ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός Εσωτερικών Κανονισμών Σπουδών Άρθρο Ερμηνείας Επικοινωνία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Τρόπος και μέσα επικοινωνίας Ευθύνη Επικοινωνίας Δημοσιότητα, διαφάνεια και προστασία προσωπικών δεδομένων Σπουδές και Συναφή Θέματα Διαδικασία εισδοχής Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) Αναγνώριση Θεματικών Ενοτήτων Αναστολή φοίτησης Τερματισμός φοίτησης Διαγραφή φοιτητή από το Μητρώο Φοιτητών Αυτοδίκαιος Τερματισμός Φοίτησης Τίτλοι σπουδών Διάρκεια Σπουδών Σπουδές: Οργανωτικά / Οικονομικά Ζητήματα Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ECTS και Ένταση Σπουδών Αξιολόγηση Επίδοσης Απονομή Τίτλων Σπουδών Κατανομή φοιτητών σε Τμήματα Συμμετοχή των φοιτητών στο κόστος σπουδών τους Βιβλιοθήκη Υπηρεσίες χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων Σπουδές: Εκπαιδευτικά Ζητήματα Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.) Γραπτές Εργασίες ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3 6.3 Λογοκλοπή Εξετάσεις Προγράμματα Σπουδών Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εγγραφή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών επιπέδου Μάστερ Απαιτήσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών επιπέδου Μάστερ Διατριβή Μάστερ Διδακτορικά Προγράμματα Στάδια Διδακτορικής Διατριβής Εισδοχή φοιτητών σε Διδακτορικά Προγράμματα Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών Υποβολή Διδακτορικής Διατριβής Διαδικασία Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής Απονομή διδακτορικών τίτλων και επίσημη αναγόρευση Διδακτόρων Προϋποθέσεις διασφάλισης ποιότητας Διδακτορικών Διατριβών Γλώσσα συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής Δομή Διδακτορικής Διατριβής Απαιτούμενα για τη Διδακτορική Διατριβή Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες Παρακολούθηση Αυτοτελών Θεματικών Ενοτήτων ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σκοπός των «Εσωτερικών Κανονισμών Σπουδών» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ο καθορισμός πλαισίου λειτουργίας των σπουδών και η ενημέρωση των φοιτητών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο. 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

5 2. ΆΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Ακαδημαϊκό Συμβούλιο για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών είναι το ακαδημαϊκό συλλογικό όργανο διοίκησης, που έχει την ευθύνη της ακαδημαϊκής διεύθυνσης του Προγράμματος και όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν στο Πρόγραμμα όσες δεν επιφυλάσσονται ρητά σε άλλα πανεπιστημιακά όργανα. Άτομα με Aναπηρίες (ΑμεΑ) Σύμφωνα με τον «περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο του 2000» (Ν.127/2000), «αναπηρία» σε σχέση με άτομο σημαίνει οποιασδήποτε μορφής ανεπάρκεια ή μειονεξία η οποία προκαλεί μόνιμο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωματικό, διανοητικό ή ψυχικό περιορισμό στο άτομο που λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και άλλα προσωπικά στοιχεία του εν λόγω ατόμου μειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εκτέλεσης μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών που θεωρούνται φυσιολογικές και ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής κάθε ατόμου της ίδιας ηλικίας που δεν έχει τέτοια ανεπάρκεια ή μειονεξία. Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες Διαχειριστικό κόστος Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) Δίδακτρα Θεματικές Ενότητες που προσφέρονται μεμονωμένα και όχι ως μέρος Προγράμματος Σπουδών και οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, Προπτυχιακής ή Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγγραφή τους σε Θεματικές Ενότητες καταβάλλουν διαχειριστικό κόστος. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου που κατέχει οργανικές θέσεις. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προγραμμάτων επιπέδου Μάστερ και οι υποψήφιοι Διδάκτορες καταβάλλουν δίδακτρα. Δίδακτρα καταβάλλονται και για παρακολούθηση των Αυτοτελών Θεματικών Ενοτήτων που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6 Επιτροπή Κρίσης Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) Επιτροπή Κρίσης συγκροτείται για την αξιολόγηση Διατριβής Μάστερ. Η Επιτροπή είναι τριμελής και απαρτίζεται από τον Επιβλέποντα και δυο άλλα Μέλη ΔΕΠ ή ΣΕΠ του Πανεπιστημίου ή μέλη ΔΕΠ άλλου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το ECTS είναι ένα φοιτητοκεντρικό σύστημα για τη συσσώρευση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων, βασιζόμενο στη διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης. Αποσκοπεί στη διευκόλυνση του προγραμματισμού, της παράδοσης, της αξιολόγησης, της αναγνώρισης και της επικύρωσης τίτλων σπουδών και ενοτήτων μάθησης, καθώς και της κινητικότητας των φοιτητών. Το σύστημα ECTS χρησιμοποιείται ευρέως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες δραστηριότητες διά βίου μάθησης. Τα Προγράμματα Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι δομημένα στη βάση Θεματικών Ενοτήτων. Κάθε Θεματική Ενότητα καλύπτει συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι Θεματικές Ενότητες προσφέρονται είτε σε εξαμηνιαία (χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο) είτε σε ετήσια βάση. Νεοεισερχόμενος φοιτητής Ο φοιτητής που εισέρχεται για πρώτη φορά στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την ιδιότητα του φοιτητή. Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.) Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητικών Θεμάτων Πενταμελής Εξεταστική Επιτροπή Συναντήσεις που διεξάγονται ανάμεσα στο διδάσκοντα και τους φοιτητές του κάθε τμήματος κατά τη διάρκεια των σπουδών. Πραγματοποιούνται δια ζώσης ή/και ηλεκτρονικά, μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης eclass του Πανεπιστημίου και αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου που εξετάζει φοιτητικά πειθαρχικά παραπτώματα. Πενταμελής Εξεταστική Επιτροπή συστήνεται για εξέταση Διδακτορικής Διατριβής και υποβολή εισήγησης στη Σύγκλητο για την απονομή ή όχι Διδακτορικού Τίτλου. Αποτελείται από τα μέλη της 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7 Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα και από δύο μέλη ΔΕΠ άλλου Πανεπιστημίου ή ισοδύναμου Ερευνητικού Κέντρου που έχουν ειδικότητες οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής. Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eclass Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) Πρυτανικό Συμβούλιο Σύγκλητος Συμβούλιο Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) Σχολή Τριμελής Συμβουλευτική Η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eclass του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ένα πλήρες και συνεχώς εξελισσόμενο Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις φάσεις της. Στο πλαίσιο πραγμάτωσης των σκοπών του, το Πανεπιστήμιο μεριμνά για το σχεδιασμό και την προσφορά υψηλού επιπέδου Πτυχιακών και Μεταπτυχιακών (Μάστερ και Διδακτορικών) Προγραμμάτων Σπουδών. Το Πρόγραμμα Σπουδών δομείται με βάση συγκεκριμένο αριθμό Θεματικών Ενοτήτων ή και άλλων ακαδημαϊκών υποχρεώσεων και οδηγεί στην απόκτηση Τίτλου Σπουδών. Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά ή τρέχοντα ζητήματα του Πανεπιστημίου, οι οποίες του παραχωρούνται από τη Σύγκλητο ύστερα από πρόταση του Πρύτανη και/ή το Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου. Το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου. Μέχρι την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου, τις αρμοδιότητές της αναλαμβάνει η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου. Μέχρι τη σύσταση του πρώτου Συμβουλίου, τις αρμοδιότητές του αναλαμβάνει η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου. Εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται στο Πανεπιστήμιο με σύμβαση έργου και επιτελεί εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Κάθε Σχολή προσφέρει Προγράμματα Σπουδών που αποτελούνται από συνδυασμούς Θεματικών Ενοτήτων. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή συγκροτείται με σκοπό την 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

8 Επιτροπή εποπτεία διδακτορικού φοιτητή. Στην εν λόγω Επιτροπή συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου ή ΣΕΠ του Πανεπιστημίου που κατέχουν θέση μέλους ΔΕΠ σε άλλα ΑΕΙ ή κατέχουν οργανικές θέσεις ερευνητή σε διεθνή Ερευνητικά Κέντρα. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή εξετάζει την πρόοδο του υποψήφιου διδάκτορα στην υποστήριξη της πρότασης για Διδακτορική Διατριβή, και εισηγείται στη Σύγκλητο τη διακοπή της φοίτησής του, σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν δώσει ενδείξεις ικανοποιητικής προόδου. 5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3.1 Τρόπος και μέσα επικοινωνίας Η επικοινωνία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (εφεξής: Πανεπιστήμιο) με τους φοιτητές του γίνεται, κατά κύριο λόγο, με ψηφιακά (ηλεκτρονικά) μέσα, με τη χρήση των οποίων οι φοιτητές πρέπει να είναι επαρκώς εξοικειωμένοι. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων παρουσιάζονται σε ειδικά εγχειρίδια και σχετικές οδηγίες που εκδίδει το Πανεπιστήμιο. 3.2 Ευθύνη Επικοινωνίας Πέραν της γραπτής επικοινωνίας, η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι έγκυρη και ουσιαστικά δεσμευτική για το Πανεπιστήμιο και τους φοιτητές του Για αυτό το λόγο: (α) Κάθε υποψήφιος φοιτητής δηλώνει, κατά την πρώτη του επαφή με το Πανεπιστήμιο, την προσωπική του ηλεκτρονική διεύθυνση. Στη διεύθυνση αυτή το Πανεπιστήμιο αποστέλλει την αρχική αλληλογραφία, η οποία θεωρείται έγκυρη και επίσημη. (β) Για κάθε φοιτητή που τελικά εγγράφεται σε Πρόγραμμα Σπουδών, το Πανεπιστήμιο δημιουργεί μία ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας. (γ) Με την έναρξη των σπουδών, η επικοινωνία με τον φοιτητή γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που χορηγείται από το Πανεπιστήμιο και είναι ευθύνη του φοιτητή να χειρίζεται το ηλεκτρονικό αυτό ταχυδρομείο προσωπικά και εμπιστευτικά. (δ) Στη διεύθυνση αυτή αποστέλλεται αλληλογραφία η οποία θεωρείται έγκυρη και επίσημη, ενώ τα ηλεκτρονικά μηνύματα θεωρούνται ως υπογεγραμμένα από τον αποστολέα τους. (ε) Κάθε φοιτητής του Πανεπιστημίου έχει έναν αριθμό μητρώου/φοιτητικής ταυτότητας, μέσω του οποίου τυγχάνουν εσωτερικής διαχείρισης και επεξεργασίας προσωπικές του πληροφορίες που σχετίζονται με τη φοίτησή του στο Πανεπιστήμιο. (στ) Είναι ευθύνη του φοιτητή να ελέγχει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που του έχει χορηγήσει το Πανεπιστήμιο και την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eclass σε καθημερινή βάση Σε περιπτώσεις τερματισμού των σπουδών, η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά εργαλεία του Πανεπιστημίου τερματίζεται βάσει σχετικών οδηγιών του Πανεπιστημίου. 6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

10 3.3 Δημοσιότητα, διαφάνεια και προστασία προσωπικών δεδομένων Το Πανεπιστήμιο δίνει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τους φοιτητές χωρίς να παραβιάζει τα προσωπικά τους δεδομένα και το ιδιωτικό τους απόρρητο Οι «Εσωτερικοί Κανονισμοί Σπουδών» και οι σχετικές με τις σπουδές και τη φοίτηση αποφάσεις των Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Οργάνων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου δημοσιεύονται στον επίσημο ιστοχώρο του Πανεπιστημίου. 7 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

11 4. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 4.1 Διαδικασία εισδοχής Τα χρονοδιαγράμματα σχετικά με την εισδοχή φοιτητών και τις σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου καθορίζονται στο «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο» Η εισαγωγή σε Προγράμματα Σπουδών και σε Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες γίνεται ύστερα από προκήρυξη θέσεων, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Σύγκλητο Αιτήσεις εισδοχής σε Προγράμματα Σπουδών είναι δυνατό να προκηρύσσονται περισσότερες από μία φορές το χρόνο Ο αριθμός των εισακτέων και τα ελάχιστα προαπαιτούμενα προσόντα εισδοχής, καθώς και τυχόν κριτήρια κατάταξης αιτήσεων, καθορίζονται για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών και εγκρίνονται από τη Σύγκλητο. Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα και η διαδικασία επιλογής των φοιτητών δημοσιοποιούνται και ισχύουν για την εισδοχή φοιτητών για το εκάστοτε επόμενο ακαδημαϊκό έτος Η διαδικασία εισδοχής φοιτητών στα Προγράμματα Σπουδών διενεργείται ηλεκτρονικά Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Οι αιτήσεις ελέγχονται με βάση τις προϋποθέσεις εισδοχής του κάθε Προγράμματος Σπουδών όπως αυτές αναφέρονται στην προκήρυξη, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Η διαδικασία εισδοχής φοιτητών στο Πανεπιστήμιο είναι η ακόλουθη: (α) Ανακοινώνεται η προκαταρκτική σειρά κατάταξης των υποψηφίων φοιτητών που έχουν υποβάλει την αίτησή τους και έχουν επισυνάψει ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά τους. (β) Ακολουθεί έλεγχος των πιστοποιητικών που έχουν επισυναφθεί για να εξακριβωθεί κατά πόσο οι υποψήφιοι πληρούν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα εισδοχής σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει θέση στους υποψήφιους φοιτητές που πληρούν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα με βάση τη σειρά κατάταξης και τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων. Οι υποψήφιοι φοιτητές καλούνται να καταθέσουν επικυρωμένα αντίγραφα των απαραίτητων πιστοποιητικών προκειμένου να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η εγγραφή τους. Οι φοιτητές ενημερώνονται τόσο για την εγγραφή τους όσο και για τα σχετικά χρονοδιαγράμματα του Πανεπιστημίου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

12 (γ) Ο αριθμός των εισακτέων σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών καθορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, αφού ληφθούν υπόψη οι διάφορες παράμετροι που άπτονται του εκάστοτε Προγράμματος Σπουδών και η ήδη διαμορφωθείσα στρατηγική του Πανεπιστημίου. Η εγγραφή των φοιτητών γίνεται ηλεκτρονικά και ολοκληρώνεται όταν επιβεβαιωθεί από το Λογιστήριο του Πανεπιστημίου ότι οι υποψήφιοι κατέβαλαν το κόστος που αντιστοιχεί στις σπουδές τους (δίδακτρα ή διαχειριστικό κόστος) με βάση τις διαδικασίες και τα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από το Πανεπιστήμιο. Το ύψος του διαχειριστικού κόστους και των διδάκτρων για τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου καθορίζονται στους «Εσωτερικούς Κανονισμούς Διδάκτρων/Διαχειριστικού Κόστους» που εγκρίνει το Συμβούλιο. (δ) Πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, κάθε φοιτητής ενημερώνεται για τη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση που του έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο, μέσω της οποίας θα γίνεται η επικοινωνία κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Πανεπιστήμιο Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου δεν μπορούν να φοιτούν ταυτόχρονα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο σε άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα, ή σε περισσότερα από ένα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστήμιου. Κάθε φοιτητής, κατά την ετήσια εγγραφή του σε Θεματικές Ενότητες, υποβάλλει ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση σχετική με τυχόν παράλληλες σπουδές του σε οποιοδήποτε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί σε επιπρόσθετες Θεματικές Ενότητες ύστερα από το σχηματισμό τμημάτων και την ανακοίνωση τυχόν κενών θέσεων. Οι κενές θέσεις πληρούνται, μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, κατά σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος των φοιτητών, λαμβάνοντας υπόψη τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ανά εξάμηνο/έτος σπουδών, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που καταγράφονται στο «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο» Μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών και της τμηματοποίησης δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στην επιλογή Θεματικής Ενότητας Ακαδημαϊκό Έτος: (α) Οι ακριβείς ημερομηνίες κάθε ακαδημαϊκού έτους καθορίζονται από τη Σύγκλητο στο «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο». (β) Το «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο» περιέχει πληροφορίες, κυρίως, για τις περιόδους εγγραφής των φοιτητών στις Θεματικές Ενότητες, την έναρξη και λήξη του εξαμήνου/έτους σπουδών και την περίοδο εξετάσεων και διακοπών. 9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

13 4.2 Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) Προσφέρεται επιπρόσθετος αριθμός θέσεων σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) που διαθέτουν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα εισδοχής στο οικείο Πρόγραμμα Σπουδών Το Πανεπιστήμιο διαχειρίζεται με ιδιαίτερη ευαισθησία τις ανάγκες των φοιτητών ΑμεΑ και στο πλαίσιο της σχετικής Νομοθεσίας και διεθνούς πρακτικής εξασφαλίζει, στο μέτρο του δυνατού, την αναγκαία υποδομή, υποστήριξη και συνθήκες που επιτρέπουν και διευκολύνουν τη φοίτησή τους. Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος φοιτητής ΑμεΑ πρέπει, στην αίτησή του να διευκρινίζει τις ανάγκες του σε παροχές που θα διευκολύνουν τη φοίτησή του στο Πανεπιστήμιο Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας χειρίζεται τα αιτήματα των φοιτητών που εμπίπτουν στους καταλόγους ΑμεΑ βάσει των αποφάσεων της Συγκλήτου, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 4.3 Αναγνώριση Θεματικών Ενοτήτων Φοιτητής που παρακολούθησε επιτυχώς μαθήματα σε άλλο Πανεπιστήμιο, της Κύπρου ή του εξωτερικού, ή στη διάρκεια προηγούμενης τυχόν φοίτησής του σε άλλο Πρόγραμμα Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι δυνατόν να του αναγνωριστούν για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αποφοίτησης του από το Πρόγραμμα Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο οποίο πρόκειται να εγγραφεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις Φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν αναγνώριση κάποιων Θεματικών Ενοτήτων, για ικανοποίηση των απαιτήσεων αποφοίτησης τους από το Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Η αναγνώριση αυτή αφορά σε Θεματικές Ενότητες που αντιστοιχούν μέχρι και στο 25% του συνολικού αριθμού των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) του Προγράμματος, εάν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς συναφή μαθήματα σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το σχετικό αίτημα για αναγνώριση Θεματικών Ενοτήτων εξετάζεται από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του οικείου Προγράμματος Σπουδών Φοιτητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, και που στο παρελθόν ολοκλήρωσαν με επιτυχία Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες ή άλλο Πρόγραμμα Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου θα τους αναγνωριστούν αυτόματα οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) που αντιστοιχούν και ισοδυναμούν στις Θεματικές Ενότητες που παρακολούθησαν κατά την προηγούμενη φοίτησή τους στο Ανοικτό 10 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

14 Πανεπιστήμιο Κύπρου, χωρίς αυτό να υπερβαίνει το μέγιστο του 50% του συνολικού αριθμού των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) των Θεματικών Ενοτήτων του οικείου Προγράμματος Σπουδών Η αναγνώριση αυτή, μέχρι και το 50% του συνολικού αριθμού των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ενός Προγράμματος Σπουδών, επεκτείνεται και σε Προγράμματα Σπουδών άλλων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της χώρας για τα οποία έχει υπογραφεί ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και/ή τα μαθήματα τα οποία αναγνωρίζονται έχουν το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο με τις Θεματικές Ενότητες του οικείου Προγράμματος Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Τα αιτήματα αναγνώρισης Θεματικών Ενοτήτων πρέπει να αποστέλλονται στον Τομέα Φοιτητικής Μέριμνας από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 30 Ιουνίου (όπως έχει οριστεί και στο Ακαδημαϊκό ημερολόγιο) Ο φοιτητής υποβάλλει το αίτημά του στον Τομέα Φοιτητικής Μέριμνας (ΤΦΜ), μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο Στη συνέχεια, ο ΤΦΜ προωθεί το αίτημα του φοιτητή στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του οικείου Προγράμματος Σπουδών, για μελέτη και εισήγηση για λήψη τελικής απόφασης από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Προγράμματος Για να εξεταστεί το αίτημα του φοιτητή για αναγνώριση οποιασδήποτε Θεματικής Ενότητας, θα πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή του στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η καταβολή τουλάχιστο της σχετικής προκαταβολής Τα απαραίτητα πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίσει ο φοιτητής με το αίτημά του για αναγνώριση Θεματικών Ενοτήτων είναι τα ακόλουθα: Κατάλογος αντιστοιχίας των μαθημάτων τα οποία παρακολούθησε ο φοιτητής στο παρελθόν και θεωρεί ότι αντιστοιχούν με Θεματικές Ενότητες που θα παρακολουθήσει στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο οποίο πρόκειται να εγγραφεί. Για παράδειγμα: Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / Τίτλος Σπουδών Πανεπιστήμιο Κύπρου / Διοίκηση Επιχειρήσεων Μαθήματα που παρακολουθήσατε σε άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΔΔΕ334, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Θεματικές Ενότητες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου PDE302, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 11 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

15 Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία των μαθημάτων που επιθυμούν να τους αναγνωριστούν Το περιεχόμενο των μαθημάτων (Syllabus) που ο φοιτητής επιθυμεί να του αναγνωριστούν. Σημειώνεται, ότι τα μαθήματα που υποβάλλονται για αναγνώριση θα πρέπει να είναι του ίδιου Πανεπιστημιακού επιπέδου με τις Θεματικές Ενότητες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου που αιτείται ο φοιτητής να του αναγνωριστούν. Δηλαδή: o Μαθήματα Πτυχιακού Επιπέδου με Θεματικές Ενότητες Πτυχιακού Επιπέδου και o Μαθήματα Μεταπτυχιακού Επιπέδου με Θεματικές Ενότητες Μεταπτυχιακού Επιπέδου Ο εκάστοτε Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του οικείου Προγράμματος Σπουδών θα πρέπει να ενημερώσει τον Τομέα Φοιτητικής Μέριμνας για την απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου το αργότερο ένα (1) μήνα μετά την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση που ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του οικείου Προγράμματος Σπουδών δεν ενημερώσει τον Τομέα Φοιτητικής Μέριμνας για την απόφαση του το αίτημα του φοιτητή παραπέμπεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο Σε περίπτωση που φοιτητής προχωρήσει στην εγγραφή του σε μια Θεματική Ενότητα η οποία θα του αναγνωριστεί εντός των 15 ημερών από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, ο φοιτητής δικαιούται να ζητήσει όπως η εγγραφή του αφορά σε άλλη Θεματική Ενότητα του οικείου Προγράμματος Σπουδών. 4.4 Αναστολή φοίτησης Κάθε φοιτητής που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση τουλάχιστον μίας (1) Θεματικής Ενότητας (εξαμηνιαίας ή ετήσιας) μπορεί να υποβάλει αίτημα αναστολής φοίτησης. Η συνολική χρονική περίοδος αναστολής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τα τρία (3) χρόνια Η περίοδος κατά την οποία ο φοιτητής έχει αναστείλει τις σπουδές του δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης και ο φοιτητής στερείται τη φοιτητική του ιδιότητα Κάθε φοιτητής μπορεί να υποβάλει αίτημα αναστολής φοίτησης για οικονομικούς, ιατρικούς ή άλλους σοβαρούς λόγους. Νοείται ότι φοιτητές που αιτούνται αναστολή φοίτησης για ιατρικούς λόγους υποβάλλουν, μαζί με το αίτημά τους, τα απαιτούμενα ιατρικά πιστοποιητικά Αίτημα για αναστολή φοίτησης υποβάλλεται, στην Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία προβαίνει στους απαιτούμενους ελέγχους. 12 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

16 Τα αιτήματα αναστολής φοίτησης αποστέλλονται στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο/Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του οικείου Προγράμματος Σπουδών, για ενημέρωση και κατάθεση σχολίων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας μετά το πέρας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών ενημερώνει τον φοιτητή Σε περίπτωση που το αίτημα αναστολής φοίτησης δεν εγκριθεί από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο/Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Προγράμματος Σπουδών, το αίτημα παραπέμπεται στον Κοσμήτορα του οικείου Προγράμματος Σπουδών για τελική απόφαση. 4.5 Τερματισμός φοίτησης Η φοίτηση τερματίζεται σε περίπτωση που ο φοιτητής: (α) καθίσταται πτυχιούχος, ή (β) αποχωρήσει από όλες τις Θεματικές Ενότητες στις οποίες είναι εγγεγραμμένος χωρίς να ζητήσει αναστολή φοίτησης και άρα θεωρείται πως αυτεπάγγελτα έχει τερματίσει τη φοίτησή του στο Πανεπιστήμιο (βλ. άρθρο 4.7). (γ) δεν προχωρήσει σε εγγραφή σε εξάμηνο ή έτος σπουδών χωρίς προηγουμένως να έχει αιτηθεί αναστολή φοίτησης. 4.6 Διαγραφή φοιτητή από το Μητρώο Φοιτητών Φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών και ενημερώνεται σχετικά από το Πανεπιστήμιο αν: (α) έχει επέλθει αυτοδίκαιος τερματισμός της φοίτησής του, ή (β) δεν εγγραφεί σε καμία Θεματική Ενότητα στο ακαδημαϊκό έτος που ακολουθεί, χωρίς προηγουμένως να έχει αιτηθεί αναστολή φοίτησης (ισχύει στις περιπτώσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών επιπέδου Μάστερ), ή (γ) έχει χρησιμοποιήσει το δικαίωμα επανεγγραφής σε οποιαδήποτε Θεματική Ενότητα αλλά δεν έχει επιτύχει στις καθορισμένες τελικές εξετάσεις της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του άρθρου ή (δ) δεν ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών του (Πτυχιακού ή Μάστερ ή Διδακτορικού επιπέδου) μέσα στο μέγιστο επιτρεπτό χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του Προγράμματος, όπως αυτό ορίζεται στους παρόντες Εσωτερικούς Κανονισμούς (βλ. άρθρο 4.9). 13 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

17 (ε) προκειμένου για υποψήφιο διδάκτορα, αποτύχει για δεύτερη (2 η ) φορά να υπερασπιστεί επιτυχώς τη Διδακτορική του Διατριβή ή δεν εγγραφεί σε ένα από τα στάδια της Διδακτορικής Διατριβής (βλ. άρθρο 7.7). (στ) σε περίπτωση που το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητικών Θεμάτων εισηγηθεί τη διαγραφή του Οι διαγραφές φοιτητών επικυρώνονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Σε περίπτωση διαγραφής, τα δίδακτρα ή το διαχειριστικό κόστος που ο φοιτητής έχει προκαταβάλει, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Πανεπιστημίου (βλ. «Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδάκτρων/Διαχειριστικού Κόστους»), δεν επιστρέφονται Φοιτητής που διαγράφεται λόγω αποτυχίας στην ίδια Θεματική Ενότητα (σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του άρθρου 6.4.4), δεν δικαιούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση για εισδοχή στο ίδιο Πρόγραμμα Σπουδών. 4.7 Αυτοδίκαιος Τερματισμός Φοίτησης Φοιτητής που αποχωρεί από όλες τις Θεματικές Ενότητες στις οποίες είναι εγγεγραμμένος και δεν ζητήσει αναστολή φοίτησης θεωρείται ότι τερματίζει αυτοδίκαια τη φοίτησή του Φοιτητής διατηρεί το δικαίωμα τερματισμού της φοίτησής του οποιαδήποτε στιγμή, αφού ενημερώσει σχετικά το Πανεπιστήμιο Το Πανεπιστήμιο ενημερώνει τον φοιτητή ότι έλαβε γνώση της απόφασής του και τον διαγράφει από το Μητρώο Φοιτητών Σε προπτυχιακούς φοιτητές που αυτοδίκαια τερματίζουν τη φοίτησή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Πανεπιστημίου, δεν επιστρέφεται το διαχειριστικό κόστος που έχουν προκαταβάλει Η οικονομική συμμετοχή του φοιτητή στο κόστος σπουδών που έχει ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφεται, εκτός από τις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς «Εσωτερικούς Κανονισμούς Διδάκτρων/Διαχειριστικού Κόστους». 4.8 Τίτλοι σπουδών Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το Πανεπιστήμιο απονέμει τους ακόλουθους Τίτλους Σπουδών: (α) «Πτυχίο», μετά την επιτυχή ολοκλήρωση Πτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, 14 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

18 (β) «Μεταπτυχιακό Τίτλο», μετά την επιτυχή ολοκλήρωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών επιπέδου Master, (γ) «Διδακτορικό τίτλο», μετά την επιτυχή ολοκλήρωση Διδακτορικού Προγράμματος, (δ) Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Θεματικής Ενότητας, (ε) Πιστοποιητικό Πτυχιακής Επιμόρφωσης, (στ) Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης, (ζ) Άλλους Τίτλους Σπουδών, συμπεριλαμβανομένων Τιμητικών Τίτλων. Στο πλαίσιο Διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων Σπουδών, το Πανεπιστήμιο απονέμει σχετικό Τίτλο Σπουδών από κοινού με τα συνεργαζόμενα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης Στον Τίτλο Σπουδών αναγράφεται το όνομα και επίθετο του φοιτητή, όπως αυτό αναφέρεται στα ταυτοποιητικά έγγραφα (πολιτική ταυτότητα ή διαβατήριο) Στον Πτυχιακό Τίτλο Σπουδών αναγράφεται ο βαθμός «Καλώς» ή «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα», ενώ στο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών δεν αναγράφεται βαθμός. (α) Σχετικό έντυπο αναλυτικής βαθμολογίας ( transcript of records ) παρέχεται στο φοιτητή για κάθε νόμιμη χρήση. Στο έντυπο αναγράφεται η Σχολή, το Πρόγραμμα Σπουδών και ο Τίτλος Σπουδών. (β) Τουλάχιστον για τους απόφοιτους που συμμετείχαν σε πρόγραμμα κινητικότητας στο εξωτερικό, το Πανεπιστήμιο εκδίδει Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), στην αγγλική γλώσσα. 4.9 Διάρκεια Σπουδών O μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για ολοκλήρωση των Σπουδών: (α) πτυχιακού επιπέδου είναι δώδεκα (12) ακαδημαϊκά έτη ή είκοσι τέσσερα (24) εξάμηνα. (β) μεταπτυχιακού επιπέδου Μάστερ είναι έξι (6) ακαδημαϊκά έτη ή δώδεκα (12) εξάμηνα. (γ) διδακτορικού επιπέδου είναι οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη. Νοείται ότι η περίοδος κατά την οποία ο φοιτητής έχει αναστείλει τις σπουδές του δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης. 15 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

19 5. ΣΠΟΥΔΕΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 5.1 Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) Τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου είναι δομημένα στη βάση Θεματικών Ενοτήτων και οργανώνονται με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) Οι Θεματικές Ενότητες είναι είτε εξαμηνιαίες είτε ετήσιες Για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών καθορίζονται η γλώσσα διδασκαλίας, οι υποχρεωτικές και οι κατ επιλογή Θεματικές Ενότητες και το περιεχόμενό τους, η τυχόν χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των Θεματικών Ενοτήτων, καθώς και οι προϋποθέσεις για την απονομή του Τίτλου Σπουδών. 5.2 ECTS και Ένταση Σπουδών Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer System - ECTS) και η πιστωτική μονάδα αποτελεί το βασικό μηχανισμό μέτρησης του εκπαιδευτικού φόρτου/των μαθησιακών αποτελεσμάτων των Θεματικών Ενοτήτων και κατ επέκταση των Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου. Στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν οι φοιτητές, αξιολογώντας το φόρτο και τις μαθησιακές απαιτήσεις των σπουδών τους Ο συνολικός εκπαιδευτικός φόρτος ενός τυπικού Πτυχιακού Προγράμματος Σπουδών αποτιμάται σε διακόσιες σαράντα (240) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ ο συνολικός εκπαιδευτικός φόρτος ενός τυπικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μάστερ κυμαίνεται μεταξύ ενενήντα (90) και εκατόν είκοσι (120) ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (ECTS) Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν, κατ ανώτατο όριο: (α) σε Θεματικές Ενότητες που αντιστοιχούν σε εξήντα (60) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος ή (β) σε Θεματικές Ενότητες που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο Πλήρους φοίτησης θεωρούνται φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε Θεματικές Ενότητες οι οποίες αναλογούν σε εξήντα (60) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά ακαδημαϊκό έτος ή σε τριάντα (30) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο. 16 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

20 5.3 Αξιολόγηση Επίδοσης Η αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή σε κάθε Θεματική Ενότητα είναι συνεχής και γίνεται με εργασίες και τελική εξέταση, στην οποία απαιτείται η φυσική παρουσία του φοιτητή Η επιτυχία του φοιτητή στις εργασίες είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στις τελικές εξετάσεις. Προϋπόθεση ολοκλήρωσης της Θεματικής Ενότητας αποτελεί η επιτυχία του φοιτητή και στην τελική εξέταση Ο βαθμός του φοιτητή για την κάθε Θεματική Ενότητα προκύπτει από το συνδυασμό του μέσου όρου της βαθμολογίας των εργασιών και του βαθμού της τελικής εξέτασης, ο οποίος θα πρέπει να έχει ελάχιστη βαρύτητα το 50%, σύμφωνα με τις αποφάσεις του οικείου Προγράμματος Σπουδών. 5.4 Απονομή Τίτλων Σπουδών Τίτλοι σπουδών απονέμονται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών βάσει των ακαδημαϊκών απαιτήσεων κάθε Προγράμματος Συναφή πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο μετά την εκπλήρωση τυχόν εκκρεμών υποχρεώσεων, οικονομικών και άλλων (π.χ. επιστροφή βιβλίων στη Βιβλιοθήκη) του φοιτητή προς το Πανεπιστήμιο Φοιτητής καθίσταται πτυχιούχος και έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης κάθε έτους αν έχει εκπληρώσει με επιτυχία όλες τις υποχρεώσεις του (ακαδημαϊκές, οικονομικές κτλ.) προς το Πανεπιστήμιο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία που αναγράφεται στον Τίτλο Σπουδών του (βλ. «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο» Η Σύγκλητος επικυρώνει την απονομή των Τίτλων Σπουδών Στα Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών επιπέδου Μάστερ η έκδοση Τίτλων Σπουδών γίνεται δύο φορές ετησίως, με ημερομηνία έκδοσης των Τίτλων Σπουδών την 27 η Φεβρουαρίου και την 31 η Ιουλίου του εν λόγω ακαδημαϊκού έτους Σε ό,τι αφορά στην απονομή Διδακτορικού Τίτλου, η ημερομηνία που αναγράφεται στον Τίτλο είναι η ημερομηνία απονομής του από τη Σύγκλητο Τελετή Αποφοίτησης πραγματοποιείται μία φορά ανά ακαδημαϊκό έτος. 17 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

21 5.5 Κατανομή φοιτητών σε Τμήματα Με ενημέρωση της Συγκλήτου και πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, οι φοιτητές κάθε Θεματικής Ενότητας κατανέμονται, ισομερώς κατά το δυνατό, σε τμήματα. Κάθε τμήμα φοιτητών έχει το δικό του διδάσκοντα-σύμβουλο. 5.6 Συμμετοχή των φοιτητών στο κόστος σπουδών τους Βάσει του περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου (Ν.234(Ι)/2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται), το ύψος της συμμετοχής των φοιτητών στο κόστος σπουδών τους καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις του φοιτητή καθορίζονται στους «Εσωτερικούς Κανονισμούς Διδάκτρων/Διαχειριστικού Κόστους» Οι προπτυχιακοί φοιτητές για την εγγραφή τους σε Θεματικές Ενότητες καταβάλλουν Διαχειριστικό Κόστος. Φοιτητές που δεν είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή των κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλουν Δίδακτρα αντί Διαχειριστικού Κόστους Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου Μάστερ για την εγγραφή τους σε Θεματικές Ενότητες καταβάλλουν Δίδακτρα, ενώ οι υποψήφιοι διδάκτορες καταβάλλουν Δίδακτρα ανά ακαδημαϊκό έτος Δίδακτρα καταβάλλονται και για τις Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες Τα σχετικά Διαχειριστικά Έξοδα/Δίδακτρα καταβάλλονται σε χρονικό διάστημα που ανακοινώνεται από το Πανεπιστήμιο, σε τραπεζικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου με κατάθεση ή ηλεκτρονικά, μέσω πιστωτικής κάρτας. 5.7 Βιβλιοθήκη Η Βιβλιοθήκη εκδίδει και αποστέλλει φοιτητικές ταυτότητες σε όλους τους νεοεισερχόμενους φοιτητές Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες και το υλικό της Βιβλιοθήκης, αμέσως μόλις τους δοθεί όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης Ο κωδικός πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικός και εξασφαλίζει στον κάτοχό του δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις ψηφιακές και έντυπες συλλογές εκπαιδευτικού υλικού της Βιβλιοθήκης του 18 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

22 Πανεπιστημίου, καθώς και σε εκπαιδευτικό υλικό των βιβλιοθηκών με τις οποίες το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται Η χρήση και ο δανεισμός έντυπου υλικού, οπτικοακουστικών μέσων, CD-ROM και η σύνδεση με τράπεζες πληροφοριών πραγματοποιείται με βάση τους «Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης» Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι, πριν την ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και στην περίπτωση τερματισμού της φοίτησής τους, να διεκπεραιώσουν οποιαδήποτε εκκρεμότητα έχουν με τη Βιβλιοθήκη (π.χ. επιστροφές βιβλίων, οφειλόμενα πρόστιμα κτλ.) Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου διατηρούν δικαιώματα χρήστη του συμβατικού υλικού της Βιβλιοθήκης για χρονικό διάστημα που καθορίζεται στους σχετικούς Εσωτερικούς Κανονισμούς λειτουργίας της. 5.8 Υπηρεσίες χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου οφείλουν να χρησιμοποιούν τα Πληροφοριακά Συστήματα και τις Δικτυακές Υπηρεσίες του Πανεπιστήμιου σύμφωνα με ειδικά εγχειρίδια και οδηγίες που εκδίδει το Πανεπιστήμιο. 19 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

23 6. ΣΠΟΥΔΕΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 6.1 Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.) Οι Ο.Σ.Σ. είναι μέρος της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου και στοχεύουν, στην πληρέστερη κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων κάθε Θεματικής Ενότητας. Περιλαμβάνουν συζήτηση, παρουσιάσεις, ασκήσεις και εν γένει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα μελέτης Η συμμετοχή στις Ο.Σ.Σ. δεν είναι υποχρεωτική. Αποτελεί ωστόσο ουσιαστικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συστήνεται η παρουσία των φοιτητών σε αυτές Οι Ο.Σ.Σ. μπορούν να διεξάγονται είτε σε καθορισμένο χώρο του Πανεπιστημίου με φυσική παρουσία είτε/και μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης eclass Ο διδάσκων σύμβουλος, μια βδομάδα πριν από την προγραμματισμένη 1 η Ο.Σ.Σ. της Θεματικής Ενότητας, ενημερώνει τους φοιτητές του τμήματός του για τους εκπαιδευτικούς στόχους και τον τρόπο λειτουργίας της Θεματικής Ενότητας, τους καθοδηγεί ως προς τον τρόπο μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού και την εκπόνηση των εργασιών, τους κατευθύνει σε πηγές πρόσθετης πληροφόρησης και μελέτης και τους ενημερώνει για τους τρόπους αξιολόγησης της μαθησιακής τους προόδου. 6.2 Γραπτές Εργασίες Εκπόνηση και Υποβολή γραπτών εργασιών Η επίδοση του φοιτητή σε κάθε Θεματική Ενότητα αξιολογείται με βάση τις εργασίες του και την τελική εξέταση. Η εκπόνηση των εργασιών από κάθε φοιτητή προσωπικά είναι βασικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας Οι εργασίες υποβάλλονται από τους φοιτητές ηλεκτρονικά, μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης eclass Οι ημερομηνίες ανακοίνωσης και παράδοσης των εργασιών αναγράφονται στο Χρονοδιάγραμμα Μελέτης κάθε Θεματικής Ενότητας Σε περίπτωση που η εργασία δεν αναμένεται να κατατεθεί κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της, ο φοιτητής επικοινωνεί με τον διδάσκοντα-σύμβουλό του και αιτείται παράτασης. (α) Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται γραπτώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πριν από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της εργασίας. 20 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

24 (β) Παράταση για την υποβολή εργασίας παραχωρείται από το Συντονιστή της Θεματικής Ενότητας, ύστερα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα-σύμβουλο του φοιτητή. Αξιολόγηση γραπτών εργασιών Κατά την αξιολόγηση των εργασιών, ο διδάσκων-σύμβουλος προβαίνει σε αναλυτικό σχολιασμό, εξειδικευμένο για κάθε εργασία. (α) Οι διορθώσεις των εργασιών πραγματοποιούνται απευθείας στο ηλεκτρονικό κείμενο ώστε, εκτός των άλλων, να καταστεί άμεσα δυνατή η τεκμηρίωση της βαθμολογίας. (β) Οι διορθωμένες εργασίες αποστέλλονται στους φοιτητές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των εργασιών Ο διδάσκων σύμβουλος καταχωρίζει το βαθμό στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eclass, καθώς και στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής βαθμολογιών, με βάση τις οδηγίες που δίνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. (α) Η βαθμολογία καταχωρίζεται στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eclass εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης κάθε εργασίας. (β) Οι εργασίες βαθμολογούνται στην κλίμακα μηδέν μέχρι δέκα (0-10) με διαβαθμίσεις μισής μονάδας. (γ) Ο αριθμός των εργασιών και ο ελάχιστος αριθμός παραδοτέων εργασιών καθορίζονται στον ακαδημαϊκό κανονισμό του κάθε Προγράμματος Σπουδών. (δ) Αν δεν καθορίζεται διαφορετικά στον ακαδημαϊκό κανονισμό της Θεματικής Ενότητας, ο ελάχιστος βαθμός που κατοχυρώνει δικαίωμα εξέτασης είναι πέντε (5) στα δέκα (10) επί (*) τον αριθμό των εργασιών που πρέπει να εκπονηθούν Η απονομή βαθμολογίας είναι αποκλειστικό δικαίωμα του διδάσκοντος-συμβούλου Σε περίπτωση καταχώρισης λανθασμένης βαθμολογίας στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eclass, ο διδάσκων-σύμβουλος προβαίνει στη σχετική διόρθωση/τροποποίηση της βαθμολογίας, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την αρχική καταχώριση Φοιτητής που δε συγκεντρώνει συνολικό βαθμό ίσο τουλάχιστον με το 50% του συνολικού βαθμού όλων των εργασιών που πρέπει να εκπονηθούν, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ο φοιτητής έχει αποτύχει στη Θεματική Ενότητα και υποχρεούται να την επαναλάβει, με τις ίδιες εκπαιδευτικές και οικονομικές υποχρεώσεις. 21 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

25 Η αναλυτική βαθμολογία όλων των Θεματικών Ενοτήτων, καθώς και οι όποιες αποτυχίες, αποχωρήσεις, αναγνωρίσεις μαθημάτων, καταγράφονται στο τελικό δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας ( transcript of records ) που χορηγείται σε κάθε φοιτητή από το Πανεπιστήμιο. 6.3 Λογοκλοπή Ο κάθε φοιτητής: (α) παραδίδει εργασίες που αποτελούν προϊόν του δικού του, αποκλειστικά, πνευματικού μόχθου, (β) οφείλει να δηλώνει με σαφήνεια οποιαδήποτε βοήθεια έλαβε από άλλο πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα ή/και τις πηγές που χρησιμοποίησε στη συγγραφή της εργασίας του Η χρήση αποσπασμάτων, σχεδίων, πινάκων, λύσεων ή ιδεών από άλλες πηγές χωρίς πλήρη αναφορά σε αυτές συνιστά λογοκλοπή και αποτελεί σοβαρό εκπαιδευτικό ατόπημα Η παράδοση εργασίας που έχει εκπονηθεί από τρίτο πρόσωπο συνιστά απάτη και αποτελεί αιτία διαγραφής του φοιτητή. (α) Το Πανεπιστήμιο, για να διασφαλίσει αφενός την υψηλή ποιότητα των παρεχομένων σπουδών και αφετέρου το κύρος και την εγκυρότητα των Τίτλων Σπουδών του, χρησιμοποιεί, δειγματοληπτικά, αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου πιθανής λογοκλοπής. (β) Σε περίπτωση που στοιχειοθετείται υπόνοια λογοκλοπής, το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου για διερεύνηση του προκύπτοντος θέματος είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητικών Θεμάτων. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει ποινή που μπορεί να σχετίζεται με τη βαθμολογία ή την απαίτηση επαναϋποβολής της εργασίας. (δ) Για επιβολή οποιασδήποτε άλλης ποινής το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητικών Θεμάτων υποβάλλει σχετική εισήγηση προς τη Σύγκλητο για τη λήψη απόφασης. 6.4 Εξετάσεις Εξεταστικές περίοδοι: (α) Ιανουαρίου, για τις Θεματικές Ενότητες του Χειμερινού Εξαμήνου και (β) Μαΐου Ιουνίου, για τις ετήσιες Θεματικές Ενότητες και τις Θεματικές Ενότητες του Εαρινού Εξαμήνου. 22 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

26 Δικαίωμα συμμετοχής στις Τελικές Εξετάσεις μιας Θεματικής Ενότητας έχουν οι φοιτητές που κατοχύρωσαν αθροιστικά τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό στις εργασίες του ακαδημαϊκού έτους (βλ. άρθρο 6.2.9) Φοιτητής που δεν παίρνει μέρος στις Τελικές Εξετάσεις θεωρείται ότι έχει αποτύχει στη Θεματική Ενότητα Σε περίπτωση που φοιτητής είναι εγγεγραμμένος σε Θεματική Ενότητα και δεν έχει θεμελιώσει δικαίωμα να παρακαθίσει στις Τελικές Εξετάσεις ή έχει αποτύχει στην εξέταση, ή δεν πάρει μέρος στις Τελικές Εξετάσεις, διατηρεί το δικαίωμα επανεγγραφής του στην ίδια Θεματική Ενότητα, ως ακολούθως: (α) για Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, άλλες δύο (2) φορές (β) για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών επιπέδου Μάστερ, μόνο μια (1) φορά: Νοείται ότι κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους της επανεγγραφής του σε συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα, ο φοιτητής δεν υποχρεούται να εκπονήσει γραπτές εργασίες, εφόσον έχει εκπληρώσει επιτυχώς την υποχρέωση αυτή στο προηγούμενο έτος Οι βαθμολογίες των τελικών εξετάσεων των Θεματικών Ενοτήτων αναρτώνται στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eclass και τα σχετικά έντυπα αποστέλλονται από τους διδάσκοντες-συμβούλους στις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μέσα σε επτά (7) ημερολογιακές μέρες από την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων Η καταληκτική ημέρα υποβολής βαθμολογίας για τις Διατριβές Μάστερ είναι η έβδομη (7 η ) ημέρα από την ημέρα υποστήριξης της Διατριβής, που εμπίπτει στην εξεταστική περίοδο του κάθε εξαμήνου Οι εξετάσεις διεξάγονται σε χώρους που καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου Στις εξετάσεις απαιτείται η φυσική παρουσία του φοιτητή και η επίδειξη δελτίου ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου Περαιτέρω λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων δίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσιές του Πανεπιστημίου Το Πανεπιστήμιο παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διεξαγωγή εξετάσεων που να διευκολύνουν τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες. 23 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 7.1 Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Τα Πτυχιακά Προγράμματα οδηγούν στην απονομή Πτυχίου Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή σε Πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχουν τα άτομα τα οποία κατέχουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισότιμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο προσόν. Νοείται επίσης ότι δικαιούνται να εγγραφούν και άτομα τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν τα ανωτέρω προσόντα, πριν ή κατά την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων Για την απόκτηση Πτυχιακού Τίτλου Σπουδών απαιτείται η εκπλήρωση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων, δηλαδή η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση του ελάχιστου αριθμού των Θεματικών Ενοτήτων του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών που απαιτείται για απονομή του Τίτλου Σπουδών. 7.2 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Το Πανεπιστήμιο προσφέρει Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: (α) σε επίπεδο Μάστερ, τα οποία οδηγούν στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών και (β) σε επίπεδο Διδακτορικού, τα οποία οδηγούν στην απονομή Διδακτορικού Τίτλου Το Πανεπιστήμιο δύναται να προσφέρει Διεπιστημονικά και Διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε επίπεδο Μάστερ μπορεί να προσφέρεται με εκπόνηση Διατριβής Μάστερ ή χωρίς εκπόνηση Διατριβής Μάστερ Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ ολοκληρώνεται με την επιτυχή παρακολούθηση του ελάχιστου αριθμού Θεματικών Ενοτήτων και την εκπόνηση Διατριβής Μάστερ όπου απαιτείταισύμφωνα με τις «ειδικές οδηγίες σπουδών» του εν λόγω Προγράμματος. 7.3 Εγγραφή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών επιπέδου Μάστερ Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ έχουν άτομα τα οποία: 24 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

28 (α) κατά την ημερομηνία της εγγραφής τους κατέχουν Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο που ορίζεται από τα κριτήρια εισδοχής που καθορίζονται από το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών ή (β) θα αποκτήσουν το Πτυχίο τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων ή (γ) έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικό ότι έχουν συμπληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και εκκρεμεί μόνο η απονομή του Τίτλου Σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών επιπέδου Μάστερ είναι δυνατό να απαιτούν, ως προϋπόθεση εισδοχής, εργασιακή εμπειρία, πέραν του Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών. 7.4 Απαιτήσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών επιπέδου Μάστερ Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ οι απαιτήσεις ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών και εγκρίνονται από τη Σύγκλητο Σε περίπτωση που το Πρόγραμμα Σπουδών προνοεί την εκπόνηση Διατριβής Μάστερ, η διαδικασία εκπόνησης και αξιολόγησης των Διατριβών καθορίζονται στις «ειδικές οδηγίες σπουδών» του οικείου Προγράμματος. 7.5 Διατριβή Μάστερ Στην περίπτωση που τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών προνοούν και την εκπόνηση Διατριβής Μάστερ, ισχύουν τα ακόλουθα: (α) Την εποπτεία μεταπτυχιακού φοιτητή που εκπονεί Διατριβή Μάστερ αναλαμβάνει μέλος ΔΕΠ ή ΣΕΠ του Πανεπιστημίου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εφεξής, «ο Επιβλέπων»). Διευκρινίζεται ότι ο Επιβλέπων δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μέλος ΔΕΠ του οικείου Προγράμματος Σπουδών. (β) Για την αξιολόγηση της Διατριβής Μάστερ συγκροτείται, από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο, με κοινοποίηση στο Συμβούλιο της οικείας Σχολής, τριμελής Επιτροπή Κρίσης. Η εν λόγω Επιτροπή απαρτίζεται από τον Επιβλέποντα και δυο άλλα Μέλη ΔΕΠ ή ΣΕΠ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ή οποιουδήποτε άλλου πανεπιστημίου. Νοείται ότι ένα, τουλάχιστον, από τα μέλη της Επιτροπής είναι μέλος ΔΕΠ του Προγράμματος Σπουδών στο πλαίσιο του οποίου εκπονείται η Διατριβή. 25 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

29 Η γλώσσα συγγραφής, το περιεχόμενο, η μορφή, η έκταση, οι ημερομηνίες υποβολής, οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα της Διατριβής ορίζονται στις «ειδικές οδηγίες σπουδών» του Προγράμματος Σπουδών Εκτός από τις επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου, και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου με έγκριση από την οικεία Σχολή, μπορεί να εκπονηθεί Διατριβή Μάστερ σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Σε τέτοια περίπτωση, η Διατριβή πρέπει να περιλαμβάνει και περίληψη (abstract) στην ελληνική γλώσσα Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον κανονισμό του οικείου Προγράμματος Σπουδών, το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης Διατριβής είναι, ενδεικτικά, το εξής: (α) Η Διατριβή ολοκληρώνεται, το αργότερο, εντός ενός (1) ακαδημαϊκού έτους μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων Θεματικών Ενοτήτων του οικείου Προγράμματος Σπουδών. Σε περίπτωση που ο φοιτητής ολοκληρώσει την Διατριβή του ένα χρόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τελευταίας Θεματικής Ενότητας, για το επιπλέον έτος δεν θα υπάρξει επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. (β) Σε περίπτωση αποτυχίας/απόρριψης της Διατριβής, ο φοιτητής έχει δικαίωμα να την επαναϋποβάλει για μία (1) ακόμη φορά, μέσα στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση η τελευταία ημερομηνία ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του φοιτητή για εκπόνηση της Διατριβής είναι η ημερομηνία λήξης του ακαδημαϊκού έτους. (γ) Αν η Διατριβή δεν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς για οποιοδήποτε λόγο, ο φοιτητής μπορεί να ζητήσει παράταση προκειμένου να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η παράταση μπορεί να δοθεί ως ακολούθως: Για το πρώτο (1 ο ) εξάμηνο, δηλαδή το αργότερο μέχρι την τελευταία ημερομηνία εξέτασης σε Θεματική Ενότητα της εξεταστικής περιόδου του εξαμήνου. Για το δεύτερο (2 ο ) εξάμηνο, δηλαδή το αργότερο μέχρι την τελευταία ημερομηνία εξέτασης σε Θεματική Ενότητα της εξεταστικής περιόδου του εξαμήνου. Για ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος. Σε αυτή την περίπτωση ο φοιτητής μπορεί να επανεγγραφεί στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος μόνο μία φορά και προτείνοντας ενδεχομένως άλλο θέμα και επιλέγοντας άλλον επιβλέποντα με τη σύμφωνη γνώμη του τελευταίου. Τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα και οι οικονομικές υποχρεώσεις του φοιτητή καθορίζονται στους «Εσωτερικούς Κανονισμούς Διδάκτρων/Διαχειριστικού Κόστους» Η βαθμολόγηση Διατριβής Μάστερ γίνεται ως ακολούθως: 26 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ _ 42 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός Εσωτερικών Κανονισμών Σπουδών... 1 2. Άρθρο Ερμηνείας... 2 3. Επικοινωνία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων... 6 3.1 Τρόπος και μέσα επικοινωνίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός Εσωτερικών Κανονισμών Σπουδών... 1 2. Άρθρο Ερμηνείας... 2 3. Επικοινωνία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων... 6 3.1 Τρόπος και μέσα επικοινωνίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:... 5 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 6 2. ΆΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ... 7 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ... 10 3.1 Τρόπος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υποσημειώσεις... Error! Bookmark not defined. 1. Σκοπός Εσωτερικών Κανονισμών Σπουδών... 6 2. Άρθρο Ερμηνείας... 7 3. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΤΦΜ) 2 η Συνάντηση Ομάδας Διδακτικού Προσωπικού

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΤΦΜ) 2 η Συνάντηση Ομάδας Διδακτικού Προσωπικού ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΤΦΜ) 2 η Συνάντηση Ομάδας Διδακτικού Προσωπικού 2014-2015 Αρμοδιότητες Τομέα Φοιτητικής Μέριμνας Εσωτερικοί Κανονισμοί Σπουδών & Εσωτερικοί Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαχωρισμός Διαχειριστικού Κόστους και Διδάκτρων... 1 2. Γενικές Πληροφορίες... 1 3. Καταβολή Διδάκτρων / Διαχειριστικού κόστους...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο Δ1 Διάρθρωση των Σπουδών 1. Οι σπουδές του Ιδρύματος αποτελούνται από τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαχωρισμός Διαχειριστικού Κόστους και Διδάκτρων... 2 2. Γενικές Πληροφορίες... 2 3. Καταβολή Διδάκτρων / Διαχειριστικού κόστους...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ή ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ή ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ή ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Το διδακτορικό πρόγραμμα στις Γαλλικές ή Ευρωπαϊκές Σπουδές αποτελείται από 240 π.μ. Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων στα διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙAΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙAΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙAΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαχωρισμός Διαχειριστικού Κόστους και Διδάκτρων... 1 2. Γενικές Πληροφορίες... 1 3. Καταβολή Διδάκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1 ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (εφεξής:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙAΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙAΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙAΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαχωρισμός Διαχειριστικού Κόστους και Διδάκτρων... 1 2. Γενικές Πληροφορίες... 1 3. Καταβολή Διδάκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1 Ύψος Διδάκτρων Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1.1. Επίπεδο Μάστερ 3.1.1.1 Mεταπτυχιακά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2015 Προκηρύσσεται η επιλογή φοιτητών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 1 1. Οι κάτοχοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μπορούν με αίτησή τους να γίνουν δεκτοί για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: Ευελπίδων 47, 113 62 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203633 / Fax: 210 8203634 FULL AND PART TIME: 47, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203633/ Fax: (+30) 2108203634

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1 ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων.

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων. Διοίκηση Προγράμματος Το ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σχολών, που το διοργανώνουν. Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ 2016 2017 Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 81400 Μύρινα, Λήμνος,.: +302254083100, :, +302254083109, : secr-nutr@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ... 3 1. ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ... 7 3. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ... 9 4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί ειδική εργασία την οποία υποχρεωτικά πρέπει να εκτελέσει ο κάθε φοιτητής για την απόκτηση του Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Χημεία της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το Τμήμα απονέμει Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ... 3 1. ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ... 6 3. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ... 9 4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1 Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1. Εγγραφή σπουδαστών 1 ου Εξαμήνου Σπουδαστές θεωρούνται όσοι εγγράφονται στο Τμήμα μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α/Α Αίτησης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Οι αιτήσεις για εξωτερική μετεγγραφή στην Ιατρική Σχολή πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 172/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3341 της 30ής ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 172 Οι περί Αναγνώρισης Τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2010 1 Άρθρο 1 Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2018 (Οι γενικές διατάξεις περί διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 1 Αντικείμενο-Σκοπός 1.1 Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ. (Διαδικασία)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ. (Διαδικασία) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017 Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017 1. Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η λειτουργία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9916 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9916 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9916 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΑΘΗΝΑ 2015 (ΓΣΕΣ 14.07.2015) 1 Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) στο Τμήμα Οδοντιατρικής μπορούν να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 172 ΤΟΥ 1999, 634 ΤΟΥ 2002, 594 ΤΟΥ 2003, 926 ΤΟΥ 2003, 129 ΤΟΥ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία Μάστερ Διδακτορικού Τμήμα ΜΜΚ: Σημαντικές Οδηγίες και Διαδικασίες Πτυχίο Μάστερ Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πτυχίο Μάστερ

Πτυχία Μάστερ Διδακτορικού Τμήμα ΜΜΚ: Σημαντικές Οδηγίες και Διαδικασίες Πτυχίο Μάστερ Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πτυχίο Μάστερ 1 Πτυχία Μάστερ Διδακτορικού Τμήμα ΜΜΚ: Σημαντικές Οδηγίες και Διαδικασίες Πτυχίο Μάστερ Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πτυχίο Μάστερ 1. Υποβολή πρότασης διατριβής 1 χρόνο πριν την προτιθέμενη ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2016 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα