Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

2 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη LCD Έξυπνη λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας Μεγάλη απόσταση τηλεχειρισµού Ρολόι Για τις δοκιµές των διαδικασιών ελέγχου, χρησιµοποιούνται υπολογιστές ICT οπότε η ποιότητα του προϊόντος είναι υψηλή. Παρακαλώ απευθυνθείτε σε έµπειρο τεχνικό ή ηλεκτρολόγο για να εγκαταστήσετε τον συναγερµό για να διασφαλιστεί η ποιότητα του συστήµατος. Σηµειώσεις για την χρήση και την τοποθέτηση 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από την χρήση. 2. Σαν ηλεκτρονικό προϊόν, τα χειριστήρια θα πρέπει να κρατούνται προσεκτικά ώστε να µην χαλάσουν. Επίσης δεν θα πρέπει να πέφτουν κάτω στο έδαφος ή µέσα σε νερό. 3. Όταν χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο και πραγµατοποιήσετε εκκίνηση του κινητήρα, και ο συναγερµός δεν βάλει τον κινητήρα σε λειτουργία τότε κάποια ασφάλεια θα είναι καµένη. 4. Ο χρήστης δεν πρέπει να πατήσει το κουµπί όταν οδηγεί γιατί µπορεί να µπλοκάρει τον κινητήρα και αυτό είναι επικίνδυνο. (Μόνο σε περίπτωση που είναι συνδεδεµένο το κόψιµο του κινητήρα) 5. Όταν το χειριστήριο έχει συχνή χρήση και η εµβέλεια του αρχίσει να µειώνεται, τότε θα πρέπει να αντικαταστήσετε την µπαταρία του 6. Τα χειριστήρια δεν θα πρέπει να εκτίθενται απευθείας στον ήλιο (πάνω από 50 ο ) γιατί η εσωτερική µπαταριά θα χαλάσει.

3 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙ Όπλιση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σε κατάσταση που ο συναγερµός δεν είναι οπλισµένος, πατήστε το κουµπί µια φορά. Η σειρήνα θα ηχήσει µια φορά, Τα φλας θα ανάψουν µια φορά. Όταν ο συναγερµός οπλίσει, τότε το χειριστήριο θα εµφανίσει στην Αφόπλιση Αίτια συναγερµού οθόνη του τις ενδείξεις και. 2 δευτερόλεπτα αργότερα η µονάδα µπαίνει σε κατάσταση ηχηρού οπλίσµατος και το LED αναβοσβήνει αργά Όταν ο συναγερµός είναι οπλισµένος ή σε κατάσταση συναγερµού, πατήστε. Η σειρήνα θα ηχήσει δυο φορές και τα φλας θα ανάψουν δυο φορές. Το χειριστήριο θα σας δείξει την ένδειξη και θα ηχήσει δυο φορές. 1. Από κραδασµό: Όταν ο συναγερµός είναι οπλισµένος και η µηχανή δεχτεί κραδασµό για πρώτη φορά, η σειρήνα θα κάνει 6 µπιπ και θα σταµατήσει, (σε κατάσταση σιωπηλής λειτουργίας, η σειρήνα δεν θα ηχήσει), και τα φλας θα ανάψουν 6 φορές. Επίσης θα ενεργοποιηθεί το κόψιµο του κινητήρα. Το χειριστήριο θα ηχήσει 10 φορές και ο φωτισµός θα αναβοσβήσει δείχνοντας την ένδειξη στην οθόνη. Αν ο συναγερµός δεχτεί ξανά κραδασµό µέσα σε 15 δευτερόλεπτα, τότε η σειρήνα θα ηχήσει για 30 δευτερόλεπτα, τα φλας θα αναβοσβήνουν γρήγορα, Επίσης θα ενεργοποιηθεί το κόψιµο του κινητήρα. Το χειριστήριο θα ηχήσει 10 φορές και ο φωτισµός θα αναβοσβήσει δείχνοντας την ένδειξη στην οθόνη. Το LED θα αναβοσβήνει αργά την ίδια στιγµή. 2. Από άνοιγµα διακόπτη: Όταν ο συναγερµός είναι οπλισµένος, αν ανοίξει το κλειδί της µηχανής τότε η σειρήνα θα ηχήσει για 30 δευτερόλεπτα, τα φλας θα αναβοσβήνουν γρήγορα, Επίσης θα

4 Ένδειξη συναγερµού ενεργοποιηθεί το κόψιµο του κινητήρα. Το χειριστήριο θα ηχήσει 10 φορές και ο φωτισµός θα αναβοσβήσει δείχνοντας την ένδειξη στην οθόνη. Το LED θα αναβοσβήνει αργά την ίδια στιγµή. Όταν το χειριστήριο LCD δεχτεί σήµα από την κεντρική µονάδα του συναγερµού, θα ηχεί 3 σύντοµες φορές κάθε 30 δευτερόλεπτα (εφόσον δεν πατηθεί κάποιο κουµπί από το χειριστήριο). Όταν πατήσετε από το χειριστήριο, ο συναγερµός θα αφοπλίσει. Πατώντας είναι οποιοδήποτε άλλο κουµπί το χειριστήριο, ο συναγερµός θα συνεχίσει να ηχεί. Σιωπηρή όπλιση Πατήστε το κουµπί δυο φορές µέσα σε 2 δευτερόλεπτα, Η σειρήνα θα ηχήσει µια φορά, Τα φλας θα ανάψουν 2 φορές. Όταν ο συναγερµός οπλίσει τότε το χειριστήριο θα εµφανίσει στην οθόνη του τις όνηση χειριστηρίου Εκκίνηση κινητήρα Σβήσιµο κινητήρα (Μετά από εκκίνηση) ενδείξεις και. 3 δευτερόλεπτα αργότερα η µονάδα µπαίνει σε κατάσταση σιωπηλού οπλίσµατος και το LED αναβοσβήνει αργά. Όταν ο συναγερµός δεχτεί ενόχληση και αρχίσει να ηχεί η σειρήνα, το χειριστήριο θα δονηθεί µόλις δεχτεί το σήµα από την µονάδα του συναγερµού. Σε οποιαδήποτε κατάσταση του συναγερµού, πατήστε το κουµπί 2 φορές. Τα φλας θα ανάψουν µια φορά, ο κινητήρας θα µπει σε λειτουργία και το χειριστήριο θα ηχήσει µια φορά. Στην οθόνη θα εµφανιστούν οι ενδείξεις και. Κατά την διάρκεια που ο κινητήρας έχει ενεργοποιηθεί από το χειριστήριο του συναγερµού, πατήστε το κουµπί και ο κινητήρας θα σβήσει. Μόλις το χειριστήριο δεχτεί την εντολή από τον συναγερµό τότε θα ηχήσει 2 φορές και στην οθόνη του θα εµφανιστούν οι ενδείξεις Τα φλας θα αναβοσβήσουν 5 φορές και µετά θα σβήσουν. Αυτό είναι η ένδειξη ότι ο κινητήρας έσβησε.

5 Ρυθµίσεις χειριστηρίου Αναζήτηση µοτοσυκλέτας Ρύθµιση ευαισθησίας κραδασµού Πατήστε και κρατήστε πατηµένο του κουµπί F για 2 δευτερόλεπτα. Το χειριστήριο θα ηχήσει 2 φορές και θα δείξει ότι έχει µπει σε κατάσταση αλλαγής ρυθµίσεων του. 1. Ρύθµιση ρολογιού: Πατήστε για να ρυθµίσετε την ώρα, πατήστε για να ρυθµίσετε τα λεπτά. Η ώρα ρυθµίζεται σε 24ωρη µορφή. 2. Πατήστε για να αλλάξετε το φωτισµό της οθόνης του χειριστηρίου. Υπάρχουν 3 διαφορετικά χρώµατα (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο) όπου αλλάζουν διαδοχικά και µετά απενεργοποιείτε τελείως τον φωτισµό της οθόνης 3. Μόλις τελειώσετε µε τις ρυθµίσεις, πατήστε το κουµπί F για 2 δευτερόλεπτα. Το χειριστήριο θα βγει από την κατάσταση προγραµµατισµού και θα αποθηκεύσει της τις ρυθµίσεις που κάνατε. Σε οποιαδήποτε κατάσταση του συναγερµού πατήστε το κουµπί µια φορά. Ο συναγερµός θα ηχήσει 10 φορές και θα φλας θα αναβοσβήσουν 10 φορές υποδηλώνοντας την θέση της µηχανής στον χρήστη. Μόλις το χειριστήριο δεχτεί την εντολή από τον συναγερµό τότε θα ηχήσει 5 φορές και στην οθόνη του θα εµφανιστεί η ένδειξη. Χωρίς ο συναγερµός να είναι οπλισµένος και µε το κλειδί του κινητήρα σε θέση OFF, πατήστε τα κουµπιά + ταυτόχρονα. Ο συναγερµός θα ηχήσει 3 φορές και θα φλας θα αναβοσβήσουν 3 φορές, µετά θα µπει σε κατάσταση ρύθµισης τις ευαισθησίας του κραδασµικού. Πατήστε, για να ανεβάσετε την ευαισθησία και πατήστε για να την κατεβάσετε. Υπάρχει µια βαθµίδα µε 4 επίπεδα. Το λιγότερο ευαίσθητο είναι το 1 µπιπ ενώ το πιο ευαίσθητο είναι τα 4 µπιπ. Για να ολοκληρώσετε την ρύθµιση και να βγείτε από την διαδικασία προγραµµατισµού πατήστε το κουµπί.

6 Χαµηλή στάθµη µπαταρίας Απενεργοποίηση του συναγερµού σε κατάσταση ανάγκης Απενεργοποίηση του συναγερµού σε κατάσταση ανάγκης Όταν εµφανιστεί η ένδειξη στην οθόνη του χειριστηρίου, σηµαίνει ότι η µπαταρία θέλει αντικατάσταση. Το χειριστήριο θα ηχεί 3 φορές κάθε 30 δευτερόλεπτα για να σας ενηµερώσει να αλλάξετε την µπαταρία. Εάν χάσετε το τηλεχειριστήριο, µπορείτε να αφοπλίσετε τον συναγερµό, µε το κλειδί της µοτοσικλέτας. Παρακαλούµε ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα : Α) Κρατήστε το κλειδί της µίζας σε θέση off για 1 (δευτερόλεπτο). Β) Γυρίστε το κλειδί της µίζας σε ON/OFF 5 φορές και θα απενεργοποιήσει τον συναγερµό αµέσως. Προσέξτε ώστε κάθε γύρισµα ON/OFF να έχει διάρκεια µικρότερη από 1 (δευτερόλεπτο), αλλιώς ο συναγερµός θα το αγνοήσει. Εάν χάσετε το τηλεχειριστήριο, µπορείτε να αφοπλίσετε τον συναγερµό, µε το κλειδί της µοτοσικλέτας. Παρακαλούµε ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα : Α) Κρατήστε το κλειδί της µίζας σε θέση off για 1 (δευτερόλεπτο). Β) Γυρίστε το κλειδί της µίζας σε ON/OFF 5 φορές και θα απενεργοποιήσει τον συναγερµό αµέσως. Προσέξτε ώστε κάθε γύρισµα ON/OFF να έχει διάρκεια µικρότερη από 1 (δευτερόλεπτο), αλλιώς ο συναγερµός θα το αγνοήσει.

7 Προγραµµατισµός νέου χειριστηρίου Ανοιγοκλείστε τον διακόπτη της µηχανής 5 φορές και µετά αφήστε τον στην θέση ON. Η σειρήνα θα ηχήσει 4 φορές και ο συναγερµός θα µπει σε διαδικασία εκµάθηση νέου χειριστηρίου. Πατήστε ένα κουµπί από το νέο χειριστήριο µετά πατήστε ένα κουµπί από το δεύτερο χειριστήριο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε µέχρι 2 χειριστήρια. Γυρίστε τον διακόπτη της µηχανής στην θέση OFF, η σειρήνα θα ηχήσει και ο συναγερµός θα βγει από την διαδικασία εκµάθησης. Ενδείξεις οθόνης Οπλισµένο Αφοπλισµένο ACC ON Εκκίνηση κινητήρα Κραδασµό Οπίσθιος φωτισµός ενεργός Ηχηρή όπλιση Σιωπηλή όπλιση Ανίχνευση Παραλαβή σήµατος µοτοσικλέτας από µονάδα συναγερµού Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Εγκατάσταση της κεντρικής µονάδας Κατά την εγκατάσταση της κύριας µονάδας, είναι καλύτερα να γίνει σε τέτοια θέση έτσι ώστε να τοποθετείται στο στεγανό µέρος χωρίς σκόνη και µε την καλωδίωση προς το έδαφος. Η κεραία πρέπει να είναι κατ 'ευθείαν στον αέρα για µεγαλύτερη εµβέλεια. 2. Εγκατάσταση σειρήνας Η σειρήνα θα πρέπει να είναι λίγο προς τα κάτω έτσι ώστε να µην µπουν νερά από βροχή ή από το πλύσιµο µέσα στην σειρήνα.

8 ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνικά χαρακτηριστικά: A: Κεντρική µονάδα: B: Χειριστήριο LCD: Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος: < 300 m A Τάση λειτουργίας: 1.5 Τάση λειτουργίας: 12 V Τύπος µπαταρίας: 1.5V AAA (LR03) Κατανάλωση οπλισµένο: <3mA Συχνότητα λειτουργίας: MHZ (κυλιόµενος κωδικός) Συχνότητα λειτουργίας: MHZ (κυλιόµενος κωδικός) ELECTRIC LIFE HELLAS Α.Ε.Β.Ε. Πολυµνίας 6 Γέρακας, Αττικής Τηλ (10 Γραµµές) FAX Web Site:

HPS 709 R HPS 759 R Cyber

HPS 709 R HPS 759 R Cyber HPS 09 R HPS 9 R Cyber 12 VOLT 2 VOLT Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προιόντα µας. ιαβάστε προσεκτικα τις οδηγιες και κρατηστε τις για µελλοντικη χρήση ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Στο εγχειρίδιο εξηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

HPS 735 HPS 735/55 HPS 735/55 E HPS 735 E

HPS 735 HPS 735/55 HPS 735/55 E HPS 735 E HPS 735 HPS 735/55 HPS 735/55 E HPS 735 E 12 VOLT Ελληνικά / greek Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προιόντα µας. ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για µελλοντική χρήση. Οδηγίες τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας.

Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας. H P S 841 Ο Η Γ Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ C A NBUSLINE Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα µας. Rev. 5 Συναγερµός αυτοκινήτου CAN-BUS HPS 841 Η Patrol Line παρουσιάζει τη νέα σειρά συναγερµών

Διαβάστε περισσότερα

SAW 4800 με κωδικοποιητή

SAW 4800 με κωδικοποιητή ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΩΝΗΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) Εμφανίζει την κατάσταση των ζωνών. ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΤΕΡΑΚΙ Χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει παρακαμφθείσες ζώνες και ζώνες παραμονής (stay). ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

Διαβάστε περισσότερα

GSM / GPRS / GPS Εντοπιστής Οχήµατος GPS 3010 remote Εγχειρίδιο χρήσης

GSM / GPRS / GPS Εντοπιστής Οχήµατος GPS 3010 remote Εγχειρίδιο χρήσης GSM / GPRS / GPS Εντοπιστής Οχήµατος GPS 3010 remote Εγχειρίδιο χρήσης Πρόλογος Σας ευχαριστούµε για την αγορά του εντοπιστή. Το εγχειρίδιο αυτό δείχνει πώς να χειριστείτε την συσκευή αυτή οµαλά και σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.shopalarm.net ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ML-300K... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ To GSM 6W+4 είναι ένα έξυπνο gsm σύστηµα συναγερµού, συνδέεται µε προηγµένης τεχνολογίας GSM συστήµατα ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος, έχει φωνητική λειτουργία χρήσης, SMS, εκµάθηση

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS"

S I G M A APOLLO 8/16 PLUS S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS" Πίνακας Συναγερμού και Πυρανίχνευσης 16 ζωνών, βασισμένος σε μικροϋπολογιστή, με την δυνατότητα προγραμματισμού από το πληκτρολόγιο ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Απλός στην

Διαβάστε περισσότερα

PC 9155 - ALEXOR. Wireless Alarm System. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ασύρματου Συστήματος Συναγερμού Με WT5500 και WT4989 KIT495 4EU

PC 9155 - ALEXOR. Wireless Alarm System. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ασύρματου Συστήματος Συναγερμού Με WT5500 και WT4989 KIT495 4EU PC 9155 - ALEXOR Wireless Alarm System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ασύρματου Συστήματος Συναγερμού Με WT5500 και WT4989 KIT495 4EU ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Η ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΒΗΝΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ]

[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GS-007M2C [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] 1. Προετοιμασία της Συσκευής Τοποθετήστε την κάρτα SIM (Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε αφαιρέσει

Διαβάστε περισσότερα

ISNET - BESTPCB Ελ. Βενιζέλου 27 - Ηλιούπολη 16343 - Τηλ: 2104830600, email:info@jablotron.gr JA-63 PROFI Σύστηµα Συναγερµού Εγχειρίδιο εγκατάστασης

ISNET - BESTPCB Ελ. Βενιζέλου 27 - Ηλιούπολη 16343 - Τηλ: 2104830600, email:info@jablotron.gr JA-63 PROFI Σύστηµα Συναγερµού Εγχειρίδιο εγκατάστασης JA-63 PROFI Σύστηµα Συναγερµού Εγχειρίδιο εγκατάστασης Σύστηµα συναγερµού JA-63 Profi - 1 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Αρχιτεκτονική του πίνακα ελέγχου...3 2 Εγκατάσταση του πίνακα ελέγχου...4 2.1 Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

SPARTA 300. Ασύρµατο κέντρο συναγερµού µε ενσωµατωµένο. Τηλεφωνητή, Κωδικοποιητή & Πλακέτα GSM. Συµβατό µε Contact ID

SPARTA 300. Ασύρµατο κέντρο συναγερµού µε ενσωµατωµένο. Τηλεφωνητή, Κωδικοποιητή & Πλακέτα GSM. Συµβατό µε Contact ID SPARTA 300 Ασύρµατο κέντρο συναγερµού µε ενσωµατωµένο Τηλεφωνητή, Κωδικοποιητή & Πλακέτα GSM. Συµβατό µε Contact ID ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προφυλάξεις-----------------------------------------------------Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 13 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου... 15 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή... 16 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10 Apollo Plus... 5... 5... 7 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10... 11... 12 Επιλογή της γλώσσας... 12 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 12 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Σύστημα συναγερμού 8/16 ζωνών Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, στο τηλέφωνο 6948 278 268 365 ημέρες τον χρόνο στην διάθεση σας, να δώσει λύσεις τόσο σε εσάς όσο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ GR ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1 9448+ & 9848ES Ενσύρµατος Πίνακας Συναγερµού Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραµµατισµού. Menvier Univel. Έχει γίνει κάθε προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

CD/MP3/WMA player υψηλής ισχύος µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, δέκτη RDS και δυνατότητα ελέγχου CD player πολλαπλών δίσκων

CD/MP3/WMA player υψηλής ισχύος µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, δέκτη RDS και δυνατότητα ελέγχου CD player πολλαπλών δίσκων MAN-DEH-P55BT-GR.fm Page 1 Tuesday, January 17, 2006 4:40 PM CD/MP3/WMA player υψηλής ισχύος µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, δέκτη RDS και δυνατότητα ελέγχου CD player πολλαπλών δίσκων Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

TRAKKY Moto & Boat. Οδηγίες χρήσης

TRAKKY Moto & Boat. Οδηγίες χρήσης TRAKKY Moto & Boat Οδηγίες χρήσης Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης για μοτοσυκλέτες, Trakky Moto & Boat External. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ εν υπάρχει ρεύµα - Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σύνδεσης έχουν συνδεθεί σωστά. - Ελέγξτε µήπως κάηκε η ασφάλεια. Αν χρειάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

SPARTA 200. Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID. Οδηγίες Εγκατάστασης

SPARTA 200. Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID. Οδηγίες Εγκατάστασης SPARTA 200 Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID Οδηγίες Εγκατάστασης Περιεχόμενα 1 Γενικά Πληροφορίες Εγκατάστασης Συστήματος Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "Z E U S" ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο

S I G M A Z E U S ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο S I G M A "Z E U S" Ο "ZEUS" είναι ένας πολυζωνικός πίνακας συναγερµού, πυρανίχνευσης και Access Control, ο οποίος ενσωµατώνει τις τελευταίες λύσεις της ηλεκτρονικής στα συστήµατα ασφαλείας, όπως: κωδικοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Networx Series NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Γενική Περιγραφή Ο πίνακας NetworX NX-8 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα