Οδηγίες για την ασφάλεια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες για την ασφάλεια"

Transcript

1 Εγχειρίδιο χρήσης

2 Οδηγίες για την ασφάλεια Υποδείξεις ασφαλείας Τα φυλλάδια τεκμηρίωσης και ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιούν σύμβολα γραφικών που δείχνουν πώς να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα με ασφάλεια. Οι υποδείξεις και το νοήμά τους είναι το εξής. Βεβαιωθείτε ότι τα κατανοείτε σωστά προτού διαβάσετε τον οδηγό. Προειδοποίησ η Προσοχή Το παρόν σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες που, αν τις αγνοήσετε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο λόγω λανθασμένου χειρισμού. Το παρόν σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες που, αν τις αγνοήσετε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές λόγω λανθασμένου χειρισμού. Υποδείξεις γενικών πληροφοριών Προσοχή s g [Όνομα] Όνομα μενού Υποδεικνύει περιεχόμενο το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στο βιντεοπροβολέα. Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες και οδηγίες, χρήσιμες για το χρήστη, σχετικά με ένα θέμα. Υποδεικνύει μια σελίδα στην οποία ο χρήστης μπορεί να βρει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα. Υποδεικνύει ότι στο γλωσσάρι όρων δίνεται επεξήγηση για την υπογραμμισμένη ή τις υπογραμμισμένες λέξεις μπροστά από αυτό το σύμβολο. Βλ. την ενότητα "Γλωσσάρι" στο κεφάλαιο "Παράρτημα". s "Γλωσσάρι" σελ.243 Υποδεικνύει το όνομα ενός κουμπιού στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου. Παράδειγμα: κουμπί [Esc] Υποδεικνύει τα στοιχεία του μενού Διαμόρφωση. Παράδειγμα: Επιλέξτε Φωτεινότητα από το μενού Εικόνα. Εικόνα - Φωτεινότητα

3 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για την ασφάλεια 3 Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το παρακάτω εγχειρίδιο, προτού χρησιμοποιήσετε το βιντεοπροβολέα. s Οδηγίες για την ασφάλεια Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για την εγκατάσταση Κατά την ανάρτηση του βιντεοπροβολέα από οροφή απαιτείται ένα προαιρετικό στήριγμα οροφής. s "Προαιρετικά εξαρτήματα" σελ.216 Προειδοποίηση Μην χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε το βιντεοπροβολέα σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε νερό ή βροχή ή υψηλή υγρασία, όπως σε εξωτερικούς χώρους, στο μπάνιο ή το ντους και ούτω καθεξής. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Για την ανάρτηση του βιντεοπροβολέα σε οροφή, απαιτείται ειδική μέθοδος εγκατάστασης (στήριγμα οροφής). Εάν δεν πραγματοποιηθούν σωστά οι εργασίες εγκατάστασης, ο προβολέας μπορεί να πέσει κάτω. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ατυχήματα. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στην πλησιέστερη διεύθυνση που παρέχεται στον Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson. s Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson Κατά την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα στην οροφή, βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει μέτρα για να αποτρέψετε την πτώση του, όπως π.χ. περνώντας ένα καλώδιο μέσω των χειρολαβών. Η χρήση προϊόντων συγκόλλησης στα Σημεία στερέωσης στηρίγματος οροφής για να μην χαλαρώσουν οι βίδες ή η χρήση πραγμάτων όπως λιπαντικά ή έλαια στο βιντεοπροβολέα ενδέχεται να προκαλέσει ράγισμα στο περίβλημα του βιντεοπροβολέα και ακόλουθη πτώση της συσκευής από το στήριγμα οροφής. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα ή τραυματισμό σε οποιονδήποτε βρίσκεται κάτω από το στήριγμα οροφής. Κατά την εγκατάσταση ή τη ρύθμιση του στηρίγματος οροφής, μην χρησιμοποιείτε προϊόντα συγκόλλησης για να μην χαλαρώνουν οι βίδες, ούτε έλαια ή λιπαντικά κ.λπ. Μην καλύπτετε τη Σχισμή αερισμού ή τη Σχισμή εξαερισμού του βιντεοπροβολέα. Αν καλυφθεί οποιαδήποτε από τις σχισμές, η εσωτερική θερμοκρασία θα μπορούσε να αυξηθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα μπροστά από το φακό. Αν προγραμματίσετε το βιντεοπροβολέα ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα, τυχόν εύφλεκτα αντικείμενα που βρίσκονται μπροστά από το φακό μπορεί να πιάσουν φωτιά. Μην δένετε το καλώδιο τροφοδοσίας και τα άλλα καλώδια σύνδεσης μαζί. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Χρησιμοποιείτε μόνο την καθορισμένη τάση παροχής τροφοδοσίας. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

4 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για την ασφάλεια 4 Προειδοποίηση Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό του καλωδίου τροφοδοσίας. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Προσέξτε τα ακόλουθα κατά το χειρισμό του καλωδίου τροφοδοσίας. - Μην συνδέσετε πολλαπλά καλώδια τροφοδοσίας σε μια ενιαία ηλεκτρική πρίζα. - Μην συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας εάν έχουν κολλήσει σε αυτό τυχόν ξένες ουσίες, όπως σκόνη. - Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το καλώδιο τροφοδοσίας εντελώς μέσα. - Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. - Μην τραβάτε το καλώδιο, όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι το κρατάτε από το φις. Προσοχή Μην τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα σε ασταθή επιφάνεια, όπως σε ασταθές τραπέζι ή κεκλιμένη επιφάνεια. Κατά την κάθετη προβολή, τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα κατάλληλα ώστε να αποτρέπεται η πτώση του βιντεοπροβολέα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Προσέξτε τα ακόλουθα κατά το χειρισμό του καλωδίου τροφοδοσίας. - Μην τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας. - Μην τοποθετείτε τυχόν βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. - Μην λυγίζετε, στρίβετε ή τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με βία. - Μην δρομολογείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε συσκευές θέρμανσης. Όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια περιοχή όπου η τάση παροχής τροφοδοσίας είναι μικρότερη από 120 V, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία παρέχεται από πρίζα με περισσότερα από 15 A. Μην μοιράζετε την πρίζα που χρησιμοποιείτε για το βιντεοπροβολέα σε άλλες συσκευές.

5 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για την ασφάλεια 5 Προσοχή Μην τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα σε θέση που είναι εκτεθειμένη σε δονήσεις ή κραδασμούς. Μην τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα κοντά σε γραμμή υψηλής τάσης ή σε αντικείμενο που παράγει μαγνητισμό. Διαφορετικά, ο βιντεοπροβολέας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τον βιντεοπροβολέα σε θέση η οποία είναι εκτεθειμένη σε ακραίες θερμοκρασίες. Επίσης, αποφύγετε τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα σε θέση η οποία είναι εντός των ακόλουθων ορίων θερμοκρασίας λειτουργίας ή αποθήκευσης. - Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 έως +50 C* (Χωρίς συμπύκνωση) - Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -10 έως +60 C (Χωρίς συμπύκνωση) Προσοχή Κατά την προβολή με το βιντεοπροβολέα σε κλίση, μην τον γέρνετε περισσότερο από την καθορισμένη γωνία. Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία ή ατυχήματα. Γωνία κλίσης (στην περίπτωση χρήσης τυπικής λάμπας) * Σε υψόμετρο από 0 έως m, η θερμοκρασία λειτουργίας είναι 0 έως +50 C όταν η επιλογή Καταν. ενέργειας έχει οριστεί σε ECO ή Ενδασφάλιση θερμοκ και 0 έως +45 C όταν έχει οριστεί σε Κανονικό. Σε υψόμετρο από 0 έως m, η θερμοκρασία λειτουργίας είναι 0 έως +45 C όταν η επιλογή Καταν. ενέργειας έχει οριστεί σε ECO ή Ενδασφάλιση θερμοκ και 0 έως +40 C όταν έχει οριστεί σε Κανονικό. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υψόμετρο ίσο ή μεγαλύτερο των μέτρων, ορίστε τη ρύθμιση Λειτ. Μεγ. Υψομ. στην ένδειξη Ενεργό. s Εκτεταμένη - Λειτουργία - Λειτ. Μεγ. Υψομ. σελ.134 Μην χρησιμοποιείτε ανάποδα το βιντεοπροβολέα. Η χρήση του βιντεοπροβολέα σε γωνίες που δεν υποδεικνύονται στα παραπάνω σχήματα ενδέχεται να τον καταστρέψει ή να προκαλέσει ατύχημα. Για τις συνθήκες λειτουργίας κατά την τοποθέτηση της Μονάδα λάμπας (για χρήση κατακόρυφου προσανατολισμού), δείτε τα ακόλουθα. s "Σημειώσεις για τον κατακόρυφο προσανατολισμό προβολής" σελ.7 Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει την Κατεύθυνση. Διαφορετικά διάρκεια ζωής της λάμπας ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά. s "Ορισμός της επιλογής κατεύθυνση" σελ.32 Η χρήση του βιντεοπροβολέα σε ακατάλληλη γωνία ή η εσφαλμένη ρύθμιση του μενού Διαμόρφωση προκαλεί δυσλειτουργίες και μειώνει το χρόνο ζωής των οπτικών μερών.

6 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για την ασφάλεια 6 Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα κενό τουλάχιστον τόσο πλατύ όσο φαίνεται στην παρακάτω εικόνα ανάμεσα στον τοίχο και τη Σχισμή εξαερισμού και τη Σχισμή αερισμού. Σχισμή εξαερισμού Σχισμή αερισμού Προσοχή Όταν εγκαθιστάτε το βιντεοπροβολέα επάνω σε μια επιφάνεια εκτός από το δάπεδο, χρησιμοποιήστε τα τέσσερα σημεία στερέωσης στηρίγματος οροφής για να ασφαλίσετε το βιντεοπροβολέα. Μην αφαιρείτε ποτέ τις λαβές. Εάν χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα χωρίς λαβές, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία. Κατά την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα στην οροφή, αφαιρέστε τα άκρα στήριξης και τοποθετήστε τα παρεχόμενα καλύμματα άκρων. Κατά τη ρύθμιση πολλών βιντεοπροβολέων, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα κενό τουλάχιστον τόσο πλατύ όσο φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, ανάμεσα στους βιντεοπροβολείς. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η θερμότητα από τη Σχισμή εξαερισμού δεν οδηγείται στη Σχισμή αερισμού. Μην τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα απευθείας επάνω σε άλλο βιντεοπροβολέα. Οι στηρίξεις τοποθετούνται και αφαιρούνται. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι στηρίξεις αποσυνδέονται αν επεκταθούν για περισσότερο από 10 mm. Αφού αφαιρέσετε τις στηρίξεις, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα παρεχόμενα καλύμματα άκρων. Μην χρησιμοποιείτε τις οπές των βιδών για τις στηρίξεις προκειμένου να ασφαλίσετε το βιντεοπροβολέα ή να προσαρτήσετε άλλες βίδες και ούτω καθεξής. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθούν δυσλειτουργίες. Συνιστάται η ρύθμιση της εστίασης, του ζουμ και της μετακίνησης του φακού τουλάχιστον 20 λεπτά αφού ξεκινήσετε την προβολή, καθώς οι εικόνες δεν είναι σταθερές αμέσως μόλις ενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα. Κατά την προσαρμογή της κάθετης μετατόπισης φακού, προσαρμόστε μετακινώντας την εικόνα από κάτω προς τα επάνω. Αν προσαρμοστεί από επάνω προς τα κάτω, η θέση της εικόνας ενδέχεται να μετακινηθεί ελαφρώς μετά την προσαρμογή.

7 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για την ασφάλεια 7 Σημειώσεις για τον κατακόρυφο προσανατολισμό προβολής Για την προβολή σε κατακόρυφο προσανατολισμό απαιτείται ένα προαιρετικό πλαίσιο. s "Προαιρετικά εξαρτήματα" σελ.216 Προσοχή Κατά την προβολή σε κατακόρυφο προσανατολισμό, προσαρτήστε τις μονάδες λάμπας (για χρήση κατακόρυφου προσανατολισμού) και στη Λάμπα 1 και στη Λάμπα 2. Εάν δεν χρησιμοποιούνται ειδικές λάμπες, ο βιντεοπροβολέας δεν ψύχεται σωστά και ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία. s "Προαιρετικά εξαρτήματα" σελ.216 Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το βιντεοπροβολέα με τη Σχισμή αερισμού στραμμένη προς τα κάτω. Εάν η Σχισμή αερισμού είναι στραμμένη προς τα επάνω, ο βιντεοπροβολέας δεν ψύχεται σωστά και ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία. Γωνία κλίσης Η χρήση του βιντεοπροβολέα σε γωνίες που δεν υποδεικνύονται στα παραπάνω σχήματα ενδέχεται να τον καταστρέψει ή να προκαλέσει ατύχημα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το βιντεοπροβολέα με τη Σχισμή αερισμού στραμμένη προς τα κάτω και ότι υπάρχει ένα κενό τουλάχιστον τόσο πλατύ όσο φαίνεται στην παρακάτω εικόνα ανάμεσα στο βιντεοπροβολέα και το δάπεδο και ούτω καθεξής.

8 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για την ασφάλεια 8 Δεν μπορείτε να περιστρέψετε την κατεύθυνση της οθόνης για το μενού, το μήνυμα και ούτω καθεξής. Κατά την προβολή σε κατακόρυφο προσανατολισμό, δεν χρειάζεται να ορίσετε την επιλογή Κατεύθυνση. Η επιλογή Καταν. ενέργειας είναι απενεργοποιημένη. s Ρυθμίσεις - Καταν. ενέργειας σελ.132 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για τη χρήση Προειδοποίηση Μην καλύπτετε τη Σχισμή αερισμού ή τη Σχισμή εξαερισμού του βιντεοπροβολέα. Αν καλυφθεί οποιαδήποτε από τις σχισμές, η εσωτερική θερμοκρασία θα μπορούσε να αυξηθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην κοιτάζετε μέσα στο φακό κατά τη διάρκεια της προβολής. Προσοχή Μην τοποθετείτε αντικείμενα που πιθανώς να παραμορφωθούν ή διαφορετικά να φθαρούν λόγω της θερμότητας κοντά στη Σχισμή εξαερισμού και μην έχετε το πρόσωπο ή τα χέρια σας κοντά στη σχισμή κατά τη διάρκεια της προβολής. Προσοχή Μην απενεργοποιείτε και ενεργοποιείτε ξανά αμέσως τη συσκευή επανειλημμένα. Η συχνή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της λάμπας. Αφαιρείτε τη μονάδα φακού μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο. Αν εισέλθουν σκόνες ή ρύποι στο βιντεοπροβολέα, η ποιότητα προβολής θα υποβαθμιστεί ή ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία. Προσπαθήστε να μην αγγίζετε το τμήμα του φακού με τα χέρια ή τα δάχτυλά σας. Η λιπαρότητα από τα δάχτυλα στην επιφάνεια του φακού υποβαθμίζει την ποιότητα προβολής. Φυλάξτε το βιντεοπροβολέα με τη μονάδα φακού προσαρτημένη. Εάν ο βιντεοπροβολέας φυλαχθεί χωρίς τη μονάδα φακού, μπορεί να εισέλθουν σκόνη και ρύποι στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα και να προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία ή χαμηλότερη ποιότητα προβολής. Μην αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα με την μπροστινή πλευρά στραμμένη προς τα επάνω. Κατά την αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο. Εάν οι μπαταρίες παραμείνουν στο τηλεχειριστήριο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή.

9 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για την ασφάλεια 9 Σημειώσεις σχετικά με τη μεταφορά Στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα υπάρχουν πολλά γυάλινα μέρη και εξαρτήματα ακριβείας. Για να αποφευχθούν οι ζημιές λόγω χτυπημάτων κατά τη μεταφορά, ο χειρισμός του βιντεοπροβολέα θα πρέπει να γίνεται ως εξής. Προσοχή Ο βιντεοπροβολέας δεν θα πρέπει να μεταφέρεται από ένα μόνο άτομο. Χρειάζονται δύο άτομα για την αποσυσκευασία ή τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα. Προσοχή Κατά τη μετακίνηση σε κοντινό σημείο - Απενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια. - Τοποθετήστε το κάλυμμα στο φακό. Κατά τη μεταφορά Αφού ελέγξετε τα βήματα που αναφέρονται στην ενότητα "Κατά τη μετακίνηση σε κοντινό σημείο", προχωρήστε στις ακόλουθες προετοιμασίες και, στη συνέχεια, συσκευάστε το βιντεοπροβολέα. - Αποσύρετε τις στηρίξεις για την αποθήκευση. - Αφαιρέστε τη μονάδα φακού εάν έχει προσαρτηθεί διαφορετικός προαιρετικός φακός από τον απλό φακό ζουμ. Συνδέστε τον απλό φακό ζουμ, εάν ο βιντεοπροβολέας διαθέτει ενσωματωμένο φακό. Εάν ο βιντεοπροβολέας δεν διαθέτει φακό, συνδέστε το κάλυμμα που βρισκόταν στο στήριγμα του φακού όταν αγοράσατε το βιντεοπροβολέα. - Οι κάθετες και οριζόντιες μετατόπισης φακού είναι τοποθετημένες στο κέντρο. - Τυλίξτε το βιντεοπροβολέα γερά με υλικό συσκευασίας για να τον προστατεύσετε από κραδασμούς και τοποθετήστε τον σε ένα κουτί από σκληρό χαρτόνι. Φροντίστε να ενημερώσετε τη μεταφορική εταιρεία ότι πρόκειται για εξοπλισμό ακριβείας.

10 Περιεχόμενα 10 Οδηγίες για την ασφάλεια... 2 Εισαγωγή Ονόματα και Λειτουργίες Εξαρτημάτων Μπροστινή/Επάνω πλευρά...15 Οπίσθια...16 Βάση...17 Διασύνδεση...18 Πίνακας ελέγχου...20 Τηλεχειριστήριο...21 Αντικατάσταση μπαταριών του τηλεχειριστηρίου...25 Εύρος λειτουργίας τηλεχειριστηρίου...26 Προετοιμασία του βιντεοπροβολέα Εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα Προσάρτηση της μονάδας φακού του βιντεοπροβολέα...28 Τοποθέτηση...28 Αφαίρεση...30 Τοποθέτηση και αφαίρεση του Κάλυμμα διασύνδεσης...31 Αφαίρεση...31 Τοποθέτηση...31 Ρυθμίσεις εγκατάστασης Ορισμός της επιλογής κατεύθυνση Αλλαγή της κατεύθυνσης της εικόνας (Προβολή)...33 Επιλογή της λάμπας...33 Ρυθμίσεις οθόνης...34 Προσαρμογή της θέσης της εικόνας στην προβαλλόμενη οθόνη Δοκιμαστικό μοτίβο...36 Ρύθμιση της θέσης της εικόνας προβολής (Lens shift)...37 Ρύθμιση της κλίσης της προβαλλόμενης εικόνας (για τυπική εγκατάσταση) Ρύθμιση του Zoom...40 Ρύθμιση της εστίασης...40 Κατά τη χρήση του φακού ζουμ μικρού βεληνεκούς ELPLU Ρυθμίσεις αναγνωριστικού...42 Ρύθμιση της επιλογής Αναγν. βιντεοπροβ Έλεγχος της επιλογής Αναγν. βιντεοπροβ...42 Ρύθμιση του αναγνωριστικού τηλεχειριστηρίου...43 Σύνδεση συσκευών Σύνδεση υπολογιστή...44 Σύνδεση συσκευών προέλευσης εικόνας Σύνδεση με εξωτερική οθόνη...47 Σύνδεση καλωδίου LAN...48 Σύνδεση HDBseT Trnsmitter...49 Εγκατάσταση Μονάδα ασύρματου LAN (ELPAP07)...50 Χρήση του Quick Wireless Connection USB Key...51 Ομαδική ρύθμιση Ρύθμιση χρησιμοποιώντας μονάδα flsh USB...53 Αποθήκευση ρυθμίσεων στη μονάδα flsh USB...53 Αντικατοπτρισμός των αποθηκευμένων ρυθμίσεων σε άλλους βιντεοπροβολείς...55 Ρύθμιση με σύνδεση του υπολογιστή και του βιντεοπροβολέα με καλώδιο USB...57 Αποθήκευση ρυθμίσεων σε έναν υπολογιστή...57 Αντικατοπτρισμός των αποθηκευμένων ρυθμίσεων σε άλλους βιντεοπροβολείς...58 Σε περίπτωση αποτυχίας της ρύθμισης...60 Βασική χρήση Προβολή εικόνων Αυτόματος εντοπισμός εισερχόμενων σημάτων εισόδου και αλλαγή της εικόνας προβολής (Serch)...62 Εναλλαγή στην επιθυμητή εικόνα...63 Ρύθμιση των εικόνων προβολής Διόρθωση παραμόρφωσης στην εικόνα προβολής...64 Οριζόντιο/Κάθετο τραπέζιο...65 Quick Corner Κυρτή επιφάνεια...67

11 Περιεχόμενα 11 Διόρθωση σημείου...70 Γωνιακός τοίχος...72 Επιλογή της ποιότητας προβολής (Επιλογή της Λειτ. Χρώματος)...76 Ρύθμιση Αυτόματο διάφραγμα...77 Αλλαγή αναλογίας της προβαλλόμενης εικόνας...78 Μέθοδοι αλλαγής...78 Ρύθμιση της εικόνας...82 Ρύθμιση των επιλογών Απόχρωση, Καθαρότητα και Φωτεινότητα Ρύθμιση Γάμμα...83 Διαβάθμιση πλαισίου (Μόνο στο EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB- Z9870U/EB-Z9750U) Προβολή εικόνων 3D...85 Χρήσιμες Λειτουργίες Λειτουργία πολλαπλής προβολής Προετοιμασία Μείξη άκρων Ρυθμίστε την περιοχή επικάλυψης των εικόνων (Μείξη άκρων)...88 Διόρθωση της φωτεινότητας...90 Προσαρμογή της ισορροπίας χρώματος...92 Συνδυασμός Εικόνες σε κλίμακα...97 Λειτουργίες προβολής Ταυτόχρονη προβολή δύο εικόνων (Split Screen)...99 Διαδικασίες λειτουργίας...99 Περιορισμοί κατά την προβολή χωρισμένης οθόνης Προσωρινή απόκρυψη της εικόνας (Κλείστρο) Πάγωμα της εικόνας (Πάγωμα) Μεγέθυνση τμήματος της εικόνας (E-Zoom) Αποθήκευση Λογότυπου Χρήστη Λειτουργία μνήμης Αποθήκευση/Φόρτωση/Διαγραφή της μνήμης Λειτουργία χρονοδιαγράμματος Ρύθμιση της ώρας Αποθήκευση χρονοδιαγράμματος Ρύθμιση χρονοδιαγράμματος Ρελέ λάμπας Έλεγχος χρονοδιαγράμματος Επεξεργασία χρονοδιαγράμματος Λειτουργίες Ασφαλείας Διαχείριση χρηστών (Προστ. με κωδ. πρόσβ.) Παραλλαγές της λειτουργίας Προστ. με κωδ. πρόσβ Ρύθμιση της λειτουργίας Προστ. με κωδ. πρόσβ Εισαγωγή του Κωδικού Πρόσβασης Λειτουργία περιορισμού Κλειδ Λειτουρ Κλείδ. λειτ. φακού Κλείδωμα κουμπιών τηλεχειριστηρίου Αντικλεπτικό κλείδωμα Τοποθέτηση του κλειδώματος καλωδίου Μενού Διαμόρφωση Χρήση του Μενού Διαμόρφωση Κατάλογος Λειτουργιών Πίνακας του μενού Διαμόρφωση Μενού Δίκτυο Εικόνα Μενού Σήμα Μενού Μενού Ρυθμίσεις Εκτεταμένη Μενού Δίκτυο Μενού Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία του μενού Δίκτυο Λειτουργίες εικονικού πληκτρολογίου Βασικό μενού Ασύρματο LAN Μενού Οθόνη "Αναζ.σημείου πρόσβ." Μενού Ασφάλεια Μενού Ενσύρματο δίκτυο LAN

12 Περιεχόμενα 12 Μενού Ηλ. ταχυδ Μενού Άλλα Μηδενισμός Μενού Πληροφ. Μενού (Μόνο εμφάνιση) Μηδενισμός Μενού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Χρήση της Βοήθειας Ανάγνωση των ενδεικτικών λυχνιών Ανάγνωση της οθόνης κατάστασης Έλεγχος της κατάστασης Κατανόηση της οθόνης Ρύθμιση της οθόνης (LCD) Επεξηγήσεις του περιεχομένου της οθόνης Επίλυση Προβλημάτων Προβλήματα με τις εικόνες Δεν εμφανίζεται καμία εικόνα Οι κινούμενες εικόνες δεν εμφανίζονται Η προβολή σταματά αυτόματα Εμφανίζεται το μήνυμα Δεν υποστηρίζεται Εμφανίζεται αυτό το μήνυμα Απουσία σήματος Οι εικόνες είναι θολές, χωρίς εστίαση ή παραμορφωμένες Οι εικόνες εμφανίζουν παρεμβολές ή παραμόρφωση Η εικόνα υπερβαίνει τα όρια (μεγάλη), ή είναι μικρή, ή οι αναλογίες εικόνας δεν είναι κατάλληλες, ή η εικόνα είναι ανεστραμμένη Τα χρώματα της εικόνας δεν είναι σωστά Οι εικόνες είναι σκοτεινές Προβλήματα κατά την έναρξη της προβολής Ο βιντεοπροβολέας δεν ενεργοποιείται Άλλα προβλήματα Το τηλεχειριστήριο δεν ενεργοποιείται Δεν εμφανίζεται τίποτα στην εξωτερική οθόνη Θέλω να αλλάξω τη γλώσσα των μηνυμάτων και των μενού Δεν λαμβάνεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρόλο που εντοπίζεται πρόβλημα στη λειτουργία του βιντεοπροβολέα Εμφανίζεται το μήνυμα Η μπαταρία για τη χρονομέτρηση εξαντλείται Δεν είναι δυνατή η αλλαγή ρυθμίσεων με χρήση προγράμματος περιήγησης στο web Event ID Συντήρηση Καθαρισμός Καθαρισμός Eπιφάνειας Bιντεοπροβολέα Καθαρισμός Φακού Καθαρισμός του Φίλτρο αέρα Αντικατάσταση Αναλώσιμων Αντικατάσταση λάμπας Περίοδος αντικατάστασης λάμπας Διαδικασία αντικατάστασης της λάμπας Μηδενισμός χρόνου λειτουργίας λάμπας Αντικατάσταση Φίλτρο αέρα Περίοδος αντικατάστασης φίλτρου αέρα Διαδικασία αντικατάστασηςφίλτρο αέρα Συντήρηση εικόνας Ευθυγράμ πίνακα Ομοιομορφ χρώματος Παράρτημα Παρακολούθηση και έλεγχος Πληροφορίες για το EsyMP Monitor Πληροφορίες για το Messge Brodcsting Αλλαγή ρυθμίσεων με πρόγραμμα περιήγησης στο web (Έλεγχος Web) Ρύθμιση του βιντεοπροβολέα Εμφάνιση της οθόνης Έλεγχος Web

13 Περιεχόμενα 13 Χρήση της λειτουργίας Χρήση της λειτουργίας Ειδ.μ.ηλ.ταχ. για την αναφορά προβλημάτων Ανάγνωση μηνυμάτων ειδοποίησης σφάλματος Διαχείριση με SNMP Εμφάνιση της οθόνης Web Remote Λειτουργία του φακού Εντολές ESC/VP Κατάλογος εντολών Διάταξη καλωδίων Πληροφορίες για το PJLink Πληροφορίες για το Crestron RoomView Λειτουργία του βιντεοπροβολέα από τον υπολογιστή Προαιρετικά Εξαρτήματα και Αναλώσιμα Προαιρετικά εξαρτήματα Αναλώσιμα Μέγεθος οθόνης και Απόσταση προβολής για το μοντέλο EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U/EB-Z9750U/EB- Z11000W/EB-Z9900W/EB-Z9800W Βασικός φακός ζουμ ELPLS Φακός ζουμ μικρού βεληνεκούς ELPLU Ευρύς φακός πίσω προβολής ELPLR Ευρύς φακός ζουμ ELPLW Φακός ζουμ μεσαίου βεληνεκούς ELPLM Φακός ζουμ μεσαίου βεληνεκούς ELPLM Φακός ζουμ μεγάλου βεληνεκούς ELPLL Αποστάσεις προβολής για μοντέλο EB-Z11005/EB-Z11000/EB-Z Βασικός φακός ζουμ ELPLS Φακός ζουμ μικρού βεληνεκούς ELPLU Ευρύς φακός πίσω προβολής ELPLR Ευρύς φακός ζουμ ELPLW Φακός ζουμ μεσαίου βεληνεκούς ELPLM Φακός ζουμ μεσαίου βεληνεκούς ELPLM Φακός ζουμ μεγάλου βεληνεκούς ELPLL Υποστηριζόμενες οθόνες Υποστηριζόμενοι τύποι ανάλυσης Σήματα υπολογιστή (αναλογικό RGB) Component video Composite video Σήματα εισόδου από τη θύρα εισόδου DVI-D, τη θύρα εισόδου HDMI και τη θύρα HDBseT* Σήματα εισόδου από τη θύρα εισόδου SDI(Μόνο στο EB-Z10005U/EB-Z10000U/ EB-Z9875U/EB-Z9870U) Προδιαγραφές Γενικές Προδιαγραφές Βιντεοπροβολέα Όψη Γλωσσάρι Γενικές Σημειώσεις Πληροφορίες ονομασιών και συμβολισμών Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα Ευρετήριο

14 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό επεξηγούνται τα ονόματα κάθε εξαρτήματος.

15 Ονόματα και Λειτουργίες Εξαρτημάτων 15 Οι εικόνες στον παρόντα οδηγό αφορούν βιντεοπροβολείς με το βασικό φακό ζουμ ELPLS04. Μπροστινή/Επάνω πλευρά Όνομα Λειτουργία A Λαβές Χρησιμοποιήστε αυτές τις χειρολαβές κατά τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα. Επίσης, μπορείτε να περάσετε ένα αντικλεπτικό καλώδιο ασφαλείας μέσω της λαβής για να ασφαλίσετε το βιντεοπροβολέα. s "Τοποθέτηση του κλειδώματος καλωδίου" σελ.123 B Υποδοχή ασφαλείας( ) Η υποδοχή ασφαλείας είναι συμβατή με το σύστημα ασφαλείας Microsver της Kensington. s "Τοποθέτηση του κλειδώματος καλωδίου" σελ.123 Όνομα C Σχισμή αερισμού (Φίλτρο αέρα) D μπροστινά άκρα στήριξης Λειτουργία Αναρροφά αέρα για την εσωτερική ψύξη του βιντεοπροβολέα. Η σκόνη που συγκεντρώνεται εδώ μπορεί να προκαλέσει άνοδο της εσωτερικής θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα προβλήματα στη λειτουργία και μείωση της διάρκειας ζωής για τον οπτικό μηχανισμό. Φροντίστε να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα. s "Καθαρισμός του Φίλτρο αέρα" σελ.188 s "Αντικατάσταση Φίλτρο αέρα" σελ.196 Κατά την τοποθέτηση σε γραφείο, περιστρέψτε το άκρο στήριξης για να το προεκτείνετε και να το μαζέψετε ώστε να ρυθμίσετε την οριζόντια κλίση. Τα μπροστινά άκρα στήριξης μπορούν να αφαιρεθούν κατά την τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα σε οροφή. s "Ρύθμιση της κλίσης της προβαλλόμενης εικόνας (για τυπική εγκατάσταση)" σελ.39 E Απομακρ. δέκτης Λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο. s "Εύρος λειτουργίας τηλεχειριστηρίου" σελ.26 F Κάλυμμα διασύνδεσης Αφαιρέστε αυτό το κάλυμμα για να συνδέσετε καλώδια στις θύρες στο εσωτερικό κατά τη σύνδεση του βιντεοπροβολέα με εξοπλισμό βίντεο. s "Διασύνδεση" σελ.18 s "Τοποθέτηση και αφαίρεση του Κάλυμμα διασύνδεσης" σελ.31 G Φακός προβολής Μέσω αυτού γίνεται η προβολή των εικόνων. H I Διακόπτης αφαίρεσης καλύμματος διασύνδεσης Διακόπτης αφαίρεσης καλύμματος διασύνδεσης Χρησιμοποιήστε τον κατά την αφαίρεση του καλύμματος διασύνδεσης. s "Τοποθέτηση και αφαίρεση του Κάλυμμα διασύνδεσης" σελ.31 Χρησιμοποιήστε τον κατά την αφαίρεση του καλύμματος διασύνδεσης. s "Τοποθέτηση και αφαίρεση του Κάλυμμα διασύνδεσης" σελ.31

16 Ονόματα και Λειτουργίες Εξαρτημάτων 16 J Όνομα Υποδοχή δρομολόγησης καλωδίου (επάνω) Λειτουργία Αφαιρέστε το κάλυμμα και περάστε το καλώδιο προς τα επάνω μέσα από εδώ. s "Τοποθέτηση και αφαίρεση του Κάλυμμα διασύνδεσης" σελ.31 Οπίσθια K Κάλυμμα αντικατάστασης φακού Αφαιρέστε το κατά την προσάρτηση ή την αφαίρεση του φακού. s "Προσάρτηση της μονάδας φακού του βιντεοπροβολέα" σελ.28 L Σημεία στερέωσης στηρίγματος οροφής (4 σημεία) Εδώ συνδέετε το προαιρετικό στήριγμα οροφής όταν θέλετε να αναρτήσετε το βιντεοπροβολέα σε οροφή. s "Προαιρετικά εξαρτήματα" σελ.216 Όνομα Λειτουργία A Σχισμή εξαερισμού (Κάλυμμα λάμπας) Σχισμή εξαερισμού για τον αέρα που χρησιμοποιείται για την εσωτερική ψύξη του βιντεοπροβολέα. Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα για να αντικαταστήσετε τις λάμπες του βιντεοπροβολέα. B Οπίσθια στήριξη Κατά την τοποθέτηση σε γραφείο, περιστρέψτε το άκρο στήριξης για να το προεκτείνετε και να το μαζέψετε ώστε να ρυθμίσετε την οριζόντια κλίση. Τα μπροστινά άκρα στήριξης μπορούν να αφαιρεθούν κατά την τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα σε οροφή. s "Ρύθμιση της κλίσης της προβαλλόμενης εικόνας (για τυπική εγκατάσταση)" σελ.39 C Μοχλός ανοίγματος καλύμματος λάμπας Χρησιμοποιήστε αυτό το μοχλό για να ανοίξετε το κάλυμμα λάμπας. s "Αντικατάσταση λάμπας" σελ.191 D Απομακρ. δέκτης Λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο. s "Εύρος λειτουργίας τηλεχειριστηρίου" σελ.26

17 Ονόματα και Λειτουργίες Εξαρτημάτων 17 Όνομα Λειτουργία E Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης Το χρώμα των ενδεικτικών λυχνιών, καθώς και το αν αναβοσβήνουν ή παραμένουν αναμμένες, υποδεικνύει την κατάσταση του βιντεοπροβολέα. s "Ανάγνωση των ενδεικτικών λυχνιών" σελ.155 F Πίνακας ελέγχου s "Πίνακας ελέγχου" σελ.20 Βάση A B C Όνομα Υποδοχή δρομολόγησης καλωδίου (κάτω) μπροστινά άκρα στήριξης οπίσθια άκρα στήριξης Λειτουργία Αφαιρέστε το κάλυμμα και περάστε το καλώδιο προς τα κάτω μέσα από εδώ. s "Τοποθέτηση και αφαίρεση του Κάλυμμα διασύνδεσης" σελ.31 s "Ρύθμιση της κλίσης της προβαλλόμενης εικόνας (για τυπική εγκατάσταση)" σελ.39 s "Ρύθμιση της κλίσης της προβαλλόμενης εικόνας (για τυπική εγκατάσταση)" σελ.39

18 Ονόματα και Λειτουργίες Εξαρτημάτων 18 Διασύνδεση Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες θύρες, αφαιρώντας το κάλυμμα διασύνδεσης. Για πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση του κάλυμμα διασύνδεσης και τη σύνδεση του εξοπλισμού βίντεο, δείτε τα ακόλουθα. s "Τοποθέτηση και αφαίρεση του Κάλυμμα διασύνδεσης" σελ.31 s "Σύνδεση συσκευών" σελ.44 Όνομα Λειτουργία B Θύρα εισόδου BNC Για αναλογικά σήματα RGB από έναν υπολογιστή και σήματα component video από άλλες πηγές βίντεο. C Θύρα εισόδου Video Για σήματα composite video από πηγές εικόνας. D Θύρα εισόδου S-Video Για σήματα S-video από πηγές εικόνας. E F Θύρα εισόδου Computer Συγκρατητής καλωδίων Για αναλογικά σήματα RGB από έναν υπολογιστή και σήματα component video από άλλες πηγές βίντεο. Εισαγάγετε τον παρεχόμενο σφιγκτήρα καλωδίων σε αυτό το σημείο για να αποτρέψετε την αστοχία του καλωδίου. G Είσοδος τροφοδοσίας Συνδέει το καλώδιο τροφοδοσίας στο βιντεοπροβολέα. Το σχήμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του βιντεοπροβολέα σας. A Όνομα Θύρα εισόδου SDI (Μόνο στο EB- Z10005U/EB- Z10000U/EB-Z9875U/ EB-Z9870U) Λειτουργία Είσοδος σημάτων SDI από εξοπλισμό βίντεο. H Θύρα Remote Συνδέει το προαιρετικό Σετ καλωδίου τηλεχειριστηρίου και δέχεται σήματα από το τηλεχειριστήριο. Όταν το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου είναι συνδεδεμένο στη θύρα αυτή, ο απομακρυσμένος δέκτης του βιντεοπροβολέα είναι απενεργοποιημένος. s "Προαιρετικά εξαρτήματα" σελ.216 I Θύρα RS-232C Όταν χειρίζεστε το βιντεοπροβολέα από υπολογιστή, συνδέστε τον με τον υπολογιστή με ένα καλώδιο RS-232C. s "Σειριακή σύνδεση" σελ.209

19 Ονόματα και Λειτουργίες Εξαρτημάτων 19 Όνομα Λειτουργία J Θύρα Service Αυτή η θύρα χρησιμοποιείται από το προσωπικό συντήρησης για τον έλεγχο του βιντεοπροβολέα. Αυτή χρησιμοποιείται για τις ρυθμίσεις ομάδας. s "Ομαδική ρύθμιση" σελ.52 K Θύρα μονάδας ασύρματου LAN Συνδέει την προαιρετική Μονάδα ασύρματου LAN. s "Εγκατάσταση Μονάδα ασύρματου LAN (ELPAP07)" σελ.50 Συνδέει το προαιρετικό Quick Wireless Connection USB Key. s "Χρήση του Quick Wireless Connection USB Key" σελ.51 Αυτή χρησιμοποιείται για τις ρυθμίσεις ομάδας. s "Ομαδική ρύθμιση" σελ.52 L Θύρα Monitor out Γίνεται εκπομπή αναλογικών σημάτων RGB τα οποία λαμβάνονται από τη θύρα Computer ή τη θύρα BNC σε μια εξωτερική οθόνη. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη για σήματα component video ή άλλα σήματα που εισάγονται από οποιαδήποτε άλλη θύρα εκτός της θύρας εισόδου Computer ή της θύρας εισόδου BNC. s "Διάταξη καλωδίων" σελ.209 M Θύρα εισόδου HDMI Είσοδος σημάτων εικόνας από εξοπλισμό βίντεο και υπολογιστές συμβατούς με HDMI. Ο βιντεοπροβολέας αυτός είναι συμβατός με HDCPg. N Όνομα Συγκρατητής καλωδίων Λειτουργία Εισαγάγετε τον παρεχόμενο σφιγκτήρα καλωδίων HDMI σε αυτό το σημείο ώστε να μην αποσυνδεθεί το καλώδιο HDMI. O Θύρα εισόδου DVI-D Πραγματοποιείται είσοδος των σημάτων DVI-D του υπολογιστή. P Θύρα LAN Συνδέει ένα καλώδιο LAN για σύνδεση σε δίκτυο. s "Σύνδεση καλωδίου LAN" σελ.48 Q Θύρα HDBseT Συνδέει ένα καλώδιο LAN με τον προαιρετικό HDBseT Trnsmitter. s "Σύνδεση HDBseT Trnsmitter" σελ.49

20 Ονόματα και Λειτουργίες Εξαρτημάτων 20 Πίνακας ελέγχου Όνομα Λειτουργία A Κουμπί [ ] Πιέστε για την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα. B Κουμπί [t] Πιέστε για την απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα. C Κουμπιά αλλαγής εισόδου Πιέστε για αλλαγή σε σήματα από κάθε θύρα εισόδου. s "Εναλλαγή στην επιθυμητή εικόνα" σελ.63 Το κουμπί [SDI] διατίθεται μόνο στο EB-Z10005U/EB- Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U. D Κουμπί [Auto] Αν πατηθεί κατά την προβολή αναλογικών σημάτων RGB από τη θύρα εισόδου Computer ή τη θύρα BNC, μπορείτε αυτόματα να βελτιστοποιήσετε τις λειτουργίες Ιχνηλάτηση, Συγχρονισμός και Θέση. Όνομα Λειτουργία E Κουμπί [Lens Shift] Πατήστε το για να ρυθμίσετε τη μετακίνηση του φακού. s "Ρύθμιση της θέσης της εικόνας προβολής (Lens shift)" σελ.37 Εάν πατηθεί για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα, η θέση του φακού επιστρέφει προς το κέντρο. F Κουμπί [Zoom] Πατήστε το για να ρυθμίσετε το ζουμ. s "Ρύθμιση του Zoom" σελ.40 G Κουμπί [Focus] Πατήστε το για να ρυθμίσετε την εστίαση. s "Ρύθμιση της εστίασης" σελ.40 H Κουμπί [Shutter] Πιέστε για την προσωρινή ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των σημάτων. s "Προσωρινή απόκρυψη της εικόνας (Κλείστρο)" σελ.102 I Κουμπί [Test Pttern] Εμφανίζεται ένα δοκιμαστικό μοτίβο. s "Δοκιμαστικό μοτίβο" σελ.36 J Κουμπί [ ] Αν πατηθεί όταν εμφανίζεται το μενού Διαμόρφωση ή η οθόνη Βοήθεια, καθορίζει ένα στοιχείο ή μετακινείται στο επόμενο επίπεδο. s "Χρήση του Μενού Διαμόρφωση" σελ.125 K Κουμπιά [ ][ ][ ] Πατήστε το για να ρυθμίσετε την εστίαση, το ζουμ και τη μετακίνηση του φακού. [ ] s "Ρύθμιση της θέσης της εικόνας προβολής (Lens shift)" σελ.37 s "Ρύθμιση του Zoom" σελ.40 s "Ρύθμιση της εστίασης" σελ.40 Αν πατηθεί όταν εμφανίζεται το μενού Διαμόρφωση ή η οθόνη "Βοήθεια", επιλέγονται στοιχεία μενού και τιμές ρυθμίσεων. s "Χρήση του Μενού Διαμόρφωση" σελ.125 L Κουμπί [Esc] Πιέστε για διακοπή της τρέχουσας λειτουργίας. Αν πατηθεί όταν εμφανίζεται το μενού Διαμόρφωση, τότε επιστρέφει στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. s "Χρήση του Μενού Διαμόρφωση" σελ.125

21 Ονόματα και Λειτουργίες Εξαρτημάτων 21 Όνομα Λειτουργία M Κουμπί [ ] Πιέστε για την προσωρινή ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των κουμπιών του πίνακα ελέγχου και της οθόνης κατάστασης. N Κουμπί [ ] Πιέστε για την εμφάνιση της οθόνης Κλειδ Λειτουρ, απ' όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις ώστε να κλειδώσετε τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου. s "Λειτουργία περιορισμού" σελ.120 O Κουμπιά [ ][ ][ ] Πιέστε για να επιλέξετε τα στοιχεία μενού και τις τιμές ρυθμίσεων για την οθόνη κατάστασης για να [ ] παρακολουθείτε την κατάσταση του βιντεοπροβολέα. P Οθόνη κατάστασης Εμφανίζει την κατάσταση του βιντεοπροβολέα με πληροφορίες χαρακτήρα. s "Ανάγνωση της οθόνης κατάστασης" σελ.166 Q Κουμπί [Menu] Πιέστε για εμφάνιση και κλείσιμο του μενού Διαμόρφωση. s "Χρήση του Μενού Διαμόρφωση" σελ.125 Τηλεχειριστήριο

22 Ονόματα και Λειτουργίες Εξαρτημάτων 22 Όνομα Λειτουργία A Κουμπί [ ] Πιέστε για την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα. B Κουμπί [t] Πιέστε για την απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα. C Κουμπιά αλλαγής εισόδου Πιέστε για αλλαγή σε σήματα από κάθε θύρα εισόδου. s "Εναλλαγή στην επιθυμητή εικόνα" σελ.63 Το κουμπί [SDI] διατίθεται μόνο στο EB-Z10005U/EB- Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U. D Κουμπί [Aspect] Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, αλλάζει η κατάσταση λειτουργίας αναλογίας. s "Αλλαγή αναλογίας της προβαλλόμενης εικόνας" σελ.78 E Κουμπί [Auto] Αν πατηθεί κατά την προβολή αναλογικών σημάτων RGB από τη θύρα εισόδου Computer ή τη θύρα BNC, μπορείτε αυτόματα να βελτιστοποιήσετε τις λειτουργίες Ιχνηλάτηση, Συγχρονισμός και Θέση. F Κουμπί [Freeze] Πιέστε για την παύση ή την κατάργηση παύσης των εικόνων. s "Πάγωμα της εικόνας (Πάγωμα)" σελ.103 G Κουμπί [Test Pttern] Εμφανίζεται ένα δοκιμαστικό μοτίβο. s "Δοκιμαστικό μοτίβο" σελ.36 H Κουμπί [Lens Shift] Πατήστε το για να ρυθμίσετε τη μετακίνηση του φακού. s "Ρύθμιση της θέσης της εικόνας προβολής (Lens shift)" σελ.37 Εάν πατηθεί για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα, η θέση του φακού επιστρέφει προς το κέντρο. I Κουμπί [Zoom] Πατήστε το για να ρυθμίσετε το ζουμ. s "Ρύθμιση του Zoom" σελ.40 J Κουμπί [Menu] Πιέστε για εμφάνιση και κλείσιμο του μενού Διαμόρφωση. s "Χρήση του Μενού Διαμόρφωση" σελ.125 Όνομα K Κουμπιά [ ][ ][ ] [ ] Λειτουργία Πατήστε το για να ρυθμίσετε την εστίαση, το ζουμ και τη μετακίνηση του φακού. s "Ρύθμιση της θέσης της εικόνας προβολής (Lens shift)" σελ.37 s "Ρύθμιση του Zoom" σελ.40 s "Ρύθμιση της εστίασης" σελ.40 Όταν εμφανίζεται το μενού Διαμόρφωση ή η οθόνη "Βοήθεια", με το πάτημα αυτών των κουμπιών επιλέγονται τα στοιχεία των μενού και οι τιμές της ρύθμισης. s "Χρήση του Μενού Διαμόρφωση" σελ.125 Κατά τη χρήση του προαιρετικού ασύρματου δέκτη ποντικιού, με το πάτημα αυτών των κουμπιών μετακινείται ο δείκτης. s "Προαιρετικά εξαρτήματα" σελ.216 L Κουμπί [ ] Αν πατηθεί όταν εμφανίζεται το μενού Διαμόρφωση ή η οθόνη Βοήθεια, καθορίζει ένα στοιχείο ή μετακινείται στο επόμενο επίπεδο. s "Χρήση του Μενού Διαμόρφωση" σελ.125 Ενεργεί σαν το αριστερό κουμπί του ποντικιού, όταν χρησιμοποιείτε τον προαιρετικό δέκτη ασύρματου ποντικιού. s "Προαιρετικά εξαρτήματα" σελ.216 M Κουμπί [Split] Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η εικόνα αλλάζει και είτε προβάλλει ταυτόχρονα δύο εικόνες χωρίζοντας την οθόνη στα δύο την προβαλλόμενη οθόνη είτε προβάλλει κανονικά μία εικόνα. s "Ταυτόχρονη προβολή δύο εικόνων (Split Screen)" σελ.99 N Κουμπιά [Pge] [[][]] Κατά την προβολή εικόνων από κάποιον υπολογιστή συνδεδεμένο μέσω δικτύου, πραγματοποιείται μετακίνηση στο προηγούμενο ή το επόμενο αρχείο εικόνας. Αν χρησιμοποιείτε τον προαιρετικό δέκτη ασύρματου ποντικιού, μπορείτε να αλλάξετε τη σελίδα του αρχείου PowerPoint πατώντας τα κουμπιά Pge up/pge down.

23 Ονόματα και Λειτουργίες Εξαρτημάτων 23 Όνομα O Κουμπί [User 1] Κουμπί [User 2] Κουμπί [User 3] Λειτουργία Επιλέξτε ένα στοιχείο που χρησιμοποιείται συχνά μεταξύ των εννέα διαθέσιμων στοιχείων του μενού Διαμόρφωση και αντιστοιχίστε το σε ένα από αυτά τα κουμπιά. s "Μενού Ρυθμίσεις" σελ.132 P Κουμπιά αριθμών Εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης. s "Ρύθμιση της λειτουργίας Προστ. με κωδ. πρόσβ." σελ.118 Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να καταχωρήσετε αριθμούς στις ρυθμίσεις Δίκτυο από το μενού Διαμόρφωση. Q Κουμπί [ID] Κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί και πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε το αναγνωριστικό του βιντεοπροβολέα που θέλετε να χειρίζεστε από το τηλεχειριστήριο. s "Ρυθμίσεις αναγνωριστικού" σελ.42 R Διακόπτης [ID] Πιέστε αυτόν το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε (On)/ απενεργοποιήσετε (Off) τις ρυθμίσεις αναγνωριστικού του τηλεχειριστηρίου. s "Ρυθμίσεις αναγνωριστικού" σελ.42 S Θύρα τηλεχειριστηρίου Συνδέει το προαιρετικό Σετ καλωδίου τηλεχειριστηρίου και μεταδίδει σήματα από το τηλεχειριστήριο. s "Προαιρετικά εξαρτήματα" σελ.216 Όταν το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου είναι συνδεδεμένο σε αυτήν την απομακρυσμένη θύρα, η Φωτοεκπέμπου-σα περιοχή τηλεχειριστηρίου είναι απενεργοποιημένη. T Κουμπί [Help] Πιέστε για εμφάνιση και κλείσιμο της οθόνης "Βοήθεια", η οποία παρέχει συμβουλές σχετικά με προβλήματα που πιθανώς να αντιμετωπίσετε. s "Χρήση της Βοήθειας" σελ.154 Όνομα Λειτουργία U Κουμπί [Num] Κρατήστε αυτό το κουμπί πατημένο και πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να καταχωρήσετε κωδικούς πρόσβασης και αριθμούς. s "Ρύθμιση της λειτουργίας Προστ. με κωδ. πρόσβ." σελ.118 V Κουμπιά [E-Zoom] [z][x] Πιέστε για μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας χωρίς να αλλάζει το μέγεθος της προβολής. s "Μεγέθυνση τμήματος της εικόνας (E-Zoom)" σελ.104 W Κουμπί [Defult] Ενεργοποιείται όταν εμφανίζεται η ένδειξη "[Defult]: Μηδενισμός" στον οδηγό μενού Διαμόρφωση. Οι ρυθμίσεις που υφίστανται προσαρμογή επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους. s "Χρήση του Μενού Διαμόρφωση" σελ.125 X Κουμπί [Esc] Πιέστε για διακοπή της τρέχουσας λειτουργίας. Αν πατηθεί όταν εμφανίζεται το μενού Διαμόρφωση, μετακινείται στο προηγούμενο επίπεδο. s "Χρήση του Μενού Διαμόρφωση" σελ.125 Ενεργεί σαν το δεξί κουμπί του ποντικιού, όταν χρησιμοποιείτε τον προαιρετικό δέκτη ασύρματου ποντικιού. s "Προαιρετικά εξαρτήματα" σελ.216 Y Κουμπί [Focus] Πατήστε το για να ρυθμίσετε την εστίαση. s "Ρύθμιση της εστίασης" σελ.40 Z Κουμπί [Shutter] Πιέστε για την προσωρινή ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εικόνας. s "Προσωρινή απόκρυψη της εικόνας (Κλείστρο)" σελ.102 Κουμπί [Color Mode] Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, αλλάζει η λειτουργία χρώματος. s "Επιλογή της ποιότητας προβολής (Επιλογή της Λειτ. Χρώματος)" σελ.76

24 Ονόματα και Λειτουργίες Εξαρτημάτων 24 Όνομα Λειτουργία b Κουμπί [Serch] Πιέστε για αλλαγή στην επόμενη πηγή εισόδου η οποία αποστέλλει μια εικόνα. s "Αυτόματος εντοπισμός εισερχόμενων σημάτων εισόδου και αλλαγή της εικόνας προβολής (Serch)" σελ.62 c Κουμπί [ ] Πιέστε για το φωτισμό των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται στο σκοτάδι. d Ενδεικτική λυχνία Η λυχνία ανάβει όταν εκπέμπονται σήματα από το τηλεχειριστήριο. e Φωτοεκπέμπου-σα περιοχή τηλεχειριστηρίου Γίνεται εκπομπή των σημάτων τηλεχειριστηρίου. Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες απλώς πατώντας ένα από τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Λειτουργία Επιλογή των ρυθμίσεων ασφαλείας του κωδικού πρόσβασης. s "Διαχείριση χρηστών (Προστ. με κωδ. πρόσβ.)" σελ.117 Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα ορισμένων λειτουργιών των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου. s "Λειτουργία περιορισμού" σελ.120 Προετοιμασία των ρυθμίσεων για τον Απομακρ. δέκτης στο μενού Διαμόρφωση. (Ενεργοποιεί κάθε Απομακρυσμένος δέκτης για αυτόν το βιντεοπροβολέα.) Ορισμός Κρατήστε πατημένο το κουμπί [Freeze] για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται η οθόνη Προστ. κωδ. πρόσβ. και μπορείτε να επιλέξετε διάφορες ρυθμίσεις. Κρατήστε πατημένο το κουμπί [Help] για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα. Κρατήστε πατημένο το κουμπί [Menu] για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα.

25 Ονόματα και Λειτουργίες Εξαρτημάτων 25 Λειτουργία Υποδεικνύει τα στοιχεία του μενού Διαμόρφωση που χρησιμοποιούνται συχνά. Ορισμός Πιέστε το κουμπί [User1], [User2] ή [User3]. Μπορείτε να ορίσετε το στοιχείο μενού που θέλετε να εκχωρήσετε σε κάθε κουμπί από το Κουμπί χρήστη. s Ρυθμίσεις - Κουμπί χρήστη σελ.132 Μπορούν να αντιστοιχηθούν τα ακόλουθα στοιχεία. Καταν. ενέργειας, Πληροφ., Προοδευτ. σάρωση, Διόρθ. γεωμετρίας, Πολλαπλή προβολή, Ανάλυση, Μνήμη, Επεξεργ. εικόνων ή Απεικόν. στην οθόνη Όταν πατήσετε το κουμπί για το οποίο έχει εκχωρηθεί η λειτουργία Απεικόν. στην οθόνη, το μενού ή τα μηνύματα δεν εμφανίζονται στην οθόνη. Όταν πατηθεί το ίδιο κουμπί, εμφανίζονται ξανά. Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Απεικόν. στην οθόνη, δεν είναι δυνατή η λειτουργία του μενού Διαμόρφωση (εκτός από την επιλογή Λειτ. Χρώματος και την πηγή εισόδου). Αντικατάσταση μπαταριών του τηλεχειριστηρίου Αν για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση, το τηλεχειριστήριο αρχίσει να ανταποκρίνεται με καθυστέρηση ή πάψει να λειτουργεί, μπορεί να σημαίνει ότι οι μπαταρίες του έχουν εξασθενήσει. Μόλις συμβεί αυτό, αντικαταστήστε τις με καινούριες μπαταρίες. Έχετε διαθέσιμες δύο αλκαλικές μπαταρίες ή μπαταρίες μαγγανίου μεγέθους ΑΑ. Δεν είναι δυνατή η χρήση άλλων μπαταριών εκτός των αλκαλικών μπαταριών ή των μπαταριών μαγγανίου μεγέθους ΑΑ. Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το παρακάτω εγχειρίδιο, προτού χειριστείτε τις μπαταρίες. s Οδηγίες για την ασφάλεια Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών. Απελευθερώστε το άγκιστρο του καλύμματος της θήκης μπαταριών και ανασηκώστε το κάλυμμα.

26 Ονόματα και Λειτουργίες Εξαρτημάτων 26 b Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με καινούριες. Εύρος λειτουργίας τηλεχειριστηρίου c Προσοχή Ελέγξτε τις θέσεις των ενδείξεων (+) και (-) στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών για να βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε σωστά τις μπαταρίες. Αν οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος να σημειωθεί ανάφλεξη ή διαρροή προκαλώντας πυρκαγιά, τραυματισμό ή υλική ζημιά. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα των μπαταριών. Πιέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

27 Προετοιμασία του βιντεοπροβολέα Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης του βιντεοπροβολέα και η σύνδεση των πηγών προβολής.

28 Εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα 28 Προσάρτηση της μονάδας φακού του βιντεοπροβολέα Τοποθέτηση Προσοχή Μην τοποθετείτε τη μονάδα φακού όταν το τμήμα εισαγωγής του φακού του βιντεοπροβολέα είναι στραμμένο προς τα πάνω. Μπορεί να εισέλθουν σκόνες ή ρύποι στο βιντεοπροβολέα. Προσπαθήστε να μην αγγίζετε το τμήμα του φακού με τα χέρια ή τα δάχτυλά σας. Η λιπαρότητα από τα δάχτυλα στην επιφάνεια του φακού υποβαθμίζει την ποιότητα προβολής. Για να βεβαιωθείτε ότι η διόρθωση για την επιλογή Τραπέζιο εκτελείται σωστά, ορίστε την επιλογή Τύπος φακού στο μενού Διαμόρφωση, σύμφωνα με το φακό που χρησιμοποιείτε. s Εκτεταμένη - Λειτουργία - Σύνθ. ρυθμίσεις - Τύπος φακού σελ.134 Αφαιρέστε το κάλυμμα αντικατάστασης φακού. Πιέστε ελαφρώς το κάλυμμα αντικατάστασης φακού. Όταν ανασηκωθεί το πίσω μέρος, αφαιρέστε το κάλυμμα αντικατάστασης φακού.

29 Εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα 29 b Στρέψτε το μοχλό ασφάλισης αριστερόστροφα. d Ενώ κρατάτε τη μονάδα φακού σταθερά, περιστρέψτε το μοχλό κλειδώματος δεξιόστροφα έως εώς ότου κλειδώσει. Ελέγξτε ότι ο φακός δεν μπορεί να αφαιρεθεί. c Εισαγάγετε τη μονάδα φακού μέσα στο τμήμα εισαγωγής φακού με το λευκό κύκλο του φακού στο πάνω μέρος. e Προσαρτήστε το κάλυμμα αντικατάστασης φακού.

30 Εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα 30 Αφαίρεση Προσοχή Κατά την αντικατάσταση της μονάδας φακού, απενεργοποιήστε πρώτα την τροφοδοσία. Εάν έχει εκτελεστεί μετατόπιση του φακού, ρυθμίστε τη μετατόπιση του φακού στο κέντρο πριν την αντικατάσταση της μονάδας φακού. s "Ρύθμιση της θέσης της εικόνας προβολής (Lens shift)" σελ.37 b Ενώ κρατάτε τη μονάδα φακού σταθερά, περιστρέψτε το μοχλό κλειδώματος αριστερόστροφα έως ότου ξεκλειδώσει. Τραβήξτε τη μονάδα φακού προς τα έξω καθώς απελευθερώνεται. Αφαιρέστε το κάλυμμα αντικατάστασης φακού. Πιέστε ελαφρώς το κάλυμμα αντικατάστασης φακού. Όταν ανασηκωθεί το πίσω μέρος, αφαιρέστε το κάλυμμα αντικατάστασης φακού.

31 Εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα 31 Τοποθέτηση και αφαίρεση του Κάλυμμα διασύνδεσης Αφαιρέστε το κάλυμμα διασύνδεσης πριν από την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα ώστε να είναι ευκολότερη η σύνδεση του καλωδίου μετά την εγκατάσταση. Τοποθέτηση Αφαιρέστε το πάνω κάλυμμα κατά το πέρασμα των συνδεδεμένων καλωδίων από επάνω. Αφαιρέστε το κάτω κάλυμμα κατά το πέρασμα των συνδεδεμένων καλωδίων από κάτω. Αφαίρεση Ενώ πιέζετε το διακόπτη προς τα επάνω, πατήστε το κουμπί στο πλάι και τραβήξτε το κάλυμμα διασύνδεσης ευθεία προς τα έξω. b Πιέστε το κάλυμμα διασύνδεσης κατά μήκος του οδηγού μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

32 Εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα 32 Ρυθμίσεις εγκατάστασης Ορισμός της επιλογής κατεύθυνση Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ορίστε την επιλογή Κατεύθυνση από το μενού Διαμόρφωση σύμφωνα με την κάθετη γωνία εγκατάστασης. d Πιέστε τα κουμπιά [ ][ ] για να επιλέξετε τη γωνία εγκατάστασης με βάση την κατεύθυνση του βιντεοπροβολέα και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί [ ]. Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά την επιλογή Κατεύθυνση. Διαφορετικά διάρκεια ζωής της λάμπας ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά. Κατά την προβολή σε κατακόρυφο προσανατολισμό, δεν χρειάζεται να ορίσετε την επιλογή Κατεύθυνση. Πιέστε το κουμπί [ ] για την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα. Αν οι εικόνες δεν είναι εστιασμένες, πατήστε το κουμπί [Focus] για την προσαρμογή. s "Ρύθμιση της εστίασης" σελ A B C D E Προς τα επάνω Επάνω υπό γωνία Κανονικό Κάτω υπό γωνία Προς τα κάτω b c Πατήστε το κουμπί [Menu]. Επιλέξτε τη ρύθμιση Κατεύθυνση από την επιλογή Εκτεταμένη. 3 4 e 5 Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις, πιέστε το κουμπί [Menu].

33 Εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα 33 Αλλαγή της κατεύθυνσης της εικόνας (Προβολή) Μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση της εικόνας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Προβολή από το μενού Διαμόρφωση. s Εκτεταμένη - Προβολή σελ.134 Όταν χρησιμοποιείται η επιλογή Πρόσθια, οι κατευθύνσεις της εικόνας για κάθε λειτουργία προβολής έχουν ως εξής. Πρόσθια (προεπιλογή) Πρόσθια/Ανάποδα Επιλογή της λάμπας Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επιλέξτε τις λάμπες που θέλετε να ενεργοποιήσετε με βάση τη χρήση ή την κατάσταση. b c Κατά την προβολή, πατήστε το κουμπί [Menu]. Επιλέξτε Επιλογή λάμπας από το μενού Εκτεταμένη. Επιλέξτε τη λάμπα που θα ενεργοποιηθεί, και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [ ]. Η λάμπα ενεργοποιείται ανάλογα με την επιλογή. Οπίσθια Οπίσθια/Ανάποδα Διπλή (προεπιλογή) Μονή Ενεργοποιούνται και η Λάμπα 1 και η Λάμπα 2. Όταν καεί μία από τις λάμπες, η άλλη λάμπα παραμένει ενεργοποιημένη. Όταν ο βιντεοπροβολέας είναι ενεργοποιημένος, ενεργοποιείται η λάμπα με το μικρότερο συνολικό χρόνο λειτουργίας. Όταν καεί μία από τις λάμπες, η άλλη λάμπα ενεργοποιείται. Λάμπα 1 Η Λάμπα 1 ενεργοποιείται. Όταν καεί η Λάμπα 1, ενεργοποιείται η Λάμπα 2. Λάμπα 2 Η Λάμπα 2 ενεργοποιείται. Όταν καεί η Λάμπα 2, ενεργοποιείται η Λάμπα 1.

34 Εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα 34 d Πατήστε το κουμπί [Menu] για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις. Μπορείτε να καθορίσετε την ημερομηνία και την ώρα και να γίνεται αυτόματα εναλλαγή της λάμπας. s "Λειτουργία χρονοδιαγράμματος" σελ.109 Περίπου 120 δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων Επιλογή λάμπας, δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ρύθμισης Επιλογή λάμπας ή η απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα. Σημειώστε ότι η αλλαγή των ρυθμίσεων για Επιλογή λάμπας σε σύντομο χρονικό διάστημα ενδέχεται να υποβαθμίσει την ποιότητα της λάμπας ή να προκαλέσει δυσλειτουργία. Κατά την εκτέλεση της επιλογής Πολλαπλή προβολή, ορίστε τη ρύθμιση Διπλή. Όταν εμφανίζεται στο βιντεοπροβολέα ένα πρόβλημα ή μια προειδοποίηση, μπορεί να μην είστε σε θέση να ορίσετε τη ρύθμιση Επιλογή λάμπας. Όταν μειώνεται η φωτεινότητα της λάμπας από Ενδασφάλιση θερμοκ, δεν μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση Επιλογή λάμπας. s Ρυθμίσεις - Καταν. ενέργειας σελ.132 Ρυθμίσεις οθόνης Ορίστε την επιλογή Τύπος οθόνης σύμφωνα με το λόγο διαστάσεων της οθόνης που χρησιμοποιείται. Η περιοχή όπου εμφανίζεται η εικόνα αντιστοιχεί στο σχήμα της οθόνης. Οι b c d ρυθμίσεις για το στοιχείο Τύπος οθόνης κατά το χρόνο της αγοράς έχουν ως εξής: Βιντεοπροβολέας WUXGA/WXGA: 16:10 Βιντεοπροβολέας XGA: 4:3 Κατά την προβολή, πατήστε το κουμπί [Menu]. s "Χρήση του Μενού Διαμόρφωση" σελ.125 Επιλέξτε τη ρύθμιση Εμφάνιση από την επιλογή Εκτεταμένη. Επιλέξτε τη ρύθμιση Τύπος οθόνης από την επιλογή Οθόνη. Επιλέξτε τις αναλογίες εικόνας από τις επιλογές 4:3, 16:9 και 16:10. Το σχήμα του δοκιμαστικού μοτίβου φόντου αλλάζει ανάλογα με τη ρύθμιση.

35 Εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα 35 e Πατήστε το κουμπί [Menu] για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις. Όταν αλλάζετε τη ρύθμιση Τύπος οθόνης, προσαρμόζετε παράλληλα το λόγο διαστάσεων για την προβαλλόμενη εικόνα. s "Αλλαγή αναλογίας της προβαλλόμενης εικόνας" σελ.78 Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζει το Messge Brodcsting (ένα πρόσθετο του EsyMP Monitor). Προσαρμογή της θέσης της εικόνας στην προβαλλόμενη οθόνη Αν υπάρχουν περιθώρια ανάμεσα στο άκρο της εικόνας και στο πλαίσιο της προβαλλόμενης οθόνης, μπορείτε να προσαρμόσετε τη θέση της εικόνας λόγω της ρύθμισης Τύπος οθόνης. Η ρύθμιση Θέση οθόνης δεν επιδέχεται προσαρμογής στις ακόλουθες περιστάσεις. Εάν χρησιμοποιείτε ένα βιντεοπροβολέα WUXGA/WXGA και η επιλογή Τύπος οθόνης έχει οριστεί σε 16:10 Εάν χρησιμοποιείτε ένα βιντεοπροβολέα XGA και η επιλογή Τύπος οθόνης έχει οριστεί σε 4:3 Παράδειγμα: Εάν χρησιμοποιείτε ένα βιντεοπροβολέα WUXGA/WXGA και η επιλογή Τύπος οθόνης έχει οριστεί σε 4:3 Μπορείτε να μετακινήσετε την εικόνα προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. b c d Κατά την προβολή, πατήστε το κουμπί [Menu]. s "Χρήση του Μενού Διαμόρφωση" σελ.125 Επιλέξτε τη ρύθμιση Εμφάνιση από την επιλογή Εκτεταμένη. Επιλέξτε τη ρύθμιση Θέση οθόνης από την επιλογή Οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά [ ][ ][ ][ ] για να προσαρμόσετε τη θέση της εικόνας. Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα θέση εμφάνισης χρησιμοποιώντας το δοκιμαστικό μοτίβο φόντου.

36 Εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα 36 e Πατήστε το κουμπί [Menu] για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις. Δοκιμαστικό μοτίβο Ένα δοκιμαστικό μοτίβο μπορεί να εμφανιστεί για να ρυθμίσετε την κατάσταση προβολής χωρίς να συνδέσετε εξοπλισμό βίντεο. Το σχήμα του δοκιμαστικού μοτίβου εξαρτάται από τη ρύθμιση της επιλογής Τύπος οθόνης. Ορίστε πρώτα την επιλογή Τύπος οθόνης. s "Ρυθμίσεις οθόνης" σελ.34 b Πατήστε το κουμπί [Test Pttern] κατά τη διάρκεια της προβολής. Πατήστε τα κουμπιά [ ][ ] του τηλεχειριστηρίου ή το κουμπί [ ] του πίνακα ελέγχου για να αλλάξετε το δοκιμαστικό μοτίβο. Χρήση του τηλεχειριστηρίου Με χρήση του πίνακα ελέγχου

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό Εγχειρίδιο χρήσης Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό Υποδείξεις ασφαλείας Τα φυλλάδια τεκμηρίωσης και ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιούν σύμβολα γραφικών που δείχνουν πώς να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό Εγχειρίδιο χρήσης Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό Υποδείξεις ασφαλείας Τα φυλλάδια τεκμηρίωσης και ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιούν σύμβολα γραφικών που δείχνουν πώς να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του κάθε εγχειριδίου

Χρήση του κάθε εγχειριδίου Εγχειρίδιο χρήσης Οργάνωση του εγχειριδίου και σύμβολα που περιλαμβάνονται σε αυτό Χρήση του κάθε εγχειριδίου Τα εγχειρίδια για αυτόν το βιντεοπροβολέα είναι οργανωμένα με τον τρόπο που ακολουθεί. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 2. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον οδηγό αυτό. Εισαγωγή στο βιντεοπροβολέα σας. Χρήση βασικών χαρακτηριστικών του βιντεοπροβολέα

Περιεχόμενα 2. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον οδηγό αυτό. Εισαγωγή στο βιντεοπροβολέα σας. Χρήση βασικών χαρακτηριστικών του βιντεοπροβολέα Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα 2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον οδηγό αυτό Εισαγωγή στο βιντεοπροβολέα σας Χαρακτηριστικά βιντεοπροβολέα... 9 Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση...9 Ευέλικτη συνδεσιμότητα...9

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό Εγχειρίδιο χρήσης Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό Υποδείξεις ασφαλείας Τα φυλλάδια τεκμηρίωσης και ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιούν σύμβολα γραφικών που δείχνουν πώς να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό Εγχειρίδιο χρήσης Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό Υποδείξεις ασφαλείας Τα φυλλάδια τεκμηρίωσης και ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιούν σύμβολα γραφικών που δείχνουν πώς να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του κάθε εγχειριδίου

Χρήση του κάθε εγχειριδίου Εγχειρίδιο χρήσης Οργάνωση του εγχειριδίου και σύμβολα που περιλαμβάνονται σε αυτό Χρήση του κάθε εγχειριδίου Τα εγχειρίδια για αυτόν το βιντεοπροβολέα είναι οργανωμένα με τον τρόπο που ακολουθεί. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό Εγχειρίδιο χρήσης Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό Υποδείξεις ασφαλείας Τα φυλλάδια τεκμηρίωσης και ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιούν σύμβολα γραφικών που δείχνουν πώς να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης

PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενα συσκευασίας... 3 Προετοιμασία για εγκατάσταση... 4 Συνθήκες περιβάλλοντος... 4 Οδηγίες για την επιφάνεια... 5 Εγκατάσταση κάμερας στο βιντεοπροβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

P5601N T091 ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ

P5601N T091 ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ 2101201010_31-P5601N 105 148 mm P5601N T091 ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ www.emos.eu Θερμοστάτης Θερμοστάτης T091 έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Σημαντικό Πριν από την πρώτη χρήση,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Φλας FL-36R. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Ηλεκτρονικό Φλας FL-36R. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Ηλεκτρονικό Φλας FL-36R GR Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Ονόματα των εξαρτημάτων Φλας Προειδοποίηση απαίτησης gσελ. 20 Περιοχή εκπομπής φωτός Περιοχή εκπομπής φωτός φωτισμού αυτόματης εστίασης gσελ. 23, 27

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου Έγχρωμο πιεστήριο C75 της Xerox Συνοπτικός Οδηγός Έναρξης

Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου Έγχρωμο πιεστήριο C75 της Xerox Συνοπτικός Οδηγός Έναρξης Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου 2013 2012 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Το Xerox και το Xerox με το εικονιστικό σήμα αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων Γρήγορη αναφορά Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης χαρτιού σε θήκες 250 και 550 φύλλων καθώς και στον μη αυτόματο τροφοδότη. Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα