ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΟΧΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΟΧΗ"

Transcript

1 ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΟΧΗ Γεώργιος Νούσκαλης ρ. Νοµικής- ικηγόρος Α. Εισαγωγή Η έλλειψη ρήµατος στην παραπάνω πρόταση αποτυπώνει την απορία ή το «απορηµένο», ως χαρακτηριστικό της µεταµοντέρνας εποχής, της οποίας η πρώιµη φάση έχει ήδη αρχίσει εδώ και τρεις δεκαετίες τουλάχιστον. Το µεταµοντέρνο απορεί για τον ίδιο του τον εαυτό και η παρούσα εισήγηση σκοπό έχει να παρουσιάσει εν συντοµία την εικόνα των Ολυµπιακών Αγώνων (στο εξής «Αγώνες») υπό το πρίσµα αυτό της αβεβαιότητας. Κεντρικός άξονας των σκέψεων που ακολουθούν συνιστά η ένταξη των Αγώνων στην πολιτισµική λογική του ύστερου, ή πολυεθνικού, καπιταλισµού, ο οποίος αποτελεί τη βάση των µεταµοντέρνων χρόνων. Η βάση αυτή γεννά τα εποικοδοµήµατά της, ένα από τα οποία είναι η πολιτισµική δεσπόζουσα του ύστερου καπιταλισµού, σύµφωνα µε την ανάλυση του F. Jameson. 1 Φαινόµενα όπως η εµπορευµατοποίηση και επαγγελµατοποίηση του αθλητισµού, η µονοµερής και η υπερβολική, ενίοτε και µε χρήση ουσιών, άσκηση των αθλητών, η «λογική» της ρωµαϊκής αρένας εξελίσσονται ποιοτικά, ακολουθώντας την εξέλιξη του ύστερου καπιταλισµού. Τα εποικοδοµήµατα της ανωτέρω βάσης, η κοινωνία και τα υποσυστήµατά της, 2 ο οίκος, η αγορά και η εκκλησία, κατά την αρχαιολογική τους έννοια, 3 υφίστανται έναν συνεχή «εποικισµό» από το οικονοµικό σύστηµα που βασίζεται στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο οργάνωσης της παραγωγής. Η οικονοµία της αγοράς εγκολπώνεται πλήρως την κοινωνία, ώστε να µπορούµε να µιλάµε πλέον για την κοινωνία της αγοράς. Η ανωτέρω εξέλιξη οδηγεί µε τη σειρά της σε δοµική αλλαγή του κοινωνικού φαινοµένου του αθλητισµού. εν αποτελεί πλέον πραγµατική έκφραση της κοινωνίας των πολιτών, αλλά µία ακόµη «αγορά», υπό την σύγχρονη οικονοµική της έννοια αυτή τη φορά. Η λειτουργία των Αγώνων στην αρχαία κοινωνία, ως µία µορφή παιδείας, βρίσκεται σε αντίθεση µε την αντίστοιχη στην νεωτερική αλλά και την µετανεωτερική κοινωνία, εάν λάβει κανείς υπόψιν του ότι το µετανεωτερικό είναι η ακραία µορφή του νεωτερικού, σύµφωνα µε τον F. Jameson. 4 Οι αρχαίες κοινωνίες, αλλά και οι νεώτερες, τουλάχιστον µέχρι το πρώτο µισό του περασµένου αιώνα, χρησιµοποιούσαν τον πόλεµο ως µέσο ανταγωνισµού και επικράτησης, ενώ οι αντίστοιχες µετανεωτερικές γεννούν τον πόλεµο και τον ανταγωνισµό ως δοµικά τους στοιχεία. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η λειτουργία των Ολυµπιακών Αγώνων στην µεταµοντέρνα εποχή. Η παρούσα εισήγηση καταρχήν θα ασχοληθεί µε την περιγραφή της ανωτέρω λειτουργίας των Αγώνων αλλά και την παρακµή του * Corresponding Author: George Nouskalis 1 Βλ. F. Jameson, Το µεταµοντέρνο ή η πολιτισµική λογική του ύστερου καπιταλισµού (µετ. Γ. Βάρσος), εκδ. ΝΕΦΕΛΗ, Αθήνα 1999, σ. 2 Θεωρούµενα ως λειτουργικά αλληλοεπηρεαζόµενα,σύµφωνα µε τη θεωρία του Ν. Luhmann (βλ. σχετικά Θ. Γεωργίου, Η φιλοσοφία ως συστηµική θεωρία. οκίµια για τον Niklas Luhmann, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κοµοτηνή 2003, σ ) 3 Bλ. Κ. Καστοριάδη, Η άνοδος της ασηµαντότητας, (µετ. Κ. Κουρεµένος),εκδ. Ύψιλον/βιβλία, Αθήνα 2000, σ Βλ. F. Jameson, Ο.π.

2 ολυµπιακού πνεύµατος, σε οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο στη µετανεωτερική παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία. Στη συνέχεια, θα προτείνει ένα πλαίσιο αδρών γραµµών ανάσχεσης, και ίσως αντίστασης, της κοινωνίας των πολιτών στην ανωτέρω µορφή και λειτουργία των Ολυµπιακών Αγώνων. B. Η µετάλλαξη του Ολυµπιακού πνεύµατος Κύριο χαρακτηριστικό των Ολυµπιακών Αγώνων στα αρχαία χρόνια θεωρούµε το ότι αποτελούσαν µια γνήσια έκφραση της κοινωνίας των πολιτών, όσο µπορεί ο τελευταίος αυτός σύγχρονος όρος να µεταφερθεί αναλογικά στην εποχή της αρχαίας Αθήνας. Στην εποχή εκείνη οι Αγώνες αποτελούσαν έκφανση του τρίπτυχου παιδεία, γυµναστική, µουσική, στο οποίο περιλαµβάνονταν η άµεση συµµετοχική δηµοκρατία, για όσους είχαν την ιδιότητα του πολίτη. Η διάκριση µεταξύ οίκου, αγοράς και εκκλησίας ήταν σαφής και δεν µπορούσε κανείς να διανοηθεί ότι ένας ολυµπιονίκης θα ελάµβανε χρήµατα για τη νίκη του. Τόσο η ιδέα του ερασιτεχνικού αθλητισµού όσο και η έννοια της ολυµπιακής εκεχειρίας θεωρούνταν ως έκφραση της πολιτισµικής δοµής της αρχαίας κοινωνίας. Παρά τις παραπάνω επισηµάνσεις, δεν θα πρέπει να αγνοήσει κανείς ότι εµφανίζονταν σποραδικά και κατά την αρχαιότητα παρεκκλίσεις από το παραπάνω µοντέλο. Ήταν όµως πάντοτε έντονα αποδοκιµαζόµενες και θεωρούνταν παθολογικό φαινόµενο. Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει από την ενεργή συµµετοχή σε αυτή την κριτική όλων όσων είχαν την ιδιότητα του πολίτη. Το βασικό συµπέρασµα από όλα τα παραπάνω κατατείνει στο να δεχθεί κανείς ότι οι Αγώνες στην αρχαία εποχή συνιστούσαν πρωτίστως τρόπο πολιτικής έκφρασης και συµµετοχής και όχι απλώς µια δραστηριότητα µεταξύ άλλων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µε τις ανωτέρω παρατηρήσεις δεν εκφράζουµε ακόµη καµία αξιολόγηση περί του θετικού ή αρνητικού αυτής της κοινωνικής λειτουργίας των Αγώνων. Επιχειρούµε απλώς να εισφέρουµε, σε αδρές γραµµές το υλικό προς σύγκριση µε τη σηµερινή κατάσταση. Καταρχήν, θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς για ποιο λόγο δεν αναβίωσαν οι Αγώνες αµέσως µετά το ιαφωτισµό, ή έστω κατά την εποχή της ύστερης Αναγέννησης στην Ευρώπη, αλλά αυτό έγινε προς το τέλος του 19 ου αιώνα. εν είναι τυχαίο ότι οι πρώτοι Αγώνες µετά Χριστόν διοργανώθηκαν χρονικά στο τέλος της φάσης εδραίωσης της βιοµηχανικής επανάστασης. Ήδη υπάρχουν σε αυτή την φάση, εν δυνάµει, όλα εκείνα τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη αρχικά του εθνικού και αργότερα, µετά το Β Παγκόσµιο Πόλεµο, του πολυεθνικού, ή µονοπωλιακού καπιταλισµού. Ακόµη και ο όρος «αναβίωση» των Αγώνων υποδηλώνει ότι το φαινόµενο αυτό µάλλον νεκραναστήθηκε παρά συνεχίστηκε. Οπωσδήποτε, η µαζικότητα της κουλτούρας αλλά και της δηµοκρατίας, έστω του δυτικού τύπου, αποτελούν στοιχεία που καθιστούν µη συγκρίσιµα µεγέθη τη λειτουργία των Αγώνων στην αρχαία εποχή και την αντίστοιχη µετά την αναβίωσή τους. Εκείνο που στοχεύει να καταδείξει η παρούσα ανάλυση, πάντως, είναι ότι σταδιακά το πνεύµα των Ολυµπιακών Αγώνων άρχισε να µεταλλάσσεται, από το 1896 και µετά, έως ότου φτάσουµε στην σηµερινή εποχή, όπου αποτελεί απλά ένα ψευδεπίγραφο σύνθηµα ή ένα «ευχολόγιο». Καταλυτικό ρόλο στην παραπάνω εξέλιξη διαδραµάτισε η ανάπτυξη του καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης της παραγωγής. Η ανάγκη εύρεσης νέων αγορών σε παγκόσµιο επίπεδο, ώστε να καλυφτεί η επέκταση του κεφαλαίου, ως δοµικού στοιχείου του καπιταλισµού, οδήγησε σταδιακά στην εµπορευµατοποίηση οποιουδήποτε µεγέθους µπορούσε να λειτουργήσει ως εµπόρευµα. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε, όπως ήταν λογικό, από τα αγαθά και τις

3 υπηρεσίες, αλλά προχώρησε, στη φάση του ύστερου καπιταλισµού που διανύουµε, 5 σχεδόν σε όλες τις µορφές κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής. 6 Κυρίαρχο γνώρισµα αυτής της εποχής αποτελεί η διάκριση µεταξύ εχόντων και µη πρόσβαση όχι µόνο σε αγαθά και υπηρεσίες αλλά και στις δυνατότητες συµµετοχής στην, µέσω της πρόσβασης στην πληροφορία, 7 έστω έµµεση δηµοκρατία δυτικού τύπου την οποία βιώνουµε. Εάν στα στοιχεία αυτά προστεθεί η κυριαρχία των ΜΜΕ και η δηµιουργία της φαινοµενικής πραγµατικότητας, τότε µπορεί να κατανοήσει κανείς πολύ καλά ότι η σηµερινή κοινωνία υφίσταται έναν πλήρη «εποικισµό» από τον ύστερο καπιταλισµό. Ο ανωτέρω «εποικισµός» δεν µπορούσε να αφήσει αλώβητο και τον τοµέα του αθλητισµού. Η πλήρης εµπορευµατοποίηση κάθε αγαθού ή υπηρεσίας που αφορά τους Αγώνες, καθώς και η ακραία επαγγελµατοποίηση των αθλητών, αποτέλεσαν πρόσφορα εργαλεία «κατάκτησης» και αυτής της «γωνιάς» της κοινωνίας από τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο οργάνωσης. Το γεγονός ότι εµφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν, παράλληλα µε την ανωτέρω εξέλιξη των επιδόσεων των αθλητών, πολυεθνικές επιχειρήσεις παροχής θεάµατος και τεχνολογίας, είναι ίσως ενδεικτικό των ανωτέρω επισηµάνσεων. Θα πρέπει, βέβαια, να παρατηρήσει κανείς ότι ο αθλητισµός εν γένει, ως µορφή υπηρεσίας που µπορεί να λειτουργήσει ως αντάλλαγµα µε αµοιβή, δηλαδή ως εµπόρευµα, δεν αφορά µόνο τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Η εξέλιξη αυτή απαντάται σε κάθε µορφή αθλητικής εκδήλωσης, τουλάχιστον αυτών που γίνονται µε δηµόσιο τρόπο, ακόµη και στις λεγόµενες µορφές ερασιτεχνικού αθλητισµού. Οι ρίζες αυτής της εξέλιξης υπήρχαν και στη φάση ανάπτυξης του πρώιµου καπιταλισµού, στις αρχές του περασµένου αιώνα και µετά. Ωστόσο, τώρα φθάσαµε στο στάδιο κορύφωσής τους, η οποία συµβαδίζει µε την παράλληλη κατάκτηση και της συνολικής κοινωνίας από τον καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης της οικονοµίας, όπως θα διαπιστώσουµε στη συνέχεια. Η άµεση εµπλοκή των οικονοµικών µεγεθών, των επιχειρήσεων ΜΜΕ αλλά και των τρόπων προβολής των θέσεων των πολιτικών ανδρών, στην δυνατότητα τόσο της ανάδειξης των βουλευτών στο Κοινοβούλιο όσο και των πολιτών, από την πλευρά της πραγµατικής δυνατότητας άσκησης των ατοµικών τους δικαιωµάτων, συνιστά έναν πρώτο, πρώϊµο, τρόπο, διείσδυσης της κεφαλαιοκρατίας στη δηµοκρατία. Στη συνέχεια, η ανωτέρω δυνατότητα πρόσβασης λειτούργησε ως µέσο αποκλεισµού σηµαντικού τµήµατος του πληθυσµού, όχι µόνο από αγαθά και υπηρεσίες αλλά και από τη δυνατότητα συνδιαµόρφωσης των πολιτικών επιλογών της ευρύτερης κοινωνίας. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά της µεταµοντέρνας κοινωνίας δεν θα µπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο, βέβαια, και τον τοµέα του αθλητισµού, ούτε και την κορυφαία του έκφανση, σε παγκόσµιο επίπεδο, ήτοι τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Καταρχήν, οι Αγώνες στην µετανεωτερική εποχή δεν αποτελούν γνήσια έκφραση της κοινωνίας των πολιτών, καθώς η κοινωνία αυτή ούτως ή άλλως χαρακτηρίζεται, συνολικά, ως αδρανής ή έστω πολύ υποτονικά κινούµενη σε επίπεδο πολιτικών εκδηλώσεων και διεκδικήσεων συµµετοχής. Ακόµη όµως κι όταν εµφανίζονται οι διάφοροι κοινωνικοί φορείς, όπως συνδικάτα, µη κυβερνητικές οργανώσεις, ενώσεις πολιτών, να επιθυµούν την συνδιαµόρφωση του φαινοµένου 5 Βλ. αναλυτικά, Κ. Βεργόπουλο, Παγκοσµιοποίηση, η µεγάλη χίµαιρα, εκδ. Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ, Αθήνα 1999, σ. 69 επ. 6 Βλ. J. Rifkin, Η εποχή της πρόσβασης. Η νέα κουλτούρα του υπερκαπιταλισµού, όπου όλη η ζωή είναι µια επί πληρωµή εµπειρία (µετ. Α. Αλαβάνου), εκδ. «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ»-Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ, Αθήνα 2001, σ. 213 επ. 7 Βλ. Κ. Robins/F. Webster, Η εποχή του τεχνοπολιτισµού. Από την κοινωνία της πληροφορίας στην εικονική ζωή (µετ. Κ. Μεταξά), εκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ, Αθήνα 2002, σ επ.

4 «Ολυµπιακοί Αγώνες», η λειτουργία αυτή χαρακτηρίζεται από έλλειψη συµµετοχής του µεγαλύτερου τµήµατος της κοινωνίας αλλά και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα στις τελικές επιλογές των κρατούντων ελίτ, σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο. Το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών έχουν αναλάβει πλέον οι πολυεθνικές εταιρίες που «αναλαµβάνουν» τους αθλητές και «µεριµνούν» για την άνοδο των επιδόσεών τους, µε πολλαπλό όφελος και για τις ίδιες από την άνοδο αυτών των επιδόσεων. Η παγκόσµια πολιτιστική κληρονοµιά του ερασιτεχνικού αθλητισµού έχει απωλεσθεί οριστικά στην φάση του ύστερου καπιταλισµού. εν θα µπορούσε, βέβαια, να γίνει διαφορετικά, όταν κυριαρχεί παγκοσµίως το µοντέλο του άκρατου νεοφιλελευθερισµού και της επικράτησης του µονεταριστικού κεφαλαίου. 8 εν συζητά, πλέον, κανείς για την λειτουργία των Ολυµπιακών Αγώνων ως έκφανση του αρχαιοελληνικού τρίπτυχου µουσική, παιδεία, γυµναστική, παρά µόνο µε τη µορφή συνθηµάτων και τυπικών εκδηλώσεων, που µάλλον καταδεικνύουν την έλλειψη ουσιαστικής λειτουργίας του τρίπτυχου αυτού. Οι Αγώνες δεν αποτελούν στη συνείδηση των πολιτών, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, σηµαντικό γεγονός συµµετοχικής δηµοκρατίας στην κοσµοπολίτικη κοινωνία, παρά άλλο ένα «πανηγύρι» µαζικής και άµορφης κουλτούρας. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί λογική συνέπεια της κυριαρχίας της αγοράς επί της κοινωνίας, στην οποία η έννοια του εµπορεύµατος λειτουργεί πλέον ως αόρατο εµµενές. 9 Εκτός από το παραπάνω γεγονός της µη ουσιαστικής συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών, ως παράγοντα συνδιαµόρφωσης της λειτουργίας των Αγώνων στη µεταµοντέρνα εποχή, παρατηρείται προς το τέλος του περασµένου αιώνα και µια άλλη εξέλιξη σε πολιτικό επίπεδο, υπό την έννοια του πεδίου της κατοχής και άσκησης των διαφόρων µορφών εξουσίας. Συχνά, οι Αγώνες λειτουργούν ως εργαλείο επίτευξης πολιτικών στόχων επίτευξης ισχύος, όπως για παράδειγµα µε το «µποϋκοτάζ» από πλευράς Η.Π.Α. των Αγώνων της Μόσχας του Ο αγώνας για πολιτική ισχύ, βέβαια, πολλές φορές εκδηλώνεται µε την κυριαρχία των πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες όµως έχουν ως κύρια πηγή συµφερόντων τους τις Η.Π.Α ή την Αγγλία. Η παράλληλη αυτή λειτουργία οικονοµικής και πολιτικής ισχύος, ακόµη και στο πεδίο των Ολυµπιακών Αγώνων, αναπτύσσεται όλο και περισσότερο µε την ταυτόχρονη κυριαρχία της µετανεωτερικής ηγεµονικής, ή κατ άλλους «αυτοκρατορικής» 10 δύναµης των Η.Π.Α. 11 Ταυτόχρονα, οι Αγώνες αποτελούν πολλές φορές αφορµή για να δοκιµαστούν νέα µέτρα καταστολής των ατοµικών ελευθεριών, µε πρόσχηµα την πιθανότητα τροµοκρατικών ενεργειών. Στη συνέχεια, βέβαια, τα µέτρα αυτά καθιερώνονται και, σταδιακά, επεκτείνονται σε όλες τις µορφές κοινωνικών και πολιτικών τρόπων επικοινωνίας. Η ανωτέρω σταδιακή αποξένωση των Αγώνων ως µορφής συµµετοχικής πολιτικής δηµοκρατίας στη µετανεωτερική κοινωνία δεν αποτελεί ξέχωρο φαινόµενο από την γενικότερη έλλειψη ιδεολογιών, ικανών όχι µόνο να επηρεάσουν τα ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα αλλά ούτε καν να εµφανιστούν στο κοινωνικό και πολιτικό προσκήνιο. Η πλήρης κυριαρχία της «ιδεολογίας» της αγοράς και ο υποτιθέµενος «µονόδροµος» του νεοφιλελευθερισµού δεν αφήνουν περιθώρια για την ανάπτυξη αντιρρησιών. Παρήγορο φαινόµενο, συνάµα και έκπληξη, αποτέλεσε η ευρεία συµµετοχή, σε παγκόσµιο επίπεδο, στις αντιπολεµικές διαδηλώσεις σχετικά µε τον πρόσφατο πόλεµο στο Ιράκ. Η γενικότερη τάση, ωστόσο, είναι η απολιτικοποίηση και η µη ουσιαστική συµµετοχή της συνολικής κοινωνίας των 8 Βλ. Κ. Βεργόπουλο,ο.π.,.σ. 85 επ. και 121 επ. 9 Βλ. Κ. Καστοριάδη, ο.π., σ Βλ. Hard/Negri, Αυτοκρατορία, (µετ. Ν. Καλαϊτζή), εκδ. Scripta, Αθήνα 2002, σ. 383 επ. 11 Βλ. Κ. Βεργόπουλο, ο.π., 284 επ.

5 πολιτών τόσο στη διατύπωση των βασικών ερωτηµάτων που αφορούν το παγκόσµιο «χωριό» όσο και την απάντηση σε αυτά. Στα όρια της παρούσας σύντοµης εισήγησης θα επιχειρήσουµε στη συνέχεια να διατυπώσουµε ένα πλαίσιο θέσεων απάντησης σε αυτή την «πληµµυρίδα» του εποικισµού της κοινωνίας από τον καπιταλισµό, ως προς το ειδικότερο θέµα των Ολυµπιακών Αγώνων στην µετανεωτερική κοινωνία. Θα πρέπει να σηµειωθεί εξαρχής ότι οι παρακάτω αναφερόµενες προτάσεις µας δεν εντάσσονται σε µια συγκεκριµένη ιδεολογία. Φρονούµε ότι στην µετανεωτερική κοινωνία της πλήρους ανάπτυξης συστηµάτων και όχι υποκειµενοκεντρικών εννοιών, όπως εύστοχα παρατηρείται στη διδασκαλία του Ν. Luhmann, 12 ουσιαστική συνεισφορά κοινωνικής αλλαγής αποτελεί όχι η διατύπωση µιας «κοσµοσωτήριας» ιδεολογίας, λιγότερο ή περισσότερο µεταφυσικής ή «θεολογικής», αλλά η διερεύνηση των δυνατοτήτων και των λειτουργικών νοηµάτων που µπορεί να προσλάβει η σηµερινή κοινωνία, σε όλες τις µορφές οργάνωσής της. Γ. Ένα πλαίσιο προτάσεων για διαφορετικούς Ολυµπιακούς Αγώνες Όσο κι αν η πολιτισµική δεσπόζουσα του ύστερου καπιταλισµού εγκολπώνεται κάθε εκδήλωση του «ζωντανού» οργανισµού που λέγεται κοινωνία, και µεταξύ αυτών και των Αγώνων, υπάρχουν περιθώρια, όχι βέβαια για ανατροπή του καπιταλισµού µε αφορµή τους Αγώνες, αλλά για την ενίσχυση εκείνων των κοινωνικών κινηµάτων και τάσεων που αντιτίθενται στην λαίλαπα του νεοφιλελευθερισµού. Η χώρα µας, µετά από ένα διάστηµα πλέον των 100 χρόνων, κατάφερε, ως µια περιοχή που ανήκει στις παρυφές του ύστερου καπιταλισµού, να αναλάβει τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων. Η οικονοµική και πολιτική συγκυρία, από µία πλευρά δεν είναι καθόλου κατάλληλη για µια πιλοτική διοργάνωση άλλου τύπου, που να βασίζεται στη διατύπωση «αντιρρήσεων» έναντι της πλήρους κυριαρχίας της «ιδεολογίας της αγοράς». Η επικράτηση των Η.Π.Α., σε οικονοµικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, παγκοσµίως, είναι γεγονός. Η υποχώρηση των ατοµικών δικαιωµάτων, µε αφορµή τον «πόλεµο» κατά της τροµοκρατίας, είναι επίσης µια θλιβερή πραγµατικότητα. Τρίτον, το γενικότερο πλαίσιο οικονοµικής ανασφάλειας και εργασιακής αβεβαιότητας, για το µεγαλύτερο τµήµα της κοινωνίας των πολιτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ η υπερκέραση των ορίων της φτώχειας για σηµαντικό τµήµα αυτής της κοινωνίας, καθιστούν ακόµη πιο ζοφερή την κατάσταση, για να µην αναφέρουµε τα γνωστά σε όλους στοιχεία για την λιµοκτονία εκατοµµυρίων ανθρώπων σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. 13 Από την άλλη πλευρά, όµως, υπάρχουν και ορισµένοι ενθαρρυντικοί παράγοντες για την εκδήλωση πρωτοβουλιών αντίστασης, µε αφορµή τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004: Η αναζωπύρωση των αντιπολεµικών και αντιρατσιστικών κινηµάτων, µε αφορµή τη φρίκη του πολέµου της Γιουγκοσλαβίας και του Ιράκ, η διαπίστωση ότι η τροµοκρατία «γεννιέται» και συντηρείται από τις επιλογές του νεοφιλελευθερισµού, σε συνδυασµό µε τα πάγια αντανακλαστικά των Ευρωπαίων πολιτών ενάντια στην εφαρµογή αντιδηµοκρατικών επιλογών, προσφέρουν ενδεχοµένως σεβαστές πιθανότητες να «ακουστεί» η φωνής της Ελλάδος, µε τη µαζική συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών και ηγέτη το κοινοβουλευτικό δυναµικό της χώρας µας. Οι προτάσεις µας αφορούν την συνολική οικονοµική, κοινωνική και πολιτική λειτουργία των Αγώνων στη µετανεωτερική κοινωνία. Ως προς το οικονοµικό επίπεδο, θα µπορούσαµε να διατυπώσουµε τα ακόλουθα: Η κατά το δυνατόν µικρότερη, τόσο σε απόλυτα µεγέθη όσο και ως 12 Βλ. Θ. Γεωργίου, ο.π., σ. 37 επ. και 44 επ. 13 Βλ. Κ. Βεργόπουλο, ο.π., σ. 341.

6 βασική επιλογή, εµπορευµατοποίηση των µορφών έκφανσης των Ολυµπιακών Αγώνων θα πρέπει να τεθεί ως σηµαία από την πολιτική ηγεσία του τόπου. Η συµµετοχή, κατά το δυνατόν, αθλητών µε την υποστήριξη κοινωνικών φορέων και γενικότερα µη κυβερνητικών οργανώσεων και όχι µε την «χορηγία» πολυεθνικών επιχειρήσεων, συνιστά επίσης µια άλλη επιλογή σε οικονοµικό επίπεδο. Ο περιορισµός της επίδρασης των ΜΜΕ ώστε να καταλήγουν οι Αγώνες ως «πακέτο ψηφιακού πολυθεάµατος» θα συνεισφέρει και αυτή στον εν µέρει απεγκλωβισµό της κοινωνίας από την «αγκαλιά» του µορφώµατος που λέγεται ύστερος καπιταλισµός. Αντίστοιχα, σε επίπεδο αποφάσεων οργάνωσης και διαχείρισης των εκδηλώσεων που συνδέονται µε τους Αγώνες, θα πρέπει να περιοριστεί το φαινόµενο ουσιαστικής «συναπόφασης» των πολυεθνικών επιχειρήσεων στις επιλογές που αφορούν τα ανωτέρω θέµατα. Στο επίπεδο της πολιτικής και κοινωνικής λειτουργίας των Αγώνων, κυρίαρχο άξονα θα πρέπει να αποτελεί η προσπάθεια ένταξης των Αγώνων στην λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών, όχι µόνο στη χώρα µας αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο. Η ουσιαστική συµµετοχή και συναπόφαση, σε βασικές επιλογές αντιστροφής των Αγώνων από προϊόν του ύστερου καπιταλισµού σε γνήσια δηµοκρατική έκφραση της κοινωνίας, των µαζικών κοινωνικών φορέων και µη κυβερνητικών οργανώσεων, πανευρωπαϊκού και παγκόσµιου χαρακτήρα. Η σε πραγµατικό επίπεδο καλλιέργεια του αρχαιοελληνικού Ολυµπιακού πνεύµατος στα σχολεία και στους χώρους πολιτικής και κοινωνικής συµµετοχής των πολιτών, όπως και η µετά τους Αγώνες διοργάνωση «µικρών» Ολυµπιακών Αγώνων, µε συµµετοχή παγκόσµιων µη κυβερνητικών οργανώσεων, θα συνεισέφερε προς την παραπάνω κατεύθυνση. Η αποκήρυξη της «αντιτροµολαγνείας» και της πληµµυρίδας των αστυνοµικών µέτρων κατά τη διάρκεια των Αγώνων, συνιστούν απαραίτητες επίσης ενέργειες για µια ελπιδοφόρα αρχή αναστροφής του κλίµατος των Αγώνων που έχει δηµιουργηθεί έως σήµερα.. Επίλογος Η παρούσα εισήγηση, φθάνοντας στα σύντοµα όρια της, θα θεωρούνταν επιτυχηµένη από τον γράφοντα, εάν κατάφερνε, έστω και κατ ελάχιστο, να εγείρει αµφισβητήσεις και να θέσει αφορµές διαλόγου, όχι µόνο για τη λειτουργία του φαινοµένου των Αγώνων στη µετανεωτερική εποχή, αλλά και για την ευρύτερη λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών στο ισχύον πλαίσιο οικονοµικών και πολιτικοκοινωνικών συνθηκών. Οι πολύ γενικές γραµµές των ανωτέρω µορφών αντίρρησης στο «ρεύµα» των κρατούντων οικονοµικών και πολιτικών ελίτ, δεν µπορούν, βέβαια, να λειτουργήσουν, έστω και µελλοντικά, εάν δεν υπάρχει σαφής πολιτική βούληση αλλά και σθεναρή αντίσταση-συµµετοχή της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσµίως. Από όσο είµαι σε θέση να γνωρίζω, η πολιτική ηγεσία της χώρας µας έχει εκφράσει την επιθυµία να διοργανωθούν στην Ελλάδα το 2004 οι «καλύτεροι» Αγώνες. Εάν το ανωτέρω επίθετο σηµατοδοτεί και την έναρξη µιας προσπάθειας για µια, ελάχιστη έστω, αντίσταση στην µέχρι τώρα διαφαινόµενη πορεία των Αγώνων στη µετανεωτερική εποχή, δεν µένει παρά να διαπιστωθεί πολύ σύντοµα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Πολιτική Επικοινωνία και η επίδραση που ασκούν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Ο Αθλητισµός... 4 1.1.1 Εννοιολογικός προσδιορισµός... 4 1.1.2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος σελ. 7. Επίλογος σελ. 81

Περιεχόμενα. Πρόλογος σελ. 7. Επίλογος σελ. 81 Περιεχόμενα Πρόλογος σελ. 7 Ενότητα 1η Η φυσιογνωμία και ο χαρακτήρας του ΑΚΕΛ σελ. 9 Ενότητα 2η Το ΑΚΕΛ πρωτοπόρο στους κοινωνικους αγώνες σελ. 23 Ενότητα 3η Προτάσεις του ΑΚΕΛ πρός την κοινωνία σελ.

Διαβάστε περισσότερα

[Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ]

[Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ] 2010-2011 Διπλωματική Εργασία Παραλής Γεώργιος Α.Μ.04/09 Επιβλέποντες Καθηγητές: Σκουλάς Γεώργιος Κωνσταντινίδης Ιωάννης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

του Ιωάννη Ανδριτσόπουλου

του Ιωάννη Ανδριτσόπουλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Η ελληνική δηµοσιογραφία στο εµπορευµατοποιηµένο περιβάλλον δράσης των Μ.Μ.Ε.» του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ Η παιδεία είναι δικαίωµα, όχι προνόµιο. Νεοφιλελευθερισµός -

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιμέλεια Εργασίας: Καρτσέλα Ευαγγελία 213/04/039

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιμέλεια Εργασίας: Καρτσέλα Ευαγγελία 213/04/039 Η ΚΑΤΤΑΣΣΚΕΕΥΗ ΤΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΜΙΑ ΠΡΡΟΒΛΗΜΑΤΤΙ ΙΚΗ ΓΓΙ ΙΑ ΤΤΗΝ ΓΓΥΝΑΙ ΙΚΕΕΙ ΙΑ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΚΗ ΚΑΤΤΟΧΥΡΡΩΣΣΗ ΚΑΙΙ ΕΕΞΕΕΛΙ ΙΞΗ.. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστημών Διοίκησης- MBA Κατεύθυνση: Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διόρθωση: Παναγιώτης Τσιαμούρας Copyright 2002 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» - ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ για την ελληνική γλώσσα σε όλο τον κόσμο Η πνευματική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΗΘΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ή ΜΕΣΟ ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΥ; Εισηγητής: Ζαφείρη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Παγκοσμιοποίηση και Μεγάλες Δυνάμεις. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Φεβρουάριος 2009

Παγκοσμιοποίηση και Μεγάλες Δυνάμεις. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Φεβρουάριος 2009 Παγκοσμιοποίηση και Μεγάλες Δυνάμεις Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος Φεβρουάριος 2009 Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου πολλαπλασιάστηκαν οι φωνές που υποστηρίζουν πως η ανθρωπότητα εισέρχεται σε ένα νέο στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Η εσπευσµένη και χωρίς ούτε τη στοιχειώδη προετοιµασία σύγκληση του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας λίγο πριν τις εκλογές δείχνει σαφώς ότι πρόκειται για

Η εσπευσµένη και χωρίς ούτε τη στοιχειώδη προετοιµασία σύγκληση του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας λίγο πριν τις εκλογές δείχνει σαφώς ότι πρόκειται για Σχέδιο-πρόταση του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ µε την ευκαιρία της σύγκλησης του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας Για µια δηµοκρατική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση Αθήνα, Ιανουάριος 2004 1 Η εσπευσµένη και χωρίς ούτε τη στοιχειώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 19 Μελέτη αποτύπωσης του κοινωνικού και οικονοµικού περιβάλλοντος του Νοµού Μαγνησίας αναφορικά µε την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

(Nobel Learning Communities Inc.), Edison Schools, Education Alternatives Inc.

(Nobel Learning Communities Inc.), Edison Schools, Education Alternatives Inc. Γιώργος Τσιάκαλος Για την εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης και την αναθεώρηση του άρθρου 16 Ι Οι επιχειρούµενες αλλαγές στην εκπαίδευση είναι επιµέρους έκφανση της επιχειρούµενης νεοφιλελεύθερης συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α. Υ.Κ. 1996 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία και διαµόρφωση δείκτη µέτρησης της Συµµετοχής στον Κοινωνικό Διάλογο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας

Μεθοδολογία και διαµόρφωση δείκτη µέτρησης της Συµµετοχής στον Κοινωνικό Διάλογο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Μεθοδολογία και διαµόρφωση δείκτη µέτρησης της Συµµετοχής στον Κοινωνικό Διάλογο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας Χρίστος Παπαθεοδώρου - Περικλής Πολυζωίδης Αθήνα 2008 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 1. Το συνέδριο του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) αποτελεί συνέχεια και τομή στην πορεία του, η οποία ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 1.1 Χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του τουρισμού... 6 1.2 Το τουριστικό προϊόν... 7 1.3 Ανάπτυξη των κύριων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα