοτέο δικτύων Π10 αναφέρεται κορµού που στο θα την παροχή πολυµεσικού ιαδικτυακό επιτρέπουν τη περιεχόµενο διασύνδεση ενηµέρωσης ενδιάµεσων υλικού τουριστικού κόµβων τουριστικού διανοµής ενδιαφέροντος στην περιοχή το οποίο ενδιαφέροντος εκποµπής. αναπτύσσεται στα πλαίσια του έργου 4/10/2006 Στο ΠΑΣΙΦΑΗ. παραδοτέο Αρκετά Π02 σηµεία παρουσιάζονται και χώροι ιαδραστικό έρευνες τουριστικού σχετικά ενδιαφέροντος µε τον ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό τουρισµό απεικονίζονται καθώς σφαιρικά και µία έρευνα και πεδίου περιεχόµενο σε µορφότυπο που υλοποιούνται πραγµατοποιήθηκε οι εφαρµογές στο που Ηράκλειο κατάλληλο για τη µετάδοσή η αφορούν οποία αναδεικνύει τις διαδραστικές την ανάγκη εικονικές που Ανάγκες του µέσω παροχής του υπάρχει επισκέψεις σήµερα και περιηγήσεις στις τουριστικές οι οποίες οπτικοακουστικού προτεινόµενου δικτύου περιοχές θα είναι διαθέσιµες για την παροχή µέσω νέων του δικτύου περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής και πολυµεσικών πρόσβασης από και τους ιαδικτυακών τελικούς ιαδικτυακών τηλεόρασης. πληροφοριών υπηρεσιών χρήστες. ενηµέρωσης στους 4/11/2007 ενηµέρωσης επισκέπτες/τουρίστες. Το παραδοτέο Π11 αναφέρεται στην 4/10/2006 Το αποτύπωση παραδοτέο των Π03 επιλεγµένων αναφέρεται σηµείων στο σχεδιασµό αρχαιολογικού και την και πολιτιστικού προσαρµογή της γενικής ενδιαφέροντος αρχιτεκτονικής της Κρήτης του και κεντρικού την σηµείου πραγµατοποίηση εκποµπής των επίγειας κατάλληλων ψηφιακής τηλεόρασης. τηλεοπτικών Καθορίσθηκαν λήψεων για τη δηµιουργία οι Αποτύπωση επιλεγµένων λειτουργικές πολυµεσικού προδιαγραφές περιεχοµένου της σηµείων αρχαιολογικού και προτεινόµενης ενηµέρωσης αρχαιολογικού ευρυζωνικής υποδοµής πολιτιστικού ενδιαφέροντος. και ενδιαφέροντος µελετήθηκανι του θέµατα έργου σχετικά ΠΑΣΙΦΑΗ µε τα 4/11/2007 Σχεδιασµός και διαθέσιµα Το παραδοτέο πρωτόκολλα Π12 αναφέρεται επικοινωνίας, στις προσαρµογή γενικής την διαδικασίες κατερχόµενη ψηφιοποίησης, ζεύξη της επίγειας αρχιτεκτονικής κεντρικού ψηφιακής κωδικοποίησης, τηλεόρασης επεξεργασίας, και τις τεχνικές σηµείου εκποµπής επίγειας ενθυλάκωσης συµπίεσης και πακέτων πολυπλεξίας IP στην του τελική ψηφιακής τηλεόρασης ροή οπτικοακουστικού µεταφοράς. περιεχοµένου 4/1/2007 Το ενηµέρωσης παραδοτέο αρχαιολογικού Π04 αναφέρεται στο σχεδιασµό ενδιαφέροντος του του δικτύου έργου πρόσβασης ΠΑΣΙΦΑΗ, για οι Επεξεργασία και τη οποίες λήψη απαιτούνται πολυµεσικών για και τη µετάδοσή προσαρµογή περιεχοµένου ιαδικτυακών του µέσα στο κοινό υπηρεσιών ψηφιακό ενηµέρωσης. για την επίγεια ψηφιακή Προσδιορίσθηκε τηλεοπτικό µπουκέτο αναλυτικά του η µετάδοση στα UHF. αρχιτεκτονική προτεινόµενου του δικτύου. πρόσβασης 4/11/2007 Αναφορά Σχεδιασµός προσαρµογής δικτύου και των τελικών χρηστών πρόσβασης ολοκλήρωσης για δικτύου τη λήψη συµπεριλαµβανοµένων των πολυµεσικών επίγειας ψηφιακής και ενδιάµεσων κόµβων διανοµής και ιαδικτυακών τηλεόρασης. υπηρεσιών µελετήθηκαν τα κατάλληλα κανάλια 4/2/2008 Αξιολόγηση ενηµέρωσης δικτύου επιστροφής. 4/1/2007 επίγειας ψηφιακής Το παραδοτέο Π05 αναφέρεται στον τηλεόρασης. καθορισµό των υπηρεσιών 31/3/2008 Προσδιορισµός Επίδειξη δικτύου τεχνικών επίγειας ενηµέρωσης τουριστικού χαρακτηριστικών ψηφιακής τηλεόρασης και ενδιαφέροντος σχετικά µε το πολυµεσικού των πολυµεσικών και περιεχόµενό τους, την τυποποίησή ιαδικτυακού εφαρµογών τουριστικού περιεχοµένου τους, τις απαιτήσεις σε εύρος ζώνης τουριστικού ενδιαφέροντος. ενδιαφέροντος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους 4/12/ /3/2008 Τριµηνιαίες, εξαµηνιαίες, Το παραδοτέο Π06 αναφέρεται στον ετήσιες αναφορές και τελική καθορισµό του οπτικοακουστικού αναφορά. περιεχοµένου αρχαιολογικού και 31/3/2008 πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αναφορά Καθορισµός διάδοσης Μελετήθηκαν οι κατάλληλες τεχνικές οπτικοακουστικού αποτελεσµάτων, εργασίες ανάπτυξης, επεξεργασίας, περιεχοµένου συνεδρίων και δηµιουργία ψηφιοποίησης και πολυπλεξίας ιαδικτυακής αρχαιολογικού Πύλης. και περιεχοµένου για τη δηµιουργία του 31/3/2008 πολιτιστικού Πρωτογενή έρευνα ενδιαφέροντος αγοράς απαραίτητου οπτικοακουστικού υλικού. 4/12/2006 πεδίου και σχέδιο αξιοποίησης αποτελεσµάτων. 31/3/2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΧΙ (Ν/Ο) ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 4 Α/Α ΣΧΕΤ. ΕΕ Παρατηρήσεις Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο µέλλον Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο µέλλον Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο µέλλον Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς Οι Εργασίες εργασίες υπό ολοκληρώθηκαν εξέλιξη επιτυχώς Εργασίες υπό εξέλιξη Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς Εργασίες υπό εξέλιξη Οι εργασίες θα υλοποιηθούν Οι στο εργασίες µέλλον ολοκληρώθηκαν επιτυχώς Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο µέλλον Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν θα υλοποιηθούν επιτυχώς στο µέλλον Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο µέλλον Οι εργασίες θα υλοποιηθούν Οι στο εργασίες µέλλον ολοκληρώθηκαν επιτυχώς Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο µέλλον 21

22 1.2.4 είκτες αποτελέσµατος και επιπτώσεων του έργου ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΗ Αριθµός εργαλείων, µεθοδολογιών, προϊόντων, υπηρεσιών, που αναµένεται να αναπτυχθούν στο έργο ραστηριότητες ενηµέρωσης, διάδοσης, προβολής,ευαισθητοποίησης του κοινού Aριθµός επιχειρήσεων που θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του προγράµµατος ηµιουργία νέων επιχειρήσεων Αύξηση του κύκλου εργασιών από τις συγκεκριµένες Ε&Τ δραστηριότητες. Εφαρµογή / εξαγωγή νέων τεχνολογιών (αύξηση του δείκτη τεχνολογικής ικανότητας) Άλλοι τελικοί χρήστες των αποτελεσµάτων ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ Αριθµός 0 0 Αριθµός 3,00 0,00 Αριθµός 2,00 2,00 Αριθµός 0,00 0,00 Αριθµός (ποσοστό) 0,00 0,00 Αριθµός 0,00 0,00 Αριθµός 0,00 0,00 8 Νέες προσλήψεις γυναικών Αριθµός 0,00 0, Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης Νέες θέσεις εργασίας µερικής και εποχιακής απασχόλησης Ανθρώπινο δυναµικό που απασχολείται στην Ε&Τ (ΙΠΑ) Αριθµός βιοµηχανικών πρωτοτύπων - καινοτοµικών προϊόντων και µεθόδων Αριθµός επιστηµονικών ανακοινώσεων που προέκυψαν από το έργο Αριθµός διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που κατατίθενται ως αποτέλεσµα του έργου Θέσεις απασχόλησης νέων ερευνητών στη διάρκεια του έργου Αριθµός ερευνητικών φορέων που θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του προγράµµατος Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (ισοδύναµα ανθρωποέτη δωδεκάµηνης διάρκειας) Αριθµός 0,00 0,00 Αριθµός 0,00 0,00 ΙΠΑ (Ανθρωποµήνες) Αριθµός 0,00 0,00 Αριθµός 2,00 0,00 Αριθµός 0,00 0,00 Αριθµός 0,00 0,00 Αριθµός 1,00 1,00 8,80 0,00 Παρατηρήσεις 22

23 1.2.5 απάνες Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες συνολικά ΚΑΤΗΓ. Σ ΚΩ. ΟΠΣ ΕΙ ΟΣ Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΗΜ. 1-1 Γ Αµοιβές υφιστάµενου προσωπικού µε µισθωτή σχέση , , , , Γ Αµοιβές νέου προσωπικού µε µισθωτή σχέση 0,00 0,00 0,00 0, Γ Αµοιβές προσωπικού µε ΠΥ/ανάθεση έργου/ απόδειξη δαπάνης , , , , Γ ιαµόρφωση χώρων 0,00 0,00 0,00 0, Γ Μηχανήµατα / Εξοπλισµός , ,00 0,00 0,00 Βασικός εξοπλισµός (Η/Υ, 2-3 Γ επιστηµονικά όργανα) , , ,00 612, Γ Αµοιβές τρίτων / υπεργολαβίες 0,00 0,00 0,00 0, Γ απάνες λογισµικού 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Γ απάνες Μετακινήσεων , ,00 0,00 0,00 5 Γ απάνες Αναλωσίµων , ,00 896,17 403,28 6 Γ Λοιπά Έξοδα , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: , , , ,10 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣ Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΗΜ. Γ , , , ,00 Γ , , , ,82 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ , ,00 0,00 0,00 Γ , , ,00 612,00 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ , ,00 896,17 403,28 ΣΥΝΟΛΟ: , , , , Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες ΚΤΕ Αµοιβές προσωπικού µε ΠΥ/ανάθεση 1-3 Γ έργου/ απόδειξη δαπάνης , ,00 ΠΡΑΓΜΑΤΟ- 0,00 ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ 0,00 ΚΑΤΗΓ. 2-1 Γ ΚΩ. ιαµόρφωση ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΕΙ ΟΣ χώρων Σ 0,00 0,00 ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ 0,00 ΗΜ. 0,00 Σ ΟΠΣ ΓΙΣΜΟΣ 2-2 Γ Mηχανήµατα / Εξοπλισµός 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές Βασικός υφιστάµενου εξοπλισµός (Η/Υ, προσωπικού µε Γ Γ µισθωτή επιστηµονικά σχέση όργανα) , , , , ,000, ,000, Γ Αµοιβές νέου τρίτων προσωπικού / υπεργολαβίες µε µισθωτή 0,00 0,00 0,00 0, Γ Γ σχέση απάνες λογισµικού 0,00 0,00 0,00 0,00 23

24 4 Γ απάνες Μετακινήσεων 4.750, ,00 0,00 0,00 5 Γ απάνες Αναλωσίµων , ,00 0,00 0,00 6 Γ Λοιπά Έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: , , , ,00 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣ Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΗΜ. Γ , , , ,00 Γ , ,00 0,00 0,00 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ , ,00 0,00 0,00 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: , , , , Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες ΤΝΕΤ ΚΑΤΗΓ. Σ ΚΩ. ΟΠΣ 1-1 Γ Γ Γ ΕΙ ΟΣ Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΗΜ. Αµοιβές υφιστάµενου προσωπικού µε µισθωτή σχέση 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές νέου προσωπικού µε µισθωτή σχέση 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές προσωπικού µε ΠΥ/ανάθεση έργου/ απόδειξη δαπάνης , , , , Γ ιαµόρφωση χώρων 0,00 0,00 0,00 0, Γ Μηχανήµατα / Εξοπλισµός 0,00 0,00 0,00 0,00 Βασικός εξοπλισµός (Η/Υ, 2-3 Γ επιστηµονικά όργανα) , ,00 0,00 0, Γ Αµοιβές τρίτων / υπεργολαβίες 0,00 0,00 0,00 0, Γ απάνες λογισµικού 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Γ απάνες Μετακινήσεων , ,00 0,00 0,00 5 Γ απάνες Αναλωσίµων 5.000, ,00 0,00 0,00 6 Γ Λοιπά Έξοδα 5.000, ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: , , , ,82 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣ Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΗΜ. 24

25 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ , , , ,82 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ , ,00 0,00 0,00 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: , , , , Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες CTV ΚΑΤΗΓ. Σ ΚΩ. ΟΠΣ 1-1 Γ Γ Γ ΕΙ ΟΣ Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΗΜ. Αµοιβές υφιστάµενου προσωπικού µε µισθωτή σχέση , , , ,00 Αµοιβές νέου προσωπικού µε µισθωτή σχέση 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές προσωπικού µε ΠΥ/ανάθεση έργου/ απόδειξη δαπάνης , ,00 0,00 0, Γ ιαµόρφωση χώρων 0,00 0,00 0,00 0, Γ Μηχανήµατα / Εξοπλισµός , ,00 0,00 0,00 Βασικός εξοπλισµός (Η/Υ, 2-3 Γ επιστηµονικά όργανα) , , ,00 612, Γ Αµοιβές τρίτων / υπεργολαβίες 0,00 0,00 0,00 0, Γ απάνες λογισµικού 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Γ απάνες Μετακινήσεων , ,00 0,00 0,00 5 Γ απάνες Αναλωσίµων , ,00 896,17 403,28 6 Γ Λοιπά Έξοδα 5.000, ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: , , , ,28 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣ Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΗΜ. Γ , , , ,00 Γ , ,00 0,00 0,00 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ , ,00 0,00 0,00 Γ , , ,00 612,00 Γ ,00 0,00 0,00 0,00 Γ , ,00 896,17 403,28 ΣΥΝΟΛΟ: , , , ,28 25

26 1.2.6 Σχόλια-παρατηρήσεις αναδόχου και συνεργαζόµενων φορέων (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) Οι ερευνητικές οµάδες του έργου ΠΑΣΙΦΑΗ έχουν ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριµήνου τις Ενότητες Εργασίας 2 και 3 και εργάζονται για την υλοποίηση των εργασιών των Ενοτήτων Εργασίας 6 και 7. Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι εργασίες που περιγράφονται στα παραδοτέα Π03, Π04, Π05 και Π06 τα οποία αναφέρονται κυρίως στις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της προτεινόµενης δικτυακής αρχιτεκτονικής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και του πολυµεσικού και ιαδικτυακού περιεχοµένου ενηµέρωσης αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος για την παροχή του στους τελικούς χρήστες οι οποίοι θα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου. Στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 2 σχεδιάστηκε η γενική αρχιτεκτονική της προτεινόµενης πλατφόρµας DVB-T και των επί µέρους λειτουργικών µονάδων οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του τελικού δικτύου παροχής των πληροφοριών ενηµέρωσης. Μελετήθηκαν και καθορίσθηκαν επίσης όλες οι λειτουργικές προδιαγραφές της ευρυζωνικής µητροπολιτικής υποδοµής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης η οποία θα χρησιµοποιεί την τηλεοπτική δέσµη για τη διασύνδεση ενδιάµεσων κόµβων διανοµής προκειµένου να προσφέρει ταχεία πρόσβαση στις υπηρεσίες οπτικοακουστικού και ιαδικτυακού περιεχοµένου. Επιπλέον στην ίδια Ενότητα Εργασίας προσδιορίσθηκε αναλυτικά η αρχιτεκτονική του δικτύου πρόσβασης των τελικών χρηστών συµπεριλαµβανοµένων των ενδιάµεσων κόµβων διανοµής και µελετήθηκαν θέµατα σχετικά µε τα διαθέσιµα πρωτόκολλα επικοινωνίας, τα κατάλληλα κανάλια επιστροφής και το είδος πρόσβασης των τελικών χρηστών στις προτεινόµενες υπηρεσίες. Στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 3 καθορίσθηκαν οι υπηρεσίες ενηµέρωσης τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σχετικά µε το περιεχόµενό τους, την τυποποίησή τους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και τις απαιτήσεις σε εύρος ζώνης. Επίσης µελετήθηκαν οι κατάλληλες τεχνικές ανάπτυξης, επεξεργασίας, ψηφιοποίησης και πολυπλεξίας για την παροχή του οπτικοακουστικού υλικού ενηµέρωσης του έργου ΠΑΣΙΦΑΗ στους τελικούς χρήστες οι οποίοι θα βρίσκονται µέσα στην περιοχή κάλυψης του DVB-T. Στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 6 αναπτύσσεται το ιαδικτυακό περιεχόµενο ενηµέρωσης τουριστικού ενδιαφέροντος και δηµιουργούνται οι κατάλληλες διαδραστικές εφαρµογές παρουσίασής του. Αρκετοί χώροι και σηµεία τουριστικού ενδιαφέροντος απεικονίζονται σφαιρικά και υλοποιούνται οι εικονικές επισκέψεις και περιηγήσεις οι οποίες θα είναι διαθέσιµες µέσω του δικτύου πρόσβασης της προτεινόµενης δικτυακής αρχιτεκτονικής. Επίσης στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 7 πραγµατοποιούνται οι κατάλληλες τηλεοπτικές λήψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και σε σηµεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Κρήτης και αξιοποιείται ο κατάλληλος εξοπλισµός για την ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση του συγκεκριµένου υλικού στη µορφή που απαιτείται για τη µετάδοσή του στο κοινό µπουκέτο προγραµµάτων της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Πιο συγκεκριµένα στο παραδοτέο Π03 περιγράφεται ο σχεδιασµός της γενικής αρχιτεκτονικής του κεντρικού σηµείου εκποµπής και όλες οι λειτουργικές µονάδες που αναφέρονται στην αλυσίδα µετάδοσης της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Μελετήθηκαν θέµατα σχετικά µε τα διαθέσιµα πρωτόκολλα επικοινωνίας, την κατερχόµενη ζεύξη DVB-T, τις διεπαφές MPEG-2, 26

27 την πολυπλεξία ψηφιακών τηλεοπτικών προγραµµάτων, την τεχνική µετάδοσης/διαµόρφωσης COFDM, τα διάφορα στάδια κωδικοποίησης και διεµπλοκής του προτύπου DVB-T, την ιεραρχική µετάδοση και τις τεχνικές ενθυλάκωσης διαδικτυακών πακέτων IP στην τελική ροή µεταφοράς MPEG-2. Στο παραδοτέο Π04 περιγράφεται ο σχεδιασµός του δικτύου πρόσβασης της προτεινόµενης δικτυακής αρχιτεκτονικής και όλες οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αφορούν τους ενδιάµεσους κόµβους διανοµής των υπηρεσιών του δικτύου. Μελετήθηκαν αναλυτικά θέµατα σχετικά µε τα διαθέσιµα πρωτόκολλα ασύρµατης επικοινωνίας για τη δηµιουργία του δικτύου πρόσβασης, τα κατάλληλα κανάλια επιστροφής, τον εξοπλισµό των τελικών χρηστών, τους δέκτες και την αλυσίδα λήψης DVB-T, καθώς και το πρότυπο διαδραστικότητας και ενοποίησης ετερογενών δικτύων τηλεπικοινωνιών και δικτύων ευρείας κάλυψης. Στο παραδοτέο Π05 περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές του πολυµεσικού και διαδικτυακού περιεχοµένου που θα υλοποιηθεί από την εταιρεία ΤΕΧΝΕΤΡΟΠΙΑ η οποία θα αξιοποιήσει τον κατάλληλο εξοπλισµό για την παραγωγή ολοκληρωµένων πολυεπίπεδων διαδραστικών εφαρµογών που ενσωµατώνουν ψηφιακές σφαιρικές απεικονίσεις από επιλεγµένα σηµεία της Κρήτης τουριστικού κυρίως ενδιαφέροντος. Στο παραδοτέο Π06 παρουσιάζονται οι κατάλληλες πληροφορίες των τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες ενηµέρωσης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σχετικά µε το περιεχόµενό τους, την τυποποίησή τους και τις απαιτήσεις του οπτικοακουστικού υλικού που χρειάζονται για τη µετάδοσή του στην περιοχή εκποµπής. Επιπλέον παρουσιάζονται οι τεχνικές ανάπτυξης επεξεργασίας, ψηφιοποίησης και πολυπλεξίας του πολυµεσικού περιεχοµένου για τη δηµιουργία του κοινού ψηφιακού τηλεοπτικού µπουκέτου που θα εκπέµπεται στα UHF. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριµήνου υλοποίησης του έργου ΠΑΣΙΦΑΗ οι ερευνητικές οµάδες έχουν ολοκληρώσει τις Ενότητες Εργασίας 2 και 3 και τα αποτελέσµατα των εργασιών αυτών παρουσιάζονται στα παραδοτέα Π03, Π04, Π05 και Π06. Επίσης στο ίδιο τρίµηνο έχουν αρχίσει οι εργασίες οι οποίες αναφέρονται στις Ενότητες Εργασίας 6 και 7. Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριµήνου υλοποίησης του έργου θα συνεχιστούν οι εργασίες των Ενοτήτων Εργασίας 6 και 7 για την ανάπτυξη του περιεχοµένου των πολυµεσικών και ιαδικτυακών υπηρεσιών ενηµέρωσης αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος οι οποίες θα προσφέρονται στους τελικούς χρήστες µέσω της προτεινόµενης δικτυακής αρχιτεκτονικής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης του έργου ΠΑΣΙΦΑΗ. Οι εργασίες αυτές θα παρουσιάζονται αναλυτικά στα παραδοτέα Π10, Π11 και Π12. Παράλληλα το τρίτο τρίµηνο ξεκινούν οι εργασίες για την υλοποίηση της δικτυακής υποδοµής και των µηχανισµών για την επίγεια ψηφιακή µετάδοση στα UHF. Οι εργασίες αυτές αναφέρονται στην Ενότητα Εργασίας 4 και θα παρουσιασθούν αναλυτικά στα παραδοτέα Π07 και Π08. 27

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ α/α Ενότητα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΜΕΤΡΟ 4 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ / ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερευνα Γνώµης Επιχειρήσεων (Σεπτ-Οκτ. 2013) Α:Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΠΣ ΥΠΕΘΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΠΣ ΥΠΕΘΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΡΟ: ΥΠΟΜΕΤΡΟ: ΚΩ.Ε/Ε ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή Το μάθημα «Αρχές Ψηφιακής Τηλεόρασης» εξετάζει τις τεχνολογίες και τους μηχανισμούς που παρεμβάλλονται για να διανεμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

«ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη»

«ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & Τµήµα Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς πόλης Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη» «ηµιουργία υποδοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού.

Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού. Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α1 Διασύνδεση σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 01/07/2015 Α.Π. : οικ. 3006 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 01/07/2015 Α.Π. : οικ. 3006 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης

Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης Ανάπτυξη ασύρµατου συστήµατος εσωτερικού χώρου χαµηλού κόστους για µετάδοση φωνής και δεδοµένων σε πολιτιστικά κέντρα βασισµένο σε Bluetooth Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (Τ Π) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ... 7 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Κατ. Πράξεων 1: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό» Υποκατηγορία Πράξεων 3: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διαδρομές στην Αθήνα" με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διαδρομές στην Αθήνα με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.974/ΨΣ8684-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.974/ΨΣ8684-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Πλούτωνος 27 - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» h>p://www.medianetlab.gr Μέρος του προγράμματος «Ψηφιακές Επικοινωνίες» του Ι.Π&Τ. Κατά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σελ.1 / 7 1. Ταυτότητα Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7, Ηράκλειο Ταχ. Κώδικας : 71202 Πληρ.: Αλκµήνη Χοχλιδάκη Τηλ.: 2813-404546 Fax : 2810-335040 Email : achochli@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

TEI ΚΡΗΤΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΣΥΖΕΥΞΗ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ιηµερίδα ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ για «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ» Χανιά 22-23 23 Απριλίου 2010 Λιοδάκης Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ 1 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Πλούτωνος 27 - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 26 03 205 ιάρκεια πρόσκλησης: συνεχής από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έως και την 22/ 07/ 205. Αξιολογούνται σταδιακά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.957/ΨΣ4638-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.957/ΨΣ4638-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30329 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Περιεχόμενα Τι αλλάζει στην Τηλεόραση; Πλεονεκτήματα ΨΤ Τι παραμένει το ίδιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 12/08/2014 Α.Π. : 3148 Προς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ T.K : 22300

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 12/08/2014 Α.Π. : 3148 Προς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ T.K : 22300 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 13:03:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΔ5ΓΝ-ΥΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση

Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση Μιχάλης Ταµήλος - ήµαρχος Τρικκαίων Πρόεδρος της επιτροπής νέων τεχνολογιών και τοπικής διακυβέρνησης της ΚΕ ΚΕ www.themegallery.com Η παρούσα κατάσταση 1 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ του ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ.

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ του ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ. ΕΠΕΝ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ------------------------------------- ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ.Δ/νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 E-mail: rescom@upatras.gr Url: http://research.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Πλούτωνος

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ AΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ AΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ YΠOYPΓEIO ANAΠTYΞHΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ AΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.436/ ΨΣ3766-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.436/ ΨΣ3766-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ E.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» - Άξονας Προτεραιότητας 2 - Μέτρο 5 Υποέργο: «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ΧΧΧ Χωρική ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα