ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"

Transcript

1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Του φοιτητή: Καρά Αμέτ Σινάν Αρ. Μητρώου: 98/1128 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σιάκα Κερστίν Θεσσαλονίκη 2014

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Πληροφορικής. Στόχος της είναι η υλοποίηση μιας εφαρμογής που πραγματώνει ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατασκευής και Ανακαίνισης Ακινήτων. Μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσει ο χρήστης (ακόμα και ο απλός επισκέπτης) πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τα έργα, όπως είναι οι ιδιοκτησίες, οι πελάτες κ.λπ. που σχετίζονται με αυτά. Ο σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο αυτοματοποίησης συγκεκριμένων λειτουργιών διαχείρισης (όπως είναι η έκθεση συνολικού κόστους των έργων και η συνοπτική παρουσίαση των σχετικών ενεργειών τους) και ως τέτοιο να βελτιώσει την ικανότητα παρακολούθησης και διαχείρισης τους από άτομα της εταιρίας με συγκεκριμένους ρόλους (χρήστες ή διαχειριστές) ως προς τα έργα και την επίβλεψή τους γενικότερα. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού PHP. Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε με το σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων MySQL, ενώ ως εξυπηρετητής παγκόσμιου ιστού (Web Server), για το ανέβασμα της εφαρμογής στο διαδίκτυο, χρησιμοποιήθηκε ο Apache HTTP Server, γιατί λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρμες όπως τα Windows, το Linux, το Unix και το Mac OS X. Η σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από τον συμβατό διακομιστή του παγκόσμιου ιστού Apache, ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) των επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα προσέγγισης διαφόρων επιπέδων ανάλογα με τη δικαιοδοσία που δίνεται στον κάθε χρήστη. Έτσι ο διαχειριστής (admin) έχει τον πλήρη έλεγχο όλων των δυνατοτήτων του προγράμματος, ενώ ο απλός χρήστης (user) έχει περιορισμένο εύρος ενεργειών που μπορεί να εκτελέσει και ο απλός επισκέπτης (guest) μπορεί μόνο να προβάλλει και να δει τις πληροφορίες του κάθε έργου και των συναφών στοιχείων του. Οι δυνατότητες που παρέχονται στο χρήστη από τη συγκεκριμένη εφαρμογή προσφέρουν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια ενός διαχειριστή ή χρήστη ή ακόμα κι ενός απλού επισκέπτη του ιστοτόπου, όπου φιλοξενείται η εν λόγω εφαρμογή, για καλύτερη διαχείριση, επίβλεψη και παρακολούθηση των έργων μιας εταιρείας με συνεπή και ακριβή τρόπο. Σελίδα 2

3 Περιεχόμενα Κεφάλαια Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Σκοπός... 5 Γενική Άποψη ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χαρακτηριστικά του Προγράμματος Γενικά Βασικά Στοιχεία Ενός Έργου Πίνακες Σχέσεις μεταξύ των Πινάκων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Κύριες λειτουργίες Είσοδος στο σύστημα [Χρήστης] Προσθήκη Πελάτη [Χρήστης] Προσθήκη Τύπου Ιδιοκτησίας [Διαχειριστής] Προσθήκη Ιδιοκτησίας [Χρήστης] Προσθήκη Τύπου Έργου [Διαχειριστής] Προσθήκη Πρότυπης Ενέργειας [Χρήστης] Προσθήκη Έργου [Χρήστης] Υπολογισμός Κόστους Έργου Δευτερεύουσες λειτουργίες Εγγραφή νέου χρήστη [Επισκέπτης] Προσθήκη Χρήστη [Διαχειριστής] Χρήστες [Επισκέπτης] Πελάτες [Επισκέπτης] Τύποι ιδιοκτησιών [Επισκέπτης] Ιδιοκτησίες [Επισκέπτης] Τύποι Έργων [Επισκέπτης] Πρότυπες ενέργειες [Επισκέπτης] Έργα [Επισκέπτης] Εναλλαγή Γλωσσών [Επισκέπτης] Αποσύνδεση [Χρήστης] Σελίδα 3

4 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προβολή Προβολή Χρήστη (User View) Προβολή Πελάτη (Customer View) Προβολή Τύπου Ιδιοκτησίας (Property Type View) Προβολή Ιδιοκτησίας (Property View) Προβολή Τύπου Έργου (Project Type View) Προβολή Πρότυπης Ενέργειας (Template Action View) Προβολή Έργου (Project View) Διόρθωση Διαγραφή Ρόλοι Χρηστών ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελίδα 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός O σκοπός αυτού του εγγράφου είναι ο προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων και των χαρακτηριστικών του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κατασκευής και Ανακαίνισης Ακινήτων κατά τρόπο κατανοητό, σαφή, πλήρη, συνεπή και επαληθεύσιμο. Το έγγραφο απευθύνεται στους επιβλέποντες καθηγητές. Γενική Άποψη Η συγκεκριμένη εφαρμογή πρόκειται να υλοποιήσει ένα σύστημα προβολής, αναζήτησης και επεξεργασίας των τεχνικών έργων μιας Εταιρίας που ειδικεύεται στην Κατασκευή και Ανακαίνιση Ακινήτων. Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να αναζητεί το έργο το οποίο έχει αναλάβει, έτσι ώστε να προβεί σε διάφορες ενέργειες οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω. Στο 1 ο κεφάλαιο παρατίθεται μια γενική περιγραφή του συστήματος, όπου παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία ενός έργου (οντότητες) με τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και η απεικόνιση τους σε πίνακες της βάσης δεδομένων και οι σχέσεις μεταξύ τους. Στο 2 ο κεφάλαιο γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των λειτουργιών του συστήματος που έχει στη διάθεσή του ο χρήστης. Οι λειτουργίες αυτές χωρίζονται σε κύριες και δευτερεύουσες ανάλογα με τη συμμετοχή τους αναφορικά με την χρησιμότερη λειτουργία που είναι ο υπολογισμός κόστους ενός έργου. Στο 3 ο κεφάλαιο δίνονται οδηγίες εγκατάστασης της εφαρμογής. Στο 4 ο κεφάλαιο, που αφορά το παράρτημα του παρόντος εγχειριδίου, συνοψίζονται οι λειτουργίες της προβολής, διόρθωσης και διαγραφής της κάθε εγγραφής οποιασδήποτε οντότητας της βάσης δεδομένων του συστήματος (χρήστη, πελάτη, ιδιοκτησίας, τύπου ιδιοκτησίας, έργου, τύπου έργου, πρότυπης ενέργειας) Τέλος, παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία. Σελίδα 5

6 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Χαρακτηριστικά του Προγράμματος Γενικά Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατασκευής και Ανακαίνισης Ακινήτων είναι ένα πρόγραμμα που όπως είπαμε και παραπάνω συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία ενός έργου και μέσα από λειτουργίες βοηθάει τους χρήστες να έχουν την πλήρη επίβλεψή τους κάθε στιγμή μέχρι το έργο να ολοκληρωθεί. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητό στον χρήστη, τόσο χρηστικά όσο και προγραμματιστικά. Σκοπός λοιπόν είναι ο χρήστης, να μην ανατρέχει σε διάφορα εγχειρίδια χρήσης του προγράμματος αλλά με τυπική εκπαίδευση να μπορεί να φέρει εις πέρας κάθε είδους λειτουργία του προγράμματος Βασικά Στοιχεία Ενός Έργου Μόλις δημιουργείται ένα έργο, καταχωρούνται τα βασικά του στοιχεία. Τα βασικά στοιχεία λοιπόν ενός έργου είναι: Το ίδιο το Έργο, το οποίο αποτελείται από: o Το Όνομα του, o Τον Χρήστη που το δημιούργησε, o Τον Πελάτη για τον οποίο δημιουργήθηκε, o Τον Τύπο Έργου με τον οποίο σχετίζεται, o Την Ιδιοκτησία στην οποία αναφέρεται, o Το Συνολικό Κόστος που είναι το άθροισμα των συνολικών κοστών των σχετικών ενεργειών, με τις οποίες σχετίζεται. Ο Χρήστης ο οποίος περιγράφεται από: o Το Username που τον χαρακτηρίζει, o Το Ονοματεπώνυμό του, o Το Password του (που συνδυάζεται με το Username), o Την Κατάστασή του (αν είναι ενεργός ή όχι), o Το Ρόλο του (αν είναι admin ή user). Ο Πελάτης ο οποίος περιγράφεται από: Σελίδα 6

7 o Το Όνομά του, o Το Επώνυμό του, o Την Ηλεκτρονική Διεύθυνσή του (προαιρετικά) Ο Τύπος Έργου ο οποίος περιγράφεται από: o Το Όνομα του. Η Ιδιοκτησία η οποία περιγράφεται από: o Το Όνομά της, o Τον Τύπο Ιδιοκτησίας με τον οποίο σχετίζεται και περιγράφεται από: Το Όνομά του. o Τον Πελάτη που είναι κάτοχος της και περιγράφηκε ανωτέρω. Προκειμένου να υπολογιστεί το Συνολικό Κόστος του έργου πρέπει αυτό να συνδεθεί με τουλάχιστον μία Σχετική Ενέργεια η οποία περιγράφεται από: o Την Πρότυπη Ενέργεια βάσει της οποίας χαρακτηρίζεται, o Το Κόστος Μονάδας στην οποία αναφέρεται, o Τις Συνολικές Μονάδες, o Το Συνολικό Κόστος, το οποίο υπολογίζεται ως γινόμενο <Κόστος Μονάδας> * <Συνολικές Μονάδες>. Η Πρότυπη Ενέργεια, η οποία αποτελεί το πρότυπο βάσει του οποίου προσδιορίζεται μια οποιαδήποτε σχετική ενέργεια, περιγράφεται από: o Το Όνομά της, o Τον Τύπο Έργου, με τον οποίο σχετίζεται, o Τον Τύπο Ιδιοκτησίας, με τον οποίο σχετίζεται, o Το αν Είναι Υπολογίσιμη ή Όχι, o Τη Μονάδα Μέτρησης (μόνο αν Είναι Υπολογίσιμη) Σελίδα 7

8 1.1.3 Πίνακες Όλα σχεδόν τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τους πίνακές μας σε ένα σχεσιακό διάγραμμα της βάσης δεδομένων μας. Στην βάση μας φτιάξαμε τους παρακάτω πίνακες έτσι ώστε να διατυπώνονται με τον καλύτερο τρόπο τα πεδία του κάθε πίνακα, τα ξένα κλειδιά, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ όλων αυτών. Η πρώτη στήλη αποτελεί τα πεδία του κάθε πίνακα. Στην δεύτερη στήλη βλέπουμε για το κάθε πεδίο του πίνακα τι είδους δεδομένο είναι. Αυτή είναι και η εικόνα της πραγματικής βάσης που χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμα γι αυτό και τα πεδία του κάθε πίνακα είναι γραμμένα στα λατινικά. Πίνακας Έργο με τα εξής πεδία: Description Αναγνωριστικό Χρήστης Πελάτης Τύπος Έργου Ιδιοκτησία Όνομα Συνολικό Κόστος Ημ/νια & Ώρα Δημιουργίας Ημ/νια & Ώρα Τροποποίησης Πίνακας Χρήστης με τα εξής πεδία: Description Αναγνωριστικό Όνομα Χρήστη Ονοματεπώνυμο Κωδικός Κατάσταση (Ενεργός ή Όχι) Ρόλος Ημ/νια & Ώρα Δημιουργίας Ημ/νια & Ώρα Τροποποίησης Σελίδα 8

9 Πίνακας Πελάτης με τα εξής πεδία: Description Αναγνωριστικό Όνομα Επώνυμο Ηλεκτρονική Διεύθυνση Ημ/νια & Ώρα Δημιουργίας Ημ/νια & Ώρα Τροποποίησης Πίνακας Τύπος Έργου με τα εξής πεδία: Description Αναγνωριστικό Όνομα Πίνακας Ιδιοκτησία με τα εξής πεδία: Description Αναγνωριστικό Όνομα Τύπος Ιδιοκτησίας Πελάτης Ημ/νια & Ώρα Δημιουργίας Ημ/νια & Ώρα Τροποποίησης Πίνακας Τύπος Ιδιοκτησίας με τα εξής πεδία: Description Αναγνωριστικό Όνομα Σελίδα 9

10 Πίνακας Σχετική Ενέργεια με τα εξής πεδία: Description Αναγνωριστικό Έργο Πρότυπη Ενέργεια Κόστος Μονάδας Συνολικές Μονάδες Συνολικό Κόστος Πίνακας Πρότυπη Ενέργεια με τα εξής πεδία: Description Αναγνωριστικό Τύπος Έργου Τύπος Ιδιοκτησίας Όνομα Είναι Υπολογίσιμη Μονάδα Μέτρησης Ημ/νια & Ώρα Δημιουργίας Ημ/νια & Ώρα Τροποποίησης Σχέσεις μεταξύ των Πινάκων Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πρωτεύον πίνακας δεν θα είναι άλλος από τον πίνακα Έργο. Ο πίνακας αυτός θα συσχετίζεται με τα περισσότερα στοιχεία των άλλον πινάκων. Πιο αναλυτικά θα το δούμε παρακάτω. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις σχέσεις θα πρέπει να αναφέρουμε τα εξής: Ένα Έργο δημιουργείται από έναν και μόνο έναν Χρήστη, ενώ ένας Χρήστης μπορεί να δημιουργήσει πολλά Έργα. (Σχέση ένα προς πολλά) Ένα Έργο δημιουργείται για έναν και μόνο έναν Πελάτη, ενώ για έναν Πελάτη μπορεί να δημιουργηθούν πολλά Έργα. (Σχέση ένα προς πολλά) Σελίδα 10

11 Ένα Έργο κατατάσσεται σε έναν και μόνο έναν Τύπο Έργου, ενώ σε έναν Τύπο Έργου μπορεί να είναι κατηγοριοποιημένα πολλά Έργα. (Σχέση ένα προς πολλά) Ένα Έργο αναφέρεται σε μία και μόνο μία Ιδιοκτησία, ενώ σε μία Ιδιοκτησία μπορεί να αναφέρονται πολλά Έργα. (Σχέση ένα προς πολλά) Ένα Έργο μπορεί να αποτελείται από πολλές Σχετικές Ενέργειες, ενώ μία Σχετική Ενέργεια ανήκει σε ένα και μόνο ένα Έργο. (Σχέση ένα προς πολλά) Μία Ιδιοκτησία ανήκει σε έναν Πελάτη, ενώ ένας Πελάτης μπορεί να κατέχει πολλές Ιδιοκτησίες. (Σχέση ένα προς πολλά) Μία Ιδιοκτησία κατατάσσεται σε έναν και μόνο έναν Τύπο Ιδιοκτησίας, ενώ σε έναν Τύπο Ιδιοκτησίας μπορεί να είναι κατηγοριοποιημένες πολλές Ιδιοκτησίες. (Σχέση ένα προς πολλά) Μία Σχετική Ενέργεια βασίζεται σε μία και μόνο μία Πρότυπη Ενέργεια, ενώ μία Πρότυπη Ενέργεια μπορεί να αποτελεί πρότυπο για πολλές Σχετικές Ενέργειες. (Σχέση ένα προς πολλά) Μία Πρότυπη Ενέργεια κατατάσσεται σε έναν και μόνο έναν Τύπο Έργου, ενώ σε έναν Τύπο Έργου μπορεί να είναι κατηγοριοποιημένες πολλές Πρότυπες Ενέργειες. (Σχέση ένα προς πολλά Μία Πρότυπη Ενέργεια κατατάσσεται σε έναν και μόνο έναν Τύπο Ιδιοκτησίας, ενώ σε έναν Τύπο Ιδιοκτησίας μπορεί να είναι κατηγοριοποιημένες πολλές Πρότυπες Ενέργειες. (Σχέση ένα προς πολλά) Σελίδα 11

12 Παρακάτω έχουμε την απεικόνιση των σχέσεων όπως αυτή παρουσιάζεται στην βάση δεδομένων: Σελίδα 12

13 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2.1 Κύριες λειτουργίες Το συγκεκριμένο Πληροφοριακό σύστημα αφορά την διαχείριση των τεχνικών έργων μιας εταιρίας, όπως κατασκευή και ανακαίνιση ενός ακινήτου από την αρχή έως το τέλος. Παρακάτω περιγράφονται οι λειτουργίες που απαιτούνται για τη διαχείριση και ειδικότερα για τον υπολογισμό του κόστους ενός οποιουδήποτε έργου Είσοδος στο σύστημα [Χρήστης] Αρχικά, πρέπει να συνδεθούμε στο σύστημα είτε ως διαχειριστής, είτε ως χρήστης. Για να έχουμε τη δυνατότητα να εκτελέσουμε όλες τις κύριες λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα, θα πρέπει να συνδεθούμε με δικαιώματα διαχειριστή. 1. Στο μενού πατάμε: Σύνδεση, και εμφανίζεται η αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής δεδομένων. 2. Στο πλαίσιο Όνομα σύνδεσης εισάγουμε το Όνομα Σύνδεσης. (username) 3. Στο πλαίσιο Κωδικό Πρόσβασης εισάγουμε τον Κωδικό Πρόσβασης.(password) 4. Πατάμε το κουμπί Σύνδεση, για να συνδεθούμε. Σελίδα 13

14 2.1.2 Προσθήκη Πελάτη [Χρήστης] 1. Στο μενού πατάμε: Πελάτες Προσθήκη Πελάτη, και εμφανίζεται η αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής δεδομένων. 2. Στο πλαίσιο Όνομα εισάγουμε το Όνομα Πελάτη. (π.χ. Πέτρος) 3. Στο πλαίσιο Επώνυμο εισάγουμε το Επώνυμο Πελάτη. (π.χ. Παπαδόπουλος) 4. Στο πλαίσιο Διεύθυνση εισάγουμε το του Πελάτη (προαιρετικά). 5. Πατάμε το κουμπί Υποβολή, για να αποθηκευτούν οι παραπάνω ενέργειες. Σελίδα 14

15 2.1.3 Προσθήκη Τύπου Ιδιοκτησίας [Διαχειριστής] 1. Στο μενού πατάμε: Ιδιοκτησίες Τύποι Ιδιοκτησιών Προσθήκη, και εμφανίζεται η αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής δεδομένων. 2. Στο πλαίσιο Περιγραφή εισάγουμε την περιγραφή (ονομασία) του Τύπου Ιδιοκτησίας που προσθέτουμε. (π.χ. Οικία) 3. Πατάμε το κουμπί Υποβολή, για να αποθηκευτούν οι παραπάνω ενέργειες. Σελίδα 15

16 2.1.4 Προσθήκη Ιδιοκτησίας [Χρήστης] 1. Στο μενού πατάμε: Ιδιοκτησίες Προσθήκη Ιδιοκτησίας, και εμφανίζεται η αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής δεδομένων. 2. Στο πλαίσιο Περιγραφή εισάγουμε την περιγραφή (ονομασία) της Ιδιοκτησίας που προσθέτουμε. (π.χ. Μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο) 3. Από την αναδυόμενη λίστα Τύπος Ιδιοκτησίας επιλέγουμε τον Τύπο Ιδιοκτησίας από τους ήδη υπάρχοντες ή εισάγουμε ένα νέο (βλ ) και επιστρέφουμε στο βήμα 1. (π.χ. Οικία) 4. Από την αναδυόμενη λίστα Πελάτης επιλέγουμε τον Πελάτη από τους ήδη υπάρχοντες ή εισάγουμε ένα νέο (βλ ) και επιστρέφουμε στο βήμα 1. (π.χ. Πέτρος Παπαδόπουλος) 5. Πατάμε το κουμπί Υποβολή, για να αποθηκευτούν οι παραπάνω ενέργειες. Σελίδα 16

17 2.1.5 Προσθήκη Τύπου Έργου [Διαχειριστής] 1. Στο μενού πατάμε: Έργα Τύποι Έργων Προσθήκη, και εμφανίζεται η αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής δεδομένων. 2. Στο πλαίσιο Περιγραφή εισάγουμε την περιγραφή (ονομασία) του Τύπου Έργου που προσθέτουμε. (π.χ. Κατασκευή) 3. Πατάμε το κουμπί Υποβολή, για να αποθηκευτούν οι παραπάνω ενέργειες. Σελίδα 17

18 2.1.6 Προσθήκη Πρότυπης Ενέργειας [Χρήστης] 1. Στο μενού πατάμε: Έργα Πρότυπες Ενέργειες Προσθήκη, και εμφανίζεται η αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής δεδομένων. 2. Από την αναδυόμενη λίστα Τύπος Έργου επιλέγουμε τον Τύπο Έργου από τους ήδη υπάρχοντες ή εισάγουμε ένα νέο (βλ ) και επιστρέφουμε στο βήμα 1. (π.χ. Κατασκευή) 3. Από την αναδυόμενη λίστα Τύπος Ιδιοκτησίας επιλέγουμε τον Τύπο Ιδιοκτησίας από τους ήδη υπάρχοντες ή εισάγουμε ένα νέο (βλ ) και επιστρέφουμε στο βήμα 1. (π.χ. Οικία) 4. Στο πλαίσιο Περιγραφή εισάγουμε την περιγραφή (ονομασία) της Πρότυπης Ενέργειας που προσθέτουμε. (π.χ. Έκδοση άδειας, Πληρωμή Μηχανικού, Πληρωμή τούβλων, Αγορά τσιμέντου σε σκόνη, κτλ) 5. Από την αναδυόμενη λίστα Υπολογιζόμενη επιλέγουμε: Ναι, εάν η Πρότυπη Ενέργεια είναι Υπολογιζόμενη, ή Όχι, εάν η Πρότυπη Ενέργεια δεν είναι Υπολογιζόμενη. 6. Εάν στο βήμα 4 η Πρότυπη Ενέργεια προσδιορίστηκε ως Υπολογιζόμενη, τότε στο πλαίσιο Μονάδα Μέτρησης εισάγουμε τη Μονάδα Μέτρησης (βάσει του κόστους της οποίας θα υπολογίζεται το κόστος της Πρότυπης Ενέργειας). 7. Πατάμε το κουμπί Υποβολή, για να αποθηκευτούν οι παραπάνω ενέργειες. Σελίδα 18

19 2.1.7 Προσθήκη Έργου [Χρήστης] 1. Στο μενού πατάμε: Έργα Προσθήκη Έργου, και εμφανίζεται η αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής δεδομένων. 2. Από την αναδυόμενη λίστα Πελάτης επιλέγουμε τον Πελάτη από τους ήδη υπάρχοντες ή εισάγουμε ένα νέο (βλ ) και επιστρέφουμε στο βήμα 1. (π.χ. Πέτρος Παπαδόπουλος) 3. Από την αναδυόμενη λίστα Τύπος Έργου επιλέγουμε τον Τύπο Έργου από τους ήδη υπάρχοντες ή εισάγουμε ένα νέο (βλ ) και επιστρέφουμε στο βήμα 1. (π.χ. Κατασκευή) 4. Από την αναδυόμενη λίστα Ιδιοκτησία επιλέγουμε την Ιδιοκτησία από τις ήδη υπάρχουσες ή εισάγουμε μία νέα (βλ ) και επιστρέφουμε στο βήμα 1. (π.χ. Μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο) 5. Στο πλαίσιο Περιγραφή εισάγουμε την περιγραφή (ονομασία) του Έργου που προσθέτουμε. (π.χ. Επέκταση Κατοικίας) 6. Πατάμε το κουμπί Υποβολή, για να αποθηκευτούν οι παραπάνω ενέργειες. Σελίδα 19

20 2.1.8 Υπολογισμός Κόστους Έργου Η παραπάνω φόρμα εμφανίζεται μόλις πατηθεί το κουμπί Υποβολή, στη φόρμα εισαγωγής δεδομένων Προσθήκη Έργου (βλ ) ή όποτε πατηθεί το κουμπί Διόρθωση για το αντίστοιχο έργο στην οθόνη Έργα (Μενού: Έργα/Projects). Σελίδα 20

21 1. Στον τομέα Βασικά Δεδομένα εμφανίζονται τα δεδομένα, όπως καταχωρήθηκαν μέσω της φόρμας εισαγωγής δεδομένων Προσθήκη Έργου (βλ ). 2. Στον τομέα Σχετικές Ενέργειες Έργου εμφανίζονται οι σχετικές Πρότυπες Ενέργειες, όπως δημιουργήθηκε η κάθε μια ξεχωριστά εκ των προτέρων, μέσω της φόρμας εισαγωγής δεδομένων Προσθήκη Πρότυπης Ενέργειας (βλ ). 3. Για κάθε Πρότυπη Ενέργεια, η οποία προσδιορίστηκε ως Υπολογιζόμενη, υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθεί ο Αριθμός Μονάδων στο πλαίσιο Αριθμός Μονάδων, ενώ στο πλαίσιο Κόστος Γραμμής υπολογίζεται το γινόμενο <Κόστος Μονάδας * Αριθμός Μονάδων>. 4. Το κουμπί Ανανέωση Έργου που βρίσκεται στην πλευρική στήλη, ενημερώνει τη βάση για οποιαδήποτε πρότυπη ενέργεια δημιουργείται μετά τη δημιουργία του έργου. Αν για παράδειγμα έχει δημιουργηθεί ένα έργο και στην πορεία διαπιστωθεί ότι χρειάζεται να προστεθεί κάποια σχετική ενέργεια που δεν μπορεί να προκύψει από τις πρότυπες ενέργειες που ήδη υπάρχουν, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα πρότυπη ενέργεια (βλ ) και να πατήσουμε το κουμπί Ανανέωση Έργου ώστε να εμφανιστεί η αντίστοιχη σχετική ενέργεια στο συγκεκριμένο έργο και να παραμετροποιηθεί ανάλογα. 5. Πατώντας το κουμπί Υποβολή, υπολογίζεται το Συνολικό Κόστος του έργου, το οποίο φαίνεται για κάθε έργο στην οθόνη Έργα (βλ 2.2.9), και ειδικότερα με όλες τις λεπτομέρειες του έργου στην έκθεση Πληροφορίες Έργου, που εμφανίζεται εάν πατηθεί το κουμπί Προβολή. Σελίδα 21

22 2.2 Δευτερεύουσες λειτουργίες Παρακάτω περιγράφονται οι λειτουργίες οι οποίες βοηθούν στη διαχείριση των διαφόρων έργων αλλά και άλλων παραμέτρων του συστήματος (όπως είναι οι πελάτες, οι ιδιοκτησίες κ.λπ.) αφού μέσω αυτών προβάλλονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε έργο Εγγραφή νέου χρήστη [Επισκέπτης] Είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ένας χρήστης για να μπορεί να έχει πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος. Καταχωρεί το όνομα σύνδεσης που επιθυμεί και Κωδικό πρόσβασης υποχρεωτικά. Το ονοματεπώνυμο του μπορεί να παραληφτεί αφού δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί το συγκεκριμένο πεδίο. Υποβάλλοντας τα στοιχεία του πρέπει να περιμένει ώστε η αίτηση εγγραφής του να εγκριθεί από τον διαχειριστή και να ορισθεί ο ρόλος του. 1. Στο μενού πατάμε: Χρήστες Εγγραφή, και εμφανίζεται η αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής δεδομένων. 2. Στο πλαίσιο Όνομα σύνδεσης εισάγουμε το Όνομα Σύνδεσης. (username) 3. Το πλαίσιο Ονοματεπώνυμο συμπληρώνεται προαιρετικά. 4. Στο πλαίσιο Κωδικό Πρόσβασης εισάγουμε τον Κωδικό Πρόσβασης.(password) 5. Στο πλαίσιο Κωδικό Πρόσβασης (ξανά) επαναλαμβάνουμε τον Κωδικό Πρόσβασης.(password) 6. Πατάμε το κουμπί Υποβολή, για να αποθηκευτούν οι παραπάνω ενέργειες. Σελίδα 22

23 2.2.2 Προσθήκη Χρήστη [Διαχειριστής] Το επόμενο βήμα μετά την εγγραφή νέου χρηστή είναι η Προσθήκη Χρήστη που γίνεται από έναν διαχειριστή. Εδώ ορίζεται ο ρόλος του στο σύστημα, που μπορεί να είναι διαχειριστής ή απλός χρήστης. Επίσης μπορεί να οριστεί ως ενεργός ή ανενεργός προσωρινά. 1. Στο μενού πατάμε: Χρήστες Εγγραφή, και εμφανίζεται η αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής δεδομένων. 2. Στο πλαίσιο Όνομα σύνδεσης εισάγουμε το Όνομα Σύνδεσης. (username) του χρήστη που θέλουμε να προσθέσουμε. 3. Στο πλαίσιο Ονοματεπώνυμο εισάγουμε το ονοματεπώνυμο του χρήστη. 4. Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης ορίζουμε τον αρχικό κωδικό του χρήστη. 5. Στο πλαίσιο ελέγχου Ενεργός προσδιορίζουμε την κατάσταση του χρήστη, αν είναι ενεργός ή όχι. 6. Στην αναδυόμενη λίστα Ρόλος επιλέγουμε αν ο χρήστης θα έχει δικαιώματα διαχειριστή (admin) ή απλού χρήστη (user). 7. Πατάμε το κουμπί Υποβολή, για να αποθηκευτούν οι παραπάνω ενέργειες ή το κουμπί Ακύρωση, για να τις απορρίψουμε. Σελίδα 23

24 2.2.3 Χρήστες [Επισκέπτης] Στο μενού πατάμε: Χρήστες και εμφανίζεται η παραπάνω λίστα όλων των καταχωρημένων χρηστών. Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε χρήστη είναι: ο κωδικός Β/Δ της εγγραφής, το Όνομα σύνδεσης του χρήστη, το Ονοματεπώνυμο του χρήστη, το αν είναι Ενεργός ή όχι, ο Ρόλος του χρήστη (δηλαδή: Χρήστης ή Διαχειριστής) η Ημερομηνία και Ώρα Δημιουργίας της έγγραφής, η Ημερομηνία και Ώρα Τροποποίησης της έγγραφής. Τα πεδία: Κωδικός Β/Δ, Ημερομηνία και Ώρα Δημιουργίας, Ημερομηνία και Ώρα Τροποποίησης καταχωρούνται αυτόματα από το σύστημα. Για κάθε καταχώριση υπάρχει δυνατότητα προβολής (βλ ) περισσότερων στοιχείων, διόρθωσης (βλ. 4.2) και διαγραφής της (βλ. 4.3), πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στη στήλη Επιλογές της λίστας. Σελίδα 24

25 2.2.4 Πελάτες [Επισκέπτης] Πρέπει να προηγούνται της προσθήκης ιδιοκτησίας, γιατί αποτελούν τους ιδιοκτήτες Στο μενού πατάμε: Πελάτες και εμφανίζεται η παραπάνω λίστα όλων των καταχωρημένων πελατών. Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε πελάτη είναι: ο κωδικός Β/Δ της εγγραφής, το Όνομα του πελάτη, το Επώνυμο του πελάτη, η Διεύθυνση του πελάτη, η Ημερομηνία και Ώρα Δημιουργίας της έγγραφής, η Ημερομηνία και Ώρα Τροποποίησης της έγγραφής. Τα πεδία: Κωδικός Β/Δ, Ημερομηνία και Ώρα Δημιουργίας, Ημερομηνία και Ώρα Τροποποίησης καταχωρούνται αυτόματα από το σύστημα. Για κάθε καταχώριση υπάρχει δυνατότητα προβολής (βλ ) περισσότερων στοιχείων, διόρθωσης (βλ. 4.2) και διαγραφής της (βλ. 4.3), πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στη στήλη Επιλογές της λίστας. Σελίδα 25

26 2.2.5 Τύποι ιδιοκτησιών [Επισκέπτης] Πρέπει να προηγούνται της προσθήκης ιδιοκτησίας, εάν ο τύπος ιδιοκτησίας που καταχωρούμε δεν υπάρχει ήδη. Στο μενού πατάμε: Ιδιοκτησίες Τύποι Ιδιοκτησιών και εμφανίζεται η παραπάνω λίστα. Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε τύπο ιδιοκτησίας είναι: ο κωδικός Β/Δ της εγγραφής, η Περιγραφή του τύπου ιδιοκτησίας. Το πεδίο: Κωδικός Β/Δ καταχωρείται αυτόματα από το σύστημα. Για κάθε καταχώριση υπάρχει δυνατότητα προβολής (βλ ) περισσότερων στοιχείων, διόρθωσης (βλ. 4.2) και διαγραφής της (βλ. 4.3), πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στη στήλη Επιλογές της λίστας. Σελίδα 26

27 2.2.6 Ιδιοκτησίες [Επισκέπτης] Εμφανίζει μία λίστα όλων των καταχωρημένων ιδιοκτησιών. Στο μενού πατάμε: Ιδιοκτησίες και εμφανίζεται η παραπάνω λίστα όλων των καταχωρημένων ιδιοκτησιών. Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε ιδιοκτησία είναι: ο κωδικός Β/Δ της εγγραφής, η Περιγραφή της ιδιοκτησίας, ο Τύπος Ιδιοκτησίας στον οποίον συγκαταλέγεται η ιδιοκτησία, ο Πελάτης στον οποίον ανήκει η ιδιοκτησία, η Ημερομηνία και Ώρα Δημιουργίας της έγγραφής, η Ημερομηνία και Ώρα Τροποποίησης της έγγραφής. Τα πεδία: Κωδικός Β/Δ, Ημερομηνία και Ώρα Δημιουργίας, Ημερομηνία και Ώρα Τροποποίησης καταχωρούνται αυτόματα από το σύστημα. Για κάθε καταχώριση υπάρχει δυνατότητα προβολής (βλ ) περισσότερων στοιχείων, διόρθωσης (βλ. 4.2) και διαγραφής της (βλ. 4.3), πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στη στήλη Επιλογές της λίστας. Σελίδα 27

28 2.2.7 Τύποι Έργων [Επισκέπτης] Πρέπει να προηγούνται της προσθήκης έργου, εάν ο τύπος έργου που καταχωρούμε δεν υπάρχει ήδη. Στο μενού πατάμε: Έργα Τύποι Έργων και εμφανίζεται η παραπάνω λίστα. Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε τύπο έργων είναι: ο κωδικός Β/Δ της εγγραφής, η Περιγραφή του τύπου έργων. Το πεδίο: Κωδικός Β/Δ καταχωρείται αυτόματα από το σύστημα. Για κάθε καταχώριση υπάρχει δυνατότητα προβολής (βλ ) περισσότερων στοιχείων, διόρθωσης (βλ. 4.2) και διαγραφής της (βλ. 4.3), πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στη στήλη Επιλογές της λίστας. Σελίδα 28

29 2.2.8 Πρότυπες ενέργειες [Επισκέπτης] Οι πρότυπες ενέργειες είναι οι επιμέρους εργασίες που αφορούν ένα έργο. Η δε αντιστοίχιση τους με το έργο γίνεται με το συνδυασμό δυο στοιχείων: Τύπος Έργου και Τύπος Ιδιοκτησίας. Μπορούμε να προσθέσουμε Πρότυπες Ενέργειες πριν και μετά την δημιουργία του Έργου. Στο μενού πατάμε: Έργα Πρότυπα Έργα και εμφανίζεται η παραπάνω λίστα όλων των καταχωρημένων Πρότυπων Ενεργειών. Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε πρότυπη ενέργεια είναι: ο κωδικός Β/Δ της εγγραφής, ο Τύπος Έργου στον οποίον αναφέρεται η πρότυπη ενέργεια, ο Τύπος Ιδιοκτησίας στον οποίον αναφέρεται η πρότυπη ενέργεια, η Περιγραφή της πρότυπης ενέργειας, το αν είναι Υπολογιζόμενη ή όχι (μέσω του πλήθους των μονάδων) η Μονάδα Μέτρησης που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό (π.χ. κιλό) η Ημερομηνία και Ώρα Δημιουργίας της έγγραφής, η Ημερομηνία και Ώρα Τροποποίησης της έγγραφής. Τα πεδία: Κωδικός Β/Δ, Ημερομηνία και Ώρα Δημιουργίας, Ημερομηνία και Ώρα Τροποποίησης καταχωρούνται αυτόματα από το σύστημα. Για κάθε καταχώριση υπάρχει δυνατότητα προβολής (βλ ) περισσότερων στοιχείων, διόρθωσης (βλ. 4.2) και διαγραφής της (βλ. 4.3), πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στη στήλη Επιλογές της λίστας. Σελίδα 29

30 2.2.9 Έργα [Επισκέπτης] Το έργο είναι η σπουδαιότερη οντότητα στο σύστημα, στην οποία αναφέρονται όλες οι υπόλοιπες οντότητες Στο μενού πατάμε: Έργα και εμφανίζεται η παραπάνω λίστα όλων των καταχωρημένων έργων. Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε έργο είναι: ο κωδικός Β/Δ της εγγραφής, ο Χρήστης που το δημιούργησε, ο Πελάτης που το ζήτησε, ο Τύπος Έργου στον οποίον συγκαταλέγεται, η Ιδιοκτησία όπου θα λάβει χώρα το έργο, η Περιγραφή του έργου, το Συνολικό Κόστος του, που είναι το άθροισμα των επιμέρους κοστών των σχετικών ενεργειών του έργου, η Ημερομηνία και Ώρα Δημιουργίας της έγγραφής, η Ημερομηνία και Ώρα Τροποποίησης της έγγραφής. Τα πεδία: Κωδικός Β/Δ, Ημερομηνία και Ώρα Δημιουργίας, Ημερομηνία και Ώρα Τροποποίησης καταχωρούνται αυτόματα από το σύστημα. Για κάθε καταχώριση υπάρχει δυνατότητα προβολής (βλ ) περισσότερων στοιχείων, διόρθωσης (βλ. 4.2) και διαγραφής της (βλ. 4.3), πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στη στήλη Επιλογές της λίστας. Σελίδα 30

31 Εναλλαγή Γλωσσών [Επισκέπτης] Το σύστημα έχει γραφεί σε δύο γλώσσες, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ο χρήστης μπορεί να εναλλάσσει τα περιγραφικά κείμενα των διαφόρων στοιχείων του γραφικού περιβάλλοντος (όπως μενού, κουμπιά, επικεφαλίδες στηλών πινάκων κ.λπ.) μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί επιλέγοντας από το μενού: Γλώσσα Ελληνικά, για ελληνικά Γλώσσα Αγγλικά, για αγγλικά Αποσύνδεση [Χρήστης] Η αποσύνδεση από το σύστημα μπορεί να γίνει πατώντας στο μενού: Αποσύνδεση. Σελίδα 31

32 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σε αυτή την φάση υπάρχουν οι οδηγίες εγκατάστασης του συστήματος. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η εφαρμογή είναι διαδικτυακή το σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται στους πελάτες/χρήστες (clients) που ζητούν την εφαρμογή από τον εξυπηρετητή (server). Άρα, ένας client χρειάζεται Ίντερνετ και ένα φυλλομετρητή όπως είναι ο Internet Explorer. Τέλος, ένας πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει τη διεύθυνση (URL) του εξυπηρετητή (server) που υπάρχει η εφαρμογή. Συνεπώς, η όλη εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει στον εξυπηρετητή (server). Για την εγκατάσταση του συστήματος στον εξυπηρετητή (server) απαιτείται η εγκατάσταση κάποιων προγραμμάτων που υπάρχουν μέσα στο CD που θα σας παραδοθεί κατά την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας. Όλα τα προγράμματα και τα αρχεία που αναφέρονται στα παρακάτω βήματα εγκατάστασης θα τα βρείτε μέσα στον φάκελο εγκατάσταση Συστήματος που υπάρχει στο CD. Όλα τα προγράμματα που θα αναφερθούν παρακάτω θα πρέπει πριν εγκατασταθούν να μεταφερθούν από το CD στον υπολογιστή σας : 1) Το πρώτο, είναι η αντιγραφή των αρχείων της εφαρμογής, που περιέχονται στο φάκελο BuildingManager σε μέρος που να μπορεί να το διαβάσει ο εξυπηρετητής (server). Σε περίπτωση, που χρησιμοποιείται το πακέτο XAMPP, το οποίο είναι ανεξάρτητο πλατφόρμας (δουλεύει σε όλα τα λειτουργικά συστήματα), ο φάκελος είναι c:/xampp/htdocs. Σε Windows (πακέτο WAMP), ο φάκελος θα ο c:/wamp/www και σε Linux (πακέτο LAMP) /var/www ή /var/www/html ανάλογα τη διανομή. 2) Στη συνέχεια θα πρέπει να εξακριβωθεί πως ο web server μπορεί να έχει δικαιώματα εγγραφής στο φάκελο BuildingManager/app/tmp. Και πάλι εδώ ανάλογα με το Λ.Σ. θα πρέπει να δοθεί η κατάλληλη εντολή. Για παράδειγμα σε Linux, η διαδικασία θα γίνει με τη chmod -R o+w tmp/ ενώ σε Windows θα χρειαστεί η εντολή calcs. (Αν χρησιμοποιηθεί wamp ή xampp αυτό το βήμα είναι περιττό). 3) Το τελευταίο βήμα είναι η εγκατάσταση των πινάκων και των σχετικών δεδομένων στη βάση. Μέσα στο CD παρέχεται το αρχείο BuildingManager.sql το οποίο περιέχει όλες τις εντολές SQL που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση της βάσης δεδομένων του συστήματος. Το αρχείο αυτό μπορεί να εκτελεστεί είτε χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη εντολή της mysql: mysql -u root -p < BuildingManager.sql ή από τη σελίδα του phpmyadmin, στην καρτέλα «Εισαγωγή» κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση» και εισάγοντας το αρχείο BuildingManager.sql. 4) Δοκιμή της εφαρμογής Αν τα παραπάνω βήματα έχουν γίνει επιτυχώς τότε η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί. Για να δείτε αν δουλεύει ανοίξτε το φυλλομετρητή (web browser) και πληκτρολογήστε την εξής διεύθυνση: τοπικά ή από άλλον υπολογιστή. Σελίδα 32

33 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.1 Προβολή Προβολή Χρήστη (User View) Πατώντας το κουμπί Προβολή, που αντιστοιχεί σε μια καταχώριση στη λίστα Χρηστών (βλ ), εμφανίζεται η παρακάτω έκθεση πληροφοριών του συγκεκριμένου χρήστη: Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε χρήστη είναι: ο κωδικός Β/Δ της εγγραφής, το Όνομα σύνδεσης του χρήστη, το Ονοματεπώνυμο του χρήστη, ο Κωδικός Πρόσβασης κρυπτογραφημένος, το αν είναι Ενεργός ή όχι, ο Ρόλος του χρήστη (δηλαδή: Χρήστης ή Διαχειριστής) η Ημερομηνία και Ώρα Δημιουργίας της έγγραφής, η Ημερομηνία και Ώρα Τροποποίησης της έγγραφής. Στην πλευρική στήλη έχουμε τη δυνατότητα διόρθωσης (βλ. 4.2) ή διαγραφής (βλ. 4.3) του εν λόγω χρήστη είτε να επιστρέψουμε στη γενικότερη άποψη της λίστας χρηστών (βλ ), αλλά και να προσθέσουμε νέο χρήστη (βλ ) πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά. Σελίδα 33

34 4.1.2 Προβολή Πελάτη (Customer View) Πατώντας το κουμπί Προβολή, που αντιστοιχεί σε μια καταχώριση στη λίστα Πελατών (βλ ), εμφανίζεται η παρακάτω έκθεση πληροφοριών του συγκεκριμένου πελάτη: Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε πελάτη είναι: ο κωδικός Β/Δ της εγγραφής, το Όνομα του πελάτη, το Επώνυμο του πελάτη, η Διεύθυνση του πελάτη, η Ημερομηνία και Ώρα Δημιουργίας της έγγραφής, η Ημερομηνία και Ώρα Τροποποίησης της έγγραφής. Στο τμήμα Σχετικά Έργα εμφανίζονται όλα τα έργα που σχετίζονται με τον εν λόγω πελάτη, ενώ δίνεται η δυνατότητα προβολής, διόρθωσης ή διαγραφής του καθενός, καθώς και η προσθήκη Νέου Έργου πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά. Στο τμήμα Σχετικές Ιδιοκτησίες εμφανίζονται όλες οι ιδιοκτησίες που σχετίζονται με τον εν λόγω πελάτη, ενώ δίνεται η δυνατότητα προβολής, διόρθωσης ή διαγραφής της καθεμιάς, καθώς και η προσθήκη Νέας Ιδιοκτησίας πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά. Στην πλευρική στήλη έχουμε τη δυνατότητα διόρθωσης (βλ. 4.2) ή διαγραφής (βλ. 4.3) του εν λόγω πελάτη είτε να επιστρέψουμε στη γενικότερη άποψη της λίστας πελατών (βλ ) πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά. Σελίδα 34

35 4.1.3 Προβολή Τύπου Ιδιοκτησίας (Property Type View) Πατώντας το κουμπί Προβολή, που αντιστοιχεί σε μια καταχώριση στη λίστα Τύπων Ιδιοκτησιών (βλ ), εμφανίζεται η παρακάτω έκθεση πληροφοριών του συγκεκριμένου τύπου ιδιοκτησίας: Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε τύπο ιδιοκτησίας είναι: ο κωδικός Β/Δ της εγγραφής, η Περιγραφή του τύπου ιδιοκτησίας. Στο τμήμα Σχετικές Ιδιοκτησίες εμφανίζονται όλες οι ιδιοκτησίες που σχετίζονται με τον εν λόγω τύπο ιδιοκτησίας, ενώ δίνεται η δυνατότητα προβολής, διόρθωσης ή διαγραφής του καθενός, καθώς και η προσθήκη Νέας Ιδιοκτησίας πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά. Στο τμήμα Σχετικές Πρότυπες Ενέργειες εμφανίζονται όλες οι πρότυπες ενέργειες που σχετίζονται με τον εν λόγω τύπο ιδιοκτησίας, ενώ δίνεται η δυνατότητα προβολής, διόρθωσης ή διαγραφής της καθεμιάς, καθώς και η προσθήκη Νέας Πρότυπης Ενέργειας πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά. Στην πλευρική στήλη έχουμε τη δυνατότητα διόρθωσης (βλ. 4.2) ή διαγραφής (βλ. 4.3) του εν λόγω τύπου ιδιοκτησίας είτε να επιστρέψουμε στη γενικότερη άποψη της λίστας τύπων ιδιοκτησιών (βλ ) πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά. Σελίδα 35

36 4.1.4 Προβολή Ιδιοκτησίας (Property View) Πατώντας το κουμπί Προβολή, που αντιστοιχεί σε μια καταχώριση στη λίστα Ιδιοκτησιών (βλ ), εμφανίζεται η παρακάτω έκθεση πληροφοριών της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας: Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε ιδιοκτησία είναι: ο κωδικός Β/Δ της εγγραφής, η Περιγραφή της ιδιοκτησίας, ο Τύπος Ιδιοκτησίας στον οποίον συγκαταλέγεται η ιδιοκτησία, ο Πελάτης στον οποίον ανήκει η ιδιοκτησία, η Ημερομηνία και Ώρα Δημιουργίας της έγγραφής, η Ημερομηνία και Ώρα Τροποποίησης της έγγραφής. Στο τμήμα Σχετικά Έργα εμφανίζονται όλα τα έργα που σχετίζονται με την εν λόγω ιδιοκτησία, ενώ δίνεται η δυνατότητα προβολής, διόρθωσης ή διαγραφής του καθενός, καθώς και η προσθήκη Νέου Έργου πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά. Στην πλευρική στήλη έχουμε τη δυνατότητα διόρθωσης (βλ. 4.2) ή διαγραφής (βλ. 4.3) της εν λόγω ιδιοκτησίας είτε να επιστρέψουμε στη γενικότερη άποψη της λίστας ιδιοκτησιών (βλ ) πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά. Σελίδα 36

37 4.1.5 Προβολή Τύπου Έργου (Project Type View) Πατώντας το κουμπί Προβολή, που αντιστοιχεί σε μια καταχώριση στη λίστα Τύπων Έργων (βλ ), εμφανίζεται η παρακάτω έκθεση πληροφοριών του συγκεκριμένου τύπου έργου: Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε τύπο έργου είναι: ο κωδικός Β/Δ της εγγραφής, η Περιγραφή του τύπου ιδιοκτησιών. Στο τμήμα Σχετικά Έργα εμφανίζονται όλα τα έργα που σχετίζονται με τον εν λόγω τύπο έργου, ενώ δίνεται η δυνατότητα προβολής, διόρθωσης ή διαγραφής του καθενός, καθώς και η προσθήκη Νέου Έργου πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά. Στο τμήμα Σχετικές Πρότυπες Ενέργειες εμφανίζονται όλες οι πρότυπες ενέργειες που σχετίζονται με τον εν λόγω τύπο έργου, ενώ δίνεται η δυνατότητα προβολής, διόρθωσης ή διαγραφής της καθεμιάς, καθώς και η προσθήκη Νέας Πρότυπης Ενέργειας πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά. Στην πλευρική στήλη έχουμε τη δυνατότητα διόρθωσης (βλ. 4.2) ή διαγραφής (βλ. 4.3) του εν λόγω τύπο έργου είτε να επιστρέψουμε στη γενικότερη άποψη της λίστας τύπων έργου (βλ ) πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά. Σελίδα 37

38 4.1.6 Προβολή Πρότυπης Ενέργειας (Template Action View) Πατώντας το κουμπί Προβολή, που αντιστοιχεί σε μια καταχώριση στη λίστα Προτύπων Ενεργειών (βλ ), εμφανίζεται η παρακάτω έκθεση πληροφοριών της συγκεκριμένης πρότυπης ενέργειας: Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε πρότυπη ενέργεια είναι: ο κωδικός Β/Δ της εγγραφής, ο Τύπος Έργου στον οποίον αναφέρεται η πρότυπη ενέργεια, ο Τύπος Ιδιοκτησίας στον οποίον αναφέρεται η πρότυπη ενέργεια, η Περιγραφή της πρότυπης ενέργειας, το αν είναι Υπολογιζόμενη ή όχι (μέσω του πλήθους των μονάδων) η Μονάδα Μέτρησης που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό (π.χ. κιλό) η Ημερομηνία και Ώρα Δημιουργίας της έγγραφής, η Ημερομηνία και Ώρα Τροποποίησης της έγγραφής. Στην πλευρική στήλη έχουμε τη δυνατότητα διόρθωσης (βλ. 4.2) ή διαγραφής (βλ. 4.3) της εν λόγω πρότυπης ενέργειας είτε να επιστρέψουμε στη γενικότερη άποψη της λίστας προτύπων ενεργειών (βλ ) πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά. Σελίδα 38

39 4.1.7 Προβολή Έργου (Project View) Πατώντας το κουμπί Προβολή, που αντιστοιχεί σε μια καταχώριση στη λίστα Έργων (βλ ), εμφανίζεται η παρακάτω έκθεση πληροφοριών του συγκεκριμένου έργου: Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε έργο είναι: ο κωδικός Β/Δ της εγγραφής, ο Πελάτης που το ζήτησε, ο Τύπος Έργου στον οποίον συγκαταλέγεται, η Ιδιοκτησία όπου θα λάβει χώρα το έργο, η Περιγραφή του έργου, ο Χρήστης που το δημιούργησε, η Ημερομηνία και Ώρα Δημιουργίας της έγγραφής, η Ημερομηνία και Ώρα Τροποποίησης της έγγραφής. Σελίδα 39

40 Στο τμήμα Σχετικές Ενέργειες Έργου εμφανίζονται όλες οι επιμέρους σχετικές ενέργειες του έργου. Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε σχετική ενέργεια έργου είναι: ο κωδικός Β/Δ της εγγραφής, η Πρότυπη Ενέργεια στην οποία βασίζεται, το Κόστος Μονάδας στην οποία αναφέρεται η σχετική ενέργεια έργου, το Σύνολο των μονάδων που περιλαμβάνονται (εάν η πρότυπη ενέργεια δεν είναι Υπολογιζόμενη εμφανίζεται μόνο 1.00, ενώ αν είναι Υπολογιζόμενη εμφανίζεται το σύνολο των μονάδων ακολουθούμενο από τη μονάδα μέτρησης, όπως έχει οριστεί κατά την προσθήκη της πρότυπης ενέργειας), το Συνολικό Κόστος της σχετικής ενέργειας που προκύπτει από το γινόμενο: <Κόστος Μονάδας * Σύνολο Μονάδων>. Τέλος, εμφανίζεται το Συνολικό Κόστος του έργου, το οποίο υπολογίζεται από το άθροισμα των επιμέρους συνολικών κοστών των σχετικών ενεργειών του έργου. Στην πλευρική στήλη έχουμε τη δυνατότητα διόρθωσης (βλ. 4.2) ή διαγραφής (βλ. 4.3) του εν λόγω έργου πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά. Σελίδα 40

41 4.2 Διόρθωση Όποτε πατούμε το κουμπί Διόρθωση για μία εγγραφή/αντικείμενο οποιασδήποτε οντότητας εντός του συστήματος (χρήστη, πελάτη, ιδιοκτησίας, τύπου ιδιοκτησίας, έργου, τύπου έργου, πρότυπης ενέργειας), μεταφερόμαστε στη φόρμα εισαγωγής δεδομένων της αντίστοιχης εγγραφής/αντικειμένου, -με τη διαφορά ότι τα πεδία είναι ήδη συμπληρωμένα από τα δεδομένα που εισάγαμε κατά τη φάση της προσθήκης της- και έχουμε τη δυνατότητα να τα τροποποιήσουμε. Πατώντας το κουμπί Υποβολή αποθηκεύονται οι οποιεσδήποτε αλλαγές. 4.3 Διαγραφή Όποτε πατούμε το κουμπί Διαγραφή για μία εγγραφή/αντικείμενο οποιασδήποτε οντότητας εντός του συστήματος (χρήστη, πελάτη, ιδιοκτησίας, τύπου ιδιοκτησίας, έργου, τύπου έργου, πρότυπης ενέργειας), εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου, όπου μας ζητείται να επιβεβαιώσουμε την απόφασή μας. Πατώντας ΟΚ επιβεβαιώνουμε τη διαγραφή και η εγγραφή/αντικείμενο διαγράφεται οριστικά από το σύστημα. Πατώντας Ακύρωση ακυρώνουμε τη διαγραφή. Σελίδα 41

42 4.4 Ρόλοι Χρηστών Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατασκευής και Ανακαίνισης Ακινήτων είναι προσπελάσιμο από τρεις διαφορετικές σκοπιές ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει ο χρήστης που συνδέεται σε αυτό. Ένας χρήστης διακρίνεται σε τρεις διακριτές κατηγορίες που είναι οι εξής: Διαχειριστής (Admin) Χρήστης (User) Επισκέπτης (Guest) Ο Διαχειριστής (Admin) έχει πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες που παρέχει το σύστημα. Ο μόνος περιορισμός που επιβάλλεται σε έναν διαχειριστή είναι ότι δεν μπορεί να επεξεργαστεί/διαγράψει κάποιο έργο ή χρήστη που έχει προστεθεί από κάποιον άλλο διαχειριστή. Ο Χρήστης (User) έχει πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες εκτός από τις εξής: Προσθήκη/Διόρθωση/Διαγραφή Χρήστη, Προσθήκη/Διόρθωση/Διαγραφή Τύπου Ιδιοκτησίας, Προσθήκη/Διόρθωση/Διαγραφή Τύπου Έργου, Διόρθωση/Διαγραφή Πελάτη, που έχει προστεθεί από άλλο χρήστη, Διόρθωση/Διαγραφή Ιδιοκτησίας, που έχει προστεθεί από άλλο χρήστη, Διόρθωση/Διαγραφή Πρότυπης Ενέργειας, που έχει προστεθεί από άλλο χρήστη, Διόρθωση/Διαγραφή Έργου, που έχει προστεθεί από άλλο χρήστη, Ο Επισκέπτης (Guest) έχει πρόσβαση μόνο στις λειτουργίες: Εγγραφή Χρήστη Προβολή Λίστας Χρηστών Προβολή Λίστας Πελατών Προβολή Λίστας Τύπων Ιδιοκτησιών Προβολή Λίστας Ιδιοκτησιών Προβολή Λίστας Τύπων Έργου Προβολή Λίστας Προτύπων Ενεργειών Προβολή Λίστας Έργων Σημείωση: Στο 2 ο κεφάλαιο, που παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι λειτουργίες του συστήματος, παραβάλλεται δίπλα στην επικεφαλίδα της κάθε λειτουργίας ο ελάχιστος βαθμός δικαιωμάτων που απαιτείται για τη χρήση της λειτουργίας αυτής. Σελίδα 42

43 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Mariano Iglesias, Cakephp 1.3 Application Development Cookbook Paperback, Packt Publishing (8 Mar 2011) 2. Cody Lindley et al, jquery Cookbook Paperback, O'Reilly Media; 1 edition (6 Dec 2009) Σελίδα 43

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗ Α.Μ. 103/04 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ. 134/04 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια Μέλη : Ευαγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Έκδοση 1.2 Περιεχόμενα 1. Είσοδος και Έξοδος από το Σύστημα... 3 2. Βοήθεια... 3 3. Αλλαγή Συνθηματικού... 3 4. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού Καραγιάννης Ιωάννης Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στον δικτυακό τόπο

Είσοδος στον δικτυακό τόπο Συνοπτικός οδηγός ανάρτησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ERASMUS+ στο δικτυακό τόπο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης Είσοδος στον δικτυακό τόπο Για να εισέλθετε στον δικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Σύνδεση στην Εφαρμογή Πριν ξεκινήσετε την εργασία σας με το Σύστημα Διαχείρισης Εφαρμογών του ΚΕΠΕΑ πρέπει να συνδεθείτε δίνοντας το username και το password που σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου. (Έκδοση: 9.0)

Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου. (Έκδοση: 9.0) Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου (Έκδοση: 9.0) Δεκέμβριος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Συμβατότητα Browser για τη χρήση της Εφαρμογής... 3 Α. Είσοδος με κωδικούς TaxisNet... 9 Β. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Εγχειρίδιο Χρήσης. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Εγχειρίδιο Χρήσης για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ/ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - Ανοικτές διαδικασίες με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή» Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Κατάθεσης Χωρικών Δεδομένων

Υπηρεσία Κατάθεσης Χωρικών Δεδομένων Υπηρεσία Κατάθεσης Χωρικών Δεδομένων Οδηγός Χρήσης για Καταθέτες Εισαγωγή Η Υπηρεσία Κατάθεσης Χωρικών Δεδομένων αποτελεί τμήμα της Υποδομής Χωρικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Υποδομή Χωρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα... 4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης ΦΟΡΕΙΣ Επιβεβαίωση των Στοιχείων του Φορέα Αρχικά, θα κληθείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του Φορέα σας. Επιλέγοντας την καρτέλα «Φορείς», από το μενού που βρίσκεται στο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου. με PHP και MySQL

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου. με PHP και MySQL ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου με PHP και MySQL Σούμπουρου Παναγιώτα Α.Μ. 43/05 Τσιτσικλή Νίκη Α.Μ. 94/05 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέμη

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή 1. Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server Γεώργιος Χρ. Μακρής Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server 2012 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Χ ρ. Μ α κ ρ ή ς ( h t t p : / / u s e r s. s c h. g r / g m a k r i s ) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Στο παρόν έγγραφο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Καρτέλα Ερευνητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας "Αιτήσεις Εισαγωγής Ενδοκοινοτικής Απόκτησης και Εγχώριας Παραγωγής Λιπασμάτων και Πρώτων Υλών" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών)

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) ΕΡΓΑΣΙΑ (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) Τίτλος: Εφαρµογή ιαδικτύου ιαχείρισης Αποθήκων (Warehouse Management Web Application) Ζητούµενο:

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Επαφές. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Επαφών

Pylon Entry. Επαφές. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Επαφών Pylon Entry Επαφές Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Επαφών Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Επαφής... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 6 Καρτέλα Στοιχεία Επαφής... 7 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης E-Agiografia, Η Media Suite έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (e-learning) με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου EPrints ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ 1. Είσοδος στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού. Εγχειρίδιο χρήσης

Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού Εγχειρίδιο χρήσης Φεβρουάριος 2017 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 Α1. Σκοπός εφαρμογής... 3 Α2. Είσοδος στην Εφαρμογή... 3 Β. ΕΠΙΛΟΓΕΣ...4 Β1.Αιτήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

«Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων προσωπικού μητρώου υπαλλήλων»

«Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων προσωπικού μητρώου υπαλλήλων» «Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων προσωπικού μητρώου υπαλλήλων» ΑΔΑ : ΒΛΓΕΧ-363 Εγχειρίδιο χρήσης Καταχώρησης στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister

Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister Η Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister έχει ως στόχο την ενεργοποίηση του λογαριασμού ενός χρήστη στην Κεντρική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση ονομάτων χώρου

Καταχώρηση ονομάτων χώρου Καταχώρηση ονομάτων χώρου Βήμα 1: Αναζήτηση ονομάτων χώρου για καταχώρηση Εισάγεται το όνομα ή τα ονόματα χώρου που σας ενδιαφέρουν, χωρίς καταλήξεις, χωρίζοντας με κενό ή new line αν έχετε πάνω από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Employee Self Service. Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαζομένου - Βασικές Δυνατότητες

Employee Self Service. Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαζομένου - Βασικές Δυνατότητες Employee Self Service Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαζομένου - Βασικές Δυνατότητες Περιεχόμενα 1. Πρόσβαση... 3 1.1. Είσοδος Χρήστη... 3 1.2. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης... 4 1.2.1. Πρώτη Πρόσβαση... 4 1.2.2. Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.2

ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.2 ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.2 Δεκέμβριος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά με την εφαρμογή 4 3. Είσοδος στην εφαρμογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια. Μέλη: Ευαγγελίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 7 Αντί προλόγου... 9 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο 5: Πώς να δημιουργήσω το Προφίλ μου και να γίνω μέλος στο Facebook;... 15 Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WEBMAIL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΜΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΑΛΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Εξεταστική Επιτροπή:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ο δηγίες χρήσης

Αναλυτικές ο δηγίες χρήσης Κατανομή κοινοχρήστων πολυκατοικιών απλά και εύκολα Αναλυτικές ο δηγίες χρήσης Ενότητα 1 - Λογαριασμός χρήστη...2 Ενότητα 2 - Δημιουργία πολυκατοικίας...3 Ενότητα 3 - Δημιουργία κοινοχρήστων...4 Περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Πατρών MIS: 304457 Οδηγίες Χρήσης για τους Φορείς Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω θα βρείτε τις βασικές οδηγίες για την δημιουργία μεγάλων αρχείων τηλεφωνικών καταλόγων στο Bulk sms system:

Παρακάτω θα βρείτε τις βασικές οδηγίες για την δημιουργία μεγάλων αρχείων τηλεφωνικών καταλόγων στο Bulk sms system: Αγαπητέ πελάτη, Παρακάτω θα βρείτε τις βασικές οδηγίες για την δημιουργία μεγάλων αρχείων τηλεφωνικών καταλόγων στο Bulk sms system: Τα αρχεία που υποστηρίζει το σύστημα είναι αρχεία κειμένου (.txt) &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΦΕΔ)» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εισαγωγή Η εφαρμογή των περιοδικών etwinning δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress

Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Επιβλέπων καθηγητής Σφέτσος Παναγιώτης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ν.3908/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εγγραφή στο σύστημα...3 2. Είσοδος στο σύστημα...4 3. Υποβολή Αίτησης...6

Διαβάστε περισσότερα

CUT Portal ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

CUT Portal ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ CUT Portal ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ Για την υποβολή αίτησης, αν δεν είστε ήδη ενεργός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσετε μια σύντομη διαδικασία ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία διαμοιρασμού αρχείων

Υπηρεσία διαμοιρασμού αρχείων 7 Ιουνίου 2013 Υπηρεσία διαμοιρασμού αρχείων Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Πληροφορικής Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης v0.4 Πίνακας περιεχομένων Γενικά... 2 Διαθεσιμότητα... 2 Πρόσβαση... 2 Φυλλομετρητή ιστού...

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

4. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 4. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Αυτή η ενότητα αποτελεί έναν εκτενή οδηγό χρήσης του συστήµατος που αναπτύχθηκε και περιλαµβάνει αναλυτική περιγραφή βήµα προς βήµα όλων των δειργασιών που µπορούν να εκτελεστούν από

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής εκτελωνισμών

εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής εκτελωνισμών Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή εκτελωνισμών φαρμακευτικών προϊόντων, ημιέτοιμων προϊόντων, δραστικών ουσιών και εκδόχων ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 1.2.0

Διαβάστε περισσότερα

Backorder ονομάτων χώρου

Backorder ονομάτων χώρου Backorder ονομάτων χώρου Βήμα 1: Αναζήτηση ονομάτων χώρου για backorder Εισάγεται το όνομα ή τα ονόματα χώρου που σας ενδιαφέρουν, με καταλήξεις, χωρίζοντας με κενό ή new line αν έχετε πάνω από δύο ονόματα(π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης αιτήσεων για μεταπτυχιακό

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης αιτήσεων για μεταπτυχιακό ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης αιτήσεων για μεταπτυχιακό ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Α.Μ.: 56/05 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας "Αιτήσεις Εισαγωγής Ενδοκοινοτικής Απόκτησης και Εγχώριας Παραγωγής Λιπασμάτων και Πρώτων Υλών" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1. Εισαγωγή και Έξοδος απο το Σύστημα... 4 2. Κουμπί Βοήθεια... 4 3. Μενού Επιλογών...

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων. Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα.

Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων. Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα. Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα. Φορτώνεται η εφαρμογή στο PC σας, περιμένετε μέχρι να γεμίσει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίας Ενεργειών

Δημιουργίας Ενεργειών Δημιουργίας Ενεργειών Περιεχόμενα Δημιουργία Ενεργειών (Επικοινωνίας, Ραντεβού)... 3 Καταχώρηση Επικοινωνίας και Ραντεβού... 4 Βασικά Στοιχεία... 7 Πεδία Χρήστη... 8 Υπομνήματα... 8 Μεταβολή Ενέργειας...

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Περιεχόμενα ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ 5 ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ 6

Πίνακας περιεχομένων. Περιεχόμενα ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ 5 ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ 6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και τις σύντομες οδηγίες για την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του προγράμματος «Θεαίτητος». Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων & αδειών προσωπικού δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσόμενους με τη Διοικητική Υπηρεσία του Ιδρύματος να

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης MySQL Manager Αναλυτικός οδηγός χρήσης: MySQL Manager Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail &

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης για τον φοιτητή

Εγχειρίδιο χρήσης για τον φοιτητή Εγχειρίδιο χρήσης για τον φοιτητή 1 Αρχική οθόνη Όταν κάποιος χρήστης εισέρχεται για πρώτη φορά στο σύστημα εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη/σελίδα: Στα αριστερά της οθόνης εμφανίζεται η φόρμα σύνδεσης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Έργο: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με κωδικό ΟΠΣ296121 Υπο-έργο 5: Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου

Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου Αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα υποβολή δείτε το κεφάλαιο 3.2 των Οδηγιών Χρήσης. Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται τα βήματα που

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ.... 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ... 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

και εμφανίζεται η φόρμα αναζήτησης των εκκρεμοτήτων. Στο πεδίο "Κατάσταση" επιλέγουμε "Σε εκκρεμότητα" και πατάμε ανάκτηση.

και εμφανίζεται η φόρμα αναζήτησης των εκκρεμοτήτων. Στο πεδίο Κατάσταση επιλέγουμε Σε εκκρεμότητα και πατάμε ανάκτηση. Σύμφωνο συμβίωσης Σενάριο Ο κύριος Καραγιάννης Νικόλαος που είναι δημότης Αλίμου (στην πατρική του μερίδα), συνάπτει σύμφωνο συμβίωσης με την κυρία Θανοπούλου Ελένη το οποίο καταχωρείται στο ληξιαρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής Μέσω της εφαρμογής Academia Financials Έσοδα - Έξοδα η Data Communication σας δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάξετε δεδομένα μεταξύ των λιανικών πωλήσεων των επιχειρήσεων - πελατών σας και των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα