2013 AF/009 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2013 AF/009 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ"

Transcript

1 2013 AF/009 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ : ΕΛΑΒΕΡΙ ΗΣ DEAL ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΦΩΤΙΑ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΙΤΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ 4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΛΩΝ - ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 5. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ 6. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο υπογεγραµµένος ιπλωµατούχος ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ βάσει του νόµιµου δικαιώµατος ασκήσεως επαγγέλµατος κάτοικος ΒΟΛΟΥ Οδός ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ αριθ. 178 τηλ Αρ. Αστυνοµικής ταυτότητας ΑΒ και χρονολογία εκδόσεως εκδοθείσα υπό του παρ/τος Ασφαλείας ΒΟΛΟΥ ΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 1. Ότι συµµορφώθηκα µε τους κανονισµούς : a. EC9 P1 για την µελέτη των στοιχείων αλουµινίου. b. EC3 P1.1 για την µελέτη των χαλύβδινων στοιχείων. c. EC1 P1.4 preen : Jan 2004 για τους υπολογισµούς της ανεµοπίεσης. d. EC1 EN : 2003 για τους υπολογισµούς του φορτίου χιονιού. e. EC8: για τους ελέγχους σε σεισµό. 2. Ότι αναλαµβάνω την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια των υπολογισµών. Ηµεροµηνία Ο δηλών

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Η εταιρεία DEAL κατασκευάζει σταθερούς διπάσσαλους φορείς στήριξης Φ/Β πάνελ. Η συγκεκριµένη µελέτη αφορά φορέα µεταβλητής κλίσης που διατάσσεται ανά 3.00m και υποστηρίζει 2 σειρές πανέλων 1.0mx1.65m διατεταγµένων portrait πάνω σε τεγίδες που τρέχουν παράλληλα µε τα ζυγώµατα. Η έδραση των στύλων γίνεται µε τσιµεντένεση Ø200mm Χ 700mm του στύλου µέσα στο έδαφος. 1.2 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Οι φορείς µπορούν να χρησιµοποιηθούν για Φ/Β πάρκα στον Ελλαδικό χώρο, σε ζώνη χιονιού Ι & ΙΙ, σε εντελώς αγροτική παραθαλάσσια περιοχή. 1.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε αυτή την κατασκευή είναι : Χάλυβας Fe360 (S235) Τάση ιαρροής f y = 235 MPa Τάση Θραύσης f u = 360 MPa. Μέτρο ελαστικότητας E = 210 GPa. Μέτρο ελαστικότητας G = 81 Gpa Ο χάλυβας για προστασία γαλβανίζεται. Κοχλίες INOX A Aluminum AlMgSi0.5 µε : Τάση ιαρροής f y = 190 MPa Τάση αντοχής f u = 220MPa Μέτρο ελαστικότητας E = 69 GPa. Μέτρο διάτµησης G = 30 GPa Πυκνότητα: ρ = 27KN/m 3

6 1.4 ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Η κατασκευή φορτίζεται από : Μόνιµα φορτία το ίδιο βάρος της (Ι.Β.) το βάρος των Φ/Π 0,15ΚΝ/m 2 Ωφέλιµα φορτία εν υπάρχουν Άνεµος Η ανεµοπίεση υπολογίζεται σε συµφωνία µε το κείµενο EUROCODE 1: PART1.4 Pren (2004 Jan) WIND ACTIONS. Χρησιµοποιούνται οι παρακάτω πληροφορίες: Ύψος αναφοράς : 2.00 m. Βασική ταχύτητα ανέµου: v b = 33.0 m/sec (για ηπειρωτική περιοχή στην Ελλάδα που απέχει περισσότερο από 10Km από την θάλασσα). Κατηγορία περιοχής : ΙΙ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ) Υψόµετρο : 0m (πάνω από τη στάθµη της θάλασσας). Σταθερά συνδυασµών: ψ ο = 0,6 Για τον σεισµό ψ ο = 0, κατά τον ΕΑΚ Χιόνι Η φόρτιση του χιονιού υπολογίζεται σε συµφωνία µε το κείµενο EUROCODE 1: PART1.3 En (July 2003) Snow Loads. Η χαρακτηριστική τιµή του χιονιού επί εδάφους στην στάθµη της θάλασσας είναι για την ζώνη ΙΙ s k = 0.8KN/m 2. Για τους συνδυασµούς χρησιµοποιείται ψ ο = 0.5, καθότι βρισκόµαστε σε υψόµετρο κάτω των 1.000m. Στους σεισµικούς ψ ο = 0.3, τον οποίο επιτάσσει ο ΕΑΚ 2000 για µη βατές στέγες.

7 1.5 Μέθοδος ανάλυσης Χρησιµοποιούµε γραµµική ελαστική στατική ανάλυση πρώτης τάξης και ισοστατική σεισµική ανάλυση για να διαστασιολογήσουµε τα αντισεισµικά στοιχεία κατά y. Για την στατική επίλυση χρησιµοποιούµε το πρόγραµµα AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS. 1.6 Παρουσίαση του φορέα και των στατικών προσοµοιωµάτων. Βλέπε συνηµµένα αρχεία.

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ 2.1. Φόρτιση ΙΒ Φ/Β πανέλων. Είναι µια κατακόρυφη φόρτιση g = 0.15KN/m 2. Γραµµικοποίηση του φορτίου : g = 0.15KN/m 2 *1.0m = 0.15KN/m. 2.2 Φόρτιση Χιονιού. Όλες οι αναφορές µας γίνονται στο πρότυπο EC1 - Part 1.3 EN : 2003 E. Σύµφωνα µε το παράρτηµα Annex C, στον χάρτη φορτίσεων χιονιού C4 η ζώνη ΙΙ (Z=2) έχει χαρακτηριστική τιµή χιονιού στο έδαφος στη στάθµη της θάλασσας s k,0 = 0.8KN/m 2. Σύµφωνα µε τον πίνακα C1 η χαρακτηριστική τιµή του χιονιού στο έδαφος για την Ελλάδα εξαρτάται από το υψόµετρο και τη ζώνη της περιοχής. Καθότι δεν βρισκόµαστε σε µηδενικό υψόµετρο s k = 0.8KN/m 2. Σύµφωνα µε τον πίνακα Ε1/Annex E το ειδικό βάρος του φρέσκου χιονιού είναι γ s = 1.0KN/m 3, άρα η χαρακτηριστική τιµή εδάφους σε ζώνη ΙΙ ισοδυναµεί µε συσσώρευση παγωµένου χιονιού επί εδάφους 0,8m. Η τιµή του χιονιού επί της κατασκευής είναι σύµφωνα µε τη σχέση (5.1) : s = µ 1 *C e *C t *s k, C t : συντελεστής θέρµανσης. C t =1 ή 0.8 σε συνδυασµό µε τον άνεµο, καθώς το φωτοβολταικό είναι θερµαινόµενη επιφάνεια, κάτι που δυσµενώς δεν λαµβάνεται υπόψιν στον συνδυασµό που υπάρχει µόνο χιόνι. C e : συντελεστής έκθεσης. C e = 1.0, όταν δεν συνδυάζεται µε άνεµο. C e = 0.8, σύµφωνα µε τον πίνακα 5.1, καθώς η περιοχή (εξοχή) χαρακτηρίζεται έκθετη ( windswept ), όταν συνδυάζεται µε άνεµο. µ 1 : συντελεστής κατανοµής χιονιού επί της κατασκευής. Στην περίπτωση της µονοκλινής στέγης µε γωνία α = 30 ο (0 < α < 30 ο ), σύµφωνα µε τον πίνακα 5.1 της παραγράφου Mono-pitch roofs µ 1 = 0.8.

9 Σύµφωνα µε την ίδια παράγραφο για την περίπτωση της µονοκλινής στέγης πρέπει να εφαρµόζεται η κατανοµή στέγης που εµφανίζει στο fig.5.2 (οµοιόµορφη φόρτιση µε χρήση συντελεστή µ 1 ). Τελικώς : s = µ 1 *C e *C t *s k = 0.8*1*1*0.8KN/m 2 = 0.64KN/m 2 Γραµµικοποίηση του φορτίου : s = 0.64KN/m 2 *0.8m = 0.51KN/m. s wind = µ 1 *C e *C t *s k = 0.8*0.8*0.8*0.8KN/m 2 = 0.41KN/m 2 Γραµµικοποίηση του φορτίου : S wind = 0.41KN/m 2 *0.8m = 0.32KN/m.

10 2.3. Φόρτιση Ανέµου. Οι αναφορές µας σε αυτό το κεφάλαιο γίνονται στον EC1 P1.4 preen (Jan 2004). Η περιοχή θεωρείται κατηγορία IΙ, σύµφωνα µε τον πίνακα 4.1 (περιοχή χωρίς εµπόδια). Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις τελευταίες εθνικές οδηγίες, σε περιοχές παραθαλάσσιες που απέχουν λιγότερο από 10Km από τη θάλασσα η βασική τιµή της βασικής ταχύτητας ανέµου είναι v b,o = 33m/sec. (4.2-παρ.1 : χαρακτηριστική µέση ταχύτητα 10min, σε ύψος 10m από το έδαφος σε περιοχή κατηγορίας ΙΙ). Βασική ταχύτητα ανέµου v b = v b,o *C dir *C season. C dir : συντελεστής διεύθυνσης (4.2 σηµείωση 2 : προτείνει C dir = 1.0). C season : συντελεστής εποχής (4.2 σηµείωση 3 : προτείνει C season = 1.0). Έτσι η βασική ταχύτητα ανέµου v b = 33m/sec. Σύµφωνα µε την εξ. 4.2 επιλέγοντας p την πιθανότητα να ξεπεραστεί σε ένα έτος η βασική ταχύτητα ανέµου v b,i = C prob *v b, όπου το C prob : C prob = {[(1- K*In (-In (1-p))]/[(1- K*In (-In (0.98))]} n K = 0.2 n = 0.5 C prob = {[(1-0.2*In (-In (1-p))]/[(1-0.2*In (-In (0.98))]} 0.5. Αν p = 0.02 δηλαδή πιθανότητα να ξεπεραστεί η v b,i 1/50 τότε C prob = 1. Άρα η βασική ταχύτητα ανέµου v b = 27m/sec ξεπερνιέται 1 φορά στα 50 χρόνια και είναι αποδεκτή για κτιριακές κατασκευές που θεωρούνται υψίστης σηµασίας όσον αφορά την ασφάλεια και µε διάρκεια ζωής τα 50 χρόνια. Ένα φωτοβολταικό πάρκο, που δεν έχει τις ίδιες απαιτήσεις ασφάλειας, ενώ και η διάρκεια ζωής του είναι περίπου τα 20 χρόνια είναι λογικό να επιλύεται µε µειωµένη βασική ταχύτητα ανέµου. Έστω λοιπόν να ξεπερνιέται 1 φορά στα 20 χρόνια : p = 1/20 = 0.05 => C prob = {[(1-0.2*In (-In (.95))]/[(1-0.2*In (-In (0.98))]}.5 = C prob = [1.59/1.78] 0.5 = 0.94 v b = 0.94*33m/sec Το ύψος αναφοράς της κατασκευής µας είναι Z e σύµφωνα µε την παράγραφο (8) του κεφαλαίου 7.3 Ανοικτά υπόστεγα, που αναφέρεται στα σχήµατα fig.7.16, fig.7.1. Η µέση ταχύτητα v m (z e ) = C r (z e )*C o (z e )*v b (εξ. 4.3).

11 C r (z): συντελεστής τραχύτητας περιοχής Πίνακας 4.1, για κατηγορία ΙΙ : Κατά την (εξ. 4.4), C r (z e ) = k r *In(z/z o ). k r = 0.19*(z o /z o,ii ) 0.07 C o (z) : συντελεστής τοπογραφίας. Αφού δεν βρισκόµαστε σε λόφο µε κλίση Φ = Η/L < 0.05 C o = 1, κατά το Annex A, A.1. Τελικά η µέση ταχύτητα v m (z) = C r (z e ) * C o (z)*25.3m/sec. Πίεση αιχµής q p (z e ) = [1+7*I v (z e )]*1/2*ρ*v m 2 (z e ) (εξ.4.8). (εξ. 4.7) : Ι v (z e ) = k I /{C o (z e )*In(z e /z o )}. q b (z e ) = ½*ρ*[v m (z e )] 2 Τα παραπάνω υπολογίζονται αναλυτικά στο επόµενο λογιστικό φύλλο και προκύπτουν τα ακόλουθα φυσικά µεγέθη: v m (z) : µέση ταχύτητα v p (z) : η ταχύτητα αιχµής q b (z) : µέση βασική πίεση q p (z) : βασική πίεση αιχµής.

12 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ 1.Περιγραφή τοποθεσίας και γεωγραφίας. ιάρκεια ζωής έργου. 1.1 Γεωγραφικός προσδιορισµός: α) Ηπειρωτική Ελλάδα: ΌΧΙ β) Παραθαλλάσια περιοχή ΝΑΙ Vb,0 = 33 M/SEC 27m/sec ηπειρωτική Ελλάδα. 33m/sec παραθαλάσσιες περιοχές ως και 10Km από την θάλασσα. 1.2 Ύψος έργου Ze = 2 m 1.3 Κατηγορία τοπογραφίας Κατηγορία: 2 0 Εκθετη σε θάλασσα 1 Ανοιχτή εντελώς περιοχή Kt = Αγροτική περιοχή Zo = Βιοµηχανική ζώνη Zmin = 2 4 Αστική ζώνη 1.4 Πιθανότητα υπέρβασης τιµής Θέλουµε να µην ξεπερνιέται κατά 2% µια φορά στα 20 έτη (διάρκεια ζωής έργου). p = 0.05 Cprob = 0.95 Vb = m/sec 2.Υπολογισµοί βασικών ανεµοπίεσεων Συντελεστής τραχύτητας Cr(ze) = Cr(ze)=Kt*In(ze/zo) Cr(ze)=Kt*In(zmin/zo), Ze>Zmin, Ze<Zmin Μέση ταχύτητα: Vm = m/sec - vm = Cr*Vb Συντελεστής στροβιλισµού : Ιv = Μέση πίεση: qb = 0.30 KN/m2 q b (z e ) = ½*ρ*[v m (Ze)] 2 = m/sec --> Km/h Πίεση αιχµής: qp = 0.87 KN/m2 q p (z e ) = [1+7*I v (z e )]* q b (z e ) = m/sec --> Beaufort = (V/0,836)^(2/3) = Km/h

13 Σύµφωνα µε την (εξ. 5.1) w e = c pe * q p (z e ), είναι οι ανεµοπιέσεις στην επιφάνειες της κατασκευής µας. Ο συντελεστής µπλοκαρίσµατος λαµβάνεται φ = 0, καθώς η υπήνεµη πλευρά είναι εξολοκλήρου ανοιχτή. Θεωρούµε άνεµο : 1. W y,+ που φυσά από την εµπρός πλευρά του φορέα (πίεση). 2. W y,- που φυσά από την πίσω πλευρά του φορέα (υποπίεση). Για θ = 30 ο W pr = +1.2*q = +1.2*0.87 = 1.04 KN/m 2. W su = -1.8*q = -1.8*0.87= KN/m 2 Γραµµικοποίηση του φορτίου πάνω στην τεγίδα: w pr,lin = 1.04*0.8 = 0.86 KN/m. w su = -1.60*0.8 = KN/m. Έκκεντρη κατανοµή των ανεµοπιέσεων. Φορτίζεται η κατασκευή µε εκκεντρότητα, δηλαδή φορτίζουµε µόνο τις δύο πάνω ή τις δύο κάτω τεγίδες.

14 Project: 2013-AF009 DELAVERIDIS ΦΩΤΙΑ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. CSG "Concrete, Steel & Glass"

15 RENDERED 3D Date : 24/04/14 Page : 2

16 3D NU Date : 24/04/14 Page : 3

17 Calculation note Project properties: 2013-AF009 DELAVERIDIS Structure type: Space frame Structure gravity center coordinates: X = (m) Y = (m) Z = (m) Central moments of inertia of a structure: Ix = (kg*m2) Iy = (kg*m2) Iz = (kg*m2) Mass = (kg) Coordinates of structure centroid with static global masses considered: X = (m) Y = (m) Z = (m) Central moments of inertia of a structure with static global masses considered: Ix = (kg*m2) Iy = (kg*m2) Iz = (kg*m2) Mass = (kg) Coordinates of structure centroid with dynamic global masses considered: X = (m) Y = (m) Z = (m) Central moments of inertia of a structure with dynamic global masses considered: Ix = (kg*m2) Iy = (kg*m2) Iz = (kg*m2) Mass = (kg) Structure description Number of nodes: 176 Number of bars: 186 Bar finite elements: 264 Planar finite elements: 0 Volumetric finite elements: 0 No of static degr. of freedom: 984 Cases: 28 Combinations: 14 Table of load cases / analysis types Case 1 : DL1 Analysis type: Static - Linear Date : 24/04/14 Page : 4

18 Case 2 : DL2 Analysis type: Static - Linear Case 3 : SN1 Analysis type: Static - Linear Case 4 : SNW Analysis type: Static - Linear Case 5 : PR Analysis type: Static - Linear Case 6 : PR+ Analysis type: Static - Linear Case 7 : PR- Analysis type: Static - Linear Case 8 : SU Analysis type: Static - Linear Case 9 : SU+ Analysis type: Static - Linear Date : 24/04/14 Page : 5

19 Case 10 : SU- Analysis type: Static - Linear Case 11 : 1.35G+1.5SN Analysis type: Linear combination Case 12 : 1.35G+1.5SNW+0.9PR Analysis type: Linear combination Case 13 : 1.35G+1.5SNW+0.9PR+ Analysis type: Linear combination Case 14 : 1.35G+1.5SNW+0.9PR- Analysis type: Linear combination Case 15 : 1.35G+0.75SNW+1.5PR Analysis type: Linear combination Case 16 : 1.35G+0.75SNW+1.5PR+ Analysis type: Linear combination Case 17 : 1.35G+0.75SNW+1.5PR- Analysis type: Linear combination Date : 24/04/14 Page : 6

20 Case 18 : G+1.5SU Analysis type: Linear combination Case 19 : G+1.5SU+ Analysis type: Linear combination Case 20 : G+1.5SU- Analysis type: Linear combination Case 21 : G+SN Analysis type: Linear combination Case 22 : G+SNW+0.6PR Analysis type: Linear combination Case 23 : G+PR+0.5SNW Analysis type: Linear combination Case 24 : G+SU Analysis type: Linear combination Case 25 : Modal Analysis type: Modal Date : 24/04/14 Page : 7

21 Data: Analysis mode : Modal Type of mass matrix : Lumped without rotations Number of modes : 10 Limits : Coefficient : Case 26 : Seismic E.A.K Direction_X Analysis type: Seismic-E.A.K Excitation direction: X = Y = Z = Acceleration(m/s^2) Period (s) Data: Zone : II Importance factor : S1 Soil category : B Behavior factor : Foundation coefficient : Direction : Horizontal Damping : x = 5.00 % Spectrum parameters: Damping correction : η = [7/(2+ξ)] 0,5 = a = g 1 = T 1 = T 2 = Date : 24/04/14 Page : 8

22 Case 27 : Seismic E.A.K Direction_Y Analysis type: Seismic-E.A.K Excitation direction: X = Y = Z = Acceleration(m/s^2) Period (s) Data: Zone : II Importance factor : S1 Soil category : B Behavior factor : Foundation coefficient : Direction : Horizontal Damping : x = 5.00 % Spectrum parameters: Damping correction : η = [7/(2+ξ)] 0,5 = a = g 1 = T 1 = T 2 = Case 28 : Seismic E.A.K Direction_Z Analysis type: Seismic-E.A.K Excitation direction: Date : 24/04/14 Page : 9

23 X = Y = Z = Acceleration(m/s^2) Period (s) Data: Zone : II Importance factor : S1 Soil category : B Behavior factor : Foundation coefficient : Direction : Horizontal Damping : x = 5.00 % Spectrum parameters: Damping correction : η = [7/(2+ξ)] 0,5 = a = g 1 = T 1 = T 2 = Date : 24/04/14 Page : 10

24 Section properties Section properties: CAI 30x20x3 HY=20.0, HZ=30.0 [mm] AX=1.43 [cm2] IX=0.04, IY=1.25, IZ=0.44 [cm4] Material=AL AT6 DELP 70x30x1.7 HY=60.0, HZ=70.0 [mm] AX=4.47 [cm2] IX=5.35, IY=27.63, IZ=8.75 [cm4] Material=ALUM190 SHS50X2.5 HY=50.0, HZ=50.0 [mm] AX=4.75 [cm2] IX=26.79, IY=17.91, IZ=17.91 [cm4] Material=ALUM160 DEAL 70x40x3 HY=40.0, HZ=70.0 [mm] Date : 24/04/14 Page : 11

25 AX=4.32 [cm2] IX=0.13, IY=33.51, IZ=6.87 [cm4] Material=ALUM DERA 78x65x3 HY=65.0, HZ=78.0 [mm] AX=6.21 [cm2] IX=0.17, IY=65.13, IZ=28.73 [cm4] Material=ALUM190 C100X50X2.5 HY=50.0, HZ=100.0 [mm] AX=4.88 [cm2] IX=0.10, IY=77.29, IZ=12.09 [cm4] Material=S275 CAE 50x4 HY=50.0, HZ=50.0 [mm] AX=3.89 [cm2] IX=0.20, IY=9.05, IZ=9.05 [cm4] Material=S275 DELZ 162x78x3.5 HY=89.3, HZ=170.4 [mm] AX=12.35 [cm2] Date : 24/04/14 Page : 12

26 IX=0.69, IY=199.86, IZ=77.92 [cm4] Material=ALUM190 C115X23X4.0 HY=23.0, HZ=117.0 [mm] AX=6.20 [cm2] IX=0.31, IY=101.93, IZ=2.04 [cm4] Material=S275 2 CAI 30x20x3 HY=44.0, HZ=30.0 [mm] AX=2.85 [cm2] IX=0.08, IY=2.50, IZ=2.28 [cm4] Material=ALUM190 Date : 24/04/14 Page : 13

27 Properties - Bars Section name Bar list AX (cm2) AY (cm2) AZ (cm2) IX (cm4) IY (cm4) IZ (cm4) CAI 30x20x DELP 70x30x to to to to to485 SHS50X2.5 85to91By2 93to to369By2 371to to397By2 399to to By to to445By2 4-47to to469By to477 DEAL 70x40x3 84to90By2 362to368By2 390to3-96By to420by to444By2 462to4-68By2 DERA 78x65x to461By C100X50X to- 458By to459By- 24 CAE 50x to DELZ 162x78x to470By C115X23X to460By CAI 30x20x3 486to Date : 24/04/14 Page : 14

28 Properties - Materials Material E (MPa) G (MPa) NI LX (1/ C) RO (kn/m3) Re (MPa) 1 ALUM S ALUM ALUM AL AT Date : 24/04/14 Page : 15

29 Nodes Node X (m) Y (m) Z (m) Support code Support xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed Date : 24/04/14 Page : 16

30 Node X (m) Y (m) Z (m) Support code Support xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed Date : 24/04/14 Page : 17

31 Node X (m) Y (m) Z (m) Support code Support xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed Date : 24/04/14 Page : 18

32 Node X (m) Y (m) Z (m) Support code Support Date : 24/04/14 Page : 19

33 Bars Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m) Gamma (Deg) Type Structure object CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar C100X50- X2.5 S Column Bar C100X50- X2.5 S Column Bar C115X23- X4.0 S Simple bar Bar DERA 78- x65x3 ALUM RAFTER Bar DEAL 70- x40x3 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar DEAL 70- x40x3 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar DEAL 70- x40x3 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar DEAL 70- x40x3 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar DELZ 16-2x78x3.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar C100X50- X2.5 S Column Bar C100X50- X2.5 S Column Bar C115X23- X4.0 S Simple bar Bar DERA 78- x65x3 ALUM RAFTER Bar DEAL 70- x40x3 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar DEAL 70- x40x3 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar Date : 24/04/14 Page : 20

34 Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m) Gamma (Deg) Type DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DELZ 16-2x78x3.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 C100X50- X2.5 C100X50- X2.5 C115X23- X4.0 DERA 78- x65x3 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 Structure object ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar S Column Bar S Column Bar S Simple bar Bar ALUM RAFTER Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar Date : 24/04/14 Page : 21

35 Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m) Gamma (Deg) Type SHS50X- 2.5 DELZ 16-2x78x3.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 C100X50- X2.5 C100X50- X2.5 C115X23- X4.0 DERA 78- x65x3 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DELZ 16-2x78x3.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 Structure object ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar S Column Bar S Column Bar S Simple bar Bar ALUM RAFTER Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar Date : 24/04/14 Page : 22

36 Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m) Gamma (Deg) Type SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 C100X50- X2.5 C100X50- X2.5 C115X23- X4.0 DERA 78- x65x3 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DELZ 16-2x78x3.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 C100X50- X2.5 Structure object ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar S Column Bar S Column Bar S Simple bar Bar ALUM RAFTER Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar S Column Bar Date : 24/04/14 Page : 23

37 Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m) Gamma (Deg) Type C100X50- X2.5 C115X23- X4.0 DERA 78- x65x3 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DELZ 16-2x78x3.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 2 CAI 30- x20x3 2 CAI 30- x20x3 2 CAI 30- x20x3 2 CAI 30- x20x3 Structure object S Column Bar S Simple bar Bar ALUM RAFTER Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar Date : 24/04/14 Page : 24

38 Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m) Gamma (Deg) Type CAI 30- x20x3 2 CAI 30- x20x3 CAI 30x2-0x3 CAI 30x2-0x3 Structure object ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar AL A- T6 AL A- T Simple bar Bar Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar Loads - Cases Case Label Case name 1 DL1 DL1 2 DL2 DL2 3 SN1 SN1 4 SN2 SNW 5 SN3 PR 6 ΑΝΕΜΟΣ2 PR+ 7 ΑΝΕΜΟΣ3 PR- 8 ΑΝΕΜΟΣ4 SU 9 ΑΝΕΜΟΣ5 SU+ 10 ΑΝΕΜΟΣ6 SU G+1.5SN G+1.5SNW+0.9PR Date : 24/04/14 Page : 25

39 Case Label Case name G+1.5SNW+0.9PR G+1.5SNW+0.9PR G+0.75SNW+1.5PR G+0.75SNW+1.5PR G+0.75SNW+1.5PR- 18 G+1.5SU 19 G+1.5SU+ 20 G+1.5SU- 21 G+SN 22 G+SNW+0.6PR 23 G+PR+0.5SNW 24 G+SU 25 MOD25 Modal 26 SEI_X26 Seismic E.A.K Direction_X 27 SEI_Y27 Seismic E.A.K Direction_Y 28 SEI_Z27 Seismic E.A.K Direction_Z Case Nature Analysis type 1 Structural Static - Linear 2 Structural Static - Linear 3 ΧΙΟΝΙ Static - Linear 4 ΧΙΟΝΙ Static - Linear 5 ΑΝΕΜΟΣ Static - Linear 6 ΑΝΕΜΟΣ Static - Linear 7 ΑΝΕΜΟΣ Static - Linear 8 ΑΝΕΜΟΣ Static - Linear 9 ΑΝΕΜΟΣ Static - Linear 10 ΑΝΕΜΟΣ Static - Linear 11 Linear Combination 12 Linear Combination 13 Linear Combination 14 Linear Combination 15 Linear Combination 16 Linear Combination 17 Linear Combination 18 Linear Combination 19 Linear Combination 20 Linear Combination 21 Linear Combination 22 Linear Combination 23 Linear Combination 24 Linear Combination 25 Modal 26 ΣΕΙΣΜΙΚΟ Seismic-E.A.K ΣΕΙΣΜΙΚΟ Seismic-E.A.K ΣΕΙΣΜΙΚΟ Seismic-E.A.K Loads - Values Case Load type List 1 self-weight to99 358to521 2 uniform load 378to to to to to485 Date : 24/04/14 Page : 26

40 Case Load type List 3 uniform load 378to to to to to485 4 uniform load 378to to to to to485 5 uniform load 378to to to to to485 6 uniform load 378to to478By24 407to479By uniform load 382to to480By24 409to481By uniform load 378to to to to to485 9 uniform load 378to to478By24 407to479By uniform load 382to to480By24 409to481By Case Load values 1 PZ Negative Factor= PZ=-0.12(kN/m) 3 PZ=-0.82(kN/m) 4 PZ=-0.52(kN/m) 5 PZ=-0.86(kN/m) local 6 PZ=-0.86(kN/m) local 7 PZ=-0.86(kN/m) local 8 PZ=1.30(kN/m) local 9 PZ=1.30(kN/m) local 10 PZ=1.30(kN/m) local View - Cases: 3 (SN1) 2 Date : 24/04/14 Page : 27

41 View - Cases: 4 (SNW) 1 View - Cases: 5 (PR) 1 Date : 24/04/14 Page : 28

42 View - Cases: 6 (PR+) 1 View - Cases: 7 (PR-) 1 Date : 24/04/14 Page : 29

43 View - Cases: 8 (SU) 1 View - Cases: 9 (SU+) 1 Date : 24/04/14 Page : 30

44 View - Cases: 10 (SU-) 1 Date : 24/04/14 Page : 31

45 Combinations Combinations Name Analysis type Combination type 11 (C) 1.35G+1.5SN Linear Combination ULS 12 (C) 1.35G+1.5SNW+0.9PR Linear Combination ULS 13 (C) 1.35G+1.5SNW+0.9PR+ Linear Combination ULS 14 (C) 1.35G+1.5SNW+0.9PR- Linear Combination ULS 15 (C) 1.35G+0.75SNW+1.5PR Linear Combination ULS 16 (C) 1.35G+0.75SNW+1.5PR+ Linear Combination ULS 17 (C) 1.35G+0.75SNW+1.5PR- Linear Combination ULS 18 (C) G+1.5SU Linear Combination ULS 19 (C) G+1.5SU+ Linear Combination ULS 20 (C) G+1.5SU- Linear Combination ULS 21 (C) G+SN Linear Combination SLS 22 (C) G+SNW+0.6PR Linear Combination SLS 23 (C) G+PR+0.5SNW Linear Combination SLS 24 (C) G+SU Linear Combination SLS Combinations Case nature Definition 11 (C) 12 (C) 13 (C) 14 (C) 15 (C) 16 (C) 17 (C) 18 (C) 19 (C) 20 (C) 21 (C) 22 (C) 23 (C) 24 (C) (1+2)*1.35+3*1.50 (1+2)*1.35+4*1.50+5*0.90 (1+2)*1.35+4*1.50+6*0.90 (1+2)*1.35+4*1.50+7*0.90 (1+2)*1.35+4*0.75+5*1.50 (1+2)*1.35+4*0.75+6*1.50 (1+2)*1.35+4*0.75+7*1.50 (1+2)*1.00+8*1.50 (1+2)*1.00+9*1.50 (1+2)* *1.50 (1+2+3)*1.00 (1+2+4)*1.00+5*0.60 (1+2+5)*1.00+4*0.50 (1+2+8)*1.00 Date : 24/04/14 Page : 32

46 forces: envelope Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 80/ 133/ 17 (C)/ 12.71>> / 134/ 20 (C)/ << / 133/ 26/ SRSS >> / 133/ 18 (C)/ << / 133/ 11 (C)/ >> 80/ 133/ 8/ << 80/ 133/ 18 (C)/ / 133/ 15 (C)/ / 134/ 11 (C)/ / 134/ 20 (C)/ / 133/ 26/ SRSS / 133/ 18 (C)/ / 135/ 16 (C)/ 14.24>> / 136/ 19 (C)/ << / 135/ 15 (C)/ >> / 135/ 18 (C)/ << / 135/ 18 (C)/ >> 81/ 135/ 15 (C)/ << 81/ 135/ 15 (C)/ / 135/ 18 (C)/ / 136/ 18 (C)/ / 136/ 15 (C)/ / 135/ 15 (C)/ / 135/ 18 (C)/ / 136/ 15 (C)/ 8.49>> / 136/ 18 (C)/ -9.39<< / 134/ 26/ SRSS >> / 134/ 15 (C)/ << / 136/ 16 (C)/ >> 82/ 136/ 19 (C)/ << 82/ 134/ 26/ SRSS / 136/ 15 (C)/ / 136/ 18 (C)/ / 136/ 15 (C)/ / 136/ 15 (C)/ / 136/ 18 (C)/ / 138/ 18 (C)/ 7.15>> / 138/ 15 (C)/ -7.93<< / 137/ 19 (C)/ >> / 138/ 11 (C)/ << / 138/ 11 (C)/ >> 83/ 138/ 20 (C)/ << 83/ 138/ 17 (C)/ / 138/ 20 (C)/ / 138/ 14 (C)/ / 137/ 19 (C)/ / 138/ 11 (C)/ / 137/ 11 (C)/ / 139/ 15 (C)/ 8.43>> / 137/ 18 (C)/ -8.54<< / 137/ 19 (C)/ >> / 139/ 16 (C)/ << / 137/ 16 (C)/ >> Date : 24/04/14 Page : 33

47 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 84/ 137/ 19 (C)/ << 84/ 137/ 19 (C)/ / 137/ 16 (C)/ / 137/ 19 (C)/ / 137/ 16 (C)/ / 139/ 16 (C)/ / 139/ 19 (C)/ / 142/ 16 (C)/ 5.89>> / 141/ 19 (C)/ -6.23<< / 141/ 20 (C)/ >> / 142/ 19 (C)/ << / 141/ 16 (C)/ >> 86/ 141/ 19 (C)/ << 86/ 141/ 26/ SRSS / 141/ 16 (C)/ / 141/ 19 (C)/ / 141/ 16 (C)/ / 142/ 19 (C)/ / 142/ 20 (C)/ / 145/ 19 (C)/ 16.14>> / 144/ 20 (C)/ << / 144/ 20 (C)/ >> / 145/ 19 (C)/ << / 144/ 26/ SRSS >> 88/ 144/ 17 (C)/ << 88/ 144/ 26/ SRSS / 144/ 18 (C)/ / 144/ 15 (C)/ / 144/ 26/ SRSS / 145/ 19 (C)/ / 145/ 20 (C)/ / 147/ 15 (C)/ 8.48>> / 138/ 18 (C)/ -8.38<< / 138/ 20 (C)/ >> / 147/ 17 (C)/ << / 138/ 26/ SRSS >> 90/ 138/ 15 (C)/ << 90/ 138/ 26/ SRSS / 138/ 18 (C)/ / 138/ 17 (C)/ / 138/ 20 (C)/ / 147/ 17 (C)/ / 147/ 20 (C)/ / 151/ 27/ SRSS 0.00>> / 150/ 19 (C)/ -0.00<< / 150/ 26/ SRSS >> / 150/ 18 (C)/ << / 150/ 26/ SRSS >> 92/ 150/ 19 (C)/ << 92/ 150/ 26/ SRSS / 150/ 20 (C)/ / 150/ 5/ / 150/ 26/ SRSS / 150/ 26/ SRSS / 150/ 18 (C)/ / 506/ 17 (C)/ 13.27>> / 507/ 20 (C)/ << Date : 24/04/14 Page : 34

48 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 358/ 506/ 26/ SRSS >> / 506/ 15 (C)/ << / 506/ 11 (C)/ >> 358/ 506/ 18 (C)/ << 358/ 506/ 26/ SRSS / 506/ 18 (C)/ / 507/ 11 (C)/ / 506/ 20 (C)/ / 506/ 26/ SRSS / 506/ 15 (C)/ / 508/ 16 (C)/ 17.20>> / 509/ 19 (C)/ << / 508/ 26/ SRSS >> / 508/ 15 (C)/ << / 508/ 18 (C)/ >> 359/ 508/ 15 (C)/ << 359/ 508/ 26/ SRSS / 508/ 15 (C)/ / 509/ 18 (C)/ / 509/ 15 (C)/ / 508/ 26/ SRSS / 508/ 15 (C)/ / 509/ 15 (C)/ 10.97>> / 509/ 18 (C)/ << / 507/ 26/ SRSS >> / 507/ 18 (C)/ << / 509/ 16 (C)/ >> 360/ 509/ 19 (C)/ << 360/ 507/ 26/ SRSS / 509/ 18 (C)/ / 509/ 18 (C)/ / 509/ 15 (C)/ / 507/ 26/ SRSS / 507/ 15 (C)/ / 511/ 18 (C)/ 9.15>> / 511/ 15 (C)/ << / 510/ 19 (C)/ >> / 510/ 16 (C)/ << / 510/ 26/ SRSS >> 361/ 510/ 18 (C)/ << 361/ 511/ 26/ SRSS / 511/ 15 (C)/ / 510/ 18 (C)/ / 511/ 26/ SRSS / 511/ 11 (C)/ / 510/ 11 (C)/ / 512/ 15 (C)/ 10.87>> / 510/ 18 (C)/ << / 510/ 19 (C)/ >> / 512/ 16 (C)/ << / 510/ 26/ SRSS >> 362/ 510/ 15 (C)/ << 362/ 510/ 26/ SRSS / 510/ 18 (C)/ / 510/ 15 (C)/ / 510/ 26/ SRSS / 512/ 16 (C)/ Date : 24/04/14 Page : 35

49 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 362/ 512/ 19 (C)/ / 515/ 16 (C)/ 7.35>> / 514/ 19 (C)/ -7.54<< / 514/ 20 (C)/ >> / 515/ 19 (C)/ << / 514/ 26/ SRSS >> 364/ 514/ 15 (C)/ << 364/ 514/ 26/ SRSS / 514/ 20 (C)/ / 514/ 15 (C)/ / 514/ 26/ SRSS / 515/ 19 (C)/ / 515/ 20 (C)/ / 518/ 19 (C)/ 16.55>> / 517/ 20 (C)/ << / 517/ 20 (C)/ >> / 518/ 19 (C)/ << / 517/ 26/ SRSS >> 366/ 517/ 18 (C)/ << 366/ 517/ 26/ SRSS / 517/ 17 (C)/ / 517/ 18 (C)/ / 517/ 26/ SRSS / 518/ 19 (C)/ / 518/ 20 (C)/ / 520/ 15 (C)/ 10.89>> / 511/ 18 (C)/ << / 511/ 20 (C)/ >> / 520/ 17 (C)/ << / 511/ 26/ SRSS >> 368/ 511/ 18 (C)/ << 368/ 511/ 26/ SRSS / 511/ 15 (C)/ / 511/ 18 (C)/ / 511/ 26/ SRSS / 520/ 17 (C)/ / 520/ 20 (C)/ / 524/ 27/ SRSS 0.00>> / 524/ 17 (C)/ -0.00<< / 524/ 26/ SRSS >> / 524/ 13 (C)/ << / 524/ 26/ SRSS >> 370/ 523/ 19 (C)/ << 370/ 523/ 19 (C)/ / 523/ 16 (C)/ / 523/ 20 (C)/ / 523/ 26/ SRSS / 523/ 26/ SRSS / 523/ 18 (C)/ / 158/ 16 (C)/ 0.32>> / 158/ 19 (C)/ -0.46<< / 158/ 11 (C)/ >> / 531/ 11 (C)/ << / 531/ 18 (C)/ >> 378/ 531/ 15 (C)/ << 378/ 158/ 17 (C)/ / 158/ 20 (C)/ Date : 24/04/14 Page : 36

50 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 378/ 531/ 18 (C)/ / 531/ 15 (C)/ / 531/ 11 (C)/ / 158/ 9/ / 539/ 26/ SRSS 0.10>> / 539/ 1/ 0.0<< / 539/ 27/ SRSS >> / 158/ 11 (C)/ << / 158/ 18 (C)/ >> 379/ 158/ 15 (C)/ << 379/ 539/ 1/ / 539/ 1/ / 158/ 18 (C)/ / 158/ 15 (C)/ / 158/ 11 (C)/ / 158/ 8/ / 160/ 15 (C)/ 0.81>> / 160/ 18 (C)/ -0.91<< / 160/ 11 (C)/ >> / 533/ 11 (C)/ << / 533/ 18 (C)/ >> 380/ 533/ 15 (C)/ << 380/ 160/ 15 (C)/ / 160/ 18 (C)/ / 533/ 18 (C)/ / 533/ 15 (C)/ / 533/ 11 (C)/ / 160/ 9/ / 540/ 26/ SRSS 0.10>> / 540/ 1/ 0.0<< / 540/ 27/ SRSS >> / 160/ 11 (C)/ << / 160/ 18 (C)/ >> 381/ 160/ 15 (C)/ << 381/ 540/ 27/ SRSS / 540/ 1/ / 160/ 18 (C)/ / 160/ 15 (C)/ / 160/ 11 (C)/ / 540/ 19 (C)/ / 541/ 26/ SRSS 0.10>> / 541/ 20 (C)/ -0.00<< / 541/ 27/ SRSS >> / 162/ 11 (C)/ << / 162/ 18 (C)/ >> 382/ 162/ 15 (C)/ << 382/ 541/ 11 (C)/ / 541/ 19 (C)/ / 162/ 18 (C)/ / 162/ 15 (C)/ / 162/ 11 (C)/ / 541/ 14 (C)/ / 162/ 17 (C)/ 1.17>> / 162/ 20 (C)/ -1.02<< / 162/ 11 (C)/ >> / 535/ 11 (C)/ << / 535/ 18 (C)/ >> Date : 24/04/14 Page : 37

51 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 383/ 535/ 15 (C)/ << 383/ 162/ 26/ SRSS / 162/ 12 (C)/ / 535/ 18 (C)/ / 535/ 15 (C)/ / 535/ 11 (C)/ / 162/ 9/ / 542/ 26/ SRSS 0.10>> / 542/ 19 (C)/ -0.00<< / 542/ 27/ SRSS >> / 164/ 11 (C)/ << / 164/ 18 (C)/ >> 384/ 164/ 15 (C)/ << 384/ 542/ 16 (C)/ / 542/ 20 (C)/ / 164/ 18 (C)/ / 164/ 15 (C)/ / 164/ 11 (C)/ / 542/ 14 (C)/ / 164/ 17 (C)/ 0.80>> / 164/ 20 (C)/ -0.72<< / 164/ 11 (C)/ >> / 537/ 11 (C)/ << / 537/ 18 (C)/ >> 385/ 537/ 15 (C)/ << 385/ 164/ 18 (C)/ / 164/ 15 (C)/ / 537/ 18 (C)/ / 537/ 15 (C)/ / 537/ 11 (C)/ / 164/ 7/ / 543/ 17 (C)/ 13.31>> / 544/ 20 (C)/ << / 543/ 26/ SRSS >> / 543/ 18 (C)/ << / 543/ 11 (C)/ >> 386/ 543/ 18 (C)/ << 386/ 543/ 26/ SRSS / 543/ 20 (C)/ / 544/ 11 (C)/ / 543/ 20 (C)/ / 543/ 26/ SRSS / 543/ 18 (C)/ / 545/ 16 (C)/ 16.93>> / 546/ 19 (C)/ << / 545/ 26/ SRSS >> / 545/ 18 (C)/ << / 545/ 18 (C)/ >> 387/ 545/ 15 (C)/ << 387/ 545/ 26/ SRSS / 545/ 19 (C)/ / 546/ 18 (C)/ / 546/ 15 (C)/ / 545/ 26/ SRSS / 545/ 18 (C)/ / 546/ 15 (C)/ 10.68>> / 546/ 18 (C)/ << Date : 24/04/14 Page : 38

52 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 388/ 546/ 26/ SRSS >> / 546/ 18 (C)/ << / 546/ 16 (C)/ >> 388/ 546/ 19 (C)/ << 388/ 546/ 26/ SRSS / 546/ 15 (C)/ / 546/ 18 (C)/ / 546/ 15 (C)/ / 546/ 26/ SRSS / 546/ 19 (C)/ / 548/ 18 (C)/ 8.84>> / 548/ 15 (C)/ -9.63<< / 547/ 19 (C)/ >> / 547/ 16 (C)/ << / 548/ 26/ SRSS >> 389/ 548/ 20 (C)/ << 389/ 548/ 26/ SRSS / 548/ 20 (C)/ / 548/ 17 (C)/ / 548/ 26/ SRSS / 548/ 11 (C)/ / 547/ 13 (C)/ / 549/ 15 (C)/ 10.50>> / 547/ 18 (C)/ << / 547/ 19 (C)/ >> / 549/ 16 (C)/ << / 547/ 16 (C)/ >> 390/ 547/ 19 (C)/ << 390/ 547/ 26/ SRSS / 547/ 16 (C)/ / 547/ 19 (C)/ / 547/ 26/ SRSS / 549/ 16 (C)/ / 549/ 19 (C)/ / 552/ 16 (C)/ 7.27>> / 551/ 19 (C)/ -7.49<< / 551/ 20 (C)/ >> / 552/ 19 (C)/ << / 551/ 26/ SRSS >> 392/ 551/ 9/ << 392/ 551/ 26/ SRSS / 551/ 20 (C)/ / 552/ 20 (C)/ / 552/ 26/ SRSS / 552/ 19 (C)/ / 552/ 20 (C)/ / 555/ 19 (C)/ 16.84>> / 554/ 20 (C)/ << / 554/ 20 (C)/ >> / 555/ 19 (C)/ << / 554/ 26/ SRSS >> 394/ 554/ 17 (C)/ << 394/ 554/ 26/ SRSS / 554/ 19 (C)/ / 554/ 15 (C)/ / 554/ 26/ SRSS / 555/ 19 (C)/ Date : 24/04/14 Page : 39

53 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 394/ 555/ 20 (C)/ / 557/ 15 (C)/ 10.49>> / 548/ 18 (C)/ << / 548/ 20 (C)/ >> / 557/ 17 (C)/ << / 548/ 26/ SRSS >> 396/ 548/ 15 (C)/ << 396/ 548/ 26/ SRSS / 548/ 18 (C)/ / 548/ 17 (C)/ / 557/ 26/ SRSS / 557/ 17 (C)/ / 557/ 20 (C)/ / 561/ 26/ SRSS 0.00>> / 561/ 16 (C)/ -0.00<< / 560/ 26/ SRSS >> / 560/ 19 (C)/ << / 560/ 26/ SRSS >> 398/ 560/ 15 (C)/ << 398/ 560/ 26/ SRSS / 560/ 20 (C)/ / 560/ 15 (C)/ / 560/ 26/ SRSS / 560/ 26/ SRSS / 560/ 19 (C)/ / 531/ 15 (C)/ 0.58>> / 531/ 18 (C)/ -0.57<< / 531/ 11 (C)/ >> / 568/ 11 (C)/ << / 531/ 15 (C)/ >> 406/ 531/ 18 (C)/ << 406/ 531/ 17 (C)/ / 531/ 20 (C)/ / 531/ 18 (C)/ / 531/ 15 (C)/ / 568/ 11 (C)/ / 531/ 6/ / 533/ 15 (C)/ 0.86>> / 533/ 18 (C)/ -0.83<< / 533/ 11 (C)/ >> / 570/ 11 (C)/ << / 570/ 19 (C)/ >> 407/ 533/ 18 (C)/ << 407/ 533/ 20 (C)/ / 533/ 17 (C)/ / 533/ 18 (C)/ / 533/ 15 (C)/ / 533/ 11 (C)/ / 533/ 6/ / 535/ 15 (C)/ 0.99>> / 535/ 18 (C)/ -0.97<< / 535/ 11 (C)/ >> / 572/ 11 (C)/ << / 572/ 20 (C)/ >> 408/ 535/ 18 (C)/ << 408/ 535/ 16 (C)/ / 535/ 19 (C)/ Date : 24/04/14 Page : 40