Συγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1

2 ΙΛ ΒΙΒΛΙΥ: Η ΥΓΕΙ ΚΙ Η ΦΛΕΙ Η ΒΙΜΗΧΙ υγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση πασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copyright IDEC Ε..Ε., 2000 Ηρώων ολυτεχνείου ειραιάς ηλ.: , Fax: ISBN Επιτρέπεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του βιβλίου με οποιοδήποτε μέσο (φωτοτυπία, εκτύπωση, μικροφίλμ, αποθήκευση σε αρχείο πληροφοριών ή άλλη μηχανική ή ηλεκτρονική μέθοδο) με αναφορά της πηγής, εκτός από την περίπτωση της εμπορικής εκμετάλευσης. Η αναπαραγωγή ή επανέκδοση για εμπορική εκμετάλευση απαγορεύεται χωρίς την έγκραφη άδεια του συγγραφέα. Εκτύπωση Offset - Βιβλιοδεσία: Λεωνίδας Γιαννούλης Γραφικές έχνες εοσοίκων 54 - ειραιάς ηλ/fax:

3 Ρ Λ Γ Η περιφρούρηση της υγείας και η ασφάλεια στην εργασία αποτελούν πρωταρχικά δικαιώματα των εργαζομένων. ι κίνδυνοι επιβάρυνσης της υγείας με επαγγελματικές ασθένειες ή εμφάνισης ατυχημάτων στην εργασία είναι υπαρκτοί και μπορούν να έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στο εισόδημα, την ποιότητα ζωής ακόμα και αυτή την ίδια τη ζωή των εργαζομένων. ο Ελληνικό κράτος και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα αυτά έχουν θεσπίσει σειρά νόμων, ροεδρικών Διαταγμάτων, δηγιών καθώς και το ώμα Επιθεωρητών Εργασίας. αρά την θέσπιση όμως σχετικού νομοθετικού πλαισίου η γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου είναι σχεδόν ανύπαρκτη. ναγνωρίζοντας τις προηγούμενες διαπιστώσεις η μοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών ωματείων προχώρησε στην κατάρτιση του παρόντος οδηγού εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων που αναφέρεται σε κρίσιμες ειδικότητες, όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. ο υλικό του βιβλίου αυτό υπάρχει στο web-site της μοσπονδίας μας στο internet στην διεύθυνση ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζομένους, τεχνικούς ασφαλείας, γιατρούς εργασίας και εργοδότες. Η ΒΕ ενδιαφέρεται να της κοινοποιηθούν οι εκτιμήσεις επαγγελματικού κινδύνου των συναδέλφων με χρήση του δηγού, προκειμένου να αγωνιστούμε μαζί για σωστότερη εφαρμογή των νόμων και καλύτερες συνθήκες εργασίας και ποιότητα ζωής. ποτελεί πεποίθησή μας ότι μόνον όταν η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου γίνει προσωπική υπόθεση του κάθε εργαζομένου τότε θα υπάρξουν και ουσιαστικές βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας και θα μειωθούν οι επαγγελματικές ασθένειες και τα ατυχήματα. ριστείδης Χατζησαββίδης ρόεδρος.β.ε. 3

4 Ε Ρ Ι Ε Χ Μ Ε σελ. 1. ΓΕΙΚ 1.1 ΕΙΓΩΓΗ Η ΕΙ Η ΥΓΕΙ ΚΙ Η ΦΛΕΙ Η ΕΡΓΙ ΜΘΕΙΚ ΛΙΙ Η ΚΓΡΦΗ ΚΙ Η ΕΚΙΜΗΗ Υ ΕΓΓΕΛΜΙΚΥ ΚΙΔΥΥ ΡΔΙΡΙΜ Ω ΗΓΩ ΚΙΔΥΥ ΡΔΙΡΙΜ Ω ΕΡΓΖΜΕΩ Υ ΕΔΕΧΕΙ ΕΚΕΘΥ Ε ΗΓΕ ΚΙΔΥΥ ΞΙΛΓΗΗ Η ΥΛΓΙΜ Υ ΚΙΔΥΥ ΛΗΨΗ ΜΕΡΩ ΕΕΞΕΗ ΚΙ ΘΕΩΡΗΗ 8 2. ΡΥΙΗ Υ "ΔΗΓΥ ΚΓΡΦΗ & ΕΚΙΜΗΗ Υ ΕΓΓΕΛΜΙΚΥ ΚΙΔΥΥ" 2.1 ΕΙΓΩΓΗ Ι ΕΙΙ "ΔΗΓ ΚΓΡΦΗ & ΕΚΙΜΗΗ Υ ΕΓΓΕΛΜΙΚΥ ΚΙΔΥΥ" ΚΙ Ω ΥΜΛΗΡΩΕΙ ΥΔΕΙΓΜ Υ "ΔΗΓΥ ΚΓΡΦΗ & ΕΚΙΜΗΗ Υ ΕΓΓΕΛΜΙΚΥ ΚΙΔΥΥ" ΡΔΕΙΓΜ ΕΦΡΜΓΗ Υ "ΔΗΓΥ ΚΓΡΦΗ & ΕΚΙΜΗΗ Υ ΕΓΓΕΛΜΙΚΥ ΚΙΔΥΥ" ΓΙ Ι ΕΙΔΙΚΗΕ: 3.1 ΞΥΓΚΛΛΗΗ ΗΛΕΚΡΥΓΚΛΛΗΗ ΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΛΕΙΜΗΧΩ ΕΦΡΜΗ 49 ΡΡΗΜ! ΡΡΗΜ 1: ΥΓΚΕΡΩΙΚ ΚΛΓ ΥΗΘΙΜΕΩ ΚΙΔΥΩ Ε ΒΙΜΗΧΙΚ ΕΡΓΙΚ ΕΡΙΒΛΛ 58! ΡΡΗΜ 2: ΕΙΛΓΗ ΜΕΩ ΜΙΚΗ ΡΙ 60 ΒΙΒΛΙΓΡΦΙ 62 4

5 1. ΓΕΙΚ 1.1 ΕΙΓΩΓΗ Η ΕΙ Η ΥΓΕΙ ΚΙ Η ΦΛΕΙ Η ΕΡΓΙ Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον αποτελεί μια μεγάλη ευθύνη. Μερίδιο στην ευθύνη αυτή έχουν: η πολιτεία, για τη θέσπιση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου και την σωστή λειτουργία των αρμοδίων οργάνων ελέγχου οι εργοδότες, στην ουσιαστική τήρηση των υποχρεώσεων τους, όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, στο να μπορέσουν να αντιληφθούν τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος και να το αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα κι ευαισθησία. ύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, ως εργατικό ατύχημα ορίζεται το εξωγενούς επίδρασης βίαιο συμβάν, το οποίο προκαλεί στον εργαζόμενο ανικανότητα για εργασία, ενώ ως επαγγελματική ασθένεια χαρακτηρίζεται η νοσηρή κατάσταση για τον οργανισμό του εργαζομένου, που οφείλεται σε βλαβερή επίδραση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. ο πρόβλημα της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία έχει επιπτώσεις: στον ίδιο τον εργαζόμενο στην επιχείρηση στο κράτος στην κοινωνία Είναι φανερό πως για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτείται προσπάθεια από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: τους εργαζομένους τα στελέχη υγείας και ασφάλειας της εργασίας τα στελέχη παραγωγής τους εργοδότες τους σχεδιαστές και μελετητές μηχανικούς το κράτος και τα αρμόδια όργανά του 5

6 ιο συγκεκριμένα, η αποτελεσματική οργάνωση της πρόληψης των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στο εργασιακό περιβάλλον μπορούμε να πούμε ότι βασίζεται: στις γνώσεις και τις εκτιμήσεις των ειδικών, δηλαδή στη δουλειά του εχνικού σφάλειας και του Γιατρού Εργασίας στην υποχρέωση και την ευαισθησία του εργοδότη στην ενημέρωση και τη συμμετοχή των εργαζομένων και των αντιπροσώπων τους (υνδικαλιστικά ωματεία, Επιτροπές Υγιεινής και σφάλειας Εργασίας) το σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι ο ρόλος του υνδικαλιστικού Κινήματος για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων για καλές συνθήκες εργασίας και για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον είναι πρωταρχικής σημασίας. Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τη συμβουλευτική υποστήριξη των ειδικών, δηλαδή του εχνικού σφάλειας και του Γιατρού Εργασίας, σε συνδυασμό και με την συμμετοχή και τον διάλογο με τους εργαζομένους. πό την αντιπαλότητα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και συνάμα αναγκαία συνεργασία ο εργοδότης προσανατολίζεται στο να πάρει κάθε φορά τα πιο αποτελεσματικά κι εφικτά μέτρα. Με την πεποίθηση ότι τα προβλήματα πρέπει να αναδεικνύονται, να εξετάζονται, να ιεραρχούνται και να προγραμματίζεται η αντιμετώπισή τους, προχωρήσαμε στην σύνταξη του «δηγού Καταγραφής & Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου». Θεωρούμε όμως σκόπιμο να τονίσουμε το ότι η καταγραφή και κυρίως η εκτίμηση των κινδύνων σε ένα εργασιακό περιβάλλον απαιτεί όχι μόνο εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά και σημαντική εμπειρία. Ευτυχώς ή δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει από τον οποιονδήποτε, είτε πρόκειται για έναν απλό εργαζόμενο ή ακόμα και για κάποιον μηχανικό ή γιατρό που δεν έχει την απαραίτητη εξειδίκευση. πό την άλλη πλευρά, είναι γνωστό ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ειδικότερα στη χώρα μας, οι εργαζόμενοι έχουν ελάχιστες και αποσπασματικές γνώσεις σε ό,τι αφορά θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και αγνοούν τόσο τη νομοθεσία, όσο και τα μέτρα προστασίας. Έτσι η σύνταξη του «δηγού Καταγραφής & Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου» έγινε με το σκεπτικό της συμβολής στην ευαισθητοποίηση και διάδοση των βασικών εννοιών της εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου σε όλα τα εμπλεκόμενα στην παραγωγική διαδικασία μέρη, αλλά και για να βοηθήσει αποτελεσματικά τους εργαζόμενους και τα σωματεία στο να μπορούν να εκτιμούν οι ίδιοι τους επαγγελματικούς κινδύνους και να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Επιπλέον, ο οδηγός αυτός μπορεί να φανεί εξίσου χρήσιμος σε ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βιοτέχνες ακόμα και μηχανικούς της παραγωγής, που πολύ συχνά επιφορτίζονται με καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας χωρίς να διαθέτουν ανάλογη σχετική εμπειρία. 1.2 ΜΘΕΙΚ ΛΙΙ ο 1989, το υμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε την οδηγία 89/391/ΕΚ "χετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία", η οποία αναφέρεται και ως δηγία - λαίσιο, με στόχο την ίση και καλύτερη προστασία των εργαζομένων στα κράτη μέλη της Ένωσης. ο κύριο χαρακτηριστικό της οδηγίας αυτής είναι ότι διατυπώνει τις γενικές αρχές που πρέπει να διέπουν τα εθνικά συστήματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στα κράτη μέλη. ι αρχές αυτές αφορούν την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας (πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων, προστασία της ασφάλειας και της υγείας, εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου και ατυχημάτων), καθώς και τις απαιτούμενες θεσμικές δομές και διαδικασίες (ενημέρωση, διαβούλευση, συμμετοχή των εργαζομένων, εκπαίδευση και κατάρτιση). την Ελλάδα η εναρμόνιση με την δηγία - λαίσιο έγινε με τα.δ. 17/96 και 159/99, στο οποίο επεκτάθηκαν οι ρυθμίσεις του.1568/85 και του.δ. 294/88 και υιοθετήθηκαν οι νέες προβλέψεις της οδηγίας. 6

7 νάμεσα στις νέες αυτές απαιτήσεις αναφέρεται και η υποχρέωση του εργοδότη να έχει στη διάθεσή του μία Γραπτή Εκτίμηση των Υφισταμένων κατά την εργασία Κινδύνων για την σφάλεια και την Υγεία των Εργαζομένων του. τόχος της εκτίμησης αυτής είναι ο προσδιορισμός και η ιεράρχηση των κινδύνων, έτσι ώστε να προγραμματιστούν με προτεραιότητες τα μέτρα εκείνα που θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την υγεία όλων των εργαζομένων, καθώς και όσων επηρεάζονται από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εκτίμηση των κινδύνων είναι μια εσωτερική διεργασία στην επιχείρηση. ραγματοποιείται από τον τεχνικό ασφαλείας, το γιατρό εργασίας, την Ε..Υ... ή Ε.Ξ.Υ..., στους οποίους ο εργοδότης παρέχει κάθε βοήθεια σε μέσα ή προσωπικό. Επίσης, απαιτείται η συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, κατά την διεξαγωγή της εκτίμησης, και η ενημέρωσή τους κατά την ολοκλήρωση της εκτίμησης και τον προγραμματισμό των προληπτικών μέτρων που κρίνονται αναγκαία. 1.3 Η ΚΓΡΦΗ ΚΙ Η ΕΚΙΜΗΗ Υ ΕΓΓΕΛΜΙΚΥ ΚΙΔΥΥ Η εκτίμηση των κινδύνων αποτελεί μια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας, με σκοπό να διαπιστωθεί: τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές ή βλάβες κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου τι μέτρα πρόληψης ή προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν για τον έλεγχο των εναπομείναντων κινδύνων. Είναι σημαντικό να γίνει σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ ηγής Κινδύνου και Κινδύνου (ή Επικινδυνότητας): ηγή Κινδύνου: Ένας υλικός παράγοντας ή μία κατάσταση που κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο Κίνδυνος ή Επικινδυνότητα: Η πιθανότητα να προκληθεί κάποιο ατύχημα (τραυματισμός ατόμου ή υλική ζημιά) σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα του αποτελέσματος. Δεν υπάρχουν ορισμένοι κανόνες για το πώς πρέπει να διεξάγεται η εκτίμηση των κινδύνων. Ωστόσο, όλες οι μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί ακολουθούν τα παρακάτω βασικά βήματα: 1. ροσδιορισμός των πηγών κινδύνου. 2. ροσδιορισμός των εργαζομένων που ενδέχεται να εκτεθούν σε πηγές κινδύνου. 3. ξιολόγηση ή υπολογισμός του κινδύνου. 4. Μέτρα που λαμβάνονται και πρόσθετα μέτρα. 5. Έλεγχος μέτρων / Επανεξέταση / ναθεώρηση ΡΔΙΡΙΜ Ω ΗΓΩ ΚΙΔΥΥ Για τον προσδιορισμό των πηγών κινδύνου απαιτείται καταρχήν παρατήρηση του εργασιακού περιβάλλοντος και ανάλυση των διαφορετικών φάσεων εργασίας και στη συνέχεια η συστηματική εξέταση κάθε φάσης εργασίας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εξέτασης και ταξινόμησης των κινδύνων, όπως για παράδειγμα: Κατά τύπο:! Φυσικοί κίνδυνοι (θόρυβος, ανεπαρκής ή ακατάλληλος φωτισμός, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, δονήσεις, ακτινοβολίες κ.λπ.)! Χημικοί κίνδυνοι (επικίνδυνες ουσίες)! Βιολογικοί κίνδυνοι (ιοί, μύκητες, μικρόβια κ.λπ.) 7

8 Κατά παράγοντα που τους προκαλεί:! Κίνδυνοι από υλικά ή εξοπλισμό (επικίνδυνες πρώτες ύλες, ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα, ακατάλληλος εξοπλισμός, ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, ελλιπής συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, σφάλματα κατά τον σχεδιασμό κ.λπ.)! Κίνδυνοι από το περιβάλλον (φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί, εργονομικοί, ψυχολογικοί, κακή οργάνωση εργασίας κ.λπ.)! Κίνδυνοι από ανθρώπινες ενέργειες (άγνοια, αμέλεια, παραλείψεις ή λάθος ενέργειες του προσωπικού κ.λπ.). Κατά δραστηριότητα:.χ. Κίνδυνοι στη φάση προετοιμασίας, παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης, παράδοσης, διάθεσης ενός προϊόντος. Κατά χώρο εργασιακής δραστηριότητας:.χ. Κίνδυνοι σε χώρους γραφείων, σε αποθήκες, σε τμήματα παραγωγής/επεξεργασίας κ.ο.κ ΡΔΙΡΙΜ Ω ΕΡΓΖΜΕΩ Υ ΕΔΕΧΕΙ ΕΚΕΘΥ Ε ΗΓΕ ΚΙΔΥΥ Για τον προσδιορισμό των εργαζομένων που ενδέχεται να εκτεθούν σε πηγές κινδύνου χρειάζεται να γίνει ομαδοποίηση των ατόμων που κάνουν την ίδια δουλειά (π.χ. χειριστές, συντηρητές, καθαριστές, υπάλληλοι γραφείου κ.λπ.) και στη συνέχεια να προσδιοριστούν άτομα πιο ευπαθή, όπως νέοι και ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, έγκυες, νεοπροσληφθέν προσωπικό, εργαζόμενοι με προβλήματα υγείας κ.ο.κ. Επίσης, πρέπει να προσδιορισθούν εργαζόμενοι σε γειτονικές θέσεις εργασίας που επηρεάζονται ΞΙΛΓΗΗ Η ΥΛΓΙΜ Υ ΚΙΔΥΥ Για τον υπολογισμό των κινδύνων ακολουθούνται ποιοτικές ή ποσοτικές μέθοδοι, ανάλογα με τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. τις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ποιοτικές μέθοδοι που είτε χαρακτηρίζουν τον κίνδυνο σαν Χαμηλό-Μεσαίο-Υψηλό, είτε τον υπολογίζουν με κάποιο απλό μαθηματικό τύπο, π.χ.: Κίνδυνος = ιθ. x οβ., όπου ιθ.: η πιθανότητα να εμφανιστεί ο κίνδυνος, οβ.: η σοβαρότητα του αποτελέσματος τις μεθόδους αυτές χρησιμοποιούνται πίνακες που δίνουν τη πιθανότητα και τη σοβαρότητα, ή το συνδυασμό τους, με κάποια διαβάθμιση. ι ποσοτικές μέθοδοι (π.χ. νάλυση Δέντρου Λαθών) χρησιμοποιούν αριθμητικά δεδομένα για την "αστοχία" εξοπλισμού, περιβάλλοντος και ανθρώπων και εφαρμόζονται συνήθως σε βιομηχανίες κινδύνου μεγάλης έκτασης. υχνά, απαιτούν μετρήσεις ή συλλογή πληροφοριών από βάσεις δεδομένων και στατιστικών στοιχείων. το στάδιο της αξιολόγησης των κινδύνων εξετάζονται και τα υφιστάμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας. ν τα μέτρα αυτά εξαλείφουν ή μειώνουν τον κίνδυνο ικανοποιώντας παράλληλα τα νομοθετικά δεδομένα, τα αναγνωρισμένα πρότυπα και τη διεθνή καλή πρακτική και είναι γνωστά στους εργαζόμενους, οι οποίοι και τα εφαρμόζουν, τότε οι κίνδυνοι θεωρούνται επαρκώς ελεγχόμενοι. την αντίθετη περίπτωση πρέπει να ληφθούν νέα ή πρόσθετα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Βέβαια η παρούσα θεώρηση απαιτεί ένα χρονικό διάστημα εργασίας με τα προταθέντα μέτρα πριν αναθεωρηθούν. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση κατά την οποία έχουμε μόνιμη έκθεση του εργαζόμενου με βλαπτικό παράγοντα (π.χ. θόρυβο, χημικές ουσίες κλπ.). ι κίνδυνοι αυτοί ανάλογα με την έντασή τους επιφέρουν σοβαρές επαγγελματικές ασθένειες. τη περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή του ιατρού εργασίας, καθώς και πραγματοποίηση των παρακάτω εργασιών προκειμένου η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου να είναι ολοκληρωμένη. 8

9 Μετρήσεις των βλαπτικών παραγόντων τατιστικές μελέτες ακτικές ιατρικές εξετάσεις ΜΕΡ Υ ΛΜΒΙ ΚΙ ΡΘΕ ΜΕΡ ι προτάσεις για την λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας και η αποτελεσματική τους εφαρμογή αποτελούν τον τελικό σκοπό της καταγραφής και εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου. ι γενικές αρχές πρόληψης, όπως αναφέρονται και στο.δ. 17/96 είναι οι εξής: ποφυγή των κινδύνων Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν ροσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο ντικατάσταση του επικινδύνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο ρογραμματισμός της πρόληψης με ενσωμάτωση της τεχνικής, της οργάνωσης εργασίας, των συνθηκών και περιβάλλοντος εργασίας και των σχέσεων εργοδότη-εργαζομένων Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους ροτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας ροσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις αροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόμενους. ύμφωνα με τα παραπάνω, τα μέτρα που προτείνονται κάθε φορά πρέπει να ακολουθούν την εξής ιεράρχηση: 1. Εξάλειψη του κινδύνου 2. πομόνωση του κινδύνου 3. πομάκρυνση του εργαζομένου από τον κίνδυνο 4. Μείωση του κινδύνου με χρήση μέσων ομαδικής προστασίας 5. Μέσα τομικής ροστασίας, ήμανση σφαλείας, Εκπαίδευση κι Ενημέρωση των Εργαζομένων ΡΚΛΥΘΗΗ Η ΕΛΕΜΙΚΗ Ω ΜΕΡΩ - ΕΕΞΕΗ ΚΙ ΘΕΩΡΗΗ Η εκτίμηση των κινδύνων δεν είναι μία διαδικασία που γίνεται μια για πάντα. Η εκτίμηση πρέπει να επανεξετάζεται, να συμπληρώνεται ή να τροποποιείται, κυρίως όταν παρατηρούνται: λλαγές σε υλικά, εξοπλισμό ή μεθόδους εργασίας Κίνδυνοι που προκύπτουν από τα νέα μέτρα ή που παραμένουν, παρά την εφαρμογή τους ληροφορίες (νέες διατάξεις, πρότυπα ή τεχνικές εξελίξεις) που μπορούν να οδηγήσουν σε ενδυνάμωση των υφισταμένων μέτρων. 9

10 2. ΡΥΙΗ Υ "ΔΗΓΥ ΚΓΡΦΗ & ΕΚΙΜΗΗ Υ ΕΓΓΕΛΜΙΚΥ ΚΙΔΥΥ" 2.1 ΕΙΓΩΓΗ ο γενικό μοντέλο πάνω στο οποίο βασίστηκε η σύνταξη του «δηγού Καταγραφής & Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου» απεικονίζεται σχηματικά ως εξής: ΡΩΕ ΥΛΕ ΡΓΩΓΗ ΡΪ ΥΡΪ ΥΘΗΚΕ ΕΡΓΙ ΛΙΙ ΚΙΔΥΙ χ.1 ΓΕΙΚ ΜΕΛ ΕΙΜΥ Ω ΚΙΔΥΩ Ε ΜΙ ΘΕΗ ΕΡΓΙ ύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ο εντοπισμός και η καταγραφή των πιθανών πηγών κινδύνου σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας γίνεται ακολουθώντας την παρακάτω προτεινόμενη αναλυτική πορεία: 1. ΚΙΔΥΙ Ι ΧΡΗΙΜΙΥΜΕΕ ΡΩΕ ΥΛΕ 1.1 Κίνδυνοι από την τροφοδοσία των πρώτων υλών 1.2 Κίνδυνοι από την προσωρινή αποθήκευση των πρώτων υλών 2. ΚΙΔΥΙ Η ΥΦΙΜΕΗ ΡΓΩΓΙΚΗ ΔΙΔΙΚΙ 2.1 Εξοπλισμός, μηχανήματα, εργαλεία, ιδιοσυσκευές κ.λ.π. 2.2 Μέθοδος εργασίας 2.3 υντήρηση και επισκευή 10

11 2.4 Φυσικοί κίνδυνοι και εργονομικές ατέλειες της θέσης εργασίας 3. ΚΙΔΥΙ Ι ΥΘΗΚΕ Υ ΕΡΙΒΛΛ ΕΡΓΙ 3.1 Φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί κίνδυνοι 3.2 Κίνδυνοι από τις κτιριακές εγκαταστάσεις 4. ΚΙΔΥΙ ΡΓΜΕ ΡΪ ΚΙ ΥΡΪ 4.1 Κίνδυνοι από την απομάκρυνση του προϊόντος και των υποπροϊόντων 4.2 Κίνδυνοι από την προσωρινή αποθήκευση του προϊόντος και των υποπροϊόντων 5. ΛΙΙ ΚΙΔΥΙ 5.1 Κίνδυνοι από την γενικότερη οργάνωση της εργασίας 5.2 Ψυχολογικοί παράγοντες, άγχος, στρες κ.λπ. 5.3 Κίνδυνοι που οφείλονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κατά την εκτέλεση της εργασίας και στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης θέσης εργασίας Για την εκτίμηση κάθε κινδύνου χωριστά δίνονται οι ακόλουθοι ίνακες ιθανότητας και οβαρότητας. ΙΘΗ ΒΡΗ 0: πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου μηδενική 0: καμία ενόχληση 1: γεγονός πολύ απίθανο να συμβεί 1: μικρή ενόχληση (π.χ. απλή ζάλη) 2: μπορεί να συμβεί σε έκτακτες καταστάσεις 2: είναι δυνατόν να οδηγήσει, όταν δεν υπάρχει κατάλληλη προστασία, σε μικροτραυματισμούς που χρειάζονται περιποίηση 3: μπορεί να συμβεί υπό κανονικές συνθήκες 3: είναι δυνατόν να οδηγήσει, όταν δεν υπάρχει κατάλληλη προστασία, σε τραυματισμούς και προσωρινή ανικανότητα 4: συχνή έκθεση 4: είναι δυνατόν να οδηγήσει, όταν δεν υπάρχει κατάλληλη προστασία, σε βλάβες της υγείας που δεν αποκαθίστανται ή σε μόνιμο τραυματισμό 5: μόνιμη έκθεση 5: είναι δυνατόν να προκαλέσει θάνατο, όταν δεν υπάρχει κατάλληλη προστασία «δηγός Καταγραφής & Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου» αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά τμήματα. ο κάθε ένα από τα τμήματα αυτά έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο και αφορά σε διαφορετικά στάδια της εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου. το μήμα. ΓΕΙΚ ΙΧΕΙ ΓΙ Η ΕΙΔΙΚΗ συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:! Γενική περιγραφή της εργασίας! υπικοί / συνήθεις κίνδυνοι από την εκτέλεση της εργασίας αυτής! ναφορά σε συνήθεις επαγγελματικές ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία! Εντοπισμός των ομάδων εργαζομένων που βρίσκονται σε κίνδυνο! παιτούμενα προσόντα! Μέσα ατομικής προστασίας που χρησιμοποιούνται ή που θεωρούνται απαραίτητα! Γενικά προληπτικά μέτρα στη συγκεκριμένη ειδικότητα που λαμβάνονται ή που θεωρούνται απαραίτητα! εριγραφή της συγκεκριμένης θέσης εργασίας. το μήμα Β. ΓΡΗ ΕΚΙΜΗΗ Υ ΚΙΔΥΥ συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:! Καταγραφή, νάλυση και Εκτίμηση των Κινδύνων (λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που επικρατούν σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, π.χ. μετρήσεις θορύβου, φωτισμού κ.λ.π.)! Υφιστάμενα και προτεινόμενα μέτρα προστασίας. 11

12 Ειδικότερα στην περίπτωση της μόνιμης ή της συχνής έκθεσης των εργαζομένων σε βλαπτικούς παράγοντες όπως θόρυβος, χημικοί, βιολογικοί και λοιποί παράγοντες είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν και τα ακόλουθα: " Ιατρικές εξετάσεις και στατιστικές μελέτες " Μετρήσεις. το μήμα Γ. ΧΕΗ ΚΙΔΥΩ ΜΕ ΜΕ ΡΙ συμπληρώνεται ένα έντυπο συσχέτισης των κινδύνων με μέρη του σώματος, με στόχο την επιλογή των κατάλληλων Μέσων τομικής ροστασίας σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. το μήμα Δ. ΜΘΕΙ - ΥΙΗΗ - ΒΙΒΛΙΓΡΦΙ συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:! Ισχύουσα σχετική νομοθεσία! υποποίηση Ε.. (Eυρωπαϊκά ρότυπα) για τα προτεινόμενα Μέσα τομικής ροστασίας! αραπομπές σε ειδικότερη σχετική βιβλιογραφία τη συνέχεια δίνεται ένα Υπόδειγμα του δηγού με σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης, και τέσσερα αραδείγματα Εφαρμογής του για τις εξής ειδικότητες: ξυγονοκολλητή Ηλεκτροσυγκολλητή Χειριστή Εργαλειομηχανών Εφαρμοστή. 2.2 Ι ΕΙΙ "ΔΗΓ ΚΓΡΦΗ & ΕΚΙΜΗΗ Υ ΕΓΓΕΛΜΙΚΥ ΚΙΔΥΥ" ΚΙ Ω ΥΜΛΗΡΩΕΙ ΓΕΙΚ δηγός Καταγραφής & Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου αποτελεί ένα τυποποιημένο εργαλείο για τη συστηματική καταγραφή των συνθηκών εργασίας και των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον. Με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των όσων προβλέπονται από την κείμενη σχετική νομοθεσία, ο δηγός αποτελείται από 4 διαφορετικά τμήματα:. ΓΕΙΚ ΙΧΕΙ ΓΙ Η ΕΙΔΙΚΗ Β. ΓΡΗ ΕΚΙΜΗΗ Υ ΚΙΔΥΥ Γ. ΧΕΗ ΚΙΔΥΩ ΜΕ ΜΕ ΡΙ Δ. ΜΘΕΙ - ΥΙΗΗ - ΒΙΒΛΙΓΡΦΙ ΔΗΓΙΕ ΥΜΛΗΡΩΗ Ω ΕΥΩ 1. το μήμα του οδηγού, ζητούνται στοιχεία όπως: υνήθεις Κίνδυνοι, Κύρια ροληπτικά Μέτρα και Μέσα τομικής ροστασίας. Μη διστάσεις να γράψεις κάποια από αυτά ή να συμπληρώσεις άλλα που εσύ κρίνεις απαραίτητα. Η περιγραφή της θέσης εργασίας σου είναι δουλειά που μόνο εσύ μπορείς να κάνεις. 2. το μήμα Β, γίνεται η αναλυτική καταγραφή των κινδύνων και των μέτρων προστασίας. ι κίνδυνοι αναλύονται σε πέντε κατηγορίες, δηλαδή σε: κινδύνους από πρώτες ύλες κινδύνους από την υφιστάμενη παραγωγική διαδικασία κινδύνους από τις συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας κινδύνους από τα παραγόμενα προϊόντα και τα υποπροϊόντα 12

13 λοιπούς κινδύνους (π.χ. οργάνωση της εργασίας κ.λπ.). 3. ε περίπτωση που υπάρχει κάποιος πρόσθετος κίνδυνος που δεν γράφεται στο έντυπο, συμπλήρωσέ τον στην αντίστοιχη κατηγορία ή στους λοιπούς κινδύνους και σημείωσε δίπλα τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας ή πρόληψης. Ένας συγκεντρωτικός κατάλογος των κινδύνων που είναι συνηθισμένοι σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον εργασίας υπάρχει στο ΡΡΗΜ Εκτίμησε και συμπλήρωσε την πιθανότητα εμφάνισης κάθε κινδύνου και τη σοβαρότητα του αποτελέσματος, σύμφωνα με την κλιμάκωση που προτείνεται στον παρακάτω πίνακα: ΙΘΗ ΒΡΗ 0: πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου μηδενική 0: καμία ενόχληση 1: γεγονός πολύ απίθανο να συμβεί 1: μικρή ενόχληση (π.χ. απλή ζάλη) 2: μπορεί να συμβεί σε έκτακτες καταστάσεις 2: είναι δυνατόν να οδηγήσει, όταν δεν υπάρχει κατάλληλη προστασία, σε μικροτραυματισμούς που χρειάζονται περιποίηση 3: μπορεί να συμβεί υπό κανονικές συνθήκες 3: είναι δυνατόν να οδηγήσει, όταν δεν υπάρχει κατάλληλη προστασία, σε τραυματισμούς και προσωρινή ανικανότητα για εργασία 4: συχνή έκθεση 4: είναι δυνατόν να οδηγήσει, όταν δεν υπάρχει κατάλληλη προστασία, σε βλάβες της υγείας που δεν αποκαθίστανται ή σε μόνιμη αναπηρία 5: μόνιμη έκθεση 5: είναι δυνατόν να προκαλέσει θάνατο, όταν δεν υπάρχει κατάλληλη προστασία ΡΧΗ Η ΕΚΙΜΗΗ, π.χ. μια απλή ζάλη σε σκαλωσιά δεν εκτιμάται σαν κίνδυνος επιπέδου (2) αλλά σαν κίνδυνος επιπέδου (5). ε κάθε περίπτωση η ποσοτικοποίηση του κινδύνου είναι ενδεικτική. Κύριο στόχο έχει να υπογραμμίσει το πόσο άμεσα είναι αναγκαίο να ληφθούν κάποια προστατευτικά μέτρα. 5. το μήμα Γ, το έντυπο συσχέτισης των κινδύνων με μέρη του σώματος με στόχο την χρήση των κατάλληλων Μέσων τομικής ροστασίας, συμπληρώνεται κάνοντας μία ανασκόπηση στους συγκεκριμένους κινδύνους της θέσης εργασίας, όπως ήδη καταγράφηκαν στο μήμα Β. το αριστερό μέρος της φόρμας βρίσκονται τα διάφορα είδη κινδύνων. Για όποιον κίνδυνο είναι υπαρκτός στη θέση εργασίας σου έλεγξε τα αντίστοιχα πεδία κοιτάζοντας στο επάνω μέρος της φόρμας το μέρος του σώματος που απειλείται από τον κίνδυνο αυτό. ο κάτω μέρος της φόρμας παραπέμπει αμέσως στο είδος του Μέσου τομικής ροστασίας που συνίσταται για το συγκεκριμένο μέρος του σώματος, ενώ ο τύπος του τελικά θα επιλεγεί με την βοήθεια των σχετικών προτύπων (Ε.. Standards) που παραθέτονται στο μήμα Δ του δηγού. το ΡΡΗΜ 2 γίνεται μια σύντομη αναφορά στο σωστό τρόπο για την επιλογή των Μέσων τομικής ροστασίας. ΡΗΡΗΕΙ 1. ε περίπτωση αμφιβολίας μη διστάσεις να συμβουλευθείς, την μοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών ωματείων, το σωματείο σου, τον τεχνικό και τον γιατρό εργασίας, την επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας ή τον επιθεωρητή εργασίας. 2. Μη ξεχνάς ότι το έντυπο αυτό πρέπει να απεικονίζει την πραγματική εικόνα του χώρου εργασίας σου δηλαδή: α. τους κινδύνους που υπάρχουν για την υγεία και ασφάλειά σου με τις αντίστοιχες μετρήσεις (αν βέβαια έχουν γίνει, αλλά μη ξεχνάς ότι πολλές φορές εσύ ο ίδιος καταλαβαίνεις, αν οι συνθήκες εργασίας είναι καλές, ή όχι και τότε πρέπει να σημειώσεις τις παρατηρήσεις σου π.χ. κακός φωτισμός, θόρυβος, στρες κ.λπ.) β. κατά πόσον και με ποια μέτρα οι πηγές των κινδύνων μπορεί να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι να αποφευχθούν 13

14 γ. τα προληπτικά μέτρα που ήδη εφαρμόζονται δ. τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικά για την υγεία και την ασφάλειά σου. 3. ε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος για επαγγελματικές ασθένειες (π.χ. από χημικούς ή άλλους βλαπτικούς παράγοντες) τότε απαραίτητα πρέπει να μετρηθούν οι αντίστοιχοι κίνδυνοι (π.χ. επίπεδο θορύβου, συγκέντρωση χημικών ουσιών κλπ.) και παράλληλα να περνάς από τακτικούς ιατρικούς ελέγχους. το σημείο αυτό ο ρόλος του γιατρού εργασίας είναι πολύ σημαντικός. 4. Είναι υποχρέωση του εργοδότη σου να έχει στη διάθεση του ΓΡΗ ΕΚΙΜΗΗ ΕΓΓΕΛΜΙΚΥ ΚΙΔΥΥ για την εργασία σου σύμφωνα με το.δ.17/96 και το.δ.159/99 που τροποποιεί το.δ. 17/ Η ΓΡΗ ΕΚΙΜΗΗ Υ ΚΙΔΥΥ με ευθύνη του εργοδότη πρέπει να είναι στη διάθεση των εκπροσώπων των εργαζομένων. 6. Φωτοτύπησε το τμήμα Β της ειδικότητάς σου και συμπλήρωσε επάνω στην φωτοτυπία την προσωπική σου εκτίμηση για τους επαγγελματικούς κινδύνους της δικής σου εργασίας. 14

15 ΔΗΓ ΚΓΡΦΗ & ΕΚΙΜΗΗ Υ ΕΓΓΕΛΜΙΚΥ ΚΙΔΥΥ ΕΙΔΙΚΗ:.. ΜΗΜ. ΓΕΙΚ ΙΧΕΙ ΓΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΕΙΓΜ 1. Ι ΕΙΙ Η ΔΥΛΕΙ Υ (ΕΙΔΙΚΗ) - ΓΕΙΚΗ ΕΡΙΓΡΦΗ - ΥΓΚΕΚΡΙΜΕ ΚΘΗΚ - ΥΗΘΗ ΜΕ ΕΡΓΙ 2. ΙΙ ΕΙΙ Ι ΥΗΘΙΜΕΙ ΚΙΔΥΙ Υ ΡΚΥΥ Η ΕΡΓΙ Υ (ΕΙΔΙΚΗ) 3. ΙΕ ΕΙΙ Ι ΗΜΙΚΕΡΕ ΕΓΓΕΛΜΙΚΕ ΘΕΕΙΕ Υ ΕΜΦΙΖΙ Υ (ΕΙΔΙΚΗ) 4. ΙΕ ΛΛΕ ΜΔΕ ΕΡΓΖΜΕΩ ΕΙΙ Ε ΚΙΔΥ Ι ΔΡΗΡΙΗΕ Υ (ΕΙΔΙΚΗ) 5. ΡΛΗΙΚ ΜΕΡ ΕΡΓΙ Υ (ΕΙΔΙΚΗ) 6. ΜΕ ΜΙΚΗ ΡΙ Υ (ΕΙΔΙΚΗ) 7. ΙΥΜΕ Ρ Υ (ΕΙΔΙΚΗ) ÄÉÐËÙÌÁ 8. ΓΕΙΚΕ ΡΗΡΗΕΙ ΚΙ ΕΙΗΜΕΙ 9. ΕΡΙΓΡΦΗ Η ΥΓΚΕΚΡΙΜΕΗ ΘΕΗ ΕΡΓΙ 15

16 ΔΗΓ ΚΓΡΦΗ & ΕΚΙΜΗΗ Υ ΕΓΓΕΛΜΙΚΥ ΚΙΔΥΥ ΕΙΔΙΚΗ:.. ΜΗΜ Β. ΓΡΗ ΕΚΙΜΗΗ Υ ΚΙΔΥΥ ΥΔΕΙΓΜ ΘΕΗ ΕΡΓΙ:. ΗΜΕΡ/Ι ΚΓΡΦΗ:.. 1. ΚΙΔΥΙ Ι ΧΡΗΙΜΙΥΜΕΕ ΡΩΕ ΥΛΕ ΙΘΕ ΗΓΕ ΚΙΔΥΥ ΙΘ. Β. ΜΕΡ ΡΛΗΨΗ / ΡΙ Κίνδυνοι από την τροφοδοσία των πρώτων υλών Κίνδυνοι από την προσωρινή αποθήκευση των πρώτων υλών Λοιποί κίνδυνοι από τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες ροτεινόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας 2. ΚΙΔΥΙ Η ΥΦΙΜΕΗ ΡΓΩΓΙΚΗ ΔΙΔΙΚΙ ΙΘΕ ΗΓΕ ΚΙΔΥΥ ΙΘ. Β. ΜΕΡ ΡΛΗΨΗ / ΡΙ Χρησιμοποιούμενα εργαλεία, μηχανήματα, ιδιοσυσκευές κ.λπ. Κίνδυνοι από την υφιστάμενη μέθοδο εργασίας Κίνδυνοι που σχετίζονται με εργασίες συντήρησης και επισκευής Φυσικοί κίνδυνοι και εργονομικές ατέλειες της θέσης εργασίας Λοιποί κίνδυνοι από την υφισταμένη παραγωγική διαδικασία ροτεινόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας 16

17 3. ΚΙΔΥΙ Ι ΥΘΗΚΕ Υ ΕΡΙΒΛΛ ΕΡΓΙ ΙΘΕ ΗΓΕ ΚΙΔΥΥ ΙΘ. Β. ΜΕΡ ΡΛΗΨΗ / ΡΙ Φυσικοί Κίνδυνοι (Θόρυβος, Δονήσεις, Θερμοκρασία, Φωτισμός, Εξαερισμός κ.λπ.) Χημικοί Κίνδυνοι (κόνες, Ίνες, μίχλες, τμοί, Καπνοί, Εκτινάξεις, ιτσιλίσματα κ.λπ.) Βιολογικοί Κίνδυνοι (Μύκητες, αθογόνοι Ιοί κ.λπ.) κτινοβολίες (Ιοντίζουσες, Υπεριώδεις, Ραδιενεργές κλπ.) Ηλεκτρισμός Κτιριακές εγκαταστάσεις (Έξοδοι Διαφυγής, διάδρομοι, σήμανση, μέσα πυρόσβεσης κ.λπ.) Λοιποί κίνδυνοι από τις συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας ροτεινόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας 4. ΚΙΔΥΙ ΡΓΜΕ ΡΙ ΚΙ ΥΡΙ ΙΘΕ ΗΓΕ ΚΙΔΥΥ ΙΘ. Β. ΜΕΡ ΡΛΗΨΗ / ΡΙ Κίνδυνοι από την απομάκρυνση του προϊόντος και των υποπροϊόντων Κίνδυνοι από την προσωρινή αποθήκευση του προϊόντος και των υποπροϊόντων Λοιποί κίνδυνοι από το παραγόμενο προϊόν και τα υποπροϊόντα : ροτεινόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας. 5. ΛΙΙ ΚΙΔΥΙ ΙΘΕ ΗΓΕ ΚΙΔΥΥ ΙΘ. Β. ΜΕΡ ΡΛΗΨΗ / ΡΙ Κίνδυνοι από κακή οργάνωση της εργασίας Κίνδυνοι από ψυχολογικούς παράγοντες Κίνδυνοι από τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης εργασίας και της συγκεκριμένης θέσης εργασίας. 17

18 ΔΗΓ ΚΓΡΦΗ & ΕΚΙΜΗΗ Υ ΕΓΓΕΛΜΙΚΥ ΚΙΔΥΥ ΕΙΔΙΚΗ:.. ΥΔΕΙΓΜ ΜΗΜ Γ. ΚΙΔΥΙ ΚΙ ΜΕ ΜΙΚΗ ΡΙ ΜΗΧ/ΚΙ ΗΛΕΚΡΙΚΙ ΚΙΔΥΙ ΩΕΙ ΥΨ ΚΨΙΜ ΕΚΔΡΕ ΚΥΗΜ ΡΚΡΥΕΙ ΥΜΙΕΕΙ ΔΗΕΙ ΓΛΥΡΗΜ ΜΕΡ Υ ΩΜ Ε ΚΙΔΥ ΚΕΦΛΗ Ω ΚΡ ΚΩ ΚΡ Κ Μ Χ Κ Δ Κ Ρ Υ Ρ Ε Ε Ρ Δ Η Ρ Ρ Ι Ι Ι Ι Μ Μ Μ Ι Ω Η Δ Β Ρ Χ Ι ΛΚΛΗΡ ΩΜ ΓΕΙΚ ΛΛ ΜΕΡ Υ ΩΜ Ε ΚΙΔΥ ΘΕΡΜΙΚΙ ΚΙΒΛΙΕ ΘΡΥΒ ΧΗΜΙΚΙ ΕΡΙ ΜΙ ΒΙΛΓΙΚΙ ΘΕΡΜΗ ΦΛΓΕ ΨΥΧ ΜΗ ΙΙΖΥΕ ΙΙΖΥΕ ΚΕ ΙΕ ΚΙ ΜΙΧΛΕ ΕΜΒΙΕΙ ΕΚΙΞΕΙ ΙΙΛΙΜ ΘΓ ΒΚΗΡΙ ΘΓΙ ΙΙ ΜΥΚΗΕ ΡΕΙΜΕ ΜΕ ΜΙΚΗ ΡΙ Κ Ρ Ω Ι Δ Ε Γ Υ Λ Ι Μ Κ Υ Γ Ι Ρ Ε Δ Υ Ι Ρ Ε Δ Λ Ι Φ Ε Ρ Ε Δ ΚΛΛΗΛΗ ΕΔΥΜΙ ΡΙ, ΕΞΛΙΜ ΩΕΙ Κ.Λ. ΚΛΛΗΛ ΜΕ ΡΙ 18

19 ΔΗΓ ΚΓΡΦΗ & ΕΚΙΜΗΗ Υ ΕΓΓΕΛΜΙΚΥ ΚΙΔΥΥ ΕΙΔΙΚΗ:.. ΜΗΜ Δ. ΜΘΕΙ - ΥΙΗΗ - ΒΙΒΛΙΓΡΦΙ ΥΔΕΙΓΜ 1. ΧΕΙΚ ΜΘΕΗΜ Υ ΙΧΥΥ Για περαιτέρω αναζήτηση και πληρέστερη σχετική ενημέρωση προτείνεται η παρακάτω διεύθυνση στο διαδίκτυο: 2. ΕΥΡΩΪΚ ΡΥ (Ε STANDARDS) ΓΙ ΡΕΙΜΕ ΜΕ ΜΙΚΗ ΡΙ (Μ...) Για περαιτέρω αναζήτηση και πληρέστερη σχετική ενημέρωση προτείνονται οι παρακάτω διευθύνσεις στο διαδίκτυο: ΡΜΕ Ε ΕΙΔΙΚΕΡΗ ΧΕΙΚΗ ΒΙΒΛΙΓΡΦΙ 19

20 ΔΗΓ ΚΓΡΦΗ & ΕΚΙΜΗΗ Υ ΕΓΓΕΛΜΙΚΥ ΚΙΔΥΥ ΕΙΔΙΚΗ: ΞΥΓΚΛΛΗΗ ΜΗΜ. ΓΕΙΚ ΙΧΕΙ ΓΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΡΔΕΙΓΜ ΕΦΡΜΓΗ 1. Ι ΕΙΙ Η ΔΥΛΕΙ Υ ΞΥΓΚΛΛΗΗ οξυγονοκολλητής ενώνει ή κόβει μεταλλικά στοιχεία, όπως ελάσματα, μέρη μηχανών ή άλλα εξαρτήματα, με την τοπική τήξη των μετάλλων και τη βοήθεια της φλόγας που παράγεται από την καύση μίγματος οξυγόνου και καυσίμου αερίου (ασετυλίνης, προπανίου κ.λπ.) α συνήθη καθήκοντα του οξυγονοκολλητή περιλαμβάνουν:! Μεταφορά των υπό κατεργασία κομματιών και του εξοπλισμού εργασίας! υγκράτηση των υπό κατεργασία κομματιών! Καθαρισμός των επιφανειών! Κοπή ή υγκόλληση! Έλεγχος των κατεργασμένων κομματιών! πομάκρυνση των κατεργασμένων κομματιών και του εξοπλισμού εργασίας εξοπλισμός εργασίας του οξυγονοκολλητή περιλαμβάνει: φιάλες οξυγόνου και καυσίμου αερίου, με τα παρελκόμενά τους (καυστήρας, ελαστικοί σωλήνες, μανοεκτονωτές, φλογοπαγίδες), μέσα μεταφοράς, ανύψωσης και συγκράτησης κομματιών (παλάγκα, μεταφορικά καρότσια, γερανογέφυρες κ.λπ) 2. ΙΙ ΕΙΙ Ι ΥΗΘΙΜΕΙ ΚΙΔΥΙ Υ ΡΚΥΥ Η ΕΡΓΙ Υ ΞΥΓΚΛΛΗΗ Εισπνοές επικίνδυνων αερίων, όπως οξειδίων του αζώτου ή ατμών μετάλλων (η σύνθεση των αερίων εξαρτάται από το υλικό και την επικάλυψη των υπό κατεργασία κομματιών) Έκθεση σε ακτινοβολία Εγκαύματα (από την φλόγα ή το πυρακτωμένο μέταλλο) υρκαγιά / Έκρηξη ραυματισμοί από πτώσεις, προσκρούσεις, συνθλίψεις κατά τη μεταφορά, συγκράτηση ή επεξεργασία των κομματιών. 3. ΦΡ Ι ΗΜΙΚΕΡΕ ΕΓΓΕΛΜΙΚΕ ΘΕΕΙΕ Υ ΕΜΦΙΖΙ Υ ΞΥΓΚΛΛΗΕ ναπνευστικά προβλήματα, από τις εισπνοές αναθυμιάσεων. Επιπεφυκίτιδα / καταρράχτης, από τις ακτινοβολίες. 4. ΙΕ ΛΛΕ ΜΔΕ ΕΡΓΖΜΕΩ ΕΙΙ Ε ΚΙΔΥ Ι ΔΡΗΡΙΗΕ Υ ΞΥΓΚΛΛΗΗ Όλοι όσοι εργάζονται ή περνάνε κοντά από τη θέση εργασίας, και μπορεί να επηρεαστούν από ακτινοβολίες και αναθυμιάσεις. Γενικότερος κίνδυνος πυρκαγιάς / έκρηξης. 20

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, ως εργατικό ατύχημα ορίζεται το εξωγενούς επίδρασης βίαιο συμβάν, το οποίο προκαλεί στον εργαζόμενο ανικανότητα για εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΓ ΚΓΦΗ & ΚΜΗΗ Υ ΓΓΛΜΚΥ ΚΥΥ ΚΗ: ΦΜΗ ΜΗΜ. ΓΚ Γ Η ΚΗ 1. Η ΥΛ Υ ΦΜΗ ΓΜ ΦΜΓΗ εφαρμοστής είναι υπεύθυνος για εργασίες συντήρησης κι επιδιόρθωσης μερών ή στοιχείων μηχανών και μηχανολογικού εξοπλισμού γενικότερα.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων : Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκος

Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων : Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκος ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων : Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκος Των φοιτητών : ΤΡΙΩΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΧΑΧΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα επόμενα βλέπετε αποσπάσματα από το παράδειγμα του οδηγού καταγραφής και εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για χειριστές εργαλειομηχανών κοπής.

1. Στα επόμενα βλέπετε αποσπάσματα από το παράδειγμα του οδηγού καταγραφής και εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για χειριστές εργαλειομηχανών κοπής. 1. τα επόμενα βλέπετε αποσπάσματα από το παράδειγμα του οδηγού καταγραφής και εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για χειριστές εργαλειομηχανών κοπής. ας παρακαλούμε να συμπληρώσετε στη δεξιά στήλη του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ 1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ Μέτρα Ασφάλειας κατά τη χρήση τους Ένα πλήθος βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργοταξίων, εργαστηρίων, συνεργείων, νοσοκομείων και άλλων μονάδων χρησιμοποιούν βιομηχανικά αέρια

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Νοέμβριος 2017

ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Νοέμβριος 2017 Λευκωσία, 27 Οκτωβρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Σας ενημερώνουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική) Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ (Φάση Β) Π4.2: Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Επιχείρησης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΟΡΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΟΡΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΟΡΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Seminar on Health and Safety at Work. Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October Department of Labour Inspection. Anastasios YIANNAKI

Seminar on Health and Safety at Work. Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October Department of Labour Inspection. Anastasios YIANNAKI Seminar on Health and Safety at Work Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October 2003 Anastasios YIANNAKI Department of Labour Inspection 1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 2 Πηγή Κινδύνου/Επικίνδυνη Κατάσταση/ Προδιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα ατομικής προστασίας

Μέσα ατομικής προστασίας Μέσα ατομικής προστασίας Εισαγωγή Ως Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) νοείται κάθε εξοπλισμός, τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να κρατά για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα ατομικής προστασίας

Μέσα ατομικής προστασίας Μέσα ατομικής προστασίας Εισαγωγή Ως Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) νοείται κάθε εξοπλισμός, τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να κρατά για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή οδού Νικου Καζαντζάκη

ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή οδού Νικου Καζαντζάκη Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 2 από 15 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 3 από 15 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 4 από 15 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 5 από 15 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 6 από 15 Μελέτη ΦΑΥ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρα Μ.Α.Π. ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρα : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος,

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων

Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων Εµπειρία από την εφαρµογή σε Λατοµεία αδρανών υλικών 4η Φάση: Λήψη µέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 86 Ζ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για τη σωματική ακεραιότητα και υγεία κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 13.1 Εισαγωγή Συνήθως, ένας ΧΥΤΑ απομονώνεται από την γύρω περιοχή με φράκτες και άλλα εμπόδια, όπως τάφρους, δάση και μεγάλες αχρησιμοποίητες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

επαγγελματικό κίνδυνο στα ερευνητικά εργαστήρια Αντώνης Ταργουτζίδης Εύη Γεωργιάδου

επαγγελματικό κίνδυνο στα ερευνητικά εργαστήρια Αντώνης Ταργουτζίδης Εύη Γεωργιάδου Γενικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο στα ερευνητικά εργαστήρια Αντώνης Ταργουτζίδης Εύη Γεωργιάδου Επαγγελματικός κίνδυνος Ατυχήματα Ασθένειες Σοβαρότητα Πιθανότητα Υποκειμενικός αντικειμενικός

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις εργασίες συγκόλλησης μετάλλων. 2.1 Εργασίες συγκόλλησης με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος

Ασφάλεια στις εργασίες συγκόλλησης μετάλλων. 2.1 Εργασίες συγκόλλησης με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος Μάθημα 2.2 Ασφάλεια στις εργασίες συγκόλλησης μετάλλων 2.1 Εργασίες συγκόλλησης με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος Κάθε είδους συγκόλληση, περιλαμβάνει κινδύνους φωτιάς, εγκαυμάτων, θερμότητας με ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ Σ. Σ. Βουτετάκης, Δρ. Χημικός Μηχανικός Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες

Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 1 Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες Στη συνέχεια θα δώσουµε απλές και πρακτικές οδηγίες για την σύνταξη της µελέτης της εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : Dia-B Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενικός Σκοπός Προγράµµατος Μέρος 1 ο (ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ) Προβλεπόµενα στοιχεία µάθησης ILO 1. Ενότητα του προγράµµατος ραστηριότητες Μάθησης Εξετάσεις Ενότητα 1 «Ο γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Eφαρμογή μονωτικών υλικών σε δομικά στοιχεία του κτιρίου. Στα πλαίσια ανακαινίσεων / επισκευών γίνεται καθαρισμός με βούρτσα, αμμοβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα 1990 1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες >25.000 εργατικά ατυχήματα 2011 > 5.000 εργατικά ατυχήματα 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2009 27 ΜΑΙΟΥ 2010 Το πρώτο σοβαρό εργατικό ατύχημα που οδήγησε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FAST GROW plus 15-10-30 + 2% MgO +TE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : BIOFERTIN-L 2-0.5-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία / το παρασκεύασμα : Είναι υγρό, οργανικό, εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : EDEM 7-4-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά Υπεραγορών και Χονδρικού Εμπορίου

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά Υπεραγορών και Χονδρικού Εμπορίου Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά Υπεραγορών και Χονδρικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 2 Εφαρμογή της Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3590, 29/3/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3590, 29/3/2002 Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 25(I) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος

Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Α) Ηλεκτροπληξία Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου (εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης) Β) Έκρηξη Έκρηξη σε ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Το φυλλάδιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τις εργασίες καθαρισμού. Οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαρισμού είναι δυνατό να εκτεθούν σε μεγάλο αριθμό επικίνδυνων ουσιών, μερικές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο στα ερευνητικά εργαστήρια

Γενικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο στα ερευνητικά εργαστήρια Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) www.elinyae.gr Γενικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο στα ερευνητικά εργαστήρια Εύη Γεωργιάδου Δρ. Χημικός Μηχανικός, Κέντρο Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

SLIC

SLIC SLIC www.chemicalscampaign.eu Εισαγωγή Οι εργασίες στη διαδικασία παραγωγής στα αρτοποιεία εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως η σκόνη από τα άλευρα και άλλα συστατικά, τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005.

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005. ΓΡΗΓ. ΠΕΛΩΡΙΑ ΗΣ Π.Μ. Μ.Μ.Μ. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) /νση Προγραµµατισµού & Συντονισµού Τεχνικής & Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Λίγα λόγια για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Λίγα λόγια για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Οι μηχανοκίνητες μεταφορές αποτελούν το κυκλοφορικό σύστημα της βιομηχανικής κοινωνίας. Τα συνεργεία οχημάτων αποτελούν ζωτικό τμήμα του, ενώ το είδος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, μια ολιστική προσέγγιση. Ν. Σαραφόπουλος, Dr. Μηχανολόγος Μηχ. Προϊστάμενος Δνσης ΚΕΠΕΚ

Επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, μια ολιστική προσέγγιση. Ν. Σαραφόπουλος, Dr. Μηχανολόγος Μηχ. Προϊστάμενος Δνσης ΚΕΠΕΚ Επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, μια ολιστική προσέγγιση Ν. Σαραφόπουλος, Dr. Μηχανολόγος Μηχ. Προϊστάμενος Δνσης ΚΕΠΕΚ Νομοθεσία Κωδ. Ν. 3850/10 Α. ΟΡΓΑΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 4 η : Αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εργασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

STIHL AK 10, 20, 30. Προφυλάξεις ασφαλείας

STIHL AK 10, 20, 30. Προφυλάξεις ασφαλείας { STIHL AK 10, 20, 30 Προφυλάξεις ασφαλείας ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών Τυπώθηκε σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο. Τα τυπογραφικά μελάνια περιέχουν φυτικά έλαια,

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FAST GROW plus 6-12-36 + 2% MgO +TE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 05/05/15 Αναθεώρηση: 03/02/17 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ημερίδα έναρξης εργασιών για την Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιομηχανικής Ασφάλειας ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της διαμόρφωσης πλαστικών Σπύρος Δοντάς Δρ. Χημικός ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Στόχος: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι.

Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι. Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι. Παστέρ ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Σπύρος Δοντάς, Δρ. Χημικός Εργαστήριο Βιοχημείας - Τοξικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων., ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Msc, Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΤΕΕ-ΤΑΚ Η µελέτη υλοποιήθηκε αφιλοκερδώς

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση Κοινού με βάση την Κ.Δ.Π 347/201. Seveso III

Ενημέρωση Κοινού με βάση την Κ.Δ.Π 347/201. Seveso III με βάση την Κ.Δ.Π 347/201 Seveso III Συνεργατική Εταιρεία Σύνεργκαζ Λτδ Μάρτιος 1 2016 1. Εισαγωγή Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Προϊόντα που προορίζονται για το ευρύ κοινό (καθαριστικά, προϊόντα συντήρησης και περιποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Τ. Ε. & ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Μελ.:166/2017 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημερίδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Τρίπολη, 15-06-2016 Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Γεώργιος Ι. Φαράντος Προϊστάμενος Τμήματος Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεωρήσεων σε χώρους αποθήκευσης, χρήσης και παραγωγής επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αθήνα 16/5/2012 Εισηγήτρια: Αλίνα Μουρελάτου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1979 1 o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001 ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 14001,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας Νομοθετικές υποχρεώσεις με βάση την Κ.Δ.Π. 347/2015 σχετικά με πληροφορίες που αφορούν κυρίως στις επικίνδυνες ουσίες και στη φύση των κινδύνων, που είναι δυνατόν να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FORTICAL Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα