Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP"

Transcript

1 Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας των χημικών ουσιών, ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο του ECHA.

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει καθοδήγηση σχετικά με τους κανονισμούς REACH και CLP και παρέχει χρήσιμα βασικά στοιχεία για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης προς συγκεκριμένες απαιτήσεις των κανονισμών REACH και CLP. Ωστόσο, υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι τα κείμενα των κανονισμών REACH και CLP είναι η μόνη αυθεντική νομική αναφορά και ότι οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο δεν συνιστούν νομική συμβουλή. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί μετάφραση εργασίας ενός εγγράφου που δημοσιεύθηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο κείμενο διατίθεται στον δικτυακό τοπο του ECHA. Κωδ. αναφοράς: ECHA-11-B-10-EL Ημερομηνία: 11/2011 Γλώσσα: EL Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) εκδίδει μια σειρά «απλοποιημένων» εκδόσεων των εγγράφων καθοδήγησης του κανονισμού REACH (CLP) με σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση του κλάδου στα αντίστοιχα έγγραφα καθοδήγησης του κανονισμού REACH (CLP) που έχουν εκδοθεί από τον Οργανισμό. Δεδομένου ότι πρόκειται για περιλήψεις, τα εν λόγω έγγραφα δεν μπορούν να περιέχουν το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα πλήρη έγγραφα καθοδήγησης. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση αποριών, συνιστάται να συμβουλεύεστε τα πλήρη έγγραφα καθοδήγησης. Ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με το παρόν έγγραφο μπορείτε να αποστέλλετε (αναγράφοντας τον κωδικό αναφοράς, την ημερομηνία έκδοσης, το κεφάλαιο ή/και τη σελίδα του εγγράφου στα οποία αναφέρεται το σχόλιό σας) χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης πληροφοριών καθοδήγησης. Το έντυπο αίτησης πληροφοριών διατίθεται στον δικτυακό τόπο καθοδήγησης του ECHA, ή απευθείας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://comments.echa.europa.eu/comments/feedbackguidance.aspx Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής υπό τη μορφή «Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, και κατόπιν γραπτής κοινοποίησης στη Μονάδα Επικοινωνίας του ECHA Εξώφυλλο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ Γιατί είναι σημαντικός ο σαφής προσδιορισμός μιας ουσίας Ορισμός της «ουσίας» στους κανονισμούς REACH και CLP ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΥΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH ΚΑΙ CLP; Σαφώς καθορισμένες ουσίες UVCB ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΜΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ Απαιτήσεις για τον προσδιορισμό ουσιών βάσει του κανονισμού REACH Ονοματοδοσία ουσιών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ8 6. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ... 8

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα συνοπτική καθοδήγηση αποτελεί απλή και σύντομη εισαγωγή στον τρόπο προσδιορισμού και ονοματοδοσίας μιας ουσίας βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (κανονισμός REACH) και (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (κανονισμός CLP). Η παρούσα συνοπτική καθοδήγηση απευθύνεται στους διευθυντές και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων που παράγουν ή εισάγουν χημικές ουσίες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 1 (ΕΟΧ), και ιδίως σε αυτούς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Η ανάγνωση του παρόντος εγγράφου θα τους επιτρέψει να καθορίζουν τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών για τους σκοπούς των κανονισμών REACH και CLP. Για περισσότερες πληροφορίες και ειδικές περιπτώσεις, θα πρέπει να ανατρέχουν στην πλήρη Καθοδήγηση για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP Τα παρόν έγγραφο παρέχει επίσης σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να αξιολογείται κατά πόσο ορισμένες ουσίες μπορούν να θεωρούνται ίδιες για τους σκοπούς των κανονισμών REACH και CLP. 1 Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος αποτελείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1

5 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ 2.1. Γιατί είναι σημαντικός ο σαφής προσδιορισμός μιας ουσίας Ο κανονισμός REACH επικεντρώνεται στις ουσίες. Αν και οι διατάξεις του κανονισμού αφορούν την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση ουσιών υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε αντικείμενα, οι απαιτήσεις καταχώρισης αφορούν μόνο τις ουσίες. Ο σαφής προσδιορισμός των ουσιών αποτελεί απαραίτητο προκαταρκτικό στάδιο για την επίτευξη της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις για τις ουσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού REACH και τη διαπίστωση του κατά πόσον αυτές συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις περί εξαιρέσεων από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού REACH. Για τον προσδιορισμό μιας ουσίας, κάθε επιχείρηση πρέπει να χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες παραμέτρους προσδιορισμού που καθορίζονται στο παράρτημα VI του κανονισμού REACH. Οι εν λόγω παράμετροι θα πρέπει να λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη κατά τις διάφορες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του κανονισμού REACH. Είναι δε απαραίτητες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις αρχές προκειμένου να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους και να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του κανονισμού REACH. Οι παρασκευαστές και οι εισαγωγείς θα πρέπει να έχουν ήδη προσδιορίσει δεόντως τις ουσίες τους όταν καλούνται να δημιουργήσουν φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες (ΦΑΠΟ) και για τους σκοπούς της κοινοχρησίας δεδομένων. Όταν οι αρχές διενεργούν αξιολόγηση ουσιών και διαχειρίζονται τους περιορισμούς και την αδειοδότηση, θα πρέπει να βασίζονται σε ορθά προσδιορισμένες ουσίες. Ομοίως, για τους σκοπούς του κανονισμού CLP ο κλάδος οφείλει να προσδιορίζει τις ουσίες βάσει της ίδιας προσέγγισης με αυτήν που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης. Για την κοινοποίηση στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν ορισμένες από τις ίδιες πληροφορίες προσδιορισμού με αυτές που απαιτούνται βάσει του κανονισμού REACH. 2.2 Ορισμός της «ουσίας» στους κανονισμούς REACH και CLP Βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού REACH και του άρθρου 2 του κανονισμού CLP μια ουσία ορίζεται ως: «ένα χημικό στοιχείο και οι ενώσεις του σε φυσική κατάσταση ή όπως λαμβάνονται από οποιαδήποτε διεργασία παρασκευής, συμπεριλαμβανομένου κάθε προσθέτου που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της σταθερότητάς της και κάθε πρόσμειξης που προέρχεται από τη χρησιμοποιούμενη διεργασία, αποκλειόμενου κάθε διαλύτη που μπορεί να διαχωρισθεί, χωρίς να επηρεάσει τη σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβάλει τη σύνθεσή της». 2

6 Ως εκ τούτου, ο ορισμός δεν αφορά απλώς μια καθαρή χημική ένωση που αποτελείται από ένα μόριο. Ο όρος καλύπτει τόσο ουσίες που λαμβάνονται μέσω διεργασίας παρασκευής όσο και ουσίες στη φυσική τους κατάσταση, αμφότερες δε μπορούν να περιλαμβάνουν διάφορα συστατικά τα οποία, στο βαθμό που είναι εφικτό, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της ουσίας για τους σκοπούς των κανονισμών REACH και CLP. Σύμφωνα με τους κανονισμούς REACH και CLP μια ουσία μπορεί να περιέχει: - ένα ή περισσότερα κύρια συστατικά, δηλαδή συστατικό/ά που συνιστά/ούν σημαντικό μέρος της συγκεκριμένης ουσίας το κύριο συστατικό/ά πρέπει να είναι σαφώς διαφορετικό από: - προσμείξεις, ήτοι το σύνολο των τυχαίων συστατικών που προέρχονται από τη διεργασία παρασκευής ή από το αρχικό υλικό/ά και τα οποία θα μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα δευτερογενών ή ατελών αντιδράσεων κατά τη διαδικασία της παραγωγής και να περιέχονται στην τελική ουσία χωρίς να το έχει επιδιώξει ο παρασκευαστής. - πρόσθετα, ήτοι το σύνολο των συστατικών που σκοπίμως προστίθενται στην ουσία αποκλειστικά για τη σταθεροποίησή της. Ο αναγνώστης πρέπει να κάνει προσεκτικά τον διαχωρισμό μεταξύ ουσίας και μείγματος. Ένα μείγμα αποτελείται από διάφορες ουσίες. Κάθε επιμέρους συστατική ουσία ενός μείγματος πρέπει να προσδιορίζεται, να καταχωρίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό REACH και, όταν απαιτείται, να κοινοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP από τον παρασκευαστή της ουσίας ή από τον εισαγωγέα του μείγματος. 3

7 3. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΥΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH ΚΑΙ CLP; Κατά τον προσδιορισμό ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP, ο βασικός κανόνας που πρέπει να τηρείται είναι ότι μια ουσία πρέπει να προσδιορίζεται, όσο είναι δυνατόν, βάσει της χημικής σύνθεσής της (το περιεχόμενό της ως προς το κάθε συστατικό, τις κύριες προσμείξεις και τυχόν πρόσθετα) και τη χημική ταυτότητά της (ονομασία, αριθμητικοί αναγνωριστικοί κωδικοί, μοριακές πληροφορίες). Οι ουσίες μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες ομάδες: 3.1 Σαφώς καθορισμένες ουσίες Όταν είναι εφικτός ο ποσοτικός και ο ποιοτικός προσδιορισμός της σύνθεσης μιας ουσίας και ο καταχωρίζων είναι σε θέση να προσδιορίσει όλες τις παραμέτρους που παρατίθενται στο σημείο 2 του παραρτήματος VI του κανονισμού REACH, η ουσία θεωρείται «σαφώς καθορισμένη ουσία». Ο καταχωρίζων είναι σε θέση να προσδιορίζει όλα τα συστατικά της χημικής σύνθεσης της ουσίας σε ποσοστό 100%. Για να αξιολογηθεί κατά πόσο η ουσία πρέπει να θεωρείται μονοσυστατική ή, αντιθέτως, πολυσυστατική, εφαρμόζονται οι αποκαλούμενοι κανόνες «80%- 20%» και «80%- 10%». Σε περίπτωση που η συγκέντρωση ενός συστατικού μιας ουσίας ανέρχεται τουλάχιστον σε 80% (κατά βάρος) και οι προσμείξεις δεν υπερβαίνουν το 20% (κατά βάρος), τότε η ουσία θεωρείται μονοσυστατική. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι σκοπίμως προστεθείσες ουσίες που δεν αποσκοπούν στη σταθεροποίηση της ουσίας αποτελούν διαφορετικές ουσίες οι οποίες δεν πρέπει να συνυπολογίζονται στη σύνθεση της κύριας μάζας. Σε περίπτωση που μια ουσία περιέχει περισσότερα του ενός κύρια συστατικά σε συγκέντρωση μεταξύ 10% και 80% (κατά βάρος), τότε η ουσία θεωρείται πολυσυστατική. Δεδομένου ότι η αυστηρή εφαρμογή του εν λόγω κανόνα δεν είναι πάντα εφικτή, μπορούν να γίνονται αποδεκτές κάποιες παρεκκλίσεις, εφόσον συντρέχει λόγος. Η θεώρηση μιας ουσίας ως μονοσυστατικής μπορεί να εξαρτάται από τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά της ή το προφίλ επικινδυνότητάς της, ακόμη και αν το κύριο συστατικό δεν υπερβαίνει το 80% ή το εύρος συγκέντρωσής του επικαλύπτει το κριτήριο του 80%. Επιπλέον, ορισμένες ουσίες των οποίων η σύνθεση είναι πλήρως γνωστή ενδέχεται να χρήζουν πρόσθετων αναγνωριστικών κωδικών ώστε να προσδιορίζονται αναμφίλεκτα, π.χ. κρυσταλλική δομή, κορυφές απορρόφησης IR ή φυσικές ή χημικές ιδιότητες. Η ονοματοδοσία των εν λόγω ουσιών γίνεται βάσει της ίδιας σύμβασης που ισχύει για τις μονο- ή τις πολυσυστατικές ουσίες, αλλά πρέπει να προστίθενται οι απαραίτητες παράμετροι προσδιορισμού. 4

8 3.2 UVCB Υπάρχουν ουσίες που περιέχουν μεγάλο αριθμό συστατικών ή η σύνθεση των οποίων είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη ή η αστάθεια της σύνθεσής τους είναι σχετικά μεγάλη ή μη προβλέψιμη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο σαφής προσδιορισμός της ουσίας δεν είναι εφικτός διότι η ουσία δεν μπορεί να προσδιοριστεί επαρκώς βάσει της χημικής της σύνθεσης, οπότε και θα θεωρείται ως ουσία άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης, προϊόν πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικό υλικό. Οι ουσίες μπορούν, υπό τον όρο UVCB, να ομαδοποιούνται κατά κατηγορίες. Ο προσδιορισμός τους πρέπει να βασίζεται στην εξέταση του υλικού προέλευσης της ουσίας και των σημαντικότερων σταδίων της διεργασίας παρασκευής. Έχουν καθοριστεί τέσσερις κύριες υποκατηγορίες ουσιών UVCB: Η υποκατηγορία τύπου UVCB 1, όπου η προέλευση της ουσίας είναι βιολογική και η διαδικασία είναι η σύνθεση. Το βιολογικό υλικό τροποποιείται μέσω (βιο) χημικής διεργασίας από την οποία προκύπτουν νέα συστατικά. Η υποκατηγορία τύπου UVCB 2, όπου η προέλευση της ουσίας είναι χημική ή ανόργανη και τα νέα μόρια σχηματίζονται μέσω (βιο) χημικών αντιδράσεων. Η υποκατηγορία τύπου UVCB 3, όπου η προέλευση της ουσίας είναι βιολογική και η διεργασία είναι ο εξευγενισμός, οπότε και παράγονται σκοπίμως νέα μόρια. Η υποκατηγορία τύπου UVCB 4, όπου η προέλευση της ουσίας είναι χημική ή ανόργανη και η διεργασία είναι ο εξευγενισμός, χωρίς σκόπιμες χημικές αντιδράσεις. Αναγνωρίζεται ότι θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα όρια μεταξύ σαφώς καθορισμένων ουσιών και ουσιών UVCB δεν θα είναι σαφή, π.χ. ουσίες που παράγονται μέσω αντιδράσεων μεταξύ πολλών συστατικών, το καθένα εκ των οποίων περιέχεται σε μεγάλο εύρος συγκέντρωσης, ή προϊόντα αντίδρασης με ασταθή και ελάχιστα προβλέψιμη σύνθεση. Σε αυτές τις ασαφείς περιπτώσεις, συνιστάται ο αναγνώστης να ανατρέχει στην πλήρη Καθοδήγηση για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP 5

9 4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΜΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ 4.1 Απαιτήσεις για τον προσδιορισμό ουσιών βάσει του κανονισμού REACH Για τον πλήρη προσδιορισμό μιας ουσίας βάσει του κανονισμού REACH απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες: - η χημική σύνθεση της ουσίας, λαμβανομένων υπόψη, εφόσον συντρέχει λόγος, των προσμείξεων και των πρόσθετων, πέραν του κύριου συστατικού/ών και των αντίστοιχων τυπικών συγκεντρώσεων και εύρους συγκέντρωσης. - η χημική ταυτότητα του συστατικού/ών μέσω της ονομασίας κατά IUPAC, συν άλλους αναγνωριστικούς κωδικούς, εφόσον διατίθενται, π.χ. αριθμός ΕΚ, αριθμός CAS. Όσον αφορά ουσίες UVCB, είναι απαραίτητες και πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και τις διεργασίες παρασκευής. - οι μοριακές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με τη δομή, δηλαδή να περιλαμβάνονται, εφόσον είναι διαθέσιμα και συντρέχει λόγος, ο μοριακός και ο συντακτικός τύπος, οι πληροφορίες σχετικά με την οπτική δραστηριότητα, η αναλογία ισομερών, το μοριακό βάρος ή το φάσμα μοριακού βάρους. - φασματικά και αναλυτικά δεδομένα επαρκή για την επιβεβαίωση της δομής και της σύνθεσης της ουσίας. Τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό μιας ουσίας παρατίθενται στο σημείο 2 του παραρτήματος VI του κανονισμού REACH. Κατά γενικό κανόνα, όλες οι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητες ανεξαρτήτως του τύπου της ουσίας. Ωστόσο, εάν δεν είναι τεχνικά εφικτή ή επιστημονικά απαραίτητη η παροχή μιας συγκεκριμένης πληροφορίας, τότε πρέπει να παρέχεται τεκμηριωμένη αιτιολόγηση ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η επιστημονική της εγκυρότητα. 4.2 Ονοματοδοσία ουσιών Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται για την ορθή ονοματοδοσία βάσει του κανονισμού REACH σχετίζονται με τον τύπο της ουσίας, όπως διευκρινίζεται στις υποενότητες 3.1 και 3.2. Όσον αφορά σαφώς καθορισμένες ουσίες και ουσίες UVCB, πρέπει να εφαρμόζονται διαφορετικές προσεγγίσεις και να λαμβάνονται υπόψη διαφορετικές παράμετροι. Οι σαφώς καθορισμένες μονοσυστατικές ουσίες λαμβάνουν το όνομά τους βάσει του κύριου συστατικού, με χρήση της ονομασίας του κατά IUPAC. Εν είδει πρόσθετων πληροφοριών μπορούν να παρέχονται και άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες ονομασίες. Οι σαφώς καθορισμένες πολυσυστατικές ουσίες λαμβάνουν το όνομά τους βάσει της μάζας αντίδρασης των κύριων συστατικών της ουσίας. Η γενική μορφή που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι «Μάζα αντίδρασης των [ονομασίες των κύριων συστατικών]», με τον κατάλογο των συστατικών κατ αλφαβητική σειρά και τα συστατικά να διαχωρίζονται με χρήση του συμπλεκτικού συνδέσμου «και». 6

10 Η ονοματοδοσία των ουσιών UVCB γίνεται βάσει του συνδυασμού της προέλευσης και της διεργασίας παρασκευής (με αυτή τη σειρά). Ανάλογα με το εάν η προέλευση είναι βιολογική ή μη βιολογική, πρέπει να χρησιμοποιείται η ονομασία του είδους (γένος, είδος, οικογένεια) ή το αρχικό υλικό (ονομασία κατά IUPAC). Η διεργασία παρασκευής πρέπει να προσδιορίζεται βάσει της χημικής αντίδρασης, στην περίπτωση σύνθεσης νέων μορίων, ή του τύπου του σταδίου εξευγενισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. σε περίπτωση συνδυασμένης επεξεργασίας, θα πρέπει να καθορίζονται περισσότερα του ενός στάδια, πέραν των πληροφοριών σχετικά με την προέλευση. Υπάρχουν επίσης οριακές περιπτώσεις όπου η ονοματοδοσία των ουσιών UVCB θα μπορούσε να γίνεται βάσει των συστατικών. 7

11 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ Όταν διαφορετικοί παρασκευαστές/εισαγωγείς οφείλουν να ελέγξουν κατά πόσο οι ουσίες τους μπορούν να θεωρηθούν ίδιες, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ορισμένες αρχές. Ως αφετηρία για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία μιας ουσίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση του Ευρωπαϊκού ευρετηρίου των χημικών ουσιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο (EINECS). Όσο αφορά σαφώς καθορισμένες ουσίες, εφαρμόζονται οι κανόνες που περιγράφηκαν στο τμήμα 3.1 του παρόντος εγγράφου αναφορικά με τις μονοσυστατικές και πολυσυστατικές ουσίες. Η συνέπεια του προσδιορισμού μιας ουσίας ως UVCB είναι ότι τυχόν σημαντική αλλαγή της προέλευσης ή της διεργασίας είναι πιθανό να οδηγήσει σε διαφορετική ουσία (βλ. επίσης τμήμα 3.2). Αναλυτικά παραδείγματα παρατίθενται στη σχετική ενότητα του εγγράφου Καθοδήγηση για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP. 6. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Όσον αφορά μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες ή σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που δεν έχουν προκαταχωριστεί, οι δυνητικοί καταχωρίζοντες πρέπει να υποβάλλουν αίτημα διερεύνησης στον Οργανισμό σχετικά με το εάν έχει ήδη υποβληθεί καταχώριση για την ίδια ουσία με αυτήν που σκοπεύουν να καταχωρίσουν. Στο εν λόγω αίτημα διερεύνησης πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του δυνητικού καταχωρίζοντος και την ταυτότητα της ουσίας, καθώς και σχετικά με το ποιες νέες μελέτες θα απαιτηθούν από τον δυνητικό καταχωρίζοντα ώστε να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις πληροφοριών. Στη συνέχεια, ο Οργανισμός ελέγχει κατά πόσον η ίδια ουσία έχει καταχωριστεί κατά το παρελθόν, το δε αποτέλεσμα κοινοποιείται στον δυνητικό καταχωρίζοντα. Τυχόν προγενέστεροι ή άλλοι δυνητικοί καταχωρίζοντες ενημερώνονται αναλόγως. 7. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Η παρούσα συνοπτική καθοδήγηση αποτελεί περίληψη των βασικών στοιχείων που απαιτούνται για τον ορθό προσδιορισμό μιας ουσίας. Συνιστάται, εντούτοις, πριν από την πραγματοποίηση καταχώρισης βάσει του κανονισμού REACH ή κοινοποίησης βάσει του κανονισμού CLP, και ιδίως σε δύσκολες περιπτώσεις, οι παρασκευαστές και οι εισαγωγείς να ανατρέχουν στην πλήρη Καθοδήγηση για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP ώστε να διασφαλίζουν τον ορθό καθορισμό των κύριων συστατικών που απαιτούνται για τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία της οικείας ουσίας. 8

12 Στο πλήρες έγγραφο καθοδήγησης παρέχονται αναλυτικότερα παραδείγματα και διευκρινήσεις των εννοιών που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο. Για να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας μπορείτε να ανατρέξετε και στις ακόλουθες ιστοσελίδες: ESIS, ο επίσημος δικτυακός τόπος του ΚΚΕρ όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και αριθμούς ΕΚ ουσιών σχετικά με τα EINECS, ELINCS, τον κατάλογο NLP και το παράρτημα I της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ ο δικτυακός τόπος του IUCLID 5 ο επίσημος δικτυακός τόπος του IUPAC παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χημική ονοματολογία και συστάσεις μπορείτε να ανατρέξετε στον επίσημο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μητρώου CAS για την ανάκτηση αριθμών CAS δωρεάν παραγωγή αναπαραστάσεων SMILES (Simplified Molecular Input Line Entry Specification) 9

13 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων Annankatu 18, Τ.Θ. 400, FI Ελσίνκι, Φινλανδία Τηλ.: Φαξ

Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP

Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP Έκδοση: 1.3 Φεβρουάριος 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7

Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης Πρακτικός οδηγός 7 Ιούνιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα Έκδοση: 2 Δεκέμβριος 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες για το REACH, με επεξηγήσεις των υποχρεώσεων βάσει του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση. Η απόφαση δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&td=all&num=c-106/14

Σημείωση. Η απόφαση δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&td=all&num=c-106/14 Σημείωση Επισημαίνεται ότι ο ECHA θα ξεκινήσει την επικαιροποίηση του παρόντος εγγράφου στο άμεσο μέλλον, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 για

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης Έκδοση 2 Μάρτιος 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης Έκδοση 2 Μάρτιος 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Μέρος Δ: Εκπόνηση σεναρίων έκθεσης Οκτώβριος 2012 (έκδοση 1.2) Καθοδήγηση για την υλοποίηση του REACH ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με την επισήμανση και τη συσκευασία δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Καθοδήγηση σχετικά με την επισήμανση και τη συσκευασία δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Καθοδήγηση σχετικά με την επισήμανση και τη συσκευασία δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Για παρασκευαστές, εισαγωγείς, μεταγενέστερους χρήστες και διανομείς ουσιών και μειγμάτων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες

Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες Ιανουάριος 2008 Οδηγίες για την εφαρµογή του κανονισµού REACH 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει καθοδήγηση σχετικά µε τον κανονισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1907 EL 12.10.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B C1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396 της 30.12.2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396 της 30.12.2006) 29.5.2007 L 136/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0010 EL 30.12.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0669 L 167 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 609/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12ης Ιουνίου 2013 για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, 30.12.2006 L 404/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1924/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004.

L 136/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004. L 136/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ περί του κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) EL SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C(2005) τελικό ΣΧΕΔΙΟ Εγγράφου κατευθύνσεων για την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Οι τροποποιήσεις φαρμάκων μπορούν να χωριστούν σε διάφορες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Οι τροποποιήσεις φαρμάκων μπορούν να χωριστούν σε διάφορες 12.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την εξέταση των τροποποιήσεων όσον αφορά τους όρους των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα 2001L0082 EL 30.04.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα