ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ζαμάνη, Αλεξάνδρα 1,*, Γρηγοριάδης, Αλέξανδρος 2 1 Δρ. Χωροτάκτης - Πολεοδόμος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πεδίον Άρεως, Βόλος , Tηλ , 2 Πολιτικός Μηχανικός M.S.C.E., Περιφέρεια Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα 15780, Tηλ , Εmail: Περίληψη: Στόχος του άρθρου είναι η διερεύνηση της τυπολογίας και της χωρικής κατανομής της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα μέσω της χαρτογράφησης των δεδομένων και της παραγωγής των απαραίτητων θεματικών χαρτών. Για την αξιολόγηση των οικισμών που παράχθηκαν μέσω της δημόσιας παρέμβασης και με εργαλείο την οργανωμένη δόμηση, πραγματοποιήθηκε απογραφή των οικιστικών συγκροτημάτων και ανάλυση του κύριου φορέα παραγωγής τους, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Τα πρωτογενή δεδομένα συλλέχθηκαν κατόπιν επιτόπιας έρευνας στον οργανισμό και αφορούν στην ανάλυση του έργου του από την ίδρυση του, το έτος 1954, έως και την κατάργησή του, το έτος Τα στοιχεία καταχωρήθηκαν σε ενιαία βάση δεδομένων και χρησιμοποιήθηκε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών μέσω του οποίου παρήχθησαν θεματικοί χάρτες σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των οικισμών, των οικιστικών μονάδων και του μεγέθους των συγκροτημάτων. Επίσης, πραγματοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία για την διερεύνηση των χρόνων υλοποίησης τους και αναλύθηκαν οι διαδικασίες παραγωγής, οι πολεοδομικοί παράμετροι που εφαρμόζονται για την υλοποίηση, και ο τρόπος διαχείρισης τους. Λέξεις Κλειδιά: Οργανωμένη Δόμηση, Κοινωνική Κατοικία, Θεματική Χαρτογραφία TYPOLOGY AND GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF SOCIAL HOUSING IN GREECE Zamani Alexandra 1,*, Grigoriadis Alexandros 2 1 Dr. Urban and Regional Planner, Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly, Pedion Areos, Volos, , 2 Civil Engineer M.S.C.E., Region of Attica, 80 Sygrou Avenue, Athens, 15780, Tel , Abstract: This article seeks to analyze the typology and the geographical distribution of social housing in Greece through the production of the necessary thematic maps. Τhe development and the typology of social housing complexes was examined by analysing the outcomes of a settlement s census and the characteristics of the main institution of their production, the Workers Housing Organization. Data collected through the census was statistically elaborated and a Geographic Information System was used for the production of the necessary thematic maps concerning the geographical distribution of the settlements, of the residential units and of their size. Furthermore were examined the required time periods for their development, the urban parameters which were used for their construction and the production process of the settlements which were developed during the operation of Workers Housing Organization, since its foundation, in 1954, until its closure in Key Words: Active urban planning, Social Housing, Thematic Cartography 1

2 1. Το «ζήτημα της κατοικίας» και η Οργανωμένη Δόμηση στην Ελλάδα Η αστικοποίηση αποτελεί ένα κοινωνικό και πολεοδομικό φαινόμενο σύμφωνα με το όποιο πληθυσμοί συσσωρεύονται σε συγκεκριμένες αστικές περιοχές μεταβάλλοντας συνολικά το μέγεθος τους και τον τρόπο λειτουργίας τους σε όλους τους τομείς, παραγωγικούς και κοινωνικούς. Οι ανάγκες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του φαινομένου της αστικοποίησης είναι πολυποίκιλες αλλά πρωτίστως εκφράζονται με τις αντίστοιχες ανάγκες στέγασης των μετακινούμενων πληθυσμών. Ένας τρόπος αντιμετώπισης του κυρίαρχου ζητήματος της κατοικίας ο οποίος διαμορφώνεται από τον μεσοπόλεμο και κυριαρχεί μετά τον πόλεμο είναι το μοντέλο της δημόσιας παρέμβασης μέσω της οργανωμένης δόμησης κατοικιών. Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκαν θεσμοί, νομοθεσίες, διοικητικοί μηχανισμοί, φορείς χρηματοδότησης και κατασκευής. Στην Ελλάδα, οι διαδικασίες και ο τύπος της αστικοποίησης μεταβλήθηκαν ουσιαστικά κατά την διάρκεια του μεσοπολέμου. Η μεταβολή αυτή οφείλεται τόσο στην εισροή του προσφυγικού πληθυσμού όσο και στην αγροτική έξοδο προς τα αστικά κέντρα εξ αιτίας της ανακοπής όλων των διεξόδων μετανάστευσης. Ο προσφυγικός πληθυσμός των ατόμων (25% περίπου του πληθυσμού της Ελλάδας) που εγκαθίσταται υπό συνθήκες βίας στη χώρα δεν ακολουθεί την κατανομή σε αστικό και αγροτικό πληθυσμό που ίσχυε ως τότε στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα το 20% περίπου εγκαθίσταται στην Αθήνα, το 30% στα υπόλοιπα αστικά κέντρα και το 50% στους μικρότερους οικισμούς στην ύπαιθρο. (Μαντουβάλου Μ., 1993:39) Οι μεταβολές αυτές του πληθυσμού δημιούργησαν βασικό κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα, το οποίο επικεντρώθηκε στο ζήτημα της κατοικίας. Η εγκατάσταση των προσφύγων και οι διαδικασίες αστικοποίησης του μεσοπολέμου οξύνουν την κρίση της κατοικίας. Η παραγωγή κατοικίας πλέον δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Το κράτος θέτει σε λειτουργία νέους μηχανισμούς οικοδόμησης και ξεκινά στην χώρα για πρώτη φορά η παραγωγή κατοικίας μέσω της οργανωμένης δόμησης. Συγκεκριμένα αρχικά ιδρύει το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων ( ) και την «Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων» ( ), τα προγράμματα των οποίων τελικά ανέλαβε το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών ( ) το οποίο κατασκεύασε τις πρώτες τετραώροφες πολυκατοικίες. (Γκιζελή Β., 1984:136). Οι σημαντικότεροι προσφυγικοί οικισμοί που κατασκευάστηκαν στο διάστημα ως αποτέλεσμα της οργανωμένης δόμησης είναι του Bύρωνα, της Καισαριανής, της Nέας Iωνίας, της Kοκκινιάς, του Υμηττού, και του Tαύρου. Έως το 1936 δημιουργούνται οι οικισμοί των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Συγγρού, Nίκαιας, Δραπετσώνας, Eλληνικού, Ερυθρού Σταυρού, Στέγης Πατρίδος και με αυτοστέγαση οι οικισμοί της Nέας Φιλαδέλφειας, Nέας Σμύρνης, Nέας Kαλλικράτειας, Nέας Eρυθραίας. Έως το 1940 ολοκληρώνονται οι οικισμοί Δουργουτίου, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αγίων Αναργύρων Πειραιά. (Καραμούζη, Α., 1999: 40-42) Αμέσως μετά τον πόλεμο η κρίση της κατοικίας στην Ελλάδα συνεχίζεται και παίρνοντας τεράστιες διαστάσεις. Ήδη κατά την απογραφή του 1940 υπολογίζεται ότι το 43% των οικογενειών είναι άστεγες ή στεγάζονται σε εντελώς ακατάλληλα καταλύματα. (Μαντουβάλου Μ. Μαυρίδου Μ, Σχήμα 1: Κατανομή προσφυγικών οικισμών μετά το 1922 στην Περιφέρεια Αττικής. Πηγή: Φιλιππίδης Δ., 2005, 1993: ). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η παραγωγή κατοικίας στη μεταπολεμική περίοδο αποτελεί έργο κυρίως του ιδιωτικού τομέα. Η οικοδομική δραστηριότητα είχε σημαντική ανάπτυξη για τρεις περίπου δεκαετίες μεταπολεμικά και συνδέεται με καίριες διαδικασίες κοινωνικής αναπαραγωγής. Η άμεση κατασκευαστική δραστηριότητα του δημοσίου υπήρξε πολύ περιορισμένη με εξαίρεση την τριετία Η συμμετοχή δημοσίων φορέων στο Ακαθάριστο Σχηματισμό Κεφαλαίου στην κατοικία κυμάνθηκε από 2% έως 15% (μ.ο. 9,3 %) κι από 2

3 1% έως 3% έκτοτε. (Οικονόμου Δ., 1987: ). Συνολικά από τις νέες κατοικίες της μεταπολεμικής περιόδου, μόνο οι κατασκευάστηκαν από δημόσιους φορείς (Κοτζαμάνης, Μαλούτας, 1985: ). Το κράτος, προκειμένου να αντιμετωπίσει την τεράστια κρίση κατοικίας, συνδέει την οικοδόμηση με πολιτικούς στόχους που έχει θέσει σχετικά με τις προοπτικές της ανάπτυξης της βιομηχανίας και της πλήρους απασχόλησης και το 1954 ιδρύει τον Αυτόνομο Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Α.Ο.Ε..Κ) με στόχο την χορήγηση στέγης σε εργάτες και υπαλλήλους. (Μαντουβάλου Μ. Μαυρίδου Μ, 1993: ). Στην πορεία, ίδρυσε και άλλους φορείς για την άσκηση της στεγαστικής του πολιτικής όπως το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.), τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας Στέγασης (ΔΕΠΟΣ), και τη Κτηματική Κατασκευαστική Ενεργού Πολεοδομίας (ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ). Η διερεύνηση της τυπολογίας των οικισμών οργανωμένης δόμησης που δημιουργήθηκαν μέσω της δημόσιας παρέμβασης στην Ελλάδα, που είναι ο στόχος της παρούσας εργασίας, γίνεται με τη διεξοδική ανάλυση του έργου και της φυσιογνωμίας του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ο οποίος αποτέλεσε τον κύριο φορέα παραγωγής κοινωνικής κατοικίας της χώρας και κατασκεύασε την πλειονότητα των οικιστικών συγκροτημάτων. 2. Αντικείμενο Έρευνας Απογραφής οικισμών κοινωνικής κατοικίας Η έρευνα έλαβε χώρα το έτος 2012 στη Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Πηγή των στοιχείων απογραφής αποτελούν τα σχετικά αρχεία και οι μελέτες του οργανισμού. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν οι οικισμοί κοινωνικής κατοικίας από την ίδρυσή 1 του οργανισμού, το έτος 1954, έως και την κατάργησή του 2, το έτος Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, καταχωρήθηκαν σε ενιαία βάση δεδομένων για να είναι δυνατή η επεξεργασία τους και χρησιμοποιήθηκε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών μέσω του οποίου παρήχθησαν θεματικοί χάρτες σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των οικισμών κοινωνικής κατοικίας, των οικιστικών μονάδων και του μεγέθους των οικιστικών συγκροτημάτων. Επίσης, πραγματοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία για την διερεύνηση απαιτούμενων χρόνων υλοποίησης τους, ενώ παράλληλα αναλύθηκαν οι διαδικασίες παραγωγής τους, οι πολεοδομικοί παράμετροι που εφαρμόζονται για την υλοποίηση τους, και ο τρόπος διαχείρισης τους. 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Έρευνας Απογραφής Οικισμών Κοινωνικής Κατοικίας 3.1 Γεωγραφική Κατανομή Οικισμών Κοινωνικής Κατοικίας Ο προγραμματισμός του έργου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ξεκινούσε με την επιλογή των πόλεων στις οποίες κρίνονταν απαραίτητο να ξεκινήσουν διαδικασίες ανέγερσης οικισμών. Η επιλογή αφορούσε στις πόλεις στις οποίες διαπιστώνονταν έντονες στεγαστικές ανάγκες και ήταν είτε τα μεγάλα αστικά κέντρα στα οποία οι πληθυσμιακές συγκεντρώσεις ήταν ιδιαίτερα υψηλές, είτε μικρότερες πόλεις στις οποίες ο αριθμός των δικαιούχων εμφανίζονταν υψηλός, σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών απογραφών που εκπονούσε ο οργανισμός. Έτσι, κατά τη διάρκεια των πενήντα ενεά ετών λειτουργίας του, κατασκεύασε συνολικά πεντακόσιους εβδομήντα (570) οικισμούς συνολικής δυναμικότητας σαράντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα (49.190) κατοικιών. Η γεωγραφική κατανομή των οικισμών και των οικιστικών μονάδων παρουσιάζεται στα Σχήματα 2 και 3. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σχήματος 2, οι περισσότεροι οικισμοί καταγράφηκαν στη Περιφέρεια Αττικής (17,54%, 100 οικισμοί) και Κεντρικής Μακεδονίας (14,56%, 83 οικισμοί) και ιδιαίτερα στο νομό Θεσσαλονίκης (37 οικισμοί). Ακολουθούν, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (11,58%, 66 οικισμοί), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (10%, 57 οικισμοί) καθώς και η Περιφέρεια Θεσσαλίας (9,47%, 54 οικισμοί) με την πλειονότητα των συγκροτημάτων να συγκεντρώνεται στο νομό Λάρισας (20 οικισμοί). Οι λιγότεροι οικισμοί καταγράφηκαν στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (2,46%, 2,63% αντίστοιχα) και στα Ιόνια Νησιά (2,98%, 17 οικισμοί). 1 ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΟΕΚ: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 195/ Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας καταργήθηκε. βάσει των άρθρων 1 6 και 2 1 του ν. 4046/12, σε εκτέλεση των όρων του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. 3

4 Σχήμα 2: Γεωγραφική Κατανομή Οικισμών Κοινωνικής Κατοικίας Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των οικιστικών μονάδων που κατασκευάστηκαν (Σχήμα 3) παρατηρούμε, ότι περίπου το ένα τέταρτο (25,82%) αυτών συγκεντρώνεται στην περιφέρεια Αττικής. Επίσης υψηλό είναι το ποσοστό των κατοικιών που υλοποιήθηκαν στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας στις οποίες συγκεντρώνεται το 16,32%, 10,39% και 10,43% των οικιστικών μονάδων αντίστοιχα. Σχήμα 3: Γεωγραφική Κατανομή Οικιστικών Μονάδων Κοινωνικής Κατοικίας 4

5 3.2 Τυπολογία Οικισμών Κοινωνικής Κατοικίας Κλίμακα Μέγεθος Οικισμών Κοινωνικής Κατοικίας Την τυπολογία των συνήθη οικισμών του οργανισμού χαρακτηρίζουν το μέγεθος και ο τρόπος χωροθέτησή τους. Στο Σχήμα 4 που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των οικιστικών συγκροτημάτων σύμφωνα με το μέγεθός τους όπως αυτό το καθορίζει το πλήθος των κατοικιών που περιλαμβάνουν. Συγκεκριμένα, οι οικισμοί οργανωμένης δόμησης του ΟΕΚ είναι στην πλειονότητά τους (88,42%) μικρού μεγέθους, καθώς απαρτίζονται από μερικές δεκάδες (από 12 έως 150) κατοικιών. Ένα μικρό ποσοστό (11,23%) είναι οικισμοί μεσαίου μεγέθους καθώς απαρτίζονται από 151 έως 400 κατοικίες, ενώ εξαίρεση (0,35%) αποτελεί η ανέγερση οικιστικών συγκροτημάτων μεγάλης κλίμακας. Σχήμα 4: Γεωγραφική Κατανομή Μεγέθους Οικισμών Κοινωνικής Κατοικίας Οι μεγαλύτεροι οικισμοί που κατασκευάστηκαν από τον οργανισμό, χωροθετήθηκαν στην Αττική και είναι το Ηλιακό και το Ολυμπιακό Χωριό. Στον οικισμό του Ηλιακού Χωριού στη Λυκόβρυση, ο οποίος περιλαμβάνει 435 κατοικίες, πειραματικά εφαρμόστηκαν ενεργειακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για οικιακή χρήση σε μεγάλη κλίμακα. Το πρότυπο αυτό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του οργανισμού με τα Υπουργεία Έρευνας και Τεχνολογίας της Ελλάδας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και ήταν το σημαντικότερο σε διεθνή κλίμακα πρόγραμμα εφαρμογής ηλιακών και άλλων ενεργειακών συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας για την παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού για οικιακή χρήση. Ο οικισμός του Ηλιακού Χωριού βραβεύθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος HABITAT του Ο.Η.Ε, το οποίο είχε ως θέμα τη συνεργασία φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για παρεμβάσεις βελτιώσεις των συνθηκών διαβίωσης και του περιβάλλοντος σε οικισμούς. (Μέρμηγκα, Ε., 1996: 40) Σχήμα 5: Ηλιακό Χωριό στην Πεύκη Αττικής (435 κατοικίες) Πηγή: Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας),

6 Ο οικισμός του Ολυμπιακού Χωριού, είναι ο μεγαλύτερος οικισμός που ανεγέρθηκε από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, και χαρακτηρίζεται, λόγω της κλίμακάς του, ως το κυριότερο πολεοδομικό - οικιστικό έργο της χώρας. Είναι ένα νέο προάστιο της Περιφέρειας Αττικής, οικιστικών μονάδων το οποίο δημιουργήθηκε σε μία περιοχή εκτός αστικού ιστού, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (3,5 ετών) στο οποίο σήμερα κατοικούν περίπου άτομα διαφορετικών δημογραφικών, κοινωνικό οικονομικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Διαφοροποιείται από τους υπάρχοντες οικισμούς καθώς από την αρχή του σχεδιασμού του κλήθηκε να καλύψει προδιαγραφές και απαιτήσεις δύο φάσεων, της Ολυμπιακής και της Μετά- Ολυμπιακής. Ωστόσο και οι δύο οικισμοί παρουσιάζουν μία εικόνα παραμέλησης και στοιχεία έντονης υποβάθμισης που οφείλονται κυρίως στον ανεπαρκή και αναποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης και διοίκησης των οικισμών μετά την ολοκλήρωσή τους. Σχήμα 6: Πολεοδομικό Σχέδιο Ο. Χ. Πηγή: Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε Χωροθέτηση Οικισμών Κοινωνικής Κατοικίας Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο οργανισμός, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, ήταν η απόκτηση κατάλληλης και οικονομικής γης για την ανέγερση των οικισμών. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι παλαιότεροι κυρίως οικισμοί να οικοδομούνται σε μεγάλες αποστάσεις από τα όρια των πόλεων και να παραμένουν απομονωμένοι από τον αστικό ιστό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ο Ν. 1337/83 περί επεκτάσεων των σχεδίων πόλεων, βοήθησε καθοριστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος ένταξης στον πολεοδομικό ιστό των πόλεων καθώς υποχρέωνε στην επιλογή χαρακτηρισμένων οικιστικών εκτάσεων σύμφωνα με τις μελέτες των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ). Με τον τρόπο αυτό, για την επιλογή των εκτάσεων ακολουθούνταν μια διαδικασία που διασφάλιζε την ένταξη των νέων οικισμών στις προοπτικές ανάπτυξης της κάθε πόλης. (Μέρμηγκα, Ε., 1996: 37) Παρόλα αυτά, σχεδόν το σύνολο των οικισμών του Οργανισμού έχει χωροθετηθεί εκτός αστικού ιστού, στις παρυφές των πόλεων αστικών κέντρων. Επίσης οι προβλεπόμενες κοινωνικές υποδομές και εξυπηρετήσεις των οικισμών δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τις υπάρχουσες δομές των γειτονικών αστικών κέντρων ή πόλεων στα όρια των οποίων έχουν ανεγερθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, επιλογής θέσης για την υλοποίηση των οικιστικών συγκροτημάτων του οργανισμού αποτελεί η χωροθέτηση του οικισμού «Ηράκλειο VII» στο νομό Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, η ευρύτερη περιοχή του οποίου συγκεντρώνει ιδιαίτερες χρήσεις που δεν συνάδουν με χαρακτήρα αστικής περιοχής όπως μονάδες θερμοκηπίων και εγκαταστάσεις υποσταθμού ΔΕΗ. Σχήμα 7: Ευρύτερη Περιοχή Οικισμού Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας «Ηράκλειο VII» Πηγή: Google Earth,

7 ΗΜΕΡΕΣ 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: Διαδικασίες Σχεδιασμού, Χρόνοι Υλοποίησης και Τρόπος Διαχείρισης των Οικισμών Οι οικισμοί σχεδιάζονταν από την Διεύθυνση Μελετών Έργων του οργανισμού. Μετά την μελέτη ακολουθούσε δημοπράτηση του έργου, βάσει της οποίας η κατασκευή ανατίθονταν σε εργολήπτες δημοσίων έργων. Η δημοπράτηση του οικισμού και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του γίνονταν από την Διεύθυνση Κατασκευών του οργανισμού. Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού οι οικισμοί μελετούνταν ως αυτόνομες πολεοδομικές μονάδες «ανοικτές» στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι στους μελετώμενους οικισμούς εκτός των κατοικιών υπήρχε πρόβλεψη για κοινωνικές υποδομές και εξυπηρετήσεις ενώ στους μεγαλύτερους οικισμούς προβλέπονταν χώροι εκπαιδευτικών πολιτιστικών και προνοιακών υποδομών. (ΟΕΚ, 2002) Βέβαια, όπως προαναφέρθηκε, οι προβλεπόμενες κοινωνικές υποδομές δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Οι παλαιότεροι οικισμοί κυρίως της περιόδου 1954 έως 1964, υπολείπονταν των παροχών κοινόχρηστών χώρων και κοινωφελών εξυπηρετήσεων εξαιτίας του γεγονότος ότι ο οργανισμός, με τους λιγοστούς οικονομικούς πόρους, έπρεπε άμεσα να ανταποκριθεί στις αυξημένες στεγαστικές ανάγκες της μεταπολεμικής περιόδου. Όσον αφορά στις πολεοδομικές παραμέτρους των σύγχρονων οικισμών του οργανισμού, παρατηρούμε ότι ήταν κατάλληλες για την δημιουργία ενός ποιοτικού οικιστικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, το ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων κυμαίνονταν από 20% έως 30% και ο συντελεστής δόμησης από 0,65 έως 1,00 στα οικοδομικά τετράγωνα (ΝΕΤΤΟ) και από 0,40 έως 0,45 στο σύνολο της έκτασης (BRUTTO), ενώ το ελάχιστο ποσοστό των κοινόχρηστων χώρων ορίζονταν σε 40%. Οι κατοικίες σχεδιάζονταν σε στοίχους και οι επιφάνειες τους κυμαίνονταν από 80 τ.μ. έως 128 τ.μ. Τα κτίρια, ανάλογα με την περιοχή, αποτελούνταν από διώροφες μονοκατοικίες μέχρι, το ανώτερο τετραώροφες πολυκατοικίες. (Επιτόπια Έρευνα στη Δ/νση Μελετών και Κατασκευών Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, 2012). Τα αποτελέσματα του απαραίτητου χρονικού διαστήματος για την υλοποίηση των οικισμών παρουσιάζονται στο Σχήμα 8 που ακολουθεί. Από το σύνολο των 570 καταγεγραμμένων οικισμών, διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εργασιών υπήρχαν για τους τριακόσιους πενήντα εννέα (359, 62,98%) Απαιτούμενο Χρονικό Διάστημα για την Υλοποίησης των Οικισμών Κοινωνικής Κατοικίας Σχήμα 8: Απαιτούμενοι χρόνοι υλοποίησης οικισμών ανά έτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σχήματος 8, οι χρόνοι για τη δημιουργία οικισμών κοινωνικής κατοικίας είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες καθώς ο μέσος χρόνος μετάβασης από το στάδιο της έναρξης των εργασιών έως την λήξη αυτών είναι 1400 ημέρες (3,9 έτη). Ο μικρότερος χρόνος (min value) που καταγράφηκε είναι 90 ημέρες (3 μήνες) και ο περισσότερος (max value) ημέρες (15,17 έτη). Με την παράδοση των κατοικιών και την κατοίκηση τους από τους δικαιούχους, σταματούσε το έργο του οργανισμού και ο οικισμός διοικητικά παραχωρούταν στην αρμοδιότητα του Δήμου στα όρια του οποίου ανεγέρθη. 7

8 Από τον oοργανισμό δεν υπήρχε καμιά θεσμοθετημένη διαδικασία εκ των υστέρων αξιολόγησης της εξέλιξής των οικισμών σε θέματα κάλυψης των αναγκών και κοινωνικής συνοχής των κατοίκων. Η απουσία διαδικασιών εκ των υστέρων αξιολόγησης και μηχανισμών στήριξης της ορθής λειτουργίας των οικιστικών συγκροτημάτων, αποτελεί κύρια αίτια των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην εξέλιξης τους καθώς η διοίκηση και διαχείριση από τους δήμους σε πολλές περιπτώσεις είναι ανεπαρκής και αναποτελεσματική στο να ικανοποιήσει τις ανάγκες τόσο των συγκροτημάτων όσο και των κατοίκων και έχει ως συνέπεια οι οικισμοί, μετά την ολοκλήρωσή τους, να παρουσιάζουν στοιχεία έντονης παραμέλησης, που οδηγούν στην οικιστική και κοινωνική τους υποβάθμιση. 4. Συμπεράσματα Στόχος του άρθρου είναι η διερεύνηση της τυπολογίας και της χωρικής κατανομής της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα. Για την αξιολόγηση των οικισμών που παράχθηκαν μέσω της δημόσιας παρέμβασης και με εργαλείο την οργανωμένη δόμηση, διερευνήθηκε η εξέλιξη και η τυπολογία των συγκροτημάτων κοινωνικής κατοικίας μέσω της απογραφή των οικισμών και της ανάλυσης του κύριου φορέα παραγωγής τους, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). Η έρευνα έλαβε χώρα το έτος 2012 στη Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Πηγή των στοιχείων απογραφής αποτελούν τα σχετικά αρχεία και οι μελέτες του οργανισμού. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν οι οικισμοί κοινωνικής κατοικίας από την ίδρυσή του οργανισμού, το έτος 1954, έως και την κατάργησή του, το έτος Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, κατά τη διάρκεια των πενήντα ενεά ετών λειτουργίας του, κατασκεύασε συνολικά πεντακόσιους εβδομήντα (570) οικισμούς συνολικής δυναμικότητας σαράντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα (49.190) κατοικιών. Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των οικισμών, οι περισσότεροι καταγράφηκαν στη Περιφέρεια Αττικής (17,54%, 100 οικισμοί) και Κεντρικής Μακεδονίας (14,56%, 83 οικισμοί) και ιδιαίτερα στο νομό Θεσσαλονίκης (37 οικισμοί) και οι λιγότεροι οικισμοί καταγράφηκαν στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (2,46%, 2,63% αντίστοιχα) και στα Ιόνια Νησιά (2,98%, 17 οικισμοί). Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των οικιστικών μονάδων που κατασκευάστηκαν, παρατηρούμε ότι περίπου το ένα τέταρτο (25,82%) αυτών συγκεντρώνεται στην περιφέρεια Αττικής. Επίσης υψηλό είναι το ποσοστό των κατοικιών που υλοποιήθηκαν στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας στις οποίες συγκεντρώνεται το 16,32%, 10,39% και 10,43% των οικιστικών μονάδων αντίστοιχα. Την τυπολογία των συνήθη οικισμών του Οργανισμού χαρακτηρίζουν το μέγεθος και ο τρόπος χωροθέτησή τους. Έτσι, οι οικισμοί οργανωμένης δόμησης του ΟΕΚ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι στην πλειονότητά τους (88,42%) μικρού μεγέθους καθώς απαρτίζονται από μερικές δεκάδες (από 12 έως 150) κατοικιών. Ένα μικρό ποσοστό (11,23%) είναι οικισμοί μεσαίου μεγέθους καθώς απαρτίζονται από 151 έως 400 κατοικίες, ενώ εξαίρεση (0,35%) αποτελεί η ανέγερση οικιστικών συγκροτημάτων μεγάλης κλίμακας. Ως προς την χωροθέτησή τους, η ανάλυση των στοιχείων έδειξε ότι σχεδόν το σύνολο των οικισμών του οργανισμού έχει χωροθετηθεί εκτός αστικού ιστού, στις παρυφές των πόλεων αστικών κέντρων. Επίσης οι προβλεπόμενες κοινωνικές υποδομές και εξυπηρετήσεις των οικισμών δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τις υπάρχουσες δομές των γειτονικών αστικών κέντρων ή πόλεων στα όρια των οποίων έχουν ανεγερθεί. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας και στατιστικής ανάλυσης των διαθέσιμων ημερομηνιών έναρξης και λήξης των εργασιών κάθε οικισμού, δείχνουν ότι το απαραίτητο χρονικό διαστήματος για την υλοποίηση των οικιστικών συγκροτημάτων είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Συγκεκριμένα, ο μέσος χρόνος μετάβασης από το στάδιο της έναρξης των εργασιών έως την λήξη αυτών είναι 1400 ημέρες (3,9 έτη). Ο μικρότερος χρόνος (min value) που καταγράφηκε είναι 90 ημέρες (3 μήνες) και ο περισσότερος (max value) ημέρες (15,17 έτη). Η απουσία διαδικασιών εκ των υστέρων αξιολόγησης των οικιστικών συγκροτημάτων αποτελεί κύρια αίτια των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μετά την ολοκλήρωσή τους και έχει πολλές φορές ως συνέπεια την οικιστική και κοινωνική τους υποβάθμιση εξαιτίας της αδυναμίας συντήρησης των υποδομών και της κάλυψης των αναγκών των κατοίκων. Κλείνοντας, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), μέσα από την πολυετή εμπειρία, είχε αναπτύξει συστήματα διαχείρισης και δομές, οι οποίες παρά τις όποιες βελτιώσεις απαιτούσαν, ήταν ικανές να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και να οδηγήσουν στην 8

9 παραγωγή των οικισμών. Η κατάργηση του οργανισμού, στο πλαίσιο της γενικότερης συρρίκνωσης των προνοιακών δομών, αφαιρεί από το κράτος την δυνατότητα παροχής στέγης στους δικαιούχους εργαζόμενους και στις ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες, δημιουργώντας εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στη χώρα συμβάλλοντας στην αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. 5. Βιβλιογραφία Γκιζελή, Β. (1984), Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί και Προέλευση της Κοινωνικής Κατοικίας στην Ελλάδα ( ), Επικαιρότητα, Αθήνα. Καραμούζη, Α. (1999) «Kαταγραφή και χαρτογράφηση των προσφυγικών οικισμών στον ελληνικό χώρο από το 1821 έως και σήμερα», στο Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα-οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα 11-12/4/1997 (Αθήνα 1999), Αθήνα Κοτζαμάνης Β, Μαλούτας Θ. (1985) Η κρατική παρέμβαση στον τομέα της εργατικής-λαϊκής κατοικίας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 56, Αθήνα Μαντουβάλου Μ., (1993), Εισαγωγή σε θέματα αστικοποίησης και ανάπτυξης του αστικού χώρου, Σημειώσεις Μαθημάτων Θεωρίας, ΕΜΠ., Αθήνα Μαντουβάλου, Μ., Μαυρίδου, Μ. (1993) «Αυθαίρετη δόμηση: Μονόδρομος σε αδιέξοδο», Δελτίο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, τ.7, Αθήνα Μέρμηγκα, Ε. (1996), Σχεδιασμός και υλοποίηση των οικισμών του ΟΕΚ. Το έργο των υπηρεσιών του, Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τεύχος 21 Οικονόμου, Δ. (1987), Η στεγαστική Πολιτική στην Ελλάδα: Βασικές Ερμηνευτικές Υποθέσεις, πιστοδότηση της στέγης και πολιτική ενοικίων, ΕΚΚΕ τεύχος 64, ΕΚΚΕ, Αθήνα Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε., (2003), Ο Οικισμός του Ολυμπιακού Χωριού, Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε., Αθήνα Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, (2002), 40 Χρόνια ΟΕΚ , Εκδόσεις Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Αθήνα Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, (2002),Έργο και Δράση του ΟΕΚ, Εκδόσεις Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Αθήνα Φιλιππίδης, Δ, (2005), Η Πολεοδομία στην Ελλάδα, Greek Architects, Αθήνα Διαδίκτυο Εφαρμογή Google Earth, (2010), Εικόνα οικισμού Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας «Ηράκλειο VII» Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, (2011), Ιστοσελίδα: 9

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 70 ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, Ν ο 21, 2013, 70-84 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αλεξάνδρα Ζαμάνη, 1 Γεώργιος Καραβοκύρος, 2 Βύρων Κοτζαμάνης, 3 Κωνσταντίνος Λαλένης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 2 0 1 4-2 0 1 9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το στρατηγικό σχέδιο του δήμου Παύλου Μελά υπηρετεί την ανάγκη καθοδήγησης των ενεργειών του δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες - Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015 2019 Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ... 1 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ... 2 ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1. ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.2 ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΓΗΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ ΟΙΚΙΣΤΕΣ 1.3 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1. ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.2 ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΓΗΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ ΟΙΚΙΣΤΕΣ 1.3 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1. ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.2 ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΓΗΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ ΟΙΚΙΣΤΕΣ 1.3 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Π.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.1 ΤΑ ΠΡΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας

Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 16(5): 97-132 Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας Σεραφείμ Πολύζος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 Σεπτέμβριος 2012 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Σελίδες 1 έως και 180) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ... 4 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυθαίρετη Δόμηση στην Ελλάδα: μια διερεύνηση

Η Αυθαίρετη Δόμηση στην Ελλάδα: μια διερεύνηση Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΒΑ Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία Η Αυθαίρετη Δόμηση στην Ελλάδα: μια διερεύνηση Όνομα: Αντώνιος Επώνυμο: Χατζηβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Σο πλαίσιο εξέλιξης των μικρών οικισμών στην Ελλάδα

Σο πλαίσιο εξέλιξης των μικρών οικισμών στην Ελλάδα Σο πλαίσιο εξέλιξης των μικρών οικισμών στην Ελλάδα Αναστάσιος Γιώτης Τοπογράφος, Υποψ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου-Τμήμα Γεωγραφίας, MSc Διαχείριση Πληροφοριών Γης & Χαρτογράφηση Περίληψη Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2011 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν. 3463/2006 Π.Δ. 185/2007 Υ.Α. 18183/2007 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 167/2007 ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1. Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των θεσμοθετημένων πολεοδομικών δεικτών προδιαγραφής για τις δημόσιες χρήσεις. Δρ. Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Αξιολόγηση των θεσμοθετημένων πολεοδομικών δεικτών προδιαγραφής για τις δημόσιες χρήσεις. Δρ. Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου α αειχώρος ει χ ώρ ο ς Αξιολόγηση των θεσμοθετημένων πολεοδομικών δεικτών προδιαγραφής για τις δημόσιες χρήσεις Ιωάννης Α. Πισσούριος Δρ. Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Informal housing in Greece and land use changes

Informal housing in Greece and land use changes Informal housing in Greece and land use changes Abstract This paper focuses on the analysis of informal housing phenomenon in light of current land use changes in Greece. During the last two decades, the

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ WP4 CoM Sustainable Action Plan Definition Task 4.1 Realisation of the SEAP and their formal acceptance by the Municipalities Mayors SUMMARY 1. Description

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΧΩΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥΣΗ 55 ΧΩΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ Ευγενία Τούση 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αφορμή για την παρούσα εργασία αποτέλεσε παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10 2.1 Σκοπιμότητα...10 2.2 Σημασία...12 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...12 2.4 Όργανα κατάρτισης...15

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Click here to get your free novapdf Lite registration key

Click here to get your free novapdf Lite registration key ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αιγάλεω, Δεκέì βριος 2011 Ιανουάριος 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Τοπικές Πολιτικές του Δήμου Αμαρουσίου

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Τοπικές Πολιτικές του Δήμου Αμαρουσίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Τοπικές Πολιτικές του Δήμου Αμαρουσίου Επιβλέπων Ν. Χλέπας Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση των Επιδράσεων των Περιφερειακών Πανεπιστημίων στην Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας

Προσέγγιση των Επιδράσεων των Περιφερειακών Πανεπιστημίων στην Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1 91 Προσέγγιση των Επιδράσεων των Περιφερειακών Πανεπιστημίων στην Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΑ Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...4 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ...7 Π.1 - ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 8 Π.1.1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου

LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου 1. Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 1991 την Κοινοτική Πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ανδρουλακάκη Ελευθερία, Χαρμαλιά Κωνσταντίνα Ακαδ. Έτος: 2007 2008 Εισαγωγή Σκοπός της εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα