+ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "+ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 + ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας Αθήνα, 23/4/2012 Αρ. Πρωτ. Οικ.: Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ν. Κικίλιας Ε.Γεωργαντή Τηλ.: Fax: Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 39, Αθήνα ΠΡΟΣ: 1. Δ.Υ.ΠΕ. (να ενημερώσουν τα νοσοκομεία που εποπτεύουν) 2. Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών (Σ.Ε.Κ.) Βασ. Σοφίας 102, Αθήνα 3. Π.Ι.Σ. (να ενημερώσουν όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους) 4. Νομαρχιακές & Τοπικές Μονάδες Υγείας (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 5. Υποκαταστήματα & Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (για τις υπηρεσίες υγείας ΕΟΠΥΥ που δεν λειτουργούν με αυτοτέλεια) 6. ΥΠΑΔ 7. ΙΚΑ- Γενική Δ/νση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Δ/νση Παροχών 8. ΟΑΕΕ Γενική Δ/νση Παροχών (να ενημερωθούν τα υποκαταστήματα) 9. ΟΠΑΔ Δ/νση Υγειον. Περίθαλψης Τμήμα Παροχών 10. ΟΓΑ Τμήμα Παροχών 11. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 12. ΝΑΤ Τμήμα Παροχών 13. ΤΑΥΤΕΚΩ 14. ΕΤΑΑ Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Προέδρου κ. Βουδούρη 2. Γραφείο Αντιπροέδρου κ. Νικόλη ΘΕΜΑ: «Ακτινοθεραπευτικές Πράξεις» Το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ. (232 η συνεδρίαση ολομέλειας/αρ. απόφασης 3/ ) σχετικά με την κοστολόγηση των Ακτινοθεραπευτικών πράξεων, στην 32η συνεδρίασή του αποφάσισε (αρ. απόφασης 1

2 214/ ) την αποζημίωση των συμβεβλημένων δημόσιων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών από τον ΕΟΠΥΥ με τα ποσά που αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα, προκειμένου οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ να προσέρχονται σ αυτά και να πραγματοποιούν τις Ακτινοθεραπείες τους ως εξής: 1. Στα δημόσια νοσοκομεία χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση (0% συμμετοχή επί των Ακτινοθεραπευτικών πράξεων). 2. Στις ιδιωτικές κλινικές χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση (0% συμμετοχή επί των Ακτινοθεραπευτικών πράξεων) δεν περιλαμβάνεται μόνο η ιατρική αμοιβή. 3. Η έγκριση και αναγραφή των Ακτινοθεραπευτικών πράξεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ από 1/5/2012 γίνεται: - είτε σε χειρόγραφη ιατρική γνωμάτευση των θεραπόντων Ακτινοθεραπευτών-Ογκολόγων των Κρατικών Νοσοκομείων για την αναγραφή της προτεινόμενης θεραπείας η οποία στη συνέχεια θα θεωρείται από τους οριζόμενους Ελεγκτές-Ελεγκτεύοντες ΕΟΠΥΥ - είτε σε χειρόγραφο παραπεμπτικό (υψηλού κόστους ή απλό έντυπα πρώην ΙΚΑ) των Διευθυντών (ή Αναπληρωτών Διευθυντών) ή Ελεγκτών των Μονάδων Υγείας ΕΟΠΥΥ με παραπεμπτικό από το θεράποντα Ακτινοθεραπευτή-Ογκολόγο που συστήνει την αντίστοιχη θεραπεία Στα παραπεμπτικά αυτά θα πρέπει υποχρεωτικά ν αναγράφονται τα εξής: Α) Ασφαλιστικό ταμείο, ΑΜΚΑ ασφαλισμένου, ΑΜ ασφαλισμένου, ΑΜΚΑ Ιατρού, ΑΜ Ιατρού, Ημερομηνία έκδοσης. Β) Διάγνωση, Περιοχή θεραπείας, Τεχνική Ακτινοθεραπείας (όπως περιγράφεται στο συνημμένο πίνακα), αριθμός απαιτούμενων συνεδριών Ακτινοθεραπείας. Μελλοντικά τα χειρόγραφα αυτά παραπεμπτικά θ αντικατασταθούν από ηλεκτρονικά όταν καταχωρηθούν οι πράξεις του συνημμένου πίνακα στο σύστημα e-diagnosis. 4. Ειδικά για τις Ακτινοθεραπείες σε Γραμμικό Επιταχυντή με χρήση πεδίων διαμορφούμενης έντασης (IMRT, VMAT) ο ΕΟΠΥΥ, κατόπιν γνωμοδότησης της ΕΕΑΟ (Ελληνική Εταιρία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας), θ αποζημιώνει μόνο για τις εξής κλινικές ενδείξεις, οι οποίες θ αναγράφονται υποχρεωτικά στο παραπεμπτικό: Α) Μη μεταστατικός καρκίνος προστάτη για δόση >74Gy και για μετεγχειρητική Ακτινοθεραπεία για δόση > 63Gy Β) Καρκίνος κεφαλής και τραχήλου, με εξαίρεση τα αρχικά στάδια (I και II) του καρκίνου του λάρυγγα Γ) Πλακώδες καρκίνωμα του πρωκτού Δ) Όγκοι ΚΝΣ με στενή συνάφεια με το χίασμα, τα οπτικά νεύρα ή/και το στέλεχος, καθώς και στις περιπτώσεις όγκων νωτιαίου μυελού όταν πρόκειται να χορηγηθεί δόση μεγαλύτερη από την ανοχή του Ε) Αναπλαστικό καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα Ζ) Παιδιατρικοί όγκοι (π.χ. σάρκωμα Ewing, όγκος Wilms) Η) Επανακτινοβόληση στην ίδια περιοχή θεραπείας (εξαιρούνται οστικές μεταστάσεις των άκρων) Για τις περιπτώσεις που δε συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω θα συγκροτηθεί ειδική επιτροπή του ΕΟΠΥΥ που θα εξετάζει τις ανά περίπτωση αιτήσεις. 5. Για τις τεχνικές Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής/Ακτινοθεραπείας εξακολουθεί ν απαιτείται έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. 2

3 Κατόπιν των ανωτέρω, από 1/5/2012 καλούνται τα δημόσια νοσοκομεία και οι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικές κλινικές να υποβάλλουν τους μηνιαίους προς εκκαθάριση λογαριασμούς τους για τις πράξεις Ακτινοθεραπείας στις κατά τόπους ΥΠΑΔ, με βάση την ισχύουσα κοστολόγηση του συνημμένου πίνακα, δίχως την οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ στην 32η συνεδρίασή του αποφάσισε (αρ. απόφασης 214/ ) την έκτακτη αποζημίωση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ που υπεβλήθησαν σε Ακτινοθεραπείες από 1/1/2012 έως και 30/4/2012 (ημερομηνία έναρξης Ακτινοθεραπείας) από τα τμήματα παροχών των ασφαλιστικών φορέων που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ. Οι τιμές των πράξεων βάσει των οποίων θ αποζημιώνονται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ φαίνονται στο συνημμένο πίνακα. Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου ν αποζημιωθούν, θα υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά στα τμήματα παροχών των κατά τόπους ασφαλιστικών φορέων, στους οποίους υπάγονται: 1. Ιατρική γνωμάτευση από Ιατρό Κρατικού Νοσοκομείου για τη διάγνωση της νόσου και την παραπομπή σε Ακτινοθεραπεία σε συγκεκριμένη περιοχή/περιοχές ή εγκεκριμένο από Ελεγκτή-Ελεγκτεύοντα του ΕΟΠΥΥ παραπεμπτικό Ακτινοθεραπείας, με ημερομηνία προγενέστερη της έναρξης Ακτινοθεραπειών. 2. Βεβαίωση θεράποντος Ιατρού Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική, στην οποία θα αναφέρονται: Α) Η περιοχή ή οι περιοχές θεραπείας Β) Το μηχάνημα Ακτινοθεραπείας που χρησιμοποιήθηκε (Κοβάλτιο, Γραμμικός Επιταχυντής, Βραχυθεραπεία, κλπ) Γ) Το είδος της Ακτινοθεραπείας (Απλή, 3διάστατη, IMRT, κλπ) Δ) Οι συνεδρίες Ακτινοθεραπείας που πραγματοποιήθηκαν Ε) Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της θεραπείας (οι θεραπείες των ασφαλισμένων που άρχισαν πριν τις 30/4/2012 και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των προσεχών μηνών θα εκκαθαρίζονται ως έκτακτη δαπάνη και σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα) 3. Τα τιμολόγια αποδείξεις πληρωμής από το Δημόσιο Νοσοκομείο ή την Ιδιωτική Κλινική Σημειώνεται ότι: Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ που υποβλήθηκαν σε Ακτινοθεραπεία στα Δημόσια Νοσοκομεία θ αποζημιωθούν μόνο για τις δαπάνες που εντάσσονται στο βασικό πακέτο (εξομοίωση, σχεδιασμός, κλπ) και σε καμία περίπτωση πέραν του συνολικού τιμολογίου του Νοσοκομείου. Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ που υποβλήθηκαν σε Ακτινοθεραπεία σε Ιδιωτικές κλινικές θ αποζημιωθούν τόσο για τις δαπάνες του βασικού πακέτου (εξομοίωση, σχεδιασμός, κλπ), όσο και για τις συνεδρίες, σε καμία περίπτωση όμως πέραν της ορισθείσας τιμής του ΕΟΠΥΥ για το βασικό πακέτο, ούτε και για αριθμό συνεδριών πέραν του ανώτατου ορίου που ορίζεται στο συνημμένο πίνακα. Ακριβές αντίγραφο Τμήμα Γραμματείας Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΟΠΥΥ α/α Περιγραφή Θεραπείας Τιμή Αποζημίωσης ΕΟΠΥΥ ( ) Ακτινοθεραπεία επιφανειακή ορθοδυναμική (50-300kV) ανεξαρτήτως πεδίων και ανεξαρτήτως περιοχών θεραπείας. 1 Βασικό πακέτο (Περιλαμβάνει σχεδιασμό 100 (Κ514503), δοσιμετρικό υπολογισμό (Κ514581), εφαρμογή θεραπείας) 2 Συνεδρία (Κ514783) από 1 30 (ανώτατο όριο) 20 Ακτινοθεραπεία απλή σε μονάδα Κοβαλτίου ανεξαρτήτως πεδίων περιοχών θεραπείας. 3 Βασικό πακέτο (Περιλαμβάνει ακινητοποίηση (Κ514649), απλό σχεδιασμό (Κ514503), δοσιμετρικό υπολογισμό (Κ514591), εξομοίωση θεραπείας (Κ514541), απεικόνιση για επιβεβαίωση θεραπείας (Κ514815), εφαρμογή θεραπείας) 4 Συνεδρία (Κ ή Κ514979Α) από 1 30 (ανώτατο όριο) Ακτινοθεραπεία 3διάστατη σε μονάδα Κοβαλτίου ανεξαρτήτως πεδίων και περιοχών θεραπείας. 5 Βασικό πακέτο (Περιλαμβάνει ακινητοποίηση σχεδιασμό (Κ514505), 3διάστατο δοσιμετρικό υπολογισμό (Κ514601), εξομοίωση θεραπείας (Κ514551), απεικόνιση για επιβεβαίωση θεραπείας (Κ514815), εφαρμογή θεραπείας) 6 Συνεδρία (Κ514797) από 1 40 (ανώτατο όριο)

5 Ακτινοθεραπεία απλή σε Γραμμικό Επιταχυντή ανεξαρτήτως πεδίων σε μια περιοχή θεραπείας. 7 Βασικό πακέτο (Περιλαμβάνει ακινητοποίηση απλό σχεδιασμό (Κ514503), απλό δοσιμετρικό υπολογισμό (Κ514591), εξομοίωση θεραπείας (Κ514541), απεικόνιση για επιβεβαίωση θεραπείας (Κ ή Κ514827), εφαρμογή θεραπείας) Συνεδρία (Κ ή ) από 1 30 (ανώτατο όριο) Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 20% αν περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας περιοχές θεραπείας 55 Ακτινοθεραπεία 3διάστατη σε Γραμμικό Επιταχυντή ανεξαρτήτως πεδίων σε μια περιοχή θεραπείας. 9 Βασικό πακέτο (Περιλαμβάνει ακινητοποίηση σχεδιασμό (Κ514505), 3διάστατο δοσιμετρικό υπολογισμό (Κ514601), εξομοίωση θεραπείας (Κ514551), απεικόνιση για επιβεβαίωση θεραπείας (Κ ή Κ514827), in-vivo δοσιμετρία (Κ514643), εφαρμογή θεραπείας) 10 Συνεδρία (Κ ή Κ ή Κ ή Κ514803) από 1 40 (ανώτατο όριο) Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 25% αν περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας περιοχές θεραπείας. Ακτινοθεραπεία σε Γραμμικό Επιταχυντή με χρήση πεδίων διαμορφούμενης έντασης (ΙΜRT, VMAΤ ) ανεξαρτήτως περιοχών θεραπείας. 11 Βασικό πακέτο (Περιλαμβάνει ακινητοποίηση σύνθετο σχεδιασμό (Κ514507), ανάστροφο δοσιμετρικό υπολογισμό (Κ ή Κ514779Α, Κ514779Β), επιβεβαίωση δοσιμετρικού υπολογισμού (Κ514851), εξομοίωση θεραπείας (Κ ή Κ514571), απεικόνιση για επιβεβαίωση θεραπείας (Κ ή Κ514835), in vivo δοσιμετρία (Κ514643), εφαρμογή θεραπείας) 12 Συνεδρία (Κ514817, Κ517825) από 1 40 (ανώτατο όριο) 80 5

6 Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική / Ακτινοθεραπεία. Περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία, ακινητοποίηση, αρχική απεικόνιση (CT, MRI) για το σχεδιασμό, σχεδιασμό θεραπείας, δοσιμετρικό υπολογισμό, χρησιμοποίηση εμφυτευμένων ενδεικτών (fiducial markers), εφαρμογή θεραπείας, στερεοσκοπική απεικόνιση ή/και άλλη κατάλληλη απεικονιστική καθοδήγηση. 13 Εφαρμογή Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής / Ακτινοθεραπείας για ριζική θεραπεία ανεξαρτήτως συνεδριών (Κ ή Κ ή Κ ή Κ ή Κ ή Κ ή Κ514845) 14 Εφαρμογή Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής / Ακτινοθεραπείας για μη ριζική θεραπεία ανεξαρτήτως συνεδριών 6500 (Μόνο με έγκριση επιτροπής ΚΕ.Σ.Υ.) 5000 (Μόνο με έγκριση επιτροπής ΚΕ.Σ.Υ.) Ολοσωματική Ακτινοθεραπεία. Περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία, ακινητοποίηση, υπολογιστική τομογραφία, σχεδιασμό θεραπείας, δοσιμετρικό υπολογισμό, εφαρμογή θεραπείας, στερεοσκοπική απεικόνιση ή/και άλλη κατάλληλη απεικονιστική καθοδήγηση. 15 Ολοσωματική Ακτινοθεραπεία (περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία), (Κ514921) 2000 Βραχυθεραπεία. Περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία, τοποθέτηση / εισαγωγή καθετήρων ή εμφυτευμάτων, χρήση χειρουργείου αν απαιτείται, ακτινολογική απεικόνιση ή CT/MRI, εξομοίωση, σχεδιασμό, δοσιμετρικό υπολογισμό, εφαρμογή θεραπείας, in-vivo δοσιμετρία αν απαιτείται, απεικόνιση για επιβεβαίωση τοποθέτησης. 16 Βραχυθεραπεία ενδοκοιλοτική με μεταφόρτιση, ανεξαρτήτως συνεδριών (Κ514505, Κ514637, 1800 Κ ή Κ ή Κ515507, Κ ή Κ ή Κ515555) 17 Βραχυθεραπεία ενδοϊστική με μεταφόρτιση, ανεξαρτήτως συνεδριών και εφαρμογέων / πηγών / 3000 ράβδων (Κ514505, Κ514637, Κ ή Κ ή Κ515537, Κ ή Κ ή Κ515555) (Μέσα σε παρένθεση αναφέρονται οι κωδικοί ICD10 των πράξεων, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από το ΚΕ.Σ.Υ./232 η συνεδρίαση/ ) 6

ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΟΞ7Μ-4Ξ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 18/2/2013. Αρ. πρωτ. οικ. : 7372

ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΟΞ7Μ-4Ξ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 18/2/2013. Αρ. πρωτ. οικ. : 7372 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 18/2/2013 Αρ. πρωτ. οικ. : 7372 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Συντονισμού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΨΘ-ΛΚΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30/ 8 /2012 Αρ.Πρωτ: Υ4α/48545

ΑΔΑ: Β4ΘΨΘ-ΛΚΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30/ 8 /2012 Αρ.Πρωτ: Υ4α/48545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ TMHMA A Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30044/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 06 / 08 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 34642 ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παροχή πρόσθετων οδηγιών για τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παροχή πρόσθετων οδηγιών για τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Αθήνα, 12-07-12 Παροχής Υπηρεσιών Αρ. Πρωτ.: 31596 Υγείας www.eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΟΞ7Μ-ΙΒΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 07/02/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 6015

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΟΞ7Μ-ΙΒΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 07/02/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 6015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 07/02/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 6015 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Συντονισμού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012).

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 20589 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

*** Αριθμ. Πρωτ.: *** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη ΕΟΠΥΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 ΤΚ 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ. ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΥ

*** Αριθμ. Πρωτ.: *** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη ΕΟΠΥΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 ΤΚ 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ. ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΥ *** Αριθμ. Πρωτ.: *** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη ΕΟΠΥΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 ΤΚ 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΥ ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙΟΞ7Μ-ΟΞΑ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΔΑ: ΒΕΥΙΟΞ7Μ-ΟΞΑ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Αθήνα 5.02.2013 Αρ. Πρωτ.:Δ25γ/Οικ.5589 ΠΡΟΣ: Τις Υπηρεσίες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δ/νση: Παροχών και Κατάρτισης Συμβάσεων Τμήμα: Πρόσθετης Περίθαλψης & Νοσηλείας στο εξωτερικό Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό: 1.Το Γ55/888/28-12-2011 γενικό έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σχετικό: 1.Το Γ55/888/28-12-2011 γενικό έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αρ.πρωτ.221 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.15123, Μαρούσι Αριθ. Τηλ.: 210-6871718 Aριθ. FAX: 210-6871789 ΠΡΟΣ ------------------ 1.Περιφερειακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ3ΟΞ7Μ-ΒΞΥ. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 34265. ΠΡΟΣ 1.Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ 2. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ3ΟΞ7Μ-ΒΞΥ. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 34265. ΠΡΟΣ 1.Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ 2. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 34265 Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Τηλ.:210-8110674 Fax: 210-8110694

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γ32 / 1640 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Μ Η Μ Α ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2408 31 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κοστολόγηση Ακτινοθεραπευτικών Πράξεων.... 1 *Μεταφορά θέσης στο Δήμο Παλαιού

Διαβάστε περισσότερα

Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr

Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 18-08-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ.31675 Γενική Δ/νση: Οργάνωσης & Σχεδιασμού ΠΡΟΣ Αγοράς Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ...23-9-2011 ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938 Ν.Δ. 171 A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθ.Πρωτ...1949 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 9 / 12/2010 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ154949 ΠΡΟΣ Εθνικό Τυπογραφείο Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΛΟΞ7Μ-2Η4. Αθήνα, 26/1/2012. Αρίθμ. Πρώτ: οικ. 709 ΠΡΟΣ. 1.Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΑΔΑ: ΒΟΖΛΟΞ7Μ-2Η4. Αθήνα, 26/1/2012. Αρίθμ. Πρώτ: οικ. 709 ΠΡΟΣ. 1.Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΑΔΑ: ΒΟΖΛΟΞ7Μ-2Η4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΠΕΙΓΟΝ Πεύκη : 31.07.2015 Αριθμ. πρωτ. : ΔΑ3Β/19/οικ.29908 Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης Ταχ. Δ/νση : Απ. Παύλου 12 Μαρούσι 151

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό προσχέδιο Αθήνα Αριθ. Πρωτ:

Τελικό προσχέδιο Αθήνα Αριθ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 087 Πληροφορίες : Τηλέφωνο: 0 fax: 0 ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 6 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της αριθμ. Φ.9080/8/78/..0

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 26 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012. Επικαιρότητα. ΣΥ. ΦΑ.

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 26 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012. Επικαιρότητα. ΣΥ. ΦΑ. ΤΕΥΧΟΣ 26 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Επικαιρότητα «Φάκελος ΕΟΠΥΥ» Ενημέρωση για τους σταυρούς των φαρμακείων Δικαίωση του ΠΦΣ από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09ΟΞ7Μ-712. Αθήνα, 28 Απριλίου 2014. Αρ. Πρωτ.: οικ.15532

ΑΔΑ: ΒΙ09ΟΞ7Μ-712. Αθήνα, 28 Απριλίου 2014. Αρ. Πρωτ.: οικ.15532 Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ.15532 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού& Ανάπτυξης Υπηρεσιών υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Πληροφορίες: Χ.Κανή Τηλ.:210 8110655 Fax:210 8110694 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης σας ενημερώνουμε ότι: Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Σε συνέχεια της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης σας ενημερώνουμε ότι: Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ.9236 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού& Ανάπτυξης Υπηρεσιών υγείας Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 28-08-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα