*** Αριθμ. Πρωτ.: *** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη ΕΟΠΥΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 ΤΚ ΜΑΡΟΥΣΙ. ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "*** Αριθμ. Πρωτ.: *** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη ΕΟΠΥΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 ΤΚ 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ. ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΥ"

Transcript

1 *** Αριθμ. Πρωτ.: *** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη ΕΟΠΥΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 ΤΚ ΜΑΡΟΥΣΙ ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΥ ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ _ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «***» ΙΣΤΟΡΙΚΟ Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εξετάσει σειρά αναφορών με θέμα την οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ με συγκεκριμένα ποσά που τους ζητήθηκαν από την ιδιωτική κλινική «***» για τη στερεοτακτική ακτινοχειρουργική θεραπεία με την τεχνική cyberknife και ακολούθως δεν αποδόθηκαν από τον Οργανισμό. Σχετικές είναι οι αναφορές που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη από την κα *** για τη μητέρα της κα *** (υπ αρ. πρωτ.***), από τη Διασωματειακή Επιτροπή Διεκδίκησης Δικαιωμάτων Καρκινοπαθών Δ.Ε.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ- (υπ αρ. πρωτ.***), από την κα *** (υπ αρ. πρωτ.***), τον κ. *** (υπ αρ. πρωτ.***) και την κα *** (υπ αρ. πρωτ.***). Συγκεκριμένα, το πρόβλημα ανέκυψε, διότι το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ (αρ. απόφασης 214/ ) αποφάσισε την ανακοστολόγηση των ακτινοθεραπευτικών πράξεων σύμφωνα με την εισήγηση του ΚΕΣΥ (232 η συνεδρίαση ολομέλειας/αρ. απόφασης 3/ ). Αφού, όπως αναφέρεται στο υπ αρ. πρωτ / έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, εξασφαλίστηκε η σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου του ΣΕΚ, αποφασίστηκε η αποζημίωση των συμβεβλημένων για παροχή ακτινοθεραπευτικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του με τους όρους που περιγράφονται στο υπ αρ. πρωτ. 9703/ γενικό έγγραφο ΕΟΠΥΥ, δηλαδή με το ποσό των 6500 ΕΥΡΩ. Η ιδιωτική κλινική «***», η οποία δεν είχε ακόμη συνάψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, με επιστολή της προς το ΔΣ του Οργανισμού ( ), ζήτησε την επανεξέταση της τιμής αποζημίωσης που θα αποδίδεται για τη στερεοτακτική ακτινοχειρουργική θεραπεία με την τεχνική cyberknife, διαμαρτυρόμενη ταυτόχρονα για την εξομοίωση των τιμών με τις λοιπές μεθόδους. Παράλληλα, εκτός από το ποσό των 6500 ΕΥΡΩ που ο ΕΟΠΥΥ απέδιδε απευθείας στην ιδιωτική κλινική, απαιτήθηκε από τους ασφαλισμένους η προκαταβολή ποσού 4500 έως ΕΥΡΩ ως πρόσθετης αμοιβής, ώστε το συνολικό τίμημα που θα λάβει η ιδιωτική κλινική «***» από τον ΕΟΠΥΥ και τους Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα Τηλ: Φαξ:

2 ασφαλισμένους να είναι σύμφωνο με την προβλεπόμενη στην ΥΑ Υ4α/οικ 21368/ (ΦΕΚ Β 229) κοστολόγηση της εν λόγω πράξης. Το ποσό αυτό ήταν 4500 ΕΥΡΩ στην περίπτωση της κας***, 5000 ΕΥΡΩ στην περίπτωση της κας***, 5000 ΕΥΡΩ στην περίπτωση του κ.***, από τα οποία έχει καταβάλει τα 4000 ΕΥΡΩ και οφείλει τα 1000 ΕΥΡΩ, και 6000 ΕΥΡΩ στην περίπτωση της κας***. Ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν αίτηση στον ΕΟΠΥΥ για την απόδοση των ανωτέρω ποσών. Κοινό χαρακτηριστικό των αναφορών και κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνησή τους, όπως θα καταδειχθεί στη συνέχεια, είναι ότι η υποβολή των ασφαλισμένων στη συγκεκριμένη τεχνική ανατρέχει στη χρονική περίοδο από έως , οπόταν και ρυθμίστηκε νέα κοστολόγηση της πράξης με υπουργική απόφαση που καταργούσε τις προϊσχύουσες (βλ. κατωτέρω υπ αρ. 3). ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Με το υπ αρ. πρωτ /26033/ έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον ΕΟΠΥΥ τέθηκε το ζήτημα της οικονομικής επιβάρυνσης των ασφαλισμένων που υποβάλλονται στην ιδιωτική κλινική «***» στη στερεοτακτική ακτινοχειρουργική θεραπεία με την τεχνική cyber knife με επιπλέον ποσά και ζητήθηκε αφενός ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της ΥΑ Υ4α/οικ /2007 (ΦΕΚ Β 229) από τον ΕΟΠΥΥ ως προς το αποδοτέο για την ανωτέρω πράξη ποσό και αφετέρου ο έλεγχος της ιδιωτικής κλινικής «***» για την τήρηση της σύμβασής του με τον ΕΟΠΥΥ καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των συμβατικών όρων. Το εν λόγω έγγραφο απαντήθηκε με το υπ αρ. πρωτ. οικ.34095/ έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, το οποίο συνοδευόταν από έγγραφα σχετικά με το ζήτημα. Σύμφωνα με αυτό, ο ΕΟΠΥΥ δεν εφαρμόζει την ΥΑ Υ4α/οικ.21368/2007 (ΦΕΚ Β 229), αλλά υιοθέτησε και ακολουθεί την υπ αρ. 3/232/ απόφαση ολομέλειας ΚΕΣΥ, με την οποία το αποδοτέο ποσό για τη συγκεκριμένη πράξη είναι 6500 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής αμοιβής. Επίσης, αναφέρεται ότι δεν έχει υπογραφεί ακόμη σύμβαση ανάμεσα στον ΕΟΠΥΥ και την κλινική «***», αν και η τελευταία έχει υποβάλει από υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους που έχουν συμφωνηθεί από ανάμεσα στον Πρόεδρο του ΠΕΙΚ και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ. Σε συνέχεια του εγγράφου αυτού, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε με το υπ αρ. πρωτ. *** έγγραφό του προς το Υπουργείο Υγείας την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που θα περιλαμβάνει τη νέα κοστολόγηση των ακτινοθεραπευτικών πράξεων από το ΚΕΣΥ. Αν και το έγγραφο αυτό δεν έχει απαντηθεί, ενημερωθήκαμε ότι εκδόθηκε η υπ αρ. πρωτ. Υ4α/48545/ (ΦΕΚ Β 2408) κοινή υπουργική απόφαση με αυτό το περιεχόμενο. Παράλληλα με το υπ αρ. πρωτ. *** έγγραφό του προς τον ΕΟΠΥΥ, ο Συνήγορος του Πολίτη επανέλαβε το αίτημα της απόδοσης στους ασφαλισμένους της διαφοράς που τους ζητήθηκε από την ιδιωτική κλινική «***» να προκαταβάλουν για τη διενέργεια στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής θεραπείας με την τεχνική cyber-knife. Με το υπ αρ. πρωτ. Δ25B/Φ213/1/ /10925/ έγγραφο του ΕΟΠΥΥ ενημερωθήκαμε ότι το ΔΣ του Οργανισμού απέρριψε το ανωτέρω αίτημα στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων***, ***, *** και *** (υπ αρ. 265/συν.107/ απόφαση), επισημαίνοντας ότι ο Οργανισμός κατέβαλε στην κλινική τη νόμιμη δαπάνη της κρατικής διατίμησης που προβλέφθηκε για τη συγκεκριμένη πράξη με την 214/ απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. Για την πληρότητα 2

3 του φακέλου, αλλά και για τον έλεγχο της νομιμότητας της αιτιολογίας, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε και έλαβε αντίγραφο της προαναφερθείσας υπ αρ. 265 απόφασης ΔΣ του ΕΟΠΥΥ που σχετίζεται με το διερευνώμενο ζήτημα. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έπειτα από την επισκόπηση του συνόλου των πραγματικών και νομικών δεδομένων των διερευνώμενων αναφορών ο Συνήγορος του Πολίτη θα ήθελε να επισημάνει τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ Υ4α/οικ /2007 (ΦΕΚ Β 229) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και ενδείξεων για την εφαρμογή της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής θεραπείας με την τεχνική CyberKnife σε ασθενείς, αξιολόγηση Νοσοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών ως κατάλληλα για τη διενέργεια της, καθώς και το Νοσήλιο εκτέλεσης αυτής» καθορίζεται το νοσήλιο της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής θεραπείας με την τεχνική CyberKnife που διενεργείται σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές σε ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ., ΙΚΑ, ΟΓΑ, κλπ. ασφαλιστικών οργανισμών. Για την κύρια συνεδρία στο ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (11.500,00 ευρώ), την πρώτη συμπληρωματική στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800 ευρώ) και την όποια επόμενη στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200 ευρώ). Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται όλες οι ιατρικές πράξεις (κλινικά ή εργαστηριακά) που αφορούν στην πραγματοποίηση της θεραπείας και όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την εκτέλεση της θεραπείας. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες νοσηλείας σε τμήμα ή ΜΕΟ που πιθανόν θα απαιτηθούν από τυχόν επιπλοκές της θεραπείας και τα φάρμακα που η ημερήσια δόση ξεπερνά το νοσήλιο της Γ θέσης του Δημοσίου. Η ανάγκη για συμπληρωματική/-ές θεραπεία/-ες θα πρέπει να γνωστοποιείται και να αιτιολογείται από την αρχή στα ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα στο άρθρο 3 της ΚΥΑ Υ4α/οικ /2005 ΥΑ «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και ενδείξεων για τη διενέργεια της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής πράξης με την τεχνική γ-knife και χ-knife σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές και Καθορισμός Νοσηλίου εκτέλεσης αυτών» (ΦΕΚ Β 1378), καθορίζεται το νοσήλιο στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας γ-knife και χ-knife που διενεργούνται σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές σε ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ., ΙΚΑ, ΟΓΑ, κ.λπ. ασφαλιστικών Οργανισμών. 2. Η Ολομέλεια του ΚΕΣΥ στην υπ αρ. 232/ συνεδρίασή της αποφάσισε (απόφαση 3/ ) την ανακοστολόγηση όλων των ακτινοθεραπευτικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής, όπως το cyber knife, στην τιμή-πακέτο των 6500 ΕΥΡΩ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεδριών και την τεχνική που ακολουθείται, αφού έλαβε υπόψη και την ομόφωνη απόφαση-εισήγηση της Επιτροπής Κοστολόγησης Ιατρικών και Οδοντιατρικών Πράξεων του ΚΕΣΥ (πρακτικό της από συνεδρίασης). Το ποσό αυτό περιλαμβάνει σύμφωνα με την από απάντηση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ σε σχετικό ερώτημα του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ και την ιατρική αμοιβή. Συγκεκριμένα στο σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης του ΚΕΣΥ αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «η παρούσα πρόταση εμπεριέχει τον εξορθολογισμό της τιμολογιακής πολιτικής των ιατρικών πράξεων με αντίστοιχο όφελος του δημοσίου. Μελέτες δείχνουν ότι τα κλινικά αποτελέσματα μεταξύ εξειδικευμένων ακτινοθεραπευτικών πράξεων, όπως πχ η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική είναι παρόμοια και ως εκ τούτου λαμβάνουν παρόμοιες τιμές. Με τις προτεινόμενες τιμές εξοικονομούνται 2,5 με 3 εκ ΕΥΡΩ ετησίως από την εφαρμογή των στερεοτακτικών ακτινοθεραπειών που αυτή την στιγμή εφαρμόζονται μόνο σε ιδιωτικά κέντρα και έχουν ήδη κοστολογηθεί τουλάχιστον 50% υψηλότερα σε σχέση με τις προτεινόμενες σήμερα τιμές». 3

4 3. Η ανωτέρω απόφαση του ΚΕΣΥ τέθηκε ως βάση για τη διαπραγμάτευση του ΕΟΠΥΥ με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών, προτού ακόμη τροποποιηθεί το νομικό πλαίσιο του 2005 και 2007 που καθόριζε την κοστολόγηση των στερεοτακτικών ακτινοχειρουργικών θεραπειών με τις τεχνικές cyber knife, γ-knife και χ-knife. Σε δελτίο τύπου του της ιδιωτικής κλινικής «***» αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το πρόβλημα έχει ανακύψει, επειδή ο ΕΟΠΥΥ αποδίδει για τη συγκεκριμένη πράξη ποσό μειωμένο κατά 50% σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ Υ4α/οικ 21368/ (ΦΕΚ Β 229) ποσά για την κύρια συνεδρία, την πρώτη συμπληρωματική και την όποια επόμενη. Επίσης, δηλώνεται ότι η ιδιωτική κλινική «***» βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να ανευρεθεί το συντομότερο δυνατό, συμφέρουσα για τους ασθενείς λύση, ενώ συμπληρώνεται ότι σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα επιδιωχθεί λύση μέσω της νομικής οδού, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία και οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των ασθενών. 4. Η νέα τιμολόγηση των ακτινοθεραπευτικών πράξεων αποτυπώθηκε στην υπ αρ. πρωτ. Υ4α/48545/ (ΦΕΚ Β 2408) κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία καταργήθηκε κάθε αντίθετη διάταξη με όμοιο περιεχόμενο από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις Τούτο σημαίνει ότι μόλις τότε έπαυσε να ισχύει το άρθρο 3 των ΚΥΑ Υ4α/οικ /2005 και Υ4α/οικ /2007 που κοστολογούν με διαφορετικές τιμές τις τεχνικές γ-knife και χ-knife από τη μία και cyber-knife από την άλλη. Με την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ η νέα κοστολόγηση των ακτινοθεραπευτικών πράξεων απέκτησε κανονιστική ισχύ/περιβλήθηκε τον τύπο κανονιστικής πράξης και επέφερε τη μεταβολή του ισχύοντος έως την ημερομηνία δημοσίευσής της θεσμικού πλαισίου. Επομένως, η κοστολόγηση των ακτινοθεραπευτικών πράξεων καθορίζεται εφεξής με βάση τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Πριν από τη θέση σε ισχύ της υπ αρ. Υ4α/48545/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2408) και παρά την υπ αρ. 3/232/ απόφαση ολομέλειας ΚΕΣΥ, οι ΥΑ Υ4α/οικ /2007 και Υ4α/οικ /2005 δεν είχαν καταργηθεί. Αφενός η ΚΥΑ είναι ανώτερης τυπικής ισχύος κανονιστική πράξη της διοίκησης, η οποία μπορεί να καταργηθεί με ΥΑ, ΠΔ ή νόμο. Οι γνωμοδοτήσεις του ΚΕΣΥ, ακόμη και όταν γίνονται αποδεκτές από τον Υπουργό Υγείας, αποτελούν διατύπωση γνωμών επί θεμάτων υγείας, οι οποίες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα ούτε θέτουν κανόνες δικαίου και δεν μπορούν να τροποποιήσουν το ισχύον νομικό πλαίσιο. Αφετέρου, η αποκλίνουσα από τα προβλεπόμενα στις ΥΑ 2005 και 2007 υπ αρ. 214 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ δεν έχει τη νομική ισχύ να τις τροποποιήσει ή να τις καταργήσει. Την αρμοδιότητα αυτή δεν παρέχει στο ΔΣ του Οργανισμού ούτε το άρθρο 32 παρ. 4 Ν. 3846/2010, το οποίο εξουσιοδοτεί τα ΔΣ των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΚΑ, να καθορίζουν ανώτατες τιμές ή να αναπροσαρμόζουν τις ήδη καθορισθείσες για υλικά επεμβάσεων, οστικά και ενδοαυλικά μοσχεύματα, θεραπευτικά μέσα και προθέσεις, αναλώσιμα υλικά, υγειονομικά υλικά, καθώς και σκευάσματα ειδικής διατροφής. Πέραν του ότι ο ΕΟΠΥΥ υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και όχι της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την εν λόγω διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση για ρύθμιση ανώτατων τιμών υλικών και όχι πράξεων. Σχετική αρμοδιότητα του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ δεν προκύπτει ούτε από το άρθρο 22 Ν. 3918/2011. Τέλος, για την τιμολόγηση ιατρικών πράξεων απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 Ν. 3918/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ). Επομένως, κανένα άλλο όργανο της Διοίκησης δεν εξουσιοδοτείται να εκδίδει κανονιστικές πράξεις και αποφάσεις που καθορίζουν το τιμολόγιο των νοσηλίων ιατρικών πράξεων και θεραπειών ούτε βεβαίως το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ ήταν κατά 4

5 νόμο αρμόδιο για τον καθορισμό τιμής αποζημίωσης ιατρικών πράξεων και θεραπειών. Υπ αυτήν την έννοια η υπ αρ. 214/ απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ κείται εκτός των ορίων της παρασχεθείσας προς το ΔΣ εξουσιοδότησης. 6. Με την υπ αρ. 265 απόφαση (107/ συνεδρίαση) το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε ομόφωνα τη μη απόδοση δαπάνης στους ασφαλισμένους που υποβλήθηκαν σε στερεοτακτική ακτινοχειρουργική θεραπεία με την τεχνική cyberknife κατά το διάστημα από έως σύμφωνα με την αρ. 214/συν.32/ απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ. Για την τεκμηρίωση της απόφασης δεν παρέχεται καμία νόμιμη αιτιολογία, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 17 παρ. 2 ν. 2690/1999, δηλαδή σαφής, ειδική και επαρκής. Η έλλειψη αιτιολογίας γίνεται ακόμη πιο προφανής λόγω της θετικής υπέρ του αιτήματος των ασφαλισμένων εισήγησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα από την εν λόγω Διεύθυνση προτάθηκε προς το ΔΣ 1) η αποζημίωση των συγκεκριμένων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ που κατέβαλαν το συμπληρωματικό ποσό ( ΕΥΡΩ) για την πραγματοποίηση της θεραπείας τους και υπέβαλαν αίτηση αποζημίωσης στον ΕΟΠΥΥ και 2) την ταυτόχρονη υπογραφή από τους εν λόγω ασφαλισμένους υπεύθυνης δήλωσης εκχώρησης της απαίτησής τους περί επιστροφής χρημάτων από την ιδιωτική κλινική «***» στον ΕΟΠΥΥ, ώστε να προβεί ο τελευταίος στις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού αυτού. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η νομικά δεσμευτική αναπροσαρμογή της κοστολόγησης των ακτινοθεραπευτικών πράξεων επήλθε μόλις με τη δημοσίευση της ΚΥΑ Υ4α/48545/ στις Επομένως, η κάλυψη, σύμφωνα με το υπ αρ. πρωτ. οικ.19703/ έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, μόνο μέρους της δαπάνης για τη στερεοτακτική ακτινοχειρουργική θεραπεία με την τεχνική cyber-knife και όχι του προβλεπόμενου στην ΥΑ Υ4α/οικ /2007 ποσού θέτει ζήτημα μη τήρησης του διέποντος κατά την περίοδο από έως την κοστολόγηση των στερεοτακτικών ακτινοχειρουργικών θεραπειών νομικού πλαισίου. Έως την τροποποίησή του, παρέμενε σε ισχύ, αποτελούσε εφαρμοστέο δίκαιο τόσο για την ιδιωτική κλινική «***» όσο και για τον ΕΟΠΥΥ και η συμμόρφωση με αυτό δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των δημοσίων υπηρεσιών/ στη βούληση των οργάνων της διοίκησης, αλλά επιτάσσεται από την αρχή της νομιμότητας, σύμφωνα με την οποία οι ενέργειες της διοίκησης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας. Υπ αυτήν την έννοια είναι νομικά ελέγξιμη η θέση που διατυπώνεται στο υπ αρ. πρωτ / έγγραφο του ΕΟΠΥΥ προς τον Συνήγορο του Πολίτη ότι «ο ΕΟΠΥΥ δεν εφαρμόζει την ΥΑ Υ4α/οικ.21368/2007 (ΦΕΚ Β 229), αφού έχει υιοθετήσει την απόφαση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ κατόπιν συμφωνίας με το ΣΕΚ. Το ποσό που αποδίδεται είναι ΕΥΡΩ για κλειστό νοσήλιο (χωρίς καμία επιπλέον χρέωση βάσει βεβαίωσης ΚΕΣΥ)». Για την αποκατάσταση της νομιμότητας και ανεξάρτητα από τα μέτρα που προτίθεται να λάβει ο ΕΟΠΥΥ έναντι της ιδιωτικής κλινικής «***», θα πρέπει να αποδοθούν στους ασφαλισμένους τα ποσά που τους ζητήθηκε από την ιδιωτική κλινική «***» να καταβάλουν ως πρόσθετη αμοιβή, διότι αντισταθμίζουν το ισχύον κατά τη διενέργεια της πράξης κρατικό τιμολόγιο, με το οποίο όφειλε να αποζημιώνεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική θεραπεία με την τεχνική cyber knife. Αυτή άλλωστε ήταν και η θέση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού προς το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. 5

6 ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κατανοούμε πλήρως και συμμεριζόμαστε την προσπάθεια του ΕΟΠΥΥ για εξορθολογισμό των δαπανών και αποκατάσταση των όποιων στρεβλώσεων είχαν παγιωθεί και στον χώρο των ακτινοθεραπευτικών πράξεων με τις υψηλές τιμές που είχαν καθοριστεί και την ανάλογα με το μηχάνημα μεγάλη διαφοροποίησή τους. Ωστόσο, πάγια θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η οποία έχει αποτυπωθεί και σε προηγούμενα έγγραφα για το θέμα, είναι ότι η δυναμική που διαμορφώνεται στο πεδίο της υγείας δεν θα πρέπει να αποβαίνει εις βάρος των ασφαλισμένων που ούτως ή άλλως καλούνται να διαχειριστούν τις περικοπές, όχι μόνο στα εισοδήματά τους αλλά και στις χορηγούμενες από το κράτος παροχές ασθένειας. Τούτο ισχύει πολύ περισσότερο, όταν πλήττεται ένας μικρός αριθμός καρκινοπαθών ασφαλισμένων, οι οποίοι, εκτός από την ασθένεια, έχουν να αντιμετωπίσουν κατά καιρούς και πολλά άλλα προβλήματα, σχετιζόμενα με την πρόσβασή τους στην αναγκαία για την υγεία τους περίθαλψη. Σε συνέχεια των παραπάνω, θεωρούμε στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής και ελεγκτικής αρμοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη ότι θα πρέπει να ανακληθεί η υπ αρ. 265 απόφαση ΔΣ του ΕΟΠΥΥ ως στερούμενη νόμιμης αιτιολογίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 ν. 2690/1999 και να επανεξεταστεί το ζήτημα της απόδοσης στους ασφαλισμένους των ποσών, με τα οποία επιβαρύνθηκαν για τη διενέργεια ακτινοχειρουργικών πράξεων με την τεχνική cyber knife στην ιδιωτική κλινική «***» κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο Η μη σύναψη σύμβασης ανάμεσα στον ΕΟΠΥΥ και την ιδιωτική κλινική «***» κατά την επίμαχη χρονική περίοδο δεν αποτελεί επαρκή λόγο, ώστε το πρόβλημα που ανέκυψε να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική διάφορα ανάμεσα στους ασφαλισμένους και την ιδιωτική κλινική. Δεν απέτρεψε, άλλωστε, την καταβολή από τον ΕΟΠΥΥ απευθείας στην ιδιωτική κλινική «***» το ποσό των 6500 ΕΥΡΩ. Θεωρώντας δεδομένη την ευαισθησία της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ για την εξασφάλιση ισότιμων, αποτελεσματικών, ποιοτικών και διεπόμενων από κοινωνική δικαιοσύνη υπηρεσιών υγείας, ζητούμε να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε να μην επωμιστούν οι ασφαλισμένοι το βάρος των μεταβολών που επήλθαν στο πεδίο των ακτινοθεραπευτικών πράξεων και έως κανονιστική θεσμοθέτησή τους. Αναμένοντας τις απόψεις και τις ενέργειές σας για τα παραπάνω, ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. Με εκτίμηση Χρήστος Α. Ιωάννου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Κοινοποίηση: 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6

7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 ΤΚ ΑΘΗΝΑ 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 ΤΚ ΑΘΗΝΑ 3. ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ *** 4. *** 5. *** 6. *** 7. *** 7

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. πρωτ. 1467 Αθήνα, 1/4/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ] Έγγραφο Διαβούλευσης 1 Υπεργολαβία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα