Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών"

Transcript

1 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture-ISA) 1

2 Ένας υπολογιστής εκτελεί προγράµµατα: Προσκοµίζει την επόµενη εντολή από τη µνήµη Την αποκωδικοποιεί γα να δει τη λειτουργία της Προσκοµίζει τα δεδοµένα-τελεστές Εκτελεί την απαιτούµενη πράξη (πρόσθεση, πολλαπλασιασµό κλπ) Αποθηκεύει τα αποτελέσµατα (εάν απαιτείται) Καθορίζει την επόµενη εντολή (µέσω του απαριθµητή προγράµµατος) 2

3 Αρχιτεκτονική συνόλου εντολών (Instruction Set Architecture ISA) Η διασύνδεση µεταξύ λογισµικού και υλικού Ένα σύνολο εντολών που εκτελούνται απευθείας στο υλικό Ένα σύνολο εντολών που µπορεί να εκτελέσει ένας υπολογιστής Όλα τα προγράµµατα είναι συνδυασµοί αυτών των εντολών ιαφορετικοί υπολογιστές έχουν διαφορετικά ISA Η εικόνα µε την οποία εµφανίζεται ένα υπολογιστικό σύστηµα στον προγραµµατιστή/µεταγλωττιστή. Η εικόνα αυτή περιλαµβάνει: Το µοντέλο µνήµης Τους καταχωρητές Τις εντολές Τους τύπους δεδοµένων 3

4 Κατηγορίες Αρχιτεκτονικών Συνόλου Εντολών (1) Απλοποιηµένες Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (RISC (Reduced Instruction Set Computer) ISAs ) π.χ. MIPS, ARM, DEC Alpha, SUN Sparc, IBM 801 Απλές και σταθερού µήκους εντολές Λίγοι κύκλοι ρολογιού ανά εντολή Αρκετές εντολές ανά µεταφρασµένο πρόγραµµα Μπορεί να αντιµετωπιστεί από τις βελτιστοποιηµένες εκδόσεις των µεταγλωττιστών Μεγάλη απόδοση ταχύτερη εκτέλεση εντολών 4

5 Κατηγορίες Αρχιτεκτονικών Συνόλου Εντολών (2) Πολύπλοκες Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (CISC (Complex Instruction Set Computer) ISAs) π.χ. Intel x86, VAX, IBM 360/370 Πολύπλοκες και µεταβλητού µήκους εντολές Λίγες εντολές ανά µεταφρασµένο πρόγραµµα Πολλοί κύκλοι ρολογιού ανά εντολή Μπορεί να αντιµετωπιστεί µε την εξέλιξη της τεχνολογίας Πλέον το υλικό µεταφράζει τις CISC εντολές σε απλούστερες τύπου RISC µικρολειτουργίες 5

6 Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονικής Συνόλου Εντολών Εντολές Τύποι εδοµένων Μοντέλα Μνήµης Καταχωρητές ιευθυνσιοδότηση Λειτουργίες 6

7 Εντολές: Μορφή Εντολών Οι εντολές αποτελούν µέρος της συµβολικής (assembly) γλώσσας και της γλώσσας µηχανής Κώδικας λειτουργίας (Opcode) Τελεστέος 1 (Operand 1) Τελεστέος 2 (Operand 2) Μια εντολή αποτελείται από: Τελεστέος 3 (Operand 3) το πεδίο του κώδικα λειτουργίας (opcode) καθορίζει την πράξη που θα εκτελεστεί (π.χ. πρόσθεση) ένα ή περισσότερα πεδία τελεστέων (operands) η εντολή ενεργεί στους τελεστέους. Τελεστέος Ν (Operand N) 7

8 Εντολές: Μήκος Εντολών Σταθερό (π.χ. Alpha, ARM, MIPS, Power PC, SPARC) Συνήθως είναι 32 bits ιευκολύνει τη διοχέτευση(pipelining) superscalar Σπατάλη χώρου µνήµης (π.χ. 4 bytes για µια NOP εντολή) Μεγαλύτερα προγράµµατα Μεταβλητό (π.χ. Intel x86, VAX) Πιο συµπαγή προγράµµατα Πολύπλοκη ανάκτηση εντολής Από πού αρχίζει η επόµενη εντολή; ύσκολο (αλλά γίνεται) σε superscalarize/pipeline Υβριδικό: Συµβιβασµός σταθερού-µεταβλητού(32 bit+?) (π.χ. ARM Thumb) 8

9 Εντολές: Κωδικοποίηση (Encoding) Εντολών(1) Οι εντολές κωδικοποιούνται στο δυαδικό σύστηµα Κωδικοποίηση κώδικα λειτουργίας (opcode) 2 n λειτουργίες απαιτούν τουλάχιστον n bits Κωδικοποίηση τελεστέων Εξαρτάται από τους τρόπους διευθυνσιοδότησης που χρησιµοποιεί η συγκεκριµένη ISA Σε εντολές µε σταθερό µήκος, περισσότερη κωδικοποίηση σε κώδικες λειτουργίας περιορίζει την κωδικοποίηση των τελεστέων 9

10 Εντολές: Κωδικοποίηση (Encoding) Εντολών(2) Παράδειγµα: MIPS: Σταθερό µήκος: 32 bits, 3 µορφές, απλή κωδικοποίηση Μορφή-R: Μορφή -Ι: Μορφή -J: 10

11 Εντολές: Κωδικοποίηση (Encoding) Εντολών(3) Παράδειγµα: Intel x86: µεταβλητό µήκος κωδικοποίησης (1 µέχρι 17 bytes) 11

12 Τύποι εδοµένων Ορισµός: Αναπαράσταση των πληροφοριών σε συγκεκριµένες µορφές, τις οποίες χρησιµοποιούν οι εντολές Αριθµητικοί τύποι: Ακέραιοι (8, 16, 32, 64 bits), προσηµασµένοι ή απρόσηµοι Κινητής υποδιαστολής (32 ή 64 bits) απλής ή διπλής ακρίβειας BCD (Binary Coded Decimal) Μη αριθµητικοί τύποι: Χαρακτήρες (ascii, Unicode) Λογικές τιµές (Boolean) είκτες (διευθύνσεις µνήµης) ιαφορετικοί υπολογιστές υποστηρίζουν διαφορετικούς τύπους δεδοµένων στο επίπεδο του υλικού 12

13 Μοντέλο Μνήµης Το µοντέλο µνήµης σχετίζεται µε τον τρόπο που χρησιµοποιείται η µνήµη για να αποθηκεύσει δεδοµένα Συνηθισµένο µέγεθος µιας θέσης µνήµης: 1 byte Κάθε byte είναι µια ξεχωριστή διεύθυνση Τα bytes συνήθως οµαδοποιούνται σε λέξεις των 4 ή των 8 bytes Ευθυγράµµιση (alignment): Λέξεις των 4 bytes ξεκινάνε πάντα σε διεύθυνση πολλαπλάσια του 4 Λέξεις των 8 bytes ξεκινάνε πάντα σε διεύθυνση πολλαπλάσια του 8 Προσπέλαση σε µη ευθυγραµµισµένα δεδοµένα σηµαίνει διπλή προσπέλαση µνήµης (λέξεις των 4 byte):

14 Big Endian Little Endian Big Endian: Το περισσότερο σηµαντικό byte της λέξης αποθηκεύεται στη µικρότερη διεύθυνση (π.χ. MIPS) Little Endian: Το λιγότερο σηµαντικό byte της λέξης αποθηκεύεται στη µικρότερη διεύθυνση (π.χ. Intel x86, MIPS) Π.χ..word 0x , 0x9abcdef2 Little-Endian ιευθύνσεις byte. Μνήµη.. Big-Endian ιευθύνσει ς byte x x x x xf xde xbc x9a Μνήµη.... 0x12 0x34 0x56 0x78 0x9a 0xbc 0xde 0xf2 14

15 Καταχωρητές εν είναι όλοι οι καταχωρητές του επιπέδου της µικροαρχιτεκτονικής ορατοί στο επίπεδο ISA Καταχωρητές ειδικής χρήσης Απαριθµητής Προγράµµατος (Program Counter) Καταχωρητής Κατάστασης (Status Register) είκτης Στοίβας (Stack Pointer) Καταχωρητές Εισόδου/Εξόδου Καταχωρητές γενικής χρήσης Οι καταχωρητές αυτοί διαρθρώνονται (σε πλήθος και σε µέγεθος) ανάλογα µε τον επεξεργαστή που τους χρησιµοποιεί 15

16 Τρόποι ιευθυνσιοδότησης (Addressing Modes) Είναι οι τρόποι προσδιορισµού των διευθύνσεων των τελεστέων µιας εντολής. Οι τελεστέοι µπορεί να είναι σταθερές, καταχωρητές ή θέσεις µνήµης. π.χ.: Απ ευθείας διευθυνσιοδότηση (immediate addressing) Τα δεδοµένα αποτελούν µέρος της ίδιας της εντολής. Π.χ. opcode Καταχωρητής σταθερά Load R1 17 Φόρτωσε στον R1 τη σταθερά 17 16

17 ιευθυνσιοδότηση µέσω καταχωρητή (Register addressing) Τα δεδοµένα βρίσκονται σε κάποιον καταχωρητή Το όνοµα του καταχωρητή αποτελεί µέρος της ίδιας της εντολής. Π.χ.: opcode Καταχωρητής_3 Καταχωρητής_2 Καταχωρητής_1 Add R3 R2 R1 Πρόσθεσε τα περιεχόµενα των R2 και R1 και το αποτέλεσµα αποθήκευσέ το στον R3 17

18 ιευθυνσιοδότηση µνήµης (Memory addressing)(1) Τα δεδοµένα βρίσκονται στη µνήµη Η διεύθυνση της µνήµης αποτελεί µέρος της ίδιας της εντολής (άµεση διευθυνσιοδότηση µνήµης direct memory addressing). Π.χ. opcode Καταχωρητής Διεύθυνση μνήμης Load R Φόρτωσε στον καταχωρητή R1 το δεδοµένο που βρίσκεται στη διεύθυνση µνήµης

19 ιευθυνσιοδότηση µνήµης (Memory addressing)(2) Τα δεδοµένα βρίσκονται στη µνήµη Η διεύθυνση της µνήµης περιέχεται σε έναν καταχωρητή (έµµεση διευθυνσιοδότησης µνήµης µε χρήση καταχωρητή register indirect memory addressing) Το όνοµα του καταχωρητή αποτελεί µέρος της ίδιας της εντολής. Π.χ. opcode Καταχωρητής_3 Καταχωρητής_2 Καταχωρητής_1 Add R3 R2 (R1) Πρόσθεσε τα περιεχόµενα του καταχωρητή R2 µε το δεδοµένο της µνήµης η διεύθυνση του οποίου προσδιορίζεται από το περιεχόµενο του καταχωρητή R1. Το αποτέλεσµα αποθήκευσέ το στον R3 19

20 ιευθυνσιοδότηση µνήµης (Memory addressing)(3) Τα δεδοµένα βρίσκονται στη µνήµη Η διεύθυνση της µνήµης προκύπτει από το περιεχόµενο κάποιου καταχωρητή µε την προσθήκη µιας µετατόπισης (offset) Το όνοµα του καταχωρητή αποτελεί µέρος της ίδιας της εντολής Η µετατόπιση βρίσκεται στην εντολή (ή σε έναν καταχωρητή). Π.χ. opcode Καταχωρητής_3 Καταχωρητής_2 Καταχωρητής_1 Add R3 R2 (R1+14) Πρόσθεσε τα περιεχόµενα του καταχωρητή R2 µε το δεδοµένο της µνήµης η διεύθυνση του οποίου προσδιορίζεται από το περιεχόµενο του καταχωρητή R1 σύν 14. Το αποτέλεσµα αποθήκευσέ το στον R3 20

21 Λειτουργίες στην Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών Αριθµητικές και Λογικές πράξεις ADD, SUB, DIV, SHIFT, AND, OR, XOR, NOR, κλπ Μεταφορά δεδοµένων Από-προς καταχωρητές και µνήµη (Load, Store.) Έλεγχος ροής προγράµµατος ιακλάδωση µε ή χωρίς συνθήκη (branch, jump). Κλήση ρουτινών (call) -Επιστροφή (return) Λειτουργίες συστήµατος Κλήση συστήµατος. ιαχείριση µνήµης (memory management) Άλλες λειτουργίες Γραφικά, Strings, Εισόδου/Εξόδου 21

22 Παράδειγµα χρήσης εντολών: Intelx86 Load : 22% Conditional branch : 20% Compare : 16% Store : 12% Add : 8% And : 6% Sub : 5% Move register-register : 4% Call : 1% Σύνολο = 96% των εντολών που εκτελούνται Συµπεράσµατα: Οι εντολές που εκτελούνται πιο συχνά είναι οι πλέον απλές λειτουργίες ενός ISA. Τις λειτουργίες αυτές ας τις κάνουµε γρήγορες, καθώς αποτελούν τη συνήθη περίπτωση Πηγή: D. Patterson & J. Hennessy: Computer Architecture, 5 th Edition 22

23 Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών: MIPS Ανακοινώθηκε το 1985: MIPS I,II,III,IV,V, MIPS32, MIPS64 (στη συνέχεια όπου MIPS θα αναφερόµαστε στον MIPS32) Παρέχει αποτελεσµατική διοχέτευση µε σταθερό µήκος κωδικοποιηµένης εντολής Στους compilers παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής γρήγορου κώδικα Αρχιτεκτονική που γίνεται εύκολα κατανοητή Μεγάλο µερίδιο της αγοράς των πυρήνων ενσωµατωµένων επεξεργαστών Εφαρµογές σε ηλεκτρονικά ευρείας κατανάλωσης, εξοπλισµό δικτύων και αποθήκευσης, φωτογραφικές µηχανές, εκτυπωτές, σε κονσόλες παιχνιδιών, σε συστήµατα ελέγχου αυτοκινήτων 23

24 MIPS: Καταχωρητές Όνομα Αρίθμηση Χρήση $0 0 Ως η σταθερά τιμή 0 $at 1 Από τον assembler $v0-$v1 2-3 Για επιστρεφόμενες τιμές από διαδικασίες $a0-$a3 4-7 Ορίσματα διαδικασιών $t0-$t Για προσωρινές τιμές $s0-$s Για αποθηκευμένες μεταβλητές $t8-$t Για προσωρινές τιμές $k0-$k Για προσωρινές τιμές από το λειτουργικό σύστημα $gp 28 Καθολικός δείκτης $sp 29 Δείκτης στοίβας $fp 30 Δείκτης πλαισίου $ra 31 Για τη διεύθυνση επιστροφής 24

25 MIPS: Τύποι δεδοµένων 32- bit ακέραιοι (απρόσηµοι ή συµπληρώµατος ως προς 2) 32- bit πραγµατικοί αριθµοί (κινητής υποδιαστολής απλής ακρίβειας) 32- bit λέξεις, bytes και µισές λέξεις µπορούν να φορτωθούν στους καταχωρητές Μετά τη φόρτωση byte και µισών λέξεων, τα υπόλοιπα bit στον καταχωρητή παίρνουν ή την τιµή µηδέν ή το πρόσηµο της ποσότητας που αποθηκεύτηκε 25

26 MIPS: Οργάνωση µνήµης Η µνήµη διευθυνσιοδοτείται ανά byte Οι λέξεις είναι ευθυγραµµισµένες στη µνήµη (1 λέξη=32-bit): Λέξεις των 32-bit πρέπει να αρχίζουν από διεύθυνση που είναι πολλαπλάσιο του 4 Μισές λέξεις των 16-bit πρέπει να αρχίζουν από διεύθυνση που είναι πολλαπλάσιο του 2 26

27 MIPS: Εντολές Μορφής - Ι (1) 6 bit 5 bit 5 bit 16 bit opcode rs rt immediate Κωδικοποιεί: Εντολές φόρτωσης (Load) και αποθήκευσης (Store) λέξεων, µισών λέξεων και bytes Άµεσες αριθµητικές εντολές ιακλαδώσεις υπό συνθήκη opcode: κωδικός λειτουργίας rt: αριθµός καταχωρητή προορισµού ή προέλευσης rs: αριθµός καταχωρητή που περιέχει τη διεύθυνση βάσης immediate: (α) offset που προστίθεται στη διεύθυνση βάσης (για εντολές Load/Store), (β) µια σταθερά, (γ) offset, το οποίο αφού πολλαπλασιαστεί µε το 4, προστίθεται στον PC (για εντολές διακλάδωσης υπό συνθήκη) 27

28 MIPS: Εντολές Μορφής - Ι (2) Παράδειγµα εντολής διακλάδωσης υπό συνθήκη bne $t0, $s5, Exit Λειτουργία: Σύγκρινε τα περιεχόµενα των $t0 και $s5 και εάν δεν είναι ίσα διακλάδωσε στο Exit, διαφορετικά συνέχισε µε την επόµενη εντολή opcode rs rt Immediate Γλώσσα μηχανής bne $t0, $s5, Exit: PC = PC+(4*100) Exit Συμβολική γλώσσα ιευθυνσιοδότηση: Σχετική ως προς PC 28

29 MIPS: Εντολές Μορφής - Ι (3) Παράδειγµα άµεσης αριθµητικής εντολής addi $s1, $s2, 2 Λειτουργία: Πρόσθεσε τα περιεχόµενα του $s2 µε το 2 και το αποτέλεσµα αποθήκευσέ το στον $s opcode rs rt Immediate Γλώσσα μηχανής addi $s1, $s2, 2 Συμβολική γλώσσα ιευθυνσιοδότηση: Άµεση 29

30 MIPS: Εντολές Μορφής - Ι (4) Παράδειγµα εντολής φόρτωσης lw $t0, 24($t1) Λειτουργία: Φόρτωσε στον $t0 το περιεχόµενο της θέσης µνήµης µε διεύθυνση το περιεχόµενο του $t1 συν το opcode rs rt Immediate Γλώσσα μηχανής lw $t0, 24($t1) Συμβολική γλώσσα ιευθυνσιοδότηση: Βάσης 30

31 MIPS: Εντολές Μορφής - Ι (5) Παράδειγµα εντολής αποθήκευσης sw $t0, 1200($t1) Λειτουργία: Αποθήκευσε τον $t0 στη θέση µνήµης µε διεύθυνση το περιεχόµενο του $t1 συν το opcode rs rt Immediate Γλώσσα μηχανής sw $t0, 1200($t1) Συμβολική γλώσσα ιευθυνσιοδότηση: Βάσης 31

32 MIPS: Εντολές Μορφής - R (1) 6 bit 5 bit 5 bit 5 bit 5 bit 6 bit opcode rs rt rd shamt funct Κωδικοποιεί: Πράξεις της αριθµητικής και λογικής µονάδας µεταξύ καταχωρητών opcode: κωδικός λειτουργίας rs: αριθµός πρώτου καταχωρητή προέλευσης rt: αριθµός δεύτερου καταχωρητή προέλευσης rd: αριθµός καταχωρητή προορισµού shamt: ποσότητα ολίσθησης funct: κωδικός συνάρτησης (επεκτείνει τον κωδικό λειτουργίας) 32

33 MIPS: Εντολές Μορφής - R (2) Παράδειγµα εντολής πρόσθεσης add $s1, $s2, $s3 Λειτουργία: πρόσθεσε τους $s2 και $s3 και το αποτέλεσµα αποθήκευσέ το στον $s1 6 bit 5 bit 5 bit 5 bit 5 bit 6 bit opcode rs rt rd shamt Funct Γλώσσα μηχανής add $s1, $s2, $s3 Συμβολική γλώσσα ιευθυνσιοδότηση: µέσω καταχωρητή 33

34 MIPS: Εντολές Μορφής - R (3) Παράδειγµα εντολής AND and $s1, $s2, $s3 Λειτουργία: Κάνε τη λογική πράξη AND, bit προς bit, µεταξύ των καταχωρητών $s2 και $s3 και το αποτέλεσµα αποθήκευσέ το στον $s1 6 bit 5 bit 5 bit 5 bit 5 bit 6 bit opcode rs rt rd shamt Funct Γλώσσα μηχανής and $s1, $s2, $s3 Συμβολική γλώσσα ιευθυνσιοδότηση: µέσω καταχωρητή 34

35 MIPS: Εντολές Μορφής - R (4) Παράδειγµα εντολής ολίσθησης (Shift) sll $t2, $s0, 4 Λειτουργία: Ολίσθησε αριστερά τα περιεχόµενα του $s0 κατά 4 δυαδικές θέσεις και το αποτέλεσµα αποθήκευσέ το στον $t2. Στις θέσεις που ολισθαίνουν εισάγονται µηδενικά. 6 bit 5 bit 5 bit 5 bit 5 bit 6 bit opcode rs rt rd shamt Funct Γλώσσα μηχανής sll $t2, $s0, 4 0: γιατί δε χρησιμοποιείται Συμβολική γλώσσα ιευθυνσιοδότηση: µέσω καταχωρητή 35

36 MIPS: Εντολές Μορφής - J(1) 6 bit 26 bit opcode Διεύθυνση Κωδικοποιεί: Εντολές διακλάδωσης χωρίς συνθήκη εντολές διακλάδωσης σε διαδικασίες εντολές επιστροφής από διαδικασίες opcode: κωδικός λειτουργίας ιεύθυνση διακλάδωσης (προορισµού) = PC : ( ιεύθυνση x 4) 36

37 MIPS: Εντολές Μορφής - J(2) Παράδειγµα εντολής διακλάδωσης χωρίς συνθήκη J Label 6 bit 26 bit opcode Διεύθυνση Γλώσσα μηχανής J Label Συμβολική γλώσσα Label = 4000 x 4 =

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα! Σύνταξη εντολών! Θέματα σχετικά με τη προσπέλαση, οργάνωση μνήμης διευθύνση για κάθε byte διευθύνσεις λέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Σχεδιασµού Βέλτιστων Επεξεργαστών Ειδικού Σκοπού ΠΕΝΕ -2003

Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Σχεδιασµού Βέλτιστων Επεξεργαστών Ειδικού Σκοπού ΠΕΝΕ -2003 Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Σχεδιασµού Βέλτιστων Επεξεργαστών Ειδικού Σκοπού ΠΕΝΕ -2003 Τίτλος: Συγγραφείς: Κωδικός: Π 5.1 Έκδοση: 1.0 Τύπος: Εµπιστευτικότητα: Νικόλαος Καββαδίας (Ερευνητής Α.Π.Θ.) Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

2. Τεχνολογία επεξεργαστών

2. Τεχνολογία επεξεργαστών Κεφάλαιο 2: Τεχνολογία επεξεργαστών 21 2. Τεχνολογία επεξεργαστών 2.1 Επιλογές στη σχεδίαση επεξεργαστών Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit CPU) ή επεξεργαστής αποτελεί την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86 ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86 Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα! Λυση του lab02! Αρχιτεκτονική ARM σε τι μοιάζει και σε τι διαφέρει από τον MIPS! Αρχιτεκτονική x86 μια γρήγορη ματιά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στους Υπολογιστές (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Από τις διαλέξεις του κ. Σπύρου Καζαρλή ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΖΑΡΛΗΣ Καθηγητής Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΕΡΡΕΣ 202 Εισαγωγή στον Η/Υ BGC-8088 και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI 1 --ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-- Κεφάλαιο 1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Architecture and Engineering, K. Asanovic, CS1/2-52,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εκπαιδευτικό Σύστηµα BGC-8088 ρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Επίκουρος Καθηγητής Σέρρες, Σεπτέµβριος 2004 1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Καθηγητής Με την πολύτιμη συμβολή των συνεργατών Ιωάννη Μαδεμλή, και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502 Η εφαρµογή EMUL6502.COM είναι γραµµένη σε γλώσσα Turbo Pascal και επιτρέπει την προσοµοίωση του µ/ε 6502 σε PC κάτω από το DOS. Με την εκτέλεση της εφαρµογής εµφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση. Κεφάλαιο 3. Αριθµητική για υπολογιστές

Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση. Κεφάλαιο 3. Αριθµητική για υπολογιστές Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση Κεφάλαιο 3 Αριθµητική για υπολογιστές Ασκήσεις Η αρίθµηση των ασκήσεων είναι από την 4 η έκδοση του «Οργάνωση και Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα 6: Η αρχιτεκτονική του ARM. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να Κεεφάάλλααι ιοο:: 3Β ο Τίττλλοοςς Κεεφααλλααί ίοουυ: : Αρχιτεκτονική Ηλ/κου Τµήµατος των Υπολ. Συστηµάτων (Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε τις τιµές των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Το σηµερινό µάθηµα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Αρχιτεκτονική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων Υπολογιστικό Σύστηµα Κεντρική Μνήµη ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Καθηγητής Δασυγένη Μηνάς ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο ρόλος ενός λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Σκλάβος, Διδάσκων Π.Δ. 407/80. E mail : nsklavos@ceid.upatras.gr

Δρ. Νικόλαος Σκλάβος, Διδάσκων Π.Δ. 407/80. E mail : nsklavos@ceid.upatras.gr Δρ. Νικόλαος Σκλάβος, Διδάσκων Π.Δ. 407/80 E mail : nsklavos@ceid.upatras.gr 1 Ενότητα 1 3 Πλατφόρμα ΑΤ91 Εμπορικά Διαθέσιμη Αναπτυξιακή Πλακέτα: ΑΤ91SΑΜ9261ΕΚ της εταιρείας ATMEL. Υποστηρίζει την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 2010 Γραπτή Εργασία #3 Παράδοση: 28 Μαρτίου 2010 Άσκηση 1 (15 µονάδες) Ένας επεξεργαστής υποστηρίζει τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ παράρτημα του Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Σημειώσεις στο μάθημα Α εξαμήνου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Αφηρημένες έννοιες και τεχνολογία υπολογιστών 20. 2 Εντολές: η γλώσσα του υπολογιστή 64. Πρόλογος 11 Πρόλογος της Ελληνικής Έκδοσης 18

Περιεχόμενα. 1 Αφηρημένες έννοιες και τεχνολογία υπολογιστών 20. 2 Εντολές: η γλώσσα του υπολογιστή 64. Πρόλογος 11 Πρόλογος της Ελληνικής Έκδοσης 18 Περιεχόμενα Πρόλογος 11 Πρόλογος της Ελληνικής Έκδοσης 18 1 Αφηρημένες έννοιες και τεχνολογία υπολογιστών 20 1.1 Εισαγωγή 21 1.2 Κάτω από το πρόγραμμά σας 29 1.3 Κάτω από το κάλυμμα 33 1.4 Πραγματικότητα:

Διαβάστε περισσότερα