meta-seeker: Αλγόριθμος ανατροφοδότησης εξατομικευμένης πληροφορίας από πολλαπλές Διαδικτυακές υπηρεσίες αναζήτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "meta-seeker: Αλγόριθμος ανατροφοδότησης εξατομικευμένης πληροφορίας από πολλαπλές Διαδικτυακές υπηρεσίες αναζήτησης"

Transcript

1 meta-seeker: Αλγόριθμος ανατροφοδότησης εξατομικευμένης πληροφορίας από πολλαπλές Διαδικτυακές υπηρεσίες αναζήτησης Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση των Απαιτήσεων για το Δίπλωμα του Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Παύλου Φαφαλιού ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009

2 ii

3 Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, Επιβλέπων 29/09/2009 Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Βουγιούκας Δημοσθένης, Μέλος Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Μαραγκουδάκης Μανώλης, Μέλος Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 iii

4 iv

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Φανταστείτε το Διαδίκτυο χωρίς καμία υπηρεσία αναζήτησης. Υποθέστε επίσης ότι θέλετε να βρείτε μερικές πληροφορίες πάνω σε ένα θέμα χωρίς να γνωρίζεται κάποια ιστοσελίδα με αντίστοιχο περιεχόμενο. Πως ακριβώς θα κινηθείτε στο χάος του Διαδικτύου; Πόσο δύσκολο είναι να βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε; Όπως καταλαβαίνεται, η αναζήτηση και εύρεση της σωστής πληροφορίας είναι σχεδόν αδύνατη, εάν ο χρήστης δεν βοηθηθεί από τα κατάλληλα εργαλεία. Ένα τέτοιο πολύτιμο εργαλείο του Διαδικτύου είναι οι Μηχανές Αναζήτησης. Ο χρηστής απλά θέτει το ερώτημα του και η Μηχανή Αναζήτησης δημιουργεί μια λίστα από ιστοσελίδες που το προσεγγίζουν περισσότερο. Είναι τέτοιο όμως το μέγεθος του Διαδικτύου, που κάθε μηχανή αναζήτησης μπορεί να χειριστεί ένα μικρό ποσοστό των συνολικών πληροφοριών που διαθέτει. Ο συνδυασμός μερικών μηχανών αναζήτησης μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο ποσοστό κάλυψης και επομένως σε μεγαλύτερη πιθανότητα εύρεσης επιθυμητών πληροφοριών. Αυτή ακριβώς είναι η λειτουργία των Μηχανών Μετά-Αναζήτησης. Πραγματοποιούν ερωτήματα σε πολλές μηχανές αναζήτησης ταυτόχρονα και επιστρέφουν στους χρήστες επεξεργασμένα αποτελέσματα προερχόμενα από όλες τις εμπλεκόμενες μηχανές αναζήτησης. Με απλά λόγια είναι οι Μηχανές Αναζήτησης των Μηχανών Αναζήτησης. Κάθε τέτοια Μηχανή Μετά- Αναζήτησης χρησιμοποιεί ένα αλγόριθμο για την συγχώνευση και κατάταξη των πληροφοριών που συγκεντρώνει, τον οποία προσπαθεί συνεχώς να βελτιώσει με σκοπό την παραγωγή όσο το δυνατόν σχετικότερων και καλύτερων για τους χρήστες αποτελεσμάτων. Η Μηχανή Μετά-Αναζήτησης που υλοποιείται στην παρούσα διπλωματική χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των τριών πιο διαδεδομένων Μηχανών Αναζήτησης, της Google, της Yahoo! Search και της Bing (πρώτερως γνωστή ως MSN). Προτείνει έναν αλγόριθμο με δυνατότητα εξατομίκευσης της πληροφορίας βάσει σχετικής ανατροφοδότησης από τους χρήστες. Με πιο απλά λόγια, προσαρμόζει την κατάταξη των αποτελεσμάτων βάσει των προηγούμενων αναζητήσεων που έχει πραγματοποιήσει ο ίδιος χρήστης. Η αξιολόγηση του παραπάνω αλγορίθμου είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα, αφού μας έδειξε ότι η σχετικότητα των αποτελεσμάτων βελτιώνεται όσο ο χρήστης χρησιμοποιεί την Μηχανή Μετά-Αναζήτησης Παύλος Φαφαλιός v

6 vi

7 ABSTRACT Imagine the Internet without search services. Suppose also that you want to find certain information on a particular subject without knowing a single web page with corresponding content. How will you find your way in the internet chaos? How difficult is it to find the information you want? As you see, searching and finding the desirable information is almost impossible if the user is not helped by a suitable application. These precious Internet tools are the Search Engines. Users simply place their queries and the Search engine creates a list of web pages that match. However the size of the Internet is vast, so each search engine can handle a small percentage of the total information it is acquainted with. The combination of search engines can lead to better results and consequently to higher probability of finding the desirable information. This precisely is the functionality of Meta-Search Engines. They enable users to enter search criteria once and access several search engines simultaneously. In simple terms they are the Search Engines of Search Engines. Each Meta-Search Engine uses an algorithm for merging and classifying the data it assembles, which continuously tries to improve aiming at more comprehensive search results. The meta-search engine materialized in the present diploma thesis uses the results of three famous Search engines, Google, Yahoo! Search and Bing (formerly known as MSN Search). It proposes an algorithm with capability of personalizing the search results based on feedback from the users. In simple terms, every search classified the results based on the previous searches the same user has conducted. The evaluation of the above algorithm had encouraging and promising results and indicates a significant proof for the concept of the proposed approach. The results tend to be more comprehensive as long as the user continues using the Meta-Search Engine Pavlos Fafalios vii

8 viii

9 ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ Στον Ματθαίο που μας άφησε νωρίς ix

10 x

11 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ένα θερμό ευχαριστώ στον επιβλέπων καθηγητή μου κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλο, που μέσα από τις πολύτιμες υποδείξεις και παρατηρήσεις του με βοήθησε να γίνω καλύτερος και να ολοκληρώσω με επιτυχία την διπλωματική μου, καθώς επίσης και στους γονείς μου για την κατανόηση, το κουράγιο και την αμέριστη συμπαράστασή τους. xi

12 xii

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... v ABSTRACT... vii ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ... ix ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... xi ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... xiii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... xvii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... xix ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... xxi ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ... xxv ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διαδίκτυο και Αναζήτηση Πληροφορίας Ιστορική Εξέλιξη Προβλήματα στην Αναζήτηση Πληροφορίας από το Διαδίκτυο Κακόβουλη Πληροφορία (spam) Κακόβουλη πληροφορία περιεχομένου (content spam) Κακόβουλη πληροφορία συνδέσμου (link spam) Ποιότητα Περιεχομένου (Content Quality) Κανόνες Διαδικτύου (Web Conventions) Διπλότυποι Κόμβοι (Duplicate Hosts) Ασαφής Καθορισμός Δεδομένων (Vaguely-Structured Data) Βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών αναζήτησης Προηγμένες λειτουργίες αναζήτησης Εξατομίκευση Προφίλ χρήστη Κατηγοριοποίηση Βοηθητικές Πληροφορίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργία των Μηχανών Αναζήτησης Οφέλη χρήσης Μηχανών Αναζήτησης Κυριότερες Μηχανές Αναζήτησης Μηχανή Αναζήτησης Google Αλγόριθμος PageRank xiii

14 Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Κύκλος Ζωής μιας Αναζήτησης Βάσεις Δεδομένων Υπηρεσίες Αναζήτησης Περιορισμοί Αναζήτησης Επιλογές Αναζήτησης Ιδιαίτερα Γνωρίσματα Αναζήτησης Μηχανή Αναζήτησης Yahoo! Search Εξέλιξη Τεχνολογίας Αναζήτησης Αποτελέσματα Αναζήτησης Βάσεις Δεδομένων Υπηρεσίες Αναζήτησης Περιορισμοί Αναζήτησης Επιλογές Αναζήτησης Μηχανή Αναζήτησης Bing (MSN Search) Η εξέλιξη της Μηχανής Αναζήτησης Αποτελέσματα Αναζήτησης Βάσεις Δεδομένων Υπηρεσίες Αναζήτησης Περιορισμοί Αναζήτησης Επιλογές Αναζήτησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Κατηγορίες Μηχανών Μετά-Αναζήτησης Μηχανή Μετά-Αναζήτησης με λειτουργία μεσολάβησης Μηχανή Μετά-Αναζήτησης με σειριακή αναζήτηση Μηχανή Μετά-Αναζήτησης με παράλληλη αναζήτηση Λειτουργία των Μηχανών Μετά-Αναζήτησης Εισαγωγή ερωτήματος Επεξεργασία και υποβολή ερωτήματος σε πολλαπλές υπηρεσίες Συλλογή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων Παρουσίαση των μετά-αποτελεσμάτων Χαρακτηριστικά των Μηχανών Μετά-Αναζήτησης Αριθμός χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών αναζήτησης Είδος αναζητούμενων πηγών Χαρακτηριστικά αναζήτησης Εστίαση αναζήτησης xiv

15 3.3.5 Χρονικό διάστημα επεξεργασίας και αριθμός μετά-αποτελεσμάτων Επισκόπηση στο χώρο των Μηχανών Μετά-Αναζήτησης Dogpile Ithaki Inference Find Meta-Crawler Intelliseek (Profusion) Ixquick Metasearch Copernic TracerLock - Informant Mamma MetaFind SavvySearch ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ιστορική Αναδρομή Τεχνικές Συγχώνευσης Μέθοδοι ενσωμάτωσης Μέθοδος σύγκρισης στατιστικών Μέθοδος παράλληλης παροχής πληροφοριών και αποτελεσμάτων Μέθοδοι απομόνωσης Συγχώνευση βάσει ανατιθέμενου βαθμού στάθμισης Συγχώνευση βάσει δείκτη βαρύτητας εξυπηρετητή Συγχώνευση βάσει ακολουθίας κατάταξης Συγχώνευση βάσει του περιεχομένου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ. META-SEEKER : ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ Εισαγωγή Διασύνδεση με τον χρήστη Πραγματοποιώντας μια αναζήτηση Συλλογή παραμέτρων και προετοιμασία για αναζήτηση Ορισμός των URL που περιέχουν τα αποτελέσματα Αναζήτηση Πληροφορίας (Web Search) Αναζήτηση Εικόνας (Image Search) Εύρεση αποτελεσμάτων μέσα από τον πηγαίο κώδικα Αναζήτηση Πληροφορίας (Web Search) xv

16 Εύρεση αποτελεσμάτων από την Google Εύρεση αποτελεσμάτων από την Yahoo Εύρεση αποτελεσμάτων από την MSN Αναζήτηση Εικόνας (Image Search) Εύρεση αποτελεσμάτων από την Google Εύρεση αποτελεσμάτων από την Yahoo Εύρεση αποτελεσμάτων από την Bing (MSN) Το πρόβλημα της αλλαγής του πηγαίου κώδικα αποτελεσμάτων Συγχώνευση Αποτελεσμάτων Ταξινόμηση και εμφάνιση αποτελεσμάτων Ζητώντας περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα Ανοίγοντας ένα αποτέλεσμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: PERSONALIZED META-MERGING ALGORITHM Εισαγωγή Περιγραφή Αλγορίθμου Παράδειγμα Χρήσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ Σύστημα Επεξεργασίας της Πληροφορίας Αξιολόγηση απόδοσης και ταξινόμηση Μεγέθη αξιολόγησης: Ανάκληση - Ακρίβεια Αξιολόγηση συστημάτων Αξιολόγηση Google Αξιολόγηση Yahoo Αξιολόγηση MSN (Bing) Αξιολόγηση Μηχανής Μετά-Αναζήτησης: meta-seeker Πρώτη Αξιολόγηση (26/10/2008) Δεύτερη Αξιολόγηση (15/01/2009) Τρίτη Αξιολόγηση (01/04/2009) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ UML ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΠΗΓΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ xvi

17 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 3-1: Λειτουργίες και υποσυστήματα των Μηχανών Μετά-Αναζήτησης Πίνακας 7-1: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «Χίος Ξενοδοχεία» για την Google Πίνακας 7-2: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «opel corsa 1.2» για την Google Πίνακας 7-3: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «learn java j2ee platform» για την Google Πίνακας 7-4: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «asus motherboard drivers» για την Google Πίνακας 7-5: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «samos restaurants» για την Google Πίνακας 7-6: Μέσος όρος Ανάκλησης και Ακρίβεια για την Google Πίνακας 7-7: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «Χίος Ξενοδοχεία» για την Yahoo Πίνακας 7-8: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «opel corsa 1.2» για την Yahoo Πίνακας 7-9: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «learn java j2ee platform» για την Yahoo Πίνακας 7-10: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «asus motherboard drivers» για την Yahoo Πίνακας 7-11: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «samos restaurants» για την Yahoo Πίνακας 7-12: Μέσος όρος Ανάκλησης και Ακρίβεια για την Yahoo Πίνακας 7-13: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «Χίος Ξενοδοχεία» για την MSN Πίνακας 7-14: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «opel corsa 1.2» για την MSN Πίνακας 7-15: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «learn java j2ee platform» για την MSN Πίνακας 7-16: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «asus motherboard drivers» για την MSN Πίνακας 7-17: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «samos restaurants» για την MSN Πίνακας 7-18: Μέσος όρος Ανάκλησης και Ακρίβεια για την MSN Πίνακας 7-19: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «Χίος Ξενοδοχεία» για την 1 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Πίνακας 7-20: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «opel corsa 1.2» για την 1 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Πίνακας 7-21: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «learn java j2ee platform» για την 1 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Πίνακας 7-22: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «asus motherboard drivers» για την 1 η αξιολόγηση της μηχανής μετα-αναζήτησης xvii

18 Πίνακας 7-23: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «samos restaurants» για την 1 η αξιολόγηση της μηχανής μετα-αναζήτησης Πίνακας 7-24: Μέσος όρος Ανάκλησης και Ακρίβεια για την 1 η αξιολόγηση της μηχανής μετα-αναζήτησης Πίνακας 7-25: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «Χίος Ξενοδοχεία» για την 2 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Πίνακας 7-26: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «opel corsa 1.2» για την 2 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Πίνακας 7-27: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «learn java j2ee platform» για την 2 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Πίνακας 7-28: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «asus motherboard drivers» για την 2 η αξιολόγηση της μηχανής μετα-αναζήτησης Πίνακας 7-29: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «samos restaurants» για την 2 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Πίνακας 7-30: Μέσος όρος Ανάκλησης και Ακρίβεια για την 2 η αξιολόγηση της μηχανής μετα-αναζήτησης Πίνακας 7-31: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «Χίος Ξενοδοχεία» για την 3 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Πίνακας 7-32: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «opel corsa 1.2» για την 3 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Πίνακας 7-33: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «learn java j2ee platform» για την 3 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Πίνακας 7-34: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «asus motherboard drivers» για την 3 η αξιολόγηση της μηχανής μετα-αναζήτησης Πίνακας 7-35: Ανάκληση και Ακρίβεια ερωτήματος «samos restaurants» για την 3 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Πίνακας 7-36: Μέσος όρος Ανάκλησης και Ακρίβεια για την 3 η αξιολόγηση της μηχανής μετα-αναζήτησης xviii

19 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 2-1: Ποσοστά χρήσης κυριότερων Μηχανών Αναζήτησης (Μάρτιος 2009) Σχήμα 2-2: Κύκλος Ζωής μιας αναζήτησης στη Google Σχήμα 3-1: Λειτουργία Μεσολάβησης Σχήμα 3-2: Λειτουργία σειριακής αναζήτησης Σχήμα 3-3: Λειτουργία παράλληλης αναζήτησης Σχήμα 3-4: Στάδια λειτουργίας Μηχανής Μετά-Αναζήτησης Σχήμα 4-1: Μέθοδος ενσωμάτωσης με σύγκριση στατιστικών και πληροφοριών συλλογής για την παραγωγή συγκρίσιμων αποτελεσμάτων Σχήμα 4-2: Μέθοδος ενσωμάτωσης με παροχή πληροφοριών και στατιστικών συλλογής παράλληλα με τα αποτελέσματα αναζήτησης Σχήμα 7-1: Ανάκληση και Ακρίβεια σε επίπεδα συνόλων xix

20 xx

21 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 7-1: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «Χίος Ξενοδοχεία» για την Google Διάγραμμα 7-2: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος opel corsa 1.2» για την Google Διάγραμμα 7-3: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «learn java j2ee platform» για την Google Διάγραμμα 7-4: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «asus motherboard drivers» για την Google Διάγραμμα 7-5: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «samos restaurants» για την Google Διάγραμμα 7-6: Διάγραμμα μέσου όρου Ανάκλησης Ακρίβειας για την Google Διάγραμμα 7-7: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «Χίος Ξενοδοχεία» για την Yahoo Διάγραμμα 7-8: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος opel corsa 1.2» για την Yahoo Διάγραμμα 7-9: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «learn java j2ee platform» για την Yahoo Διάγραμμα 7-10: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «asus motherboard drivers» για την Yahoo Διάγραμμα 7-11: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «samos restaurants» για την Yahoo Διάγραμμα 7-12: Διάγραμμα μέσου όρου Ανάκλησης Ακρίβειας για την Yahoo Διάγραμμα 7-13: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «Χίος Ξενοδοχεία» για την MSN Διάγραμμα 7-14: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος opel corsa 1.2» για την Yahoo Διάγραμμα 7-15Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «learn java j2ee platform» για την MSN Διάγραμμα 7-16: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «asus motherboard drivers» για την MSN Διάγραμμα 7-17: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «samos restaurants» για την Yahoo Διάγραμμα 7-18: Διάγραμμα μέσου όρου Ανάκλησης Ακρίβειας για την MSN xxi

22 Διάγραμμα 7-19: Σύγκριση πλήρους καμπύλης ανάκλησης ακρίβειας των 3 μηχανών αναζήτησης (Google, Yahoo, MSN) Διάγραμμα 7-20: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «Χίος Ξενοδοχεία» για την 1 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Διάγραμμα 7-21: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος opel corsa 1.2» για την 1 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Διάγραμμα 7-22: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «learn java j2ee platform» για την 1 η αξιολόγηση της μηχανής μετα-αναζήτησης Διάγραμμα 7-23: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «asus motherboard drivers» για την 1 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Διάγραμμα 7-24: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «samos restaurants» για την 1 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Διάγραμμα 7-25: Διάγραμμα μέσου όρου Ανάκλησης Ακρίβειας για την 1 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Διάγραμμα 7-26: Σύγκριση πλήρους καμπύλης ανάκλησης ακρίβειας των 3 μηχανών αναζήτησης και της 1 ης αξιολόγησης της μηχανής μετά-αναζήτησης Διάγραμμα 7-27: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «Χίος Ξενοδοχεία» για την 2 η αξιολόγηση της μηχανής μετα-αναζήτησης Διάγραμμα 7-28: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος opel corsa 1.2» για την 2 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Διάγραμμα 7-29: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «learn java j2ee platform» για την 2 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Διάγραμμα 7-30: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «asus motherboard drivers» για την 2 η αξιολόγηση της μηχανής μετα-αναζήτησης Διάγραμμα 7-31: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «samos restaurants» για την 2 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Διάγραμμα 7-32: Διάγραμμα μέσου όρου Ανάκλησης Ακρίβειας για την 2 η αξιολόγηση της μηχανής μετα-αναζήτησης Διάγραμμα 7-33: Σύγκριση πλήρους καμπύλης ανάκλησης ακρίβειας των 3 μηχανών αναζήτησης (Google, Yahoo, MSN) και δυο πρώτων αξιολογήσεων της μηχανής μετάαναζήτησης Διάγραμμα 7-34: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «Χίος Ξενοδοχεία» για την 3 η αξιολόγηση της μηχανής μετα-αναζήτησης Διάγραμμα 7-35: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος opel corsa 1.2» για την 3 η αξιολόγηση της μηχανής μετα-αναζήτησης xxii

23 Διάγραμμα 7-36: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «learn java j2ee platform» για την 3 η αξιολόγηση της μηχανής μετα-αναζήτησης Διάγραμμα 7-37: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «asus motherboard drivers» για την 3 η αξιολόγηση της μηχανής μετα-αναζήτησης Διάγραμμα 7-38: Διάγραμμα Ανάκλησης Ακρίβειας ερωτήματος «samos restaurants» για την 3 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Διάγραμμα 7-39: Διάγραμμα μέσου όρου Ανάκλησης Ακρίβειας για την 3 η αξιολόγηση της μηχανής μετά-αναζήτησης Διάγραμμα 7-40: Σύγκριση πλήρους καμπύλης ανάκλησης ακρίβειας των 3 μηχανών αναζήτησης και των 3 αξιολογήσεων της μηχανής μετά-αναζήτησης Διάγραμμα 8-1: Διάγραμμα Κλάσεως (Class Diagram) Πραγματοποιώντας μια αναζήτηση Διάγραμμα 8-2: Διάγραμμα Κλάσεως (Class Diagram) Ανοίγοντας ένα αποτέλεσμα Διάγραμμα 8-3: Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης (Use Case Diagram) Διάγραμμα 8-4: Διάγραμμα Κατάστασης (State Diagram) xxiii

24 xxiv

25 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 5-1: Στιγμιότυπο του πίνακα search_engine_usage Εικόνα 5-2: Αρχική σελίδα της εφαρμογής Εικόνα 5-3: Επιλογή για αναζήτηση εικόνων (images search) Εικόνα 5-4: Προτεινόμενη διόρθωση από την Google στο ερώτημα java resalts Εικόνα 5-5: Στιγμιότυπο πηγαίου κώδικα αποτελεσμάτων της Google Εικόνα 5-6: Ο σύνδεσμος προς το αποτέλεσμα για την Google Εικόνα 5-7: Ο τίτλος του αποτελέσματος για την Google Εικόνα 5-8: Η περιγραφή του αποτελέσματος για την Google Εικόνα 5-9: Στιγμιότυπο πηγαίου κώδικα αποτελεσμάτων της Yahoo Εικόνα 5-10: Ο τίτλος του αποτελέσματος για την Yahoo Εικόνα 5-11: Η περιγραφή του αποτελέσματος για την Yahoo Εικόνα 5-12: Ο σύνδεσμος του αποτελέσματος για την Yahoo Εικόνα 5-13: Στιγμιότυπο πηγαίου κώδικα αποτελεσμάτων της MSN Εικόνα 5-14: Ο τίτλος του αποτελέσματος για την MSN Εικόνα 5-15: Η περιγραφή του αποτελέσματος για την MSN Εικόνα 5-16: Ο σύνδεσμος του αποτελέσματος για την MSN Εικόνα 5-17: Στιγμιότυπο πηγαίου κώδικα αποτελεσμάτων εικόνας της Google Εικόνα 5-18: Ο σύνδεσμος της σελίδας όπου υπάρχει η εικόνα για την Google Εικόνα 5-19: Ο σύνδεσμος προς την εικόνα στην κανονική της διάσταση για την Google.. 59 Εικόνα 5-20: Το πλάτος της εικόνας στην μικρή της διάσταση για την Google Εικόνα 5-21: Το μήκος της εικόνας στην μικρή της διάσταση για την Google Εικόνα 5-22: Ο τίτλος της εικόνας για την Google Εικόνα 5-23: Οι διαστάσεις και το μέγεθος της εικόνας για την Google Εικόνα 5-24: Ο σύνδεσμος του ιστοτόπου όπου υπάρχει η εικόνα για την Google Εικόνα 5-25: Στιγμιότυπο πηγαίου κώδικα αποτελεσμάτων εικόνας της Yahoo Εικόνα 5-26: Ο σύνδεσμος της σελίδας όπου υπάρχει η εικόνα για την Yahoo Εικόνα 5-27: Ο σύνδεσμος του ιστοτόπου όπου υπάρχει η εικόνα για την Yahoo Εικόνα 5-28: Ο σύνδεσμος προς την εικόνα σε μικρή μορφή (thumbnail) για την Yahoo Εικόνα 5-29: Ο σύνδεσμος προς την εικόνα στην κανονική της διάσταση για την Yahoo Εικόνα 5-30: Ο τίτλος της εικόνας για την Yahoo Εικόνα 5-31: Οι διαστάσεις και το μέγεθος της εικόνας για την Yahoo Εικόνα 5-32: Το πλάτος της εικόνας στην μικρή της μορφή για την Yahoo Εικόνα 5-33: Το ύψος της εικόνας στην μικρή της μορφή για την Yahoo Εικόνα 5-34: Στιγμιότυπο πηγαίου κώδικα αποτελεσμάτων εικόνας της MSN xxv

26 Εικόνα 5-35: Ο σύνδεσμος της σελίδας όπου υπάρχει η εικόνα για την MSN Εικόνα 5-36: Ο τίτλος της εικόνας για την MSN Εικόνα 5-37: Ο σύνδεσμος προς την εικόνα στην κανονική της διάσταση για την MSN Εικόνα 5-38: Ο σύνδεσμος προς την εικόνα σε μικρή μορφή (thumbnail) για την MSN Εικόνα 5-39: Οι διαστάσεις και το μέγεθος της εικόνας για την MSN Εικόνα 5-40: Πληροφορίες των cookies μιας προσωποποιημένης αναζήτησης Εικόνα 5-41: Σελίδα αποτελεσμάτων για μια προσωποποιημένη αναζήτηση πληροφορίας του ερωτήματος «java» Εικόνα 5-42: Σελίδα αποτελεσμάτων για μια προσωποποιημένη αναζήτηση εικόνων του ερωτήματος «chios» Εικόνα 5-43: Περίπτωση αναζήτησης χωρίς κάποιο ερώτημα Εικόνα 5-44: Περίπτωση μη εύρεσης αποτελεσμάτων Εικόνα 5-45: Περίπτωση μη εύρεσης αποτελεσμάτων και προτροπή για διόρθωση του ερωτήματος Εικόνα 5-46: Ζητώντας περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα Εικόνα 6-1: Στιγμιότυπο ενός αποτελέσματος της Google Εικόνα 6-2: Αποτελέσματα αναζήτησης με ερώτημα java Εικόνα 6-3: Εγγραφές των Cookies του συγκεκριμένου χρήστη Εικόνα 6-4: Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της αναζήτησης Εικόνα 6-5: Περισσότερες πληροφορίες του πρώτου αποτελέσματος Εικόνα 6-6: Περισσότερες πληροφορίες του δεύτερου αποτελέσματος Εικόνα 6-7: Περισσότερες πληροφορίες του τρίτου αποτελέσματος Εικόνα 6-8: Περισσότερες πληροφορίες του τέταρτου αποτελέσματος Εικόνα 6-9: Περισσότερες πληροφορίες του πέμπτου αποτελέσματος xxvi

27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τον τομέα της αναζήτησης πληροφορίας στο Διαδίκτυο (Κεφάλαιο 1), ξεκινώντας με μία ιστορική αναδρομή και συνεχίζοντας με την παρουσίαση των κυριότερων προβλημάτων κατά την αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών. Στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρονται τρόποι βελτίωσης της απόδοσης των υπηρεσιών αναζήτησης καθώς επίσης και κάποιες προηγμένες λειτουργίες που βοηθούν στην εύρεση καλύτερων αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια γίνεται μελέτη των περισσότερο διαδεδομένων μέσων για την εύρεση πληροφορίας στο διαδίκτυο, των Μηχανών Αναζήτησης (Κεφάλαιο 2). Το κεφάλαιο αυτό αρχίζει με μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των Μηχανών Αναζήτησης, συνεχίζοντας με τον τρόπο λειτουργία τους και τα οφέλη που προσφέρει η χρήση τους. Το κεφάλαιο κλείνει με τη μελέτη των τριών κυριότερων Μηχανών Αναζήτησης, της Google, της Yahoo! Search και της Bing. Συγκεκριμένα, για κάθε μία μαθαίνουμε στοιχεία για την εξέλιξή και τη λειτουργία της, καθώς επίσης για τις υπηρεσίες, τις επιλογές και τους περιορισμούς αναζήτησης που προσφέρει. Το 3 Ο Κεφάλαιο ερευνά τις Μηχανές Μετά-Αναζήτησης, αναφέροντας τις κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται και τα στάδια λειτουργίας τους. Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών τους και των διαδικασιών που ενεργοποιούνται κατά την αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Στο τέλος του Κεφαλαίου γίνεται μία μικρή επισκόπηση στο χώρο των Μηχανών Μετά-Αναζήτησης, με την παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών και της λειτουργίας μερικών δημοφιλών Μηχανών Μετά-Αναζήτησης. Στο 4 ο Κεφάλαιο μελετάται το πρόβλημα συγχώνευσης και χειρισμού των αποτελεσμάτων από διαφορετικές υπηρεσίες αναζήτησης και αναλύονται διάφορες μέθοδοι κατάταξης αποτελεσμάτων από διαφορετικές πηγές που έχουν ως στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας ταξινόμησης συγκεντρωμένων αποτελεσμάτων. Ξεκινάει με μια την ιστορική εξέλιξη των μεθόδων και συνεχίζει με την παρουσίαση των τεχνικών συγχώνευσης από ετερογενείς πηγές πληροφορίας. Τα Κεφάλαιο 5, 6 και 7, ασχολούνται με την Μηχανή Μετά-Αναζήτησης που υλοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας. Στο Κεφάλαιο 5 αναλύεται η λειτουργία της και τεκμηριώνεται ο κώδικά της. Στο 6 ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται ο αλγόριθμος που προτείνει και χρησιμοποιεί η εφαρμογή για εξατομικευμένη αναζήτηση από πολλαπλές πηγές πληροφορίας στο Διαδίκτυο ενώ στο Κεφάλαιο 7 γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης της εφαρμογής, με χρήση των δεικτών ανάκλησης-ακρίβειας και παρουσίαση πολλών διαγραμμάτων, από τα οποία μπορούν να προκύψουν σημαντικά συμπεράσματα. Στο τελευταίο Κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή μελέτη. Ακολουθούν δύο παραρτήματα, ένα με τα UML διαγράμματα της εφαρμογής και ένα με τον πηγαίο κώδικά της, ο οποίος παρέχεται σε συνοδευτικό CD. 1

28 2

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ 1.1 Διαδίκτυο και Αναζήτηση Πληροφορίας Το διαδίκτυο αποτελεί ένα περιβάλλον αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή. Η ταχύτατη ανάπτυξης του διαδικτύου και η συνεχώς αυξανόμενη ποσότητα πληροφορίας που συγκεντρώνεται σε αυτό οδηγούν στην ραγδαία αύξηση της ηλεκτρονικής πληροφορίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αναζήτηση πληροφορίας από το διαδίκτυο να γίνει μια αναγκαία πραγματικότητα για τους περισσότερους χρήστες. Για να εντοπίσει κάποιος χρήστης αυτή την πληροφορία, απαιτείται πολύ χρόνος και επίμονη προσπάθεια. Η αναζήτηση και εύρεση της σωστής πληροφορίας μπορεί να γίνει αδύνατη εάν ο χρήστης δεν βοηθηθεί από τα κατάλληλα εργαλεία. Για την εύρεση της κατάλληλης πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι: οι διαδικτυακοί κατάλογοι, οι μηχανές αναζήτησης και οι μηχανές μετά-αναζήτησης. Οι διαδικτυακοί κατάλογοι είναι ένας τρόπος αναζήτησης πληροφορίας η οποία είναι αποθηκευμένη και κατηγοριοποιημένη σε θεματικούς καταλόγους. Οι μηχανές αναζήτησης συλλέγουν πληροφορίες από ιστοσελίδες και τις αποθηκεύουν σε βάσεις δεδομένων. Όταν ο χρήστης θέλει να κάνει μια αναζήτηση, η μηχανή αναζήτησης προσπελαύνει την βάση δεδομένων που διαθέτει και στη συνέχεια εμφανίζει τα αποτελέσματα που είναι πιο κοντά στο ερώτημα του χρήστη. Οι μηχανές μετά-αναζήτησης δεν διαθέτουν δική τους βάση δεδομένων και δικό τους κατάλογο ή ευρετήριο. Αντίθετα, λειτουργούν αναζητώντας ταυτόχρονα στις βάσεις δεδομένων άλλων μηχανών αναζήτησης και επιστρέφοντας όλα τα αποτελέσματα αφού πρώτα ταξινομηθούν κατάλληλα στους χρήστες. Το διαδίκτυο διαθέτει κάποια χαρακτηριστικά που δυσκολεύουν την αναζήτηση και την ανάκτηση της επιθυμητής πληροφορίας: Δυναμική αλλαγή. Το διαδίκτυο αλλάζει καθημερινά ενώ τα κλασσικά συστήματα ανάκτησης πληροφορίας είναι σχεδιασμένα για στατικές βάσεις δεδομένων. Όγκος πληροφοριών. Αυξάνεται συνεχώς η ποσότητα της πληροφορίας και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, γεγονός που δυσκολεύει την αναζήτηση πληροφοριών. Ανομοιογένεια. Το διαδίκτυο εκτός από κείμενα, διαθέτει και άλλους τύπους πληροφορίας, όπως φωτογραφίες, αρχεία ήχου, βίντεο και άλλα. Πληθώρα γλωσσών. Στο διαδίκτυο χρησιμοποιούνται πολλές διαφορετικές γλώσσες, οπότε η αναζήτηση πληροφοριών γίνεται περισσότερο πολύπλοκη. Διπλοτυπίες. Η αντιγραφή είναι ένα χαρακτηριστικό του διαδικτύου που δυσκολεύει την αναζήτηση, μιας και μεγάλο ποσοστό σελίδων υπάρχει δύο φορές. Υψηλή συνδετικότητα. Σχεδόν κάθε σελίδα στον παγκόσμιο ιστό διαθέτει πολλές συνδέσεις προς άλλες σελίδες. Λάθος διαμορφωμένα ερωτήματα. Πολλές φορές τα ερωτήματα που καλούνται να εξυπηρετήσουν τα συστήματα αναζήτησης πληροφοριών είναι μικρά και όχι καλά διατυπωμένα από τους χρήστες. 3

30 Πληθώρα χρηστών. Κάθε χρήστης του διαδικτύου έχει διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες και γνώσεις. Συγκεκριμένη συμπεριφορά. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 85% των χρηστών του διαδικτύου, κοιτούν μόνο την πρώτη σελίδα των επιστρεφόμενων αποτελεσμάτων μιας μηχανής αναζήτησης και το 78% δεν τροποποιούν την διατύπωση του αρχικού τους ερωτήματος. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά προσδίδουν μια μοναδικότητα στην αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες αναζήτησης, με γνώμονα την συνεχή τους βελτίωση, καλούνται να βρουν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης αυτών των χαρακτηριστικών. 1.2 Ιστορική Εξέλιξη Η σημασία της αρχειοθέτησης και της αναζήτησης πληροφορίας έχει ανακαλυφθεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Με την ανακάλυψη των υπολογιστών, έγινε δυνατή η αποθήκευση μεγάλου όγκου πληροφορίας. Πλέον, η εύρεση ωφέλιμης πληροφορίας από τέτοιου είδους συλλογές αποτελεί αναγκαιότητα. Η αρχειοθέτηση πληροφοριών χρονολογείται γύρω στο 3000 π.χ.. Με την πάροδο των αιώνων, η ανάγκη για αποθήκευση και ανάκτηση αυτών των πληροφοριών, γινόταν όλο και μεγαλύτερη, ιδιαίτερα όταν ανακαλύφθηκε το χαρτί και ο γραπτός λόγος. Αμέσως μετά την ανακάλυψη των υπολογιστών, οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών. Το 1945 ο Vannevar Bush δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο As We May Think [1], δηλαδή όσο μπορούμε να σκεφτόμαστε, το οποίο έδωσε το έναυσμα για την ανάπτυξη της ιδέας της αυτόματης πρόσβασης σε μεγάλες ποσότητες αποθηκευμένης πληροφορίας. Στη δεκαετία του 50, αυτή η ιδέα αποτέλεσε αντικείμενο για πραγματικές περιγραφές του πώς θα αναζητούνται αρχεία κειμένου με αυτόματο τρόπο. Στα μέσα της δεκαετίας αυτής, αρκετές έρευνες εμπνεύστηκαν από την βασική ιδέα της αναζήτησης πληροφοριών με χρήση του υπολογιστή. Ο H. P. Luhn έκανε περιγραφή μίας εκ των σημαντικότερων μεθόδων, στην οποία απλά πρότεινε την χρήση λέξεων ως δείκτες για τα κείμενα, ενώ για την ανάκτηση έθεσε ως κριτήριο την μέτρηση του ποσοστού επικάλυψης (overlap) της λέξης [2]. Στην επόμενη δεκαετία, έγιναν αρκετές προσπάθειες στο συγκεκριμένο πεδίο, με πιο ξεχωριστή αυτή του Πανεπιστημίου Cranfield στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο Cranfield δοκίμασαν και τελικά ανέπτυξαν μια μέθοδο αξιολόγησης για τα συστήματα ανάκτησης, η οποία χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα [3]. Την ίδια περίοδο αναπτύχθηκε αρχικά από το Πανεπιστήμιο Harvard και στην συνέχεια από το Πανεπιστήμιο Cornell το σύστημα SMART [4], το οποίο έδωσε την δυνατότητα στους ερευνητές να πειραματιστούν με ιδέες ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα αναζήτησης. Το Δεκέμβριο του 1969 έκανε και την πρώτη του εμφάνιση το Διαδίκτυο, το οποίο αποτέλεσε ένα από τα πιο ραγδαία αναπτυσσόμενα φαινόμενα, και έγινε αποδεκτό από όλους. Τα καλά αποτελέσματα της δεκαετίας του 60, ακολούθησαν οι δύο επόμενες δεκαετίες, όπου αναπτύχθηκαν διαφορετικά μοντέλα για την ανάκτηση πληροφοριών, τα οποία βοήθησαν σε όλες τις κατευθύνσεις τη διαδικασία της ανάκτησης πληροφοριών. Όλα αυτά τα μοντέλα-τεχνικές που δημιουργήθηκαν, επιδείκνυαν πειραματικά την αποτελεσματικότητά τους σε συλλογές από μικρά κείμενα (μερικές χιλιάδες άρθρα), τα οποία ήταν διαθέσιμα στους ερευνητές. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης συλλογών από μεγάλα 4

31 κείμενα, το ερώτημα για το αν οι τεχνικές και το μοντέλα που είχαν δημιουργηθεί, θα ήταν ικανά για μεγάλου όγκου κείμενα, παρέμενε αναπάντητο. Η απάντηση ήρθε το 1992 με την δημιουργία ενός οργανισμού για την ανάκτηση κειμένου, με την ονομασία Text Retrieval Conference (TREC) [5]. Ο στόχος του ήταν να ενθαρρύνει την έρευνα στο πεδίο της ανάκτησης πληροφορίας σε συλλογές από μεγάλα κείμενα. Αφού οι συλλογές μεγάλων κειμένων ερευνήθηκαν με τη βοήθεια του TREC, πολλές από τις παλιές τεχνικές τροποποιήθηκαν και πολλές νέες αναπτύχθηκαν (και αναπτύσσονται ακόμα και σήμερα), με συνέπεια η ανάκτηση πληροφορίας από μεγάλες συλλογές να γίνει πραγματικότητα. Το TREC παράλληλα έκανε και διαχωρισμό της ανάκτησης πληροφορίας σε σχετικά, αλλά και σημαντικά πεδία, όπως ανάκτηση πληροφορίας λόγου, ανάκτηση μηαγγλικής πληροφορίας, φιλτράρισμα της πληροφορίας, αλληλεπίδρασης των χρηστών με ένα σύστημα ανάκτησης και διάφορα άλλα. Οι πρώτες προσπάθειες εξέτασης, εντοπισμού και ανάκτησης πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό ξεκινούν από την αρχή της προηγούμενης δεκαετίας. Προτού εισέλθουν οι πρώτοι Διαφυλλιστές (Browsers) [6], υπήρξε το σύστημα WAIS και η έκδοση του XWAIS, τα οποία χρησιμοποιούσαν ένα συγκεκριμένο σχήμα σε έναν κεντρικό υπολογιστή, με σκοπό την ανάκτηση πληροφοριών [7]. Επίσης, περίπου το 1991 το σύστημα Gopher εμφανίστηκε ως καταχωρητής [8]. Το πρώτο σύστημα με δομή μηχανής αναζήτησης όπως αυτή είναι αντιληπτή σήμερα, εισήχθη το 1994 με το όνομα Lycos [9]. Χρησιμοποιούσε ένα πρόγραμμα ευρετηρίασης και ένα αυτόματο πρόγραμμα σάρωσης. Επίσης το 1994, εμφανίστηκε και το σύστημα Yahoo! ως ο πρώτος Θεματικός Κατάλογος [10]. Με την πάροδο του χρόνου, όλο και περισσότερες μηχανές αναζήτησης παρουσιάζονταν στο προσκήνιο. Έπειτα, άρχισαν να αναπτύσσονται και συστήματα που χρησιμοποιούσαν τις βάσεις πληροφοριών των μηχανών αναζήτησης για να ενημερώσουν τους χρήστες τους, δρώντας σαν μεσίτες πληροφοριών. Το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα απαραίτητο εργαλείο στη ζωή των ανθρώπων και για αυτό το λόγο η ανάκτηση πληροφοριών δίνει έμφαση στην αναζήτηση πληροφοριών από τον παγκόσμιο ιστό. Οπότε, η συνεχώς αυξανόμενη ποσότητα πληροφοριών που συσσωρεύεται σε αυτό, έχει κάνει την ανάκτηση πληροφοριών από το Διαδίκτυο, ένα αναγκαίο συστατικό. 5

32 1.3 Προβλήματα στην Αναζήτηση Πληροφορίας από το Διαδίκτυο Κατά την αναζήτηση πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό, οι μηχανές αναζήτησης αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων σχετικά με την διατήρηση ή την αύξηση κάποιας ποιότητας απόδοσης. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της αναζήτησης από το Διαδίκτυο που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν και παράγοντες που τα δημιουργούν. Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή ορισμένων προβλημάτων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν και ενδιαφέρον τομείς για έρευνα Κακόβουλη Πληροφορία (spam) Ο Silverstein [11] έδειξε ότι το 85,2% των χρηστών που χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης, κοιτούν μόνο τα αποτελέσματα της πρώτης σελίδας και το 7,5% και της δεύτερης. Αυτό σημαίνει ότι όταν οι χρήστες αναζητούν κάποιες σελίδες από μηχανές αναζήτησης τείνουν να εξετάζουν μόνο αυτές που εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα των επιστρεφόμενων αποτελεσμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι ιστοσελίδες που εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων να γίνονται αρκετά δημοφιλείς και να προκαλείται μεγάλη κίνηση στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Στις περισσότερες ιστοσελίδες και κυρίως σε αυτές με εμπορικό περιεχόμενο, οι επισκέψεις όλο και περισσότερων χρηστών μπορεί να αποφέρει μεγάλο κέρδος στην επιχείρηση. Όμως, το να είναι κάποια ιστοσελίδα στα πρώτα αποτελέσματα μιας μηχανής αναζήτησης μπορεί να ενδιαφέρει αρκετά όχι μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και τις μηχανές αναζήτησης. Επομένως, αρκετοί ιδιοκτήτες σελίδων στο διαδίκτυο προσπαθούν σκόπιμα να παραπλανήσουν, ακόμα και με οικονομική βοήθεια, τις γνωστότερες μηχανές αναζήτησης για να τοποθετηθούν σε υψηλές θέσεις κατάταξης. Και από την άλλη πλευρά όμως, οι μηχανές αναζήτησης δύσκολα θα πουν όχι σε κάποια συμφέρουσα προσφορά που έχει να κάνει με το πλασάρισμα μιας ιστοσελίδας σε υψηλή θέση κατάταξης. Η διαδικασία κατά την οποία ο ιδιοκτήτης κάποιας ιστοσελίδας προσπαθεί με χρήση κάποιων μεθόδων-τεχνικών να παραπλανήσει της μηχανές αναζήτησης είναι γνωστό ως κακόβουλη πληροφορία των μηχανών αναζήτησης ή spamdexing [12]. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο γενικές κατηγορίες. Στην κακόβουλη πληροφορία περιεχομένου (content spam) και στην κακόβουλη πληροφορία συνδέσμου (link spam) Κακόβουλη πληροφορία περιεχομένου (content spam) Οι τεχνικές αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν την προσπάθεια μεταβολής της λογικής άποψης που έχει μια μηχανή αναζήτησης σχετικά με το περιεχόμενο μιας σελίδας. Στοχεύουν όλες σε παραλλαγές του διανυσματικού χώρου για την ανάκτηση πληροφοριών από συλλογές κειμένου. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω τεχνικές: Keyword stuffing. Τοποθέτηση λέξεων-κλειδιά σε συγκεκριμένα σημεία της σελίδας έτσι ώστε η σελίδα αυτή να μπορεί να βρεθεί πιο εύκολα από κάποιο web crawler [13]. Hidden or invisible unrelated text. Απόκρυψη λέξεων-κλειδιά και φράσεων με το να τα κάνουμε ίδιο χρώμα με το background και χρησιμοποιώντας πολύ μικρό μέγεθος γραμματοσειράς. Meta tag stuffing. Επανάληψη λέξεων-κλειδιά στα Meta tags και χρησιμοποίηση λέξεων-κλειδιά που δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο της σελίδας. 6

33 Gateway or doorway pages. Δημιουργία μη ποιοτικών σελίδων με πολύ μικρό περιεχόμενο αλλά γεμάτο από παρόμοιες λέξεις-κλειδιά και φράσεις. Scraper sites. Είναι επίσης γνωστά ως Made for AdSense sites και σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν κατάλληλο περιεχόμενο για μια ιστοσελίδα [14] Κακόβουλη πληροφορία συνδέσμου (link spam) Οι τεχνικές αυτής της κατηγορίας εκμεταλλεύονται τους αλγόριθμους κατάταξης που βασίζονται στους συνδέσμους, όπως ο αλγόριθμος PageRank της Google [15], ο οποίος δίνει υψηλότερη κατάταξη σε ένα site στο οποίο οδηγούν μέσα από συνδέσμους άλλα site υψηλής κατάταξης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω τεχνικές: Link Farms. Δημιουργία ενός συνόλου από σελίδες όπου η κάθε μία σε παραπέμπει στις υπόλοιπες. Hidden Links. Τοποθέτηση συνδέσμων που δεν φαίνονται στον χρήστη έτσι ώστε να αυξηθεί η δημοσιότητα - link popularity [16] της ιστοσελίδας. Sybil Attack. Δημιουργία πολλών ιστοσελίδων σε διαφορετικά ονόματα χώρου που κάθε μία έχει συνδέσμους προς τις άλλες. Spam blogs. Ψεύτικα blogs που δημιουργούνται αποκλειστικά και μόνο για spamming. Page hijacking. Δημιουργία ιστοσελίδων που μοιάζουν πολύ με άλλες διάσημες ιστοσελίδες, έχουν περιεχόμενο παρόμοιο με τις αυθεντικές ιστοσελίδες αλλά ανακατευθύνουν τον χρήστη σε κακόβουλες και μη σχετικές ιστοσελίδες. Αγορά ονομάτων χώρου που έχουν λήξει και αντικατάστασή τους με συνδέσμους προς άλλες κακόβουλες σελίδες. Spam in blogs. Τοποθέτηση συνδέσμων σε blog και άλλα site όπου επιτρέπονται σχόλια (και γενικά εισαγωγή κειμένου) από τους χρήστες. Wiki spam. Χρησιμοποίηση της ανοικτής στους χρήστες βιβλιοθήκη έτσι ώστε να τοποθετηθούν σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες. Referrer log spamming. Τροποποίηση των logs αναφοράς πολλών ιστοσελίδων έτσι ώστε να δείχνουν σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Κάποιες άλλης μη κατηγοριοποιημένες τεχνικές spamdexing είναι: Mirror websites. Φιλοξενία πολλών ιστοσελίδων παρόμοιου περιεχομένου αλλά με διαφορετικό URL. URL redirection. Μεταφορά του χρήστη σε κάποια άλλη ιστοσελίδα χωρίς την μεσολάβησή του. Cloaking. Προσπάθεια παραπλάνησης της μηχανής αναζήτησης αναφέροντας το περιεχόμενο σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα [17]. Δυστυχώς, η κακόβουλη πληροφορία είναι τόσο διαδεδομένη όπου κάθε εμπορική μηχανή αναζήτησης θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα ώστε να αναγνωρίζει και να απομακρύνει τέτοιου είδους πληροφορία. Χωρίς τέτοια αντιμετώπιση, η ποιότητα της κατάταξης των αποτελεσμάτων θα μειονεκτεί σε σημαντικό βαθμό. 7

34 1.3.2 Ποιότητα Περιεχομένου (Content Quality) Δυστυχώς, η κακόβουλη πληροφορία δεν είναι το μόνο ανησυχητικό θέμα που πρέπει να λάβει υπόψη μία μηχανή αναζήτησης. Η ποιότητα του περιεχομένου των αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια μιας αναζήτησης είναι ένα θέμα μεγάλης σημασίας για όλες τις μηχανές αναζήτησης. Η δημοκρατική φύση της δημιουργίας περιεχομένων στο Διαδίκτυο έχει οδηγήσει σε μια συλλογή περιεχομένων όπου είναι πολύ χαμηλής ποιότητας. Ο παγκόσμιος ιστός είναι γεμάτος από χαμηλής ποιότητας, αναξιόπιστο και πραγματικά αντικρουόμενο περιεχόμενο. Για τους παραπάνω λόγους, θα ήταν αρκετά χρήσιμο για τις μηχανές αναζήτησης να έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίζουν την ποιότητα των ιστοσελίδων ανεξαρτήτως του ερωτήματος του χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε αποθηκευμένη σελίδα στη βάση μιας μηχανής αναζήτησης θα μπορούσε να έχει έναν δείκτη αξιολόγησης. Αυτός ο δείκτης αξιολόγησης θα μπορούσε να προκύπτει από διάφορα στοιχεία, όπως ο βαθμός ανάγνωσης της συγκεκριμένης σελίδας ή η αξιολόγησή της από τους χρήστες. Επομένως, μια λογική προσέγγιση στην αναζήτηση και ανάκτηση ποιοτικής πληροφορίας θα ήταν κάθε μηχανή αναζήτησης να προσπαθήσει να βρει τεχνικές και μεθόδους με σκοπό αρχικά την αξιολόγηση της ποιότητας και στη συνέχεια την αφαίρεση σελίδων από την βάση τους με χαμηλή ποιότητα περιεχομένου. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαφορετικών αλγορίθμων κατάταξης ως προς την ποιότητα αποτελεί ένα δύσκολο πρόβλημα. Οι εμπορικές μηχανές αναζήτησης έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να αξιολογήσουν αποτελέσματα και να τα κατατάξουν χρησιμοποιώντας την μεγάλη ποσότητα δεδομένων που προέρχεται από ερωτήματα κανονικών και αδιάφορων από πλευράς κάποιου σκοπού χρηστών. Οι χρήστες συνήθως δεν προσπαθούν να δώσουν λανθασμένες απαντήσεις, αλλά τις πιο πολλές φορές δεν μπαίνουν στην διαδικασία να συμπληρώσουν κάποια ερωτηματολόγια. Η ερευνητική πτυχή του συγκεκριμένου προβλήματος ανάκτησης πληροφορίας έγκειται στο να γίνει εκμετάλλευση όλων των δυνατών παραγόντων ώστε να αξιολογηθούν οι διαφορετικές στρατηγικές κατάταξης Κανόνες Διαδικτύου (Web Conventions) Γενικώς στο διαδίκτυο δεν υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρούνται για την κατασκευή μιας ιστοσελίδας. Οποιοσδήποτε μπορεί να κατασκευάσει και να ανεβάσει την ιστοσελίδα του όπως αυτός επιθυμεί χωρίς να τον περιορίζουν κανόνες. Όμως, οι περισσότεροι δημιουργοί ιστοσελίδων ακολουθούν κάποιους απλούς κανόνες συμβάσεις χωρίς κανείς να τους επιβάλλει. Δηλαδή οι περισσότερες σελίδες έχουν κάποια κοινά σημεία τα οποία θα τα αναφέρουμε ως κανόνες του Διαδικτύου. Μερικοί από αυτούς τους κανόνες είναι: 1. Το πρώτο πράγμα θέλει να μάθει ένας χρήστης για μια ιστοσελίδα είναι με τι έχει να κάνει αυτή η ιστοσελίδα. Αυτό φαίνεται κυρίως από το λογότυπο (logo) της σελίδας το οποίο συνήθως τοποθετείται πάνω αριστερά. 2. Οι περισσότεροι χρήστες δεν έχουν υπομονή και σαρώνουν την ιστοσελίδα στα γρήγορα. Γι αυτό το λόγο, καλό είναι οι δημιουργοί ιστοσελίδων να τοποθετούν τις σημαντικότερες πληροφορίες στο πιο εμφανές σημείο, δηλαδή κοντά στην κορυφή της σελίδας, για παράδειγμα κάτω από το λογότυπο της σελίδας. 3. Οι υπογραμμισμένες λέξεις συνήθως είναι σύνδεσμοι. Επίσης, σε ένα κείμενο από λέξεις, μία λέξη ή πρόταση που είναι σε διαφορετικό χρώμα σημαίνει πως είναι και 8

35 αυτός ένας σύνδεσμος στις περισσότερες περιπτώσεις. Επομένως, είναι καλό οι δημιουργοί σελίδων να μην υπογραμμίζουν λέξεις και να μην τις τονίζουν με διαφορετικό χρώμα αν αυτές δεν είναι σύνδεσμος. 4. Είναι αναγκαίο να υπάρχει σύνδεσμος προς την αρχική σελίδα σε εμφανές σημείο και συνήθως πάνω αριστερά κάτω από το λογότυπο. 5. Όταν μια ιστοσελίδα αποτελείται από πολλές άλλες καλό είναι όλες να έχουν την ίδια μορφή και εμφάνιση. Αυτό διευκολύνει και δεν μπερδεύει τους χρήστες καθώς μεταφέρονται από σελίδα σε σελίδα στο ίδιο site. 6. Το μενού μιας ιστοσελίδας συνήθως βρίσκεται σε μια οριζόντια γραμμή στην κορυφή της σελίδας και κάτω από το λογότυπο ή σε μια κάθετη στήλη δεξιά ή αριστερά. Οι μηχανές αναζήτησης, με την σειρά τους βασίζονται σε αυτούς τους κανόνες του Διαδικτύου που τηρούν οι δημιουργοί, με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Συνεπώς, όταν οι δημιουργοί μιας ιστοσελίδας αθετούν αυτούς τους κανόνες, λογικό είναι να επηρεάζουν τις μηχανές αναζήτησης. Το κύριο θέμα σε αυτό το πρόβλημα, είναι να αναγνωριστούν οι διάφοροι κανόνες οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, και να αναπτυχθούν τεχνικές ώστε να μπορούν να ανακαλύπτονται επακριβώς πότε αυτοί οι κανόνες παραβιάζονται και από ποιους δημιουργούς και ιστοσελίδες Διπλότυποι Κόμβοι (Duplicate Hosts) Κατά την μελέτη του διαδικτύου, οι μηχανές αναζήτησης προσπαθούν να αποφύγουν την αποθήκευση στις βάσεις δεδομένων τους διπλότυπες και πανομοιότυπες ιστοσελίδες, καθώς δεν προστίθεται νέα πληροφορία στα αποτελέσματα των αναζητήσεων αλλά αντίθετα προκαλείται μεγαλύτερη ακαταστασία στα αποτελέσματα. Αυτό το πρόβλημα της αναγνώρισης διπλότυπων ιστοσελίδων μέσα από συνεχή αναζήτηση έχει μελετηθεί αρκετά. Πολλές μηχανές αναζήτησης ελέγχουν για διπλότυπες εγγραφές κατά την παραγωγή των αποτελεσμάτων. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν υπάρχει εγγύηση για το ποια έκδοση της σελίδας θα εμφανιστεί στα αποτελέσματα και ποια δεν θα εμφανιστεί. Επίσης, ο web crawler [18] μιας μηχανής αναζήτησης μπορεί να σταματήσει την εισαγωγή σελίδων μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα αν παρατηρήσει ότι υπάρχουν πολλά αντίγραφα των ίδιων σελίδων σε διαφορετικούς Ενιαίους Εντοπιστές Πόρων (URLs) [19]. Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για τους οποίους οι μηχανές αναζήτησης επιθυμούν να μην έχουν διπλότυπο περιεχόμενο στα αποτελέσματα. Ο πρώτος φυσικά είναι η αποφυγή εμφάνισης δύο ίδιων σελίδων στα αποτελέσματα. Ο δεύτερος λόγος είναι η εξοικονόμηση πόρων από την διαδικασία της εισαγωγής στην βάση δεδομένων σελίδων με πανομοιότυπο περιεχόμενο. Ένα πολύ συχνό παράδειγμα όπου οι μηχανές αναζήτησης αντιλαμβάνονται την ύπαρξη πανομοιότυπου περιεχομένου είναι στη περίπτωση όπου κάποιες ιστοσελίδες πωλούν το ίδιο προϊόν. Αυτές οι σελίδες συνηθίζουν να χρησιμοποιούν το κείμενο της περιγραφής του προϊόντος που υπάρχει στη σελίδα του κατασκευαστή και έτσι υπάρχει μία σημαντική ποσότητα περιεχομένου που είναι ίδια σε περισσότερες από μία ιστοσελίδες. Μία άλλη περίπτωση είναι αυτή όπου πολλά διαφορετικά URLs αντιπροσωπεύουν την ίδια ιστοσελίδα. Για παράδειγμα τα παρακάτω URLs μπορεί να καταλήγουν στην ίδια ιστοσελίδα: 9

36 Στις παραπάνω δύο περιπτώσεις, αλλά και σε αρκετές άλλες [20], οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης αντιλαμβάνονται την ύπαρξη πανομοιότυπων εγγραφών και τις εξαλείφουν Ασαφής Καθορισμός Δεδομένων (Vaguely-Structured Data) Ο τρόπος που είναι δομημένες οι πληροφορίες είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά και επηρεάζει πάρα πολύ σχεδόν όλες τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά την αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών. Αρχικά, για τους ερευνητές των βάσεων δεδομένων μεγάλο ρόλο έπαιζαν τα δεδομένα που ήταν δομημένα σε υψηλό επίπεδο. Αντίθετα, οι ερευνητές που ερευνούσαν την επιστήμη της ανάκτησης πληροφορίας μελετούσαν αδόμητες πληροφορίες. Πλέον, οι ερευνητές των βάσεων δεδομένων λαμβάνουν υπόψη αν γίνεται εξαπάτηση που έχει να κάνει με την δομή των δεδομένων και οι αντίστοιχοι της επιστήμης της ανάκτησης πληροφορίας άρχισαν να χρησιμοποιούν συσσωρευμένη μετά-πληροφορία (meta-data) [21]. Οι ιστοσελίδες που είναι γραμμένες σε HTML [22] είναι πολύ κοντά τόσο στο ελεύθερο κείμενο όσο και στο καλά δομημένο. Η HTML δίνει περισσότερο έμφαση στην εμφάνιση, παρέχει περιορισμένη πληροφορία για την δομή αλλά παρέχει στοιχεία για την σημασιολογική πληροφορία. Οι μηχανές αναζήτησης εκμεταλλεύονται τα παραπάνω στοιχεία για την καλύτερη παραγωγή αποτελεσμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ιστοσελίδες με ασαφώς δομημένα δεδομένα δυσκολεύουν και δεν προτιμώνται από τις μηχανές αναζήτησης. Για σχεδόν το σύνολο των μηχανών αναζήτησης, η πληροφορία για την εμφάνιση μιας ιστοσελίδας HTML έχει περιορισμένη σημασία και δεν χρησιμοποιείται αρκετά, ειδικά αν συγκριθεί με την πληροφορία που περιέχεται σε γλώσσες όπως η XML [23], όπου δίνεται περισσότερη έμφαση στη δομή και σχεδόν καθόλου στην εμφάνιση. Ήδη έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται έρευνες για την εκμετάλλευση της πληροφορίας εμφάνισης [24] και πιστεύεται ότι μπορεί να προσφέρει αρκετά στον τομέα της ανάκτησης πληροφορίας. 10

37 1.4 Βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών αναζήτησης Για την βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών αναζήτησης υπάρχουν τρεις κύριες κατευθύνσεις: 1. Βελτίωση της διεπαφής (interface) με το χρήστη. 2. Περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσμάτων. 3. Κατανόηση των αλγορίθμων ανάκτησης πηγών πληροφορίας. Η πρώτη κατεύθυνση εξετάζει το πρόβλημα της επικοινωνίας του χρήστη με το σύστημα πληροφορίας κατά τη διαδικασία υποβολής της ερώτησης. Το φιλικό περιβάλλον και η ταχύτητα επεξεργασίας - απόκρισης της υπηρεσίας αναζήτησης συνιστούν πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά. Οι αρχάριοι χρήστες δυσανασχετούν στην ιδέα της χρήσης παραπάνω από ενός περιβάλλοντος αναζήτησης και συνήθως προσηλώνονται στη χρήση μόνο μιας υπηρεσίας αναζήτησης αγνοώντας το ενδεχόμενο απώλειας ωφέλιμης πληροφορίας. Ακόμα και οι έμπειροι χρήστες δεν εξοικειώνονται εύκολα με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας ορισμένων μηχανών αναζήτησης, αφού σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και οι οδηγίες που παρέχουν αυτές οι υπηρεσίες είναι ασαφής και μπερδεμένες. Η δεύτερη κατεύθυνση έχει να κάνει με την περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Όλοι οι χρήστες ενοχλούνται από το χαμηλό ποσοστό σχετικών πληροφοριών στα επιστρεφόμενα αποτελέσματα, φαινόμενο που αναδεικνύει τη σημασία μία υπηρεσία αναζήτησης να παράγει αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα. Επίσης, πολλές υπηρεσίες αναζήτησης δεν ενημερώνουν τις πληροφορίες που έχουν στις βάσεις τους με αποτέλεσμα να μην ανανεώνονται οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους χρήστες. Γι αυτό το λόγο, η γνώση, οργάνωση και ενημέρωση για την ανανέωση των πληροφοριών, μέσα από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, πρέπει να είναι υψηλής σημασίας για τις υπηρεσίες αναζήτησης. Τέλος, η τρίτη κατεύθυνση αφορά την μελέτη των αλγορίθμων συλλογής, σύνταξης και παρουσίασης πηγών πληροφορίας. Πιο συγκεκριμένα, η κατανόηση αυτών των αλγορίθμων μπορεί να βοηθήσει στο να ξεπεραστεί το πρόβλημα της άνισης πρόσβασης, της μη ενημέρωσης των νέων πληροφοριών, της χαμηλής χρησιμοποίησης μετά-δεδομένων καθώς επίσης και της χαμηλής κάλυψης της συνολικής πληροφορίας. Επομένως, είναι αναγκαία η βελτίωση αυτών των αλγορίθμων, με στόχο την αύξηση των σχετικών αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται στο χρήστη. 11

E-commerce Networks & Applications. Η διαφήμιση στο Internet. Νίκος Κωνσταντίνου

E-commerce Networks & Applications. Η διαφήμιση στο Internet. Νίκος Κωνσταντίνου E-commerce Networks & Applications Η διαφήμιση στο Internet Νίκος Κωνσταντίνου Εισαγωγή Ηαπλήδημιουργίαενόςsite δεν είναι πλέον αρκετή Μια επένδυση σε ανάπτυξη και συντήρηση δεν αποδίδει χωρίς διαφήμιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing). 1 Εισαγωγή στο Internet Marketing 1.1. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε. 1.2. Εξοικείωση µε τα εργαλεία βελτιστοποίησης των µηχανών αναζήτησης. 2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO Βαμβακάς Χρήστος Τασούλης Κωνσταντίνος ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO INTERNET MARKETING Βασικότεροι τύποι: Social

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας

Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας 2015 Η εταιρία μας Η Moving up είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών επικοινωνίας και διαφήμισης.όποιο και αν είναι το διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

SEO ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤHΝ GOOGLE

SEO ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤHΝ GOOGLE (Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Κατάταξης Ιστοσελίδων Στη Μηχανή Αναζήτησης της Google) (Για αρχάριους χρήστες) ebooks4greeks.gr e-έκδοση 2010 (Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Κατάταξης Ιστοσελίδων Στη Μηχανή Αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

interactivecommunication Search Marketing White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactivecommunication Search Marketing White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactivecommunication White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. ToSearchenginemarketing, ή SEM, αποτελείται απόμια σειρά marketing μεθόδων για την αύξηση τηςεμφάνισηςτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi Πίνακας Περιεχομένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ V Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi 1η Ενότητα: Κινητός ιστός... vii 2η Ενότητα: Κινητές εφαρμογές στην πλατφόρμα Android... vii 3η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας 1 Βασικές Αρχές Σχεδίασης Απαραίτητες ιδιότητες Web Site Οι αναγκαίες αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν/εφαρμοστούν για να επιτευχθεί η δημιουργία ενός αξιόλογου και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης Πληροφορικός Ελεγκτής klimniotis at dpa.gr Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα περιεχόμενα. xvii xxii xxv xxvii xxix. Πώς θα χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Ξενάγηση Πρόλογος Συντελεστές Ευχαριστίες του εκδότη

Σύντομα περιεχόμενα. xvii xxii xxv xxvii xxix. Πώς θα χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Ξενάγηση Πρόλογος Συντελεστές Ευχαριστίες του εκδότη Σύντομα περιεχόμενα Πώς θα χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Ξενάγηση Πρόλογος Συντελεστές Ευχαριστίες του εκδότη xvii xxii xxv xxvii xxix 1 Έρευνα στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και την οικονομία, ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων για Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet Marketing κατάλογος προϊόντων & υπηρεσιών 2015 Πακέτα φιλοξενίας - Περιγραφή Cloud Hosting - Κατοχύρωση ονόματος - Οικονομικό START

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου)

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 15 λεπτά για τη βασική δραστηριότητα, περισσότερο για τις επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης (case study) spitishop.gr

Μελέτη Περίπτωσης (case study) spitishop.gr Μελέτη Περίπτωσης (case study) spitishop.gr Μελέτη Περίπτωσης spitishop.gr Περιεχόμενα Μελέτης Γενικές πληροφορίες εταιρίας Ανάλυση ανταγωνιστών Στρατηγικές προώθησης της εταιρικής ταυτότητας στο Web H

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Σύνδεση στο Διαδίκτυο Για να ξεκινήσετε να ασχολείστε με το Διαδίκτυο (Internet)

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων

ΕΠΛ 012. θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων ΕΠΛ 012 θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων Design Principles Web Site Life Cycle Site Definition & Planning Information Architecture Design Prototype Implementation Validation and Testing Operation - Launch

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS Τι είναι ιστοσελίδα; Ιστοσελίδα ( web page) είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού (WWW) που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, εικόνας,

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Optimization (SEO) Τεχνικές βελτίωσης κατάταξης ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης

Search Engine Optimization (SEO) Τεχνικές βελτίωσης κατάταξης ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργασία στο μάθημα: E-commerce & Network Applications Search Engine Optimization (SEO) Τεχνικές βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Hotel Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Hotel Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Hotel Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual) «WeKnow» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΧΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών Σελίδα 1 από 19

Διαβάστε περισσότερα

1. Celly Social Network Development

1. Celly Social Network Development 1. Celly Social Network Development Η περιγραφή Το Celly προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας κοινωνικών δικτύων ειδικά προσαρμοσμένων σε φορητές συσκευές καθώς είναι προσβάσιμο και από Android και ios

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 3. Ημερομηνία: Παρασκευή 10/11/2006 Θεματική Ενότητα: Activity Diagrams

Φροντιστήριο 3. <logo image> Ημερομηνία: Παρασκευή 10/11/2006 Θεματική Ενότητα: Activity Diagrams Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Φροντιστήριο 3 Ημερομηνία: Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT Εισαγωγή Τα ερωτήματα (queries) είναι μία από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που προφέρει ένα Σ%Β% αφού επιτρέπουν: Ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων στην επιθυμητή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Υποψήφιοι 1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval)

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Ανάκτηση Δεδομένων 1 Information Retrieval (1) Βάσεις Δεδομένων: Περιέχουν δομημένη πληροφορία: Πίνακες Ανάκτηση Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Θρασυμάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr www.icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ημερομηνία.. E-mail. Όνομα υπευθύνου Εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Εισηγητής: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Travel Agency Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Travel Agency Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Travel Agency Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual) «WeKnow»ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΧΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών Σελίδα 1 από 14

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #11 η :Web 2.0. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #11 η :Web 2.0. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #11 η :Web 2.0 Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Web 2.0 Web 2.0 είναι ένας όρος που προτάθηκε από τoν Tim O'Reilly Media (2004), και αναφέρεται σε μια δεύτερη γενιά υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην NetLibrary.

Πρόσβαση στην NetLibrary. ΝetLibrary Η δικτυακή-ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (ΝetLibrary) μας παρέχει πρόσβαση στην συλλογή των ηλεκτρονικών βιβλίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επιλέγουμε με το δείκτη μας το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς Χρήστος Γεωργιάδης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περιεχόμενα 1. Η εικόνα του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Αρχικής Σελίδας Δημιουργία Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

2. Wiki II. 1. Wiki I [http://www.wikispaces.com] ηµιουργία Wiki Η σελίδα

2. Wiki II. 1. Wiki I [http://www.wikispaces.com] ηµιουργία Wiki Η σελίδα Σηµειώσεις του Εργαστηρίου "Ηλεκτρονική Μάθηση" 1. Wiki I [http://www.wikispaces.com] ηµιουργία Wiki Η σελίδα Βασική επεξεργασία µιας σελίδας Συζήτηση σε µια σελίδα Ιστορικό σελίδας Αυτόµατη ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

7 0 0 /2 /7 0 : 2 1 ( 2 ( Google Yahoo

7 0 0 /2 /7 0 : 2 1 ( 2 ( Google Yahoo Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Neurosoft A.E. --- ΕΑΙΤΥ ΓΓΕΤ, ΚτΠ, Πρόγραµµα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» Σχεδιασµός & Συλλογή Σώµατος Βιοϊατρικών Κειµένων (ΣΒΚ)

Διαβάστε περισσότερα