ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 55/ 2015 XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 A. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ο Δήμος Ν. Προποντίδας συνέταξε την παρούσα μελέτη που αφορά στην ανακατασκευή, τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση δέκα παιδικών χαρών στις ενότητες N. Καλλικράτειας, Γωνιάς, N. Μουδανιών, N. Τρίγλιας, Σημάντρων, Ν. Ποτίδαιας, Φλογητών, Διονυσίου και Πορταριάς. Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Υπ. Απόφ /ΦΕΚ 931Β/ , όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Υ.Α.18239/ΦΕΚ 1289Β/ και την υπ' αρ. Υ.Α /ΦΕΚ 2029 Β/ καθώς και την υπ' αρ. Υ.Α 48165/ΦΕΚ-1690 Β/ απόφαση ΥΠΕΣ), καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου αυτών. Με την υπ' αρ. ΕΓΚ 44/30681/ του ΥΠΕΣ δόθηκαν αναλυτικές διευκρινίσεις για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι Δήμοι προκειμένου να προσαρμόσουν τις παιδικές του χαρές στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας είτε πρόκειται για υφιστάμενες είτε πρόκειται για νέες παιδικές χαρές. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διαμόρφωση δέκα (10) χώρων με λειτουργικότητα και ασφάλεια, σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι παιδικές χαρές που πρόκειται να ανανεωθούν θα έχουν πλέον νέα, σύγχρονα παιχνίδια, μοντέρνο αστικό εξοπλισμό και επιφάνειες ασφαλείας, θα είναι πιστοποιημένες όσον αφορά τον εξοπλισμό και την εγκατάστασή του και θα μπορούν να πιστοποιηθούν από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και ως προς τη λειτουργία τους (σύμφωνα με την ΥΑ28492/ /ΦΕΚ Β 931/ ), ώστε να προσφέρουν ασφαλές και δημιουργικό παιχνίδι στα παιδιά. Επιλέχθηκαν από τη δημοτική αρχή να ανακατασκευασθούν σε πρώτη φάση δέκα παιδικές χαρές του Δήμου. Σε επόμενη φάση και σταδιακά θα διαμορφωθούν οι υπόλοιπες παιδικές χαρές του Δήμου ώστε να αποκτήσουν πιστοποιητικό καταλληλότητας. Στην Δ.Κ. N. Μουδανιών επιλέχθηκε να διαμορφωθεί εκ νέου μια παιδική χαρά σε τμήμα του Ο.Τ. Γ 103 Ν. Μουδανιών (περιοχή 'Τσατσανέικα') διότι στην ευρύτερη περιοχή που έχει οικοδομηθεί, δεν υπάρχει παρόμοιος δημόσιος χώρος ασφαλούς ψυχαγωγίας, ξεκούρασης και αναψυχής των παιδιών. Οι παιδικές χαρές βρίσκονται σε χώρους που είναι χαρακτηρισμένοι ως παιδική χαρά ή πλατεία και πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου για διαμόρφωση παιδικών χαρών. Οι προδιαγραφές και προϋποθέσεις για τα υπό προμήθεια προϊόντα περιγράφονται αναλυτικά στις προαναφερθείσες αποφάσεις, οι οποίες υιοθετούνται πλήρως στην παρούσα μελέτη για την ανάπτυξη ασφαλών δημόσιων χώρων για παιχνίδι. Για τον λόγο αυτό έχουν ληφθεί υπόψη η προσβασιμότητα των χώρων, ο επαρκής φωτισμός, η σαφής σήμανση και η ασφαλής οριοθέτηση τους με περίφραξη και είσοδο ορισμένη και όρια καθορισμένα, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί, σε ζώα, αλλά και να περιορίζονται τυχόν κίνδυνοι, χωρίς να αποκόπτεται ο χώρος από το ευρύτερο περιβάλλον. Επιπλέον, θα επιλεχθούν παιχνίδια που συμφωνούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τα οριζόμενα από την ελληνική νομοθεσία και έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση καθιστικών σε σημεία που εξασφαλίζουν την επαρκή και σωστή επίβλεψη από τους συνοδούς. Βασική παράμετρος του σχεδιασμού 1

2 είναι η ποικιλία των επιλογών του εξοπλισμού, ώστε ο χώρος να προσφέρει εναλλακτικές ευκαιρίες για παιχνίδι και εκπαίδευση, σε όλες τις ηλικίες χρηστών, καθώς και για ΑΜΕΑ. Όλα τα όργανα παιχνιδιού και οι αντίστοιχες επιφάνειες πτώσης στις οποίες θα τοποθετηθούν, που περιγράφονται στη μελέτη, θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ71, ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177, τις ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ και κάθε άλλο μεταγενέστερο των παραπάνω πρότυπο που είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτά), όπως ορίζεται στην με αρ / υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 931/Β/ ) περί καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων. Πέραν αυτού, θα φέρουν κατάλληλο σήμα ποιότητας (μικρή πινακίδα) επί του εξοπλισμού και θα διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της προαναφερόμενης απόφασης. Τέλος, απαραίτητη είναι και η τοποθέτηση κάδων μικροαποριμμάτων σε διάφορα σημεία του χώρου, καθώς και βρύσης σε κάθε μία από τις παιδικές χαρές της παρούσας μελέτης. B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ Αναλυτικά, οι εργασίες που θα γίνουν ανά παιδική χαρά περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους: 1. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ Ο.Τ. 28 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Η υπό μελέτη παιδική χαρά καταλαμβάνει έκταση 926τ.μ. Βρίσκεται απέναντι από το κλειστό γυμναστήριο Ν. Μουδανιών και το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, κεντρικά της πόλης, σε μία περιοχή που υπάρχουν σχολεία. Ως εκ τούτου, αποτελεί μία παιδική χαρά με μεγάλη επισκεψιμότητα. Αποτελεί το βόρειο τμήμα ενός υπαίθριου πράσινου χώρου τριγωνικού σχήματος. Οι δύο πλευρές συνορεύουν με δρόμο, ενώ η τρίτη (ανατολική) με πεζόδρομο. Στο χώρο υπάρχει περίφραξη και τρεις είσοδοι, μία σε κάθε πλευρά. Υπάρχει φυσικό χόρτο σε όλη την έκταση και ελάχιστα δέντρα, καθώς και βασικός ηλεκτροφωτισμός. Η περίφραξη που υπάρχει διατηρείται και συντηρείται. Διατηρείται το σημείο εισόδου στην πλευρά του πεζόδρομου, αντικαθίσταται, όμως, η πόρτα με νέα ανοίγματος όπως ορίζεται από τις ισχύουσες προδιαγραφές (ελάχιστο μήκος ανοίγματος 1μ.). Οι είσοδοι στις πλευρές που συνορεύουν με δρόμο καταργούνται. Δίπλα στην είσοδο τοποθετείται η πινακίδα πληροφοριών. Ο χώρος εσωτερικά της εισόδου διαμορφώνεται με παρτέρια και διαδρόμους προς τρεις κατευθύνσεις. Δυτικά (ευθεία στο κέντρο), βόρεια και νότια. Ευθεία στο κέντρο δημιουργείται κεντρικό καθιστικό με πέργκολα και χτιστά καθιστικά από κάτω. Τα καθιστικά είναι με πλάτη, με κάθισμα από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση και πλάτη από πέτρα Λακκώματος πρέσας. Ένας ημικυκλικός διάδρομος οδηγεί στη βρύση που έχει σχήμα σύννεφου,ή άλλου ανάλογου σχήματος για παιδική χαρά,. Κοντά στη βρύση υπάρχουν καθιστικά από έγχωμο γαρμπιλόδεμα χωρίς πλάτη και λίγο πιο πέρα ένα εξάγωνο κιόσκι. Στους διαδρόμους και μπροστά από κάθε χώρο παιχνιδιού υπάρχουν παγκάκια. Τα δάπεδα των διαδρόμων και των καθιστικών χώρων είναι από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση. Ο βόρειος διάδρομος οδηγεί στο χώρο παιχνιδιού για νήπια (+1,5 έτους). Αυτός περιλαμβάνει: α) ένα σύνθετο με τσουλήθρα νηπίων κατάλληλο και για ΑΜΕΑ, β) ένα σπιτάκι νηπίων, γ) ένας μύλος νηπίων, δ) μία διπλή κούνια νηπίων. Η κούνια τοποθετείται σε δάπεδο από βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 2

3 40εκ. Στον υπόλοιπο χώρο υπάρχει φυσικό χώμα το οποίο διαχωρίζεται από το βοτσαλάκι με κράσπεδο επενδυμένο με ελαστικό διαχωριστικό. Επίσης, υπάρχουν παγκάκια μέσα περιμετρικά του χώρου καθώς είναι απαραίτητα ώστε να εξασφαλιστεί η επίβλεψη των νηπίων από κοντά. Ο νότιος διάδρομος οδηγεί στο χώρο παιχνιδιού παίδων (+3ετών) που περιλαμβάνει: α) μία κούνια τριών θέσεων (δύο παίδων και μία ΑΜΕΑ), β) ένα σύνθετο με αναρρίχηση και τσουλήθρα, γ) δύο τραμπάλες, δ) μία δοκό ισορροπίας, ε) ένα κινητό στύλο ισορροπίας, στ) ένα όργανο ισορροπίας με ξύλινα δοκάρια, ζ) ένα μύλο παίδων. Το δάπεδο του χώρου αυτού είναι στρωμένο με βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ. εκτός από το χώρο κάτω από το μύλο που είναι από φυσικό χώμα, το οποίο διαχωρίζεται από το βοτσαλάκι με κράσπεδο επενδυμένο με ελαστικό διαχωριστικό. Αποξηλώνεται ο υπάρχων ηλεκτροφωτισμός και αντικαθίσταται με νέο σε σημεία που δεν εμποδίζουν τον καινούριο εξοπλισμό οργάνων. Επίσης, τοποθετούνται διπλά καλαθάκια απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα). Το κύριο σώμα της φύτευσης, περιμετρικά, γίνεται με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana. Στον κεντρικό χώρο του καθιστικού με την πέργκολα φυτεύονται στα παρτέρια Vinca minor (Βίγκα), Achillea millefolium (Αχιλλέα), Artemisia sp. (Αρτεμισία). Στην πέργκολα αναρριχάται γιασεμί χιώτικο (Jasminum grandiflorum). Φυτεύονται, επίσης δέντρα για σκίαση (Celtis australis Κελτίς νότια, Quercus ilex Αριά, Prunus cerasifera Καλλωπιστική Δαμασκηνιά, Laurus nobilis Δάφνη). Δίπλα στο κιόσκι εγκαθίστανται τρία κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens Totem ) για να τονίσουν την παρουσία του ως ιδιαίτερο σημείο. Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένο κράσπεδο σκυροδέματος. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ 103 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΑΤΣΑΝΕΪΚΑ) Στο εν λόγω οικόπεδο δημιουργείται νέα παιδική χαρά, καθώς κρίνεται απαραίτητο δεδομένου ότι η περιοχή δεν εξυπηρετείται από κάποια άλλη υπάρχουσα. Ο χώρος που διατίθεται για παιδική χαρά καταλαμβάνει έκταση 566τ.μ. και αποτελεί το νότιο (και ψηλότερο) τμήμα κεκλιμένου οικοπέδου. Το βόρειο (χαμηλό) τμήμα ενδέχεται να διαμορφωθεί σε υπαίθριο πράσινο χώρο. Η βόρεια πλευρά της παιδικής χαράς συνορεύει με το χαμηλότερο τμήμα του οικοπέδου και διαχωρίζεται από αυτό με πρανές, ενώ στην ανατολική υπάρχει δρόμος που δεν έχει διανοιχθεί. Στη δυτική και νότια πλευρά που το οικόπεδο συνορεύει με δρόμους. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, παρά μόνο κρασπέδωση σε μία πλευρά. Η έκταση όπου θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός παιδικής χαράς είναι επίπεδη ανάμεσα σε δύο πρανή. Υπάρχει φύτευση σε κάποια σημεία του χώρου. Για την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης διαμορφώνονται πεζοδρόμια στις δύο πλευρές, στη δυτική και τη νότια, σύμφωνα με τις οδηγίες «Σχεδιασμός για όλους». Το δυτικό πεζοδρόμιο περιλαμβάνει και ζώνη φύτευσης με χαμηλούς θάμνους και δέντρα. Η παιδική χαρά περιφράσσεται με μεταλλική περίφραξη με βάση χαμηλού τοιχίου από σκυρόδεμα. Στη βόρεια και νότια πλευρά τοποθετείται στις κορυφές των πρανών, ενώ στη δυτική και ανατολική πλευρά ακολουθεί την υπάρχουσα κλίση. Η κύρια είσοδος της παιδικής χαράς βρίσκεται στη δυτική πλευρά του οικοπέδου που ο δρόμος είναι χαμηλότερης ταχύτητας κυκλοφορίας από αυτόν στη νότια πλευρά. Δίπλα στην είσοδο τοποθετείται η πινακίδα πληροφοριών. Υπάρχει μία δεύτερη είσοδος στη βορειοδυτική γωνία του χώρου της παιδικής χαράς με σκοπό να παρέχεται πρόσβαση εσωτερικά του οικοπέδου από το 3

4 χαμηλότερο τμήμα αυτού προς το ψηλότερο όπου δημιουργείται η παιδική χαρά. Σκοπός αυτής της εισόδου είναι να εξασφαλίσει την άμεση επικοινωνία των δύο τμημάτων, δεδομένου της ενδεχόμενης μελλοντικής χρήσης του χαμηλότερου τμήματος. Από τη δεύτερη είσοδο, μία ράμπα οδηγεί προς την επίπεδη έκταση της παιδικής χαράς. Η κύρια είσοδος οδηγεί σε ευθύ διάδρομο πλάτους 1,5μ. Εκατέρωθεν του διαδρόμου δημιουργούνται δύο χώροι παιχνιδιού: α) ο βόρειος για ηλικιακή ομάδα κυρίως +1,5 ετών και β) νότιος για ηλικιακή ομάδα κυρίως +3 ετών. Στο τέλος του διαδρόμου υπάρχει βρύση σε σχήμα σύννεφου,ή άλλου ανάλογου σχήματος για παιδική χαρά,. Ο χώρος για ηλικιακή ομάδα +1,5 ετών έχει δάπεδο από φυσικό χώμα. Περιλαμβάνει: α) ένα σύνθετο νηπίων με τσουλήθρα, τούνελ και διαδραστικά πάνελ (κατάλληλο και για ΑΜΕΑ), β) ένα σπιτάκι νηπίων, γ) δύο τραμπάλες (μία για +1,5 ετών και μία για +3 ετών). Ο νότιος χώρος περιλαμβάνει: α) κούνια τεσσάρων θέσεων (δύο παίδων, μία νηπίων και μία ΑΜΕΑ), β) μία τσουλήθρα, γ) ένα όργανο αναρρίχησης, δ) ένας μύλος παίδων. Ο μύλος τοποθετείται πάνω σε φυσικό χώμα, ενώ ο υπόλοιπος χώρος είναι στρωμένος με βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ. Τα δύο υλικά χωρίζονται με κράσπεδο επενδυμένο με ελαστικό διαχωριστικό. Εκατέρωθεν του κεντρικού διαδρόμου και σε κάθε χώρο δημιουργούνται καθιστικοί χώροι. Τα καθιστικά είναι γωνιακά ώστε να προωθούν την επικοινωνία μεταξύ των συνοδών. Είναι κατασκευασμένα από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα γήινου χρώματος (το κάθισμα) και πέτρα Λακκώματος πρέσας (η πλάτη όπου υπάρχει). Οι θέσεις τους είναι τέτοιες που εξασφαλίζουν την επίβλεψη των παιδιών από τους συνοδούς και την αποφυγή της απομάκρυνσής τους από την παιδική χαρά χωρίς το πέρασμά τους μπροστά από αυτούς. Οι διάδρομοι και τα δάπεδα στους καθιστικούς χώρους είναι κατασκευασμένοι από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα γήινου χρώματος με περιμετρικές μπορντούρες σε διαφορετικό χρώμα (πάλι γήινο). Εγκαθίσταται ηλεκτροφωτισμός σε όλη την περίμετρο της παιδικής χαράς για λόγους ασφαλείας. Τοποθετούνται διπλά καλαθάκια απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα). Η μεταφύτευση κάποιων εκ των υπαρχόντων φυτών καθώς και η φύτευση νέων εξυπηρετούν τις ανάγκες της πρότασης διαμόρφωσης της παιδικής χαράς ώστε να επιτευχθεί σκίαση σε καθιστικά και άλλα σημεία αλλά και να δημιουργηθεί ένα πράσινο όριο. Το κύριο σώμα της φύτευσης γίνεται με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana ), ενώ σε επιλεγμένα σημεία φυτεύονται Ναντίνες (Nandina domestica), ένα φυτό με ιδιαίτερη μορφή και χρωματισμό. Για τα νέα δέντρα χρησιμοποιείται το είδος Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά). Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένο κράσπεδο σκυροδέματος. 3. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ OIK. 772 Ο.Τ. 45 ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Η υπό μελέτη παιδική χαρά καταλαμβάνει έκταση 886τ.μ. Διαθέτει περιμετρικά περίφραξη. Το οικόπεδο βρίσκεται σε υπερυψωμένο επίπεδο σε σχέση με το δρόμους. Στις δύο του πλευρές συνορεύει με κατοικίες (βόρεια και δυτικά), ενώ στις υπόλοιπες δύο (νότια και ανατολικά) με δρόμους. Η πρόσβαση γίνεται με δύο εισόδους, μία από κάθε δρόμο, μέσω ραμπών. Υπάρχουν διαμορφωμένοι διάδρομοι από σκυρόδεμα και ελάχιστος φωτισμός. Το οικόπεδο χωρίζεται σε τρία τμήματα μέσω των διαδρόμων. Ένα μεγάλο στη βόρεια πλευρά και δύο μικρότερα στη νότια. Από άποψη φύτευσης, υπάρχουν ορισμένοι θάμνοι και πεύκα που σκιάζουν το νοτιοανατολικό τμήμα του οικοπέδου. Οι είσοδοι εξοπλίζονται με πόρτες. Στη νότια είσοδο τοποθετείται η πινακίδα πληροφοριών. Στο μικρό τμήμα που βρίσκεται ανατολικά της εισόδου και εσωτερικά του οικοπέδου δημιουργείται χώρος 4

5 στάθμευσης ποδηλάτων ο οποίος περιβάλλεται από φύτευση. Το υπόλοιπο του τμήματος αυτού (το σκιασμένο από τα πεύκα) φιλοξενεί α) δύο πάνελ παιχνιδιών ΑΜΕΑ και β) μία διπλή τραμπάλα. Περιμετρικά υπάρχουν φύτευση και δύο καθιστικά τοιχία από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα χωρίς πλάτη. Ως δάπεδο διατηρείται το φυσικό χώμα. Το μικρό τμήμα από την άλλη πλευρά της ράμπας φιλοξενεί τον εξοπλισμό για τα νήπια (+1,5 έτους). Ο χώρος περιβάλλεται από φύτευση και δύο καθιστικά τοιχία χωρίς πλάτη. Περιλαμβάνει: α) σπιτάκι νηπίων, β) μύλο νηπίων γ) τούνελ για νήπια κατάλληλο και για ΑΜΕΑ. Το μεγάλο τμήμα στη βόρεια πλευρά χωρίζεται με φύτευση σε δύο χώρους. Στο μικρό χώρο που δημιουργείται δίπλα στο ημικυκλικό καθιστικό εγκαθίσταται μία διπλή κούνια νηπίων. Στο δεύτερο και μεγαλύτερο χώρο βρίσκονται τα όργανα για την ηλικιακή ομάδα +3 ετών ( α) ένα σύνθετο με τσουλήθρα και αναρρίχηση, β) μία τριθέσια κούνια με δύο θέσεις παίδων και μία ΑΜΕΑ), καθώς και ένα πάνελ παιχνιδιού ΑΜΕΑ. Το δάπεδο αυτού του τμήματος είναι στρωμένο με βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ. εκτός από το χώρο του παιχνιδιού ΑΜΕΑ που, για λόγους πρόσβασης, είναι με φυσικό χώμα. Τα δύο υλικά (χώμα και βοτσαλάκι 2-8χιλ.) όπου γειτνιάζουν, διαχωρίζονται με κράσπεδο επενδυμένο με ελαστικό διαχωριστικό. Όλος ο χώρος παιχνιδιού καθαρίζεται αρχικά από θάμνους που εμποδίζουν την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού. Στο σημείο σύγκλισης των διαδρόμων καθαιρείται τμήμα του σκυροδέματος του δαπέδου και δημιουργείται παρτέρι. Στη βορειοδυτική γωνία του οικοπέδου δημιουργείται ημικυκλικό καθιστικό με πλάτη στη μεγάλη υπάρχουσα επιφάνεια από δάπεδο σκυροδέματος. Δίπλα, παράλληλα με τη δυτική πλευρά του οικοπέδου κατασκευάζεται χτιστή βρύση (διπλή με ενσωματωμένη βρύση ΑΜΕΑ). Τα καθιστικά είναι χτιστά για λόγους χαμηλής συντήρησης. Τα καθιστικά με πλάτη έχουν κάθισμα έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση και πλάτη από πέτρα Λακκώματος πρέσας. Τα καθιστικά χωρίς πλάτη κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από έγχρωμο σκυρόδεμα σε γήινη απόχρωση. Το σκυρόδεμα των διαδρόμων και του καθιστικού χώρου επενδύεται από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση. Δημιουργούνται μπορντούρες στο δάπεδο για περισσότερο ενδιαφέρον. Αποξηλώνεται ο υπάρχων ηλεκτροφωτισμός και αντικαθίσταται με νέο σε σημεία που δεν εμποδίζουν τον καινούριο εξοπλισμό οργάνων. Επίσης, τοποθετούνται διπλά καλαθάκια απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα). Το κύριο σώμα της φύτευσης γίνεται με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana ), ενώ σε επιλεγμένα σημεία φυτεύονται Ναντίνες (Nandina domestica), ένα φυτό με ιδιαίτερη μορφή και χρωματισμό. Για την απαραίτητη σκιά σε νέα σημεία φυτεύονται δέντρα Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά) και Prunus cerasifera Pissardii (Καλλωπιστική Δαμαασκηνιά). Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένο κράσπεδο σκυροδέματος. 4. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 84 ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Η υπό μελέτη παιδική χαρά βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού στη βορειοανατολική της γωνία, καταλαμβάνοντας έκταση μόλις 60τ.μ. (χώρος υπάρχοντος εξοπλισμού) με δάπεδο από φυσικό χώμα. Στην ανατολική και δυτική πλευρά υπάρχει πεζόδρομος με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στον παρακείμενο πλακόστρωτο χώρο υπάρχουν: περιμετρικό χαμηλό πέτρινο τοιχίο (στη βόρεια, δυτική και νότια πλευρά, στις δύο τελευταίες υπάρχουν ράμπες που οδηγούν από τον πεζόδρομο στο χώρο της πλατείας εσωτερικά του τοιχίου), πέτρινη βρύση, τρία δέντρα εκ των οποίων το ένα είναι πλατάνι σε υπερυψωμένο πέτρινο παρτέρι με χλοοτάπητα, σωστός ηλεκτροφωτισμός, κιόσκι με εμφανείς φθορές. 5

6 Κρίνεται αναγκαίο να μεγαλώσει ο χώρος που διατίθεται για παιδική χαρά, δεδομένου ότι είναι η μοναδική του χωριού αυτή τη στιγμή. Η έκταση της παιδικής χαράς μετά τη νέα διαμόρφωση φτάνει τα 447τ.μ. Για το λόγο αυτό, μέρος του υπάρχοντος δαπέδου από κυβόλιθο καθαιρείται. Το τελικό δάπεδο της παιδικής χαράς αποτελείται από βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ., βάθους 40εκ. Στο περιμετρικό πέτρινο τοιχίο εγκαθίσταται ξύλινη περίφραξη, ενώ στη νότια πλευρά κατασκευάζεται χαμηλό τοιχίο από σκυρόδεμα στο οποίο τοποθετείται ξύλινη περίφραξη, επίσης. Δημιουργούνται τρία σημεία εισόδου: μία σε κάθε ράμπα και μία στη νότια πλευρά η οποία συνδέει την παιδική χαρά με την πλατεία. Στην τελευταία είσοδο τοποθετείται η πινακίδα πληροφοριών. Οι τρεις είσοδοι ορίζουν ένα χώρο που διαμορφώνεται ως το κύριο καθιστικό με γωνιακά καθιστικά που προωθούν την επικοινωνία μεταξύ των συνοδών. Η θέση του καθιστικού επιτρέπει την επίβλεψη τόσο του χώρου παιχνιδιού όσο και την αποφυγή απομάκρυνσης των παιδιών από την παιδική χαρά χωρίς την εποπτεία των συνοδών. Τα καθιστικά είναι χτιστά για λόγους χαμηλής συντήρησης και ομοιομορφίας με την υπάρχουσα διαμόρφωση. Είναι καθιστικά με πλάτη με κάθισμα έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση και πλάτη από πέτρα Λακκώματος πρέσας. Απέναντι από το χώρο του καθιστικού δημιουργείται διάδρομος που οδηγεί στη βρύση. Ο διάδρομος αυτός διαμορφώνεται περιμετρικά του πέτρινου παρτεριού με το πλατάνι και το χλοοτάπητα. Οι δυο πλευρές του παρτεριού που βρίσκονται δίπλα στο διάδρομο ντύνονται με επένδυση από ξύλινες δοκούς δημιουργώντας καθιστικό κοντά στη βρύση και το χώρο παιχνιδιού. Ο νέος εξοπλισμός περιλαμβάνει: α) τετραθέσια κούνια (δύο θέσεις παίδων, μία νηπίων και μία ΑΜΕΑ), β) ένα σύνθετο με τσουλήθρα και αναρρίχηση, γ) μία διπλή τραμπάλα. Ο ηλεκτροφωτισμός διατηρείται. Τοποθετούνται διπλά καλαθάκια απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα). Το κύριο σώμα της φύτευσης γίνεται με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana ), ενώ σε επιλεγμένα σημεία φυτεύονται Ναντίνες (Nandina domestica), ένα φυτό με ιδιαίτερη μορφή και χρωματισμό. Για τα δέντρα χρησιμοποιείται το είδος Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά). Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένο κράσπεδο σκυροδέματος. 5. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ OIK. 165, Ο.Τ. 40 ΝΕΑΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η υπό μελέτη παιδική χαρά καταλαμβάνει έκταση 794τ.μ. Βρίσκεται σε ένα πράσινο χώρο ανάμεσα στο κτίριο της κοινότητας και το ιατρείο (βόρεια), της εκκλησίας (νότια) και ενός γηπέδου μπάσκετ (δυτικά). Η ανατολική πλευρά που συνορεύει με δρόμο διαθέτει περίφραξη με φύτευση σε κάποιο τμήμα της, ενώ για τη δυτική πλευρά όριο αποτελεί η περίφραξη του γηπέδου μπάσκετ. Το δυτικό τμήμα της παιδικής χαράς (όπου βρίσκεται παλιός εξοπλισμός) είναι ανοιχτό, ενώ το ανατολικό είναι φυτεμένο με ελαιόδεντρα. Το έδαφος όλου του χώρου αποτελείται από φυσικό χώμα. Ο χώρος διαχωρίζεται από αυτόν με χαμηλό τοιχίο. Στο χώρο υπάρχουν κλίσεις. Ηλεκτροφωτισμός υπάρχει μόνο στη βόρεια πλευρά. Τοποθετείται μεταλλική περίφραξη πάνω σε χαμηλό τοιχίο από σκυρόδεμα στη βόρεια και τη νότια πλευρά. Η ανατολική πλευρά συμπληρώνεται με περίφραξη στο τμήμα χωρίς φυτά. Δημιουργούνται δύο είσοδοι: α) μία στη βόρεια πλευρά δίπλα στο γήπεδο μπάσκετ (υπάρχει και χώρος στάθμευσης από αυτή την πλευρά), και β) μία στη νότια, την πλευρά της εκκλησίας. Εδώ τοποθετείται και η πινακίδα πληροφοριών. Η πρώτη είσοδος οδηγεί σε χώρο καθιστικού που σκιάζεται από νεοφυτεμένα δέντρα. Ανάμεσα στις δύο εισόδους υπάρχει υψομετρική διαφορά. Δημιουργείται ράμπα που συνδέει τις δύο 6

7 πλευρές με διαδρόμους πλάτους 1,5μ. Η ράμπα αυτή χωρίζει την παιδική χαρά σε δύο τμήματα: το δυτικό και το ανατολικό. Στο δυτικό βρίσκεται η ζώνη παιχνιδιού ηλικιακής ομάδας +3 ετών που περιλαμβάνει μία τετραθέσια κούνια (τρεις θέσεις παίδων και μία ΑΜΕΑ) και ένα σύνθετο με τσουλήθρα και αναρρίχηση. Τα όργανα βρίσκονται πάνω σε βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ. Ο χώρος αυτός είναι ανοιχτός, ενώ στο ανατολικό τμήμα με τα ελαιόδεντρα εγκαθίσταται ο (χαμηλότερος) εξοπλισμός για την ηλικιακή ομάδα +1,5 έτους. Η κλίση που έχει αυτό το τμήμα υπαγορεύει τη δημιουργία δύο επιπέδων. Το επάνω επίπεδο (κοντά στην είσοδο από την πλευρά της εκκλησίας και με πρόσβαση προς το τμήμα αυτό με διάδρομο πλάτους 1,5μ.) περιλαμβάνονται: α) ένας μύλος νηπίων, β) ένα ελατήριο αυτοκινητάκι, γ) μία τσουλήθρα νηπίων. Στο κατώτερο επίπεδο υπάρχει ένα πάνελ παιχνιδιού ΑΜΕΑ και μία διθέσια κούνια νηπίων. Η κούνια είναι τοποθετημένη σε βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ., ενώ η υπόλοιπη ζώνη έχει ως δάπεδο φυσικό χώμα και στα δύο επίπεδα. Τα δύο υλικά (χώμα και βοτσαλάκι 2-8χιλ.) όπου γειτνιάζουν, διαχωρίζονται με κράσπεδο επενδυμένο με ελαστικό διαχωριστικό. Τα δύο επίπεδα επικοινωνούν μεταξύ τους με φυσική ράμπα (κλίση εδάφους). Στο χαμηλότερο επίπεδο υπάρχει πρόσβαση εξωτερικά μέσω διαδρόμου που ξεκινάει από τη βάση της ράμπας. Κατά μήκος του διαδρόμου υπάρχουν καθιστικά. Ο διάδρομος συνεχίζει περιβάλλοντας τη ζώνη ηλικιακής ομάδας +1,5 έτους και καταλήγει, μέσω δεύτερης ράμπας, στην είσοδο στην πλευρά της εκκλησίας. Στη νοτιοανατολική γωνία της παιδικής χαράς, παράλληλα με το διάδρομο, δημιουργείται καθιστικό κάτω από τη σκιά ενός υπάρχοντος δέντρου. Στη βάση της κεντρικής ράμπας, στον κόμβο των διαδρόμων, τοποθετείται χτιστή βρύση μονή με ενσωματωμένη βρύση ΑΜΕΑ. Τα καθιστικά είναι χτιστά για λόγους χαμηλής συντήρησης. Είναι καθιστικά με πλάτη με κάθισμα έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση και πλάτη από πέτρα Λακκώματος πρέσας. Τα δάπεδα των διαδρόμων και των καθιστικών χώρων είναι από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση. Ο υπάρχων ηλεκτροφωτισμός αποξηλώνεται και αντικαθίσταται με νέο σε σημεία που δεν εμποδίζουν τον καινούριο εξοπλισμό οργάνων. Επίσης, τοποθετούνται διπλά καλαθάκια απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα). Φυτεύσεις γίνονται περιφερειακά, δίπλα στις ράμπες και ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα. Το κύριο σώμα της φύτευσης γίνεται με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana ), ενώ σε επιλεγμένα σημεία φυτεύονται Ναντίνες (Nandina domestica), ένα φυτό με ιδιαίτερη μορφή και χρωματισμό. Για τα δέντρα χρησιμοποιείται το είδος Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά). Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένο κράσπεδο σκυροδέματος. 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 31 OIK. 190 Η υπό μελέτη παιδική χαρά έχει έκταση 246τ.μ. Βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού. Διαθέτει χτιστή περίφραξη με επένδυση από διακοσμητικό τουβλάκι. Υπάρχει ένα άνοιγμα εισόδου Ο χώρος σκιάζεται από δύο Ευκάλυπτους αλλά και από δέντρα που βρίσκονται εξωτερικά της παιδικής χαράς αλλά δίπλα σε αυτή. Ο χώρος φωτίζεται από τον ηλεκτροφωτισμό της πλατείας. Υπάρχει παλαιός εξοπλισμός. Ο παλαιός εξοπλισμός αποξηλώνεται. Η περίφραξη διατηρείται και συντηρείται όπου κρίνεται απαραίτητο. Τοποθετείται μεταλλική πόρτα στο άνοιγμα της εισόδου και πινακίδα πληροφοριών. Η είσοδος οδηγεί σε δάπεδο από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση. Δημιουργείται χώρος καθιστικού με παγκάκια και χτιστή μονή βρύση. Νότια του καθιστικού διαμορφώνεται χώρος από φυσικό χώμα που φιλοξενεί ένα σύνθετο όργανο για νήπια (+1,5 7

8 έτους) με τσουλήθρα, τούνελ και πάνελ δραστηριοτήτων (κατάλληλο και για ΑΜΕΑ). Βόρεια του καθιστικού διαμορφώνεται χώρος με βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. βάθους 40εκ. Εδώ υπάρχουν: α) μία κούνια τεσσάρων θέσεων (δύο νηπίων και δύο παίδων), β) μία γωνιακή τσουλήθρα. Κάτω από το δέντρο τοποθετείται παγκάκι ώστε να εκμεταλλευτεί η σκιά του. Τοποθετείται διπλό καλαθάκι απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα). Δημιουργούνται παρτέρια κατά μήκος της δυτικής και νότιας πλευράς της παιδικής χαράς με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana ), ενώ πίσω από τη βρύση φυτεύονται Ναντίνες (Nandina domestica), ένα φυτό με ιδιαίτερη μορφή και χρωματισμό. Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένα πρόχυτα κράσπεδα. 7. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΑ Ο.Τ. 34, ΟΙΚ. 123 & 124 ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Η υπό μελέτη παιδική χαρά καταλαμβάνει έκταση 745τ.μ. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα ενός χώρου πρασίνου στον παραλιακό δρόμο του οικισμού. Στο χώρο υπάρχει βασική περίφραξη στο τμήμα που βρίσκεται κοντά στον παραλιακό δρόμο. Ο προηγούμενος εξοπλισμός έχει αφαιρεθεί. Η φύτευση αποτελείται κυρίως από έκταση φυσικού χόρτου με ελάχιστα δέντρα. Ο φωτισμός του χώρου γίνεται με δύο φωτιστικά. Περιμετρικά του οικοπέδου δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Η έκταση είναι επίπεδη. Εγκαθίσταται νέα μεταλλική περίφραξη περιμετρικά της έκτασης της παιδικής χαράς. Η είσοδος δημιουργείται στη βόρεια πλευρά της παιδικής χαράς στην πλευρά που γειτνιάζει με το χώρο πρασίνου για ασφαλέστερη πρόσβαση. Για να εξυπηρετηθεί η είσοδος δημιουργείται διάδρομος εξωτερικά της νέας περίφραξης και σε άμεση επαφή με το χώρο πρασίνου. Στις υπόλοιπες τρεις πλευρές δημιουργούνται πεζοδρόμια (σύμφωνα με τις οδηγίες «Σχεδιάζοντας για όλους») για την ασφαλή πρόσβαση των επισκεπτών. Το δυτικό πεζοδρόμιο δημιουργείται εσωτερικά του υπάρχοντος κρασπέδου, ενώ το νότιο και το ανατολικό εξωτερικά αυτού. Στην πλευρά του παραλιακού δρόμου δημιουργούνται πέντε θέσεις χώρου στάθμευσης (μία εκ των οποίων για ΑΜΕΑ) για την εξυπηρέτηση του κόσμου που έρχεται από μακριά. Η πρόσβαση στο πεζοδρόμιο εξασφαλίζεται με ράμπες (απαραίτητες για ΑΜΕΑ αλλά και για τα καρότσια των νηπίων). Εσωτερικά της παιδική χαράς δημιουργούνται δύο χώροι παιχνιδιού: α) ο χώρος των νηπίων (+1,5 έτους), β) ο χώρος παίδων ηλικίας +3 ετών. Ο χώρος των νηπίων έχει δάπεδο από φυσικό χώμα, εκτός από το χώρο με τις κούνιες που στρώνεται με βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. Τα δύο υλικά χωρίζονται με κράσπεδο επενδυμένο με ελαστικό διαχωριστικό. Ο χώρος των παίδων είναι στρωμένος εξ ολοκλήρου με βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. βρίσκονται πάνω σε βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ. Η επιλογή των δαπέδων έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές ανάλογα με τα ύψη πτώσης του εξοπλισμού σε κάθε τμήμα. Ο νέος εξοπλισμός για το χώρο των νηπίων περιλαμβάνει: α) μία κούνια νηπίων τεσσάρων θέσεων, β) ένα σύνθετο με τσουλήθρα νηπίων, τούνελ και διαδραστικά πάνελ για χρήση και από ΑΜΕΑ, γ) ένα μύλο νηπίων. Ο χώρος των παίδων περιλαμβάνει: α) μία κούνια τεσσάρων θέσεων (3 παίδων και μία ΑΜΕΑ), β) ένα όργανο αναρρίχησης, μία δοκό ισορροπίας, δ) μία γωνιακή τσουλήθρα, ε) μία τραμπάλα. Ο κύριος χώρος καθιστικών διαμορφώνεται κοντά στην είσοδο (όπου τοποθετείται και η πινακίδα πληροφοριών) για τον καλύτερο έλεγχο των παιδιών από τους συνοδούς για πιθανή έξοδό τους από την παιδική χαρά και με θέα προς τη θάλασσα. Τα καθιστικά περιβάλλονται από δέντρα που προσδίδουν την 8

9 απαραίτητη σκιά. Στο χώρο αυτό τοποθετείται μία χτιστή βρύση ώστε τα παιδιά να τη χρησιμοποιούν κάτω από την επίβλεψη των συνοδών εξυπηρετώντας ταυτόχρονα κάθε ανάγκη πριν την έξοδο από την παιδική χαρά. Τα καθιστικά, όπως και η βρύση, είναι χτιστά για λόγους χαμηλής συντήρησης. Είναι δύο ειδών: καθιστικά με πλάτη (από κάθισμα έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση και πλάτη από πέτρα Λακκώματος πρέσσας) και καθιστικά χωρίς πλάτη (από κάθισμα έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση). Διάδρομοι (ελάχιστου πλάτους 1,5μ.) οδηγούν προς τις πλαϊνές πλευρές της παιδικής χαράς για την εξυπηρέτηση των συνοδών (στο χώρο νηπίων οδηγούν ο διάδρομος οδηγεί σε καθιστικό χώρο κοντά στις κούνιες για την επίβλεψη των νηπίων, ενώ στο χώρο παίδων οδηγεί στην κούνια για ΑΜΕΑ για ευκολότερη πρόσβαση). Ένας τρίτος διάδρομος οδηγεί σε ένα καθιστικό στην πλευρά προς την παραλία, απέναντι από την είσοδο. Για τα δάπεδα των καθιστικών χώρων και των διαδρόμων χρησιμοποιείται έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε δύο χρώματα. Τοποθετούνται νέα φωτιστικά περιμετρικά σε όλη την έκταση για λόγους ασφαλείας, καθώς και διπλά καλαθάκια απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα) Η περίφραξη ενισχύεται με φύτευση τόσο για λόγους ασφαλείας (δημιουργείται μία ζώνη φύτευσης παράλληλα με την περίφραξη που δυσχεραίνει την πρόσβαση στα όρια) όσο και για αισθητικούς λόγους (απαλύνεται η θέα του μεταλλικού ορίου). Το κύριο σώμα της φύτευσης γίνεται με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana ), ενώ σε επιλεγμένα σημεία φυτεύονται Ναντίνες (Nandina domestica), ένα φυτό με ιδιαίτερη μορφή και χρωματισμό. Για τα δέντρα χρησιμοποιείται το είδος Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά). Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένο κράσπεδο σκυροδέματος. 8. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 13, ΟΙΚ. 107 ΝΕΑΣ ΓΩΝΙΑΣ Ο χώρος στον οποίο δημιουργείται παιδική χαρά καταλαμβάνει έκταση 273τ.μ. και αποτελείται από τέσσερα τμήματα με φυσικό χόρτο (ένα μεγάλο ορθογώνιου σχήματος, ένα στενόμακρο και δύο μικρά σχήματος τραπέζιου). Η διαμόρφωση του πάρκου έχει έντονο το στοιχείο των πέτρινων τοιχίων και των δαπέδων από κυβόλιθο. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται και το νηπιαγωγείο. Από πλευράς φύτευσης, στη βορειοδυτική γωνία υπάρχει ένα δέντρο, ενώ στο νότιο όριο του χώρου υπάρχουν τέσσερα κωνοφόρα. Η έκταση είναι επίπεδη. Ο χώρος φωτίζεται από τον ηλεκτροφωτισμό του πάρκου. Ο χώρος περιφράσσεται με ξύλινη περίφραξη. Ο μακρύς διάδρομος στη βόρεια πλευρά καθαιρείται για να μεγαλώσει ο χώρος για την εγκατάσταση οργάνων. Η πόρτα εισόδου (με παρακείμενη την πινακίδα πληροφοριών) τοποθετείται ανάμεσα στα δύο μικρά τμήματα τραπέζιου σχήματος. Το νότιο από αυτά τα δύο τμήματα στρώνεται με κυβόλιθο και δημιουργείται χώρος καθιστικού με βρύση (σε σχήμα σύννεφου,ή άλλου ανάλογου σχήματος για παιδική χαρά,). Στο βόρειο τραπέζιο τμήμα εγκαθίσταται όργανο εξοπλισμού ΑΜΕΑ καθώς και ένα καθιστικό. Τα καθιστικά είναι χτιστά για λόγους χαμηλής συντήρησης αλλά και ομοιομορφίας με το υπόλοιπο πάρκο. Είναι καθιστικά με πλάτη με κάθισμα έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση και πλάτη από πέτρα Λακκώματος πρέσας. Ο κύριος χώρος παιχνιδιού αναπτύσσεται στο μεγενθυμένο μεγάλο ορθογώνιο τμήμα. Το χώμα με φυσικό χόρτο αντικαθίσταται με βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. βάθους 40εκ. Εδώ υπάρχουν: α) μία κούνια τεσσάρων θέσεων (δύο νηπίων και δύο παίδων), β) μία τσουλήθρα, γ) ένα όργανο αναρρίχησης, δ) μία δοκό ισορροπίας. Η διάταξη των οργάνων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί ένας νοητός διαχωρισμός στο βόρειο τμήμα της ζώνης για ηλικιακή ομάδα +1,5 έτους και στο νότιο για αυτή των +3 ετών. 9

10 Τοποθετείται διπλό καλαθάκι απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα). Το κύριο σώμα της φύτευσης γίνεται με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana ), ενώ σε επιλεγμένα σημεία φυτεύονται Ναντίνες (Nandina domestica), ένα φυτό με ιδιαίτερη μορφή και χρωματισμό. Στο στενόμακρο παρτέρι που δημιουργείται στο βόρειο όριο της παιδικής χαράς φυτεύονται φυτά του είδους Euonymus fortunei Emerald n Gold. Γύρω από τα καθιστικά φυτεύονται δέντρα για σκίαση. Χρησιμοποιείται το είδος Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά). Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένα πρόχυτα κράσπεδα. 9. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 87, ΟΙΚ. 707 ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Η υπό μελέτη παιδική χαρά καταλαμβάνει έκταση 695τ.μ. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα ενός πάρκου που περιβάλλεται από τη νότια πλευρά από το παραλιακό μέτωπο και από την ανατολική από τον κεντρικό πεζόδρομο. Η βόρεια πλευρά έχει, επίσης, διαμορφωθεί ως πεζόδρομος. Η έκταση της παιδικής χαράς περιβάλλεται από περίφραξη, που χρήζει, όμως, συντήρησης. Διαθέτει τρεις εισόδους (στην ανατολική, βόρεια και δυτική πλευρά). Υπάρχει παλιός εξοπλισμός οργάνων, ελάχιστος φωτισμός καθώς και ορισμένα παλιά παγκάκια. Ο χώρος είναι σκιασμένος από δέντρα. Η έκταση είναι επίπεδη. Διατηρείται και συντηρείται η υπάρχουσα περίφραξη. Η περίφραξη ενισχύεται με φύτευση τόσο για λόγους ασφαλείας (δημιουργείται μία ζώνη φύτευσης παράλληλα με την περίφραξη που δυσχεραίνει την πρόσβαση στα όρια) όσο και για αισθητικούς λόγους (δημιουργείται η αίσθηση φυσικού ορίου). Η είσοδος της ανατολικής πλευράς (από τον κεντρικό πεζόδρομο) διατηρείται ως κύρια, ενώ η δυτική είσοδος χρησιμοποιείται ως είσοδος έκτακτης ανάγκης. Η βόρεια είσοδος καταργείται. Κοντά στην κύρια είσοδο, με μία νέα εσοχή στην περίφραξη, δημιουργείται χώρος στάθμευσης ποδηλάτων. Στην περιοχή της πρώην βόρειας εισόδου δημιουργείται αμφιθεατρικό καθιστικό. Η διάταξη αυτή ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ των συνοδών. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τα ίδια τα παιδιά, ένα σημείο όπου μπορούν να γνωριστούν ή να συγκεντρωθούν σε μικρές ομάδες. Το αμφιθεατρικό καθιστικό έχει θέα προς τη θάλασσα. Το καθιστικό κατασκευάζεται από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα γήινου χρώματος. Στο χώρο του καθιστικού και δίπλα στον κεντρικό διάδρομο της παιδικής χαράς υπάρχει μία διπλή χτιστή βρύση με ενσωματωμένη βρύση ΑΜΕΑ. Ο κεντρικός διάδρομος (πλάτους 1,5μ.) ξεκινάει από την κύρια είσοδο (όπου τοποθετείται και η πινακίδα πληροφοριών) οδηγεί σε μία δεύτερη μονή χτιστή βρύση στο δυτικό όριο της παιδικής χαράς και καταλήγει στην είσοδο έκτακτης ανάγκης. Εδώ ο διάδρομος διακλαδίζεται και διατρέχει όλη τη δυτική πλευρά καταλήγοντας σε καθιστικά. Καθιστικά υπάρχουν και στην περιοχή του βότσαλου με εξοπλισμό για παιδιά +3 ετών. Τα καθιστικά είναι χτιστά για λόγους χαμηλής συντήρησης. Είναι καθιστικά με πλάτη με κάθισμα από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση και πλάτη από πέτρα Λακκώματος πρέσας. Τα δάπεδα των διαδρόμων και των καθιστικών χώρων είναι από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση με στάμπες. Ο κεντρικός διάδρομος χωρίζει την παιδική χαρά σε δύο ζώνες: α) ηλικιακής ομάδας +3 ετών, β) ηλικιακής ομάδας +1,5 ετών. Η πρώτη ζώνη βρίσκεται στο νότιο τμήμα της παιδικής χαράς και περιλαμβάνει: α) μία γέφυρα αιώρησης, β) ένα όργανο αναρρίχησης, γ) μία τραμπάλα, δ) μία κούνια φωλιά (κατάλληλη και για ΑΜΕΑ), ε) μία γωνιακή τσουλήθρα, στ) ένα μύλο παίδων. Ο μύλος βρίσκεται πάνω σε δάπεδο από φυσικό χώμα, ενώ τα υπόλοιπα όργανα βρίσκονται πάνω σε βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ. Τα δύο υλικά (χώμα και βοτσαλάκι 2-8χιλ.) όπου γειτνιάζουν, διαχωρίζονται με κράσπεδο επενδυμένο με ελαστικό διαχωριστικό. Η δεύτερη ζώνη βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της παιδικής χαράς και περιλαμβάνει: α) μία 10

11 κούνια τριών θέσεων (δύο νηπίων και μία ΑΜΕΑ), β) μία τσουλήθρα νηπίων, γ) ένα ελατήριο αυτοκινητάκι. Οι κούνιες ΑΜΕΑ βρίσκονται κοντά σε διαδρόμους για ευκολότερη χρήση. Τα όργανα βρίσκονται πάνω σε βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ. Αποξηλώνεται ο υπάρχων ηλεκτροφωτισμός και αντικαθίσταται με νέο σε σημεία που δεν εμποδίζουν τον καινούριο εξοπλισμό οργάνων. Επίσης, τοποθετούνται διπλά καλαθάκια απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα). Το κύριο σώμα της φύτευσης γίνεται με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana ), ενώ σε επιλεγμένα σημεία φυτεύονται Ναντίνες (Nandina domestica), ένα φυτό με ιδιαίτερη μορφή και χρωματισμό. Για τα δέντρα χρησιμοποιείται το είδος Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά). Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένο κράσπεδο σκυροδέματος. 10. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 34, ΟΙΚ. 216 ΝΕΩΝ ΦΛΟΓΗΤΩΝ Η υπό μελέτη παιδική χαρά καταλαμβάνει έκταση 255τ.μ. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του κεντρικού πάρκου των Ν. Φλογητών. Οι δύο πλευρές της περιβάλλονται από το πάρκο, ενώ οι υπόλοιπες δύο από πεζόδρομο. Η πρόσβαση γίνεται διαμέσου ενός διαδρόμου του πάρκου. Υπάρχουν κάποια όργανα παιδικής χαράς που δεν πληρούν τις τρέχουσες προδιαγραφές. Στο χώρο υπάρχουν κυπαρίσσια που προσδίδουν σκιά. Η παιδική χαρά δε διαθέτει περίφραξη. Υπάρχουν διάσπαρτα φωτιστικά στο χώρο. Η έκταση σε αυτό το τμήμα είναι επίπεδη. Η έκταση της παιδικής χαράς μεγαλώνει στα 886τ.μ. για να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει μεγαλύτερο αριθμό παιδιών. Εγκαθίσταται ξύλινη περίφραξη (για να βρίσκεται σε αρμονία με το χαρακτήρα του πάρκου) περιμετρικά της νέας έκτασης. Η περίφραξη ενισχύεται με φύτευση τόσο για λόγους ασφαλείας (δημιουργείται μία ζώνη φύτευσης παράλληλα με την περίφραξη που δυσχεραίνει την πρόσβαση στα όρια) όσο και για αισθητικούς λόγους (δημιουργείται η αίσθηση φυσικού ορίου). Εξαιτίας ορισμένης κλίσης που υπάρχει στο νέο τμήμα της παιδικής χαράς, δημιουργούνται χαμηλά τοιχία αντιστήριξης επενδυμένα με πέτρα ώστε να τοποθετηθούν καλύτερα τα νέα όργανα. Η πρόσβαση εξακολουθεί να γίνεται από το ίδιο σημείο, όπου πλέον τοποθετείται η πόρτα εισόδου με παρακείμενη την πινακίδα πληροφοριών. Στο σημείο αυτό του εισόδου περιλαμβάνεται το υπάρχον μνημείο που πλέον περιβάλλεται από φύτευση. Οι υπάρχοντες δύο διάδρομοι που βρίσκονται στον καινούριο χώρο που δόθηκε στην παιδική χαρά καθαιρούνται και δημιουργείται ο κύριος χώρος καθιστικού. Τα καθιστικά είναι διαμορφωμένα σε τέτοια διάταξη ώστε να προωθούν την επικοινωνία μεταξύ των συνοδών. Το δάπεδο εδώ αποτελείται από σχιστόλιθο (ως συνέχεια του πάρκου) σε συνδυασμό με κυβόλιθο σε μπορντούρες. Λίγα νέα δέντρα προστίθενται στο χώρο του καθιστικού για σκίαση. Υπάρχουν καθιστικά και σε πιο απομακρυσμένα σημεία μέσα στην παιδική χαρά για λόγους επίβλεψης αλλά και χρήσης από τα παιδιά. Τα καθιστικά είναι χτιστά για λόγους χαμηλής συντήρησης. Είναι δύο ειδών: καθιστικά με πλάτη (από κάθισμα έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση και πλάτη από πέτρα Λακκώματος πρέσας) και καθιστικά χωρίς πλάτη (από κάθισμα έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση). Ανάμεσα στο διάδρομο εισόδου και το χώρο του κύριου καθιστικού τοποθετείται μία βρύση σε σε σχήμα σύννεφου, ή άλλου ανάλογου σχήματος για παιδική χαρά, κάτω από ένα νέο δέντρο. 11

12 Ο χώρος παιχνιδιού αναπτύσσεται μετά το χώρο του καθιστικού. Απομακρύνεται ο παλιός εξοπλισμός και αντικαθίσταται με νέο. Διαχωρίζονται δύο ζώνες: α) ηλικιακής ομάδας +3 ετών, β) ηλικιακής ομάδας +1,5 ετών. Η πρώτη ζώνη περιλαμβάνει: α) ένα σύνθετο με αναρρίχηση και τσουλήθρα, β) μία κούνια τεσσάρων θέσεων παίδων, γ) δύο τραμπάλες, δ) ένα κινητό στύλο, ε) μία δοκό ισορροπίας, στ) ένα μύλο παίδων. Τα δύο πρώτα όργανα τοποθετούνται σε δάπεδο από βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8-χιλ. βρίσκονται πάνω σε βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ., ενώ τα υπόλοιπα σε χώμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τα ύψη πτώσης των οργάνων. Η δεύτερη ζώνη περιλαμβάνει: α) κούνια φωλιά (κατάλληλη και για ΑΜΕΑ), β) κούνια νηπίων δύο θέσεων, γ) τσουλήθρα νηπίων, δ) μύλος νηπίων. Τα δύο πρώτα όργανα τοποθετούνται σε δάπεδο από βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8-χιλ. βρίσκονται πάνω σε βοτσαλάκι διαμέτρου 2-8χιλ. σε βάθος 40εκ., ενώ τα υπόλοιπα σε χώμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τα ύψη πτώσης των οργάνων. Τα δύο υλικά (χώμα και βοτσαλάκι 2-8χιλ.) όπου γειτνιάζουν, διαχωρίζονται με κράσπεδο επενδυμένο με ελαστικό διαχωριστικό. Η δεύτερη ηλικιακή ζώνη ενισχύεται με νέα δέντρα για σκίαση. Στο χώρο κάτω από τα κυπαρίσσια μένει και ελεύθερος χώρος για παιχνίδι. Αποξηλώνεται ο υπάρχων ηλεκτροφωτισμός και αντικαθίσταται με νέο σε σημεία που δεν εμποδίζουν τον καινούριο εξοπλισμό οργάνων. Επίσης, τοποθετούνται διπλά καλαθάκια απορριμμάτων (τόσο για γενικά απορρίμματα όσο και ανακυκλώσιμα). Το κύριο σώμα της φύτευσης γίνεται με Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira Nana ), ενώ σε επιλεγμένα σημεία φυτεύονται Ναντίνες (Nandina domestica), ένα φυτό με ιδιαίτερη μορφή και χρωματισμό. Για τα δέντρα χρησιμοποιείται το είδος Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά). Τα παρτέρια περιβάλλονται από υπερυψωμένο κράσπεδο σκυροδέματος. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργολαβίας έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην Τεχνική Περιγραφή αλλά είναι απαραίτητες για τη λειτουργία και την ολοκλήρωση του έργου. Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη τους τις επιτόπιες συνθήκες του έργου καθώς επίσης και όσα αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και στα λοιπά τεύχη της μελέτης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Νέας Προποντίδας (Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας του οικονομικού έτους 2015 για ποσό και το υπόλοιπο ποσό των ,00 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2016). Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 όπως ισχύει και σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Ν. Μουδανιά 10/8/2015 Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε Ο προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. Ελ. Παπουλίδου Παν. Θεργιού Ελένη Σίμου Ιωάννης Ελευθερούδης Πολιτικός Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μηχ/γος Μηχανικός Πολ. Μηχανικός 12

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣMΟΣ : 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ... 3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣMΟΣ : 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ... 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Μελέτης. 20 /2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣMΟΣ : Δ.Δ. Τ.Π. 30.7332.0012 600.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34 Ταχ. Κωδ.: 341 00 Πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΗΣ Απ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Τηλ : 2221355198 Fax : 2221035000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Μελέτης : 27/2013 (Τροποποίηση της υπ αριθμ. 17/2013 μελέτης ΤΥΔΕ) ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προμήθεια αναβάθμιση - προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ» ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΗ KAI ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η συλλογή των παιδικών παιχνιδιών και βιβλίων του Χρήστου Μπουλώτη παραχωρήθηκε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καρδίτσα 30/01/2015 Ταχ.Δ/νση: Σαρανταπόρου 140 Ταχ.Κώδικας: 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ URL: http://www.karditsa-city.gr Τηλέφωνο: Fax: 24413 54802

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ Έργο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ: 150.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή: Πράσινο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%)

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%)

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΥΡΑΔΑΚΗ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΜΟΥΔΡΟΣ Δ. ΛΗΜΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Παιδικές χαρές και νέες σύγχρονες τάσεις,περίπτωση Δήμου Ζωγράφου.

ΘΕΜΑ:Παιδικές χαρές και νέες σύγχρονες τάσεις,περίπτωση Δήμου Ζωγράφου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΘΕΜΑ:Παιδικές χαρές και νέες σύγχρονες τάσεις,περίπτωση Δήμου Ζωγράφου. Συντάκτες: Κυρκοπούλου-Κων/πουλου Ευτυχία Μπακούμης Γεώργιος ΑΘΗΝΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε.»

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε.» Απρίλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.1 1.1. ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 1.3. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.4.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.1 1.1. ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 1.3. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ... 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 1.1. ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ...1 1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ...2 1.3. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 1.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 35.390,00 πλεον Φ.Π.Α. 23 % ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρόντες Σύμβουλοι κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι εξής:

Οι παρόντες Σύμβουλοι κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Συνεδρίαση: 2 η /19-1-2015 ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθ. Πρωτ: 2612/21-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 1/2015 ΘΕΜΑ: Νέα Τοπική Κανονιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου

Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου Σχετικά: 1) Η Τοπογραφική Μελέτη του έργου: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΕΛ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ 2)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η πεζοδρόμηση μεγάλων αστικών δρόμων και η αξία τους στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις καθώς και η συμβολή τους στην

Διαβάστε περισσότερα