ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Κτιριο ΣΠΙΡΕΡ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σ.Α.Μ.(Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας) Μικρασιατών 81 Τηλ , Τηλ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στο Βόλο σήμερα 17 Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα συνήλθαν νόμιμα στα γραφεία της Υπηρεσίας Δόμησης Δ.Βόλου τα μέλη της κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών VOLOS NEEDS ITS BENCH. Παρόντες ήταν οι: Κατερίνα Ζηζή, αρχιτέκτων μηχανικός, εκπρόσωπος του Δήμου Βόλου, ως Πρόεδρος της κριτικής Επιτροπής. Δημήτρης Φιλιππιτζής, αρχιτέκτων μηχανικός, κριτής εκ προσωπικοτήτων. Τριαντάφυλλος Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων μηχανικός, εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν.Μαγνησίας. Κάρολος Γαλανός, αρχιτέκτων μηχανικός, εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν.Μαγνησίας. Μαρία Μπρούσγου, αρχιτέκτων μηχανικός, εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν.Μαγνησίας. Χρέη γραμματέως εκτελούσε η υπάλληλος της Υπηρεσίας Δόμησης Αναστασία Ευαγγελινού. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας.

2 Η Πρόεδρος, αναφέρει στα Μέλη ότι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας κρίσης, είναι ο έλεγχος των φακέλων των Μελετών που έχουν υποβληθεί και η αποσφράγισή τους. Οι υποβληθέντες φάκελοι των διαγωνιζομένων τοποθετούνται ένας προς έναν στο τραπέζι Συνεδριάσεων, για τον έλεγχο της τυπικής εκπλήρωσης των υποβληθέντων στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 5 της προκήρυξης και στη συνέχεια ανοίγεται καθένας από αυτούς για τον έλεγχο των εσωκλεισμένων στοιχείων. Δεκτοί έγιναν όλοι οι φάκελοι συμμετοχών που είτε παραδόθηκαν αυτοπροσώπως είτε απεστάλησαν με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών και έφεραν σφραγίδα που αποδείκνυε την έγκαιρη αποστολή τους μέχρι και την και ώρα μ.μ. Συνολικά παραδόθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν 34 δέματα στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου. Οι τριάντα τέσσερις μελέτες, ανοίγονται με τυχαία σειρά, αποσφραγίζονται και γίνεται η καταγραφή των ενδεικτικών τους αριθμών. Στο σημείο αυτό, η Πρόεδρος, παρακαλεί τα Μέλη να υπογράψουν όλους τους υποφακέλους που θα περιέχει κάθε κυρίως φάκελος και τα Τεύχη των Μελετών να φυλαχθούν σε ξεχωριστό φάκελο καθώς επίσης και οι φάκελοι που περικλείουν τα στοιχεία των διαγωνιζομένων και την αποδοχή αποσφράγισης. Οι φάκελοι που παρελήφθησαν είναι οι κάτωθι : Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "Volos needs its bench" Α/Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ /

3 /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / /2/ / Μετά από την αποσφράγισή τους βρέθηκαν πλήρεις και άρτιες ως προς τα παραδοτέα και τους όρους που είχαν τεθεί από την προκήρυξη του διαγωνισμού οι 34 συμμετοχές.

4 Επειτα η Επιτροπή συνεδρίασε και συζήτησε εκτενώς το αντικείμενο του διαγωνισμού αποσαφήνισε τους στόχους που έχει θέσει ο αγωνοθέτης όπως περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5 της προκήρυξης και έθεσε τις προτεραιότητές της. Συγκεκριμένα η Επιτροπή κατέληξε σε πέντε (5) προϋποθέσεις οι οποίες είναι : 1) κοστολόγηση. 2) αισθητική - καινοτομία. 3) εργονομία. 4) χρηστικότητα. 5) φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι φάκελοι που περιέχουν τα στοιχεία των διαγωνιζομένων συσκευάζονται αφού έχουν ήδη μονογραφεί από όλα τα μέλη της κριτικής Επιτροπής και φυλάσσονται με ευθύνη της Διοργανώτριας Αρχής μέχρι την οριστική κρίση. Καταγράφονται τα στοιχεία που παρελήφθησαν και οι τυχόν αποκλίσεις της κάθε πρότασης και αποφασίζεται η αποδοχή ή ο αποκλεισμός της κάθε πρότασης από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά στοιχεία δόθηκαν στην Διοργανώτρια Αρχή προς φύλαξη. Η Επιτροπή αποφάσισε να μπεί συντελεστής βαρύτητας 20% για κάθε κριτήριο και κλίμακα βαθμολογίας από 1 έως 10. Κατόπιν η Πρόεδρος επανέφερε το θέμα του χρονοδιαγράμματος και συμφωνήθηκαν και ορίστηκαν οι ημερομηνίες των προσεχών συναντήσεων της Επιτροπής. Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση. H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

5 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Κτιριο ΣΠΙΡΕΡ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σ.Α.Μ.(Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας) Μικρασιατών 81 Τηλ , Τηλ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21/3/2014 Στο Βόλο σήμερα 21 Μαρτίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα συνήλθαν νόμιμα στα γραφεία της Υπηρεσίας Δόμησης Δ.Βόλου τα μέλη της κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών VOLOS NEEDS ITS BENCH. Παρόντες ήταν οι: Κατερίνα Ζηζή, αρχιτέκτων μηχανικός, εκπρόσωπος του Δήμου Βόλου, ως Πρόεδρος της κριτικής Επιτροπής. Δημήτρης Φιλιππιτζής, αρχιτέκτων μηχανικός, κριτής εκ προσωπικοτήτων. Τριαντάφυλλος Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων μηχανικός, εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Κάρολος Γαλανός, αρχιτέκτων μηχανικός εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Μαρία Μπρούσγου, αρχιτέκτων μηχανικός,εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Χρέη γραμματέως εκτελούσε η Θεοδώρα Μαγκλάρα υπάλληλος της Υπηρεσίας Δόμησης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας. Τα μέλη της Επιτροπής προχώρησαν σε μία πρώτη συστηματική εξέταση των μελετών ( 2 ο στάδιο ). Κατά το στάδιο αυτό η Επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες προτάσεις καταγράφοντας τις παρατηρήσεις της για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε πρότασης και προχωρεί στην συγκριτική εξέταση των προτάσεων. Στην συνέχεια

6 προβαίνει στην αιτιολογημένη κατάταξη των προτάσεων κατά σειρά επιτυχίας. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και Το έργο είναι προηγμένο τεχνολογικά σε σύλληψη και μορφή όμως είναι υψηλά κοστολογικά. Υπάρχει δυσκολία προσαρμογής του παγκακίου σε άλλο χώρο πέραν του προτεινόμενου από τον μελετητή. ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 91. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και Το έργο αποτελεί ενδιαφέρουσα σουρεαλιστική ιδέα, πληρεί τα κοστολογικά κριτήρια, υποκειμενικής αισθητικής και προβληματικής επανάληψής του. ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 128. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και Το έργο είναι υπερβολικής κατασκευής με έντονη παρουσία και δυσκολία επαναληψημότητας. Ο καθένας από τα μέλη ψήφισε μεμονωμένα για τα 5 κριτήρια ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 91. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και

7 Το έργο έχει ενδιαφέρουσα πολυχρηστικότητα. Μικρά καασκευαστικά προβλήματα υψηλού κόστους αν δεν παραχθεί σε μαζική παραγωγή. Έχει την δυνατότητα παραλλαγών σε σχέση με την χωροθέτησή του. ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 147. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Υστερα από Το έργο έχει απλοικό σχεδιασμό με έντονα κατασκευαστικά προβλήματα, λιτής γραμμής εντός κοστολογίου και μέτριας αισθητικής. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής υλικών. Ο καθένας από τα μέλη ψήφισε μεμονωμένα για τα 5 κριτήρια ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 115. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και Το έργο είναι πολύπλοκη κατασκευή για το τελικό αποτέλεσμα, με λιτή γραμμή, φιλικό προς το περιβάλλον με απλοικό σχεδιασμό. Ο καθένας από τα μέλη ψήφισε μεμονωμένα για τα 5 κριτήρια ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και

8 Το έργο περιορίζεται χωροταξικά, ουτοπική πρόταση, περιορίζοντας την ανάπτυξη του κάθε δέντρου. ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 87. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και Το έργο αποτελεί μονολιθική κατασκευή με λεπτομέρειες κατασκευής δύσκολα τυποποιήσιμες. Μέτρια χρηστικότητα και κόστος κατασκευής εφικτό. Ο καθένας από τα μέλη ψήφισε μεμονωμένα για τα 5 κριτήρια ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 128. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και συζήτηση τα μέλη της Επιτροπής καταλήγουν Το έργο είναι εκτός των πλαισίων του διαγωνισμού ως προς το κόστος. Χρηστικότητα μικρή πέραν του καθίσματος. ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 141. Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

9 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Κτιριο ΣΠΙΡΕΡ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σ.Α.Μ.(Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας) Μικρασιατών 81 Τηλ , Τηλ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26/3/2014 Στο Βόλο σήμερα 26 Μαρτίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα συνήλθαν νόμιμα στα γραφεία της Υπηρεσίας Δόμησης Δ. Βόλου τα μέλη της κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών VOLOS NEEDS ITS BENCH. Παρόντες ήταν οι: Κατερίνα Ζηζή, αρχιτέκτων μηχανικός, εκπρόσωπος του Δήμου Βόλου, ως Πρόεδρος της κριτικής Επιτροπής. Δημήτρης Φιλιππιτζής, αρχιτέκτων μηχανικός, κριτής εκ προσωπικοτήτων. Τριαντάφυλλος Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων μηχανικός, εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Κάρολος Γαλανός, αρχιτέκτων μηχανικός εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Μαρία Μπρούσγου, αρχιτέκτων μηχανικός,εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Χρέη γραμματέως εκτελούσε η υπάλληλος Αναστασία Ευαγγελινού υπάλληλος της Υπηρεσίας Δόμησης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας.

10 Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και Το έργο παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς την ιδέα του διδύμου, έχει όμως πολλά χρηστικά και λειτουργικά προβλήματα. ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 112. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και Στο έργο αν και συναντάμε μια ρομαντική απεικόνιση υπάρχει όμως σοβαρή έλλειψη κλίμακας και ο καθαρός χώρος του παγκακίου είναι μικρός σε σχέση με το συνολικό μέγεθος του παγκακίου. Ο καθένας από τα μέλη ψήφισε μεμονωμένα για τα 5 κριτήρια ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 115. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και συζήτηση τα μέλη της Επιτροπής καταλήγουν Το έργο έχει έντονη σχεδιαστική παρουσία με έντονα κατασκευαστικά προβλήματα. Μια πρόταση αισθητικής που αναδεικνύει την σύνθεση που προδίδεται από το πέρασμα του διαγραμματικού σχεδιασμού στην υλοποίηση. ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 149. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και

11 Το έργο αποτελεί πρωτότυπη ιδέα. Εχει προβλήματα στήριξης καθώς και περιορισμένη λειτουργικότητα και χαμηλή εργονομία. ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 94. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και Το έργο διακρίνεται για την αντιφατικότητα στην χρήση υλικών, είναι ευάλωτη κατασκευή με αρκετές παραλλαγές και ενδιαφέρουσα χρηστικότητα. ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 142. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και Το έργο διακρίνεται για το design αφαιρετικής αισθητικής με μέτρια εργονομία και χωρίς δυνατότητες πολλαπλής χρηστικότητας. ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 145. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και Το έργο διακρίνεται για την μινιμαλιστική του μορφή με υλιά αντοχήης στο χρόνο έχει όμως προβλήματα κατασκευαστικά καθώς και χαμηλή εργονομία.

12 ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 128. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και Το έργο έχει ρομαντική απεικόνιση, κοστολογικά είναι στα πλαίσια του διαγωνισμού με εύκολη την αναπαραγωγή του. Υπάρχουν προβλήματα εργονομίας και έλλειψη χρηστικότητας. ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 135. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και Πρόεδρος της Επιτροπής αναγιγνώσει στα μέλη τα τα σχεδιασθέντα στις πινακίδες σε συνδιασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Υστερα από συζήτηση τα μέλη της Επιτροπής καταλήγουν: Το έργο έχει ανατομικά προβλήματα, δε θεωρείται καινοτόμο και δε δίνει εναλλακτικές λύσεις. Επίσης το διακρίνει μία υπερδομικότητα. Ο καθένας από τα μέλη ψήφισε μεμονωμένα για τα 5 κριτήρια ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 96. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και Το έργο είναι λιτού αρμονικού σχεδιασμού, έχει υπερκαλύψει τον προυπολογισμό, πολύ καινοτόμο χωρίς άλλες χρήσεις. ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 162.

13 Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και διανέμονται τα σχετικά τεύχη στα μέλη προς ενημέρωση. Η διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Υστερα από Το έργο παρουσιάζει λιτή γραμμή, μέτρια χρηστικότητα και εργονομία. Αισθητικά μέτριο και όχι ιδιαίτερα καινοτόμο.ο καθένας από τα μέλη ψήφισε μεμονωμένα για τα 5 κριτήρια ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 143. Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση. H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

14 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Κτιριο ΣΠΙΡΕΡ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σ.Α.Μ.(Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας) Μικρασιατών 81 Τηλ , Τηλ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1/4/2014 Στο Βόλο σήμερα 1 Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα συνήλθαν νόμιμα στα γραφεία της Υπηρεσίας Δόμησης Δ.Βόλου τα μέλη της κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών VOLOS NEEDS ITS BENCH. Παρόντες ήταν οι: Κατερίνα Ζηζή, αρχιτέκτων μηχανικός, εκπρόσωπος του Δήμου Βόλου, ως Πρόεδρος της κριτικής Επιτροπής. Δημήτρης Φιλιππιτζής, αρχιτέκτων μηχανικός, κριτής εκ προσωπικοτήτων. Τριαντάφυλλος Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων μηχανικός, εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Κάρολος Γαλανός, αρχιτέκτων μηχανικός εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Μαρία Μπρούσγου, αρχιτέκτων μηχανικός,εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Χρέη γραμματέως εκτελούσε η Θεοδώρα Μαγκλάρα υπάλληλος της Υπηρεσίας Δόμησης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας.

15 Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και Το έργο μπορεί να χωροθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της Πόλης. Το διακρίνει αρμονία χωρίς υπερβολή στα υλικά, έχοντας ταυτόχρονα μία συνέπεια στο πάντρεμα αυτών. Εχει ενδιαφέρουσα γεωμετρία και είναι χρηστικής πολλαπλότητας. ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 190. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και συζήτηση τα μέλη της Επιτροπής καταλήγουν Το έργο είναι κατασκευή χαμηλού κόστους, καινοτόμα πρωτογενούς αισθητικής που είναι ικανή να μεταμορφώσει το τοπίο της πόλης. Χαμηλής χρηστικότητας με έντονα προβλήματα στήριξης. ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 147. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και Το έργο είναι απλοϊκής αισθητικής, εντός του κοστολογίου, μέτριας χρηστικότητας,κατασκευαστικά προβλήματα με πρωτοτυπία στη χρήση υλικών ως προς το περιβάλλον όπως είναι ο βράχος. ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 131. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και

16 Το έργο είναι εντός κοστολογικού πλαισίου με ανεπαρκής δομική συναρμογή, μέτρια χρηστικότητα και αφαιρετικό design. ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 150. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και Το έργο διακρίνεται από απλή λιτή γραμμή, είναι άνετο παγκάκι, φιλικό προς το περιβάλλον,καλής αισθητικής και δυνατή η μαζική παραγωγή. ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 169. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και Το έργο έχει χαμηλή χρηστικότητα με χαμηλό βαθμό καινοτομίας, εύκολο όμως να παραχθεί βιομηχανικά. Ο καθένας από τα μέλη ψήφισε μεμονωμένα για τα 5 κριτήρια ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 114. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και Το έργο είναι λιτής αισθητικής με έντονα κατασκευαστικά προβλήματα, κόστος υλοποιήσιμο.

17 ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 133. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και διανέμονται τα σχετικά τεύχη στα μέλη προς ενημέρωση. Η διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Υστερα από Το έργο παρουσιάζει ενδιαφέρουσα υψηλή αισθητική είναι όμως πολύπλοκη κατασκευή και ιδιαίτερα προβληματική στον εξωτερικό χώρο με μικρής διάρκειας ζωής. Ο καθένας από τα μέλη ψήφισε μεμονωμένα για τα 5 κριτήρια ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 145. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Υστερα από Το έργο παρουσιάζει πολλά κατασκευαστικά προβλήματα έχει όμως αυξημένη χρηστικότητα. Ο καθένας από τα μέλη ψήφισε μεμονωμένα για τα 5 κριτήρια ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 152. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Υστερα από Το έργο αποτελεί πρωτότυπη ιδέα, είναι εντός του κοστολογίου με κατασκευαστικές όμως ατέλειες. Ο καθένας από τα μέλη ψήφισε μεμονωμένα για τα 5 κριτήρια ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 151. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και

18 Το έργο είναι απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των ανακυκλώσιμων υλικών. Απαιτεί βιομηχανική παραγωγή και δίνει δυνατότητα συνθέσεων και μορφολογικών ελιγμών. Ο καθένας από τα μέλη ψήφισε μεμονωμένα για τα 5 κριτήρια ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 167. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Υστερα από Το είναι πολύ καλής αισθητικής, υψηλού κόστους, ευαίσθητη κατασκευή για τοποθέτηση σε δημόσιο χώρο με καλή εργονομία,χρηστικότητα, φιλικότητα στο περιβάλλον. Ο καθένας από τα μέλη ψήφισε μεμονωμένα για τα 5 κριτήρια ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 161. Τοποθετείται προς εξέταση η πινακίδα της μελέτης και διανέμονται τα σχετικά τεύχη στα μέλη προς ενημέρωση. Η διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.υστερα από συζήτηση τα μέλη της Επιτροπής καταλήγουν: Το έργο είναι αρκετά ευρηματικό, υστερεί όμως στην κατασκευή του σε πολλά σημεία, παρουσιάζονται εργονομικά μειονεκτήματα ενώ καλύπτει την παράμετρο του κόστους.ο καθένας από τα μέλη ψήφισε μεμονωμένα για τα 5 κριτήρια ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία είναι 115. Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

19 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Κτίριο ΣΠΙΡΕΡ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σ.Α.Μ.(Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας) Μικρασιατών 81 Τηλ , Τηλ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8/4/2014 Στο Βόλο σήμερα 8 Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα συνήλθαν νόμιμα στα γραφεία της Υπηρεσίας Δόμησης Δ.Βόλου τα μέλη της κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών VOLOS NEEDS ITS BENCH. Παρόντες ήταν οι: Κατερίνα Ζηζή, αρχιτέκτων μηχανικός, εκπρόσωπος του Δήμου Βόλου, ως Πρόεδρος της κριτικής Επιτροπής. Δημήτρης Φιλιππιτζής, αρχιτέκτων μηχανικός, κριτής εκ προσωπικοτήτων. Τριαντάφυλλος Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων μηχανικός, εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Κάρολος Γαλανός, αρχιτέκτων μηχανικός εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Μαρία Μπρούσγου, αρχιτέκτων μηχανικός,εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Χρέη γραμματέως εκτελούσε η Αναστασία Ευαγγελινού υπάλληλος της Υπηρεσίας Δόμησης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας. Τα μέλη της Επιτροπής

20 προχώρησαν σε γενική συζήτηση για τις μελέτες που ξεχώρισαν και κατέληξαν ότι καμία μελέτη δεν κρίθηκε σε όλα τα επίπεδα ικανοποιητική, πρωτοπόρα, καινοτόμα και να εξυπηρετεί όλα τα κριτήρια. Στη συνέχεια προχώρησε στην απονομή των βραβείων με μόνο κριτήριο την συγκεντρωτική βαθμολογία των κριτών. Αποφασίζει ομόφωνα Βραβείο α) στην μελέτη με δεικτικό αριθμό Βραβείο β) στην μελέτη με δεικτικό αριθμό Βραβείο γ) στην μελέτη με δεικτικό αριθμό Η Επιτροπή πέραν των απαιτούμενων προδιαγραφών, επέλεξε τρεις μελέτες προτάσεις, οι οποίες ξεχώρισαν ως προς την αισθητική τους, την καινοτομία τους, την ευφάνταστη κατασκευή τους, τη δημιουργική παρέμβαση στο χώρο, έστω και αν αυτή η πρόταση είναι ουτοπική ή εκτός προδιαγραφών κόστους. Διάκριση στη μελέτη με αριθμό Το έργο παρόλο που το κόστος είναι συζητήσιμο, έχει την δυνατότητα δημιουργικών παραλλαγών στο χώρο και είναι πολλαπλής χρηστικότητας. Διάκριση στη μελέτη με αριθμό Το έργο αποτελεί ένα ξεχωριστό αντικείμενο στο χώρο, έχοντας λεπτή αισθητική και χρησιμοποιώντας εύκολη τυποποίηση υλικών. Τα προτεινόμενα όμως υλικά είναι ευαίσθητα για την πραγμάτωσή του. Διάκριση στη μελέτη με αριθμό Το έργο ξεχώρισε γιατί αξιοποιώντας ευτελές τυποποιημένο υλικό δημιουργεί μία έντονη παρουσία στο χώρο, έστω και εφήμερη. Εν συνεχεία η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων, των δικαιολογητικών συμμετοχής, προκειμένου να ελέγξει την εγκυρότητα της συμμετοχής των διαγωνιζομένων που προτείνονται για βράβευση και διάκριση.

21 ΒΡΑΒΕΙΑ 1 ο ΒΡΑΒΕΙΟ Μελέτη με κωδικό Ομάδα Μελέτης 1. Ελένη Κασότα Αρχιτέκτων Μηχανικός 2. Λουτς Ντιάνα Αρχιτέκτων Μηχανικός η οποία πληροί τους όρους του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής. 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ Μελέτη με κωδικό Ομάδα μελέτης Σωτήρης Παπαδόπουλος φοιτητής Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ. Συνεργάτες Σπύρος Κόκκινος Αθηνά Σιαφάκα η οποία πληροί τους όρους του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής. 3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ Μελέτη με κωδικό Ομάδα Μελέτης 1. Μαρίνα Ιώ Τζαννές Αρχιτέκτων Μηχανικός 2. Χριστίνα Τσιρώνη Αρχιτέκτων Μηχανικός. η οποία πληροί τους όρους του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Διάκριση μελέτης με κωδικό Μιχάλης Πολυμενίδης φοιτητής Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ. η οποία πληροί τους όρους του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής. Διάκριση μελέτης με κωδικό Ομάδα μελέτης 1. Μαριάννα Δραχτίδη 2. Εφη Νικολάου 3. Χριστίνα Μαργαρίτη Αρχιτέκτων Μηχανικός

22 η οποία πληροί τους όρους του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής. Διάκριση μελέτης με κωδικό Ιφιγένεια Τριανταφύλλου Αρχιτέκτων Μηχανικός. η οποία πληροί τους όρους του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής. Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Παρούσα ήταν και η πρακτικογράφος κα Παπαδάκη Κυριακή. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ».

Παρούσα ήταν και η πρακτικογράφος κα Παπαδάκη Κυριακή. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 522 /19-3-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1860 /05-12-2014 15o ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1860 /05-12-2014 15o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1860 /05-12-2014 15o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 3 ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τη «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.» (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως «Διοργανώτρια Αρχή».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής.

Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. Π ρ ο ς ΥΠ.Ε.ΧΩ. Ε. - ΥΠ.ΕΘ.Ο. Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. Σύµφωνα µε το Π.. 346/30-9-98

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 04 ΣΕΛ. 04 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 06

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 1.1 Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι η εταιρεία DOS ENERGY HELLAS Ltd., η οποία είναι και ο κύριος του έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗ-ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ-

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗ-ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι. Δραγάτση 12, Πειραιάς 18510 ΤΗΛ. 2132022340-5. Fax

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ προκηρύσσουν

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ προκηρύσσουν Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ προκηρύσσουν Πανελλήνιο φοιτητικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τον σχεδιασμό κατασκευής από ξύλο με τίτλο: ΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 363-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου»

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 1/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1427 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πρωτ. οικ. 26804 Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνι σμών και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1 Αθήνα, 26/9/2014 Αρ. Πρωτ.: 467/26-9-22014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Ο κατάλογος αυτός εκδόθηκε µε αφορµή την έκθεση των συµµετοχών του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού διαγωνισµού για τον σχεδιασµό κατασκευής από αλουµίνιο µε τίτλο: ΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 28/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 1941

Άρτα, 28/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 1941 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών» Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ:210 8647420, Fax : 210 8665988 e-mai l : info@eoan.gr Αθήνα, 09/12/2013 Αρ.Πρωτ.:2167 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 50(ΕΛΚΕ)/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 50(ΕΛΚΕ)/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 06/11/2014 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 4894 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 17.04.2015 Αρ. Πρωτ.: 1753

Άρτα, 17.04.2015 Αρ. Πρωτ.: 1753 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Τηλέφωνο: 210 5294926 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα