ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο θόρυβος, που προέρχεται από την κίνηση των μέσων μεταφοράς, αποτελεί την πιο διαδεδομένη και άμεσα αισθητή επίπτωση των μεταφορών στο περιβάλλον. Στην περίπτωση της Εγνατίας Οδού, ο Οδικός Κυκλοφοριακός Θόρυβος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά θέματα που πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά και να αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικότητα. Η έκθεση στο θόρυβο έχει την έννοια της έκθεσης ατόμων που ζουν σε οργανωμένους οικισμούς, εντός ή εκτός σχεδίου. Βάσει του δείκτη ελέγχονται τα επίπεδα θορύβου σε κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται σε εγγύτητα της Εγνατίας Οδού. Μέσω του δείκτη προσδιορίζονται οι περιοχές στις οποίες παρατηρείται υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων και εκτιμάται ο πληθυσμός που εκτίθεται σε θόρυβο εξαιτίας της λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου. Εισαγωγική σημείωση Προκειμένου να υπάρχει πλήρης παρακολούθηση του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (ΕΟΑΕ) πραγματοποιεί από το 2007 συστηματικό πρόγραμμα ηχομετρήσεων στις οικιστικές περιοχές εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου. Επιπρόσθετα, εκπoνήθηκαν ειδικές μελέτες για την «Μέτρηση και Χαρτογράφηση Θορύβου στις Κατοικημένες Περιοχές πέριξ της Εγνατία οδού βάσει των απαιτήσεων της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την ΚΥΑ 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, του Συμβουλίου της » και επικαιροποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. οικ /2012 (ΦΕΚ 1367/Β`/ ) «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις». Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η στάθμη θορύβου σε οικιστικές περιοχές σε γειτνίαση με την Εγνατία οδό, οι υπερβάσεις των ισχυουσών οριακών τιμών, ο αριθμός των ατόμων που εκτίθενται σε διαφορετικά επίπεδα Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή ο αριθμός των κατοικιών που εκτίθενται σε συγκεκριμένες τιμές δεικτών θορύβου. Όπου είναι αναγκαίο, λαμβάνονται τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας, ούτως ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με τους όρους και περιορισμούς που διέπουν τη ζώνη γύρω από τον άξονα της οδού. Κατά τη διάρκεια του έτους 2013, πραγματοποιήθηκαν 24ωρες ηχομετρήσεις και χαρτογράφηση του οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, υπό την επίβλεψη του Τμήματος Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το 1

2 Παρατηρητήριο και με τη συνδρομή του Τμήματος Κυκλοφορίας του Τομέα Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης & Συντήρησης της EOAE. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Το γενικό συμπέρασμα από την συστηματική παρακολούθηση του δείκτη από το 2007 και μετά είναι ότι η κατασκευή και απόδοση σε κυκλοφορία του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού οδηγεί εξ αρχής στην παράκαμψη των υφιστάμενων οικισμών και των θεσμοθετημένων ορίων τους, διαμορφώνοντας μια κατάσταση σημαντικά ευνοϊκότερη, σε σχέση με το παρελθόν, ως προς τον πληθυσμό που εκτίθεται σε θόρυβο. Παράλληλα με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων προκύπτει ότι στο σύνολο των οικισμών που βρίσκονται κοντά στη ζώνη διέλευσης του αυτοκινητόδρομου, η στάθμη θορύβου είναι κάτω από τα θεσμοθετημένα όρια για τους δείκτες ( db(a)) & Lnight (60dB(A)). Εξαίρεση αποτελούν περιορισμένες θέσεις στην περιοχή μεταξύ Α/Κ Ιωνίας Α/Κ Ευκαρπίας Α/Κ Γηροκομείου, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου κυρίως οι χρήσεις είναι μη οικιστικές. Επισημαίνεται ότι δεν ήταν πάντα εφικτό να εκτελεστούν οι μετρήσεις σε θέσεις όπου μπορούσε να «απομονωθεί» ο θόρυβος από την Εγνατία Οδό σε σχέση με άλλες πηγές θορύβου (όπως κυκλοφορία στους παράπλευρους δρόμους και στο οδικό δίκτυο της περιοχής). Αντίστοιχα στα πλαίσια της χαρτογράφησης θορύβου διαπιστώθηκε ότι δεν εκτίθεται πληθυσμός σε στάθμη θορύβου πέραν των θεσμοθετημένων ορίων. Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες με το σύνολο των ηχομετρήσεων στο πλαίσιο των προαναφερόμενων προγραμμάτων καθώς και σχετικά διαγράμματα και χάρτες που παρουσιάζουν τα επίπεδα των δεικτών, σε σύγκριση με τα θεσμοθετημένα όρια. Περιοχή Ε Ι Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Α/Κ29-Α/Κ43 ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) Lnight (23:00-07:00) Levening (19:00-23:00) Lday (07:00-19:00) 1 Οικισμός Νίψα Ε Ι ,6 51, ,3 52,9 51,8 57,3 2 Περιοχή Αλεξανδρούπολης Ε Ι ,5 56, ,7 55,9 56,8 59,7 3 Περιοχή Μάκρης Ε Ι ,1 54,9 55,6 47,6 51,9 55,1 56,4 4 Οικισμός Άυρα Ε Ι ,8 47,7 49,5 44,2 47,9 47,6 51,7 5 Οικισμός Σαλμωνή Ε Ι ,6 56,1 57,5 56,8 57,2 56,2 63,2 6 Οικισμός Φύλακας Ε Ι ,3 54,3 56, ,8 53,6 58,2 7 Περιοχή Κομοτηνής Ε Ι ,1 61,4 63,1 57,6 56,9 61,8 64,7 8 Οικισμός Κόσμιο Ε Ι ,1 53,9 58,2 57,3 50,4 53, Οικισμός Κόσμιο Ε Ι ,8 55,4 58,4 52,6 60,4 54,5 61,2 10 Οικισμός Αμαξάδες Ε Ι ,8 57,5 52,3 44,9 49,0 57,5 56,3 11 Οικισμός Αμαξάδες Ε Ι ,8 56,6 55,6 49,4 55,5 56,3 58,4 12 Οικισμός Πολύσιτο Ε Ι ,1 53, ,9 48,3 53,4 53,9 13 Οικισμός Παλαιό Κατράμι Ε Ι ,9 50,1 52,7 46,2 50,5 49,6 53,9 14 Οικισμός Τέκτονας Ε Ι ,4 51,5 54, ,6 51,0 55,5 15 Οικισμός Αλκυόνη Ε Ι ,2 50,6 53,2 47,9 52,4 50,4 55,5 16 Οικισμός Θαλασσιάς Ε Ι ,4 49,3 47, ,5 49, Νέστος ποταμός Ε Ι ,2 50,4 53,1 46,4 49,3 50,3 53,9 18 Νέστος ποταμός Ε Ι ,3 51, ,4 50,6 51,7 54,5 19 Νέστος ποταμός Ε Ι ,4 55,7 58,3 46,2 51,1 55,6 55,9 20 Οικισμός Κρήνη Ε Ι ,6 48,6 52,1 44,9 51,4 48,9 53,3 2

3 Περιοχή Ε Ι Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Α/Κ29-Α/Κ43 ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) Lnight (23:00-07:00) Levening (19:00-23:00) Lday (07:00-19:00) 21 Οικισμός Νέος Ξεριάς Ε Ι ,4 52,0 53,3 46,5 52,5 52,7 55,2 22 Οικισμός Γραβούνας Ε Ι ,9 58,6 58,8 52,8 55,8 58,6 60,8 23 Οικισμός Πέρνη Ε Ι ,8 60,6 61,9 58,3 59,2 60,6 65,2 24 Οικισμός Πετροπηγή Ε Ι ,2 52,2 55,9 50,6 52,3 52,9 57,5 25 Οικισμός Άνω Ποντολίβαδο Ε Ι ,6 57,8 61, ,3 57, Οικισμός Άνω Ποντολίβαδο Ε Ι ,6 58, ,5 57,0 59,0 62,1 27 Οικισμός Άνω Ποντολίβαδο Ε Ι ,7 50,9 54, ,7 51,2 56,1 28 Οικισμός Νέα Καρβάλη Ε Ι ,2 47,7 49,9 44,9 48,3 48,0 52,3 29 Καβάλα Ε Ι ,6 62,7 72,2 56,5 74,5 62,8 72,4 30 Οικισμός Παλαιό Τσιφλίκι Ε Ι ,0 53,2 57, ,5 53,2 61,8 31 Οικισμός Παλαιό Τσιφλίκι Ε Ι ,1 60,2 62,4 52,1 56,5 60,2 61,1 32 Οικισμός Παλαιό Τσιφλίκι Ε Ι ,0 44,7 47,8 41,5 45,9 44,4 49,1 33 Οικισμός Νέα Ηρακλείτσα Ε Ι ,3 51,8 61,9 45,7 69,9 51,6 67,2 Περιοχή Ε ΙΙ ΗΠΕΙΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 01- Α/Κ12 (Ηγουμενίτσα Κοίλα) ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) Lnight (23:00 07:00) Levening (19:00 23:00) Lday (07:00 19:00) 34 Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ ,0 61,6 62, ,7 61,5 63,4 35 Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ ,3 59,2 59,5 51,7 56,8 59,2 60,6 36 Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ ,0 62,8 63,7 54,6 61,6 62,7 64,2 37 Λαδοχώρι Ε ΙΙ ,9 61, ,3 60,0 61,2 64,2 38 Λαδοχώρι Ε ΙΙ ,3 53,0 56,4 56,1 57,5 53,4 62,5 39 Γκάνη Ε ΙΙ ,8 61, ,9 60,0 61, Γκάνη Ε ΙΙ ,5 62, ,4 62,1 62,2 66,6 41 Γκάνη Ε ΙΙ ,2 61,3 64,5 56,8 60,4 61,5 64,6 42 Βασιλικός Ε ΙΙ ,5 53,3 57,5 50,4 56,5 53,6 58,5 43 Γκρίκα Ε ΙΙ ,7 51, ,8 54,6 52,4 58,7 44 Γκρίκα Ε ΙΙ ,1 52,7 56,5 50,9 56,5 52,5 58,7 45 Νεοχώρι Ε ΙΙ ,4 57,0 60, ,1 56,8 59,4 46 Δραμεσιοί Ε ΙΙ ,3 45, ,4 49,8 46,0 51,6 47 Δωδωνούπολη Ε ΙΙ ,7 43,4 39,9 40,9 43,8 43,2 48,1 48 Πεδινή Ε ΙΙ ,0 52,0 55,1 47,6 53,1 51,6 55,7 49 Πεδινή Ε ΙΙ ,9 57,1 59,4 51,7 56,7 57, Μπάφρα Ε ΙΙ ,9 61,5 63,6 55,2 60,1 61,5 63,7 51 Μπάφρα Ε ΙΙ ,2 56,3 59,5 52,1 55,5 56,4 59,7 52 Μπάφρα Ε ΙΙ ,3 58, ,3 54,6 58,2 59,7 53 Κουτσελιό Ε ΙΙ ,8 60,2 62,5 54,3 57,9 60,6 62,5 54 Κουτσελιό Ε ΙΙ ,9 58,7 61,6 53,9 60,1 58,7 62,3 55 Πλατανιά Ε ΙΙ ,8 57, ,4 56,0 58,1 61,6 56 Ηλιόκαλη Ε ΙΙ ,6 54,8 58,7 52,4 57,4 54, Μκρό Περιστέρι Ε ΙΙ ,6 51,2 54,7 50,3 54,2 51,2 57,5 58 Μκρό Περιστέρι Ε ΙΙ ,6 56,3 54,8 50,8 54,9 56,0 58,8 59 Μυρσίνα Ε ΙΙ ,7 58,5 62,1 56,5 57,4 58,4 63,3 60 Καλάμια Ε ΙΙ ,3 51,8 55,5 51,6 49,3 53, Κοίλα Ε ΙΙ ,7 53,4 54,9 51,7 52,1 53,5 58,4 3

4 Περιοχή Ε ΙΙΙ ΔΥΤΙΚΗ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 13- Α/Κ17 (Αγ Χαράλαμπος Κλειδί ) ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Lnight ΠΕΡΙΟΧΗ Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) ΘΕΣΗ (23:00 07:00) α/α ΜΕΤΡΗΣΗΣ X Y Levening (19:00 23:00) Lday (07:00 19:00) 62 Κλειδί ΕΙΙΙ ,5 58,9 61,2 52,4 59,1 58,7 61,4 63 Κλειδί ΕΙΙΙ ,4 59,8 61,3 54,1 59,6 59,5 62,5 64 Πρασινάδα ΕΙΙΙ ,5 53,3 57,5 50,4 56,5 53,6 58,5 65 Πρασινάδα ΕΙΙΙ ,2 59,2 61, ,6 59,1 60,3 66 Πρασινάδα ΕΙΙΙ ,8 62,0 62,1 51,2 63,3 62,1 63,8 67 Νησελούδι ΕΙΙΙ ,6 56,2 55,4 48,6 54,9 56,2 57,9 68 Νησέλι ΕΙΙΙ ,7 54,4 55,2 48,1 52,8 54,3 56,5 69 Νησέλι ΕΙΙΙ ,9 56,6 57,5 48,8 56,9 56,1 58,5 Κεφαλοχώρι ΕΙΙΙ ,2 56,5 59,2 47,7 58,0 56,2 58,7 71 Κεφαλοχώρι ΕΙΙΙ ,0 54,7 56,3 46,6 54,1 54,5 56,4 72 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ ,6 58,8 60,6 49,7 54,1 58,8 59,2 73 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ ,4 58,5 58,1 50,2 55,3 58,4 59,4 74 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ ,2 52,9 54,7 50,5 52,5 53,0 57,5 75 Κουλούρα ΕΙΙΙ ,0 57,9 58,4 50,3 55,4 57,8 59,2 76 Κουλούρα ΕΙΙΙ ,1 63,2 63,6 55,4 58,4 63,3 64,1 77 Κουλούρα ΕΙΙΙ ,0 62,1 63,3 52,6 60,4 61,8 62,9 78 Κουλούρα ΕΙΙΙ ,6 59,3 60,2 53,7 56,1 59,4 61,5 79 Μέση ΕΙΙΙ ,7 50,0 52,4 45,6 47,8 50,2 53,1 80 Μέση ΕΙΙΙ ,0 49,0 49,7 41,4 43,2 49, Ασώματα ΕΙΙΙ ,4 52,6 55,9 51,1 52,7 53, Ασώματα ΕΙΙΙ ,5 61,2 63,7 54,6 59,7 61,0 63,2 83 Ασώματα ΕΙΙΙ ,3 59,5 62,8 54,7 58,3 59,7 62,6 84 Ασώματα ΕΙΙΙ ,0 61,6 64,1 56,8 59,8 61,4 64,4 85 Ασώματα ΕΙΙΙ ,4 61,1 63,2 55,2 59,9 60,8 63,5 Περιοχή Ε ΙΙΙ ΔΥΤΙΚΗ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 13- Α/Κ17 (Αγ Χαράλαμπος Κλειδί ) ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Lnight Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y (23:00 07:00) Levening (19:00 23:00) Lday (07:00 19:00) 86 Ασώματα ΕΙΙΙ ,5 63,3 65,7 56,6 61,2 63,2 65,1 87 Λευκόπετρα ΕΙΙΙ ,2 51,9 54,6 45,4 50,7 51, Λευκόπετρα ΕΙΙΙ ,2 56,8 59,9 49,6 56,7 56,4 58,8 89 Λευκόπετρα ΕΙΙΙ ,8 51,0 53,1 42,6 46,7 50,9 51,7 90 Πολύμυλος ΕΙΙΙ ,2 55,4 57,5 50,1 55,9 55,1 58,5 91 Πολύμυλος ΕΙΙΙ ,0 62,7 65,2 55,9 60,8 62,7 64,6 92 Πολύμυλος ΕΙΙΙ ,2 49,5 51,8 44,6 49,6 49,2 52,7 93 Πολύμυλος ΕΙΙΙ ,4 63,2 66,2 56,6 61,2 63,1 65,1 94 Άγιοι Θεόδωροι ΕΙΙΙ ,4 51,2 54,4 53,7 52,3 51,4 59,7 95 Άγιο Χαράλαμπος ΕΙΙΙ ,9 52,2 54,8 46,5 52,2 52,1 55 4

5 Περιοχή Ε ΙV ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 21- Α/Κ24 (Ν Μαγνησία Λητή ) ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y Lnight (23:00 07:00) Levening (19:00 23:00) Lday (07:00 19:00) 96 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,1 68,2 69,8 60,2 63,0 68, Νέα Μαγνησία ΕΙV ,3 66,9 69,9 60,9 64,2 67, Νέα Μαγνησία ΕΙV ,9 66,5 69,5 60,9 63,6 66,6 68,8 99 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,1 72,1 74,5 64,2 68,8 72,1 73,2 100 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,8 55,4 57,1 49,4 53,2 55,4 57,6 101 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,5 57,9 59,6 53,5 55,4 58,0 60,9 102 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,8 59, ,6 54,8 59,2 58,6 103 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,0 62,1 63,2 54,6 58,5 62,0 63,3 104 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,7 60,4 62,1 53,9 57,9 60,4 62,3 105 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,2 66,2 68,7 58,5 63,5 66,1 67,5 106 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,8 66, ,8 60,8 67,1 67,6 107 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,3 61,0 62,9 54,8 57,9 61,1 62,9 108 Νέα Μαγνησία ΕΙV ,6 61,2 63,1 55,3 58,2 61,4 63,3 109 Διαβατά ΕΙV ,9 66,8 68,2 59,4 65,1 66,6 68,4 110 Διαβατά ΕΙV ,5 54,6 58,1 52,7 57,6 54,0 60,2 111 Διαβατά ΕΙV ,2 51,8 55,5 55,9 56,2 51, Διαβατά ΕΙV ,1 57,5 58,2 52,8 57,5 57,0 60,7 113 Διαβατά ΕΙV ,7 63,7 66,4 59,1 64,4 63,6 67,2 114 Διαβατά ΕΙV ,8 75,7 77,3 68,3 72,4 75, Περιφ.Οδός Ωραιοκάστρου ΕΙV ,6 73,3 75,6 66,8 71,2 73,3 75,3 116 Περιφ.Οδός Ωραιοκάστρου ΕΙV ,8 56,1 58,1 50,7 56,1 55, ΑΚ Ευκαρπίας ΕΙV ,8 61,6 64,3 58,3 64,8 61,9 66,6 Περιοχή Ε VΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 21- Α/Κ24 (Ν Μαγνησία Λητή ) ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y Lnight (23:00 07:00) Levening (19:00 23:00) Lday (07:00 19:00) 118 Ανθούπολη ΕΙV-23α ,8 73,2 74,9 68,3 71,7 73,2 76,1 119 Ανθούπολη ΕΙV-23β ,6 74,2 75,7 68,2 72,2 74,3 76,4 120 Ανθούπολη ΕΙV ,1 78,8 80,5 72,6 75,9 78,9 80,8 121 Ανθούπολη ΕΙV ,9 64,4 65,8 57,8 62,4 64,6 66,4 122 Ανθούπολη ΕΙV ,4 63,1 63, ,3 63,1 64,9 123 Ευκαρπία ΕΙV ,3 59,2 59,9 56,3 58,7 59,1 63,5 124 Ευκαρπία ΕΙV ,3 61,9 62,1 58,6 61,3 62, Ευκαρπία ΕΙV ,6 62,9 63,3 59,1 60,6 63,0 66,3 126 Ευκαρπία ΕΙV ,8 64,1 62,6 58,4 61,3 64,6 66,5 127 Λητή ΕΙV ,4 64,0 66,4 58,4 61,5 64,0 66,3 Περιοχή Ε V ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 24- Α/Κ28 Ευαγγελισμός Ν Κερδύλια ) ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) Lnight Levening Lday α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y (23:00-07:00) (19:00-23:00) (07:00-19:00) 128 Ευαγγελισμός ΕV ,2 53,2 55,3 45,4 49,8 53,2 54,3 129 Ευαγγελισμός ΕV ,7 53,0 55,2 48,3 52,6 52,8 56,2 130 Ευαγγελισμός ΕV ,2 55,3 56,3 52,2 53,1 55,4 59,2 131 Ευαγγελισμός ΕV ,8 58,3 61,4 52,7 63,2 58,4 63,1 132 Προφήτης ΕV ,3 63,8 67,4 57,8 62,4 63,8 66,1 133 Νυμφόπετρα ΕV ,9 53,0 51,8 44,1 49,1 53,0 53,6 134 Μεγάλη Βόλβη ΕV ,7 45,3 47,4 40,2 43,2 45,1 47,9 135 Μικρή Βόλβη ΕV ,9 44,0 47,5 39,8 44,4 46,6 48,4 136 Βρασνά ΕV ,2 61,7 65,3 56,1 60,6 61,6 64,3 137 Σερραϊκή Ακτή ΕV ,2 43,9 48,2 40,7 47,8 43,9 49,2 138 Ασπροβάλτα ΕV ,5 52,2 55, ,0 51,9 56,2 139 Ασπροβάλτα ΕV ,8 58,1 61,2 51,9 58,7 57,9 60,8 140 Σερραϊκή Ακτή ΕV ,1 60,9 63, ,3 60,9 62,6 141 Νέα Κερδύλια ΕV ,8 50,3 52,5 45,4 47,0 50, Νέα Κερδύλια ΕV ,6 48,5 51, ,0 48,6 52,4 143 Νέα Κερδύλια ΕV ,2 54,7 54,9 49,4 51,7 54,9 57,2 5

6 Περιοχή ΚΑ45 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 9Β- Α/Κ5 ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) Lnight (23:00-07:00) Levening (19:00-23:00) Lday (07:00-19:00) 144 Μικρόκαστρο ΚΑ ,3 54,5 58, ,1 54,5 57,8 145 Μικρόκαστρο ΚΑ ,5 54,7 53,3 44,2 58,8 49,2 57,3 146 Αλιάκμονας ΚΑ ,9 57,4 60,3 51,1 57,6 57,0 59,9 147 Αλιάκμονας ΚΑ ,3 61,4 64,2 60,3 54,2 61,3 66,4 148 Βογατσικό ΚΑ ,3 50,0 46,4 38,6 50,6 49,7 51,2 149 Βογατσικό ΚΑ ,2 55, ,6 55,8 57,8 150 Μανιάκοι ΚΑ ,3 50,0 46,4 38,6 50,6 49,7 51,2 151 Κωσταράζι ΚΑ ,3 50,4 52,9 44,2 51,8 50,1 53,4 Περιοχή ΚΑ60 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 24- Α/Κ6 ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ X Y Leq(24h) Leq(12h) L10(18h) Lnight (23:00-07:00) Levening (19:00-23:00) Lday (07:00-19:00) 152 Στρυμονικό ΚΑ ,6 51,7 53, ,2 51,8 55,3 153 Προβατάς ΚΑ ,5 58,9 58,6 48,9 53,7 58,8 58,8 Η διακύμανση των τιμών των δεικτών θορύβου, Lnight με βάση το συνολικό δείγμα των 24ωρων μετρήσεων παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράμματα, όπου οι υπερβάσεις της στάθμης του θορύβου με βάση τα μετρήσεις είναι πολύ περιορισμένες και αφορούν στην περιοχή από ΑΚ Καλοχωρίου ΑΚ Γηροκομείου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σχήμα 2 : Διακύμανση τιμών των δεικτών θορύβου, Lnight με βάση το συνολικό δείγμα των 24ωρων μετρήσεων την περίοδο Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου

7 Δείκτης Σταθμη db(a) > 65< 60< 65 55< 60 50< 55 45< 50 40< Κατανομή αποτελεσμάτων μετρήσεων στις ζώνες θορύβου (αριθμός / ζώνη) Lnight Κατανομή αποτελεσμάτων μετρήσεων στις ζώνες θορύβου (% μετρήσεις / ζώνη) Lnight 0,7% 2,6% 3,3% 22,2% 34,6% 22,9% 11,8% 2,0% 4,6% 13,1% 30,7% 34,0% 13,7% 3,9% 0,00% 0,00% Στη συνέχεια ακολουθούν αναλυτικά τα διαγράμματα των και Lnight για κάθε περιοχή ξεχωριστά. Σχήμα 3: Περιοχή ΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Α/Κ29-Α/Κ43, Μετρήσεις: Έτος 2013, Δείκτες: & Lnight 80 Όριο db(a) Νίψα Ε Ι 1 Περιοχή Αλεξανδρούπολης Ε Ι 2 Περιοχή Μάκρης E I 3 Άυρα E I 4 Σαλμωνή E I 5 Φύλακας E I 6 Περιοχή Κομοτηνής E I 7 Κόσμιο E I 8 Κόσμιο E I 9 Αμαξάδες E I 10 Αμαξάδες E I 11 Πολύσιτο E I 12 Παλαιό Κατράμι E I 13 Τέκτονας E I 14 Αλκυόνη E I 15 Θαλασσιάς E I 16 Νέστος ποταμός E I 17 Νέστος ποταμός E I 18 Νέστος ποταμός E I 19 Κρήνη E I 20 Νέος Ξεριάς E I 21 Γραβούνας E I 22 Πέρνη E I 23 Πετροπηγή E I 25 Άνω Ποντολίβαδο E I 26 Άνω Ποντολίβαδο E I 27 Άνω Ποντολίβαδο E I 28 Νέα Καρβάλη E I 29 Καβάλα E I 30 Παλαιό Τσιφλίκι E I 31 Παλαιό Τσιφλίκι E I 32 Παλαιό Τσιφλίκι E I 33 Νέα Ηρακλείτσα E I Νίψα Ε Ι 1 Περιοχή Αλεξανδρούπολης Ε Ι 2 Περιοχή Μάκρης E I 3 Άυρα E I 4 Σαλμωνή E I 5 Φύλακας E I 6 Περιοχή Κομοτηνής E I 7 Lnight(23:00-07:00) Κόσμιο E I 8 Κόσμιο E I 9 Αμαξάδες E I 10 Αμαξάδες E I 11 Πολύσιτο E I 12 Παλαιό Κατράμι E I 13 Τέκτονας E I 14 Αλκυόνη E I 15 Θαλασσιάς E I 16 Νέστος ποταμός E I 17 Νέστος ποταμός E I 18 Νέστος ποταμός E I 19 Κρήνη E I 20 Νέος Ξεριάς E I 21 Γραβούνας E I 22 Πέρνη E I 23 Όριο Lnight 60dB(A) Πετροπηγή E I 25 Άνω Ποντολίβαδο E I 26 Άνω Ποντολίβαδο E I 27 Άνω Ποντολίβαδο E I 28 Νέα Καρβάλη E I 29 Καβάλα E I 30 Παλαιό Τσιφλίκι E I 31 Παλαιό Τσιφλίκι E I 32 Παλαιό Τσιφλίκι E I 33 Νέα Ηρακλείτσα E I 34 7

8 Σχήμα 4: Περιοχή Ε ΙΙ ΗΠΕΙΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 01- Α/Κ12 (Ηγουμενίτσα Κοίλα) Μετρήσεις : Έτος 2013, Δείκτες: & Lnight 80 Όριο db(a) Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ 1 Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ 2 Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ 3 Οικισμός Λαδοχώρι Ε ΙΙ 5 Οικισμός Λαδοχώρι Ε ΙΙ 4 Οικισμός Γκάνη Ε ΙΙ 6 Οικισμός Γκάνη Ε ΙΙ 8 Οικισμός Γκάνη Ε ΙΙ 7 Οικισμός Γκρίκα Ε ΙΙ 10 Οικισμός Βασιλικός Ε ΙΙ 9 Οικισμός Γκρίκα Ε ΙΙ 11 Οικισμός Νεοχώρι Ε ΙΙ 12 Οικισμός Δραμεσιοί Ε ΙΙ 15 Οικισμός Πεδινή Ε ΙΙ 17 Οικισμός Δωδωνούπολη Ε ΙΙ 16 Οικισμός Πεδινή Ε ΙΙ 18 Οικισμός Μπάφρα Ε ΙΙ 20 Οικισμός Μπάφρα Ε ΙΙ 19 Οικισμός Μπάφρα Ε ΙΙ 21 Οικισμός Κουτσελιό Ε ΙΙ 22 Οικισμός Κουτσελιό Ε ΙΙ 23 Οικισμός Πλατανιά Ε ΙΙ 24 Οικισμός Ηλιόκαλη Ε ΙΙ 25 Οικισμός Μκρό Περιστέρι Ε ΙΙ 26 Οικισμός Μκρό Περιστέρι Ε ΙΙ 27 Οικισμός Μυρσίνα Ε ΙΙ 28 Οικισμός Καλάμια Ε ΙΙ 29 Οικισμός Κοίλα Ε ΙΙ Lnight(23:00-07:00) Όριο Lnight 60dB(A) Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ 1 Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ 2 Ηγουμενίτσα Ε ΙΙ 3 Οικισμός Λαδοχώρι Ε ΙΙ 4 Οικισμός Λαδοχώρι Ε ΙΙ 5 Οικισμός Γκάνη Ε ΙΙ 6 Οικισμός Γκάνη Ε ΙΙ 7 Οικισμός Γκάνη Ε ΙΙ 8 Οικισμός Βασιλικός Ε ΙΙ 9 Οικισμός Γκρίκα Ε ΙΙ 10 Οικισμός Γκρίκα Ε ΙΙ 11 Οικισμός Νεοχώρι Ε ΙΙ 12 Οικισμός Δραμεσιοί Ε ΙΙ 15 Οικισμός Δωδωνούπολη Ε ΙΙ 16 Οικισμός Πεδινή Ε ΙΙ 17 Οικισμός Πεδινή Ε ΙΙ 18 Οικισμός Μπάφρα Ε ΙΙ 19 Οικισμός Μπάφρα Ε ΙΙ 20 Οικισμός Μπάφρα Ε ΙΙ 21 Οικισμός Κουτσελιό Ε ΙΙ 22 Οικισμός Κουτσελιό Ε ΙΙ 23 Οικισμός Πλατανιά Ε ΙΙ 24 Οικισμός Ηλιόκαλη Ε ΙΙ 25 Οικισμός Μκρό Περιστέρι Ε ΙΙ 26 Οικισμός Μκρό Περιστέρι Ε ΙΙ 27 Οικισμός Μυρσίνα Ε ΙΙ 28 Οικισμός Καλάμια Ε ΙΙ 29 Οικισμός Κοίλα Ε ΙΙ 30 8

9 Σχήμα 5: Περιοχή Ε ΙΙΙ ΔΥΤΙΚΗ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 13- Α/Κ17 (Αγ Χαράλαμπος Κλειδί), Μετρήσεις : Έτος 2013, Δείκτες: & Lnight 80 Όριο db(a) Κλειδί ΕΙΙΙ-1 Κλειδί ΕΙΙΙ Πρασινάδα ΕΙΙΙ-3 Πρασινάδα ΕΙΙΙ-4 Κλειδί ΕΙΙΙ-1 Κλειδί ΕΙΙΙ-2 Πρασινάδα ΕΙΙΙ-3 Πρασινάδα ΕΙΙΙ-4 Πρασινάδα ΕΙΙΙ-5 Νησελούδι ΕΙΙΙ-6 Νησέλι ΕΙΙΙ-7 Νησέλι ΕΙΙΙ-8 Κεφαλοχώρι ΕΙΙΙ-9 Κεφαλοχώρι ΕΙΙΙ-10 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ-11 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ-12 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ-13 Κουλούρα ΕΙΙΙ-14 Κουλούρα ΕΙΙΙ-15 Κουλούρα ΕΙΙΙ-16 Κουλούρα ΕΙΙΙ-17 Μέση ΕΙΙΙ-18 Πρασινάδα ΕΙΙΙ-5 Νησελούδι ΕΙΙΙ-6 Νησέλι ΕΙΙΙ-7 Νησέλι ΕΙΙΙ-8 Κεφαλοχώρι ΕΙΙΙ-9 Κεφαλοχώρι ΕΙΙΙ-10 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ-11 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ-12 Ραψομανίκι ΕΙΙΙ-13 Κουλούρα ΕΙΙΙ-14 Κουλούρα ΕΙΙΙ-15 Κουλούρα ΕΙΙΙ-16 Κουλούρα ΕΙΙΙ-17 Μέση ΕΙΙΙ-18 Lnight(23:00-07:00) Μέση ΕΙΙΙ-19 Ασώματα ΕΙΙΙ-20 Ασώματα ΕΙΙΙ-21 Ασώματα ΕΙΙΙ-22 Ασώματα ΕΙΙΙ-23 Ασώματα ΕΙΙΙ-24 Ασώματα ΕΙΙΙ-25 Λευκόπετρα ΕΙΙΙ-26 Λευκόπετρα ΕΙΙΙ-27 Όριο Lnight 60dB(A) Μέση ΕΙΙΙ-19 Ασώματα ΕΙΙΙ-20 Ασώματα ΕΙΙΙ-21 Ασώματα ΕΙΙΙ-22 Ασώματα ΕΙΙΙ-23 Ασώματα ΕΙΙΙ-24 Ασώματα ΕΙΙΙ-25 Λευκόπετρα ΕΙΙΙ-26 Λευκόπετρα ΕΙΙΙ-27 Λευκόπετρα ΕΙΙΙ-28 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-29 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-30 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-31 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-32 Λευκόπετρα ΕΙΙΙ-28 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-29 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-30 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-31 Πολύμυλος ΕΙΙΙ-32 Άγιοι Θεόδωροι ΕΙΙΙ-33 Άγιο Χαράλαμπος ΕΙΙΙ-34 Άγιοι Θεόδωροι ΕΙΙΙ-33 γιο Χαράλαμπος ΕΙΙΙ-34 9

10 Σχήμα 6: Περιοχή Ε ΙV ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 21- Α/Κ24 (Ν Μαγνησία Λητή), Μετρήσεις : Έτος 2013 Δείκτες: & Lnight Νέα Μαγνησία ΕΙV-1 Νέα Μαγνησία ΕΙV Νέα Μαγνησία ΕΙV-3 Νέα Μαγνησία ΕΙV-4 Νέα Μαγνησία ΕΙV-1 Νέα Μαγνησία ΕΙV-2 Νέα Μαγνησία ΕΙV-3 Νέα Μαγνησία ΕΙV-5 Νέα Μαγνησία ΕΙV-6 Νέα Μαγνησία ΕΙV-7 Νέα Μαγνησία ΕΙV-8 Νέα Μαγνησία ΕΙV-9 Νέα Μαγνησία ΕΙV-10 Νέα Μαγνησία ΕΙV-11 Νέα Μαγνησία ΕΙV-12 Νέα Μαγνησία ΕΙV-13 Διαβατά ΕΙV-14 Διαβατά ΕΙV-15 Διαβατά ΕΙV-16 Lnight(23:00-07:00) Νέα Μαγνησία ΕΙV-4 Νέα Μαγνησία ΕΙV-5 Νέα Μαγνησία ΕΙV-6 Νέα Μαγνησία ΕΙV-7 Νέα Μαγνησία ΕΙV-8 Νέα Μαγνησία ΕΙV-9 Νέα Μαγνησία ΕΙV-10 Νέα Μαγνησία ΕΙV-11 Νέα Μαγνησία ΕΙV-12 Νέα Μαγνησία ΕΙV-13 Διαβατά ΕΙV-14 Διαβατά ΕΙV-15 Διαβατά ΕΙV-16 Όριο db(a) Διαβατά ΕΙV-17 Διαβατά ΕΙV-18 Διαβατά ΕΙV-19 Περιφερειακή Οδού Ωραιοκάστρου ΕΙ... Περιφερειακή Οδού Ωραιοκάστρου ΕΙ... Όριο Lnight 60dB(A) Διαβατά ΕΙV-17 Διαβατά ΕΙV-18 Διαβατά ΕΙV-19 Περιφερειακή Οδού Ωραιοκάστρου Ε... Περιφερειακή Οδού Ωραιοκάστρου Ε... ΑΚ Ευκαρπίας ΕΙV-22 Ανθούπολη ΕΙV-23α Ανθούπολη ΕΙV-23β Ανθούπολη ΕΙV-24 Ανθούπολη ΕΙV-25 Ανθούπολη ΕΙV-26 Ευκαρπία ΕΙV-27 Ευκαρπία ΕΙV-28 Ευκαρπία ΕΙV-29 Ευκαρπία ΕΙV-30 Λητή ΕΙV-31 ΑΚ Ευκαρπίας ΕΙV-22 Ανθούπολη ΕΙV-23α Ανθούπολη ΕΙV-23β Ανθούπολη ΕΙV-24 Ανθούπολη ΕΙV-25 Ανθούπολη ΕΙV-26 Ευκαρπία ΕΙV-27 Ευκαρπία ΕΙV-28 Ευκαρπία ΕΙV-29 Ευκαρπία ΕΙV-30 Λητή ΕΙV-31 10

11 Σχήμα 7: Περιοχή ΕV ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 24- Α/Κ28 Ευαγγελισμός Ν Κερδύλια), Μετρήσεις : Έτος 2013, Δείκτες: & Lnight Ευαγγελισμός ΕV-1 Ευαγγελισμός ΕV-2 Ευαγγελισμός ΕV-3 Ευαγγελισμός ΕV-4 Προφήτης ΕV-5 Νυμφόπετρα ΕV-6 Μεγάλη Βόλβη ΕV-7 Μικρή Βόλβη ΕV-8 Όριο db(a) Βρασνά ΕV-9 Σερραϊκή Ακτή ΕV-10 Ασπροβάλτα ΕV-11 Ασπροβάλτα ΕV-12 Σερραϊκή Ακτή ΕV-13 Νέα Κερδύλια ΕV-14 Νέα Κερδύλια ΕV-15 Νέα Κερδύλια ΕV Lnight(23:00-07:00) Όριο Lnight 60dB(A) 0 Ευαγγελισμός ΕV-1 Ευαγγελισμός ΕV-2 Ευαγγελισμός ΕV-3 Ευαγγελισμός ΕV-4 Προφήτης ΕV-5 Νυμφόπετρα ΕV-6 Μεγάλη Βόλβη ΕV-7 Μικρή Βόλβη ΕV-8 Βρασνά ΕV-9 Σερραϊκή Ακτή ΕV-10 Ασπροβάλτα ΕV-11 Ασπροβάλτα ΕV-12 Σερραϊκή Ακτή ΕV-13 Νέα Κερδύλια ΕV-14 Νέα Κερδύλια ΕV-15 Νέα Κερδύλια ΕV-16 11

12 Σχήμα 8: Περιοχή KA45 ΔΥΤΙΚΗ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 13- Α/Κ17 & KA 60 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/Κ 9Β- Α/Κ5, Μετρήσεις : Έτος 2013, Δείκτες: & Lnight Όριο db(a) Μικρόκαστρο ΚΑ.45-1 Μικρόκαστρο ΚΑ.45-2 Αλιάκμονας ΚΑ.45-3 Αλιάκμονας ΚΑ.45-4 Βογατσικό ΚΑ.45-5 Βογατσικό ΚΑ.45-6 Μανιάκοι ΚΑ.45-7 Κωσταράζι ΚΑ.45-8 Στρυμονικό ΚΑ Προβατάς ΚΑ Lnight(23:00-07:00) Όριο Lnight 60dB(A) Μικρόκαστρο ΚΑ.45-1 Μικρόκαστρο ΚΑ.45-2 Αλιάκμονας ΚΑ.45-3 Αλιάκμονας ΚΑ.45-4 Βογατσικό ΚΑ.45-5 Βογατσικό ΚΑ.45-6 Μανιάκοι ΚΑ.45-7 Κωσταράζι ΚΑ.45-8 Στρυμονικό ΚΑ Προβατάς ΚΑ

13 Με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος 24ωρων μετρήσεων θορύβου που υλοποιήθηκε για το 2013, με την ανάλυση που παρατίθεται ανωτέρω, τα στοιχεία των προηγούμενων μελετών, τα στοιχεία εποχιακής διακύμανσης φόρτων στα διάφορα τμήματα της Εγνατίας Οδού και τις παρατηρήσεις στο πεδίο, συνοψίζονται στη συνέχεια τα ακόλουθα κύρια συμπεράσματα: Η μέση ημερήσια κυκλοφορία τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο παρουσιάζει περιορισμένες αποκλίσεις από την ΕΜΗΚ (± 10% έως ±20%) που επηρεάζουν αντίστοιχα τη διαμόρφωση της στάθμης θορύβου σε περιορισμένο βαθμό ( <1 db(a)). Επομένως, οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτελέσθηκαν οι ακουστικές μετρήσεις την περίοδο των προαναφερόμενων μηνών, μπορεί να θεωρηθούν αντίστοιχες των μεσών ετήσιων συνθηκών και τα αποτελέσματα των μετρήσεων μπορούν να συγκριθούν με τα θεσμοθετημένα όρια θορύβου, (αναφέρονται σε μέσες ετήσιες συνθήκες, δηλ. στην ΕΜΗΚ όσον αφορά τους κυκλοφοριακούς φόρτους). Υπερβάσεις των θεσμοθετημένων ορίων db(a) & Lnight 60dB(A) διαπιστώθηκαν σχεδόν αποκλειστικά στην περιοχή EIV του Π.Σ. Θεσσαλονίκης (ΑΚ Καλοχωρίου Δερβένι), όπου καταγράφηκαν υπερβάσεις : Σε 6 θέσεις μετρήσεων όσον αφορά το δείκτη Σε 9 θέσεις μετρήσεων όσον αφορά το δείκτη Lnight Μικρή υπέρβαση του ορίου του δείκτη Lnight κατά 0,3 db(a) καταγράφηκε σε μια θέση στον κάθετο άξονα ΚΑ 45. Υπέρβαση του ορίου του δείκτη κατά 2,4 db(a) καταγράφηκε σε μια θέση στην περιοχή ΕΙ στο νοσοκομείο Καβάλας. Στη θέση αυτή, δεν καταγράφηκε υπέρβαση του ορίου Lnight. Επισημαίνεται ότι στη διαμόρφωση της στάθμης θορύβου στη θέση αυτή, συμβάλει σημαντικά η κυκλοφορία από και προς το νοσοκομείο και λοιπές δραστηριότητες, όπως κινήσεις ατόμων, κ.λπ. Διαχρονική εξέλιξη της στάθμης θορύβου προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων σχετικών μελετών όπου: Για την περιοχή ΕIV του Π.Σ. Θεσσαλονίκης (ΑΚ Καλοχωρίου Δερβένι), η μείωση του θορύβου σε σχέση με το 2008 είναι γενικευμένη και για τις κοινές θέσεις που πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, έχουν περιοριστεί οι στάθμες θορύβου που υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια (σε 2 θέσεις από 8 για το δείκτη και σε 5 θέσεις από 13 για το δείκτη Lnight). Για τις λοιπές περιοχές προκύπτει ότι η ποιότητα ακουστικού περιβάλλοντος στους οικισμούς στην περιοχή έχει παρουσιάσει κάποια βελτίωση που μάλλον συνδέεται με τη γενικότερη μείωση της κυκλοφορίας. Από διαπιστώσεις στο πεδίο επισημαίνονται τα ακόλουθα Ο θόρυβος από την κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, συχνά γίνεται αντιληπτός παρά το γεγονός ότι υπολείπεται τον θεσμοθετημένων ορίων επειδή η στάθμη του υποβάθρου 13

14 θορύβου είναι χαμηλή, κυρίως στις περιοχές που επικρατεί το φυσικό περιβάλλον ή/και ήπιες αγροτικές χρήσεις. Αυξημένη όχληση έδειξαν να έχουν κάτοικοι που διαμένουν σε άμεση γειτνίαση προς τον οδικό άξονα, ακόμα και σε περιπτώσεις που η στάθμη θορύβου υπολείπεται τον θεσμοθετημένων ορίων και κυρίως αυτοί που επέλεξαν να παραμείνουν στις ιδιοκτησίες τους και να μην αξιοποιήσουν τις δυνατότητες αποζημίωσης για απαλλοτρίωση του χώρου τους. Στις περιοχές που έως την σχετικά πρόσφατη περίοδο η πρόσβαση ήταν προβληματική αλλά και σε άλλες που η διασύνδεση τους βελτιώθηκε σημαντικά, διαπιστώθηκε ότι πολλοί κάτοικοι θέτουν σε προτεραιότητα την σημαντική βελτίωση των οδικών συνδέσεων που επιτυγχάνεται με την υλοποίηση της Εγνατίας Οδού, έναντι οχλήσεων που ενδεχόμενα προκαλούνται. Αποτελέσματα επικαιροποιημένων στρατηγικών χαρτών θορύβου - ΣΧΘ 2013 Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του επικαιροποιημένου Στρατηγικού Χάρτη Θορύβου (ΣΧΘ) 2013 για τους οικισμούς της Εγνατίας Οδού και για τούς δείκτες και Lnight. Στο τέλος του Δελτίου Αποτελεσμάτων παρουσιάζονται ενδεικτικοί χάρτες θορύβου & Lnight, ανά περιοχή. (i) Για το Τμήμα Βέροια Κλειδί: Στον οικισμό Κουλούρα δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dba για το και 60dBA για το Lnight. Στον οικισμό Ραψομανικί δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dba για το και 60dBA για το Lnight. Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. Στον οικισμό Κεφαλοχώρι δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dba για το και 60dBA για το Lnight. Οι τιμές αυτές περιορίζονται σε μικρή απόσταση από στο εύρος της οδού. Στον οικισμό Νησέλλι δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dba για το και 60dBA για το Lnigth. Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο στο εύρος της οδού. Στον οικισμό Πρασινάδα δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dba για το και 60dBA για το Lnight. Στον οικισμό Κλειδί δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dba για το και 60dBA για το Lnight. Οι τιμές αυτές περιορίζονται σε μικρή απόσταση από το στο εύρος της οδού. 14

15 (ii) Περιοχή Ευαγγελισμός Νέα Κερδύλια Στον οικισμό Νέα Κερδύλια δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dbα για το και 60dBΑ για το Lnigth. Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. Στον οικισμό Μικρή Βόλβη δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dbα για το και 60dBΑ για το Lnigth. Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο κατάστρωμα της οδού. Στον οικισμό Μεγάλη Βόλβη δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dbα για το και 60dB για το Lnigth. Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. Στον οικισμό Ευαγγελισμός δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dbα για το και 60dBΑ για το Lnigth. Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. Στον οικισμό Προφήτη δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dba για το και 60dBA για το Lnight. Στην περιοχή της Ασπροβάλτας δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dbα για το και 60dBΑ για το Lnigth. Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. (iii) Περιοχή Α/Κ Καλοχωρίου- Α/Κ Γηροκομείου Όσον αφορά την έκθεση κατοικιών σε ζώνες θορύβου πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια για τους δείκτες & Lnight, ανά περιοχή, ισχύουν τα ακόλουθα : Στην περιοχή του AK ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΚ ΙΟΝΙΑΣ δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dbα για το και 60dBΑ για το Lnigth. Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. Στην περιοχή του ΑΚ ΙΟΝΙΑΣ- ΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ δεν υπάρχουν οικίες και κτίρια εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dbα για το και 60dBΑ για το Lnigth. Οι τιμές αυτές περιορίζονται στο εύρος της οδού. Στην περιοχή του ΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΕΞΩΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ δεν υπάρχουν οικίες εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dbα για το και 60dBΑ για το Lnigth. Στην περιοχή του ΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ δεν υπάρχουν οικίες εντός των ζωνών υπέρβασης του ορίου dbα για το και 60dBΑ για το Lnigth. Τα κτίρια που βρίσκονται εντός των ζωνών αυτών είναι βιομηχανίες και εμπορικές χρήσεις. Το θεραπευτήριο του Αγίου Παντελεήμονα βρίσκεται εκτός των ορίων dbα και Lnight 60dBΑ αντίστοιχα. 15

16 Εκτίμηση δείκτη ENV01 βάσει των ΣΧΘ (έτος αναφοράς 2013) Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και παραπάνω πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός του εκτιθέμενου πληθυσμού στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου. Με βάση τα στοιχεία αυτά τα στοιχεία της απογραφής της ΕΣΥΕ 2001 και της καταγραφής των χρήσεων γης και των νοικοκυριών στο πεδίο παρουσιάζεται στην συνέχεια τα στοιχεία εκτιθέμενου πληθυσμού ανά οικισμό. Περιοχή ΕΙΙΙ Α/Κ Βέροιας Α/Κ Κλειδί Σχήμα 12 ΕΙΙΙ -1.Οικισμός: Κουλούρα : % Κατανομή πληθυσμού στην περιοχή μελέτης Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : % Lnight 2% 69% Πίνακας 13:Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight % 65-1% 2% 7% Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου πάνω από τα ανώτερα όρια 65-71% Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight 60 0 ΕΙΙΙ -2. Οικισμός Ραψομανίκι Σχήμα 13 : % Κατανομή πληθυσμού στην περιοχή μελέτης Lnight Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Συνολικός Πληθυσμός οικισμού :206 Πίνακας 14:Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης 33% 67% ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου πάνω από τα ανώτερα όρια % 2% 0% Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight % 16

17 ΕΙΙΙ -3. Οικισμός: Κεφαλοχώρι Σχήμα 14: % Κατανομή πληθυσμού στην περιοχή μελέτης Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : % 10% Πίνακας15 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight % 78% Lnight Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight % ΕΙΙΙ -4. Οικισμός Πρασινάδα Σχήμα 15 % Κατανομή πληθυσμού στην περιοχή μελέτης Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : 366 Πίνακας 16:Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου-περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight

18 ΕΙΙΙ -5. Οικισμός: Νησέλλι Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Σχήμα 16: % Κατανομή πληθυσμού στην Συνολικός Πληθυσμός οικισμού :733 περιοχή μελέτης Πίνακας17 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight 60 0 ΕΙΙΙ -6. Οικισμός Κλειδί Σχήμα 17: % Κατανομή πληθυσμού στην περιοχή μελέτης Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : % % 5% Πίνακας 18:Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight % Lnight 57% Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight % 18

19 Περιοχή ΕV Ευαγγελισμός Κερδύλια ΕΙV -1. Οικισμός: Ευαγγελισμός Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Σχήμα 18 : % Κατανομή πληθυσμού στην Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : 589 περιοχή μελέτης 11% 16% Πίνακας 19 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight % Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight 60 0 ΕV -2. Οικισμός: Προφήτης Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Σχήμα 19: % Κατανομή πληθυσμού στην Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : περιοχή μελέτης % % 65-4% 4% Πίνακας 20:Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight % Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 15% 6% Lnight Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight % 19

20 ΕΙ -3. Οικισμός: Μεγάλη Βόλβη Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Σχήμα 20: % Κατανομή πληθυσμού στην Συνολικός Πληθυσμός οικισμού: 198 περιοχή μελέτης Πίνακας 21 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης 51% 49% ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight 60 0 ΕΙ -4. Οικισμός: Μικρή Βόλβη Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Σχήμα 21: % Κατανομή πληθυσμού στην Συνολικός Πληθυσμός οικισμού :7 περιοχή μελέτης 42% Πίνακας 22 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight % Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight

21 ΕΙ -5. Οικισμός: Ασπροβάλτα Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Σχήμα 22:: % Κατανομή πληθυσμού στην Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : περιοχή μελέτης : 15% 60-65: 4% : 33% Πίνακας 23:Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight : 48% Lnight : 3% Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight 60 0 : 25% : 72% ΕV -6. Οικισμός: Ν Κερδύλλια Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Σχήμα 23: % Κατανομή πληθυσμού στην Συνολικός Πληθυσμός οικισμού : 863 περιοχή μελέτης 1% 31% Πίνακας 24 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight % Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight

22 Περιοχή ΕΙV Α/Κ Καλοχωρίου Α/Κ Γηροκομείου ΕΙV-1.Περιοχή Α/Κ ΚαΛόχωρίου Α/Κ Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες Γηροκομείου & Lnight Σχήμα 24: % Κατανομή πληθυσμού στην Συνολικός Πληθυσμός οικισμού :3.898* περιοχή μελέτης Πίνακας 25 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Lnight Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight 60 0 *Η περιοχή βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ωραιοκάστρου σε μεγάλη όμως απόσταση από τον οικισμό, για το λόγο αυτό ο πληθυσμός του οικισμού δεν συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό πληθυσμό. 22

23 ΕΙV-2.Περιοχή Α/Κ Ευκαρπίας Σχήμα 25 % Κατανομή πληθυσμού στην περιοχή μελέτης Εκτιθέμενος πληθυσμός για τους δείκτες & Lnight Συνολικός Πληθυσμός οικισμού :5.990 Πίνακας 26 :Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου περιοχή μελέτης ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight Εκτιθέμενος πληθυσμός στις ζώνες θορύβου Δείκτης Όριο Πληθυσμός στις ζώνες θορύβου 0 Lnight 60 0 Βαθμονόμηση μοντέλου θορύβου με βάση συγχρονισμένες μετρήσεις θορύβου και κυκλοφορίας Για την βαθμονόμηση του μοντέλου χρησιμοποιηθήκαν στοιχεία κυκλοφορίας από 24ωρες μετρήσεις κυκλοφορίας καθώς και στοιχεία από το τμήμα Κυκλοφορίας Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης & Συντήρησης της ΕΟΑΕ. Στα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφεται η διακύμανση θεωρητικών(μοντέλο) και πραγματικών(μετρήσεις) τιμών των δεικτών & Lnight. Ελέγχθηκε ο βαθμός συσχέτισης των πραγματικών και των εκτιμώμενων τιμών, ο οποίος παρουσιάζεται στη συνέχεια. 23

24 Περιοχή ΕΙΙΙ Βέροια Κλειδί Βαθμός Συσχέτισης Για τις τιμές : 0.80 Για τις τιμές Lnight :0.80 Σχήμα 9 Συσχέτιση τιμών μετρήσεων και εκτιμώμενων τιμών (με χρήση του λογισμικού και χαρακτηριστικά κυκλοφορίας από μετρήσεις την ίδια περίοδο) Αξιολόγηση Συσχέτισης Υπάρχει πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτιση (ο εκτιμώμενος βαθμός συσχέτισης είναι 0,8 r < 1 ) Περιοχή EV Ευαγγελισμός Ν Κερδύλια Βαθμός Συσχέτισης Για τις τιμές : 0.95 Για τις τιμές Lnight :0.96 Αξιολόγηση Συσχέτισης Υπάρχει πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτιση (ο εκτιμώμενος βαθμός συσχέτισης είναι 0,8 r < 1 ) Σχήμα 10 Συσχέτιση τιμών μετρήσεων και εκτιμώμενων τιμών (με χρήση του λογισμικού και χαρακτηριστικά κυκλοφορίας από μετρήσεις την ίδια περίοδο) 24

25 Περιοχή EIV ΑΚ Καλοχωρίου ΑΚ Γηροκομείου Βαθμός Συσχέτισης Για τις τιμές : 0.86 Για τις τιμές Lnight :0.83 Σχήμα 11 Συσχέτιση τιμών μετρήσεων και εκτιμώμενων τιμών (με χρήση του λογισμικού και χαρακτηριστικά κυκλοφορίας από μετρήσεις την ίδια περίοδο) Αξιολόγηση Συσχέτισης Υπάρχει πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτιση (ο εκτιμώμενος βαθμός συσχέτισης είναι 0,8 r < 1 ) Συμπεράσματα: Η διαπίστωση ανωτέρω της ισχυρής γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των τιμών στάθμης θορύβου με πρόβλεψη και των τιμών που μετρήθηκαν στο πεδίο στις αντίστοιχες θέσεις, υποδηλώνουν σχετικά υψηλή ακρίβεια της θεωρητικής προσέγγισης μέσω του υπολογιστικού μοντέλου, σε σχέση με τα στοιχειά της υπάρχουσας κατάστασης που προέκυψαν από τις μετρήσεις. Ο βαθμός συσχέτισης ήταν σαφώς καλύτερος τους οικισμούς στην περιοχή από Ευαγγελισμό Ν Κερδύλια γιατί η επιρροή τοπικής κυκλοφορίας ήταν πολύ περιορισμένη (θέσεις σε τοπικό μη κύριο οδικό δίκτυο. Αρκετές θέσεις μέτρησης στην περιοχή Βέροια Κλειδί επηρεάζονται από την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο που διασύνδεει οικισμούς. Αντίστοιχα στην περίπτωση των περιοχών από ΑΚ Καλοχωρίου ΑΚ Γηροκομείου, αρκετές θέσεις επηρεάζονται από την κυκλοφορία στις παράπλευρες οδούς της Εγνατίας και σε γειτνιάζον πρωτεύον οδικό δίκτυο με σημαντικούς φόρτους. 25

26 ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ Πηγές Οι ηχομετρήσεις και η ανάλυση των αποτελεσμάτων διεξήχθησαν εντός του έτους 2010, από το Τμήμα Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δικτύου του Τομέα Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης της ΕΟΑΕ, καθώς και μέσω ειδικής μελέτης για την «Μέτρηση και Χαρτογράφηση Θορύβου στις Κατοικημένες Περιοχές πέριξ της Εγνατίας οδού», που ανατέθηκε σε εξωτερικό μελετητή από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Τομέα ΛΕ.Σ. και το Παρατηρητήριο. Νομοθεσία Στην ελληνική νομοθεσία, σε ότι αφορά στο θόρυβο, ισχύει η Υπουργική Απόφαση /2012 (ΦΕΚ 1367/Β`/ ) με την οποία ορίζετε ο «καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις» με την οποία καθορίζονται οι πλέον αντιπροσωπευτικοί δείκτες κυκλοφοριακού θορύβου για την ποσοτική και ποιοτική του αξιολόγηση, οι ανώτατες οριακές τιμές των παραπάνω δεικτών, καθώς και τα γεωγραφικά όρια εκατέρωθεν των οδικών και συγκοινωνιακών έργων, εντός των οποίων πρέπει να εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα. Η Υπουργική Απόφαση εφαρμόζεται σε γραμμικές πηγές θορύβου από την λειτουργία όλων των συγκοινωνιακών έργων (οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών) και αφορά σε όλους τους νέους αυτοκινητόδρομους και τις, προς βελτίωση υφιστάμενων τμημάτων, χαράξεις καθώς και τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, μαζί με τις συνοδές τους εγκαταστάσεις και μόνο για τα τμήματά τους εκείνα που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 200μ. από το κοντινότερο όριο εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης. Ως δείκτες του κυκλοφοριακού θορύβου, βάσει της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ και σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. στ, ζ, η, θ της 13586/724 ΦΕΚ/384/Β/ κοινής υπουργικής απόφασης καθορίζονται οι: L DEN (L DAY-EVENING-NIGHT ) = σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου 24 ωρου Όπου : - L DAY (12 ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου ημέρας) - L EVENING (4 ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης απογευματινού θορύβου) - L NIGHT ((8 ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης νυκτερινού θορύβου) 26

27 Σημειώνεται ότι όλοι οι παραπάνω επιμέρους δείκτες αφορούν σταθμισμένες κατά Α κλίμακα μακροπρόθεσμες μέσες ηχοστάθμες, όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο ISO : 1987 και τις τυχόν αναθεωρήσεις του. Ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια των ανωτέρω δεικτών κυκλοφοριακού θορύβου καθορίζονται τα ακόλουθα: Για τον δείκτη L DEN (24 ωρος): τα db(a) Για τον δείκτη L NIGHT (8-ωρος νυκτερινός ) : τα 60 db(a) Βασική διαφοροποίηση ως προς τις προηγούμενες περιόδους εκτίμησης του δείκτη ENVO1 είναι η θεσμοθέτηση των οριακών τιμών για τους δείκτες L DEN & L NIGH που παρατίθενται ανωτέρω. Σύνταξη χαρτών θορύβου κατά μήκος της Εγνατίας Οδού & των Καθέτων Αξόνων Το θεσμικό πλαίσιο εκτίμηση έκθεσης πληθυσμού στο θόρυβο καθορίζεται στα ακόλουθα : Οδηγία 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Υ.Α /724/2006 (ΦΕΚ 384Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ της Σύμφωνα με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, στα πλαίσια της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου προσδιορίζονται ζώνες θορύβου των δεικτών & Lnight και ο εκτιμώμενος συνολικός αριθμός ατόμων (σε εκατοντάδες) εντός πολεοδομικών συγκροτημάτων που ζουν σε κατοικίες εκτεθειμένες στις σχετικές στάθμες θορύβου. Οι ζώνες που προσδιορίζονται είναι: ζώνες τιμών του (σε db), σε ύψος τεσσάρων μέτρων από το έδαφος στην πιο εκτεθειμένη πρόσοψη: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, -74, > 75. ζώνες τιμών του Lnight (σε db), σε ύψος τεσσάρων μέτρων από το έδαφος στην πιο εκτεθειμένη πρόσοψη: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >. Μεθοδολογία Αρχικά πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες επιτόπου του έργου προκειμένου να επιλεγούν οι βέλτιστες θέσεις ηχομετρήσεων. Τα σημεία ακουστικών καταγραφών που επελέγησαν ήταν: α) περιοχές στις οποίες βάσει των εγκεκριμμένων περιβαλλοντικών όρων απαιτείται η διεξαγωγή συστηματικών ηχομετρήσεων β) περιοχές επιβαρημένες από πλευράς κυκλοφοριακού φόρτου γ) περιοχές που γειτνιάζουν με οικισμούς ή ευαίσθητα οικοσυστήματα 27

28 δ) περιοχές για τις οποίες υπήρχαν έγγραφες ή/και προφορικές καταγγελίες από πολίτες Πρόγραμμα μετρήσεων 2013 Το πρόγραμμα των ηχομετρήσεων αφορά συνολικά 155 θέσεις, σε οικιστικές περιοχές εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στους πίνακες και στα διαγράμματα που ακολουθούν. Για την διαχείριση της μελέτης η περιοχή του έργου χωρίσθηκε σε 5 περιοχές, οι οποίες είναι : Πίνακας 1: Περιοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις & περίοδος μετρήσεων 2013 Περιοχή Από Έως Από Έως Περίοδος ΕΙ Αν. Μακεδονία - Θράκη ΑΚ29 ΑΚ43 Νίψα Ν Ηρακλείτσα 9-14 Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου ΕΙΙ ΕΙΙΙ Ήπειρος Δυτ. Μακεδονία Δυτική & Κεντρική Μακεδονία ΑΚ01 ΑΚ12 Ηγουμενίτσα Κοίλα 2-7, Σεπτεμβρίου ΑΚ13 ΑΚ17 Αγ Χαράλαμπος Κλειδί 23-28Σεπτεμβρίου 9-15 Οκτώβριου EIV Κεντρική Μακεδονία ΑΚ21 ΑΚ24 Ν Μαγνησία Λητή (30 Σεπτεμβρίου -8 Οκτωβρίου) EV Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία ΑΚ24 ΑΚ28 Ευαγγελισμός Ν Κερδύλια 16-18, 30 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου KA60 Κάθετος Άξονας 60 ΑΚ24 ΑΚ6 Στριμωνικό Προβατάς 6-8 Οκτωβρίου) K45 Κάθετος Άξονας 45 ΑΚ9Β ΑΚ5 Μικρόκαστρο Αλιάκμονας Σεπτεμβρίου Σχήμα 1: Βασική διάταξη εξοπλισμού Σταθμός Μέτρησης εφοδιασμένος με μετεωρολογικό σταθμό Οι μετρήσεις πραγματοποιηθήκαν σύμφωνα με το IS01996/1 (Description and measurement of Environmental noise Basic quantities and procedures). Η εκτέλεση των μετρήσεων πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος 2: «Ακουστικές μετρήσεις καταγραφής περιβαλλοντικού συγκοινωνιακού θορύβου» της ΚΥΑ οικ /

29 Περιοχές χαρτογράφησης Στα πλαίσια του συμβατικού αντικειμένου, καθορίζονται ως περιοχές χαρτογράφησης αυτές για τις οποίες συντάχθηκαν χάρτες θορύβου στα πλαίσια των προηγούμενων μελετών. Οι περιοχές αυτές καλύπτουν θέσεις σε ζώνη τουλάχιστον 200μ. από τα όρια της Εγνατίας Οδού και συνοψίζονται στον πίνακα στη συνέχεια. Πίνακας 12 Περιοχές και μήκος ΣΧΘ σε οικισμούς κατά μήκος του άξονα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (α) Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Κ1 (β) Α/Κ Γηροκομείου έως Α/Κ Στρυμόνα (γ) ΑΚ Καλοχώρι - ΑΚ Γηροκομείο (Δερβένι) Οικισμός Μήκος (χλμ) Οικισμός Μήκος ΚΟΥΛΟΥΡΑ 1,1 Περιοχή ΑΚ Καλοχώρι ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΙ 0,8 ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ 1,2 ΝΗΣΣΕΛΙ 0,6 ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ 0,8 ΚΛΕΙΔΙ 0,5 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 0,8 ΠΡΟΦΗΤΗΣ 0,4 ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΒΗ 0,5 ΜΙΚΡΗ ΒΟΛΒΗ 0,5 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 5 Ν.ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ 0,7 ΕΚΤ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΚΟΥΣ Σ.Χ.Θ. 12,9 Περιοχή ΑΚ Γηροκομείου 15,2χλμ Σύνταξη των χαρτών θορύβου Τα βασικά βήματα της μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν: (Ι) δημιουργία του μοντέλου, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: (α) ανάγλυφο (έδαφος, κτίρια, κλπ) & χαρακτήρας περιοχών με βάση την απορροφητικότητα τους σε σχέση με το θόρυβο (β) ανάγλυφο της Εγνατίας Οδού και των τεχνικών έργων της (γέφυρες, ανισόπεδοι κόμβοι, πετάσματα, κλπ) (γ) δέκτες (receivers) στους οποίους έγιναν 24ωρες μετρήσεις θορύβου (δ) γραμμικές πηγές θορύβου (ανά κατεύθυνση της Εγνατίας Οδού) και αντιστοίχηση τους με χαρακτηριστικά φόρτου, σύνθεσης και ταχυτήτων με βάση την ΕΜΗΚ και την κατανομή στις περιόδους day, evening, night (ΙI) βαθμονόμηση / διορθώσεις του μοντέλου, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: (α) έλεγχο του μοντέλου και προσαρμογή του στο λογισμικό εκτίμησης θορύβου και σύνταξης των χαρτών θορύβου ( Predictor Lima ver.9.1 της Brüel & Kjær) (β) εκτίμηση της στάθμης θορύβου στους δέκτες όπου έγιναν μετρήσεις, με βάση κυκλοφοριακά στοιχεία των αντίστοιχων 24ώρων. 29

30 (γ) εκτίμηση βαθμού συσχέτισης εκτιμώμενων με πραγματικές τιμές μετρήσεων (ΙΙI) εκτίμηση και σχεδίαση χαρτών θορύβου από την κυκλοφορία οχημάτων στην Εγνατία Οδό στις επιλεγμένες περιοχές για τους δείκτες & Lnight με βάση την ΕΜΗΚ και τα χαρακτηριστικά της στις αντίστοιχες περιοχές. Παρουσίαση χαρτών θορύβου: Τα αποτελέσματα των χαρτών θορύβου παρουσιαστήκαν σε υπόβαθρο σε υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτων της Κτηματολόγιο ΑΕ. Ακολουθήθηκε η διανομή στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 που έχει καθιερωθεί για την κλίμακα 1:5000. Οι χάρτες θορύβου παρουσιάζονται ανάλογα με την περιοχή που καλύπτουν από κλίμακα 1:2.500 έως 1: Βαθμονόμηση μοντέλου θορύβου με βάση συγχρονισμένες μετρήσεις θορύβου και κυκλοφορίας Για την βαθμονόμηση του μοντέλου χρησιμοποιηθήκαν στοιχεία κυκλοφορίας από 24ωρες μετρήσεις κυκλοφορίας καθώς και στοιχεία από το τμήμα Κυκλοφορίας Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης & Συντήρησης της ΕΟΑΕ. 30

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 Ο ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Περιεχοµένων Παραρτήµατος VII

Κατάλογος Περιεχοµένων Παραρτήµατος VII ENVECO A.E «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Κατάλογος Περιεχοµένων Παραρτήµατος VII 1). Εκτίµηση διασποράς θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 Ο ΕΠΙΓΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

την Γενική Συνέλευση Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

την Γενική Συνέλευση Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αναπληρωτής. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός Πεδίο Άρεως, 383 34 Βόλος, (04210) 74170 email : kvogiatz@uth.gr Προς : την Γενική Συνέλευση Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62 «Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού» (Κωδικός αναφοράς: 3653). 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ... 4 1.1 Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2009-2010

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2009-2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικά... 2 2. Μεθοδολογία... 3 2.1 Μέθοδος μέτρησης... 3 2.2 Μέσος χρόνος και μέση ταχύτητα διαδρομής... 4 2.3 Μέγεθος δείγματος Ελάχιστος αριθμός μετρήσεων ανά διαδρομή... 5 2.4

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό www.egnatia.gr Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό observatory.egnatia.gr Σεπτέμβριος 2013 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια πρώτη εξέταση του ρόλου της Εγνατίας Οδού στο χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αύγουστος 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ορισμός Επιτροπής Για την επεξεργασία του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 1 : Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ( ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ), ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...4 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ...7 Π.1 - ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 8 Π.1.1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 9 Ανασκόπηση εθνικών στόχων ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Γενική Γραμματεία Μεταφορών Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ . ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Κρήτης - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ρεθύµνου» ΙΟΥΝΙΟΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\ΜΕΒΟΑ\Περιφ_Κρήτης\_Ν. Ρεθύµνου\Tefhi\SoW_.doc

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (ΠΚΠ) Interreg III του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ.Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. 570 01 Τηλ: 2310-469650,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Παραρτήματα... 2 Κατάλογος Πινάκων... 4 Κατάλογος Σχημάτων... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 6 1.1. Γενικά στοιχεία... 6 1.2. Οριοθέτηση περιοχής μελέτης... 6 1.3. Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νήσων Σίφνου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Σαντορίνης και Μυκόνου του Νοµού Κυκλάδων» ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.gr. http://observatory.egnatia.gr

Internet: http://www.egnatia.gr. http://observatory.egnatia.gr Η παρούσα έκθεση καταγράφει ορισμένα από τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των περιοχών απ όπου διέρχονται ή σχεδιάζεται να διέλθουν οι στρατηγικοί οδικοί άξονες της χώρας, με σκοπό να δώσει μια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου Διατροπικών Μεταφορών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου Διατροπικών Μεταφορών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Project LOSAMEDCHEM - How could the logistics and the safety of the transports of chemicals be improved in the Mediterranean area ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ 68 100 Αλεξανδρούπολη Πληροφορίες: Πορτοκαλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2551350037 F A X: 2551080664

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας, προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης του τμήματος Μεσορράχη - Καβάλα του Κάθετου Άξονα

Διαβάστε περισσότερα