ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο θόρυβος, που προέρχεται από την κίνηση των μέσων μεταφοράς, αποτελεί την πιο διαδεδομένη και άμεσα αισθητή επίπτωση των μεταφορών στο περιβάλλον. Στην περίπτωση της Εγνατίας Οδού, ο Οδικός Κυκλοφοριακός Θόρυβος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά θέματα που πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά και να αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικότητα. Η έκθεση στο θόρυβο έχει την έννοια της έκθεσης ατόμων που ζουν σε οργανωμένους οικισμούς, εντός ή εκτός σχεδίου. Βάσει του δείκτη ελέγχονται τα επίπεδα θορύβου σε κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται σε εγγύτητα της Εγνατίας Οδού. Μέσω του δείκτη προσδιορίζονται οι περιοχές στις οποίες παρατηρείται υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων και εκτιμάται ο πληθυσμός που εκτίθεται σε θόρυβο εξαιτίας της λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου. Εισαγωγική σημείωση Προκειμένου να υπάρχει πλήρης παρακολούθηση του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (ΕΟΑΕ) πραγματοποιεί από το 2007 συστηματικό πρόγραμμα ηχομετρήσεων στις οικιστικές περιοχές εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου. Επιπρόσθετα, εκπoνήθηκαν ειδικές μελέτες για την «Μέτρηση και Χαρτογράφηση Θορύβου στις Κατοικημένες Περιοχές πέριξ της Εγνατία οδού βάσει των απαιτήσεων της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την ΚΥΑ 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, του Συμβουλίου της » και επικαιροποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. οικ /2012 (ΦΕΚ 1367/Β`/ ) «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις». Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η στάθμη θορύβου σε οικιστικές περιοχές σε γειτνίαση με την Εγνατία οδό, οι υπερβάσεις των ισχυουσών οριακών τιμών, ο αριθμός των ατόμων που εκτίθενται σε διαφορετικά επίπεδα Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή ο αριθμός των κατοικιών που εκτίθενται σε συγκεκριμένες τιμές δεικτών θορύβου. Όπου είναι αναγκαίο, λαμβάνονται τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας, ούτως ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με τους όρους και περιορισμούς που διέπουν τη ζώνη γύρω από τον άξονα της οδού. Κατά τη διάρκεια του έτους 2013, πραγματοποιήθηκαν 24ωρες ηχομετρήσεις και χαρτογράφηση του οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, υπό την επίβλεψη του Τμήματος Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το 1

2 Παρατηρητήριο και με τη συνδρομή του Τμήματος Κυκλοφορίας του Τομέα Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης & Συντήρησης της EOAE. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Το γενικό συμπέρασμα από την συστηματική παρακολούθηση του δείκτη από το 2007 και μετά είναι ότι η κατασκευή και απόδοση σε κυκλοφορία του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού οδηγεί εξ αρχής στην παράκαμψη των υφιστάμενων οικισμών και των θεσμοθετημένων ορίων τους, διαμορφώνοντας μια κατάσταση σημαντικά ευνοϊκότερη, σε σχέση με το παρελθόν, ως προς τον πληθυσμό που εκτίθεται σε θόρυβο. Παράλληλα με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων προκύπτει ότι στο σύνολο των οικισμών που βρίσκονται κοντά στη ζώνη διέλευσης του αυτοκινητόδρομου, η στάθμη θορύβου είναι κάτω από τα θεσμοθετημένα όρια για τους δείκτες ( db(a)) & Lnight (60dB(A)). Εξαίρεση αποτελούν περιορισμένες θέσεις στην περιοχή μεταξύ Α/Κ Ιωνίας Α/Κ Ευκαρπίας Α/Κ Γηροκομείου, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου κυρίως οι χρήσεις είναι μη οικιστικές. Επισημαίνεται ότι δεν ήταν πάντα εφικτό να εκτελεστούν οι μετρήσεις σε θέσεις όπου μπορούσε να «απομονωθεί» ο θόρυβος από την Εγνατία Οδό σε σχέση με άλλες πηγές θορύβου (όπως κυκλοφορία στους παράπλευρους δρόμους και στο οδικό δίκτυο της περιοχής). Αντίστοιχα στα πλαίσια της χαρτογράφησης θορύβου διαπιστώθηκε ότι δεν εκτίθεται πληθυσμός σε στάθμη θορύβου πέραν των θεσμοθετημένων ορίων. Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες με το σύνολο των ηχομετρήσεων στο πλαίσιο των προαναφερόμενων προγραμμάτων καθώς και σχετικά διαγράμματα και χάρτες που παρουσιάζουν τα επίπεδα των δεικτών, σε σύγκριση με τα θεσμοθετημένα όρια. Περιοχή Ε Ι Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Α/Κ29-Α/Κ43 ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) Lnight (23:00-07:00) Levening (19:00-23:00) Lday (07:00-19:00) 1 Οικισμός Νίψα Ε Ι ,6 51, ,3 52,9 51,8 57,3 2 Περιοχή Αλεξανδρούπολης Ε Ι ,5 56, ,7 55,9 56,8 59,7 3 Περιοχή Μάκρης Ε Ι ,1 54,9 55,6 47,6 51,9 55,1 56,4 4 Οικισμός Άυρα Ε Ι ,8 47,7 49,5 44,2 47,9 47,6 51,7 5 Οικισμός Σαλμωνή Ε Ι ,6 56,1 57,5 56,8 57,2 56,2 63,2 6 Οικισμός Φύλακας Ε Ι ,3 54,3 56, ,8 53,6 58,2 7 Περιοχή Κομοτηνής Ε Ι ,1 61,4 63,1 57,6 56,9 61,8 64,7 8 Οικισμός Κόσμιο Ε Ι ,1 53,9 58,2 57,3 50,4 53, Οικισμός Κόσμιο Ε Ι ,8 55,4 58,4 52,6 60,4 54,5 61,2 10 Οικισμός Αμαξάδες Ε Ι ,8 57,5 52,3 44,9 49,0 57,5 56,3 11 Οικισμός Αμαξάδες Ε Ι ,8 56,6 55,6 49,4 55,5 56,3 58,4 12 Οικισμός Πολύσιτο Ε Ι ,1 53, ,9 48,3 53,4 53,9 13 Οικισμός Παλαιό Κατράμι Ε Ι ,9 50,1 52,7 46,2 50,5 49,6 53,9 14 Οικισμός Τέκτονας Ε Ι ,4 51,5 54, ,6 51,0 55,5 15 Οικισμός Αλκυόνη Ε Ι ,2 50,6 53,2 47,9 52,4 50,4 55,5 16 Οικισμός Θαλασσιάς Ε Ι ,4 49,3 47, ,5 49, Νέστος ποταμός Ε Ι ,2 50,4 53,1 46,4 49,3 50,3 53,9 18 Νέστος ποταμός Ε Ι ,3 51, ,4 50,6 51,7 54,5 19 Νέστος ποταμός Ε Ι ,4 55,7 58,3 46,2 51,1 55,6 55,9 20 Οικισμός Κρήνη Ε Ι ,6 48,6 52,1 44,9 51,4 48,9 53,3 2

3 Περιοχή Ε Ι Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Α/Κ29-Α/Κ43 ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) Lnight (23:00-07:00) Levening (19:00-23:00) Lday (07:00-19:00) 21 Οικισμός Νέος Ξεριάς Ε Ι ,4 52,0 53,3 46,5 52,5 52,7 55,2 22 Οικισμός Γραβούνας Ε Ι ,9 58,6 58,8 52,8 55,8 58,6 60,8 23 Οικισμός Πέρνη Ε Ι ,8 60,6 61,9 58,3 59,2 60,6 65,2 24 Οικισμός Πετροπηγή Ε Ι ,2 52,2 55,9 50,6 52,3 52,9 57,5 25 Οικισμός Άνω Ποντολίβαδο Ε Ι ,6 57,8 61, ,3 57, Οικισμός Άνω Ποντολίβαδο Ε Ι ,6 58, ,5 57,0 59,0 62,1 27 Οικισμός Άνω Ποντολίβαδο Ε Ι ,7 50,9 54, ,7 51,2 56,1 28 Οικισμός Νέα Καρβάλη Ε Ι ,2 47,7 49,9 44,9 48,3 48,0 52,3 29 Καβάλα Ε Ι ,6 62,7 72,2 56,5 74,5 62,8 72,4 30 Οικισμός Παλαιό Τσιφλίκι Ε Ι ,0 53,2 57, ,5 53,2 61,8 31 Οικισμός Παλαιό Τσιφλίκι Ε Ι ,1 60,2 62,4 52,1 56,5 60,2 61,1 32 Οικισμός Παλαιό Τσιφλίκι Ε Ι ,0 44,7 47,8 41,5 45,9 44,4 49,1 33 Οικισμός Νέα Ηρακλείτσα Ε Ι ,3 51,8 61,9 45,7 69,9 51,6 67,2 Περιοχή Ε ΙΙ ΗΠΕΙΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 01- Α/Κ12 (Ηγουμενίτσα Κοίλα) ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) Lnight (23:00 07:00) Levening (19:00 23:00) Lday (07:00 19:00) 34 Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ ,0 61,6 62, ,7 61,5 63,4 35 Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ ,3 59,2 59,5 51,7 56,8 59,2 60,6 36 Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ ,0 62,8 63,7 54,6 61,6 62,7 64,2 37 Λαδοχώρι Ε ΙΙ ,9 61, ,3 60,0 61,2 64,2 38 Λαδοχώρι Ε ΙΙ ,3 53,0 56,4 56,1 57,5 53,4 62,5 39 Γκάνη Ε ΙΙ ,8 61, ,9 60,0 61, Γκάνη Ε ΙΙ ,5 62, ,4 62,1 62,2 66,6 41 Γκάνη Ε ΙΙ ,2 61,3 64,5 56,8 60,4 61,5 64,6 42 Βασιλικός Ε ΙΙ ,5 53,3 57,5 50,4 56,5 53,6 58,5 43 Γκρίκα Ε ΙΙ ,7 51, ,8 54,6 52,4 58,7 44 Γκρίκα Ε ΙΙ ,1 52,7 56,5 50,9 56,5 52,5 58,7 45 Νεοχώρι Ε ΙΙ ,4 57,0 60, ,1 56,8 59,4 46 Δραμεσιοί Ε ΙΙ ,3 45, ,4 49,8 46,0 51,6 47 Δωδωνούπολη Ε ΙΙ ,7 43,4 39,9 40,9 43,8 43,2 48,1 48 Πεδινή Ε ΙΙ ,0 52,0 55,1 47,6 53,1 51,6 55,7 49 Πεδινή Ε ΙΙ ,9 57,1 59,4 51,7 56,7 57, Μπάφρα Ε ΙΙ ,9 61,5 63,6 55,2 60,1 61,5 63,7 51 Μπάφρα Ε ΙΙ ,2 56,3 59,5 52,1 55,5 56,4 59,7 52 Μπάφρα Ε ΙΙ ,3 58, ,3 54,6 58,2 59,7 53 Κουτσελιό Ε ΙΙ ,8 60,2 62,5 54,3 57,9 60,6 62,5 54 Κουτσελιό Ε ΙΙ ,9 58,7 61,6 53,9 60,1 58,7 62,3 55 Πλατανιά Ε ΙΙ ,8 57, ,4 56,0 58,1 61,6 56 Ηλιόκαλη Ε ΙΙ ,6 54,8 58,7 52,4 57,4 54, Μκρό Περιστέρι Ε ΙΙ ,6 51,2 54,7 50,3 54,2 51,2 57,5 58 Μκρό Περιστέρι Ε ΙΙ ,6 56,3 54,8 50,8 54,9 56,0 58,8 59 Μυρσίνα Ε ΙΙ ,7 58,5 62,1 56,5 57,4 58,4 63,3 60 Καλάμια Ε ΙΙ ,3 51,8 55,5 51,6 49,3 53, Κοίλα Ε ΙΙ ,7 53,4 54,9 51,7 52,1 53,5 58,4 3

4 Περιοχή Ε ΙΙΙ ΔΥΤΙΚΗ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 13- Α/Κ17 (Αγ Χαράλαμπος Κλειδί ) ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Lnight ΠΕΡΙΟΧΗ Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) ΘΕΣΗ (23:00 07:00) α/α ΜΕΤΡΗΣΗΣ X Y Levening (19:00 23:00) Lday (07:00 19:00) 62 Κλειδί ΕΙΙΙ ,5 58,9 61,2 52,4 59,1 58,7 61,4 63 Κλειδί ΕΙΙΙ ,4 59,8 61,3 54,1 59,6 59,5 62,5 64 Πρασινάδα ΕΙΙΙ ,5 53,3 57,5 50,4 56,5 53,6 58,5 65 Πρασινάδα ΕΙΙΙ ,2 59,2 61, ,6 59,1 60,3 66 Πρασινάδα ΕΙΙΙ ,8 62,0 62,1 51,2 63,3 62,1 63,8 67 Νησελούδι ΕΙΙΙ ,6 56,2 55,4 48,6 54,9 56,2 57,9 68 Νησέλι ΕΙΙΙ ,7 54,4 55,2 48,1 52,8 54,3 56,5 69 Νησέλι ΕΙΙΙ ,9 56,6 57,5 48,8 56,9 56,1 58,5 Κεφαλοχώρι ΕΙΙΙ ,2 56,5 59,2 47,7 58,0 56,2 58,7 71 Κεφαλοχώρι ΕΙΙΙ ,0 54,7 56,3 46,6 54,1 54,5 56,4 72 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ ,6 58,8 60,6 49,7 54,1 58,8 59,2 73 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ ,4 58,5 58,1 50,2 55,3 58,4 59,4 74 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ ,2 52,9 54,7 50,5 52,5 53,0 57,5 75 Κουλούρα ΕΙΙΙ ,0 57,9 58,4 50,3 55,4 57,8 59,2 76 Κουλούρα ΕΙΙΙ ,1 63,2 63,6 55,4 58,4 63,3 64,1 77 Κουλούρα ΕΙΙΙ ,0 62,1 63,3 52,6 60,4 61,8 62,9 78 Κουλούρα ΕΙΙΙ ,6 59,3 60,2 53,7 56,1 59,4 61,5 79 Μέση ΕΙΙΙ ,7 50,0 52,4 45,6 47,8 50,2 53,1 80 Μέση ΕΙΙΙ ,0 49,0 49,7 41,4 43,2 49, Ασώματα ΕΙΙΙ ,4 52,6 55,9 51,1 52,7 53, Ασώματα ΕΙΙΙ ,5 61,2 63,7 54,6 59,7 61,0 63,2 83 Ασώματα ΕΙΙΙ ,3 59,5 62,8 54,7 58,3 59,7 62,6 84 Ασώματα ΕΙΙΙ ,0 61,6 64,1 56,8 59,8 61,4 64,4 85 Ασώματα ΕΙΙΙ ,4 61,1 63,2 55,2 59,9 60,8 63,5 Περιοχή Ε ΙΙΙ ΔΥΤΙΚΗ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 13- Α/Κ17 (Αγ Χαράλαμπος Κλειδί ) ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Lnight Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y (23:00 07:00) Levening (19:00 23:00) Lday (07:00 19:00) 86 Ασώματα ΕΙΙΙ ,5 63,3 65,7 56,6 61,2 63,2 65,1 87 Λευκόπετρα ΕΙΙΙ ,2 51,9 54,6 45,4 50,7 51, Λευκόπετρα ΕΙΙΙ ,2 56,8 59,9 49,6 56,7 56,4 58,8 89 Λευκόπετρα ΕΙΙΙ ,8 51,0 53,1 42,6 46,7 50,9 51,7 90 Πολύμυλος ΕΙΙΙ ,2 55,4 57,5 50,1 55,9 55,1 58,5 91 Πολύμυλος ΕΙΙΙ ,0 62,7 65,2 55,9 60,8 62,7 64,6 92 Πολύμυλος ΕΙΙΙ ,2 49,5 51,8 44,6 49,6 49,2 52,7 93 Πολύμυλος ΕΙΙΙ ,4 63,2 66,2 56,6 61,2 63,1 65,1 94 Άγιοι Θεόδωροι ΕΙΙΙ ,4 51,2 54,4 53,7 52,3 51,4 59,7 95 Άγιο Χαράλαμπος ΕΙΙΙ ,9 52,2 54,8 46,5 52,2 52,1 55 4

5 Περιοχή Ε ΙV ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 21- Α/Κ24 (Ν Μαγνησία Λητή ) ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y Lnight (23:00 07:00) Levening (19:00 23:00) Lday (07:00 19:00) 96 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,1 68,2 69,8 60,2 63,0 68, Νέα Μαγνησία ΕΙV ,3 66,9 69,9 60,9 64,2 67, Νέα Μαγνησία ΕΙV ,9 66,5 69,5 60,9 63,6 66,6 68,8 99 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,1 72,1 74,5 64,2 68,8 72,1 73,2 100 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,8 55,4 57,1 49,4 53,2 55,4 57,6 101 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,5 57,9 59,6 53,5 55,4 58,0 60,9 102 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,8 59, ,6 54,8 59,2 58,6 103 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,0 62,1 63,2 54,6 58,5 62,0 63,3 104 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,7 60,4 62,1 53,9 57,9 60,4 62,3 105 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,2 66,2 68,7 58,5 63,5 66,1 67,5 106 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,8 66, ,8 60,8 67,1 67,6 107 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,3 61,0 62,9 54,8 57,9 61,1 62,9 108 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,6 61,2 63,1 55,3 58,2 61,4 63,3 109 Διαβατά ΕΙV ,9 66,8 68,2 59,4 65,1 66,6 68,4 110 Διαβατά ΕΙV ,5 54,6 58,1 52,7 57,6 54,0 60,2 111 Διαβατά ΕΙV ,2 51,8 55,5 55,9 56,2 51, Διαβατά ΕΙV ,1 57,5 58,2 52,8 57,5 57,0 60,7 113 Διαβατά ΕΙV ,7 63,7 66,4 59,1 64,4 63,6 67,2 114 Διαβατά ΕΙV ,8 75,7 77,3 68,3 72,4 75, Περιφ.Οδός Ωραιοκάστρου ΕΙV ,6 73,3 75,6 66,8 71,2 73,3 75,3 116 Περιφ.Οδός Ωραιοκάστρου ΕΙV ,8 56,1 58,1 50,7 56,1 55, ΑΚ Ευκαρπίας ΕΙV ,8 61,6 64,3 58,3 64,8 61,9 66,6 Περιοχή Ε VΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 21- Α/Κ24 (Ν Μαγνησία Λητή ) ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y Lnight (23:00 07:00) Levening (19:00 23:00) Lday (07:00 19:00) 118 Ανθούπολη ΕΙV-23α ,8 73,2 74,9 68,3 71,7 73,2 76,1 119 Ανθούπολη ΕΙV-23β ,6 74,2 75,7 68,2 72,2 74,3 76,4 120 Ανθούπολη ΕΙV ,1 78,8 80,5 72,6 75,9 78,9 80,8 121 Ανθούπολη ΕΙV ,9 64,4 65,8 57,8 62,4 64,6 66,4 122 Ανθούπολη ΕΙV ,4 63,1 63, ,3 63,1 64,9 123 Ευκαρπία ΕΙV ,3 59,2 59,9 56,3 58,7 59,1 63,5 124 Ευκαρπία ΕΙV ,3 61,9 62,1 58,6 61,3 62, Ευκαρπία ΕΙV ,6 62,9 63,3 59,1 60,6 63,0 66,3 126 Ευκαρπία ΕΙV ,8 64,1 62,6 58,4 61,3 64,6 66,5 127 Λητή ΕΙV ,4 64,0 66,4 58,4 61,5 64,0 66,3 Περιοχή Ε V ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 24- Α/Κ28 Ευαγγελισμός Ν Κερδύλια ) ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) Lnight Levening Lday α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y (23:00-07:00) (19:00-23:00) (07:00-19:00) 128 Ευαγγελισμός ΕV ,2 53,2 55,3 45,4 49,8 53,2 54,3 129 Ευαγγελισμός ΕV ,7 53,0 55,2 48,3 52,6 52,8 56,2 130 Ευαγγελισμός ΕV ,2 55,3 56,3 52,2 53,1 55,4 59,2 131 Ευαγγελισμός ΕV ,8 58,3 61,4 52,7 63,2 58,4 63,1 132 Προφήτης ΕV ,3 63,8 67,4 57,8 62,4 63,8 66,1 133 Νυμφόπετρα ΕV ,9 53,0 51,8 44,1 49,1 53,0 53,6 134 Μεγάλη Βόλβη ΕV ,7 45,3 47,4 40,2 43,2 45,1 47,9 135 Μικρή Βόλβη ΕV ,9 44,0 47,5 39,8 44,4 46,6 48,4 136 Βρασνά ΕV ,2 61,7 65,3 56,1 60,6 61,6 64,3 137 Σερραϊκή Ακτή ΕV ,2 43,9 48,2 40,7 47,8 43,9 49,2 138 Ασπροβάλτα ΕV ,5 52,2 55, ,0 51,9 56,2 139 Ασπροβάλτα ΕV ,8 58,1 61,2 51,9 58,7 57,9 60,8 140 Σερραϊκή Ακτή ΕV ,1 60,9 63, ,3 60,9 62,6 141 Νέα Κερδύλια ΕV ,8 50,3 52,5 45,4 47,0 50, Νέα Κερδύλια ΕV ,6 48,5 51, ,0 48,6 52,4 143 Νέα Κερδύλια ΕV ,2 54,7 54,9 49,4 51,7 54,9 57,2 5

6 Περιοχή ΚΑ45 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 9Β- Α/Κ5 ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) Lnight (23:00-07:00) Levening (19:00-23:00) Lday (07:00-19:00) 144 Μικρόκαστρο ΚΑ ,3 54,5 58, ,1 54,5 57,8 145 Μικρόκαστρο ΚΑ ,5 54,7 53,3 44,2 58,8 49,2 57,3 146 Αλιάκμονας ΚΑ ,9 57,4 60,3 51,1 57,6 57,0 59,9 147 Αλιάκμονας ΚΑ ,3 61,4 64,2 60,3 54,2 61,3 66,4 148 Βογατσικό ΚΑ ,3 50,0 46,4 38,6 50,6 49,7 51,2 149 Βογατσικό ΚΑ ,2 55, ,6 55,8 57,8 150 Μανιάκοι ΚΑ ,3 50,0 46,4 38,6 50,6 49,7 51,2 151 Κωσταράζι ΚΑ ,3 50,4 52,9 44,2 51,8 50,1 53,4 Περιοχή ΚΑ60 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 24- Α/Κ6 ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) Lnight (23:00-07:00) Levening (19:00-23:00) Lday (07:00-19:00) 152 Στρυμονικό ΚΑ ,6 51,7 53, ,2 51,8 55,3 153 Προβατάς ΚΑ ,5 58,9 58,6 48,9 53,7 58,8 58,8 Η διακύμανση των τιμών των δεικτών θορύβου, Lnight με βάση το συνολικό δείγμα των 24ωρων μετρήσεων παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράμματα, όπου οι υπερβάσεις της στάθμης του θορύβου με βάση τα μετρήσεις είναι πολύ περιορισμένες και αφορούν στην περιοχή από ΑΚ Καλοχωρίου ΑΚ Γηροκομείου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σχήμα 2 : Διακύμανση τιμών των δεικτών θορύβου, Lnight με βάση το συνολικό δείγμα των 24ωρων μετρήσεων την περίοδο Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου

7 Δείκτης Σταθμη db(a) > 65< 60< 65 55< 60 50< 55 45< 50 40< Κατανομή αποτελεσμάτων μετρήσεων στις ζώνες θορύβου (αριθμός / ζώνη) Lnight Κατανομή αποτελεσμάτων μετρήσεων στις ζώνες θορύβου (% μετρήσεις / ζώνη) Lnight 0,7% 2,6% 3,3% 22,2% 34,6% 22,9% 11,8% 2,0% 4,6% 13,1% 30,7% 34,0% 13,7% 3,9% 0,00% 0,00% Στη συνέχεια ακολουθούν αναλυτικά τα διαγράμματα των και Lnight για κάθε περιοχή ξεχωριστά. Σχήμα 3: Περιοχή ΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Α/Κ29-Α/Κ43, Μετρήσεις: Έτος 2013, Δείκτες: & Lnight 80 Όριο db(a) Νίψα Ε Ι 1 Περιοχή Αλεξανδρούπολης Ε Ι 2 Περιοχή Μάκρης E I 3 Άυρα E I 4 Σαλμωνή E I 5 Φύλακας E I 6 Περιοχή Κομοτηνής E I 7 Κόσμιο E I 8 Κόσμιο E I 9 Αμαξάδες E I 10 Αμαξάδες E I 11 Πολύσιτο E I 12 Παλαιό Κατράμι E I 13 Τέκτονας E I 14 Αλκυόνη E I 15 Θαλασσιάς E I 16 Νέστος ποταμός E I 17 Νέστος ποταμός E I 18 Νέστος ποταμός E I 19 Κρήνη E I 20 Νέος Ξεριάς E I 21 Γραβούνας E I 22 Πέρνη E I 23 Πετροπηγή E I 25 Άνω Ποντολίβαδο E I 26 Άνω Ποντολίβαδο E I 27 Άνω Ποντολίβαδο E I 28 Νέα Καρβάλη E I 29 Καβάλα E I 30 Παλαιό Τσιφλίκι E I 31 Παλαιό Τσιφλίκι E I 32 Παλαιό Τσιφλίκι E I 33 Νέα Ηρακλείτσα E I Νίψα Ε Ι 1 Περιοχή Αλεξανδρούπολης Ε Ι 2 Περιοχή Μάκρης E I 3 Άυρα E I 4 Σαλμωνή E I 5 Φύλακας E I 6 Περιοχή Κομοτηνής E I 7 Lnight(23:00-07:00) Κόσμιο E I 8 Κόσμιο E I 9 Αμαξάδες E I 10 Αμαξάδες E I 11 Πολύσιτο E I 12 Παλαιό Κατράμι E I 13 Τέκτονας E I 14 Αλκυόνη E I 15 Θαλασσιάς E I 16 Νέστος ποταμός E I 17 Νέστος ποταμός E I 18 Νέστος ποταμός E I 19 Κρήνη E I 20 Νέος Ξεριάς E I 21 Γραβούνας E I 22 Πέρνη E I 23 Όριο Lnight 60dB(A) Πετροπηγή E I 25 Άνω Ποντολίβαδο E I 26 Άνω Ποντολίβαδο E I 27 Άνω Ποντολίβαδο E I 28 Νέα Καρβάλη E I 29 Καβάλα E I 30 Παλαιό Τσιφλίκι E I 31 Παλαιό Τσιφλίκι E I 32 Παλαιό Τσιφλίκι E I 33 Νέα Ηρακλείτσα E I 34 7

8 Σχήμα 4: Περιοχή Ε ΙΙ ΗΠΕΙΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 01- Α/Κ12 (Ηγουμενίτσα Κοίλα) Μετρήσεις : Έτος 2013, Δείκτες: & Lnight 80 Όριο db(a) Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ 1 Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ 2 Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ 3 Οικισμός Λαδοχώρι Ε ΙΙ 5 Οικισμός Λαδοχώρι Ε ΙΙ 4 Οικισμός Γκάνη Ε ΙΙ 6 Οικισμός Γκάνη Ε ΙΙ 8 Οικισμός Γκάνη Ε ΙΙ 7 Οικισμός Γκρίκα Ε ΙΙ 10 Οικισμός Βασιλικός Ε ΙΙ 9 Οικισμός Γκρίκα Ε ΙΙ 11 Οικισμός Νεοχώρι Ε ΙΙ 12 Οικισμός Δραμεσιοί Ε ΙΙ 15 Οικισμός Πεδινή Ε ΙΙ 17 Οικισμός Δωδωνούπολη Ε ΙΙ 16 Οικισμός Πεδινή Ε ΙΙ 18 Οικισμός Μπάφρα Ε ΙΙ 20 Οικισμός Μπάφρα Ε ΙΙ 19 Οικισμός Μπάφρα Ε ΙΙ 21 Οικισμός Κουτσελιό Ε ΙΙ 22 Οικισμός Κουτσελιό Ε ΙΙ 23 Οικισμός Πλατανιά Ε ΙΙ 24 Οικισμός Ηλιόκαλη Ε ΙΙ 25 Οικισμός Μκρό Περιστέρι Ε ΙΙ 26 Οικισμός Μκρό Περιστέρι Ε ΙΙ 27 Οικισμός Μυρσίνα Ε ΙΙ 28 Οικισμός Καλάμια Ε ΙΙ 29 Οικισμός Κοίλα Ε ΙΙ Lnight(23:00-07:00) Όριο Lnight 60dB(A) Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ 1 Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ 2 Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ 3 Οικισμός Λαδοχώρι Ε ΙΙ 4 Οικισμός Λαδοχώρι Ε ΙΙ 5 Οικισμός Γκάνη Ε ΙΙ 6 Οικισμός Γκάνη Ε ΙΙ 7 Οικισμός Γκάνη Ε ΙΙ 8 Οικισμός Βασιλικός Ε ΙΙ 9 Οικισμός Γκρίκα Ε ΙΙ 10 Οικισμός Γκρίκα Ε ΙΙ 11 Οικισμός Νεοχώρι Ε ΙΙ 12 Οικισμός Δραμεσιοί Ε ΙΙ 15 Οικισμός Δωδωνούπολη Ε ΙΙ 16 Οικισμός Πεδινή Ε ΙΙ 17 Οικισμός Πεδινή Ε ΙΙ 18 Οικισμός Μπάφρα Ε ΙΙ 19 Οικισμός Μπάφρα Ε ΙΙ 20 Οικισμός Μπάφρα Ε ΙΙ 21 Οικισμός Κουτσελιό Ε ΙΙ 22 Οικισμός Κουτσελιό Ε ΙΙ 23 Οικισμός Πλατανιά Ε ΙΙ 24 Οικισμός Ηλιόκαλη Ε ΙΙ 25 Οικισμός Μκρό Περιστέρι Ε ΙΙ 26 Οικισμός Μκρό Περιστέρι Ε ΙΙ 27 Οικισμός Μυρσίνα Ε ΙΙ 28 Οικισμός Καλάμια Ε ΙΙ 29 Οικισμός Κοίλα Ε ΙΙ 30 8

9 Σχήμα 5: Περιοχή Ε ΙΙΙ ΔΥΤΙΚΗ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 13- Α/Κ17 (Αγ Χαράλαμπος Κλειδί), Μετρήσεις : Έτος 2013, Δείκτες: & Lnight 80 Όριο db(a) Κλειδί ΕΙΙΙ-1 Κλειδί ΕΙΙΙ Πρασινάδα ΕΙΙΙ-3 Πρασινάδα ΕΙΙΙ-4 Κλειδί ΕΙΙΙ-1 Κλειδί ΕΙΙΙ-2 Πρασινάδα ΕΙΙΙ-3 Πρασινάδα ΕΙΙΙ-4 Πρασινάδα ΕΙΙΙ-5 Νησελούδι ΕΙΙΙ-6 Νησέλι ΕΙΙΙ-7 Νησέλι ΕΙΙΙ-8 Κεφαλοχώρι ΕΙΙΙ-9 Κεφαλοχώρι ΕΙΙΙ-10 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ-11 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ-12 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ-13 Κουλούρα ΕΙΙΙ-14 Κουλούρα ΕΙΙΙ-15 Κουλούρα ΕΙΙΙ-16 Κουλούρα ΕΙΙΙ-17 Μέση ΕΙΙΙ-18 Πρασινάδα ΕΙΙΙ-5 Νησελούδι ΕΙΙΙ-6 Νησέλι ΕΙΙΙ-7 Νησέλι ΕΙΙΙ-8 Κεφαλοχώρι ΕΙΙΙ-9 Κεφαλοχώρι ΕΙΙΙ-10 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ-11 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ-12 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ-13 Κουλούρα ΕΙΙΙ-14 Κουλούρα ΕΙΙΙ-15 Κουλούρα ΕΙΙΙ-16 Κουλούρα ΕΙΙΙ-17 Μέση ΕΙΙΙ-18 Lnight(23:00-07:00) Μέση ΕΙΙΙ-19 Ασώματα ΕΙΙΙ-20 Ασώματα ΕΙΙΙ-21 Ασώματα ΕΙΙΙ-22 Ασώματα ΕΙΙΙ-23 Ασώματα ΕΙΙΙ-24 Ασώματα ΕΙΙΙ-25 Λευκόπετρα ΕΙΙΙ-26 Λευκόπετρα ΕΙΙΙ-27 Όριο Lnight 60dB(A) Μέση ΕΙΙΙ-19 Ασώματα ΕΙΙΙ-20 Ασώματα ΕΙΙΙ-21 Ασώματα ΕΙΙΙ-22 Ασώματα ΕΙΙΙ-23 Ασώματα ΕΙΙΙ-24 Ασώματα ΕΙΙΙ-25 Λευκόπετρα ΕΙΙΙ-26 Λευκόπετρα ΕΙΙΙ-27 Λευκόπετρα ΕΙΙΙ-28 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-29 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-30 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-31 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-32 Λευκόπετρα ΕΙΙΙ-28 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-29 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-30 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-31 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-32 Άγιοι Θεόδωροι ΕΙΙΙ-33 Άγιο Χαράλαμπος ΕΙΙΙ-34 Άγιοι Θεόδωροι ΕΙΙΙ-33 γιο Χαράλαμπος ΕΙΙΙ-34 9

10 Σχήμα 6: Περιοχή Ε ΙV ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 21- Α/Κ24 (Ν Μαγνησία Λητή), Μετρήσεις : Έτος 2013 Δείκτες: & Lnight Νέα Μαγνησία ΕΙV-1 Νέα Μαγνησία ΕΙV Νέα Μαγνησία ΕΙV-3 Νέα Μαγνησία ΕΙV-4 Νέα Μαγνησία ΕΙV-1 Νέα Μαγνησία ΕΙV-2 Νέα Μαγνησία ΕΙV-3 Νέα Μαγνησία ΕΙV-5 Νέα Μαγνησία ΕΙV-6 Νέα Μαγνησία ΕΙV-7 Νέα Μαγνησία ΕΙV-8 Νέα Μαγνησία ΕΙV-9 Νέα Μαγνησία ΕΙV-10 Νέα Μαγνησία ΕΙV-11 Νέα Μαγνησία ΕΙV-12 Νέα Μαγνησία ΕΙV-13 Διαβατά ΕΙV-14 Διαβατά ΕΙV-15 Διαβατά ΕΙV-16 Lnight(23:00-07:00) Νέα Μαγνησία ΕΙV-4 Νέα Μαγνησία ΕΙV-5 Νέα Μαγνησία ΕΙV-6 Νέα Μαγνησία ΕΙV-7 Νέα Μαγνησία ΕΙV-8 Νέα Μαγνησία ΕΙV-9 Νέα Μαγνησία ΕΙV-10 Νέα Μαγνησία ΕΙV-11 Νέα Μαγνησία ΕΙV-12 Νέα Μαγνησία ΕΙV-13 Διαβατά ΕΙV-14 Διαβατά ΕΙV-15 Διαβατά ΕΙV-16 Όριο db(a) Διαβατά ΕΙV-17 Διαβατά ΕΙV-18 Διαβατά ΕΙV-19 Περιφερειακή Οδού Ωραιοκάστρου ΕΙ... Περιφερειακή Οδού Ωραιοκάστρου ΕΙ... Όριο Lnight 60dB(A) Διαβατά ΕΙV-17 Διαβατά ΕΙV-18 Διαβατά ΕΙV-19 Περιφερειακή Οδού Ωραιοκάστρου Ε... Περιφερειακή Οδού Ωραιοκάστρου Ε... ΑΚ Ευκαρπίας ΕΙV-22 Ανθούπολη ΕΙV-23α Ανθούπολη ΕΙV-23β Ανθούπολη ΕΙV-24 Ανθούπολη ΕΙV-25 Ανθούπολη ΕΙV-26 Ευκαρπία ΕΙV-27 Ευκαρπία ΕΙV-28 Ευκαρπία ΕΙV-29 Ευκαρπία ΕΙV-30 Λητή ΕΙV-31 ΑΚ Ευκαρπίας ΕΙV-22 Ανθούπολη ΕΙV-23α Ανθούπολη ΕΙV-23β Ανθούπολη ΕΙV-24 Ανθούπολη ΕΙV-25 Ανθούπολη ΕΙV-26 Ευκαρπία ΕΙV-27 Ευκαρπία ΕΙV-28 Ευκαρπία ΕΙV-29 Ευκαρπία ΕΙV-30 Λητή ΕΙV-31 10

11 Σχήμα 7: Περιοχή ΕV ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 24- Α/Κ28 Ευαγγελισμός Ν Κερδύλια), Μετρήσεις : Έτος 2013, Δείκτες: & Lnight Ευαγγελισμός ΕV-1 Ευαγγελισμός ΕV-2 Ευαγγελισμός ΕV-3 Ευαγγελισμός ΕV-4 Προφήτης ΕV-5 Νυμφόπετρα ΕV-6 Μεγάλη Βόλβη ΕV-7 Μικρή Βόλβη ΕV-8 Όριο db(a) Βρασνά ΕV-9 Σερραϊκή Ακτή ΕV-10 Ασπροβάλτα ΕV-11 Ασπροβάλτα ΕV-12 Σερραϊκή Ακτή ΕV-13 Νέα Κερδύλια ΕV-14 Νέα Κερδύλια ΕV-15 Νέα Κερδύλια ΕV Lnight(23:00-07:00) Όριο Lnight 60dB(A) 0 Ευαγγελισμός ΕV-1 Ευαγγελισμός ΕV-2 Ευαγγελισμός ΕV-3 Ευαγγελισμός ΕV-4 Προφήτης ΕV-5 Νυμφόπετρα ΕV-6 Μεγάλη Βόλβη ΕV-7 Μικρή Βόλβη ΕV-8 Βρασνά ΕV-9 Σερραϊκή Ακτή ΕV-10 Ασπροβάλτα ΕV-11 Ασπροβάλτα ΕV-12 Σερραϊκή Ακτή ΕV-13 Νέα Κερδύλια ΕV-14 Νέα Κερδύλια ΕV-15 Νέα Κερδύλια ΕV-16 11

12 Σχήμα 8: Περιοχή KA45 ΔΥΤΙΚΗ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 13- Α/Κ17 & KA 60 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 9Β- Α/Κ5, Μετρήσεις : Έτος 2013, Δείκτες: & Lnight Όριο db(a) Μικρόκαστρο ΚΑ.45-1 Μικρόκαστρο ΚΑ.45-2 Αλιάκμονας ΚΑ.45-3 Αλιάκμονας ΚΑ.45-4 Βογατσικό ΚΑ.45-5 Βογατσικό ΚΑ.45-6 Μανιάκοι ΚΑ.45-7 Κωσταράζι ΚΑ.45-8 Στρυμονικό ΚΑ Προβατάς ΚΑ Lnight(23:00-07:00) Όριο Lnight 60dB(A) Μικρόκαστρο ΚΑ.45-1 Μικρόκαστρο ΚΑ.45-2 Αλιάκμονας ΚΑ.45-3 Αλιάκμονας ΚΑ.45-4 Βογατσικό ΚΑ.45-5 Βογατσικό ΚΑ.45-6 Μανιάκοι ΚΑ.45-7 Κωσταράζι ΚΑ.45-8 Στρυμονικό ΚΑ Προβατάς ΚΑ

13 Με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος 24ωρων μετρήσεων θορύβου που υλοποιήθηκε για το 2013, με την ανάλυση που παρατίθεται ανωτέρω, τα στοιχεία των προηγούμενων μελετών, τα στοιχεία εποχιακής διακύμανσης φόρτων στα διάφορα τμήματα της Εγνατίας Οδού και τις παρατηρήσεις στο πεδίο, συνοψίζονται στη συνέχεια τα ακόλουθα κύρια συμπεράσματα: Η μέση ημερήσια κυκλοφορία τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο παρουσιάζει περιορισμένες αποκλίσεις από την ΕΜΗΚ (± 10% έως ±20%) που επηρεάζουν αντίστοιχα τη διαμόρφωση της στάθμης θορύβου σε περιορισμένο βαθμό ( <1 db(a)). Επομένως, οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτελέσθηκαν οι ακουστικές μετρήσεις την περίοδο των προαναφερόμενων μηνών, μπορεί να θεωρηθούν αντίστοιχες των μεσών ετήσιων συνθηκών και τα αποτελέσματα των μετρήσεων μπορούν να συγκριθούν με τα θεσμοθετημένα όρια θορύβου, (αναφέρονται σε μέσες ετήσιες συνθήκες, δηλ. στην ΕΜΗΚ όσον αφορά τους κυκλοφοριακούς φόρτους). Υπερβάσεις των θεσμοθετημένων ορίων db(a) & Lnight 60dB(A) διαπιστώθηκαν σχεδόν αποκλειστικά στην περιοχή EIV του Π.Σ. Θεσσαλονίκης (ΑΚ Καλοχωρίου Δερβένι), όπου καταγράφηκαν υπερβάσεις : Σε 6 θέσεις μετρήσεων όσον αφορά το δείκτη Σε 9 θέσεις μετρήσεων όσον αφορά το δείκτη Lnight Μικρή υπέρβαση του ορίου του δείκτη Lnight κατά 0,3 db(a) καταγράφηκε σε μια θέση στον κάθετο άξονα ΚΑ 45. Υπέρβαση του ορίου του δείκτη κατά 2,4 db(a) καταγράφηκε σε μια θέση στην περιοχή ΕΙ στο νοσοκομείο Καβάλας. Στη θέση αυτή, δεν καταγράφηκε υπέρβαση του ορίου Lnight. Επισημαίνεται ότι στη διαμόρφωση της στάθμης θορύβου στη θέση αυτή, συμβάλει σημαντικά η κυκλοφορία από και προς το νοσοκομείο και λοιπές δραστηριότητες, όπως κινήσεις ατόμων, κ.λπ. Διαχρονική εξέλιξη της στάθμης θορύβου προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων σχετικών μελετών όπου: Για την περιοχή ΕIV του Π.Σ. Θεσσαλονίκης (ΑΚ Καλοχωρίου Δερβένι), η μείωση του θορύβου σε σχέση με το 2008 είναι γενικευμένη και για τις κοινές θέσεις που πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, έχουν περιοριστεί οι στάθμες θορύβου που υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια (σε 2 θέσεις από 8 για το δείκτη και σε 5 θέσεις από 13 για το δείκτη Lnight). Για τις λοιπές περιοχές προκύπτει ότι η ποιότητα ακουστικού περιβάλλοντος στους οικισμούς στην περιοχή έχει παρουσιάσει κάποια βελτίωση που μάλλον συνδέεται με τη γενικότερη μείωση της κυκλοφορίας. Από διαπιστώσεις στο πεδίο επισημαίνονται τα ακόλουθα Ο θόρυβος από την κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, συχνά γίνεται αντιληπτός παρά το γεγονός ότι υπολείπεται τον θεσμοθετημένων ορίων επειδή η στάθμη του υποβάθρου 13

14 θορύβου είναι χαμηλή, κυρίως στις περιοχές που επικρατεί το φυσικό περιβάλλον ή/και ήπιες αγροτικές χρήσεις. Αυξημένη όχληση έδειξαν να έχουν κάτοικοι που διαμένουν σε άμεση γειτνίαση προς τον οδικό άξονα, ακόμα και σε περιπτώσεις που η στάθμη θορύβου υπολείπεται τον θεσμοθετημένων ορίων και κυρίως αυτοί που επέλεξαν να παραμείνουν στις ιδιοκτησίες τους και να μην αξιοποιήσουν τις δυνατότητες αποζημίωσης για απαλλοτρίωση του χώρου τους. Στις περιοχές που έως την σχετικά πρόσφατη περίοδο η πρόσβαση ήταν προβληματική αλλά και σε άλλες που η διασύνδεση τους βελτιώθηκε σημαντικά, διαπιστώθηκε ότι πολλοί κάτοικοι θέτουν σε προτεραιότητα την σημαντική βελτίωση των οδικών συνδέσεων που επιτυγχάνεται με την υλοποίηση της Εγνατίας Οδού, έναντι οχλήσεων που ενδεχόμενα προκαλούνται. Αποτελέσματα επικαιροποιημένων στρατηγικών χαρτών θορύβου - ΣΧΘ 2013 Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του επικαιροποιημένου Στρατηγικού Χάρτη Θορύβου (ΣΧΘ) 2013 για τους οικισμούς της Εγνατίας Οδού και για τούς δείκτες και Lnight. Στο τέλος του Δελτίου Αποτελεσμάτων παρουσιάζονται ενδεικτικοί χάρτες θορύβου & Lnight, ανά περιοχή. (i) Για το Τμήμα Βέροια Κλειδί: Στον οικισμό Κουλούρα δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dba για το και 60dBA για το Lnight. Στον οικισμό Ραψομανικί δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dba για το και 60dBA για το Lnight. Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. Στον οικισμό Κεφαλοχώρι δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dba για το και 60dBA για το Lnight. Οι τιμές αυτές περιορίζονται σε μικρή απόσταση από στο εύρος της οδού. Στον οικισμό Νησέλλι δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dba για το και 60dBA για το Lnigth. Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο στο εύρος της οδού. Στον οικισμό Πρασινάδα δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dba για το και 60dBA για το Lnight. Στον οικισμό Κλειδί δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dba για το και 60dBA για το Lnight. Οι τιμές αυτές περιορίζονται σε μικρή απόσταση από το στο εύρος της οδού. 14

15 (ii) Περιοχή Ευαγγελισμός Νέα Κερδύλια Στον οικισμό Νέα Κερδύλια δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dbα για το και 60dBΑ για το Lnigth. Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. Στον οικισμό Μικρή Βόλβη δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dbα για το και 60dBΑ για το Lnigth. Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο κατάστρωμα της οδού. Στον οικισμό Μεγάλη Βόλβη δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dbα για το και 60dB για το Lnigth. Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. Στον οικισμό Ευαγγελισμός δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dbα για το και 60dBΑ για το Lnigth. Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. Στον οικισμό Προφήτη δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dba για το και 60dBA για το Lnight. Στην περιοχή της Ασπροβάλτας δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dbα για το και 60dBΑ για το Lnigth. Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. (iii) Περιοχή Α/Κ Καλοχωρίου- Α/Κ Γηροκομείου Όσον αφορά την έκθεση κατοικιών σε ζώνες θορύβου πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια για τους δείκτες & Lnight, ανά περιοχή, ισχύουν τα ακόλουθα : Στην περιοχή του AK ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΚ ΙΟΝΙΑΣ δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dbα για το και 60dBΑ για το Lnigth. Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. Στην περιοχή του ΑΚ ΙΟΝΙΑΣ- ΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dbα για το και 60dBΑ για το Lnigth. Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. Στην περιοχή του ΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΕΞΩΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ δεν υπάρχουν οικίες εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dbα για το και 60dBΑ για το Lnigth. Στην περιοχή του ΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ δεν υπάρχουν οικίες εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dbα για το και 60dBΑ για το Lnigth. Τα κτίρια που βρίσκονται εντός των ζωνών αυτών είναι βιομηχανίες και εμπορικές χρήσεις. Το θεραπευτήριο του Αγίου Παντελεήμονα βρίσκεται εκτός των ορίων dbα και Lnight 60dBΑ αντίστοιχα. 15

16 Εκτίμηση δείκτη ENV01 βάσει των ΣΧΘ (έτος αναφοράς 2013) Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και παραπάνω πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός του εκτιθέμενου πληθυσμού στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου. Με βάση τα στοιχεία αυτά τα στοιχεία της απογραφής της ΕΣΥΕ 2001 και της καταγραφής των χρήσεων γης και των νοικοκυριών στο πεδίο παρουσιάζεται στην συνέχεια τα στοιχεία εκτιθέμενου πληθυσμού ανά οικισμό. Περιοχή ΕΙΙΙ Α/Κ Βέροιας Α/Κ Κλειδί Σχήμα 12 ΕΙΙΙ -1.Οικισμός: Κουλούρα : % Κατανομή πληθυσμού στην περιοχή μελέτης Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : % Lnight 2% 69% Πίνακας 13:Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight % 65-1% 2% 7% Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου πάνω από τα ανώτερα όρια 65-71% Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight 60 0 ΕΙΙΙ -2. Οικισμός Ραψομανίκι Σχήμα 13 : % Κατανομή πληθυσμού στην περιοχή μελέτης Lnight Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Συνολικός Πληθυσμός οικισμού :206 Πίνακας 14:Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης 33% 67% ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου πάνω από τα ανώτερα όρια % 2% 0% Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight % 16

17 ΕΙΙΙ -3. Οικισμός: Κεφαλοχώρι Σχήμα 14: % Κατανομή πληθυσμού στην περιοχή μελέτης Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : % 10% Πίνακας15 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight % 78% Lnight Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight % ΕΙΙΙ -4. Οικισμός Πρασινάδα Σχήμα 15 % Κατανομή πληθυσμού στην περιοχή μελέτης Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : 366 Πίνακας 16:Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου-περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight

18 ΕΙΙΙ -5. Οικισμός: Νησέλλι Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Σχήμα 16: % Κατανομή πληθυσμού στην Συνολικός Πληθυσμός οικισμού :733 περιοχή μελέτης Πίνακας17 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight 60 0 ΕΙΙΙ -6. Οικισμός Κλειδί Σχήμα 17: % Κατανομή πληθυσμού στην περιοχή μελέτης Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : % % 5% Πίνακας 18:Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight % Lnight 57% Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight % 18

19 Περιοχή ΕV Ευαγγελισμός Κερδύλια ΕΙV -1. Οικισμός: Ευαγγελισμός Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Σχήμα 18 : % Κατανομή πληθυσμού στην Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : 589 περιοχή μελέτης 11% 16% Πίνακας 19 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight % Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight 60 0 ΕV -2. Οικισμός: Προφήτης Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Σχήμα 19: % Κατανομή πληθυσμού στην Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : περιοχή μελέτης % % 65-4% 4% Πίνακας 20:Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight % Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 15% 6% Lnight Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight % 19

20 ΕΙ -3. Οικισμός: Μεγάλη Βόλβη Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Σχήμα 20: % Κατανομή πληθυσμού στην Συνολικός Πληθυσμός οικισμού: 198 περιοχή μελέτης Πίνακας 21 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης 51% 49% ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight 60 0 ΕΙ -4. Οικισμός: Μικρή Βόλβη Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Σχήμα 21: % Κατανομή πληθυσμού στην Συνολικός Πληθυσμός οικισμού :7 περιοχή μελέτης 42% Πίνακας 22 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight % Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight

21 ΕΙ -5. Οικισμός: Ασπροβάλτα Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Σχήμα 22:: % Κατανομή πληθυσμού στην Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : περιοχή μελέτης : 15% 60-65: 4% : 33% Πίνακας 23:Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight : 48% Lnight : 3% Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight 60 0 : 25% : 72% ΕV -6. Οικισμός: Ν Κερδύλλια Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Σχήμα 23: % Κατανομή πληθυσμού στην Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : 863 περιοχή μελέτης 1% 31% Πίνακας 24 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight % Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight

22 Περιοχή ΕΙV Α/Κ Καλοχωρίου Α/Κ Γηροκομείου ΕΙV-1.Περιοχή Α/Κ ΚαΛόχωρίου Α/Κ Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες Γηροκομείου & Lnight Σχήμα 24: % Κατανομή πληθυσμού στην Συνολικός Πληθυσμός οικισμού :3.898* περιοχή μελέτης Πίνακας 25 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Lnight Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight 60 0 *Η περιοχή βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ωραιοκάστρου σε μεγάλη όμως απόσταση από τον οικισμό, για το λόγο αυτό ο πληθυσμός του οικισμού δεν συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό πληθυσμό. 22

23 ΕΙV-2.Περιοχή Α/Κ Ευκαρπίας Σχήμα 25 % Κατανομή πληθυσμού στην περιοχή μελέτης Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Συνολικός Πληθυσμός οικισμού :5.990 Πίνακας 26 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight 60 0 Βαθμονόμηση μοντέλου θορύβου με βάση συγχρονισμένες μετρήσεις θορύβου και κυκλοφορίας Για την βαθμονόμηση του μοντέλου χρησιμοποιηθήκαν στοιχεία κυκλοφορίας από 24ωρες μετρήσεις κυκλοφορίας καθώς και στοιχεία από το τμήμα Κυκλοφορίας Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης & Συντήρησης της ΕΟΑΕ. Στα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφεται η διακύμανση θεωρητικών(μοντέλο) και πραγματικών(μετρήσεις) τιμών των δεικτών & Lnight. Ελέγχθηκε ο βαθμός συσχέτισης των πραγματικών και των εκτιμώμενων τιμών, ο οποίος παρουσιάζεται στη συνέχεια. 23

24 Περιοχή ΕΙΙΙ Βέροια Κλειδί Βαθμός Συσχέτισης Για τις τιμές : 0.80 Για τις τιμές Lnight :0.80 Σχήμα 9 Συσχέτιση τιμών μετρήσεων και εκτιμώμενων τιμών (με χρήση του λογισμικού και χαρακτηριστικά κυκλοφορίας από μετρήσεις την ίδια περίοδο) Αξιολόγηση Συσχέτισης Υπάρχει πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτιση (ο εκτιμώμενος βαθμός συσχέτισης είναι 0,8 r < 1 ) Περιοχή EV Ευαγγελισμός Ν Κερδύλια Βαθμός Συσχέτισης Για τις τιμές : 0.95 Για τις τιμές Lnight :0.96 Αξιολόγηση Συσχέτισης Υπάρχει πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτιση (ο εκτιμώμενος βαθμός συσχέτισης είναι 0,8 r < 1 ) Σχήμα 10 Συσχέτιση τιμών μετρήσεων και εκτιμώμενων τιμών (με χρήση του λογισμικού και χαρακτηριστικά κυκλοφορίας από μετρήσεις την ίδια περίοδο) 24

25 Περιοχή EIV ΑΚ Καλοχωρίου ΑΚ Γηροκομείου Βαθμός Συσχέτισης Για τις τιμές : 0.86 Για τις τιμές Lnight :0.83 Σχήμα 11 Συσχέτιση τιμών μετρήσεων και εκτιμώμενων τιμών (με χρήση του λογισμικού και χαρακτηριστικά κυκλοφορίας από μετρήσεις την ίδια περίοδο) Αξιολόγηση Συσχέτισης Υπάρχει πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτιση (ο εκτιμώμενος βαθμός συσχέτισης είναι 0,8 r < 1 ) Συμπεράσματα: Η διαπίστωση ανωτέρω της ισχυρής γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των τιμών στάθμης θορύβου με πρόβλεψη και των τιμών που μετρήθηκαν στο πεδίο στις αντίστοιχες θέσεις, υποδηλώνουν σχετικά υψηλή ακρίβεια της θεωρητικής προσέγγισης μέσω του υπολογιστικού μοντέλου, σε σχέση με τα στοιχειά της υπάρχουσας κατάστασης που προέκυψαν από τις μετρήσεις. Ο βαθμός συσχέτισης ήταν σαφώς καλύτερος τους οικισμούς στην περιοχή από Ευαγγελισμό Ν Κερδύλια γιατί η επιρροή τοπικής κυκλοφορίας ήταν πολύ περιορισμένη (θέσεις σε τοπικό μη κύριο οδικό δίκτυο. Αρκετές θέσεις μέτρησης στην περιοχή Βέροια Κλειδί επηρεάζονται από την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο που διασύνδεει οικισμούς. Αντίστοιχα στην περίπτωση των περιοχών από ΑΚ Καλοχωρίου ΑΚ Γηροκομείου, αρκετές θέσεις επηρεάζονται από την κυκλοφορία στις παράπλευρες οδούς της Εγνατίας και σε γειτνιάζον πρωτεύον οδικό δίκτυο με σημαντικούς φόρτους. 25

26 ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ Πηγές Οι ηχομετρήσεις και η ανάλυση των αποτελεσμάτων διεξήχθησαν εντός του έτους 2010, από το Τμήμα Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δικτύου του Τομέα Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης της ΕΟΑΕ, καθώς και μέσω ειδικής μελέτης για την «Μέτρηση και Χαρτογράφηση Θορύβου στις Κατοικημένες Περιοχές πέριξ της Εγνατίας οδού», που ανατέθηκε σε εξωτερικό μελετητή από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Τομέα ΛΕ.Σ. και το Παρατηρητήριο. Νομοθεσία Στην ελληνική νομοθεσία, σε ότι αφορά στο θόρυβο, ισχύει η Υπουργική Απόφαση /2012 (ΦΕΚ 1367/Β`/ ) με την οποία ορίζετε ο «καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις» με την οποία καθορίζονται οι πλέον αντιπροσωπευτικοί δείκτες κυκλοφοριακού θορύβου για την ποσοτική και ποιοτική του αξιολόγηση, οι ανώτατες οριακές τιμές των παραπάνω δεικτών, καθώς και τα γεωγραφικά όρια εκατέρωθεν των οδικών και συγκοινωνιακών έργων, εντός των οποίων πρέπει να εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα. Η Υπουργική Απόφαση εφαρμόζεται σε γραμμικές πηγές θορύβου από την λειτουργία όλων των συγκοινωνιακών έργων (οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών) και αφορά σε όλους τους νέους αυτοκινητόδρομους και τις, προς βελτίωση υφιστάμενων τμημάτων, χαράξεις καθώς και τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, μαζί με τις συνοδές τους εγκαταστάσεις και μόνο για τα τμήματά τους εκείνα που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 200μ. από το κοντινότερο όριο εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης. Ως δείκτες του κυκλοφοριακού θορύβου, βάσει της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ και σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. στ, ζ, η, θ της 13586/724 ΦΕΚ/384/Β/ κοινής υπουργικής απόφασης καθορίζονται οι: L DEN (L DAY-EVENING-NIGHT ) = σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου 24 ωρου Όπου : - L DAY (12 ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου ημέρας) - L EVENING (4 ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης απογευματινού θορύβου) - L NIGHT ((8 ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης νυκτερινού θορύβου) 26

27 Σημειώνεται ότι όλοι οι παραπάνω επιμέρους δείκτες αφορούν σταθμισμένες κατά Α κλίμακα μακροπρόθεσμες μέσες ηχοστάθμες, όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο ISO : 1987 και τις τυχόν αναθεωρήσεις του. Ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια των ανωτέρω δεικτών κυκλοφοριακού θορύβου καθορίζονται τα ακόλουθα: Για τον δείκτη L DEN (24 ωρος): τα db(a) Για τον δείκτη L NIGHT (8-ωρος νυκτερινός ) : τα 60 db(a) Βασική διαφοροποίηση ως προς τις προηγούμενες περιόδους εκτίμησης του δείκτη ENVO1 είναι η θεσμοθέτηση των οριακών τιμών για τους δείκτες L DEN & L NIGH που παρατίθενται ανωτέρω. Σύνταξη χαρτών θορύβου κατά μήκος της Εγνατίας Οδού & των Καθέτων Αξόνων Το θεσμικό πλαίσιο εκτίμηση έκθεσης πληθυσμού στο θόρυβο καθορίζεται στα ακόλουθα : Οδηγία 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Υ.Α /724/2006 (ΦΕΚ 384Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ της Σύμφωνα με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, στα πλαίσια της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου προσδιορίζονται ζώνες θορύβου των δεικτών & Lnight και ο εκτιμώμενος συνολικός αριθμός ατόμων (σε εκατοντάδες) εντός πολεοδομικών συγκροτημάτων που ζουν σε κατοικίες εκτεθειμένες στις σχετικές στάθμες θορύβου. Οι ζώνες που προσδιορίζονται είναι: ζώνες τιμών του (σε db), σε ύψος τεσσάρων μέτρων από το έδαφος στην πιο εκτεθειμένη πρόσοψη: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, -74, > 75. ζώνες τιμών του Lnight (σε db), σε ύψος τεσσάρων μέτρων από το έδαφος στην πιο εκτεθειμένη πρόσοψη: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >. Μεθοδολογία Αρχικά πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες επιτόπου του έργου προκειμένου να επιλεγούν οι βέλτιστες θέσεις ηχομετρήσεων. Τα σημεία ακουστικών καταγραφών που επελέγησαν ήταν: α) περιοχές στις οποίες βάσει των εγκεκριμμένων περιβαλλοντικών όρων απαιτείται η διεξαγωγή συστηματικών ηχομετρήσεων β) περιοχές επιβαρημένες από πλευράς κυκλοφοριακού φόρτου γ) περιοχές που γειτνιάζουν με οικισμούς ή ευαίσθητα οικοσυστήματα 27

28 δ) περιοχές για τις οποίες υπήρχαν έγγραφες ή/και προφορικές καταγγελίες από πολίτες Πρόγραμμα μετρήσεων 2013 Το πρόγραμμα των ηχομετρήσεων αφορά συνολικά 155 θέσεις, σε οικιστικές περιοχές εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στους πίνακες και στα διαγράμματα που ακολουθούν. Για την διαχείριση της μελέτης η περιοχή του έργου χωρίσθηκε σε 5 περιοχές, οι οποίες είναι : Πίνακας 1: Περιοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις & περίοδος μετρήσεων 2013 Περιοχή Από Έως Από Έως Περίοδος ΕΙ Αν. Μακεδονία - Θράκη ΑΚ29 ΑΚ43 Νίψα Ν Ηρακλείτσα 9-14 Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου ΕΙΙ ΕΙΙΙ Ήπειρος Δυτ. Μακεδονία Δυτική & Κεντρική Μακεδονία ΑΚ01 ΑΚ12 Ηγουμενίτσα Κοίλα 2-7, Σεπτεμβρίου ΑΚ13 ΑΚ17 Αγ Χαράλαμπος Κλειδί 23-28Σεπτεμβρίου 9-15 Οκτώβριου EIV Κεντρική Μακεδονία ΑΚ21 ΑΚ24 Ν Μαγνησία Λητή (30 Σεπτεμβρίου -8 Οκτωβρίου) EV Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία ΑΚ24 ΑΚ28 Ευαγγελισμός Ν Κερδύλια 16-18, 30 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου KA60 Κάθετος Άξονας 60 ΑΚ24 ΑΚ6 Στριμωνικό Προβατάς 6-8 Οκτωβρίου) K45 Κάθετος Άξονας 45 ΑΚ9Β ΑΚ5 Μικρόκαστρο Αλιάκμονας Σεπτεμβρίου Σχήμα 1: Βασική διάταξη εξοπλισμού Σταθμός Μέτρησης εφοδιασμένος με μετεωρολογικό σταθμό Οι μετρήσεις πραγματοποιηθήκαν σύμφωνα με το IS01996/1 (Description and measurement of Environmental noise Basic quantities and procedures). Η εκτέλεση των μετρήσεων πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος 2: «Ακουστικές μετρήσεις καταγραφής περιβαλλοντικού συγκοινωνιακού θορύβου» της ΚΥΑ οικ /

29 Περιοχές χαρτογράφησης Στα πλαίσια του συμβατικού αντικειμένου, καθορίζονται ως περιοχές χαρτογράφησης αυτές για τις οποίες συντάχθηκαν χάρτες θορύβου στα πλαίσια των προηγούμενων μελετών. Οι περιοχές αυτές καλύπτουν θέσεις σε ζώνη τουλάχιστον 200μ. από τα όρια της Εγνατίας Οδού και συνοψίζονται στον πίνακα στη συνέχεια. Πίνακας 12 Περιοχές και μήκος ΣΧΘ σε οικισμούς κατά μήκος του άξονα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (α) Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Κ1 (β) Α/Κ Γηροκομείου έως Α/Κ Στρυμόνα (γ) ΑΚ Καλοχώρι - ΑΚ Γηροκομείο (Δερβένι) Οικισμός Μήκος (χλμ) Οικισμός Μήκος ΚΟΥΛΟΥΡΑ 1,1 Περιοχή ΑΚ Καλοχώρι ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΙ 0,8 ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ 1,2 ΝΗΣΣΕΛΙ 0,6 ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ 0,8 ΚΛΕΙΔΙ 0,5 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 0,8 ΠΡΟΦΗΤΗΣ 0,4 ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΒΗ 0,5 ΜΙΚΡΗ ΒΟΛΒΗ 0,5 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 5 Ν.ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ 0,7 ΕΚΤ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΚΟΥΣ Σ.Χ.Θ. 12,9 Περιοχή ΑΚ Γηροκομείου 15,2χλμ Σύνταξη των χαρτών θορύβου Τα βασικά βήματα της μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν: (Ι) δημιουργία του μοντέλου, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: (α) ανάγλυφο (έδαφος, κτίρια, κλπ) & χαρακτήρας περιοχών με βάση την απορροφητικότητα τους σε σχέση με το θόρυβο (β) ανάγλυφο της Εγνατίας Οδού και των τεχνικών έργων της (γέφυρες, ανισόπεδοι κόμβοι, πετάσματα, κλπ) (γ) δέκτες (receivers) στους οποίους έγιναν 24ωρες μετρήσεις θορύβου (δ) γραμμικές πηγές θορύβου (ανά κατεύθυνση της Εγνατίας Οδού) και αντιστοίχηση τους με χαρακτηριστικά φόρτου, σύνθεσης και ταχυτήτων με βάση την ΕΜΗΚ και την κατανομή στις περιόδους day, evening, night (ΙI) βαθμονόμηση / διορθώσεις του μοντέλου, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: (α) έλεγχο του μοντέλου και προσαρμογή του στο λογισμικό εκτίμησης θορύβου και σύνταξης των χαρτών θορύβου ( Predictor Lima ver.9.1 της Brüel & Kjær) (β) εκτίμηση της στάθμης θορύβου στους δέκτες όπου έγιναν μετρήσεις, με βάση κυκλοφοριακά στοιχεία των αντίστοιχων 24ώρων. 29

30 (γ) εκτίμηση βαθμού συσχέτισης εκτιμώμενων με πραγματικές τιμές μετρήσεων (ΙΙI) εκτίμηση και σχεδίαση χαρτών θορύβου από την κυκλοφορία οχημάτων στην Εγνατία Οδό στις επιλεγμένες περιοχές για τους δείκτες & Lnight με βάση την ΕΜΗΚ και τα χαρακτηριστικά της στις αντίστοιχες περιοχές. Παρουσίαση χαρτών θορύβου: Τα αποτελέσματα των χαρτών θορύβου παρουσιαστήκαν σε υπόβαθρο σε υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτων της Κτηματολόγιο ΑΕ. Ακολουθήθηκε η διανομή στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 που έχει καθιερωθεί για την κλίμακα 1:5000. Οι χάρτες θορύβου παρουσιάζονται ανάλογα με την περιοχή που καλύπτουν από κλίμακα 1:2.500 έως 1: Βαθμονόμηση μοντέλου θορύβου με βάση συγχρονισμένες μετρήσεις θορύβου και κυκλοφορίας Για την βαθμονόμηση του μοντέλου χρησιμοποιηθήκαν στοιχεία κυκλοφορίας από 24ωρες μετρήσεις κυκλοφορίας καθώς και στοιχεία από το τμήμα Κυκλοφορίας Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης & Συντήρησης της ΕΟΑΕ. 30

ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο θόρυβος, που προέρχεται από την κίνηση των μέσων μεταφοράς, αποτελεί την πιο διαδεδομένη και άμεσα αισθητή επίπτωση των μεταφορών στο περιβάλλον. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» Dr. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την μεταβολή των αξιών γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα και σε επιλεγμένα σημεία. Ως έτος βάσης για την εκτίμηση των μεταβολών αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την μεταβολή των αξιών γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα και σε επιλεγμένα σημεία. Ως έτος βάσης για την εκτίμηση των μεταβολών αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Μάιος 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ. Η Ελληνική εμπειρία : ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΑΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ. Η Ελληνική εμπειρία : ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΑΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Η Ελληνική εμπειρία : ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΑΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΑΣ Χαρακτηριστικά Έργου : Συνολικό μήκος = 65,20 χμ Οδικό Δίκτυο = 31,3 Km. Δευτερεύων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην παρόδια ζώνη της Εγνατίας Οδού (Ζώνη Επιρροής Ι),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Ο ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 1 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 11-13, Σεπτ. 2008 73η Δ.Ε.Θ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Η επίδραση των οδικών αξόνων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το πλήθος και το ποσοστό των προστατευόμενων περιοχών (Φύση 2000, Ramsar, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) των οποίων το κέντρο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Ανισόπεδοι Κόμβοι της Εγνατίας Οδού

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Ανισόπεδοι Κόμβοι της Εγνατίας Οδού ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Ανισόπεδοι Κόμβοι της Εγνατίας Οδού ΓΕΝΙΚΑ Η Εγνατία οδός είναι «κλειστός» αυτοκινητόδρομος, δηλαδή οι μόνοι τροφοδότες κυκλοφορίας σε αυτήν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

4η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων

4η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Τα περιεχόμενα και οι τυχόν απόψεις που φιλοξενούνται στις εκθέσεις και τα κείμενα εργασίας του Παρατηρητηρίου δεν αντανακλούν απαραίτητα την σύμφωνη γνώμη της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Επιτρέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ιούνιος 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 Ο ΕΠΙΓΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κ Ο Ι Ν Η A Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ: Κ Ο Ι Ν Η A Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚEΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 224(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ

ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Παράμετροι σχεδιασμού αντιθορυβικής προστασίας σε οδικά & σιδηροδρομικά συστήματα ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ Οι μετακινήσεις εντός του αστικού χώρου μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων

3 η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων 3 η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2015 1 Η 3η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων αφορά στη συνθετική ανάλυση και παρουσίαση των επιδράσεων συνολικά του συστήματος Εγνατία Οδός και Κάθετοι Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα Έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα των δεικτών χωρικών επιδράσεων που επεξεργάζεται το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., καθώς και στα δεδομένα της συνολικής Έκθεσης «Κατάσταση Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62 «Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού» (Κωδικός αναφοράς: 3653). 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ... 4 1.1 Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2009-2010

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2009-2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικά... 2 2. Μεθοδολογία... 3 2.1 Μέθοδος μέτρησης... 3 2.2 Μέσος χρόνος και μέση ταχύτητα διαδρομής... 4 2.3 Μέγεθος δείγματος Ελάχιστος αριθμός μετρήσεων ανά διαδρομή... 5 2.4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Αθανάσιος Σαραµούρτσης, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τοµέας Λειτουργίας & Συντήρησης, Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έως σήµερα η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Από το 1997 μέχρι το 2009 η Εγνατία Οδός ΑΕ κατασκεύασε τον μεγαλύτερο οδικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..]

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..] ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..] Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΦΜ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:186267-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV02: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV02: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις ΘΕΜΑ Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ Απολογιστικά Οικονομικά Μεγέθη Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2012 Από τη μελέτη των συνημμένων απολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Μάρτιος 2013 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού προσφέρει γενικότερες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Όριο Οικισμού. Περιοχή μελέτης. Κτίρια. Ζώνες Θορύβου. 40-45db (A) 45-50db (A) 50-55db (A) 55-60db (A) 60-65db (A) 65-70db (A) 70-75db (A)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Όριο Οικισμού. Περιοχή μελέτης. Κτίρια. Ζώνες Θορύβου. 40-45db (A) 45-50db (A) 50-55db (A) 55-60db (A) 60-65db (A) 65-70db (A) 70-75db (A) 7500 7000 7500 75000 ΔΙΝΟΜΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΚΙΔΩΝ ΚΛΙΜΚΣ :5000 ΕΓΣ '87 76000 760-50/5 70-50/5 75500 509000 7000 7500 7000 70-5090/5 680-5090/5 760-5090/5 800-5090/5 680-5060/5 70-5060/5 760-5060/5 508500

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Εργαστηριακή Άσκηση 1 «Ποσοτική εκτίμηση ελαχίστου κατωφλίου ακουστότητας» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Δημήτρης Κουτσιφέλης Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Η ΔΕΥΑΜΒ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση µελέτης Μεταβολών Χρήσεων Γης, Eγκατάστασης Επιχειρήσεων και Αξιών Γης Κωδ. Αναφοράς 5414» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ - Ο.Τ.Α ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα