10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1"

Transcript

1 10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1 Ασύρµατος Μοντέλο MT 975 ΕΛΛ ΗΝΙΚΑ Κεραία 2. Εξωτερικό Ηχείο / Βύσμα μικροφώνου 3. Κουμπί έντασης ON/OFF 4. Κουμπί λειτουργίας 5. Πλήκτρα Ελέγχου Καναλιών 6. Μεγάφωνο / Μικρόφωνο 7. Υποδοχή ενδοεπικοινωνίας 8. πλήκτρο Light/Max Range (Φως / Μεγ. Εµβέλεια) 9. Πλήκτρο Talk 10. Πλήκτρο CALL (Κλήση) 11. Κουμπί LOCk/ENTER (Κλείδωμα / ενεργοποίηση) 12. Κλιπ ζώνης 13. Χώρος µπαταριών 14. Ασφάλεια Τυπώθηκε στην Κίνα Αρ. Μέρους P ΈκδοσηA Χαρακτηριστικά Προϊόντος Αµφίδροµος ασύρµατος µε εµβέλεια έως και 12 χµ 8 Κανάλια* 38 Υπότονοι CTCSS 83 Υπότονοι DCS 18 Μνήμη 10 καναλιών 17 Οθόνη LCD µε οπίσθιο φωτισµό Κύκλωµα εξοικονόµησης µπαταρίας 16 Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας Αύξηση µέγιστης εµβέλειας 15 VOX Λειτουργία για Εκποµπές Hands-Free Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας 14 Λειτουργία Baby Monitor Σιωπηλή ειδοποίηση VibrAlert 10 επιλέξιμοι τόνοι ειδοποίησης κλήσης Κανάλια αναζήτησης, απόρρητοι κωδικοί, μνήμη Προγραµµατιζόµενη Σάρωση 2 Θέσεων ιπλής Παρακολούθησης Κλείδωµα πλήκτρων Αυτόµατη φίµωση θορύβου Επιλέξιµη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τόνου επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης της εκποµπής ( Roger Beep ) Επιλεγόµενος Ήχος Πλήκτρων ενεργοποίησης / απενεργοποίησης Συνδυασµός Ηχείου / Μικροφώνου / Υποδοχής φόρτισης Κλιπ ζώνης * ενµπορείτεναχρησιµοποιήσετετακανάλια1και2στηγαλλία. Ηκατάστασηαυτήµπορείνααλλάξει.Παρακαλώεπικοινωνήστεµε τηνυπηρεσίαχορήγησηςαδειώνραδιοσυχνοτήτωντηςγαλλίαςγια περισσότερεςπληροφορίες Ειδοποίηση κλήσης και εικονίδιο VibrAlert 2. Εικονίδιο κλειδώµατος 3. Εικονίδιο Ήχου Πλήκτρων 4. Εικονίδιο DCS 5. Εικονίδιο Roger Beep 6. Εικονίδιο CTCSS 7. Εικονίδιο καναλιών μνήμης 8. Αριθμός θέσης μνήμης 9. Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας 10. Αριθµοί Υπότονων 11. Εικονίδιο Σάρωσης 12. Εικονίδιο VOX 13. Εικονίδιο Εξοικονόµησης Ενέργειας 14. Εικονίδιο Λήψης 15. Εικονίδιο Εκποµπής 16. Εικονίδιο Σάρωσης 17. Εικονίδιο Baby Monitor 18. Αριθµός Κυρίου Καναλιού

2 10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 2 Λ ΕΙΤ ΟΥΡ ΓΙΑ γ. Εµβέλεια) γοποίηση) Τυπώθηκε στην Κίνα Αρ. Μέρους P ΈκδοσηA Πληροφορίες για το προϊόν Αυτός ο ασύρµατος microtalk κατασκευάστηκε µε τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται σε όλα τα απαιτούµενα πρότυπα που αφορούν τις συσκευές ραδιοεπικοινωνίας που λειτουργούν σε συχνότητες PMR 446 όπως έχουν εγκριθεί. Ο ασύρµατος αυτός χρησιµοποιείται στις δηµόσιες συχνότητες και η χρήση του υπόκειται στις κατά τόπους διατάξεις ή κανονισµούς. Επικοινωνήστε µε την αρχή που είναι αρµόδια για τις άδειες ραδιοεπικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες. Φροντίδα του ασυρµάτου σας Ο ασύρµατος microtalk είναι κατασκευασµένος ώστε να λειτουργεί για πολλά χρόνια χωρίς προβλήµατα αν τον φροντίζετε σωστά. Παρακάτω δίνονται µερικές συµβουλές: Να χειρίζεστε τον ασύρµατο µε προσοχή. Φροντίζετε να µην εκτίθεται σε σκόνη. Μην τον τοποθετείτε ποτέ σε νερό ή σε υγρό µέρος. Αποφεύγετε την έκθεση του σε ακραίες θερµοκρασίες. Φορτιστής ταχείας φόρτισης και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες στον ασύρματο: 1. Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης, απελευθερώνοντας το μάνδαλό του και σύροντας το προς τα πάνω. 2. Τραβήξτε προς τα πάνω την ασφάλεια για να αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών (στο πίσω μέρος του ασυρμάτου). 3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις ενδείξεις των πόλων. Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης Ασφάλεια Για την επαναφόρτιση του ασυρμάτου microtalk, χρησιμοποιείτε μόνο τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που διατίθενται και το φορτιστή ταχείας φόρτισης. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μη επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες. Η Cobra συνιστά ο ασύρματός σας να είναι απενεργοποιημένος (θέση OFF) κατά τη φόρτισή του. Ισχύς και ένταση ήχου ασυρμάτου Για να ενεργοποιήσετε τον ασύρματο (θέση ON): Περιστρέψτε το κουμπί έντασης ON/OFF δεξιοστρόφως για να ενεργοποιήσετε τον ασύρματο (θέση ΟΝ) και ρυθμίστε την ένταση. Μία σειρά από τόνους δείχνει ότι ο ασύρματος είναι ενεργοποιημένος (θέση ON). Ο ασύρµατος microtalk βρίσκεται στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, έτοιµος να δεχτεί κλήσεις. Ο ασύρµατος είναι πάντα σε πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, εκτός των περιπτώσεων που έχουν πιεστεί τα πλήκτρα TALk, CALL ή MODE. Για να απενεργοποιήσετε τον ασύρµατό σας: Κουμπί έντασης ON/OFF Περιστρέψτε το κουμπί της έντασης ON/OFF δεξιοστρόφως μετά τη θέση όπου ακούγεται το κλικ. Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας Η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας δείχνει ένα εικονίδιο μπαταρίας με τέσσερις ράβδους, οι οποίες δείχνουν ότι οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες. Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το εικονίδιο του μετρητή επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας Εξασθενηµένη Μπαταρία 4. Αντικαταστήστε το κάλυμμα του Τοποθετήστε τις κιβωτίου μπαταριών και το κλιπ µπαταρίες ζώνης. ΣΗΜΕΙΘΣΗ:Οκατ'εκτίμησηχρόνος λειτουργίαςγιαμια πλήρηφόρτισηείναι12ώρες. Οι επαναφορτιζόμενες αυτές μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται κατάλληλα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να μην απορρίπτονται στα σκουπίδια. Ορισμένες χώρες ή κοινότητες εφαρμόζουν ανακύκλωση και έχουν καθιερώσει ανάλογα προγράμματα συλλογής. Για οδηγίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή που είναι υπεύθυνη για την απομάκρυνση των αποβλήτων. ΠΡΟΕΙΘΟΠΟΙΗΣΗ:Μηνπετάτετιςμπαταρίεςστηφωτιάκαι μηντιςεκθέτετεσευψηλή θερμοκρασία.μπορείναεκραγούν. Για να φορτίσετε τους ασύρματους microtalk : 1. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν εισαχθεί σωστά. Βλέπε παραπάνω για οδηγίες τοποθέτησης μπαταριών. 2. Τοποθετήστε τον(τους) ασυρμάτους στο φορτιστή Τοποθετήστε τον(τους) ταχείας φόρτισης, όπως φαίνεται στο σχήμα. 3. Εισάγετε το στρογγυλό ακροδέκτη του προσαρμογέα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. 4. Συνδέστε τον προσαρμογέα στην πρίζα ρεύματος. Ο φορτιστής τοίχου πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμος. Αν η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (μία ανά θέση φόρτισης) δεν είναι αναμμένη, ελέγξτε τη θέση του ασυρμάτου. Ο ασύρματος πρέπει να είναι σε όρθια θέση. Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα παραμείνει αναμμένη μέχρι οι μπαταρίες να φορτιστούν πλήρως, έπειτα σβήνει. αναβοσβήνει, ενώ δείχνει μόνο μία ράβδο, που σημαίνει ότι οι μπαταρίες πρέπει να επαναφορτιστούν ή να αντικατασταθούν. ΠΡΟΕΙΘΟΠΟΙΗΣΗ:ΜόνονοιπαρεχόµενεςµπαταρίεςNiMH µπορούνναεπαναφορτιστούν. Εξοικονόµηση µπαταρίας/ενέργειας Αν ο ασύρµατος δεν δεχθεί κλήσεις Εξοικονόµηση για διάστηµα 10 δευτερολέπτων, Ενέργειας θα περάσει αυτόµατα στο πρόγραµµα εξοικονόµησης µπαταρίας και στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη POWER SAVER (Εξοικονόµηση ενέργειας). Αυτό δεν εµποδίζει τον ποµποδέκτη να δέχεται κλήσεις. Επικοινωνία µε άλλο άτοµο 1. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALk (Οµιλία). 2. Με το µικρόφωνο σε απόσταση 5 εκ. (2 ίντσ.) περίπου από το στόµα σας, µιλήστε κανονικά. 3. Απελευθερώστε το πλήκτρο µόλις σταµατήσετε να µιλάτε και ακούστε την απάντηση. Όση ώρα είναι πατηµένο το πλήκτρο TALk (Οµιλία) δεν µπορείτε να δεχθείτε κλήσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Καιοιδύοποµποδέκτες Πλήκτρο Talk 5 εκ. από το στόμα πρέπειναείναισυντονισµένοιστοίδιο κανάλικαιναέχουντονίδιοκωδικό υπότονουγιαναείναιδυνατήηεπικοινωνία µεταξύτους.

3 10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 3 Λ ΕΙΤ ΟΥΡ ΓΙΑ Για ν ακούσετε την απάντηση Αφήστε το πλήκτρο TALk (Οµιλία) για να δεχθείτε εισερχόµενες κλήσεις. Ο ασύρµατος microtalk σας είναι πάντα σε πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, εκτός των περιπτώσεων που έχουν πιεστεί τα πλήκτρα TALk, CALL ή MODE. Για να ρυθμίσετε την ένταση Περιστρέψτε το κουμπί έντασης ON/OFF δεξιοστρόφως για να αυξήσετε την ένταση και αντίστροφα για να τη μειώσετε. Πλήκτρο CALL (Κλήση) Πατήστε και απελευθερώστε το πλήκτρο CALL (Κλήση). Το άλλο άτοµο θα ακούσει έναν ήχο κλήσης δύο (2) δευτερολέπτων. εν µπορείτε να λάβετε εκποµπές κατά την αποστολή µίας κλήσης. Ακρόαση Κουμπί έντασης ON/OFF Πλήκτρο CALL (Κλήση) ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Καιοιδύοασύρµατοιπρέπειναείναι συντονισµένοιστοίδιοκανάλικαιναέχουν τονίδιοκωδικόυπότονουγιαναείναι δυνατήηεπικοινωνίαµεταξύτους. Για να φωτίσετε την οθόνη Πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (ΦΩΣ / ΜΕΓ. ΕΜΒΕΛΕΙΑ) για να φωτιστεί η οθόνη για 10 δευτερόλεπτα. Πλήκτρο Light/Max Range Αυτόµατη φίµωση θορύβου / Αύξηση µέγιστης εµβέλειας Ο ασύρµατος microtalk διαθέτει Αυτόµατη Φίµωση Θορύβου, η οποία διακόπτει αυτόµατα ασθενείς αναµεταδόσεις και ανεπιθύµητους θορύβους που προέρχονται από το έδαφος, τις συνθήκες που επικρατούν ή όταν ο ασύρµατος βρίσκεται στο µέγιστο όριο εµβέλειας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά αυτή τη λειτουργία ή να ενεργοποιήσετε την Αύξηση Μέγιστης Εµβέλειας επιτρέποντας τη λήψη όλων των σηµάτων και αυξάνοντας τη µέγιστη εµβέλεια του ασυρµάτου σας. Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την Αυτόµατη Φίµωση Θορύβου: Πιέστε το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (ΦΩΣ / ΜΕΓ. ΕΜΒΕΛΕΙΑ) για λιγότερο από πέντε (5) δευτερόλεπτα. Αν ακούσετε δύο (2) ηχητικά σήµατα, σηµαίνει ότι ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αύξησης µέγιστης εµβέλειας (βλ. παρακάτω). Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αύξησης µέγιστης εµβέλειας: Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (ΦΩΣ / ΜΕΓ. ΕΜΒΕΛΕΙΑ) για πέντε (5) δευτερόλεπτα τουλάχιστον έως ότου ακούσετε δύο (2) ηχητικά σήµατα, που δείχνουν ότι η λειτουργία αύξησης µέγιστης εµβέλειας ενεργοποιήθηκε. Κανάλια Με τον ασύρµατο σε λειτουργία, επιλέξτε οποιοδήποτε από τα 8 κανάλια πατώντας το πλήκτρο ΚΑNAΛΙΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ. Μπορείτε να πιέσετε και να κρατήσετε πατηµένο το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να προχωρήσετε γρήγορα προς τα εµπρός. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Καιοιδύοκαιοιδύο ασύρµατοιπρέπειναείναισυντονισµένοιστο ίδιοκανάλικαιναέχουντονίδιοκωδικό υπότονου(βλ. ΥπότονοιCTCSS ή Υπότονοι DCS )γιαναείναιδυνατήηεπικοινωνία µεταξύτους. Λειτουργία κλειδώµατος Το πλήκτρο LOCk/ENTER (Κλείδωμα / ενεργοποίηση) κλειδώνει τα πλήκτρα CHANNEL UP, CHANNEL DOWN και LOCk/ENTER προκειµένου να αποτραπεί η τυχαία επιλογή τους. Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώµατος: Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο LOCk/ENTER (Κλείδωμα / ενεργοποίηση) για δύο (2) δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή. Πλήκτρα καναλιών Κανάλια Κουμπί LOCk/ENTER (Κλείδωμα / ενεργοποίηση) Εικονίδιο κλειδώµατος Κατά το κλείδωµα ή το ξεκλείδωµα του πληκτρολογίου θα ακουστεί ένα διπλό ηχητικό σήµα επιβεβαίωσης. Όταν ο ασύρµατος είναι κλειδωµένος, εµφανίζεται το εικονίδιο κλειδώµατος. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αύξησης µέγιστης εµβέλειας: Πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (ΦΩΣ / ΜΕΓ. ΕΜΒΕΛΕΙΑ) ή αλλάξτε κανάλι. Εµβέλεια του microtalk Ο ποµποδέκτης microtalk έχει εµβέλεια έως και 12 χιλιόµετρα. Η εµβέλεια του ποµποδέκτη ποικίλει ανάλογα µε το έδαφος και τις συνθήκες. Σε επίπεδη, ανοιχτή περιοχή ο ασύρµατος σας θα λειτουργήσει στη µέγιστη εµβέλεια. Αν στη διαδροµή του σήµατος παρεµβάλλονται κτίρια ή δέντρα, η εµβέλεια µπορεί να µειωθεί. Η ύπαρξη πυκνής βλάστησης και λοφώδους εδάφους θα εξασθενήσει ακόµη περισσότερο το σήµα. Να θυµάστε ότι µπορεί να επιτευχθεί η µέγιστη εµβέλεια µε τη χρήση της λειτουργίας αύξησης µέγιστης εµβέλειας. είτε παραπάνω για λεπτοµέρειες. Μέγιστη εµβέλεια Μειωµένη εµβέλεια Μειωµένη εµβέλεια

4 10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 4 ΧΡΗΣΗ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Λ ΕΙΤ ΟΥΡ ΓΙΑΣ Εξωτερικό Ηχείο / Βύσμα μικροφώνου Ο ασύρµατος microtalk σας µπορεί να δεχτεί εξωτερικό ηχείο / µικρόφωνο, απελευθερώνοντας τα χέρια σας για άλλες εργασίες. Για να συνδέσετε το Εξωτερικό Ηχείο / το Μικρόφωνο ή το Φορτιστή: Εξωτερικό Ηχείο / Βύσμα μικροφώνου 1. Ανοίξτε το κάλυµµα φόρτισης στο πάνω µέρος του ασυρµάτου. 2. Τοποθετήστε το βύσµα µέσα στην υποδοχή. Ενδοεπικοινωνία Με τον προσαρμογέα Ενδοεπικοινωνία προαιρετικής ενδοεπικοινωνίας και δύο εξωτερικές προσαρτήσεις μεγαφώνου / μικροφώνου, ένας ασύρματος microtalk μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα ενδοεπικοινωνίας. (Ιδανικό για μοτοσικλετιστές.) Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπό σας για διαθεσιμότητα και τιμές. Απόρρητοι κωδικοί Ο ασύρματος microtalk που έχετε στην κατοχή σας ενσωματώνει δύο προηγμένα συστήματα καταστολής τόνου που μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση παρεμβολών από άλλους χρήστες σε οποιοδήποτε κανάλι. Το CTCSS (Σύστημα Καταστολής Κωδικοποιημένου Συνεχούς Τόνου) παρέχει 38 απόρρητους κωδικούς και το DCS (Ψηφιακά κωδικοποιημένη καταστολή) παρέχει 83 απόρρητους κωδικούς. Έτσι, παρέχεται ένα σύνολο 121 απόρρητων κωδικών. Και τα δύο συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα κανάλια, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα δύο συστήματα ταυτόχρονα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Γιαναεπικοινωνείτεεπιτυχώςχρησιμοποιώντας έναναπόρρητοκωδικόκαιοιδύοασύρματοι λήψηςκαιπομπούπρέπεινασυντονιστούνστο ίδιοκανάλικαιστοίδιοσύστημααπόρρητων κωδικών(ctcssήdcs)καιστονίδιοαριθμό απόρρητουκωδικού.κάθεκανάλιαναγνωρίζει τοτελευταίοσύστημααπόρρητουκωδικούκαι τονεπιλεγμένοαριθμό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οαπόρρητοςκωδικός00δενείναι απόρρητοςκωδικός,αλλάεπιτρέπεινα ακούγονταιόλατασήματασεένακανάλιπου έχειρυθμιστείστο00καισταδύοσυστήματα CTCSSκαιDCS. Υπότονοι CTCSS Το CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) είναι ένα εξελιγµένο σύστηµα κωδικοποίησης τόνων που σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν από 38 κωδικούς για να µειώσετε τις παρεµβολές από άλλους χρήστες σε ένα κανάλι. ιαδοχική εµφάνιση των προγραµµάτων λειτουργίας Mε τη δυνατότητα διαδοχικής εµφάνισης όλων των προγραµµάτων λειτουργίας, µπορείτε να επιλέξετε ή να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά του ασυρµάτου σας microtalk ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας. Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη δυνατότητα, τα χαρακτηριστικά του ασυρµάτου σας θα εµφανιστούν στην ίδια προκαθορισµένη σειρά: Κάθε φορά που το ραδιόφωνο είναι σε κάποια λειτουργία (MODE), θα επανέρχεται σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ και θα αποθηκεύει τις πλέον πρόσφατες ρυθμίσεις εάν δεν πιέσετε κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα. Ρύθµιση υπότονων CTCSS Ρύθµιση υπότονων DCS Ρύθµιση ενεργ. / απενεργ. VOX Ρύθµιση επιπέδου ευαισθησίας VOX Ρυθμίστε τις θέσεις μνήμης Ρύθµιση σάρωσης καναλιών Ρύθµιση σάρωσης υπότονου CTCSS Ρύθµιση σάρωσης υπότονου DCS Set Memory Location Scan Ρυθμίστε την ειδοποίηση με δόνηση VibrAlert ή και την ειδοποίηση κλήσεων Ρυθμίστε το διπλό ρολόι ON/OFF και Τη θέση προγραμματισμού του διπλού ρολογιού Ρύθµιση Baby Monitor Ρυθμίστε τον ήχο ειδοποίησης κλήσεων Ρύθµιση ενεργ. / απενεργ. Roger Beep Ρύθµιση Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης Ήχων Πλήκτρων ΣΗΜΕΙΩΣΗ:AνχρησιµοποιείτευπότονοCTCSS,και οιδύοασύρµατοιπρέπειναείναι συντονισµένοιστοίδιοκανάλικαιναέχουν τονίδιοκωδικόυπότονουctcssγιαναείναι δυνατήηεπικοινωνίαµεταξύτους.κάθε κανάλιθαθυµηθείτοντελευταίοκωδικόπου επιλέξατε. Για να επιλέξετε έναν Υπότονο CTCSS: 1. Αφού επιλέξετε κάποιο κανάλι, πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο MODE µέχρι το εικονίδιο CTCSS να αναβοσβήνει στην οθόνη. Εκτός από το εικονίδιο CTCSS, θα αναβοσβήνουν επίσης στην οθόνη είτε το OFF είτε οι µικροί αριθµοί δίπλα από τον αριθµό καναλιού. 2. Αν τα CTCSS και OFF αναβοσβήνουν, πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να βγείτε CTCSS Απενεργοποιηµένο Επιλέξτε υπότονο από το OFF και να προχωρήσετε για να επιλέξετε έναν υπότονο. Ή διαφορετικά, αν αναβοσβήνει το CTCSS και οι µικροί αριθµοί δίπλα από τον αριθµό καναλιού, πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να επιλέξετε έναν υπότονο. 3. Όταν εµφανιστεί ο υπότονος που θέλετε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία. β. Πιέστε το πλήκτρο LOCk/ENTER (Κλείδωμα / ενεργοποίηση) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο

5 10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 5 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπότονοι DCS Το DCS (Digital Coded Squelch, Φίµωση Ψηφιακής Κωδικοποίησης) είναι ένα προηγµένο σύστηµα ψηφιακής κωδικοποίησης το οποίο σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν από 83 υπότονους για να µειώσετε τις εισερχόµενες εκποµπές από άλλους χρήστες του καναλιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:ΑνχρησιµοποιείτευπότονοµεDCSκωδικό,και οιδύοασύρµατοιπρέπειναείναισυντονισµένοι στοίδιοκανάλικαιναέχουντονίδιοκωδικό υπότονουdcsγιαναείναιδυνατήη επικοινωνίαµεταξύτους.κάθεκανάλιθα θυµηθείτοντελευταίοκωδικόπουεπιλέξατε. Για να Επιλέξετε έναν Υπότονο DCS: 1. Αφού επιλέξετε ένα κανάλι, πιέστε και αφήστε το πλήκτρο MODE µέχρι το εικονίδιο DCS να αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Εκτός από το εικονίδιο DCS, θα αναβοσβήνουν επίσης στην οθόνη είτε το OFF είτε οι µικροί αριθµοί δίπλα από τον αριθµό καναλιού. 2. Αν το DCS και το OFF αναβοσβήνουν, πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN DCS Απενεργοποιηµένο Επιλέξτε υπότονο για να βγείτε από το OFF και να προχωρήσετε στην επιλογή ενός υπότονου. Ή διαφορετικά, αν αναβοσβήνουν το DCS και οι µικροί αριθµοί δίπλα από τον αριθµό καναλιού, πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να επιλέξετε έναν υπότονο. 3. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: α. Πιέστε το κουμπί Mode (λειτουργία) για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. β. Πιέστε το κουμπί Lock/Enter για να εισάγετε τη Τοτρέχονεπίπεδοευαισθησίαςεµφανίζεταιµετογράµµα L καιέναναριθµόαπότο1έωςτο5.το5δείχνειτοµέγιστο επίπεδοευαισθησίαςκαιτο1τοελάχιστοεπίπεδοευαισθησίας. 2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να αλλάξετε τη ρύθµιση. 3. Όταν εµφανιστεί το επίπεδο ευαισθησίας VOX που προτιµάτε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία. β. Πιέστε το πλήκτρο LOCk/ENTER (Κλείδωμα / ενεργοποίηση) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 10 θέσεις μνήμης Ο ασύρματος microtalk έχει 10 θέσεις μνήμης για την αποθήκευση των καναλιών που χρησιμοποιούνται πιο συχνά και των συνδυασμών καναλιού / απόρρητου κωδικού. Αυτές οι θέσεις μνήμης μπορούν να επιλεγούν ξεχωριστά ή να ανιχνευθούν. Εικονίδιο καναλιών μνήμης Για να προγραμματίσετε μία θέση μνήμης: 1. Πιέστε το κουμπί MODE (λειτουργίας) μέχρι το εικονίδιο (Memory) μνήμης και η θέση μνήμης να αναβοσβήσει στην οθόνη. 2. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή το CHANNEL DOWN για να επιλέξετε τη θέση μνήμης (0 έως 9). ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ανμίαθέσηέχειπρογραμματιστεί προηγουμένως,οσχετικόςσυνδυασμός απόρρητουκωδικού/καναλιούθαεμφανιστεί στηνοθόνη. νέα ρύθμιση και να επιστρέψετε στη λειτουργία LISTENING (Ακρόαση). Εκποµπή Ενεργοποιούµενη µε Φωνή (VOX) H λειτουργία VOX επιτρέπει τη χρήση του ασυρµάτου microtalk χωρίς τη χρήση χεριών και ο ασύρµατος εκπέµπει αυτόµατα όταν µιλήσετε. Μπορείτε να ρυθµίσετε το επίπεδο ευαισθησίας VOX ανάλογα µε την ένταση της φωνής σας και να αποφύγετε έτσι εκποµπές που ενεργοποιούνται από θορύβους του περιβάλλοντος. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX: 1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας) έως ότου το εικονίδιο VOX αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Εµφανίζεται η τρέχουσα κατάστασή του (ενεργοποιηµένο ή απενεργοποιηµένο). 2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX. 3. Όταν εµφανιστεί η ρύθµιση VOX που θέλετε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: a. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία. b. Πιέστε το πλήκτρο LOCk/ENTER (Κλείδωμα / ενεργοποίηση) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο Για να ρυθµίσετε το επίπεδο ευαισθησίας VOX: 1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας) έως ότου το εικονίδιο VOX αρχίσει να αναβοσβήνει και εµφανιστεί το τρέχον επίπεδο ευαισθησίας. Επιλέξτε VOX Επιλέξτε επίπεδο ευαισθησίας VOX 3. Πιέστε το κουμπί LOCk/ENTER για να εισάγετε μία νέα θέση μνήμης ή να αλλάξετε μία θέση μνήμης που έχει ήδη προγραμματιστεί. Οι αριθμοί καναλιών αναβοσβήνουν στην οθόνη. 4. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή το CHANNEL DOWN για να επιλέξετε ένα κανάλι (1 έως 8). 5. Πιέστε το κουμπί LOCk/ENTER, το εικονίδιο CTCSS και οι αριθμοί απόρρητων κωδικών αναβοσβήνουν στην οθόνη. 6. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: α. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να επιλέξετε τον απόρρητο κωδικό CTCSS (01 έως 38) για το κανάλι. β. Πιέστε το κουμπί LOCk/ENTER για να αλλάξετε λειτουργία από CTCSS σε DCS. Το εικονίδιο DCS και οι αριθμοί απόρρητων κωδικών αναβοσβήνουν στην οθόνη. Μπορείτε τότε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να επιλέξετε έναν απόρρητο κωδικό DCS (01 έως 83) για το κανάλι. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Αναναβοσβήνειηένδειξη«OFF»στηθέση τωναριθμώναπόρρητωνκωδικών,έχειήδη ρυθμιστείέναςαπόρρητοςκωδικόςστοάλλο σύστημα(ctcssήdcs).πιέστετοκουμπί CHANNELUPήCHANNELDOWNγιανα ακυρώστετοναντίθετοκωδικόκαιεπιλέξτε έναναπόρρητοκωδικόαπότοενεργό σύστημαγιατοεπιλεγμένοκανάλι. 7. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: a. Πιέστε το κουμπί LOCk/ENTER για να εισάγετε το κανάλι / απόρρητο κωδικό στην επιλεγμένη θέση μνήμης. Ο ασύρματος τότε θα μεταβεί στην επόμενη θέση μνήμης, που αναβοσβήνει. b. Πιέστε το κουμπί λειτουργίας για να εισάγετε το κανάλι / απόρρητο κωδικό στις επιλεγμένες θέσεις μνήμης και προχωρήστε σε άλλες λειτουργίες στο κανάλι / απόρρητο κωδικό που εμφανίζονταν πριν εισάγετε τις λειτουργίες.

6 10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 6 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ c. Πιέστε το κουμπί TALk (Ομιλία) για να εισάγετε το κανάλι / απόρρητο κωδικό στην επιλεγμένη θέση μνήμης και να βγείτε από τις επιλογές λειτουργίας. Μόλις απελευθερώσετε το κουμπί Talk (Ομιλία), ο ασύρματος θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία LISTENING (Ακρόαση) στο κανάλι / απόρρητο κωδικό που μόλις εισάγατε. Για να ανακαλέσετε μία αποθηκευμένη θέση καναλιού μνήμης: 1. Πιέστε το κουμπί MODE (λειτουργία) μέχρι το εικονίδιο (Memory) μνήμης και η θέση μνήμης να αναβοσβήσει στην οθόνη. 2. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή το CHANNEL DOWN για να επιλέξετε τη θέση μνήμης (0 έως 9). ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ανμίαθέσηέχειπρογραμματιστεί προηγουμένως,οσχετικόςσυνδυασμός καναλιού/απόρρητουκωδικούθα εμφανιστείστηνοθόνη. 3. Πιέστε το κουμπί TALk (Ομιλία) για να επιστρέψετε στη λειτουργία LISTENING (Ακρόαση) στην επιλεγμένη θέση μνήμης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Μίαθέσημνήμηςμπορείνα ξαναπρογραμματιστείοποιαδήποτεστιγμή εμφανίζεταικαιαναβοσβήνει.πιέστετο κουμπίlock/enter γιαναξεκινήσετε. Κατά την ανάκληση μίας αποθηκευμένης θέσης μνήμης, εάν δεν πιέσετε κάποιο κουμπί για 15 δευτερόλεπτα, ο ασύρματος επανέρχεται αυτόματα στη λειτουργία LISTENING (Ακρόαση) στο κανάλι / απόρρητο κωδικό που εμφανιζόταν πριν την εισαγωγή των λειτουργιών. Σάρωση καναλιού Ο ασύρµατος microtalk µπορεί να πραγµα- τοποιήσει αυτόµατη σάρωση καναλιών (1 έως 8). ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οασύρµατοςαγνοείσυγκεκριµένουςυπότονους CTCSSήDCSκατάτησάρωσηκαναλιών. Για να πραγµατοποιήσετε σάρωση καναλιών: 1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας) έως ότου το εικονίδιο Scan (Σάρωση) και ο αριθµός καναλιού αναβοσβήνουν στην οθόνη. Επιλέξτε σάρωση καναλιών 2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να αρχίσει η σάρωση καναλιών. Το εικονίδιο Scan (Σάρωση) θα εµφανίζεται στην οθόνη όση ώρα η λειτουργία σάρωσης καναλιών είναι ενεργοποιηµένη. Ο ποµπο-δέκτης σας θα συνεχίσει τη σάρωση όλων των καναλιών και θα σταµατήσει εάν ανιχνευθεί εισερχόµενη κλήση. Ο ποµποδέκτης σας θα παραµείνει στο συγκεκριµένο κανάλι για 10 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια µιας εισερχόµενης κλήσης, µπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω: α. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALk (Οµιλία) για να επικοινωνήσετε στο συγκεκριµένο κανάλι. Ο ασύρµατος σας θα παραµείνει σ αυτό το κανάλι και θα επιστρέψει στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. β. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙΚΑΤΩ για να ξαναρχίσει η σάρωση καναλιών. Εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο εντός 10 δευτερολέπτων, ο ποµποδέκτης σας θα ξεκινήσει ξανά αυτόµατα τη σάρωση καναλιών. Για να διαγράψετε τον προγραμματισμό μιας θέσης μνήμης: 1. Πιέστε το κουμπί MODE (λειτουργίας) μέχρι το εικονίδιο (Memory) μνήμης και η θέση μνήμης να αναβοσβήσει στην οθόνη. 2. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή το CHANNEL DOWN για να επιλέξετε τη θέση μνήμης (0 έως 9). ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ανμίαθέσηέχειπρογραμματιστεί προηγουμένως,οσχετικόςσυνδυασμός καναλιού/απόρρητουκωδικούθα εμφανιστείστηνοθόνη. 3. Πιέστε το κουμπί LOCk/ENTER. Οι αριθμοί καναλιών αναβοσβήνουν στην οθόνη. 4. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή το CHANNEL DOWN για να το ένα κανάλι Ο. 5. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: α. Πιέστε το κουμπί LOCk/ENTER κανάλι O για να εισάγετε το κανάλι / απόρρητο κωδικό στην επιλεγμένη θέση μνήμης και να επιστρέψετε στην αρχή των επιλογών θέσεων μνήμης. β. Πιέστε το κουμπί MODE (λειτουργία) για να εισάγετε το κανάλι / απόρρητο κωδικό στην επιλεγμένη θέση μνήμης και προχωρήστε σε άλλες λειτουργίες στο κανάλι / απόρρητο κωδικό που εμφανίζονταν πριν μεταβείτε στις επιλογές λειτουργιών. Κατά τη διαγραφή μιας αποθηκευμένης θέσης μνήμης, εάν δεν πιέσετε κάποιο κουμπί για 15 δευτερόλεπτα, ο ασύρματος επανέρχεται αυτόματα στη λειτουργία LISTENING (Ακρόαση) στο κανάλι / απόρρητο κωδικό που εμφανιζόταν πριν μεταβείτε στις επιλογές λειτουργιών. Ανίχνευση απόρρητου κωδικού Ο ασύρματος microtalk μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα τους απόρρητους κωδικούς (είτε CTCSS από το 01 έως το 38 είτε DCS από το 01 έως το 83) σε ένα κανάλι. Μπορεί να ανιχνευθεί μόνο ένα σετ απόρρητων κωδικών (CTCSS ή DCS) κάθε φορά. Για να ανιχνεύσετε τους απόρρητους κωδικούς: 1. Καθώς είστε σε λειτουργία LISTENING (Ακρόαση), πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή το CHANNEL DOWN για να επιλέξετε το κανάλι στο οποίο θέλετε να ανιχνεύσετε τους απόρρητους κωδικούς. 2. Πιέστε το κουμπί MODE (Λειτουργία) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο CTCSS ή DCS και το εικονίδιο Scan με τους Επιλέξτε κανάλι Επιλέξτε σάρωση υπότονων μικρούς αριθμούς δίπλα στον αριθμό του καναλιού να αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη. 3. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να αρχίσετε την ανίχνευση των απόρρητων κωδικών στο κανάλι που έχετε επιλέξει. Το εικονίδιο Scan θα εξακολουθήσει να εμφανίζεται όταν η ανίχνευση του απόρρητου κωδικού είναι ενεργοποιημένη (θέση ΟΝ). Ο ασύρματος θα συνεχίσει να ανιχνεύει απόρρητους κωδικούς και θα σταματήσει μόλις ανιχνευθεί εισερχόμενη μετάδοση. Ο ασύρματος θα παραμείνει σε αυτό το κανάλι / απόρρητο κωδικό για 10 δευτερόλεπτα. Κατά τη σάρωση απόρρητου κωδικού, εάν δεν πιέσετε κάποιο κουμπί για 15 δευτερόλεπτα, ο ασύρματος επανέρχεται αυτόματα στη λειτουργία LISTENING (Ακρόαση) στο κανάλι / απόρρητο κωδικό που εμφανιζόταν πριν μεταβείτε στις επιλογές λειτουργιών.

7 10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 7 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κατά τη λήψη εισερχόμενου σήματος, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα: α. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί TALk (Ομιλία) για να επικοινωνήσετε σε αυτό το κανάλι / απόρρητο κωδικό. Ο ασύρματος θα παραμείνει σε αυτό το κανάλι / απόρρητο κωδικό και θα επιστρέψει στη λειτουργία LISTENING (Ακρόαση). β. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή το CHANNEL DOWN για επαναφορά στη λειτουργία ανίχνευσης απόρρητων κωδικών. Αν πιέσετε το κουμπί TALk (Ομιλία) κατά την ανίχνευση για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα μετά τη λήψη μιας μετάδοσης, εκπέμπετε στον απόρρητο κωδικό στον οποίο λάβατε τελευταία φορά σήμα κατά την ανίχνευση. Αν δεν πιέστε κάποιο κουμπί για 10 δευτερόλεπτα, ο ασύρματος ξεκινάει αυτόματα την ανίχνευση απόρρητων κωδικών. Κατά την ανίχνευση της θέσης μνήμης (κατά τη λήψη μίας εισερχόμενης μετάδοσης), μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα: α. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί Talk (Ομιλία) για να επικοινωνήσετε σε αυτή τη θέση μνήμης. β. Ο ασύρματος θα παραμείνει σε αυτή τη θέση μνήμης και θα επιστρέψει στη λειτουργία LISTENING (Ακρόαση). Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να συνεχίσετε την ανίχνευση θέσεων μνήμης. Αν πιέσετε το κουμπί Talk (Ομιλία) κατά την ανίχνευση για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα μετά τη λήψη μιας μετάδοσης, εκπέμπετε στη θέση μνήμης στην οποία λάβατε τελευταία φορά σήμα κατά την ανίχνευση. Ανίχνευση θέσης μνήμης Ο ασύρματος microtalk μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα έως 10 προγραμματισμένες θέσεις μνήμης. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:Ανμίαήπερισσότερεςθέσειςμνήμηςείναι ήδηπρογραμματισμένεςστονασύρματό σας,ηεπιλογήανίχνευσηςτωνθέσεων μνήμηςδενθαείναιδιαθέσιμη.γιανα προγραμματίσετετουλάχιστονδύοθέσεις μνήμης,δείτετονπρογραμματισμόθέσεων μνήμης. Για την ανίχνευση θέσεων μνήμης: 1. Πιέστε το κουμπί MODE (λειτουργία) μέχρι το εικονίδιο Scan, το εικονίδιο Memory (μνήμης) και η θέση μνήμης να αναβοσβήσει στην οθόνη. ανίχνευση θέσεων μνήμης 2. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να αρχίσετε τη ανίχνευση θέσεων μνήμης. Το εικονίδιο Scan και το εικονίδιο Memory (μνήμης) θα συνεχίσουν να εμφανίζονται όταν η ανίχνευση θέσης μνήμης είναι ενεργοποιημένη (θέση ΟΝ). Ο ασύρματος θα συνεχίσει να ανιχνεύει θέσεις μνήμης και θα σταματήσει μόλις ανιχνευθεί εισερχόμενη μετάδοση. Ο ασύρματος θα παραμείνει σε αυτή τη θέση μνήμης για 10 δευτερόλεπτα. Κατά τη ρύθμιση ανίχνευσης θέσης μνήμης, εάν δεν πιέσετε κάποιο κουμπί για 15 δευτερόλεπτα, ο ασύρματος επανέρχεται αυτόματα στη λειτουργία LISTENING (Ακρόαση) στο κανάλι / απόρρητο κωδικό που εμφανιζόταν πριν μεταβείτε στις επιλογές λειτουργιών. VibrAlert και Call Alert Ο ασύρματος microtalk μπορεί να σας ειδοποιεί για εισερχόμενα σήματα εκπέμποντας ένα ευδιάκριτο τόνο ή με δόνηση ή και με τους δύο τρόπους. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κλήσης: 1. Πιέστε το κουμπί MODE (λειτουργία) μέχρι το εικονίδιο Call Settings (Ρυθμίσεις κλήσεων) να αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Στην οθόνη εμφανίζεται η ρύθμιση («01» δόνηση + ήχος, «02» μόνο δόνηση ή «00» μόνο ήχος). 2. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να συνεχίσετε τη ρύθμιση κλήσεων. 3. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: α. Πιέστε το κουμπί MODE (λειτουργία) για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. β. Πιέστε το κουμπί LOCk/ENTER δόνηση + ήχος μόνο δόνηση μόνο ήχος για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να επιστρέψετε στη λειτουργία LISTENING (Ακρόαση).

8 10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 8 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιπλή Παρακολούθηση Η ιπλή Παρακολούθηση σας επιτρέπει να παρακολουθείτε ταυτόχρονα οποιεσδήποτε δύο (2) Τοποθεσίες ιπλής Παρακολούθησης: Τοποθεσία ιπλής Παρακολούθησης 1 είναι πάντα το κανάλι / υπότονος που εµφανίζεται πριν εισέλθετε στις Λειτουργίες MODE. Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. τις ενότητες Κανάλια, Υπότονοι CTCSS και Υπότονοι DCS. Τοποθεσία ιπλής Παρακολούθησης 2 θα αποθηκευτεί στον ασύρµατο. Μπορεί να τροποποιηθεί ή και να ανακληθεί για µελλοντικές εισαγωγές της Λειτουργίας ιπλής Παρακολούθησης. Για να προγραµµατίσετε ή να επεξεργαστείτε την Τοποθεσία ιπλής Παρακολούθησης 2 και να Εισάγετε τη Λειτουργία ιπλής Παρακολούθησης: 1. Πιέστε το πλήκτρο MODE µέχρι να Επιλογή ιπλής αρχίσει να αναβοσβήνει στην Παρακολούθησης οθόνη το εικονίδιο ιπλής Παρακολούθησης και ο αριθµός του καναλιού. 2. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: α. Επιλογή ή επεξεργασία ενός καναλιού: 1) Πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να επιλέξετε ένα κανάλι (1 έως 8). β. Επιλογή ή επεξεργασία ενός καναλιού / υπότονου: 1) Πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να επιλέξετε ένα κανάλι (1 έως 8). 2) Πιέστε το πλήκτρο MODE για να ρυθµίσετε το κανάλι. Οι µικροί αριθµοί δίπλα από τον αριθµό καναλιού θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ :ΚατάτηρύθµισητηςΤοποθεσίας ιπλής Παρακολούθησης2,ανδενπιέσετεκανένα πλήκτρογια15δευτερόλεπτα,οασύρµατός σαςθαεπιστρέψειαυτόµαταστοπρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣήστοτελευταίοκανάλι/ υπότονοπουεµφανιζότανπρινεισέλθετεσε ΛειτουργίεςMODE. 3. Πιέστε το πλήκτρο LOCk/ENTER για να εισάγετε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. Κατά τη διάρκεια µιας εισερχόµενης κλήσης, µπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω: α. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALk για να επικοινωνήσετε σε αυτήν την Τοποθεσία ιπλής Παρακολούθησης. Ο ασύρµατός σας θα παραµείνει σε αυτήν την Τοποθεσία ιπλής Παρακολούθησης και θα επιστρέψει σε β. Πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να ξαναρχίσει η ιπλή Παρακολούθηση. Αν πιέσετε το πλήκτρο TALk ενώ βρίσκεστε σε ιπλή Παρακολούθηση πέραν διαστήµατος 10 δευτερολέπτων από τη λήψη κλήσης, θα εκπέµψετε στην τελευταία Τοποθεσία ιπλής Παρακολούθησης µέσω της οποίας λάβατε κάποια κλήση. Μ αυτόν τον τρόπο ο ασύρµατος θα επιστρέψει στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο εντός 10 δευτερολέπτων, ο ασύρµατός σας θα ξαναµπεί αυτόµατα σε ιπλή Παρακολούθηση. Για να τερµατίσετε τη ιπλή Παρακολούθηση: Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: a. Πιέστε το πλήκτρο LOCk/ENTER για να επιστρέψετε σε πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στην Τοποθεσία ιπλής Παρακολούθησης 1 είτε στην τελευταία Τοποθεσία 3) Πιέστε το πλήκτρο Κουμπί LOCk/ENTER CHANNEL UP ή CHANNEL (Κλείδωμα / DOWN για να επιλέξετε ενεργοποίηση) έναν υπότονο CTCSS (01 έως 38) ή υπότονο DCS (01 έως 83). 3. Πιέστε το πλήκτρο LOCk/ENTER για να ρυθµίσετε την Τοποθεσία ιπλής Παρακολούθησης 2 και να εισάγετε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (βλ. παρακάτω για περισσότερες λεπτοµέρειες). ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:Γιανατερµατίσετετη ιπλήπαρακολούθηση καιναπροχωρήσετεtoστηνεπόµενη διαθέσιµηλειτουργίαmode,πιέστετο πλήκτροmode.κατάτηρύθµισητης Τοποθεσίας ιπλήςπαρακολούθησης2, ανδενπιέσετεκανέναπλήκτρογια15 δευτερόλεπτα,οασύρµατόςσαςθα επιστρέψειαυτόµαταστοπρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣήστηνΤοποθεσία ιπλής Παρακολούθησης1. Για να ενεργοποιήσετε τη ιπλή Παρακολούθηση: ΣΗΜΕΙΩΣΗ:ΗΤοποθεσία ιπλήςπαρακολούθησης2 πρέπειναείναιπρογραµµατισµένηώστενα ενεργοποιείτη ιπλήπαρακολούθηση. 1. Ρυθµίστε την πρώτη Τοποθεσία Επιλέξτε κανάλι ιπλής Παρακολούθησης (κανάλι / υπότονος) που θέλετε να παρακολουθήσετε (για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. τις ενότητες Κανάλια, Υπότονοι CTCSS και Υπότονοι DCS ). 2. Πιέστε το πλήκτρο MODE µέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη το εικονίδιο ιπλής Παρακολούθησης και ο αριθµός του καναλιού. ιπλής Παρακολούθησης µέσω της οποίας λάβατε για τελευταία φορά κάποια εκποµπή κατά τη διάρκεια της ιπλής Παρακολούθησης. b. Πιέστε το πλήκτρο TALk για να επιστρέψετε στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στην Τοποθεσία ιπλής Παρακολούθησης 1 είτε στην τελευταία Τοποθεσία ιπλής Παρακολούθησης µέσω της οποίας λάβατε για τελευταία φορά κάποια εκποµπή κατά τη διάρκεια της ιπλής Παρακολούθησης. c. Πιέστε το πλήκτρο MODE και προχωρήστε στην επόµενη διαθέσιµη Λειτουργία MODE.

9 10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 9 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Baby Monitor Με τη Λειτουργία Baby Monitor ενεργοποιηµένη, αφήνοντας έναν ασύρµατο κοντά σε ένα βρέφος, ο τελευταίος θα εκπέµψει προς µία άλλη µονάδα στο ίδιο κανάλι και υπότονο όταν ανιχνευτεί ήχος. Το Baby Monitor χρησιµοποιεί το ίδιο επίπεδο ευαισθησίας που ρυθµίζετε για τη Λειτουργία VOX. Αν δεν έχετε ρυθµίσει επίπεδο ευαισθησίας VOX (βλ. την ενότητα Εκποµπή Ενεργοποιούµενη µε Φωνή [VOX] του παρόντος εγχειριδίου), θα χρησιµοποιηθεί αυτόµατα το µέγιστο επίπεδο ευαισθησίας, το επίπεδο 5. Για να ενεργοποιήσετε το Baby Monitor: 1. Πιέστε το πλήκτρο MODE µέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο Baby Monitor στην οθόνη. Εµφανίζεται η τρέχουσα ρύθµιση Off. 2. Πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να αλλάξετε τη ρύθµιση στο On. 3. Πιέστε το πλήκτρο LOCk/ENTER για να εισέλθετε στη ρύθµιση On Επιλογή Baby Monitor και να εισέλθετε στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BABY MONITOR. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:ΠιέζονταςτοπλήκτροMODEθαρυθµίσετε τηλειτουργίαbabymonitorστοoffκαιθα προχωρήσετεσεάλλεςλειτουργίεςmode. Ανδενπιέσετεκανέναπλήκτρογια15 δευτερόλεπτα,ηλειτουργίαbabymonitor MODE θαρυθµιστείστοoffκαιο ασύρµατοςθαεπιστρέψειστοπρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Καιοιδύοασύρµατοιπρέπειναείναι συντονισµένοιστοίδιοκανάλικαιναέχουν τονίδιοκωδικόυπότονουγιαναείναι δυνατήηεπικοινωνίαµεταξύτους. 10 Ρυθµίσεις Ήχου Κλήσης Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ 10 διαφορετικών ρυθµίσεων ήχου κλήσης για να εκπέµπετε µία µοναδική ειδοποίηση κλήσης. Για να αλλάξετε τη ρύθµιση Ήχου Κλήσης: 1. Πιέστε το πλήκτρο MODE µέχρι να εµφανιστεί το γράµµα C και ο αριθµός του τρέχοντος αριθµού ήχου κλήσης (1 έως 10). Ο τρέχων ήχος κλήσης θα ακουστεί για δύο (2) δευτερόλεπτα. Ρύθµιση Ήχου Κλήσης 2. Πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να ακούσετε τις άλλες ρυθµίσεις ήχου κλήσης. 3. Όταν εµφανιστεί η επιθυµητή ρύθµιση ήχου κλήσης, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: a. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία. b. Πιέστε το πλήκτρο Κουμπί LOCk/ENTER (Κλείδωμα / ενεργοποίηση) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο Για να τερµατίσετε τη Λειτουργία Baby Monitor: Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: α. Πιέστε το πλήκτρο TALk και επιστρέψετε στο β. Πιέστε το πλήκτρο LOCk/ENTER και επιστρέψετε στο γ. Πιέστε το πλήκτρο MODE και προχωρήστε στην επόµενη διαθέσιµη Λειτουργία MODE. Τόνος επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης της εκποµπής ( Roger Beep ) Ο συνοµιλητής σας θα ακούσει έναν ηχητικό τόνο όταν απελευθερώσετε το πλήκτρο TALk (Οµιλία). Αυτός ο τόνος ενηµερώνει το συνοµιλητή σας ότι σταµατήσατε να µιλάτε και είναι πλέον ελεύθερος να µιλήσει αυτός. Αυτή η λειτουργία µπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Roger Beep : Όταν ενεργοποιείτε τον ασύρµατο microtalk για πρώτη φορά, η λειτουργία Roger Beep είναι ενεργοποιηµένη. 1. Πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα Επιλέξτε Roger Beep λειτουργίας) µέχρι να δείτε το εικονίδιο Roger Beep να αναβοσβήνει στην οθόνη. Εµφανίζεται η τρέχουσα κατάστασή του (ενεργοποιηµένο ή απενεργοποιηµένο). 2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Roger Beep. 3. Όταν εµφανιστεί η ρύθµιση του Roger Beep που επιθυµείτε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: a. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία. b. Πιέστε το πλήκτρο Κουμπί LOCk/ENTER (Κλείδωμα / ενεργοποίηση) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο Η ρύθµιση που επιλέξατε θα αποθηκευτεί όταν κλείσετε και ξανανοίξετε τον ασύρµατο. Όταν η λειτουργία Roger Beep είναι ενεργοποιηµένη, θα εµφανιστεί το εικονίδιο Roger Beep.

10 10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 10 Χ ΡΗΣΗ ΠΡ ΟΓΡ ΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤ ΟΥΡΓ ΙΑΣ Ήχοι Πλήκτρων Με ενεργοποιηµένους τους Ήχους Πλήκτρων, από τον ασύρµατό σας θα ακούγονται ηχητικά σήµατα κάθε φορά που πιέζετε ένα πλήκτρο ή αλλάζετε µία ρύθµιση. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους Ήχους Πλήκτρων: Όταν ενεργοποιείτε τον ασύρµατό σας microtalk για πρώτη φορά, οι Ήχοι Πλήκτρων θα είναι ενεργοποιηµένοι. 1. Πιέστε το πλήκτρο MODE µέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο Ήχου Πλήκτρων στην οθόνη. Εµφανίζεται η τρέχουσα κατάστασή του (ενεργοποιηµένο ή απενεργοποιηµένο). Επιλέξτε ήχο πλήκτρων 2. Πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον Ήχο Πλήκτρων 3. Όταν εµφανιστεί η ρύθµιση Ήχου Πλήκτρων που επιθυµείτε, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: a. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να εισάγετε τη νέα ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. b. Πιέστε το πλήκτρο Κουμπί LOCk/ENTER (Κλείδωμα / ενεργοποίηση) για να καταχωρίσετε την ασύρµατο ρύθµιση και να επιστρέψετε στο Η ρύθµιση που επιλέξατε θα αποθηκευτεί όταν κλείσετε και ξανανοίξετε τον ποµποδέκτη. Όταν ο Ήχος Πλήκτρων είναι ενεργοποιηµένος, θα εµφανιστεί το εικονίδιο ήχου πλήκτρων. ΗΛ ΩΣ Η Σ ΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΓΓ ΥΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛ ΑΤ ΩΝ THIS PAGE TO INCLUDE D.O.C., WARRANTY & CUSTOMER SERVICE INFORMATION WHEN COMPLETE.

Ασύρματος Μοντέλο MT 600 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ασύρματος Μοντέλο MT 600 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματος Μοντέλο MT 600 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 10 9 2 3 4 1. Κεραία 2. Εξωτερικό Ηχείο/Μικρόφωνο/ Υποδοχή Φόρτισης 3. Πλήκτρο Mode/Power λειτουργίας/ Ενεργοποίηση) 4. Πλήκτρο LOCK (Kλείδωµα) 5. Πλήκτρα Επιλογής Καναλιού

Διαβάστε περισσότερα

Ποµποδέκτης Μοντέλο MT 550 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Αυτή This η equipment συσκευή προορίζεται is intended για χρήση for use στις in: παρακάτω χώρες:

Ποµποδέκτης Μοντέλο MT 550 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Αυτή This η equipment συσκευή προορίζεται is intended για χρήση for use στις in: παρακάτω χώρες: Ποµποδέκτης Μοντέλο MT 550 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κεραία Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου Αυτή This η equipment συσκευή προορίζεται is intended για χρήση for use στις in: παρακάτω χώρες: AT CY FI IE LU PT BA CZ

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800:

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800: 1. Κεραία 2. Υποδοχή φόρτισης Hands Free 3. Επιλογή τρόπου λειτουργίας 4. Κλείδωμα λειτουργιών 5. Αλλαγή καναλιών / επιλογή λειτουργίας 6. Μεγάφωνο-μικρόφωνο 7. Φωτισμός οθόνης 8. Ρύθμιση ηχητικής έντασης

Διαβάστε περισσότερα

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 2 Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου 1. Κεραία 2. Υποδοχή εξωτερικού ηχείου/ μικροφώνου/φόρτισης 3. Κουμπί κατάστασης/ ς 4. Κουμπί σάρωσης 5. Κουμπιά προηγούμενου/ επόμενου καναλιού 6. Οθόνη LCD με

Διαβάστε περισσότερα

Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου

Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου Ποµποδέκτης Μοντέλο MT 525 Κεραία ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πλήκτρο CALL (Κλήση) Πλήκτρο POWER (Ενεργοποίηση) Πλήκτρο TALK (Οµιλία) Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433)

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά ότι η συσκευασία περιέχει τα παρακάτω μέρη : 2 x Βασική Μονάδα (μηχάνημα με την κεραία)

Διαβάστε περισσότερα

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 10 9 8 11 2 Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου 1. Κεραία 2. Υποδοχή εξωτερικού ηχείου/ μικροφώνου/φόρτισης 3. Κουμπί κατάστασης/ ς 4. Κουμπί σάρωσης 5. Κουμπιά προηγούμενου/ επόμενου καναλιού 6. Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ποµποδέκτης. Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου. Σάρωση Τόνος επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης της εκποµπής Εξοικονόµηση ενέργειας.

Ποµποδέκτης. Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου. Σάρωση Τόνος επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης της εκποµπής Εξοικονόµηση ενέργειας. MT725-Greek.qxd 3/9/04 10:55 AM Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ποµποδέκτης Μοντέλο MT 725 Κεραία Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου Πλήκτρο CALL (Κλήση) Πλήκτρο POWER (Ενεργοποίηση) Πλήκτρο TALK (Οµιλία) Τζακ φόρτισης/

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου

Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου Ποµποδέκτης Μοντέλο MT 925 PRO ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κεραία Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου Κουµπί ON- OFF/ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/ εκποµπής-λήψης Πλήκτρο TALK (Οµιλία) Πλήκτρα CHANNEL UP/CHANNEL

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά. Περιεχόµενα στην συσκευασία

Χαρακτηριστικά. Περιεχόµενα στην συσκευασία Χαρακτηριστικά 8 κανάλια PMR + 69 κανάλια LPD 38 υπότονοι Τόνος Roger Beep Τόνος πληκτρολογίου Κλείδωµα πληκτρολογίου Εµβέλεια πάνω από 3 5 χλµ. (Μόνο για το PMR) Αυτόµατο Squelch Αυτόµατο Monitor Κύκλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Midland G8 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Midland! Ο Midland G8 είναι ένας φορητός πομποδέκτης licence free σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, προτείνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M Πανίσχυρος Ασύρµατος µε Αναµεταδότη VHF/UHF Dual Band, Full Duplex, Cross-band repeater, Κρυπτοφωνία(SCR), VOX, Radio FM κ.α. 1.1. - Εγκαταστήσετε

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΝΤΕΚ ΚΤ 380 ΕΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΝΤΕΚ ΚΤ 380 ΕΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΝΤΕΚ ΚΤ 380 ΕΕ Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Βάλτε την

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr BABY MONITOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4 ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li ΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση.

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ξεκινώντας 1. Χρήση 3 x 1.5V μπαταρίες AA. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα, κλείστε το πορτάκι (προτείνεται να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ WOUXUN KG-699E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ WWW.WIRELESSLAN.GR / WWW.RFDYNE.GR WIRELESSLAN-RFDYNE

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ WOUXUN KG-699E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ WWW.WIRELESSLAN.GR / WWW.RFDYNE.GR WIRELESSLAN-RFDYNE ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ WOUXUN KG-699E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ WWW.WIRELESSLAN.GR / WWW.RFDYNE.GR 1 WOUXUN KG-699E ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΚΤΗ Πρόσοψη 1 POWER : Διακόπτης ενεργοποίησης απενεργοποίησης 2 VOLUME: Ρυθμιστικό έντασης 3 Οθόνη ενδείξεων 4 ACT: IR πομπός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία του πομποδέκτη. Τοποθέτηση μπαταρίας ΦΟΡΤΙΣΗ Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ αρχική χρήση της μπαταρίας

Συσκευασία του πομποδέκτη. Τοποθέτηση μπαταρίας ΦΟΡΤΙΣΗ Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ αρχική χρήση της μπαταρίας Συσκευασία του πομποδέκτη. Αφαιρέστε προσεκτικά τον πομποδέκτη. Σας συνιστούμε να εντοπίσει τα στοιχεία που παρατίθενται στον παρακάτω πριν την απόρριψη της συσκευασίας υλικό. Εάν κάποια αντικείμενα λείπουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

2 Τοποθέτηση του τηλεφώνου 3 Γνωρίστε το τηλέφωνό σας

2 Τοποθέτηση του τηλεφώνου 3 Γνωρίστε το τηλέφωνό σας NICE Για μέγιστη κάλυψη και τη μείωση των παρεμβολών, αυτά είναι μερικά κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την Τοποθετήστε τη μονάδα βάσης, - Τοποθετήστε τον σε μια βολική, υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Alan 48 Plus Multi αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ώς σταθμός αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Γενική µέθοδος για αντιστοίχηση των ακουστικών µε άλλη συσκευή Bluetooth (BT)

Γενική µέθοδος για αντιστοίχηση των ακουστικών µε άλλη συσκευή Bluetooth (BT) Πληροφορίες προϊόντος 1 Σύνδεση φόρτισης 2 Κουµπί "+" 3 Κουµπί "-" 4 Λυχνία λειτουργίας (µπλε) 5 Λυχνία µπαταρίας (κόκκινη) 6 Ακουστικό αυτιού 7 Μικρόφωνο 8 Κλιπ αυτιού 9 Λυχνία φόρτισης (κόκκινο) 10 Λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Κουμπιά χειρισμού και ενδείξεις του MR HH 125

Σχήμα 1: Κουμπιά χειρισμού και ενδείξεις του MR HH 125 Οδηγίες χρήσης Σχήμα 1: Κουμπιά χειρισμού και ενδείξεις του MR HH 125 Διακόπτης ΟΝ/ OFF/ Ρυθμιστικό έντασης Υποδοχή κορδονιού Υποδοχή θήκης ζώνης Φωτιζόμενη οθόνη LCD Κεραία Κάλυμμα ακροδέκτη εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως HKΧ-740 "Teka" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗKΧ-740 1. Πλήκτρο πρόσβασης στα προγράμματα μαγειρέματος 3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 2. Ηλεκτρονικό ρολόι 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση MOTOROLA CD3 Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304 Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση 1 Καλωσορίσατε Στο νέο σας ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Motorola CD301 100 θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή! Αν χρησιμοποιείται μια εξωτερική συσκευή μικροφώνου, τότε η συσκευή δεν θα είναι αδιάβροχη.

Προσοχή! Αν χρησιμοποιείται μια εξωτερική συσκευή μικροφώνου, τότε η συσκευή δεν θα είναι αδιάβροχη. Συνδέστε τον αντάπτορα του φορτιστή 230VAC στον φορτιστή γραφείου και στην συνέχεια σε μια πρίζα 230VAC. Οι κόκκινο Led θα αναβοσβήνει για να επιβεβαιώσει ότι ο φορτιστής τροφοδοτείται. Τοποθετήστε την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΟΚΙ ΤΟΚΙ ΡΟΛOΓΙΑ (FREETALKER) 2 TEM. Εγχειρίδιο Συγχαρητήρια! Αυτός ο διπλός τρόπος επικοινωνίας αντιπροσωπεύει ό,τι πιο προηγµένο έχει να επιδείξει η νεότερη τεχνολογία. Είναι µια ελαφριά, συµπαγής

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR TG7301_7321GR(gr_gr)_QG.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2008 4:07 PM Σύντοµος οδηγός Συνδέσεις Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR Μονάδα βάσης Κάντε κλικ στο Στο τηλεφωνικό δίκτυο Φίλτρο DSL/ADSL (για χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σελίδα 1 από 21

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σελίδα 1 από 21 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε τον Dual Band ποµποδέκτη µας. Αυτός ο µοντέρνου σχεδιασµού ποµποδέκτης είναι πολύ καλής κατασκευής και σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. DoorPhone 170 1

Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. DoorPhone 170 1 Ελληνικά Οδηγίες Χρήσης DoorPhone 170 1 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 5 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ... 6 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ... 6 ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Καλώς ήλθατε Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 2 3 Σύνδεση Εγκατάσταση Απόλαυση Τί περιέχει το κουτί Σταθμός βάσης CD140 Ή Ακουστικό CD140/CD145 Σταθμός βάσης CD145 Μονάδα παροχής ισχύος για το σταθμό βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP500

Walkie Talkie APMP500 Walkie Talkie APMP500 1. Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 5. Προετοιμασία για τη χρήση 5.1 Αποσυσκευασία 5. Περιεχόμενο συσκευασίας.3

Διαβάστε περισσότερα

Τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της Ατμοκαμπίνας

Τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της Ατμοκαμπίνας Τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της Ατμοκαμπίνας Το ηλεκτρονικό πάνελ της Ατμοκαμπίνας-Υδρομασάζ Perseo-Circe - Danae BF0-K Δέκτης του σήματος του τηλεκοντρόλ. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie - Ασύρµατοι ποµποδέκτες Οδηγίες Χρήσης

Walkie Talkie - Ασύρµατοι ποµποδέκτες Οδηγίες Χρήσης Walkie Talkie - Ασύρµατοι ποµποδέκτες Οδηγίες Χρήσης Κωδ: ΓΟΥΟΚ10 Προφυλάξεις Ασφαλείας Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή, πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για να ελαττώσετε τον

Διαβάστε περισσότερα

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual DICENTIS Wireless Conference System el User manual DICENTIS Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 4 2 Πληροφορίες για το εγχειρίδιο 5 2.1 Κοινό 5 2.2 Πνευματικά δικαιώματα και δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Κρατήστε τα πράγματά σας ασφαλή. Findlapa.com. Lapa Μπαταρία CR1632 Αυτοκόλλητο Οδηγίες

Κρατήστε τα πράγματά σας ασφαλή. Findlapa.com. Lapa Μπαταρία CR1632 Αυτοκόλλητο Οδηγίες Κρατήστε τα πράγματά σας ασφαλή Findlapa.com Περιεχόμενα συσκευασίας: Lapa Μπαταρία CR1632 Αυτοκόλλητο Οδηγίες Τεχνικά χαρακτηριστικά: Bluetooth 4.0 υποστήριξη χαμηλής ενέργειας Εύρος μέχρι 60m με οπτική

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ Ι GR 1. Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής...

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής... Περιεχόμενα Ξεκινώντας... 6 Αφαίρεση πίσω καλύμματος... 6 Τοποθέτηση καρτών SIM... 7 Φόρτιση της μπαταρίας... 9 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης... 10 Ενεργοποίηση της συσκευής... 10 Απενεργοποίηση της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SKH-300 Βασικά χαρακτηριστικά 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση διάρκειας συνοµιλίας. 30 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας Φίλτρο 5 ψηφίων προθέµατος

Διαβάστε περισσότερα