RSM Greece. Tax Alert. Αύγουστος 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RSM Greece. Tax Alert. Αύγουστος 2015"

Transcript

1 RSM Greece Tax Alert Αύγουστος 2015 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης σύμφωνα με το Ν.4334/ Για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 3. Για την κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης N.4336/2015

2 Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης σύμφωνα με το Ν.4334/2015 Α. Κυριότερες Ρυθμίσεις που επέρχονται με το Ν.4334/2015 Στις 15 Ιουλίου 2015 ψηφίστηκε ο Ν.4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)», ο οποίος επιφέρει σημαντικές μεταβολές, οι σημαντικότερες εκ των οποίων συνοψίζονται κάτωθι. Α1. Φ.Π.Α.- Αλλαγές στους Συντελεστές Οι βασικότερες αλλαγές που επέρχονται στον Κώδικα ΦΠΑ με τον νέο Ν.4334/2015 είναι οι εξής: Συντελεστής 23% Υπάγονται τα επεξεργασμένα και τυποποιημένα είδη διατροφής (μοσχαρίσιο κρέας, μπαχαρικά, καφές, τσάι, ξύδι, φρυγανιές, μπισκότα), καθώς και οι υπηρεσίες μεταξύ των οποίων οι ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες που δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., η εστίαση, οι μεταφορές προσώπων, τα θεάματα και οι επισκευαστικές υπηρεσίες. Συντελεστής 13% Διατηρείται ο μειωμένος συντελεστής 13% για τα πολύ βασικά είδη διατροφής (ψωμί, κρέατα μη επεξεργασμένα και μη παρασκευασμένα, γαλακτοκομικά, ψάρια, ελαιόλαδο, φρούτα και λαχανικά), για τη διαμονή καθώς και για την παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Υπερμειωμένος Συντελεστής 6% Μειώνεται ο υπερμειωμένος συντελεστής από 6,5% σε 6%, ο οποίος ισχύει πλέον μόνο για φάρμακα και εμβόλια (τα οποία προορίζονται για τον άνθρωπο), για βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά. Κατάργηση της απαλλαγής από το συντελεστή Φ.Π.Α. Υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 23% τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών και Η/Υ. Σταδιακή κατάργηση των συντελεστών στα νησιά του Αιγαίου Η μείωση 30% των συντελεστών στα νησιά του Αιγαίου καταργείται σταδιακά: α) από στα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και β) από στα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά. Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραμένουν σε ισχύ έως την οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές Φ.Π.Α. για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά. Δέσμευση Αναλογούντος Φ.Π.Α. από τις Τράπεζες Ορίζεται ότι το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί σε συναλλαγές άνω των μεταξύ επιτηδευματιών και άνω των μεταξύ επιτηδευματιών και ιδιωτών, που διενεργούνται με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως μέσω χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικής τραπεζιτικής (e-banking), τραπεζικής κατάθεσης σε εξόφληση τιμολογίου ή τραπεζικής επιταγής, να δεσμεύεται από την τράπεζα και να αποδίδεται κατευθείαν στο Δημόσιο εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της πληρωμής. Σε περίπτωση φορολογουμένων που υποβάλλουν δήλωση Φ.Π.Α., η τράπεζα χορηγεί βεβαίωση για το εισπραχθέν ποσό Φ.Π.Α., ώστε να υπολογίζεται στη δήλωση του φορολογουμένου. Για τις υπηρεσίες αυτές τα τραπεζικά ιδρύματα δεν χρεώνουν δαπάνες ή οποιαδήποτε αμοιβή. Σημειώνεται ότι: - Η έναρξη ισχύος των νέων συντελεστών Φ.Π.Α. είναι η 20η Ιουλίου Για τα ξενοδοχεία (υπηρεσίες διαμονής), ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 6% κατά τη μεταβατική περίοδο από

3 Α2. Φόρος ασφαλίστρων Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε: α. 20% επί των ασφαλίστρων κλάδου πυρός (παραμένει ως έχει) β. 4% επί των ασφαλίστρων κλάδου ζωής (παραμένει ως έχει) γ. 15% επί των ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων (αύξηση από 10% σε 15%). Καταργείται κάθε διάταξη που αφορά σε απαλλαγές από το φόρο ασφαλίστρων λόγω απαλλαγής από το φόρο κύκλου εργασιών, εκτός των ασφαλίστρων για συμβόλαια ζωής διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Α3. Φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων/ Οντοτήτων Φορολογία Κερδών Αυξάνεται σε 29% από 26% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και άλλες νομικές οντότητες. Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος Αυξάνεται σε 100% από 80% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ενώ το ίδιο ποσοστό (100%) εξακολουθεί να ισχύει για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Αυξάνεται σε 75% από 55% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των περιπτώσεων β, γ, ε και στ μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45, για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Οι διατάξεις που αφορούν την αύξηση του συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς και την προκαταβολή φόρου εισοδήματος τους, ισχύουν και εφαρμόζονται από τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος, χρήσης 2015 (που θα υποβληθούν το 2016) και μετά. Α4. Φόρος πολυτελούς διαβίωσης Αύξηση σε 13% Αυξάνεται επίσης σε 13% από 10% ο εφαρμοζόμενος συντελεστής για τον υπολογισμό του φόρου πολυτελούς διαβίωσης. Επομένως για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού (άνω των κυβικών εκατοστών), για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, καθώς και για δεξαμενές κολύμβησης (εσωτερικές και εξωτερικές), ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης θα υπολογίζεται πλέον ως το γινόμενο της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από την κατοχή ή κυριότητα των ανωτέρω ειδών επί συντελεστή 13%. Σκάφη Αναψυχής Επιπλέον, για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε μέτρων ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή 13%. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και εφαρμόζονται από τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος χρήσης 2014 (που ήδη έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν) και μετά. Όσοι φορολογούμενοι έχουν ήδη υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος χρήσης 2014, η οποία περιλαμβάνει φόρο πολυτελούς διαβίωσης και έχουν λάβει εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος, θα τους γίνει εκκαθάριση εκ νέου λαμβάνοντας συμπληρωματικό εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος. 3

4 Α5. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης Με βάση το νέο νόμο προβλέπεται αύξηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, που αποκτώνται από και μετά. Τα κλιμάκια της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διαμορφώνονται ως εξής: Συνολικό Καθαρό Εισόδημα Συντελεστής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης , , , , , , , , , , ,00 και άνω 0,7% 1,4% 2% 4% 6% 8% Οι διατάξεις που αφορούν την αύξηση στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ισχύουν από Κατά την παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας, τα αυξημένα κλιμάκια όσον αφορά την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, έχουν εφαρμογή από και μετά και δεν τίθεται θέμα αναδρομικής παρακράτησης ειδικής εισφοράς. Συνεπώς, η παρακράτηση με τους αυξημένους συντελεστές ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διενεργείται για μισθοδοσίες που εκκαθαρίζονται από την ημερομηνία αυτή και μετά. 4

5 Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Β. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων Στις 18 Ιουλίου 2015 ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για την άρση της τραπεζικής αργίας η οποία με βάση την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική Αργία Βραχείας Διάρκειας» ορίστηκε έως τις 6 Ιουλίου 2015 ενώ τελικώς παρατάθηκε μέχρι τις 17 Ιουλίου Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νέα ΠΝΠ, το ημερήσιο όριο αναλήψεων ορίζεται στα 60 ευρώ, παρέχοντας τη δυνατότητα στους καταθέτες για σωρευτική ανάληψη μέχρι και 420 Ευρώ έως και την Παρασκευή. Αναλήψεις μετρητών με πιστωτική κάρτα δεν επιτρέπονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα βασικά σημεία που υιοθετούνται από την ΠΝΠ σχετικά με την επαναλειτουργία των τραπεζών συνοψίζονται ως εξής: Λήξη Αργίας Από την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 έληξε η τραπεζική αργία η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Άνοιγμα Λογαριασμών Απαγορεύεται το άνοιγμα νέων λογαριασμών όψεως ή καταθετικών ή να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφισταμένους λογαριασμούς. Παράλληλα δεν ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασμοί. Επιτρέπεται, όμως, αποκλειστικά και μόνο για πληρωμή μισθοδοσίας, πληρωμή υποχρεώσεων καταθέτη προς τράπεζα, για την καταβολή νέων συντάξεων ή νέων προνοιακών επιδομάτων, εκκαθάριση συναλλαγών καρτών, εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, εξυπηρέτηση εταιρειών start-up, κατάθεση μετρητών ως εγγύηση, κ.ά. Χρήση Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών Η χρήση πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας στο εξωτερικό μπορεί να γίνει μόνο για αγορά αγαθών και υπηρεσιών έως το ανώτατο όριο της κάρτας. Πληρωμή Φόρου Δόθηκε παράταση στην καταβολή της 1η δόσης για όσους θα υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους από τις 18 Ιουλίου 2015 και μετά κατά ένα μήνα. Δηλαδή αντί να καταβληθεί η πρώτη δόση στις 30 Ιουλίου 2015 παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου

6 Ειδικές Περιπτώσεις i. Στην περίπτωση των νοσηλίων στο εξωτερικό, η μεταφορά του ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Επιτρέπεται η ανάληψη και η μεταφορά στο εξωτερικό μέγιστου εφάπαξ ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα για ένα συνοδό. ii. Επιτρέπεται η μεταφορά χρηματικού ποσού που αφορά δίδακτρα με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκπαιδευτικού ιδρύματος καθώς και η μεταφορά μέγιστου ποσού ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωμή γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικού ιδρύματος, σε λογαριασμό που τηρείται στο εξωτερικό με δικαιούχο τον φοιτητή. iii. Δεν επιτρέπονται οι πληρωμές μισθοδοσίας στο εξωτερικό για εργαζόμενους εφόσον ο λογαριασμός που χρεώνεται για την πληρωμή μισθοδοσίας τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και οι λογαριασμοί που πιστώνονται τηρούνται σε τράπεζες του εξωτερικού. Από τον περιορισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε διπλωματικές αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι επιτρέπεται να μεταφέρουν το ισόποσο της μισθοδοσίας τους σε λογαριασμό τους στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας εγγράφως την ιδιότητά τους. Επιταγές Επιτρέπεται η κατάθεση τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών αποκλειστικά και μόνο σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού. Επιταγές, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί από την πληρώτρια τράπεζα αδυναμία πληρωμής με ημερομηνία από την 20η Ιουλίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου 2015, όπως και γραμμάτια εις διαταγήν και συναλλαγματικές με ημερομηνία λήξης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δύναται να εξοφληθούν το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αρνηθούν την πληρωμή με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες καθώς η άρνηση τιμωρείται, με βαρύτατα πρόστιμα ή/και φυλάκιση, κατά τις προβλεπόμενες διατάξεις. Εισερχόμενα Εμβάσματα από εξωτερικό Η μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμούς που τηρούνται σε αλλοδαπή τράπεζα σε λογαριασμό που τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα επιτρέπονται. Εξερχόμενα Εμβάσματα προς εξωτερικό Οι μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπονται αν εντάσσονται στις εξαιρέσεις που επεξεργάζεται σε καθημερινή βάση η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και για τις οποίες χορηγεί ειδική άδεια. Ποσά που πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό από το εξωτερικό μπορούν να μεταφερθούν εκ νέου στο εξωτερικό. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η ανάληψη με μετρητά του συνόλου του μεταφερόμενου από το εξωτερικό χρηματικού ποσού. Η ανάληψη μπορεί να γίνεται εντός του ημερήσιου ή/και του εβδομαδιαίου ορίου, με εξαίρεση τις ναυτιλιακές εταιρείες που αναφέρονται στους Ν. 27/1975, 959/1979 και στο Ν.δ. 2687/1953, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούν και αναλήψεις μετρητών έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ημερησίως. Μετρητά στο Εξωτερικό Επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των ευρώ δύο χιλιάδων (2.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό. Από τον περιορισμό των ευρώ εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής της παραπάνω απαγόρευσης (ζώνη SCHENGEN και χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 6

7 Εμπορικές Συναλλαγές - Εισαγωγές Αναφορικά με τις συναλλαγές πληρωμών για εμπορικούς σκοπούς στο εξωτερικό, με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών δόθηκε στις τράπεζες η δυνατότητα εξέτασης και αξιολόγησης αιτημάτων πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, οι οποίοι αιτούνται εκτέλεση πληρωμών έναντι παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, κ.λ.π.), άνοιγμα νέων ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων σε αναμονή, και έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Το ημερήσιο εγκριτικό όριο των τραπεζών ανά εργάσιμη ημέρα ορίζεται από 0 έως ευρώ ανά πελάτη και εντός του ορίου ποσού που καθορίζεται και ανακοινώνεται από την Επιτροπή σε κάθε τράπεζα ξεχωριστά. *Η Ισχύς της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η οποία πραγματοποιήθηκε την 18 Ιουλίου

8 Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης N.4336/2015 Γ. Τροποποιήσεις που επήλθαν στο Ν.4334/2015 με την ψήφιση του Ν.4336/2015 Στις 14 Αυγούστου 2015 ψηφίστηκε στη Βουλή o Ν. 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. Ο Νόμος περιλαμβάνει το Μνημόνιο Συνεννόησης για το τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ και προβλέπει πλήθος μεταβολών σε φορολογικές και άλλες διατάξεις, οι κυριότερες εκ των οποίων παρατίθενται παρακάτω. Γ1. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Προκαταβολή φόρου εισοδήματος Αυξάνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 100% για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά για όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), τους συνεταιρισμούς και τις ενώσεις αυτών, τις κοινοπραξίες μη προσωπικών εταιρειών καθώς και τις νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και για τις εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε μία από τις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε και στ του άρθρου 45 του ΚΦΕ. Καθιερώνεται μεταβατική περίοδος για τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού προκαταβολής του φόρου εισοδήματος των προσωπικών εταιρειών, των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, των κοινωνιών αστικού δικαίου, των αστικών κερδοσκοπικών ή μη εταιρειών, των συμμετοχικών ή αφανών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα καθώς και των κοινοπραξιών προσωπικών εταιρειών, σύμφωνα με την οποία: - για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την έως και την , το ποσοστό της προκαταβολής φόρου παραμένει 55%, - για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την έως και την το ποσοστό της προκαταβολής φόρου ορίζεται σε 75% και - για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την το ποσοστό προκαταβολής ορίζεται σε 100%. Επιπλέον, καθιερώνεται μεταβατική περίοδος για τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού προκαταβολής του φόρου εισοδήματος που αποκτούν φυσικά πρόσωπα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με την οποία: - για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την έως και την , το ποσοστό της προκαταβολής φόρου παραμένει 55%, - για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την έως και την το ποσοστό της προκαταβολής φόρου ορίζεται σε 75% και - για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την το ποσοστό προκαταβολής ορίζεται σε 100%. 8

9 Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 23 του ΚΦΕ περί μη έκπτωσης δαπανών για συναλλαγές με μη συνεργάσιμα κράτη, κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς Πλέον ισχύει η κάτωθι διάταξη με την οποία ορίζεται ότι οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν: το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους μέλους. Κατάργηση της έκπτωσης 2% Καταργείται η έκπτωση 2% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης και στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης, αντιστοίχως. Η κατάργηση αφορά εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά. Γ2. Φ.Π.Α Μεταβολές Υπηρεσίες εκπαίδευσης Η απαλλαγή συνεχίζει να ισχύει για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και τις στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημόσιου δικαίου. Για τους λοιπούς οργανισμούς, τίθενται προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται αθροιστικά προκειμένου να εμπίπτουν στο πεδίο απαλλαγής από το ΦΠΑ. Οι οργανισμοί αυτοί για να απαλλάσσονται από το ΦΠΑ πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i. να μην έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται, αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων, iii. οι τιμές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες υπόκεινται στο ΦΠΑ, iv. η απαλλαγή δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για την προσχολική εκπαίδευση, η οποία, όπως ρητά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, εξακολουθεί να απαλλάσσεται από το ΦΠΑ. Διακανονισμοί εκπτώσεων ΦΠΑ Οι διακανονισμοί που αφορούν εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου. 9

10 Γ3. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Δόσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. Η πρώτη δόση για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2015 καταβάλλεται μέχρι και την 30ή του μηνός Οκτωβρίου 2015 εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 26η του μηνός Οκτωβρίου Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους Υπολογισμός συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. Καταργείται η απαλλαγή από το συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. της αξίας των δικαιωμάτων επί των ξενοδοχειακών κτηρίων, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις. Ομοίως, καταργείται η απαλλαγή από το συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. της αξίας των δικαιωμάτων επί των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων/ διαμερισμάτων, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις, και τα οποία απαλλάσσονταν εφόσον κατείχαν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Υπ. Τουρισμού. Κατάργηση απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. των δικαιωμάτων στα ακίνητα που ανήκουν στον Ε.Ο.Τ. Παύουν να απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). Παράταση έκπτωσης 20% Παρατείνεται και για το έτος 2015 η έκπτωση 20% από τον ΕΝΦΙΑ για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Γ4. Φορολογία Πλοίων Επέκταση εφαρμογής φόρου χωρητικότητας Επιβάλλεται φόρος χωρητικότητας πλοίων (tonnage tax) σε ορισμένα πλοία τα οποία φέρουν ελληνική σημαία καθώς και σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με εξάντληση κάθε υποχρέωσης των πλοιοκτητών από το φόρο εισοδήματος επί των εισοδημάτων από τη σχετική δραστηριότητα. - Η διάταξη ισχύει για υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών από Αύξηση συντελεστών χωρητικότητας Αναπροσαρμογή 4% ετησίως σε συντελεστές φόρου και εισφοράς των πλοίων ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία και τα οποία είναι συμβεβλημένα ασφαλιστικά με το ΝΑΤ. - Η αναπροσαρμογή θα εφαρμοστεί για τα έτη Παράταση της εισφοράς Η επιβολή της εισφοράς του άρθρου 43 του Ν. 4111/2013 παρατείνεται για τέσσερα ακόμη χρόνια σε εταιρείες του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 επί του συνολικά εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και αναπροσαρμόζονται οι σχετικοί συντελεστές, για την τετραετία λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας. Συνεπώς, οι σχετικοί συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής: Ποσό ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος (ποσά σε USD) Συντελεστής περιόδου Συντελεστής περιόδου Έως % 5% % 4% Υπερβάλλον 5% 3% 10

11 Talk to us. Connect to rsmi.gr and connect with success Αθήνα Πατρόκλου 1 & Παραδείσου, Μαρούσι Τ F E. Θεσσαλονίκη Φράγκων 6-8 & Δωδεκανήσου, Θεσσαλονίκη Τ F E. Λευκωσία Kennedy Business Center Λεωφόρος Κένεντι 12-14, 1087 Λευκωσία, Κύπρος T F E. Τίρανα Rr. Pjeter Bogdani Pall. 39/1 Ap. 4/4, 1001Tirana, Αlbania Τ F E. Copyright Το παρόν ηλεκτρονικό έντυπο αποτελεί ένα γενικό ενημερωτικό οδηγό και σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει εξειδικευμένες συμβουλές. Ως εκ τούτου, για κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε είναι καλό να απευθύνεστε στην εταιρεία μας, για εξατομικευμένες υπηρεσίες και λύσεις. Το παρόν πληροφοριακό υλικό δεν αποτελεί υποκατάστατο τέτοιας συμβουλευτικής υπηρεσίας. Η RSM Greece AE είναι μέλος του δικτύου της RSM. Κάθε μέλος του δικτύου της RSM είναι ανεξάρτητη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων, το οποίο λειτουργεί αυτοτελώς. Το δίκτυο της RSM δεν αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο σε καμία χώρα.

Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2015. Λουδοβίκου 1 πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680 Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.

Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2015. Λουδοβίκου 1 πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680 Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci. Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2015 Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: της 28 ης Ιουνίου 2015, 14 ης Ιουλίου 2015, 18 ης Ιουλίου 2015 και 31 ης Ιουλίου 2015, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013 RSM Greece Tax Alert Ιανουάριος 2013 Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο νέος φορολογικός νόμος ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις. 1. Τι αλλάζει µε την νέα Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου;

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις. 1. Τι αλλάζει µε την νέα Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου; ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1. Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ Ν. 4334/2015 ΚΑΙ Ν. 4336/2015 Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης και στο

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες αλλαγές με το Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 2015»

Κυριότερες αλλαγές με το Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 2015» 1 Κυριότερες αλλαγές με το Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 2015» Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος: Τροποποιείται η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner Φορολογικά Νέα - Tax Flash Τα προαπαιτούμενα φορολογικά μέτρα για τη συμφωνία με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2013 ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Ιανουάριος 2013 Στις 11.01.2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ). Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Εν συντομία 2 Παρά την αφθονία της πληροφορίας σε κάθε λογής οικονομική δραστηριότητα, το έλλειμμα νομικής πληροφόρησης παραμένει σοβαρό για την ελληνική επιχείρηση. Σε αντίθεση με ό,τι Πρόσφατη Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά όλες οι μεταβολές που επήλθαν με το νόμο 4334/2015 σε Φ.Π.Α., φορολογία εισοδήματος, κ.λπ. - Επισημάνσεις και προβληματισμοί

Αναλυτικά όλες οι μεταβολές που επήλθαν με το νόμο 4334/2015 σε Φ.Π.Α., φορολογία εισοδήματος, κ.λπ. - Επισημάνσεις και προβληματισμοί Αναλυτικά όλες οι μεταβολές που επήλθαν με το νόμο 4334/2015 σε Φ.Π.Α., φορολογία εισοδήματος, κ.λπ. - Επισημάνσεις και προβληματισμοί Μέσα από την παρούσα ανάλυση, μπορείτε να μελετήσετε όλες τις μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Περιλαµβάνονται οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων µε το Ν. 4110/2013 και αναλυτικά θέµατα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) Αριθμ. 99 / 21 / 2015 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟ ΘΕΡΜΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ!

ΚΑΛΟ ΘΕΡΜΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ! H συντακτική ομάδα για τα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά σας εύχεται ΚΑΛΟ ΘΕΡΜΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ! 1 Πίνακας περιεχομένων Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 4 Παράταση στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: + 30 210 7292365 Fax: +30 210 7290942 http: www.thesissa.com e-mail: th@thesisltd.com Τον Ιούλιο, ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013 2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα