ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες , , , , ,83 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , , , , ,00 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής , , , , ,60 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , ,77 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης , , , , ,30 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων , , , , ,55 35 Υπηρεσίες πρασίνου , , , , ,40 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας , , , , ,00 45 Υπηρεσία νεκροταφείων , , , , ,22 50 Δημοτική Αστυνομία , , , , ,00 70 Λοπές υπηρεσίες , , , , ,00 <ANEY> <Άνευ Υπηρεσίας> , , , , ,33 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 1

2 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ : 00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Γενικές Υπηρεσίες ΓΕΝΙΚΗ : 6 Έξοδα χρήσης : 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ω Τακτικές αποδοχές , , , , , Δώρα Εορτών 5.500, ,00 0,00 0,00 0, Επίδομα αδείας 2.500, ,60 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΚΥΤ 2.200, , , , , Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 6.220, , , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) 1.300, , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων επικουρικό 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 2

3 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)(άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο /97) 2.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3.500, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Δαπανες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν 2597/97) 5.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Ω 611 3

4 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 8.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , , , Αμοιβή ιατρού για τον Ε.Ε.Σ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μαγνητοφωνηση απομαγνητοφώνηση - δακτυλογράφηση πρακτικων Δ.Σ ,00 0, , , , Αμοιβή σώματος ορκωτων εκτιμητών ,00 0, , , , Φυλαξη- ασφάλεια των δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Φυλής , ,40 0,00 0,00 0, Σύνταξη σχεδίου δράσης για την Βιώσιμη Αειφόρο Ενέργεια Σ.Δ.Α.Ε ,00 0, , , , Αμοιβή γιατρού εργασίας 5.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω 612 4

5 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) , , , , ,00 Αντιμισθία του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης άρθρο 77 παρ.6 Ν.3852/ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων , ,08 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,08 0,00 0,00 0,00 Εξοδα κίνησης προέδρων συμβουλίων δημοτικων κοινοτήτων αρθρο 79 Ν3852/ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΔΚΚ) ν2685/99) 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 2.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω 613 5

6 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Ω Αμοιβές προσωπικού ΚΕΠ 9.240, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αποζημιώσεις μελών φορολογικών Επιτρόπων 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ,00 0, , , ,00 Εκτέλεση εργασίας επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου Φυλής για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ενταξη της πράξης καινοτόμες και ανοιχτές υπηρεσίες ηλεκτρονικης συμμετοχής (eparticipation)και ένταξης (einclusion) των πολιτων του Δημου Φυλης στο δημόσιο διάλογο και τον αειφορο δημοκρατικό προγ== ,00 0, , , ,00 6

7 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Προετοιμασία έργων του Δήμου για υποβολή και χρηματοδότητηση στα Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" και Ι "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"(προμελέτες, ΤΠΔΔ, τεύχη διαγωνισμών,συνοδευτικά έντυπα κ.λπ. 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Ω Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Εξοδα κίνησης Δημοτικών εισπρακτόρων ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 7

8 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ : 62 Παροχές τρίτων Ω Ταχυδρομικά Τέλη 6.500, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Κινητή Τηλεφωνία ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Λοπές επικοινωνίες-curier ,00 0, , , , Τέλη ειδικών ραδιοδικτύων 2.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Ενοίκια - Μισθώματα , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Συντήρηση Δικτύου Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών ,00 0, , , ,00 8

9 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ A.M.114/2012 Eργασία για την προμήθεια απαραίτητου λογισμικού και εξοπλισμού υποστήριξης τμήματος Επικοινωνίας Δημοτών (contact center) του Δ.Φυλής ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Ω Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Φωτισμός και κίνηση 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Δαπανες φύλαξης κτιρίων και κοινοχρηστων χωρων (αρθ. 21 παρ. 11 ν 3731/2008 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 63 Φόροι - Τέλη Ω Καταβολή τέλους κτηματολογίου 2.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 9

10 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Ω Παρακράτηση ΤΑΠ υπέρ ΚΕΔΚΕ , , , , , Λοιποί φόροι τέλη 1.000,00 409,59 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 64 Λοιπά γενικά έξοδα Ω Μεταφορές προσώπων 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 641 0,00 0, , , ,00 Ω Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.000,00 0,00 100,00 100,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 100,00 100,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Ω

11 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 5.000,00 100, , , ,00 Φιλοξενία διαδυκτυακών εφαρμογών και συντήρησης ιστοσελίδας INTRANET 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 100, , , ,00 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 100, , , ,00 Ω Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Συνδρομές INTERNET 5.000,00 0, , , ,00 11

12 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Λοιπές συνδρομές 3.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Ω Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , , , Αποζημειώσεις πολιτών από φθορές σε οχήματα 2.000,00 0, , , , Αποζημιώσεις πολιτών από φυσικά φαινόμενα & λοιπές καταστροφές 2.000,00 0, , , , Αποζημιώσεις πολιτών για ζημιές σε ακίνητο από υπαιτιότητα του Δήμου , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Ω

13 Ω ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Τόκοι δανείων εσωτερικού Εμπορική Τράπεζα , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Εθνικής Τράπεζας , ,56 0,00 0,00 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΤΠΔ , , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τράπεζας Πειραιώς , , , , ,00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Εμπορικής Τράπεζας , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,52 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,52 Ω Τόκοι Δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ , , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού 4.425, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 13

14 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ,00 0, , , , Τόκοι δανείων εσωτερικοκύ Τράπεζας Πειραιώς 3.140, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,52 : 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Ω Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Ω Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές και σχολικοί τροχονόμοι , , , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για την συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (αρθ.94/παρ.4 περ.25) , ,23 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 14

15 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Επιχ/ση στους Παιδικούς Σταθμούς Ανω Λιοσίων , , , , , Επιχορήγηση στους Παιδικούς Σταθμούς Ζεφυρίου , , , , , Επιχ/ση Α Παιδικού Σταθμού Φυλής , , , , , Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής , , , , ,00 Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής "Η ΠΑΡΝΗΘΑ" , , , , ,00 Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Εισφορά υπέρ συνδέσμων , , , , , Εισφορά υπέρ του ΑΣΔΑ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών 2.000,00 0, , , , Εισφορά για την καταπολέμηση κουνουπιών 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 15

16 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Υπέρ Ιερού Πανάγιου Τάφου 880,00 0,00 880,00 880,00 880,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 880,00 880,00 880,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,06 Ω Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου καταστροφή αρουραίων και ακριδών 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία(αμεα) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Υπουργείου Πολι== ,00 0,00 1,00 1,00 1,00 16

17 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου & Εθνικου Κ/κου Παν/μίου Αθηνών(Ε.Κ.Π.Α.)για εκπόνηση ερ/κου εργου για το φ/νο του σχολικού εκφοβισμού,η σχεση με ψυχ/κες παραμ/ρους - οικογενεια -σχολειουκοινων.περιβαλ.τος ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Συνδρομή στη διαδημοτική εταιρεία Eυρωπαϊκός Ομιλος Εδαφικής Συνεργασίας Ε.O.E.Σ.(πρ."Εύξεινη Πόλη") ,00 0, , , , Συμμετοχή στο πρόγραμμα Lifelonglearnihg -Leonardo ,18 0, , , , Επιχορήγηση από την Ε.Ε. για το πρόγραμμα Integrow 2.200,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,18 0, , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,31 : 68 Λοπά έξοδα Ω Λοιπές εγγύησεις ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 17

18 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Ω Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Τόκοι υπερημερίας χρήσης ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Εξοδα εφαρμογής άρθρων /Ν. 3463/ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,83 ΓΕΝΙΚΗ : 7 Επενδύσεις : 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Ω

19 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Προμήθεια Λογισμικού OracleBI (Business Inteligence) και Ανάπτυξη Ειδικού Λογισμικού (custom) Παρακολούθησης της Οικονομικής Διαχείρησης του Δήμου ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού σε 5.800,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 : 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) Ω Αναπτυξιακή Συμπραξη "ΧΑΣΙΑ" , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Συμμετοχή στην επιχείρηση Αέριο Πόλης Α.Ε. (ΠΕΔΦΑ 1.500,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 19

20 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ , , , , ,83 ΦΟΡΕΑΣ : 10 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες ΓΕΝΙΚΗ : 6 Έξοδα χρήσης : 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ω Τακτικές αποδοχές , , , , , Δώρα Εορτών , ,40 0,00 0,00 0, Επίδομα αδείας , ,60 0,00 0,00 0, Εκλογικό επίδομα 5.101,92 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , , , , , Αποζημίωση Γραμματέων ΔΣ 0,00 0, , , , Αποζημίωση Ληξιάρχου , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Τακτικές αποδοχές , , , , , Δώρα Εορτών , ,60 0,00 0,00 0, Επίδομα αδείας , ,00 0,00 0,00 0, Εκλογικό επίδομα 5.548,08 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 20

21 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Τακτικές αποδοχές προσωπικού εκτάκτων υπαλλήλων , , , , , Δώρα εορτών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Επίδομα αδείας 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΟΧ 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ , , , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ 3.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 2.510, , , , ,00 Εργοδοτικές εισφορες προσωπικού στο Δημόσιο υπέρ ΤΕΑΔΥ 3.947, , , , ,00 21

22 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Εργοδοτικές εισφ.τεαδυ Βαρέα 0,75% 151,00 60,58 151,00 151,00 151, Εργοδοτικές εισφορες Ταμείο Νομικών 1.120, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ , , , , , Ταμείο Νομικών Εργοδότη 1.146, ,59 785,00 785,00 785,00 Εργοδοτική εισφορά Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων 795,00 0,00 795,00 795,00 795, Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΚΕΑΔ 600,00 0,00 100,00 100,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 5.000,00 913, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 913, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 2.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Ω

23 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 0,00 0, , , , Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα ,00 0, , , , ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ , , , , , Απεντομώσεις - Μυοκτονίες ,00 0, , , , Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση προσωπικού για το σύστημα αναμεταδοσης (LIVE SREAMING) 0,00 0, , , ,00 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στην υποστήριξη του Δήμου στην αξιολόγηση και βελτίωση της οικονομικής του λειτουργίας 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Αμοιβές νομικών προσώπων , , , , ,00 Αμοιβή ορκωτου λογιστή για την απογραφή εναρξης ,00 0, , , , Αμοιβή ορκωτού λογιστή ,00 0, , , ,00 23

24 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Ενταξη της πράξης Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές)και δεδομένων του Δήμου Φυλής για την εφαρμογή του Προ/τος Καλλικράτης κωδ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της Τουριστικής Μονομετοχικής Α.Ε. Ανω Λιοσίων , ,60 0,00 0,00 0, Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην οργάνωση διαδικασιών ολικής ποιότητας για την διαχείριση παγίων περιουσιακών στοιχείων υλικών και αποθηκών ,00 0, , , ,00 Αμοιβές εκκαθαριστών και λοιπών εξόδων εκκαθάρισης ΔΕΤΕΑΛΑ , , , , , Αμοιβές εκκαθαριστών και λοιπών εξόδων εκκαθάρισης , , , , , Οργάνωση διαδικασιών ολικής ποιότητας και διαχείρισης εσόδων ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 24

25 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Ω Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής και διαδημοτικής συνεργασίας 5.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 62 Παροχές τρίτων Ω Ω Ω Μισθώματα κτιρίων Τεχνικών εγκαταστάσεων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 5.000,00 181, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 181, , , ,00 Εργασίες συντήρησης καυστήρων ,00 0, , , ,00 25

26 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Εργασίες συντήρηση ασανσέρ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων Δημ. κτηρίω 5.000,00 0, , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού , , , , , Συντήρηση ανελκυστήρα , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού μισθοδοσίας 0,00 0, , , , Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω 627 Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 0, , , ,

27 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 63 Φόροι - Τέλη Ω Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 64 Λοιπά γενικά έξοδα Ω Μεταφορές εν γένει 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Ω Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27

28 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Ω Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 5.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Δημοσίευση προκυρήξεων ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 : 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Ω Προμήθεια βιβλίων κλπ 5.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικκών γραφείου για την Δ.Ε. Φυλής 0,00 0, , , ,00 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Δ.Ε.Φυλής 0,00 0, , , ,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για την Δ.Ε.Α.Λιοσίων , , , , ,00 Προμήθεια εντύπων & Φωτοτυπικού Χαρτιού , , , , ,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για την Δ.Ε.Ζεφυρίου 0,00 0, , , ,00 28

29 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για την Δ.Ε.Ζεφυρίου 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την Δ.Ε.Φυλής 0,00 0, , , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την Δ.Ε.Α.Λιοσίων , , , , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την Δ.Ε.Ζεφυρίου 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 300, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 300, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμου ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 29

30 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Ω Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , , Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 0,00 0, , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό AM 122/2012 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Προμήθεια λοιπού υλικού 2.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω

31 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , , , , Προμήθεια ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Προμήθεια περιφερεικών συσκευών Η/Υ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 8.000, , , , , Ελαστικά μεταφορικών μέσων 8.000, , , , ,00 Προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων 2.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ,00 576, , , ,00 31

32 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Προμήθεια πυροσβεστήρων 5.000,00 0, , , ,00 Προμήθεια αντισηπτικού αντιβακτηριδιακού υγρού 5.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 576, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 576, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Ω Λοιπές καταβολές στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φυλής (ετήσιο πρόγραμμα δράσης )(ΕΝΙΑΙΟ ΝΠΔΔ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΓΕΝΙΚΗ : 7 Επενδύσεις : 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Ω Έπιπλα σκεύη , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Προμήθεια Η/Υ ,00 0, , , ,00 32

33 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος, επέκταση ευρυζωνικού δικτύου ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Α.Μ.86/11, Προμήθεια συστήματος συνεδριάσεων και αναμετάδοσης video για την αιθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου , ,25 0,00 0,00 0, Προμήθεια Καταγραφικού Συστήματος με 17" Οθόνη και 4 Κάμερες 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 73 Έργα Ω ΑΜ 130/08ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΤ ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Ω

34 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΑΜ 131/08 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΛ 4.927,18 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Ω Επισκευή και συντήρηση του συστήματος κλιματισμού του Δημοτικού Κτιρίου Φυλής == 5.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 : 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) Ω Συμμετοχή στην 'ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ' ,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ , , , , ,00 34

35 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ : 15 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής ΓΕΝΙΚΗ : 6 Έξοδα χρήσης : 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ω Τακτικές αποδοχές , , , , , Δώρα Εορτών , ,40 0,00 0,00 0, Επίδομα αδείας , ,20 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 9.600,00 706, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 706, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , Δώρα Εορτών , ,20 0,00 0,00 0, Επίδομα άδειας , ,60 0,00 0,00 0, Εκλογικό επίδομα 2.036,64 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , , , , ,00 35

36 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για Νυχτερινή απασχόληση 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Τακτικές αποδοχές , , , , , Δώρα Εορτών , ,80 0,00 0,00 0, Επίδομα αδείας 3.712, ,80 0,00 0,00 0, Εκλογικό επίδομα 1.338,48 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 5.400, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων μερικής απασχόλησης 6.423, , , , , Δώρα εορτών υπαλλήλων μερικής απασχόλησης 9.600,00 352,80 0,00 0,00 0, Επίδομα άδειας υπαλλήλων μερικής απασχόλησης 3.200,00 133,40 0,00 0,00 0, Aποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω

37 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ 2.881, , , , , Εργοδοτικές εισφ.τεαδυ Βαρέα 0,75% 148,00 143,71 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων μερικής απασχόλησης 1.800,00 544, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 544, , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Ω Συμβάσεις Έργου , , , , ,00 37

38 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Παροχή Μαθησιακής Στήριξης για τοπρογραμμα ολοκληρωμένες Τοπικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Φτωχών Οικογενειών με Παιδιά 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αμοιβή διδακτικού προσωπικου Ωδειου ΑΔΣ 306/12 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ,00 0, , , , Ενταξη της πράξης Ανάπτυξη σύγχρονου πλαισίου ευρείας διάθεσης και ανοικτής πρόσβασης των πολιτών στις Αθλητικές Εγκαστάσεις και δρώμενα του Δήμου Αρ.Πρ == ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Ω

39 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Μεταφορά μαθητών για το πρόγραμμα Ολοκληρωμένες Τοπικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Φτωχών Οικογενειών με Παιδιά 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μεταφορά μαθητών Πρωτ/μιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ σχ.ετους του Δήμου Φυλής , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 62 Παροχές τρίτων Ω Μισθώματα για ΚΕΠ , , , , , Μισθώματα για τον ΟΑΕΔ , , , , ,00 Μισθώματα για την Βοήθεια στο σπίτι , , , , , Μισθωση 3ου Ενιαίου Λυκείου Ανω Λιοσίων 0, ,40 0,00 0,00 0, Μισθώματα κτιρίων , , , , , Μισθώματα 1ου & 2ου ΚΑΠΗ , , , , , Μίσθωση Πνευματικού Κέντρου , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Μισθώματα μεταφορικών μέσων ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 39

40 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Μίσθωμα χημικών τουαλετών ,00 0, , , , Μίσθωμα 3ου Ενιαίου Λυκείου , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ω Ω Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 5.000,00 0, , , ,00 Εργασίες για την διαμόρφωση εσωτερικών χωρων Ωδείου της Δ.Ε.Α.Λιοσίων , ,88 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Εργασίες συντήρησης δαπέδου κυβολίθων παιδικής χαράς της Δημοτικής Κοιν. Φυλης ΑΜ 58/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40

41 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Ω Εργασίες συντήρησης χρωματισμών οργάνων παιδικής χαράς της Δημοτικής Κοιν.Φυλής Α.Μ.59/ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 8.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 125, , , ,00 Συντήρηση στην κεντρική μονάδα κλιματισμού του κτιρίου Βιβλιοθήκης 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 125, , , ,00 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Δαπάνες ηλεκτροφωτισμού κτιρίων 5.000,00 0, , , ,00 41

42 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ΚΑΠΗ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων για ΚΑΠΗ 3.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 63 Φόροι - Τέλη Ω Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 4.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 64 Λοιπά γενικά έξοδα Ω Μεταφορές προσώπων 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 42

43 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Ω Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 643 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Ω Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΚΑΠΗ , , , , , Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , , , , Εξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων , , , , , Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για Ολοκληρωμενες Τοπικές Υπηρεσιες Φτωχών Οικογενειών με παιδιά 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων ΚΑΠΗ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 43

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 28.257.887,25 28.316.635,36 19.445.667,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κωδικός Αριθμός 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/12/2014 έως 31/12/2014 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΣΧΕΔΙΟ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 μέχρι 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΤΜΩΚΞ-Ε52 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.12 10:36:48 EEST Reason: Location: Athens ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα