2013 AF/009 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2013 AF/009 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ"

Transcript

1 2013 AF/009 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ : ΕΛΑΒΕΡΙ ΗΣ DEAL ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΦΩΤΙΑ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΙΤΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ 4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΛΩΝ - ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 5. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ 6. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο υπογεγραµµένος ιπλωµατούχος ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ βάσει του νόµιµου δικαιώµατος ασκήσεως επαγγέλµατος κάτοικος ΒΟΛΟΥ Οδός ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ αριθ. 178 τηλ Αρ. Αστυνοµικής ταυτότητας ΑΒ και χρονολογία εκδόσεως εκδοθείσα υπό του παρ/τος Ασφαλείας ΒΟΛΟΥ ΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 1. Ότι συµµορφώθηκα µε τους κανονισµούς : a. EC9 P1 για την µελέτη των στοιχείων αλουµινίου. b. EC3 P1.1 για την µελέτη των χαλύβδινων στοιχείων. c. EC1 P1.4 preen : Jan 2004 για τους υπολογισµούς της ανεµοπίεσης. d. EC1 EN : 2003 για τους υπολογισµούς του φορτίου χιονιού. e. EC8: για τους ελέγχους σε σεισµό. 2. Ότι αναλαµβάνω την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια των υπολογισµών. Ηµεροµηνία Ο δηλών

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Η εταιρεία DEAL κατασκευάζει σταθερούς διπάσσαλους φορείς στήριξης Φ/Β πάνελ. Η συγκεκριµένη µελέτη αφορά φορέα µεταβλητής κλίσης που διατάσσεται ανά 3.00m και υποστηρίζει 2 σειρές πανέλων 1.0mx1.65m διατεταγµένων portrait πάνω σε τεγίδες που τρέχουν παράλληλα µε τα ζυγώµατα. Η έδραση των στύλων γίνεται µε τσιµεντένεση Ø200mm Χ 700mm του στύλου µέσα στο έδαφος. 1.2 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Οι φορείς µπορούν να χρησιµοποιηθούν για Φ/Β πάρκα στον Ελλαδικό χώρο, σε ζώνη χιονιού Ι & ΙΙ, σε εντελώς αγροτική παραθαλάσσια περιοχή. 1.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε αυτή την κατασκευή είναι : Χάλυβας Fe360 (S235) Τάση ιαρροής f y = 235 MPa Τάση Θραύσης f u = 360 MPa. Μέτρο ελαστικότητας E = 210 GPa. Μέτρο ελαστικότητας G = 81 Gpa Ο χάλυβας για προστασία γαλβανίζεται. Κοχλίες INOX A Aluminum AlMgSi0.5 µε : Τάση ιαρροής f y = 190 MPa Τάση αντοχής f u = 220MPa Μέτρο ελαστικότητας E = 69 GPa. Μέτρο διάτµησης G = 30 GPa Πυκνότητα: ρ = 27KN/m 3

6 1.4 ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Η κατασκευή φορτίζεται από : Μόνιµα φορτία το ίδιο βάρος της (Ι.Β.) το βάρος των Φ/Π 0,15ΚΝ/m 2 Ωφέλιµα φορτία εν υπάρχουν Άνεµος Η ανεµοπίεση υπολογίζεται σε συµφωνία µε το κείµενο EUROCODE 1: PART1.4 Pren (2004 Jan) WIND ACTIONS. Χρησιµοποιούνται οι παρακάτω πληροφορίες: Ύψος αναφοράς : 2.00 m. Βασική ταχύτητα ανέµου: v b = 33.0 m/sec (για ηπειρωτική περιοχή στην Ελλάδα που απέχει περισσότερο από 10Km από την θάλασσα). Κατηγορία περιοχής : ΙΙ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ) Υψόµετρο : 0m (πάνω από τη στάθµη της θάλασσας). Σταθερά συνδυασµών: ψ ο = 0,6 Για τον σεισµό ψ ο = 0, κατά τον ΕΑΚ Χιόνι Η φόρτιση του χιονιού υπολογίζεται σε συµφωνία µε το κείµενο EUROCODE 1: PART1.3 En (July 2003) Snow Loads. Η χαρακτηριστική τιµή του χιονιού επί εδάφους στην στάθµη της θάλασσας είναι για την ζώνη ΙΙ s k = 0.8KN/m 2. Για τους συνδυασµούς χρησιµοποιείται ψ ο = 0.5, καθότι βρισκόµαστε σε υψόµετρο κάτω των 1.000m. Στους σεισµικούς ψ ο = 0.3, τον οποίο επιτάσσει ο ΕΑΚ 2000 για µη βατές στέγες.

7 1.5 Μέθοδος ανάλυσης Χρησιµοποιούµε γραµµική ελαστική στατική ανάλυση πρώτης τάξης και ισοστατική σεισµική ανάλυση για να διαστασιολογήσουµε τα αντισεισµικά στοιχεία κατά y. Για την στατική επίλυση χρησιµοποιούµε το πρόγραµµα AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS. 1.6 Παρουσίαση του φορέα και των στατικών προσοµοιωµάτων. Βλέπε συνηµµένα αρχεία.

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ 2.1. Φόρτιση ΙΒ Φ/Β πανέλων. Είναι µια κατακόρυφη φόρτιση g = 0.15KN/m 2. Γραµµικοποίηση του φορτίου : g = 0.15KN/m 2 *1.0m = 0.15KN/m. 2.2 Φόρτιση Χιονιού. Όλες οι αναφορές µας γίνονται στο πρότυπο EC1 - Part 1.3 EN : 2003 E. Σύµφωνα µε το παράρτηµα Annex C, στον χάρτη φορτίσεων χιονιού C4 η ζώνη ΙΙ (Z=2) έχει χαρακτηριστική τιµή χιονιού στο έδαφος στη στάθµη της θάλασσας s k,0 = 0.8KN/m 2. Σύµφωνα µε τον πίνακα C1 η χαρακτηριστική τιµή του χιονιού στο έδαφος για την Ελλάδα εξαρτάται από το υψόµετρο και τη ζώνη της περιοχής. Καθότι δεν βρισκόµαστε σε µηδενικό υψόµετρο s k = 0.8KN/m 2. Σύµφωνα µε τον πίνακα Ε1/Annex E το ειδικό βάρος του φρέσκου χιονιού είναι γ s = 1.0KN/m 3, άρα η χαρακτηριστική τιµή εδάφους σε ζώνη ΙΙ ισοδυναµεί µε συσσώρευση παγωµένου χιονιού επί εδάφους 0,8m. Η τιµή του χιονιού επί της κατασκευής είναι σύµφωνα µε τη σχέση (5.1) : s = µ 1 *C e *C t *s k, C t : συντελεστής θέρµανσης. C t =1 ή 0.8 σε συνδυασµό µε τον άνεµο, καθώς το φωτοβολταικό είναι θερµαινόµενη επιφάνεια, κάτι που δυσµενώς δεν λαµβάνεται υπόψιν στον συνδυασµό που υπάρχει µόνο χιόνι. C e : συντελεστής έκθεσης. C e = 1.0, όταν δεν συνδυάζεται µε άνεµο. C e = 0.8, σύµφωνα µε τον πίνακα 5.1, καθώς η περιοχή (εξοχή) χαρακτηρίζεται έκθετη ( windswept ), όταν συνδυάζεται µε άνεµο. µ 1 : συντελεστής κατανοµής χιονιού επί της κατασκευής. Στην περίπτωση της µονοκλινής στέγης µε γωνία α = 30 ο (0 < α < 30 ο ), σύµφωνα µε τον πίνακα 5.1 της παραγράφου Mono-pitch roofs µ 1 = 0.8.

9 Σύµφωνα µε την ίδια παράγραφο για την περίπτωση της µονοκλινής στέγης πρέπει να εφαρµόζεται η κατανοµή στέγης που εµφανίζει στο fig.5.2 (οµοιόµορφη φόρτιση µε χρήση συντελεστή µ 1 ). Τελικώς : s = µ 1 *C e *C t *s k = 0.8*1*1*0.8KN/m 2 = 0.64KN/m 2 Γραµµικοποίηση του φορτίου : s = 0.64KN/m 2 *0.8m = 0.51KN/m. s wind = µ 1 *C e *C t *s k = 0.8*0.8*0.8*0.8KN/m 2 = 0.41KN/m 2 Γραµµικοποίηση του φορτίου : S wind = 0.41KN/m 2 *0.8m = 0.32KN/m.

10 2.3. Φόρτιση Ανέµου. Οι αναφορές µας σε αυτό το κεφάλαιο γίνονται στον EC1 P1.4 preen (Jan 2004). Η περιοχή θεωρείται κατηγορία IΙ, σύµφωνα µε τον πίνακα 4.1 (περιοχή χωρίς εµπόδια). Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις τελευταίες εθνικές οδηγίες, σε περιοχές παραθαλάσσιες που απέχουν λιγότερο από 10Km από τη θάλασσα η βασική τιµή της βασικής ταχύτητας ανέµου είναι v b,o = 33m/sec. (4.2-παρ.1 : χαρακτηριστική µέση ταχύτητα 10min, σε ύψος 10m από το έδαφος σε περιοχή κατηγορίας ΙΙ). Βασική ταχύτητα ανέµου v b = v b,o *C dir *C season. C dir : συντελεστής διεύθυνσης (4.2 σηµείωση 2 : προτείνει C dir = 1.0). C season : συντελεστής εποχής (4.2 σηµείωση 3 : προτείνει C season = 1.0). Έτσι η βασική ταχύτητα ανέµου v b = 33m/sec. Σύµφωνα µε την εξ. 4.2 επιλέγοντας p την πιθανότητα να ξεπεραστεί σε ένα έτος η βασική ταχύτητα ανέµου v b,i = C prob *v b, όπου το C prob : C prob = {[(1- K*In (-In (1-p))]/[(1- K*In (-In (0.98))]} n K = 0.2 n = 0.5 C prob = {[(1-0.2*In (-In (1-p))]/[(1-0.2*In (-In (0.98))]} 0.5. Αν p = 0.02 δηλαδή πιθανότητα να ξεπεραστεί η v b,i 1/50 τότε C prob = 1. Άρα η βασική ταχύτητα ανέµου v b = 27m/sec ξεπερνιέται 1 φορά στα 50 χρόνια και είναι αποδεκτή για κτιριακές κατασκευές που θεωρούνται υψίστης σηµασίας όσον αφορά την ασφάλεια και µε διάρκεια ζωής τα 50 χρόνια. Ένα φωτοβολταικό πάρκο, που δεν έχει τις ίδιες απαιτήσεις ασφάλειας, ενώ και η διάρκεια ζωής του είναι περίπου τα 20 χρόνια είναι λογικό να επιλύεται µε µειωµένη βασική ταχύτητα ανέµου. Έστω λοιπόν να ξεπερνιέται 1 φορά στα 20 χρόνια : p = 1/20 = 0.05 => C prob = {[(1-0.2*In (-In (.95))]/[(1-0.2*In (-In (0.98))]}.5 = C prob = [1.59/1.78] 0.5 = 0.94 v b = 0.94*33m/sec Το ύψος αναφοράς της κατασκευής µας είναι Z e σύµφωνα µε την παράγραφο (8) του κεφαλαίου 7.3 Ανοικτά υπόστεγα, που αναφέρεται στα σχήµατα fig.7.16, fig.7.1. Η µέση ταχύτητα v m (z e ) = C r (z e )*C o (z e )*v b (εξ. 4.3).

11 C r (z): συντελεστής τραχύτητας περιοχής Πίνακας 4.1, για κατηγορία ΙΙ : Κατά την (εξ. 4.4), C r (z e ) = k r *In(z/z o ). k r = 0.19*(z o /z o,ii ) 0.07 C o (z) : συντελεστής τοπογραφίας. Αφού δεν βρισκόµαστε σε λόφο µε κλίση Φ = Η/L < 0.05 C o = 1, κατά το Annex A, A.1. Τελικά η µέση ταχύτητα v m (z) = C r (z e ) * C o (z)*25.3m/sec. Πίεση αιχµής q p (z e ) = [1+7*I v (z e )]*1/2*ρ*v m 2 (z e ) (εξ.4.8). (εξ. 4.7) : Ι v (z e ) = k I /{C o (z e )*In(z e /z o )}. q b (z e ) = ½*ρ*[v m (z e )] 2 Τα παραπάνω υπολογίζονται αναλυτικά στο επόµενο λογιστικό φύλλο και προκύπτουν τα ακόλουθα φυσικά µεγέθη: v m (z) : µέση ταχύτητα v p (z) : η ταχύτητα αιχµής q b (z) : µέση βασική πίεση q p (z) : βασική πίεση αιχµής.

12 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ 1.Περιγραφή τοποθεσίας και γεωγραφίας. ιάρκεια ζωής έργου. 1.1 Γεωγραφικός προσδιορισµός: α) Ηπειρωτική Ελλάδα: ΌΧΙ β) Παραθαλλάσια περιοχή ΝΑΙ Vb,0 = 33 M/SEC 27m/sec ηπειρωτική Ελλάδα. 33m/sec παραθαλάσσιες περιοχές ως και 10Km από την θάλασσα. 1.2 Ύψος έργου Ze = 2 m 1.3 Κατηγορία τοπογραφίας Κατηγορία: 2 0 Εκθετη σε θάλασσα 1 Ανοιχτή εντελώς περιοχή Kt = Αγροτική περιοχή Zo = Βιοµηχανική ζώνη Zmin = 2 4 Αστική ζώνη 1.4 Πιθανότητα υπέρβασης τιµής Θέλουµε να µην ξεπερνιέται κατά 2% µια φορά στα 20 έτη (διάρκεια ζωής έργου). p = 0.05 Cprob = 0.95 Vb = m/sec 2.Υπολογισµοί βασικών ανεµοπίεσεων Συντελεστής τραχύτητας Cr(ze) = Cr(ze)=Kt*In(ze/zo) Cr(ze)=Kt*In(zmin/zo), Ze>Zmin, Ze<Zmin Μέση ταχύτητα: Vm = m/sec - vm = Cr*Vb Συντελεστής στροβιλισµού : Ιv = Μέση πίεση: qb = 0.30 KN/m2 q b (z e ) = ½*ρ*[v m (Ze)] 2 = m/sec --> Km/h Πίεση αιχµής: qp = 0.87 KN/m2 q p (z e ) = [1+7*I v (z e )]* q b (z e ) = m/sec --> Beaufort = (V/0,836)^(2/3) = Km/h

13 Σύµφωνα µε την (εξ. 5.1) w e = c pe * q p (z e ), είναι οι ανεµοπιέσεις στην επιφάνειες της κατασκευής µας. Ο συντελεστής µπλοκαρίσµατος λαµβάνεται φ = 0, καθώς η υπήνεµη πλευρά είναι εξολοκλήρου ανοιχτή. Θεωρούµε άνεµο : 1. W y,+ που φυσά από την εµπρός πλευρά του φορέα (πίεση). 2. W y,- που φυσά από την πίσω πλευρά του φορέα (υποπίεση). Για θ = 30 ο W pr = +1.2*q = +1.2*0.87 = 1.04 KN/m 2. W su = -1.8*q = -1.8*0.87= KN/m 2 Γραµµικοποίηση του φορτίου πάνω στην τεγίδα: w pr,lin = 1.04*0.8 = 0.86 KN/m. w su = -1.60*0.8 = KN/m. Έκκεντρη κατανοµή των ανεµοπιέσεων. Φορτίζεται η κατασκευή µε εκκεντρότητα, δηλαδή φορτίζουµε µόνο τις δύο πάνω ή τις δύο κάτω τεγίδες.

14 Project: 2013-AF009 DELAVERIDIS ΦΩΤΙΑ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. CSG "Concrete, Steel & Glass"

15 RENDERED 3D Date : 24/04/14 Page : 2

16 3D NU Date : 24/04/14 Page : 3

17 Calculation note Project properties: 2013-AF009 DELAVERIDIS Structure type: Space frame Structure gravity center coordinates: X = (m) Y = (m) Z = (m) Central moments of inertia of a structure: Ix = (kg*m2) Iy = (kg*m2) Iz = (kg*m2) Mass = (kg) Coordinates of structure centroid with static global masses considered: X = (m) Y = (m) Z = (m) Central moments of inertia of a structure with static global masses considered: Ix = (kg*m2) Iy = (kg*m2) Iz = (kg*m2) Mass = (kg) Coordinates of structure centroid with dynamic global masses considered: X = (m) Y = (m) Z = (m) Central moments of inertia of a structure with dynamic global masses considered: Ix = (kg*m2) Iy = (kg*m2) Iz = (kg*m2) Mass = (kg) Structure description Number of nodes: 176 Number of bars: 186 Bar finite elements: 264 Planar finite elements: 0 Volumetric finite elements: 0 No of static degr. of freedom: 984 Cases: 28 Combinations: 14 Table of load cases / analysis types Case 1 : DL1 Analysis type: Static - Linear Date : 24/04/14 Page : 4

18 Case 2 : DL2 Analysis type: Static - Linear Case 3 : SN1 Analysis type: Static - Linear Case 4 : SNW Analysis type: Static - Linear Case 5 : PR Analysis type: Static - Linear Case 6 : PR+ Analysis type: Static - Linear Case 7 : PR- Analysis type: Static - Linear Case 8 : SU Analysis type: Static - Linear Case 9 : SU+ Analysis type: Static - Linear Date : 24/04/14 Page : 5

19 Case 10 : SU- Analysis type: Static - Linear Case 11 : 1.35G+1.5SN Analysis type: Linear combination Case 12 : 1.35G+1.5SNW+0.9PR Analysis type: Linear combination Case 13 : 1.35G+1.5SNW+0.9PR+ Analysis type: Linear combination Case 14 : 1.35G+1.5SNW+0.9PR- Analysis type: Linear combination Case 15 : 1.35G+0.75SNW+1.5PR Analysis type: Linear combination Case 16 : 1.35G+0.75SNW+1.5PR+ Analysis type: Linear combination Case 17 : 1.35G+0.75SNW+1.5PR- Analysis type: Linear combination Date : 24/04/14 Page : 6

20 Case 18 : G+1.5SU Analysis type: Linear combination Case 19 : G+1.5SU+ Analysis type: Linear combination Case 20 : G+1.5SU- Analysis type: Linear combination Case 21 : G+SN Analysis type: Linear combination Case 22 : G+SNW+0.6PR Analysis type: Linear combination Case 23 : G+PR+0.5SNW Analysis type: Linear combination Case 24 : G+SU Analysis type: Linear combination Case 25 : Modal Analysis type: Modal Date : 24/04/14 Page : 7

21 Data: Analysis mode : Modal Type of mass matrix : Lumped without rotations Number of modes : 10 Limits : Coefficient : Case 26 : Seismic E.A.K Direction_X Analysis type: Seismic-E.A.K Excitation direction: X = Y = Z = Acceleration(m/s^2) Period (s) Data: Zone : II Importance factor : S1 Soil category : B Behavior factor : Foundation coefficient : Direction : Horizontal Damping : x = 5.00 % Spectrum parameters: Damping correction : η = [7/(2+ξ)] 0,5 = a = g 1 = T 1 = T 2 = Date : 24/04/14 Page : 8

22 Case 27 : Seismic E.A.K Direction_Y Analysis type: Seismic-E.A.K Excitation direction: X = Y = Z = Acceleration(m/s^2) Period (s) Data: Zone : II Importance factor : S1 Soil category : B Behavior factor : Foundation coefficient : Direction : Horizontal Damping : x = 5.00 % Spectrum parameters: Damping correction : η = [7/(2+ξ)] 0,5 = a = g 1 = T 1 = T 2 = Case 28 : Seismic E.A.K Direction_Z Analysis type: Seismic-E.A.K Excitation direction: Date : 24/04/14 Page : 9

23 X = Y = Z = Acceleration(m/s^2) Period (s) Data: Zone : II Importance factor : S1 Soil category : B Behavior factor : Foundation coefficient : Direction : Horizontal Damping : x = 5.00 % Spectrum parameters: Damping correction : η = [7/(2+ξ)] 0,5 = a = g 1 = T 1 = T 2 = Date : 24/04/14 Page : 10

24 Section properties Section properties: CAI 30x20x3 HY=20.0, HZ=30.0 [mm] AX=1.43 [cm2] IX=0.04, IY=1.25, IZ=0.44 [cm4] Material=AL AT6 DELP 70x30x1.7 HY=60.0, HZ=70.0 [mm] AX=4.47 [cm2] IX=5.35, IY=27.63, IZ=8.75 [cm4] Material=ALUM190 SHS50X2.5 HY=50.0, HZ=50.0 [mm] AX=4.75 [cm2] IX=26.79, IY=17.91, IZ=17.91 [cm4] Material=ALUM160 DEAL 70x40x3 HY=40.0, HZ=70.0 [mm] Date : 24/04/14 Page : 11

25 AX=4.32 [cm2] IX=0.13, IY=33.51, IZ=6.87 [cm4] Material=ALUM DERA 78x65x3 HY=65.0, HZ=78.0 [mm] AX=6.21 [cm2] IX=0.17, IY=65.13, IZ=28.73 [cm4] Material=ALUM190 C100X50X2.5 HY=50.0, HZ=100.0 [mm] AX=4.88 [cm2] IX=0.10, IY=77.29, IZ=12.09 [cm4] Material=S275 CAE 50x4 HY=50.0, HZ=50.0 [mm] AX=3.89 [cm2] IX=0.20, IY=9.05, IZ=9.05 [cm4] Material=S275 DELZ 162x78x3.5 HY=89.3, HZ=170.4 [mm] AX=12.35 [cm2] Date : 24/04/14 Page : 12

26 IX=0.69, IY=199.86, IZ=77.92 [cm4] Material=ALUM190 C115X23X4.0 HY=23.0, HZ=117.0 [mm] AX=6.20 [cm2] IX=0.31, IY=101.93, IZ=2.04 [cm4] Material=S275 2 CAI 30x20x3 HY=44.0, HZ=30.0 [mm] AX=2.85 [cm2] IX=0.08, IY=2.50, IZ=2.28 [cm4] Material=ALUM190 Date : 24/04/14 Page : 13

27 Properties - Bars Section name Bar list AX (cm2) AY (cm2) AZ (cm2) IX (cm4) IY (cm4) IZ (cm4) CAI 30x20x DELP 70x30x to to to to to485 SHS50X2.5 85to91By2 93to to369By2 371to to397By2 399to to By to to445By2 4-47to to469By to477 DEAL 70x40x3 84to90By2 362to368By2 390to3-96By to420by to444By2 462to4-68By2 DERA 78x65x to461By C100X50X to- 458By to459By- 24 CAE 50x to DELZ 162x78x to470By C115X23X to460By CAI 30x20x3 486to Date : 24/04/14 Page : 14

28 Properties - Materials Material E (MPa) G (MPa) NI LX (1/ C) RO (kn/m3) Re (MPa) 1 ALUM S ALUM ALUM AL AT Date : 24/04/14 Page : 15

29 Nodes Node X (m) Y (m) Z (m) Support code Support xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed Date : 24/04/14 Page : 16

30 Node X (m) Y (m) Z (m) Support code Support xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed Date : 24/04/14 Page : 17

31 Node X (m) Y (m) Z (m) Support code Support xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed Date : 24/04/14 Page : 18

32 Node X (m) Y (m) Z (m) Support code Support Date : 24/04/14 Page : 19

33 Bars Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m) Gamma (Deg) Type Structure object CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar C100X50- X2.5 S Column Bar C100X50- X2.5 S Column Bar C115X23- X4.0 S Simple bar Bar DERA 78- x65x3 ALUM RAFTER Bar DEAL 70- x40x3 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar DEAL 70- x40x3 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar DEAL 70- x40x3 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar DEAL 70- x40x3 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar DELZ 16-2x78x3.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar C100X50- X2.5 S Column Bar C100X50- X2.5 S Column Bar C115X23- X4.0 S Simple bar Bar DERA 78- x65x3 ALUM RAFTER Bar DEAL 70- x40x3 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar DEAL 70- x40x3 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar Date : 24/04/14 Page : 20

34 Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m) Gamma (Deg) Type DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DELZ 16-2x78x3.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 C100X50- X2.5 C100X50- X2.5 C115X23- X4.0 DERA 78- x65x3 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 Structure object ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar S Column Bar S Column Bar S Simple bar Bar ALUM RAFTER Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar Date : 24/04/14 Page : 21

35 Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m) Gamma (Deg) Type SHS50X- 2.5 DELZ 16-2x78x3.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 C100X50- X2.5 C100X50- X2.5 C115X23- X4.0 DERA 78- x65x3 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DELZ 16-2x78x3.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 Structure object ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar S Column Bar S Column Bar S Simple bar Bar ALUM RAFTER Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar Date : 24/04/14 Page : 22

36 Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m) Gamma (Deg) Type SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 C100X50- X2.5 C100X50- X2.5 C115X23- X4.0 DERA 78- x65x3 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DELZ 16-2x78x3.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 C100X50- X2.5 Structure object ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar S Column Bar S Column Bar S Simple bar Bar ALUM RAFTER Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar S Column Bar Date : 24/04/14 Page : 23

37 Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m) Gamma (Deg) Type C100X50- X2.5 C115X23- X4.0 DERA 78- x65x3 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DELZ 16-2x78x3.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 2 CAI 30- x20x3 2 CAI 30- x20x3 2 CAI 30- x20x3 2 CAI 30- x20x3 Structure object S Column Bar S Simple bar Bar ALUM RAFTER Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar Date : 24/04/14 Page : 24

38 Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m) Gamma (Deg) Type CAI 30- x20x3 2 CAI 30- x20x3 CAI 30x2-0x3 CAI 30x2-0x3 Structure object ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar AL A- T6 AL A- T Simple bar Bar Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar Loads - Cases Case Label Case name 1 DL1 DL1 2 DL2 DL2 3 SN1 SN1 4 SN2 SNW 5 SN3 PR 6 ΑΝΕΜΟΣ2 PR+ 7 ΑΝΕΜΟΣ3 PR- 8 ΑΝΕΜΟΣ4 SU 9 ΑΝΕΜΟΣ5 SU+ 10 ΑΝΕΜΟΣ6 SU G+1.5SN G+1.5SNW+0.9PR Date : 24/04/14 Page : 25

39 Case Label Case name G+1.5SNW+0.9PR G+1.5SNW+0.9PR G+0.75SNW+1.5PR G+0.75SNW+1.5PR G+0.75SNW+1.5PR- 18 G+1.5SU 19 G+1.5SU+ 20 G+1.5SU- 21 G+SN 22 G+SNW+0.6PR 23 G+PR+0.5SNW 24 G+SU 25 MOD25 Modal 26 SEI_X26 Seismic E.A.K Direction_X 27 SEI_Y27 Seismic E.A.K Direction_Y 28 SEI_Z27 Seismic E.A.K Direction_Z Case Nature Analysis type 1 Structural Static - Linear 2 Structural Static - Linear 3 ΧΙΟΝΙ Static - Linear 4 ΧΙΟΝΙ Static - Linear 5 ΑΝΕΜΟΣ Static - Linear 6 ΑΝΕΜΟΣ Static - Linear 7 ΑΝΕΜΟΣ Static - Linear 8 ΑΝΕΜΟΣ Static - Linear 9 ΑΝΕΜΟΣ Static - Linear 10 ΑΝΕΜΟΣ Static - Linear 11 Linear Combination 12 Linear Combination 13 Linear Combination 14 Linear Combination 15 Linear Combination 16 Linear Combination 17 Linear Combination 18 Linear Combination 19 Linear Combination 20 Linear Combination 21 Linear Combination 22 Linear Combination 23 Linear Combination 24 Linear Combination 25 Modal 26 ΣΕΙΣΜΙΚΟ Seismic-E.A.K ΣΕΙΣΜΙΚΟ Seismic-E.A.K ΣΕΙΣΜΙΚΟ Seismic-E.A.K Loads - Values Case Load type List 1 self-weight to99 358to521 2 uniform load 378to to to to to485 Date : 24/04/14 Page : 26

40 Case Load type List 3 uniform load 378to to to to to485 4 uniform load 378to to to to to485 5 uniform load 378to to to to to485 6 uniform load 378to to478By24 407to479By uniform load 382to to480By24 409to481By uniform load 378to to to to to485 9 uniform load 378to to478By24 407to479By uniform load 382to to480By24 409to481By Case Load values 1 PZ Negative Factor= PZ=-0.12(kN/m) 3 PZ=-0.82(kN/m) 4 PZ=-0.52(kN/m) 5 PZ=-0.86(kN/m) local 6 PZ=-0.86(kN/m) local 7 PZ=-0.86(kN/m) local 8 PZ=1.30(kN/m) local 9 PZ=1.30(kN/m) local 10 PZ=1.30(kN/m) local View - Cases: 3 (SN1) 2 Date : 24/04/14 Page : 27

41 View - Cases: 4 (SNW) 1 View - Cases: 5 (PR) 1 Date : 24/04/14 Page : 28

42 View - Cases: 6 (PR+) 1 View - Cases: 7 (PR-) 1 Date : 24/04/14 Page : 29

43 View - Cases: 8 (SU) 1 View - Cases: 9 (SU+) 1 Date : 24/04/14 Page : 30

44 View - Cases: 10 (SU-) 1 Date : 24/04/14 Page : 31

45 Combinations Combinations Name Analysis type Combination type 11 (C) 1.35G+1.5SN Linear Combination ULS 12 (C) 1.35G+1.5SNW+0.9PR Linear Combination ULS 13 (C) 1.35G+1.5SNW+0.9PR+ Linear Combination ULS 14 (C) 1.35G+1.5SNW+0.9PR- Linear Combination ULS 15 (C) 1.35G+0.75SNW+1.5PR Linear Combination ULS 16 (C) 1.35G+0.75SNW+1.5PR+ Linear Combination ULS 17 (C) 1.35G+0.75SNW+1.5PR- Linear Combination ULS 18 (C) G+1.5SU Linear Combination ULS 19 (C) G+1.5SU+ Linear Combination ULS 20 (C) G+1.5SU- Linear Combination ULS 21 (C) G+SN Linear Combination SLS 22 (C) G+SNW+0.6PR Linear Combination SLS 23 (C) G+PR+0.5SNW Linear Combination SLS 24 (C) G+SU Linear Combination SLS Combinations Case nature Definition 11 (C) 12 (C) 13 (C) 14 (C) 15 (C) 16 (C) 17 (C) 18 (C) 19 (C) 20 (C) 21 (C) 22 (C) 23 (C) 24 (C) (1+2)*1.35+3*1.50 (1+2)*1.35+4*1.50+5*0.90 (1+2)*1.35+4*1.50+6*0.90 (1+2)*1.35+4*1.50+7*0.90 (1+2)*1.35+4*0.75+5*1.50 (1+2)*1.35+4*0.75+6*1.50 (1+2)*1.35+4*0.75+7*1.50 (1+2)*1.00+8*1.50 (1+2)*1.00+9*1.50 (1+2)* *1.50 (1+2+3)*1.00 (1+2+4)*1.00+5*0.60 (1+2+5)*1.00+4*0.50 (1+2+8)*1.00 Date : 24/04/14 Page : 32

46 forces: envelope Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 80/ 133/ 17 (C)/ 12.71>> / 134/ 20 (C)/ << / 133/ 26/ SRSS >> / 133/ 18 (C)/ << / 133/ 11 (C)/ >> 80/ 133/ 8/ << 80/ 133/ 18 (C)/ / 133/ 15 (C)/ / 134/ 11 (C)/ / 134/ 20 (C)/ / 133/ 26/ SRSS / 133/ 18 (C)/ / 135/ 16 (C)/ 14.24>> / 136/ 19 (C)/ << / 135/ 15 (C)/ >> / 135/ 18 (C)/ << / 135/ 18 (C)/ >> 81/ 135/ 15 (C)/ << 81/ 135/ 15 (C)/ / 135/ 18 (C)/ / 136/ 18 (C)/ / 136/ 15 (C)/ / 135/ 15 (C)/ / 135/ 18 (C)/ / 136/ 15 (C)/ 8.49>> / 136/ 18 (C)/ -9.39<< / 134/ 26/ SRSS >> / 134/ 15 (C)/ << / 136/ 16 (C)/ >> 82/ 136/ 19 (C)/ << 82/ 134/ 26/ SRSS / 136/ 15 (C)/ / 136/ 18 (C)/ / 136/ 15 (C)/ / 136/ 15 (C)/ / 136/ 18 (C)/ / 138/ 18 (C)/ 7.15>> / 138/ 15 (C)/ -7.93<< / 137/ 19 (C)/ >> / 138/ 11 (C)/ << / 138/ 11 (C)/ >> 83/ 138/ 20 (C)/ << 83/ 138/ 17 (C)/ / 138/ 20 (C)/ / 138/ 14 (C)/ / 137/ 19 (C)/ / 138/ 11 (C)/ / 137/ 11 (C)/ / 139/ 15 (C)/ 8.43>> / 137/ 18 (C)/ -8.54<< / 137/ 19 (C)/ >> / 139/ 16 (C)/ << / 137/ 16 (C)/ >> Date : 24/04/14 Page : 33

47 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 84/ 137/ 19 (C)/ << 84/ 137/ 19 (C)/ / 137/ 16 (C)/ / 137/ 19 (C)/ / 137/ 16 (C)/ / 139/ 16 (C)/ / 139/ 19 (C)/ / 142/ 16 (C)/ 5.89>> / 141/ 19 (C)/ -6.23<< / 141/ 20 (C)/ >> / 142/ 19 (C)/ << / 141/ 16 (C)/ >> 86/ 141/ 19 (C)/ << 86/ 141/ 26/ SRSS / 141/ 16 (C)/ / 141/ 19 (C)/ / 141/ 16 (C)/ / 142/ 19 (C)/ / 142/ 20 (C)/ / 145/ 19 (C)/ 16.14>> / 144/ 20 (C)/ << / 144/ 20 (C)/ >> / 145/ 19 (C)/ << / 144/ 26/ SRSS >> 88/ 144/ 17 (C)/ << 88/ 144/ 26/ SRSS / 144/ 18 (C)/ / 144/ 15 (C)/ / 144/ 26/ SRSS / 145/ 19 (C)/ / 145/ 20 (C)/ / 147/ 15 (C)/ 8.48>> / 138/ 18 (C)/ -8.38<< / 138/ 20 (C)/ >> / 147/ 17 (C)/ << / 138/ 26/ SRSS >> 90/ 138/ 15 (C)/ << 90/ 138/ 26/ SRSS / 138/ 18 (C)/ / 138/ 17 (C)/ / 138/ 20 (C)/ / 147/ 17 (C)/ / 147/ 20 (C)/ / 151/ 27/ SRSS 0.00>> / 150/ 19 (C)/ -0.00<< / 150/ 26/ SRSS >> / 150/ 18 (C)/ << / 150/ 26/ SRSS >> 92/ 150/ 19 (C)/ << 92/ 150/ 26/ SRSS / 150/ 20 (C)/ / 150/ 5/ / 150/ 26/ SRSS / 150/ 26/ SRSS / 150/ 18 (C)/ / 506/ 17 (C)/ 13.27>> / 507/ 20 (C)/ << Date : 24/04/14 Page : 34

48 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 358/ 506/ 26/ SRSS >> / 506/ 15 (C)/ << / 506/ 11 (C)/ >> 358/ 506/ 18 (C)/ << 358/ 506/ 26/ SRSS / 506/ 18 (C)/ / 507/ 11 (C)/ / 506/ 20 (C)/ / 506/ 26/ SRSS / 506/ 15 (C)/ / 508/ 16 (C)/ 17.20>> / 509/ 19 (C)/ << / 508/ 26/ SRSS >> / 508/ 15 (C)/ << / 508/ 18 (C)/ >> 359/ 508/ 15 (C)/ << 359/ 508/ 26/ SRSS / 508/ 15 (C)/ / 509/ 18 (C)/ / 509/ 15 (C)/ / 508/ 26/ SRSS / 508/ 15 (C)/ / 509/ 15 (C)/ 10.97>> / 509/ 18 (C)/ << / 507/ 26/ SRSS >> / 507/ 18 (C)/ << / 509/ 16 (C)/ >> 360/ 509/ 19 (C)/ << 360/ 507/ 26/ SRSS / 509/ 18 (C)/ / 509/ 18 (C)/ / 509/ 15 (C)/ / 507/ 26/ SRSS / 507/ 15 (C)/ / 511/ 18 (C)/ 9.15>> / 511/ 15 (C)/ << / 510/ 19 (C)/ >> / 510/ 16 (C)/ << / 510/ 26/ SRSS >> 361/ 510/ 18 (C)/ << 361/ 511/ 26/ SRSS / 511/ 15 (C)/ / 510/ 18 (C)/ / 511/ 26/ SRSS / 511/ 11 (C)/ / 510/ 11 (C)/ / 512/ 15 (C)/ 10.87>> / 510/ 18 (C)/ << / 510/ 19 (C)/ >> / 512/ 16 (C)/ << / 510/ 26/ SRSS >> 362/ 510/ 15 (C)/ << 362/ 510/ 26/ SRSS / 510/ 18 (C)/ / 510/ 15 (C)/ / 510/ 26/ SRSS / 512/ 16 (C)/ Date : 24/04/14 Page : 35

49 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 362/ 512/ 19 (C)/ / 515/ 16 (C)/ 7.35>> / 514/ 19 (C)/ -7.54<< / 514/ 20 (C)/ >> / 515/ 19 (C)/ << / 514/ 26/ SRSS >> 364/ 514/ 15 (C)/ << 364/ 514/ 26/ SRSS / 514/ 20 (C)/ / 514/ 15 (C)/ / 514/ 26/ SRSS / 515/ 19 (C)/ / 515/ 20 (C)/ / 518/ 19 (C)/ 16.55>> / 517/ 20 (C)/ << / 517/ 20 (C)/ >> / 518/ 19 (C)/ << / 517/ 26/ SRSS >> 366/ 517/ 18 (C)/ << 366/ 517/ 26/ SRSS / 517/ 17 (C)/ / 517/ 18 (C)/ / 517/ 26/ SRSS / 518/ 19 (C)/ / 518/ 20 (C)/ / 520/ 15 (C)/ 10.89>> / 511/ 18 (C)/ << / 511/ 20 (C)/ >> / 520/ 17 (C)/ << / 511/ 26/ SRSS >> 368/ 511/ 18 (C)/ << 368/ 511/ 26/ SRSS / 511/ 15 (C)/ / 511/ 18 (C)/ / 511/ 26/ SRSS / 520/ 17 (C)/ / 520/ 20 (C)/ / 524/ 27/ SRSS 0.00>> / 524/ 17 (C)/ -0.00<< / 524/ 26/ SRSS >> / 524/ 13 (C)/ << / 524/ 26/ SRSS >> 370/ 523/ 19 (C)/ << 370/ 523/ 19 (C)/ / 523/ 16 (C)/ / 523/ 20 (C)/ / 523/ 26/ SRSS / 523/ 26/ SRSS / 523/ 18 (C)/ / 158/ 16 (C)/ 0.32>> / 158/ 19 (C)/ -0.46<< / 158/ 11 (C)/ >> / 531/ 11 (C)/ << / 531/ 18 (C)/ >> 378/ 531/ 15 (C)/ << 378/ 158/ 17 (C)/ / 158/ 20 (C)/ Date : 24/04/14 Page : 36

50 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 378/ 531/ 18 (C)/ / 531/ 15 (C)/ / 531/ 11 (C)/ / 158/ 9/ / 539/ 26/ SRSS 0.10>> / 539/ 1/ 0.0<< / 539/ 27/ SRSS >> / 158/ 11 (C)/ << / 158/ 18 (C)/ >> 379/ 158/ 15 (C)/ << 379/ 539/ 1/ / 539/ 1/ / 158/ 18 (C)/ / 158/ 15 (C)/ / 158/ 11 (C)/ / 158/ 8/ / 160/ 15 (C)/ 0.81>> / 160/ 18 (C)/ -0.91<< / 160/ 11 (C)/ >> / 533/ 11 (C)/ << / 533/ 18 (C)/ >> 380/ 533/ 15 (C)/ << 380/ 160/ 15 (C)/ / 160/ 18 (C)/ / 533/ 18 (C)/ / 533/ 15 (C)/ / 533/ 11 (C)/ / 160/ 9/ / 540/ 26/ SRSS 0.10>> / 540/ 1/ 0.0<< / 540/ 27/ SRSS >> / 160/ 11 (C)/ << / 160/ 18 (C)/ >> 381/ 160/ 15 (C)/ << 381/ 540/ 27/ SRSS / 540/ 1/ / 160/ 18 (C)/ / 160/ 15 (C)/ / 160/ 11 (C)/ / 540/ 19 (C)/ / 541/ 26/ SRSS 0.10>> / 541/ 20 (C)/ -0.00<< / 541/ 27/ SRSS >> / 162/ 11 (C)/ << / 162/ 18 (C)/ >> 382/ 162/ 15 (C)/ << 382/ 541/ 11 (C)/ / 541/ 19 (C)/ / 162/ 18 (C)/ / 162/ 15 (C)/ / 162/ 11 (C)/ / 541/ 14 (C)/ / 162/ 17 (C)/ 1.17>> / 162/ 20 (C)/ -1.02<< / 162/ 11 (C)/ >> / 535/ 11 (C)/ << / 535/ 18 (C)/ >> Date : 24/04/14 Page : 37

51 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 383/ 535/ 15 (C)/ << 383/ 162/ 26/ SRSS / 162/ 12 (C)/ / 535/ 18 (C)/ / 535/ 15 (C)/ / 535/ 11 (C)/ / 162/ 9/ / 542/ 26/ SRSS 0.10>> / 542/ 19 (C)/ -0.00<< / 542/ 27/ SRSS >> / 164/ 11 (C)/ << / 164/ 18 (C)/ >> 384/ 164/ 15 (C)/ << 384/ 542/ 16 (C)/ / 542/ 20 (C)/ / 164/ 18 (C)/ / 164/ 15 (C)/ / 164/ 11 (C)/ / 542/ 14 (C)/ / 164/ 17 (C)/ 0.80>> / 164/ 20 (C)/ -0.72<< / 164/ 11 (C)/ >> / 537/ 11 (C)/ << / 537/ 18 (C)/ >> 385/ 537/ 15 (C)/ << 385/ 164/ 18 (C)/ / 164/ 15 (C)/ / 537/ 18 (C)/ / 537/ 15 (C)/ / 537/ 11 (C)/ / 164/ 7/ / 543/ 17 (C)/ 13.31>> / 544/ 20 (C)/ << / 543/ 26/ SRSS >> / 543/ 18 (C)/ << / 543/ 11 (C)/ >> 386/ 543/ 18 (C)/ << 386/ 543/ 26/ SRSS / 543/ 20 (C)/ / 544/ 11 (C)/ / 543/ 20 (C)/ / 543/ 26/ SRSS / 543/ 18 (C)/ / 545/ 16 (C)/ 16.93>> / 546/ 19 (C)/ << / 545/ 26/ SRSS >> / 545/ 18 (C)/ << / 545/ 18 (C)/ >> 387/ 545/ 15 (C)/ << 387/ 545/ 26/ SRSS / 545/ 19 (C)/ / 546/ 18 (C)/ / 546/ 15 (C)/ / 545/ 26/ SRSS / 545/ 18 (C)/ / 546/ 15 (C)/ 10.68>> / 546/ 18 (C)/ << Date : 24/04/14 Page : 38

52 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 388/ 546/ 26/ SRSS >> / 546/ 18 (C)/ << / 546/ 16 (C)/ >> 388/ 546/ 19 (C)/ << 388/ 546/ 26/ SRSS / 546/ 15 (C)/ / 546/ 18 (C)/ / 546/ 15 (C)/ / 546/ 26/ SRSS / 546/ 19 (C)/ / 548/ 18 (C)/ 8.84>> / 548/ 15 (C)/ -9.63<< / 547/ 19 (C)/ >> / 547/ 16 (C)/ << / 548/ 26/ SRSS >> 389/ 548/ 20 (C)/ << 389/ 548/ 26/ SRSS / 548/ 20 (C)/ / 548/ 17 (C)/ / 548/ 26/ SRSS / 548/ 11 (C)/ / 547/ 13 (C)/ / 549/ 15 (C)/ 10.50>> / 547/ 18 (C)/ << / 547/ 19 (C)/ >> / 549/ 16 (C)/ << / 547/ 16 (C)/ >> 390/ 547/ 19 (C)/ << 390/ 547/ 26/ SRSS / 547/ 16 (C)/ / 547/ 19 (C)/ / 547/ 26/ SRSS / 549/ 16 (C)/ / 549/ 19 (C)/ / 552/ 16 (C)/ 7.27>> / 551/ 19 (C)/ -7.49<< / 551/ 20 (C)/ >> / 552/ 19 (C)/ << / 551/ 26/ SRSS >> 392/ 551/ 9/ << 392/ 551/ 26/ SRSS / 551/ 20 (C)/ / 552/ 20 (C)/ / 552/ 26/ SRSS / 552/ 19 (C)/ / 552/ 20 (C)/ / 555/ 19 (C)/ 16.84>> / 554/ 20 (C)/ << / 554/ 20 (C)/ >> / 555/ 19 (C)/ << / 554/ 26/ SRSS >> 394/ 554/ 17 (C)/ << 394/ 554/ 26/ SRSS / 554/ 19 (C)/ / 554/ 15 (C)/ / 554/ 26/ SRSS / 555/ 19 (C)/ Date : 24/04/14 Page : 39

53 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 394/ 555/ 20 (C)/ / 557/ 15 (C)/ 10.49>> / 548/ 18 (C)/ << / 548/ 20 (C)/ >> / 557/ 17 (C)/ << / 548/ 26/ SRSS >> 396/ 548/ 15 (C)/ << 396/ 548/ 26/ SRSS / 548/ 18 (C)/ / 548/ 17 (C)/ / 557/ 26/ SRSS / 557/ 17 (C)/ / 557/ 20 (C)/ / 561/ 26/ SRSS 0.00>> / 561/ 16 (C)/ -0.00<< / 560/ 26/ SRSS >> / 560/ 19 (C)/ << / 560/ 26/ SRSS >> 398/ 560/ 15 (C)/ << 398/ 560/ 26/ SRSS / 560/ 20 (C)/ / 560/ 15 (C)/ / 560/ 26/ SRSS / 560/ 26/ SRSS / 560/ 19 (C)/ / 531/ 15 (C)/ 0.58>> / 531/ 18 (C)/ -0.57<< / 531/ 11 (C)/ >> / 568/ 11 (C)/ << / 531/ 15 (C)/ >> 406/ 531/ 18 (C)/ << 406/ 531/ 17 (C)/ / 531/ 20 (C)/ / 531/ 18 (C)/ / 531/ 15 (C)/ / 568/ 11 (C)/ / 531/ 6/ / 533/ 15 (C)/ 0.86>> / 533/ 18 (C)/ -0.83<< / 533/ 11 (C)/ >> / 570/ 11 (C)/ << / 570/ 19 (C)/ >> 407/ 533/ 18 (C)/ << 407/ 533/ 20 (C)/ / 533/ 17 (C)/ / 533/ 18 (C)/ / 533/ 15 (C)/ / 533/ 11 (C)/ / 533/ 6/ / 535/ 15 (C)/ 0.99>> / 535/ 18 (C)/ -0.97<< / 535/ 11 (C)/ >> / 572/ 11 (C)/ << / 572/ 20 (C)/ >> 408/ 535/ 18 (C)/ << 408/ 535/ 16 (C)/ / 535/ 19 (C)/ Date : 24/04/14 Page : 40

2013 AF/009b ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΛΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

2013 AF/009b ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΛΟ ΤΡΙΓΩΝΟ 2013 AF/009b ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΛΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΕΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΟΕ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΙΤΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ). 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ. 4. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 2012-AF30 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΔΕΛΑΒΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ). 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Μελέτης Θαλάσσιας Κατασκευής με χρήση λογισμικού και με βάση Κώδικες (Compliant Tower) (8.1.10)

Περίπτωση Μελέτης Θαλάσσιας Κατασκευής με χρήση λογισμικού και με βάση Κώδικες (Compliant Tower) (8.1.10) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί. Θεσμικό πλαίσιο μελέτης και εκτέλεσης έργων

Κανονισμοί. Θεσμικό πλαίσιο μελέτης και εκτέλεσης έργων Κανονισμοί Θεσμικό πλαίσιο μελέτης και εκτέλεσης έργων Ευρωκώδικες Ευρωκώδικας 1 : Βασικές αρχές σχεδιασμού και δράσεις στις κατασκευές Ευρωκώδικας 2 : Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα Ευρωκώδικας 3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος νέας έκδοσης...13 Πρόλογος Κεφάλαιο 1: EN 1990 : Βασικές αρχές σχεδιασμού (Απρίλιος 2002)... 17

Πρόλογος νέας έκδοσης...13 Πρόλογος Κεφάλαιο 1: EN 1990 : Βασικές αρχές σχεδιασμού (Απρίλιος 2002)... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος νέας έκδοσης...13 Πρόλογος...15 Κεφάλαιο 1: EN 1990 : Βασικές αρχές σχεδιασμού (Απρίλιος 2002)... 17 1 Γενικά...17 2 Οριακές καταστάσεις Δράσεις...18 3 Συνδυασμοί δράσεων...19 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm 4 4 4 4 M 9943

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Date: 2/2/6 Doc. n SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 1 of 26 Date: 2/2/6 Doc. n. SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 2 of 26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικές πληροφορίες... 3 1.1 Γενική περιγραφή... 3 1.2 Αναφορές...

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΕΜΩΝ KAI ΦΟΡΤΙΑ XIONIOY

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΕΜΩΝ KAI ΦΟΡΤΙΑ XIONIOY Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Εκδ. 5.xx ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΕΜΩΝ KAI ΦΟΡΤΙΑ XIONIOY Ευρωκώδικες 0, 1.3 και 1.4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Σεπτέμβριος 2016 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗΣ

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΚΠΩΣΗ ΛΓΩ ΑΝΕΜΠΙΕΣΗΣ Ισαβέλλα Βασιλοπούλου και Χάρης Ι. Γαντές Εργαστήριο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Ζωγράφου, Ελλάδα e-mails: isabella@cental.ntua.gr,

Διαβάστε περισσότερα

5. Μέθοδοι δυσκαμψίας (μετακινήσεων) για την ανάλυση πλαισιακών κατασκευών

5. Μέθοδοι δυσκαμψίας (μετακινήσεων) για την ανάλυση πλαισιακών κατασκευών 5. Μέθοδοι δυσκαμψίας (μετακινήσεων) για την ανάλυση πλαισιακών κατασκευών Χειμερινό εξάμηνο 2016 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

8. Μέθοδοι δυσκαμψίας (μετακινήσεων) για την ανάλυση πλαισιακών κατασκευών

8. Μέθοδοι δυσκαμψίας (μετακινήσεων) για την ανάλυση πλαισιακών κατασκευών ΠΠΜ 221: Ανάλυση Κατασκευών με Mητρώα 8. Μέθοδοι δυσκαμψίας (μετακινήσεων) για την ανάλυση πλαισιακών κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 Ι ΦΟΡΤΙΑ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ α. Μόνιμα Ειδικό βάρος Ο. Σ.... 2.4 t/m3 Επικάλυψη δαπέδων... 100 kg/m2 Επικάλυψη δώματος...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μεταλλικού Κτιρίου Αθλητικών Δραστηριοτήτων

Μελέτη Μεταλλικού Κτιρίου Αθλητικών Δραστηριοτήτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μελέτη Μεταλλικού Κτιρίου Αθλητικών Δραστηριοτήτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βαγγελίδης Γρηγόριος Επιβλέπων: Αβραάμ Τάσος

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Solar-field DP325. Τεχνικό εγχειρίδιο συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών με διπάσσαλη έμπηξη

Solar-field DP325. Τεχνικό εγχειρίδιο συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών με διπάσσαλη έμπηξη Solar-field DP325 Τεχνικό εγχειρίδιο συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών με διπάσσαλη έμπηξη 1 1. Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών με διπάσσαλη έμπηξη. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Το σύστημα στήριξης διπάσσαλου τύπου είναι

Διαβάστε περισσότερα

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 1Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Κόμβοι κατασκευής Κόμβος x [m] y[m] 1 0.000 0.000 2 0.000 4.600 3 8.400 4.600 4 8.400 0.000 Στηρίξεις κατασκευής Κόμβος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Τ.Ε. 01 - Προσομοίωση και παραδοχές FESPA SAP 2000 1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Προσομοίωση και παραδοχές FESPA - SAP 2000 Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις παραδοχές και απλοποιήσεις που υιοθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισµένο Σκυρόδεµα

Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισµένο Σκυρόδεµα Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισµένου Σκυροδέµατος Οπλισµένα Γη - Επιχώµατα Βαθιές Πασσαλοσανίδες Διαφραγµατικοί Τοίχοι Πασσαλότοιχοι Οριακή Κατάσταση Σχεδιασµός έναντι θραύσης Αριθµητικές Μέθοδοι Κατάσταση Λειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βήµα προς βήµα οι οδηγίες για την προσοµοίωση στο ETABS ενός κτιρίου µε φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βήµα προς βήµα οι οδηγίες για την προσοµοίωση στο ETABS ενός κτιρίου µε φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα. ETABS TUTORIAL 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βήµα προς βήµα οι οδηγίες για την προσοµοίωση στο ETABS ενός κτιρίου µε φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των βασικών δράσεων σχεδιασμού γεφυρών. Έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING Laboratory of Geotechnical Engineering BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions Prof. G. Athanasopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία της κατεργασίας κοπής οδοντώσεων με φραιζάρισμα με κύλιση

Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία της κατεργασίας κοπής οδοντώσεων με φραιζάρισμα με κύλιση Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία της κατεργασίας κοπής οδοντώσεων με φραιζάρισμα με κύλιση Χριστοδουλόπουλος Αντώνιος 1 Εισαγωγή Κατηγορίες οδοντωτών τροχών Χαρακτηριστικά μεγέθη Κατασκευαστικές τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΙΑΤΡΗΤΙΚΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑ Α ΥΨΟΥΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑ Α ΥΨΟΥΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑ Α ΥΨΟΥΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ Μιχάλης Αγγελίδης Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών Μελετών Αθήνα e-mail: amte@otenet.gr 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζεται η µελέτη µεταλλικής καµινάδας ύψους 80 µέτρων

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Solar-field AL310. Τεχνικό εγχειρίδιο συστήματος αλουμινίου στήριξης φωτοβολταϊκών για πάρκα / δώματα

Solar-field AL310. Τεχνικό εγχειρίδιο συστήματος αλουμινίου στήριξης φωτοβολταϊκών για πάρκα / δώματα Solar-field A310 Τεχνικό εγχειρίδιο συστήματος αλουμινίου στήριξης φωτοβολταϊκών για πάρκα / δώματα 1 1. Σύστημα αλουμινίου για πάρκα. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Το σύστημα στήριξης αλουμινένιου τύπου για πάρκα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογενείς Κυματισμοί

Ανεμογενείς Κυματισμοί Ανεμογενείς Κυματισμοί Γένεση Ανεμογενών Κυματισμών: Μεταφορά ενέργειας από τα κινούμενα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα στις επιφανειακές θαλάσσιες μάζες. Η ενέργεια αρχικά περνά από την ατμόσφαιρα στην

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» Φ. Ζούλας Σύµβουλος οµοστατικός Μηχανικός Λ. Καραγιάννη 78, 113 61 Αθήνα, Ελλάδα e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε ΗΛΕΚΤΡΑ ΙΙ Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε επίπεδες οροφές Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ II προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το πρόγραμμα SAP2000 Version 10. Παράδειγμα Εφαρμογής. Λοΐζος Παπαλοΐζου Παναγιώτης Πολυκάρπου Πέτρος Κωμοδρόμος

Σημειώσεις για το πρόγραμμα SAP2000 Version 10. Παράδειγμα Εφαρμογής. Λοΐζος Παπαλοΐζου Παναγιώτης Πολυκάρπου Πέτρος Κωμοδρόμος Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ ΥΠΡΟΥ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Π ΟΛΙΤΙΚΩΝ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σημειώσεις για το πρόγραμμα SAP2000 Version 10 Παράδειγμα Εφαρμογής Στατική και Δυναμική ανάλυση διώροφου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 014 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8%

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8% 91 500 201 0/11 Aluminum raming Linear Motion and Assembly Technologies 1 Section : Engineering Data and Speciications Technical Data or Proiles Metric U.S. Equivalent Material designation according to

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Cutting

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 2 : Μονάδες Μέτρησης ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 1.6. Ασκήσεις Άσκηση 1 Η γωνία ω =

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Βόλος 29-3/9 & 1/1 211 ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δάφνη Παντούσα, Msc, Υπ. Διδάκτωρ Ευριπίδης Μυστακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ταχύτητα ανέμου Παράγοντες που την καθορίζουν Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος από το έδαφος Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

διατομή τρόπος σύνδεσης Νεος σχεδιασμός με εσοχή στο κούμπωμα

διατομή τρόπος σύνδεσης Νεος σχεδιασμός με εσοχή στο κούμπωμα sky περιγραφή Το θερμομονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης arkhon sky, αποτελεί άριστη λύση με χαμηλό κόστος και ιδιαίτερη αισθητική. Το μοναδικό στην ελληνική αγορά διαθέσιμο από 20mmέως 100mm σε 7 διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων θερμοκηπίων Δρ Μενέλαος Θεοχάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ενότητα 9 : Οι τύποι των θερμοκηπιακών κατασκευών Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 9 Οι τύποι των θερμοκηπιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Πεπερασµένα Στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα.

Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Πεπερασµένα Στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα. Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Πεπερασµένα Στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα. Γ. Ν. ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ Πολιτικός Μηχανικός, 4Μ-VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού, Ε.Π.Ε. Α. Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Καλωδιωτές Κατασκευές

Καλωδιωτές Κατασκευές Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής IEKEM TEE Αθήνα Οκτώβριος 2011 Περιεχόμενα παρουσίασης Βασικές έννοιες και στατική συμπεριφορά καλωδίων Τεχνολογικά χαρακτηριστικά καλωδίων Κανονιστικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

horizon περιγραφή horizon

horizon περιγραφή horizon horizon περιγραφή Τα θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης κρυφής στήριξης, μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια και κάθετα. Και στις δύο περιπτώσεις τα πάνελ συνδέονται μέσω της κρυφής στήριξης διπλού κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Οδηγιών. Copyright RUNET and C. Georgiadis 2002-2004

Βιβλίο Οδηγιών. Copyright RUNET and C. Georgiadis 2002-2004 Copyright RUNET and C. Georgiadis 2002-2004 Βιβλίο Οδηγιών Το Πρόγραµµα FRAME2Dexprees που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Σχεδιασμού σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 0 και 2 (EN1990 EN1992)

Βάσεις Σχεδιασμού σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 0 και 2 (EN1990 EN1992) Βάσεις Σχεδιασμού σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 0 και 2 (EN1990 EN1992) Ιωάννης Β. Κωνσταντόπουλος, ScD (MIT) Ioannis.Constantopoulos@ulb.ac.be Σχ. 1 Τί είναι; Ο Ευρωκώδικας 0 υλοποιεί σύγχρονη φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Συστημάτων Εσχάρας Πεδιλοδοκών με Χρήση ιογκωμένου Πολυστυρένιου (EPS) ως Υλικό Πλήρωσης

Σχεδιασμός Συστημάτων Εσχάρας Πεδιλοδοκών με Χρήση ιογκωμένου Πολυστυρένιου (EPS) ως Υλικό Πλήρωσης Σχεδιασμός Συστημάτων Εσχάρας Πεδιλοδοκών με Χρήση ιογκωμένου Πολυστυρένιου (EPS) ως Υλικό Πλήρωσης Designing Strip Footing Foundations using Expanded Polystyrene (EPS) as Fill Material ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ο κύλινδρος που φαίνεται στο σχήμα είναι από χάλυβα που έχει ένα ειδικό βάρος 80.000 N/m 3. Υπολογίστε την θλιπτική τάση που ενεργεί στα σημεία Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Έκδοση 01/2012 ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Mounting the sun's power www.profilodomi.gr Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ Αναπτύσσοντας καινοτομίες Η ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ δημιουργήθηκε και λειτουργεί από στελέχη που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A 2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-2 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A Steel for the reinforcement

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ Μ. Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός Μ. ιασάκου Χηµικός Μηχανικός Γ. Παναγιώκας Γεωλόγος ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η φέρουσα οπλισµένη τοιχοποιία µε λιθοσώµατα σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε ΗΛΕΚΤΡΑ Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε επίπεδες οροφές Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

moment ENGINEERING + DESIGN Warwick Ave, Suite C5 Fairfax, VA Phone: Web: February 20, 2015

moment ENGINEERING + DESIGN Warwick Ave, Suite C5 Fairfax, VA Phone: Web:  February 20, 2015 CR220CT5A11:I3 February 20, 2015 Everest Solar Systems, LLC 3809 Ocean Ranch Blvd, Suite 111 Oceanside, CA 92056 Attn: Andy Neshat RE: CrossRail PV Panel Mounting System Evaluation To whom it may concern:

Διαβάστε περισσότερα

SAP2000. Ανάλυση & Σχεδιασμός Κατασκευών με Πεπερασμένα Στοιχεία. Επιμέλεια Έκδοσης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ

SAP2000. Ανάλυση & Σχεδιασμός Κατασκευών με Πεπερασμένα Στοιχεία. Επιμέλεια Έκδοσης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ xe 2010 SAP2000 Ανάλυση & Σχεδιασμός Κατασκευών με Πεπερασμένα Στοιχεία Επιμέλεια Έκδοσης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ Κενή Σελίδα SAP2000 Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών με Πεπερασμένα Στοιχεία Επιμέλεια Έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Νέα πειραµατικά στοιχεία

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Νέα πειραµατικά στοιχεία Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Νέα πειραµατικά στοιχεία Περιεχόµενα παρουσίασης των νέων δοκιµών πυρκαγιάς οκιµές πραγµατικής κλίµακας στα πλαίσια των FRACOF ( οκιµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» AUTh TUC ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ Χρονική Περίοδος: 2014 2016 ΠΕΓΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kollias Industrial Doors

Kollias Industrial Doors Μελέτη Βιομηχανικού Ρολού 0 Εισαγωγή Στην παρούσα µελέτη ελέγχεται η αντοχή καθώς και οι προκαλούµενες παραµορφώσεις των δοµικών στοιχείων Βιοµηχανικού Ρολού ενισχυόµενου από σύστηµα αντιανεµικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα