Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7"

Transcript

1 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Tel Fax echa.europa.eu Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7 Ιούνιος 2012

2

3 Πρακτικός οδηγός 7 3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες σχετικά με τον κανονισμό CLP, με επεξηγήσεις των υποχρεώσεων βάσει του κανονισμού καθώς και των τρόπων εκπλήρωσής τους. Ωστόσο, υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι το κείμενο του κανονισμού CLP αποτελεί τη μόνη αυθεντική νομική βάση και ότι οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου δεν συνιστούν νομική συμβουλή. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου. ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΕΥΘΎΝΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί μετάφραση εργασίας ενός εγγράφου που δημοσιεύθηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο κείμενο διατίθεται στον δικτυακό τοπο του ECHA. Έκδοση Αλλαγές Έκδοση 1 Πρώτη έκδοση - Μάρτιος 2010 Πρώτη αναθεώρηση - Ιούνιος 2012 Πρακτικός οδηγός 7: Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Κωδικός αναφοράς: ECHA-1-B-01.1-EL ISBN-13: ISSN: Ημερομηνία δημοσίευσης: Ιούνιος 2012 Γλώσσα: EL European Chemicals Agency, 2012 Εξώφυλλο European Chemicals Agency Επιτρέπεται η αναπαραγωγή υπό τον όρο ότι η πηγή αναφέρεται πλήρως με τη μορφή «Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, και υπό τον όρο ότι παρέχεται γραπτή κοινοποίηση στην υπηρεσία επικοινωνίας του ECHA Το παρόν έγγραφο διατίθεται στις ακόλουθες 22 γλώσσες: Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά και Σουηδικά Ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με το παρόν έγγραφο μπορείτε να αποστέλλετε (αναγράφοντας τον κωδικό αναφοράς και την ημερομηνία έκδοσης) χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης πληροφοριών. Το έντυπο αίτησης πληροφοριών διατίθεται στην ιστοσελίδα «Contact» (Επικοινωνία) του δικτυακού τόπου του ECHA, στη διεύθυνση:á: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων Ταχυδρομική διεύθυνση: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Διεύθυνση: Annankatu 18, Helsinki, Finland

4 4 Πρακτικός οδηγός 7 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Κύρια σημεία Οι εισαγωγείς και οι παρασκευαστές πρέπει να κοινοποιούν τις επικίνδυνες ουσίες που διαθέτουν στην αγορά καθαυτές (σε καθαρή μορφή) ή σε μείγματα και ανεξαρτήτως της ποσοτικής κατηγορίας τους. Οι εισαγωγείς και οι παρασκευαστές πρέπει να κοινοποιούν τις ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH, εφόσον τις διαθέτουν στην αγορά. Οι υφιστάμενες καταχωρίσεις ουσιών που διατίθενται στην αγορά ενδέχεται να πρέπει να επικαιροποιηθούν βάσει της ταξινόμησης και της επισήμανσης του κανονισμού CLP. Η κοινοποίηση πρέπει να πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από τη διάθεση μιας ουσίας στην αγορά. Η κοινοποίηση δεν χρεώνεται.

5 Πρακτικός οδηγός 7 5 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ποιο είναι το αντικείμενο του παρόντος εγγράφου; Τι είναι ο κανονισμός CLP; Τι είναι η κοινοποίηση βάσει του κανονισμού CLP; Τι είναι το ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης; ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πρέπει να υποβάλω κοινοποίηση στο ευρετήριο; Ποιες ουσίες οφείλω να κοινοποιώ στο ευρετήριο; Πρέπει να τηρώ την υφιστάμενη ταξινόμηση και επισήμανση μιας κοινοποιημένης ουσίας; Πότε πρέπει να κοινοποιώ μια ουσία; Πρέπει να υποβάλλω κοινοποίηση για ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH; Πότε πρέπει να επικαιροποιώ την κοινοποίησή μου; Μπορώ να επισημάνω με ειδική ένδειξη εμπιστευτικότητας τις κοινοποιούμενες πληροφορίες; Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχω στην κοινοποίηση; Πώς μπορώ να προετοιμαστώ για την κοινοποίηση; Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια κοινοποίηση; Πώς μπορώ να υποβάλω κοινοποίηση; Πώς μπορώ να επικαιροποιήσω κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης; ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διάθεση στην αγορά Ομάδα παρασκευαστών ή εισαγωγέων Βασικά στοιχεία προσδιορισμού των ουσιών ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνημμένο

6 6 Πρακτικός οδηγός 7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ποιο είναι το αντικείμενο του παρόντος εγγράφου; Το παρόν έγγραφο περιέχει πληροφορίες που σας επιτρέπουν να διαπιστώσετε εάν υποχρεούστε να κοινοποιήσετε τις ουσίες σας στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης που έχει δημιουργήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA). Περιγράφει επίσης τον τρόπο προετοιμασίας και υποβολής μιας κοινοποίησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (κανονισμός CLP). Ωστόσο, θεωρείται δεδομένο ότι είστε ήδη εξοικειωμένος με τις κύριες έννοιες και την ορολογία της ταξινόμησης και επισήμανσης, διότι δεν επεξηγούνται στο παρόν έγγραφο. Το παρόν έγγραφο μπορεί να σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο εάν η επιχείρησή σας παρασκευάζει και διαθέτει ουσίες στις αγορές χωρών της ΕΕ 1, ή εισάγει ουσίες στην ΕΕ από τρίτες χώρες. Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό για εσάς εάν η επιχείρησή σας ασχολείται με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες και διαθέτει τις σχετικές ουσίες ή τα μείγματα (παρασκεύασμα) στην αγορά: Παρασκευάζει ουσίες (συμπεριλαμβανομένων απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων) που υπόκεινται σε καταχώριση σύμφωνα με τον κανονισμό REACH 2 Εισάγει ουσίες (π.χ. χρωστικές ύλες) που υπόκεινται σε καταχώριση σύμφωνα με τον κανονισμό REACH Παρασκευάζει ή εισάγει ουσίες που είναι ταξινομημένες ως επικίνδυνες, ανεξάρτητα από την ποσότητά τους Εισάγει μείγματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, ανεξάρτητα από την ποσότητά τους Εισάγει αντικείμενα που περιέχουν ουσίες οι οποίες υπόκεινται σε καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού REACH. Το παρόν έγγραφο διατίθεται στις 22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ στον δικτυακό τόπο του ECHA από όπου και μπορείτε να το μεταφορτώσετε. Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρέχονται όχι μόνο βασικές πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση, αλλά και σύνδεσμοι με τα σημαντικότερα έγγραφα καθοδήγησης και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να κοινοποιήσετε την ουσία ή τις ουσίες σας. 1.2 Τι είναι ο κανονισμός CLP; Ο κανονισμός CLP είναι η νέα νομοθεσία της ΕΕ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. Ενσωματώνει τα κριτήρια ταξινόμησης του Παγκόσμιου Εναρμονισμένου Συστήματος (GHS) του ΟΗΕ στη νομοθεσία της ΕΕ. Ο κανονισμός CLP θα 1 Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι τα ακόλουθα: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν τα κράτη ΕΖΕΣ που έχουν συνυπογράψει τη Συμφωνία ΕΟΧ (επί του παρόντος είναι η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία) ενσωματώσουν τον κανονισμό CLP στις εθνικές νομοθεσίες τους, οι παραπομπές που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο και αφορούν την «ΕΕ» και τα «κράτη μέλη» θα πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρονται και στα κράτη αυτά. 2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων.

7 Πρακτικός οδηγός 7 7 αντικαταστήσει σταδιακά την οδηγία για τις επικίνδυνες ουσίες 3 (DSD) και την οδηγία για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα 4 (DPD). Ο κανονισμός CLP ορίζει ότι όλες οι ουσίες πρέπει να ταξινομούνται και να επισημαίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια CLP από την 1η Δεκεμβρίου 2010 και μετά 5, καθώς και ότι όλα τα μείγματα πρέπει να ταξινομούνται και να επισημαίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια CLP από την 1η Ιουνίου Περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον κανονισμό CLP διατίθενται στην Εισαγωγική καθοδήγηση σύμφωνα με τον κανονισμό CLP, ενώ αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση και επισήμανση διατίθενται στην Καθοδήγηση για την εφαρμογή των κριτηρίων CLP. Τα εν λόγω δύο έγγραφα και ο κανονισμός CLP, καθώς και άλλα έγγραφα πρακτικού και διευκρινιστικού χαρακτήρα διατίθενται στον δικτυακό τόπο του ECHA, στη διεύθυνση (βλ. επίσης τους συνδέσμους στο τέλος του παρόντος εγγράφου). Με την έναρξη ισχύος του κανονισμού CLP, ο τίτλος XI του κανονισμού REACH έχει καταργηθεί. Οι εναρμονισμένες ταξινομήσεις που περιέχονταν στο παράρτημα I της οδηγίας DSD έχουν μεταφερθεί στον πίνακα 3.2 του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP και είναι νομικά δεσμευτικές. 1.3 Τι είναι η κοινοποίηση βάσει του κανονισμού CLP; Τα άρθρα 39 έως 42 του κανονισμού CLP πραγματεύονται την κοινοποίηση στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης. Γενικά, κοινοποίηση βάσει του κανονισμού CLP σημαίνει ότι οι παρασκευαστές και οι εισαγωγείς υποβάλλουν στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης που τηρεί ο ECHA ορισμένες πληροφορίες ταξινόμησης και επισήμανσης για τις ουσίες που διαθέτουν στην αγορά (για πρακτικές λεπτομέρειες βλ. κεφάλαιο 3 ). Το ευρετήριο είναι μια νέα βάση δεδομένων που δεν υπήρχε στο πλαίσιο της προηγούμενης νομοθεσίας σχετικά με την ταξινόμηση και επισήμανση (οδηγίες DSD και DPD). Η κοινοποίηση βάσει του κανονισμού CLP αφορά όλες τις επικίνδυνες ουσίες όλων των ποσοτικών κατηγοριών, καθώς και όλες τις μη επικίνδυνες ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH, όταν διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Η κοινοποίηση βάσει του κανονισμού CLP πρέπει να πραγματοποιείται εντός συγκεκριμένων προθεσμιών (βλ. ενότητα 2.4 του παρόντος εγγράφου). 1.4 Τι είναι το ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης; Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στις κοινοποιήσεις συγκεντρώνονται σε μια βάση δεδομένων που ονομάζεται ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες από τους φακέλους καταχώρισης του REACH και πληροφορίες που αφορούν ουσίες με εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση, ήτοι τις ουσίες που παρατίθενται στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP. 3 Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών. 4 Οδηγία 1999/45/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων. 5 Η ταξινόμηση ουσιών βάσει της οδηγίας DSD πρέπει να συνεχίσει να περιλαμβάνεται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας μέχρι την 1η Ιουνίου 2015.

8 8 Πρακτικός οδηγός 7 Ορισμένες από τις πληροφορίες που περιέχονται στις κοινοποιήσεις διατίθενται στο δημόσιο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης. Το δημόσιο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης αποτελεί κεντρική πηγή πληροφοριών σχετικά με την ταξινόμηση και επισήμανση των ουσιών για όλους τους χρήστες χημικών προϊόντων. Η δημόσια έκδοση του ευρετηρίου ταξινόμησης και επισήμανσης περιλαμβάνει τους αναγνωριστικούς κωδικούς ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 1 του κανονισμού REACH, τα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσης, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό ειδικό όριο συγκέντρωσης (SCL) ή πολλαπλασιαστικό συντελεστή (συντελεστή M) για κάθε ουσία. Η ταυτότητα του κοινοποιούντος δεν θα γίνεται δημοσίως γνωστή. Το ίδιο ισχύει για την ονομασία ορισμένων ουσιών κατά IUPAC, οι οποίες έχουν επισημανθεί με ειδική ένδειξη εμπιστευτικότητας, βλ. επίσης κεφάλαιο 2.7 του παρόντος εγγράφου.

9 Πρακτικός οδηγός ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.1 Πρέπει να υποβάλω κοινοποίηση στο ευρετήριο; Εάν είστε ένας από τους προμηθευτές που παρατίθενται στον πίνακα της ενότητας 1.1. του παρόντος εγγράφου, τότε πρέπει να κοινοποιείτε την ταξινόμηση και επισήμανση των ουσιών σας στο ευρετήριο. Οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν ουσίες ή τυποποιούν μείγματα εκτός της ΕΕ δεν υποχρεούνται να κοινοποιούν στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA). Οι παρασκευαστές και τυποποιητές εκτός ΕΕ που σκοπεύουν να εισάγουν ουσίες και μείγματα στην ΕΕ πρέπει να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες (π.χ. ένα σύνολο δεδομένων του IUCLID) στους εισαγωγείς τους στην ΕΕ, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν την κοινοποίηση. Εάν παρασκευαστές ή τυποποιητές εκτός ΕΕ δεν επιθυμούν, για λόγους εμπιστευτικότητας, να αποκαλύψουν τη σύνθεση των ουσιών ή των μειγμάτων τους στους εισαγωγείς τους στην ΕΕ, μπορούν να ορίσουν έναν από τους εισαγωγείς ως υπεύθυνο κοινοποίησης για λογαριασμό των άλλων εισαγωγέων (βλ. ενότητα 4.2. σχετικά με την ομαδική κοινοποίηση). Εναλλακτικά, ομαδική κοινοποίηση για λογαριασμό των εισαγωγέων εντός ΕΕ μπορεί να υποβάλει τρίτο μέρος το οποίο δεν είναι κατασκευαστής ούτε εισαγωγέας (π.χ. αποκλειστικός αντιπρόσωπος ο οποίος έχει ήδη οριστεί για τους σκοπούς της καταχώρισης βάσει του κανονισμού REACH). Αυτό το τρίτο μέρος μπορεί να υποβάλει την κοινοποίηση, αλλά δεν μπορεί να αναλάβει τις υποχρεώσεις των εισαγωγέων που είναι μέλη της ομάδας. Σε περίπτωση που επιλεγεί η λύση του τρίτου μέρους, η οντότητα που υποβάλει την κοινοποίηση πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι είναι εξουσιοδοτημένη να ενεργεί για λογαριασμό του(ων) κατασκευαστή(ών)/εισαγωγέα(ων) που απαρτίζουν την ομάδα, οι δε κατασκευαστές/εισαγωγείς πρέπει να δηλώνουν ότι παραμένουν αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνοι για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της κοινοποίησης. Η τεκμηρίωση που σχετίζεται με τη δημιουργία της εν λόγω ομάδας κατασκευαστών και εισαγωγέων, καθώς και οι πληροφορίες στις οποίες βασίζεται η ταξινόμηση και επισήμανση, θα χρειαστεί, ενδεχομένως, να υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές και στις αρμόδιες για την εφαρμογή αρχές. 2.2 Ποιες ουσίες οφείλω να κοινοποιώ στο ευρετήριο; Γενικά, η υποχρέωση κοινοποίησης στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης περιλαμβάνει όλες τις επικίνδυνες ουσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού CLP, είτε σε καθαρή μορφή, είτε όταν περιέχονται σε επικίνδυνο μείγμα, σε ποσότητες πάνω από τα καθορισμένα όρια συγκέντρωσης (βλ. συνημμένο 1 στο παρόν έγγραφο) και οι οποίες εισάγονται ή παρασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά εντός της ΕΕ. Επίσης, πρέπει να κοινοποιούνται οι μη ταξινομημένες ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH, ήτοι οι ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες 1 τόνου ή περισσότερο κατ έτος (βλ. επίσης κεφάλαιο 1.1). Σε αυτές περιλαμβάνονται ουσίες σε καθαρή μορφή, ουσίες που περιέχονται σε μείγματα και ουσίες εντός εισαγόμενων αντικειμένων, εφόσον το άρθρο 7 του κανονισμού REACH προβλέπει την καταχώρισή τους. Επισημαίνεται ότι μια ουσία πρέπει να κοινοποιείται ακόμη και εάν η ταξινόμηση και επισήμανσή της είναι (πλήρως) εναρμονισμένη και παρατίθεται στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP. Εντούτοις, η υποχρέωση κοινοποίησης δεν ισχύει για ουσίες και μείγματα στην τελική τους μορφή που προορίζονται για τον τελικό χρήστη ή για χρήσεις για τις οποίες ισχύει ειδική νομοθεσία, π.χ. ραδιενεργά υλικά, φαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά προϊόντα, τρόφιμα και ζωοτροφές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο 1 «Στόχος και πεδίο εφαρμογής» του κανονισμού CLP.

10 10 Πρακτικός οδηγός 7 Οι ουσίες που έχουν κοινοποιηθεί βάσει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ (κοινοποίηση νέων ουσιών-nons) πρέπει να καταχωρίζονται δυνάμει του κανονισμού REACH. Όσον αφορά ουσίες NONS οι οποίες παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητα 1 τόνου ή περισσότερο κατ έτος, οι αντίστοιχοι φάκελοι θα πρέπει να επικαιροποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση με τις ταξινομήσεις CLP και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται χωριστή κοινοποίηση. Όσον αφορά ουσίες NONS που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητα 1 τόνου ή λιγότερο βάσει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση ποσοτικής κατηγορίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται χωριστή κοινοποίηση στο ευρετήριο, εάν η ουσία είναι ταξινομημένη ως επικίνδυνη και διατίθεται στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι: εάν η ετήσια ποσότητα της ουσίας NONS παραμένει κάτω του 1 τόνου, η επιχείρηση πρέπει να προβαίνει σε κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης για την εν λόγω ουσία. Όταν η ποσότητα φθάσει αυτό το όριο, ή εάν η ετήσια ποσότητα έχει ήδη φθάσει ή υπερβαίνει το όριο του 1 τόνου, απαιτείται επικαιροποίηση υπό μορφή φακέλου καταχώρισης Οι ουσίες και τα μείγματα για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) εξαιρούνται από τον κανονισμό CLP μόνο εάν χρησιμοποιούνται σε ελεγχόμενες συνθήκες σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον χώρο εργασίας και το περιβάλλον και εφόσον δεν διατίθενται στην αγορά. Εάν αυτό δεν ισχύει, οι εν λόγω ουσίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού CLP, ανεξάρτητα από την ποσότητα, και πρέπει να κοινοποιούνται ως επικίνδυνες βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης. Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής (PPORD) πρέπει να κοινοποιούνται στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης, ανεξαρτήτως ποσότητας, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης ως επικίνδυνες και διατίθενται στην αγορά. Αυτό ισχύει και για τις ουσίες PPORD σε μείγματα, εάν το μείγμα υπόκειται σε ταξινόμηση λόγω της ουσίας που περιέχει. Η ταξινόμηση και η επισήμανση δραστικών ουσιών που περιέχονται στα προϊόντα φυτοπροστασίας 6 (PPP) και στα βιοκτόνα 7 (BP) είναι κανονικά εναρμονισμένη για όλες τις τάξεις κινδύνων και εμφανίζεται στους πίνακες 3.1 και 3.2 του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP. Η κοινοποίηση στο ευρετήριο πρέπει να πραγματοποιείται πάντα για τις δραστικές ουσίες που διατίθενται στην αγορά. Στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP, τα κράματα θεωρούνται ειδικά παρασκευάσματα (ορολογία CLP: μείγματα). Σε περίπτωση που είναι επικίνδυνα και περιέχονται στο κράμα σε ποσότητα που υπερβαίνει τα ειδικά όρια συγκέντρωσης, τα συστατικά στοιχεία των κραμάτων πρέπει να κοινοποιούνται στο ευρετήριο (βλ. συνημμένο 1 του παρόντος εγγράφου). Τα πολυμερή, εάν είναι ταξινομημένα ως επικίνδυνα και εάν εισάγονται ή παρασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά, πρέπει να κοινοποιούνται στο ευρετήριο, βάσει του άρθρου 39 στοιχείο β) και του άρθρου 40 του κανονισμού CLP. Αντιθέτως, τα μονομερή που περιέχονται σε τέτοια πολυμερή δεν θεωρούνται ότι διατίθενται στην αγορά και η κοινοποίησή τους δεν είναι απαραίτητη. Σύμφωνα με τον κανονισμό CLP, οι εισαγωγείς αντικειμένων δεν χρειάζεται να κοινοποιούν την ταξινόμηση και επισήμανση μιας ουσίας που περιέχεται σε ένα αντικείμενο, εκτός εάν η ουσία πρέπει να καταχωριστεί βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού REACH. 6 Οι ουσίες που αφορά η οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 7 Οι ουσίες που αφορά η οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

11 Πρακτικός οδηγός Πρέπει να τηρώ την υφιστάμενη ταξινόμηση και επισήμανση μιας κοινοποιημένης ουσίας; Όταν πραγματοποιείτε επιγραμμική κοινοποίηση μέσω του REACH-IT, η ταξινόμηση και επισήμανση ουσιών που έχουν ήδη κοινοποιηθεί στο ευρετήριο ή για τις οποίες υπάρχει εναρμονισμένη καταχώριση στο Μέρος III του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP θα εμφανίζονται ως πληροφορίες ιστορικού. Εάν για την ουσία σας υπάρχει εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση στο παράρτημα VI, ο κανονισμός CLP απαιτεί να την ταξινομείτε και να την επισημαίνετε αναλόγως. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο «I agree» (Συμφωνώ) για τις εναρμονισμένες τάξεις κινδύνου και διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής κοινοποίησης. Όταν η ταξινόμηση και η επισήμανση μιας ουσίας δεν είναι εναρμονισμένη, οι πιθανοί κοινοποιούντες και καταχωρίζοντες της εν λόγω ουσίας πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να καταλήξουν σε κοινή ταξινόμηση και επισήμανση που θα συμπεριληφθεί στο ευρετήριο. Ομοίως με την προαναφερθείσα περίπτωση, αυτή η διαδικασία θα διευκολύνεται στο πλαίσιο της επιγραμμικής κοινοποίησης μέσω του REACH-IT: εάν συμφωνείτε με μια εμφανιζόμενη ταξινόμηση και επισήμανση, μπορείτε απλώς να επιλέγετε το πλαίσιο «I agree» (Συμφωνώ, τα δε συναφή πεδία του φακέλου της κοινοποίησής σας θα συμπληρώνονται αυτόματα. Σε περίπτωση που η ταξινόμηση και η επισήμανση μιας ουσίας έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ διαφορετικών κοινοποιούντων πριν από την πραγματοποίηση της κοινοποίησης, π.χ. στο πλαίσιο ΦΑΠΟ, οι παρασκευαστές ή/και οι εισαγωγείς μπορούν να σχηματίσουν ομάδα και να κοινοποιούν την ταξινόμηση και επισήμανση στον ECHA ως κοινή καταχώριση, βλ. επίσης ενότητα Πότε πρέπει να κοινοποιώ μια ουσία; Κατά κανόνα, πρέπει να κοινοποιείτε την ταξινόμηση και επισήμανση μιας ουσίας εντός ενός μηνός από τη διάθεσή της στην αγορά. Όσον αφορά τους εισαγωγείς, η προθεσμία του ενός μηνός υπολογίζεται από την ημέρα φυσικής εισαγωγής της ουσίας, σε καθαρή μορφή ή σε μείγμα, στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2.5 Πρέπει να υποβάλλω κοινοποίηση για ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH; Δεν μπορείτε να υποβάλλετε χωριστή κοινοποίηση για ουσία που έχετε διαθέσει στην αγορά, εάν την έχετε ήδη καταχωρίσει βάσει του κανονισμού REACH και εάν ο φάκελος καταχώρισης περιέχει την ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό CLP (ενότητα 2.1 του IUCLID 5). Αυτό ισχύει διότι, στην περίπτωση αυτή, ο φάκελος καταχώρισης περιλαμβάνει ήδη τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις ουσίες που πρέπει να κοινοποιηθούν στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης. Η υποχρέωση ταξινόμησης και επισήμανσης ουσιών βάσει των νέων κριτηρίων του κανονισμού CLP ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2010 πρέπει πάντα να υποβάλετε την ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό CLP. Οι φάκελοι καταχώρισης που έχουν υποβληθεί πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2010 πρέπει να επικαιροποιούνται άμεσα με αυτές τις πληροφορίες. Εάν η ουσία σας είναι σταδιακά εισαγόμενη ουσία που πρέπει να καταχωριστεί το 2013 ή το 2018 αλλά διατίθεται στην αγορά νωρίτερα, πρέπει να υποβάλετε κοινοποίηση για τη συγκεκριμένη ουσία στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης εντός ενός μηνός από τη διάθεσή της στην αγορά. Ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH

12 12 Πρακτικός οδηγός 7 και διατίθενται στην αγορά πρέπει να κοινοποιούνται ακόμη και εάν δεν είναι ταξινομημένες ως επικίνδυνες. Η υποχρέωση κοινοποίησης ουσιών που υπόκεινται σε καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH ισχύει και για τα μέλη των φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες (ΦΑΠΟ) που θα καταχωρίσουν τις ουσίες τους αποκλειστικά και μόνο το 2013 ή το 2018 (η δεύτερη και η τρίτη προθεσμία καταχώρισης βάσει του κανονισμού REACH αντιστοίχως). Υπό την προϋπόθεση ότι ο κύριος καταχωρίζων έχει ήδη υποβάλει την καταχώρισή του, τα άλλα μέλη του ΦΑΠΟ μπορούν να συμφωνήσουν με την ταξινόμηση και επισήμανση που παρέχεται από τον κύριο καταχωρίζοντα κάνοντας κλικ στο τετραγωνίδιο «I agree». Κατ αυτόν τον τρόπο, τα πεδία ταξινόμησης και επισήμανσης για την αντίστοιχη κοινοποίηση συμπληρώνονται αυτόματα. Ωστόσο, αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν τα μέλη του ΦΑΠΟ έχουν δημιουργήσει την κοινοποίησή τους στο REACH-IT. Τα μέλη του ΦΑΠΟ μπορούν επίσης να προβούν σε κοινοποίηση της συμφωνημένης ταξινόμησης και επισήμανσης μιας ουσίας ως ομάδα παρασκευαστών και εισαγωγέων (βλ. ενότητα 4.2.). Επισημαίνεται ότι οι ουσίες PPORD που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού REACH δεν είναι καταχωρισμένες ουσίες και, ως εκ τούτου, το άρθρο 39 στοιχείο α) του κανονισμού CLP δεν ισχύει. Για να κοινοποιήσετε στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης επικίνδυνη ουσία PPORD που διατίθεται στην αγορά [άρθρο 39 στοιχείο β)], δεν μπορείτε να επικαιροποιήσετε την κοινοποίηση PPORD, αλλά πρέπει να υποβάλετε χωριστή κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης. 2.6 Πότε πρέπει να επικαιροποιώ την κοινοποίησή μου; Όποτε ενημερώνεστε για την ύπαρξη νέων και αξιόπιστων πληροφοριών που μεταβάλλουν την ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας σας, πρέπει να επικαιροποιείτε τις πληροφορίες της κοινοποίησής σας. Εάν οι πληροφορίες που απαιτούνται για την κοινοποίηση παρέχονται σε φάκελο καταχώρισης, πρέπει να επικαιροποιήσετε τον αντίστοιχο φάκελο καταχώρισης. Η υποχρέωση επικαιροποίησης των πληροφοριών ταξινόμησης και επισήμανσης των ουσιών δεν ισχύει όταν, κατά τον χρόνο που υποβάλετε την κοινοποίησή σας, στον πίνακα 3.1 του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP παρατίθενται ήδη εναρμονισμένες τάξεις κινδύνου και διαφοροποιήσεις. Σε περιπτώσεις όπου η ταξινόμηση μιας ουσίας εναρμονίζεται μετά την κοινοποίησή της στο ευρετήριο, τότε πρέπει να επικαιροποιείτε την κοινοποίησή σας το αργότερο όταν η εν λόγω εναρμονισμένη ταξινόμηση αποκτήσει νομική ισχύ. Επίσης, πρέπει να επικαιροποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. 2.7 Μπορώ να επισημάνω με ειδική ένδειξη εμπιστευτικότητας τις κοινοποιούμενες πληροφορίες; Όσον αφορά ορισμένες ουσίες, οι παρασκευαστές και οι εισαγωγείς μπορούν να επισημαίνουν με ειδική ένδειξη εμπιστευτικότητας την ονομασία κατά IUPAC. Σε αυτή την περίπτωση, η ονομασία κατά IUPAC δεν θα εμφανίζεται στο δημόσιο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης. Οι ουσίες για την ονομασία κατά IUPAC των οποίων μπορεί να τηρηθεί εμπιστευτικότητα είναι αυτές που απαριθμούνται στο άρθρο 119 παράγραφος 2 στοιχεία στ) και ζ): Μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες Ουσίες που χρησιμοποιούνται μόνο ως ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: o Ως ενδιάμεσα προϊόντα o Στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

13 Πρακτικός οδηγός 7 13 o Σε έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής. Οι ειδικές ενδείξεις εμπιστευτικότητας μπορούν να ορίζονται μόνο στο IUCLID και δεν χρεώνονται. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στο Εγχειρίδιο υποβολής δεδομένων 12 (βλ. κεφάλαιο 5 του παρόντος εγγράφου). Επισημαίνεται ότι εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτική ονομασία στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή στην επισήμανση, πρέπει να υποβάλετε αίτημα για εναλλακτική ονομασία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού CLP και να καταβάλετε το σχετικό τέλος, ή σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 1999/45/EΚ (οδηγία για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα), ανάλογα με την περίπτωση.

14 14 Πρακτικός οδηγός 7 3. Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 3.1 Ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχω στην κοινοποίηση; Βάσει του άρθρου 40 του κανονισμού CLP, κάθε ουσία, η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του κοινοποιούντος Ταυτότητα της ουσίας, δηλαδή την ονομασία και τα άλλα αναγνωριστικά στοιχεία, τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον μοριακό και συντακτικό τύπο, τη σύνθεση, τη φύση και την ποσότητα των προσθέτων (βλ. ενότητα 4.3. του παρόντος εγγράφου, καθώς και τα χαρακτηριστικά στις ενότητες 2.1. έως του παραρτήματος VI του κανονισμού REACH) Ταξινόμηση της ουσίας σύμφωνα με τα κριτήρια CLP Σε περίπτωση που η ουσία έχει ταξινομηθεί σε ορισμένες αλλά όχι σε όλες τις τάξεις κινδύνου ή διαφοροποιήσεις, να παρέχεται ένδειξη του κατά πόσο αυτό οφείλεται σε έλλειψη στοιχείων, ασαφή στοιχεία ή στοιχεία που αποδεικνύουν σαφώς τη μη ταξινόμηση Ειδικά όρια συγκέντρωσης και συντελεστές M, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγησης του καθορισμού τους, και Στοιχεία επισήμανσης, όπως εικονογράμματα κινδύνου, προειδοποιητικές λέξεις, δηλώσεις επικινδυνότητας και τυχόν συμπληρωματικές δηλώσεις επικινδυνότητας. 3.2 Πώς μπορώ να προετοιμαστώ για την κοινοποίηση; Πριν υποβάλετε την κοινοποίησή σας στον ECHA, πρέπει να ταξινομήσετε και να επισημάνετε την ουσία σας βάσει των κριτηρίων CLP. Πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες προπαρασκευαστικές ενέργειες ταξινόμησης και επισήμανσης: 1. Δημιουργία ευρετηρίου των ουσιών και μειγμάτων που παρασκευάζετε στην ΕΕ και εισάγετε από χώρες εκτός ΕΕ 2. Διευκρίνιση του εάν κάποια από τις εν λόγω ουσίες εξαιρείται από τον κανονισμό CLP (βλ. άρθρο 1 του κανονισμού CLP) 3. Έλεγχος του εάν κάποια από τις ουσίες σας υπόκειται σε καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH 4. Συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα των ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας κατά IUPAC, του αριθμού EINECS, του αριθμού CAS ή άλλων κωδικών ταυτότητας, και περιγραφή της ποιοτικής και ποσοτικής σύνθεσης των ουσιών σας 5. Ονομασία των ουσιών σύμφωνα με την Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών βάσει του κανονισμού REACH 6. Έλεγχος του εάν οι ουσίες παρατίθενται στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP, βλ. ήτοι εάν η ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας είναι εναρμονισμένη. Εάν υπάρχει εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση για μια ουσία, πρέπει να χρησιμοποιείται αυτή και δεν μπορείτε να ταξινομείτε μόνοι σας την ουσία όσον αφορά τις τάξεις κινδύνου ή τις διαφοροποιήσεις. Πρέπει να ταξινομείτε μόνοι σας,

15 Πρακτικός οδηγός 7 βάσει επαρκών και αξιόπιστων πληροφοριών, τις τάξεις κινδύνου και τις διαφοροποιήσεις που δεν καλύπτονται από την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση. 7. Συγκέντρωση όλων των διαθεσίμων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τις επικίνδυνες ιδιότητες οποιασδήποτε ουσίας, σε περίπτωση που η ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας σας δεν είναι εναρμονισμένη 8. Ταξινόμηση της ουσίας σας μέσω σύγκρισης των διαθέσιμων πληροφοριών με τα κριτήρια ταξινόμησης 8 9. Όταν θέλετε να προσδιορίσετε πολλαπλασιαστικό συντελεστή (συντελεστής M) ή να θέσετε ειδικό όριο συγκέντρωσης (SCL) σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού CLP, αιτιολογήστε χρησιμοποιώντας τα σχετικά μέρη των ενοτήτων 1, 2 και 3 του παραρτήματος I του κανονισμού REACH 10. Προσδιορισμός του εάν ένα μείγμα που περιέχει επικίνδυνη ουσία πρέπει να ταξινομηθεί βάσει του κανονισμού CLP λόγω της παρουσίας της συγκεκριμένης ουσίας 11. Απόφαση σχετικά με το εάν θέλετε να δημιουργήσετε ή να συμμετάσχετε σε ομάδα παρασκευαστών ή/και εισαγωγέων με άλλους πιθανούς κοινοποιούντες και καταχωρίζοντες της ίδιας ουσίας. Σε αυτή την περίπτωση ένα μέλος αυτής της ομάδας μπορεί να υποβάλει την κοινοποίηση για λογαριασμό της ομάδας. 12. Δημιουργία λογαριασμού REACH-IT (εάν δεν το έχετε ήδη κάνει). 3.3 Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια κοινοποίηση; Για να προετοιμάσετε την κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα εργαλεία: Α. IUCLID 5. Μπορείτε να προσδιορίσετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στο IUCLID 5 και να δημιουργήσετε έναν φάκελο κοινοποίησης της ταξινόμησης και της επισήμανσης στο IUCLID. Το IUCLID 5 παρέχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβετε περισσότερες από μία συνθέσεις για την ίδια ουσία (π.χ. λόγω διαφορετικών προφίλ προσμείξεων) και να συνδέσετε κάθε σύνθεση σε συγκεκριμένη ταξινόμηση και επισήμανση. Επισημαίνεται ότι κάθε κοινοποιών μπορεί να υποβάλει μόνο μία κοινοποίηση ανά ουσία, το δε IUCLID 5 είναι το μόνο εργαλείο μέσω του οποίου μπορείτε να υποβάλετε διάφορες συνθέσεις για μία ουσία. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει το IUCLID 5 στο παρελθόν, η επιλογή αυτή θα μπορούσε να σας φανεί χρήσιμη. Ομοίως, μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτήν την επιλογή εάν σκοπεύετε να υποβάλετε καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH (π.χ. για τις προθεσμίες καταχώρισης το 2013 ή το 2018) 8 Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο παράρτημα I του κανονισμού CLP και στην Guidance on the application on the classification criteria (Καθοδήγηση για την εφαρμογή των κριτηρίων ταξινόμησης).

16 16 Πρακτικός οδηγός 7 Β. ΜΑΖΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (BULK). Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μαζικό αρχείο XML που περιέχει περισσότερες από μία κοινοποιήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης. Μπορείτε να δημιουργήσετε το μαζικό αρχείο XML χρησιμοποιώντας είτε το εργαλείο excel που παρέχει ο ECHA είτε το εργαλείο XML schema (Συντάκτης XML) (αυτή η επιλογή μπορεί να είναι προτιμότερη για χρήστες που έχουν εμπειρία στην τεχνολογία πληροφοριών). Το μαζικό αρχείο XML σάς επιτρέπει να υποβάλετε σε ένα μόνο αρχείο πληροφορίες κοινοποίησης για αρκετές ή μεγάλο αριθμό ουσιών προσδιοριζόμενων βάσει του αριθμού ΕΚ ή CAS. Το εργαλείο μαζικών αρχείων excel διατίθεται σε 22 γλώσσες της ΕΕ (επιλέξτε τη γλώσσα σας στο εργαλείο). Σημείωση. Η μαζική υποβολή XML μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο όταν κάθε ουσία προσδιορίζεται είτε από τον αριθμό CAS είτε από τον αριθμό ΕΚ βάσει μίας μόνο σύνθεσης. Επιπλέον, μπορείτε να προσδιορίζετε ειδικό όριο συγκέντρωσης (SCL) ή συντελεστή Μ που αναφέρονται ήδη στο παράρτημα VI του κανονισμού CLP. Όταν επιθυμείτε να ορίσετε εσείς SCL ή συντελεστή M, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού CLP, πρέπει να επισυνάπτετε επιστημονικά τεκμηριωμένη αιτιολόγηση στην κοινοποίησή σας [άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]. Επισημαίνεται ότι η επισύναψη εγγράφου δεν είναι εφικτή σε μαζική υποβολή xml. Ως εκ τούτου, ο μόνος τρόπος συμπερίληψης ενός τέτοιου SCL ή συντελεστή M και επισύναψης της ζητούμενης επιστημονικής αιτιολόγησης είναι η υποβολή κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης με χρήση του IUCLID ή του επιγραμμικού εργαλείου. Γ. ΕΠΙ ΓΡΑΜΜΗΣ (ONLINE). Μπορείτε να εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες στο REACH-IT με μη αυτόματο τρόπο Εάν επιθυμείτε να κοινοποιήσετε λίγες μόνο ουσίες και δεν χρησιμοποιείτε επί του παρόντος το IUCLID 5, θα ήταν ίσως προτιμότερο να προβείτε σε επιγραμμική κοινοποίηση μέσω του REACH-IT. Εάν για την ουσία σας υπάρχει εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού CLP, το επιγραμμικό εργαλείο αποτελεί την ταχύτερη λύση κοινοποίησης, διότι η εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση εμφανίζεται αυτόματα στα αντίστοιχα πεδία. Στο επιγραμμικό εργαλείο μπορείτε να συμφωνήσετε με ταξινόμηση και επισήμανση που έχει ήδη κοινοποιηθεί ή καταχωριστεί από άλλη επιχείρηση. Επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία επιγραμμικής κοινοποίησης του REACH-IT και το εργαλείο XML διατίθενται στην ενότητα CLP του δικτυακού τόπου του ECHA, στη διεύθυνση: 3.4 Πώς μπορώ να υποβάλω κοινοποίηση; Οι κοινοποιήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πύλης του REACH-IT στον δικτυακό τόπο του ECHA.

17 Πρακτικός οδηγός 7 Επισημαίνεται ότι, πριν ξεκινήσετε να κοινοποιείτε τις ουσίες σας, πρέπει να δημιουργήσετε τον λογαριασμό για την επιχείρησή σας στο REACH-IT 9. Το σημείο πρόσβασης στην εφαρμογή κοινοποίησης θα το βρείτε στην ενότητα του δικτυακού τόπου που αφορά το REACH-IT. Αφού εισέλθετε στο REACH-IT, μεταβείτε στην ενότητα ταξινόμησης και επισήμανσης του κύριου μενού (στην αριστερή πλευρά της οθόνης του REACH-IT) από όπου θα οδηγηθείτε σε ειδικές σελίδες στις οποίες μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των τριών ακόλουθων δυνατοτήτων υποβολής κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης: 1. Υποβολή φακέλου κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης που έχει δημιουργηθεί στο IUCLID 5: προετοιμασία φακέλου κοινοποίησης στην εφαρμογή IUCLID 5 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας και αναφόρτωσή του απευθείας προς το REACH-IT 2. Υποβολή μαζικής κοινοποίησης: αναφόρτωση μαζικού αρχείου XML προς το REACH-IT (το υπόδειγμα αρχείου διατίθεται στον δικτυακό τύπο του ECHA) 3. Υποβολή κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης επί γραμμής (διαθέσιμη από το δεύτερο τρίμηνο του 2010) διά της εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών, ουσία προς ουσία, απευθείας στο σύστημα REACH-IT. Μετά από την επιτυχή υποβολή, στην κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης αντιστοιχίζονται οι ακόλουθοι αριθμοί: - Αριθμός υποβολής για κάθε υποβολή - Αριθμός αναφοράς για κάθε επιτυχώς κοινοποιηθείσα ουσία - Αριθμός καταλόγου σε περίπτωση που η κοινοποιηθείσα ουσία δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστεί βάσει αριθμού ΕΚ. Ένας κοινοποιών μπορεί να υποβάλει μόνο μία κοινοποίηση ανά ουσία. Ωστόσο, κάθε κοινοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνθέσεις για την ίδια ουσία (π.χ. λόγω διαφορετικών προφίλ προσμείξεων) και κάθε σύνθεση μπορεί να συνδέεται με συγκεκριμένη ταξινόμηση και επισήμανση. Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο στο πλαίσιο υποβολής στο IUCLID 5. Πρακτικές συμβουλές για την κοινοποίηση και την επιλογή εργαλείου υποβολής Μην περιμένετε μέχρι τελευταία στιγμή για να υποβάλετε την κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης στον ECHA. Εάν πρέπει να κοινοποιήσετε λίγες μόνο ουσίες και δεν χρησιμοποιείτε επί του παρόντος το IUCLID 5, ο καλύτερος τρόπος θα ήταν η επιγραμμική κοινοποίηση μέσω του REACH-IT. 9 Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον σύνδεσμο, στο τέλος του παρόντος εγγράφου.

18 18 Πρακτικός οδηγός 7 Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική κοινοποίηση μέσω του REACH-IT, εάν επιθυμείτε να τηρήσετε την ταξινόμηση και την επισήμανση που έχει ήδη κοινοποιηθεί για την ίδια ουσία. Η μαζική κοινοποίηση με χρήση της επιλογής XML ενδέχεται να είναι πιο πρακτική για επιχειρήσεις που θέλουν να κοινοποιήσουν πολλές χημικές ουσίες, δεδομένου ότι επιτρέπει την υποβολή κοινοποιήσεων ταξινόμησης και επισήμανσης για αρκετές ουσίες σε ένα μόνο αρχείο. Εάν θέλετε να υποβάλετε αρκετές συνθέσεις για μια ουσία και να προσδιορίσετε την ταξινόμηση και επισήμανση για κάθε σύνθεση, να χρησιμοποιείτε το IUCLID 5. Εάν χρειάζεται να επισημάνετε με ειδική ένδειξη εμπιστευτικότητας την ονομασία της ουσίας σας κατά IUPAC, να χρησιμοποιείτε το IUCLID 5.

19 Πρακτικός οδηγός Πώς μπορώ να επικαιροποιήσω κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης; Μπορείτε να επικαιροποιήσετε φάκελο κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα εργαλεία κοινοποίησης όλα τα εργαλεία κοινοποίησης είναι συμβατά μεταξύ τους. Πίνακας 1: συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων εργαλείων υποβολής Αρχική υποβολή με χρήση: Κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης IUCLID 5 Επιγραμμικό εργαλείο Μαζικό αρχείο xml Φάκελος καταχώρισης Επικαιροποίηση με κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης στο IUCLID 5 Επικαιροποίηση με το επιγραμμικό εργαλείο Επικαιροποίηση με το Μαζικό αρχείο xml Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Επικαιροποίηση με φάκελο καταχώρισης Αρχική καταχώριση Αρχική καταχώριση Αρχική καταχώριση ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! Ναι Για την επιτυχή υποβολή επικαιροποίησης, η κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ως επικαιροποίηση προγενέστερης επιτυχούς κοινοποίησης και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις ακόλουθες πληροφορίες: Τον ακριβή αριθμό αναφοράς της κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης που επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε: ο αριθμός αναφοράς έχει την ακόλουθη μορφή 02-XXXXXXXXXX-CC-XXXX Τον αριθμό ΕΚ ή τον αριθμό καταλόγου που έχει αντιστοιχιστεί στην ουσία σας Τον προηγούμενο αριθμό υποβολής (μόνο στο IUCLID) Αιτιολόγηση της επικαιροποίησης. Για την επικαιροποίηση κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης απαιτείται: Στο IUCLID: προσδιορισμός του υφιστάμενου αριθμού αναφοράς (αριθμός κοινοποίησης) στην ενότητα 1.3. Πρέπει επίσης να προσδιορίσετε στην κεφαλίδα του φακέλου τον προηγούμενο αριθμό υποβολής, να κάνετε κλικ στο πλαίσιο «update» (επικαιροποίηση) και να προσδιορίστε την «update reason» (αιτία επικαιροποίησης). Στο επιγραμμικό εργαλείο: να επισημάνετε την επιλογή «Update a completed submission» (Επικαιροποίηση ολοκληρωθείσας υποβολής) και να εισαγάγετε τον υφιστάμενο αριθμό αναφοράς. Στο εργαλείο μαζικής υποβολής xml: να προσδιορίσετε σχετικά με την ουσία ή τις ουσίες που επικαιροποιούνται ότι η κοινοποίηση αποτελεί επικαιροποίηση και να προσδιορίσετε τον υφιστάμενο αριθμό αναφοράς. Η ταξινόμηση και επισήμανση που υποβάλλονται στο πλαίσιο φακέλου καταχώρισης δεν μπορούν να επικαιροποιούνται μέσω υποβολής κοινοποίησης

20 20 Πρακτικός οδηγός 7 ταξινόμησης και επισήμανσης. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να επικαιροποιήσετε τον φάκελο της καταχώρισής σας, βλ. άρθρο 22 του κανονισμού REACH. Μόνο η επιχείρηση που υπέβαλε την κοινοποίηση θα έχει τη δυνατότητα να την επικαιροποιεί. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που η κοινοποίηση έχει υποβληθεί για λογαριασμό ομάδας παρασκευαστών ή/και εισαγωγέων, μόνο η επιχείρηση που υπέβαλε την κοινοποίηση έχει τη δυνατότητα να την επικαιροποιήσει.

21 Πρακτικός οδηγός 7 4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Διάθεση στην αγορά Η διάθεση μιας ουσίας ή μείγματος στην αγορά βάσει του κανονισμού CLP σημαίνει ότι αυτά καθίστανται από φυσικής άποψης διαθέσιμα σε τρίτους έναντι πληρωμής ή δωρεάν. Επίσης, η εισαγωγή από χώρες εκτός ΕΕ στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ θεωρείται διάθεση στην αγορά. Η διάθεση στην αγορά περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία μια ουσία ή ένα μείγμα αποστέλλεται από επιχείρηση ή ερευνητικό ίδρυμα σε άλλο εργαστήριο με διαφορετική νομική οντότητα. Όσον αφορά την κοινοποίηση, η διάθεση της ουσίας στην αγορά αποτελεί προαπαιτούμενο: ουσία που αναφέρεται στο άρθρο 39 του κανονισμού CLP πρέπει να κοινοποιείται μόνο σε περίπτωση που διατίθεται στην αγορά. Παρά ταύτα, η κοινοποίηση δεν είναι απαραίτητη, εάν οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 40 του κανονισμού CLP έχουν ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο προηγούμενης καταχώρισης ή κοινοποίησης από τον ίδιο κοινοποιούντα. Οι ουσίες πρέπει να κοινοποιούνται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της διάθεσής τους στην αγορά. Όλες οι ουσίες που διατέθηκαν στην αγορά από την 1η Δεκεμβρίου 2010 και μετά έπρεπε να είχαν κοινοποιηθεί μέχρι τις 3 Ιανουρίου Οι ουσίες που διατηρούνται σε απόθεμα δεν θεωρούνται ότι διατίθενται στην αγορά. Η κοινοποίησή τους, εντός 1 μηνός, θα είναι υποχρεωτική εάν διατεθούν (ξανά) στην αγορά από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα τους αργότερα. Ένας διανομέας που παίρνει ουσίες από τα ράφια όπου ήταν αποθηκευμένες για κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να τις πουλήσει σε άλλους, δεν υποχρεούται να τις κοινοποιήσει, δεδομένου ότι αυτή η υποχρέωση αφορά μόνο τους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς. 4.2 Ομάδα παρασκευαστών ή εισαγωγέων Η κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης μιας ουσίας μπορεί να πραγματοποιείται από ομάδα παρασκευαστών ή εισαγωγέων. Ομάδα παρασκευαστών ή εισαγωγέων μπορεί, για παράδειγμα, να είναι: μια επιχείρηση με διάφορες νομικές οντότητες διάφορες επιχειρήσεις που δεν έχουν συγκεκριμένους δεσμούς μεταξύ τους διάφορες επιχειρήσεις από συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο, ή ένα φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών (ΦΑΠΟ). Σε περίπτωση που μια κοινοποίηση πραγματοποιείται από ομάδα, υποβάλλεται μόνο μία κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης για λογαριασμό όλων των μελών της ομάδας. Για τον σκοπό αυτόν, τα μέλη της ομάδας πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με την ταξινόμηση και επισήμανση της αντίστοιχης ουσίας Σε αυτό το πλαίσιο, οι ουσίες θεωρούνται ότι είναι ίδιες εάν τα κύρια συστατικά είναι ίδια και αν οι ουσίες έχουν τον ίδιο αριθμό ΕΚ ή αριθμό CAS ή ονομασία κατά IUPAC. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην Guidance for identification and naming of substances under REACH (Καθοδήγηση για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία των ουσιών βάσει του κανονισμού REACH).

22 22 Πρακτικός οδηγός 7 Εάν η κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης υποβάλλεται για λογαριασμό ομάδας, αυτό πρέπει να υποδεικνύεται στο REACH-IT. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξετε στο «Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου, Μέρος 15: Διαχείριση ομάδας παρασκευαστών ή εισαγωγέων». Συνιστάται στα μέλη της εκάστοτε ομάδας να τεκμηριώνουν πλήρως τη συμφωνία τους, καθώς και τους λόγους για τους οποίους ελήφθησαν οι αποφάσεις σχετικά με την ταξινόμηση. Εφόσον τους ζητηθεί, πρέπει να παρέχουν στον ECHA, καθώς και στις αρμόδιες αρχές και στις αρμόδιες για την εφαρμογή αρχές των κρατών μελών, όλες τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ταξινόμησης και επισήμανσης βάσει του κανονισμού CLP. Όταν μια ομάδα παρασκευαστών ή/και εισαγωγέων συνεργάζεται κατ αυτόν τον τρόπο, κάθε μέλος φέρει πλήρως την ευθύνη για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των ουσιών και μειγμάτων που διαθέτει στην αγορά, καθώς και για την ικανοποίηση κάθε άλλης απαίτησης του κανονισμού CLP. 4.3 Βασικά στοιχεία προσδιορισμού των ουσιών Πρέπει να προσδιορίζετε την ουσία σας βάσει των όσων αναφέρονται στις ενότητες 2.1 έως του παραρτήματος VI του κανονισμού REACH. Οι ορισμοί των ουσιών στους κανονισμούς CLP και REACH είναι ταυτόσημοι, αν και για την κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης απαιτούνται λιγότερες πληροφορίες σε σύγκριση με την καταχώριση. Ο ορισμός της ουσίας αντιστοιχεί επίσης στον ορισμό της ουσίας όπως παρέχεται στην 7η τροποποίηση της οδηγίας για τις επικίνδυνες ουσίες 11 Ο ορισμός δεν αφορά απλώς μια καθαρή χημική ένωση που ορίζεται από ένα μεμονωμένο μόριο. Συνιστάται όλοι οι υποψήφιοι κοινοποιούντες να συμβουλεύονται την Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP (βλ. τους συνδέσμους με το σχετικό υλικό στο κεφάλαιο 5 του παρόντος εγγράφου). Η προσέγγιση για τον προσδιορισμό μιας ουσίας εξαρτάται από τον τύπο της ουσίας. Οι ουσίες μπορούν να διαιρεθούν σε δύο κύριες ομάδες: Α. «Σαφώς καθορισμένες ουσίες»: Ουσίες με καθορισμένη ποιοτική και ποσοτική σύνθεση που μπορούν να προσδιοριστούν επαρκώς βάσει των πληροφοριών αναγνώρισης που απαιτούνται βάσει της ενότητας 2 του παραρτήματος VI του κανονισμού REACH. Οι «σαφώς καθορισμένες ουσίες» υποδιαιρούνται ως εξής: α) Μονοσυστατικές ουσίες, ήτοι, κατά κανόνα, ουσίες στις οποίες ένα συστατικό είναι παρόν σε συγκέντρωση τουλάχιστον 80% κατά βάρος (β/β), το δε υπόλοιπο 20% θεωρείται προσμείξεις / πρόσθετα. β) Πολυσυστατικές ουσίες, ήτοι, κατά κανόνα, ουσίες που αποτελούνται από διάφορα κύρια συστατικά που υπάρχουν σε συγκεντρώσεις 10% και <80 % κατά βάρος (β/β). Όλα τα συστατικά σε συγκέντρωση <10% θεωρούνται προσμείξεις. γ) Ουσίες που καθορίζονται βάσει περισσοτέρων παραμέτρων και όχι απλώς βάσει της χημικής σύνθεσης, ήτοι ουσίες που ορίζονται ως μονοσυστατικές ή πολυσυστατικές, αλλά για τον πλήρη προσδιορισμό 11 Οδηγία 92/32/ΕΟΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

23 Πρακτικός οδηγός 7 τους απαιτούνται πρόσθετες παράμετροι. Τέτοιες παράμετροι μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, η κρυσταλλική δομή, το σχήμα, η σκληρότητα, κ.λπ. Β. «Ουσίες UVCB»: Ουσίες άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης, προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικά υλικά. Οι ουσίες αυτές δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν επαρκώς μόνο βάσει της σύνθεσής τους. Απαιτούνται και άλλα αναγνωριστικά στοιχεία, ανάλογα με τον τύπο της ουσίας UVCB, όπως η πηγή ή η διαδικασία παραγωγής. Όλες οι κοινοποιούμενες ουσίες πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες, ούτως ώστε να είναι εφικτός ο ορθός προσδιορισμός τους. Στις ενότητες 2.1 έως του παραρτήματος VI του κανονισμού REACH προσδιορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τη συμμόρφωση προς τα κριτήρια ορθού προσδιορισμού μιας ουσίας προς κοινοποίηση στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης. Γενικά, τα αναγνωριστικά στοιχεία πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σαφή και συνεκτικά. Για παράδειγμα, η ονομασία κατά IUPAC πρέπει να αντικατοπτρίζει τον συντακτικό και μοριακό τύπο. Όλα τα συστατικά πρέπει να προσδιορίζονται βάσει της ονομασίας IUPAC και των αναγνωριστικών κωδικών CAS και να περιλαμβάνουν συντακτικό τύπο. Σε ό,τι αφορά τις ποσοτικές πληροφορίες, πρέπει να παρέχεται για όλα τα συστατικά, κατά το δυνατόν, το εύρος των τιμών συγκέντρωσης (ελάχιστη και μέγιστη). Οι πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση πρέπει να αφορούν το 100% της ουσίας.

24 24 Πρακτικός οδηγός 7 5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο δικτυακός τόπος του ECHA είναι ένας εύκολος τρόπος πρόσβασης στις πληροφορίες. Ο δικτυακός τόπος του ECHA είναι ένας εύκολος τρόπος πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς CLP και REACH. Ειδικότερα περιέχει: Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό CLP και συνδέσμους προς τα έγγραφα καθοδήγησης του CLP, στην ενότητα της ταξινόμησης Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό REACH στην ενότητα «About REACH» (Σχετικά με τον κανονισμό REACH) Εγχειρίδια χρήστη (IUCLID 5 και REACH-IT), και Εγχειρίδια υποβολής για την κοινοποίηση (IUCLID-5, επί γραμμής, μαζικό αρχείο και διαχείριση ομάδων παρασκευαστών/εισαγωγέων). Εάν έχετε απορίες σχετικά με την κοινοποίηση: Το γραφείο υποστήριξης για τους κανονισμούς CLP/REACH στη χώρα σας, σας παρέχει συμβουλές σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες σας, καθώς και σχετικά με τη διαθέσιμη καθοδήγηση, και είναι το κατ εξοχήν σημείο επικοινωνίας σας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών γραφείων υποστήριξης στον δικτυακό τόπο του ECHA. Το Γραφείο Υποστήριξης του ECHA θα σας βοηθήσει σε τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με το REACH-IT, το IUCLID, την καταχώριση βάσει του REACH και την κοινοποίηση στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης. Μπορείτε να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας συμπληρώνοντας ένα έντυπο αίτησης πληροφοριών στον δικτυακό τόπο του ECHA. Το συλλογικό όργανο του κλάδου σας μπορεί να αποτελεί καλή πηγή πληροφοριών για ερωτήσεις που αφορούν τον κλάδο. Σύνδεσμοι σε σχετικό υλικό Ενότητα CLP στον δικτυακό τόπο του ECHA Δημόσιο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης: Καθοδήγηση: Εισαγωγική καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό CLP Καθοδήγηση για την εφαρμογή των κριτηρίων CLP Τεχνικές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις κοινοποιήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον κανονισμό CLP Καθοδήγηση σχετικά τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP

25 Πρακτικός οδηγός 7 25 Εργαλεία και εγχειρίδια τεχνολογίας των πληροφοριών: IUCLID 5 REACH-IT Έγγραφα υποστήριξης του REACH-IT Εγχειρίδια για την κοινοποίηση Εγχειρίδιο υποβολής δεδομένων, Μέρος 12 : Προετοιμασία και υποβολή κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης με χρήση του IUCLID Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου, Μέρος 16 : Επιγραμμική υποβολή στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου, Μέρος 15 : Διαχείριση των ομάδων των παρασκευαστών ή εισαγωγέων σας Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου, Μέρος 6: η ενότητα σχετίζεται με την υποβολή κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης μέσω του I5 Γραφεία υποστήριξης για τον κανονισμό CLP: Εθνικά γραφεία υποστήριξης: Πρώτα σημεία επικοινωνίας για επιχειρήσεις από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Γραφείο υποστήριξης ECHA: Παρέχει υποστήριξη, π.χ. σχετικά με το IUCLID 5, το REACH-IT και σχετικά με ειδικές υποβολές δεδομένων μέσω της πύλης του REACH-IT. Οι επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στον ΕΟΧ μπορούν να απευθυνθούν στον ECHA για συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή του REACH ή των κανονισμών CLP στον ΕΟΧ. Νομοθεσία της ΕΕ: Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1272/2008 (Κανονισμός CLP) Πρώτη προσαρμογή του κανονισμού CLP στην τεχνική πρόοδο (ATP) Δεύτερη προσαρμογή του κανονισμού CLP στην τεχνική πρόοδο (ATP) Ανεπίσημο ενοποιημένο νομικό κείμενο του κανονισμού CLP (εκτός των πινάκων 3.1 και 3.2 του παραρτήματος VI) Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1907/2006 (Κανονισμός REACH)