ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 55/ 2015 XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 A. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ο Δήμος Ν. Προποντίδας συνέταξε την παρούσα μελέτη που αφορά στην ανακατασκευή, τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση δέκα παιδικών χαρών στις ενότητες N. Καλλικράτειας, Γωνιάς, N. Μουδανιών, N. Τρίγλιας, Σημάντρων, Ν. Ποτίδαιας, Φλογητών, Διονυσίου και Πορταριάς. Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Υπ. Απόφ /ΦΕΚ 931Β/ , όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Υ.Α.18239/ΦΕΚ 1289Β/ και την υπ' αρ. Υ.Α /ΦΕΚ 2029 Β/ καθώς και την υπ' αρ. Υ.Α 48165/ΦΕΚ-1690 Β/ απόφαση ΥΠΕΣ), καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου αυτών. Με την υπ' αρ. ΕΓΚ 44/30681/ του ΥΠΕΣ δόθηκαν αναλυτικές διευκρινίσεις για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι Δήμοι προκειμένου να προσαρμόσουν τις παιδικές του χαρές στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας είτε πρόκειται για υφιστάμενες είτε πρόκειται για νέες παιδικές χαρές. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διαμόρφωση δέκα (10) χώρων με λειτουργικότητα και ασφάλεια, σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι παιδικές χαρές που πρόκειται να ανανεωθούν θα έχουν πλέον νέα, σύγχρονα παιχνίδια, μοντέρνο αστικό εξοπλισμό και επιφάνειες ασφαλείας, θα είναι πιστοποιημένες όσον αφορά τον εξοπλισμό και την εγκατάστασή του και θα μπορούν να πιστοποιηθούν από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και ως προς τη λειτουργία τους (σύμφωνα με την ΥΑ28492/ /ΦΕΚ Β 931/ ), ώστε να προσφέρουν ασφαλές και δημιουργικό παιχνίδι στα παιδιά. Επιλέχθηκαν από τη δημοτική αρχή να ανακατασκευασθούν σε πρώτη φάση δέκα παιδικές χαρές του Δήμου. Σε επόμενη φάση και σταδιακά θα διαμορφωθούν οι υπόλοιπες παιδικές χαρές του Δήμου ώστε να αποκτήσουν πιστοποιητικό καταλληλότητας. Στην Δ.Κ. N. Μουδανιών επιλέχθηκε να διαμορφωθεί εκ νέου μια παιδική χαρά σε τμήμα του Ο.Τ. Γ 103 Ν. Μουδανιών (περιοχή 'Τσατσανέικα') διότι στην ευρύτερη περιοχή που έχει οικοδομηθεί, δεν υπάρχει παρόμοιος δημόσιος χώρος ασφαλούς ψυχαγωγίας, ξεκούρασης και αναψυχής των παιδιών. Οι παιδικές χαρές βρίσκονται σε χώρους που είναι χαρακτηρισμένοι ως παιδική χαρά ή πλατεία και πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου για διαμόρφωση παιδικών χαρών. Οι προδιαγραφές και προϋποθέσεις για τα υπό προμήθεια προϊόντα περιγράφονται αναλυτικά στις προαναφερθείσες αποφάσεις, οι οποίες υιοθετούνται πλήρως στην παρούσα μελέτη για την ανάπτυξη ασφαλών δημόσιων χώρων για παιχνίδι. Για τον λόγο αυτό έχουν ληφθεί υπόψη η προσβασιμότητα των χώρων, ο επαρκής φωτισμός, η σαφής σήμανση και η ασφαλής οριοθέτηση τους με περίφραξη και είσοδο ορισμένη και όρια καθορισμένα, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί, σε ζώα, αλλά και να περιορίζονται τυχόν κίνδυνοι, χωρίς να αποκόπτεται ο χώρος από το ευρύτερο περιβάλλον. Επιπλέον, θα επιλεχθούν παιχνίδια που συμφωνούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τα οριζόμενα από την ελληνική νομοθεσία και έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση καθιστικών σε σημεία που εξασφαλίζουν την επαρκή και σωστή επίβλεψη από τους συνοδούς. Βασική παράμετρος του σχεδιασμού 1

2 είναι η ποικιλία των επιλογών του εξοπλισμού, ώστε ο χώρος να προσφέρει εναλλακτικές ευκαιρίες για παιχνίδι και εκπαίδευση, σε όλες τις ηλικίες χρηστών, καθώς και για ΑΜΕΑ. Όλα τα όργανα παιχνιδιού και οι αντίστοιχες επιφάνειες πτώσης στις οποίες θα τοποθετηθούν, που περιγράφονται στη μελέτη, θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ71, ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177, τις ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ και κάθε άλλο μεταγενέστερο των παραπάνω πρότυπο που είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτά), όπως ορίζεται στην με αρ / υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 931/Β/ ) περί καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων. Πέραν αυτού, θα φέρουν κατάλληλο σήμα ποιότητας (μικρή πινακίδα) επί του εξοπλισμού και θα διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της προαναφερόμενης απόφασης. Τέλος, απαραίτητη είναι και η τοποθέτηση κάδων μικροαποριμμάτων σε διάφορα σημεία του χώρου, καθώς και βρύσης σε κάθε μία από τις παιδικές χαρές της παρούσας μελέτης. B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ Αναλυτικά, οι εργασίες που θα γίνουν ανά παιδική χαρά περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους: 1. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ Ο.Τ. 28 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Η υπό μελέτη παιδική χαρά καταλαμβάνει έκταση 926τ.μ. Βρίσκεται απέναντι από το κλειστό γυμναστήριο Ν. Μουδανιών και το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, κεντρικά της πόλης, σε μία περιοχή που υπάρχουν σχολεία. Ως εκ τούτου, αποτελεί μία παιδική χαρά με μεγάλη επισκεψιμότητα. Αποτελεί το βόρειο τμήμα ενός υπαίθριου πράσινου χώρου τριγωνικού σχήματος. Οι δύο πλευρές συνορεύουν με δρόμο, ενώ η τρίτη (ανατολική) με πεζόδρομο. Στο χώρο υπάρχει περίφραξη και τρεις είσοδοι, μία σε κάθε πλευρά. Υπάρχει φυσικό χόρτο σε όλη την έκταση και ελάχιστα δέντρα, καθώς και βασικός ηλεκτροφωτισμός. Η περίφραξη που υπάρχει διατηρείται και συντηρείται. Διατηρείται το σημείο εισόδου στην πλευρά του πεζόδρομου, αντικαθίσταται, όμως, η πόρτα με νέα ανοίγματος όπως ορίζεται από τις ισχύουσες προδιαγραφές (ελάχιστο μήκος ανοίγματος 1μ.). Οι είσοδοι στις πλευρές που συνορεύουν με δρόμο καταργούνται. Δίπλα στην είσοδο τοποθετείται η πινακίδα πληροφοριών. Ο χώρος εσωτερικά της εισόδου διαμορφώνεται με παρτέρια και διαδρόμους προς τρεις κατευθύνσεις. Δυτικά (ευθεία στο κέντρο), βόρεια και νότια. Ευθεία στο κέντρο δημιουργείται κεντρικό καθιστικό με πέργκολα και χτιστά καθιστικά από κάτω. Τα καθιστικά είναι με πλάτη, με κάθισμα από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση και πλάτη από πέτρα Λακκώματος πρέσας. Ένας ημικυκλικός διάδρομος οδηγεί στη βρύση που έχει σχήμα σύννεφου,ή άλλου ανάλογου σχήματος για παιδική χαρά,. Κοντά στη βρύση υπάρχουν καθιστικά από έγχωμο γαρμπιλόδεμα χωρίς πλάτη και λίγο πιο πέρα ένα εξάγωνο κιόσκι. Στους διαδρόμους και μπροστά από κάθε χώρο παιχνιδιού υπάρχουν παγκάκια. Τα δάπεδα των διαδρόμων και των καθιστικών χώρων είναι από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση. Ο βόρειος διάδρομος οδηγεί στο χώρο παιχνιδιού για νήπια (+1,5 έτους). Αυτός περιλαμβάνει: α) ένα σύνθετο με τσουλήθρα νηπίων κατάλληλο και για ΑΜΕΑ, β) ένα σπιτάκι νηπίων, γ) ένας μύλος νηπίων, δ) μία διπλή κούνια νηπίων. Η κούνια τοποθετείται σε δάπεδο από βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 2

3 40εκ. Στον υπόλοιπο χώρο υπάρχει φυσικό χώμα το οποίο διαχωρίζεται από το βοτσαλάκι με κράσπεδο επενδυμένο με ελαστικό διαχωριστικό. Επίσης, υπάρχουν παγκάκια μέσα περιμετρικά του χώρου καθώς είναι απαραίτητα ώστε να εξασφαλιστεί η επίβλεψη των νηπίων από κοντά. Ο νότιος διάδρομος οδηγεί στο χώρο παιχνιδιού παίδων (+3ετών) που περιλαμβάνει: α) μία κούνια τριών θέσεων (δύο παίδων και μία ΑΜΕΑ), β) ένα σύνθετο με αναρρίχηση και τσουλήθρα, γ) δύο τραμπάλες, δ) μία δοκό ισορροπίας, ε) ένα κινητό στύλο ισορροπίας, στ) ένα όργανο ισορροπίας με ξύλινα δοκάρια, ζ) ένα μύλο παίδων. Το δάπεδο του χώρου αυτού είναι στρωμένο με βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ. εκτός από το χώρο κάτω από το μύλο που είναι από φυσικό χώμα, το οποίο διαχωρίζεται από το βοτσαλάκι με κράσπεδο επενδυμένο με ελαστικό διαχωριστικό. Αποξηλώνεται ο υπάρχων ηλεκτροφωτισμός και αντικαθίσταται με νέο σε σημεία που δεν εμποδίζουν τον καινούριο εξοπλισμό οργάνων. Επίσης, τοποθετούνται διπλά καλαθάκια απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα). Το κύριο σώμα της φύτευσης, περιμετρικά, γίνεται με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana. Στον κεντρικό χώρο του καθιστικού με την πέργκολα φυτεύονται στα παρτέρια Vinca minor (Βίγκα), Achillea millefolium (Αχιλλέα), Artemisia sp. (Αρτεμισία). Στην πέργκολα αναρριχάται γιασεμί χιώτικο (Jasminum grandiflorum). Φυτεύονται, επίσης δέντρα για σκίαση (Celtis australis Κελτίς νότια, Quercus ilex Αριά, Prunus cerasifera Καλλωπιστική Δαμασκηνιά, Laurus nobilis Δάφνη). Δίπλα στο κιόσκι εγκαθίστανται τρία κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens Totem ) για να τονίσουν την παρουσία του ως ιδιαίτερο σημείο. Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένο κράσπεδο σκυροδέματος. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ 103 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΑΤΣΑΝΕΪΚΑ) Στο εν λόγω οικόπεδο δημιουργείται νέα παιδική χαρά, καθώς κρίνεται απαραίτητο δεδομένου ότι η περιοχή δεν εξυπηρετείται από κάποια άλλη υπάρχουσα. Ο χώρος που διατίθεται για παιδική χαρά καταλαμβάνει έκταση 566τ.μ. και αποτελεί το νότιο (και ψηλότερο) τμήμα κεκλιμένου οικοπέδου. Το βόρειο (χαμηλό) τμήμα ενδέχεται να διαμορφωθεί σε υπαίθριο πράσινο χώρο. Η βόρεια πλευρά της παιδικής χαράς συνορεύει με το χαμηλότερο τμήμα του οικοπέδου και διαχωρίζεται από αυτό με πρανές, ενώ στην ανατολική υπάρχει δρόμος που δεν έχει διανοιχθεί. Στη δυτική και νότια πλευρά που το οικόπεδο συνορεύει με δρόμους. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, παρά μόνο κρασπέδωση σε μία πλευρά. Η έκταση όπου θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός παιδικής χαράς είναι επίπεδη ανάμεσα σε δύο πρανή. Υπάρχει φύτευση σε κάποια σημεία του χώρου. Για την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης διαμορφώνονται πεζοδρόμια στις δύο πλευρές, στη δυτική και τη νότια, σύμφωνα με τις οδηγίες «Σχεδιασμός για όλους». Το δυτικό πεζοδρόμιο περιλαμβάνει και ζώνη φύτευσης με χαμηλούς θάμνους και δέντρα. Η παιδική χαρά περιφράσσεται με μεταλλική περίφραξη με βάση χαμηλού τοιχίου από σκυρόδεμα. Στη βόρεια και νότια πλευρά τοποθετείται στις κορυφές των πρανών, ενώ στη δυτική και ανατολική πλευρά ακολουθεί την υπάρχουσα κλίση. Η κύρια είσοδος της παιδικής χαράς βρίσκεται στη δυτική πλευρά του οικοπέδου που ο δρόμος είναι χαμηλότερης ταχύτητας κυκλοφορίας από αυτόν στη νότια πλευρά. Δίπλα στην είσοδο τοποθετείται η πινακίδα πληροφοριών. Υπάρχει μία δεύτερη είσοδος στη βορειοδυτική γωνία του χώρου της παιδικής χαράς με σκοπό να παρέχεται πρόσβαση εσωτερικά του οικοπέδου από το 3

4 χαμηλότερο τμήμα αυτού προς το ψηλότερο όπου δημιουργείται η παιδική χαρά. Σκοπός αυτής της εισόδου είναι να εξασφαλίσει την άμεση επικοινωνία των δύο τμημάτων, δεδομένου της ενδεχόμενης μελλοντικής χρήσης του χαμηλότερου τμήματος. Από τη δεύτερη είσοδο, μία ράμπα οδηγεί προς την επίπεδη έκταση της παιδικής χαράς. Η κύρια είσοδος οδηγεί σε ευθύ διάδρομο πλάτους 1,5μ. Εκατέρωθεν του διαδρόμου δημιουργούνται δύο χώροι παιχνιδιού: α) ο βόρειος για ηλικιακή ομάδα κυρίως +1,5 ετών και β) νότιος για ηλικιακή ομάδα κυρίως +3 ετών. Στο τέλος του διαδρόμου υπάρχει βρύση σε σχήμα σύννεφου,ή άλλου ανάλογου σχήματος για παιδική χαρά,. Ο χώρος για ηλικιακή ομάδα +1,5 ετών έχει δάπεδο από φυσικό χώμα. Περιλαμβάνει: α) ένα σύνθετο νηπίων με τσουλήθρα, τούνελ και διαδραστικά πάνελ (κατάλληλο και για ΑΜΕΑ), β) ένα σπιτάκι νηπίων, γ) δύο τραμπάλες (μία για +1,5 ετών και μία για +3 ετών). Ο νότιος χώρος περιλαμβάνει: α) κούνια τεσσάρων θέσεων (δύο παίδων, μία νηπίων και μία ΑΜΕΑ), β) μία τσουλήθρα, γ) ένα όργανο αναρρίχησης, δ) ένας μύλος παίδων. Ο μύλος τοποθετείται πάνω σε φυσικό χώμα, ενώ ο υπόλοιπος χώρος είναι στρωμένος με βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ. Τα δύο υλικά χωρίζονται με κράσπεδο επενδυμένο με ελαστικό διαχωριστικό. Εκατέρωθεν του κεντρικού διαδρόμου και σε κάθε χώρο δημιουργούνται καθιστικοί χώροι. Τα καθιστικά είναι γωνιακά ώστε να προωθούν την επικοινωνία μεταξύ των συνοδών. Είναι κατασκευασμένα από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα γήινου χρώματος (το κάθισμα) και πέτρα Λακκώματος πρέσας (η πλάτη όπου υπάρχει). Οι θέσεις τους είναι τέτοιες που εξασφαλίζουν την επίβλεψη των παιδιών από τους συνοδούς και την αποφυγή της απομάκρυνσής τους από την παιδική χαρά χωρίς το πέρασμά τους μπροστά από αυτούς. Οι διάδρομοι και τα δάπεδα στους καθιστικούς χώρους είναι κατασκευασμένοι από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα γήινου χρώματος με περιμετρικές μπορντούρες σε διαφορετικό χρώμα (πάλι γήινο). Εγκαθίσταται ηλεκτροφωτισμός σε όλη την περίμετρο της παιδικής χαράς για λόγους ασφαλείας. Τοποθετούνται διπλά καλαθάκια απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα). Η μεταφύτευση κάποιων εκ των υπαρχόντων φυτών καθώς και η φύτευση νέων εξυπηρετούν τις ανάγκες της πρότασης διαμόρφωσης της παιδικής χαράς ώστε να επιτευχθεί σκίαση σε καθιστικά και άλλα σημεία αλλά και να δημιουργηθεί ένα πράσινο όριο. Το κύριο σώμα της φύτευσης γίνεται με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana ), ενώ σε επιλεγμένα σημεία φυτεύονται Ναντίνες (Nandina domestica), ένα φυτό με ιδιαίτερη μορφή και χρωματισμό. Για τα νέα δέντρα χρησιμοποιείται το είδος Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά). Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένο κράσπεδο σκυροδέματος. 3. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ OIK. 772 Ο.Τ. 45 ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Η υπό μελέτη παιδική χαρά καταλαμβάνει έκταση 886τ.μ. Διαθέτει περιμετρικά περίφραξη. Το οικόπεδο βρίσκεται σε υπερυψωμένο επίπεδο σε σχέση με το δρόμους. Στις δύο του πλευρές συνορεύει με κατοικίες (βόρεια και δυτικά), ενώ στις υπόλοιπες δύο (νότια και ανατολικά) με δρόμους. Η πρόσβαση γίνεται με δύο εισόδους, μία από κάθε δρόμο, μέσω ραμπών. Υπάρχουν διαμορφωμένοι διάδρομοι από σκυρόδεμα και ελάχιστος φωτισμός. Το οικόπεδο χωρίζεται σε τρία τμήματα μέσω των διαδρόμων. Ένα μεγάλο στη βόρεια πλευρά και δύο μικρότερα στη νότια. Από άποψη φύτευσης, υπάρχουν ορισμένοι θάμνοι και πεύκα που σκιάζουν το νοτιοανατολικό τμήμα του οικοπέδου. Οι είσοδοι εξοπλίζονται με πόρτες. Στη νότια είσοδο τοποθετείται η πινακίδα πληροφοριών. Στο μικρό τμήμα που βρίσκεται ανατολικά της εισόδου και εσωτερικά του οικοπέδου δημιουργείται χώρος 4

5 στάθμευσης ποδηλάτων ο οποίος περιβάλλεται από φύτευση. Το υπόλοιπο του τμήματος αυτού (το σκιασμένο από τα πεύκα) φιλοξενεί α) δύο πάνελ παιχνιδιών ΑΜΕΑ και β) μία διπλή τραμπάλα. Περιμετρικά υπάρχουν φύτευση και δύο καθιστικά τοιχία από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα χωρίς πλάτη. Ως δάπεδο διατηρείται το φυσικό χώμα. Το μικρό τμήμα από την άλλη πλευρά της ράμπας φιλοξενεί τον εξοπλισμό για τα νήπια (+1,5 έτους). Ο χώρος περιβάλλεται από φύτευση και δύο καθιστικά τοιχία χωρίς πλάτη. Περιλαμβάνει: α) σπιτάκι νηπίων, β) μύλο νηπίων γ) τούνελ για νήπια κατάλληλο και για ΑΜΕΑ. Το μεγάλο τμήμα στη βόρεια πλευρά χωρίζεται με φύτευση σε δύο χώρους. Στο μικρό χώρο που δημιουργείται δίπλα στο ημικυκλικό καθιστικό εγκαθίσταται μία διπλή κούνια νηπίων. Στο δεύτερο και μεγαλύτερο χώρο βρίσκονται τα όργανα για την ηλικιακή ομάδα +3 ετών ( α) ένα σύνθετο με τσουλήθρα και αναρρίχηση, β) μία τριθέσια κούνια με δύο θέσεις παίδων και μία ΑΜΕΑ), καθώς και ένα πάνελ παιχνιδιού ΑΜΕΑ. Το δάπεδο αυτού του τμήματος είναι στρωμένο με βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ. εκτός από το χώρο του παιχνιδιού ΑΜΕΑ που, για λόγους πρόσβασης, είναι με φυσικό χώμα. Τα δύο υλικά (χώμα και βοτσαλάκι 2-8χιλ.) όπου γειτνιάζουν, διαχωρίζονται με κράσπεδο επενδυμένο με ελαστικό διαχωριστικό. Όλος ο χώρος παιχνιδιού καθαρίζεται αρχικά από θάμνους που εμποδίζουν την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού. Στο σημείο σύγκλισης των διαδρόμων καθαιρείται τμήμα του σκυροδέματος του δαπέδου και δημιουργείται παρτέρι. Στη βορειοδυτική γωνία του οικοπέδου δημιουργείται ημικυκλικό καθιστικό με πλάτη στη μεγάλη υπάρχουσα επιφάνεια από δάπεδο σκυροδέματος. Δίπλα, παράλληλα με τη δυτική πλευρά του οικοπέδου κατασκευάζεται χτιστή βρύση (διπλή με ενσωματωμένη βρύση ΑΜΕΑ). Τα καθιστικά είναι χτιστά για λόγους χαμηλής συντήρησης. Τα καθιστικά με πλάτη έχουν κάθισμα έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση και πλάτη από πέτρα Λακκώματος πρέσας. Τα καθιστικά χωρίς πλάτη κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από έγχρωμο σκυρόδεμα σε γήινη απόχρωση. Το σκυρόδεμα των διαδρόμων και του καθιστικού χώρου επενδύεται από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση. Δημιουργούνται μπορντούρες στο δάπεδο για περισσότερο ενδιαφέρον. Αποξηλώνεται ο υπάρχων ηλεκτροφωτισμός και αντικαθίσταται με νέο σε σημεία που δεν εμποδίζουν τον καινούριο εξοπλισμό οργάνων. Επίσης, τοποθετούνται διπλά καλαθάκια απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα). Το κύριο σώμα της φύτευσης γίνεται με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana ), ενώ σε επιλεγμένα σημεία φυτεύονται Ναντίνες (Nandina domestica), ένα φυτό με ιδιαίτερη μορφή και χρωματισμό. Για την απαραίτητη σκιά σε νέα σημεία φυτεύονται δέντρα Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά) και Prunus cerasifera Pissardii (Καλλωπιστική Δαμαασκηνιά). Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένο κράσπεδο σκυροδέματος. 4. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 84 ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Η υπό μελέτη παιδική χαρά βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού στη βορειοανατολική της γωνία, καταλαμβάνοντας έκταση μόλις 60τ.μ. (χώρος υπάρχοντος εξοπλισμού) με δάπεδο από φυσικό χώμα. Στην ανατολική και δυτική πλευρά υπάρχει πεζόδρομος με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στον παρακείμενο πλακόστρωτο χώρο υπάρχουν: περιμετρικό χαμηλό πέτρινο τοιχίο (στη βόρεια, δυτική και νότια πλευρά, στις δύο τελευταίες υπάρχουν ράμπες που οδηγούν από τον πεζόδρομο στο χώρο της πλατείας εσωτερικά του τοιχίου), πέτρινη βρύση, τρία δέντρα εκ των οποίων το ένα είναι πλατάνι σε υπερυψωμένο πέτρινο παρτέρι με χλοοτάπητα, σωστός ηλεκτροφωτισμός, κιόσκι με εμφανείς φθορές. 5

6 Κρίνεται αναγκαίο να μεγαλώσει ο χώρος που διατίθεται για παιδική χαρά, δεδομένου ότι είναι η μοναδική του χωριού αυτή τη στιγμή. Η έκταση της παιδικής χαράς μετά τη νέα διαμόρφωση φτάνει τα 447τ.μ. Για το λόγο αυτό, μέρος του υπάρχοντος δαπέδου από κυβόλιθο καθαιρείται. Το τελικό δάπεδο της παιδικής χαράς αποτελείται από βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ., βάθους 40εκ. Στο περιμετρικό πέτρινο τοιχίο εγκαθίσταται ξύλινη περίφραξη, ενώ στη νότια πλευρά κατασκευάζεται χαμηλό τοιχίο από σκυρόδεμα στο οποίο τοποθετείται ξύλινη περίφραξη, επίσης. Δημιουργούνται τρία σημεία εισόδου: μία σε κάθε ράμπα και μία στη νότια πλευρά η οποία συνδέει την παιδική χαρά με την πλατεία. Στην τελευταία είσοδο τοποθετείται η πινακίδα πληροφοριών. Οι τρεις είσοδοι ορίζουν ένα χώρο που διαμορφώνεται ως το κύριο καθιστικό με γωνιακά καθιστικά που προωθούν την επικοινωνία μεταξύ των συνοδών. Η θέση του καθιστικού επιτρέπει την επίβλεψη τόσο του χώρου παιχνιδιού όσο και την αποφυγή απομάκρυνσης των παιδιών από την παιδική χαρά χωρίς την εποπτεία των συνοδών. Τα καθιστικά είναι χτιστά για λόγους χαμηλής συντήρησης και ομοιομορφίας με την υπάρχουσα διαμόρφωση. Είναι καθιστικά με πλάτη με κάθισμα έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση και πλάτη από πέτρα Λακκώματος πρέσας. Απέναντι από το χώρο του καθιστικού δημιουργείται διάδρομος που οδηγεί στη βρύση. Ο διάδρομος αυτός διαμορφώνεται περιμετρικά του πέτρινου παρτεριού με το πλατάνι και το χλοοτάπητα. Οι δυο πλευρές του παρτεριού που βρίσκονται δίπλα στο διάδρομο ντύνονται με επένδυση από ξύλινες δοκούς δημιουργώντας καθιστικό κοντά στη βρύση και το χώρο παιχνιδιού. Ο νέος εξοπλισμός περιλαμβάνει: α) τετραθέσια κούνια (δύο θέσεις παίδων, μία νηπίων και μία ΑΜΕΑ), β) ένα σύνθετο με τσουλήθρα και αναρρίχηση, γ) μία διπλή τραμπάλα. Ο ηλεκτροφωτισμός διατηρείται. Τοποθετούνται διπλά καλαθάκια απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα). Το κύριο σώμα της φύτευσης γίνεται με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana ), ενώ σε επιλεγμένα σημεία φυτεύονται Ναντίνες (Nandina domestica), ένα φυτό με ιδιαίτερη μορφή και χρωματισμό. Για τα δέντρα χρησιμοποιείται το είδος Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά). Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένο κράσπεδο σκυροδέματος. 5. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ OIK. 165, Ο.Τ. 40 ΝΕΑΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η υπό μελέτη παιδική χαρά καταλαμβάνει έκταση 794τ.μ. Βρίσκεται σε ένα πράσινο χώρο ανάμεσα στο κτίριο της κοινότητας και το ιατρείο (βόρεια), της εκκλησίας (νότια) και ενός γηπέδου μπάσκετ (δυτικά). Η ανατολική πλευρά που συνορεύει με δρόμο διαθέτει περίφραξη με φύτευση σε κάποιο τμήμα της, ενώ για τη δυτική πλευρά όριο αποτελεί η περίφραξη του γηπέδου μπάσκετ. Το δυτικό τμήμα της παιδικής χαράς (όπου βρίσκεται παλιός εξοπλισμός) είναι ανοιχτό, ενώ το ανατολικό είναι φυτεμένο με ελαιόδεντρα. Το έδαφος όλου του χώρου αποτελείται από φυσικό χώμα. Ο χώρος διαχωρίζεται από αυτόν με χαμηλό τοιχίο. Στο χώρο υπάρχουν κλίσεις. Ηλεκτροφωτισμός υπάρχει μόνο στη βόρεια πλευρά. Τοποθετείται μεταλλική περίφραξη πάνω σε χαμηλό τοιχίο από σκυρόδεμα στη βόρεια και τη νότια πλευρά. Η ανατολική πλευρά συμπληρώνεται με περίφραξη στο τμήμα χωρίς φυτά. Δημιουργούνται δύο είσοδοι: α) μία στη βόρεια πλευρά δίπλα στο γήπεδο μπάσκετ (υπάρχει και χώρος στάθμευσης από αυτή την πλευρά), και β) μία στη νότια, την πλευρά της εκκλησίας. Εδώ τοποθετείται και η πινακίδα πληροφοριών. Η πρώτη είσοδος οδηγεί σε χώρο καθιστικού που σκιάζεται από νεοφυτεμένα δέντρα. Ανάμεσα στις δύο εισόδους υπάρχει υψομετρική διαφορά. Δημιουργείται ράμπα που συνδέει τις δύο 6

7 πλευρές με διαδρόμους πλάτους 1,5μ. Η ράμπα αυτή χωρίζει την παιδική χαρά σε δύο τμήματα: το δυτικό και το ανατολικό. Στο δυτικό βρίσκεται η ζώνη παιχνιδιού ηλικιακής ομάδας +3 ετών που περιλαμβάνει μία τετραθέσια κούνια (τρεις θέσεις παίδων και μία ΑΜΕΑ) και ένα σύνθετο με τσουλήθρα και αναρρίχηση. Τα όργανα βρίσκονται πάνω σε βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ. Ο χώρος αυτός είναι ανοιχτός, ενώ στο ανατολικό τμήμα με τα ελαιόδεντρα εγκαθίσταται ο (χαμηλότερος) εξοπλισμός για την ηλικιακή ομάδα +1,5 έτους. Η κλίση που έχει αυτό το τμήμα υπαγορεύει τη δημιουργία δύο επιπέδων. Το επάνω επίπεδο (κοντά στην είσοδο από την πλευρά της εκκλησίας και με πρόσβαση προς το τμήμα αυτό με διάδρομο πλάτους 1,5μ.) περιλαμβάνονται: α) ένας μύλος νηπίων, β) ένα ελατήριο αυτοκινητάκι, γ) μία τσουλήθρα νηπίων. Στο κατώτερο επίπεδο υπάρχει ένα πάνελ παιχνιδιού ΑΜΕΑ και μία διθέσια κούνια νηπίων. Η κούνια είναι τοποθετημένη σε βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ., ενώ η υπόλοιπη ζώνη έχει ως δάπεδο φυσικό χώμα και στα δύο επίπεδα. Τα δύο υλικά (χώμα και βοτσαλάκι 2-8χιλ.) όπου γειτνιάζουν, διαχωρίζονται με κράσπεδο επενδυμένο με ελαστικό διαχωριστικό. Τα δύο επίπεδα επικοινωνούν μεταξύ τους με φυσική ράμπα (κλίση εδάφους). Στο χαμηλότερο επίπεδο υπάρχει πρόσβαση εξωτερικά μέσω διαδρόμου που ξεκινάει από τη βάση της ράμπας. Κατά μήκος του διαδρόμου υπάρχουν καθιστικά. Ο διάδρομος συνεχίζει περιβάλλοντας τη ζώνη ηλικιακής ομάδας +1,5 έτους και καταλήγει, μέσω δεύτερης ράμπας, στην είσοδο στην πλευρά της εκκλησίας. Στη νοτιοανατολική γωνία της παιδικής χαράς, παράλληλα με το διάδρομο, δημιουργείται καθιστικό κάτω από τη σκιά ενός υπάρχοντος δέντρου. Στη βάση της κεντρικής ράμπας, στον κόμβο των διαδρόμων, τοποθετείται χτιστή βρύση μονή με ενσωματωμένη βρύση ΑΜΕΑ. Τα καθιστικά είναι χτιστά για λόγους χαμηλής συντήρησης. Είναι καθιστικά με πλάτη με κάθισμα έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση και πλάτη από πέτρα Λακκώματος πρέσας. Τα δάπεδα των διαδρόμων και των καθιστικών χώρων είναι από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση. Ο υπάρχων ηλεκτροφωτισμός αποξηλώνεται και αντικαθίσταται με νέο σε σημεία που δεν εμποδίζουν τον καινούριο εξοπλισμό οργάνων. Επίσης, τοποθετούνται διπλά καλαθάκια απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα). Φυτεύσεις γίνονται περιφερειακά, δίπλα στις ράμπες και ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα. Το κύριο σώμα της φύτευσης γίνεται με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana ), ενώ σε επιλεγμένα σημεία φυτεύονται Ναντίνες (Nandina domestica), ένα φυτό με ιδιαίτερη μορφή και χρωματισμό. Για τα δέντρα χρησιμοποιείται το είδος Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά). Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένο κράσπεδο σκυροδέματος. 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 31 OIK. 190 Η υπό μελέτη παιδική χαρά έχει έκταση 246τ.μ. Βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού. Διαθέτει χτιστή περίφραξη με επένδυση από διακοσμητικό τουβλάκι. Υπάρχει ένα άνοιγμα εισόδου Ο χώρος σκιάζεται από δύο Ευκάλυπτους αλλά και από δέντρα που βρίσκονται εξωτερικά της παιδικής χαράς αλλά δίπλα σε αυτή. Ο χώρος φωτίζεται από τον ηλεκτροφωτισμό της πλατείας. Υπάρχει παλαιός εξοπλισμός. Ο παλαιός εξοπλισμός αποξηλώνεται. Η περίφραξη διατηρείται και συντηρείται όπου κρίνεται απαραίτητο. Τοποθετείται μεταλλική πόρτα στο άνοιγμα της εισόδου και πινακίδα πληροφοριών. Η είσοδος οδηγεί σε δάπεδο από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση. Δημιουργείται χώρος καθιστικού με παγκάκια και χτιστή μονή βρύση. Νότια του καθιστικού διαμορφώνεται χώρος από φυσικό χώμα που φιλοξενεί ένα σύνθετο όργανο για νήπια (+1,5 7

8 έτους) με τσουλήθρα, τούνελ και πάνελ δραστηριοτήτων (κατάλληλο και για ΑΜΕΑ). Βόρεια του καθιστικού διαμορφώνεται χώρος με βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. βάθους 40εκ. Εδώ υπάρχουν: α) μία κούνια τεσσάρων θέσεων (δύο νηπίων και δύο παίδων), β) μία γωνιακή τσουλήθρα. Κάτω από το δέντρο τοποθετείται παγκάκι ώστε να εκμεταλλευτεί η σκιά του. Τοποθετείται διπλό καλαθάκι απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα). Δημιουργούνται παρτέρια κατά μήκος της δυτικής και νότιας πλευράς της παιδικής χαράς με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana ), ενώ πίσω από τη βρύση φυτεύονται Ναντίνες (Nandina domestica), ένα φυτό με ιδιαίτερη μορφή και χρωματισμό. Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένα πρόχυτα κράσπεδα. 7. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΑ Ο.Τ. 34, ΟΙΚ. 123 & 124 ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Η υπό μελέτη παιδική χαρά καταλαμβάνει έκταση 745τ.μ. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα ενός χώρου πρασίνου στον παραλιακό δρόμο του οικισμού. Στο χώρο υπάρχει βασική περίφραξη στο τμήμα που βρίσκεται κοντά στον παραλιακό δρόμο. Ο προηγούμενος εξοπλισμός έχει αφαιρεθεί. Η φύτευση αποτελείται κυρίως από έκταση φυσικού χόρτου με ελάχιστα δέντρα. Ο φωτισμός του χώρου γίνεται με δύο φωτιστικά. Περιμετρικά του οικοπέδου δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Η έκταση είναι επίπεδη. Εγκαθίσταται νέα μεταλλική περίφραξη περιμετρικά της έκτασης της παιδικής χαράς. Η είσοδος δημιουργείται στη βόρεια πλευρά της παιδικής χαράς στην πλευρά που γειτνιάζει με το χώρο πρασίνου για ασφαλέστερη πρόσβαση. Για να εξυπηρετηθεί η είσοδος δημιουργείται διάδρομος εξωτερικά της νέας περίφραξης και σε άμεση επαφή με το χώρο πρασίνου. Στις υπόλοιπες τρεις πλευρές δημιουργούνται πεζοδρόμια (σύμφωνα με τις οδηγίες «Σχεδιάζοντας για όλους») για την ασφαλή πρόσβαση των επισκεπτών. Το δυτικό πεζοδρόμιο δημιουργείται εσωτερικά του υπάρχοντος κρασπέδου, ενώ το νότιο και το ανατολικό εξωτερικά αυτού. Στην πλευρά του παραλιακού δρόμου δημιουργούνται πέντε θέσεις χώρου στάθμευσης (μία εκ των οποίων για ΑΜΕΑ) για την εξυπηρέτηση του κόσμου που έρχεται από μακριά. Η πρόσβαση στο πεζοδρόμιο εξασφαλίζεται με ράμπες (απαραίτητες για ΑΜΕΑ αλλά και για τα καρότσια των νηπίων). Εσωτερικά της παιδική χαράς δημιουργούνται δύο χώροι παιχνιδιού: α) ο χώρος των νηπίων (+1,5 έτους), β) ο χώρος παίδων ηλικίας +3 ετών. Ο χώρος των νηπίων έχει δάπεδο από φυσικό χώμα, εκτός από το χώρο με τις κούνιες που στρώνεται με βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. Τα δύο υλικά χωρίζονται με κράσπεδο επενδυμένο με ελαστικό διαχωριστικό. Ο χώρος των παίδων είναι στρωμένος εξ ολοκλήρου με βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. βρίσκονται πάνω σε βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ. Η επιλογή των δαπέδων έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές ανάλογα με τα ύψη πτώσης του εξοπλισμού σε κάθε τμήμα. Ο νέος εξοπλισμός για το χώρο των νηπίων περιλαμβάνει: α) μία κούνια νηπίων τεσσάρων θέσεων, β) ένα σύνθετο με τσουλήθρα νηπίων, τούνελ και διαδραστικά πάνελ για χρήση και από ΑΜΕΑ, γ) ένα μύλο νηπίων. Ο χώρος των παίδων περιλαμβάνει: α) μία κούνια τεσσάρων θέσεων (3 παίδων και μία ΑΜΕΑ), β) ένα όργανο αναρρίχησης, μία δοκό ισορροπίας, δ) μία γωνιακή τσουλήθρα, ε) μία τραμπάλα. Ο κύριος χώρος καθιστικών διαμορφώνεται κοντά στην είσοδο (όπου τοποθετείται και η πινακίδα πληροφοριών) για τον καλύτερο έλεγχο των παιδιών από τους συνοδούς για πιθανή έξοδό τους από την παιδική χαρά και με θέα προς τη θάλασσα. Τα καθιστικά περιβάλλονται από δέντρα που προσδίδουν την 8

9 απαραίτητη σκιά. Στο χώρο αυτό τοποθετείται μία χτιστή βρύση ώστε τα παιδιά να τη χρησιμοποιούν κάτω από την επίβλεψη των συνοδών εξυπηρετώντας ταυτόχρονα κάθε ανάγκη πριν την έξοδο από την παιδική χαρά. Τα καθιστικά, όπως και η βρύση, είναι χτιστά για λόγους χαμηλής συντήρησης. Είναι δύο ειδών: καθιστικά με πλάτη (από κάθισμα έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση και πλάτη από πέτρα Λακκώματος πρέσσας) και καθιστικά χωρίς πλάτη (από κάθισμα έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση). Διάδρομοι (ελάχιστου πλάτους 1,5μ.) οδηγούν προς τις πλαϊνές πλευρές της παιδικής χαράς για την εξυπηρέτηση των συνοδών (στο χώρο νηπίων οδηγούν ο διάδρομος οδηγεί σε καθιστικό χώρο κοντά στις κούνιες για την επίβλεψη των νηπίων, ενώ στο χώρο παίδων οδηγεί στην κούνια για ΑΜΕΑ για ευκολότερη πρόσβαση). Ένας τρίτος διάδρομος οδηγεί σε ένα καθιστικό στην πλευρά προς την παραλία, απέναντι από την είσοδο. Για τα δάπεδα των καθιστικών χώρων και των διαδρόμων χρησιμοποιείται έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε δύο χρώματα. Τοποθετούνται νέα φωτιστικά περιμετρικά σε όλη την έκταση για λόγους ασφαλείας, καθώς και διπλά καλαθάκια απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα) Η περίφραξη ενισχύεται με φύτευση τόσο για λόγους ασφαλείας (δημιουργείται μία ζώνη φύτευσης παράλληλα με την περίφραξη που δυσχεραίνει την πρόσβαση στα όρια) όσο και για αισθητικούς λόγους (απαλύνεται η θέα του μεταλλικού ορίου). Το κύριο σώμα της φύτευσης γίνεται με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana ), ενώ σε επιλεγμένα σημεία φυτεύονται Ναντίνες (Nandina domestica), ένα φυτό με ιδιαίτερη μορφή και χρωματισμό. Για τα δέντρα χρησιμοποιείται το είδος Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά). Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένο κράσπεδο σκυροδέματος. 8. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 13, ΟΙΚ. 107 ΝΕΑΣ ΓΩΝΙΑΣ Ο χώρος στον οποίο δημιουργείται παιδική χαρά καταλαμβάνει έκταση 273τ.μ. και αποτελείται από τέσσερα τμήματα με φυσικό χόρτο (ένα μεγάλο ορθογώνιου σχήματος, ένα στενόμακρο και δύο μικρά σχήματος τραπέζιου). Η διαμόρφωση του πάρκου έχει έντονο το στοιχείο των πέτρινων τοιχίων και των δαπέδων από κυβόλιθο. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται και το νηπιαγωγείο. Από πλευράς φύτευσης, στη βορειοδυτική γωνία υπάρχει ένα δέντρο, ενώ στο νότιο όριο του χώρου υπάρχουν τέσσερα κωνοφόρα. Η έκταση είναι επίπεδη. Ο χώρος φωτίζεται από τον ηλεκτροφωτισμό του πάρκου. Ο χώρος περιφράσσεται με ξύλινη περίφραξη. Ο μακρύς διάδρομος στη βόρεια πλευρά καθαιρείται για να μεγαλώσει ο χώρος για την εγκατάσταση οργάνων. Η πόρτα εισόδου (με παρακείμενη την πινακίδα πληροφοριών) τοποθετείται ανάμεσα στα δύο μικρά τμήματα τραπέζιου σχήματος. Το νότιο από αυτά τα δύο τμήματα στρώνεται με κυβόλιθο και δημιουργείται χώρος καθιστικού με βρύση (σε σχήμα σύννεφου,ή άλλου ανάλογου σχήματος για παιδική χαρά,). Στο βόρειο τραπέζιο τμήμα εγκαθίσταται όργανο εξοπλισμού ΑΜΕΑ καθώς και ένα καθιστικό. Τα καθιστικά είναι χτιστά για λόγους χαμηλής συντήρησης αλλά και ομοιομορφίας με το υπόλοιπο πάρκο. Είναι καθιστικά με πλάτη με κάθισμα έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση και πλάτη από πέτρα Λακκώματος πρέσας. Ο κύριος χώρος παιχνιδιού αναπτύσσεται στο μεγενθυμένο μεγάλο ορθογώνιο τμήμα. Το χώμα με φυσικό χόρτο αντικαθίσταται με βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. βάθους 40εκ. Εδώ υπάρχουν: α) μία κούνια τεσσάρων θέσεων (δύο νηπίων και δύο παίδων), β) μία τσουλήθρα, γ) ένα όργανο αναρρίχησης, δ) μία δοκό ισορροπίας. Η διάταξη των οργάνων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί ένας νοητός διαχωρισμός στο βόρειο τμήμα της ζώνης για ηλικιακή ομάδα +1,5 έτους και στο νότιο για αυτή των +3 ετών. 9

10 Τοποθετείται διπλό καλαθάκι απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα). Το κύριο σώμα της φύτευσης γίνεται με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana ), ενώ σε επιλεγμένα σημεία φυτεύονται Ναντίνες (Nandina domestica), ένα φυτό με ιδιαίτερη μορφή και χρωματισμό. Στο στενόμακρο παρτέρι που δημιουργείται στο βόρειο όριο της παιδικής χαράς φυτεύονται φυτά του είδους Euonymus fortunei Emerald n Gold. Γύρω από τα καθιστικά φυτεύονται δέντρα για σκίαση. Χρησιμοποιείται το είδος Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά). Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένα πρόχυτα κράσπεδα. 9. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 87, ΟΙΚ. 707 ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Η υπό μελέτη παιδική χαρά καταλαμβάνει έκταση 695τ.μ. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα ενός πάρκου που περιβάλλεται από τη νότια πλευρά από το παραλιακό μέτωπο και από την ανατολική από τον κεντρικό πεζόδρομο. Η βόρεια πλευρά έχει, επίσης, διαμορφωθεί ως πεζόδρομος. Η έκταση της παιδικής χαράς περιβάλλεται από περίφραξη, που χρήζει, όμως, συντήρησης. Διαθέτει τρεις εισόδους (στην ανατολική, βόρεια και δυτική πλευρά). Υπάρχει παλιός εξοπλισμός οργάνων, ελάχιστος φωτισμός καθώς και ορισμένα παλιά παγκάκια. Ο χώρος είναι σκιασμένος από δέντρα. Η έκταση είναι επίπεδη. Διατηρείται και συντηρείται η υπάρχουσα περίφραξη. Η περίφραξη ενισχύεται με φύτευση τόσο για λόγους ασφαλείας (δημιουργείται μία ζώνη φύτευσης παράλληλα με την περίφραξη που δυσχεραίνει την πρόσβαση στα όρια) όσο και για αισθητικούς λόγους (δημιουργείται η αίσθηση φυσικού ορίου). Η είσοδος της ανατολικής πλευράς (από τον κεντρικό πεζόδρομο) διατηρείται ως κύρια, ενώ η δυτική είσοδος χρησιμοποιείται ως είσοδος έκτακτης ανάγκης. Η βόρεια είσοδος καταργείται. Κοντά στην κύρια είσοδο, με μία νέα εσοχή στην περίφραξη, δημιουργείται χώρος στάθμευσης ποδηλάτων. Στην περιοχή της πρώην βόρειας εισόδου δημιουργείται αμφιθεατρικό καθιστικό. Η διάταξη αυτή ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ των συνοδών. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τα ίδια τα παιδιά, ένα σημείο όπου μπορούν να γνωριστούν ή να συγκεντρωθούν σε μικρές ομάδες. Το αμφιθεατρικό καθιστικό έχει θέα προς τη θάλασσα. Το καθιστικό κατασκευάζεται από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα γήινου χρώματος. Στο χώρο του καθιστικού και δίπλα στον κεντρικό διάδρομο της παιδικής χαράς υπάρχει μία διπλή χτιστή βρύση με ενσωματωμένη βρύση ΑΜΕΑ. Ο κεντρικός διάδρομος (πλάτους 1,5μ.) ξεκινάει από την κύρια είσοδο (όπου τοποθετείται και η πινακίδα πληροφοριών) οδηγεί σε μία δεύτερη μονή χτιστή βρύση στο δυτικό όριο της παιδικής χαράς και καταλήγει στην είσοδο έκτακτης ανάγκης. Εδώ ο διάδρομος διακλαδίζεται και διατρέχει όλη τη δυτική πλευρά καταλήγοντας σε καθιστικά. Καθιστικά υπάρχουν και στην περιοχή του βότσαλου με εξοπλισμό για παιδιά +3 ετών. Τα καθιστικά είναι χτιστά για λόγους χαμηλής συντήρησης. Είναι καθιστικά με πλάτη με κάθισμα από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση και πλάτη από πέτρα Λακκώματος πρέσας. Τα δάπεδα των διαδρόμων και των καθιστικών χώρων είναι από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση με στάμπες. Ο κεντρικός διάδρομος χωρίζει την παιδική χαρά σε δύο ζώνες: α) ηλικιακής ομάδας +3 ετών, β) ηλικιακής ομάδας +1,5 ετών. Η πρώτη ζώνη βρίσκεται στο νότιο τμήμα της παιδικής χαράς και περιλαμβάνει: α) μία γέφυρα αιώρησης, β) ένα όργανο αναρρίχησης, γ) μία τραμπάλα, δ) μία κούνια φωλιά (κατάλληλη και για ΑΜΕΑ), ε) μία γωνιακή τσουλήθρα, στ) ένα μύλο παίδων. Ο μύλος βρίσκεται πάνω σε δάπεδο από φυσικό χώμα, ενώ τα υπόλοιπα όργανα βρίσκονται πάνω σε βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ. Τα δύο υλικά (χώμα και βοτσαλάκι 2-8χιλ.) όπου γειτνιάζουν, διαχωρίζονται με κράσπεδο επενδυμένο με ελαστικό διαχωριστικό. Η δεύτερη ζώνη βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της παιδικής χαράς και περιλαμβάνει: α) μία 10

11 κούνια τριών θέσεων (δύο νηπίων και μία ΑΜΕΑ), β) μία τσουλήθρα νηπίων, γ) ένα ελατήριο αυτοκινητάκι. Οι κούνιες ΑΜΕΑ βρίσκονται κοντά σε διαδρόμους για ευκολότερη χρήση. Τα όργανα βρίσκονται πάνω σε βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ. Αποξηλώνεται ο υπάρχων ηλεκτροφωτισμός και αντικαθίσταται με νέο σε σημεία που δεν εμποδίζουν τον καινούριο εξοπλισμό οργάνων. Επίσης, τοποθετούνται διπλά καλαθάκια απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα). Το κύριο σώμα της φύτευσης γίνεται με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana ), ενώ σε επιλεγμένα σημεία φυτεύονται Ναντίνες (Nandina domestica), ένα φυτό με ιδιαίτερη μορφή και χρωματισμό. Για τα δέντρα χρησιμοποιείται το είδος Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά). Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένο κράσπεδο σκυροδέματος. 10. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 34, ΟΙΚ. 216 ΝΕΩΝ ΦΛΟΓΗΤΩΝ Η υπό μελέτη παιδική χαρά καταλαμβάνει έκταση 255τ.μ. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του κεντρικού πάρκου των Ν. Φλογητών. Οι δύο πλευρές της περιβάλλονται από το πάρκο, ενώ οι υπόλοιπες δύο από πεζόδρομο. Η πρόσβαση γίνεται διαμέσου ενός διαδρόμου του πάρκου. Υπάρχουν κάποια όργανα παιδικής χαράς που δεν πληρούν τις τρέχουσες προδιαγραφές. Στο χώρο υπάρχουν κυπαρίσσια που προσδίδουν σκιά. Η παιδική χαρά δε διαθέτει περίφραξη. Υπάρχουν διάσπαρτα φωτιστικά στο χώρο. Η έκταση σε αυτό το τμήμα είναι επίπεδη. Η έκταση της παιδικής χαράς μεγαλώνει στα 886τ.μ. για να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει μεγαλύτερο αριθμό παιδιών. Εγκαθίσταται ξύλινη περίφραξη (για να βρίσκεται σε αρμονία με το χαρακτήρα του πάρκου) περιμετρικά της νέας έκτασης. Η περίφραξη ενισχύεται με φύτευση τόσο για λόγους ασφαλείας (δημιουργείται μία ζώνη φύτευσης παράλληλα με την περίφραξη που δυσχεραίνει την πρόσβαση στα όρια) όσο και για αισθητικούς λόγους (δημιουργείται η αίσθηση φυσικού ορίου). Εξαιτίας ορισμένης κλίσης που υπάρχει στο νέο τμήμα της παιδικής χαράς, δημιουργούνται χαμηλά τοιχία αντιστήριξης επενδυμένα με πέτρα ώστε να τοποθετηθούν καλύτερα τα νέα όργανα. Η πρόσβαση εξακολουθεί να γίνεται από το ίδιο σημείο, όπου πλέον τοποθετείται η πόρτα εισόδου με παρακείμενη την πινακίδα πληροφοριών. Στο σημείο αυτό του εισόδου περιλαμβάνεται το υπάρχον μνημείο που πλέον περιβάλλεται από φύτευση. Οι υπάρχοντες δύο διάδρομοι που βρίσκονται στον καινούριο χώρο που δόθηκε στην παιδική χαρά καθαιρούνται και δημιουργείται ο κύριος χώρος καθιστικού. Τα καθιστικά είναι διαμορφωμένα σε τέτοια διάταξη ώστε να προωθούν την επικοινωνία μεταξύ των συνοδών. Το δάπεδο εδώ αποτελείται από σχιστόλιθο (ως συνέχεια του πάρκου) σε συνδυασμό με κυβόλιθο σε μπορντούρες. Λίγα νέα δέντρα προστίθενται στο χώρο του καθιστικού για σκίαση. Υπάρχουν καθιστικά και σε πιο απομακρυσμένα σημεία μέσα στην παιδική χαρά για λόγους επίβλεψης αλλά και χρήσης από τα παιδιά. Τα καθιστικά είναι χτιστά για λόγους χαμηλής συντήρησης. Είναι δύο ειδών: καθιστικά με πλάτη (από κάθισμα έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση και πλάτη από πέτρα Λακκώματος πρέσας) και καθιστικά χωρίς πλάτη (από κάθισμα έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση). Ανάμεσα στο διάδρομο εισόδου και το χώρο του κύριου καθιστικού τοποθετείται μία βρύση σε σε σχήμα σύννεφου, ή άλλου ανάλογου σχήματος για παιδική χαρά, κάτω από ένα νέο δέντρο. 11

12 Ο χώρος παιχνιδιού αναπτύσσεται μετά το χώρο του καθιστικού. Απομακρύνεται ο παλιός εξοπλισμός και αντικαθίσταται με νέο. Διαχωρίζονται δύο ζώνες: α) ηλικιακής ομάδας +3 ετών, β) ηλικιακής ομάδας +1,5 ετών. Η πρώτη ζώνη περιλαμβάνει: α) ένα σύνθετο με αναρρίχηση και τσουλήθρα, β) μία κούνια τεσσάρων θέσεων παίδων, γ) δύο τραμπάλες, δ) ένα κινητό στύλο, ε) μία δοκό ισορροπίας, στ) ένα μύλο παίδων. Τα δύο πρώτα όργανα τοποθετούνται σε δάπεδο από βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8-χιλ. βρίσκονται πάνω σε βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ., ενώ τα υπόλοιπα σε χώμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τα ύψη πτώσης των οργάνων. Η δεύτερη ζώνη περιλαμβάνει: α) κούνια φωλιά (κατάλληλη και για ΑΜΕΑ), β) κούνια νηπίων δύο θέσεων, γ) τσουλήθρα νηπίων, δ) μύλος νηπίων. Τα δύο πρώτα όργανα τοποθετούνται σε δάπεδο από βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8-χιλ. βρίσκονται πάνω σε βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ., ενώ τα υπόλοιπα σε χώμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τα ύψη πτώσης των οργάνων. Τα δύο υλικά (χώμα και βοτσαλάκι 2-8χιλ.) όπου γειτνιάζουν, διαχωρίζονται με κράσπεδο επενδυμένο με ελαστικό διαχωριστικό. Η δεύτερη ηλικιακή ζώνη ενισχύεται με νέα δέντρα για σκίαση. Στο χώρο κάτω από τα κυπαρίσσια μένει και ελεύθερος χώρος για παιχνίδι. Αποξηλώνεται ο υπάρχων ηλεκτροφωτισμός και αντικαθίσταται με νέο σε σημεία που δεν εμποδίζουν τον καινούριο εξοπλισμό οργάνων. Επίσης, τοποθετούνται διπλά καλαθάκια απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα). Το κύριο σώμα της φύτευσης γίνεται με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana ), ενώ σε επιλεγμένα σημεία φυτεύονται Ναντίνες (Nandina domestica), ένα φυτό με ιδιαίτερη μορφή και χρωματισμό. Για τα δέντρα χρησιμοποιείται το είδος Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά). Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένο κράσπεδο σκυροδέματος. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργολαβίας έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην Τεχνική Περιγραφή αλλά είναι απαραίτητες για τη λειτουργία και την ολοκλήρωση του έργου. Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη τους τις επιτόπιες συνθήκες του έργου καθώς επίσης και όσα αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και στα λοιπά τεύχη της μελέτης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Νέας Προποντίδας (Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας του οικονομικού έτους 2015 για ποσό και το υπόλοιπο ποσό των ,00 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2016). Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 όπως ισχύει και σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Ν. Μουδανιά 10/8/2015 Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε Ο προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. Ελ. Παπουλίδου Παν. Θεργιού Ελένη Σίμου Ιωάννης Ελευθερούδης Πολιτικός Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μηχ/γος Μηχανικός Πολ. Μηχανικός 12

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ έργο : θέση : ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ομάδα μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Φορέας : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δήμος Χανίων Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι Αριθμός Μελέτης: 16 / 2014 Μελετήτριες : Ανδρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ Συνολική άποψη της πλατείας Σολωμού από ψηλά Απόψεις της πλατείας Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣMΟΣ : 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ... 3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣMΟΣ : 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ... 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Μελέτης. 20 /2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣMΟΣ : Δ.Δ. Τ.Π. 30.7332.0012 600.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Υπουργείο Εσωτερικών Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 Η HellasCert είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ 6/7/12 AAO13/12 BM13/08 6/7/12 ΑΑΟ14/12 Β349/79 6/7/12 ΑΑΟ15/12 ΒΜ91/95 6/7/12 ΑΑΟ17/12 Β363/62 Ενσωμάτωση εγκριμένης βεράντας στην κύρια χρήση του διαμερίσματος στον 3 ον όροφο (ρετιρέ) Μετατροπή μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΗ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Νικόµαχου 12 (Ο.Τ. 69) στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης πρόκειται να ανεγερθεί διώροφη οικοδοµή µε ισόγειο λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Σήμα Συμμόρφωσης της εταιρείας "ΕΡΜΗΣ Ε.Π.Ε."

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Σήμα Συμμόρφωσης της εταιρείας ΕΡΜΗΣ Ε.Π.Ε. ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 3Θ/2Ν+1Π ΕΝ 200 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 3Θ/1Ν+2Π ΕΝ 200-1 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 3Θ ΕΝ 201 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 3Θ ΕΝ 202 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου του νέου κτιρίου του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΟΡ1Θ-ΔΜΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΟΡ1Θ-ΔΜΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813404522-2813404529

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2. ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.330.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ: 633.019,69 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά εργασίες για: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή 6 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας

Κατασκευή 6 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας Κατασκευή 6 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας Με τη δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή κτιρίου που θα στεγάσει το 6 ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας σε ιδιόκτητο οικόπεδο στο ΟΤ 204Ζ. Συγκεκριμένα το έργο αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΙΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. 44 ΤΕΥΧΟΣ 2/2014 www.ktirio.gr 45

ΠΕΤΡΙΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. 44 ΤΕΥΧΟΣ 2/2014 www.ktirio.gr 45 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Whitebox Architects - Π. Κοκκαλίδης, Α.Τριανταφυλλίδου, Α. Δρέλλα www.whitebox.gr ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Χ. Βαχλιώτης H/M MEΛETH: Conap - Α. Ψαρουδάκης TEXNIKH ETAIPΕIA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓO: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 Β ΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002907439 2015-07-13

15REQ002907439 2015-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.220,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Σήμα Συμμόρφωσης της εταιρείας "Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε."

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Σήμα Συμμόρφωσης της εταιρείας Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-201 2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-202 3 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-203 4 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-204 5 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-205 6 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-206 7 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-207 8 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-208

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 149, ΒΟΛΟΣ, ΤΚ. 38221 ΤΗΛ.24210-58850 FAX 24210-78038 www.philippitzis.gr e-mail:info@philippitzis.gr Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο Ταχ. Κώδικας : 71202 Πληρ.: A. Χοχλιδάκη, Μ. Γιατρομανωλάκη Τηλ.: 2813 404546,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προμήθεια αναβάθμιση - προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ» ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει τη δυνατότητα χρήσης από άτομα με αναπηρίες των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%)

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%)

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΕΔΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΔΑΠΕΔΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΑΠΕΔΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΑΠΕΔΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΟΡΟΦΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΖΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ (1) 10χ20χ6εκ. (2) 10χ20χ8εκ. (3) 10χ20χ10εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2.998.000 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ : 2.639.475,47 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΕΣΠΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ : : Κ/Ξ «Ήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. www.synco.gr. Ασφαλής επιλογή, εγγυημένη ποιότητα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. www.synco.gr. Ασφαλής επιλογή, εγγυημένη ποιότητα Ασφαλής επιλογή, εγγυημένη ποιότητα Θωρακισμένες πόρτες Οι θωρακισμένες πόρτες δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλειά σας. Είναι κατασκευασμένες από μονοκόμματα, διαμορφωμένα χαλύβδινα φύλλα, που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.1 1.1. ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 1.3. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.4.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.1 1.1. ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 1.3. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ... 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 1.1. ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ...1 1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ...2 1.3. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 1.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ H παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Αρ. Μελέτης: 63 /2014 Έργο:«Προμήθεια λοιπών παιδικών χαρών και μπασκετών» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β)

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) ΘΕΜΑ: «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση Αρχιτεκτονικών Κτιριολογικό Πρόγραµµα 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η συλλογή των παιδικών παιχνιδιών και βιβλίων του Χρήστου Μπουλώτη παραχωρήθηκε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καρδίτσα 30/01/2015 Ταχ.Δ/νση: Σαρανταπόρου 140 Ταχ.Κώδικας: 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ URL: http://www.karditsa-city.gr Τηλέφωνο: Fax: 24413 54802

Διαβάστε περισσότερα

'1 ο(\. ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ. ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

'1 ο(\. ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ. ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 16 '1 ο(\. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ Στην παραλιακή, ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ Όργανο εκγύμνασης και ενδυνάμωσης μυών κάτω άκρων, μέσης και κοιλιακών, κατασκευασμένο από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2011 Σεπτέμβριος 2012 Μελέτη Νίκος Σκουτέλης & Φλάβιο Ζανόν Αρχιτέκτονες μηχανικοί Οδός Πατρός Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης : Τροποποίηση της 15/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ:

Αρ. Μελέτης : Τροποποίηση της 15/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: Αρ. Μελέτης : Τροποποίηση της 15/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ρέθυμνο Αύγουστος 2008 Σ. ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ΜΠΙΚΑΚΗΣ Χ. ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:37:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΨΙΦΓ-ΚΝΒ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 25/09 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

Ελκυστικοί και λειτουργικοί κάδοι απορριμμάτων στους δρόμους της πόλης μας. Μια πρόταση με άποψη Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

Ελκυστικοί και λειτουργικοί κάδοι απορριμμάτων στους δρόμους της πόλης μας. Μια πρόταση με άποψη Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 Ελκυστικοί και λειτουργικοί κάδοι απορριμμάτων στους δρόμους της πόλης μας Μια πρόταση με άποψη Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 Με τη συγκέντρωση του πληθυσμού στις πόλεις και την τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α)η υπ αριθ. 3/2015 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Συν. : α)η υπ αριθ. 3/2015 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 08/04/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉ : ΚΕΦΑΛΆΡΙ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα