ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

2

3 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το Ν.4276/ 2014 (ΦΕΚ Α 156), το Ξ.Ε.Ε. έχει πλέον κομβικό ρόλο στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων στη χώρα μας, αναλαμβάνοντας την αρμοδιότητα της κατάταξης των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων και των ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών. Εχοντας ως κύριο στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του συνόλου των τουριστικών καταλυμάτων και τη σύμπλευση με τη διεθνή τουριστική αγορά, το ΞΕΕ εκπόνησε ειδική μελέτη για το προσφορότερο σύστημα κατάταξης των καταλυμάτων, την οποία κατέθεσε στο Υπουργείο Τουρισμού.Το Υπουργείο με την υπ.αριθμ. 219/2015 Απόφασή του καθόρισε τη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού κατάταξης των καταλυμάτων από το ΞΕΕ με βάση τεχνική έκθεση που συντάσσεται από φορείς ειδικά διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη των καταλυμάτων. Οι διαπιστευμένοι φορείς αναρτώνται στο Διαδικτυακό Τόπο Κατάταξης του Ξ.Ε.Ε. και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις επιλέγουν ελεύθερα τον φορέα με τον οποίο θα συνεργαστούν. Το Ξ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της νέας αποστολής του, λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος κατάταξης και γι αυτό το λόγο: Υποστηρίζει ηλεκτρονικά όλη τη διαδικασία κατάταξης με ειδικό Διαδικτυακό Τόπο Κατάταξης, όπου θα εκκινεί και θα ολοκληρώνεται η κατάταξη του καταλύματος σε αστέρια ή κλειδιά Θέτει σε εφαρμογή εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης του συστήματος σε συνεχή βάση Με την Υπουργική Απόφαση 216/2015 (ΦΕΚ Β 10) καθορίστηκαν οι νέες προδιαγραφές για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων και με τις Υπουργικές Αποφάσεις 21185/2014 (ΦΕΚ Β 2840) και 91/2015 (ΦΕΚ Β 69) καθορίστηκαν οι νέες προδιαγραφές για την κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών. Στις ενλόγω αποφάσεις προβλέπεται ότι τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31/12/2017 και μέχρι αυτήν ημερομηνία όλα τα καταλύματα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με το νέο σύστημα προδιαγραφών. Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να κατευθύνει τον εκμεταλλευτή του τουριστικού καταλύματος και χρήστη του διαδικτυακού τόπου κατάταξης των καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά, ώστε να πραγματώσει ηλεκτρονικά τη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού κατάταξης.

4 1.2 Ορισμοί Διαδικτυακός τόπος κατάταξης των καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά (cert.grhotes.gr) Είναι ο διαδικτυακός τόπος ειδικού σκοπού του ΞΕΕ μέσω του οποίου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού κατάταξης των καταλυμάτων. Εκμεταλλευτής Καταλύματος Είναι η επιχείρηση που υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά και η οποία συμβάλλεται µε Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου και Επιθεωρήσης για την κατάταξη των Τουριστικών Καταλυμάτων. Φορέας για τη Διενέργεια Ελέγχων και Επιθεωρήσεων (ΦΔΕΕ) Είναι κάθε νομική οντότητα, που διαθέτει διαπίστευση από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065, ώστε να διεξάγει ελέγχους και επιθεωρήσεις για την κατάταξη ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων - διαμερισμάτων σε αστέρια και κλειδιά αντίστοιχα, σύμφωνα µε τη σχετική εθνική νομοθεσία. 1.3 Η Διαδικασία Όλα τα καταλύματα, σύμφωνα με την νομοθεσία, θα πρέπει να καταταγούν σε αστέρια και κλειδιά έως την , οπότε και παύουν να είναι σε ισχύ όλα τα ισχύοντα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ). Ωστόσο οι νέες μονάδες (ΝΑΕ), οι οποίες ξεκίνησαν τη λειτουργία τους μετά την θα πρέπει να ακολουθήσουν άμεσα τη διαδικασία. Παρακάτω αναλύεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την έκδοση του Πιστοποιητικού Κατάταξης. Η διαδικασία αναλύεται σε βήματα, τα οποία εκτελούνται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου κατάταξης των καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά. Η διαδικασία ξεκινά αμέσως μετά την υποβολή του σχετικού φακέλου στην οικεία Π.Υ.Τ και την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

5 1.4 Τα βήματα Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο εκμεταλλευτής του καταλύματος για την έκδοση του πιστοποιητικού κατάταξης. Βήμα 1 Εγγραφή στο cert.grhotels.gr και είσοδος στο σύστημα Βήμα 2 Διαδικασία ελέγχου κριτηρίων κατάταξης Βήμα 3 Βήμα 4 Συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών κάλυψης των κριτηρίων Επιλογή και συμβασιοποίηση με τον ΦΔΕΕ Βήμα 5 Υποβολή αίτησης κατάταξης Βήμα 6 Διαδικασία ελέγχων και επιθεωρήσεων από το ΦΔΕΕ Βήμα 7 Βήμα 8 Παρακολούθηση της διαδικασίας και πληρωμή του παραβόλου Έκδοση του Πιστοποιητικού κατάταξης Σημείωση: Οι εκμεταλλευτές των ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων πριν την εκτέλεση των παρακάτω βημάτων απαιτείται να αποστείλουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του καταλύματος τους στο ώστε να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο των ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων του ΞΕΕ.

6 Βήμα 1 Εγγραφή στο cert.grhotels.gr και είσοδος στο σύστημα Η πρόσβαση στο cert.grhotels.gr γίνεται διαδικτυακά μέσω υπολογιστή ή tablet με την χρήση οποιουδήποτε browser πληκτρολογώντας τη διεύθυνση cert.grhotels.gr Ο χρήστης στην πρώτη σελίδα πληροφορείται για τη διαδικασία και τα βήματα έκδοσης του πιστοποιητικού κατάταξης και για τους ΦΔΕΕ που έχουν ενταχθεί στο μητρώο του ΞΕΕ. Σημείωση: Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης στο cert.grhotels.gr είναι κοινοί με αυτούς που διαθέτει το κατάλυμα για την πρόσβαση του στο services.grhotels.gr. Συνεπώς, οι εκμεταλλευτές που διαθέτουν ήδη κωδικούς δεν απαιτείται να πραγματοποιήσουν εγγραφή και παρακαλούνται να αγνοήσουν το Βήμα 1.1 [Εγγραφή στο cert.grhotels.gr] 1.1 [Εγγραφή στο cert.grhotels.gr] - Για την εγγραφή νέου χρήστη στο σύστημα επιλέγετε το link «Εγγραφείτε στην υπηρεσία», το οποίο θα βρείτε στο πλαίσιο της Εισόδου (βλ. εικόνα 2). - Στη συνέχεια, συμπληρώνετε το Α.Φ.Μ σας και αφού ακολουθήσετε τα βήματα και συμπληρώσετε τα στοιχεία που σας ζητούνται, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής. (βλ. εικόνα 1). - Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας γίνεται μέσω του που θα παραλάβετε μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής. Θα πρέπει να επιλέξετε στο σχετικό link ενεργοποίησης που περιέχεται στο εν λόγω . - Στην περίπτωση που στον Α.Φ.Μ σας αντιστοιχούν περισσότερα του ενός καταλύματα, θα πρέπει να επιλέξετε ένα από τα καταλύματα που σας προτείνει το σύστημα. Αν έχετε ήδη εγγραφεί, θα σας παραπέμψει στο σχετικό link για την ανάκτηση των κωδικών. Στην περίπτωση που σας ενημερώσει ότι ο Α.Φ.Μ δεν βρέθηκε στα μητρώα μας, παρακαλείσθε να αποστείλετε το ΕΣΛ στο

7 1.2 [Είσοδος στο cert.grhotels.gr] Για να συνεχίσετε στα επόμενα βήματα είναι απαραίτητο να εισέλθετε στο σύστημα χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που διαθέτετε. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι μοναδικά για κάθε κατάλυμα. Η είσοδος πραγματοποιείται συμπληρώνοντας τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) στο πλαίσιο Εισόδου (βλ. εικόνας 2.) Μετά την είσοδό σας στο σύστημα επιλέξτε από το menu και προχωρήστε με την σειρά στα παρακάτω βήματα. Βήμα 2 Διαδικασία ελέγχου κριτηρίων κατάταξης Στο βήμα αυτό σας δίνεται η δυνατότητα να ελέγξετε αν πληροίτε τα κριτήρια κατάταξης για την κατηγορία που επιθυμείτε. Για το σκοπό αυτό ακολουθείστε τις παρακάτω ενέργειες: - Επιλέξτε από το menu την επιλογή Έλεγχος Κριτηρίων Κατάταξης - Στη συνέχεια επιλέξτε από την φόρμα την κατηγορία Αστέρων ή κλειδιών στην οποία θέλετε να καταταγείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας προσαρμόζονται τα κριτήρια της φόρμας και η απαιτούμενη βαθμολογία. Τα πεδία της φόρμας διακρίνονται σε υποχρεωτικά πεδία και βαθμολογούμενα και κατηγοριοποιούνται σε 13 κατηγορίες σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση. - Συμπληρώστε για όσα πεδία από τη φόρμα μπορείτε να καλύψετε τις απαιτήσεις και δείτε τι χρειάζεστε ακόμα να καλύψετε για την κατηγορία που επιλέξατε. Για τα κριτήρια στα οποία απαιτείται τεκμηρίωση, το σύστημα σας ενημερώνει στο κάτω μέρος της σελίδας τα Δικαιολογητικά που πρέπει να διαθέτετε για να τα προσκομίσετε στον ΦΔΕΕ. - Η συμπλήρωση της φόρμας των κριτηρίων δύναται να αποθηκευθεί προσωρινά, πατώντας το κουμπί Προσωρινή Αποθήκευση και να ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, πατώντας το κουμπί Οριστική Αποθήκευση. - Στην περίπτωση που δεν καλύπτετε την απαιτούμενη βαθμολογία της κατηγορίας που επιλέξατε και επιλέξετε Οριστική Αποθήκευση, τότε το σύστημα θα αλλάξει την κατηγορία αυτόματα και θα επιλέξει την κατηγορία για την οποία καλύπτετε την απαιτούμενη βαθμολογία. - Η Διαδικασία ελέγχου κριτηρίων κατάταξης είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί, ώστε το σύστημα να σας επιτρέψει να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα. Για τις επιλογές σας στη φόρμα των κριτηρίων της αυτοκατάταξης θα ενημερωθεί μέσω του συστήματος ο ΦΔΕΕ. Συνεπώς, η ακριβής συμπλήρωση των κριτηρίων θα βοηθήσουν τον ΦΔΕΕ, ώστε να προετοιμάσει σωστά τη διαδικασία της επιθεώρησης.

8 Στη παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η φόρμα του ελέγχου των κριτηρίων κατάταξης Βήμα 3 Συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών κάλυψης των κριτηρίων Σε αυτό το βήμα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των κριτηρίων που έχετε επιλέξει στο προηγούμενο βήμα. Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να τα συγκεντρώσετε και να τα διαθέσετε στον ΦΔΕΕ που θα επιλέξετε στο επόμενο βήμα

9 Βήμα 4 Επιλογή και συμβασιοποίηση με τον ΦΔΕΕ Στο βήμα αυτό ενημερώνεστε για τους Φορείς που έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΞΕΕ και έχουν διαπιστευθεί κατά την οικεία διαδικασία από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων - διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα Εξωσυστημικά επιλέγετε το Φορέα που θέλετε να συνεργαστείτε και συμβασιοποιείται μαζί του το Έργο του ελέγχου και την επιθεώρησης για την έκδοση της σχετικής τεχνικής έκθεσης και τη βεβαίωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων κατάταξης. Σημείωση: Η συμβασιοποίηση με τον ΦΔΕΕ είναι απαραίτητη προηπόθεση για να μπορέσετε να καταθέσετε αίτηση κατάταξης προς το ΞΕΕ. Βήμα 5 Υποβολή αίτησης κατάταξης Στο βήμα αυτό και αφού έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία τα προηγούμενα βήματα, ξεκινά η υποβολή της αίτησης κατάταξης προς το ΞΕΕ. Με την υποβολή της αίτησης αρχίζει η προθεσμία των 30 ημερών που ορίζει η νομοθεσία για την πραγματοποίηση της επιθεώρησης και έκδοσης της Τεχνικής Έκθεσης και της βεβαίωσης συνδρομής των προϋποθέσεων κατάταξης από τον ΦΔΕΕ. - Επιλέξτε από το menu την επιλογή Αίτηση Κατάταξης. - Το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία που αφορούν το κατάλυμα ( τίτλος, δυναμικότητα), τα στοιχεία της εκμετάλλευσης και την κατηγορία κατάταξης. Απαιτείται μόνο να μεταφορτώσετε τα δικαιολογητικά όπως το ΕΣΛ και τη σύμβαση με τον ΦΔΕΕ. - Στη συνέχεια επιλέγετε από την λίστα το ΦΔΕΕ με τον οποίο έχετε συμβασιοποιήσει το το Έργο του ελέγχου και της επιθεώρησης - και τέλος υποβάλετε την αίτηση ηλεκτρονικά προς το ΞΕΕ και ενημερώνεστε για το ποσό του παραβόλου και τον τρόπο πληρωμής του, καθώς επίσης και για τον κωδικό αίτησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υποβολή της αίτησης ενημερώνεστε αυτόματα με μέσω του συστήματος με τα στοιχεία της αίτησης, όπως ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, ο κωδικός πληρωμής και ο κωδικός της αίτησης που θα σας ζητηθεί κατά την αυτοψία από τον Επιθεωρητή. Σημείωση: Τον κωδικό της αίτησης, μαζί με τον αντίστοιχο κωδικό που θα έχει ο επιθεωρητής θα τον εισάγετε κατά την έναρξη και τη λήξη της επιθεώρησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Ουσιαστικά θα αποτελεί και την ψηφιακή υπογραφή σας με την οποία γίνεται η αναγκαία ταυτοποίηση και αποδέχεστε τα ευρήματα της επιθεώρησης.

10 Βήμα 6 Διαδικασία ελέγχων και επιθεωρήσεων από το ΦΔΕΕ Αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα της υπηρεσίας, το ΞΕΕ σε συνεργασία με το ΕΣΥΔ και τους εμπλεκόμενους φορείς επιδίωξε τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του μηχανισμού ελέγχου της κατάταξης των καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά, ώστε αυτός να διενεργείται από τους διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ ΦΔΕΕ με αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία και διαφάνεια. Το σύστημα ελέγχου που επιλέχθηκε στηρίζεται σε παγκόσμιο πρότυπο (ISO 17065:2012), με το οποίο είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν οι ΦΔΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο, η υπό αξιολόγηση επιχείρηση μπορεί να αισθάνεται ασφαλής ότι θα ελεγχθεί από επιθεωρητή ή ομάδα επιθεωρητών τους οποίους έχει εγκρίνει πιο πριν, εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, με τρόπο αμερόληπτο και αντικειμενικό, με εμπιστευτικότητα σχετικά με τα δεδομένα που θα συλλεχθούν και με ομοιόμορφο τρόπο σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων. Προβλέπονται μάλιστα και διαδικασίες ενστάσεων, επίλυσης διαφορών και παραπόνων, οι οποίες εξετάζονται με αντικειμενικό τρόπο. Ο ΦΔΕΕ ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος για την ανάθεση του Έργου του ελέγχου και της επιθεώρησης και ορίζει την ημερομηνία αυτοψίας και τον Επιθεωρητή. Για την ημερομηνία της αυτοψίας ενημερώνεστε αυτόματα από το σύστημα μέσω , καθώς επίσης και από το λογαριασμό σας στο σύστημα, επιλέγοντας από το menu την επιλογή Κατάσταση Αίτησης. Η επιθεώρηση που θα γίνει κατά την αυτοψία από τον Επιθεωρητη του ΦΔΕΕ έχει ως στόχο την επιβεβαίωση/συμπλήρωση των στοιχείων της αυτοαξιολόγησης την οποία έχετε κάνει. Βήμα 7 Παρακολούθηση της διαδικασίας και πληρωμή του παραβόλου Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε για την πορεία εξέλιξης της αίτησής σας μέσω του λογαριασμού σας στο σύστημα, επιλέγοντας από το menu την επιλογή Κατάσταση Αίτησης. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα παρακάτω: - την τρέχουσα κατάσταση της αίτησής σας - το ποσό του παραβόλου, τον κωδικό πληρωμής του παραβόλου και την εκκαθάριση της πληρωμής σας - το ιστορικό της εξέλιξης της αίτησής σας Σημείωση: Η πληρωμή του παραβόλου μπορεί να γίνει στο διάστημα από τη κατάθεση της αίτησης έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας και πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού κατάταξης από το ΞΕΕ. Βήμα 8 Έκδοση του Πιστοποιητικού κατάταξης Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της επιθεώρησης από τον ΦΔΕΕ και την υποβολή μέσω του συστήματος της Τεχνικής Έκθεσης και της Βεβαίωσης Συνδρομής των Προϋποθέσεων Κατάταξης ξεκινά η προθεσμία των 20 ημερών που ορίζει η νομοθεσία για την έκδοση από το ΞΕΕ του Πιστοποιητικού κατάταξης του καταλύματος σε αστέρια ή κλειδιά. Το ΞΕΕ θα αποστείλει το Πιστοποιητικό Κατάταξης στην αρμόδια Π.Υ.Τ και θα το κοινοποιήσει και στον εκμεταλλευτή του καταλύματος.

11

12 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛ: WEB: GRHOTELS.GR ΣΤΑΔΙΟΥ 24, ΑΘΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - CERT.GRHOTELS.GR

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ Αθήνα, 3/6/2015 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4276/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 6 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ... 7 3.1. Χρήστες... 7 3.2. Διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης... 8 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2015

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Δράσης. «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων»

Οδηγός Δράσης. «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πληροφορίες: https://www.e-cadet.gr Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 353660 Οδηγός Δράσης με τίτλο «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr

Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 18-08-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ.31675 Γενική Δ/νση: Οργάνωσης & Σχεδιασμού ΠΡΟΣ Αγοράς Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne. Οδηγίες Χρήσης για Μεμονωμένους Υποψήφιους

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne. Οδηγίες Χρήσης για Μεμονωμένους Υποψήφιους Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne Οδηγίες Χρήσης για Μεμονωμένους Υποψήφιους DELF DALF SORBONNE A A B B C C B B C CL C C Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στις εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ελεγχόµενης Είσπραξης Υποχρεώσεων Εργοδοτών Τελευταία Αναθεώρηση: 21 Νοεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΣ... 5 3.1 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ6ΣΙ-ΗΚΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Μαΐου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ6ΣΙ-ΗΚΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Μαΐου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΧΩ6ΣΙ-ΗΚΠ Πειραιάς, 30 Μαΐου 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:26077 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231, 214, 303, 304, 310 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Δημήτρης Μπούγας MCSD, MCDBA, SCJP 2012 e-way.gr Περιεχόμενα ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 4 Σωματειακό δίκαιο: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;... 6 Τι είναι το Passe-Partout;...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα