ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΚΠΩΣΗ ΛΓΩ ΑΝΕΜΠΙΕΣΗΣ Ισαβέλλα Βασιλοπούλου και Χάρης Ι. Γαντές Εργαστήριο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Ζωγράφου, Ελλάδα s: 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία διερεύνηση της δυναμικής απόκρισης και της επακόλουθης αξονικής κόπωσης καλωδίων ανηρτημένων στεγών που υπόκεινται σε φορτία ανέμου. Το προσομοίωμα που χρησιμοποιείται είναι δίκτυο καλωδίων, σχήματος υπερβολικού παραβολοειδούς, με κυκλική κάτοψη. Τα άκρα των καλωδίων θεωρούνται ακλόνητα. Εξετάζονται τρεις διαφορετικές χωρικές κατανομές της φόρτισης, τέτοιες ώστε να ακολουθούν τις πρώτες μορφές ταλάντωσης του συστήματος. Πραγματοποιούνται μη γραμμικές δυναμικές αναλύσεις με χρονική ολοκλήρωση και υπολογίζεται ο δείκτης συσσώρευσης βλαβών λόγω κόπωσης. Εξετάζεται πώς οι θεωρούμενες κατανομές φόρτισης επηρεάζουν τη δυναμική απόκριση του δικτύου καλωδίων και την αντοχή του έναντι κόπωσης. Τα αποτελέσματα της δυναμικής ανάλυσης συγκρίνονται με αυτά που προκύπτουν από στατικά φορτία ανέμου, όπως δίνονται στον Ευρωκώδικα ΓΕΝΙΚΑ Η ιδέα της ανηρτημένης στέγης πρωτοεμφανίζεται το 70 π.χ. με το velarium όπως λεγόταν η τέντα που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι για την κάλυψη του Κολοσσαίου. Μία πιο μοντέρνα σύλληψη μιας τέτοιας κατασκευής ξαναεμφανίζεται αιώνες μετά, με τη μελέτη και ανέγερση της στέγης του Σταδίου Raleigh στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών το 1953, που αποτέλεσε την αρχή μίας νέας εποχής για τις καλωδιωτές στέγες. Στην Ελλάδα το καλύτερο παράδειγμα καλωδιωτής στέγης σχήματος υπερβολικού παραβολοειδούς, αποτελεί η ανηρτημένη στέγη του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο, η πρώτη που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα, το Τα δίκτυα καλωδίων ανήκουν στην κατηγορία των εφελκυόμενων ελαφριών κατασκευών, που έχουν το πλεονέκτημα να γεφυρώνουν μεγάλα ανοίγματα με μικρό κόστος και να δημιουργούν επιφάνειες ασυνήθιστες και μοναδικές από αρχιτεκτονικής άποψης, αλλά είναι ευαίσθητες σε δυναμικά φορτία, όπως είναι ο άνεμος, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να εκτελέσουν ταλαντώσεις μεγάλου εύρους και συνεπώς να παρουσιάσουν έντονα φαινόμενα κόπωσης. Παράλληλα, η δυναμική συμπεριφορά τους σε εξαναγκασμένες ταλαντώσεις είναι εξαιρετικά περίπλοκη, εφόσον εξαρτάται, όχι μόνο από τη συχνότητα του δυναμικού φορτίου και το εύρος του, αλλά και από τη σχέση μεταξύ των 134

2 ιδιοσυχνοτήτων του συστήματος, καθώς και τη σχέση αυτών με τη συχνότητα του φορτίου. Πρόκειται για τους εσωτερικούς, τους υποαρμονικούς και υπεραρμονικούς συντονισμούς που χαρακτηρίζουν τα μη γραμμικά συστήματα [1] και καθιστούν τη δυναμική τους απόκριση απρόβλεπτη. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια να διερευνηθεί η συμπεριφορά ενός δικτύου καλωδίων, παρόμοιου με αυτό της στέγης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, όταν υπόκειται σε φορτία ανέμου. Λαμβάνοντας υπόψη μία χρονοϊστορία ανέμου, με τρεις διαφορετικές κατανομές ανεμοπίεσης, προκύπτουν μερικά σημαντικά συμπεράσματα όσον αφορά στο σχεδιασμό των κατασκευών αυτών, έναντι φορτίων ανέμου και κόπωσης. 3. ΠΡΣΜΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΧΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Το τρισδιάστατο προσομοίωμα του δικτύου καλωδίων, που λαμβάνεται υπόψη στις αναλύσεις, έχει κυκλική κάτοψη διαμέτρου L=100m και σχηματίζει επιφάνεια υπερβολικού παραβολοειδούς, με λόγο βέλους προς άνοιγμα ίσο με f/l=1/20. Αποτελείται από δύο ομάδες καλωδίων, διατεταγμένων σε ορθογωνικό κάνναβο, 25 κύρια καλώδια που αγκυρώνονται στα υψηλότερα σημεία του δικτύου και 25 σταθεροποιητικά καλώδια που αγκυρώνονται στα χαμηλότερα σημεία του δικτύου (Σχ. 1). Τα άκρα των καλωδίων θεωρούνται ακλόνητα. Όλα τα καλώδια έχουν την ίδια διατομή Φ60, και δεν μπορούν να παραλάβουν θλίψη. Η δύναμη προέντασης για τα κύρια καλώδια είναι 700kN (σ=247mpa) και για τα σταθεροποιητικά 800kN (σ=283mpa). Το υλικό των καλωδίων θεωρείται απείρως ελαστικό με μέτρο ελαστικότητας Ε=165GPa. Σχ. 1: Γεωμετρία δικτύου καλωδίων ι αναλύσεις αφορούν σε φορτία ανεμοπίεσης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη μόνιμα φορτία και προένταση καλωδίων. Ως μόνιμα φορτία θεωρούνται το ίδιο βάρος των καλωδίων (γ=80kn/m 3 ) και ένα φορτίο ίσο με 0,36kN/m 3, όσο και το πρόσθετο μόνιμο φορτίο που ελήφθη υπόψη στη στατική μελέτη της στέγης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Σε όλες τις αναλύσεις που ακολουθούν, ως αρχική κατάσταση θεωρείται το προεντεταμένο δίκτυο, φορτισμένο και παραμορφωμένο από τα μόνιμα φορτία. Αρχικά, πραγματοποιείται μη γραμμική στατική ανάλυση με θεώρηση στατικού φορτίου υποπίεσης ανέμου, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1 [2], όπου η ανεμοπίεση υπολογίζεται με βάση την ταχύτητα του ανέμου σε ένα συγκεκριμένο υψόμετρο, η οποία αποτελείται 135

3 από δύο όρους: α) τη μέση ταχύτητα, που εξαρτάται από τη βασική ταχύτητα ανέμου και την τραχύτητα του εδάφους και β) τη διακύμανση της ταχύτητας, η οποία προσαυξάνεται με έναν δυναμικό συντελεστή. Για την ανάλυση, λαμβάνεται μήκος τραχύτητας z 0 =0,01 (επιφάνειες οριζόντιες χωρίς εμπόδια και χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση), συντελεστής τοπογραφικής διαμόρφωσης c o (z)=1 (επίπεδες επιφάνειες εδάφους), βασική ταχύτητα ανέμου v b =v b,0 =30m/sec και συντελεστής εξωτερικής πίεσης c pe =-0,8, τιμή που προτείνεται για δίρριχτες στέγες, όπως θα μπορούσε προσεγγιστικά να χαρακτηριστεί το δίκτυο καλωδίων σχήματος υπερβολικού παραβολοειδούς, με γωνία κλίσης περίπου ±5 ο. Το φορτίο ανέμου εφαρμόζεται ως υποπίεση υπό τη μορφή κατακόρυφων επικόμβιων φορτίων σε όλους τους κόμβους του δικτύου. Σύμφωνα με τις παραδοχές αυτές, η ταχύτητα του ανέμου στα 30m, όπου θεωρείται ότι είναι το υψόμετρο του κεντρικού κόμβου του δικτύου, προκύπτει ίση με V=40,77m/sec, ενώ η πίεση ανέμου στην επιφάνεια του δικτύου ίση με w=-1,14kn/m 2. Στη συνέχεια, εκτελείται μη γραμμική δυναμική ανάλυση με χρονική ολοκλήρωση. Αρχικά, θεωρώντας τα μόνιμα φορτία ως μάζες του συστήματος, υπολογίζονται οι ιδιοσυχνότητες του συστήματος και οι αντίστοιχες ιδιομορφές με γραμμική ιδιομορφική ανάλυση. ι μορφές ταλάντωσης του συστήματος μπορούν να διαχωριστούν σε συμμετρικές ιδιομορφές, οι οποίες αποτελούνται από συμμετρικές κατακόρυφες συνιστώσες και αντισυμμετρικές οριζόντιες συνιστώσες ως προς τους οριζόντιους καθολικούς άξονες x και y και σε αντισυμμετρικές ιδιομορφές με αντισυμμετρικές κατακόρυφες συνιστώσες και συμμετρικές οριζόντιες συνιστώσες ως προς έναν ή και τους δύο οριζόντιους άξονες x και y [3]. Έπειτα, διεξάγεται μη γραμμική στατική ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη την προένταση και τα μόνιμα φορτία, ενώ στη συνέχεια, προστίθεται το δυναμικό φορτίο του ανέμου και ακολουθεί μη γραμμική δυναμική ανάλυση με χρονική ολοκλήρωση. Με τον τρόπο αυτό, στη δυναμική ανάλυση λαμβάνεται υπόψη ως αρχική κατάσταση ισορροπίας, η δυσκαμψία του συστήματος καθώς και η εντατική κατάσταση των καλωδίων λόγω των μονίμων φορτίων. Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη απόσβεση στο σύστημα. Στη μη γραμμική δυναμική ανάλυση με χρονική ολοκλήρωση, χρησιμοποιείται μία από τις ανεμομετρήσεις που καταγράφηκαν στα πλαίσια του προγράμματος LIST [4]. Στην παρούσα εργασία, λαμβάνεται υπόψη μία καταγραφή οριζόντιας συνιστώσας ταχύτητας ανέμου, με διάρκεια 600sec και συχνότητα καταγραφής 30Hz. Το υψόμετρο του ανεμομέτρου ήταν 31,40m. Το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου V σε σχέση με το χρόνο, καθώς και το αντίστοιχο φάσμα δίνονται στο Σχ. 2. Σημειώνεται ότι η χρονοϊστορία αυτή, είναι μία πραγματική καταγραφή ταχύτητας ανέμου, η οποία δεν σχετίζεται με την ταχύτητα ανέμου και επομένως ούτε με το στατικό φορτίο ανέμου που προτείνει ο Ευρωκώδικας. V (m/sec) Εύρος V (m/sec) Συχνότητα (Hz) Σχ. 2: Χρονοϊστορία και φάσμα ταχύτητας ανέμου 136

4 Η πίεση του ανέμου στην κατασκευή υπολογίζεται σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα [2], και δίνεται από την παρακάτω σχέση: w e =c pe 1/2ρ(V) 2 (1) όπου V είναι η ταχύτητα του ανέμου (m/sec), ρ η πυκνότητα του αέρα ίση με 1,25kg/m 3 και c pe =-0,80. Και στην περίπτωση της δυναμικής ανάλυσης, η ανεμοπίεση εφαρμόζεται ως κατακόρυφο επικόμβιο φορτίο σε όλους τους κόμβους του δικτύου, ακολουθώντας τρεις διαφορετικές κατανομές στην επιφάνεια του δικτύου, όπως εξηγείται παρακάτω. Από τη δυναμική ανάλυση, προκύπτουν διαγράμματα έντασης καλωδίων, καθώς και διαγράμματα κατακορύφων παραμορφώσεων σε σχέση με το χρόνο και φάσματα αυτών, προκειμένου να ελεγχθούν οι συχνότητες με τις οποίες ταλαντώνονται τα καλώδια. Μελετώνται τα μέλη που παρουσιάζουν τη μέγιστη ένταση και οι κόμβοι που παρουσιάζουν τη μέγιστη παραμόρφωση κατά τη διάρκεια επιβολής του φορτίου του ανέμου. Ως μέση τιμή της τάσης των καλωδίων, υπολογίζεται η ρίζα της μέσης τιμής των τετραγώνων (root mean square = RMS) των τάσεων που υπολογίζονται σε κάθε βήμα της ανάλυσης. Στη συνέχεια, καταμετρώνται οι κύκλοι της διακύμανσης της τάσης γύρω από την τιμή RMS, που είναι μεγαλύτερη από την τάση σταθερού εύρους Δσ c που αντιστοιχεί στην κατάλληλη κατηγορία λεπτομέρειας. Υπολογίζεται ο δείκτης συσσώρευσης βλαβών D σύμφωνα με τον κανόνα Palmgren-Miner: n n D= N i 1 Ei Ri (2) όπου n Εi είναι ο αριθμός των καταμετρούμενων κύκλων που αντιστοιχεί σε εύρος τάσεων Δσ i > Δσ c (αντοχή σε κόπωση) και Ν Ri η διάρκεια ζωής (σε κύκλους) που προκύπτει από την καμπύλη αντοχής σε κόπωση για σταθερό εύρος τάσεων Δσ i [5]. Η καμπύλη αντοχής σε κόπωση (Wöhler) δίνεται από το μέρος 1.11 του Ευρωκώδικα 3 [6] για καλώδια κατηγορίας Β και κατηγορία λεπτομέρειας Δσ c =150MPa που αντιστοιχεί σε Ν= κύκλους (Σχ. 3). Σχ. 3: Καμπύλη Wöhler για καλώδια 4. ΑΠΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Από τη μη γραμμική στατική ανάλυση, όπου γίνεται στατική θεώρηση του φορτίου ανέμου σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1, όπως εξηγήθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, προκύπτει ότι η μέγιστη παραμόρφωση στον κεντρικό κόμβο του δικτύου είναι ίση με 0,21m, ενώ η μέγιστη ένταση στα σταθεροποιητικά καλώδια είναι ίση με 1119kN 137

5 (σ=395mpa). Αξίζει να σημειωθεί ότι είτε θεωρηθεί ως αρχική κατάσταση η παραμορφωμένη κατάσταση λόγω μονίμων φορτίων και έπειτα προστεθεί η φόρτιση του ανέμου, είτε όλα τα φορτία εφαρμοστούν ταυτόχρονα, η στατική απόκριση είναι ίδια. ι μορφές ταλάντωσης και οι αντίστοιχες ιδιοσυχνότητες του δικτύου καλωδίων, δίνονται στο Σχ. 4 με τη σειρά που εμφανίζονται, όπου Α1xy, Α1y και Α1x ορίζονται οι πρώτες αντισυμμετρικές ιδιομορφές ως προς τους δύο οριζόντιους άξονες, ως προς τον οριζόντιο άξονα y και ως προς τον οριζόντιο άξονα x αντίστοιχα, S ορίζεται η πρώτη συμμετρική ιδιομορφή, ενώ Α2x ορίζεται η δεύτερη αντισυμμετρική ιδιομορφή ως προς τον άξονα x. 1) Α1xy 2) A1y 3) A1x 4) S 5) A2x ω (sec -1 ) 6,40 6,70 6,78 7,18 8,20 f (Hz) 1,02 1,07 1,08 1,14 1,30 Σχ. 4: Ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφές δικτύου καλωδίων Από τη μη γραμμική στατική ανάλυση για τα μόνιμα φορτία, που θα θεωρηθεί ως αρχική κατάσταση για τη δυναμική ανάλυση, η μέγιστη ένταση που παρατηρείται είναι 1016,7kN (359,6MPa), ενώ η μέγιστη κατακόρυφη παραμόρφωση στον κεντρικό κόμβο είναι ίση με -0,21m (το αρνητικό πρόσημο δηλώνει φορά προς τον z καθολικό άξονα, δηλαδή προς την φορά που ενεργεί το ίδιο βάρος). Για την ανεμοπίεση θεωρούνται τρεις διαφορετικές χωρικές κατανομές του φορτίου ανέμου στην κατασκευή, μία σύμφωνα με τη συμμετρική ιδιομορφή (S) με φορτίο υποπίεσης, μία σύμφωνα με την αντισυμμετρική ιδιομορφή ως προς τον οριζόντιο άξονα x (Ax) και μία σύμφωνα με την αντισυμμετρική ιδιομορφή ως προς τους δύο οριζόντιους άξονες x και y (Axy). Τα αποτελέσματα της δυναμικής ανάλυσης δίνονται στο Σχ. 5. Η μέγιστη ένταση των καλωδίων που προκύπτει από την ανάλυση με στατική θεώρηση της ανεμοπίεσης, είναι μικρότερη από αυτή που προκύπτει από τη δυναμική ανάλυση για συμμετρική κατανομή, κατά 30%, παρ όλο που η ταχύτητα του ανέμου στη δεύτερη περίπτωση δεν ξεπερνάει τα 15m/sec, περίπου 37% της ταχύτητας που ελήφθη για τη στατική ανάλυση (V=40,77m/sec). Επίσης η μέγιστη παραμόρφωση στη δεύτερη περίπτωση είναι -0,79m, δηλαδή πολύ μεγαλύτερη από αυτή που προκύπτει στην πρώτη περίπτωση (= -0,21m). Από τα φάσματα παραμόρφωσης των κόμβων που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο εύρος ταλάντωσης, για κάθε μία κατανομή ξεχωριστά, παρατηρείται ότι το δίκτυο ταλαντώνεται με συχνότητες μεγαλύτερες του 1Hz, παρ όλο που οι κύριες συχνότητες του ανέμου είναι πολύ μικρότερες (Σχ. 3). Από τα διαγράμματα αυτά φαίνεται ότι τα μεγαλύτερα εύρη ταλάντωσης πραγματοποιούνται με συχνότητες περίπου ίσες με τις ιδιοσυχνότητες των πρώτων ιδιομορφών του συστήματος και πιο συγκεκριμένα, για την συμμετρική κατανομή ενεργοποιείται κυρίως η 5 η ιδιομορφή που είναι η δεύτερη αντισυμμετρική ιδιομορφή ως προς τον άξονα x με ιδιοσυχνότητα 1,30Hz, ενώ για τις αντισυμμετρικές κατανομές ενεργοποιούνται κυρίως οι ιδιομορφές σύμφωνα με τις οποίες θεωρήθηκε η κατανομή του φορτίου. Ωστόσο, εκτός από αυτές τις ιδιομορφές ενεργοποιούνται κι άλλες ιδιομορφές που αντιστοιχούν σε μεγαλύτερες ιδιοσυχνότητες, με μικρότερα εύρη ταλαντώσεων. Αυτό ερμηνεύεται από τη θεωρία ταλαντώσεων μη γραμμικών συστημάτων, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που οι συχνότητες του εξωτερικού αιτίου είναι μικρότερες των 138

6 ιδιοσυχνοτήτων του συστήματος, υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστεί το φαινόμενο του υπεραρμονικού συντονισμού, σύμφωνα με το οποίο το σύστημα εκτελεί ταλάντωση μεγάλου εύρους με συχνότητα ίση με την ιδιοσυχνότητά του. Τέλος, η κατανομή που ακολουθεί την πρώτη συμμετρική ιδιομορφή, παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερο δείκτη συσσώρευσης βλαβών D λόγω κόπωσης, έναντι των κατανομών που αντιστοιχούν στις αντισυμμετρικές ιδιομορφές, που σημαίνει ότι για τις αντισυμμετρικές κατανομές του φορτίου δεν εκτελούνται πολλοί κύκλοι με διακύμανση τάσης μεγαλύτερη των 150MPa, παρ όλο που η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή της τάσης του καλωδίου το οποίο παρουσιάζει τη μέγιστη ένταση, δεν διαφέρει πολύ από τις αντίστοιχες τιμές που προκύπτουν από τη συμμετρική κατανομή της ανεμοπίεσης Μέγιστη ένταση 80 καλωδίου (kn) 40 Μέγιστη παραμόρφωση z (m) Εύρος μέγιστης παραμόρφωσης z (m) Συμμετρική 1,30Hz Συχνότητα (Hz) Χωρική κατανομή φορτίου Αντισυμμετρική κατά x ,09Hz Συχνότητα (Hz) Αντισυμμετρική κατά x και y 1,04Hz 1,30Hz Συχνότητα (Hz) max παραμόρφωση -0,79m -0,68m -0,74m min ένταση Τ (σ) 736kN (260MPa) 971kN (343MPa) 983kN (348MPa) max ένταση Τ (σ) 1577kN (558MPa) 1520kN (538MPa) 1460kN (516MPa) rms Τ (σ) 1130kN (441MPa) 1221kN (432MPa) 1219kN (431MPa) δείκτης D 0, , , Σχ. 5: Δυναμική απόκριση δικτύου καλωδίων 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Στην παρούσα εργασία, εξετάστηκε η δυναμική απόκριση σε φορτία ανέμου ενός δικτύου καλωδίων, παρόμοιου με αυτό που στεγάζει το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αυτής με τα αποτελέσματα της ισοδύναμης στατικής ανάλυσης που προτείνει ο Ευρωκώδικας. Από τη σύγκριση αυτή προέκυψε ότι, αν τα φορτία ανέμου ληφθούν ως δυναμικά φορτία, η απόκριση του δικτύου καλωδίων είναι πολύ δυσμενέστερη, σε σχέση με την περίπτωση κατά την οποία ο άνεμος θεωρείται ως στατικό φορτίο, ακόμα και αν η ταχύτητα ανέμου για τη στατική θεώρηση του ανέμου ληφθεί πολύ μεγαλύτερη από τη μέγιστη τιμή της ταχύτητας της χρονοϊστορίας ανέμου. Επομένως, για το σχεδιασμό καλωδιωτών στεγών, η εφαρμογή των κανονιστικών 139

7 διατάξεων, όσον αφορά στην εισαγωγή φορτίων ανέμου, είναι ανεπαρκής και κατά της ασφαλείας. Θα πρέπει να γίνονται μη γραμμικές δυναμικές αναλύσεις με πραγματικές καταγραφές φορτίων ανέμου. Επίσης, παρ όλο που οι συχνότητες του ανέμου είναι πολύ μικρότερες από τις ιδιοσυχνότητες της κατασκευής, λόγω της μη γραμμικής συμπεριφοράς του συστήματος παρατηρούνται ταλαντώσεις μεγάλου εύρους, που είναι αποτέλεσμα υπεραρμονικών, ίσως και εσωτερικών συντονισμών. Έτσι, για τα μη γραμμικά συστήματα, που η απόκρισή τους εξαρτάται μη γραμμικά τόσο από το μέγεθος, όσο και από τη συχνότητα ενός δυναμικού φορτίου, όπως είναι ο άνεμος, καθώς επίσης και από τη σχέση μεταξύ των ιδιοσυχνοτήτων του ίδιου του συστήματος, η χρήση ισοδύναμων στατικών αναλύσεων δεν δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα, ακόμα και αν ληφθούν υπόψη κάποιοι δυναμικοί συντελεστές προσαύξησης, επειδή η δυναμική απόκριση των συστημάτων αυτών είναι περίπλοκη και απρόβλεπτη λόγω των μη γραμμικών συντονισμών. Παράλληλα, εξετάστηκε ο δείκτης συσσώρευσης βλαβών λόγω κόπωσης για τρεις κατανομές της ανεμοπίεσης, σύμφωνα με τις πρώτες ιδιομορφές του συστήματος. Παρατηρήθηκε ότι η κατανομή που ακολουθεί την πρώτη συμμετρική ιδιομορφή, παρουσιάζει μεγαλύτερο δείκτη συσσώρευσης βλαβών έναντι της κατανομής που αντιστοιχεί στην πρώτη αντισυμμετρική ιδιομορφή ως προς τον έναν ή και τους δύο οριζόντιους καθολικούς άξονες. Ωστόσο, οι μέγιστες εντάσεις που παρατηρήθηκαν και για τις τρεις κατανομές, δεν διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από 8%. Λόγω του ασυνήθιστου σχήματος της επιφάνειας του υπερβολικού παραβολοειδούς που δημιουργείται, περαιτέρω έρευνα θα συμπεριλάβει ακριβέστερες κατανομές ανέμου και συντελεστών εξωτερικής πίεσης ανά περιοχές του δικτύου καλωδίων. Επίσης, θα πρέπει να γίνουν παραμετρικές αναλύσεις για όλα τα γεωμετρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά του συστήματος, όπως το εμβαδόν της διατομής των καλωδίων, το επίπεδο της προέντασης, το μέτρο ελαστικότητας των καλωδίων, τη μάζα των καλωδίων, το λόγο f/l, καθώς και την τιμή του συντελεστή λ 2 [7], προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως ο βαθμός που επηρεάζουν τη δυναμική συμπεριφορά των δικτύων καλωδίων σε ανεμοπιέσεις καθώς και την αντοχή των καλωδίων σε κόπωση. Τέλος θα πρέπει να διερευνηθεί η επιρροή της απόσβεσης του συστήματος στη δυναμική συμπεριφορά του, καθώς και στην αντοχή του σε κόπωση. 6. ΒΙΒΛΙΓΡΑΦΙΑ [1] VASSILOPOULOU, I., GANTES, C. J., Similarity relations for nonlinear dynamic oscillations of a cable net, 1 st International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (COMPDYN2007), Rethymno, Crete, Greece, 2007, abstract pp.373 [2] EUROCODE 1, PART 1.4 General actions Wind actions, (2003). [3] VASSILOPOULOU, I., GANTES, C. J., Modal transition and dynamic nonlinear response of cable nets under fundamental resonance, 8 th HSTAM International Congress on Mechanics, Patras, Greece, Vol. II, 2007, pp [4] SUTHERLAND, H.J., JONES, P.L. and NEAL B.A. The long-term inflow and structural test program Wind Energy 2001, ASME / AIAA [5] EUROCODE 3, PART 1.9 Fatigue, (2003). [6] EUROCODE 3, PART 1.11 Design of structures with tension components, (2003) [7] VASSILOPOULOU, I., GANTES, C. J., Vibration modes and dynamic response of saddle form cable nets, Journal of Sound and Vibration, 2008 (έχει υποβληθεί) 140

8 SENSITIVITY OF CABLE NETS TO WIND-INDUCED FATIGUE Ιsabella Vassilopoulou and Charis J. Gantes Metal Structures Laboratory School of Civil Engineering NTUA 9 Iroon Polytechniou, GR Zografou - Athens, Greece ABSTRACT In the present paper an investigation is presented, regarding the dynamic response of suspended roof cables subjected to wind loads and the axial fatigue of the cables due to the cyclic loading. The model utilized is a saddle shaped cable net with circular plan view, having a diameter of 100m. The net consists of two groups of cables, 25 supporting ones and 25 stabilizing ones, arranged in a orthogonal grid at equal distances. The cable edges are assumed to be fixed. The net subjected to wind loads and it is uniformly loaded with nodal loads. Three different spatial load distributions of the wind are examined, following the first eigenmodes of the system. A typical Wöhler curve for the cable fatigue resistance is used, giving the relation between the number of load cycles and the corresponding constant-amplitude stress range that the cable can withstand. Then, the stress spectrum is determined, counting the cycles for which a stress range larger than the fatigue strength is observed. In order to estimate the fatigue life of the cables, the damage is calculated according to the Palmgren Miner rule. Several time history nonlinear dynamic analyses are conducted and it is examined how the load distributions assumed influence the dynamic response of the system and its resistance to fatigue. 141

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας

Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας Static analysis and seismic design of 1 MW steel wind turbine towers at mount Kalogerovouni Lakonia

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα: Γιαννούλης Σ. Αναστάσιος. Επιβλέπων Καθηγητής: Μπριασούλης Δημήτριος

Όνομα: Γιαννούλης Σ. Αναστάσιος. Επιβλέπων Καθηγητής: Μπριασούλης Δημήτριος Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίησης & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Διδακτορική Διατριβή Προσομοίωση και Ανάλυση της Συμπεριφοράς υπό Ανεμοπίεση και Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γιάννης Ν. Ψυχάρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, το έδαφος, και επομένως και η βάση μιας κατασκευής που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομείς Γεωτεχνικής και Δομοστατικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical and Structural Division Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1, Φώτιος ΓΡΑΒΑΛΑΣ 2, Νικόλαος ΟΥ ΟΥΜΗΣ 3, Χρήστος ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ 4, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Πανίκος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 6

Ιωάννης ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1, Φώτιος ΓΡΑΒΑΛΑΣ 2, Νικόλαος ΟΥ ΟΥΜΗΣ 3, Χρήστος ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ 4, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Πανίκος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 6 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1953 Συγκριτική εκτίµηση του κόστους κατασκευής πολυώροφου κτιρίου Ο/Σ µε σεισµική µόνωση από ελαστοµεταλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2048 Αντισεισμική Συμπεριφορά των Πέτρινων Φάρων Πάφου Κύπρου και Αγγελοχωρίου Θεσσαλονίκης Seismic Behavior

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Ελλάδα e-mail: chgantes@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Μάριος Παναγιώτου Πρόδρομος Ψαρρόπουλος Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πολιτικός Μηχανικός U. of California

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Σισμάνης 1, Αβραάμ Μαστοράκης 2

Παναγιώτης Σισμάνης 1, Αβραάμ Μαστοράκης 2 Αντοχή σε Κόπωση των Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΧΟΣ) Κανονιστικές απαιτήσεις και πειραματικά συμπεράσματα Fatigue strength of reinforced-concrete steel bars (rebars) Regulations and experimental conclusions

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth.

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth. ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Καλλιόπη Δ. Στεφανάκη a, Χρίστος Ν. Κάλφας b, Δημήτριος Θ. Παχούμης c, Άννα Α. Μαρινοπούλου c a Υποψ. Διδ., MSc Πολιτικός Μηχανικός b Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων

Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία Διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την σύγκλιση λύσης υπολογισμού φορτίου αστοχίας σε καμπτόμενη δοκό οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ ΣΩΣΣΙΔΗ ΠΡΩΗΝ ΣΩΣΣΙΔΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ ΣΩΣΣΙΔΗ ΠΡΩΗΝ ΣΩΣΣΙΔΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΕ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΕ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΕ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Κ. ΘΕΑΝΩ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

METAΠTYXIAKH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

METAΠTYXIAKH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Τ.Ε.Τ.Κ. - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2047 Τα Παραδοσιακά Κτίρια της Λευκάδας με το Διπλό Δομικό Σύστημα και η Αντισεισμική τους Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα