Εντολές γλώσσας μηχανής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εντολές γλώσσας μηχανής"

Transcript

1 Εντολές γλώσσας μηχανής Στον υπολογιστή MIPS η εντολή πρόσθεσε τα περιεχόμενα των καταχωρητών 17 και 20 και τοποθέτησε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή 9 έχει την μορφή:

2 Πεδία εντολής γλώσσας μηχανής

3 Είδη εντολών γλώσσας μηχανής Εντολές μεταφοράς δεδομένων Αριθμητικές εντολές Εντολές λογικών πράξεων Εντολές ελέγχου της ροής του προγράμματος Εντολές εισόδου/εξόδου

4 Είδη και μγ μέγεθος δεδομένων Οι γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου υποστηρίζουν μια μεγάλη ποικιλία από είδη δεδομένων Τα δεδομένα αποθηκεύονται στην μνήμη του υπολογιστή με ένα ενιαίο τρόπο Έννοια της λέξης

5 Είδη και μγ μέγεθος δεδομένων χαρακτήρες (8 δυαδικά ψηφία) ακέραιοι 8 δυαδικών ψηφίων (μια ψηφιολέξη) ακέραιοι 16 δυαδικών ψηφίων (μισή λέξη) ακέραιοι 32 δυαδικών δ ψηφίων (μια λέξη) ) ακέραιοι 64 δυαδικών ψηφίων (διπλή ή λέξη) αριθμοί 32 δυαδικών ψηφίων κινητής υποδιαστολής απλής ακρίβειας αριθμοί 64 δυαδικών ψηφίων κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας

6 Οργάνωση της κύριας μνήμης Μια ψηφιολέξη ανά θέση μνήμης

7 Οργάνωση της πληροφορίας στον καταχωρητή

8 Απεικόνιση ανάλογη του μγ μεγέθους ψηφιολέξη 3 ψηφιολέξη 2 ψηφιολέξη 1 καταχωρητής ψηφιολέξη 0 κύρια μνήμη διεύθυνση ψηφιολέξη 0 ψηφιολέξη 1 ψηφιολέξη 2 ψηφιολέξη 3 ψηφιολέξη 0 ψηφιολέξη 1 λέξη μισή λέξη... Intel x86 απεικόνιση ανάλογη του μεγέθους (little endian)

9 Απεικόνιση αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους ψηφιολέξη 3 ψηφιολέξη 2 ψηφιολέξη 1 καταχωρητής ψηφιολέξη 0 κύρια μνήμη διεύθυνση ψηφιολέξη 3 ψηφιολέξη 2 ψηφιολέξη 1 ψηφιολέξη 0 ψηφιολέξη 1 ψηφιολέξη 0 λέξη μισή λέξη... Motorola 680x0 απεικόνιση αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους (big endian)

10 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τρόπου απεικόνισης Μεταφορά μεταξύ κύριας μνήμης και καταχωρητή Μεταφραστής Αποθήκευση χειρονακτικά Ανάγνωση δεδομένων από αρχείο

11 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τρόπου απεικόνισης Ανάλογη του μεγέθους Βασική διεύθυνση +0 ψηφιολέξη 0 Βασική διεύθυνση +1 ψηφιολέξη 1 Βασική διεύθυνση +2 ψηφιολέξη 2 Βασική διεύθυνση +3 ψηφιολέξη 3 Αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους Βασική διεύθυνση +0 ψηφιολέξη 3 Βασική διεύθυνση +1 ψηφιολέξη 2 Βασική διεύθυνση +2 ψηφιολέξη 1 Βασική διεύθυνση +3 ψηφιολέξη 0

12 Ευθυγραμμισμένες διευθύνσεις (data allignment) Όταν η φυσική διεύθυνση της κύριας μνήμης στην οποία είναι αποθηκευμένο κάθε δεδομένο είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους του δεδομένου (το μήκος του δεδομένου το μετράμε σε πολλαπλάσια του μήκους της θέσης μνήμης), τότε λέμε ότι οι διευθύνσεις των δεδομένων στην κύρια μνήμη είναι ευθυγραμμισμένες (data alignment)

13 Ευθυγραμμισμένες διευθύνσεις (data allignment) Τελούμενο Μήκος τελούμενου σε ψηφιολέξεις Τιμή των 4 λιγότερο σημαντικών δυαδικών ψηφίων της διεύθυνσης ψηφιολέξη 1 xxxx Μισή λέξη 2 xxx0 λέξη 4 xx00 Διπλή λέξη 8 x000 Τετραπλή λέξη

14 Ευθυγραμμισμένες διευθύνσεις (data allignment) διεύθυνση Χ00000 Χ00001 struct S1 { double a; /* διπλή λέξη*/ Χ00010 char b; /* ψηφιολέξη*/ / Χ00011 int c; /* λέξη*/ Χ00100 short d; /* μισή λέξη */ Χ00101 Χ00110 } example1; Χ00111 Χ01000 Χ01001 Χ01010 Χ01011 Χ01100 Χ01101 Χ01110 Χ01111 Χ10000 Χ10001 Χ10010 Χ10011 μεταβλητή a b c d

15 Ευθυγραμμισμένες διευθύνσεις (data allignment) διεύθυνση Χ00000 struct S2 { Χ00001 double a; /* διπλή λέξη*/ Χ00010 char b; /* ψηφιολέξη*/ / Χ00011 short d; /* μισή λέξη */ Χ00100 int c; /* λέξη*/ Χ00101 } example2; Χ00110 Χ00111 Χ01000 Χ01001 Χ01010 Χ01011 Χ01100 Χ01101 Χ01110 Χ01111 μεταβλητή a b d c

16 Υποστήριξη δεδομένων διαφόρων μεγεθών Αριθμητικές μονάδες;

17 Επέκταση ορίων τελούμενου σε παράσταση συμπληρώματος ως προς 2 X μ-1 X μ-2 X Ζ ν-1 Ζ μ+1 Ζ μ Ζ μ-1 Ζ μ-2 Ζ 0

18 Τρόποι διευθυνσιοδότησης της κύριας μνήμης (Addressing Modes) Άμεσος τρόπος διευθυνσιοδότησης (Immediate Addressing Mode) Κατ ευθείαν τρόπος διευθυνσιοδότησης (Direct Addressing Mode)» Μνήμης» Καταχωρητή Έμμεσος τρόπος διευθυνσιοδότησης (Indirect Addressing Mode)» Με χρήση καταχωρητή» Με χρήση της κύριας μνήμης Σχετική διευθυνσιοδότηση (relative addressing mode)

19 Άμεσος τρόπος διευθυνσιοδότησης ης

20 Κατ ευθείαν τρόπος διευθυνσιοδότησης (Direct Addressing Mode) Κατ ευθείαν τρόπος διευθυνσιοδότησης» Μνήμης» Καταχωρητή

21 Κατ ευθείαν τρόπος διευθυνσιοδότησης θέσης μνήμης

22 Κατ ευθείαν τρόπος διευθυνσιοδότησης καταχωρητή

23 Έμμεσος τρόπος διευθυνσιοδότησης (Indirect Addressing Mode) Έμμεσος τρόπος διευθυνσιοδότησης» με χρήση καταχωρητή» με χρήση της κύριας μνήμης

24 Έμμεσος τρόπος διευθυνσιοδότησης με χρήση καταχωρητή

25 Έμμεσος τρόπος διευθυνσιοδότησης με χρήση θέσης μνήμης

26 Σχετική διευθυνσιοδότηση η

27 Σχετική διευθυνσιοδότηση η Επειδή ολόκληρη η διεύθυνση δεν χρειάζεται να υπάρχει στο πεδίο του τελούμενου της εντολής, το μήκος της εντολής μπορεί να ελαττωθεί

28 Σχετική διευθυνσιοδότηση η

29 Σχετική διευθυνσιοδότηση η Επειδή ολόκληρη η διεύθυνση δεν χρειάζεται να υπάρχει στο πεδίο του τελούμενου της εντολής, το μήκος της εντολής μπορεί να ελαττωθεί Είναι δυνατόν να έχουμε προγράμματα σε εκτελέσιμη μορφή που μπορούν να εκτελεστούν σωστά σε οποιαδήποτε περιοχή της κύριας μνήμης και αν φορτωθούν (statically position independent programs)

30 Σχετική διευθυνσιοδότηση η... ADD r1, r2, r3 MULT r1, r4, r5 BRE r3, r5, d SUB r6, r5, r8

31 Σχετική διευθυνσιοδότηση η Επειδή ολόκληρη η διεύθυνση δεν χρειάζεται να υπάρχει στο πεδίο του τελούμενου της εντολής, το μήκος της εντολής μπορεί να ελαττωθεί Είναι δυνατόν να έχουμε προγράμματα σε εκτελέσιμη μορφή που μπορούν να εκτελεστούν σωστά σε οποιαδήποτε περιοχή της κύριας μνήμης και αν φορτωθούν (statically position independent programs) Αλλάζοντας το περιεχόμενο του καταχωρητή Α ο επεξεργαστής μπορεί να αλλάξει τις απόλυτες διευθύνσεις που αναφέρονται από μία ομάδα εντολών Β (relocatability of programs and data segments)

32 Σχετική διευθυνσιοδότηση η r r MULT r1, r4, r5 104 JME r3, r5, 52, r STORE c, r MULT r1, r4, r5 104 JME r3, r5, 52, r STORE c, r5 252 DIV r5, r6, r8 552 DIV r5, r6, r8

33 Σχετική διευθυνσιοδότηση η Επειδή ολόκληρη η διεύθυνση δεν χρειάζεται να υπάρχει στο πεδίο του τελούμενου της εντολής, το μήκος της εντολής μπορεί να ελαττωθεί Είναι δυνατόν να έχουμε προγράμματα σε εκτελέσιμη μορφή που μπορούν να εκτελεστούν σωστά σε οποιαδήποτε περιοχή της κύριας μνήμης και αν φορτωθούν (statically position independent programs) Αλλάζοντας το περιεχόμενο του καταχωρητή Α ο επεξεργαστής μπορεί να αλλάξει τις απόλυτες διευθύνσεις που αναφέρονται από μία ομάδα εντολών Β (relocatability of programs and data segments) Ο καταχωρητής Α μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση δεικτών ώστε να διευκολυνθεί η επεξεργασία δεδομένων με δείκτες

34 Μηχανισμός στοίβας (stack)

35 Ταξινόμηση η βάσει του συνόλου εντολών Αρχιτεκτονικές που βασίζονται στη χρήση: του μηχανισμού στοίβας (stack architectures) του συσσωρευτή (accumulator architectures) καταχωρητών γενικού σκοπού (general-purpose rpose register architectures) res)» καταχωρητή-μνήμης ήμης» καταχωρητή καταχωρητή

36 Αρχιτεκτονική μηχανισμού στοίβας: μορφή εντολών

37 Εκτέλεση προγράμματος σε μηχανή που βασίζεται στη χρήση του μηχανισμού στοίβας

38 Αρχική κατάσταση Πρόγραμμα PUSH A PUSH B MUL PUSH C ADD

39 Μετά την εκτέλεση της εντολής PUSH A Πρόγραμμα PUSH A PUSH B MUL PUSH C ADD

40 Μετά την εκτέλεση της εντολής PUSH B Πρόγραμμα PUSH A PUSH B MUL PUSH C ADD

41 Εκτέλεση της εντολής MUL : Πρώτο βήμα Η εντολή MUL εκτελείται σε τρία βήματα B Πολλαπλασιαστής

42 Εκτέλεση της εντολής MUL : Δεύτερο βήμα B Α Πολλαπλασιαστής

43 Μετά την εκτέλεση της εντολής MUL Πρόγραμμα PUSH A PUSH B MUL PUSH C ADD

44 Μετά την εκτέλεση της εντολής PUSH C Πρόγραμμα PUSH A PUSH B MUL PUSH C ADD

45 Εκτέλεση της εντολής ADD : Πρώτο βήμα Η εντολή ADD εκτελείται σε τρία βήματα C Αθροιστής

46 Εκτέλεση της εντολής ADD : Δεύτερο βήμα C B*A Αθροιστής

47 Μετά την εκτέλεση της εντολής ADD Πρόγραμμα PUSH A PUSH B MUL PUSH C ADD

48 Αρχιτεκτονική μηχανισμού στοίβας: infix συμβολισμός postfix συμβολισμό E = A * (B + D) - C*F E= A* (B + D) - C*F = = A * BD+ -CF*= = ABD+* - CF* = = CF*ABD+* -

49 Αρχιτεκτονική μηχανισμού στοίβας: Παράδειγμα εκτέλεσης προγράμματος E = A * (B + D) - C*F = CF*ABD+* - ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟΙΒΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ (ΚΟΡΥΦΗ ΣΤΟΙΒΑΣ ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) PUSH C C PUSH F F, C MUL F*C PUSH A A, F*C PUSH B B, A, F*C PUSH D D, B, A, F*C ADD D + B, A, F*C MUL (D + B)*A, F*C SUB (D + B)*A - F*C POP E KENO

50 Αρχιτεκτονική συσσωρευτή: μορφή εντολών

51 Αρχιτεκτονική συσσωρευτή: Παράδειγμα εκτέλεσης προγράμματος E=A*(B+D)-C*F ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σ = ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ) LOAD C Σ = C MUL F Σ = C*F STORE E E = C*F LOAD B Σ = Β ADD D Σ = Β + D MUL A Σ = (Β + D)* A SUB E Σ = (Β + D)* A - C*F STORE E E = (Β + D)* A - C*F

52 Αρχιτεκτονικές καταχωρητών γενικού σκοπού» καταχωρητή-μνήμης ήμης» καταχωρητή καταχωρητή

53 Αρχιτεκτονική καταχωρητή-μνήμης: μορφή εντολών

54 Παράδειγμα αρχιτεκτονικής καταχωρητή- μνήμης: εκτέλεση προγράμματος E = A * (B + D) - C*F ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ LOAD R1, C R1 = C MUL R1, F R1 = R1 * F = C * F STORE E, R1 E = R1 = C * F LOAD R2, B R2 = B ADD R2, D R2 = R2 + D = B + D MUL R2, A R2 = R2 * A = (B + D) * A SUB R2, E R2 = R2 E = (B+D)*A C*F STORE E, R2 E = R2 = (B+D)*A C*F

55 Αρχιτεκτονική καταχωρητή- καταχωρητή: μορφή εντολών

56 Αρχιτεκτονική καταχωρητή-καταχωρητή: Παράδειγμα εκτέλεσης προγράμματος E = A * (B + D) - C*F ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ LOAD R1, A R1 = A LOAD R2, B R2 = B LOAD R3, D R3 = D ADD R4, R2, R3 R4 = R2 + R3 = B + D MUL R5, R1, R4 R5 = R1*R4 = A*(B + D) LOAD R6, C R6 = C LOAD R7, F R7 = F MUL R8, R6, R7 R8 = R6 * R7 = C*F SUB R9, R5, R8 R9 = A*(B + D) - C*F STORE E, R9 E = R9 = A*(B + D) - C*F

57 Αρχιτεκτονική με εντολές καταχωρητή-μνήμης και καταχωρητή -καταχωρητή: Παράδειγμα εκτέλεσης προγράμματος E = A * (B + D) - C*F ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ LOAD R1, C R1 = C MUL R1, F R1 = R1 * F = C * F LOAD R2, B R2 = B ADD R2, D R2 = R2 + D = B + D MUL R2, A R2 = R2 * A = (B + D) * A SUB R2, R1 R2 = R2 R1 = (B+D)*A C*F STORE E, R2 E = R2 = (B+D)*A C*F

58 Σύνολο εντολών γλώσσας μηχανής Πρέπει να υποστηρίζει τις λειτουργίες που είναι χρήσιμες Πρέπει να επιτρέπει την αποδοτική υλοποίηση όσον αφορά Ταχύτητα εκτέλεσης Κόστος υλοποίησης Κατανάλωση ισχύος

59 Σύνολο εντολών γλώσσας μηχανής η εννοιολογική διαφορά μεταξύ γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου και γλώσσας μηχανής γεφυρώνεται από τον μεταγλωττιστή Άρα ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το σύνολο εντολών;

60 Υπολογιστές πολύπλοκου συνόλου εντολών, CISC (Complex Instruction Set Computers) Το σύνολο των εντολών σε επίπεδο γλώσσας μηχανής περιλαμβάνει: Πολύπλοκες και πανίσχυρες εντολές που εννοιολογικά βρίσκονται κοντά στις εντολές των γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου Μεγάλο αριθμό από κωδικούς λειτουργίας, τρόπους διευθυνσιοδότησης και είδη δεδομένων

61 Υπολογιστές πολύπλοκου συνόλου εντολών Παράδειγμα εντολής mem(r1) = mem(r2+r3)*mem(r4+disp)

62 Υπολογιστές πολύπλοκου συνόλου εντολών Μειονεκτήματα: α. οι μεταγλωττιστές δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν πάντα με τον καλύτερο τρόπο τις πολύπλοκες εντολές γλώσσας μηχανής β. πολύπλοκη μονάδα ελέγχου με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η εκτέλεση και των πιο απλών εντολών γ. η μονάδα ελέγχου καταλάμβανε μεγάλο μέρος του επεξεργαστή

63 Υπολογιστές απλού συνόλου εντολών, RISC (Reduced Instruction Set Computers) Το σύνολο των εντολών σε επίπεδο γλώσσας μηχανής περιλαμβάνει: απλές εντολές που εκτελούν στοιχειώδεις λειτουργίες εντολές με μεγάλο βαθμό κανονικότητας αο όηας μικρός αριθμός από απλούς τρόπους διευθυνσιοδότησης δό

64 Υπολογιστές πολύπλοκου συνόλου εντολών και Υπολογιστές απλού συνόλου εντολών Εντολή σε CISC mem(r1) = mem(r2+r3)*mem(r4+disp) Πρόγραμμα ργρμμ σε RISC r5 = r2+r3 /* υπολογισμός της διεύθυνσης του πρώτου αριθμού */ loadf fp1, (r5) /* μεταφορά σε καταχωρητή κινητής υποδιαστολής του πρώτου αριθμού */ loadf dffp2, 2(4+di (r4+disp) /* μεταφορά σε καταχωρητή κινητής υποδιαστολής του δεύτερου αριθμού*/ multf fp3, fp1 fp2 /* πολλαπλασιασμός αριθμών κινητής υποδιαστολής */ store (r1), fp3 /* αποθήκευση αποτελέσματος στη μνήμη */

65 Υπολογιστές απλού συνόλου εντολών Πλεονεκτήματα Η μετάφραση από μια γλώσσα προγραμματισμού σε γλώσσα μηχανής είναι απλή Απαιτείται λιγότερη επιφάνεια πυριτίου για την υλοποίηση του επεξεργαστή. Το απλούστερο σύνολο εντολών οδηγεί επίσης σε μικρότερους σχεδιαστικούς χρόνους, ευκολότερη επιβεβαίωση σχεδιασμού και ευκολότερο έλεγχο ορθής λειτουργίας Μειονεκτήματα Για συγγραφή του ίδιου δουπρογράμματος ος απαιτείται α α μεγαλύτερο πλήθος εντολών γλώσσας μηχανής

66 Κωδικοποίηση Συνόλου Εντολών Ο τρόπος αναπαράστασης των εντολών μέσω του δυαδικού επηρεάζει: α. Το μέγεθος του προγράμματος σε γλώσσα μηχανής β. Την υλοποίηση της μονάδας ελέγχου

67 Κωδικοποίηση Συνόλου Εντολών α. Κωδικοποίηση του τρόπου διευθυνσιοδότησης β. Έχουν όλες οι εντολές το ίδιο μήκος;» εντολές με διαφορετικά μήκη: VAX» κάθε είδος εντολής έχει σταθερό μήκος: Intel 80x86» όλες οι εντολές το ίδιο μήκος: MIPS, PowerPC, SPARC

68 Υποστήριξη γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου α. Εντολές β. Υποστήριξη χρόνου ζωής μεταβλητών γ. Υποστήριξη συναρτήσεων ρή και διαδικασιών

69 Χρήση μνήμης

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture-ISA) 1 Ένας υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Πάτρα 1 Οκτωβρίου 2009 Δημήτρης Νικολός

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Πάτρα 1 Οκτωβρίου 2009 Δημήτρης Νικολός ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό περιέχει ένα σύνολο αναλυτικά λυμένων ασκήσεων που καλύπτουν πλήρως την ύλη του βιβλίου «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Δημήτρης Νικολός, Β. Γκιούρδας Εκδοτική, 2008». Στο βιβλίο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

2. Τεχνολογία επεξεργαστών

2. Τεχνολογία επεξεργαστών Κεφάλαιο 2: Τεχνολογία επεξεργαστών 21 2. Τεχνολογία επεξεργαστών 2.1 Επιλογές στη σχεδίαση επεξεργαστών Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit CPU) ή επεξεργαστής αποτελεί την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 2010 Γραπτή Εργασία #3 Παράδοση: 28 Μαρτίου 2010 Άσκηση 1 (15 µονάδες) Ένας επεξεργαστής υποστηρίζει τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 6 --0 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Θέμα. Τι γνωρίζετε για την τοπικότητα των αναφορών και ποιών μονάδων του υπολογιστή ή τεχνικών η απόδοση εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στους Υπολογιστές (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI 1 --ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-- Κεφάλαιο 1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I

Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα ΨHΦIAKA ΣYΣTHMATA Τόµος B' Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Καθηγητής Με την πολύτιμη συμβολή των συνεργατών Ιωάννη Μαδεμλή, και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86 ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86 Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα! Λυση του lab02! Αρχιτεκτονική ARM σε τι μοιάζει και σε τι διαφέρει από τον MIPS! Αρχιτεκτονική x86 μια γρήγορη ματιά στη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Από τις διαλέξεις του κ. Σπύρου Καζαρλή ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΖΑΡΛΗΣ Καθηγητής Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΕΡΡΕΣ 202 Εισαγωγή στον Η/Υ BGC-8088 και τον

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα 6: Η αρχιτεκτονική του ARM. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 1 of 10 ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2007 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 17-20 Δεκεμβρίου 2007 Στο τελευταίο αυτό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Architecture and Engineering, K. Asanovic, CS1/2-52,

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα