Οδηγός σχετικά με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τα σενάρια έκθεσης:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός σχετικά με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τα σενάρια έκθεσης:"

Transcript

1 Οδηγός σχετικά με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τα σενάρια έκθεσης: ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εισαγωγή ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Εισαγωγή ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τμήματα ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τμήματα

2

3 Δήλωση αποποίησης ευθύνης/ανακοίνωση νομικού περιεχομένου Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP. Ωστόσο, υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι τα κείμενα των κανονισμών REACH και CLP είναι η μόνη αυθεντική νομική αναφορά και ότι οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο δεν συνιστούν νομική συμβουλή. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο. Οδηγός σχετικά με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τα σενάρια έκθεσης: Κωδικός αναφοράς: Αριθμός καταλόγου: ECHA-16-G-13-EL ED EL-N ISBN: DOI: / Ημερομηνία: Νοέμβριος 2016 Γλώσσα: Ελληνικά Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, 2016 Εικόνες: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, Fotolia, istock Το παρόν έγγραφο διατίθεται στις ακόλουθες 23 γλώσσες: βουλγαρικά, κροατικά, τσεχικά, δανικά, ολλανδικά, αγγλικά, εσθονικά, φινλανδικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ουγγρικά, ιταλικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, ισπανικά και σουηδικά Εάν έχετε απορίες ή σχόλια σχετικά με το παρόν έγγραφο, μπορείτε να τα υποβάλετε (παραθέτοντας τον κωδικό αναφοράς και την ημερομηνία έκδοσης) χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης πληροφοριών. Το έντυπο διατίθεται στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του ECHA, στη διεύθυνση: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων Ταχυδρομική διεύθυνση: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Διεύθυνση επίσκεψης: Annankatu 18, Helsinki, Φινλανδία

4 Πίνακας περιεχομένων Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (ΔΔΑ) ΕΙΣΑΓΩΓΉ 6 ΤΜΉΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ ΟΥΣΊΑΣ/ΜΕΊΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 9 ΤΜΉΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ 14 ΤΜΉΜΑ 3: ΔΔΑ: ΣΎΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ 18 ΤΜΉΜΑ 4: ΜΈΤΡΑ ΠΡΏΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ 23 ΤΜΉΜΑ 5: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ 25 ΤΜΉΜΑ 6: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΥΧΑΊΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ 27 ΤΜΉΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ 29 ΤΜΉΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ 32 ΤΜΉΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ 37 ΤΜΉΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ 40 ΤΜΉΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ 43 ΤΜΉΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ 48 ΤΜΉΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌΡΡΙΨΗ 52 ΤΜΉΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ 55 ΤΜΉΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ 58 ΤΜΉΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ 62 Σενάρια έκθεσης (ΣΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΉ 66 ΤΜΉΜΑ 1: ΤΜΉΜΑ ΤΊΤΛΟΥ 70 ΤΜΉΜΑ 2: ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ 73 ΤΜΉΜΑ 3: ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ 77 ΤΜΉΜΑ 4: ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΎΝ ΕΆΝ Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥΣ ΕΜΠΊΠΤΕΙ ΕΝΤΌΣ ΤΩΝ ΟΡΊΩΝ ΠΟΥ ΘΈΤΕΙ ΤΟ ΣΕΝΆΡΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ 81

5 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (ΔΔΑ)

6 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (ΔΔΑ) Εισαγωγή ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας αποσκοπούν στο να παρέχουν στους χρήστες χημικών προϊόντων τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να συμβάλλουν στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Χρήστες των χημικών προϊόντων είναι επιχειρήσεις ή ιδιώτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που χρησιμοποιούν μια ουσία, είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε μείγμα, στις βιομηχανικές ή επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας απευθύνονται τόσο στους εργαζομένους που χειρίζονται τα χημικά προϊόντα όσο και στους υπεύθυνους ασφάλειας. Ο μορφότυπος του δελτίου δεδομένων ασφαλείας καθορίζεται στον κανονισμό REACH. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας απαρτίζεται από 16 τμήματα, κάθε τμήμα του οποίου περιγράφεται στα επόμενα μέρη του παρόντος οδηγού.

7 ΔΔΑ Εισαγωγή Πότε πρέπει να παρέχεται το δελτίο δεδομένων ασφαλείας; Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας θα πρέπει να παρέχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν μια ουσία ή μείγμα ταξινομείται ως επικίνδυνη/ο, Όταν μια ουσία είναι ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική (ΑΒΤ) ή άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία (αααβ), ή Όταν μια ουσία περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών για αδειοδότηση σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, για λόγους διαφορετικούς από τους ανωτέρω. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας, το οποίο παρέχεται εφόσον ζητηθεί, απαιτείται επίσης για μείγματα που δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα αλλά περιέχουν καθορισμένες συγκεντρώσεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών. Σε περίπτωση που προμηθευτής επικαιροποιεί δελτίο δεδομένων ασφαλείας, υποχρεούται να παράσχει επικαιροποιημένη έκδοση αυτού σε όλους τους αποδέκτες που προμηθεύτηκαν την ουσία ή το μείγμα κατά τους προηγούμενους 12 μήνες. Περισσότερες συμβουλές σχετικά με το τι πρέπει να προσέχει ο προμηθευτής ή ο αποδέκτης (π.χ. χρόνος της επικαιροποίησης, έλεγχος του περιεχομένου αυτής, κ.λπ.) παρέχονται στα τμήματα «μια πιο κοντινή ματιά». Οι ορισμοί των τεχνικών όρων (όπως «CAS» ή «αριθμός καταχώρισης») παρέχονται στη βάση δεδομένων ECHA-term ( Επισημαίνεται ότι ο παρόν οδηγός επικεντρώνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό REACH. Η επιχείρησή σας ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετες υποχρεώσεις βάσει άλλης νομοθεσίας οι οποίες δεν θίγονται στον παρόντα οδηγό. Όπως και με οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση βάσει του κανονισμού REACH, μην ξεχνάτε να τεκμηριώνετε τις αποφάσεις και τις ενέργειές σας. ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ Τι πρέπει να κάνετε όταν λάβετε ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας; Όταν λαμβάνετε δελτίο δεδομένων ασφαλείας, καλείστε να προσδιορίσετε και να εφαρμόσετε τα κατάλληλα μέτρα για τον δέοντα έλεγχο των κινδύνων στις εγκαταστάσεις σας. Θα πρέπει επίσης να ελέγχετε την αντιστοιχία και την αξιοπιστία του περιεχομένου του δελτίου δεδομένων ασφαλείας σε σχέση με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης των χημικών σας προϊόντων. Σκοπός του εν λόγω ελέγχου είναι να αποφύγετε τη διενέργεια αξιολογήσεων ασφάλειας του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος με βάση ανακριβείς πληροφορίες του ΔΔΑ. Ειδικότερα, θα πρέπει να συγκρίνετε όλα τα τμήματα που σχετίζονται με τον χημικό προσδιορισμό, τη σύνθεση, την ταξινόμηση και την ασφαλή χρήση της ουσίας ή του μείγματος με τις δικές σας πληροφορίες. Αξιολογήστε τις τυχόν αποκλίσεις και προβείτε στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Εάν διαθέτετε νέες πληροφορίες σχετικά με τις επικίνδυνες ιδιότητες ουσιών ή μειγμάτων, ή θεωρείτε ότι οι συμβουλές που παρέχονται στο ΔΔΑ ή σε άλλα ενημερωτικά έγγραφα δεν είναι οι δέουσες, πρέπει να τις κοινοποιήσετε στους προμηθευτές στα προγενέστερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού (για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον πίνακα 13 της Καθοδήγησης για μεταγενέστερους χρήστες του ECHA). Σε περίπτωση που στο ΔΔΑ επισυνάπτονται σενάρια έκθεσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Σενάριο έκθεσης» του παρόντος οδηγού για να ενημερωθείτε σχετικά με τις ισχύουσες πρόσθετες υποχρεώσεις. Οι τυποποιητές μειγμάτων ενδέχεται να έχουν ενσωματώσει τις πληροφορίες του σεναρίου έκθεσης για τις συστατικές ουσίες των μειγμάτων στο κυρίως τμήμα του ΔΔΑ, ή να τις παρέχουν υπό μορφή ενοποιημένου παραρτήματος αντί να τις επισυνάπτουν ξεχωριστά. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πληροφορίες από σενάριο έκθεσης, με τις συνεπαγόμενες υποχρεώσεις για τους μεταγενέστερους χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο τμήμα της Καθοδήγησης για μεταγενέστερους χρήστες ( du_el.pdf). Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου του εάν καλύπτεται η χρήση του μείγματός σας, ανατρέξτε στο τμήμα «Σενάριο έκθεσης» του παρόντος οδηγού. Σε περίπτωση που η παροχή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας δεν είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική, δεν υπόκεισθε σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις δυνάμει του κανονισμού REACH. Ωστόσο, υπόκεισθε στη γενική υποχρέωση της ασφαλούς χρήσης των χημικών προϊόντων.

8 ΔΔΑ Εισαγωγή ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ Το περιεχόμενο των διαφόρων τμημάτων του δελτίου δεδομένων ασφαλείας καθορίζεται στο νομικό κείμενο του παραρτήματος II του κανονισμού REACH και αναπτύσσεται περαιτέρω στηνκαθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ( sds_el.pdf). Αυτά είναι τα βασικά κείμενα αναφοράς που πρέπει να χρησιμοποιούν οι προμηθευτές κατά τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας τους. Ο παρόν οδηγός παρέχει συμβουλές στους προμηθευτές σχετικά με τα θέματα που πρέπει να προσέχουν σε κάθε τμήμα. Πότε πρέπει να επικαιροποιείτε ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας; Πρέπει να παρέχετε επικαιροποίηση του δελτίου δεδομένων ασφαλείας: μόλις υπάρξουν νέες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, ή νέες πληροφορίες για την επικινδυνότητα, μόλις χορηγηθεί ή απορριφθεί άδεια, ή επιβληθεί περιορισμός. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να επανεξετάζετε το περιεχόμενο του δελτίου δεδομένων ασφαλείας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στις «νέες πληροφορίες» περιλαμβάνεται επίσης η ουσία που εντάσσεται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών για αδειοδότηση.

9 Τμήμα 1 ΔΔΑ Στοιχεία της ουσίας/μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Στο τμήμα 1 παρέχονται πληροφορίες σχετικά με: Την ονομασία της ουσίας ή, σε περίπτωση μείγματος, την εμπορική ονομασία ή την ονομασία του μείγματος, Άλλους αναγνωριστικούς κωδικούς όπως εμπορικές ονομασίες, εναλλακτικές ονομασίες και αριθμοί ΕΚ, CAS ή ευρετηρίου, σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού CLP, Τις χρήσεις για τις οποίες προορίζεται το χημικό προϊόν καθώς και τις αντενδεικνυόμενες χρήσεις, Τα στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, Τον αριθμό τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης. Εάν η ουσία έχει καταχωριστεί βάσει του κανονισμού REACH, στο τμήμα 1.1 θα περιλαμβάνεται αριθμός καταχώρισης βάσει του κανονισμού REACH. Ο εν λόγω αριθμός αρχίζει σχεδόν πάντοτε από «01» (π.χ. 01-nnnnnnnnnn-nn-nnnn). Εάν το προϊόν είναι μείγμα, οι αριθμοί καταχώρισης των ουσιών που περιέχονται στο μείγμα θα περιλαμβάνονται στο τμήμα 3.2.

10 ΔΔΑ 1 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ Αριθμός καταχώρισης Για πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους καταχωρίζοντες και την ουσία, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους αριθμούς καταχώρισης. Στο τμήμα «Ενημέρωση σχετικά με τα χημικά προϊόντα» του δικτυακού τόπου του ECHA ( μπορείτε να πραγματοποιείτε αναζήτηση με χρήση του αριθμού καταχώρισης. Κατ αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με το ποιος έχει καταχωρίσει την ουσία, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινής καταχώρισης. Εάν ο αριθμός καταχώρισης τελειώνει σε «-0000», πρόκειται για τον κύριο καταχωρίζοντα. Εάν τα τελευταία τέσσερα ψηφία είναι XXXX, τότε τα στοιχεία του καταχωρίζοντα είναι εμπιστευτικά, κάτι το οποίο σημαίνει κατά κανόνα ότι ο προμηθευτής προμηθεύει ουσίες που προέρχονται από πολλούς καταχωρίζοντες. Παράδειγμα της ανωτέρω περίπτωσης παρατίθεται στη διεύθυνση Αριθμός καταχώρισης βάσει του κανονισμού REACH ( documents/10162/ /sds_section1_registration numberxxxx_en.jpg). Με την αναζήτηση μπορείτε επίσης να πληροφορηθείτε, μεταξύ άλλων, το εάν ο παρεχόμενος αριθμός καταχώρισης εξακολουθεί να είναι ενεργός. Ο προμηθευτής υποχρεούται να κοινοποιεί τον αριθμό καταχώρισης στα μεταγενέστερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. Σε περίπτωση που στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας δεν περιλαμβάνεται αριθμός καταχώρισης, αυτό σημαίνει ότι η ουσία εξαιρείται από τις απαιτήσεις καταχώρισης, ή δεν έχει ακόμη καταχωριστεί. Εάν έχετε υπόνοιες ότι ο προμηθευτής σας έχει ήδη καταχωρίσει την ουσία, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί του άμεσα προκειμένου να το ελέγξετε. Θα πρέπει να ελέγχετε διεξοδικά τις ουσίες που δεν έχουν καταχωριστεί προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι επιτρέπεται η χρήση τους στην Ευρώπη. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο να επικοινωνήσετε με την αρμόδια για την εφαρμογή του κανονισμού αρχή. Οι ουσίες ενδέχεται να έχουν προκαταχωριστεί, δηλαδή ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας τους σκοπεύει να τις καταχωρίσει αλλά δεν το έχει πράξει ακόμη. Ο αριθμός προκαταχώρισης αρχίζει από «05-». Όσον αφορά τις προκαταχωρισμένες ουσίες, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις για τους μεταγενέστερους χρήστες. Μετά την προθεσμία καταχώρισης του 2018, ο προμηθευτής δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει τον αριθμό προκαταχώρισης στο ΔΔΑ. Προσδιοριζόμενες χρήσεις Όταν λαμβάνετε δελτίο δεδομένων ασφαλείας με σενάρια έκθεσης, θα πρέπει να ελέγχετε στο τμήμα 1.2 εάν ο προμηθευτής έχει προσδιορίσει τη χρήση σας. Σε περίπτωση που δεν την έχει προσδιορίσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας και να του ζητήσετε να την προσδιορίσει. Βλ. Ερώτηση και απάντηση 136 ( support/qas-support/qas) για το είδος των πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιήσετε στον προμηθευτή σας, και τον καλύτερο τρόπο να το πράξετε. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής σας προσδιορίζει ορισμένες «αντενδεικνυόμενες» χρήσεις, αυτό σημαίνει ότι δεν τις υποστηρίζει. Εάν στο τμήμα 1.2 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας προσδιορίζεται ότι η χρήση σας αντενδείκνυται, έχετε τις ακόλουθες επιλογές: Να διακόψετε τη χρήση της ουσίας (υπό καθαρή μορφή ή σε μείγμα), Να απευθυνθείτε σε άλλον προμηθευτή που έχει καλύψει τη χρήση σας με τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης κινδύνου, Να αναλάβετε την εκπόνηση έκθεσης χημικής ασφάλειας μεταγενέστερου χρήστη για να επαληθεύσετε ότι η χρήση είναι ασφαλής. Για περισσότερες πληροφορίες επί του συγκεκριμένου θέματος, ανατρέξτε στο τμήμα 5 της Καθοδήγησης για μεταγενέστερους χρήστες ( europa.eu/documents/10162/13634/du_el.pdf). Οι προδιοριζόμενες χρήσεις στο τμήμα 1.2 ενδέχεται να περιγράφονται με τη μορφή κειμένου (για παράδειγμα, «Επιχρίσματα και χρώματα») ή με κωδικούς. Οι χρησιμοποιούμενοι κωδικοί προέρχονται συνήθως από το τυποποιημένο σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης (για παράδειγμα «SU21, PC18»). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης, ανατρέξτε στην Καθοδήγηση σχετικά με την περιγραφή χρήσης ( requirements_r12_el.pdf). Οι περιγραφικές παράμετροι για τις προσδιοριζόμενες χρήσεις ενδέχεται να παρέχονται και στο τμήμα 16 και στο σενάριο έκθεσης. Συνιστούμε να τηρείτε αρχείο με τις ημερομηνίες παραλαβής όλων των δελτίων δεδομένων ασφαλείας που περιλαμβάνουν αριθμό καταχώρισης.

11 ΔΔΑ 1 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ο αναγνωριστικός κωδικός ουσίας ή μείγματος παρέχεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 18 του κανονισμού CLP. Οι κανόνες περιγράφονται αναλυτικά στην Καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας (κεφάλαιο 3.1) ( sds_el.pdf), και είναι αρκετά διαφορετικοί στην περίπτωση ουσίας ή μείγματος. Σε ό,τι αφορά τις ουσίες, χρήσιμο για τον εντοπισμό του αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος μπορεί να είναι το ακόλουθο διάγραμμα. (a) Is it in Part 3 of Annex VI? NO (b) Is it in the C&L Inventory? 1 NO (c) Is it in the CAS, with nomenclature provided by IUPAC (or another international chemical name)? NO YES YES YES Provide in SDS 2 Σε ό,τι αφορά τα μείγματα, η εμπορική ονομασία ή η ονομασία πρέπει να παρέχεται στο τμήμα 1.1, ενώ περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά του πρέπει να παρέχονται στο τμήμα 3.2. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ( documents/10162/13643/sds_el.pdf). (d) Provide IUPAC nomenclature or another international chemical name YES Αριθμός καταχώρισης Εάν είστε καταχωρίζων, η παροχή ΔΔΑ με αριθμό καταχώρισης ενδέχεται να συνεπάγεται υποχρεώσεις για τους πελάτες σας (μεταγενέστερους χρήστες). Θα πρέπει να φροντίζετε να επισυνάπτετε τα σχετικά σενάρια έκθεσης, σε περίπτωση που η ουσία είναι επικίνδυνη βάσει του κανονισμού CLP και έχετε διενεργήσει αξιολόγηση έκθεσης στο πλαίσιο της καταχώρισής σας. Εάν συντάσσετε ΔΔΑ για μείγμα, πρέπει να κοινοποιείτε τους αριθμούς καταχώρισης όλων των καταχωρισμένων ουσιών στο μείγμα (στο τμήμα 3), καθώς και άλλες συναφείς πληροφορίες όπως η ταξινόμηση, συμβουλές διαχείρισης κινδύνου, κ.λπ. Εάν έχετε καταχωρίσει την ουσία, τότε πρέπει στο ΔΔΑ να παρέχετε τον αριθμό καταχώρισης. Η απουσία αριθμού καταχώρισης υποδηλώνει ότι η ουσία εξαιρείται από τις απαιτήσεις καταχώρισης ή ότι δεν έχει ακόμη καταχωριστεί. Σε αυτήν την περίπτωση ίσως είναι χρήσιμο να το αναφέρετε για να αποφύγετε την υποχρέωση να αιτιολογήσετε την απουσία του, χρησιμοποιώντας μια από τις ακόλουθες φράσεις: Η καταχώριση της ουσίας δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 [REACH]. Η μεταβατική περίοδος σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού REACH δεν έχει ακόμη λήξει. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 [REACH], τα βιοκτόνα θεωρούνται καταχωρισμένες ουσίες. Η ουσία αυτή εξαιρείται από την απαίτηση καταχώρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) και του παραρτήματος IV του κανονισμού REACH. Η ουσία αυτή εξαιρείται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 και το παράρτημα V του κανονισμού REACH. Οι αριθμοί προκαταχώρισης που αρχίζουν από «05-» δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται στο ΔΔΑ.

12 ΔΔΑ 1 Προσδιοριζόμενες χρήσεις Εάν είστε καταχωρίζων, οι πελάτες σας, μέσω των οργανώσεων του κλάδου τους, ενδέχεται να σας έχουν έχουν κοινοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τις χρήσεις τους μέσω των χαρτών χρήσεων ( concept). Όταν παρέχετε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, θα πρέπει να περιλαμβάνετε τις εν λόγω χρήσεις στο τμήμα 1.2 ως προδιοριζόμενες χρήσεις. Οι πελάτες σας θα εκτιμήσουν το γεγονός ότι τους παρέχετε πληροφορίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Σε ό,τι αφορά καταχωρισμένες ουσίες για τις οποίες απαιτείται έκθεση χημικής ασφάλειας, οι προσδιοριζόμενες χρήσεις θα πρέπει να συμφωνούν με αυτές που προσδιορίζονται στην ΕΧΑ και στα σενάρια έκθεσης (δηλαδή στα έγγραφα στα οποία αναφέρεται ότι έχετε αξιολογήσει τον κίνδυνο ως επαρκώς ελεγχόμενο). Εάν είστε τυποποιητής, θα πρέπει να αναφέρετε τις χρήσεις του τυποποιημένου προϊόντος με βάση τις σχετικές πληροφορίες που έχετε λάβει για τις συστατικές ουσίες. Εάν είστε καταχωρίζων, υποχρεούστε επίσης να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τις αντενδεικνυόμενες χρήσεις των ουσιών που υπόκεινται σε καταχώριση, οι οποίες πρέπει να συνάδουν με τις πληροφορίες του τμήματος 3.6 του IUCLID («Αντενδεικνυόμενες χρήσεις»). Μην ξεχνάτε ότι σε περίπτωση αντενδεικνυόμενης χρήσης, αυτή θα πρέπει να αιτιολογείται. Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης Πρέπει να παρέχετε παραπομπή στις υπηρεσίες πληροφόρησης έκτακτης ανάγκης. Τα περισσότερα κράτη μέλη διαθέτουν εθνικά κέντρα δηλητηριάσεων, των οποίων οι εθνικοί αριθμοί τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης διατίθενται στη διεύθυνση: Προτού συμπεριλάβετε τον αριθμό τηλεφώνου στο ΔΔΑ, ελέγξτε ότι συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις του εκάστοτε κέντρου δηλητηριάσεων. Επισημαίνεται ότι κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να διαθέτει «διορισμένο φορέα» που συλλέγει τις πληροφορίες επικινδυνότητας σχετικά με τα μείγματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο εν λόγω διορισμένος φορέας είναι το προαναφερθέν κέντρο δηλητηριάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: index_en.htm Είτε χρησιμοποιείτε εθνικά κέντρα δηλητηριάσεων, δική σας υπηρεσία ή υπηρεσία τρίτου, πρέπει να αναφέρετε τυχόν περιορισμούς (ώρες λειτουργίας ή είδος παρεχόμενων πληροφοριών). Προμηθευτής του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Σε αυτή την περίπτωση, «προμηθευτής» είναι ο προμηθευτής του δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Ο διανομέας που διαθέτει μια ουσία ή μείγμα στην αγορά υποχρεούται να παρέχει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην αντίστοιχη εθνική γλώσσα και να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Εάν ο διανομέας δεν αλλάξει την επισήμανση, τότε συνιστάται να προσθέσει τα στοιχεία του στο τμήμα αυτό, αντί να αντικαταστήσει τα στοιχεία του αρχικού προμηθευτή.

13 Παράδειγμα τμήματος 1 των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ΔΔΑ 1

14 Τμήμα 2 ΔΔΑ Προσδιορισμός της επικινδυνότητας ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Στο τμήμα 2 παρέχονται πληροφορίες σχετικά με: Την ταξινόμηση επικινδυνότητας του χημικού προϊόντος, Τον τρόπο επισήμανσης του χημικού προϊόντος (εικονογράμματα κινδύνου, δηλώσεις επικινδυνότητας και συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια). Παραδείγματα επισημάνσεων διατίθενται στην ιστοσελίδα «Επισήμανση δυνάμει του κανονισμού CLP» ( Κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με την επικινδυνότητα που δεν συνεπάγεται ταξινόμηση και, ανάλογα με την περίπτωση, αιτιολόγηση του γιατί η ουσία είναι ΑΒΤ ή αααβ. Οι πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση που παρέχονται εδώ πρέπει να συμφωνούν με τις πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες του σχετικού χημικού προϊόντος. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για να τον ενημερώσετε σχετικά και να επιβεβαιώσετε ποιες πληροφορίες ισχύουν. Η ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών προϊόντων μεταβάλλεται σε παγκόσμια κλίμακα. Στην ΕΕ, ισχύει ο κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP), οποίος εφαρμόζει το Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα (ΠΕΣ).

15 ΔΔΑ 2 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Στο τμήμα 2.1 παρουσιάζεται η ταξινόμηση επικινδυνότητας της ουσίας ή του μείγματος. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητες κατά την αξιολόγηση του κινδύνου για τους εργαζομένους και το περιβάλλον. Πρόσθετες πληροφορίες, όπως το πλήρες κείμενο των δηλώσεων επικινδυνότητας, διατίθενται στο τμήμα 16. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, αυτό πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια. Θα πρέπει να ελέγχετε εάν η ταξινόμηση συνάδει με τις πληροφορίες που παρέχονται στα τμήματα 9 έως 12. Όσον αφορά τις ουσίες, θα πρέπει να ελέγχετε το εάν παρέχονται οι συντελεστές M. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε πρέπει να παρέχονται οι συντελεστές M (ή οι τιμές διαχωρισμού ή τα όρια συγκέντρωσης), ανατρέξτε στην Καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ( sds_el.pdf). Δεν υποχρεούστε να επαληθεύετε την ταξινόμηση του προμηθευτή/ών σας. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να το κάνετε [χρησιμοποιώντας την Καθοδήγηση για την εφαρμογή των κριτηρίων του κανονισμού CLP ( documents/10162/13562/clp_en.pdf)] και καταλήξετε σε διαφορετικό συμπέρασμα σε σχέση με τον προμηθευτή/-ές σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί του (τους) για να συζητήσετε τη δυνατότητα συμφωνίας επί μιας κοινής ταξινόμησης. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να καταλήξετε σε συμφωνία, θα πρέπει να αναφέρετε την ταξινόμησή σας στον ECHA (για ουσίες που χρησιμοποιείτε σε ποσότητες ενός ή άνω του ενός τόνου ετησίως). Μεταξύ των προμηθευτών ενδέχεται να προκύψουν διαφορές στην ταξινόμηση, οι οποίες όμως είναι δικαιολογημένες, π.χ. προσμείξεις, συγκεντρώσεις, κ.λπ. Βλ. Συμβουλές για χρήστες χημικών προϊόντων στον χώρο εργασίας ( documents/10162/966058/tips_users_chemicals_ workplace_el.pdf). Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι αποδέκτες θα πρέπει να απευθύνονται στους προμηθευτές τους. Μπορείτε να ελέγχετε την ταξινόμηση των ουσιών στο τμήμα "Κάρτα πληροφοριών/ Σύντομο προφίλ" του δικτυακού τόπου του ECHA, ιδίως για να διαπιστώνετε εάν υπάρχει εναρμονισμένη ταξινόμηση. Στοιχεία επισήμανσης Στο τμήμα 2.2 παρουσιάζονται τα στοιχεία με τα οποία πρέπει να επισημαίνεται η ουσία ή το μείγμα. Όσον αφορά τις ουσίες και τα μείγματα, τα στοιχεία επισήμανσης πρέπει να αναγράφονται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP. Σε περίπτωση που ουσία υπό καθαρή μορφή ή σε μείγμα υπόκειται σε αδειοδότηση βάσει του κανονισμού REACH, πρέπει να συμπεριλαμβάνετε εδώ τον αριθμό της άδειας [για τον ορισμό, ανατρέξτε στη βάση δεδομένων ECHA-term ( echa-term.echa.europa.eu/)]. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση, ανατρέξτε στο τμήμα 15 του παρόντος οδηγού. Θα πρέπει να ενημερώνετε τον προμηθευτή σας αμέσως για τυχόν νέες πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης και επισήμανσης.

16 ΔΔΑ 2 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Από την 1η Ιουνίου 2015, η ταξινόμηση των ουσιών και των μειγμάτων πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP. Ουσία: Εάν έχετε κοινοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με την ουσία στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης, η ταξινόμηση που περιλαμβάνεται στο ΔΔΑ πρέπει να είναι η ίδια με αυτήν που παρέχεται στην κοινοποίησή σας, η οποία και πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον κανονισμό CLP. Μείγματα: Η ταξινόμηση παρέχεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP. Ωστόσο, για μείγματα που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουνίου 2015, ισχύει μεταβατική περίοδος που επιτρέπει στα εν λόγω μείγματα που συμμορφώνονται με τη οδηγία για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου επισήμανση και συσκευασία τους πριν από την 1η Ιουνίου Η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης του μείγματος θα μπορούσε, εναλλακτικά, να περιγράφεται στο τμήμα αυτό (αντί του τμήματος 16). Στοιχεία επισήμανσης Τα υποδεικνυόμενα στοιχεία επισήμανσης πρέπει να συμφωνούν με την αντίστοιχη ετικέτα που έχει επικολληθεί στο προϊόν. Εάν έχετε λάβει άδεια για την ουσία σας βάσει του κανονισμού REACH, υπό καθαρή μορφή ή σε μείγμα, πρέπει να συμπεριλαμβάνετε εδώ τον αριθμό καταχώρισης [για τον ορισμό, ανατρέξτε στη βάση δεδομένων ECHA-term ( echa-term.echa.europa.eu/)], και να παρέχετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την άδεια στο τμήμα 15. Άλλοι κίνδυνοι Εδώ θα πρέπει να παρέχετε κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με την επικινδυνότητα που δεν συνεπάγεται ταξινόμηση, συμπεριλαμβανομένου, ανάλογα με την περίπτωση, του εάν η ουσία είναι ΑΒΤ ή αααβ. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να παρέχονται υπό μορφή δηλώσεων όπως: «Εάν διασκορπιστεί, ενδέχεται να σχηματίσει εκρηκτικό μείγμα σκόνης-αέρα», «Κίνδυνος τύφλωσης σε περίπτωση κατάποσης του προϊόντος» ή «Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησής της, η παρούσα ουσία δεν είναι ΑΒΤ ή αααβ». Το καθεστώς ΑΒΤ ή αααβ πρέπει να είναι αντίστοιχο των αποτελεσμάτων τυχόν αξιολόγησης ΑΒΤ ή αααβ που αναφέρονται στο τμήμα 12.5 (απαιτείται μόνο σε περίπτωση ύπαρξης έκθεσης χημικής ασφάλειας).

17 Παράδειγμα τμήματος 2 των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ΔΔΑ 2

18 Τμήμα 3 ΔΔΑ Τμήμα 3 ΔΔΑ: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Στο τμήμα 3 παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του χημικού προϊόντος. Εάν πρόκειται για ουσία, οι πληροφορίες παρέχονται στο τμήμα 3.1. Εάν το χημικό προϊόν είναι μείγμα, οι πληροφορίες παρέχονται στο τμήμα 3.2. Οι πληροφορίες παρέχονται συνήθως υπό μορφή πίνακα. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ονομασία και/ή η εμπορική ονομασία, καθώς και άλλοι αναγνωριστικοί κωδικοί (όπως ο αριθμός CAS, ο αριθμός καταχώρισης, κ.λπ.) των ουσιών, συστατικών ή προσμείξεων τα οποία: Συμβάλλουν στη συνολική ταξινόμηση επικινδυνότητας, ή Είναι παρόντα σε συγκεντρώσεις πάνω από ορισμένα όρια που προκαλούν ανησυχία, ή Διαθέτουν όρια επαγγελματικής έκθεσης. Για τα μείγματα, παρέχεται η συγκέντρωση ή το εύρος συγκέντρωσης του συστατικού. Σε περίπτωση που επιλέξει να αναφέρει την πλήρη σύνθεση της ουσίας ή του μείγματος, ο προμηθευτής μπορεί να περιλάβει εδώ τα μη επικίνδυνα συστατικά.

19 ΔΔΑ 3 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ Ουσίες και μείγματα Εάν η ουσία ταξινομείται ως επικίνδυνη σύμφωνα με τον ορισμό του κανονισμού για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP) τα επικίνδυνα συστατικά ή οι προσμείξεις πρέπει να παρουσιάζονται υπό μορφή πίνακα στον οποίο περιλαμβάνεται η χημική ονομασία, ο αριθμός ΕΚ και/ή ο αριθμός CAS. Επίσης, αναφέρεται και ο αριθμός καταχώρισης, εάν υπάρχει. Σε περίπτωση που έχει επιτραπεί η χρήση εναλλακτικής χημικής ονομασίας δυνάμει του κανονισμού για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP) (ή την οδηγία για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα πριν από την 1η Ιουνίου 2015), η ονομασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ουσία σε μείγμα. Για τα μείγματα, θα πρέπει να παρέχεται η ταξινόμηση των συστατικών ουσιών ή να περιγράφεται ο λόγος συμπερίληψής τους στο τμήμα 3.2 (για παράδειγμα, «μη ταξινομημένη ουσία αααβ» ή «ουσία με κοινοτική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης»).

20 ΔΔΑ 3 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ Ουσίες Παραδείγματα του τρόπου παρουσίασης των πληροφοριών παρατίθενται στην Καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ( eu/documents/10162/13643/sds_el.pdf). Επισημαίνεται ότι παρόλο που απαιτείται η αναφορά μόνο των προσμείξεων που συμβάλουν στην ταξινόμηση, ενδέχεται να είναι χρήσιμο για τους πελάτες σας να συμπεριλαμβάνετε πληροφορίες για όλες τις προσμείξεις (ακόμη και εάν δεν συμβάλλουν στην ταξινόμηση) και τις συγκεντρώσεις τους (ή τα εύρη συγκέντρωσης). Μείγματα Παραδείγματα παρέχονται στην Καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ( documents/10162/13643/sds_el.pdf ). Για τα μείγματα, πρέπει να παρέχετε τη συγκέντρωση (ή το εύρος συγκέντρωσης) και την ταξινόμηση όλων των ουσιών που πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης, καθώς και όσων δεν τα πληρούν αλλά ενέχουν ορισμένους κινδύνους και υπερβαίνουν ορισμένες συγκεντρώσεις (όπως περιγράφεται στο νομικό κείμενο). Επιπλέον, για να βοηθήσετε τους πελάτες σας, μπορείτε να παραθέσετε όλες τις ουσίες του μείγματος. Εναλλακτικές χημικές ονομασίες Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται εναλλακτική χημική ονομασία (διότι η χρήση της επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του κανονισμού CLP), θα πρέπει να το αναφέρετε σε αυτό το υποτμήμα (ή στα τμήματα 15 ή16). Εύρη βάρους/συγκέντρωσης Αντί των ποσοστών βάρους, μπορείτε να δηλώνετε τα εύρη βάρους. Η ταξινόμηση που καθορίζεται για συγκεκριμένο εύρος συγκέντρωσης θα πρέπει να βασίζεται στην υψηλότερη συγκέντρωση του παρατιθέμενου εύρους. Στο νομικό κείμενο η αναφορά των γενικών τιμών διαχωρισμού και των συντελεστών M εξυπηρετεί μόνο τη λήψη απόφασης σχετικά με το ποιες ουσίες πρέπει να παρέχονται στο ΔΔΑ. Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρχουν οι πληροφορίες, ενδέχεται να είναι χρήσιμες και, συνεπώς, συνιστάται να τις αναφέρετε.

21 Παράδειγμα τμήματος 3_α των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ΔΔΑ 3

22 ΔΔΑ 3 Παράδειγμα τμήματος 3_β των δελτίων δεδομένων ασφαλείας

23 Τμήμα 4 ΔΔΑ Μέτρα πρώτων βοηθειών ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Στο τμήμα 4 παρέχονται πληροφορίες σχετικά με: Τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση εκ παραδρομής έκθεσης στο χημικό προϊόν, Τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις της έκθεσης, Υποδείξεις για το εάν χρειάζεται επείγουσα ή ειδική ιατρική φροντίδα (αντίδοτο, ιατρική παρακολούθηση) ή άλλα μέτρα (μέσα ατομικής προστασίας για τους παρέχοντες τις πρώτες βοήθειες). Τα μέτρα για την παροχή πρώτων βοηθειών πρέπει να περιγράφονται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να τα κατανοήσει και να τα εφαρμόσει μη εκπαιδευμένο άτομο, θα πρέπει δε να είναι σύμφωνα με τις δηλώσεις προφύλαξης του τμήματος 2.1. Όταν αναζητάτε ιατρική φροντίδα μετά από εκ παραδρομής έκθεση στο χημικό προϊόν, είναι χρήσιμο να έχετε μαζί σας το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Υπό τον τίτλο, για παράδειγμα, «Σημειώσεις για τον ιατρό», μπορείτε να παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες για το ιατρικό προσωπικό. Οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν ειδικούς ιατρικούς όρους οι οποίοι μπορεί να είναι δυσνόητοι για το μη ιατρικό προσωπικό.

24 ΔΔΑ 4 Παράδειγμα τμήματος 4 των δελτίων δεδομένων ασφαλείας

25 Τμήμα 5 ΔΔΑ Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Στο τμήμα 5 παρέχονται πληροφορίες σχετικά με: Τα μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση που το χημικό προϊόν κινδυνεύει λόγω πυρκαγιάς, Τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει το χημικό προϊόν σε περίπτωση πυρκαγιάς (όπως επικίνδυνα προϊόντα καύσης ή κίνδυνοι έκρηξης νέφους ατμών). Στο τμήμα αυτό μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται ειδικές πληροφορίες για τους πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ατομικής προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Δίδετε ιδιαίτερη προσοχή στα ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης που περιγράφονται στο τμήμα 5.1. Η χρήση τους ενδέχεται να προκαλέσει χημικές ή φυσικές αντιδράσεις που είναι πιθανό να δημιουργήσουν πρόσθετο κίνδυνο. Για παράδειγμα, ορισμένες ουσίες παράγουν εύφλεκτα ή τοξικά αέρια όταν έρχονται σε επαφή με το νερό.

26 ΔΔΑ 5 Παράδειγμα τμήματος 5 των δελτίων δεδομένων ασφαλείας

27 Τμήμα 6 ΔΔΑ Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Στο τμήμα 6 περιλαμβάνονται συστάσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης εκ παραδρομής υπερχειλίσεων ή διαρροών του χημικού προϊόντος, με σκοπό την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση περαιτέρω δυσμενών επιπτώσεων. Οι εν λόγω συστάσεις είναι οι εξής: Μέθοδοι περιορισμού, αποκατάστασης και καθαρισμού, Ατομικές προφυλάξεις κατά τη διάρκεια των εν λόγω ενεργειών. Στο τμήμα αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνονται παραπομπές στα τμήματα 8 και 13 για την αποφυγή επανάληψης των πληροφοριών που είναι χρήσιμες σε περίπτωση εκ παραδρομής έκλυσης του χημικού προϊόντος. Σε περίπτωση παραπομπών σε άλλα τμήματα, τα τελευταία πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένα.

28 ΔΔΑ 6 Παράδειγμα τμήματος 6 των δελτίων δεδομένων ασφαλείας

29 Τμήμα 7 ΔΔΑ Χειρισμός και αποθήκευση ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Στο τμήμα 7 παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χειρισμού και φύλαξης των χημικών προϊόντων, προκειμένου να αποφεύγονται πιθανώς επικίνδυνα περιστατικά. Οι πληροφορίες είναι κατάλληλες για τις χρήσεις που προσδιορίζονται στο τμήμα 1.2 και στις ιδιότητες του χημικού προϊόντος (όπως παρασχέθηκαν, ειδικότερα, στα τμήματα 9 και 10). Πρέπει να είναι σύμφωνες με κάθε παρεχόμενο σενάριο έκθεσης. Οι συμβουλές για τις πρακτικές ασφαλούς χειρισμού αφορούν: Τον περιορισμό και τα μέτρα πρόληψης της πυρκαγιάς, καθώς και τη δημιουργία αερολυμάτων και σκόνης, Την αποφυγή των κινδύνων που οφείλονται στην ασυμβατότητα ουσιών ή μειγμάτων, Τον περιορισμό της έκλυσης της ουσίας ή του μείγματος στο περιβάλλον, όπως η αποφυγή υπερχειλίσεων ή η αποτροπή εισόδου σε αποχετεύσεις. Την εφαρμογή ορθών πρακτικών επαγγελματικής υγιεινής. Οι συμβουλές για τις πρακτικές ασφαλούς φύλαξης αφορούν: Τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με εκρηκτικές ατμόσφαιρες, συνθήκες διάβρωσης, κινδύνους ευφλεκτότητας, κ.λπ., Τον έλεγχο των επιπτώσεων του περιβάλλοντος, όπως οι καιρικές συνθήκες, η υγρασία, οι κραδασμοί, κ.λπ., Τη διατήρηση της ακεραιότητας της ουσίας ή του μείγματος, Άλλες συμβουλές, όπως απαιτήσεις εξαερισμού, ποσοτικά όρια, κ.λπ. Εκτός των πληροφοριών που παρέχονται στο τμήμα αυτό, σχετικές πληροφορίες διατίθενται και στο τμήμα 8.

30 ΔΔΑ 7 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ Βεβαιωθείτε ότι οι χρήσεις που αναφέρονται στο τμήμα 7.3 συμφωνούν με τις χρήσεις που αναφέρονται στο τμήμα 1.2. ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ Βεβαιωθείτε ότι τυχόν συμβουλές σχετικά με την αποφυγή ορισμένων υλικών κατασκευής περιεκτών (π.χ. μέταλλο) συνάδουν με τις πληροφορίες επικινδυνότητας που παρέχονται σε άλλα τμήματα. Το τμήμα αυτό μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο σε περίπτωση που χρειάζεται να κοινοποιήσετε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας ουσίας που ταξινομείται ως επικίνδυνη λόγω των φυσικοχημικών της ιδιοτήτων (π.χ. ευφλεκτότητα). Όσον αφορά ουσία που έχει καταχωριστεί για ποσότητα άνω των 10 τόνων/έτος και ταξινομείται για τις φυσικοχημικές της ιδιότητες (ιδίως την ευφλεκτότητα, τις εκρηκτικές ιδιότητες και τις οξειδωτικές ιδιότητες), ο καταχωρίζων υποχρεούται να αξιολογεί τις χρήσεις σε έκθεση χημικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης, ο καταχωρίζων οφείλει να συστήνει μέτρα διαχείρισης του κινδύνου με σκοπό τον έλεγχο ή τη μείωσή του (βλ. Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, Μέρος Ε ( europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_ part_e_en.pdf)). Στη συνέχεια, τα εν λόγω μέτρα κοινοποιούνται μέσω των σεναρίων έκθεσης. Σε περίπτωση που τα ίδια μέτρα ισχύουν για διάφορες χρήσεις, ίσως είναι πρακτικότερο να τα κοινοποιείτε στο τμήμα αυτό του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, παραθέτοντας παραπομπές σε κάθε σενάριο έκθεσης και υποδεικνύοντας το σημείο στο οποίο περιλαμβάνονται οι σχετικές πληροφορίες.

31 Παράδειγμα τμήματος 7 των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ΔΔΑ 7

32 Τμήμα 8 ΔΔΑ Έλεγχοι της έκθεσης/ατομική προστασία ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Στο τμήμα 8 παρέχονται σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις οριακές τιμές έκθεσης (τμήμα 8.1) και τα μέτρα ελέγχου της έκθεσης (τμήμα 8.2). Οι πληροφορίες είναι πρόσφορες για τις ιδιότητες του χημικού προϊόντος και όλες τις προβλεπόμενες χρήσεις (όπως περιγράφεται στο τμήμα 1.2 ή στα σενάρια έκθεσης που ενδεχομένως επισυνάπτονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας).

33 ΔΔΑ 8 Τμήμα 8.1 Παράμετροι ελέγχου Παρέχονται τα όρια έκθεσης για τους εργαζομένους, τους καταναλωτές και το περιβάλλον, ανάλογα με την περίπτωση. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ισχύοντα όρια επαγγελματικής έκθεσης (OEL), τα παράγωγα επίπεδα χωρίς επιπτώσεις (DNEL), οι προβλεπόμενες συγκεντρώσεις χωρίς επιπτώσεις (PNEC), κ.λπ. Πέραν των OEL που ισχύουν στη χώρα σας, ενδέχεται να αναφέρονται και όρια που ισχύουν σε άλλες χώρες, ανάλογα με την αγορά του προμηθευτή σας. Οι ορισμοί των τεχνικών όρων όπως OEL ή DNEL παρέχονται στη βάση δεδομένων ECHA-term ( Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα OEL και DNEL, διαβάστε το έγγραφο καθοδήγησης ( BlobServlet?docId=15614&langId=en) της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC). Τμήμα 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Περιγράφονται μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων και τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης του χημικού προϊόντος, τα οποία καλύπτουν τους μηχανικούς ελέγχους και τα μέσα ατομικής προστασίας. Τα μέτρα σχεδιάζονται με σκοπό τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων και του περιβάλλοντος σε ασφαλές επίπεδο. Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους έκθεσης περιλαμβάνονται και στα τυχόν σενάρια έκθεσης που επισυνάπτονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Οι έλεγχοι έκθεσης που περιγράφονται στο τμήμα 8.2 είναι μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση της ουσίας ή του μείγματος με σκοπό τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων και του περιβάλλοντος σε ασφαλές επίπεδο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται: Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι, Μέσα ατομικής προστασίας (συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών, όπως ο χρόνος αντοχής ή οι παραπομπές στα κατάλληλα πρότυπα CEN), Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης. Το εν λόγω υποτμήμα ενδέχεται να παραπέμπει στα σενάρια έκθεσης ή στο τμήμα 7 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας (Χειρισμός και αποθήκευση), εφόσον τα μέτρα περιγράφονται πιο αναλυτικά εκεί. Οι περιλήψεις στο τμήμα 8.2 πρέπει να είναι σύμφωνες με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σενάριο έκθεσης. ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ Το τμήμα 8 περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική υγεία. Οι παράμετροι ελέγχου που περιλαμβάνονται στο τμήμα 8.1 είναι οριακές τιμές κάτω από τις οποίες θεωρείται ότι οι κίνδυνοι είναι ελεγχόμενοι. Οι μεταγενέστεροι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τις εν λόγω παραμέτρους ως κριτήρια για τις μετρήσεις που πραγματοποιούν στις εγκαταστάσεις ή σε περίπτωση που αποφασίσουν να διενεργήσουν τη δική τους αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Ανατρέξτε στην Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες ( eu/documents/10162/13634/du_el.pdf). Το τμήμα 8 είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους μεταγενέστερους χρήστες κατά τον προσδιορισμό και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων για τον επαρκή έλεγχο του κινδύνου που ενέχει το χημικό προϊόν στις εγκαταστάσεις τους (βλ. τη σελίδα εισαγωγής στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας). Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από σενάριο έκθεσης, ανατρέξτε στο τμήμα «Σενάριο έκθεσης» του παρόντος οδηγού. Εδώ μπορούν να περιληφθούν οι επί του παρόντος συνιστώμενες μέθοδοι παρακολούθησης ή παρατήρησης. Οι εν λόγω μέθοδοι παρακολούθησης μπορούν να είναι, για παράδειγμα, παρακολούθηση αέρα στον προσωπικό σας χώρο, παρακολούθηση του αέρα εσωτερικού χώρου, ή βιολογική παρακολούθηση, βάσει εγκεκριμένων προτύπων.

34 ΔΔΑ 8 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ Τμήμα 8.1 Παράμετροι ελέγχου Στο τμήμα αυτό πρέπει να παρατίθενται τα παράγωγα επίπεδα χωρίς επιπτώσεις (DNEL) και οι προβλεπόμενες συγκεντρώσεις χωρίς επιπτώσεις (PNEC) που ισχύουν για τα σενάρια έκθεσης τα οποία επισυνάπτονται σε τυχόν απαιτούμενα παραρτήματα του ΔΔΑ συγκεκριμένης ουσίας ή μείγματος. Σε περίπτωση που στο τμήμα αυτό παρέχονται οι ισχύουσες συγκεκριμένες παράμετροι ελέγχου, όπως οι οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης (OELV) και/ή οι βιολογικές οριακές τιμές, πρέπει να αφορούν το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται η ουσία ή το μείγμα. Πρέπει να παρατίθενται μόνο τα σχετικά DNEL και PNEC. Παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να διαρθρώνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες για τα DNEL και PNEC στο τμήμα αυτό παρέχονται στην Καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ( europa.eu/documents/10162/13643/sds_el.pdf).

35 Παράδειγμα τμήματος 8_α των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ΔΔΑ 8

36 ΔΔΑ 8 Παράδειγμα τμήματος 8_β των δελτίων δεδομένων ασφαλείας

37 Τμήμα 9 ΔΔΑ Φυσικές και χημικές ιδιότητες ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Στο τμήμα 9 παρέχονται πληροφορίες σχετικά με: Τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες της χημικής ουσίας ή του μείγματος (όπως η εμφάνιση, η οσμή, το ph, το σημείο βρασμού, κ.λπ.) που καθορίζουν την ταξινόμηση και τους κινδύνους, Φυσικές και χημικές ιδιότητες που δεν σχετίζονται με την ουσία ή το μείγμα ή για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και αιτιολόγηση αυτού.

38 ΔΔΑ 9 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες του τμήματος αυτού συμφωνούν με τις πληροφορίες ταξινόμησης και επισήμανσης του τμήματος 2, καθώς και με τυχόν ταξινόμηση μεταφοράς που παρέχεται στο τμήμα 14. Εάν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Πρέπει να παρέχετε τα στοιχεία αναφοράς των χρησιμοποιούμενων μεθόδων δοκιμής και να προσδιορίζετε τις κατάλληλες μονάδες μέτρησης και/ή τις συνθήκες αναφοράς. Σε περίπτωση που το ΔΔΑ αφορά μορφή νανοϋλικού της ουσίας, πρέπει να την περιγράφετε στην ενότητα που αφορά την εμφάνιση, π.χ. φυσική κατάσταση: στερεά (νανοϋλικό). Η εν λόγω περιγραφή πρέπει να συνάδει με τυχόν άλλη αναφορά νανοϋλικών, μορφών ή ευρών που περιλαμβάνεται σε άλλα τμήματα.

39 Παράδειγμα τμήματος 9 των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ΔΔΑ 9

40 Τμήμα 10 ΔΔΑ Σταθερότητα και δραστικότητα ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Στο τμήμα 10 παρέχονται πληροφορίες σχετικά με: Τη σταθερότητα της ουσίας ή του μείγματος, Τις επικίνδυνες αντιδράσεις που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα υπό ορισμένες συνθήκες χρήσης ή σε περίπτωση έκλυσης της ουσίας ή του μείγματος στο περιβάλλον, Συνθήκες προς αποφυγήν, Μη συμβατά υλικά, Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη σταθερότητα και τη δραστικότητα σχετίζονται με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες που παρέχονται στο τμήμα 9. Η συνήθης πρακτική είναι να χρησιμοποιείται το τμήμα 9 για να αναφέρονται οι μετρήσιμες ιδιότητες που προκύπτουν από τις διαδικασίες δοκιμής, ενώ στο τμήμα 10 παρέχονται (ποιοτικές) περιγραφές των πιθανών επιπτώσεων.

41 ΔΔΑ 10 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες στα διάφορα υποτμήματα συμφωνούν τόσο μεταξύ τους όσο και με τις πληροφορίες που παρέχονται σε άλλα τμήματα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, ιδίως στα τμήματα 5, 7 και 9. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για να τον ενημερώσετε σχετικά και να επιβεβαιώσετε ποιες πληροφορίες ισχύουν. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο τμήμα 10 ενδέχεται να έχουν ήδη παρασχεθεί σε άλλα τμήματα. Μπορείτε να αποφεύγετε την επανάληψη μέσω διασταυρούμενων παραπομπών, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται στα άλλα τμήματα.

42 ΔΔΑ 10 Παράδειγμα τμήματος 10 των δελτίων δεδομένων ασφαλείας

43 Τμήμα 11 ΔΔΑ Τοξικολογικές πληροφορίες ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Το τμήμα 11 προορίζεται κυρίως για επαγγελματίες του τομέα υγείας, επαγγελματίες της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας και τοξικολόγους, και παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με: Τις πιθανές οδούς έκθεσης, Τα συμπτώματα που οφείλονται στα φυσικά, χημικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά της ουσίας, του μείγματος και/ή των γνωστών υποπροϊόντων, Τις άμεσες και όψιμες ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των χρόνιων επιπτώσεων, της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας έκθεσης. Θα πρέπει επίσης να περιγράφεται ο τρόπος διενέργειας των δοκιμών του χημικού προϊόντος σε σχέση με τους κινδύνους για την υγεία, καθώς και τα αποτελέσματα των δοκιμών. Το περιεχόμενο του τμήματος αυτού αποτελεί τη βάση για τα μέτρα ταξινόμησης και διαχείρισης του κινδύνου που παρέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Οι πληροφορίες στα τμήματα 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 και 15 θα πρέπει να συμφωνούν με τις τοξικολογικές πληροφορίες που παρέχονται εδώ. Στο τμήμα αυτό μπορεί να παρέχεται μεγάλος όγκος πληροφοριών, ιδίως όταν πρόκειται για ΔΔΑ που αφορά μείγμα. Ιδανικά, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται κατά τρόπον ώστε τα δεδομένα που αφορούν ένα μείγμα στο σύνολό του (εφόσον συντρέχει περίπτωση) να διαχωρίζονται σαφώς από τα δεδομένα που αφορούν μεμονωμένες (συστατικές) ουσίες. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ένα παράδειγμα του τμήματος 11 για μείγμα ( mixture_en.pdf).

44 ΔΔΑ 11 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες του τμήματος αυτού υποστηρίζουν την ταξινόμηση και συμφωνούν με τις πληροφορίες άλλων τμημάτων του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, όπως αυτές αναφέρονται στα κύρια σημεία. ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ Οι πληροφορίες που αφορούν τις διαφορετικές τάξεις κινδύνου πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και χωριστά. Η απουσία δεδομένων θα πρέπει επίσης να αναφέρεται και να αιτιολογείται. Μπορείτε επίσης να επαληθεύετε τις πληροφορίες του τμήματος αυτού με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο του ECHA, όπως οι πληροφορίες καταχώρισης (κατά περίπτωση). Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

45 Παράδειγμα τμήματος 11_α των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ΔΔΑ 11

46 ΔΔΑ 11 Παράδειγμα τμήματος 11_β των δελτίων δεδομένων ασφαλείας

47 Παράδειγμα τμήματος 11_γ των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ΔΔΑ 11

48 Τμήμα 12 ΔΔΑ Οικολογικές πληροφορίες ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Στο τμήμα 12 παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με: Τις επιπτώσεις του χημικού προϊόντος στο περιβάλλον σε περίπτωση έκλυσής του, Το τι συμβαίνει στο χημικό προϊόν μετά την έκλυσή του στο περιβάλλον (η τύχη του στο περιβάλλον), Τον τρόπο διενέργειας των δοκιμών τοξικότητας, ανθεκτικότητας και αποδομησιμότητας, βιοσυσσωρευσιμότητας και κινητικότητας του χημικού προϊόντος στο έδαφος, μαζί με τα αποτελέσματα των δοκιμών, Τα αποτελέσματα αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ, εφόσον έχει διενεργηθεί στο πλαίσιο αξιολόγησης χημικής ασφάλειας. Για τον ορισμό των ΑΒΤ και αααβ, ανατρέξτε στη βάση δεδομένων ECHA-term. Το περιεχόμενο του τμήματος αυτού αποτελεί τη βάση για τα μέτρα ταξινόμησης και διαχείρισης του κινδύνου που παρέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Οι πληροφορίες στα τμήματα 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 και 15 θα πρέπει να συμφωνούν με τις οικολογικές πληροφορίες που παρέχονται εδώ. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να συμβάλουν στη διαχείριση υπερχειλίσεων και στην αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων, στον έλεγχο της έκλυσης, στα μέτρα εκ παραδρομής έκλυσης και στη μεταφορά.

49 ΔΔΑ 12 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες στο τμήμα αυτό υποστηρίζουν την ταξινόμηση και συμφωνούν με τις πληροφορίες διάφορων άλλων τμημάτων του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, όπως αυτές αναφέρονται στα κύρια σημεία. Μπορείτε επίσης να επαληθεύετε τις πληροφορίες του τμήματος αυτού με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο του ECHA, όπως οι πληροφορίες καταχώρισης (κατά περίπτωση). Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Οι πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια. Σε περίπτωση μείγματος, θα πρέπει να διευκρινίζεται το εάν οι πληροφορίες αφορούν τις συστατικές ουσίες ή το μείγμα στο σύνολό του. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ένα παράδειγμα του τμήματος 12 για μείγμα ( eu/documents/10162/ /sds_section12_mixture_en). Η απουσία δεδομένων θα πρέπει επίσης να αναφέρεται και να αιτιολογείται. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ ή αααβ που αναφέρονται στο τμήμα 12.5 (για τις ουσίες/ουσίες σε μείγματα για τις οποίες απαιτείται έκθεση χημικής ασφάλειας) πρέπει να αντιστοιχούν στο καθεστώς ΑΒΤ ή αααβ που αναφέρεται στο τμήμα 2.3.

50 ΔΔΑ 12 Παράδειγμα τμήματος 12_α των δελτίων δεδομένων ασφαλείας

51 Παράδειγμα τμήματος 12_β των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ΔΔΑ 12

52 Τμήμα 13 ΔΔΑ Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Στο τμήμα 13 παρέχονται πληροφορίες σχετικά με: Την ορθή διαχείριση αποβλήτων της ουσίας ή του μείγματος, Τις κατάλληλες μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων τόσο της ουσίας όσο και του μείγματος. Σε περίπτωση που το μείγμα μπορεί να περιέχει μολυσμένα απόβλητα συσκευασίας, θα πρέπει επίσης να παρέχονται, ανάλογα με την περίπτωση, συμβουλές σχετικά με τις μεθόδους επεξεργασίας των μολυσμένων συσκευασιών. Η διάθεση των αποβλήτων θα πρέπει να συμμορφώνεται προς την τοπική, εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

53 ΔΔΑ 13 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες στο τμήμα αυτό συμφωνούν με τις πληροφορίες ταξινόμησης του τμήματος 2 και με τις πληροφορίες για τους ελέγχους έκθεσης που παρατίθενται στο τμήμα 8. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι σε περίπτωση που η ουσία καθίσταται απόβλητο, ο κανονισμός REACH παύει να ισχύει και ορθό νομικό πλαίσιο καθίσταται η νομοθεσία περί αποβλήτων. Τη νομική ευθύνη της διάθεσης φέρει ο απορρίπτων τα απόβλητα. Σε περίπτωση που οι σχετικές πληροφορίες είναι περιορισμένες, π.χ. «Απόρριψη σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς», ίσως είναι σκόπιμο να συμβουλεύεστε αναγνωρισμένους αναδόχους διάθεσης αποβλήτων. ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ Μπορεί να είναι χρήσιμο για τους πελάτες σας να διαχωρίζετε τις πληροφορίες του τμήματος αυτού με βάση τις ακόλουθες διακρίσεις: πριν από την προβλεπόμενη χρήση έναντι μετά την προβλεπόμενη χρήση (για να υποδείξετε, όταν είναι εφικτό, το πότε μια ουσία καθίσταται επικίνδυνο απόβλητο), η συγκεκριμένη ουσία/μείγμα έναντι τυχόν μολυσμένης συσκευασίας (μπορούν να εφαρμόζονται διαφορετικοί κωδικοί αποβλήτων). Θεωρείται σκόπιμο να προσδιορίζονται, όταν είναι εφικτό, οι σχετικοί κωδικοί του καταλόγου αποβλήτων (LoW) και να παρέχονται συγκεκριμένες, πρακτικές συμβουλές (και όχι να αναφέρεται απλώς η τήρηση των τοπικών κανονισμών).

54 ΔΔΑ 13 Παράδειγμα τμήματος 13 των δελτίων δεδομένων ασφαλείας

55 Τμήμα 14 ΔΔΑ Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Στο τμήμα 14 παρέχονται πληροφορίες σχετικά με: Την ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος σε περίπτωση οδικής, σιδηροδρομικής, διά θαλάσσης, διά εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή εναέριας μεταφοράς (αριθμός ΟΗΕ και τα σχετικά στοιχεία), Πρόσθετες πληροφορίες, ανάλογα με την περίπτωση, όπως κωδικοί περιορισμών για τη διέλευση σήραγγας ή αναφορά περί θαλάσσιου ρύπου, Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη [ενδέχεται να παραπέμπουν στο τμήμα 8 (Έλεγχοι έκθεσης/ατομική προστασία του ΔΔΑ)], Πληροφορίες σχετικά με τη χύδην μεταφορά διά θαλάσσης ή εσωτερικής ναυσιπλοΐας, σε περίπτωση που τα φορτία προορίζονται να μεταφερθούν χύδην σύμφωνα με τις ακόλουθες πράξεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO): παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και του κώδικα IBC. Στο τμήμα αυτό παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση μεταφοράς για καθεμία από τις πρότυπες ρυθμίσεις των Ηνωμένων Εθνών που διέπουν τις μεταφορές στην Ευρώπη.

56 ΔΔΑ 14 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες συμφωνούν με αυτές της ταξινόμησης και της σύνθεσης που παρατίθενται στα τμήματα 2 και 3. ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ Η παροχή πληροφοριών σε όλα τα υποτμήματα διασφαλίζει ότι οι πελάτες σας έχουν στη διάθεσή τους τις σχετικές πληροφορίες μεταφοράς χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται ξανά σε εσάς. Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες ή σχετικές πληροφορίες, αυτό πρέπει να αναφέρεται.

57 Παράδειγμα τμήματος 14 των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ΔΔΑ 14

58 Τμήμα 15 ΔΔΑ Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Στο τμήμα 15 παρέχονται πληροφορίες σχετικά με: Την ισχύουσα για το χημικό προϊόν σχετική με την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον νομοθεσία, η οποία δεν αναφέρεται ήδη σε άλλο τμήμα του ΔΔΑ, Το εάν έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας (ΑΧΑ). Στη σχετική νομοθεσία ενδέχεται να περιλαμβάνονται στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα για το χημικό προϊόν σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο, σε περίπτωση που το προϊόν διατίθεται στην αγορά, καθώς και ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις, όπως οι πράξεις για τους νέους εργαζομένους και τις έγκυες εργαζόμενες, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα βιοκτόνα, το πλαίσιο για τα ύδατα, κ.λπ. Σε περίπτωση που έχει διεξαχθεί ΑΧΑ για επικίνδυνες ουσίες που καταχωρίζονται σε ποσότητες 10 τόνων ή περισσότερο ετησίως, ο καταχωρίζων πρέπει, στο πλαίσιο της αξιολόγησής τους, να εκπονεί σενάρια έκθεσης. Σε περίπτωση που μια ουσία υπόκειται σε περιορισμούς ή σε αδειοδότηση, πρέπει να αναφέρεται στο τμήμα αυτό.

59 ΔΔΑ 15 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ Συναφής εθνική νομοθεσία Ελέγχετε το εάν αναφέρεται η συναφής εθνική νομοθεσία της χώρας σας και εάν αυτή συνάδει με τη σύνθεση και την ταξινόμηση της ουσίας/μείγματος. Αδειοδότηση και περιορισμός Όσον αφορά τη χρήση αδειοδοτημένων ουσιών ισχύουν ειδικές υποχρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ερώτηση και απάντηση 151. ( qas-support/qas) Σε περίπτωση που ισχύει κάποιος περιορισμός, πρέπει να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς αυτόν. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Όσον αφορά καταχωρισθείσες ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητα 10 τόνων ή περισσότερο ετησίως ανά καταχωρίζοντα, πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση χημικής ασφάλειας (ΑΧΑ). Εάν στο τμήμα 1 (για ουσία υπό καθαρή μορφή) ή στο τμήμα 3 (για ουσία σε μείγμα) υπάρχει αριθμός καταχώρισης, αυτό σημαίνει ότι η ουσία έχει καταχωριστεί. Σε περίπτωση που έχει διενεργηθεί ΑΧΑ για επικίνδυνη ουσία, στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας της ουσίας θα πρέπει να επισυνάπτονται τα σχετικά σενάρια έκθεσης. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει επίσης να αποτελούν μέρος των πληροφοριών που παρέχονται για κάθε μείγμα που περιέχει την ουσία. Όσον αφορά μείγμα που περιέχει τέτοια ουσία, ο προμηθευτής μπορεί να επιλέξει να ενσωματώσει τις πληροφορίες στο κυρίως κείμενο του ΔΔΑ, να προσαρτήσει πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του μείγματος (SUMI) ή να επισυνάψει τα σχετικά σενάρια έκθεσης. Ακόμη και εάν στο ΔΔΑ ή σε ενοποιημένο παράρτημα έχουν ενσωματωθεί μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που προβλέπονται από σενάριο έκθεσης, εξακολουθείτε να υποχρεούστε να εκπληρώνετε τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο τμήμα «Σενάριο έκθεσης», προκειμένου να ελέγχετε το εάν καλύπτεται η χρήση του μείγματος. Στο τμήμα 15.2 αναφέρεται το εάν έχει εκπονηθεί έκθεση χημικής ασφάλειας για την ουσία υπό καθαρή μορφή ή σε μείγμα. Εάν το ΔΔΑ αφορά ουσία, θα πρέπει να επισυνάπτονται σε αυτό σενάρια έκθεσης.

60 ΔΔΑ 15 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ Συναφής εθνική νομοθεσία Οι προμηθευτές οφείλουν να ελέγχουν τη συναφή εθνική νομοθεσία των κρατών μελών στην αγορά των οποίων σκοπεύουν να διαθέσουν την ουσία. Αδειοδότηση και περιορισμός Οι προμηθευτές οφείλουν να αναφέρουν το εάν έχουν λάβει άδεια ή εάν ισχύει περιορισμός. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Συνιστάται οι τυποποιητές που ενοποιούν ή ενσωματώνουν στις πληροφορίες τους για το μείγμα στοιχεία σχετικά με μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που προέρχονται από σενάρια έκθεσης στις συστατικές ουσίες του μείγματος, να υποδεικνύουν το είδος των εν λόγω πληροφοριών ώστε να βοηθούν τους πελάτες τους.

61 Παράδειγμα τμήματος 15 των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ΔΔΑ 15

62 Τμήμα 16 ΔΔΑ Άλλες πληροφορίες ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Συναφείς πληροφορίες που δεν συμπεριλήφθηκαν στα προηγούμενα τμήματα παρέχονται στο τμήμα 16. Σε αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνονται: Αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του ΔΔΑ. Για τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τις αλλαγές, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας, Υπόμνημα για τις τυχόν χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες ή ακρωνύμια, Βασικές βιβλιογραφικές παραπομπές και πηγές δεδομένων, Για τα μείγματα, η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης, Σχετικές φράσεις κινδύνου, δηλώσεις επικινδυνότητας, φράσεις ασφαλείας και/ή δηλώσεις προφύλαξης (αριθμός και πλήρες κείμενο), Συμβουλές εκπαίδευσης, για όσους χειρίζονται το χημικό προϊόν, Ευρετήριο ή πίνακας περιεχομένων των τυχόν συνημμένων σεναρίων έκθεσης. Σε πολλά ΔΔΑ περιλαμβάνεται δήλωση αποποίησης ευθύνης ή ανακοίνωση για τους αναγνώστες. Οι εν λόγω δηλώσεις δεν απαλλάσσουν τον προμηθευτή από τις νομικές υποχρεώσεις του να παρέχει ακριβείς και πρόσφορες πληροφορίες.

63 ΔΔΑ 16 Στην πράξη, στο τμήμα αυτό θα παρέχονται αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους πληροφορίες. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα του πώς μπορεί να μοιάζει το τμήμα 16: Παράδειγμα 1 ( Παράδειγμα 2 (

64 Παράδειγμα τμήματος 16 των δελτίων δεδομένων ασφαλείας

65 Σενάρια έκθεσης (ΣΕ)

66 Σενάρια έκθεσης (ΣΕ) Εισαγωγή ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Σε περίπτωση που μια επικίνδυνη ουσία καταχωρίζεται για ποσότητα άνω των 10 τόνων ετησίως ανά καταχωρίζοντα, πρέπει να παρέχεται εκτεταμένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας, με συνημμένα σενάρια έκθεσης. Στο σενάριο έκθεσης περιγράφεται ο τρόπος ελέγχου της έκθεσης των ανθρώπων και του περιβάλλοντος στην ουσία ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση της. Το σενάριο έκθεσης αφορά προσδιοριζόμενη χρήση, ή σύνολο παρόμοιων προσδιοριζόμενων χρήσεων, όπως η τυποποίηση, η μεταποίηση ή η παραγωγή αντικειμένου. Στο σενάριο έκθεσης περιγράφονται οι συνθήκες χειρισμού και τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που διασφαλίζουν την ασφαλή χρήση της ουσίας για τη συγκεκριμένη χρήση. Στα σενάρια έκθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνεται σειρά «συμβαλλόντων σεναρίων». Στο συμβάλλον σενάριο περιγράφεται κάθε δραστηριότητα που συμβάλλει στην προσδιοριζόμενη χρήση (π.χ. ανάμειξη, μεταφορά από μεγάλους σε μικρούς περιέκτες, εφαρμογή ουσίας μέσω ψεκασμού, κ.λπ.). Σε κάθε σενάριο έκθεσης αντιστοιχεί ένα ή περισσότερα συμβάλλοντα σενάρια, στα οποία αναφέρονται οι συνθήκες που καθορίζουν την έκλυση της ουσίας στο περιβάλλον. Ανάλογα με την προσδιοριζόμενη χρήση, οι εκλύσεις προέρχονται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή από ευρέως διαδεδομένες χρήσεις, όπως οι επαγγελματικές ή οι χρήσεις των καταναλωτών. Ένα ή περισσότερα συμβάλλοντα σενάρια αφορούν την έκθεση του ανθρώπου. Ανάλογα με την προσδιοριζόμενη χρήση, αφορούν την έκθεση των εργαζομένων ή των καταναλωτών κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης εργασίας ή δραστηριότητας.

67 ΣΕ Εισαγωγή Μορφότυπος του σεναρίου έκθεσης Σε αντίθεση με τον μορφότυπο του κυρίως κειμένου του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, στον κανονισμό REACH δεν καθορίζεται ο μορφότυπος του σεναρίου έκθεσης. Αυτό σημαίνει ότι ο προμηθευτής μπορεί να παρουσιάζει τις πληροφορίες με διάφορους τρόπους. Ενώ κάτι τέτοιο παρέχει ευελιξία στους προμηθευτές, οι αποδέκτες λαμβάνουν τις πληροφορίες σε διαφορετικούς μορφότυπους, γεγονός που τους δυσκολεύει στο να αναγνωρίζουν τις πληροφορίες που τους αφορούν. Ο ECHA και τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν καταβάλει προσπάθειες να εναρμονίσουν τη διάταξη και τις χρησιμοποιούμενες φράσεις και συνιστούν τη χρήση ενός μορφότυπου σεναρίων έκθεσης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα τμήματα: Τμήμα τίτλου, Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση, Εκτίμηση της έκθεσης, Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες ώστε να αξιολογούν εάν η χρήση τους εμπίπτει εντός των ορίων που θέτει το σενάριο έκθεσης. ουσίες που αποτελούν συστατικά του μείγματος σε παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Οι τυποποιητές έχουν στη διάθεσή τους μια μέθοδο για τον προσδιορισμό των συναφών μέτρων διαχείρισης του κινδύνου που καλούνται να κοινοποιήσουν [μέθοδος προσδιορισμού του κύριου συστατικού (LCID)]. Ορισμένες οργανώσεις του κλάδου καταρτίζουν, βάσει κοινού μορφοτύπου, πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση των μειγμάτων, τις λεγόμενες SUMI, οι οποίες αφορούν τους πιο διαδεδομένους τύπους προϊόντων. Οι τυποποιητές μπορούν να επιλέγουν τις κατάλληλες πληροφορίες SUMI για τα προϊόντα και τις χρήσεις τους και να τις συμπεριλαμβάνουν σε παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα LCID και SUMI, ανατρέξτε στο τμήμα του δικτυακού τόπου του ECHA για τους μεταγενέστερους χρήστες ( reach/downstream-users/communication-in-the-supply-chain/ safety-data-sheets). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κάθε τμήμα παρέχονται στα τέσσερα τμήματα του παρόντος οδηγού που ακολουθούν. Υποδείγματα σεναρίων έκθεσης, σύντομη περιγραφή και παραδείγματα του περιεχομένου κάθε τμήματος παρέχονται εδώ ΣΕ για βιομηχανικούς εργάτες ( europa.eu /documents/10162/ /annotated_es_ template_industrial_en.pdf), ΣΕ για επαγγελματίες ( echa.europa.eu /documents/10162/ /annotated_es_ template_professional_en.pdf) ΣΕ για καταναλωτές ( echa.europa.eu /documents/10162/ / annotated_es_ template_consumer_en.pdf). Πρακτικά παραδείγματα σεναρίων έκθεσης διατίθενται επίσης στον δικτυακό τόπο του ECHA. Τα σενάρια έκθεσης αφορούν τις ουσίες, πολλές εκ των οποίων προορίζονται να τυποποιηθούν τελικώς σε μείγματα. Όσον αφορά τα επικίνδυνα μείγματα, οι τυποποιητές θα πρέπει να κοινοποιούν στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας για το μείγμα τις σχετικές πληροφορίες που προέρχονται από τα σενάρια έκθεσης για τις ουσίες που αποτελούν συστατικά του μείγματος. Οι τυποποιητές μπορούν: Να παρέχουν συγκεντρωτικές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του μείγματος σε παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, ή Να ενσωματώνουν τις συγκεντρωτικές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του μείγματος στο κυρίως κείμενο του δελτίου δεδομένων ασφαλείας και, ιδίως, στο τμήμα 8, ή Να επισυνάπτουν τα συναφή σενάρια έκθεσης για τις

68 ΣΕ Εισαγωγή ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ Τι πρέπει να κάνετε όταν λάβετε ένα εκτεταμένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας; Εάν λάβετε εκτεταμένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν συνημμένα σενάρια έκθεσης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε το σενάριο/α έκθεσης που περιγράφει την προσδιοριζόμενη χρήση/-εις της επιχείρησής σας και των πελατών σας. Ενδέχεται να παρέχεται πίνακας περιεχομένων με σύντομους τίτλους. Οι εν λόγω σύντομοι τίτλοι, μαζί με τον αριθμό ΣΕ, αποσκοπούν να σας βοηθήσουν να περιηγηθείτε στο παράρτημα και να εντοπίσετε τυχόν συναφή ΣΕ, σε περίπτωση που έχουν επισυναφθεί περισσότερα του ενός. Παράδειγμα του πίνακα περιεχομένων διατίθεται εδώ ( / documents/10162/ /es_table_of_contents_en.pdf). Αφού εντοπίσετε συναφές σενάριο έκθεσης, πρέπει να ελέγχετε εάν η προσδιοριζόμενη χρήση και οι συνθήκες χρήσης συμφωνούν με αυτά που ισχύουν στην πράξη, π.χ. τις συνθήκες στις εγκαταστάσεις σας ή τον τρόπο χρήσης των προϊόντων σας από τους πελάτες σας. Εάν είστε τυποποιητής ή επαγγελματίας επανασυσκευασίας, πρέπει επίσης να λαμβάνετε υπόψη την προβλέψιμη χρήση από τους πελάτες σας. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες ( echa.europa.eu/documents/10162/ /es_receiving_ whattodo_en.pdf). Για συμβουλές σχετικά με τον τρόπο διενέργειας του εν λόγω ελέγχου, ανατρέξτε στα τμήματα ΣΕ 1 και 2 του παρόντος οδηγού. Διάγραμμα ροής εργασιών στο οποίο απεικονίζεται το τι πρέπει να κάνετε όταν λαμβάνετε σενάρια έκθεσης από τους προμηθευτές σας διατίθεται εδώ ( documents/10162/ /es_receiving_flowchart_en.pdf). Οι υποχρεώσεις παρουσιάζονται συνοπτικά στην Ερώτηση και απάντηση 149 ( της προσέγγισης της κλιμακοποίησης, ή 2. Οι χρήσεις/συνθήκες χρήσης σας δεν καλύπτονται από το σενάριο έκθεσης. Εάν η χρήση σας καλύπτεται, τεκμηριώστε τα πορίσματά σας, ενώ σε περίπτωση που δεν καλύπτεται, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το τι πρέπει να πράξετε εδώ ( /documents/10162/ / es_usenotcovered_whattodo_en.pdf) και στην Ερώτηση και απάντηση 150 ( qas). Όταν λαμβάνετε ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας, ελέγχετε εάν παρέχεται ο αριθμός καταχώρισης στο τμήμα 1.1 (για τις ουσίες) ή στο τμήμα 3.2 (για τα μείγματα). Εάν παρέχεται, έχετε στη διάθεσή σας 12 μήνες για να διαμορφώσετε τις συνθήκες χρήσης που περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε από τα σενάρια έκθεσης που λάβατε για τη χρήση της ουσίας σας ή να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα. Γα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να πράξετε, ανατρέξτε στο τμήμα «μια ποιο κοντινή ματιά». Σε περίπτωση που έπρεπε αλλά δεν έχετε λάβει τα σενάρια έκθεσης που αναμένετε, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις πιθανές αιτίες στην Ερώτηση και απάντηση 476 ( echa.europa.eu/support/qas-support/qas). Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει τα σενάρια έκθεσης που αναμένετε, επικοινωνήστε άμεσα με τον προμηθευτή σας. Όταν πρόκειται για ΔΔΑ επικίνδυνου μείγματος, πρέπει πρώτα να εντοπίζετε τυχόν προσαρτημένες, ενσωματωμένες ή συνημμένες πληροφορίες σεναρίου έκθεσης. Συνιστάται να αναζητάτε τις εν λόγω πληροφορίες στο τμήμα 1.2 του ΔΔΑ ή σε τυχόν συνημμένα μετά το τμήμα 16. Παρότι ορισμένες φορές η χρήση σας περιγράφεται σε σενάριο έκθεσης, υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τις συνθήκες χρήσης. Οι διαφορές αυτές μπορεί να αφορούν τη συγκέντρωση της ουσίας, τη διάρκεια της έκθεσης, την ποιότητα της χρησιμοποιούμενης ουσίας, κ.λπ. Ίσως μπορείτε να καταδείξετε ότι οι πραγματικές συνθήκες εξακολουθούν να εμπίπτουν στα όρια του σεναρίου έκθεσης που λάβατε υιοθετώντας την προσέγγιση που αποκαλείται «κλιμακοποίηση». Η εν λόγω προσέγγιση περιγράφεται στο τμήμα 4 του ΣΕ. Από το αποτέλεσμα του ελέγχου που κάνετε μπορούν να συναχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 1. Οι χρήσεις/συνθήκες χρήσης σας καλύπτονται από τις συνθήκες του σεναρίου έκθεσης, πιθανώς με την εφαρμογή

69 ΣΕ Εισαγωγή ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ Οι παρασκευαστές και εισαγωγείς ουσιών που εκπονούν αξιολόγηση χημικής ασφάλειας (ΑΧΑ) και παρέχουν σενάρια έκθεσης (ΣΕ) στο πλαίσιο της επικοινωνίας, ή οι μεταγενέστεροι χρήστες που εκπονούν τη δική τους αξιολόγηση χημικής ασφάλειας και τα σχετικά ΣΕ θα πρέπει: Να χρησιμοποιούν τα παρεχόμενα εναρμονισμένα υποδείγματα, Να εκπονούν ΣΕ που είναι αντιπροσωπευτικά των πραγματικών συνθηκών χρήσης και όχι ΣΕ με μη ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης. Το να βασίζουν την αξιολόγησή τους στις συνθήκες χρήσης που περιγράφονται από τους διάφορους κλάδους στους χάρτες χρήσεων διασφαλίζει ότι τα ΣΕ παραμένουν ρεαλιστικά, Να είναι σαφείς κατά τον προσδιορισμό των χρήσεων και την περιγραφή των συνθηκών χρήσης (και να χρησιμοποιούν τυποποιημένες εκφράσεις). Το πρότυπο ESCom (λογισμικό κοινοποίησης σεναρίων έκθεσης) για την ανταλλαγή δεδομένων σεναρίων έκθεσης μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων έχει αναπτυχθεί για να σας βοηθήσει. Να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρέχονται από τους μεταγενέστερους χρήστες στους χάρτες χρήσεων των οργανισμών του κλάδου, Να παρέχουν αναλυτικές οδηγίες κλιμακοποίησης κατά περίπτωση, [οι εν λόγω οδηγίες περιγράφονται στην Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες ( europa.eu/documents/10162/13634/du_el.pdf) και στα υποδείγματα ΣΕ]. Όταν λαμβάνετε ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας, ελέγχετε εάν παρέχεται ο αριθμός καταχώρισης στο τμήμα 1.1 (για τις ουσίες) ή στο τμήμα 3.2 (για τα μείγματα). Εάν παρέχεται, έχετε στη διάθεσή σας 12 μήνες για να διαμορφώσετε τις συνθήκες χρήσης που περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε από τα σενάρια έκθεσης που λάβατε για τη χρήση της ουσίας σας ή να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα. Γα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να πράξετε, ανατρέξτε στο τμήμα «μια ποιο κοντινή ματιά». Σε περίπτωση που έπρεπε αλλά δεν έχετε λάβει τα σενάρια έκθεσης που αναμένετε, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις πιθανές αιτίες στην Ερώτηση και απάντηση 476. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει τα σενάρια έκθεσης που αναμένετε, επικοινωνήστε άμεσα με τον προμηθευτή σας. Όταν πρόκειται για ΔΔΑ επικίνδυνου μείγματος, πρέπει πρώτα να εντοπίζετε τυχόν προσαρτημένες, ενσωματωμένες ή συνημμένες πληροφορίες σεναρίου έκθεσης. Συνιστάται να αναζητάτε τις εν λόγω πληροφορίες στο τμήμα 1.2 του ΔΔΑ ή σε τυχόν συνημμένα μετά το τμήμα 16. Οι τυποποιητές μειγμάτων που παρέχουν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση στους πελάτες τους θα πρέπει: Να προσδιορίζουν τον καλύτερο τρόπο διαβίβασης τυχόν πληροφοριών σεναρίων έκθεσης σχετικά με τις συστατικές ουσίες τους (προσάρτηση, ενσωμάτωση ή επισύναψη των πληροφοριών). Να διαβιβάζουν τις εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις ίδιες τυποποιημένες φράσεις. Να ελέγχουν εάν οι κλάδοι στους οποίους προμηθεύουν μείγματα διαθέτουν SUMI και τα χρησιμοποιούν, ανάλογα με την περίπτωση.

70 Τμήμα 1 του ΣΕ Τμήμα τίτλου ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Στο τμήμα τίτλου του σεναρίου έκθεσης περιλαμβάνονται συνήθως τα εξής: Οι χρήσεις που καλύπτονται από το σενάριο έκθεσης: Οι πληροφορίες στον τίτλο του ΣΕ παρέχουν μια συνοπτική περιγραφή του πεδίου εφαρμογής του σεναρίου έκθεσης. Ενδέχεται να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το στάδιο του κύκλου ζωής (π.χ. χρήση στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διαδεδομένη χρήση από επαγγελματίες εργαζόμενους) και πληροφορίες για την αγορά (π.χ. χρήση σε βαφές, χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών). Ο σύντομος τίτλος ( ενδέχεται να περιλαμβάνει και πρόσθετα στοιχεία, για παράδειγμα, σχετικά με την τεχνική επεξεργασία και το επίπεδο του περιορισμού. Κατάλογος εργασιών/δραστηριοτήτων οι οποίες καλύπτονται από τα συμβάλλοντα σενάρια που περιλαμβάνονται στο σενάριο έκθεσης: Στις εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνεται η ονομασία του συμβάλλοντος σεναρίου και οι αντιστοιχισθείσες περιγραφικές παράμετροι χρήσης. Ανάλογα με την περίπτωση, η ονομασία προβλέπεται να περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και όχι απλώς παράφραση της ονομασίας της περιγραφικής παραμέτρου χρήσης. Ο αριθμός αναφοράς του σεναρίου έκθεσης, τον οποίο εκχωρεί ο προμηθευτής. Στις πληροφορίες του τμήματος του τίτλου περιλαμβάνονται συνήθως περιγραφικές παράμετροι χρήσης που αποσκοπούν να περιγράψουν τις χρήσεις με άκρως τυποποιημένο τρόπο. Σε αυτές περιλαμβάνονται: Το στάδιο του κύκλου ζωής, όπως τυποποίηση ή επανασυσκευασία, χρήση στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διαδεδομένη χρήση από επαγγελματίες εργαζόμενους, Τομέας της αγοράς, όπως κατηγορία προϊόντος (PC), τομέας χρήσης (SU) ή κατηγορία αντικειμένου (AC), Τύπος εφαρμογής ή διαδικασίας: Κατηγορία διαδικασίας (PROC), Ο τύπος έκλυσης στο περιβάλλον: Κατηγορία έκλυσης στο περιβάλλον (ERC) Ο τρόπος περιγραφής των χρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του τυποποιημένου συστήματος περιγραφής χρήσεων, περιλαμβάνεται στην Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, κεφάλαιο R.12

71 ΣΕ 1 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ Θα πρέπει να συγκρίνετε τη χρήση σας με τις πληροφορίες του τμήματος του τίτλου, εξετάζοντας πτυχές όπως: Προσδιορίζονται όλες οι χρήσεις σας στο τμήμα του τίτλου ενός ή περισσότερων σεναρίων έκθεσης; Καλύπτει το σενάριο/-α έκθεσης όλες τις εργασίες ή τις διαδικασίες που αφορούν τις χρήσεις; Παραδείγματα το τρόπου ελέγχου του τίτλου του ΣΕ παρατίθενται στο Τμήμα 1 του ΣΕ Παραδείγματα περιπτώσεων ( europa.eu/documents/10162/ /es_section1_check_ example_en.pdf). ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ Εάν είστε καταχωρίζων, φροντίζετε ο τίτλος του σεναρίου έκθεσής σας να είναι ίδιος με την ονομασία της χρήσης στην έκθεση χημικής ασφάλειας και στον φάκελο IUCLID, και να συμφωνεί με τις προσδιοριζόμενες χρήσεις σας στο τμήμα 1.2 του ΔΔΑ. Συνιστάται να διενεργείτε την αξιολόγησή σας με βάση χάρτες χρήσεων προκειμένου να διασφαλίζετε ότι οι ονομασίες των ΣΕ είναι χρήσιμες και τυποποιημένες. Συνιστάται να συμπεριλαμβάνετε παραπομπή στις κατάλληλες SWED/SUMI, εφόσον αυτές βασίζονται σε χάρτες χρήσεων.

72 ΣΕ 1 Παράδειγμα τμήματος 1 των σεναρίων έκθεσης

73 Τμήμα 2 του ΣΕ Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Το τμήμα αυτό αποτελεί τον πυρήνα του ΣΕ. Σε αυτό παρουσιάζονται οι συνιστώμενες συνθήκες χειρισμού και τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου (ΜΔΚ) για κάθε συμβάλλον σενάριο. Τα εν λόγω στοιχεία καθορίζουν τις «συνθήκες χρήσης» της ουσίας που έχουν αξιολογηθεί ως ασφαλείς. Οι συνθήκες χειρισμού είναι ένα σύνολο πληροφοριών σχετικά με τη χρήση μιας ουσίας. Περιγράφουν τα είδη των δραστηριοτήτων που καλύπτει το σενάριο έκθεσης: σε ποια ποσότητα, πόσο συχνά και για πόσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται μια ουσία και σε ποιους τύπους διεργασιών, σε ποιες θερμοκρασίες, κ.λπ. Οι παράμετροι που επηρεάζουν το επίπεδο έκθεσης περιλαμβάνονται στο σενάριο έκθεσης που λαμβάνετε. Ως μέτρο διαχείρισης κινδύνου (ΜΔΚ) νοείται μια δραστηριότητα ή συσκευή που μειώνει ή αποτρέπει την έκθεση των ανθρώπων και του περιβάλλοντος σε μια ουσία κατά τη χρήση της. Τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που εφαρμόζονται στο πλαίσιο βιομηχανικών χρήσεων είναι ο τοπικός εξαερισμός (LEV), τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), οι αποτεφρωτές απαερίων ή η επεξεργασία (υγρών) λυμάτων επιτοπίως ή σε δημοτικές εγκαταστάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, Μέρος Δ. Εάν στο σενάριο έκθεσης περιλαμβάνονται αρκετά συμβάλλοντα σενάρια, στο τμήμα 2 θα περιλαμβάνονται οι συνθήκες χειρισμού και τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που σχετίζονται με κάθε συμβάλλον σενάριο. Συνήθως, ένα σενάριο έκθεσης περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα συμβάλλον σενάριο που σχετίζεται με εκλύσεις στο περιβάλλον και πολλαπλά συμβάλλοντα σενάρια σχετικά με την έκθεση των εργαζομένων ή των καταναλωτών. Παράδειγμα σεναρίου έκθεσης διατίθεται εδώ ( documents/10162/ /es_all_sections_en.pdf).

74 ΣΕ 2 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ Τρόπος ελέγχου των συνθηκών χειρισμού και των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου Πρέπει να βεβαιώνεστε ότι οι συνθήκες χρήσης στις εγκαταστάσεις σας και/ή οι προβλέψιμες συνθήκες χρήσης των προϊόντων σας από τους πελάτες σας συμφωνούν με τις πληροφορίες που παρέχονται στο σενάριο έκθεσης του προμηθευτή. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα σημεία προς εξέταση και σύνδεσμοι προς μερικά παραδείγματα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τμήμα 2 του ΣΕ (Περιβάλλον) Εμπίπτει η ημερήσια και η ετήσια ποσότητα της χρησιμοποιούμενης ουσίας στα ποσοτικά όρια που προβλέπει το ΣΕ; Συνάδουν τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου (ΜΔΚ) που υποδεικνύονται στο σενάριο έκθεσης με τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες (όπως διεργασίες επεξεργασίας λυμάτων, φίλτρα, συστήματα επεξεργασίας για τη μείωση εκπομπών απαερίων); Είναι τα εφαρμοζόμενα ΜΔΚ ισοδύναμης ή ανώτερης αποτελεσματικότητας σε σχέση με τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που υποδεικνύονται στα σενάρια έκθεσης; section2_environment_check_example_en.pdf ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Τμήμα 2 του ΣΕ (Εργαζόμενος) Αντιστοιχούν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (όπως η συγκέντρωση της ουσίας σε μείγμα, το ιξώδες, κ.λπ.) στα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο ΣΕ; Τηρούνται οι συνθήκες γενικού αερισμού (μέγεθος χώρου, εσωτερικός/εξωτερικός χώρος); Είναι οι συνθήκες που ελέγχουν την έκλυση της ουσίας (όπως τα συστήματα μεταφοράς, ο περιορισμός, η θερμοκρασία, η μέθοδος εφαρμογής) σύμφωνες με τις συνθήκες που καθορίζονται στο ΣΕ; Είναι τα χρησιμοποιούμενα καθορισμένα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου τόσο αποτελεσματικά όσο απαιτείται; Εφαρμόζονται τυχόν οργανωτικά μέτρα (εκπαίδευση, συντήρηση); ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Τμήμα 2 του ΣΕ (Καταναλωτής) Αντιστοιχούν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (όπως η συγκέντρωση της ουσίας σε μείγμα, το ιξώδες, κ.λπ.) στα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο ΣΕ; Αντιστοιχεί η χρησιμοποιούμενη κατά την εκάστοτε χρήση ποσότητα, η συχνότητα και η διάρκεια χρήσης σε αυτά που προβλέπονται στο ΣΕ; Αντιστοιχούν οι συνθήκες, όπως οι χώροι και οι συνθήκες εξαερισμού, στις συνθήκες που περιγράφονται στο ΣΕ; Περιλαμβάνονται στις οδηγίες για τους καταναλωτές/ετικέτα του προϊόντος συγκεκριμένα μέσα ατομικής προστασίας ή συστάσεις πρακτικών υγιεινής; Ο Πίνακας σύγκρισης χρήσεων ( documents/10162/ /es_use_comparison_table_ en.docx) μπορεί να σας βοηθήσει να συγκρίνετε το σενάριο έκθεσης που λάβατε από τον προμηθευτή σας με τις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο σας. Εάν η χρήση σας καλύπτεται, τεκμηριώστε τα πορίσματά σας, ενώ σε περίπτωση που δεν καλύπτεται, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το τι πρέπει να πράξετε εδώ (/documents/10162/ /es_usenotcovered_ whattodo_en.pdf) και στην Ερώτηση και απάντηση 150 ( echa.europa.eu/support/qas-support/qas). section2_consumers_check_example_en.pdf section2_workers_check_exampl_en.pdf

75 ΣΕ 2 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ Εάν είστε καταχωρίζων, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε εδώ συμφωνούν με τις πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεσή σας χημικής ασφάλειας και στα τμήματα 7 και 8 του ΔΔΑ. Εάν είστε τυποποιητής που παρέχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας μείγματος, τότε πρέπει να διαβιβάζετε τυχόν πληροφορίες σεναρίου έκθεσης σχετικά με τις συστατικές ουσίες σας. Συναφώς, μπορεί να σας είναι χρήσιμες οι προσεγγίσεις (LCID και SUMI) που αναπτύχθηκαν μέσω του οδικού χάρτη ΕΧΑ/ΣΕ.

76 ΣΕ 2 Παράδειγμα τμήματος 2 των σεναρίων έκθεσης

77 Τμήμα 3 του ΣΕ Εκτίμηση της έκθεσης ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Το τμήμα 3 του σεναρίου έκθεσης επιτρέπει στον καταχωρίζοντα να παρέχει πληροφορίες σχετικά με: Το εκτιμώμενο επίπεδο έκθεσης κατά την εφαρμογή του σεναρίου έκθεσης, Τον «λόγο χαρακτηρισμού του κινδύνου» (πρέπει να είναι κάτω από 1 ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι ελέγχονται δεόντως και ότι η χρήση είναι ασφαλής), Τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της έκθεσης (για παράδειγμα, το χρησιμοποιούμενο λογισμικό μοντελοποίησης, οι μετρηθείσες τιμές, κ.λπ.). Κατά κανόνα, οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται για κάθε συμβάλλον σενάριο. Τα επίπεδα έκθεσης που παρέχονται στο τμήμα 3 του σεναρίου έκθεσης προκύπτουν από εκτίμηση των καταχωριζόντων της ουσίας στο πλαίσιο της αξιολόγησης της χημικής ασφάλειας της ουσίας τους. Για την εν λόγω εκτίμηση οι καταχωρίζοντες μπορεί να χρησιμοποίησαν πραγματικά δεδομένα (π.χ. μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο εργασίας) ή λογισμικό εκτίμησης της έκθεσης. Το λογισμικό εκτίμησης της έκθεσης χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της έκθεσης των εργαζομένων, των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος σε ένα δεδομένο σύνολο συνθηκών χρήσης. Τα ECETOC TRA και EUSES (για το περιβάλλον) είναι δύο από τα πλέον χρησιμοποιούμενα προγράμματα λογισμικού για την εκτίμηση της έκθεσης. Ο λόγος χαρακτηρισμού του κινδύνου προκύπτει από τη διαίρεση μεταξύ των εκτιμήσεων έκθεσης και των αντίστοιχων ορίων (δηλαδή του DNEL για την ανθρώπινη υγεία ή του PNEC για το περιβάλλον). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα DNEL και PNEC διατίθενται στο τμήμα 8 του ΔΔΑ του παρόντος οδηγού. Η εκτίμηση της έκθεσης και ο χαρακτηρισμός του κινδύνου δεν είναι πάντοτε διαθέσιμα και, σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι απαραίτητα για τους αποδέκτες.

78 ΣΕ 3 ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ Οι πληροφορίες στο τμήμα αυτό είναι χρήσιμες εφόσον επιθυμείτε να εφαρμόσετε την προσέγγιση της κλιμακοποίησης, όπως περιγράφεται στο τμήμα 4 του ΣΕ του παρόντος οδηγού. Ενδέχεται επίσης να είναι χρήσιμες σε περίπτωση που εκπονείτε έκθεση χημικής ασφάλειας μεταγενέστερου χρήστη, όπως περιγράφεται στο τμήμα 5 της Καθοδήγησης για μεταγενέστερους χρήστες ( europa.eu/documents/10162/13634/du_el.pdf). ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΉ ΜΑΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ Εάν είστε καταχωρίζων και παρέχετε εκτιμήσεις της έκθεσης, φροντίζετε να παρέχετε στοιχεία για τις μεθόδους/εργαλεία που έχετε χρησιμοποιήσει, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσής τους. Οι εκτιμήσεις της έκθεσης ενδέχεται επίσης να είναι χρήσιμες για όσους πελάτες σας χρησιμοποιούν το σενάριο έκθεσης στο πλαίσιο της αξιολόγησης του κινδύνου στις εγκαταστάσεις τους.

79 Παράδειγμα τμήματος 3_α των σεναρίων έκθεσης ΣΕ 3

80 ΣΕ 3 Παράδειγμα τμήματος 3_β των σεναρίων έκθεσης

81 Τμήμα 4 του ΣΕ Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες ώστε να αξιολογούν εάν η χρήση τους εμπίπτει εντός των ορίων που θέτει το σενάριο έκθεσης ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΊΑ Στο τμήμα 4 περιλαμβάνονται συμβουλές προς τους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με τον τρόπο επαλήθευσης του εάν η χρήση τους καλύπτεται από το σενάριο έκθεσης, σε περίπτωση που οι συνθήκες χρήσης τους δεν αντιστοιχούν απολύτως στο ΣΕ του προμηθευτή. Μία από τις μεθόδους επαλήθευσης είναι γνωστή ως «κλιμακοποίηση». Στις πληροφορίες που παρέχει ο προμηθευτής θα πρέπει να περιλαμβάνονται: Η μέθοδος κλιμακοποίησης: για παράδειγμα, μαθηματικός τύπος, σύνδεσμος σε δικτυακό τόπο στον οποίο διατίθεται εργαλείο κλιμακοποίησης, ή παραπομπή στο εργαλείο εκτίμησης της έκθεσης που χρησιμοποίησε ο προμηθευτής για την αξιολόγηση, Παράμετροι που μπορούν να κλιμακοποιηθούν: πρόκειται για παραμέτρους χειρισμού της ουσίας που μπορούν να κλιμακοποιηθούν, Όρια της κλιμακοποίησης: είναιι ο βαθμός στον οποίο μπορεί να μεταβληθούν οι παράμετροι. Η κλιμακοποίηση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εάν ο προμηθευτής έχει χρησιμοποιήσει εργαλείο μοντελοποίησης για να εκτιμήσει την έκθεση των ανθρώπων και του περιβάλλοντος (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο τμήμα 3 του ΣΕ). Το εργαλείο κλιμακοποίησης που παρέχει ο προμηθευτής είναι ένα λογισμικό συνήθως απλοποιημένο και φιλικό προς τον χρήστη, το οποίο βασίζεται στο εργαλείο εκτίμησης της έκθεσης που χρησιμοποίησε ο προμηθευτής για την αξιολόγηση.

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Αριθ. Αναφ.: ECHA-2010-FS-01-EL Ηµεροµηνία: 09/06/2010 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων (ECHA) εκδίδει σειρά ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη δελτίων δεδομένων ασφαλείας

Σύνταξη δελτίων δεδομένων ασφαλείας Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η Σύνταξη δελτίων δεδομένων Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να εξηγήσει με απλούς όρους τις βασικές αρχές και υποχρεώσεις σχετικά με τη σύνταξη και την παροχή των

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92582 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Standard BOD5 10 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

REACH-EN-FORCE-2 Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.

REACH-EN-FORCE-2 Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. REACH-EN-FORCE-2 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Το δεύτερο συντονισμένο έργο του Φόρουμ για την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού REACH & εφαρμογή ορισμένων από τις απαιτήσεις του καν. CLP

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός 8: Υποβολή των τροποποιημένων στοιχείων των νομικών προσώπων

Πρακτικός οδηγός 8: Υποβολή των τροποποιημένων στοιχείων των νομικών προσώπων Πρακτικός οδηγός 8: Υποβολή των τροποποιημένων στοιχείων των νομικών προσώπων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό REACH και συμβουλές σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εισαγωγή στον Κανονισμό 1272/2008 ( CLP ) Βασικές αρχές, ρόλοι και υποχρεώσεις Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ CLP C Classification ταξινόμηση L labeling

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740655 Εμπορική ονομασία NucleoTrap mrna Mini (12) 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP

Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας των χημικών ουσιών, ανατρέξτε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 31.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 133/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαΐου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 985044 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Hardness Ca/Mg 20 x 1 x 1 x 20x 100 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7

Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7 Ιούνιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων. Λευκωσία, 19 Μαΐου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλα τα Μέλη Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 30085/220/09 Εμπορική ονομασία Ruschei MN 85/220, 350-60 mm Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας βάσει των Κανονισμών REACH, CLP και 453/2010. Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας βάσει των Κανονισμών REACH, CLP και 453/2010. Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας βάσει των Κανονισμών REACH, CLP και 453/2010 Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός 2 Νομοθετικό Πλαίσιο για τα ΔΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH 1907/2006: Το ΔΔΑ το οποίο είναι μέσο επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/309 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 791442; 505534;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης ECHA και SEVESO III Δ. Χατζηαντωνίου Γ.Χ.Κ. - Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 713715.010 Εμπορική ονομασία NUCLEODUR C8 Gravity, 1.8 µm, 10 g,rs PM Αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1001387;1001391;506254;1001388;506259;150537

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγενέστεροι χρήστες

Μεταγενέστεροι χρήστες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Μεταγενέστεροι χρήστες Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να εξηγήσει με απλούς όρους τις υποχρεώσεις που οφείλουν να εκπληρώνουν οι μεταγενέστεροι χρήστες προκειμένου να συμμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 815510.1 Εμπορική ονομασία FilterCEL, 1 kg 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.02.2011 Έκδοση 1.1 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός καταχώρισης REACH Το προϊόν αυτό είναι ένα παρασκεύασμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία έκδοσης: 25.05.2011 Έκδοση 1.0 ΤΜΗΜΑ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός καταχώρισης REACH Το προϊόν αυτό είναι ένα παρασκεύασμα.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92568 Εμπορική ονομασία NANOCONTROL Standard Nitrite Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Προϊόντα που προορίζονται για το ευρύ κοινό (καθαριστικά, προϊόντα συντήρησης και περιποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 950043;950044;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 20.02.2012 Έκδοση 2.3 ΤΜΗΜΑ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός καταχώρισης REACH Το προϊόν αυτό είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1006326; 1024977

Διαβάστε περισσότερα

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Πληροφόρηση κινδύνου των χημικών προϊόντων Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Eυρύ κοινό ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (καθαριστικά, προϊόντα συντήρησης και περιποίησης αυτοκινήτου, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.11.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία έκδοσης: 23.03.2012 Έκδοση 1.0 ΤΜΗΜΑ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός καταχώρισης REACH Το προϊόν αυτό είναι ένα παρασκεύασμα.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 730980 Εμπορική ονομασία Chromab. QuEChERS Mix III (0.7 g) 50 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια συγκέντρωσης ουσιών Eλένη Φούφα Δ/νση περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ -CLP Ποιος έχει την υποχρέωση κοινοποίησης ουσιών Ποιες ουσίες πρέπει να κοινοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 918937 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Reagent sample prep.b.precipitation 1

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι.

Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι. Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι. Παστέρ ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Σπύρος Δοντάς, Δρ. Χημικός Εργαστήριο Βιοχημείας - Τοξικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Δεν διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ Ελένη Φούφα Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ενημερωτική Ημερίδα για την καταληκτική ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7 Σελίδα : 1 / 6 ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα : MCDh 3 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail: mail:elhelpdesk@ath.forthnet.gr Ημερίδα REACH,Πάτρα 05.12.2007 1 REACH γενικά Registration Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας

Καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η Καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας Έκδοση 3.1 Νοέμβριος 2015 2 Καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας Έκδοση 3.1 Νοέμβριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση νέων πτυχιούχων χημικών για τους κανονισμούς REACH, CLP και απορρυπαντικών

Εκπαίδευση νέων πτυχιούχων χημικών για τους κανονισμούς REACH, CLP και απορρυπαντικών Εκπαίδευση νέων πτυχιούχων χημικών για τους κανονισμούς REACH, CLP και απορρυπαντικών Γενικό Χημείο του Κράτους 14-16.10.2013 Διεύθυνση Περιβάλλοντος Διεύθυνση Πρώτων Υλών & Βιομηχανικών Προϊόντων environment@gcsl.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Μέρος 09 Σύνθετη αναζήτηση 2 REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Έκδοση: 2.0 Έκδοση Αλλαγές 2.0 Ιούλιος 2012: Νέα διάταξη του εγγράφου. Επικαιροποίηση συνδέσμων και εικόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΣΕΧΒ, 5 Νοεμβίου 2012, ΕΒΕΠ

Ημερίδα ΣΕΧΒ, 5 Νοεμβίου 2012, ΕΒΕΠ Καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης 2013 - προετοιμασίες Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc, PhD, ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1 Υποχρέωση για καταχώριση το 2013 Σταδιακά εισαγόμενες ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Μέρος A: Εισαγωγή στο έγγραφο καθοδήγησης

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Μέρος A: Εισαγωγή στο έγγραφο καθοδήγησης Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Μέρος A: Εισαγωγή στο έγγραφο καθοδήγησης Έκδοση 1.1 Δεκέμβριος 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμός Αναθεώρησης 0 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. J/2311/08 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/5 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 165-L Αριθμούς καταχώρισης μη χρησιμοποιήσιμο Χρήση του υλικού / της σύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα