Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης"

Transcript

1 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής μας έφερε μπροστά σε νέα δεδομένα. Τα τελευταία χρόνια όταν αναφερόμαστε στις νέες τεχνολογίες, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση πολλαπλών μέσων (εικόνας, video, ήχου κ.λ.π), στις ταχύτατες επικοινωνίες και στις μεταφορές δεδομένων από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, στις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (αναγνώριση εικόνας, γραφής, φωνής), στα Έμπειρα Συστήματα. Η εισαγωγή και χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση ακολούθησε μια παράλληλη εξέλιξη με αυτή της επιστήμης και της τεχνολογίας της πληροφορικής. Στο χώρο της εκπαίδευσης ο υπολογιστής έχει χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές χώρες (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ιαπωνία κ.λ.π.) εδώ και πάνω από 25 χρόνια. Έτσι έχει συσσωρευθεί μια αρκετά σημαντική και χρήσιμη εμπειρία στη χρήση του υπολογιστή στον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης. Ο τρόπος ένταξης των υπολογιστών στην ελληνική εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα σημαντικά θέματα τα οποία έχουν στο παρελθόν και συνεχίζουν να προβληματίζουν τους αρμόδιους φορείς. Πως είναι δυνατόν το τεράστιο υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό να χρησιμοποιήσει και να εκμεταλλευτεί τον τεχνολογικό εξοπλισμό που σύντομα θα υπάρχει σε κάθε σχολείο; Τι τύπου εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία της χώρας; Στόχος της εισήγησης αυτής είναι να παραθέσει πρόταση για την καλύτερη έναρξη του εκπαιδευτικού λογισμικού στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης με ιδιαίτερη εφαρμογή στη διδασκαλία της φυσικής στους μαθητές του Γυμνασίου. Παρατηρήσεις από την εισαγωγή των Η/Υ στην εκπαίδευση Οι διάφορες χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την εισαγωγή των Η/Υ στην εκπαίδευση: ποια η θέση και ο ρόλος των Η/Υ στην εκπαίδευση; Πώς μπορεί ο Η/Υ να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στη διδασκαλία; Ποια η επίδραση των Η/Υ στην μάθηση, στη διδασκαλία, στην οργάνωση του σχολείου; Στις ερωτήσεις αυτές προσπάθησε να απαντήσει η ΙΕΑ (International Studies in Educational Achievement) σε δύο διαδοχικές έρευνες που έγιναν το 1985 και το 1992 και αναφέρονται στη χρήση των Η/Υ στο δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Στη μελέτη αυτή παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί κάνουν θετικές παρατηρήσεις όσον αφορά την εφαρμογή των Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για παράδειγμα, όσον αφορά το γυμνάσιο, παρατηρούν ότι με τη χρήση των Η/Υ στην διδασκαλία έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών κατά 78%, κατά 70% της συνεργασίας ανάμεσά τους και κατά 50% της επιτυχίας. Παράλληλα όμως παρατηρούνται διάφορα προβλήματα στην αξιοποίηση των Η/Υ στο γυμνάσιο. Ειδικά από την πλευρά του λογισμικού αναφέρονται τα εξής: δεν υπάρχει αρκετό λογισμικό διαθέσιμο το λογισμικό είναι πολύ δύσκολο και δύσχρηστο το λογισμικό δεν είναι προσαρμόσιμο στην ύλη του σχολείου τα εγχειρίδια υποστήριξης δεν είναι ικανοποιητικά παρατηρείται έλλειψη πληροφόρησης για το τι λογισμικό υπάρχει 13 στις 15 χώρες συμφωνούν ότι απαιτείται μεγαλύτερη ποικιλία σε εκπαιδευτικό λογισμικό και αυτή η ανάγκη παρουσιάζεται μεγαλύτερη από την ανάγκη σε υπολογιστές ή εργαλεία ή περιφερειακά. Γενικά παρατηρείται μια συγγένεια ανάμεσα στην ύπαρξη εργαλείων και στην αξιοποίηση των υπολογιστών στα 1

2 διάφορα μαθήματα. Και είναι ο εκπαιδευτικός εκείνος ο οποίος αποφασίζει για το αν θα χρησιμοποιήσει τους υπολογιστές στο μάθημά του. Και για να είναι αποδοτική η επένδυση της εισαγωγής των Η/Υ στα σχολεία θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να έχει στη διάθεσή του εργαλεία που δεν χρειάζονται ιδιαίτερο χρόνο προετοιμασίας από την πλευρά του ελλατώνοντας το χρόνο εργασίας του και προσαρμοζόμενα στη διδακτική στρατηγική του. Διδασκαλία της Φυσικής Η διδασκαλία της φυσικής στο γυμνάσιο ακολουθεί τους παρακάτω στόχους: Να γνωρίσει στους μαθητές τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους που τα διέπουν Να οδηγήσει στην ανάπτυξη λογικής διανόησης, θετικής σκέψης και κριτικού πνεύματος Να συμβάλλει στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητας Να συμβάλλει στην ανάπτυξη πειραματικής δεξιότητας Να συμβάλλει στην ανάπτυξη φαντασίας Να ωθήσει στην ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας Ο Η/Υ μπορεί να συντελέσει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας της φυσικής εφόσον τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα χρησιμοποιηθούν προσφέρουν τα εξής: εξατομικευμένη εκπαίδευση με άμεση επανατροφοδότηση δημιουργούν ζωντανό και ευέλικτο εκπαιδευτικό περιβάλλον εμπλουτίζουν και ενισχύουν τη μαθησιακή διαδικασία προσαρμόζονται στην ταχύτητα κατανόησης και το επίπεδο του χρήστη προσφέρουν εμπειρία σε καταστάσεις που διαφορετικά είναι πολύ περίπλοκες ή αδύνατες ή και επικίνδυνες για να τις βιώσει ο εκπαιδευόμενος (κυρίως μέσα από προσομοιώσεις πειραμάτων) είναι απλά στη χρήση καταγράφουν την πορεία και επίδοση του μαθητή Στην περίπτωση αυτή ο Η/Υ συμπληρώνει και ολοκληρώνει αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό περιβάλλον που δημιουργείται με την παράλληλη χρήση ζωντανής διδασκαλίας, βιβλίων και εργαστηρίου. Εκπαιδευτικά προγράμματα Φυσικής Γυμνασίου Με στόχο την κάλυψη των πιο πάνω αναγκών και παράλληλα την αποφυγή των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν στον εκπαιδευτικό από τη χρήση των Η/Υ (ελαχιστοποίηση του χρόνου προετοιμασίας και προσαρμογή των προγραμμάτων στη διδακτική στρατηγική του εκπαιδευτικού), δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πακέτο Φυσική Γυμνασίου. Το πακέτο αυτό χωρίζεται σε 2 τμήματα: το πρώτο που καλύπτει τη Μηχανική και το δεύτερο που καλύπτει Ηλεκτρομαγνητισμό, Θερμότητα, Οπτική, Ταλαντώσεις. Το πακέτο αυτό σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αποτελέσει: Για το μαθητή Εργαλείο μελέτης και αποσαφήνισης εννοιών, όρων και φυσικών φαινομένων. Μέσο πειραματισμού σε μικρόκοσμους προσομοιωμένους από τον υπολογιστή. Εργαλείο εμπέδωσης και αξιολόγησης γνώσεων. Για τον εκπαιδευτικό Δυναμικό εποπτικό μέσο υποστήριξης της διδασκαλίας. Εργαλείο ελέγχου και παρακολούθησης του επιπέδου κατανόησης και πορείας του κάθε μαθητή χωριστά. Εύκολα επεκτάσιμο εργαλείο. 2

3 Στη συνέχεια θα εξετάσουμε το συγκεκριμένο πακέτο ως προς την ύλη που περιλαμβάνει, τα χαρακτηριστικά του συστήματος επικοινωνίας που χρησιμοποιεί και τέλος τις δυνατότητες του περιβάλλοντος που προσφέρει στον εκπαιδευτικό. Ύλη Το πακέτο αποτελεί προϊόν συνεργασίας της εταιρίας INTE*LEARN με ομάδα 8 φυσικών, μελών της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, με πολύχρονη εμπειρία στη διδασκαλία της φυσικής στο γυμνάσιο. Η ομάδα αυτή συγκέντρωσε την ύλη που περιλαμβάνεται στο πακέτο σύμφωνα με τον αρχικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Ακολουθήθηκε η προτεινόμενη από το Υπουργείο Παιδείας ύλη όπως περιλαμβάνεται στα νέα σχολικά βιβλία, χωρίς όμως να σταματάει εκεί. Είναι εμπλουτισμένη με εγκυκλοπαιδικά στοιχεία όπως βιογραφικά σημειώματα και εικόνες των μεγάλων Φυσικών καθώς και ελεύθερα αναγνώσματα. Η ύλη είναι κατακερματισμένη σε επιμέρους τμήματα ώστε να διευκολύνεται η κατανόησή της από τους μαθητές. Διακρίνεται σε δύο βασικά τμήματα: Το τμήμα της προκαθορισμένης ύλης που αποτελείται από: εισαγωγή στην έννοια, ορισμούς, τύπους, σύστημα μονάδων, παραδείγματα και εφαρμογές στην καθημερινή ζωή και τέλος, ερωτήσεις κρίσης και αποσαφηνίσεις. Το δεύτερο τμήμα είναι το πείραμα, το ελεύθερο παραμετρικό περιβάλλον. Εδώ ο μαθητής είναι ελεύθερος να δουλέψει με τον Η/Υ μεταββάλοντας παραμέτρους και ελέγχοντας τα αποτελέσματα των ενεργειών του. Έτσι εμπεδώνει νόμους και αρχές προσομειώνοντας μια κατάσταση εργαστηρίου. Σαν παράλληλη υποστήριξη στην κατανόηση και εμπέδωση της διδακτέας ύλης περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα λεξικό όρων και τυπολόγιο τα οποία μάλιστα είναι επεκτάσιμα από τον εκπαιδευτικό. Περιβάλλον επικοινωνίας μαθητή Η/Υ Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στο περιβάλλον επικοινωνίας μαθητή Η/Υ ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράμματος. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δημιουργεί διαλογική παρουσίαση της προκαθορισμένης ύλης και διαλογικό σύστημα όσον αφορά το ελεύθερο παραμετρικό περιβάλλον. Στο τμήμα της προκαθορισμένης ύλης ο χρήστης επικοινωνεί διαλογικά με το περιβάλλον καθορίζοντας το τι θα δει και τον τρόπο που θα το δει. Στο ελεύθερο παραμετρικό περιβάλλον, έχουμε προσομοίωση μιας πραγματικής κατάστασης και ο χρήστης είναι εκείνος που θα προκαλέσει αλλαγές στην κατάσταση αυτή και θα παρακολουθήσει την αντίστοιχη παρουσίαση (σχ. 1). Σ Χ Η Μ Α 1 Τόσο στη διαλογική παρουσίαση όσο και στο διαλογικό σύστημα όπως και στις ασκήσεις, οι επιλογές όλες γίνονται μέσα από εικονίδια. Τα εικονίδια αυτά είναι η αφαιρετική και καθαρή παρουσίαση των αποικονιζόμενων εννοιών. Παραδείγματος χάριν η μισανοιγμένη πόρτα είναι η εισαγωγή στην έννοια, ενώ με ένα στόχο συμβολίζεται το τμήμα των ορισμών. Ιδιαίτερα εικονίδια χρησιμοποιούνται στον χειρισμό της διαδοχής των οθονών. Εφόσον ο χρήστης βρίσκεται σε μια ενότητα και σε κάποιο από τα τμήματά της, μπορεί, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εικονίδια, να προχωρήσει στην επόμενη οθόνη, να επιστρέψει στην προηγούμενη ή να επαναλάβει την ίδια. Επίσης μπορεί να επιλέξει την οθόνη την οποία θέλει να δει, δίνοντας πολύ απλά τον αριθμό διαδοχής της. 3

4 Σαν επιπλέον υποστήριξη στο χειρισμό του πακέτου προσφέρεται ειδικό βοηθητικό μάθημα για την ευκολότερη εκμάθησή του και επεξήγηση των λειτουργιών και των εικονιδίων. Η ύλη παρουσιάζεται σε πολύ απλή μορφή κάνοντας χρήση κειμένου, γραφικών και ήχου. Το κείμενο είναι λιτό και κατακερματισμένο σε επιμέρους τμήματα ώστε να μην κουράζει το χρήστη του προγράμματος. Συνοδεύεται με γραφική αναπαράσταση (στατική ή κινούμενη εικόνα ή γραφική παράσταση) και ήχο (ανθρώπινη ομιλία, χαρακτηριστικούς ήχους ή μουσική). Δίνεται δε η δυνατότητα στο μαθητή να επιλέξει το αν θα ακούσει την εκφώνηση ενός ορισμού ή τη χρονική καθυστέρηση στην παρουσίαση της κίνησης ενός γραφήματος. Περιβάλλον εκπαιδευτικού Θεωρώντας ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει στη διάθεσή του έναν ιδιαίτερο χώρο εργασίας σχεδιάστηκε το περιβάλλον του εκπαιδευτικού. Αυτό αποτελεί χωριστό πρόγραμμα που στόχο έχει: την παρακολούθηση της επίδοσης του μαθητή, και την επέκταση του προγράμματος του μαθητή Μέσα από το περιβάλλον αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να ελέγξει την επίδοση του μαθητή η οποία καταγράφεται ως προς τα ποσοστά κάλυψης της ύλης, το χρόνο εργασίας με το πρόγραμμα καθώς και τα ποσοστά επιτυχίας στις ασκήσεις. Έχει τη δυνατότητα να δει τα στοιχεία αυτά στην οθόνη ή να τα τυπώσει ανάλογα. Επίσης του προσφέρεται η δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος του μαθητή. Τα τμήματα που μπορούν να επεκταθούν είναι οι ασκήσεις, το λεξικό όρων και το τυπολόγιο. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει νέες ασκήσεις ή να τροποποιήσει παλιές. Έχει στη διάθεσή του μαθηματικά σύμβολα και οι ασκήσεις που δημιουργεί περιλαμβάνουν: εκφώνηση, επανατροφοδότηση, πάνω από 1 πιθανές απαντήσεις μαθητή και γραφικά. Το περιβάλλον επικοινωνίας είναι και πάλι απλό και λειτουργικό και όλες οι λειτουργίες γίνονται μέσα από εικονίδια. Ακόμα και εντολές διαχείρισης ασκήσεων του τύπου διαγράφω ή σώζω γίνονται μέσα από εικονίδια του τύπου ψαλίδι ή ο.κ.. Με τον τρόπο αυτό ακόμα και οι λιγότερο εξοικειωμένοι με το αντικείμενο της πληροφορικής εκπαιδευτικοί μπορούν να δουλέψουν χτίζοντας νέες ασκήσεις στο σύστημα. Παράλληλα εκείνοι με περισσότερες γνώσεις μπορούν να δημιουργήσουν και να εντάξουν εικόνες.pcx από κάποιο πακέτο γραφικών. Παρατηρούμε λοιπόν πως το συγκεκριμένο πακέτο αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στα παραδοσιακά προγράμματα τύπου drill and practice και τα τελείως ανοιχτά συστήματα που απαιτούν για το χειρισμό τους ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής. Επίλογος Το εκπαιδευτικό λογισμικό που προσφέρει τις παραπάνω προδιαγραφές κινεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για να το χρησιμοποιήσουν και θα τους ωθεί να το εντάξουν μέσα στο μάθημά τους και να βασιστούν πάνω σ` αυτό για να κάνουν παρατηρήσεις και αξιολογήσεις. Αυτές οι παρατηρήσεις και αξιολογήσεις θα μπορέσουν να βελτιώσουν τόσο το ίδιο το λογισμικό όσο και το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή θα δώσει στους καθηγητές τη δυνατότητα να περάσουν μελλοντικά στα ανοικτά και πιο σύνθετα προγράμματα. Παράλληλα η αλληλεπίδραση των καθηγητών με το έτοιμο εκπαιδευτικό λογισμικό θα οδηγήσει στη βελτίωση και εξέλιξη του τελευταίου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Πατάκης Σ.: Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Φυσικής, Εκδόσεις Συμμετρία, Barfield Lon: The User Interface, Concepts and design, Addison-Wesley Pelgrum W., Plomp T. (ed.): The IEA Study of Computers in Education: Implementation of an Innovation in 21Educational Systems, Pergamon Press Aless S., Trollip S.: Computer-Based Instruction, Methods & Development, Prentice Hall Inc

5 5. Καραβελάκη Μ., Γρηγοριάδης Σ.: Το Πέρασμα από την Κιμωλία στο Πληκτρολόγιο, Φυσικός Κόσμος, τ.141,

Εργαλεία Γλωσσικής Ανάπτυξης με τη Χρήση Η/Υ

Εργαλεία Γλωσσικής Ανάπτυξης με τη Χρήση Η/Υ 1 Εργαλεία Γλωσσικής Ανάπτυξης με τη Χρήση Η/Υ Μαρία Καραβελάκη¹ και Παναγιώτης Μπούρος² ¹INTE*LEARN mkaravelaki@intelearn.gr ² ΙΘΕΚΑ itheka@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εισήγηση έχει στόχο να παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Περιεχόμενα Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση»,

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση», «Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση» Μαρία Καραβελάκη, Ανέτα Λούμου 1. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων INTE*LEARN, Αγν. Στρατιώτη 46, Καλλιθέα mkaravelaki@intelearn.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές

Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές Π. Γ. Μιχαηλίδης, Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές, Διεθνής Συνδιάσκεψη με θέμα "Νέες Τεχνολογίες και Ανάπηρα Άτομα", Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 21-22 Σεπτεμβρίου 1991 που οργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Βιβλίο Καθηγητή Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχοι Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Εκμάθηση Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού μέσω Flash Γεωργακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη «Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη Χ. Αποστολούμη 1, Μ. Καραβελάκη-Καπλάνη 2, Ε. Γρηγοριάδης 3 1 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε.

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1, Καρλής Κωνσταντίνος 2, Σκίκος Νικόλαος 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής gkapog@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών»

«Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών» ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (Α.Ε.Μ.: 1741)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση -

- Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση - Δημητρακοπούλου Α.,.(1998). Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά λογισμικά - Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση-. Περιοδικό ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μέρος Α, No 100, σελ. 114-123 & Μέρος Β : Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» «Συστήματα Υπολογιστών»

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» «Συστήματα Υπολογιστών» ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» «Συστήματα Υπολογιστών» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδακτική της Πληροφορικής με χρήση του εργαλείου Alice

Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδακτική της Πληροφορικής με χρήση του εργαλείου Alice Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα