E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 3141,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 3141,"

Transcript

1 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 3141, Ν. 10(ΙΙΙ)/97 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας για Νομική Συνεργασία σε Αστικά και Ποινικά θέματα (Κυρωτικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση της Συμφωνίας. Πίνακας Μέρος Ι Μέρος II. Αριθμός 10(111) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακολούθα: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας για Νομική Συνεργασία σε Αστικά και Ποινικά Θέματα (Κυρωτικός) Νόμος του Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας για Νομική Συνεργασία σε Αστικά και Ποινικά Θέματα η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 14 Νοεμβρίου 1996 από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης των δύο Συμβαλλόμενων Μερών. 3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Συμφωνία, της οποίας το κείμενο στο ελληνικό πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα το δε κείμενο στο αγγλικό πρωτότυπο στο Μέρος Π αυτού.

2 767 Ν. 10(ΙΠ)/97 ΠΙΝΑΚΑΣ (άρθρο 3) 1-ΞΡΟΣ Ι (κείμενο ελληνικοί ΣΥΜΠΟΝΙΑ πρωτοτύπου) ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΟΝΙΑΣ ΠΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑ/ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Κυπριακή Δημοκρατία και η Δημοκρατία τος ΠοΑωνίος που κατωτέρω θα αναφέρονται ως *τα Συμβαλλόμενα Μέρη 9, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση τυν δεσμών φίνος μεταξύ των χωρών τους και επιθυμώντας να ρυθμίσουν τη νομική συνεργασία τους στους τομείς του αστικού και ποινικού δικαίου με βόσο τον αμοιβαίο σεβοσμό στην κυριαρχία και ισότητα και προς αμοιβαίο όφελος, έχουν αποφασίσει να οχτνομολογήσουν την παρούσα Συμφωνία Νομικής Συνεργασίας σε Αστικά και Ποινικά θέματα Για το σκοπό αυτό τα δυο Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν ορίσει τους Πληρεξουσίους τους: για την Κυπριακή Δημοκρατία τον Υπουργό Δ/KC οσύνης και Δημοσίας Τάξεως κο Αλέκο Κ Ευαγγέλου γα τη Δημοκρατία της Πολωνίας τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Δρ Γκρζεκόρζ Τσιετσιέρσκι οι οποίοι, αφού αντάλλαζαν τα αντίστοιχα πληρεξούσια έγγραφα τους τα οποία διαπιστώθηκαν σε πλήρη τάξη, έχουν συμφωνήσει τα οόλουθα

3 768 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1 Δικαστική Προστασία 1. Ο πολίτες του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους θα απολαμβάνουν στο έδαφος τ υ άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους τα ίδια δικαιώματα, αναφορικά με τη δικαστικήπροστασία προσώπων ή περιουσίας, όπυς οι πολίτες του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2. Οι πολίτες του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους θα έχουν δικαίωμα να αρχίσουν διαδικασίες ενώπιον τυν δικαστικών αρχών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους κάτυ από τις ίδιες συνθήκες όπυς ο< πολίτες του τελευταίου Συμβαλλόμενου Μέρους. 3. Οι πρόνοιες τυν παραγράφων 1 και 2 του 'Αρθρου αυτού θα ισχύουν επίσος και σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί ή ιδρυθεί στο έδαφος ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σύμφωνα με το νόμο του. Άρθρο 2 Μείωση στα ή Απαλλαγή από τα Έξοδα Διαδικασιών και Νομική Αρωγή Οι πολίτες του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους κατόπιν αίτησης, θα έχουν μείωση στα ή απαλλαγή από τα έξοδα διοδικοσιών στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, και θα τους παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή κάτω από τις ίδιες συνθήκες και στην ίδια έκτοση όπυς οι πολίτες του τελευταίου Συμβαλλόμενου Μέρους.

4 769 Άρθρο 3 Έκδοση Εγγράφων Σχετικών με την Οικονομική Κατάσταση 1. Η μείωση στα ή απαλλαγή από τα έξοδα διαδικασιών θα αποφασίζεται με βάση πιστοποιητικό για την οικονομική κατάσταση του αιτητή. Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται από την αρμόδια ap)^\ του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου ο αιτητής έχει τη διαμονή του. Αν ο απητής δεν έχει τη διαμονή του σε κανένα από τα δυο Συμβαλλόμενα Μέρη, το πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί από τους διπλωματικούς ή προξενικούς αντιπροσώπους της χώρας του στο Συμβαλλόμενο Μέρος. 2. Σε περίπτωση που η νομοθεσία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους δεν απαιτεί την υποβολή του πιστοποιητικού για την οικονομική κατάσταση, ο αιτητής θα υποβάλλει δική του δήλωση με το ίδιο περιεχόμενο. Άρθρο 4 Αίτηση για Μείωση στα ή Απαλλαγή από τα 'Εξοδα Διαδικασύν Πολίτης του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, ο οποίος ζητά μείωση ή απαλλαγή ή νομική αρωγή δυνάμει του Άρθρου 2 από την αρμόδια αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μπόρα να υποβάλει την αίτηση στην αρμόδια ας>χτ\ του τόπου διαμονής του. Η αρχή αυτή θα διαβιβάζει την αίτηση, μαζί με το πιστοποιητικόπου ικζοθτ\κζ δυνάμει του Άρθρου 3 στην αρμόδια ορχ(\ του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

5 770 Άρθρο 5 Ανταλλαγή Πληροφοριών Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη κατόπιν αίτησης θα αλληλοεφοδίάζονται με πληροφορίες για τη νομοθεσία και δικαστική πρακτική που ισχύει στο έδαφος τους. 'Αρθρο β Τρόπος ΕπικοΓνωνίας 1. Τα δυο Συμβαλλόμενα Μέρη εκτός αν προνοείται διαφορετικά στπ Συμφωνία αυτή, θα επικοινωνούν μέσω των Κεντρικών Αρχών τους. 2. Οι Κεντρικές Αρχές των δυο Συμβαλλόμενων Μερών θα είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Πολωνίας. Αρθρο 7 Γλώσσα 1. Εκτός αν προνοεπαι διαφορετικά στη Συμφωνία αυτή, η αίτηση για νομική συνδρομή και οποιαδήποτε επισυναπτόμενα σ' αυτήν έγγραφα θα συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα του απούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους και θα συνοδεύονται από μετάφραση στην επίσημη γλώσσα του καλούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους ή στην Αγγλική.

6 Οποιαδήποτε μετάφραση συνοδεύει αίτηση από την Κύπρο στην Πολωνία θα πιστοποιείται ως ορθή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ή το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιοδήποτε μετάφραση συνοδεύει α/τηση από την Πολωνία στην Κύπρο θα πιστοποιείται ως ορθή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Πολωνίας. Άρθρο β Εζα'φεο(\ αττό Πιστοποίηση Αυθεντικότητας Έγγραφα που διαβιβάζονται σύμφωνα με τη Ιυ^ωνϊα αυτή από το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος στο άλλο δεν θα υπόκεινται σε πιστοποίηση της αυθεντικότητας τους. Άρθρο 9 'Εξοδο Νομικής Συνδρομής Εκτός όπως προβλέπεται στο Άρθρο 13, παράγραφος 1, πρόταση 2 και στο 'Αρθρο 20, τα δυο Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα απαιτούν αποζημίωση τυν εξόδων που προέκυψαν αναφορικά με την παροχή της νομικής συνδρομής.

7 772 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Νομική Συνδρομή σε Ποινικά θφστα Αρθρο 10 Έκταση Νομικής Συνδρομής Τα δυο Συμβαλλόμενα Μέρη, κατόπιν αίτησης, θα παρέχουν το ένα στο άλλο νομική συνδρομή σε ποινικά θέματα και συγκεκριμένα θα επιδίδουν έγγραφα, θα λαμβάνουν \tqpnjp\a από μάρτυρες, και εμπειρογνώμονες, θα ανακρίνουν υπόπτους και κατηγορουμένους, θα προβαίνουν σε εκτίμηση και επιθεώρηση, θα πραγματοποιούν άλλες δικαστικές πράξεις αναφορικά με τη λήψη μαρτυρίας και εμφάνιση μαρτύρων ή εμπειρογνωμόνων, και θα γνωστοποιούν καταδικαστικές αποφάσεις. 'Αρθρο 11 Άρνηση Νομικής Συνδρομής 1. Νομική συνδρομή μπορεί να μην παρασχεθεί: α) αν το καλούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θεωρεί ότι η εκτέλεση της αίτησης δυνατό να θίξει την κυριαρχία, την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τα ζωτικά του ενδιαφέροντα β) αν το καλούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θεωρεί ότι π εκτέλεση της αίτησης είναι αντίθετη με τη νομοθεσία του" γ) αν η αίτηση αφορά αδίκημα το οποίο θεωρείται πολιτικής φύσης από το καλούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος

8 773 δ") σν η αίτηση αφορά πράξη η οπο σ δεν συνιστά αδίκημα σύμφυνα με τη νομοθεσία του καλουμένου ΣυμΒαλλόμενου Μέρους. 2. Το καλούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα πληροφορεί το αιτούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος γκι τους λόγους άρνησης. Αρθρο 12 Αίτηση γ>α Νομική Συνδρομή Η αίτηση για νομική συνδρομή θα γίνεται υπό τύπον επιστολήςαίτησης. Η αίτηση για νομική συνδρομή θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (α) το όνομα της απούμενης αρχής* (f*0 το όνομα της καλούμενης αρχής, αν είναι γνωστό* (γ) τον τφοσάορκτρό της υπόθεσης αναφορικά με την οποία ζητείται δικαστική συνδρομή' (δ) τη νομική περιγραφή και λεπτομέρειες της αξιόποινης πράξης, καθώς και τις πρόνοιες του σχετικού νόμου δυνάμει του οποίου η πράξη συνιστά αδίκημα* (ε) τα ονόματα, επίθετα, διευθύνσεις, υπηκοότητα επάγγελμα, και σν είναι διαθέσιμα τον τόπο και την ημερομηνία γεννήσεως των ενδιαφερομένων προσώπων- στην περίπτωση νομικών προσώπων τα ονόματα και διευθύνσεις τους*

9 774 (στ) τα ονόματα και επίθετα τυν νομικών σντιπροσύπυν, αν υπάρχουν, τυν ενδιαφερομένων προσώπων* (ζ) τη φύση της αίτησης και άλλες πληροφορίες που είναι αναγκαίες γτα την εκτέλεση της αίτησης και συγκεκριμένα σε περίπτωση αιτήσεως yia λήψη μαρτυρίας, κατάλογο των ερωτήσεων που θα τεθούν στο πρόσωπο που θα εξεταστεί, τα χαρακτηριστικά της περιουσίας και των εγγράφων που θα επιθεωρηθούν, οποιαδήποτε απαίτηση γ» λήψη ένορκης μαρτυρίας KGB οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται για την εφαρμογή του 'Αρθρου 22. *Αρ6ρο 13 Εκτέλεση της Αίτησης YW Νομική Συνδρομή 1. Για την εκτέλεση της αίτησης για νομική συνδρομή η καλούμενη <j(>)f\ θα εφαρμόζει τη νομοθεσία του Κρότους της' εάν όμως ζητηθεί από την απούσα αρχή μπορεί να εφάρμοσα τη μέθοδο που καθορίζεται στην αίτησα εχτός αν αυτή είναι ασυμβίβαστη προς τη νομοθεσία του φστους της. Η καλούμενη αρχή δύναται να απαιτήσει την καταβολή των εξόδων που προέκυψαν από τη χρήση της καθορισμένης μεθόδου. 2. Αν η καλούμενη αρχή δεν είναι αρμόδια να εκτελέσει την αίτηση θα την Γκιρσπέμφει αμέσως στην αρμόδια αρχτ\ και θα πληροφορήσει ανάλογα την αιτούσα αρχή. 3. Αν n διεύθυνση που δόθηκε στην αίτηση για νομική συνδρομή δεν είναι ακριβός, ή αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν διαμένει στη δοθείσα διεύθυνση, η καλούμενη αρχή θα προσπαθήσει να εξακριβώσει την ορθή διεύθυνση. Η καλούμενη αρχή μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από την αιτούσα αρχτ\ αν είναι ανάγκη.

10 Αν η ατηση για νομική συνδρομή δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, η καλούμενη αρχή θα επιστρέψει τα έγγραφο στην αιτούσα αρχή και θα εκθέσει τους λόγους που εμποδίζουν την εκτέλεση της αίτησης. 'Λρ6ρο 14 Γνωστοποίηση του Χρόνου και Τόπου Εκτέλεσης της Αίτησης 1. Η καλούμενη αρχτ\ κατόπιν αίτησης θα γνωστοποιεί στην αιτούσα ap)fi το χρόνο κατά τον οποίο και το τόπο όπου θα εκτελεστεί η αίτηση, ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη ή οι αντιπροουποί τους, αν υπάρχουν, να μπορούν να παρευρεθούν. Η πληροφορία αυτή θα γνωστοποιείται σττ'ευθείας μεταξύ της αιτούσας και καλούμενης αρ)(τ)ς. 2. Αντιπρόσωποι του αιτούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους δυνατόν να παραβρίσκονται αν συγκστστίθεται το καλούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος. 'Αρθρο 15 Μεταφορά Αντικειμένων Αντικείμενα που Χτφ&\κσ* από αξιόποινη πράξη θα μεταφέρονται με σκοπό να παραδίδονται στο θύμα αν: α) τα αντικείμενα αυτά δεν χρειάζονται στο έδαφος του καλούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους ως τεκμήρια σε διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου,

11 776 β) τα αντικείμενα αυτά δεν υπόκείντα» σε κατάσχεση π δήμευση στο έδαφος του καλούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους, γ) τρίτα πρόσυπα δεν υποβάλουν τυχόν σχετικές απαιτήσεις. Άρθρο 16 Επίδοση Eyvpafuv 1. Η καλούμενη αρχή θα πραγματοποιεί την επίδοση εγγράφων με τη μέθοδο που καθορίζει ο εσωτερικός νόμος του Κράτους της, ή με τον τρόπο που καθορίζεται στην αίτηση, εκτός αν αυτός είναι ασυμβίβαστος προς αυτό το νόμο. 2. Το έγγραφο που θα επιδοθεί θα συντάσσεται στη γλώσσα του αιτουμένου Συμβαλλόμενου Μέρους και θα συνοδεύεται από μετάφραση στη γλώσσα του καλούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους. 3. Έγγραφα μπορούν να επιδοθούν χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στη γλώσσα του καλούμενου Συμβαλλομένου Μέρους αν το πρόσωπο στο οποίο θα επιδοθούν τα δέχεται οικειοθελώς. Αρθρο 17 Απόδειξη Επίδοσης 1. Η επίδοση TUV εγγράφων θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τους κανονισμούς επίδοσης του καλούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2. Ο χρόνος και τόπος της επίδοσης, καθώς επίσης και το πρόσωπο στο οποίο έγινε n επίδοση του εγγράφου θα δηλώνεται στο πιστοποιητικό επίδοσης.

12 777 Άρθρο 18 Αίτηση για Εμφάνιση Μάρτυρα ή Εμπειρογνώμονα. 1. Αν το αιτούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θεωρεί ιδιαίτερα αναγκαία την προσωπική εμφάνιση ενός μάρτυρα ή εμπειρογνώμονα στο έδαφος του καλουμένου Συμβαλλόμενου Μέρους ενώπιον τυν δικαστικών και ανακριτικών του αρχών, ανάλογα με την περίπτωση, θα το αναφέρει στην αίτηση του για επίδοση κ^εως και το καθούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα καλεί το μάρτυρα ή εμπειρογνώμονα να παρουσιαστεί. 2. Το καλούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος, θα πληροφορεί το αιτούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος, για την απάντηση του μάρτυρα ή εμπειρογνώμονα Άρθρο 19 Προστασία του Μάρτυρα και Εμπειρογνώμονα 1. Μάρτυρας ή εμπειρογνώμονας που παρέλειπε να ανταποκριθεί οε κλήση για να εμφανιστεί, η επίδοση της οποίας έχει ζητηθεί, έστω και αν η κλόση περιέχει προειδοποίηση γτα κυρωτικό μέτρο, δεν υπόκειται σε κσμμιά τιμωρία ή περιοριστικό μέτρο, εκτός αν μεταγενέστερα εισέλθει εθελοντικά στο έδαφος του αιτουμένου Συμβαλλόμενου Μέρους και κλ/ττευθεί πάλι κανονικά εκεί. 2. Μάρτυρας ή εμπειρογνώμονος, που εμφανίζεται κατόπιν κλήσεως ενώπιον τυν δικαστικών αρχών του αιτούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους σύμφωνα με το 'Αρθρο 18, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, δε θα διώκεται ή κρατείται ή υπόκειται οε οποιονδήποτε άλλο περιορισμό της προσωπικής του ελευθερίας στο έδαφος αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους αναφορικά με αξιόποινες πράξεις ή καταδίκες προηγούμενες της

13 778 αναχώρησης του από το έδαφος του καλούμενου Συμβαλλομένου Μέρους. Ούτε μπορεί συτο το πρόσωπο να διωχθεί, κρατηθεί ή τιμωρηθεί σε σχέση με την κατάθεση του ή τη μαρτυρία του υς εμπειρογνώμονας. 3. Η προστοο ία που παρέχεται σύμφωνα με τη παράγραφο 2 θα παύσει να ισχύει, όταν ο μάρτυρας ή εμπειρογνώμονας, ενώ είχε για περίοδο 15 συνεχομένυν ημερών από την ημερομηνία που πληροφορήθηκε από την ορχτ\ που τον κλήτευσε, ότι η παρουσία του δεν χρειάζεται άλλο, την ευκαιρία να φύγει, παρ'όλ'ουτά παρέμεινε στο έδαφος του αιτούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους, ή αφού έφυγε, επέστρεψε εθελοντικά. Αυτή η περίοδος δεν περιλαμβάνει το χρόνο κατά τον οποίο ο μάρτυρας ή εμπειρογνώμονας αδυνατούσε να εγκαταλείψει το έδαφος του αιτούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους για λόγους πέραν του ελέγγρυ του. 'Αρθρο 20 Αποζημίωση των Εξόδων του Μάρτυρα ή Εμπειρογνώμονα 1. Τα επιδόματα, περιλαμβανομένων των εξόδων συντήρησης, θα πληρώνονται, και τα οδοιπορικά έξοδα θα επιστρέφονται σ'ένα μάρτυρα ή εμπειρογνώμονα από το αιτούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος. Τα ανωτέρω αναφερόμενα έξοδα θα υπολογίζονται από τον τόπο διαμονής του και θα είναι σε ποσοστό τουλάχιστον ίσα μ'εκείνα που παρέχονται με τις κλίμακες και τους κανονισμούς του απουμενου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2. Το αιτούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα πληρώνει στον μάρτυρα ή τον εμπειρογνώμονα, κατόπιν αίτησης, όλα ή μέρος των ανωτέρω αναφερομένων εξόδων συντήρησης και οδοιπορικών, προκαταβολικά.

14 779 Άρθρο 21 Εφαρμογή Μέτρων εξαναγκασμού Κατά την εκτέλεση μκχ; αίτησης η καλούμενη αρχή θα εφαρμόζει τα ίδια μέτρα εξαναγκασμού που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση αιτήσεως από τις αρχές του Κράτους της. Άρθρο 22 'Apvr&ri Παροχής Μαρτυρίας 1. Κατά την εκτέλεση της αίτησης το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί /αρνηθεί να δώσα μαρτυρία στην έκταση που έχει προνόμιο ή καθήκον να ορνν$ό να δώσει τη μαρτυρία, σύμφωνα με το νόμο του καλούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους ή σύμφωνα με το νόμο του αιτούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2. Η σπούμενη αρχή θα συνοδεύει την αίτηση με τκ; σχετικές νομικές διατάξεις αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους για τέτοιο προνόμιο ή καθήκο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, π κατόπιν αίτησης από την καλούμενη αρχτ\ θα επιβεβαιώνει αυτό το προνόμιο ή καθήκο. Άρθρο 23 Γνωστοποίηση Καταδικαστικών Αποφάσεων 1. Τα 60ο Συμβαλλόμενα Μέρη θα αλληλοπαρέχουν αντίγραφα καταδικαστικών αποφάσεων και ποινών που τέθηκαν or εφαρμογή εναντίον πολιτών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

15 Τα δύο Συμ&αλλόμενα Μέρη, θα αλληλοαποστελλουν, τα δακτυλικά αποτυπώματα των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του "Αρθρου. Αρθρο 24 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Η καλούμενη αρχή θα γνωστοποιεί στην αιτούμενη αρχή το συντομότερο δυνατό μέσω της οδού που καθορίζεται στο 'Αρθρο 6, την εκτέλεση της αίτησης και θα συνοδεύει τη γνωστοποίηση με το σχετικό υλικό και έγγραφα Άρθρο 25 σε και Επίδοση Εγγράφων λτ\ψϊ\ Μαρτυρίας από Ημέτερους Πολίτες 1. Ένα Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να επιδίδει έγγραφα σε και να λαμβάνει μαρτυρία από πολίτες του στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μέσω των διπλωματικών του αποστολών ή των προξενικών του ονππροοϋπων διαπιστευμένων στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. 2. ΚχΜ^ος εξαναγκασμός δεν θα ασκείται σχετικά με τέτοια επίδοση και λήψη μαρτυρίας.

16 781 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Αναγνώριση και Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων Άρθρο 26 'Εκταση Εφαρμογής 1. Υπό τους όρους που καθορίζονται στο 'Αρθρο 27, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα αναγνωρίζει και εκτελεί στο έδαφος του τις ακόλουθες αποφάσεις που δόθηκαν στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους: (α) αποφάσεις Δικαστηρίων σε οστικά θέματα* φ) αποφάσεις Δικαστηρίων σε ποινικά θέματα που αφορούν σε αποζημιώσεις. 2. Αποφάσεις υπό την έννοια τος παραγράφου 1 θα περιλαμβάνουν επίσης δικαστικά επικυρωμένες συμφωνίες και δικαστικές αποφάσεις κατόπιν συμβιβασμού. Άρθρο 27 Όροι Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Μια απόφαση που αναφέρεται στο Άρθρο 26 θα αναγνωρίζεται και εκτελείται νοουμένου ότι: (α) είναι τελεσίδικη και αν καθίσταται εφαρμοστέα δια εκτελέσεως ε ναι επίσης εκτελεστή σύμφωνα με τη νομοθεσία του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου δόθηκε-

17 782 ' (β) σε περίπτωση που η απόφαση δόθηκε στην απουσία διαδίκου, ο κατηγορούμενος/εναγόμενος ειδοποιήθηκε κανονικά για την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου δόθηκε π απόφαση* (γ) καμμιά απόφαση η οποία κατέστη τελεσίδικη δεν δόθηκε προηγουμένως για το ίδιο επίδικο θέμα μεταξύ τυν ιδίων μερών από Δικαστήριο του καλούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους (δ) δεν άρχισε δικαστική διαδικασία μεταξύ τυν ιδίων μερών για το ίδιο επίδικο θέμα σε Δικαστήριο του καλουμένου Συμβαλλόμενου Μέρους, πριν τη διαδικασία στην οποίαν δόθηκε η σχετική απόφαση* (ε) η αναγνώριση ή εκτέλεση της απόφασης δεν είναι εναντίον της δημοσίας τάξεως του καλούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους* (στ) η απόφαση ή τα αποτελέσματα της δεν είναι σσυμβίβαστη/α προς τις βασικές αρχές οποιουδήποτε νόμου του καλούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους* (ζ) η απόφαση δεν δόθηκε από Δικαστήριο που δεν είχε δικαιοδοσία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 28.

18 783 Άρθρο 28 Δικαιοδοσία Πα τους σκοπούς της Συμφωνίας αυτής, το Δικαστήριο του Συμβαλλόμενου Μέρους που δίνει την απόφαση θα θεωρείται ότι έχει δικαιοδοσία για την υπόθεση εάν ικανοποιείται ένας από τους ακόλουθους όρους: (α) ο κατηγορούμενος/εναγόμενος είχε τη διαμονή του στο έδαφος εκείνου του Μέρους κατά το χρόνο έναρξης της διαδικασίας* ή (β) η διαδικασία αφορά διαφορά που προέκυψε από επαγγελματική δραστηριότητα που επιτελέστηκε σε εκείνο το Μέρος και ο κατηγορούμενος/ εναγόμενος είχε αντιπρόσωπο του στο έδαφος εκείνου του Μέρους κατά το χρόνο έναρξης της διαδικασίας* ή (γ) ο κατηγορούμενος/εναγόμενος αποδέχθηκε κατηγορηματικά και εγγράφως τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου εκείνου του Μέρους* ή (δ) ο κστηγορούμενος/ενσγόμενος συζήτησε την ουσία χυρίς να αμφισβητήσει τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου* ή (ε) σε περίπτωση συμβατικών διάφορων, το συμβόλαιο είχε συνομολογηθεί στο έδαφος εκείνου του Μέρους, ή είχε εκτελεστεί, ή πρόκειται να εκτελεστεί εκεί, ή το αντικείμενο της διαδικασίας βρίσκεται εκεί* ή (στ) σε περίπτωση μη συμβαπκύν διαφορών, η παραβίαση ή το αποτέλεσμα της λαμβάνει χυρσν στο έδαφος εκείνου του Μέρους* ή

19 (ζ) 784 σε περίπτωση θεμάτων που αφορούν τη προσωπική κατάσταση, ο διάδικος έχει τη διαμονή του στο έδαφος εκείνου του Μέρους* π (η) (θ) (ι) σε περίπτωση υποχρεώσεων διατροφής, ο χρεώστης έχει τη διαμονή του στο έδαφος εκείνου του Μέρους* ή σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, ο αποθανών είχε τη διαμονή ή κύρια περιουσία του στο έδαφος εκείνου του Μέρους κατά το χρόνο του θανάτου του* ή η ακίνητη ιδιοκτησία n οποία είναι το αντικείμενο της διαδικασίας βρίσκεται στο έδαφος εκείνου του Μέρους. 'Αρθρο 29 Αίτηση γκι Αναγνώριση και Εκτέλεση 1. Η αίτηση για αναγνώριση ή εκτέλεση μιας απόφασης μπορεί να υποβάλλεται από ένα μέρος κατευθείαν στο Δικαστήριο του καλούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους ή στο Δικαστήριο του Συμβαλλόμενου Μέρους το οποίο έδωσε αρχικά την απόφαση και αυτό το Δικαστήριο θα διαβιβάζει την αίτηση με τον τρόπο που καθορίζεται στο Άρθρο Η αίτηση για αναγνώριση ή εκτέλεση θα συνοδεύεται από:

20 785 (α) (β) πιστοποιημένο αντίγραφο της απόφασης, περιλαμβανομένου ενός έγγραφου το οπο<ο να δολώνει ότι είναι τελεσίδικη και αν η αιτηοη αφορά την εκτέλεση ότι είναι εκτελεστή, εκτός αν αυτό καταδεικνύεται στην ίδια την απόφαση* βεβαίωση όπ το μέρος που παρέλειψε να εμφανιστεί και να πάρει μέρος στη διαδικασία και εναντίον του οποίου δόθηκε η απόφαση, είχε ειδοποιηθεί κανονικά για την έναρξη της διαδικασίας σύμφωνα με την νομοθεσία του Συμβαλλομένου Μέρους στο έδαφος του οποίου δόθηκε η απόφαση και σε περίπτωση ανικανότητας είχε κατάλληλα αντιπροσωπευθεί. 3. Η αίτηση και έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω θα συνοδεύονται επίσης από πιστοποιημένη μετάφραση στη γαώσσα του καλούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 30 Διαδικασία για Αναγνώριση και Εκτέλεση Αποφάσεων 1. Τα δυο Συμβαλλόμενα Μέρη θα εφαρμόζουν τις αντίστοιχες εθνικές τους νομοθεσίες στη διαδικασία οτνσγνωρισης και εκτέλεσης αποφάσεων. 2. Το Δικαστήριο που θα αποφασίσει πάνω στην αίτηση για αναγνώριση Π εκτέλεση της απόφασης θα περιορίζεται στην διαπίστωση ικανοποίησης των όρων που καθορίζονται στο 'Αρθρο Η απόφαση για την αναγνώριση ή εκτέλεση μιας απόφασης θα λαμβάνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σπό το αρμόδιο Δικαστήριο του καλούμενου Συμβαλλόμενου Μέρους.

21 786 Άρθρο 31 Συνέπεια της Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Οι αποφάσεις που δόθηκαν από Δικαστήρια του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και ο* οποίες έχουν αναγνωριστεί ή έχει αποφασιστεί η εκτέλεση τους από τα Δικοοτήρκ3 του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θα έχουν την ίδια ισχύ με εκείνες που δίνονται από τα Δικαστήρια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Τελικές Διατάξεις Άρθρο 32 Σχέση με 'Αλλες Διεθνείς Συμβάσεις Η Συμφΐι?νΐα αυτή δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη απολαμβάνουν και ανάλαβαν αντίστοιχα από άλλες διεθνείς συμβάσεις, πριν την έναρξη της ισχύος της Συμφωνίας αυτής.

22 787 Άρθρο 33 Διευθέτηση Διαφορών Οποιεσδήποτε διαφορές εγείρονται από την tp^rivtia ή εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής θα διευθετούνται μέσω τος διπλωματικής οδού ή μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης τυν δυο Συμβαλλόμενων Μέρων. Άρθρο 34 Επικύρωση και Έναρζη Ισχύος Η Συμφωνία αυτή υπόκειται σε επικύρωση και θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την ανταλλαγή των εγγράφων επικύρωσης, η οποία θα γίνει στη Βαρσοβία. Άρθρο 35 Τερματισμός τος Συμφωνίας Η Συμφωνία αυτή έχει συνομολογηθεί για απεριόριστη χρονική περίοδο και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την εκπνοή έξι μηνών μετά την ημερομηνία κατά την οποία ένα εκ των δυο Συμβαλλόμενων Μερών έχει δώσει στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος γραπτή ειδοποίηση για τερματισμό, μέσω της διπλωματικής οδού.

23 788 Έγινε στη Λευκωσία στις 14 Νοεμβρίου 1996 σε δυο αντίτυπα, το καθένα στην ' Ελληνική, Πο)ωνική και Αγγλίκή γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς το Αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει. Σε μαρτυρία των ανωτέρω οι Πληρεξούσιοι των δυο Συμβαλλόμενων Μερών έχουν υπογράψει τη Συμφωνία αυτή. Για την Κυπριακή Δημοκρατία Για τη Δημοκρατία της ΠοΑωνίας CCI?L Φγός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ΓΑρζεχόρζ TocTocpow Υφαιουργός Δκαοσυνης

24 789 >SPOZ II (κει'μενο αγγλικού* πρωτοτύπου) AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE REPUBLIC OF POLAND ON LEGAL COOPERATION IN CIVIL AND CRIMINAL MATTERS The Republic of Cyprus and the Republic of Poland, hereinafter referred to as the Contracting Parties*, for the purpose of further strengthening the ties of friendship between their countries and wishing to regulate their legal co operation in the fields of dvfl and criminal law, on the basis of mutual respect for sovereignty and equality and mutual benefit have hereby resolved to conclude the present Agreement on Legal Cooperation in CM! and CriminaJ Matters. To this end, the two Contracting Parties have appointed their Plenipotentiaries: on behalf of the Repub/ic of Cyprus the Minister of Justice and Public Order Mr AJecos C. Evangetou, on behalf of the Repubfc of PoJand the State Secretary of the Ministry of Justice Or Grzegorz Gebersti. who. after exchanging their respective Full Powers, which were 'ound to be in good and due form, have agreed as fooows:

25 790 CHAPTER I Genera! Provisions Article 1 Judicial Protection 1. Gtizens of one Contracting Party shall enjoy in the territory of the other Contracting Party the same rights in resped of the judicial protection of persons and property as citizens of the other Contracting Party. 2. Citizens of one Contracting Party shall be entitled to institute proceedings before the judicial authorities of the other Contracting Party under the same conditions as the citizens of the latter Contracting Party. 3. The provisions in paragraphs 1 and 2 of this A/tide shall also apply to legal persons constituted or incorporated in the territory of one Contracting Party in accordance wfth its law. Article 2 Reduction or Exemption from Costs of Proceedings and Legal Aid The citizens of one Contracting Party shall upon request, enjoy reduction in or exemption from payments of costs of proceedings In the territory of the other Contracting Party and shall be afforded free legal aid, under the same conditions and to the same extent as the citizens of the latter Contracting Party.

26 791 Artie! 3 Issue of Documents Relating to Financial Situation The reduction or exemption from costs of proceedings shall be decided on the basis of a certificate on the financial situation of the applicant The certificate shaff be issued by the competent authority of the Contracting Party in the territory of which the applicant has his residence. If the applicant does not have his residence in either of the two Contracting Parties, the certificate may be issued by the diplomatic or consular agents of his own country in the Contracting Party. 2. In case the law of one Contracting Party does not require the submission of the certificate on the financial situation, the applicant should submit a statement of his own to the same effect. Article 4 Application for Reduction or Exemption from Costs of Proceedings A citizen of one Contracting Party applying for recxjctfonor exemption or legal aid under Article 2 to the competent authority of the other Contracting Party may submit the application to the competent authority of the place of his residence. This authority snail transmit the application together with the certificate issued under Article 3 to the competent authority of the other Contracting Party.

27 792 Article 5 Exchange of information The two Contracting Parties shall, upon request, supply each other with information on the law and judicial practice in force in their territories. Article 6 Mode of Communication 1. The two Contracting Parties shafl, unless otherwise provided in this Agreement, communicate through their Central Authorities. 2. The Central Authorities of the two Contracting Parties shall be the Ministry of Justice and Public Order of the Republic of Cyprus and the Ministry of Justice of the Republic of Poland. Article 7 Language 1. Unless otherwise provided in this Agreement the request for legai assistance and any documents attached thereto snail be drawn up in the official language of the requesting Contracting Party and be accompanied by a translation into the official language of the requested Contracting Party or English. 2. Any translation accompanying a request from Cyprus to Poland shall be certified as correct by the Ministry of Justice and Public Order or the Public Information Office of the Republic of Cyprus and any translation accompanying a request from Poland to Cyprus snail be certified as cored by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

28 793 Article 8 Exemption from Authentication Documents transmitted under this Agreement by one Contracting Party to the other Contracting Party shafl not be subject to authentication. Article 9 Costs of Legal Assistance Save as provided by Article 13, paragraph 1, sentence 2 and by Article 20, the two Contracting Parties shall not require reimbursement of costs incused in connection with the provision of legal assistance.

29 794 CHAPTER I! Legal Assistance in Criminal Matters Article 10 Scop* of Legal Assistance The two Contracting Parties shall upon request grant each otherlegaj assistance in criminal matters and in particuta/ shajj serve documents, take evidence from witnesses and experts, interrogate suspects and defendants, carry out evaluation and inspection, accomplish other judicial acts relating to the taking of evidence and appearance of witnesses or experts and notify criminal Judgements. Article 11 Refusal of Legal Assistance 1. Legal assistance may be refused: (a) if the requested Contracting Party considers that execution of the request is Beefy to prejudice Its sovereignty, security, public order or essential interests; (b) I the requested Contracting Party considers that the execution of the request is contrary to Ms law; ι I i

30 795 (c) if the request concerns an offense which >s considered to be of a poiiticaj nature by the requested Contracting Party; (d) if the request concerns an ad which does not constitute an offense in accordance with the law of the requested Contracting Party. 2. The requested Contracting Party shall inform the requesting Contracting Party of the reasons of denial. Article 12 Request for Legal Assistance The application for legaj assistance shall be made in the form of a letter of request. The request for legal assistance shall contain the following: (a) the designation of the requesting authority; (b) the designation of the requested authority, if known; (c) the specification of the case in respect of which Judicial assistance is requested; (d) the legal description and particulars of the chminaj act, as we9 as the provisions of the law concerned on account of which the act constitutes a crime; (e) the given names and surnames, addresses, nationality, and, if available, the occupation and the place and date of birth of the persons concerned; in the case of legal persons, their names and addresses;

31 796 (f) the given names and surnames of the legal representatives, if any, of the persons concerned; (g) the nature of the request and other information necessary for the execution of the request and in particular, in case of requests for the taking of evidence, the list of Questions to be put to the persons to be examined, the specification of property and documents to be inspected, any requirement that the evidence is to be given on oath and any information necessary to apply Article 22. Article 13 Execution of the Request for Legal Assistance 1. In executing the request for legal assistance the requested authority shall apply the law of its State; however, upon the request of the requesting authority it may apply the method specified in the request, unless this is incompatible with the law of Its State. The requested authority may require reimbursement of costs incurred by use of the specified method. 2. If the requested authority is not competent to execute the request it shall forthwith send it to the competent authority and shal advise the requesting authority accordingry. 3. If the address given in the request for legal assistance is not exact or if the person concerned does not reside at the given address, the requested authority shall endeavour to ascertain the correct address. The requested authority may ask the requesting authority for supplementary information if necessary.

32 If the request foe legal assistance cannot be complied with, the requested authority shaj return the documents to the requesting authority and shall state the reasons preventing the execution of the request. Arid 14 Notification of the Tiro and Place to Execute th* Request 1. The requested authority shall upon request notify the requesting authority of the time when, and the place where, the request will be executed, In order that the parties concerned, or their representatives. If any, may be present. Such notification shall be communicated directfy between the requesting authority and the requested authority. 2. Representative of the requesting Contracting Party may be present if the requested Contracting Party consents. Arid 16 Transfer of Objects Objects obtained from an act punishable by law shall be transferred for the purpose of issuing them to the victim if: (a) such objects are not needed in the territory of the requested Contracting Party as evidence in the proceedings before a court or other competent organ, (b) (c) such objects are not subject to forfeiture or confiscation in the territory of the requested Contracting Party. third parties do not submit any daims thereto.

33 798 Artie! 16 Service of Documents 1. The requested authority shall effect service of documents by a method prescribed by the intemaj law of its State, or in a manner specified In the request unless such manner is incompatible with such law. 2. The document to be served shall be drawn up in the language of the requesting Contracting Party and be accompanied by a translation into the language of the requested Contracting Party. 3. Documents may be served without being accompanied by a translation into the language of the requested Contracting Party, if the person to be served with them accepts them voluntarily.

34 799 Article 17 Proof of Service 1. The service of documents shall be proved in accordance with the rules of service of the requested Contracting Party. 2. The time and place of service as well as the person on whom the document was $et\e<i shafl be indicated in the certificate of service. Article 18 Request for Appearance of a Witness or Expert 1. If the requesting Contracting Party considers the personal appearance of a witness or expert in the territory of the requested Contracting Party before its Courts and Prosecutors as the case may be. especially necessary, it shall explain it in Its request for service of the summons and the requested Contracting Party shall invite the witness or expert to appear. 2. The requested Contracting Party shall inform the requesting Contracting Party of the repry of the witness or expert Article 19 Protection of a Witness and Expert 1. A witness or expert who has failed to answer a summons to appear, service of which has been requested, shajf not. even if the summons contains a notice of penalty, be subject to arty punishment or measure of restraint unless subsequently he voluntarily enters the territory of the requesting Contracting Party and is there again duly summoned.

35 A witness of expert appearing on a summons before the judicial authorities of the requesting Contracting Party in accordance with Article 18, whatever his nationality, shaji not be prosecuted or detained or subjected to any other restriction of his personal liberty in the territory of that Contracting Party in respect of criminal acts or convictions anterior to his departure from the territory of the requested Contracting Party. Nor may such person be prosecuted, detained or punished in connection with his testimony or expert evidence. 3. The protection provided for in paragraph 2 shall not be applied when the witness or expert, having had, for a period of 15 consecutive days from the date when he was informed by the authority which summoned him, that his presence is no longer required, an opportunity of leaving, has nevertheless remained in the territory of the requesting Contracting Party or having left it, has voluntarify returned. Such period shall not include the time during which the witness or expert was unable to leave the territory of the requesting Contracting Party for reasons beyond his control. Article 20 Reimbursement of Expenses of a Witness or Expert 1. The allowances, including subsistence expenses, shall be paid and the travelling expenses shall be refunded to a witness or expert by the requesting Contracting Party. The above-mentioned expenses shall be at rates at least equal to those provided for in the scales and rules of the requesting Contracting Party. 2. The requesting Contracting Party shall pay to the witness or expert, upon request, all or part of the above-mentioned travelling and subsistence expenses in advance.

36 801 Article 21 Application of Measures of Compulsion In executing a request the requested authority shall apply the same measures of compulsion as are used in executing requests by the authorities of its own country. Article 22 Refusal to Give Evidence 1. In execution of a request the person concerned may refuse to give evidence in so far as he has a privilege or duty to refuse to give the evidence, under the law of the requested Contracting Party or under the law of the requesting Contracting Party. 2. The requesting authority shall supplement the request with the relevant legal provisions of that Contracting Party on such a privilege or duty as specified in paragraph 1 above, or shall upon request by the requested authority, confirm this privilege or duty. Article 23 Notification of Criminal Judgements 1. The two Contracting Parties snail provide each other with copies of criminal judgements and sentences having come into force in respect of the citizens of the other Contracting Party. 2. The two Contracting Parties shall send to each other, the fingerprints of the persons mentioned in paragraph 1 of this Article.

37 802 Article 24 Notification of Results of Execution The requested authority shall through the channel stipulated in Article 6, as soon as possible, notify the requesting authority of the execution of the request accompanied by the appropriate documents or materials. Article 26 Service of Documents on and Taking of evidence from Own Citizens 1. One Contracting Party may serve documents on and take evidence from its own citizens in the territory of the other Contracting Party through its diplomatic missions or consular agencies accredited to the other Contracting Party. 2. No compulsion shal be appaed in connection with such service and taking of evidence.

38 803 CHAPTER III Recognition and Enforcement of Court Decisions Artie* 26 Scope 1. Under the conditions stipulated in Article 27, each Contracting Party shall recognize and enforce in its territory the following decisions given in the territory of the other Contracting Party: (a) decisions of Courts of Justice in crvfl matters; (b) decisions of Courts of Justice in criminal matters concerning damages. 2. Decisions in the meaning of paragraph 1 shall also include court agreements in crvo matters and judgements by consent A/tide27 Conditions of Recognition *nd Enforcement enforced provided that A decision refened to in Article 26, snail be recognized and (a) It is final and if It is enforceable by means of execution, It b also enforceable under the taw of the Contracting Party in the temtcxy of which ft was given;

39 804 (b) in the case of a decision given in default, the defendant/respondent was duty notified on the institution of proceedings in accordance with the law of the Contracting Party in the territory of which the decision was grven; (c) no decision, which became final, was earfier given on the same subject-matter between the same parties by a Court of the requested Contracting Party: (d) proceedings between the same parties on the same subjectmatter were not instituted before a Court of the requested Contracting Party before the proceedings in which the decision in question was given; (e) the recognition or enforcement of the decision would not be contrary to the public order of the requested Contracting Party; (f) the decision or Its effects would not be contrary to the fundamental principles of any law of the requested Contracting Party; (g) the decision is not grven by a Court without jurisdiction according to the provisions of Article 28.

40 805 Article 28 Jurisdiction 1. Fof the purpose of this Agreement, the Court of the Contracting Party giving the decision shaji be considered to have jurisdiction over the case, I one of the following conditions has been satisfied: (a) the defendant/respondent had his residence in the territory of that Party at the time when the proceedings were instituted; or (b) the proceedings concern a dispute resulting from business activity conducted in that Party and the defendanvrespondent had in the territory of that Party his agent at the time when the proceedings were instituted; or (c) the defendant/respondent has accepted explicitly the jurisdiction of the Court of that Party; or (d) the deferxianvrespondent has argued the merits without challenging the jurisdiction of the Court; or (e) ri case of contractual Disputes, the contract has been concluded in the territory of that Party or has been or shall be performed therein, or the object of the proceecsngs is located therein; or (f) in case of rxxv-contractual disputes, the infringing act or the result thereof occurs in the territory of that Party; or

41 806 (g) in case of matters relating to personaj status, the litigant has his residence in the territory of that Party; or (h) in case of the maintenance obligations, the debtor has his residence in the territory of that Party; or (i) in case of succession, the deceased person had his residence or principal property in the territory of that Party at the time of his death; or (J) the real estate which is the object of the proceeolngs is located in the territory of that Party. Article 29 Application for Recognition and Enforcement 1. The application for the recognition or enforcement of a decision may be submitted by a party directly to the Court of Justice of the requested Contracting Party or to the Court of Justice of the Contracting Party which has given the decision in the first instance and the said Court of Justice shall transmit the application in the manner prescribed by Article The application for recognition or enforcement shall be accompanied by: (a) a certified copy of the decision, including a document stating that it is final, and if the request concerns enforceability that it is enforceable, unless this is indicated in the decision itself;

42 807 (b) confirmation that the party, who failed to appear and take part in the proceedings and against whom the decision was given, was duty notified of the institution of the proceedings in accordance with the law of the Contracting Party in the territory of which the decision was given and in the case of incapacity he was properly represented. 3. The application and documents referred to in paragraph 2 above shall also be accompanied by a certified translation into the language of the requested Contracting Party. Article 30 Procedure for Recognition and Enforcement of Decisions 1. The two Contracting Parties shall apply their respective national laws to the procedure of recognition and enforcement of decisions. 2. The Court of Justice, deciding on the application for recognition or enforcement of the decision, shall confine itself to establishing the conditions stipulated in Article The judgement on the recognition or enforcement of a decision shall be made without undue delay by the competent court of the requested Contracting Party. Article 31 Effect of Recognition and Enforcement The decisions given by the Courts of one Contracting Party, which have been recognized or decided to be enforced by the Courts of the other Contracting Party, shall have the same effect as those given by the Courts of the other Contracting Party.

43 808 CHAPTER IV Final Provisions Article 32 Relationship with other International Conventions This Agreement shaji not affect any rights enjoyed and any obligations assumed by the two Contracting Parties under any other international conventions before the entry into force of this Agreement Article 33 Settlement of Disputes Any disputes arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels or between the Ministries of Justice of the two Contracting Parties. Article 34 Ratification and Entry Into Fore This Agreement is subject to ratification and shall enter into force on the thirtieth day from the exchange of the instruments of ratification which shall take place in Warsaw. Article 35 Termination of the Agreement This Agreement has been concluded for an indefinite period of time and shall remain in force until the expiry of six months after the date when either Contracting Party has given to the other Contracting Party a written notice of termination, through diplomatic channels.

44 809 Done in duplicate, in Nicosia on 14 November, 1996, each one in the Greek, Polish and English languages, afl texts being equally authentic In case of divergence, the English text shall prevafl. In witness whereof, the Plenipotentiaries of the two Contracting Parties have signed this Agreement. For the Republic of Cyprus For the Republic of Poland Mecos C. va"noelou AJecos C.- vangelou Minister of Justice and Public Order Grfegoa Ciecierski State Secretary of Ministry of Justice

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 Ο περί της Συνθήκης μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για Παροχή Δικαστικής Συνδρομής σε θέματα Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 8(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

1655 Ν. 179/86. Αριθμός 179 του 1986

1655 Ν. 179/86. Αριθμός 179 του 1986 E.E., Παρ. I, Αρ. 2189, 21.11.86 1655 Ν. 179/86 Ο Κυρωτικός της Συμφωνίας Νομικής Συνεργασίας με τη Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 810 Ν. 11(ΠΙ)/97 Αρ. 3141,

E.E. Παρ. I(III) 810 Ν. 11(ΠΙ)/97 Αρ. 3141, E.E. Παρ. I(III) 810 Ν. 11(ΠΙ)/97 Αρ. 3141,11.4.97 Ο περί της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη Μεταφορά Προσώπων Καταδικασθέντων σε Φυλάκιση (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Νοείται ότι σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των δύο κειμένων υπερισχύει αυτό που εκτίθεται στο Πρώτο Μέρος του Πίνακα.

Νοείται ότι σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των δύο κειμένων υπερισχύει αυτό που εκτίθεται στο Πρώτο Μέρος του Πίνακα. E.E., Παρ. I, 537 Ν. 5/84 Αρ. 1927, 3? 2.84 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας για Παροχή Νομικής Συνδρομής σε θέματα Αστικού, Οικογενειακού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 160/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2185 της 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συμφωνίας Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Συριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 52/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2404 της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Τέταρτο Πρωτόκολλο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 11(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3595 της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3097,

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3097, Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3097, 8.11.96 370 Ν. 15(ΙΙΙ)/96 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ιορδανίας για τη Μεταφορά Καταδίκων (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884,16.7.2004 Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠίΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2753 της 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠίΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2753 της 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III N.32(III)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠίΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2753 της 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο Κυρωτικός της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου για την παροχή Δικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble E.E., Παρ. I, Αρ. 2637, 11.10.91 1727 Ν. 173/91 Κυρωτικός του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Επεξεργασία Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3836/2010. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 3836/2010. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3836/2010 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής ημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής ημοκρατίας του Πακιστάν. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3836 ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1937, Ν. 18/84

Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1937, Ν. 18/84 ,1 Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1937, 8.3.84 773 Ν. 18/84 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για Παροχή Νομικής Συνδρομής σε Θέματα Αστικού και Ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(ΙΗ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3678 της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Αρμενίας για Συνεργασία στους Τομείς του Πολιτισμού, Παιδείας και Επιστημών (Κυρωτικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

76 Ν. 12(ΙΙΙ)/99. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΪ) Αρ. 3337,

76 Ν. 12(ΙΙΙ)/99. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΪ) Αρ. 3337, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΪ) Αρ. 3337, 9.7.99 76 Ν. 12(ΙΙΙ)/99 Ο περί του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Deposit Guarantee Scheme Basic information about the protection of deposits EN Deposits in

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Ομάδας «Πληροφόρηση» προς : την ΕΜΑ (2ο Τμήμα)/το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 2(ΙΙΙ) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΡΩΓΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΗΣ

Αριθµός 2(ΙΙΙ) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΡΩΓΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3383, 28.1.2000 Ν. 2(ΙΙΙ)/2000 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για Αµοιβαία Αρωγή σε Ποινικά θέµατα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικός) Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3574,

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3574, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3574, 8.2.2002 337 Κ.Δ.Π. 61/2002 Αριθμός 61 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 25 Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό από το άρθρο 25 του περί Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE Εκδόθηκε βάσει των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση Έρματος και Ιζημάτων

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I, Αρ. 2118, Ν. 14/86

E.E. Παρ. I, Αρ. 2118, Ν. 14/86 E.E. Παρ. I, Αρ. 2118, 21.2.86 79 Ν. 14/86 Ο περί της Σύμβασης για τη Μεταφορά Καταδίκων (Κυρωτικός) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

1181 Ν. 34(ΙΙΙ)/2002

1181 Ν. 34(ΙΙΙ)/2002 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3655, 22.11.2002 1181 Ν. 34(ΙΙΙ)/2002 Ο περί της Συμφωνίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιρλανδίας για Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached 0076/00017640/en General Meeting ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD ELF Addendum To: 0076/00017567 Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25333 19 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2486 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2263.1-14514972017 Καθιέρωση Τύπου Διεθνούς Πιστοποιητικού Διαχείρισης Έρματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου. Πίνακας. Πίνακας, Μέρος 1, Μέρος II. Ασκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου. Πίνακας. Πίνακας, Μέρος 1, Μέρος II. Ασκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 38 Ν. 2(ΙΠ)/2000 Αρ. 3383, 28.1.2000 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά θέματα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια - University Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Stating that you want to enroll Θα ήθελα να γραφτώ για. Stating that you want to apply for a course ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Ν. 5(ΙΙΙ)/2012 Αριθµός 4158 Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Ο περί του εύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία Νοεμβρίου 2016

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία Νοεμβρίου 2016 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία 15-17 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2017 (OR. fr) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2017 (OR. fr) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2017 (OR. fr) 15762/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου LIMITE CORLX 506 COMET 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 12(ΠΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3496 της 4ης ΜΑΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 7: Judicial protection of individuals Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for European Constitutional Law

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

European Human Rights Law

European Human Rights Law ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ The protection of property Teacher: Lina Papadopoulou, Ass. Prof. of Constitutional Law Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθωςː

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθωςː 603 Ε.Ε. Παρ. Ι(IIΙ) Αρ. 4240, 1.12.2017 Ν. 19(IIΙ)/2017 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α. ΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2η Α. ΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 2(ΠΙ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3117 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αποζημίωση θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3480, 9/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3480, 9/3/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3480 της 9ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117,

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, 24.1.97 Ο περί της Σύμβασης Ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός Τροποποιήσεων) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIO ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ ΦΕΚ 155/τ.Α /

ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ ΦΕΚ 155/τ.Α / ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ. 3359 ΦΕΚ 155/τ.Α /23.06.2005 Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates swapnizzle 03-03- :5:43 We begin by recognizing the familiar conversion from rectangular to spherical coordinates (note that φ is used

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Για Επίσημη Χρήση A/A. Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy A1. Στοιχεία Καταχωρουμένου Όνομα Προσώπου: Αρ. Ταυτότητας: Διεύθυνση: Αρ. Τηλεφώνου: Αρ. Φαξ: Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3376,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3376, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3376, 23.12.99 464 Ν. 27(ΙΙΙ)/99 Ο περί του Έκτου. Πρωτοκόλλου της Γενικής Συμφωνίας για τα Προνόμια και Ασυλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης (Κυρωτικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 16(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης για Συναίνεση σε Γάμο, Ελάχιστη Ηλικία για Γάμο και Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014 Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 2014 TO: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη του Κύπρο-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ 25-27 Νοεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62 -- 847 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Ιουνίου 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1058790/845/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.: 1139

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων

περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Ε Ε. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 2721, 3.7.92 163 Ν. 25(ΙΙΙ)/92 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ένατο Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Within this framework, the following obligations are imposed on Citibank Greece, being a Reporting Financial Institution :

Within this framework, the following obligations are imposed on Citibank Greece, being a Reporting Financial Institution : PROCESSING AND REPORTING TO GREEK TAX AUTHORITIES OF CLIENT INFORMATION FOR CRS PURPOSES Citibank Europe Plc. Greek branch (Citibank Greece) is under obligation to collect from and report to the Greek

Διαβάστε περισσότερα

Logout Exit Print. Form Description Order Date Page Scanned

Logout Exit Print.  Form Description Order Date Page Scanned Logout draganajournalist@gmail.com Exit Print File Content Addresses Directors & Secretaries Share Capital Charges & Mortgages Name History Name ILMARINEN CONSULTING LTD Reg. Number ΗΕ 354029 Type Limited

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Αθήνα, 30-04 - 2013 Α.Π. OIK 2 / 45042 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 25 η Κίνησης Κεφαλαίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 30(III)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Ισοτιμία των Διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti - Megrendelés Εξετάζουμε την αγορά... Hivatalos, kísérleti Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο Πρώτο Κύρωση της Σύμβασης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο Πρώτο Κύρωση της Σύμβασης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας. Η εμπορία γυναικών και κοριτσιών δεν είναι ένα νέο φαινόμενο.

Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας. Η εμπορία γυναικών και κοριτσιών δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Κυρία Παπαδοπούλου Ευρωβουλευτή, Κυρία Μαυρονικόλα Βουλευτή Κύριε Γενικέ Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών, Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μετάφραση στο Μέρος II αυτού.

Ελληνική μετάφραση στο Μέρος II αυτού. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2807 Ν. 24(ΙΙΙ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης για Δικαιοδοσία, Εφαρμοστέο Δίκαιο, Αναγνώριση, Επιβολή και Συνεργασία σε σχέση με Γονική Ευθύνη και Μέτρα για την Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Form Description Order Date Page Number. HE3 Particulars in relation to the first directors and secretary

Form Description Order Date Page Number. HE3 Particulars in relation to the first directors and secretary Logout draganajournalist@gmail.com Exit Print Orders Basket (0) File Content Addresses Directors & Secretaries Share Capital Charges & Mortgages Name History Name AZYOL DEVELOPMENT LTD Reg. Number ΗΕ 321887

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 165(I) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου.

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 ΑΘΗΝΑ (τηλ.210 6183500 - fax 210 6819231) (www.obi.gr) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ * Στοιχεία αιτούντος I : Ονoματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 9(ΙΠ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3141 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συνθήκης Εκδοσης Φυγόδικων μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 10(ΙΠ)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3072 της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Τροποποιήσεως των Άρθρων Ι, II, VIII, IX και XVI της Συμφωνίας περί του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3629 της 9ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3629 της 9ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 25(ΙΠ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3629 της 9ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Μεγάλης Λαϊκής Σοσιαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

9599/15 ΔΑ/μκρ 1 DGD 1C

9599/15 ΔΑ/μκρ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9599/15 ENFOPOL 133 COMIX 263 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Ομάδα «Επιβολή του νόμου» αριθ. προηγ. εγγρ.: 11431/13, 8541/15

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012 Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012 Αριβμός 2885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.1} ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Υγείας,,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (1):

Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (1): Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) 30 Κ.Α.Π. 11/2002 Αρ. 3567,11.1.2002 Αριθμός 11 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2001 Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα