Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7"

Transcript

1 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Tel Fax echa.europa.eu Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7 Ιούνιος 2012

2

3 Πρακτικός οδηγός 7 3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες σχετικά με τον κανονισμό CLP, με επεξηγήσεις των υποχρεώσεων βάσει του κανονισμού καθώς και των τρόπων εκπλήρωσής τους. Ωστόσο, υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι το κείμενο του κανονισμού CLP αποτελεί τη μόνη αυθεντική νομική βάση και ότι οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου δεν συνιστούν νομική συμβουλή. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου. ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΕΥΘΎΝΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί μετάφραση εργασίας ενός εγγράφου που δημοσιεύθηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο κείμενο διατίθεται στον δικτυακό τοπο του ECHA. Έκδοση Αλλαγές Έκδοση 1 Πρώτη έκδοση - Μάρτιος 2010 Πρώτη αναθεώρηση - Ιούνιος 2012 Πρακτικός οδηγός 7: Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Κωδικός αναφοράς: ECHA-1-B-01.1-EL ISBN-13: ISSN: Ημερομηνία δημοσίευσης: Ιούνιος 2012 Γλώσσα: EL European Chemicals Agency, 2012 Εξώφυλλο European Chemicals Agency Επιτρέπεται η αναπαραγωγή υπό τον όρο ότι η πηγή αναφέρεται πλήρως με τη μορφή «Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, και υπό τον όρο ότι παρέχεται γραπτή κοινοποίηση στην υπηρεσία επικοινωνίας του ECHA Το παρόν έγγραφο διατίθεται στις ακόλουθες 22 γλώσσες: Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά και Σουηδικά Ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με το παρόν έγγραφο μπορείτε να αποστέλλετε (αναγράφοντας τον κωδικό αναφοράς και την ημερομηνία έκδοσης) χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης πληροφοριών. Το έντυπο αίτησης πληροφοριών διατίθεται στην ιστοσελίδα «Contact» (Επικοινωνία) του δικτυακού τόπου του ECHA, στη διεύθυνση:á: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων Ταχυδρομική διεύθυνση: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Διεύθυνση: Annankatu 18, Helsinki, Finland

4 4 Πρακτικός οδηγός 7 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Κύρια σημεία Οι εισαγωγείς και οι παρασκευαστές πρέπει να κοινοποιούν τις επικίνδυνες ουσίες που διαθέτουν στην αγορά καθαυτές (σε καθαρή μορφή) ή σε μείγματα και ανεξαρτήτως της ποσοτικής κατηγορίας τους. Οι εισαγωγείς και οι παρασκευαστές πρέπει να κοινοποιούν τις ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH, εφόσον τις διαθέτουν στην αγορά. Οι υφιστάμενες καταχωρίσεις ουσιών που διατίθενται στην αγορά ενδέχεται να πρέπει να επικαιροποιηθούν βάσει της ταξινόμησης και της επισήμανσης του κανονισμού CLP. Η κοινοποίηση πρέπει να πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από τη διάθεση μιας ουσίας στην αγορά. Η κοινοποίηση δεν χρεώνεται.

5 Πρακτικός οδηγός 7 5 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ποιο είναι το αντικείμενο του παρόντος εγγράφου; Τι είναι ο κανονισμός CLP; Τι είναι η κοινοποίηση βάσει του κανονισμού CLP; Τι είναι το ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης; ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πρέπει να υποβάλω κοινοποίηση στο ευρετήριο; Ποιες ουσίες οφείλω να κοινοποιώ στο ευρετήριο; Πρέπει να τηρώ την υφιστάμενη ταξινόμηση και επισήμανση μιας κοινοποιημένης ουσίας; Πότε πρέπει να κοινοποιώ μια ουσία; Πρέπει να υποβάλλω κοινοποίηση για ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH; Πότε πρέπει να επικαιροποιώ την κοινοποίησή μου; Μπορώ να επισημάνω με ειδική ένδειξη εμπιστευτικότητας τις κοινοποιούμενες πληροφορίες; Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχω στην κοινοποίηση; Πώς μπορώ να προετοιμαστώ για την κοινοποίηση; Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια κοινοποίηση; Πώς μπορώ να υποβάλω κοινοποίηση; Πώς μπορώ να επικαιροποιήσω κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης; ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διάθεση στην αγορά Ομάδα παρασκευαστών ή εισαγωγέων Βασικά στοιχεία προσδιορισμού των ουσιών ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνημμένο

6 6 Πρακτικός οδηγός 7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ποιο είναι το αντικείμενο του παρόντος εγγράφου; Το παρόν έγγραφο περιέχει πληροφορίες που σας επιτρέπουν να διαπιστώσετε εάν υποχρεούστε να κοινοποιήσετε τις ουσίες σας στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης που έχει δημιουργήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA). Περιγράφει επίσης τον τρόπο προετοιμασίας και υποβολής μιας κοινοποίησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (κανονισμός CLP). Ωστόσο, θεωρείται δεδομένο ότι είστε ήδη εξοικειωμένος με τις κύριες έννοιες και την ορολογία της ταξινόμησης και επισήμανσης, διότι δεν επεξηγούνται στο παρόν έγγραφο. Το παρόν έγγραφο μπορεί να σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο εάν η επιχείρησή σας παρασκευάζει και διαθέτει ουσίες στις αγορές χωρών της ΕΕ 1, ή εισάγει ουσίες στην ΕΕ από τρίτες χώρες. Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό για εσάς εάν η επιχείρησή σας ασχολείται με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες και διαθέτει τις σχετικές ουσίες ή τα μείγματα (παρασκεύασμα) στην αγορά: Παρασκευάζει ουσίες (συμπεριλαμβανομένων απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων) που υπόκεινται σε καταχώριση σύμφωνα με τον κανονισμό REACH 2 Εισάγει ουσίες (π.χ. χρωστικές ύλες) που υπόκεινται σε καταχώριση σύμφωνα με τον κανονισμό REACH Παρασκευάζει ή εισάγει ουσίες που είναι ταξινομημένες ως επικίνδυνες, ανεξάρτητα από την ποσότητά τους Εισάγει μείγματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, ανεξάρτητα από την ποσότητά τους Εισάγει αντικείμενα που περιέχουν ουσίες οι οποίες υπόκεινται σε καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού REACH. Το παρόν έγγραφο διατίθεται στις 22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ στον δικτυακό τόπο του ECHA από όπου και μπορείτε να το μεταφορτώσετε. Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρέχονται όχι μόνο βασικές πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση, αλλά και σύνδεσμοι με τα σημαντικότερα έγγραφα καθοδήγησης και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να κοινοποιήσετε την ουσία ή τις ουσίες σας. 1.2 Τι είναι ο κανονισμός CLP; Ο κανονισμός CLP είναι η νέα νομοθεσία της ΕΕ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. Ενσωματώνει τα κριτήρια ταξινόμησης του Παγκόσμιου Εναρμονισμένου Συστήματος (GHS) του ΟΗΕ στη νομοθεσία της ΕΕ. Ο κανονισμός CLP θα 1 Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι τα ακόλουθα: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν τα κράτη ΕΖΕΣ που έχουν συνυπογράψει τη Συμφωνία ΕΟΧ (επί του παρόντος είναι η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία) ενσωματώσουν τον κανονισμό CLP στις εθνικές νομοθεσίες τους, οι παραπομπές που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο και αφορούν την «ΕΕ» και τα «κράτη μέλη» θα πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρονται και στα κράτη αυτά. 2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων.

7 Πρακτικός οδηγός 7 7 αντικαταστήσει σταδιακά την οδηγία για τις επικίνδυνες ουσίες 3 (DSD) και την οδηγία για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα 4 (DPD). Ο κανονισμός CLP ορίζει ότι όλες οι ουσίες πρέπει να ταξινομούνται και να επισημαίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια CLP από την 1η Δεκεμβρίου 2010 και μετά 5, καθώς και ότι όλα τα μείγματα πρέπει να ταξινομούνται και να επισημαίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια CLP από την 1η Ιουνίου Περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον κανονισμό CLP διατίθενται στην Εισαγωγική καθοδήγηση σύμφωνα με τον κανονισμό CLP, ενώ αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση και επισήμανση διατίθενται στην Καθοδήγηση για την εφαρμογή των κριτηρίων CLP. Τα εν λόγω δύο έγγραφα και ο κανονισμός CLP, καθώς και άλλα έγγραφα πρακτικού και διευκρινιστικού χαρακτήρα διατίθενται στον δικτυακό τόπο του ECHA, στη διεύθυνση (βλ. επίσης τους συνδέσμους στο τέλος του παρόντος εγγράφου). Με την έναρξη ισχύος του κανονισμού CLP, ο τίτλος XI του κανονισμού REACH έχει καταργηθεί. Οι εναρμονισμένες ταξινομήσεις που περιέχονταν στο παράρτημα I της οδηγίας DSD έχουν μεταφερθεί στον πίνακα 3.2 του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP και είναι νομικά δεσμευτικές. 1.3 Τι είναι η κοινοποίηση βάσει του κανονισμού CLP; Τα άρθρα 39 έως 42 του κανονισμού CLP πραγματεύονται την κοινοποίηση στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης. Γενικά, κοινοποίηση βάσει του κανονισμού CLP σημαίνει ότι οι παρασκευαστές και οι εισαγωγείς υποβάλλουν στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης που τηρεί ο ECHA ορισμένες πληροφορίες ταξινόμησης και επισήμανσης για τις ουσίες που διαθέτουν στην αγορά (για πρακτικές λεπτομέρειες βλ. κεφάλαιο 3 ). Το ευρετήριο είναι μια νέα βάση δεδομένων που δεν υπήρχε στο πλαίσιο της προηγούμενης νομοθεσίας σχετικά με την ταξινόμηση και επισήμανση (οδηγίες DSD και DPD). Η κοινοποίηση βάσει του κανονισμού CLP αφορά όλες τις επικίνδυνες ουσίες όλων των ποσοτικών κατηγοριών, καθώς και όλες τις μη επικίνδυνες ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH, όταν διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Η κοινοποίηση βάσει του κανονισμού CLP πρέπει να πραγματοποιείται εντός συγκεκριμένων προθεσμιών (βλ. ενότητα 2.4 του παρόντος εγγράφου). 1.4 Τι είναι το ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης; Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στις κοινοποιήσεις συγκεντρώνονται σε μια βάση δεδομένων που ονομάζεται ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες από τους φακέλους καταχώρισης του REACH και πληροφορίες που αφορούν ουσίες με εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση, ήτοι τις ουσίες που παρατίθενται στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP. 3 Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών. 4 Οδηγία 1999/45/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων. 5 Η ταξινόμηση ουσιών βάσει της οδηγίας DSD πρέπει να συνεχίσει να περιλαμβάνεται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας μέχρι την 1η Ιουνίου 2015.

8 8 Πρακτικός οδηγός 7 Ορισμένες από τις πληροφορίες που περιέχονται στις κοινοποιήσεις διατίθενται στο δημόσιο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης. Το δημόσιο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης αποτελεί κεντρική πηγή πληροφοριών σχετικά με την ταξινόμηση και επισήμανση των ουσιών για όλους τους χρήστες χημικών προϊόντων. Η δημόσια έκδοση του ευρετηρίου ταξινόμησης και επισήμανσης περιλαμβάνει τους αναγνωριστικούς κωδικούς ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 1 του κανονισμού REACH, τα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσης, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό ειδικό όριο συγκέντρωσης (SCL) ή πολλαπλασιαστικό συντελεστή (συντελεστή M) για κάθε ουσία. Η ταυτότητα του κοινοποιούντος δεν θα γίνεται δημοσίως γνωστή. Το ίδιο ισχύει για την ονομασία ορισμένων ουσιών κατά IUPAC, οι οποίες έχουν επισημανθεί με ειδική ένδειξη εμπιστευτικότητας, βλ. επίσης κεφάλαιο 2.7 του παρόντος εγγράφου.

9 Πρακτικός οδηγός ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.1 Πρέπει να υποβάλω κοινοποίηση στο ευρετήριο; Εάν είστε ένας από τους προμηθευτές που παρατίθενται στον πίνακα της ενότητας 1.1. του παρόντος εγγράφου, τότε πρέπει να κοινοποιείτε την ταξινόμηση και επισήμανση των ουσιών σας στο ευρετήριο. Οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν ουσίες ή τυποποιούν μείγματα εκτός της ΕΕ δεν υποχρεούνται να κοινοποιούν στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA). Οι παρασκευαστές και τυποποιητές εκτός ΕΕ που σκοπεύουν να εισάγουν ουσίες και μείγματα στην ΕΕ πρέπει να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες (π.χ. ένα σύνολο δεδομένων του IUCLID) στους εισαγωγείς τους στην ΕΕ, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν την κοινοποίηση. Εάν παρασκευαστές ή τυποποιητές εκτός ΕΕ δεν επιθυμούν, για λόγους εμπιστευτικότητας, να αποκαλύψουν τη σύνθεση των ουσιών ή των μειγμάτων τους στους εισαγωγείς τους στην ΕΕ, μπορούν να ορίσουν έναν από τους εισαγωγείς ως υπεύθυνο κοινοποίησης για λογαριασμό των άλλων εισαγωγέων (βλ. ενότητα 4.2. σχετικά με την ομαδική κοινοποίηση). Εναλλακτικά, ομαδική κοινοποίηση για λογαριασμό των εισαγωγέων εντός ΕΕ μπορεί να υποβάλει τρίτο μέρος το οποίο δεν είναι κατασκευαστής ούτε εισαγωγέας (π.χ. αποκλειστικός αντιπρόσωπος ο οποίος έχει ήδη οριστεί για τους σκοπούς της καταχώρισης βάσει του κανονισμού REACH). Αυτό το τρίτο μέρος μπορεί να υποβάλει την κοινοποίηση, αλλά δεν μπορεί να αναλάβει τις υποχρεώσεις των εισαγωγέων που είναι μέλη της ομάδας. Σε περίπτωση που επιλεγεί η λύση του τρίτου μέρους, η οντότητα που υποβάλει την κοινοποίηση πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι είναι εξουσιοδοτημένη να ενεργεί για λογαριασμό του(ων) κατασκευαστή(ών)/εισαγωγέα(ων) που απαρτίζουν την ομάδα, οι δε κατασκευαστές/εισαγωγείς πρέπει να δηλώνουν ότι παραμένουν αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνοι για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της κοινοποίησης. Η τεκμηρίωση που σχετίζεται με τη δημιουργία της εν λόγω ομάδας κατασκευαστών και εισαγωγέων, καθώς και οι πληροφορίες στις οποίες βασίζεται η ταξινόμηση και επισήμανση, θα χρειαστεί, ενδεχομένως, να υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές και στις αρμόδιες για την εφαρμογή αρχές. 2.2 Ποιες ουσίες οφείλω να κοινοποιώ στο ευρετήριο; Γενικά, η υποχρέωση κοινοποίησης στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης περιλαμβάνει όλες τις επικίνδυνες ουσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού CLP, είτε σε καθαρή μορφή, είτε όταν περιέχονται σε επικίνδυνο μείγμα, σε ποσότητες πάνω από τα καθορισμένα όρια συγκέντρωσης (βλ. συνημμένο 1 στο παρόν έγγραφο) και οι οποίες εισάγονται ή παρασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά εντός της ΕΕ. Επίσης, πρέπει να κοινοποιούνται οι μη ταξινομημένες ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH, ήτοι οι ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες 1 τόνου ή περισσότερο κατ έτος (βλ. επίσης κεφάλαιο 1.1). Σε αυτές περιλαμβάνονται ουσίες σε καθαρή μορφή, ουσίες που περιέχονται σε μείγματα και ουσίες εντός εισαγόμενων αντικειμένων, εφόσον το άρθρο 7 του κανονισμού REACH προβλέπει την καταχώρισή τους. Επισημαίνεται ότι μια ουσία πρέπει να κοινοποιείται ακόμη και εάν η ταξινόμηση και επισήμανσή της είναι (πλήρως) εναρμονισμένη και παρατίθεται στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP. Εντούτοις, η υποχρέωση κοινοποίησης δεν ισχύει για ουσίες και μείγματα στην τελική τους μορφή που προορίζονται για τον τελικό χρήστη ή για χρήσεις για τις οποίες ισχύει ειδική νομοθεσία, π.χ. ραδιενεργά υλικά, φαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά προϊόντα, τρόφιμα και ζωοτροφές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο 1 «Στόχος και πεδίο εφαρμογής» του κανονισμού CLP.

10 10 Πρακτικός οδηγός 7 Οι ουσίες που έχουν κοινοποιηθεί βάσει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ (κοινοποίηση νέων ουσιών-nons) πρέπει να καταχωρίζονται δυνάμει του κανονισμού REACH. Όσον αφορά ουσίες NONS οι οποίες παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητα 1 τόνου ή περισσότερο κατ έτος, οι αντίστοιχοι φάκελοι θα πρέπει να επικαιροποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση με τις ταξινομήσεις CLP και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται χωριστή κοινοποίηση. Όσον αφορά ουσίες NONS που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητα 1 τόνου ή λιγότερο βάσει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση ποσοτικής κατηγορίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται χωριστή κοινοποίηση στο ευρετήριο, εάν η ουσία είναι ταξινομημένη ως επικίνδυνη και διατίθεται στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι: εάν η ετήσια ποσότητα της ουσίας NONS παραμένει κάτω του 1 τόνου, η επιχείρηση πρέπει να προβαίνει σε κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης για την εν λόγω ουσία. Όταν η ποσότητα φθάσει αυτό το όριο, ή εάν η ετήσια ποσότητα έχει ήδη φθάσει ή υπερβαίνει το όριο του 1 τόνου, απαιτείται επικαιροποίηση υπό μορφή φακέλου καταχώρισης Οι ουσίες και τα μείγματα για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) εξαιρούνται από τον κανονισμό CLP μόνο εάν χρησιμοποιούνται σε ελεγχόμενες συνθήκες σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον χώρο εργασίας και το περιβάλλον και εφόσον δεν διατίθενται στην αγορά. Εάν αυτό δεν ισχύει, οι εν λόγω ουσίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού CLP, ανεξάρτητα από την ποσότητα, και πρέπει να κοινοποιούνται ως επικίνδυνες βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης. Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής (PPORD) πρέπει να κοινοποιούνται στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης, ανεξαρτήτως ποσότητας, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης ως επικίνδυνες και διατίθενται στην αγορά. Αυτό ισχύει και για τις ουσίες PPORD σε μείγματα, εάν το μείγμα υπόκειται σε ταξινόμηση λόγω της ουσίας που περιέχει. Η ταξινόμηση και η επισήμανση δραστικών ουσιών που περιέχονται στα προϊόντα φυτοπροστασίας 6 (PPP) και στα βιοκτόνα 7 (BP) είναι κανονικά εναρμονισμένη για όλες τις τάξεις κινδύνων και εμφανίζεται στους πίνακες 3.1 και 3.2 του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP. Η κοινοποίηση στο ευρετήριο πρέπει να πραγματοποιείται πάντα για τις δραστικές ουσίες που διατίθενται στην αγορά. Στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP, τα κράματα θεωρούνται ειδικά παρασκευάσματα (ορολογία CLP: μείγματα). Σε περίπτωση που είναι επικίνδυνα και περιέχονται στο κράμα σε ποσότητα που υπερβαίνει τα ειδικά όρια συγκέντρωσης, τα συστατικά στοιχεία των κραμάτων πρέπει να κοινοποιούνται στο ευρετήριο (βλ. συνημμένο 1 του παρόντος εγγράφου). Τα πολυμερή, εάν είναι ταξινομημένα ως επικίνδυνα και εάν εισάγονται ή παρασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά, πρέπει να κοινοποιούνται στο ευρετήριο, βάσει του άρθρου 39 στοιχείο β) και του άρθρου 40 του κανονισμού CLP. Αντιθέτως, τα μονομερή που περιέχονται σε τέτοια πολυμερή δεν θεωρούνται ότι διατίθενται στην αγορά και η κοινοποίησή τους δεν είναι απαραίτητη. Σύμφωνα με τον κανονισμό CLP, οι εισαγωγείς αντικειμένων δεν χρειάζεται να κοινοποιούν την ταξινόμηση και επισήμανση μιας ουσίας που περιέχεται σε ένα αντικείμενο, εκτός εάν η ουσία πρέπει να καταχωριστεί βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού REACH. 6 Οι ουσίες που αφορά η οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 7 Οι ουσίες που αφορά η οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

11 Πρακτικός οδηγός Πρέπει να τηρώ την υφιστάμενη ταξινόμηση και επισήμανση μιας κοινοποιημένης ουσίας; Όταν πραγματοποιείτε επιγραμμική κοινοποίηση μέσω του REACH-IT, η ταξινόμηση και επισήμανση ουσιών που έχουν ήδη κοινοποιηθεί στο ευρετήριο ή για τις οποίες υπάρχει εναρμονισμένη καταχώριση στο Μέρος III του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP θα εμφανίζονται ως πληροφορίες ιστορικού. Εάν για την ουσία σας υπάρχει εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση στο παράρτημα VI, ο κανονισμός CLP απαιτεί να την ταξινομείτε και να την επισημαίνετε αναλόγως. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο «I agree» (Συμφωνώ) για τις εναρμονισμένες τάξεις κινδύνου και διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής κοινοποίησης. Όταν η ταξινόμηση και η επισήμανση μιας ουσίας δεν είναι εναρμονισμένη, οι πιθανοί κοινοποιούντες και καταχωρίζοντες της εν λόγω ουσίας πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να καταλήξουν σε κοινή ταξινόμηση και επισήμανση που θα συμπεριληφθεί στο ευρετήριο. Ομοίως με την προαναφερθείσα περίπτωση, αυτή η διαδικασία θα διευκολύνεται στο πλαίσιο της επιγραμμικής κοινοποίησης μέσω του REACH-IT: εάν συμφωνείτε με μια εμφανιζόμενη ταξινόμηση και επισήμανση, μπορείτε απλώς να επιλέγετε το πλαίσιο «I agree» (Συμφωνώ, τα δε συναφή πεδία του φακέλου της κοινοποίησής σας θα συμπληρώνονται αυτόματα. Σε περίπτωση που η ταξινόμηση και η επισήμανση μιας ουσίας έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ διαφορετικών κοινοποιούντων πριν από την πραγματοποίηση της κοινοποίησης, π.χ. στο πλαίσιο ΦΑΠΟ, οι παρασκευαστές ή/και οι εισαγωγείς μπορούν να σχηματίσουν ομάδα και να κοινοποιούν την ταξινόμηση και επισήμανση στον ECHA ως κοινή καταχώριση, βλ. επίσης ενότητα Πότε πρέπει να κοινοποιώ μια ουσία; Κατά κανόνα, πρέπει να κοινοποιείτε την ταξινόμηση και επισήμανση μιας ουσίας εντός ενός μηνός από τη διάθεσή της στην αγορά. Όσον αφορά τους εισαγωγείς, η προθεσμία του ενός μηνός υπολογίζεται από την ημέρα φυσικής εισαγωγής της ουσίας, σε καθαρή μορφή ή σε μείγμα, στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2.5 Πρέπει να υποβάλλω κοινοποίηση για ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH; Δεν μπορείτε να υποβάλλετε χωριστή κοινοποίηση για ουσία που έχετε διαθέσει στην αγορά, εάν την έχετε ήδη καταχωρίσει βάσει του κανονισμού REACH και εάν ο φάκελος καταχώρισης περιέχει την ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό CLP (ενότητα 2.1 του IUCLID 5). Αυτό ισχύει διότι, στην περίπτωση αυτή, ο φάκελος καταχώρισης περιλαμβάνει ήδη τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις ουσίες που πρέπει να κοινοποιηθούν στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης. Η υποχρέωση ταξινόμησης και επισήμανσης ουσιών βάσει των νέων κριτηρίων του κανονισμού CLP ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2010 πρέπει πάντα να υποβάλετε την ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό CLP. Οι φάκελοι καταχώρισης που έχουν υποβληθεί πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2010 πρέπει να επικαιροποιούνται άμεσα με αυτές τις πληροφορίες. Εάν η ουσία σας είναι σταδιακά εισαγόμενη ουσία που πρέπει να καταχωριστεί το 2013 ή το 2018 αλλά διατίθεται στην αγορά νωρίτερα, πρέπει να υποβάλετε κοινοποίηση για τη συγκεκριμένη ουσία στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης εντός ενός μηνός από τη διάθεσή της στην αγορά. Ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH

12 12 Πρακτικός οδηγός 7 και διατίθενται στην αγορά πρέπει να κοινοποιούνται ακόμη και εάν δεν είναι ταξινομημένες ως επικίνδυνες. Η υποχρέωση κοινοποίησης ουσιών που υπόκεινται σε καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH ισχύει και για τα μέλη των φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες (ΦΑΠΟ) που θα καταχωρίσουν τις ουσίες τους αποκλειστικά και μόνο το 2013 ή το 2018 (η δεύτερη και η τρίτη προθεσμία καταχώρισης βάσει του κανονισμού REACH αντιστοίχως). Υπό την προϋπόθεση ότι ο κύριος καταχωρίζων έχει ήδη υποβάλει την καταχώρισή του, τα άλλα μέλη του ΦΑΠΟ μπορούν να συμφωνήσουν με την ταξινόμηση και επισήμανση που παρέχεται από τον κύριο καταχωρίζοντα κάνοντας κλικ στο τετραγωνίδιο «I agree». Κατ αυτόν τον τρόπο, τα πεδία ταξινόμησης και επισήμανσης για την αντίστοιχη κοινοποίηση συμπληρώνονται αυτόματα. Ωστόσο, αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν τα μέλη του ΦΑΠΟ έχουν δημιουργήσει την κοινοποίησή τους στο REACH-IT. Τα μέλη του ΦΑΠΟ μπορούν επίσης να προβούν σε κοινοποίηση της συμφωνημένης ταξινόμησης και επισήμανσης μιας ουσίας ως ομάδα παρασκευαστών και εισαγωγέων (βλ. ενότητα 4.2.). Επισημαίνεται ότι οι ουσίες PPORD που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού REACH δεν είναι καταχωρισμένες ουσίες και, ως εκ τούτου, το άρθρο 39 στοιχείο α) του κανονισμού CLP δεν ισχύει. Για να κοινοποιήσετε στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης επικίνδυνη ουσία PPORD που διατίθεται στην αγορά [άρθρο 39 στοιχείο β)], δεν μπορείτε να επικαιροποιήσετε την κοινοποίηση PPORD, αλλά πρέπει να υποβάλετε χωριστή κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης. 2.6 Πότε πρέπει να επικαιροποιώ την κοινοποίησή μου; Όποτε ενημερώνεστε για την ύπαρξη νέων και αξιόπιστων πληροφοριών που μεταβάλλουν την ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας σας, πρέπει να επικαιροποιείτε τις πληροφορίες της κοινοποίησής σας. Εάν οι πληροφορίες που απαιτούνται για την κοινοποίηση παρέχονται σε φάκελο καταχώρισης, πρέπει να επικαιροποιήσετε τον αντίστοιχο φάκελο καταχώρισης. Η υποχρέωση επικαιροποίησης των πληροφοριών ταξινόμησης και επισήμανσης των ουσιών δεν ισχύει όταν, κατά τον χρόνο που υποβάλετε την κοινοποίησή σας, στον πίνακα 3.1 του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP παρατίθενται ήδη εναρμονισμένες τάξεις κινδύνου και διαφοροποιήσεις. Σε περιπτώσεις όπου η ταξινόμηση μιας ουσίας εναρμονίζεται μετά την κοινοποίησή της στο ευρετήριο, τότε πρέπει να επικαιροποιείτε την κοινοποίησή σας το αργότερο όταν η εν λόγω εναρμονισμένη ταξινόμηση αποκτήσει νομική ισχύ. Επίσης, πρέπει να επικαιροποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. 2.7 Μπορώ να επισημάνω με ειδική ένδειξη εμπιστευτικότητας τις κοινοποιούμενες πληροφορίες; Όσον αφορά ορισμένες ουσίες, οι παρασκευαστές και οι εισαγωγείς μπορούν να επισημαίνουν με ειδική ένδειξη εμπιστευτικότητας την ονομασία κατά IUPAC. Σε αυτή την περίπτωση, η ονομασία κατά IUPAC δεν θα εμφανίζεται στο δημόσιο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης. Οι ουσίες για την ονομασία κατά IUPAC των οποίων μπορεί να τηρηθεί εμπιστευτικότητα είναι αυτές που απαριθμούνται στο άρθρο 119 παράγραφος 2 στοιχεία στ) και ζ): Μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες Ουσίες που χρησιμοποιούνται μόνο ως ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: o Ως ενδιάμεσα προϊόντα o Στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

13 Πρακτικός οδηγός 7 13 o Σε έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής. Οι ειδικές ενδείξεις εμπιστευτικότητας μπορούν να ορίζονται μόνο στο IUCLID και δεν χρεώνονται. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στο Εγχειρίδιο υποβολής δεδομένων 12 (βλ. κεφάλαιο 5 του παρόντος εγγράφου). Επισημαίνεται ότι εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτική ονομασία στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή στην επισήμανση, πρέπει να υποβάλετε αίτημα για εναλλακτική ονομασία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού CLP και να καταβάλετε το σχετικό τέλος, ή σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 1999/45/EΚ (οδηγία για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα), ανάλογα με την περίπτωση.

14 14 Πρακτικός οδηγός 7 3. Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 3.1 Ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχω στην κοινοποίηση; Βάσει του άρθρου 40 του κανονισμού CLP, κάθε ουσία, η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του κοινοποιούντος Ταυτότητα της ουσίας, δηλαδή την ονομασία και τα άλλα αναγνωριστικά στοιχεία, τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον μοριακό και συντακτικό τύπο, τη σύνθεση, τη φύση και την ποσότητα των προσθέτων (βλ. ενότητα 4.3. του παρόντος εγγράφου, καθώς και τα χαρακτηριστικά στις ενότητες 2.1. έως του παραρτήματος VI του κανονισμού REACH) Ταξινόμηση της ουσίας σύμφωνα με τα κριτήρια CLP Σε περίπτωση που η ουσία έχει ταξινομηθεί σε ορισμένες αλλά όχι σε όλες τις τάξεις κινδύνου ή διαφοροποιήσεις, να παρέχεται ένδειξη του κατά πόσο αυτό οφείλεται σε έλλειψη στοιχείων, ασαφή στοιχεία ή στοιχεία που αποδεικνύουν σαφώς τη μη ταξινόμηση Ειδικά όρια συγκέντρωσης και συντελεστές M, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγησης του καθορισμού τους, και Στοιχεία επισήμανσης, όπως εικονογράμματα κινδύνου, προειδοποιητικές λέξεις, δηλώσεις επικινδυνότητας και τυχόν συμπληρωματικές δηλώσεις επικινδυνότητας. 3.2 Πώς μπορώ να προετοιμαστώ για την κοινοποίηση; Πριν υποβάλετε την κοινοποίησή σας στον ECHA, πρέπει να ταξινομήσετε και να επισημάνετε την ουσία σας βάσει των κριτηρίων CLP. Πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες προπαρασκευαστικές ενέργειες ταξινόμησης και επισήμανσης: 1. Δημιουργία ευρετηρίου των ουσιών και μειγμάτων που παρασκευάζετε στην ΕΕ και εισάγετε από χώρες εκτός ΕΕ 2. Διευκρίνιση του εάν κάποια από τις εν λόγω ουσίες εξαιρείται από τον κανονισμό CLP (βλ. άρθρο 1 του κανονισμού CLP) 3. Έλεγχος του εάν κάποια από τις ουσίες σας υπόκειται σε καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH 4. Συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα των ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας κατά IUPAC, του αριθμού EINECS, του αριθμού CAS ή άλλων κωδικών ταυτότητας, και περιγραφή της ποιοτικής και ποσοτικής σύνθεσης των ουσιών σας 5. Ονομασία των ουσιών σύμφωνα με την Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών βάσει του κανονισμού REACH 6. Έλεγχος του εάν οι ουσίες παρατίθενται στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP, βλ. ήτοι εάν η ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας είναι εναρμονισμένη. Εάν υπάρχει εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση για μια ουσία, πρέπει να χρησιμοποιείται αυτή και δεν μπορείτε να ταξινομείτε μόνοι σας την ουσία όσον αφορά τις τάξεις κινδύνου ή τις διαφοροποιήσεις. Πρέπει να ταξινομείτε μόνοι σας,

15 Πρακτικός οδηγός 7 βάσει επαρκών και αξιόπιστων πληροφοριών, τις τάξεις κινδύνου και τις διαφοροποιήσεις που δεν καλύπτονται από την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση. 7. Συγκέντρωση όλων των διαθεσίμων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τις επικίνδυνες ιδιότητες οποιασδήποτε ουσίας, σε περίπτωση που η ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας σας δεν είναι εναρμονισμένη 8. Ταξινόμηση της ουσίας σας μέσω σύγκρισης των διαθέσιμων πληροφοριών με τα κριτήρια ταξινόμησης 8 9. Όταν θέλετε να προσδιορίσετε πολλαπλασιαστικό συντελεστή (συντελεστής M) ή να θέσετε ειδικό όριο συγκέντρωσης (SCL) σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού CLP, αιτιολογήστε χρησιμοποιώντας τα σχετικά μέρη των ενοτήτων 1, 2 και 3 του παραρτήματος I του κανονισμού REACH 10. Προσδιορισμός του εάν ένα μείγμα που περιέχει επικίνδυνη ουσία πρέπει να ταξινομηθεί βάσει του κανονισμού CLP λόγω της παρουσίας της συγκεκριμένης ουσίας 11. Απόφαση σχετικά με το εάν θέλετε να δημιουργήσετε ή να συμμετάσχετε σε ομάδα παρασκευαστών ή/και εισαγωγέων με άλλους πιθανούς κοινοποιούντες και καταχωρίζοντες της ίδιας ουσίας. Σε αυτή την περίπτωση ένα μέλος αυτής της ομάδας μπορεί να υποβάλει την κοινοποίηση για λογαριασμό της ομάδας. 12. Δημιουργία λογαριασμού REACH-IT (εάν δεν το έχετε ήδη κάνει). 3.3 Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια κοινοποίηση; Για να προετοιμάσετε την κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα εργαλεία: Α. IUCLID 5. Μπορείτε να προσδιορίσετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στο IUCLID 5 και να δημιουργήσετε έναν φάκελο κοινοποίησης της ταξινόμησης και της επισήμανσης στο IUCLID. Το IUCLID 5 παρέχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβετε περισσότερες από μία συνθέσεις για την ίδια ουσία (π.χ. λόγω διαφορετικών προφίλ προσμείξεων) και να συνδέσετε κάθε σύνθεση σε συγκεκριμένη ταξινόμηση και επισήμανση. Επισημαίνεται ότι κάθε κοινοποιών μπορεί να υποβάλει μόνο μία κοινοποίηση ανά ουσία, το δε IUCLID 5 είναι το μόνο εργαλείο μέσω του οποίου μπορείτε να υποβάλετε διάφορες συνθέσεις για μία ουσία. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει το IUCLID 5 στο παρελθόν, η επιλογή αυτή θα μπορούσε να σας φανεί χρήσιμη. Ομοίως, μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτήν την επιλογή εάν σκοπεύετε να υποβάλετε καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH (π.χ. για τις προθεσμίες καταχώρισης το 2013 ή το 2018) 8 Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο παράρτημα I του κανονισμού CLP και στην Guidance on the application on the classification criteria (Καθοδήγηση για την εφαρμογή των κριτηρίων ταξινόμησης).

16 16 Πρακτικός οδηγός 7 Β. ΜΑΖΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (BULK). Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μαζικό αρχείο XML που περιέχει περισσότερες από μία κοινοποιήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης. Μπορείτε να δημιουργήσετε το μαζικό αρχείο XML χρησιμοποιώντας είτε το εργαλείο excel που παρέχει ο ECHA είτε το εργαλείο XML schema (Συντάκτης XML) (αυτή η επιλογή μπορεί να είναι προτιμότερη για χρήστες που έχουν εμπειρία στην τεχνολογία πληροφοριών). Το μαζικό αρχείο XML σάς επιτρέπει να υποβάλετε σε ένα μόνο αρχείο πληροφορίες κοινοποίησης για αρκετές ή μεγάλο αριθμό ουσιών προσδιοριζόμενων βάσει του αριθμού ΕΚ ή CAS. Το εργαλείο μαζικών αρχείων excel διατίθεται σε 22 γλώσσες της ΕΕ (επιλέξτε τη γλώσσα σας στο εργαλείο). Σημείωση. Η μαζική υποβολή XML μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο όταν κάθε ουσία προσδιορίζεται είτε από τον αριθμό CAS είτε από τον αριθμό ΕΚ βάσει μίας μόνο σύνθεσης. Επιπλέον, μπορείτε να προσδιορίζετε ειδικό όριο συγκέντρωσης (SCL) ή συντελεστή Μ που αναφέρονται ήδη στο παράρτημα VI του κανονισμού CLP. Όταν επιθυμείτε να ορίσετε εσείς SCL ή συντελεστή M, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού CLP, πρέπει να επισυνάπτετε επιστημονικά τεκμηριωμένη αιτιολόγηση στην κοινοποίησή σας [άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]. Επισημαίνεται ότι η επισύναψη εγγράφου δεν είναι εφικτή σε μαζική υποβολή xml. Ως εκ τούτου, ο μόνος τρόπος συμπερίληψης ενός τέτοιου SCL ή συντελεστή M και επισύναψης της ζητούμενης επιστημονικής αιτιολόγησης είναι η υποβολή κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης με χρήση του IUCLID ή του επιγραμμικού εργαλείου. Γ. ΕΠΙ ΓΡΑΜΜΗΣ (ONLINE). Μπορείτε να εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες στο REACH-IT με μη αυτόματο τρόπο Εάν επιθυμείτε να κοινοποιήσετε λίγες μόνο ουσίες και δεν χρησιμοποιείτε επί του παρόντος το IUCLID 5, θα ήταν ίσως προτιμότερο να προβείτε σε επιγραμμική κοινοποίηση μέσω του REACH-IT. Εάν για την ουσία σας υπάρχει εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού CLP, το επιγραμμικό εργαλείο αποτελεί την ταχύτερη λύση κοινοποίησης, διότι η εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση εμφανίζεται αυτόματα στα αντίστοιχα πεδία. Στο επιγραμμικό εργαλείο μπορείτε να συμφωνήσετε με ταξινόμηση και επισήμανση που έχει ήδη κοινοποιηθεί ή καταχωριστεί από άλλη επιχείρηση. Επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία επιγραμμικής κοινοποίησης του REACH-IT και το εργαλείο XML διατίθενται στην ενότητα CLP του δικτυακού τόπου του ECHA, στη διεύθυνση: 3.4 Πώς μπορώ να υποβάλω κοινοποίηση; Οι κοινοποιήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πύλης του REACH-IT στον δικτυακό τόπο του ECHA.

17 Πρακτικός οδηγός 7 Επισημαίνεται ότι, πριν ξεκινήσετε να κοινοποιείτε τις ουσίες σας, πρέπει να δημιουργήσετε τον λογαριασμό για την επιχείρησή σας στο REACH-IT 9. Το σημείο πρόσβασης στην εφαρμογή κοινοποίησης θα το βρείτε στην ενότητα του δικτυακού τόπου που αφορά το REACH-IT. Αφού εισέλθετε στο REACH-IT, μεταβείτε στην ενότητα ταξινόμησης και επισήμανσης του κύριου μενού (στην αριστερή πλευρά της οθόνης του REACH-IT) από όπου θα οδηγηθείτε σε ειδικές σελίδες στις οποίες μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των τριών ακόλουθων δυνατοτήτων υποβολής κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης: 1. Υποβολή φακέλου κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης που έχει δημιουργηθεί στο IUCLID 5: προετοιμασία φακέλου κοινοποίησης στην εφαρμογή IUCLID 5 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας και αναφόρτωσή του απευθείας προς το REACH-IT 2. Υποβολή μαζικής κοινοποίησης: αναφόρτωση μαζικού αρχείου XML προς το REACH-IT (το υπόδειγμα αρχείου διατίθεται στον δικτυακό τύπο του ECHA) 3. Υποβολή κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης επί γραμμής (διαθέσιμη από το δεύτερο τρίμηνο του 2010) διά της εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών, ουσία προς ουσία, απευθείας στο σύστημα REACH-IT. Μετά από την επιτυχή υποβολή, στην κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης αντιστοιχίζονται οι ακόλουθοι αριθμοί: - Αριθμός υποβολής για κάθε υποβολή - Αριθμός αναφοράς για κάθε επιτυχώς κοινοποιηθείσα ουσία - Αριθμός καταλόγου σε περίπτωση που η κοινοποιηθείσα ουσία δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστεί βάσει αριθμού ΕΚ. Ένας κοινοποιών μπορεί να υποβάλει μόνο μία κοινοποίηση ανά ουσία. Ωστόσο, κάθε κοινοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνθέσεις για την ίδια ουσία (π.χ. λόγω διαφορετικών προφίλ προσμείξεων) και κάθε σύνθεση μπορεί να συνδέεται με συγκεκριμένη ταξινόμηση και επισήμανση. Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο στο πλαίσιο υποβολής στο IUCLID 5. Πρακτικές συμβουλές για την κοινοποίηση και την επιλογή εργαλείου υποβολής Μην περιμένετε μέχρι τελευταία στιγμή για να υποβάλετε την κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης στον ECHA. Εάν πρέπει να κοινοποιήσετε λίγες μόνο ουσίες και δεν χρησιμοποιείτε επί του παρόντος το IUCLID 5, ο καλύτερος τρόπος θα ήταν η επιγραμμική κοινοποίηση μέσω του REACH-IT. 9 Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον σύνδεσμο, στο τέλος του παρόντος εγγράφου.

18 18 Πρακτικός οδηγός 7 Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική κοινοποίηση μέσω του REACH-IT, εάν επιθυμείτε να τηρήσετε την ταξινόμηση και την επισήμανση που έχει ήδη κοινοποιηθεί για την ίδια ουσία. Η μαζική κοινοποίηση με χρήση της επιλογής XML ενδέχεται να είναι πιο πρακτική για επιχειρήσεις που θέλουν να κοινοποιήσουν πολλές χημικές ουσίες, δεδομένου ότι επιτρέπει την υποβολή κοινοποιήσεων ταξινόμησης και επισήμανσης για αρκετές ουσίες σε ένα μόνο αρχείο. Εάν θέλετε να υποβάλετε αρκετές συνθέσεις για μια ουσία και να προσδιορίσετε την ταξινόμηση και επισήμανση για κάθε σύνθεση, να χρησιμοποιείτε το IUCLID 5. Εάν χρειάζεται να επισημάνετε με ειδική ένδειξη εμπιστευτικότητας την ονομασία της ουσίας σας κατά IUPAC, να χρησιμοποιείτε το IUCLID 5.

19 Πρακτικός οδηγός Πώς μπορώ να επικαιροποιήσω κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης; Μπορείτε να επικαιροποιήσετε φάκελο κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα εργαλεία κοινοποίησης όλα τα εργαλεία κοινοποίησης είναι συμβατά μεταξύ τους. Πίνακας 1: συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων εργαλείων υποβολής Αρχική υποβολή με χρήση: Κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης IUCLID 5 Επιγραμμικό εργαλείο Μαζικό αρχείο xml Φάκελος καταχώρισης Επικαιροποίηση με κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης στο IUCLID 5 Επικαιροποίηση με το επιγραμμικό εργαλείο Επικαιροποίηση με το Μαζικό αρχείο xml Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Επικαιροποίηση με φάκελο καταχώρισης Αρχική καταχώριση Αρχική καταχώριση Αρχική καταχώριση ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! Ναι Για την επιτυχή υποβολή επικαιροποίησης, η κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ως επικαιροποίηση προγενέστερης επιτυχούς κοινοποίησης και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις ακόλουθες πληροφορίες: Τον ακριβή αριθμό αναφοράς της κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης που επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε: ο αριθμός αναφοράς έχει την ακόλουθη μορφή 02-XXXXXXXXXX-CC-XXXX Τον αριθμό ΕΚ ή τον αριθμό καταλόγου που έχει αντιστοιχιστεί στην ουσία σας Τον προηγούμενο αριθμό υποβολής (μόνο στο IUCLID) Αιτιολόγηση της επικαιροποίησης. Για την επικαιροποίηση κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης απαιτείται: Στο IUCLID: προσδιορισμός του υφιστάμενου αριθμού αναφοράς (αριθμός κοινοποίησης) στην ενότητα 1.3. Πρέπει επίσης να προσδιορίσετε στην κεφαλίδα του φακέλου τον προηγούμενο αριθμό υποβολής, να κάνετε κλικ στο πλαίσιο «update» (επικαιροποίηση) και να προσδιορίστε την «update reason» (αιτία επικαιροποίησης). Στο επιγραμμικό εργαλείο: να επισημάνετε την επιλογή «Update a completed submission» (Επικαιροποίηση ολοκληρωθείσας υποβολής) και να εισαγάγετε τον υφιστάμενο αριθμό αναφοράς. Στο εργαλείο μαζικής υποβολής xml: να προσδιορίσετε σχετικά με την ουσία ή τις ουσίες που επικαιροποιούνται ότι η κοινοποίηση αποτελεί επικαιροποίηση και να προσδιορίσετε τον υφιστάμενο αριθμό αναφοράς. Η ταξινόμηση και επισήμανση που υποβάλλονται στο πλαίσιο φακέλου καταχώρισης δεν μπορούν να επικαιροποιούνται μέσω υποβολής κοινοποίησης

20 20 Πρακτικός οδηγός 7 ταξινόμησης και επισήμανσης. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να επικαιροποιήσετε τον φάκελο της καταχώρισής σας, βλ. άρθρο 22 του κανονισμού REACH. Μόνο η επιχείρηση που υπέβαλε την κοινοποίηση θα έχει τη δυνατότητα να την επικαιροποιεί. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που η κοινοποίηση έχει υποβληθεί για λογαριασμό ομάδας παρασκευαστών ή/και εισαγωγέων, μόνο η επιχείρηση που υπέβαλε την κοινοποίηση έχει τη δυνατότητα να την επικαιροποιήσει.

21 Πρακτικός οδηγός 7 4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Διάθεση στην αγορά Η διάθεση μιας ουσίας ή μείγματος στην αγορά βάσει του κανονισμού CLP σημαίνει ότι αυτά καθίστανται από φυσικής άποψης διαθέσιμα σε τρίτους έναντι πληρωμής ή δωρεάν. Επίσης, η εισαγωγή από χώρες εκτός ΕΕ στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ θεωρείται διάθεση στην αγορά. Η διάθεση στην αγορά περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία μια ουσία ή ένα μείγμα αποστέλλεται από επιχείρηση ή ερευνητικό ίδρυμα σε άλλο εργαστήριο με διαφορετική νομική οντότητα. Όσον αφορά την κοινοποίηση, η διάθεση της ουσίας στην αγορά αποτελεί προαπαιτούμενο: ουσία που αναφέρεται στο άρθρο 39 του κανονισμού CLP πρέπει να κοινοποιείται μόνο σε περίπτωση που διατίθεται στην αγορά. Παρά ταύτα, η κοινοποίηση δεν είναι απαραίτητη, εάν οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 40 του κανονισμού CLP έχουν ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο προηγούμενης καταχώρισης ή κοινοποίησης από τον ίδιο κοινοποιούντα. Οι ουσίες πρέπει να κοινοποιούνται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της διάθεσής τους στην αγορά. Όλες οι ουσίες που διατέθηκαν στην αγορά από την 1η Δεκεμβρίου 2010 και μετά έπρεπε να είχαν κοινοποιηθεί μέχρι τις 3 Ιανουρίου Οι ουσίες που διατηρούνται σε απόθεμα δεν θεωρούνται ότι διατίθενται στην αγορά. Η κοινοποίησή τους, εντός 1 μηνός, θα είναι υποχρεωτική εάν διατεθούν (ξανά) στην αγορά από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα τους αργότερα. Ένας διανομέας που παίρνει ουσίες από τα ράφια όπου ήταν αποθηκευμένες για κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να τις πουλήσει σε άλλους, δεν υποχρεούται να τις κοινοποιήσει, δεδομένου ότι αυτή η υποχρέωση αφορά μόνο τους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς. 4.2 Ομάδα παρασκευαστών ή εισαγωγέων Η κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης μιας ουσίας μπορεί να πραγματοποιείται από ομάδα παρασκευαστών ή εισαγωγέων. Ομάδα παρασκευαστών ή εισαγωγέων μπορεί, για παράδειγμα, να είναι: μια επιχείρηση με διάφορες νομικές οντότητες διάφορες επιχειρήσεις που δεν έχουν συγκεκριμένους δεσμούς μεταξύ τους διάφορες επιχειρήσεις από συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο, ή ένα φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών (ΦΑΠΟ). Σε περίπτωση που μια κοινοποίηση πραγματοποιείται από ομάδα, υποβάλλεται μόνο μία κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης για λογαριασμό όλων των μελών της ομάδας. Για τον σκοπό αυτόν, τα μέλη της ομάδας πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με την ταξινόμηση και επισήμανση της αντίστοιχης ουσίας Σε αυτό το πλαίσιο, οι ουσίες θεωρούνται ότι είναι ίδιες εάν τα κύρια συστατικά είναι ίδια και αν οι ουσίες έχουν τον ίδιο αριθμό ΕΚ ή αριθμό CAS ή ονομασία κατά IUPAC. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην Guidance for identification and naming of substances under REACH (Καθοδήγηση για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία των ουσιών βάσει του κανονισμού REACH).

22 22 Πρακτικός οδηγός 7 Εάν η κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης υποβάλλεται για λογαριασμό ομάδας, αυτό πρέπει να υποδεικνύεται στο REACH-IT. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξετε στο «Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου, Μέρος 15: Διαχείριση ομάδας παρασκευαστών ή εισαγωγέων». Συνιστάται στα μέλη της εκάστοτε ομάδας να τεκμηριώνουν πλήρως τη συμφωνία τους, καθώς και τους λόγους για τους οποίους ελήφθησαν οι αποφάσεις σχετικά με την ταξινόμηση. Εφόσον τους ζητηθεί, πρέπει να παρέχουν στον ECHA, καθώς και στις αρμόδιες αρχές και στις αρμόδιες για την εφαρμογή αρχές των κρατών μελών, όλες τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ταξινόμησης και επισήμανσης βάσει του κανονισμού CLP. Όταν μια ομάδα παρασκευαστών ή/και εισαγωγέων συνεργάζεται κατ αυτόν τον τρόπο, κάθε μέλος φέρει πλήρως την ευθύνη για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των ουσιών και μειγμάτων που διαθέτει στην αγορά, καθώς και για την ικανοποίηση κάθε άλλης απαίτησης του κανονισμού CLP. 4.3 Βασικά στοιχεία προσδιορισμού των ουσιών Πρέπει να προσδιορίζετε την ουσία σας βάσει των όσων αναφέρονται στις ενότητες 2.1 έως του παραρτήματος VI του κανονισμού REACH. Οι ορισμοί των ουσιών στους κανονισμούς CLP και REACH είναι ταυτόσημοι, αν και για την κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης απαιτούνται λιγότερες πληροφορίες σε σύγκριση με την καταχώριση. Ο ορισμός της ουσίας αντιστοιχεί επίσης στον ορισμό της ουσίας όπως παρέχεται στην 7η τροποποίηση της οδηγίας για τις επικίνδυνες ουσίες 11 Ο ορισμός δεν αφορά απλώς μια καθαρή χημική ένωση που ορίζεται από ένα μεμονωμένο μόριο. Συνιστάται όλοι οι υποψήφιοι κοινοποιούντες να συμβουλεύονται την Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP (βλ. τους συνδέσμους με το σχετικό υλικό στο κεφάλαιο 5 του παρόντος εγγράφου). Η προσέγγιση για τον προσδιορισμό μιας ουσίας εξαρτάται από τον τύπο της ουσίας. Οι ουσίες μπορούν να διαιρεθούν σε δύο κύριες ομάδες: Α. «Σαφώς καθορισμένες ουσίες»: Ουσίες με καθορισμένη ποιοτική και ποσοτική σύνθεση που μπορούν να προσδιοριστούν επαρκώς βάσει των πληροφοριών αναγνώρισης που απαιτούνται βάσει της ενότητας 2 του παραρτήματος VI του κανονισμού REACH. Οι «σαφώς καθορισμένες ουσίες» υποδιαιρούνται ως εξής: α) Μονοσυστατικές ουσίες, ήτοι, κατά κανόνα, ουσίες στις οποίες ένα συστατικό είναι παρόν σε συγκέντρωση τουλάχιστον 80% κατά βάρος (β/β), το δε υπόλοιπο 20% θεωρείται προσμείξεις / πρόσθετα. β) Πολυσυστατικές ουσίες, ήτοι, κατά κανόνα, ουσίες που αποτελούνται από διάφορα κύρια συστατικά που υπάρχουν σε συγκεντρώσεις 10% και <80 % κατά βάρος (β/β). Όλα τα συστατικά σε συγκέντρωση <10% θεωρούνται προσμείξεις. γ) Ουσίες που καθορίζονται βάσει περισσοτέρων παραμέτρων και όχι απλώς βάσει της χημικής σύνθεσης, ήτοι ουσίες που ορίζονται ως μονοσυστατικές ή πολυσυστατικές, αλλά για τον πλήρη προσδιορισμό 11 Οδηγία 92/32/ΕΟΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

23 Πρακτικός οδηγός 7 τους απαιτούνται πρόσθετες παράμετροι. Τέτοιες παράμετροι μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, η κρυσταλλική δομή, το σχήμα, η σκληρότητα, κ.λπ. Β. «Ουσίες UVCB»: Ουσίες άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης, προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικά υλικά. Οι ουσίες αυτές δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν επαρκώς μόνο βάσει της σύνθεσής τους. Απαιτούνται και άλλα αναγνωριστικά στοιχεία, ανάλογα με τον τύπο της ουσίας UVCB, όπως η πηγή ή η διαδικασία παραγωγής. Όλες οι κοινοποιούμενες ουσίες πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες, ούτως ώστε να είναι εφικτός ο ορθός προσδιορισμός τους. Στις ενότητες 2.1 έως του παραρτήματος VI του κανονισμού REACH προσδιορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τη συμμόρφωση προς τα κριτήρια ορθού προσδιορισμού μιας ουσίας προς κοινοποίηση στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης. Γενικά, τα αναγνωριστικά στοιχεία πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σαφή και συνεκτικά. Για παράδειγμα, η ονομασία κατά IUPAC πρέπει να αντικατοπτρίζει τον συντακτικό και μοριακό τύπο. Όλα τα συστατικά πρέπει να προσδιορίζονται βάσει της ονομασίας IUPAC και των αναγνωριστικών κωδικών CAS και να περιλαμβάνουν συντακτικό τύπο. Σε ό,τι αφορά τις ποσοτικές πληροφορίες, πρέπει να παρέχεται για όλα τα συστατικά, κατά το δυνατόν, το εύρος των τιμών συγκέντρωσης (ελάχιστη και μέγιστη). Οι πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση πρέπει να αφορούν το 100% της ουσίας.

24 24 Πρακτικός οδηγός 7 5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο δικτυακός τόπος του ECHA είναι ένας εύκολος τρόπος πρόσβασης στις πληροφορίες. Ο δικτυακός τόπος του ECHA είναι ένας εύκολος τρόπος πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς CLP και REACH. Ειδικότερα περιέχει: Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό CLP και συνδέσμους προς τα έγγραφα καθοδήγησης του CLP, στην ενότητα της ταξινόμησης Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό REACH στην ενότητα «About REACH» (Σχετικά με τον κανονισμό REACH) Εγχειρίδια χρήστη (IUCLID 5 και REACH-IT), και Εγχειρίδια υποβολής για την κοινοποίηση (IUCLID-5, επί γραμμής, μαζικό αρχείο και διαχείριση ομάδων παρασκευαστών/εισαγωγέων). Εάν έχετε απορίες σχετικά με την κοινοποίηση: Το γραφείο υποστήριξης για τους κανονισμούς CLP/REACH στη χώρα σας, σας παρέχει συμβουλές σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες σας, καθώς και σχετικά με τη διαθέσιμη καθοδήγηση, και είναι το κατ εξοχήν σημείο επικοινωνίας σας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών γραφείων υποστήριξης στον δικτυακό τόπο του ECHA. Το Γραφείο Υποστήριξης του ECHA θα σας βοηθήσει σε τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με το REACH-IT, το IUCLID, την καταχώριση βάσει του REACH και την κοινοποίηση στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης. Μπορείτε να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας συμπληρώνοντας ένα έντυπο αίτησης πληροφοριών στον δικτυακό τόπο του ECHA. Το συλλογικό όργανο του κλάδου σας μπορεί να αποτελεί καλή πηγή πληροφοριών για ερωτήσεις που αφορούν τον κλάδο. Σύνδεσμοι σε σχετικό υλικό Ενότητα CLP στον δικτυακό τόπο του ECHA Δημόσιο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης: Καθοδήγηση: Εισαγωγική καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό CLP Καθοδήγηση για την εφαρμογή των κριτηρίων CLP Τεχνικές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις κοινοποιήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον κανονισμό CLP Καθοδήγηση σχετικά τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP

25 Πρακτικός οδηγός 7 25 Εργαλεία και εγχειρίδια τεχνολογίας των πληροφοριών: IUCLID 5 REACH-IT Έγγραφα υποστήριξης του REACH-IT Εγχειρίδια για την κοινοποίηση Εγχειρίδιο υποβολής δεδομένων, Μέρος 12 : Προετοιμασία και υποβολή κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης με χρήση του IUCLID Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου, Μέρος 16 : Επιγραμμική υποβολή στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου, Μέρος 15 : Διαχείριση των ομάδων των παρασκευαστών ή εισαγωγέων σας Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου, Μέρος 6: η ενότητα σχετίζεται με την υποβολή κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης μέσω του I5 Γραφεία υποστήριξης για τον κανονισμό CLP: Εθνικά γραφεία υποστήριξης: Πρώτα σημεία επικοινωνίας για επιχειρήσεις από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Γραφείο υποστήριξης ECHA: Παρέχει υποστήριξη, π.χ. σχετικά με το IUCLID 5, το REACH-IT και σχετικά με ειδικές υποβολές δεδομένων μέσω της πύλης του REACH-IT. Οι επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στον ΕΟΧ μπορούν να απευθυνθούν στον ECHA για συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή του REACH ή των κανονισμών CLP στον ΕΟΧ. Νομοθεσία της ΕΕ: Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1272/2008 (Κανονισμός CLP) Πρώτη προσαρμογή του κανονισμού CLP στην τεχνική πρόοδο (ATP) Δεύτερη προσαρμογή του κανονισμού CLP στην τεχνική πρόοδο (ATP) Ανεπίσημο ενοποιημένο νομικό κείμενο του κανονισμού CLP (εκτός των πινάκων 3.1 και 3.2 του παραρτήματος VI) Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1907/2006 (Κανονισμός REACH)

Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP

Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας των χημικών ουσιών, ανατρέξτε στον

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Αριθ. Αναφ.: ECHA-2010-FS-01-EL Ηµεροµηνία: 09/06/2010 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων (ECHA) εκδίδει σειρά ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια συγκέντρωσης ουσιών Eλένη Φούφα Δ/νση περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ -CLP Ποιος έχει την υποχρέωση κοινοποίησης ουσιών Ποιες ουσίες πρέπει να κοινοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Μέρος 09 Σύνθετη αναζήτηση 2 REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Έκδοση: 2.0 Έκδοση Αλλαγές 2.0 Ιούλιος 2012: Νέα διάταξη του εγγράφου. Επικαιροποίηση συνδέσμων και εικόνων.

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα Έκδοση: 2 Δεκέμβριος 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες για το REACH, με επεξηγήσεις των υποχρεώσεων βάσει του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός REACH Καταχώριση - Αξιολόγηση

Κανονισμός REACH Καταχώριση - Αξιολόγηση Κανονισμός REACH Καταχώριση - Αξιολόγηση Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος Εκπαίδευση νέων χημικών CLP- REACH. Αθήνα 14,15,16/10/2013 1 REACH? R egistration E valuation A uthorisation and Restriction of

Διαβάστε περισσότερα

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης ECHA και SEVESO III Δ. Χατζηαντωνίου Γ.Χ.Κ. - Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail: mail:elhelpdesk@ath.forthnet.gr Ημερίδα REACH,Πάτρα 05.12.2007 1 REACH γενικά Registration Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες

Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες Ιανουάριος 2008 Οδηγίες για την εφαρµογή του κανονισµού REACH 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει καθοδήγηση σχετικά µε τον κανονισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 7923/87577 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Δημήτρης Τσίχλης Δν/ση Περιβάλλοντος - Γ.Χ.Κ. Παράγωγη νομοθεσία Καν.. 1354/2007 (προσχώρηση( Βουλγαρίας και Ρουμανίας) Καν.. 340/2008 (τέλη)

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP

Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP Έκδοση: 1.3 Φεβρουάριος 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων CLP Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων Classification Labeling Packaging H Κοινοτική νομοθεσία CLP και GHS για ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration- Εvaluation-Authorisation-Restriction of Chemicals Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration-

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε.

Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε. Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε. Πολλές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχουν γενική κανονιστική υποστήριξη, αλλά λίγες μόνο παρέχουν τις έγκαιρες

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με την επισήμανση και τη συσκευασία δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Καθοδήγηση σχετικά με την επισήμανση και τη συσκευασία δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Καθοδήγηση σχετικά με την επισήμανση και τη συσκευασία δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Για παρασκευαστές, εισαγωγείς, μεταγενέστερους χρήστες και διανομείς ουσιών και μειγμάτων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή ερωτήματα για το CLP στο Γραφείο Στήριξης REACH, CLP & BPR του ΓΧΚ

Δημοφιλή ερωτήματα για το CLP στο Γραφείο Στήριξης REACH, CLP & BPR του ΓΧΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του PROTEAS Αθήνα, 27-2929 Απριλίου 2015 Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου

Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ.Χ.Κ. Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Eισαγωγή επικινδύνων ουσιών, μειγμάτων αντικειμένων. Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον καν. 1272/2008/EK

Επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον καν. 1272/2008/EK ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον καν. 1272/2008/EK ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΝ. CLP : ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.2. Νομοθετικές απαιτήσεις ομάδων-στόχων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.2. Νομοθετικές απαιτήσεις ομάδων-στόχων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β LIFE09 ENV/GR/000291 Πρωτόκολλο REACH για εκπομπές και σενάρια ατυχημάτων κατά την τροφοδοσία και διακίνηση καυσίμων και πετροχημικών προϊόντων ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.2 Νομοθετικές απαιτήσεις ομάδων-στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος ΙΩΆΝΝΙΝΑ 08.04.09 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά IMI

Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά IMI EL Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά IMI Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μέσω της διοικητικής συνεργασίας Αποκομίζοντας τα οφέλη της ενιαίας αγοράς Τι είναι το IMI; Μια πορτογαλίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χ. Νακοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. Διημερίδα CLP REACH 30.11 01.12.2010

Δρ. Χ. Νακοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. Διημερίδα CLP REACH 30.11 01.12.2010 Δρ. Χ. Νακοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. Διημερίδα CLP REACH 30.11 01.12.2010 1 Μετατροπή από το υπάρχον σύστημα DSD (Dangerous substances directive) (οδ. 67/548/ΕΟΚ)(απ. ΑΧΣ 378/94) στον καν. 1272/2008/ΕΚ(CLP)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση ετικέτας προϊόντων κατά CLP

Συμμόρφωση ετικέτας προϊόντων κατά CLP Συμμόρφωση ετικέτας προϊόντων κατά CLP Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc, PhD, ERT Νίκος Σπετσέρης, PhD Αγλαΐα Κουτσοδήμου, PhD Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΕΡΟΖΟΛ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ «Sony BRAVIA» 1. Διοργανώτρια εταιρεία για τη Δραστηριότητα προώθησης Sony BRAVIA («Δραστηριότητα προώθησης») είναι η Home Entertainment & Sound Europe, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ταξινόμηση κινδύνων για κόλλες. Υλοποίηση του Κανονισμού CLP

Νέα ταξινόμηση κινδύνων για κόλλες. Υλοποίηση του Κανονισμού CLP Νέα ταξινόμηση κινδύνων για κόλλες Υλοποίηση του Κανονισμού CLP στην ΕΕ Ο κανονισμός CLP της ΕΕ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (Classification, Labeling and Packaging) χημικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιαδικασία ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Καν. 1907/2006/ΕΚ. (REACH) ως προς την καταχώριση κατά την εισαγωγή επικίνδυνων χημικών

ΘΕΜΑ : ιαδικασία ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Καν. 1907/2006/ΕΚ. (REACH) ως προς την καταχώριση κατά την εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 3011824/1943 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 1. Γενικές σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2014 L 365/89 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση του κινδύνου με τη μορφή επισήμανσης. Συσκευασία

Κοινοποίηση του κινδύνου με τη μορφή επισήμανσης. Συσκευασία ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Κοινοποίηση του κινδύνου με τη μορφή επισήμανσης. Συσκευασία Γενικό Χημείο του Κράτους 14-16.10.2013 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Προϊσταμένη τμήματος Β Διεύθυνση Περιβάλλοντος 1 Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. πρωτ. 229 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ.Δ/νση : Γ.Γενναδίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Έκδοση 1.0

ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Έκδοση 1.0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003. 15.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 για τη δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα