Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 5: Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Επιπέδου Ζεύξης Δεδομένων (Layer 2 VPNs)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 5: Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Επιπέδου Ζεύξης Δεδομένων (Layer 2 VPNs)"

Transcript

1 Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 5: Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Επιπέδου Ζεύξης Δεδομένων (Layer 2 VPNs) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Επιπέδου Ζεύξης Δεδομένων (Layer 2 VPNs)

5 Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή των εικονικών ιδιωτικών δικτύων επιπέδου ζεύξης δεδομένων (Layer 2 VPNs). 5

6 Περιεχόμενα ενότητας Virtual Private Network (VPN) επιπέδου 2. Εγκαθίδρυση διόδου. Πρωτόκολλο Layer 2 Forwarding Protocol (L2F). Πρωτόκολλο Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP). Layer 2 VPN on Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP). Layer 2 VPN on Multiprotocol Layer Switching (MPLS). 6

7 VPN επιπέδου 2 (1/2) Τα Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα με πρωτόκολλα επιπέδου 2 αναπτύχθηκαν κυρίως ως Δίκτυα Απομακρυσμένης Πρόσβασης. Επιτρέπουν σε έναν απομακρυσμένο χρήστη να συνδεθεί μέσω μίας Internet γραμμής (για παράδειγμα μέσω dial-up σύνδεσης) στο εσωτερικό δίκτυο μίας εταιρίας. 7

8 VPN επιπέδου 2 (2/2) Οι δίοδοι (tunnels) μπορούν να δημιουργηθούν είτε ανάμεσα σε ένα ζεύγος δρομολογητών (router-to-router) είτε μεταξύ δύο τερματικών κόμβων (host-to-host). 8

9 Εγκαθίδρυση διόδου (1/4) Η εγκαθίδρυση «διόδου» (tunneling) είναι η τεχνική ενθυλάκωσης ενός ολόκληρου πακέτου/πλαισίου δεδομένων σε ένα πακέτο/πλαίσιο διαφορετικού πρωτοκόλλου. Η εγκαθίδρυση διόδου μπορεί να υλοποιείται σε μία τοπολογία. Σημείου-προς-σημείο. Σημείου-προς-πολλά σημεία. 9

10 Εγκαθίδρυση διόδου (2/4) Η τοπολογία σημείου-προς-σημείου έχει λιγότερο διαχειριστικό φορτίο, από την άποψη της εγκαθίδρυσης και της συντήρησης. 10

11 Εγκαθίδρυση διόδου (3/4) Σχήμα 1. Εγκαθίδρυση διόδου. 11

12 Εγκαθίδρυση διόδου(4/4) Η επικεφαλίδα του tunneling πρωτοκόλλου προσαρτάται στο αρχικό πακέτο ενώ η μεταφορά/μετάδοση πραγματοποιείται με χρήση του νέου πρωτοκόλλου. Όταν ένα τέτοιο πακέτο δρομολογείται προς τον κόμβο προορισμού, διατρέχει το δίκτυο μέσα από λογικό μονοπάτι, το οποίο αναφέρεται ως δίοδος (tunnel). Όταν o κόμβος προορισμού λάβει το πακέτο, το μετατρέπει στην αρχική μορφή. 12

13 Πλεονεκτήματα tunneling (1/2) Ένα από τα πλεονεκτήματα του tunneling είναι ότι τα διασυνδεδεμένα υποδίκτυα VPN δεν απαιτούν μοναδικές διευθύνσεις δικτύου. Αυτό είναι σημαντικό όταν η πλειοψηφία των οργανισμών σήμερα χρησιμοποιεί ιδιωτικές διευθύνσεις. 13

14 Πλεονεκτήματα tunneling (2/2) Επίσης ένα VPN με τη χρήση του tunneling μπορεί να δημιουργηθεί με ή χωρίς τη γνώση του παρόχου δικτύου και θα μπορούσε να «περάσει» μέσα από διαδοχικούς παρόχους δικτύου. 14

15 Μηχανισμός GRE (1/4) Ο μηχανισμός της Cisco GRE (Generic Routing Encapsulation) δημιουργήθηκε το Ένα GRE tunnel διαμορφώνεται ανάμεσα στο δρομολογητή πηγής και το δρομολογητή προορισμού (router-to-router). 15

16 Μηχανισμός GRE (2/4) Τα GRE tunnels παρέχουν ένα ειδικό μονοπάτι κατά μήκος μίας διαμοιραζόμενης υποδομής WAN που δεν ανήκει μόνο σε έναν χρήστη-πελάτη (για παράδειγμα Internet) και ενθυλακώνουν την κίνηση με νέες επικεφαλίδες πακέτου για να εξασφαλίσουν τη διανομή σε ένα συγκεκριμένο προορισμό. Μπορεί να ενσωματώσει και να μεταφέρει πακέτα από 20 διαφορετικά πρωτόκολλα. 16

17 Μηχανισμός GRE (3/4) Τα πακέτα που πρόκειται να προωθηθούν κατά μήκος της διόδου ενθυλακώνονται με μία επικεφαλίδα GRE, μεταφέρονται κατά μήκος της διόδου και στο τέλος της αφαιρείται η επικεφαλίδα GRE. 17

18 Μηχανισμός GRE (4/4) Βασικά συστατικά του μηχανισμού GRE είναι: Passenger protocol: Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στο τοπικό δίκτυο και στη συνέχεια ενθυλακώνεται. Carrier protocol: Το πρωτόκολλο GRE που παρέχει την υπηρεσία. Transport protocol: Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για να μεταφερθούν τα άλλα δύο (μετά την ενθυλάκωση). 18

19 Τρόπος Λειτουργίας GRE (1/3) Σχήμα 2. Τρόπος λειτουργίας GRE. 19

20 Τρόπος Λειτουργίας GRE (2/3) Ένας υπολογιστής σε ένα τοπικό δίκτυο «στέλνει» ένα πακέτο, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο του Local Area Network (LAN). O router αφού ελέγξει ότι ο παραλήπτης δεν είναι κάποιο τοπικό μηχάνημα χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό GRE ενθυλακώνει τα πακέτα του Transport Protocol (για παράδειγμα ΙΡ). 20

21 Τρόπος Λειτουργίας GRE (3/3) O αντίστοιχος router στην τοποθεσία προορισμού λαμβάνει το πακέτο και το επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση (και πρωτόκολλο) πριν στείλει στον τελικό παραλήπτη. 21

22 Πρωτόκολλα επιπέδου 2 (1/2) Υπάρχουν τρία πρωτόκολλα επιπέδου 2: Το πρωτόκολλο της Cisco Layer 2 Forwarding Protocol (L2F). Το πρωτόκολλο της Microsoft Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP). Το πρωτόκολλο Internet Engineering task Force (IETF) Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP). 22

23 Πρωτόκολλα επιπέδου 2 (2/2) Τα δύο πρώτα αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, ωστόσο σύντομα γεννήθηκε η ανάγκη ύπαρξης ενός μόνο πρωτοκόλλου το οποίο να υιοθετείται από όλους, δηλαδή να αποτελεί πρότυπο (standard) και να συσχετίζει χαρακτηριστικά και από τα δύο προϋπάρχοντα πρωτόκολλα. Έτσι, δημιουργήθηκε το L2TP. 23

24 Πρωτόκολλο L2F (1/2) Λόγω της μεγάλης ανάπτυξης των dial-up υπηρεσιών και την παροχή πολλών διαφορετικών πρωτοκόλλων χρειαζόταν ένας τρόπος για να δημιουργείται μία εικονική dial-up σύνδεση, όπου οποιοδήποτε από τα μη-ip πρωτόκολλα να μπορεί να χρησιμοποιεί τα πλεονεκτήματα που παρέχει το Internet. 24

25 Πρωτόκολλο L2F (2/2) Μέσω του L2F, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μία Point to Point (PPP) σύνδεση σε ένα dial-up πάροχο υπηρεσιών και, εν συνεχεία, να συνδεθούν στα υπολογιστικά συστήματα της εταιρίας τους. Το L2F έχει δικούς του μηχανισμούς για την ενθυλάκωση των πακέτων και δεν χρησιμοποιεί το GRE. 25

26 Πλεονεκτήματα L2F Ανεξαρτησία πρωτοκόλλων (Internetwork Packet Exchange - PX, Systems Network Architecture - SNA). Αυθεντικοποίηση (PPP, Challenge / handshake - CHAP, Terminal Access Controller Access Control System - TACACS ή Remote Authentication Dial-In User Service - RADIUS). Διαχείριση διευθύνσεων Δυναμικά και ασφαλή tunnels. Υπηρεσίες χρέωσης (accounting). Έλεγχος ροής. 26

27 Τρόπος Λειτουργίας L2F (1/3) Σε μία τυπική εγκατάσταση ο χρήστης κάνει μία PPP ή άλλη παρόμοια σύνδεση στον Internet Service Provider (ISP) και κατά την διάρκεια της αίτησης, ο NAS (Network Access Server), χρησιμοποιώντας το λογισμικό του L2F, αρχικοποιεί μία δίοδο προς τον προορισμό του χρήστη. 27

28 Τρόπος Λειτουργίας L2F (2/3) Στη συνέχεια, ο προορισμός απαιτεί το password του χρήστη και αφού γίνει η πιστοποίηση ταυτότητας, παραχωρείται στο χρήστη η IP διεύθυνση σαν μία τυπική dialup απομακρυσμένη πρόσβαση. 28

29 Τρόπος Λειτουργίας L2F (3/3) Η πιστοποίηση ταυτότητας γίνεται σε δύο επίπεδα. Αρχικά από τον ISP στον οποίο συνδέεται ο χρήστη. Μετέπειτα από την πύλη (gateway) που υπάρχει στο απομακρυσμένο δίκτυο που συνδέεται ο χρήστης. 29

30 Πρωτόκολλο PPTP (1/2) Το PPTP είναι ένας συνδυασμός του PPP και του Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP). Αναπτύχθηκε από τις εταιρίες 3Com, Ascend Communications, Microsoft, ECI Telematics και US Robotics. Αναπτύχθηκε και λειτούργησε παράλληλα με το L2F της Cisco. 30

31 Πρωτόκολλο PPTP (2/2) Το PPTP συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του PPP (για παράδειγμα εμπιστευτικότητα με ταυτόχρονη συμπίεση των πακέτων δεδομένων) και του TCP/IP (κυρίως τη δυνατότητα για δρομολόγηση των πακέτων στο Internet). Το PPTP μπορεί να πάρει πακέτα όπως Internet Protocol (IP), Internet Packet Exchange (IPX), NetBios, System Network Architecture (SNA) και να τα μετατρέψει σε ένα καινούριο IP πακέτο για μεταφορά. 31

32 Χαρακτηριστικά πρωτόκολλου PPTP (1/2) Για την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς Password Authentication Protocol (PAP) ή Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) που παρέχονται από το PPP. Χρησιμοποιεί το Generic Routing Protocol (GRE) για μεταφορά των PPP πακέτων. Πραγματοποιεί επίσης κρυπτογράφηση για τα ενθυλακωμένα δεδομένα. 32

33 Χαρακτηριστικά πρωτόκολλου PPTP (2/2) Δύο ειδών πακέτα χρησιμοποιούνται στο PPTP. Πακέτα δεδομένων (data packets). Πακέτα ελέγχου (control packets). Τα πακέτα ελέγχου χρησιμοποιούνται για σηματοδοσία ενώ τα πακέτα δεδομένων για να μεταφέρουν τα δεδομένα του χρήστη. Τα πακέτα δεδομένων έχουν υποστεί την διαδικασία της ενθυλάκωσης χρησιμοποιώντας το GRE version 2. 33

34 Τρόπος Λειτουργίας PPTP (1/2) Αρχικά, χρησιμοποιεί αυτούσιο το PPP, από το οποίο εξασφαλίζει τα ακόλουθα. Εγκαθίδρυση της φυσικής ζεύξης. Πιστοποίηση των χρηστών. Δημιουργία PPP πλαισίων. 34

35 Τρόπος Λειτουργίας PPTP (2/2) Στη συνέχεια, τα PPP πλαίσια ενθυλακώνονται κατάλληλα σε μεγαλύτερα πακέτα, με στόχο τη μετάδοση δεδομένων μέσω μιας διόδου. Στην ουσία δημιουργούνται IP πακέτα, με χρήση του πρωτοκόλλου ενθυλάκωσης GRE. 35

36 Ενθυλάκωση πακέτων στο ΡΡΤΡ Σχήμα 3. Ενθυλάκωση πακέτων στο PPTP. 36

37 Τυπική διαμόρφωση AAA-based δικτύου (1/3) AAA: Authentication, Authorization, Accounting. Αρχιτεκτονική ασφαλείας σε κατανεμημένα συστήματα για τον έλεγχο πρόσβασης των χρηστών στις υπηρεσίες του δικτύου και την παρακολούθηση των πόρων που έχουν χρησιμοποιηθεί. 37

38 Τυπική διαμόρφωση AAA-based δικτύου (2/3) Σχήμα 4. Τυπική διαμόρφωση AAA -based δικτύου. 38

39 Τυπική διαμόρφωση AAA-based δικτύου (3/3) Τα δύο πιο δημοφιλή δικτυακά πρωτόκολλα που παρέχουν αυτή τη λειτουργία είναι: Το πρωτόκολλο RADIUS. Το πρωτόκολλο DIAMETER. 39

40 Remote or Network Access Servers (1/3) Οι συσκευές στον ISP που είναι υπεύθυνες για λειτουργίες του πρωτοκόλλου PPTP ονομάζονται είτε Remote Access Servers (RAS) είτε Network Access Servers (NAS). Μία από τις βασικές λειτουργίες του NAS είναι η πιστοποίηση ταυτότητας του χρήστη (δηλαδή ο έλεγχος του κατά πόσον ο χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος στο να συνδεθεί στο δίκτυο). 40

41 Remote or Network Access Servers (2/3) Η πιστοποίηση ταυτότητας του χρήστη που πραγματοποιεί ο NAS είναι η δεύτερη που λαμβάνει χώρα έχει προηγηθεί αυθεντικοποίηση, είτε PAP είτε CHAP, κατά την αρχική αίτηση σύνδεσης στον ISP, όπου η ταυτότητα του χρήστη επικυρώθηκε με μηχανισμούς password που παρέχει το PPP. 41

42 Remote or Network Access Servers (3/3) O NAS δέχεται τις αιτήσεις των χρηστών, παίρνει Identification (ID) και passwords από αυτούς, και τα προωθεί στον RADIUS server. Σχήμα 5. Remote or Network Access Servers. 42

43 RADIUS Server (1/4) O RADIUS Server ενημερώνει για το αν εγκρίνει την πρόσβαση ή όχι, μια που διατηρεί μία κεντρική βάση δεδομένων των χρηστών, τόσο με τα στοιχεία τους όσο και με τις αντίστοιχες υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει σε καθέναν από αυτούς. 43

44 RADIUS Server (2/4) Ο RADIUS Server διατηρεί στη βάση του διάφορα στοιχεία, όπως τη διεύθυνση του NAS (για πληροφορίες στατιστικής φύσεως της χρήσης της ζεύξης) καθώς και πληροφορίες χρέωσης των χρηστών (αν κάτι τέτοιο είναι πολιτική του παρόχου του δικτύου). 44

45 RADIUS Server (3/4) Συχνά υπάρχουν και RADIUS proxy servers, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στους ISPs και ενημερώνονται ανά περιοδικά διαστήματα από τον κεντρικό RADIUS server διατηρούν δηλαδή οι ίδιοι ένα αντίγραφο της βάσης δεδομένων, με βάση την οποία αυθεντικοποιούν τον χρήστη. 45

46 RADIUS Server (4/4) Σχήμα 6. Το πρωτόκολλο RADIUS ακολουθεί μοντέλο client-server. 46

47 RADIUS Traffic Flow Σχήμα 7. RADIUS Traffic Flow. 47

48 TACACS-based remote authentication Σχήμα 8. Terminal Access Controller Access-Control System (TACACS) -based remote authentication. 48

49 Δίοδοι (tunnels) (1/3) Στο PPTP οι ζεύξεις επικοινωνίας υλοποιούνται πάνω σε διόδους (tunnels). Υπάρχουν δύο ειδών δίοδοι. Οι «αυθόρμητες» δίοδοι (voluntary tunnels). Οι «αναγκαστικές» δίοδοι (compulsory/mandatory tunnels). 49

50 Δίοδοι (tunnels) (2/3) Οι πρώτες δημιουργούνται μετά από αίτηση του χρήστη, ενώ οι αναγκαστικές δίοδοι δημιουργούνται αυτόματα, χωρίς καμία παρεμβολή από τον χρήστη. 50

51 Δίοδοι (tunnels) (3/3) Οι δυνατότητες του υπολογιστή του χρήστη καθορίζουν το άκρο της διόδου. Αν ο υπολογιστής έχει PPTP software, τότε αυτός είναι το άκρο της διόδου. Αν υποστηρίζει μόνο PPP και όχι PPTP, τότε το άκρο της διόδου βρίσκεται στον ISP και συγκεκριμένα στον Remote Access Service (RAS). 51

52 Αναγκαστική Δίοδος σε VPN (1/2) Μία αναγκαστική δίοδος έχει προκαθορισμένα ακραία σημεία (που είναι στην ουσία κάποιοι RAS), άρα ο έλεγχος πρόσβασης των χρηστών είναι πιο εύκολος. Παρέχει τη δυνατότητα, αν η πολιτική της εταιρίας είναι τέτοια, οι εργαζόμενοι να μην έχουν πρόσβαση στο Internet, αλλά να χρησιμοποιούν τις ζεύξεις Internet αποκλειστικά και μόνο για το VPN. 52

53 Αναγκαστική Δίοδος σε VPN (2/2) Επίσης στις αναγκαστικές διόδους μπορούν πολλαπλές συνδέσεις να υπάρχουν πάνω σε μία δίοδο. Σχήμα 9. Αναγκαστική δίοδος. Στις αναγκαστικές διόδους μπορούν πολλαπλές συνδέσεις να υπάρχουν πάνω σε μία δίοδο. 53

54 Σύγκριση Διόδων σε VPN (1/2) Ένα μειονέκτημα των αναγκαστικών διόδων είναι το γεγονός ότι η σύνδεση του υπολογιστή του χρήστη με τον RAS πραγματοποιείται έξω από τη δίοδο και είναι μη ασφαλής (αφού δεν πραγματοποιούνται οι μηχανισμοί κρυπτογράφησης που η δίοδος επιβάλλει). Γενικά, οι αυθόρμητες δίοδοι προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια. 54

55 Σύγκριση Διόδων σε VPN (2/2) Σχήμα 10. Σύγκριση Διόδων σε VPN. 55

56 Υποκατηγορίες αναγκαστικών διόδων (1/3) Στατικές αναγκαστικές δίοδοι (static compulsory tunnels): Realm-based: ο RAS ελέγχει ένα τμήμα του ονόματος του χρήστη, τον τομέα (realm) και με βάση αυτό αποφασίζει τη δρομολόγηση της διόδου αυτού του χρήστη. Σε αυτές τις διόδους, όλοι οι χρήστες του ίδιου τομέα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο δηλαδή, οι δίοδοι που δημιουργούνται προσφέρουν σε όλους την ίδια ποιότητα υπηρεσίας. Αυτό μειώνει την «ευλυγισία» του συστήματος. 56

57 Υποκατηγορίες αναγκαστικών διόδων (2/3) Στατικές αναγκαστικές δίοδοι (static compulsory tunnels) (Συνέχεια): Automatic: Υπάρχει προ-εγκατεστημένος εξοπλισμός ο χρήστης καλεί ένα συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό για να έχει πρόσβαση στο VPN (να ξεκινήσει μία δίοδος). Οι στατικές δίοδοι δεν προσφέρονται σε συστήματα όπου υπάρχει μεγάλο πλήθος χρηστών που αιτούνται πρόσβαση. 57

58 Υποκατηγορίες αναγκαστικών διόδων (3/3) Δυναμικές αναγκαστικές δίοδοι (dynamic compulsory tunnels): Με βάση την αίτηση κάθε χρήστη, γίνεται σύνδεσή του με τον RAS. Χρειάζεται ένας RADIUS server για την εξουσιοδότηση του χρήστη. 58

59 Φάσεις PPTP (1/6) Η όλη λειτουργία του PPTP πραγματοποιείται σε τρεις φάσεις: Πρώτη φάση. Εδώ το πρωτόκολλο χρησιμοποιεί το γνωστό πρωτόκολλο PPP για τη σύνδεση του χρήστη με τον ISP. 59

60 Φάσεις PPTP (2/6) Σχήμα 11. Φάσεις PPTP 60

61 Φάσεις PPTP (3/6) Δεύτερη φάση. Ανταλλάσσονται μηνύματα ελέγχου μεταξύ PPTP client και PPTP Server (RAS) για τη διατήρηση αλλά και τον τερματισμό (στο τέλος) της διόδου. Τα μηνύματα αυτά ανταλλάσσονται με βάση τις IP διευθύνσεις τους, στην 1723 TCP θύρα του RAS. Τα PPTP μηνύματα ελέγχου ενθυλακώνονται σε TCP/IP πακέτα. 61

62 Φάσεις PPTP (4/6) Τρίτη φάση. Τα πακέτα δεδομένων μεταφέρονται μέσω της διόδου που έχει υλοποιηθεί από την προηγούμενη (δεύτερη) φάση. Τα πακέτα είναι κρυπτογραφημένα. Ο βασικός αλγόριθμος κρυπτογράφησης που έχει χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του PPTP πρωτοκόλλου είναι ο RC4. 62

63 Φάσεις PPTP (5/6) Τρίτη φάση (Συνέχεια). Το κλειδί κρυπτογράφησης προκύπτει από εφαρμογή μιας συνάρτησης κατακερματισμού στο password του χρήστη (αφού το password το έχει, εκτός από τον ίδιο το χρήστη, και το δίκτυο λόγω του RADIUS Server, δεν χρειάζεται ανταλλαγή κλειδιού). Η κρυπτογράφηση ξεκινά από τον υπολογιστή του χρήστη κάτι που προσδίδει μεγαλύτερη ασφάλεια. 63

64 Φάσεις PPTP (6/6) Η Microsoft έχει προτείνει και υλοποιήσει ένα σύστημα κρυπτογράφησης και αυθεντικοποίησης που ονομάζεται Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE): Η κρυπτογράφηση σε αυτό γίνεται με RC4, ενώ η πιστοποίηση ταυτότητας με το πρωτόκολλο MS- CHAP. 64

65 LAN-to-LAN tunneling (1/2) Αν και το αρχικό κίνητρο ανάπτυξης του PPTP αφορούσε μόνο σε περιπτώσεις όπου ένας χρήστης συνδέεται με τον υπολογιστή του σε ένα δίκτυο VPN, το PPTP μπορεί παρόλα αυτά να εξυπηρετήσει και περιπτώσεις σύνδεσης δικτύου με δίκτυο (LANto-LAN tunneling). Απλά ο server σε κάθε ένα από τα δύο δίκτυα που επικοινωνούν θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί άλλοτε ως server και άλλοτε ως client. 65

66 LAN-to-LAN tunneling (2/2) Σχήμα 12. LAN-to-LAN tunneling. 66

67 Σύγκριση δικτύων IPsec και PPTP (1/3) Μία LAN-to-LAN PPTP υποδομή μοιάζει πολύ με μία LAN-to-LAN IPsec υποδομή, με εξαίρεση το ότι δεν υπάρχει το πρωτόκολλο ανταλλαγής κλειδιού Internet Key Exchange (IKE). Oι PPTP servers προωθούν πακέτα από και προς το αντίστοιχο LAN, έχοντας επίσης τη δυνατότητα να «φιλτράρουν» τα εισερχόμενα πακέτα. 67

68 Σύγκριση δικτύων IPsec και PPTP (2/3) Όταν ο ISP διαθέτει PPTP server δεν χρειάζεται ο υπολογιστής του χρήστη να είναι εφοδιασμένος με ειδικό PPTP software διαφορετικά, κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο (και σε αυτήν την τελευταία περίπτωση το άκρο της διόδου είναι ο υπολογιστής και όχι ο PPTP server). 68

69 Σύγκριση δικτύων IPsec και PPTP (3/3) Σχήμα 13. Σύγκριση δικτύων IPsec και PPTP. 69

70 Μειονεκτήματα ΡΡΤΡ (1/2) Στα μειονεκτήματα του PPTP συγκαταλέγεται το γεγονός ότι οι PPTP servers δέχονται δεδομένα μόνο στην 1723 TCP θύρα κάτι που αποτελεί σημαντική πληροφορία για κάποιον που θέλει να υποκλέψει την επικοινωνία. Τα GRE πακέτα (που ενυπάρχουν στα PPTP πακέτα) δεν μπορούν να περάσουν από όλους τους τοίχους ασφαλείας (firewalls). 70

71 Μειονεκτήματα ΡΡΤΡ (2/2) Τα VPNs που στηρίζονται στο PPTP εξαρτώνται πολύ από τα πρωτόκολλα που διαθέτει και μπορεί να υποστηρίξει ο ISP (σε αντίθεση με το IPsec). 71

72 Πρωτόκολλο L2TP (1/2) Το πρωτόκολλο L2TP είναι το αποτέλεσμα της συγχώνευσης του PPTP και του L2F το οποίο ορίστηκε για λόγους συμβατότητας μεταξύ όλων των δικτύων. Το L2TP παρέχει συμπίεση βασισμένη σε λογισμικό. Ένας μικρός αριθμός τεχνικών συμπίεσης έχει προστεθεί στο επίπεδο της κρυπτογράφησης. 72

73 Πρωτόκολλο L2TP (2/2) Επειδή το L2TP χρησιμοποιεί πολλά χαρακτηριστικά του IPsec για να επιτύχει μεγαλύτερη ασφάλεια, θεωρείται ότι παρέχει υπηρεσίες όχι μόνο δεύτερου αλλά και τρίτου επιπέδου. 73

74 L2TP Servers (1/2) Το L2TP χρησιμοποιεί δύο servers για τη σύνοδο: LAC (L2TP Access Concentrator) Βρίσκεται στον ISP και χρησιμοποιείται για την εγκαθίδρυση μίας διόδου σε ένα δημόσιο δίκτυο για παράδειγμα PSTN, ISDN, η οποία τερματίζεται στον LNS του κόμβου προορισμού. 74

75 L2TP Servers (2/2) Το L2TP χρησιμοποιεί δύο servers για τη σύνοδο (Συνέχεια). LNS (L2TP Network Server) Βρίσκεται στον προορισμό και χρησιμοποιείται για τον τερματισμό του tunnel. Αναλαμβάνει την αυθεντικοποίηση του χρήστη. Όταν ο LNS λάβει αίτηση για σύνδεση (δημιουργία διόδου) από έναν LAC, αυθεντικοποιεί τον αιτούντα και εγκαθιδρύει το tunnel. 75

76 Πρωτόκολλο L2TP - Συνέχεια (1/4) Στη δίοδο που δημιουργείται μεταξύ του Access Concentrator και του Network Server μπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα πολλές σύνοδοι. Κάθε σύνοδος έχει ένα δικό της μοναδικό αριθμό Call ID, που υπάρχει στην επικεφαλίδα κάθε L2TP πακέτου. 76

77 Πρωτόκολλο L2TP - Συνέχεια (2/4) Μπορούν επίσης να υπάρχουν ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές δίοδοι μεταξύ του ίδιου Access Concentrator και του Access Server. Η κάθε μία από τις διόδους μπορεί να ικανοποιεί διαφορετικό Quality of Service (QoS). 77

78 Πρωτόκολλο L2TP - Συνέχεια (3/4) L2TP Authentication Protocols. Password Authentication Protocol (PAP). Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP). Microsoft Challenge-Handshake Authentication Protocol (MS-CHAP). 78

79 Πρωτόκολλο L2TP - Συνέχεια (4/4) L2TP Authentication Protocols (Συνέχεια). MS-CHAP version 2 (MS-CHAP v2). Extensible Authentication Protocol - Message Digest 5 (EAP-MD5). Extensible Authentication Protocol - Transport Level Security (EAP-TLS). 79

80 Ομοιότητες L2TP με ΡΡΤΡ (1/3) Όπως και στο PPTP, η αρχική σύνδεση του χρήστη με τον LAC (ο οποίος παίζει το ρόλο που έχει ο NAS στο PPTP) γίνεται με χρήση του PPP, μέσω του οποίου ενθυλακώνονται διαφόρων ειδών πακέτα και πραγματοποιείται μία πρώτη αυθεντικοποίηση του χρήστη (με PAP ή CHAP). 80

81 Ομοιότητες L2TP με ΡΡΤΡ (2/3) Μία δεύτερη πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη λαμβάνει χώρα αμέσως μετά, με χρήση του RADIUS. Μία άλλη αναλογία του L2TP με το PPTP είναι τα δύο είδη μηνυμάτων που μπορεί να ανταλλάσσονται: μηνύματα ελέγχου και μηνύματα δεδομένων. 81

82 Ομοιότητες L2TP με ΡΡΤΡ (3/3) Όπως και στο PPTP, ένα VPN που υλοποιείται με βάση το L2TP μπορεί να υποστηρίζει τόσο αυθόρμητες (voluntary) διόδους όσο και αναγκαστικές (compulsory) διόδους. 82

83 L2TP VPN - Απομακρυσμένης πρόσβασης Σχήμα 14. L2TP VPN - Απομακρυσμένης πρόσβασης. 83

84 Στάδια δημιουργίας L2TP διόδου Στάδιο 1. (1/3) Ο απομακρυσμένος χρήστης συνδέεται με τον LAC του ISP με χρήση του πρωτοκόλλου PPP. Ο LAC αυθεντικοποιεί τον χρήστη, με βάση το user name και password του. Στη συνέχεια, ο LAC προσδιορίζει την IP διεύθυνση του LNS που ανήκει στο LAN για το οποίο ο χρήστης αιτείται σύνδεση. Ξεκινά η σύνοδος L2TP μεταξύ LAC και LNS. 84

85 Στάδια δημιουργίας L2TP διόδου Στάδιο 2. (2/3) Μετά την εκκίνηση της L2TP συνόδου, ξεκινά η αυθεντικοποίηση του χρήστη στον LNS. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε τυποποιημένος αλγόριθμος αυθεντικοποίησης, π.χ. CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol). Όπως στα πρωτόκολλα PPTP και L2F, το L2TP δε θέτει περιορισμό για αλγόριθμο αυθεντικοποίησης. Στην πράξη, έχει προτιμηθεί κυρίως η αυθεντικοποίηση με χρήση του RADIUS. 85

86 Στάδια δημιουργίας L2TP διόδου Στάδιο 3. (3/3) Μετά από επιτυχή αυθεντικοποίηση, μπορεί να δημιουργηθεί ένα προστατευμένο tunnel μεταξύ LAC και LNS. Το L2TP δεν προσδιορίζει ρητά μεθόδους για την κρυπτογράφηση (η οποία και παρέχει την ασφάλεια). Για διόδους πάνω σε IP δίκτυα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρωτόκολλο IPsec. Το L2TP ενθυλακώνεται σε User Datagram Protocol (UDP) πακέτα που μεταφέρονται μεταξύ LAC και LNS μέσω IPsec tunnel. 86

87 Αναγκαστική δίοδος (1/2) Σε αναγκαστική δίοδο, ο χρήστης στέλνει PPP πακέτα στον LAC και η δημιουργία διόδου μεταξύ του LAC και του LNS του απομακρυσμένου δικτύου γίνεται ερήμην του ο ίδιος ο χρήστης δεν κάνει καμία άλλη ενέργεια για τη δημιουργία αυτής της διόδου. 87

88 Αναγκαστική δίοδος (2/2) Το IPsec είναι η καλύτερη επιλογή για τον χρήστη στέλνει απευθείας κρυπτογραφημένα (και άρα ασφαλή) τα δεδομένα. Το Authentication Header (AH) προστίθεται από τον LAC του ISP. Το ESP προστίθεται μόνο όταν ο LNS στον προορισμό υποστηρίζει IPsec. Για την ανταλλαγή του συμμετρικού κλειδιού κρυπτογράφησης χρησιμοποιείται το IKE. 88

89 Αυθόρμητη δίοδος Σε αυθόρμητη δίοδο, το AH εφαρμόζεται στον υπολογιστή του χρήστη απευθείας (μια που ο υπολογιστής είναι το άκρο της διόδου). Αν ο LNS στον προορισμό δεν υποστηρίζει IPsec, το ESP προστατεύει τα δεδομένα μόνο μέχρι να καταφτάσουν στον LNS. 89

90 Λειτουργίες LNS (1/2) Οι κύριες λειτουργίες που πρέπει να μπορεί να κάνει ο LNS. H προώθηση των L2TP πακέτων που λαμβάνει προς τον αντίστοιχο υπολογιστή του δικτύου. Kαι εκείνες που τον κάνουν συμβατό με το IPsec. Nα μπορεί να υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία αλγορίθμων κρυπτογράφησης. Nα μπορεί να επεξεργάζεται πακέτα που έχουν τις κεφαλίδες AH και ESP. 90

91 Λειτουργίες LNS (2/2) Ένα χαρακτηριστικό του LNS είναι ότι δεν πραγματοποιεί φιλτράρισμα (σε αντίθεση με τον NAS στα PPTP δίκτυα). 91

92 Σύγκριση L2TP με PPTP (1/3) Το L2TP λειτουργεί γενικά καλύτερα σε περιπτώσεις όπου τα πακέτα περνάνε από «τείχη προστασίας», μια που δεν υπάρχει GRE ενθυλάκωση η οποία είναι αυτή που δημιουργεί το αντίστοιχο πρόβλημα στο PPTP. 92

93 Σύγκριση L2TP με PPTP (2/3) Το L2TP παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς την ανάλυση κίνησης (traffic analysis), λόγω του ότι η επικοινωνία δεν γίνεται μόνο μέσω μιας συγκεκριμένης UDP θύρας στον LNS. Οι διαχειριστές δικτύου μπορούν να αλλάζουν αυτήν τη θύρα, δυσκολεύοντας έτσι το έργο ενός επιτιθέμενου. 93

94 Σύγκριση L2TP με PPTP (3/3) Το L2TP πρωτόκολλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σύνδεση δίκτυοπρος-δίκτυο (LAN-to-LAN tunneling). Ειδική μέριμνα πρέπει να υπάρξει ώστε κάθε άκρο της διόδου να μπορεί να δρα ταυτόχρονα και σαν LAC αλλά και σαν LNS. 94

95 Σύγκριση L2F, PPTP και L2TP (1/2) Χαρακτηριστικά PPTP L2F L2TP Υποστήριξη πολλαπλών πρωτόκολλων Υποστήριξη πολλαπλών συνδέσεων PPP Υποστήριξη πολλαπλών συνδέσεων ανά δίοδο Είδη διόδων ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αυθόρμητες (Voluntary) Αυθόρμητες (Voluntary) Αναγκαστικές (Compulsory) Αυθόρμητες (Voluntary) Αναγκαστικές (Compulsory) 95

96 Σύγκριση L2F, PPTP και L2TP (2/2) Χαρακτηριστικά PPTP L2F L2TP Πρωτόκολλα μεταφοράς Πρωτόκολλα ελέγχου Μηχανισμοί πιστοποίησης Μηχανισμοί κρυπτογράφησης IP/GRE TCP (Port:1723) MS-CHAP, PAP IP/UDP, IP/FR, IP/ATM UDP (Port:1701) CHAP, PAP, SPAP, EAP, IPsec, RADIUS & TACACS IP/UDP, IP/FR, IP/ATM UDP (Port:1701) CHAP, PAP, SPAP, EAP, IPsec, TACACS MPPE MPPE, IPsec MPPE, IPsec, ECP 96

97 Πρωτόκολλο Layer 2 MPLS (1/6) Η τεχνολογία MPLS επιτρέπει τη δημιουργία ιδεατών κυκλωμάτων (tunnels) κατά μήκος ενός δικτύου που βασίζεται στο πρωτόκολλο ΙΡ, με τρόπο τέτοιο ώστε να αναφερόμαστε σε MPLS VPNs επιπέδου 2 (L2 MPLS VPNs). 97

98 Πρωτόκολλο Layer 2 MPLS (2/6) Και σε αυτή την περίπτωση (όπως άλλωστε και σε όλες τις εφαρμογές που στηρίζονται στο MPLS) οι αποφάσεις προώθησης των πακέτων λαμβάνονται µε βάση την τιμή της ετικέτας και όχι µε βάση την διεύθυνση προορισμού που βρίσκεται στην επικεφαλίδα ενός πακέτου. 98

99 Πρωτόκολλο Layer 2 MPLS (3/6) Στην περίπτωση των L2 MPLS VPNs γίνεται μετάδοση πλαισίων του επιπέδου 2 (για παράδειγμα ένα πλαίσιο τεχνολογίας Ethernet που είναι του δευτέρου επιπέδου του Open System Interconnection - OSI) πάνω από MPLS δίκτυο κορμού με τη χρήση ετικετών. Είναι λοιπόν αδιάφορο για το ΜPLS αν μετάγονται πακέτα IP ή πλαίσια επιπέδου 2. 99

100 Πρωτόκολλο Layer 2 MPLS (4/6) Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό µε την πιθανή ταυτόχρονη μετάδοση κίνησης IP που μπορεί να εξυπηρετεί άλλες συνδέσεις επιτρέπει τη διατήρηση και διαχείριση μιας κοινής υποδομής από τους ISPs. 100

101 Πρωτόκολλο Layer 2 MPLS (5/6) Στην ουσία, όταν μιλάμε για L2 MPLS VPN, εννοούμε την ύπαρξη της ασφαλούς διόδου που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ιδεατό μονοπάτι LSP. Μέσω του MPLS πρωτοκόλλου, υπάρχει η δυνατότητα να ενθυλακωθούν πακέτα από διάφορα πρωτόκολλα (ATM, Ethernet) σε ειδικά MPLS πακέτα έτσι να μεταφερθούν στην άλλη άκρη του δικτύου μέσω ενός LSP. 101

102 Πρωτόκολλο Layer 2 MPLS (6/6) Στο άκρο του δικτύου γίνεται η αντίστροφη διαδικασία δηλαδή η ανάκτηση του πακέτου στην αρχική του μορφή. 102

103 Ενθυλάκωση ΑΤΜ VCs, Ethernet frames, IP VPNs σε ένα LSP Σχήμα 15. Ενθυλάκωση ΑΤΜ VCs, Ethernet frames, IP VPNs σε ένα LSP. 103

104 Χρήση Layer 2 MPLS VPNs (1/2) Ολοένα και περισσότερες εταιρίες ζητούν διασύνδεση των εταιρικών παραρτημάτων τους, χρησιμοποιώντας την υποδομή που ήδη διαθέτουν (Frame Relay switches, ATM switches, Ethernet switches). Οι ISPs επιθυμούν να διατηρούν ένα δίκτυο κορμού με ενιαία αρχιτεκτονική και όχι να είναι ένα συνονθύλευμα από διαφορετικές τεχνολογίες. 104

105 Χρήση Layer 2 MPLS VPNs (2/2) Σε αυτήν την περίπτωση η τεχνολογία MPLS είναι άκρως δελεαστική. Έτσι «γεννήθηκαν» τα Layer 2 MPLS VPNs. 105

106 Layer 2 MPLS-based VPN: Draft- Martini (1/4) Αυτού του είδους τα VPNs ορίζονται από ένα σύνολο από Internet drafts που καθορίζουν με λεπτομέρεια τόσο τον τρόπο της ενθυλάκωσης σε L2, αλλά και τους τρόπους μεταφοράς της σηματοδοσίας (για τους οποίους χρησιμοποιείται το LDP). 106

107 Layer 2 MPLS-based VPN: Draft- Martini (2/4) Η προσέγγιση του Draft-Martini αποκαλείται επίσης Pseudo Wire Emulation, γιατί υλοποιούνται ουσιαστικά συνδέσεις σημείου προς σημείο που θεωρούνται ως pseudo wires (αφού δεν υπάρχει πραγματική σύνδεση σημείο-προς-σημείο αλλά μόνο LSPs δημιουργημένα στο δίκτυο κορμού). 107

108 Layer 2 MPLS-based VPN: Draft- Martini (3/4) Το πλεονέκτημα του Draft-Martini VPN είναι ότι μπορεί να υποστηρίξει ένα ευρύ σύνολο από διαφορετικές τεχνολογίες (Ethernet, Frame Relay, ATM, High-Level Data Link Control (HDLC) και Point-to-Point Protocol (PPP)). 108

109 Layer 2 MPLS-based VPN: Draft- Martini (4/4) Το μειονέκτημα του Draft-Martini VPN είναι ότι δεν είναι κλιμακούμενο. Σε περιπτώσεις δηλαδή που απαιτούνται πολλά τέτοια VPNs πρέπει να δημιουργηθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 109

110 Layer 2 MPLS-based VPN: Draft- Kompella (1/4) Τα Draft-Kompella VPNs σχεδιάστηκαν για να επιλύσουν τα προβλήματα των Draft-Martini VPNs. Πιο συγκεκριμένα, τα Draft-Kompella VPNs χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο Border Gateway Protocol (BGP) και όχι το LDP για τη δημιουργία των διόδων. 110

111 Layer 2 MPLS-based VPN: Draft- Kompella (2/4) Το πλεονέκτημα είναι ότι το BGP ήδη χρησιμοποιείται και για την υλοποίηση των Layer 3 VPNs που μπορεί να συνυπάρχουν στο δίκτυο κορμού επομένως δεν απαιτείται η εισαγωγή ενός ακόμη πρωτοκόλλου όπως είναι το LDP. 111

112 Layer 2 MPLS-based VPN: Draft- Kompella (3/4) To πλεονέκτημα των Draft-Kompella VPNs είναι ότι απαιτούν ελάχιστη προσπάθεια από το διαχειριστή του δικτύου MPLS για τη δημιουργία τους. Κι αυτό γιατί το BGP είναι ένα επαρκώς αυτοματοποιημένο πρωτόκολλο που απαιτεί μικρή παρέμβαση από το διαχειριστή. 112

113 Layer 2 MPLS-based VPN: Draft- Kompella (4/4) Ένα ακόμα πλεονέκτημα των Draft-Kompella VPNs είναι ότι εξακολουθεί να μπορεί να υποστηρίζει ένα μεγάλο πλήθος ενθυλακώσεων, όπως το Draft-Martini. Συνεπώς, είναι η λύση που υιοθετούν οι περισσότερες εταιρίες για την κατασκευή προϊόντων που θα παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. 113

114 Virtual Private LAN Services (1/6) Τα δίκτυα VPLS (Virtual Private LAN Services) υλοποιούν μία τοπολογία Ethernet και η οποία εκτείνεται σε περισσότερα από ένα μητροπολιτικά δίκτυα. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε μια εταιρία η οποία έχει ήδη αναπτύξει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη από ένα μητροπολιτικό δίκτυο. 114

115 Virtual Private LAN Services (2/6) Στην περίπτωση που ένα μέλος του μητροπολιτικού δικτύου της Αθήνας χρειάζεται να υλοποιήσει μία Ethernet σύνδεση με ένα μέλους του μητροπολιτικού δικτύου της Θεσσαλονίκης είναι εφικτό να γίνει αυτό με τη χρήση της τεχνολογίας VPLS. 115

116 Virtual Private LAN Services (3/6) Ένα από τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας VPLS είναι ότι οι πελάτες που το επιθυμούν συνδέονται με τη χρήση Ethernet interfaces δηλαδή, με απλά λόγια, κάθε χρήστης αντιλαμβάνεται τους υπολογιστές του απομακρυσμένου μητροπολιτικού δικτύου σαν να βρίσκονται στο δικό του Ethernet. 116

117 Virtual Private LAN Services (4/6) Μία εταιρία μπορεί με ασφαλή τρόπο να χρησιμοποιήσει την δημόσια υποδομή του ISP που στηρίζεται στο πρωτόκολλο MPLS έτσι ώστε να δημιουργήσει το ιδιωτικό της Ethernet δίκτυο το οποίο εκτείνεται σε περισσότερες από μία πόλεις, με μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. 117

118 Virtual Private LAN Services (5/6) Σχήμα 16. Virtual Private LAN Services (VPLS) τοπολογία για μια εταιρία, προκειμένου να δομήσει Ethernet δίκτυο μεταξύ διαφορετικών πόλεων. 118

119 Virtual Private LAN Services (6/6) Ένα σημαντικό ζήτημα της τεχνολογίας VPLS είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο «ανακαλύπτονται» νέοι κόμβοι πελατών που εισάγονται στο δίκτυο. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. O αυτοματοποιημένος τρόπος (auto-discovery). H «χειροκίνητη» ένταξή του από τον διαχειριστή του δικτύου MPLS. 119

120 Βιβλιογραφία (1/2) 1. Building a Virtual Private Network by Meeta Gupta, Publisher: Premier Press, Pub Date: 2003, Print ISBN: Comparing, Designing, and Deploying VPNs by Mark Lewis, Publisher: Cisco Press, Pub Date: April 12, 2006, Print ISBN: The Complete Cisco VPN Configuration Guide by Richard Deal, Publisher: Cisco Press, Pub Date: December 15, 2005, ISBN:

121 Βιβλιογραφία (2/2) 4. Troubleshooting Virtual Private Networks by Mark Lewis, Publisher: Cisco Press, Pub Date: May 27, 2004, Print ISBN: CCSP self-study : Cisco Secure Virtual Private Networks (CSVPN) 2nd Edition, by Andrew G. Mason, Publisher: Cisco Press, Pub Date: May 19, 2004, Print ISBN:

122 Τέλος Ενότητας 122

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 2: Κατηγορίες VPN Τεχνολογίες VPN

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 2: Κατηγορίες VPN Τεχνολογίες VPN Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 2: Κατηγορίες VPN Τεχνολογίες VPN Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 9: Συγκριτική Παρουσίαση βασικών τεχνολογιών VPN

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 9: Συγκριτική Παρουσίαση βασικών τεχνολογιών VPN Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 9: Συγκριτική Παρουσίαση βασικών τεχνολογιών VPN Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή - Ιστορική Αναδρομή Τα πρώτα ιδιωτικά δίκτυα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή - Ιστορική Αναδρομή Τα πρώτα ιδιωτικά δίκτυα Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή - Ιστορική Αναδρομή Τα πρώτα ιδιωτικά δίκτυα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 7: Μεταγλώττιση διευθύνσεων (ΝΑΤ)

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 7: Μεταγλώττιση διευθύνσεων (ΝΑΤ) Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 7: Μεταγλώττιση διευθύνσεων (ΝΑΤ) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 3: Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Επιπέδου Δικτύου (Layer 3 MPLS VPNs)

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 3: Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Επιπέδου Δικτύου (Layer 3 MPLS VPNs) Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 3: Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Επιπέδου Δικτύου (Layer 3 MPLS VPNs) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 4β: VPN on IPSec (Μέρος 2ο)

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 4β: VPN on IPSec (Μέρος 2ο) Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 4β: VPN on IPSec (Μέρος 2ο) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 4α: VPN on IPSec

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 4α: VPN on IPSec Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 4α: VPN on IPSec Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 6: Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Επιπέδου Μεταφοράς - Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS)

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 6: Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Επιπέδου Μεταφοράς - Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS) Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 6: Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Επιπέδου Μεταφοράς - Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server)

Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server) Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server) Μάθηµα: Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Φοιτητές: Μπάτσου Ελευθερία 573 Στεφανίδης Γιώργος 546 Υπ. Καθηγητής: Π. Σαρηγιαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Απομακρυσμένοι εργαζόμενοι Συνεταιρικά γραφεία Internet Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΥΛΗ. Μαϊος 2006. Virtual Private Networks

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΥΛΗ. Μαϊος 2006. Virtual Private Networks ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΥΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Μαϊος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ 3 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΚΥΤΑ VPN........ΣΕΛ 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 9: Dynamic Host Configuration Protocol- DHCP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 9: Dynamic Host Configuration Protocol- DHCP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 9: Dynamic Host Configuration Protocol- DHCP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 9: Shortest Path First - SPF Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στους δρομολογητές Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 4: Στατική δρομολόγηση Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 Το δίκτυο ARPANET ήταν ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων που χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο άμυνας των Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του '60. 2 / 26 Από την αρχή κύριος

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Ενότητα # 3: Integrated Services (IntServ) II Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 6: Περισσότερα για το EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 8: Διαχείριση φόρτου Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol (IP) v4

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol (IP) v4 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol (IP) v4 Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 9: [από τις σημειώσεις του Καθηγητή Ι. Βενιέρη, συγγραφέα του βιβλίου ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓIΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων

ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Άγγελος Μιχάλας ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης CreativeCommons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 6: Secure Sockets Layer - SSL

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 6: Secure Sockets Layer - SSL Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 6: Secure Sockets Layer - SSL Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Μοντέλο TCP/IP Ενότητα E ρ. Ε. Μάγκος Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα πολλές πολλοί N A N

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 7: Δρομολόγηση (Μέρος 3) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 7: Μελέτη του πρωτοκόλλου OSPF Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόότυπο Αναφοράάς Open Systems Interconnection/OSI. 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Πρόότυπο Αναφοράάς Open Systems Interconnection/OSI. 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 10 η Πρόότυπο Αναφοράάς Open Systems Interconnection/OSI Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Δίκτυα Δηµόσιας Χρήσης και Διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 3: Το πρωτόκολλο CDP (Cisco Discovery Protocol) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 8.3.4-8.3.6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr 2/11/2015 Άδεια Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 8: Περισσότερα για τα πρωτόκολλα δρομολόγησης διανυσματικής απόστασης Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής <paskalis@di.uoa.gr> Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Mobile IP Ιστορικό Το πρωτόκολλο Internet σχεδιάστηκε για στατικούς υπολογιστές.

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1 Επικοινωνία Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία 1 Δίκτυα Υπολογιστών ίκτυο είναι Ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, εκτυπωτών, τερματικών, δορυφόρων κτλ.) Συνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 1: Εισαγωγή Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού.

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. 1.1 Εκκίνηση και Πρόσβαση Ενεργοποιήστε την εφαρµογή πλοήγησής σας (το browser) και απενεργοποιήστε το proxy ή συµπληρώστε τη διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #6: MPLS Τεχνολογία

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #6: MPLS Τεχνολογία ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #6: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Έργο ΛΑΕΡΤΗΣ Λογισμικό Δικτύων Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 1 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και υλοποίηση προσομοίωσης Εικονικού Ιδιωτικού ικτύου IPSec με το πρωτόκολλο Mobility and Multihomed IKEv2 (MOBIKE)

Μελέτη και υλοποίηση προσομοίωσης Εικονικού Ιδιωτικού ικτύου IPSec με το πρωτόκολλο Mobility and Multihomed IKEv2 (MOBIKE) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μελέτη και υλοποίηση προσομοίωσης Εικονικού Ιδιωτικού ικτύου IPSec με το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 10 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Α Ίδιο τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Ενότητα # 2: Integrated Services (IntServ) I Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 5: Δυναμική δρομολόγηση Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP Απαιτήσεις διαδικτύωσης Τα ζητήματα που πρέπει να επιλύσει η διαδικτύωση Πρωτόκολλα διαδικτύωσης Αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών Ethernet Internet ATM Τοπικά δίκτυα (LANs) Τα πιο απλά δίκτυα Κάθε υπολογιστής έχει όνοµα διεύθυνση δικτύου (Internet) διεύθυνση τοπικού δικτύου (Ethernet) alice 28 35

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας Firewalls Firewalls Τα firewalls (τοίχοι πυρασφάλειας ή πυρότοιχοι ή αναχώματα ασφαλείας ή φράγματα ασφαλείας) είναι ένα σύστημα το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ του ιδιωτικού δικτύου και του δημοσίου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 2: Διευθυνσιοδότηση Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Διασύνδεσης. Θα εξετάσουμε: Τον επαναλήπτη (repeater) Το διανομέα (hub) Την γέφυρα (bridge) Το Switch Το δρομολογητή (router)

Συσκευές Διασύνδεσης. Θα εξετάσουμε: Τον επαναλήπτη (repeater) Το διανομέα (hub) Την γέφυρα (bridge) Το Switch Το δρομολογητή (router) Συσκευές Διασύνδεσης Οι βασικές συσκευές που θα παρουσιάσουμε παρακάτω, χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση τοπικών δικτύων. Θα δούμε τις βασικές λειτουργίες τους, τις βασικές διαφορές μεταξύ τους και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; Ο όρος TCP/IP αναφέρεται σε μια ομάδα ομοειδών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των δικτύων υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης 1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης 2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου 3 Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση 5 ΕΠαπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας Πανεπιστήμιο Πειραιά To Μοντέλο OSI pdemest@unipi.gr ιάρθρωση Το μοντέλο αναφοράς OSI Επίπεδα Πρωτόκολλα, κατανομή πρωτοκόλλων σε στοιχεία δικτύου Αντιστοιχία τστοχα μοντέλων OSI και Internet Ανάλυση Επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού

Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού Ενότητα 11: Sockets Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 7: Internet Control Message Protocol - ICMP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 7: Internet Control Message Protocol - ICMP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 7: Internet Control Message Protocol - ICMP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 8: Τείχη προστασίας (Firewalls)

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 8: Τείχη προστασίας (Firewalls) Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 8: Τείχη προστασίας (Firewalls) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού.

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. 1.1 Εκκίνηση και Πρόσβαση Ενεργοποιήστε την εφαρµογή πλοήγησής σας (το browser) και απενεργοποιήστε το proxy ή συµπληρώστε τη διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) Ενότητα 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων

Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6 η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων Ασφάλεια ικτύων Μέθοδοι επίθεσης Denial-of-Service i (DoS) Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (Unauthorized access attacks) Password attacks, Trojan

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών Ενότητα 2 η : Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Πρωτοκόλλων Γούδος Σωτήριος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 1: Εισαγωγή Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Cryptography and Network Security Chapter 22. Fifth Edition by William Stallings

Cryptography and Network Security Chapter 22. Fifth Edition by William Stallings Cryptography and Network Security Chapter 22 Fifth Edition by William Stallings Chapter 20 Firewalls The function of a strong position is to make the forces holding it practically unassailable On War,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 10: OSPF (Open Shortest Path First) και IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα