2013 AF/009 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2013 AF/009 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ"

Transcript

1 2013 AF/009 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ : ΕΛΑΒΕΡΙ ΗΣ DEAL ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΦΩΤΙΑ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΙΤΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ 4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΛΩΝ - ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 5. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ 6. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο υπογεγραµµένος ιπλωµατούχος ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ βάσει του νόµιµου δικαιώµατος ασκήσεως επαγγέλµατος κάτοικος ΒΟΛΟΥ Οδός ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ αριθ. 178 τηλ Αρ. Αστυνοµικής ταυτότητας ΑΒ και χρονολογία εκδόσεως εκδοθείσα υπό του παρ/τος Ασφαλείας ΒΟΛΟΥ ΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 1. Ότι συµµορφώθηκα µε τους κανονισµούς : a. EC9 P1 για την µελέτη των στοιχείων αλουµινίου. b. EC3 P1.1 για την µελέτη των χαλύβδινων στοιχείων. c. EC1 P1.4 preen : Jan 2004 για τους υπολογισµούς της ανεµοπίεσης. d. EC1 EN : 2003 για τους υπολογισµούς του φορτίου χιονιού. e. EC8: για τους ελέγχους σε σεισµό. 2. Ότι αναλαµβάνω την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια των υπολογισµών. Ηµεροµηνία Ο δηλών

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Η εταιρεία DEAL κατασκευάζει σταθερούς διπάσσαλους φορείς στήριξης Φ/Β πάνελ. Η συγκεκριµένη µελέτη αφορά φορέα µεταβλητής κλίσης που διατάσσεται ανά 3.00m και υποστηρίζει 2 σειρές πανέλων 1.0mx1.65m διατεταγµένων portrait πάνω σε τεγίδες που τρέχουν παράλληλα µε τα ζυγώµατα. Η έδραση των στύλων γίνεται µε τσιµεντένεση Ø200mm Χ 700mm του στύλου µέσα στο έδαφος. 1.2 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Οι φορείς µπορούν να χρησιµοποιηθούν για Φ/Β πάρκα στον Ελλαδικό χώρο, σε ζώνη χιονιού Ι & ΙΙ, σε εντελώς αγροτική παραθαλάσσια περιοχή. 1.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε αυτή την κατασκευή είναι : Χάλυβας Fe360 (S235) Τάση ιαρροής f y = 235 MPa Τάση Θραύσης f u = 360 MPa. Μέτρο ελαστικότητας E = 210 GPa. Μέτρο ελαστικότητας G = 81 Gpa Ο χάλυβας για προστασία γαλβανίζεται. Κοχλίες INOX A Aluminum AlMgSi0.5 µε : Τάση ιαρροής f y = 190 MPa Τάση αντοχής f u = 220MPa Μέτρο ελαστικότητας E = 69 GPa. Μέτρο διάτµησης G = 30 GPa Πυκνότητα: ρ = 27KN/m 3

6 1.4 ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Η κατασκευή φορτίζεται από : Μόνιµα φορτία το ίδιο βάρος της (Ι.Β.) το βάρος των Φ/Π 0,15ΚΝ/m 2 Ωφέλιµα φορτία εν υπάρχουν Άνεµος Η ανεµοπίεση υπολογίζεται σε συµφωνία µε το κείµενο EUROCODE 1: PART1.4 Pren (2004 Jan) WIND ACTIONS. Χρησιµοποιούνται οι παρακάτω πληροφορίες: Ύψος αναφοράς : 2.00 m. Βασική ταχύτητα ανέµου: v b = 33.0 m/sec (για ηπειρωτική περιοχή στην Ελλάδα που απέχει περισσότερο από 10Km από την θάλασσα). Κατηγορία περιοχής : ΙΙ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ) Υψόµετρο : 0m (πάνω από τη στάθµη της θάλασσας). Σταθερά συνδυασµών: ψ ο = 0,6 Για τον σεισµό ψ ο = 0, κατά τον ΕΑΚ Χιόνι Η φόρτιση του χιονιού υπολογίζεται σε συµφωνία µε το κείµενο EUROCODE 1: PART1.3 En (July 2003) Snow Loads. Η χαρακτηριστική τιµή του χιονιού επί εδάφους στην στάθµη της θάλασσας είναι για την ζώνη ΙΙ s k = 0.8KN/m 2. Για τους συνδυασµούς χρησιµοποιείται ψ ο = 0.5, καθότι βρισκόµαστε σε υψόµετρο κάτω των 1.000m. Στους σεισµικούς ψ ο = 0.3, τον οποίο επιτάσσει ο ΕΑΚ 2000 για µη βατές στέγες.

7 1.5 Μέθοδος ανάλυσης Χρησιµοποιούµε γραµµική ελαστική στατική ανάλυση πρώτης τάξης και ισοστατική σεισµική ανάλυση για να διαστασιολογήσουµε τα αντισεισµικά στοιχεία κατά y. Για την στατική επίλυση χρησιµοποιούµε το πρόγραµµα AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS. 1.6 Παρουσίαση του φορέα και των στατικών προσοµοιωµάτων. Βλέπε συνηµµένα αρχεία.

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ 2.1. Φόρτιση ΙΒ Φ/Β πανέλων. Είναι µια κατακόρυφη φόρτιση g = 0.15KN/m 2. Γραµµικοποίηση του φορτίου : g = 0.15KN/m 2 *1.0m = 0.15KN/m. 2.2 Φόρτιση Χιονιού. Όλες οι αναφορές µας γίνονται στο πρότυπο EC1 - Part 1.3 EN : 2003 E. Σύµφωνα µε το παράρτηµα Annex C, στον χάρτη φορτίσεων χιονιού C4 η ζώνη ΙΙ (Z=2) έχει χαρακτηριστική τιµή χιονιού στο έδαφος στη στάθµη της θάλασσας s k,0 = 0.8KN/m 2. Σύµφωνα µε τον πίνακα C1 η χαρακτηριστική τιµή του χιονιού στο έδαφος για την Ελλάδα εξαρτάται από το υψόµετρο και τη ζώνη της περιοχής. Καθότι δεν βρισκόµαστε σε µηδενικό υψόµετρο s k = 0.8KN/m 2. Σύµφωνα µε τον πίνακα Ε1/Annex E το ειδικό βάρος του φρέσκου χιονιού είναι γ s = 1.0KN/m 3, άρα η χαρακτηριστική τιµή εδάφους σε ζώνη ΙΙ ισοδυναµεί µε συσσώρευση παγωµένου χιονιού επί εδάφους 0,8m. Η τιµή του χιονιού επί της κατασκευής είναι σύµφωνα µε τη σχέση (5.1) : s = µ 1 *C e *C t *s k, C t : συντελεστής θέρµανσης. C t =1 ή 0.8 σε συνδυασµό µε τον άνεµο, καθώς το φωτοβολταικό είναι θερµαινόµενη επιφάνεια, κάτι που δυσµενώς δεν λαµβάνεται υπόψιν στον συνδυασµό που υπάρχει µόνο χιόνι. C e : συντελεστής έκθεσης. C e = 1.0, όταν δεν συνδυάζεται µε άνεµο. C e = 0.8, σύµφωνα µε τον πίνακα 5.1, καθώς η περιοχή (εξοχή) χαρακτηρίζεται έκθετη ( windswept ), όταν συνδυάζεται µε άνεµο. µ 1 : συντελεστής κατανοµής χιονιού επί της κατασκευής. Στην περίπτωση της µονοκλινής στέγης µε γωνία α = 30 ο (0 < α < 30 ο ), σύµφωνα µε τον πίνακα 5.1 της παραγράφου Mono-pitch roofs µ 1 = 0.8.

9 Σύµφωνα µε την ίδια παράγραφο για την περίπτωση της µονοκλινής στέγης πρέπει να εφαρµόζεται η κατανοµή στέγης που εµφανίζει στο fig.5.2 (οµοιόµορφη φόρτιση µε χρήση συντελεστή µ 1 ). Τελικώς : s = µ 1 *C e *C t *s k = 0.8*1*1*0.8KN/m 2 = 0.64KN/m 2 Γραµµικοποίηση του φορτίου : s = 0.64KN/m 2 *0.8m = 0.51KN/m. s wind = µ 1 *C e *C t *s k = 0.8*0.8*0.8*0.8KN/m 2 = 0.41KN/m 2 Γραµµικοποίηση του φορτίου : S wind = 0.41KN/m 2 *0.8m = 0.32KN/m.

10 2.3. Φόρτιση Ανέµου. Οι αναφορές µας σε αυτό το κεφάλαιο γίνονται στον EC1 P1.4 preen (Jan 2004). Η περιοχή θεωρείται κατηγορία IΙ, σύµφωνα µε τον πίνακα 4.1 (περιοχή χωρίς εµπόδια). Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις τελευταίες εθνικές οδηγίες, σε περιοχές παραθαλάσσιες που απέχουν λιγότερο από 10Km από τη θάλασσα η βασική τιµή της βασικής ταχύτητας ανέµου είναι v b,o = 33m/sec. (4.2-παρ.1 : χαρακτηριστική µέση ταχύτητα 10min, σε ύψος 10m από το έδαφος σε περιοχή κατηγορίας ΙΙ). Βασική ταχύτητα ανέµου v b = v b,o *C dir *C season. C dir : συντελεστής διεύθυνσης (4.2 σηµείωση 2 : προτείνει C dir = 1.0). C season : συντελεστής εποχής (4.2 σηµείωση 3 : προτείνει C season = 1.0). Έτσι η βασική ταχύτητα ανέµου v b = 33m/sec. Σύµφωνα µε την εξ. 4.2 επιλέγοντας p την πιθανότητα να ξεπεραστεί σε ένα έτος η βασική ταχύτητα ανέµου v b,i = C prob *v b, όπου το C prob : C prob = {[(1- K*In (-In (1-p))]/[(1- K*In (-In (0.98))]} n K = 0.2 n = 0.5 C prob = {[(1-0.2*In (-In (1-p))]/[(1-0.2*In (-In (0.98))]} 0.5. Αν p = 0.02 δηλαδή πιθανότητα να ξεπεραστεί η v b,i 1/50 τότε C prob = 1. Άρα η βασική ταχύτητα ανέµου v b = 27m/sec ξεπερνιέται 1 φορά στα 50 χρόνια και είναι αποδεκτή για κτιριακές κατασκευές που θεωρούνται υψίστης σηµασίας όσον αφορά την ασφάλεια και µε διάρκεια ζωής τα 50 χρόνια. Ένα φωτοβολταικό πάρκο, που δεν έχει τις ίδιες απαιτήσεις ασφάλειας, ενώ και η διάρκεια ζωής του είναι περίπου τα 20 χρόνια είναι λογικό να επιλύεται µε µειωµένη βασική ταχύτητα ανέµου. Έστω λοιπόν να ξεπερνιέται 1 φορά στα 20 χρόνια : p = 1/20 = 0.05 => C prob = {[(1-0.2*In (-In (.95))]/[(1-0.2*In (-In (0.98))]}.5 = C prob = [1.59/1.78] 0.5 = 0.94 v b = 0.94*33m/sec Το ύψος αναφοράς της κατασκευής µας είναι Z e σύµφωνα µε την παράγραφο (8) του κεφαλαίου 7.3 Ανοικτά υπόστεγα, που αναφέρεται στα σχήµατα fig.7.16, fig.7.1. Η µέση ταχύτητα v m (z e ) = C r (z e )*C o (z e )*v b (εξ. 4.3).

11 C r (z): συντελεστής τραχύτητας περιοχής Πίνακας 4.1, για κατηγορία ΙΙ : Κατά την (εξ. 4.4), C r (z e ) = k r *In(z/z o ). k r = 0.19*(z o /z o,ii ) 0.07 C o (z) : συντελεστής τοπογραφίας. Αφού δεν βρισκόµαστε σε λόφο µε κλίση Φ = Η/L < 0.05 C o = 1, κατά το Annex A, A.1. Τελικά η µέση ταχύτητα v m (z) = C r (z e ) * C o (z)*25.3m/sec. Πίεση αιχµής q p (z e ) = [1+7*I v (z e )]*1/2*ρ*v m 2 (z e ) (εξ.4.8). (εξ. 4.7) : Ι v (z e ) = k I /{C o (z e )*In(z e /z o )}. q b (z e ) = ½*ρ*[v m (z e )] 2 Τα παραπάνω υπολογίζονται αναλυτικά στο επόµενο λογιστικό φύλλο και προκύπτουν τα ακόλουθα φυσικά µεγέθη: v m (z) : µέση ταχύτητα v p (z) : η ταχύτητα αιχµής q b (z) : µέση βασική πίεση q p (z) : βασική πίεση αιχµής.

12 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ 1.Περιγραφή τοποθεσίας και γεωγραφίας. ιάρκεια ζωής έργου. 1.1 Γεωγραφικός προσδιορισµός: α) Ηπειρωτική Ελλάδα: ΌΧΙ β) Παραθαλλάσια περιοχή ΝΑΙ Vb,0 = 33 M/SEC 27m/sec ηπειρωτική Ελλάδα. 33m/sec παραθαλάσσιες περιοχές ως και 10Km από την θάλασσα. 1.2 Ύψος έργου Ze = 2 m 1.3 Κατηγορία τοπογραφίας Κατηγορία: 2 0 Εκθετη σε θάλασσα 1 Ανοιχτή εντελώς περιοχή Kt = Αγροτική περιοχή Zo = Βιοµηχανική ζώνη Zmin = 2 4 Αστική ζώνη 1.4 Πιθανότητα υπέρβασης τιµής Θέλουµε να µην ξεπερνιέται κατά 2% µια φορά στα 20 έτη (διάρκεια ζωής έργου). p = 0.05 Cprob = 0.95 Vb = m/sec 2.Υπολογισµοί βασικών ανεµοπίεσεων Συντελεστής τραχύτητας Cr(ze) = Cr(ze)=Kt*In(ze/zo) Cr(ze)=Kt*In(zmin/zo), Ze>Zmin, Ze<Zmin Μέση ταχύτητα: Vm = m/sec - vm = Cr*Vb Συντελεστής στροβιλισµού : Ιv = Μέση πίεση: qb = 0.30 KN/m2 q b (z e ) = ½*ρ*[v m (Ze)] 2 = m/sec --> Km/h Πίεση αιχµής: qp = 0.87 KN/m2 q p (z e ) = [1+7*I v (z e )]* q b (z e ) = m/sec --> Beaufort = (V/0,836)^(2/3) = Km/h

13 Σύµφωνα µε την (εξ. 5.1) w e = c pe * q p (z e ), είναι οι ανεµοπιέσεις στην επιφάνειες της κατασκευής µας. Ο συντελεστής µπλοκαρίσµατος λαµβάνεται φ = 0, καθώς η υπήνεµη πλευρά είναι εξολοκλήρου ανοιχτή. Θεωρούµε άνεµο : 1. W y,+ που φυσά από την εµπρός πλευρά του φορέα (πίεση). 2. W y,- που φυσά από την πίσω πλευρά του φορέα (υποπίεση). Για θ = 30 ο W pr = +1.2*q = +1.2*0.87 = 1.04 KN/m 2. W su = -1.8*q = -1.8*0.87= KN/m 2 Γραµµικοποίηση του φορτίου πάνω στην τεγίδα: w pr,lin = 1.04*0.8 = 0.86 KN/m. w su = -1.60*0.8 = KN/m. Έκκεντρη κατανοµή των ανεµοπιέσεων. Φορτίζεται η κατασκευή µε εκκεντρότητα, δηλαδή φορτίζουµε µόνο τις δύο πάνω ή τις δύο κάτω τεγίδες.

14 Project: 2013-AF009 DELAVERIDIS ΦΩΤΙΑ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. CSG "Concrete, Steel & Glass"

15 RENDERED 3D Date : 24/04/14 Page : 2

16 3D NU Date : 24/04/14 Page : 3

17 Calculation note Project properties: 2013-AF009 DELAVERIDIS Structure type: Space frame Structure gravity center coordinates: X = (m) Y = (m) Z = (m) Central moments of inertia of a structure: Ix = (kg*m2) Iy = (kg*m2) Iz = (kg*m2) Mass = (kg) Coordinates of structure centroid with static global masses considered: X = (m) Y = (m) Z = (m) Central moments of inertia of a structure with static global masses considered: Ix = (kg*m2) Iy = (kg*m2) Iz = (kg*m2) Mass = (kg) Coordinates of structure centroid with dynamic global masses considered: X = (m) Y = (m) Z = (m) Central moments of inertia of a structure with dynamic global masses considered: Ix = (kg*m2) Iy = (kg*m2) Iz = (kg*m2) Mass = (kg) Structure description Number of nodes: 176 Number of bars: 186 Bar finite elements: 264 Planar finite elements: 0 Volumetric finite elements: 0 No of static degr. of freedom: 984 Cases: 28 Combinations: 14 Table of load cases / analysis types Case 1 : DL1 Analysis type: Static - Linear Date : 24/04/14 Page : 4

18 Case 2 : DL2 Analysis type: Static - Linear Case 3 : SN1 Analysis type: Static - Linear Case 4 : SNW Analysis type: Static - Linear Case 5 : PR Analysis type: Static - Linear Case 6 : PR+ Analysis type: Static - Linear Case 7 : PR- Analysis type: Static - Linear Case 8 : SU Analysis type: Static - Linear Case 9 : SU+ Analysis type: Static - Linear Date : 24/04/14 Page : 5

19 Case 10 : SU- Analysis type: Static - Linear Case 11 : 1.35G+1.5SN Analysis type: Linear combination Case 12 : 1.35G+1.5SNW+0.9PR Analysis type: Linear combination Case 13 : 1.35G+1.5SNW+0.9PR+ Analysis type: Linear combination Case 14 : 1.35G+1.5SNW+0.9PR- Analysis type: Linear combination Case 15 : 1.35G+0.75SNW+1.5PR Analysis type: Linear combination Case 16 : 1.35G+0.75SNW+1.5PR+ Analysis type: Linear combination Case 17 : 1.35G+0.75SNW+1.5PR- Analysis type: Linear combination Date : 24/04/14 Page : 6

20 Case 18 : G+1.5SU Analysis type: Linear combination Case 19 : G+1.5SU+ Analysis type: Linear combination Case 20 : G+1.5SU- Analysis type: Linear combination Case 21 : G+SN Analysis type: Linear combination Case 22 : G+SNW+0.6PR Analysis type: Linear combination Case 23 : G+PR+0.5SNW Analysis type: Linear combination Case 24 : G+SU Analysis type: Linear combination Case 25 : Modal Analysis type: Modal Date : 24/04/14 Page : 7

21 Data: Analysis mode : Modal Type of mass matrix : Lumped without rotations Number of modes : 10 Limits : Coefficient : Case 26 : Seismic E.A.K Direction_X Analysis type: Seismic-E.A.K Excitation direction: X = Y = Z = Acceleration(m/s^2) Period (s) Data: Zone : II Importance factor : S1 Soil category : B Behavior factor : Foundation coefficient : Direction : Horizontal Damping : x = 5.00 % Spectrum parameters: Damping correction : η = [7/(2+ξ)] 0,5 = a = g 1 = T 1 = T 2 = Date : 24/04/14 Page : 8

22 Case 27 : Seismic E.A.K Direction_Y Analysis type: Seismic-E.A.K Excitation direction: X = Y = Z = Acceleration(m/s^2) Period (s) Data: Zone : II Importance factor : S1 Soil category : B Behavior factor : Foundation coefficient : Direction : Horizontal Damping : x = 5.00 % Spectrum parameters: Damping correction : η = [7/(2+ξ)] 0,5 = a = g 1 = T 1 = T 2 = Case 28 : Seismic E.A.K Direction_Z Analysis type: Seismic-E.A.K Excitation direction: Date : 24/04/14 Page : 9

23 X = Y = Z = Acceleration(m/s^2) Period (s) Data: Zone : II Importance factor : S1 Soil category : B Behavior factor : Foundation coefficient : Direction : Horizontal Damping : x = 5.00 % Spectrum parameters: Damping correction : η = [7/(2+ξ)] 0,5 = a = g 1 = T 1 = T 2 = Date : 24/04/14 Page : 10

24 Section properties Section properties: CAI 30x20x3 HY=20.0, HZ=30.0 [mm] AX=1.43 [cm2] IX=0.04, IY=1.25, IZ=0.44 [cm4] Material=AL AT6 DELP 70x30x1.7 HY=60.0, HZ=70.0 [mm] AX=4.47 [cm2] IX=5.35, IY=27.63, IZ=8.75 [cm4] Material=ALUM190 SHS50X2.5 HY=50.0, HZ=50.0 [mm] AX=4.75 [cm2] IX=26.79, IY=17.91, IZ=17.91 [cm4] Material=ALUM160 DEAL 70x40x3 HY=40.0, HZ=70.0 [mm] Date : 24/04/14 Page : 11

25 AX=4.32 [cm2] IX=0.13, IY=33.51, IZ=6.87 [cm4] Material=ALUM DERA 78x65x3 HY=65.0, HZ=78.0 [mm] AX=6.21 [cm2] IX=0.17, IY=65.13, IZ=28.73 [cm4] Material=ALUM190 C100X50X2.5 HY=50.0, HZ=100.0 [mm] AX=4.88 [cm2] IX=0.10, IY=77.29, IZ=12.09 [cm4] Material=S275 CAE 50x4 HY=50.0, HZ=50.0 [mm] AX=3.89 [cm2] IX=0.20, IY=9.05, IZ=9.05 [cm4] Material=S275 DELZ 162x78x3.5 HY=89.3, HZ=170.4 [mm] AX=12.35 [cm2] Date : 24/04/14 Page : 12

26 IX=0.69, IY=199.86, IZ=77.92 [cm4] Material=ALUM190 C115X23X4.0 HY=23.0, HZ=117.0 [mm] AX=6.20 [cm2] IX=0.31, IY=101.93, IZ=2.04 [cm4] Material=S275 2 CAI 30x20x3 HY=44.0, HZ=30.0 [mm] AX=2.85 [cm2] IX=0.08, IY=2.50, IZ=2.28 [cm4] Material=ALUM190 Date : 24/04/14 Page : 13

27 Properties - Bars Section name Bar list AX (cm2) AY (cm2) AZ (cm2) IX (cm4) IY (cm4) IZ (cm4) CAI 30x20x DELP 70x30x to to to to to485 SHS50X2.5 85to91By2 93to to369By2 371to to397By2 399to to By to to445By2 4-47to to469By to477 DEAL 70x40x3 84to90By2 362to368By2 390to3-96By to420by to444By2 462to4-68By2 DERA 78x65x to461By C100X50X to- 458By to459By- 24 CAE 50x to DELZ 162x78x to470By C115X23X to460By CAI 30x20x3 486to Date : 24/04/14 Page : 14

28 Properties - Materials Material E (MPa) G (MPa) NI LX (1/ C) RO (kn/m3) Re (MPa) 1 ALUM S ALUM ALUM AL AT Date : 24/04/14 Page : 15

29 Nodes Node X (m) Y (m) Z (m) Support code Support xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed Date : 24/04/14 Page : 16

30 Node X (m) Y (m) Z (m) Support code Support xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed Date : 24/04/14 Page : 17

31 Node X (m) Y (m) Z (m) Support code Support xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed xxxxxx Fixed Date : 24/04/14 Page : 18

32 Node X (m) Y (m) Z (m) Support code Support Date : 24/04/14 Page : 19

33 Bars Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m) Gamma (Deg) Type Structure object CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar C100X50- X2.5 S Column Bar C100X50- X2.5 S Column Bar C115X23- X4.0 S Simple bar Bar DERA 78- x65x3 ALUM RAFTER Bar DEAL 70- x40x3 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar DEAL 70- x40x3 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar DEAL 70- x40x3 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar DEAL 70- x40x3 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar DELZ 16-2x78x3.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar C100X50- X2.5 S Column Bar C100X50- X2.5 S Column Bar C115X23- X4.0 S Simple bar Bar DERA 78- x65x3 ALUM RAFTER Bar DEAL 70- x40x3 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar DEAL 70- x40x3 ALUM Simple bar Bar SHS50X- 2.5 ALUM Simple bar Bar Date : 24/04/14 Page : 20

34 Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m) Gamma (Deg) Type DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DELZ 16-2x78x3.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 C100X50- X2.5 C100X50- X2.5 C115X23- X4.0 DERA 78- x65x3 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 Structure object ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar S Column Bar S Column Bar S Simple bar Bar ALUM RAFTER Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar Date : 24/04/14 Page : 21

35 Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m) Gamma (Deg) Type SHS50X- 2.5 DELZ 16-2x78x3.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 C100X50- X2.5 C100X50- X2.5 C115X23- X4.0 DERA 78- x65x3 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DELZ 16-2x78x3.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 Structure object ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar S Column Bar S Column Bar S Simple bar Bar ALUM RAFTER Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar Date : 24/04/14 Page : 22

36 Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m) Gamma (Deg) Type SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 C100X50- X2.5 C100X50- X2.5 C115X23- X4.0 DERA 78- x65x3 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DELZ 16-2x78x3.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 C100X50- X2.5 Structure object ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar S Column Bar S Column Bar S Simple bar Bar ALUM RAFTER Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar S Column Bar Date : 24/04/14 Page : 23

37 Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m) Gamma (Deg) Type C100X50- X2.5 C115X23- X4.0 DERA 78- x65x3 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DEAL 70- x40x3 SHS50X- 2.5 DELZ 16-2x78x3.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 SHS50X- 2.5 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 DELP 70- x30x1.7 2 CAI 30- x20x3 2 CAI 30- x20x3 2 CAI 30- x20x3 2 CAI 30- x20x3 Structure object S Column Bar S Simple bar Bar ALUM RAFTER Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM PURLIN Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar Date : 24/04/14 Page : 24

38 Bar Node 1 Node 2 Section Material Length (m) Gamma (Deg) Type CAI 30- x20x3 2 CAI 30- x20x3 CAI 30x2-0x3 CAI 30x2-0x3 Structure object ALUM Simple bar Bar ALUM Simple bar Bar AL A- T6 AL A- T Simple bar Bar Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar CAE 50x4 S Simple bar Bar Loads - Cases Case Label Case name 1 DL1 DL1 2 DL2 DL2 3 SN1 SN1 4 SN2 SNW 5 SN3 PR 6 ΑΝΕΜΟΣ2 PR+ 7 ΑΝΕΜΟΣ3 PR- 8 ΑΝΕΜΟΣ4 SU 9 ΑΝΕΜΟΣ5 SU+ 10 ΑΝΕΜΟΣ6 SU G+1.5SN G+1.5SNW+0.9PR Date : 24/04/14 Page : 25

39 Case Label Case name G+1.5SNW+0.9PR G+1.5SNW+0.9PR G+0.75SNW+1.5PR G+0.75SNW+1.5PR G+0.75SNW+1.5PR- 18 G+1.5SU 19 G+1.5SU+ 20 G+1.5SU- 21 G+SN 22 G+SNW+0.6PR 23 G+PR+0.5SNW 24 G+SU 25 MOD25 Modal 26 SEI_X26 Seismic E.A.K Direction_X 27 SEI_Y27 Seismic E.A.K Direction_Y 28 SEI_Z27 Seismic E.A.K Direction_Z Case Nature Analysis type 1 Structural Static - Linear 2 Structural Static - Linear 3 ΧΙΟΝΙ Static - Linear 4 ΧΙΟΝΙ Static - Linear 5 ΑΝΕΜΟΣ Static - Linear 6 ΑΝΕΜΟΣ Static - Linear 7 ΑΝΕΜΟΣ Static - Linear 8 ΑΝΕΜΟΣ Static - Linear 9 ΑΝΕΜΟΣ Static - Linear 10 ΑΝΕΜΟΣ Static - Linear 11 Linear Combination 12 Linear Combination 13 Linear Combination 14 Linear Combination 15 Linear Combination 16 Linear Combination 17 Linear Combination 18 Linear Combination 19 Linear Combination 20 Linear Combination 21 Linear Combination 22 Linear Combination 23 Linear Combination 24 Linear Combination 25 Modal 26 ΣΕΙΣΜΙΚΟ Seismic-E.A.K ΣΕΙΣΜΙΚΟ Seismic-E.A.K ΣΕΙΣΜΙΚΟ Seismic-E.A.K Loads - Values Case Load type List 1 self-weight to99 358to521 2 uniform load 378to to to to to485 Date : 24/04/14 Page : 26

40 Case Load type List 3 uniform load 378to to to to to485 4 uniform load 378to to to to to485 5 uniform load 378to to to to to485 6 uniform load 378to to478By24 407to479By uniform load 382to to480By24 409to481By uniform load 378to to to to to485 9 uniform load 378to to478By24 407to479By uniform load 382to to480By24 409to481By Case Load values 1 PZ Negative Factor= PZ=-0.12(kN/m) 3 PZ=-0.82(kN/m) 4 PZ=-0.52(kN/m) 5 PZ=-0.86(kN/m) local 6 PZ=-0.86(kN/m) local 7 PZ=-0.86(kN/m) local 8 PZ=1.30(kN/m) local 9 PZ=1.30(kN/m) local 10 PZ=1.30(kN/m) local View - Cases: 3 (SN1) 2 Date : 24/04/14 Page : 27

41 View - Cases: 4 (SNW) 1 View - Cases: 5 (PR) 1 Date : 24/04/14 Page : 28

42 View - Cases: 6 (PR+) 1 View - Cases: 7 (PR-) 1 Date : 24/04/14 Page : 29

43 View - Cases: 8 (SU) 1 View - Cases: 9 (SU+) 1 Date : 24/04/14 Page : 30

44 View - Cases: 10 (SU-) 1 Date : 24/04/14 Page : 31

45 Combinations Combinations Name Analysis type Combination type 11 (C) 1.35G+1.5SN Linear Combination ULS 12 (C) 1.35G+1.5SNW+0.9PR Linear Combination ULS 13 (C) 1.35G+1.5SNW+0.9PR+ Linear Combination ULS 14 (C) 1.35G+1.5SNW+0.9PR- Linear Combination ULS 15 (C) 1.35G+0.75SNW+1.5PR Linear Combination ULS 16 (C) 1.35G+0.75SNW+1.5PR+ Linear Combination ULS 17 (C) 1.35G+0.75SNW+1.5PR- Linear Combination ULS 18 (C) G+1.5SU Linear Combination ULS 19 (C) G+1.5SU+ Linear Combination ULS 20 (C) G+1.5SU- Linear Combination ULS 21 (C) G+SN Linear Combination SLS 22 (C) G+SNW+0.6PR Linear Combination SLS 23 (C) G+PR+0.5SNW Linear Combination SLS 24 (C) G+SU Linear Combination SLS Combinations Case nature Definition 11 (C) 12 (C) 13 (C) 14 (C) 15 (C) 16 (C) 17 (C) 18 (C) 19 (C) 20 (C) 21 (C) 22 (C) 23 (C) 24 (C) (1+2)*1.35+3*1.50 (1+2)*1.35+4*1.50+5*0.90 (1+2)*1.35+4*1.50+6*0.90 (1+2)*1.35+4*1.50+7*0.90 (1+2)*1.35+4*0.75+5*1.50 (1+2)*1.35+4*0.75+6*1.50 (1+2)*1.35+4*0.75+7*1.50 (1+2)*1.00+8*1.50 (1+2)*1.00+9*1.50 (1+2)* *1.50 (1+2+3)*1.00 (1+2+4)*1.00+5*0.60 (1+2+5)*1.00+4*0.50 (1+2+8)*1.00 Date : 24/04/14 Page : 32

46 forces: envelope Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 80/ 133/ 17 (C)/ 12.71>> / 134/ 20 (C)/ << / 133/ 26/ SRSS >> / 133/ 18 (C)/ << / 133/ 11 (C)/ >> 80/ 133/ 8/ << 80/ 133/ 18 (C)/ / 133/ 15 (C)/ / 134/ 11 (C)/ / 134/ 20 (C)/ / 133/ 26/ SRSS / 133/ 18 (C)/ / 135/ 16 (C)/ 14.24>> / 136/ 19 (C)/ << / 135/ 15 (C)/ >> / 135/ 18 (C)/ << / 135/ 18 (C)/ >> 81/ 135/ 15 (C)/ << 81/ 135/ 15 (C)/ / 135/ 18 (C)/ / 136/ 18 (C)/ / 136/ 15 (C)/ / 135/ 15 (C)/ / 135/ 18 (C)/ / 136/ 15 (C)/ 8.49>> / 136/ 18 (C)/ -9.39<< / 134/ 26/ SRSS >> / 134/ 15 (C)/ << / 136/ 16 (C)/ >> 82/ 136/ 19 (C)/ << 82/ 134/ 26/ SRSS / 136/ 15 (C)/ / 136/ 18 (C)/ / 136/ 15 (C)/ / 136/ 15 (C)/ / 136/ 18 (C)/ / 138/ 18 (C)/ 7.15>> / 138/ 15 (C)/ -7.93<< / 137/ 19 (C)/ >> / 138/ 11 (C)/ << / 138/ 11 (C)/ >> 83/ 138/ 20 (C)/ << 83/ 138/ 17 (C)/ / 138/ 20 (C)/ / 138/ 14 (C)/ / 137/ 19 (C)/ / 138/ 11 (C)/ / 137/ 11 (C)/ / 139/ 15 (C)/ 8.43>> / 137/ 18 (C)/ -8.54<< / 137/ 19 (C)/ >> / 139/ 16 (C)/ << / 137/ 16 (C)/ >> Date : 24/04/14 Page : 33

47 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 84/ 137/ 19 (C)/ << 84/ 137/ 19 (C)/ / 137/ 16 (C)/ / 137/ 19 (C)/ / 137/ 16 (C)/ / 139/ 16 (C)/ / 139/ 19 (C)/ / 142/ 16 (C)/ 5.89>> / 141/ 19 (C)/ -6.23<< / 141/ 20 (C)/ >> / 142/ 19 (C)/ << / 141/ 16 (C)/ >> 86/ 141/ 19 (C)/ << 86/ 141/ 26/ SRSS / 141/ 16 (C)/ / 141/ 19 (C)/ / 141/ 16 (C)/ / 142/ 19 (C)/ / 142/ 20 (C)/ / 145/ 19 (C)/ 16.14>> / 144/ 20 (C)/ << / 144/ 20 (C)/ >> / 145/ 19 (C)/ << / 144/ 26/ SRSS >> 88/ 144/ 17 (C)/ << 88/ 144/ 26/ SRSS / 144/ 18 (C)/ / 144/ 15 (C)/ / 144/ 26/ SRSS / 145/ 19 (C)/ / 145/ 20 (C)/ / 147/ 15 (C)/ 8.48>> / 138/ 18 (C)/ -8.38<< / 138/ 20 (C)/ >> / 147/ 17 (C)/ << / 138/ 26/ SRSS >> 90/ 138/ 15 (C)/ << 90/ 138/ 26/ SRSS / 138/ 18 (C)/ / 138/ 17 (C)/ / 138/ 20 (C)/ / 147/ 17 (C)/ / 147/ 20 (C)/ / 151/ 27/ SRSS 0.00>> / 150/ 19 (C)/ -0.00<< / 150/ 26/ SRSS >> / 150/ 18 (C)/ << / 150/ 26/ SRSS >> 92/ 150/ 19 (C)/ << 92/ 150/ 26/ SRSS / 150/ 20 (C)/ / 150/ 5/ / 150/ 26/ SRSS / 150/ 26/ SRSS / 150/ 18 (C)/ / 506/ 17 (C)/ 13.27>> / 507/ 20 (C)/ << Date : 24/04/14 Page : 34

48 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 358/ 506/ 26/ SRSS >> / 506/ 15 (C)/ << / 506/ 11 (C)/ >> 358/ 506/ 18 (C)/ << 358/ 506/ 26/ SRSS / 506/ 18 (C)/ / 507/ 11 (C)/ / 506/ 20 (C)/ / 506/ 26/ SRSS / 506/ 15 (C)/ / 508/ 16 (C)/ 17.20>> / 509/ 19 (C)/ << / 508/ 26/ SRSS >> / 508/ 15 (C)/ << / 508/ 18 (C)/ >> 359/ 508/ 15 (C)/ << 359/ 508/ 26/ SRSS / 508/ 15 (C)/ / 509/ 18 (C)/ / 509/ 15 (C)/ / 508/ 26/ SRSS / 508/ 15 (C)/ / 509/ 15 (C)/ 10.97>> / 509/ 18 (C)/ << / 507/ 26/ SRSS >> / 507/ 18 (C)/ << / 509/ 16 (C)/ >> 360/ 509/ 19 (C)/ << 360/ 507/ 26/ SRSS / 509/ 18 (C)/ / 509/ 18 (C)/ / 509/ 15 (C)/ / 507/ 26/ SRSS / 507/ 15 (C)/ / 511/ 18 (C)/ 9.15>> / 511/ 15 (C)/ << / 510/ 19 (C)/ >> / 510/ 16 (C)/ << / 510/ 26/ SRSS >> 361/ 510/ 18 (C)/ << 361/ 511/ 26/ SRSS / 511/ 15 (C)/ / 510/ 18 (C)/ / 511/ 26/ SRSS / 511/ 11 (C)/ / 510/ 11 (C)/ / 512/ 15 (C)/ 10.87>> / 510/ 18 (C)/ << / 510/ 19 (C)/ >> / 512/ 16 (C)/ << / 510/ 26/ SRSS >> 362/ 510/ 15 (C)/ << 362/ 510/ 26/ SRSS / 510/ 18 (C)/ / 510/ 15 (C)/ / 510/ 26/ SRSS / 512/ 16 (C)/ Date : 24/04/14 Page : 35

49 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 362/ 512/ 19 (C)/ / 515/ 16 (C)/ 7.35>> / 514/ 19 (C)/ -7.54<< / 514/ 20 (C)/ >> / 515/ 19 (C)/ << / 514/ 26/ SRSS >> 364/ 514/ 15 (C)/ << 364/ 514/ 26/ SRSS / 514/ 20 (C)/ / 514/ 15 (C)/ / 514/ 26/ SRSS / 515/ 19 (C)/ / 515/ 20 (C)/ / 518/ 19 (C)/ 16.55>> / 517/ 20 (C)/ << / 517/ 20 (C)/ >> / 518/ 19 (C)/ << / 517/ 26/ SRSS >> 366/ 517/ 18 (C)/ << 366/ 517/ 26/ SRSS / 517/ 17 (C)/ / 517/ 18 (C)/ / 517/ 26/ SRSS / 518/ 19 (C)/ / 518/ 20 (C)/ / 520/ 15 (C)/ 10.89>> / 511/ 18 (C)/ << / 511/ 20 (C)/ >> / 520/ 17 (C)/ << / 511/ 26/ SRSS >> 368/ 511/ 18 (C)/ << 368/ 511/ 26/ SRSS / 511/ 15 (C)/ / 511/ 18 (C)/ / 511/ 26/ SRSS / 520/ 17 (C)/ / 520/ 20 (C)/ / 524/ 27/ SRSS 0.00>> / 524/ 17 (C)/ -0.00<< / 524/ 26/ SRSS >> / 524/ 13 (C)/ << / 524/ 26/ SRSS >> 370/ 523/ 19 (C)/ << 370/ 523/ 19 (C)/ / 523/ 16 (C)/ / 523/ 20 (C)/ / 523/ 26/ SRSS / 523/ 26/ SRSS / 523/ 18 (C)/ / 158/ 16 (C)/ 0.32>> / 158/ 19 (C)/ -0.46<< / 158/ 11 (C)/ >> / 531/ 11 (C)/ << / 531/ 18 (C)/ >> 378/ 531/ 15 (C)/ << 378/ 158/ 17 (C)/ / 158/ 20 (C)/ Date : 24/04/14 Page : 36

50 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 378/ 531/ 18 (C)/ / 531/ 15 (C)/ / 531/ 11 (C)/ / 158/ 9/ / 539/ 26/ SRSS 0.10>> / 539/ 1/ 0.0<< / 539/ 27/ SRSS >> / 158/ 11 (C)/ << / 158/ 18 (C)/ >> 379/ 158/ 15 (C)/ << 379/ 539/ 1/ / 539/ 1/ / 158/ 18 (C)/ / 158/ 15 (C)/ / 158/ 11 (C)/ / 158/ 8/ / 160/ 15 (C)/ 0.81>> / 160/ 18 (C)/ -0.91<< / 160/ 11 (C)/ >> / 533/ 11 (C)/ << / 533/ 18 (C)/ >> 380/ 533/ 15 (C)/ << 380/ 160/ 15 (C)/ / 160/ 18 (C)/ / 533/ 18 (C)/ / 533/ 15 (C)/ / 533/ 11 (C)/ / 160/ 9/ / 540/ 26/ SRSS 0.10>> / 540/ 1/ 0.0<< / 540/ 27/ SRSS >> / 160/ 11 (C)/ << / 160/ 18 (C)/ >> 381/ 160/ 15 (C)/ << 381/ 540/ 27/ SRSS / 540/ 1/ / 160/ 18 (C)/ / 160/ 15 (C)/ / 160/ 11 (C)/ / 540/ 19 (C)/ / 541/ 26/ SRSS 0.10>> / 541/ 20 (C)/ -0.00<< / 541/ 27/ SRSS >> / 162/ 11 (C)/ << / 162/ 18 (C)/ >> 382/ 162/ 15 (C)/ << 382/ 541/ 11 (C)/ / 541/ 19 (C)/ / 162/ 18 (C)/ / 162/ 15 (C)/ / 162/ 11 (C)/ / 541/ 14 (C)/ / 162/ 17 (C)/ 1.17>> / 162/ 20 (C)/ -1.02<< / 162/ 11 (C)/ >> / 535/ 11 (C)/ << / 535/ 18 (C)/ >> Date : 24/04/14 Page : 37

51 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 383/ 535/ 15 (C)/ << 383/ 162/ 26/ SRSS / 162/ 12 (C)/ / 535/ 18 (C)/ / 535/ 15 (C)/ / 535/ 11 (C)/ / 162/ 9/ / 542/ 26/ SRSS 0.10>> / 542/ 19 (C)/ -0.00<< / 542/ 27/ SRSS >> / 164/ 11 (C)/ << / 164/ 18 (C)/ >> 384/ 164/ 15 (C)/ << 384/ 542/ 16 (C)/ / 542/ 20 (C)/ / 164/ 18 (C)/ / 164/ 15 (C)/ / 164/ 11 (C)/ / 542/ 14 (C)/ / 164/ 17 (C)/ 0.80>> / 164/ 20 (C)/ -0.72<< / 164/ 11 (C)/ >> / 537/ 11 (C)/ << / 537/ 18 (C)/ >> 385/ 537/ 15 (C)/ << 385/ 164/ 18 (C)/ / 164/ 15 (C)/ / 537/ 18 (C)/ / 537/ 15 (C)/ / 537/ 11 (C)/ / 164/ 7/ / 543/ 17 (C)/ 13.31>> / 544/ 20 (C)/ << / 543/ 26/ SRSS >> / 543/ 18 (C)/ << / 543/ 11 (C)/ >> 386/ 543/ 18 (C)/ << 386/ 543/ 26/ SRSS / 543/ 20 (C)/ / 544/ 11 (C)/ / 543/ 20 (C)/ / 543/ 26/ SRSS / 543/ 18 (C)/ / 545/ 16 (C)/ 16.93>> / 546/ 19 (C)/ << / 545/ 26/ SRSS >> / 545/ 18 (C)/ << / 545/ 18 (C)/ >> 387/ 545/ 15 (C)/ << 387/ 545/ 26/ SRSS / 545/ 19 (C)/ / 546/ 18 (C)/ / 546/ 15 (C)/ / 545/ 26/ SRSS / 545/ 18 (C)/ / 546/ 15 (C)/ 10.68>> / 546/ 18 (C)/ << Date : 24/04/14 Page : 38

52 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 388/ 546/ 26/ SRSS >> / 546/ 18 (C)/ << / 546/ 16 (C)/ >> 388/ 546/ 19 (C)/ << 388/ 546/ 26/ SRSS / 546/ 15 (C)/ / 546/ 18 (C)/ / 546/ 15 (C)/ / 546/ 26/ SRSS / 546/ 19 (C)/ / 548/ 18 (C)/ 8.84>> / 548/ 15 (C)/ -9.63<< / 547/ 19 (C)/ >> / 547/ 16 (C)/ << / 548/ 26/ SRSS >> 389/ 548/ 20 (C)/ << 389/ 548/ 26/ SRSS / 548/ 20 (C)/ / 548/ 17 (C)/ / 548/ 26/ SRSS / 548/ 11 (C)/ / 547/ 13 (C)/ / 549/ 15 (C)/ 10.50>> / 547/ 18 (C)/ << / 547/ 19 (C)/ >> / 549/ 16 (C)/ << / 547/ 16 (C)/ >> 390/ 547/ 19 (C)/ << 390/ 547/ 26/ SRSS / 547/ 16 (C)/ / 547/ 19 (C)/ / 547/ 26/ SRSS / 549/ 16 (C)/ / 549/ 19 (C)/ / 552/ 16 (C)/ 7.27>> / 551/ 19 (C)/ -7.49<< / 551/ 20 (C)/ >> / 552/ 19 (C)/ << / 551/ 26/ SRSS >> 392/ 551/ 9/ << 392/ 551/ 26/ SRSS / 551/ 20 (C)/ / 552/ 20 (C)/ / 552/ 26/ SRSS / 552/ 19 (C)/ / 552/ 20 (C)/ / 555/ 19 (C)/ 16.84>> / 554/ 20 (C)/ << / 554/ 20 (C)/ >> / 555/ 19 (C)/ << / 554/ 26/ SRSS >> 394/ 554/ 17 (C)/ << 394/ 554/ 26/ SRSS / 554/ 19 (C)/ / 554/ 15 (C)/ / 554/ 26/ SRSS / 555/ 19 (C)/ Date : 24/04/14 Page : 39

53 Bar/Node/Case/Mode FX (kn) FY (kn) FZ (kn) 394/ 555/ 20 (C)/ / 557/ 15 (C)/ 10.49>> / 548/ 18 (C)/ << / 548/ 20 (C)/ >> / 557/ 17 (C)/ << / 548/ 26/ SRSS >> 396/ 548/ 15 (C)/ << 396/ 548/ 26/ SRSS / 548/ 18 (C)/ / 548/ 17 (C)/ / 557/ 26/ SRSS / 557/ 17 (C)/ / 557/ 20 (C)/ / 561/ 26/ SRSS 0.00>> / 561/ 16 (C)/ -0.00<< / 560/ 26/ SRSS >> / 560/ 19 (C)/ << / 560/ 26/ SRSS >> 398/ 560/ 15 (C)/ << 398/ 560/ 26/ SRSS / 560/ 20 (C)/ / 560/ 15 (C)/ / 560/ 26/ SRSS / 560/ 26/ SRSS / 560/ 19 (C)/ / 531/ 15 (C)/ 0.58>> / 531/ 18 (C)/ -0.57<< / 531/ 11 (C)/ >> / 568/ 11 (C)/ << / 531/ 15 (C)/ >> 406/ 531/ 18 (C)/ << 406/ 531/ 17 (C)/ / 531/ 20 (C)/ / 531/ 18 (C)/ / 531/ 15 (C)/ / 568/ 11 (C)/ / 531/ 6/ / 533/ 15 (C)/ 0.86>> / 533/ 18 (C)/ -0.83<< / 533/ 11 (C)/ >> / 570/ 11 (C)/ << / 570/ 19 (C)/ >> 407/ 533/ 18 (C)/ << 407/ 533/ 20 (C)/ / 533/ 17 (C)/ / 533/ 18 (C)/ / 533/ 15 (C)/ / 533/ 11 (C)/ / 533/ 6/ / 535/ 15 (C)/ 0.99>> / 535/ 18 (C)/ -0.97<< / 535/ 11 (C)/ >> / 572/ 11 (C)/ << / 572/ 20 (C)/ >> 408/ 535/ 18 (C)/ << 408/ 535/ 16 (C)/ / 535/ 19 (C)/ Date : 24/04/14 Page : 40

2013 AF/009b ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΛΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

2013 AF/009b ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΛΟ ΤΡΙΓΩΝΟ 2013 AF/009b ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΛΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΕΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΟΕ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΙΤΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 2012-AF30 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΔΕΛΑΒΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ). 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ). 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ. 4. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Date: 2/2/6 Doc. n SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 1 of 26 Date: 2/2/6 Doc. n. SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 2 of 26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικές πληροφορίες... 3 1.1 Γενική περιγραφή... 3 1.2 Αναφορές...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗΣ

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΚΠΩΣΗ ΛΓΩ ΑΝΕΜΠΙΕΣΗΣ Ισαβέλλα Βασιλοπούλου και Χάρης Ι. Γαντές Εργαστήριο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Ζωγράφου, Ελλάδα e-mails: isabella@cental.ntua.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μεταλλικού Κτιρίου Αθλητικών Δραστηριοτήτων

Μελέτη Μεταλλικού Κτιρίου Αθλητικών Δραστηριοτήτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μελέτη Μεταλλικού Κτιρίου Αθλητικών Δραστηριοτήτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βαγγελίδης Γρηγόριος Επιβλέπων: Αβραάμ Τάσος

Διαβάστε περισσότερα

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 1Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Κόμβοι κατασκευής Κόμβος x [m] y[m] 1 0.000 0.000 2 0.000 4.600 3 8.400 4.600 4 8.400 0.000 Στηρίξεις κατασκευής Κόμβος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογενείς Κυματισμοί

Ανεμογενείς Κυματισμοί Ανεμογενείς Κυματισμοί Γένεση Ανεμογενών Κυματισμών: Μεταφορά ενέργειας από τα κινούμενα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα στις επιφανειακές θαλάσσιες μάζες. Η ενέργεια αρχικά περνά από την ατμόσφαιρα στην

Διαβάστε περισσότερα

Solar-field DP325. Τεχνικό εγχειρίδιο συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών με διπάσσαλη έμπηξη

Solar-field DP325. Τεχνικό εγχειρίδιο συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών με διπάσσαλη έμπηξη Solar-field DP325 Τεχνικό εγχειρίδιο συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών με διπάσσαλη έμπηξη 1 1. Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών με διπάσσαλη έμπηξη. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Το σύστημα στήριξης διπάσσαλου τύπου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βήµα προς βήµα οι οδηγίες για την προσοµοίωση στο ETABS ενός κτιρίου µε φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βήµα προς βήµα οι οδηγίες για την προσοµοίωση στο ETABS ενός κτιρίου µε φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα. ETABS TUTORIAL 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βήµα προς βήµα οι οδηγίες για την προσοµοίωση στο ETABS ενός κτιρίου µε φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΙΑΤΡΗΤΙΚΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Solar-field AL310. Τεχνικό εγχειρίδιο συστήματος αλουμινίου στήριξης φωτοβολταϊκών για πάρκα / δώματα

Solar-field AL310. Τεχνικό εγχειρίδιο συστήματος αλουμινίου στήριξης φωτοβολταϊκών για πάρκα / δώματα Solar-field A310 Τεχνικό εγχειρίδιο συστήματος αλουμινίου στήριξης φωτοβολταϊκών για πάρκα / δώματα 1 1. Σύστημα αλουμινίου για πάρκα. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Το σύστημα στήριξης αλουμινένιου τύπου για πάρκα είναι

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» Φ. Ζούλας Σύµβουλος οµοστατικός Μηχανικός Λ. Καραγιάννη 78, 113 61 Αθήνα, Ελλάδα e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε ΗΛΕΚΤΡΑ ΙΙ Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε επίπεδες οροφές Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ II προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το πρόγραμμα SAP2000 Version 10. Παράδειγμα Εφαρμογής. Λοΐζος Παπαλοΐζου Παναγιώτης Πολυκάρπου Πέτρος Κωμοδρόμος

Σημειώσεις για το πρόγραμμα SAP2000 Version 10. Παράδειγμα Εφαρμογής. Λοΐζος Παπαλοΐζου Παναγιώτης Πολυκάρπου Πέτρος Κωμοδρόμος Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ ΥΠΡΟΥ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Π ΟΛΙΤΙΚΩΝ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σημειώσεις για το πρόγραμμα SAP2000 Version 10 Παράδειγμα Εφαρμογής Στατική και Δυναμική ανάλυση διώροφου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Cutting

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας

Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας Static analysis and seismic design of 1 MW steel wind turbine towers at mount Kalogerovouni Lakonia

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 2 : Μονάδες Μέτρησης ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 1.6. Ασκήσεις Άσκηση 1 Η γωνία ω =

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ενότητα 9 : Οι τύποι των θερμοκηπιακών κατασκευών Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 9 Οι τύποι των θερμοκηπιακών

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 014 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων θερμοκηπίων Δρ Μενέλαος Θεοχάρης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων. Η περίπτωση της Ακρόπολης

Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων. Η περίπτωση της Ακρόπολης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Επιστημονικές Ημερίδες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων Η περίπτωση της Ακρόπολης Μ. Ιωαννίδου Διευθύντρια της Υ.Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Οδηγιών. Copyright RUNET and C. Georgiadis 2002-2004

Βιβλίο Οδηγιών. Copyright RUNET and C. Georgiadis 2002-2004 Copyright RUNET and C. Georgiadis 2002-2004 Βιβλίο Οδηγιών Το Πρόγραµµα FRAME2Dexprees που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Καλωδιωτές Κατασκευές

Καλωδιωτές Κατασκευές Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής IEKEM TEE Αθήνα Οκτώβριος 2011 Περιεχόμενα παρουσίασης Βασικές έννοιες και στατική συμπεριφορά καλωδίων Τεχνολογικά χαρακτηριστικά καλωδίων Κανονιστικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.2(σχήμα 4.1) και από

Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.2(σχήμα 4.1) και από Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κατασκευές ΣΕΡΡΩΝ Πολιτικών Οπλισμένου Δομικών Σκυροδέματος Έργων ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.(σχήμα 4.1) και από Β προκύπτει d1cnom+øw+øl/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

horizon περιγραφή horizon

horizon περιγραφή horizon horizon περιγραφή Τα θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης κρυφής στήριξης, μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια και κάθετα. Και στις δύο περιπτώσεις τα πάνελ συνδέονται μέσω της κρυφής στήριξης διπλού κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ο κύλινδρος που φαίνεται στο σχήμα είναι από χάλυβα που έχει ένα ειδικό βάρος 80.000 N/m 3. Υπολογίστε την θλιπτική τάση που ενεργεί στα σημεία Α και

Διαβάστε περισσότερα

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c Χ. Κααγιάννης, Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ,. Μηχ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κατασκευών Ωπλισµένου Σκυοδέµατος και Αντισεισµικού Σχεδιασµού ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΘ Συνοπτική Παουσίαση Σχεδιασµού έναντι ιάτµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) Εισαγωγή: Πλαστική Ανάλυση και Σύνθεση Σιδηρών Κατασκευών (2) Ελαστοπλαστική Κάμψη Δοκών (3) Πλαστική

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network

Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network Ιωάννης ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ 1, Αικατερίνη ΑΥΛΩΝΙΤΗ 2, Βαρβάρα ΡΙΖΟΥ 3, Πηγή ΞΕΝΟΥ 4, Μαριλένα

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

SAP2000. Ανάλυση & Σχεδιασμός Κατασκευών με Πεπερασμένα Στοιχεία. Επιμέλεια Έκδοσης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ

SAP2000. Ανάλυση & Σχεδιασμός Κατασκευών με Πεπερασμένα Στοιχεία. Επιμέλεια Έκδοσης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ xe 2010 SAP2000 Ανάλυση & Σχεδιασμός Κατασκευών με Πεπερασμένα Στοιχεία Επιμέλεια Έκδοσης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ Κενή Σελίδα SAP2000 Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών με Πεπερασμένα Στοιχεία Επιμέλεια Έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» AUTh TUC ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ Χρονική Περίοδος: 2014 2016 ΠΕΓΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Έκδοση 01/2012 ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Mounting the sun's power www.profilodomi.gr Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ Αναπτύσσοντας καινοτομίες Η ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ δημιουργήθηκε και λειτουργεί από στελέχη που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε ΗΛΕΚΤΡΑ Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε επίπεδες οροφές Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα A. G. Papachristidis 1, G. N. Vadaloykas 1 & V. I. Sogiakas 2 1 4M-VK Civil

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 11: Οι φορτίσεις των θερμοκηπιακών κατασκευών στην Ελλάδα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-3. Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία B500C

2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-3. Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία B500C 2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-3 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία B500C Steel for the reinforcement

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΤΕΕ ΕΛΛ. ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21.06.2008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές SEPTEMBER/ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2007 PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [ATLAS T50 solar tracker] Τεχνική περιγραφή T50 Greek Revision A-05 10-AUG-2010 Κύρια Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Πρωτοποριακή Σχεδίαση Στιβαρό χωροδικτύωμα για μηδενικές ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα γρανάζια είναι κατασκευασµένα από χρωµιο-µολυβδενιούχο χάλυβα µε όριο θραύσης

Όλα τα γρανάζια είναι κατασκευασµένα από χρωµιο-µολυβδενιούχο χάλυβα µε όριο θραύσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 265 00 ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ UNIVERSITY OF PATRAS SCHOOL OF ENGINEERING DEPARTMENT of MECHANICAL ENGINEERING

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOYΣ TEXNIKOYΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 08-03-2010. Εισηγητής: Κεραμίδας Νικόλαος

ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOYΣ TEXNIKOYΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 08-03-2010. Εισηγητής: Κεραμίδας Νικόλαος ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOYΣ TEXNIKOYΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 08-03-2010 Εισηγητής: Κεραμίδας Νικόλαος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μονάδες μετρικού συστήματος Γεωμετρικά σχήματα - μετρήσεις Μετρήσεις διαστάσεων / ανοίγματα κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης B. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5 electraplan Ενδοδαπέδιο σύστημα διανομής Ύψος Εγκατάσταση Πλάτος ρεύματος, τηλ/κων και data Μπετόν σε κουτί καναλιού Περιεχόμενα: Σελίδα min mm τύπου έως mm 528 Ανοιγμα 132x132mm Υπολογισμός καναλιών 2

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση σε επίπεδη οροφή

Τοποθέτηση σε επίπεδη οροφή Τοποθέτηση σε επίπεδη οροφή Γενικές επισημάνσεις Εξαιτίας της συνεχούς εξάπλωσης της φ/β ενέργειας χρόνο με τον χρόνο, παράλληλα με τις ηλεκτρικές λεπτομέρειες, την ανθεκτικότητα των υλικών και τις πιστοποιήσεις,

Διαβάστε περισσότερα