~ Α ~ αβαράς=χασομέρης, αβάσιμεσα=αβάσιμη, άβαφεσα=άβαφη, άβγαλτεσα=άβγαλτη, άβολεσα=άβολη, αβούτα(α'ούτα)=τούτα/αυτά, αβούτε(α'ούτε)=τούτη,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "~ Α ~ αβαράς=χασομέρης, αβάσιμεσα=αβάσιμη, άβαφεσα=άβαφη, άβγαλτεσα=άβγαλτη, άβολεσα=άβολη, αβούτα(α'ούτα)=τούτα/αυτά, αβούτε(α'ούτε)=τούτη,"

Transcript

1 ~ Α ~ αβαράς=χασομέρης, αβάσιμεσα=αβάσιμη, άβαφεσα=άβαφη, άβγαλτεσα=άβγαλτη, άβολεσα=άβολη, αβούτα(α'ούτα)=τούτα/αυτά, αβούτε(α'ούτε)=τούτη, αβούτεν(α'ούτεν)=τούτην, αβούτο(α'ούτο)=τούτο, αβουτοίντς=τούτους, αγαθέσα=αγαθή, αγαπητικιέσα=αγαπητικιά, άγγιχτεσα=άγγιχτη, αγγούρ=αγγούρι, αγγούρ(ε)ια=αγγούρια, αγιάρ=σέλα, αγίασμαν=αγίασμα, αγκαλέζω=αγκαλιάζω, αγκαλέεις=αγκαλιάζεις, αγκαλιάζ'νε=αγκαλιάζουν, αγκαλώ=καταγγέλω, αγλήγορα=βιαστικά, αγληγορώ=βιάζομαι, αγνόν=αγνός, αγνέσα=αγνή/παράξενη, αγούρ'=αγόρι/παιδί, αγούραια=αγόρια, άγουρον=άντρας, αγουρόπον=παιδάκι, αγουρόπα=παιδάκια, Άγουστον=Αύγουστος, αγράνεμον=αγριάνεμος, άγριον=άγριος, αγριέσα=άγρια, αγριόγατεσα=αγριόγατα, αγροκόσαρον=αγριόκοτα, αγρούμαι=αγριεύομαι/φοβάμ -αι, αγρούστ'=ανώρυμο, αγροτέρεμαν=αγριοκοίταγμα αγροτερίδ'=το σκιάχτρο, αγροτερώ=αγριοκοιτάζω, αγρότες=αγρότης, άγρυπνεσα=άγρυπνη, αδά=εδώ, αδακά=εδώ πέρα, αδακές=προς τα δω, αδά μερέαν=προς αυτήν τη μεριά,

2 αδερφέσα=αδερφή, αδιάντροπεσα=αδιάντροπη, αδιάφορεσα=αδιάφορη, αδίς=θα δώσεις, Αεργίτες=Νοέμβριος, αερόπον=αεράκι, αέτς=έτσι, αζευγάρωτεσα=αζευγάρωτη, αηδόν=αηδόνι, αθάνατεσα=αθάνατη, άθαφτεσα=άθαφτη, αζπάρεα=αυλόπορτες, αήκα=τέτοια, αήκον=τέτοιο, αϊτέστε=αντέστε/άντε, ακαμάτς=ακαμάτης, άκαρδεσα=άκαρδη, ακεκά=εκεί πέρα, άκλερα=καημένα, άκλερε=καημένε, άκλερον=καημένος, ακονιστήρ=ακονιστήρι, ακονίζ=ακονίζει, ακονίζνε=ακονίζουν, ακριβέσα=ακριβή, άκ'σον=άκουσε, άλας=αλάτι, άλειμαν=λίπος, α λέγω=θα πω, αλέτρ=αλέτρι, αλέτραι=αλέτρια, αλεύρ=αλεύρι, αληθείαν=αλήθεια, αλίζω=αλατίζω, αλλ'=άλλοι, αλλομίαν=ξαφνικά/οπότε, αλλτς=άλλους, αλυκόν=αλμυρό, αλφάρ=αλφάδι, αλών=αλώνι, αλώναι=αλώνια, Αλωνάρτς=Αύγουστος, άμα=όταν, άμον = σαν/μόλις, αν=επάνω, αναπάγουνταν=αναπαύονται, ανασκάφτω=βρίζω, ανασπάλω=ξεχνώ, ανασπάλνε=ξεχνούν, αν-αφκά=άνω-κάτω,

3 αναχάπαρτα=απότομα, ανεμικά=ρευματισμοί, ανέντροπος=αδιάντροπος, ανεψά=ανεψιά, ανεψόν=ανεψιός, ανθρωπίαν=ανθρωπιά, άνιφτεσα=άπλυτη, άνιφτος=άπλυτος, ανκεκά=πέρα κει, ανοίω=ανοίγω, ανοίγνε=ανοίγουν, ανοιγάρ=κλειδί, αντάμωμαν=αντάμωμα, αντζήν=πόδι/σκέλος, αντζήα=πόδια/σκέλη, αντράλφος=κουνιάδος, αντρίζω=παντρεύομαι, αντρίζνε=παντρεύουν, άντρισον=παντρέψου, αξινάρ=τσεκούρι, απ'αδά=από εδώ, απ'αδα μερέαν=απ' αυτή τη μεριά, απ'αδακές=αποδώ πέρα, απ'αδαπές=αποδώ μέσα, απάν=απάνω, απ'ανκές=επάνω επάνω, απαντήν=πρωιπάντεμα, απάνε=θα πάνε, απάνι μ'=επάνω μου, απένα=θα πήγαινα, απές=μέσα, απίδ=απίδι, απίδεα=απίδια, απιδεβένω=εγκαταλείπω, αποθαμέν=αποθαμένοι, απόθεν=από που, αποκαμούμαι=παραλύω, αποκαρδίζω=απογοητεύω, απομέν=θα μείνει, αποπουρνά=από αύριο, αποσκευαρίζω=τακτοποιώ, απο 'φκά=από κάτω, αποτσοχαλίζω=εξαθρώνω, απόψ=απόψε, απράνας=προ ολίγου, Απρίλτς=Απρίλης, αρ=έτσι/βεβαίως, αραία=αραιά, αραέβω=γυρεύω/ψάχνω,

4 αραέβνε=γυρεύουν/ψάχνουν, αραέβμαν=ψάξιμο, αροθυμώ=νοσταλγώ, αροθυμούνε=νοσταλγούν, αροθυμίαν=νοσταλγία, αραπάν=κάρο, αρνί μ'=αρνί μου/καλή μου, αροψέ=προ ημερών, αρπάζ=αρπάζει, αρτούκ=επιτέλους, αρύνω=αραιώνω, άρχαλ=μακάρι, αρχήνεψα=άρχισα, αρχήνεψον=άρχισε, αρωτώ=θα ρωτήσω, α σά=απ τα, ασ'=απ το, ασ' ατόν=απ αυτόν, ασά τότε=από τότε, ας εν=ας είναι, α'σην=από την, ασίρω=θα τραβήξω, άσκεμα=άσκημα, άσκεμον=άσκημος, ασκόνα=θα το σηκώσω, ασλήν=αλήθεια, ασό=απ το, ασπαλίζω=κλειδώνω, ας παιρ=ας πάρει, αστά=στάσου, αστέρ=αστέρι, ασύρ=άχυρο, ατέ=αυτή, ατέν=αυτήν, ατό=αυτό, ατόν=αυτόν, ατοίν=αυτοί, ατουκά=μπροστά σου, ατσάλ=ατσάλι, ατσάπαν=άραγε, αυλάκ=αυλάκι, αυλούκ=ξυνόχορτο, αφαιρέθα=ξεχάστηκα, αφεντάνθρωπος=αρχοντάνθρ ωπος, αφκά=υπό/κάτω, άφσ ατο=άφησέ το, άφσ' ατα=άφησέ τα, αφορισμέντσα=πανέξυπνη, άφσον=άφησε, αφουκρούμαι=κρυφακούω,

5 αφώτιστεσα=καταραμένη/έξ υπνη, αχάντ=αγκάθι, αχάντεα=αγκάθια, άχαρα=χαμένα/καημένα, άχαρον=καημένος, αχούλ=μυαλό, αχούλεα=μυαλά, αχουλούς=μυαλομένος, αχπάνω=ξεριζώνω, αχπάνε=ξεριζώνουν, αχπά(γ)ουμαι=τρομάζω, αχπαράζω=τρομάζω άλλον, αχπαράουνταν=τρομάζουν, αχπάσκουμαι=ξεκινώ, αχπάσκουνταν=ξεκινούν, αχταλέβω=σκάβω, αχταλέβνε=σκάβουν, αχτάλεμαν=σκάψιμο, αψίνω=ανάβω, αψίνε=ανάβουν, άψιμον=φωτιά ~ Β ~ βαδίζνε=βαδίζουν, βαθέα=βαθιά, βάλον=βάλε, βαρέα=βαριά, βαρκίζω=φωνάζω δυνατά, βασιλέας=βασιλιάς, βέτρε=κουβάς, βελόναι=βελόνια, βερεσμέντσα=έγκυος, βουδ=βόδι, βούκα=μπουκιά, βούρα=χούφτα, βουρκέντ=βουκέντρα, βούτορον=βούτυρο, βουτούρτα=βούτυρα, βράδον=βράδυ, βράδαι=βραδιά, βρακίν=σώβρακο, βρεσ=βρέχει, βράσα=ανεμοβλογιά, βρασόλ=βραχιόλι, βρεσήν=βροχή, βρούλα=φλόγα ~ Γ ~ γαβάγ=καβάκι, γαβάλ=φλογέρα,

6 γαβούν=πεπόνι, Γαβρήλτς=Γαβριήλ, γαϊδούρ=γαϊδούρι, γαζανέβω=κερδίζω, γαήμπ=γερό, γάλε=σιγά, γαλέχουλεν=χλιαρό, γαντάρ=ζυγαριά, γαντουρέβω=ξεγελώ, γαντουρέβνε=ξεγελούν, γαρή=γυναίκα, γαρκόν=αρσενικό μικρό βόδι, γαρκά=αρσενικά μικρά βόδια, γειτόν=γειτόνοι, γεγουτέν=ξανά, γελαστέας=γελαστός, γελέκον=γιλέκο, γέλτα=γέλια, γενέα=γενεά/γενιά, γεράν=πληγή, γεραλούν=πληγωμένο, γήτεμαν=μάτιασμα, για=ή, γιαμ=μήπως/μπας, γιαζίν=πεδιάδα, γιαζία=πεδιάδες, γιαμασκούλα=καρδερίνα, γιαν=γωνία/άκρη, Γιάννες=Γιάννης, γιατρέσα=γιατρίνα, γιόκσαμ=αλλιώς, γιομ=γιος μου, γιοργάν=στρώμα, γιοσμάς=όμορφος, γιοφύρ=γεφύρι, Γιωρίκας=Γιώργος, γλιάζω=γλιστρώ, γλιάζνε=γλιστρούν, γλουπίζω=ξεφλουδίζω, γλυκέα=γλυκά, γλυκοχαράζ=γλυκοχαράζει, γλύνω=λειώνω, γνεφίζω=ξυπνώ, γομώνω=γεμίζω, γογγύζω=βογγάω, γονεικά=γονείς, γονουσέβω=συζητώ, γουβίν=πηγάδι, γουζεμέντσα=θυμωμένη, γουζεμένος=θυμωμένος, γουζέβω=θυμώνω,

7 γούλα=λαιμός, γουρούδια=καρούμπαλα, γουρούν=γουρούνι, γουρπάν=να σε χαρώ, γουρταλάβω=πειράζω, γουταρέβω=γλιτώνω, γουταρέβνε=γλιτώνουν, γραγρού=καταχνιά, γραμματισμέν=γραμματισμέ νοι, γραία=γριά, γραιάδες=γριές, γρασέβω=προσπαθώ, γράσκουμαι=παλιώνω, γραφτ=γράφει, γριντζίλαι=ούλα, γρίναι=γρίνια, γυναικαδέλφη=κουνιάδα, γυναικίζω=παντρεύομαι, γιναικίζνε=παντρεύονται ~ Δ ~ δαβαίνω=προσπερνώ, δαβαίνε=προσπερνούν, δαβρίν=βέργα, δαβρία=βέργες, δακρ=δάκρυ, δάκραι=δάκρυα, δακόσαι=διακόσια, δάκσον=δάγκωσε, δάκω=δαγκώνω, δάκνε=δαγκώνουν, δέβασμαν=πέρασμα/διάβασμ α, δέβα=πήγαινε, δεβάζω=διαβάζω, δεβάζνε=διαβάζουν, δέβολον=διάβολος, δεκαέξ=δεκάξι, δεκνίζω=δείχνω, δεκνίζνε=δείχνουν, δεκνίζω σε=σε δείχνω, δελέγουμαι=μπερδεύομαι, δελέγουνταν=μπερδεύονται, δεματικόν=βέργα για δέσιμο του ξυλοδέματος, δεξάμενον=νουνός, δεξαμέντσα=νουνά, δεξιματέα=βαφτιστικιά, δεσκάλ=δάσκαλοι, δεσκάλτσα=δασκάλα,

8 δέσον=δέσε, δέσονατον=δέστον, δεσπότς=δεσπότης, δι και παιρ=δίνει και παίρνει, δίγω=δίνω, δίνε=δίνουν, δίγωσε=σε δίνω, δικέλ=τσάπα, διπλανέσα=διπλανή, δουκάλ=καπίστρι, δουλ=δούλοι, δουλτς=δούλους, δυ=δύο, δύο ημ ς=δυόμισι, δύσα=δύση/τέλος, δύσκολεσα=δύσκολη, δωσ=δώσε, δώσμε=δώσε μου ~ Ε ~ εβγάλω=βγάζω, εβγάλνε=βγάζουν, εγουταρέφτα=γλίτωσα, εγουτουρέφτα=καλοκάθησα, εγουτούρεψα=κάνω τρέλες, εβζήνα=έσβηνα, εβζήναν=έσβηναν, έβρα=βρήκα, εβράδινεν=βράδιασε, έβραν=βρήκαν, έβρα σε=σε βρήκα, εβρίκνε=βρίσκουν, εβρίκω σε=σε βρίσκω, εβρίουμαι=βρίσκομαι, εβρίουνταν=βρίσκονται, εβώρα(ευώρα)=σκιά/δροσιά, εγαντούρεψα=ξεγέλασα, εγαντούρεψαν=ξεγέλασαν, εγάπανα=αγαπούσα, εγάπαναν=αγαπούσαν, εγάπεσα=αγάπησα, εγάπεσαν=αγάπησαν, εγέλανα=γελούσα, εγεννέθα=γεννήθηκα, εγεννέθαν=γεννήθηκαν, έγκα=έφερα, έγκαν=έφεραν, εγλίαξα=γλίστρισα, εγλίαξαν=γλίστρισαν,

9 εγνάψα=κατάλαβα, εγνάψαν=κατάλαβαν, εγνέφσα=ξύπνισα, εγνέφσαν=ξύπνησαν, εγνώρτσα=γνώρισα, εγνώρτσαν=γνώρισαν, εγόμωσα=γέμισα, εγόμωσαν=γέμισαν, εγόμωσά σε=σε γέμισα, εγούζεψα=θύμωσα, εγούζεψαν=θύμωσαν, εγουρέφτα=κάθησα, εγροικώ=καταλαβαίνω, εγροικούν=καταλαβαίνουν, εγροίξα=κατάλαβα, εγροίξαν=κατάλαβαν, εδέβα=πέρασα, εδέβασα=διάβασα/μπατίρησ α, εδέβεν πλαν=προσπέρασε, εδέκνισα=έδειξα, εδέκνιζα=έδειχνα, εδώρτσα=δώρισα, εδώρτσαν=δώρισαν, έδωκα=έδωσα, εζαλίγα=ζαλίστηκα, εζαλίγαν=ζαλίστηκαν, εζάντινα=τρελάθηκα, έζηνα=ζούσα, εζόρτσα=ζόρισα, εζύαξα=ζύγισα, εζύαξαν=ζύγισαν, εθάρνα=νόμιζα, εθάρναν=νόμιζαν, εθαρρώ=νομίζω, εθαρρούν=νομίζουν, εθάφταν=θάφτικαν, εθέλνα=ήθελα, εθέλναν=ήθελαν, εθυμέθα=θυμήθηκα, εθυμέθαν=θυμήθηκαν, είδασε=σε είδα, εις=ένα, εκάγα=κάηκα, εκάγαν=κάηκαν, εκαλοκάτσα=καλοκάθησα, εκαλοκάτσαν=καλοκάθησαν, εκαλωσόρτσα=καλωσόρισα, εκαλωσόρτσαν=καλωσόρισα ν, εκατίβα=κατέβηκα,

10 εκατίβαν=κατέβηκαν, εκατίβασα=κατέβασα, εκάτσα=κάθησα, εκειαπές=εκεί μέσα, εκείν=εκείνοι, εκείνε=εκείνη, εκέκα=εκεί, εκές=προς τα κει, εκλείστα=κλειδώθηκα, εκλείσταν=κλειδώθηκαν, εκλόστα=γύρισα, εκλόσταν=γύρισαν, έκσα=έχυσα, έκσαν=έχυσαν, εκξίγα=χύθηκα, εκξίγαν=χύθηκαν, εκοιμέθα=κοιμήθηκα, εκοιμέθαν=κοιμήθηκαν, εκαλατίγαν=αμάρτησαν, εκόλτσα=κόλλησα, εκόλτσαν=κόλλησαν, εκόμπωσα=ξεγέλασα, εκόμπωσαν=ξεγέλασαν, εκόμπωσά σε=σε ξεγέλασα, εκορδιλέγα=μπερδεύτηκα, εκορδιλέγαν=μπερδεύτηκαν, εκοτιλέφτα=αδυνάτησα, εκοτιλέφταν=αδυνάτησαν, εκουβάλνα=κουβαλούσα, εκούζνα=φώναζα, εκούζναν=φώναζαν, εκούντεσα=έσπρωξα, εκούντεσαν=έσπρωξαν, εκούντενα=έσπρωχνα, εκούξα=φώναξα, εκούξαν=φώναξαν, εκούρτεσα=κατάπια, εκουφάθα=κουφάθηκα, εκουφάθαν=κουφάθηκαν, έκσεν α=το άκουσε, ελέγκεβα=πηδούσα, ελάγκεβαν=πηδούσαν, ελάγκεψα=πήδησα, ελάγκεψαν=πήδησαν, ελάηζα=κουνούσα, ελάηζαν=κουνούσαν, ελάλεσα=κάλεσα, έλαμνα=όργωνα, έλαμναν=όργωναν, ελαρώθα=γιατρεύτηκα, ελαρώθαν=γιατρεύτηκαν,

11 ελάρωνα=γιάτρευα, ελάρωναν=γιάτρευαν, ελάστα=γύρισα, ελάσταν=γύρισαν, ελάχμαξα=κατακουράστηκα, ελάχμαξαν=κατακουράστηκ αν, έλεα=έλεγα, έλεπα=έβλεπα, έλεπαν=έβλεπαν, ελέπω=βλέπω, ελέπνε=βλέπουν, ελίβωσεν= μαύρισε ο ουρανός, ελλάγα=άλλαξα, ελλάγαν=άλλαξαν, εμέν=εμένα, εμέτσα=μέθυσα, εμέτσαν=μέθυσαν, έμνα=έμεινα/περίμενα, έμναν=έμειναν/περίμεναν, έμνε=ήμουνα, έμνες=ήμασταν, έμνοστος=νόστιμος, έμνοστεσα=νόστιμη, εμπαίνω=μπαίνω, έμπα=μπες, εμπονέστε=νηστεία, εμπροστά=μπροστά, εμπροσθέλα=σαλιαρίστρα, ενάμπς=ενάμισι, έν=είναι, ενανξάη=λιγάκι, ενεβράχτα=βράχηκα, ενεβράχταν=βράχηκαν, ενεπάγα=ξεκουράστηκα, ενεπάγαν=ξεκουράστηκαν, ενεγκάστα=κουράστηκα, ενεγκάσταν=κουράστηκαν, ενεγκάσκουσ'νε=κουραζόσο υν, ενέσπαλα=ξέχασα, ενέσπαλαν=ξέχασαν, ενέφσα=έσβησα, ενέφσαν=έσβησαν, ενίφτα=πλύθηκα, ενίφταν=πλύθηκαν, ένιψα=έπλυνα, ένιψαν=έπλυναν, ένοιξα=άνοιξα, ένοιξαν=άνοιξαν,

12 ένουμνε=έγινα, ενούνιζα=σκεφτόμουν, ενούνιζαν=σκέφτοταν, ενούντσα=σκέφτηκα, ενούντσαν=σκέφτηκαν, εντάμαν=μαζί, έντερον=άντερο, εντόκα=χτύπησα/έδειρα, εντόκαν=χτύπησαν/έδειραν, έντον=έγινε, εντούνα=χτυπούσα, εντούναν=χτυπούσαν, ενύχτωσα=νύχτωσα, ενύχτωσαν=νύχτωσαν, εξ=έξω, έξ=έξι, έξα=άκουσα, έξαν=άκουσαν, εξασφαλίζ=εξασφαλίζει, εξέβα=βγήκα, εξέβαν=βγήκαν, εξέγκα=έβγαλα, εξέγκαν=έβγαλαν, εξέγκα σε=σε έβγαλα, έξερα=ήξερα, έξεραν=ήξεραν, εξεραχώβα=ξεκαρδίστηκα, εξεραχώθαν=ξεκαρδίστηκαν, έξεργος=γιορτή/αργία, εξέρω=ξέρω, εξέρνε=ξέρουν, εξόν=εκτός, έξυπνεσα=έξυπνη, εορτάζ=γιορτάζει, έπα=ήπια, έπαν=ήπιαν, έπαρ=πάρε, επαλαλόθα=τα έχασα, επαλαλώθα=τρελάθηκα, έπαρ και δως=πάρε και δώσε, επάρθα=πάρθηκα, επάρθαν=πάρθηκαν, επαρακάλνα=παρακαλούσα, επαρακάλναν=παρακαλούσα ν, επαρεδέβα=προσπέρασα/παρ αωρίμασα, επαρεδέβεν=προσπέρασε/πα ραωρίμασε, επαρλάεβα=έλαμπα,

13 επαρλάεβαν=έλαμπαν, επάτνα=πατούσα, επάτναν=πατούσαν, επεδέβεν=προσπέρασε, επεβγάλω=ξεπληρώνω, επεκεί=αποκεί/κατόπιν, έπεη=αρκετά/κάμποσο, επεκή=μετά/ύστερα, επελέστα=έμεινα, επελέσταν=έμειναν, επέμνα=έμεινα, επέμναν=έμειναν, επένα=πήγαινα, επέναν=πήγαιναν, επενούντσα=ξανασκέφτηκα, επενούντσαν=ξανασκέφτηκα ν, επέρα=πήρα, επετσιλτέφτα=κατουρήθηκα, επετσιλτέφταν=κατουρήθηκ αν, επήγα=πήγα, επήγαν=πήγαν, επήνα=έκαμα, επήναν=έκαμαν, επίασα=έπιασα, επιάστα=πιάστηκα, επιδέβα=έδυσα/βασίλεψα, επιδέβαν=έδυσαν/βασίλεψαν επίκα=έκανα, επίκαν=έκαναν, επόνα=πονούσα, επόναν=πονούσαν, επόρνα=μπορούσα, επόρναν=μπορούσαν, επορτάτεσα=περπάτησα, επορπάτεσαν=περπάτησαν, επορώ=μπορώ, επορούν=μπορούν, επουγαλέφτα=βαρέθηκα, επουγαλέφταν=βαρέθηκαν, επούλτσα=πούλησα, επούλτσαν=πούλησαν, επούρνιξα=πέταξα, επούρνιξαν=πέταξαν, επουσμάνεψα=μετάνιωσα, επουσμένεψαν=μετάνιωσαν, εράεβα=γύρευα, εράεβες=γύρευες, εράεψα=έψαξα, εράεψαν=έψαξαν,

14 εράεψεν=έψαξε, εράεβαν=γύρευαν, εράεβα σε=σε γύρευα, έργατα=έργα, έργεψα=άργησα, έργεψαν=άργησαν, ερέζω=φυλάω, ερέζνε=φυλάνε, ερέσκουμαι=νοστιμεύομαι, έρημεσα=έρημη, έρθα=ήρθα, έρθαν=ήρθαν, έρθεσαι=έρχεσαι, ερία=πρόσεξε, ερίαζα=φύλαγα, ερίαζαν=φύλαγαν, εριάζω=φυλάω, εριάζνε=φυλάνε, ερίαμαν=σκοπιά, ερίαξα=φύλαξα, ερίαξαν=φύλαξαν, ερίγασα=κρύωσα, ερίγασαν=κρύωσαν, εροθύμεσα=νοστάλγησα, εροθύμεσαν=νοστάλγησαν, ερούξα=έπεσα, ερούξαν=έπεσαν, έρται=έρχεται, έρταν=έρχονται, ερχίνεσα=άρχισα, ερχίνεσαν=άρχισαν, ερχίνεψα=άρχισα, έρχουμαι=έρχομαι, ερώτανα=ρωτούσα, ερώταναν=ρωτούσαν, ερώτεσα=ρώτησα, ερώτεσαν=ρώτησαν, ερωτώ=ρωτώ, ερωτούν=ρωτούν, εσ=έχει, έσαν=ήταν, εσάσεψα=τάχασα, εσάσεψαν=τάχασαν, εσάρεβα=κολλούσα, εσάρεβαν=κολούσαν, εσάρεψα=κόλλησα, εσάρεψαν=κόλλησαν, εσβήγα=έσβησα, εσβήεν=έσβησε, εσέβα=μπήκα,

15 εσέβαν=μπήκαν, εσέγκα=έβαλα, εσέγκαν=έβαλαν, εσέν=εσένα, εσέρεβα=μάζευα, εσέρεβαν=μάζευαν, εσέρεψα=μάζεψα, εσέρεψαν=μάζεψαν, εσερέφτα=μαζεύτηκα, εσερεύταν=μαζεύτηκαν, εσκώθα=σηκώθηκα, εσκώθαν=σηκώθηκαν, έσνε=ήσουν, εσόχρεψες=τα μούσκεψες, εσουμαδεύτα=αρραβωνιάστ ηκα, εσουμαδεύταν=αρραβωνιάστ ηκαν, εστάθα=στάθηκα, εστάθαν=στάθηκαν, εσταμάτσα=σταμάτησα, εσταμάτσαν=σταμάτησαν, έστουνε=είσαστε, εσυναντέθα=συναντήθηκα, εσυναντέθαν=συναντήθηκαν έσυρα=τράβηξα, έσυραν=τράβηξαν, ετάβιζα=μάλωνα, ετέρεσα=κοίταξα, ετέρεσαν=κοίταξαν, ετέρνα=κοιτούσα, ετέρναν=κοιτούσαν, ετικλέφτα=στάθηκα, έτον=ήταν, ετοπλάβνα=μάζευα, ετοπλάβναν=μάζευαν, ετοπλάεψα=μάζεψα, ετοπλάεψαν=μάζεψαν, ετοπλάφτα=μαζεύτηκα, ετοπλάφταν=μαζεύτηκαν, ετόχτωσα=μωλώπισα, ετόχτωσαν=μωλώπισαν, ετράνινα=μεγάλωσα, ετράνιναν=μεγάλωσαν, ετσάηξα=φώναξα, ετσάηξαν=φώναξαν, ετσάκωσα=έσπασα, ετσάκωσαν=έσπασαν, ετσάμωσα=έκλεισα, ετσάμωσαν=έκλεισαν,

16 ετσατσαλίγα=ξεγυμνώθηκα, ετσατσαλίεν=ξεγυμνώθηκε, ετσέρτσα=ξέσχισα, ετσέρτσαν=ξέσχισαν, ετσορκάνιζα=έσερνα, ετσορκάνιζαν=έσερναν, ετσίλτεβα=κατουρούσα, ετσίλτεψα=κατούρησα, ετσίλτεψαν=κατούρησαν, ετσούπωσα=έκλεισα, ετσουρούκεψα=σάπισα, ετσουρούκεψεν=σάπισε, εύκαιρος=άδειος, εύκαιρεσα=άδεια, ευκαιρώνω=αδειάζω, έφαες=έφαγες, εφάζνα=τάισα, εφάζναν=τάιζαν, εφάνθα=φάνηκα, εφάνθαν=φάνηκαν, εφέκα=άφησα, εφέκαν=άφησαν, εφέκα σε=σε άφησα, εφέρνα=έφερνα, εφήνα=άφηνα, εφήναν=άφηναν, εφιλέθα=φιλήθηκα, εφιλέθαν=φιλήθηκαν, εφίλεσα=φίλησα, εφίλεσαν=φίλησαν, εφλούγκωσαν=βλάστησαν, εφουρκίγα=πνίγηκα, εφουρκίγαν=πνίγηκαν, εφουρλάεψα=πέταξα, εφουρλάεψαν=πέταξαν, εφούρξα=έπνιξα, εφούρξαν=έπνιξαν, εφτάνω=φθάνω, εφτάνε=κάνουν/ φθάνουν, εφτάω=κάνω, εχάθα=χάθηκα, εχάθαν=χάθηκαν, εχαλάγα=χάλασα, εχαλάγαν=χάλασαν, εχαντηλίαζα=γαργάλεβα, εχαντηλίαζαν=γαργάλεβαν, εχάρα=χάρηκα, εχάραν=χάρηκαν, εχάρτσα=χάρισα, εχάρτσαν=χάρισαν,

17 εχάσα=έχασα, εχάσαν=έχασαν, εχασμουρέθα=χασμουρήθηκ α, εχασμουρέθαν=χασμουρήθη καν, εχολέστα=θύμωσα, εχολέσταν=θύμωσαν, εχολώθα=θύμωσα, εχολώθαν=θύμωσαν, εχουλέθα=ζεστάθηκα, εχουλέθαν=ζεστάθηκαν, εχουλίανα=ζέστανα, εχουλίαναν=ζέσταναν, εχπαράγα=τρόμαξα, εχπαράεν=τρόμαξε, έχπασα=ξερίζωσα, έχπασαν=ξερίζωσαν, εχπάστα=ξεκίνησα, εχπάσταν=ξεκίνησαν, εχτάλεβα=έσκαβα, εχτάλεβαν=έσκαβαν, εχτάλεψα=έσκαψα, εχτάλεψαν=έσκαψαν, έψα=άναψα, έψαν=άναψαν, εψαλάφεσα=ζήτησα, εψαλάφεσαν=ζήτησαν, εψόφεσα=ψόφησα, εψόφεσαν=ψόφησαν, εψώντσα=ψώνισα, εψώντσαν=ψώνισαν ~ Ζ ~ ζα=ζώα, ζαγάρ=ζαγάρι, ζαλίγουμαι=ζαλίζομαι, ζαλίγουνταν=ζαλίζονται, ζαντέ=τρελέ, ζαντέσα=τρελη, ζαντίας=τρέλες, ζαντίνω=τρελαίνομαι, ζαντός=τρελός, ζαρ=ζάρι, ζαρκάδ=ζαρκάδι, ζαρομύτς=στραβομύτης, ζαρογούλτς=στραβολαίμης, ζαρούδια=ζάρες, ζατίμ=μα/σάμπως, ζεβλίν=σιδερόβεργα ζυγού,

18 ζεβλία=σιδερόβεργες ζυγού, ζεμία=ζημιά, ζεμπίλ=ζεμπίλι, ζέστε=ζέστη, ζεστέαται=ζεσταίνεσαι, ζηνίσ=χάντρα, ζηνίσαι=χάντρες, ζήσον=ζήσε, ζιζάν=ζιζάνι, ζορ=ζόρι/ δυσκολία, ζίπκας=ποντιακή αντρική φορεσιά, ζουμάρ=ζυμάρι, ζουμπούλ=ζουμπούλι, ζουρνά=κλαρίνο, ζουρνάδας=κλαρίνα, ζουμώνω=ζυμώνω, ζουμώνε=ζυμώνουν, ζωγρόν=υγρό, ζωνάρ=ζωνάρι, ζωνάραι=ζωνάρια, ζώσκουμαι=ζώνομαι ~ Η ~ ηβόρρα=αύρα, ηβόρριζα=λίχνιζα, ηβορρίζω=λιχνίζω, ηβορρίουμαι=λιχνίζομαι, ηβόρτσα=λίχνισα, ηβωρίζνε=λιχνίζουν, ηβωρίζω=λιχνίζω, ηβώρισμαν=λίχνισμα, ήγκα=έφερα, ηγκορέα=κόρη ματιού, ηλάζνε=γαβγίζουν, ηλάζω=γαβγίζω, ηλαίνομαι=παθαίνω ηλίαση, ήλαξον=γάβγισε, ηλάσκουμαι=ηλιάζομαι, ηλάστα=ηλιάστηκα, ηλείφ=σαπουνήστρα, ήλεμ=ήλιε μου, ηλέπαρμαν=ανατολή ηλίου, ηλέπορος=προσήλιος, ηλεφωταταγμένος=ηλιοφώτι στος, ηλιάσκουμαι=λιάζομαι, ηλίασμαν=ήλιασμα, ηλικιασμέμνος=ηλικιωμένος, ηλικίουμαι=ηλικιώνομαι, ηλικιώθα=ηλικιώθηκα,

19 ηλοβασίλεμαν=ηλιοβασίλεμ α, ηλοκαμένος=ηλιοκαμένος, ηλοκαπάτεμαν=ηλιοσκέπασ μα, ήλον=ήλιος, ηλοξάψιμον=λιοπύρι, ηλοχάραγμαν=ανατολή ήλιου, ημέρεμαν=ημέρευση, ημερεύ=ημερώνει, ημερκόν=μεροκάματο, ημερομίστιν=ημερομίσθιο, ημερούμαι=εξημερώνομαι, ημερούνταν=εξημερώνονται, ημερώθα=ξημερώθηκα, ημέρωμα=ξημέρωμα, ημέρωσα=ημέρεψα, ήμπαν= οπουδήποτε, ημσά=μισά, ημσόν=μισό, ημσός=μισός, ήνταν=οτιδήποτε, ότι, ήπαρη= συκώτι, ησυχασία = ησυχία, ήσυχεσα=ήσυχη, ησυχίζω=ησυχάζω, ητεύω=δελεάζω, ηύρα=βρήκα, ηυρήκω=βρίσκω, ήψα=άναψα ~ Θ ~ θα χάμαι=θα χαθώ, θα χάμες=θα χαθούμε, θα χάνταν=θα χαθούν, θαβάρα=εφιάλτης, θαγματούρι=θαύμα, θαλαμίδιν=μικρό διαχώρισμα, θαλασσάκρα=ακρογιαλιά, θαλασσέα=θαλάσσια αύρα, θαλασσομάνα=μέδουσα/ τσούχτρα, θαλασσοπούλ=θαλασσοπούλ ι, θαλάσσωμα=τρικυμία, θαλύνω=βγάζω βλαστούς, θάμα=θαύμα, θάμαγμαν=θαυμασμός, θαμάζω=θαυμάζω, θαμαντουρία=μεγάλο θαύμα,

20 θάμασμαν=θαυμασμός, θαμαστός=θαυμαστός/παράξ ενος, θαμνίν=θάμνος, θαμπούρωμαν=θάμπωμα, θαμπουρώνω=θαμπώνομαι, θανατέα=ετοιμοθάνατος, θανατίτα=πικρόχορτο, θανέσα=μνημόσυνο, θανή=θάνατος/κηδεία, θαραπεύομαι=θεραπεύομαι, θαραπίδες=υπηρέτριες, θάρρεμαν=ελπίδα, θαρρεύκουμαι=έχω θάρρος, θαρρικά=ελπίδες, θαρρώ=νομίζω, θάφκουμαι=θάβομαι/ενταφιά ζομαι, θαφτ=θάψου, θάφτω=θάβω, θάψον=θάψε, θέ(γ)α=χωρίς/δίχως, θεγατέρα=θυγατέρα, θέιατρον=θέατρο/θέαμα, θειίτζα=θείτσα, θείον=θείος, θέκα=φώκια, θεκάρ=θήκη μαχαιριού, θέκλα=κουτσομπόλα, θεκλέας=αστείος/χαϊδεμένος, θεκλεία=χάιδεμα, θεκλεύκουμαι=αστειεύομαι/ κουτσομπολεύω, θεκλού=αστεία/χαϊδεμένη, θέκω=τοποθετώ/βάλλω, θελ=θέλει, θελακώνω=κουμπώνω/θηλιά ζω, θέλαμαν=θέλημα/επιθυμία, θελείναιμον=θέληση, θελέκ=κουμπότρυπα/θηλιά, θελέκα=κουμπότρυπα/βρόχο ς/θηλιά, θελεκιάζω=κάνω κουμπότρυπες, θελεκώνω=θηλιάζω, θελέσα=εκούσια/μάταια, θελεσινά=θεληματικά/άδικα, θελκέσσα=θηλυκιά, θελκός=θηλυκός,

21 θέλμαν=θέλημα, θελματάρτς=πεισματάρης, θέλνε=θέλουν, θελός=θολός, θέλσιμον=θέληση/βούληση, θελτς=θέλεις, θελυκός=θηλυκός, θελυκώνω=κουμπώνω, θελώνω=θολώνω, θέμαν=μέρος χωραφιού, θεμέλ=θεμέλιο, θεμελία=ράφια, θεμέλιν=θεμέλιο, θεμελίον=ράφι, θεμελώνω=θεμελιώνω, θέμπερα=προς τα εδώ, θεμών=θημωνιά, θεμωνόπον=μικροθημωνιά, θενά=θέλει να, θέξιμον=τοποθέτηση, θεογνωσία=καλή διαγωγή, θεοξύριστος=σπανός, θεοπάλαλος=θεότρελος, θεοτικά=ενάρετα/με φόβο Θεού, θεοτικέσσα=θεοφοβούμενη, θεοτικοί=θεοφοβούμενοι, θεοτικός=θεοσεβής/αγαθός, θεού άφοον=αθεόφοβος, θεοφοβία=θεοσέβεια, θεόφοβος=θεοφοβούμενος/ε υλαβής, θεόφτωχος=πάμπτωχος, θέπεκας=τσακάλι, θεπέλ=μεγάλος αετός, θεπέσα=μαϊμουδίτσα, θερακώνω=εξαγριώνομαι/ορ γίζομαι, θεραπεύκομαι=θεραπεύομαι, θεραπίδες=ουλές σώματος, θεραπός=θεραπευτής/υπηρέτ ης, θερίγομαι=θερίζομαι, θερίεσα=άγρια, θεριεύω=εξαγριώνομαι, θερί ζνε=θερίζουνε, θερίον=θηρίο, θερίος=άγριος/θηριώδης, θέρισμαν=θέρισμα, θεριώνω=εξαγριώνομαι, θερμασέα=θερμότητα,

22 θέρμε=πυρετός/θέρμη, Θερμός=Ιούλης, θερμωτέσσα=ζεστούτσικη, θερμωτός=ζεστούτσικος, θερνός=θερινός, θέρον=καλοκαίρι/θερισμός, θέρτσον=θέρισε, θέσα=σκόρος, θεσοκομμένον=σκοροφαγωμ ένο, θεσοκόφτω=σκοροφαγώνω, θεωνάς=άθεος/άπιστος, θεωρητικέσσα=παρουσιαστι κή, θεωρητικός=παρουσιαστικός θεωσφόρος=εωσφόρος, θηλυκάζω=κάνω κουμπότρυπες, θημίζω=χορεύω τραγουδώντας, θημιστόν=ειδικός γαμήλιος χορός, θίγα=χωρίς/δίχως, θίγως=χωρίς, θλιβερακά=λυπητερά/θλιβερ ά, θλιβερακός=θλιβερός, θλίβομαι=λυπάμαι, θόγαλαν=ανθόγαλα, θογαλίζω=χωρίζω το ανθόγαλο, θογαλότανον=αριάνι, θοδωρίζω=πολυνηστεύω, θόλα=σταχτόνερο, θολέσσα=θολή, θόλιν=θόλος/καμάρα, θολομαχώ=θυμώνω/στεναχω ριέμαι, θολούμαι=θολώνομαι, θόλωμαν=θόλωμα, θομάρ=θυμάρι, θομαρέα=μυρωδιά θυμαριού, θομαρόστυπα=τουρσί από θυμάρι, θονάρα=θημωνιά, θονός=θημωνιά, θουμούλ=ψίχουλο, Θουμούλα=Ευθυμία, θουμούλαι=ψίχουλα, θουρμουλάζω=θρυμματίζω, θουρμουλίζω=θρυμματίζω,

23 θρακάλ=καρβουνόφτυαρο, θρακάριν=καρβουνόφτυαρο, θράκωμαν=αναμμένα κάρβουνα, θρακώνω=ανάβω/πυρώνομαι, θρακωτός=πυρακτωμένος, θρασκέας=δυτικός άνεμος, θράσκεμαν=πλημμύρα, θρασκεύω=πλημμυρώ, θρέβω=τρέφω, θρέμμαν=ανάθρεμμα, θρέφκομαι=τρέφομαι, θρέφτω=τρέφω, θρονάουμαι=ενθρονίζομαι, θρουμούλ=ψίχουλο, θρουμουλάζω=θρυμματίζω, θρουμουλίζω=θρυμματίζω, θρουμούλιν=ψίχουλο, θροφή=τροφή, θρύβω=κομματιάζω, θρύμμαν=ψίχουλο, θρυμμούλ=ψίχουλο, θρυμμουλίζω=κάνω ψίχουλα, θρύμπος=θρούμπη(φυτό), θρύφτω=κομματιάζω, θρύψιμον=κομμάτιασμα, θυγατερίτζα=κορούλα, θυλάκ=ασκός, θυλλόπιτες=πίτες τηγανιτές, θυμάζω=θυμιάζω, θυμαντόν=θυμιατό, θύμεψη=ενθύμηση, θυμητικόν=μνημονικό, Θυμία=Ευθυμία, θυμίαμαν=θυμίαμα/λιβάνι, θυμιαματέα=μυρουδιά θυμιάματος, θυμιαντόν=λιβανιστήρι, θυμίζω=λέω τα κάλαντα, θυμίωμαν=θυμίαμα/λιβάνι, θύμπιρον=θυμάρι, θυμώτες=οξύθυμος/ευέξαπτο ς, θυμώτης=θυμώδης/οξύθυμος, θύριν=πόρτα, θύψιμον=παπάρα, θώπεκας=τσακάλι, θώπεκες=τσακάλια,

24 θωρακωτό=θωρηκτό, θωρέα=θωριά, θώρετρα=δώρα γαμπρού, θωρώ=βλέπω/παρατηρώ ~ Ι ~ ίασα=άγιασα, ιβόρα=αέρας, ιβορίζνε=λιχνίζουν, ιβορίζω=λιχνίζω, ιβόρισμαν=λίχνισμα, ιγδί=γουδί, ιγέβω=ταιριάζω, ιγνάζω=λιπαίνω, ιδάναιμο=όραση, ιδεί=όψη/μορφή, ιδέτσω=βλέπω, ίδιεσα=ίδια, ιδροκαμάτιν=με ιδρώτα, ιδροκοπώ=ιδρώνω, ίδρος=ιδρώτας, ιδρωματέα=μυρωδιά ιδρώτα, ιδρωτήρα=ιδρωτίλα, ίεμαν=ταίριασμα, ιεύω=ταιριάζω, ίεψα=ταίριασα, ίζεμα=επίπλευση, ιζεύω=επιπλέω, ίζεψα=επίπλευσα, ιή=γη, ιθακίασα=μεγάλωσα, ικανέσα=ικανή, ίλα=προπαντός/ιδίως, ιλαζούμ=αναγκαίο, ιλαζούμς=αναγκαίος, ίλασμα=οίκτος/ευσπλαχνία, ιλειόν=λείο, ιλειός=λείος, ίλεμ=εύχομαι/μακάρι, ίλερη=ιλαρά, ιλιαεύω=ψηλαφώ, ιλίκ=μεδούλι, ιλικρόσκουμαι=στριφογυρίζ ω, ιλιώ=λυπάμαι, ίλλα=προπαντός/εξάπαντος, ιλλιάεψον=χάιδεψε, ίλλιαμ=προπαντός, ιλοιφάζω=αλείφω, ιλοίφη=αλοιφή, ιλός=λείος,

25 ιμ=μου, ιμζά=υπογραφή, ιμζάδας=υπογραφές, ιμζαλαέβω=υπογράφω, ίμμονα=με κανένα τρόπο, ιμνώ=ορκίζομαι, ίμπειρος=έμπειρος/επιτήδειο ς, ιμπιστός=αξιόπιστος/έμπιστο ς, ιμπρίκ=δοχείο νερού, ιμπροϊστός=προύχοντας, ιμσά=μισά, ινάζω=λιπαίνω, ίναν=έναν, ινάνεμα=πίστη, ινάνευα=πίστευα, ινανεύω=καταλαβαίνω/πιστε ύω, ινάνεψα=πίστεψα, ινανμάζ=αμετάπειστο, ινανμάης=αμετάπειστος, ινάνωση=εμπιστοσύνη, ινάτ=πείσμα, ινάτιν=πείσμα, ινάτς=πεισματάρης, ίνουμαι=γίνομαι, ινσάνια=κοινωνία, ινσαφσούζ=σκληρόκαρδο/άπ ονο, ίντανε=γίνονται, ιντέρ=άντερο, ιντζίρ=σύκο, ιντζίρα=σύκα, ίντιαν=οτιδήποτε/όποιον, ίντσαν=όποιος, ινώνω=χυλώνω, ίνωσα=χύλωσα, ιξός=ξόβεργα, ίος=πύον, ιπέκ=μετάξι, ιπουρκό=καρπός/οπωρικό, ιπώρα=οπωρικά, ιπωρκό=οπωρικό, ιραχάτα=ήσυχα/φρόνιμα, ιριάζω=αραιώνω/ξεδιαλύνω, ίσα=ίσια, ισάγουμαι=ισιώνομαι, ίσαζα=ίσιωνα/συγύριζα, ισάζω=ισιώνω/συγυρίζω, Ισάκς=Ισαάκ,

26 ισκιζάραινα=επιτήδεια/δρασ τήρια, ισκιζάρς=δραστήριος, ισκυρά=κούπα, ισλίκ=σώβρακο, ισμάρ=νεύμα/νόημα, ισμίλ=κέρδος, ισοδρομία=ομαλός δρόμος, ισόμαλα=ομαλά/ίσια, ισούλιαν=σιωπηρά, ιστά=στάσου, ιστάρ=αργαλειός, ίστε=ενώ/όπως, ιστέ=ιδού/να, ιστορίζω=αφηγούμαι/διηγού μαι, ισώνω=ισιώνω, ιταράζω=ενώνω/συνάπτω, ιτέα=ιτιά, ίτενον=ο τάδε, ιφαλός=ομφαλός, ιφτάρ=φτυάρι, ιφταρέα=φτυαριά, ιφτιρά=συκοφαντία, ιχνάρ=ίχνος/αποτύπωμα, ιχνάρα=ίχνη, ιχναρεύω=απομακρύνομαι, ιχνάριν=αποτύπωμα, ιχπάλ=τύχη ~ Κ ~ κα=κάτω, καβαλκεύ=καβαλικεύει, καγάν=δρεπάνι, καγάναι=δρεπάνια, κά(γ)ουμαι=καίγομαι, κά(γ)ουνταν=καίγονται, καζάν=καζάνι, κάθαν=κάθε, κάθκα=κάτσε, καθέστε=καθήστε, καΐκ=καΐκι, κάκαλα=αρχίδια, κακανίζω=κακαρίζω, κακέσα=κακιά, κακούργεσα=κακούργα, καλάθ=καλάθι, καλάθαι=καλάθια, καλαθόπον=καλαθάκι, καλάμ=καλάμι,

27 καλάμαι=καλάμια, Καλαντάρτς=Γενάρης, καλαμάρ=καλαμάρι, καλαμάραι=καλαμάρια, καλάτσεβα=μιλούσα, καλάτσεβαν=μιλούσαν, καλατσέβω=μιλάω, καλατσέβνε=μιλάνε, καλάτσεψα=μίλησα, καλάτσεψαν=μίλησαν, καλατσήν=ομιλία, καλατσίας=ομιλίες, καλέμ=καλέ μου, καλέσα=καλή, καλκέβω=καβαλικεύω, καλλίον=πιο καλό, καλλύνω=θεραπεύομαι, καλόμ=καλός μου, καλογραία=καλογριά, καλομάνα=γιαγιά, Καλομηνάς=Μάης, καλούπ=καλούπι, καλούπαι=καλούπια, καλόχρονεσα=καλόχρονη, καλύβ=καλύβι, καλύβαι=καλύβια, καματερέσα=δουλευταρού, καματερός=δουλευταράς, καμίαν=ποτέ, καμίν=καμίνι, καμίσ =πουκόμισο, καμπούρτς=καμπούρης, κανάλ=κανάλι, κανάλαι=κανάλια, κάναν=κανέναν, καναρίν=καναρίνι, καναρίναι=καναρίνια, κανείται=φθάνει, κανείνταν=φθάνουν, καντήλ=καντήλι, καντήλαι=καντήλια, κάπ'=μήπως, καπίκ=καπίκι, καπίκαι=καπίκια, καπίστρ=καπίστρι, καραβάν=καραβάνι, καράβ=καράβι, καράβαι=καράβια, καρβόν=κάρβουνο, καρβόναι=κάρβουνα,

28 καρδία=καρδιά, καρδίας=καρδιές, καρμενέτσα=αδράχτι, καρναβάλ=καρναβάλι, καρτέρ=καρτέρι, καρτόφ=πατάτα, καρτόφαι=πατάτες, κασκάρα=καρακάξα, κασμίρ=κασμίρι, κατ=κάτι, κάτα=γάτα, καταΐφ=καταΐφι, κατακάθ=κατακάθι, καταμάγια=πατσαβούρα φούρνου, κατάρτ=κατάρτι, κατάρται=κατάρτια, κατενίζω=ξεπλύνω, κατενίζνε=ξεπλύνουν, κατενόν=καθαρό, κάτον=γάτος, κατουρτζήδες=μουλαράδες, κατράμ=μαύρος, κατράμαι=μαύροι, κατρόν=κατρόνι, κατρόναι=κατρόνια, κατσαβίδ=κατσαβίδι, κατσίν=πρόσωπο, κατσία=πρόσωπα, καφούλ=θάμνος, καφούλαι=θάμνοι, κατωφύρ=κατώφλι, κατωφύραι=κατώφλια, κεβεζελεύω=μιλάω πολύ, κεβεζελεύνε=μιλάνε πολύ, κεβεζέας=πολυλογάς, κεβεζού=πολυλογού, κεκά=κοντά, κελεπούρ=κελεπούρι, κελεπούραι=κελεπούρια, κελπετήν=τανάλια, κελπετία=τανάλιες, κεμεντζέ=ποντιακή λύρα, κεπήν=κήπος, κεραμίδ=κεραμίδι, κεραμίδαι=κεραμίδια, κεράσ=κεράσι, κεράσαι=κεράσια, Κερασινός=Ιούνης, Κερεκή=Κυριακή,

29 κερεστέδες=στηρίγματα, κερίν=κερί, κερία=κεριά, κερεντή=κόσα, κερκέλ=κουλούρι, κερκέλαι=κουλούρια, κεφ=κέφι, κέφαι=κέφια, κεφαλοτύρ=κεφαλοτύρι, κεχριμπάρ=κεχριμπάρι, κ είμαι=δεν είμαι, κι εν=δεν είναι(αυτός,-ή,-ό), κ είναι=δεν είναι(αυτοί), κι έχω=δεν έχω, κι έχνε=δεν έχουν, κηφάλ=κεφάλι, κηφάλαι=κεφάλια, κηφαλόπονον=κεφαλόπονος, κηφαλόποδα=πατσάς, κι=δεν, κιαλ=κιάλι, κιάλαι=κιάλια, κι ανασπάλω=δεν ξεχνώ, κιλίμ=κιλίμι, κιλίμαι=κιλίμια, κιντίν=απόγευμα, κιντέατα=τσουκνίδες, κλαδευτήρ=κλαδευτήρι, κλαδευτήραι=κλαδευτήρια, κλαστέας=κλανιάρης, κλέφτες=κλέφτης, κλίσκουμαι=σκύβω, κλίσκουνταν=σκύβουν, κλώθω=αναποδογυρίζω, κλώθνε=αναποδογυρίζουν, κλώσιμον=γύρισμα, κλώσκουμαι=γυρίζω, κλώσκουνταν=γυρίζουν, κλωστός=κρυφοχριστιανός, κνέσκουμαι=ξύνομαι, κνέσκουνταν=ξύνονται, κοήζω=βήχω, κοιλία=κοιλιά, κοιμηστέας=κοιμήστρας, κοιμού=κοιμήσου, κοκίν=σιτάρι, κοκία=σιτάρια, κοκκίμελον=κορόμηλο, κοκκίμελα=κορόμηλα, κολατίζω=αμαρτάνω,

30 κόλτσον=κόλλησε, κομέσ=βουβάλι, κομέσαι=βουβάλια, κομματέζω=κομματιάζω, κομματέζνε=κομματιάζουν, κομπώνω=ξεγελώ, κομπώνε=ξεγελούν, κόμπωμαν=ξεγέλασμα, κοντέσα=κοντή, κόπρον=κοπριά, κόρδας=χορδές, κορδίλ=κόμπος, κορδίλαι=κόμποι, κόρασον=κορίτσι, κορδιλέουμαι=μπερδεύομαι, κορδιλέγουνταν=μπερδεύοντ αι, κορίτσ=κορίτσι, κορίτσαι=κορίτσια, κορτσόπον=κοριτσάκι, κοτύλα=σβέρκος, κοτυλέβω=αδυνατάω, κοτυλέβνε=αδυνατούν, κοσάρα=κότα, κοσού=κλώσα, κοτάν=αλέτρι, κοτς=φτέρνα, κότσαι=φτέρνες, κοτσίζω=κουτσαίνω, κοτσίζνε=κουτσαίνουν, κοτυλεμένος=αδύνατος, κοτυλεμέντσα=αδύνατη, κουβανέφκουμαι=εμπιστεύο μαι, κουβανέφκουνταν=εμπιστεύ ονται, κουήζω=φωνάζω, κουήζνε=φωνάζουν, κοκούλ=κουκούλι, κουκούτς=κουκούτσι, κουμούλ=σωρός, κουμούλαι=σωροί, κουμπίν=κουμπί, κουμπία=κουμπιά, κουμπάρτσα=κουμπάρα, κουνίζω=κουνώ, κουνίζνε=κουνάν, κουνίν=κούνια, κουνία=κούνιες, κουνούπ=κουνούπι,

31 κουνούπαι=κουνούπια, κουνουπίδ=κουνουπίδι, κούντα=σπρώξε, κούντεμαν=σπρώξιμο, κουντώ=σπρώχνω, κουντούν=σπρώχνουν, Κούντουρον=Φλεβάρης, κούηξον=φώναξε, κουρέλ=κουρέλι, κουρίν=κούτσουρο, κουρίναι=κούτσουρα, κουρία=κούτσουρα, κουρτώ=καταπίνω, κουρτούν=καταπίνουν, κουσούρ=κουσούρι, κουστ=σβόλος από χώμα, κούσται=σβόλοι από χώμα, κουστούμ=κουστούμι, κουτούνα=κοτσάνι καλαμποκιού, κουτούνας=κοτσάνια καλαμποκιού, κουτσή=θυγατέρα, κουτσήμ=θυγατέρα μου, κουτσέσα=κουτσή, κοφτά=κοντινά, κοχλίδ=σαλιγκάρι, κοχλίδαι=σαλιγκάρια, κρεβάτ=κρεβάτι, κρεβάται=κρεβάτια, κρατεμονή=συγκράτηση, κρασία=κρασιά, κρεμμύδ=κρεμμύδι, κρεμμύδαι=κρεμμύδια, κριάρ=κριάρι, κριάραι=κριάρια, κρούγω=δέρνω/χτυπώ, κρούνε=δέρνουν/χτυπούν, κρουθάρ=κριθάρι, κσίουμαι=χύνομαι, κσίουνταν=χύνονται, κυνήγ=κυνήγι, κυπαρίσσ=κυπαρίσσι, κωθών=κωθώνι, Κωστίκας=Κώστας ~ Λ ~ λαβάσ=λαγάνα, λαβάσαι=λαγάνες, λαγκάδ=λαγκάδι,

32 λαγκάδαι=λαγκάδια, λαγκέβω=πηδώ, λαγκέβνε=πηδούν, λάγκεμαν=πήδημα, λαδ=λάδι, λάδαι=λάδια, λαζούδ=καλαμπόκι, λαζούδαι=καλαμπόκια, λαήν=στάμνα, λαήζω=κουνώ, λαήζνε=κουνάνε, λά(η)σκουμαι=κουνιέμαι, λά(η)σκουνταν=κουνιούνται, λαηστέρα=τραμπάλα, λαλασία=ομιλία, λαλίαν=λαλιά/φωνή, λάλα=παλαβή, λάλος=παλαβός, λαλασέβω=καλοπιάνω, λαλώ=προσκαλώ, λάμνω=οργώνω, λάμνε=οργώνουν, Λαμπρή=Πάσχα, λάμψιμον=όργωμα, λανάρ=λανάρι, λαρούμαι=γιατρεύομαι, λαρούνταν=γιατρεύονται, λαρώνω=γιατρεύω, λαρώνε=γιατρεύουν, λαρώνωσε=σε γιατρεύω, λασ=είθε/εύχομαι, λάσκουμαι=τριγυρνώ, λάσκουνταν=τριγυρνάνε, λασίον=τριγύρισμα, λαταρίγουμαι=κουνιέμαι, λαταρίγουνταν=κουνιούνται, λαχμάζω=λαχανιάζω, λαχμάζνε=λαχανιάζουν, λάχταν=κλωτσιά, λάχτας=κλωτσιές, λαχτίζω=κλωτσώ, λαχτίζνε=κλωτσούν, λέατην=της λέει, λέατον=του λέει, λεβόρ=πικροδάφνη, λεβόραι=πικροδάφνες, λεγνέσα=αδύνατη, λεγνός=αδύνατος, λειβώνω=σκοτεινιάζω, λειβών=σκοτεινιάζει,

33 λελέβω=να χαρώ, λελέβνε=να χαρούν, λελέβω σε=να σε χαρώ, λελέβ σε=να σε χαρεί, λελέβατον=να τον χαρώ, λέλεκον=πελαργός, λεμόν=λεμόνι, λέν α=το λένε, λένεμε=μου λένε, λένεμας=μας λένε, λέσμε ή λες με=μου λες, λεντς=πόδι, λέντσαι=πόδια, λεοντάρ=λεοντάρι, λεοντάραι=λεοντάρια, λείβ=σύννεφο, λείβαι=σύννεφα, λειψεμάτια=λειψά/ελλειπή, λεφτοκάρ=φουντούκι, λεφτοκάραι=φουντούκια, λέω=λέγω, ληγάρια=γρήγορα, λιβάδ=λιβάδι, λιβάν=λιβάνι, λιγούμαι=λιγώνομαι, λιγούνταν=λιγώνονται, λιθάρ=πέτρα, λιθάραι=πέτρες, λιθαρόπα=πετρίτσες, λιμάν=λιμάνι, λιμάναι=λιμάνια, λινάρ=λινάρι, Λισάφ=Ελισάβετ, λιλίν=πέος, λιφτέσα=ελαφρόμυαλη, λιφτός=ελαφρόμυαλος, λογαρέζω=λογαριάζω, λογαρέζνε=λογαριάζουν, λογαρία=λογαριασμός, λόμαν=ρούχο, λόματα=ρούχα, λουσμέντσα=λουσμένη, λοχούσα=λεχώνα, λυγερέσα=λυγερή, λυκοπάππος=προπάππος, λυριτσής=λυράρης, λυχνάρ=λυχνάρι, λυχνάραι=λυχνάρια ~ Μ ~ μάγλα=μάγουλα,

34 μάγλον=μάγουλο, μαγληγορείς=μη βιάζεσαι, μαδέρ=μαδέρι, μαδέραι=μαδέρια, μάησα=μάγισα, μάθεμαν=μάθημα, μαθεμέντσα=μαθημένη, μακέλ=αξίνη, μακέλαι=αξίναι, μακρά=μακριά, μακροσέρτς=μακροχέρης, μακαρίναν=ποντιακό μακαρόνι, μακρίνω=ψηλώνω, μακρίνε=ψηλώνουν, μαλάζω=πιάνω, μαλάζνε=πιάνουν, μαλλία=μαλλιά, μανέα=καρβουνόσκονη, μανάβς=μανάβης, μανάρ=μανάρι, μάνατ=μάνα του, μανίκ=μανίκι, Μανόλτς=Μανόλης, μαντσάνα=μελιτζάνα, μαντζάνας=μελιτζάνες, μαντζιρίζω=δεν νηστεύω, μαντζιρίζνε=δεν νηστεύουν, μαντήλ=μαντήλι, μαντήλαι=μαντήλια, μαξιλάρ=μαξιλάρι, μαράζ=μαράζι, μαργαριτάρ=μαργαριτάρι, μαροκούμαι=αναμασώ, μαροκούνταν=αναμασούν, μαρούλ=μαρούλι, μαρούλαι=μαρούλια, Μάρτς=Μάρτιος, μασκαραλίκ=μασκαραλίκι, μασαίρ=μαχαίρι, μασαίραι=μαχαίρια, μασούρ=μασούρι, μασοτέραι=τραπεζίτες(δόντι α), μαστάρ=μαστάρι, μαστάραι=μαστάρια, μασχαρείας=αστεία, μασχαρεφτά=στ αστεία, μασχαρέβω=αστειεύομαι, μασχαρέβνε=αστειεύονται,

35 μάσχος=για πλάκα, μαχανά=πρόφαση, μεδέντα=καλόγεροι(αρρώστι α), μεθύσ=μεθύσι, μεθυστέας=μπεκρής, μελ=μέλι, μ έεις=μην έχεις, μελανούρ=μελανούρι, μελεσσίδ=μέλισσα, μελεσσίδαι=μέλισσες, μένεμαν=μήνυμα, μενέματα=μηνύματα, μενώ=παραγγέλνω, μενούν=παραγγέλνουν, μερ=που/που;, μεροδούλ=μεροδούλι, μετάξ=μετάξι, μεσοστράτ=μισός δρόμος, μέτρεμαν=μέτρημα, μιζέτερος=μεγαλύτερος, μιζέτερα=μεγαλύτερη, μιλέτ=λαός, μικρέσα=μικρή, μοθοπώρ=φθινόπωρο, μολύβ=μολύβι, μολύβαι=μολύβια, μομότς=κουκουνάρα, μομότσαι=κουκουνάρες, μονάζω=φιλοξενώ, μοναστήρ=μοναστήρι, μοναστήραι=μοναστήρια, μοναχοπαίδ=μοναχοπαίδι, μοναχοπαίδαι=μοναχοπαίδια μονοπάτ=μονοπάτι, μονοπάται=μονοπάτια, μορ=μούρο, μόραι=μούρα, μουατσήρτς=μουσαφίρης, μουλάρ=μουλάρι, μουλάραι=μουλάρια, μουμουδάκ=φράουλα, μουσκάρ=μοσχάρι, μουσκάραι=μοσχάρια, μουσκίδ=μουσκίδι, μούστα=γροθιά, μούστας=γροθιές, μούτσα=λειχήνα, μουχατσήρ=πρόσφυγας, μπαλόν=μπαλόνι,

36 μπαλόναι=μπαλόνια, (μ)παστόν=μπαστούνι, (μ)παστόναι=μπαστούνια, μπίκας=ταύρος, μπορτς=βοδινό βραστό, μύα=μύγα, μυξέας=μυξιάρης, μυξέσα=μυξιάρα, μυρμήκ=μυρμήγκι, μυρωδίας=μυρωδιές, μωμωέρεα=καρναβάλια ~ Ν ~ ναιλή=αλλοίμονο, νασάν=χαρά, νε=ούτε, νεάζω=ξανανιώνω, νεβζίνω=σβήνω, νεγκασίαν=κούραση, νέησα=νέα, νέησα=τέλος πάντων, νεοχρονίαν=νέον έτος, νέπε=βρε συ, νερέσκουμαι=αηδιάζω, νεροβράσα=ανεμοβλογιά, νεσβύγα=έσβησα, νεσπάλω=ξεχνώ, νεσπάλνε=ξεχνούν, νέτση=βρε συ, νεφτ=νέφτι, νεχούτ=ρεβύθι, νεχούται=ρεβύθια, νηστικιέσα=νηστική, νισαλούς=μνηστήρας, νισαλούσα=μνηστή, νίφτω=πλένω, νίφνε=πλένουν, νίφκουμαι=πλένομαι, νίφκουνταν=πλένονται, νοικοκύρτς=νοικοκύρης, νομάτ=νομάτοι(άτομα), νόστιμεσα=νόστιμη, νουνίζω=σκέπτομαι, νουνίζνε=σκέπτονται, νούντσον=σκέψου, νουσάκα=κοτούλα, ντέφτας=τι κάνεις, ντ εφτάνε=τι κάνουν, ντο=τι, ντος=χτύπα, ντόσιμον=χτύπημα,

37 ντο σιλεγός=τι λογής, ντοχτούμαι=χτυπιέμαι, νυσ=νύχι, νύσαι=νύχια, νυστέρ=νυστέρι, νυστέραι=νυστέρια, νυφάδες=νύφες, νύφε=νύφη, νυφέπαρμαν=πάρσιμο νύφης, νυχόπον=νυχάκι, νυχτέρ=νυχτέρι, νυχτέραι=νυχτέρια, νυχτοπούλ=νυχτοπούλι, νυχτοπούλαι=νυχτοπούλια ~ Ξ ~ ξαεύω=χαϊδευω, ξάη=καθόλου, ξαμώνω=συγκρίνω, ξαμώνε=συγκρίνουν, ξαν=ξανά/πάλι, ξενιτέας=ξενιτευμένος, ξενιτία=ξενιτιά, ξάφτω=ανάβω, ξεφτέρ=ξεφτέρι, ξουράφ=ξυράφι, ξουράφαι=ξυράφια, ξύγαλαν=γιαούρτι, ξυγάλτα=γιαούρτια, ξύδ=ξύδι, ξυλάγκ=ξύλινο δοχείο που κουνώντας το χώριζε το βούτυρο από το αριάνι, ξυλέα=χαστούκι, ξυλέας=χαστούκια, ξυμίτς=γαμψομύτης, ξύνω=χύνω, ξύνε=χύνουν, ξύουμαι=χύνομαι, ξύουνταν=χύνονται, ξυπνητήρ=ξυπνητήρι, ξυπνητήραι=ξυπνητήρια, ξύσκουμαι=ξύνομαι, ξύσκουνταν=ξύνονται, ξυστήρ=ξυστήρι, ξυστήραι=ξυστήρια ~ Ο ~ οκνέας=τεμπέλης, οκνέσα=τεμπέλα, οκνώ=τεμπελιάζω,

38 οκνούν=τεμπελιάζουν, όλια=όλα, ολόερα=ολόγυρα, ομάλ=ίσιωμα, ομάτ=μάτι, ομάται=μάτια, όνταν=όταν, όντες=όταν/όποτε, οξουκά=έξω, οξουκές=εκεί έξω, οπέρτς=πέρσι, οπίς=πίσω, οπίσιμ=πίσω μου, οπουρνά=αύριο, όρομαν=όνειρο, οραματίουμαι=ονειρεύομαι, ορδανίν=καπνοδόχος, ορθό=ορθώς/σωστά, οριάζ=φυλάει, όρασμαν=φύλαγμα, όρασον=φύλαξε/πρόσεχε, όραστά=με προσοχή, ορία=φύλαξε/πρόσεχε, ορίαγμαν=φροντίδα/επιτήρη ση, ορίαζα =επιτηρούσα/φύλαγα, οριάζω = επιτηρώ/φυλάγω, οριαστά = με προσοχή, ορμάν=δάσος, ορμάναι=δάση, ορμίν=όρμος/ρεματιά, ορμία=όρμοι/ρεματιές, ορτάρ=κάλτσα, ορτάραι=κάλτσες, οσήμερον=σήμερα, όσον=όσο, οστούδ=κόκαλο, οσπίτ=σπίτι, ουδάρ=ουρά, ουδάραι=ουρές, ουλ=όλοι, ούλαι=όλα, ουλτς=όλους, ους=ως/μέχρι, οφέτος=φέτος, οχλαγούν=ξύλινη πιάστρα λαγάνας, οψάρ=ψάρι, οψέ=χθες,

39 οψεκές=τις προάλλες, οψεμπριμέραν=προχθές ~ Π ~ πα=πια/και, παγόν=παγόνι, παγούρ=παγούρι, παζάρ=παζάρι, παήρ=γρασίδι, παήραι=γρασίδια, πάθεμαν=πάθημα, παθενήν=παχνί, παιδόπον=παιδάκι, παιδόπα=παιδάκια, παινεύκουμαι=παινεύομαι, παινεύκουνταν=παινεύονται, παίρω=παίρνω, παίρνε=παίρνουν, πακάλτς=μπακάλης, παλαλέσα=τρελή/παλαβή, παλαλόν=τρελός/παλαβός, παλάλωμαν=παλάβωμα, παλαλούμαι=τρελαίνομαι, παλαλούνταν=τρελαίνονται, παλάτ=παλάτι, παλάται=παλάτια, πάλεμαν=πάλη, παλικάρ=παλικάρι, παλικάραι=παλικάρια, παλικάρενα=παλυκάρισα, παλικαρόπον=παλικαράκι, παλκόν=μπαλκόνι, παλκόναι=μπαλκόνια, παμιτόρ=ντομάτα, παμιτόραι=ντομάτες, Παναήα=Παναγία, παναήρ=πανηγύρι, Πανίκας=Παναγιώτης, παντελόν=παντελόνι, πάντρεψον=παντρέψου, παξιμάδ=παξιμάδι, παπαδοπαίδ=παπαδοπαίδι, παπόρ=βαπόρι, παπούτσ=παπούτσι, πάππος=παππούς, παραγάδ=παραγάδι, παρεβγάλω=ξεπροβοδίζω, παρεδγάλνε=ξεπροβοδίζουν, Παρέσα=Παρασκευή, παρλαέβω=λάμπω,

40 παρλαέβνε=λάμπουν, παράδας=χρήματα, παραθύρ=παράθυρο, παρακάθ=νυχτέρι σε σπίτι με κουβέντα, παρακλάδ=παρακλάδι, παραμερίζω=αποφεύγω, παραμερίζνε=αποφεύγουν, παραμερίσμε=με αποφεύγει, παράν=σειρά χωραφιού, παράναι=σειρές χωραφιού, πασ=βγάζεις πέρα, πασιαπόρτ=διαβατήριο, πασταν=σάμπως, παστέλ=παστέλι, παστέλαι=παστέλια, πασκήμ=μήπως, πασύνω=παχαίνω, πασύνε=παχαίνουν, πατάρ=πατάρι, πάτερα=πατέρα, πατέραμ=πατέρα μου, πατ απάν=δώσε τόπο στην οργή, πατ και δέβα=προσπέρασε, πατητήρ=πατητήρι, πέατην=πέστην, πέατον=πέστον, πέατσε=πες τους, πεγάδ=πηγάδι, πεγάδαι=πηγάδια, πεγαδόπον=πηγαδάκι, πέει=πες, πεκιάρτς=ελεύθερος, πελ=φτυάρι, πελίτια=βελανιδιές, πέλκι=ίσως, πέμε=πές μου, πενηντάρ=πενηντάρι, πεντακοσάρ=πεντακοσάρι, πεντικόν=ποντικός, περβάζ=περβάζι, περβόλ=περιβόλι, περβόλαι=περιβόλια, περδίκ=περδίκι, περιπαίζ=περιπαίζει, περισάντς=φουκαράς, περισάντσα=φουκαριάρα, πέρνιξον=πέρασε, περόν=πηρούνι,

41 πεσήν=πάχυνση, πεσκίρ=πετσέτα, πεσκίραι=πετσέτες, πεσλεέβω=παχύνω, πεσλεέβνε=παχύνουν, πέτε=πέστε, πετεινόν=κόκορας, πετεινάρ=κόκορας, πετειναρόπα=πετειναράκια, πετμέζ=πετιμέζι, πετμέζαι=πετιμέζια, πετρασήλ=πετραχήλι, πετρασήλαι=πετραχήλια, πέτρινεσα=πέτρινη, πετυχημένσα=πετυχημένη, Πέφτ=Πέμπτη, Πηνή=Πηνελόπη, πιδεβέν=σουρουπώνει, πιθάρ=πιθάρι, πιθάραι=πιθάρια, πιλάφ=πιλάφι, πιλάφαι=πιλάφια, πιλίτς=πετιναράκι, πιλίτσαι=πετειναράκια, πιν=πίνει, πιπέρ=πιπέρι, πιπέραι=πιπέρια, πιρούν=πιρούνι, πιρπιρίμαι=γλιστρίδες, πισ=ακαθαρσία, πίσας=ακαθαρσίες, πίσενα=ακάθαρτη, πισία=πίτες, πίσον=κάνε, πίσονμε=κάνε μου, πίσονατην=κάντην, πίσονατον=κάντον, πιστόλ=πιστόλι, πιστόλαι=πιστόλια, πιστέσα=πιστή, πλατάν=πλατάνι, πλανκεκά=πιο πέρα, πλατέα=πλατιά, πλέα(ομηρ.)=περισσότερα, πλεθεντικός=πληθυντικός, πλεθύνω=πληθαίνω, πλεθύνε=πληθαίνουν, πλερώνω=πληρώνω, πλερώνε=πληρώνουν, πλουγούρ=πλιγούρι,

42 πλουμίδ=στολίδι, πλουμίδαι=στολίδια, πλουμιστά=χρωματιστά, πλουμιστός=στολισμένος, πλουμιστέσα=στολισμένη, πλύσκουμαι=πλένομαι, πλύσκουνταν=πλένονται, ποδάρ=ποδάρι/πόδι, ποδάραι=ποδάρια/πόδια, πόδας=βηματισμοί, ποδεδίζω=παρακαλώ, ποδεδίζνε=παρακαλούν, ποδεδίζωσε=σε παρακαλώ, Ποινή=Δέσποινα, πολ=πόλη, πολλά ζαντός=θεοπάλαβος, πόναι=πόνοι, πόνε=κοτέτσι, πονηρέσα=πονηρή, πόντιεσα=πόντια, ποπάς=παπάς/ιερέας, πορπατώ=περπατώ, πορπατούν=περπατούν, πορτοκάλ=πορτοκάλι, ποστάν=μποστάνι, ποστ=δέρμα/προβιά, πόσται=δέρματα/προβιές, πουγασάχ=ζώο που σέρνει, πουδέν=πουθενά, πουκάλ=μπουκάλι, πουλία=πουλιά, πουλούλ=πουλιά, πουρλαέβω=πετώ, πουρλαέβνε=πετούν, πουρμάδας=τσουρέκια, πουρνά=αύριο, πουρτίν=ύφασμα, πουρτία=υφάσματα, πουσμανέβω=μετανοώ, πουσμανέβνε=μετανοούν, πρεπ=πρέπει, πρεσίον=πρήξιμο, πρέσκουμαι=πρήζομαι, πρέσκουνταν=πρήζονται, πρεσμέντσα=πρησμένη, προκομέντσα=εργατικιά, προτεσνά=προηγούμενα, πυρίφτε=φουρνόφτυαρο, πυρίφτω=φουρνίζω, πυρίφτνε=φουρνίζουν ~ Ρ ~

43 ρακάν=βουνοπλαγιά, ράμμαν=κλωστή, ράμματα=κλωστές, ράσε=ράχη, ρασήν=βουνό/όρος, ρασία=βουνά/όρη, ρασόπον=ραχούλα, ριγούν=κρυώνουν, ριγώ=κρυώνω, ρίγαμαν=κρύωμα, ριγωμένος=κρυωμένος, ριγωμέντσα=κρυωμένη, ρινίζω=λιμάρω, ρινίζνε=λιμάρουν, ρινίν=λίμα, ρινία=λίμες, ρούζω=πέφτω, ρούζνε=πέφτουν, ρούξιμον=πέσιμο, Ρωμανία=Βυζάντιο/Πόντος ~ Σ ~ σα=στα/στις, σαγλάμς=γερός/δυνατός, σαέβω=υπολογίζω, σαέβνε=υπολογίζουν, σακάτενα=σακάτισα, σαλαχανάς=αργόσχολος, σαλαχανέσα=αργόσχολη, Σαλονίκ=Θεσσαλονίκη, σαντάλ=σανδάλι, σαντάλαι=σανδάλια, σαντούγ=σεντούκι, σαπόν=σαπούνι, σαπόναι=σαπούνια, σαπλάκαν=σκαμπίλι, σαπλάκας=σκοιμπίλια, σαπλακίζω=χαστουκίζω, σαπλακίζνε=χαστουκίζουν, σαρέβω=γαντσώνω, σαρέβνε=γαντσώνουν, σασέβω=τα χάνω, σασέβνε=τα χάνουν, σασιρεμένσς=σαστισμένος, σασιρεμέντσα=σαστισμένη, σασουρέβω=τα χάνω, σασουρέβνε=τα χάνουν, σ ατέν=σ αυτήν, σ ατόν=σ αυτόν, σ ατό=σ αυτό,

44 σ ατινέτερα=σ αυτούς, σαφλέας=σαλιάρης, σαφλίζω=σαλιαρίζω, σαφλίζνε=σαλιαρίζουν, σαχάν=πιάτο, σαχάναι=πιάτα, σαχτάρ=στάχτη, σαχτάραι=στάχτες, σαψάλ ς=τρελός, Σεβάζ=Σεβάστεια, σεβταλής=αισθηματίας, σεβτάς=αίσθημα, σειλ=χείλι, σείλαι=χείλια, σειμουγκόν=χειμώνας, σεήρ=σερνιάνι, σελπέτ=σερμπέτι, σ εμέν=σε μένα, σεμέρ=σαμάρι, σερί=σκιά, σερία=σκιές, σερ=χέρι, σέραι=χέρια, σέρα=χήρα, Σέρα=ποντιακός χορός, σέρος=χήρος, σερέβω=μαζέβω, σερέβνε=μαζέβουν, σέρεψον=μάζεψε, σερούλ=χερούλι, σερομίλ=μυλόπετρα, σερομίλαι=μυλόπετρες, σερσέμπς=σερσέμης, σ εσέν=σ εσένα, σεούτ=ιτιά, σεούται=ιτιές, σέφτελον=παντζάρι, σέφτελα=παντζάρια, σέφτελεσα=κοιμισμένη, σέφτελον=κοιμισμένος, σην=στην, σιλ=χίλιοι, σίλαι=χίλια, σιλέαν=σκαμπίλι, σιλέας=σκαμπίλια, σιλέβω=σφουγγαρίζω, σιλέβνε=σφουγγαρίζουν, σιλάκλερος=πεντάρφανος, σιλέχαρον=καημένος, σίμισκα=ηλιόσπορος, σίμισκας=ηλιόσποροι,

45 σ ίναν=σε κάποιον, σινίν=ταψί, σινία=ταψιά, σίτε=όπως/καθώς, σιφτέν=πρώτα, σκαφίδ=σκάφη, σκεντρέζω=τσιμπάω, σκεντρέζνε=τσιμπάνε, σκεντρίασμαν=τσίμπημα, σκεπασίας=σκεπές, σκεπίδ=σφήκα, σκεύια=σκεύη, σκηρά=βαριά(ομιλία), σκιρός=πηχτός, σκοτινέβ=βραδιάζει, σκοτία=σκοτάδι/βράδυ, σκουντουλίζω=μυρίζω, σκουντουλίζνε=μυρίζουν, σκούμαι=σηκώνομαι, σκούνταν=σηκώνονται, σκωλέκ=σκουλήκι, σκωλέκαι=σκουλήκια, σκώνω=σηκώνω, σκώνε=σηκώνουν, σο=στο, σοέβω=κατακλέβω, σοέβνε=κατακλέβουν, σοι=στους, σον=χιόνι, σόναι=χιόνια, σονίζ=χιονίζει, σον=στον, σορομίλαι=μυλόπετρες, σουμά=κοντά, σουμάδαι=αρραβώνες, σουμαδέματα=αρραβωνιάσμ ατα, σουμάδεμαν=αρραβώνας, σουμαδεύκουμαι=αρραβωνι άζομαι, σουμαδεύκουνταν=αρραβων ιάζονται, σουμαδεμένος=αρραβωνιασ μένος, σουμαδεμέντσα=αρραβωνια σμένη, σουμαδεύω=αρραβωνιάζω, σουμαδεύνε=αρραβωνιάζουν σουμώνω=πλησιάζω/κοντεω, σουμώνε=πλησιάζουν/κοντε ύουν, σούρω=σέρνω,

46 σουσάμ=σουσάμι, σοχρέβω=τα θαλασσώνω, σοχρέβνε=τα θαλασσώνουν, σπαρέλ=στηθόδεσμος, σπίγγομαι=σφίγγομαι, σπίγγουνταν=σφίγγονται, σπίγγω=σφίγγω, σπογγίζω=σκουπίζω, σπογγίζνε=σκουπίζουν, σπορίδ=γραμμή σποράς, σπορίδαι=γραμμές σποράς, στα=σταμάτα, σταμάτσον=σταμάτησε, Σταυρίτες=Σεπτέμβρης, στέρε=στερεά, στοιβαγμέν=στοιβαγμένοι, στοιχαρέζω=δίνω συγχαρητήρια, στοιχαρέζνε=δίνουν συγχαρητήρια, στούδ=κόκαλο, στούδαι=κόκαλα, στύπα=τουρσί, σύμπουρνα=ανήμερα, συνίφσα=συννυφάδα, σύνορθα=όρθια, σύριμαν=σφύριγμα, συρίζω=σφυρίζω, συρίζνε=σφυρίζουν, συρινέφκουμαι=βασανίζομαι συρινέφκουνταν=βασανίζοντ αι, σύρον=τράβα, συρίχτα=σφυρίχτρα, σχωρεμένον=συγχωρεμένος ~ Τ ~ ταβίζω=μαλώνω, ταβίζνε=μαλώνουν, τάβισμαν=μάλωμα, τάβλα=σταύλος, ταγιάνεμα=αντοχή, ταγουτέβω=διαλύω, ταγουτέβνε=διαλύουν, ταγουτεφτέστε=διαλυθείτε, τάη=θείε, ταής=θείος, ταμάμ=ακριβώς, ταν=αριάνι, ταούλ=νταούλι,

47 ταούλαι=νταούλια, ταπιέτ=χαρακτήρας, ταράγουμαι=ανακατεύομαι, ταράγουνταν=ανακατεύονται ταράζω=ανακατεύω, ταράζνε=ανακατεύουν, ταράζ με=με ανακατώνει, ταρέζ=ντουλάπι, ταρέζαι=ντουλάπια, τας=ποτήρι, τάσαι=ποτήρια, τατινές=δικό της, τατινέτερον=δικό τους, τατουνού=δικό του, ταφήν=τάφος, ταφία=τάφοι, ταχτάπητια=κοριοί, τεή=τάχα, τεάμ=τάχα/δήθεν, τεβεκενλής=ανάποδος, τεκ=μονό/μόνο, τεκεινού=εκεινού, τελ=σύρμα/τέλι, τελείμαι=τελειώνω, τελείνταν=τελειώνουν, τεμά=δικά μου, τεμέκ=δηλαδή, τεμέν=μένα, τεμόν=δικό μου, τεμέτερον=δικό μας, τεντελίζω=τουρτουρίζω, τεντελίζνε=τουρτουρίζουν, τεπιάτ=κανονίζω, τερέβω=ξεφλουδίζω καλαμπόκι, τερέβνε=ξεφλουδίζουν καλαμπόκι, τέρεμαν=ξεφλούδισμα/κοίτα γμα, τέρεν=κοίταξε, τερέστε=κοιτάξτε, τερσία=ρόκες, τερσίν=ρόκα, τερτ=βάσανο, τέρται=βάσανα, τερώ=κοιτάζω, τερούν=κοιτάζουν, τεσά=δικά σου, τεσέν=σένα, τεσέτερον=δικό σας, τεσόν=δικό σου,

48 τεσσάρ=τεσσάρι, Τετάρτ=Τετάρτη, τεχνίτ=τεχνίτες, τεχνίτες=τεχνίτης, τζαντζαρέβω=σκαρφαλώνω, τζαντζαρέβνε=σκαρφαλώνου ν, τησάκ=πάπλωμα, τησάκαι=παπλώματα, τιδέν=τίποτα, τιζέβω=διευθετώ, τιζέβνε=διευθετούν, τίμιεσα=τίμια, τιμψά=τα μισά, τίναν=ποιόν, τοζ=σκόνη, τόζαι=σκόνες, τογρία=ευθεία/σωστά, Τόλη=Ανατολή, τοξάρ=δοξάρι/τόξο, τοπλαέβω=μαζεύω, τοπλαέβνε=μαζεύουν, τόπαι=μέρη, τουβάρ=ντουβάρι, τουβάραι=ντουβάρια, τουμπίν=τούμπα, τουρπ=ρεπάνι, τούρπαι=ρεπάνια, τουρπάν=δρεπάνι, τουρπάναι=δρεπάνια, τουσιέκ=στρώμα, τουτ=μούρο, τούται=μούρα, τοχμάγχς=κόπανος, τοχτώνω=συνθλίβω, τοχτώνε=συνθλίβουν, τρανά=μεγάλα, τρανέσα=μεγάλη, τρανίνω=μεγαλώνω, τρανίνε=μεγαλώνουν, τρανόν=μεγάλο, τρανόν κορίτς=γεροντοκόρη, τρανόναγούρ=γεροντοπαλίκ αρο, τρανός=μεγάλος, τρέξον=τρέξε, τρεξίον=τρέξιμο, τρία ημς=τρισήμισι, τριάρ=τριάρι, τρίμαν=ποντιακός τραχανάς, Τριτ=Τρίτη,

49 Τρυγομηνάς=Οκτώβρης, τρυπεμένα=τρυπημένα, τρυπήν=τρύπα, τρυπία=τρύπες, τσαγχ=τζάκι, τσαηχτά=φωναχτά, τσακάλ=τσακάλι, τσακλίν=παπαδάκι, τσακλία=παπαδάκια, τσαήζω=φωνάζω, τσαήζνε=φωνάζουν, τσάηξον=φώναξε, τσακώνω=σπάω, τσακώνε=σπάνε, τσαχελίζω=τσαπίζω, τσακελίζνε=τσαπίζουν, τσακέλ=τσάπα, τσακέτ=ζακέτα/σακάκι, τσαήρ=βοσκή, τσαήραι=βοσκές, τσακούτς=σφυρί, τσακούτσαι=σφυριά, τσακωμένον=σπασμένο, τσάκωσονατο=σπάστο, τσάκωσονατον=σπάστον, τσάλτικαν=παιδικό παιχνίδι, τσαμούρ=λάσπη, τσαμούραι=λάσπες, τσαμουρωμένος=λασπωμένο ς, τσαμουρωμέντσα=λασπωμέν η, τσαμουρωμένα=λασπωμένα, τσανίζω=σκορπίζω, τσανίζνε=σκορπίζουν, τσαπρέσα=αλλοίθωρη, τσαπρός=αλλοίθωρος, τσαρούσ=τσαρούχι, τσαραφίζω=γρατζουνάω, τσαραφίζνε=γρατζουνάνε, τσαρτσιάφ'(ιν)=κάλυμμα, τσατήρ=τσαντήρι, τσατήραι=τσαντήρια, τσάτσαλεσα=ολόγυμνη, τσάτσαλον=ολόγυμνος, τσατσαλίζω=ξεγυμνώνω, τσατσαλίζνε=ξεγυμνώνουν, τσατσία=κλαδάκια, τσατσίν=κλαδάκι, τσαφίζω=ξύνω,

50 τσαφίζνε=ξύνουν, τσαχμάχ=τσακμάκι, τσαχμάχα=τσακμάκια, τσαχάλ=ανώρυμοι, τσαχάλεσα=ανώριμη, τσαχάλτς=ανώριμος, τσερίζω=ξεσχίζω, τσερίζνε=ξεσχίζουν, τσιάνιμαν=σκόρπισμα, τσιαταλόπα=διχάλες, τσιγκρίδια=αγριόκλαδα, τσιλίδ=αναμμένο κάρβουνο, τσιλίδαι=αναμμένα κάρβουνα, τσιλτέας=κατουριάρης, τσίλτεμαν=κατούρημα, τσιλτέβω=κατουράω, τσιλτέβνε=κατουράνε, τσιμίδ=μυαλό, τσιμίδαι=μυαλά, τσιπ=πολύ, τσιπ καλά=πολύ καλά, τσίπα=αφαλός, τσινέας=κουτσουλιές πουλιών, τσιπλάχεσα=ολόγυμνη, τσιπλάχς=ολόγυμνος, τσιπούκια=πάσσαλοι για περίφραξη, τσιριχτά=τηγανίτες, τσιτ=τσεμπέρι, τσίται=τσεμπέρια, τσιτσάκ=λουλούδι, τσιτσάκαι=λουλούδια, τσιτσία=βυζιά, τσιτσίν=βυζί, τσιτσίνατς=βυζί της, τσιφλίκ=τσιφλίκι, τσιφλίκαι=τσιφλίκια, τσοκιέβω=καταπιέζω, τσοκιέβνε=καταπιέζουν, τσορκανίζω=σέρνω, τσορκανίζνε=σέρνουν, τσορκανίγουμαι=σέρνομαι, τσορκανίγουνταν=σέρνονται τσουμούρ=ποντιακό φαγητό, τσούνα=πόρνη, τσουπία=βελόνες, τσουπίν=βελόνα, τσουπώνω=βουλώνω,

51 τσουπώνε=βουλώνουν, τσούρατο=βούλωστο/σώπα, τσουρώνω=αποσιωπώ, τσουρώνε=αποσιωπούν, τσουρμουλίζω=τσιμπάω, τσουρμουλίζνε=τσιμπάνε, τσουρμούλεμαν=τσίμπημα, τσουρούκ=σάπιο, τσουρούκαι=σάπια, τυραννίουμαι=τυραννιέμαι, τυραννίουνταν=τυραννιένται τυχερέσα=τυχερή ~ Υ ~ υβρίζω=βρίζω, ύβρισμαν=βρίσιμο, υβρίστας=υβριστής, υβριστέας=υβριστής, υέβνε=συμφιλιώνονται, υέβω=υμφιλιώνομαι, υείαν=υγεία, υλέα=ύλη, υλέε=δάσος, υλιάκραι=άκρες δάσους, ύλιζα=σούρωνα/στράγγιζα, υλίζνε=στραγγίζουν, υλίζω=στραγγίζω, υλιστέρ=στραγγιστήρι, υλιστέριν=στραγγιστήρι, υλιστερόν=στραγγιστό, υλιστή=στραγγιστήρι, υλιστόν=στραγγισμένο γιαούρτι, ύμνισμαν=όρκος, υνάζω=εγγίζω/πληγώνω, υναίκα=γυναίκα, υναικίζω=αντρεύομαι, υνίασμαν=πλήγωμα, υπαντή=προϋπάντηση, υπάντρεμαν=παντρειά, υπαντρεύω=παντρεύω, υπαντρία=παντρειά, ύπαντρος=παντρεμένη, υπερηφανεύκομαι=περηφανε ύομαι, υπερηφανεύκουμαι=περηφα νεύομαι, υπερηφανεύτα=περηφανεύτη κα, υπερηφανία=περηφάνια, υπερουσία=εργασία/δουλειά,

52 υπερυλίζω=ιδρώνω πολύ, υπνάρης=υπναράς, υπνάσκομαι=νυστάζω/υπνοβ ατώ, υπνάσκουμαι=νυστάζω/υπνο βατώ, υπνασμένος=υπνοβάτης, υπνασμέντζα=υπνοβάτισσα, υπνέας=υπναράς, υπνού=υπναρού, υπνωή=νύστα, υπνώνω=νυστάζω, ύπνωσα=νύσταξα, υπόδ=υποπόδιο, υπόδαι=υποπόδια, υπόμενος=υπομονητικός, υπόμονος=ανεκτικός, ύποπτεσα=ύποπτη, υποτάζω=υποτάσσω, ύπουλεσα=ύπουλη, υπουράναι=επουράνια, υπουργέσα=υπουργίνα, υποχοντρακός=νευρασθενικ ός, υποψιάσκουμαι=υποψιάζομα ι, υποψιάστα=υποψιάστηκα, υρικλώσκομαι=τριγυρίζω, υρίκλωσμαν=τριγύρισμα, υροκλώθω=στριφογυρίζω, υρόκλωσμαν=στριφογύρισμ α, ύρος=γύρος, υστέρ=κατόπιν/ύστερα, υστεραία=ύστερα, υστερία=ύστερα, υστερινός=τελευταίος, υστερμός=στέρηση, υστερνά=στο τέλος, υστερναίος=κατοπινός, υστερνοκαίριν=φθινόπωρο, υστερνοκάρι=στερνοπαίδι, υστερνοπαίδ=στερνοπαίδι, υστερνοπούλλ=στερνοπαίδι, υστερνός=τελευταίος, υφάδ=υφάδι, υφαίνσιμον=ύφανση, υφαίστρα=υφάντρα, ύφαση=ύφανση, υφάστικά=υφαντικά,

53 ύφοσατ=ύφος του, ύφοσιμ=ύφος μου, ύφοσις=ύφος σου, ύψηλος=ύψος, ύψωμαν=αντίδωρο ~ Φ ~ φα=φάε, φάζω=ταήζω, φάζνε=ταήζουν, φαήν=φαγητό, φαήα=φαγητά, φαρδέα=φαρδιά, φαρμάκι=φαρμάκι, φαρμάκαι=φαρμάκια, φεγγ=φέγγει, φέγγον=φεγγάρι, φελίν=κομμάτι καρβέλι, φελία=κομμάτια καρβέλια, φεύω=φεύγω, φεύνε=φεύγουν, φίλεμαν=φίλημα, φλούγκωμαν=βλάστηση, φοβερέσα=φοβερή, φοβετσέας=φοβητσιάρης, φογούμαι=φοβάμαι, φογούνταν=φοβούνται, φορκάλ=σκούπα, φορκάλαι=σκούπες, φορ=φόρεσε, φορφάκα=βάτραχος, φορφάκας=βατράχια, φοσίγουμαι=παραχώνομαι, φοσίγουνταν=παραχώνονται, φοσίζω=παραχώνω, φοσίζνε=παραχώνουν, φουρκίζω=πνίγω, φουρκίζνε=πνίγουν, φουρνίν=φούρνος, φουρνία=φούρνοι, φουσίν=γυναικείο όργανο(αιδοίο), φούστρον=αυγά τηγανιτά, φουτέας=κλανιάρης, φουτίζω=κλάνω, φουτίζνε=κλάνουν, φουχνέας=μουχλιασμένος, φτείρα=ψείρα, φτείρας=ψείρες, φτειρέας=ψειριάρης, φτείρκουμαι=φταρνίζομαι,

54 φτείρκουνταν=φταρνίζονται, φτερόπα=φτερά, φτερωτέσα=φτερωτή, φτηνέσα=φτηνή, φτυλακίζω=σπαρταρώ, φτυλακίζνε=σπαρταρούν, φτυλάκισμαν=σπαρτάρισμα, φωλέαν=φωλίτσα ~ Χ ~ χα=χάσου, χαζ=χάζι, χαηβάν=ζώο, χαλαήν=κόλληση, χάμαι=χάνομαι, χάνταν=χάνονται, χαμάλτς=χαμάλης, χαμελά=χαμηλά, χαμελέσα=χαμηλή/κοντή, χαμελέτε=μύλος, χαμλάεψα=πιάστηκα/κουράσ τηκα, Χάμπον=Χαράλαμπος, χαν=χάνει, χαντιλέγουμαι=γαργαλιέμαι, χαντιλέουνταν=γαργαλιούντ αι, χαντιλέζω=γαργαλάω, χαντιλέζνε=γαργαλούν, χαντζέβω=καψαλίζω, χαντζέβνε=καψαλίζουν, χαντάκ=χαντάκι, χαντς=χάνεις, χαπ=χάπι, χάπαι=χάπια, χαπάχ=καπάκι, χαπάρ=είδηση/χαμπάρι, χαπάραι=ειδήσεις/χαμπάρια, χαρ=δώρισμα, χαράν=γάμος, χαράζ=χαράζει, χαραντερίζω=δίνω είδηση χαράς, χαρέμ=χαρέμι, χαρέμαι=χαρέμια, χάρεται=χαίρεται, χάρουμαι=χαίρομαι, χάρουνταν=χαίρονται, χάρον=χάρος, χαρπούζ=καρπούζι,

55 χαρπούζαι=καρπούζια, χαρτζιλίκ=χαρτζιλίκι, χαρτίν=χαρτί, χαρτία=χαρτιά, χασέβω=ζεματίζω, χασέβνε=ζεματίζουν, χάσιμον τη μωρή=έκτρωση, χάσονα=παράτα το, χάταλα=μικρά παιδιά, χάταλον=μικρό παιδί, χατήρ=χατήρι, χατήραι=χατήρια, χατέβω=διώχνω, χατέβνε=διώχνουν, χαψία=ψαράκια, χειρότερεσα=χειρότερη, χελιδόν=χελιδόνι, χελιδόναι=χελιδόνια, χερομύλ σερομύλ)=μύλος που γυρνά με το χέρι, χερόπα(σερόπα)=χέρια, χλωμέσα=χλωμή, χνουδ=χνούδι, χνούδαι=χνούδια, χολέσκουμαι=θυμώνω, χολέσκουνταν=θυμώνουν, χολεσμένος=θυμωμένος, χολεσμένσα=θυμωμένη, χόρα=ξένος/ξένοι, χοροσάλφα=σαύρα, χοσ=αφού, χοσάφ=κομπόστα, χορτάρ=χορτάρι, χορτάραι=χόρτα, Χορτοθέρτς=Ιούλης, χοτλάγχς=δράκος, χουζούρ=χουζούρι, χουλέρ=κουτάλι, χουλέραι=κουτάλια, χουλέν=ζεστό, χούλεμαν=ζέσταμα, χουλένω=ζεσταίνω, χουλένε=ζεσταίνουν, χουλίουμαι=ζεσταίνομαι, χουλίουνταν=ζεσταίνονται, χουτίν=κουτί, χουτία=κουτιά, χρα=χρώμα προσώπου, χρέα=χρέη, Χριστέμ=Χριστέ μου,

56 Χριστανάρτς=Δεκέμβρης, χρόναι=χρόνια, χρονία=χρονιά, χροστημάτια=δανεικά, χρυσέσα=χρυσή, χρυσόραμμαν=χρυσοκλωστή χτενίουμαι=χτενίζομαι, χτενίουνταν=χτενίζονται, χτήναι=αγελάδες, χτήνον=αγελάδα, χωρέτες=χωριάτης, χωρέτεσα=χωριάτισσα, χώρτσον=χώρισε, χωρ=κρόκος αυγού ~ Ψ ~ ψαθόπον=ψαθάκι, ψαθύρ=ψάθα, ψαθυρεύω=τρίβω/παρασκευ άζω, ψαλάφεμαν=πρόταση γάμου/ζητιάνεμα, ψαλαφίον=αίτηση, ψαλαφούν=ζητάνε, ψαλαφώ=ζητάω, ψαλίδ=ψαλίδι, ψαλιδάζω=ψαλιδίζω, ψαλιδέα=ψαλιδιά, ψαλιδίασμαν=ψαλίδισμα, ψαλιδίτζα=έντομο, ψαλλέτσω=ψέλνω, ψάλλω=ψέλνω, ψάλον=ψάλε, ψάλτες=ψάλτης, ψαλτήρ=ψαλτήρι, ψαρίτζα=ψαράκι, ψαρλάδ=ψαρόλαδο, ψαρολίμ=ψαρολίμνη, ψαχνάδι=ψαχνό, ψεζνόν=χτεσινό, ψεζνός= χθεσινός, ψειρίτζα=κόνιδα, ψελ=ρητίνη πεύκου, ψελαίνω=ψηλαίνω, ψελάρκον=ρητινοφόρο, ψελένω=μικραίνω, ψελός=ψηλός, λεπτός/μικρός, ψεματικά=ψεύτικα, ψεματικός=ψεύτικος, ψεμένος=ψημένος,

57 ψεμέντζα=ψημένη, ψεμμένον κηφάλ=πολύπειρος, ψεμόπον=ψεματάκι, ψένω=ψήνω, ψέουμαι=ψήνομαι, ψεσ=ψήση, ψέσιμον=ψήσιμο, ψέσκομαι=ψήνομαι, ψέσον=ψήσε, ψεύκομαι=απατώμαι, ψεύκουμαι=διαψεύδομαι, ψευτ=ψεύτες, ψεύτας=ψεύτης, ψεύτες=ψεύτης, ψευτία=ψευτιά, ψεύτικεσα=ψεύτικη, ψευτοδέσκαλος=ψευτοδάσκ αλος, ψευτράλης=ψεύτης, ψεύτυμαν=διάψευση, ψευτύνω=διαψεύδω, ψεχτά=ξεραμένα, ψη=ψυχή, ψήα=ψυχές, ψηλαίνω=ψηλώνω, ψηλασέα=ορεινά, ψηλασία=ορεινά, ψηλάφες=ζήτηση, ψηλαφώ=ζητάω, ψηλέσσα=ψηλή, ψηλολεγνέσσα=ψηλόλιγνη, ψηλόλεγνος=ψηλόλιγνος, ψηλόν=ψηλός, ψηλορραχέα=ψηλή οροσειρά, ψηλόρραχον=ψηλό βουνό, ψήλος=ύψος, ψηλωτός=λίγο ψηλός, ψημέντζα=ψημένη, ψητέσα=ψητή, ψία=ψυχές, ψίκι=πάρσιμο νύφης, ψιλάρι=χτένι αργαλειού, ψιλένω=μικραίνω, ψιλέσα=ψιλή, ψίλιγμαν=καθάρισμα, ψιλίζω=καθορίζω, ψιλικαλατζεύω=σιγομιλώ, ψιλικόσκινον=πυκνό

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή της Θείας Λένας. Η γιαγιά μου εξέδωσε αυτό το βιβλίο το 1964. Είναι ένα βιβλίο για μικρά παιδιά, με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου 1 ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου ΠΡΟΣΩΠΑ: Εμπενίζερ Σκρουτζ Τζέικομπ Μάρλεη (συνέταιρος του Σκρουτζ) Μπομπ Κράτσιτ (υπάλληλος του Σκρουτζ) Η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλ ωµατ ική Εργασία του Φοιτητή ιονύση Παππά Τ µ ή µ α Μ ε τ α ν α σ τ ε υ τ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς Τίτλος Εργασίας: Η Συµβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικά όργανα. Κουδουνίστρα. Υλικά κατασκευής: Περιγραφή κατασκευής: Λίγα λόγια γι αυτό:

Μουσικά όργανα. Κουδουνίστρα. Υλικά κατασκευής: Περιγραφή κατασκευής: Λίγα λόγια γι αυτό: Μουσικά όργανα Κουδουνίστρα Υλικά κατασκευής: 5 άδεια κουτιά από φωτογραφικό φιλμ ένα παλιό ξύλινο σκουπόξυλο 5 καρφάκια με κεφάλι σποράκια πετραδάκια, χάντρες σέγα σφυρί Περιγραφή κατασκευής: Με τη σέγα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς, αριθμητικά τετράγωνα

Αγαπητοί γονείς, αριθμητικά τετράγωνα γαπητοί γονείς, ο βιβλίο αυτό της σειράς «80 μέρες διακοπές» απευθύνεται στα παιδιά που τελείωσαν την Δημοτικού και αποτελεί την ιδανική λύση για δημιουργική απασχόληση κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει;

ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει; 3. ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει; Δημήτρης: Έλα, Φίλιππε, πώς πάει; Φίλιππος: Καλά, βαριέμαι. Κάθομαι και βλέπω τηλεόραση. Εσύ; Δημήτρης: Άστα! Αύριο γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

w w w. s t i x o i. i n f o

w w w. s t i x o i. i n f o Μαύρο πουλί κλαψιάρικο φύγε μακριά από μένα μα όλα μου τα όνειρα τα είδα σκοτωμένα Μα όλα μου τα όνειρα καιρό είναι θαμμένα Λένε για μένα Στίχοι:Στέφανος Βορδώνης Μουσική:Παραδοσιακό Εκτελέσεις: έφανος

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ας θυμηθούμε τι μάθαμε φέτος!!! Όνομα: Τάξη: Α+

Ας θυμηθούμε τι μάθαμε φέτος!!! Όνομα: Τάξη: Α+ Ας θυμηθούμε τι μάθαμε φέτος!!! Όνομα: Τάξη: Α+ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΚΡΟΑΣΗ (Listening) Άσκηση 1: Βάλε στα ζώα που ακούω. Εισήγηση: Να χρησιμοποιηθούν φωνές ζώων ή η δασκάλα/ο δάσκαλος να ετοιμάσει ένα μικρό διάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνη την ώρα μπαίνει το διοικητικό συμβούλιο. Ακης Πολύ αργά! Κατά φωνή Μουσίτσα Κι ό γάιδαρος! Μην ανησυχείτε. Θα σας το διαβάζω εγώ στα κρυφά!

Εκείνη την ώρα μπαίνει το διοικητικό συμβούλιο. Ακης Πολύ αργά! Κατά φωνή Μουσίτσα Κι ό γάιδαρος! Μην ανησυχείτε. Θα σας το διαβάζω εγώ στα κρυφά! Σκηνή 1 η Μουσική. Ανοίγει η αυλαία. Σκηνικό δάσους. Η Βάγια η Κουκουβάγια, η δήμαρχος του δάσους κάθεται στο καφέ του δάσους και πίνει το χυμό της. Προσπαθεί να διαβάσει την εφημερίδα της αλλά δεν τα

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προφορικού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) - Διάρκεια 12 λεπτά Πρώτο μέρος Πώς σε λένε; Πόσων χρονών είσαι; Από πού είσαι; Πού μένεις; Σε ποια τάξη πηγαίνεις; Έχεις αδέλφια; Πόσα; Δεύτερο μέρος Ερωτήσεις: 1. Τι τρως για

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης

Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Β Τάξη Όνομα Ημερομηνία 1. Ακούω και γράφω GeΓεΓεγειαΓεξξηη... 2. Ακούω το τραγούδι Παπαγάλος και Πεπόνι (στην ιστοσελίδα: https://www.youtube.com/watch?v=lr3bas1jq20 ). Διαβάζω

Διαβάστε περισσότερα

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 1 ο Νηπιαγωγείο Κυπαρισσίας Διαβάσαμε το παραμύθι: «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΛΙΒΑΔΙ» Ερώτηση: ΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ; - Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

Είσαι ένας φάρος φωτεινός

Είσαι ένας φάρος φωτεινός Είσαι ένας φάρος φωτεινός Του Προμηθέα η φωτιά βάζει τη σπίθα στην καρδιά και θα γεμίσει απ αυτή λάμψη ολόκληρη η γη φιλόξενα την πόρτ ανοίγεις κι απλόχερα το φως σου δίνεις αθάνατη εσύ θα μείνεις κρατάς

Διαβάστε περισσότερα

O Πιπ πάει Σχολείο! Ο Φρογκ πάει σχολείο! Αθηνά Ασαριώτη. Αθηνά Ασαριώτη

O Πιπ πάει Σχολείο! Ο Φρογκ πάει σχολείο! Αθηνά Ασαριώτη. Αθηνά Ασαριώτη O Πιπ πάει Σχολείο! Ο Φρογκ πάει σχολείο! Αθηνά Ασαριώτη Αθηνά Ασαριώτη Το συγκεκριμένο ebook παραμύθι διανέμεται δωρεάν. Είναι ένα μικρό παραμύθι για τις πρώτες μέρες των παιδιών του Νηπιαγωγείου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα μεγάλο κήπο, ήταν ένα σαλιγκάρι μέσα στην φωλιά του. Ένα παιδάκι ο Γιωργάκης, έξω από την φωλιά του σαλιγκαριού

Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα μεγάλο κήπο, ήταν ένα σαλιγκάρι μέσα στην φωλιά του. Ένα παιδάκι ο Γιωργάκης, έξω από την φωλιά του σαλιγκαριού Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα μεγάλο κήπο, ήταν ένα σαλιγκάρι μέσα στην φωλιά του. Ένα παιδάκι ο Γιωργάκης, έξω από την φωλιά του σαλιγκαριού έπαιζε με την μπάλα του. Μετά από ένα δυνατό χτύπημα η μπάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

Livros Grátis. Milhares de livros grátis para download.

Livros Grátis.  Milhares de livros grátis para download. !! Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. !! ! # % & ( # ) + +, %! & +! #!! ! # # % # & ( )# & +,..# /010 / 2 30 4 5 6 # 5, 7 8 9 # 6 # 5 : : ;9 # 5 6 # 5

Διαβάστε περισσότερα

ταν ήμουνα μικρή, σαν κι εσάς και πιο μικρή, ο παππούς μου μου έλεγε παραμύθια για νεράιδες και μάγισσες, στοιχειωμένους πύργους, δράκους και ξωτικά. Εγώ φοβόμουν πολύ και τότε εκείνος μου έσφιγγε το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. [Ελληνική]

Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. [Ελληνική] Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. Αναμασά τα λόγια της σαν παλιοπροβατίνα Απ τον κακό βοσκό, ψώριασαν τα πρόβατα Απ του διαβόλου το μαντρί μήτε κατσίκι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Η μάνα σου θα τα πληρώσει (Τί σου λέει η μάνα σου για 'μένα) :: Σκαρβέλης Κ. - Βέζος Σ. :: 1935

Η μάνα σου θα τα πληρώσει (Τί σου λέει η μάνα σου για 'μένα) :: Σκαρβέλης Κ. - Βέζος Σ. :: 1935 Η μάνα σου θα τα πληρώσει (Τί σου λέει η μάνα σου για 'μένα) :: Σκαρβέλης Κ. - Βέζος Σ. :: 1935 Αριθμός δίσκου: http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1751 Τι σου λέγει η μάνα σου για μένα κι όλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής στο Τμήμα: Τρόπος Εγγραφής στο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 5 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ Δ1 7 ου Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ Δ1 7 ου Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Δ1 7 ου Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΝΚΑ ΧΕΚΕΡΙΜ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: DT-142.

Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: DT-142. Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939 Αριθμός δίσκου: DT-142 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5465 Θα πάρω, θα πάρω πένα και χαρτί, να γράφω, να γράφω ένα χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

Σταμελάκη Αντωνία του Δημητρίου, 8 ετών

Σταμελάκη Αντωνία του Δημητρίου, 8 ετών Σταμελάκη Αντωνία του Δημητρίου, 8 ετών Γίνεται Πάσχα χωρίς κόκκινα αυγά; Του Βαγγέλη Ηλιόπουλου Όταν έμαθα ότι για πρώτη φορά ο παππούς και η γιαγιά δεν θα έρχονταν να κάνουν Πάσχα μαζί μας, αλλά θα έμεναν

Διαβάστε περισσότερα

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Πηγή πληροφόρησης: e-selides.gr 1. Κυκλώνω το σωστό. Α. Βασιλιάς του Ορχομενού της Βοιωτίας ήταν ο: α. Αθάμας β. Φρίξος γ. Αιήτης Β. Ο Αιήτης τοποθέτησε το

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μαζεύτηκαν όλα τα τρόφιμα που βρίσκει ο άνθρωπος στη φύση. Σκέφτηκαν να παίξουν ένα παιχνίδι και χωρίστηκαν σε ομάδες.

Μια μέρα μαζεύτηκαν όλα τα τρόφιμα που βρίσκει ο άνθρωπος στη φύση. Σκέφτηκαν να παίξουν ένα παιχνίδι και χωρίστηκαν σε ομάδες. Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Κείμενο 1 Διαβάζουμε το παρακάτω κείμενο για τα τρόφιμα και απαντάμε στις ερωτήσεις που ακολουθούν, βάζοντας κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας. Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016

Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας. Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016 Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016 Κίτρινο σαμαροσκούτι :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940 Αριθμός δίσκου: AO-2620 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15115

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλεπουδίτσα και η μπλε βαλίτσα

Η Αλεπουδίτσα και η μπλε βαλίτσα Η Αλεπουδίτσα και η μπλε βαλίτσα Ευαγγελία Στάθη Εικονογράφηση: Απόστολος Καραστεργίου 32 Δραστηριότητες για τις τάξεις: 0-5 Α Β ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΓΗΣ ΤΥ ΘΕΜΑΤΣ: - Η θάλασσα πάντα ελκύει τα παιδιά και κεντρίζει το ενδιαφέρον τους. Μέσα από την ενασχόληση με τη θάλασσα και τον πλούτο της γνωρίζουμε καλύτερα το περιβάλλον. Η βιωματική,

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: Αριθμός δίσκου: B

Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: Αριθμός δίσκου: B Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: 1948 Αριθμός δίσκου: B-74149 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6459 Με μαγεμένη την καρδιά, μπροστά στ' αστέρια, έχει ο νιος παραδοθεί, στα δυο της χέρια.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω 1 ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

μονόλογος. του γιώργου αθανασίου.

μονόλογος. του γιώργου αθανασίου. μονόλογος. του γιώργου αθανασίου. δεν μπορώ άλλο. δεν αντέχω. τι σ έπιασε αυτή τη φορά; δεν μπορώ. τρελαίνομαι. με τι; δεν ξέρω τι να γράψω. δεν ξέρω τι να δημιουργήσω. αυτό είναι μόνο; δεν καταλαβαίνεις,

Διαβάστε περισσότερα

Το Internet θέλει προσοχή!

Το Internet θέλει προσοχή! Το Internet θέλει προσοχή! Στο Internet αν θες να πας πρέπει να προσέχεις που πατάς γιατί με ένα λάθος βηματάκι θα πέσεις μέσα σε χαντάκι. Το Internet κρύβει πολλά άλλα ωραία άλλα τραγικά γι αυτό πρόσεχε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΑ ΡΟΖΟΥ. Εμμανουέλα Κακαβιά ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος

ΑΒΑ ΡΟΖΟΥ. Εμμανουέλα Κακαβιά ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος ΑΒΑ ΡΟΖΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Εμμανουέλα Κακαβιά ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος Τιτλος Τα φυλλαράκια Συγγραφέας Άβα Ρόζου Σειρα Παιδική λογοτεχνία Εικονογραφηση Εμμανουέλα Κακαβιά Copyright 2010 Άβα Ρόζου Πρώτη έκδοση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6 # % ( + (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# 2 + + 3 + 4 5 # 6 5 7 + 8 # # 6 (! 9 # ( 6 & 0 6 ) 1 5 + # 6 2 # # + 6 # # 6 # + # # + 6 + # #! 5 # # 6 & # : # # : 6 0 ) 5 + 6 1 # # 2 + # + # # 4 + # 6

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Καλώς ήρθατε στο littlebridge.com HomeBook 1. Εναρμονισμένο με τα 12 κεφάλαια του online υλικού, αυτό το βιβλίο συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Φερφελή Ιωάννα του Ευαγγέλου, 9 ετών

Φερφελή Ιωάννα του Ευαγγέλου, 9 ετών Φερφελή Ιωάννα του Ευαγγέλου, 9 ετών Γίνεται Πάσχα χωρίς κόκκινα αυγά; Του Βαγγέλη Ηλιόπουλου Όταν έμαθα ότι για πρώτη φορά ο παππούς και η γιαγιά δεν θα έρχονταν να κάνουν Πάσχα μαζί μας, αλλά θα έμεναν

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον κύριο Αβυσσηνό. Α. Πλευρά

Συνέντευξη με τον κύριο Αβυσσηνό. Α. Πλευρά Συνέντευξη με τον κύριο Αβυσσηνό Α. Πλευρά Ποιος είναι εδώ, ποιος παίζει; Εγώ παίζω. Και βαστά πάσο ο Μανώλης,, ο γιος μου. Κιθάρα και οι άλλοι δύο; Αυτές είναι τώρα οι κοντυλιές του Καλογερίδη. Σε ντο;

Διαβάστε περισσότερα

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ

ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ www.scriptural-truth.com Προσευχή της Αζαρίας και το τραγούδι του τους τρεις Εβραίους Η προσευχή

Διαβάστε περισσότερα

Σακελλάρη Πελαγία του Εμμανουήλ, 12 ετών

Σακελλάρη Πελαγία του Εμμανουήλ, 12 ετών Σακελλάρη Πελαγία του Εμμανουήλ, 12 ετών Γίνεται Πάσχα χωρίς κόκκινα αυγά; Του Βαγγέλη Ηλιόπουλου Όταν έμαθα ότι για πρώτη φορά ο παππούς και η γιαγιά δεν θα έρχονταν να κάνουν Πάσχα μαζί μας, αλλά θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Β. Παροιμίες για το μήνα Ιανουάριο (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) Παροιμίες για το μήνα Φεβρουάριο (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) 1. Σ' όσους μήνες έχουν «ρο», μπάνιο με ζεστό νερό.

ΟΜΑΔΑ Β. Παροιμίες για το μήνα Ιανουάριο (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) Παροιμίες για το μήνα Φεβρουάριο (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) 1. Σ' όσους μήνες έχουν «ρο», μπάνιο με ζεστό νερό. Παροιμίες για το μήνα Ιανουάριο (ΧΕΙΜΩΝΑΣ) 1. Σ' όσους μήνες έχουν «ρο», μπάνιο με ζεστό νερό. 2. Ο Γενάρης δε γεννά μήτε αυγά μήτε πουλιά, μόνο κρύο και νερά. 3. Αρχιμηνιά, καλή χρονιά, με σύγκρυα και

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕκπαιδΕυτικΕσ δραστηριοτητεσ

ΕκπαιδΕυτικΕσ δραστηριοτητεσ Η Μελίνα µπορεί να τον ακολουθήσει χωρίς να φοβάται. Και, το κυριότερο, η µα- µά της είχε πει πως πρέπει να τον περιµένει. Άργησες πολύ, τον µαλώνει η Μελίνα. Έβγαλα ρίζες εδώ πέρα! Συγγνώµη, αδελφούλα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα