Ασύρματος Μοντέλο MT 600 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασύρματος Μοντέλο MT 600 ΕΛΛΗΝΙΚΑ"

Transcript

1 Ασύρματος Μοντέλο MT 600 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κεραία 2. Εξωτερικό Ηχείο/Μικρόφωνο/ Υποδοχή Φόρτισης 3. Πλήκτρο Mode/Power λειτουργίας/ Ενεργοποίηση) 4. Πλήκτρο LOCK (Kλείδωµα) 5. Πλήκτρα Επιλογής Καναλιού 6. Μεγάφωνο/Μικρόφωνο 7. Πλήκτρο Light/Max Range (Φως/Μεγ. Εμβέλεια) 8. Πλήκτρα VOLUME (Pύθµισης έντασης ήχου) 9. Πλήκτρο Talk 10. Πλήκτρο CALL (Κλήση) 11. Κλιπ ζώνης 12. Χώρος µπαταριών 13. Ασφάλεια Τυπώθηκε στην Κίνα Αρ. Μέρους P Έκδοση H

2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Χαρακτηριστικά Αμφίδρομος ασύρματος με εμβέλεια έως και 5 χμ 8 Κανάλια* 38 Υπότονοι CTCSS 83 Υπότονοι DCS Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό Κύκλωµα εξοικονόµησης µπαταρίας Αύξηση µ μέγιστης εµβέλειας Ειδοποίηση Κλήσης (5 τόνοι επιλογής) Σάρωση (Καναλιών, Υπότονων) Λειτουργία Vox για Λειτουργία Hands-Free Αυτόµατη φίµωση θορύβου Επιλέξιμη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τόνου επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης της εκποµπής ( Roger Beep ) Κλείδωμα πλήκτρων Εξωτερικό Ηχείο/Μικρόφωνο/Υποδοχή Φόρτισης Κλιπ ζώνης *Δενµπορείτεναχρησιµοποιήσετετακανάλια1και2στηΓαλλία. Ηκατάστασηαυτήμπορείνααλλάξει.Παρακαλώεπικοινωνήστεμετηνυπηρεσία χορήγησηςαδειώνραδιοσυχνοτήτωντηςγαλλίαςγιαπερισσότερεςπληροφορίες. Πληροφορίες για το προϊόν Αυτός ο ασύρματος microtalk κατασκευάστηκε µε τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται σε όλα τα απαιτούµενα πρότυπα που αφορούν τις συσκευές ραδιοεπικοινωνίας που λειτουργούν σε συχνότητες PMR 446 όπως έχουν εγκριθεί. Ο ασύρματος αυτός χρησιµοποιείται στις δηµόσιες συχνότητες και η χρήση του υπόκειται στις κατά τόπους διατάξεις ή κανονισµούς. Επικοινωνήστε µε την αρχή που είναι αρµόδια για τις άδειες ραδιοεπικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες Εικονίδιο Σάρωσης 2. Εικονίδιο Roger Beep 3. Εικονίδιο DCS 4. Εικονίδιο κλειδώµατος 5. Εικονίδιο VOX 6. Εικονίδιο CTCSS 7. Εικονίδιο Εξασθενηµένης Μπαταρίας 9 3 Φροντίδα της συσκευής σας Ο ασύρματος microtalk είναι κατασκευασµένος ώστε να λειτουργεί για πολλά χρόνια χωρίς προβλήµατα αν τον φροντίζετε σωστά. Παρακάτω δίνονται µερικές συµβουλές: Να χειρίζεστε τον ασύρματο µε προσοχή. Φροντίζετε να µην εκτίθεται σε σκόνη. Μην τον τοποθετείτε ποτέ σε νερό ή σε υγρό µέρος. Αποφεύγετε την έκθεση του σε ακραίες θερµοκρασίες Αριθμοί Υπότονων 9. Εικονίδιο Εξοικονόμησης Ενέργειας 10. Αριθμός Κυρίου Καναλιού 11. Εικονίδιο Λήψης/ Εκπομπής 7 5 6

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Φορτιστής και Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες Αφαιρέστε το Για να τοποθετήσετε µπαταρίες στη συσκευή: κλιπ ζώνης 1. Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης, ελευθερώνοντας το µάνδαλό του και σύροντάς το προς τα πάνω. 2. Πιέστε προς τα πάνω την ασφάλεια για να αφαιρέσετε το κάλυμμα των μπαταριών. 3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις ενδείξεις των πόλων. ΣΗΜΕΙΩ ΣΗ:Οκατ εκτίμησηχρόνοςλειτουργίαςγιαμιαπλήρηφόρτισηείναι12ώρες. Ασφάλεια Τοποθετήστε τις µπαταρίες Αυτές οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται κατάλληλα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Να µην απορρίπτονται στα σκουπίδια. Ορισµένες χώρες ή κοινότητες εφαρµόζουν την ανακύκλωση και έχουν καθιερώσει προγράµµατα συλλογής αποβλήτων. Για οδηγίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή που είναι υπεύθυνη για την απομάκρυνση των αποβλήτων. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Μηνπετάξετετιςµπαταρίεςστηφωτιάκαιµηντιςεκθέσετεσευψηλήθερμοκρασία.Μπορείναεκραγούν. Για να φορτίσετε τον(τους) ασύρματο(ους) microtalk της Cobra: 1. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν εισαχθεί σωστά. Βλ. παραπάνω για οδηγίες τοποθέτησης μπαταριών. 2. Εισάγετε τον στρογγυλό ακροδέκτη του επίτοιχου φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης, στην άνω πλευρά του Επίτοιχος φορτιστής ασυρμάτου. Ο επίτοιχος φορτιστής έχει δύο (2) στρογγυλά βύσματα που σας επιτρέπουν να φορτίσετε ταυτόχρονα είτε μία (1) ή δύο (2) συσκευές ασυρμάτου. 3. Βάλτε τον επίτοιχο φορτιστή στην πρίζα. Ο φορτιστής τοίχου πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμος. Δεν συνιστάται να επαναφορτίζετε μπαταρίες για παραπάνω από 24 ώρες. Ο κατ εκτίμηση χρόνος λειτουργίας για μια πλήρη φόρτηση είναι 12 ώρες. Εισάγετε το σύνδεσμο Χρησιμοποιήστε μόνο τις επαναφορτιζομενες μπαταρίες και τον επιτοίχιο φορτιστή που περιλαμβάνονται στη συσκευασία προκειμένου να επαναφορτίσετε τον ασύρματο Cobra microtalk σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μη επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες. ΣΗΜΕΙΩ ΣΗ: Χρησιμοποιήστε περιλαμβάνονται τοίχο φορτιστής, Αριθμός είδους PA-CY4, 12V και 200mA έξοδο.σημειω ΣΗ: Χρησιμοποιήστε περιλαμβάνονται τοίχο φορτιστής, Αριθμός είδους PA-CY4, 12V και 200mA έξοδο. Ενεργοποίηση ασυρμάτου Για να ενεργοποιήσετε τον ασύρματό σας: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MODE/POWER μέχρι να ακούσετε μία σειρά ήχων, η οποία δείχνει ότι ο ασύρματος είναι ενεργοποιημένος. Ο ασύρματος microtalk βρίσκεται στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, έτοιµος να δεχτεί κλήσεις. Ο ασύρματος είναι πάντα σε πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, εκτός των περιπτώσεων που έχουν πιεστεί τα πλήκτρα TALK, CALL ή MODE/ POWER. Για να απενεργοποιήσετε τον ασύρματό σας: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MODE/POWER για δύο (2) δευτερόλεπτα. Ένδειξη εξασθενηµένης µπαταρίας Όταν η στάθµη της µπαταρίας είναι χαµηλή, η ένδειξη BATTERY LOW (Εξασθενηµένη µπαταρία) θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι οι µπαταρίες πρέπει να επαναφορτιστούν ή να αντικατασταθούν. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:ΜόνονοιπαρεχόµενεςµπαταρίεςNiMHµπορούνναεπαναφορτιστούν. Εξοικονόµηση µπαταρίας/ενέργειας Αν ο ποµποδέκτης δεν δεχθεί κλήσεις για διάστηµα 10 δευτερολέπτων, θα περάσει αυτόµατα στο πρόγραµµα εξοικονόµησης µπαταρίας και στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη POWER SAVER (Εξοικονόµηση ενέργειας). Αυτό δεν εµποδίζει τον ασύρματο να δέχεται κλήσεις. Πλήκτρο Mode/Power λειτουργίας/ Ενεργοποίηση) Εικονίδιο Εξασθενηµένης Μπαταρίας Εξοικονόµηση ενέργειας

4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Επικοινωνία µε άλλο άτοµο 1. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALK (Οµιλία). 2. Με το µικρόφωνο σε απόσταση 5 εκ. (2 ίντσ.) περίπου από το στόµα σας, µιλήστε κανονικά. 3. Απελευθερώστε το πλήκτρο µόλις σταµατήσετε να µιλάτε και ακούστε την απάντηση. Όση ώρα είναι πατηµένο το πλήκτρο TALK (Οµιλία) δεν µπορείτε να δεχθείτε κλήσεις. ΣΗΜΕΙΩ ΣΗ:Καιοιδύοποµποδέκτεςπρέπειναείναισυντονισµένοιστοίδιοκανάλικαιναέχουν τονίδιοκωδικόυπότονουγιαναείναιδυνατήηεπικοινωνίαµεταξύτους. Για ν ακούσετε την απάντηση Αφήστε το πλήκτρο TALK (Οµιλία) για να δεχθείτε εισερχόµενες κλήσεις. Ο ασύρματος microtalk βρίσκεται πάντα στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, εκτός αν έχετε πατήσει τα πλήκτρα TALK (Οµιλία), CALL (Κλήση) ή MODE. Πλήκτρα ρύθµισης έντασης ήχου Επίπεδο έντασης ήχου Πλήκτρο Talk 5 εκ. από το στόµα Ακρόαση Για να ρυθμίσετε την Ένταση Ήχου Πατήστε τα πλήκτρα VOLUME UP ή VOLUME DOWN. Ένα διπλό ηχητικό σήµα δείχνει ότι φθάσατε στο ελάχιστο (1) ή µέγιστο (8) επίπεδο έντασης ήχου. Πλήκτρο CALL (Κλήση) Πατήστε και απελευθερώστε το πλήκτρο CALL (Κλήση). Το άλλο άτοµο θα ακούσει έναν ήχο κλήσης δύο (2) δευτερολέπτων. Δεν μπορείτε να αποστείλετε ή να λάβετε εκπομπές κατά τη διάρκεια του ήχου κλήσης των δύο (2) δευτερολέπτων. ΣΗΜΕΙΩ ΣΗ:Καιοιδύοασύρματοιπρέπειναείναισυντονισµένοιστοίδιοκανάλικαιναέχουντονίδιοκωδικόυπότονου γιαναείναιδυνατήηεπικοινωνίαµεταξύτους. Πλήκτρα καναλιών Κανάλια Πλήκτρο CALL (Κλήση) Για να επιλέξετε ένα κανάλι Με τον ασύρματο ενεργοποιημένο, επιλέξτε οποιοδήποτε από τα οκτώ (8) κανάλια πατώντας τα πλήτρα CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN. Μπορείτε να πιέσετε και να κρατήσετε πατηµένο το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να προχωρήσετε γρήγορα προς τα εµπρός. ΣΗΜΕΙΩ ΣΗ:Καιοιδύοασύρματοιθαπρέπειναείναισυντονισμένοιστοίδιοκανάλικαιυπότονο(βλ. ΥπότονοιCTCSS ή ΥπότονοιDCS )για ναεπικοινωνήσουν. Λειτουργία κλειδώµατος Πλήκτρο LOCK Εικονίδιο Το πλήκτρο LOCK κλειδώνει τα πλήκτρα CHANNEL UP, CHANNEL DOWN και MODE/POWER προκειμένου να αποτραπεί η τυχαία επιλογή τους. Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώµατος: Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για δύο (2) δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή. (Kλείδωµα) κλειδώµατος Κατά το κλείδωµα ή το ξεκλείδωµα του πληκτρολογίου θα ακουστεί ένα διπλό ηχητικό σήµα επιβεβαίωσης. Όταν ο ασύρματος είναι κλειδωµένος, εµφανίζεται το εικονίδιο κλειδώµατος.

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Για να φωτίσετε την οθόνη Πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (ΦΩ Σ/ΜΕΓ. ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ) για να φωτιστεί η οθόνη για 10 δευτερόλεπτα. Πλήκτρο Light/ Max Range Αυτόµατη φίµωση θορύβου/αύξηση µέγιστης εµβέλειας Ο ασύρματος microtalk διαθέτει Αυτόµατη Φίµωση Θορύβου, η οποία διακόπτει αυτόµατα ασθενείς αναµεταδόσεις και ανεπιθύµητους θορύβους που προέρχονται από το έδαφος, τις συνθήκες που επικρατούν ή όταν ο ασύρματος βρίσκεται στο µέγιστο όριο εµβέλειας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά αυτή τη λειτουργία ή να ενεργοποιήσετε την Αύξηση Μέγιστης Εµβέλειας επιτρέποντας τη λήψη όλων των σηµάτων και αυξάνοντας τη µέγιστη εµβέλεια του ασυρμάτου σας. Πλήκτρο Light/ Max Range Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την Αυτόµατη Φίµωση Θορύβου: Πιέστε το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (ΦΩ Σ/ΜΕΓ. ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ) για λιγότερο από πέντε (5) δευτερόλεπτα. Αν ακούσετε δύο (2) ηχητικά σήµατα, σηµαίνει ότι ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αύξησης µέγιστης εµβέλειας (βλ. παρακάτω). Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αύξησης µέγιστης εµβέλειας: Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (ΦΩ Σ/ΜΕΓ. ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ) για πέντε (5) δευτερόλεπτα τουλάχιστον έως ότου ακούσετε δύο (2) ηχητικά σήµατα, που δείχνουν ότι η λειτουργία αύξησης µέγιστης εµβέλειας ενεργοποιήθηκε. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αύξησης µέγιστης εµβέλειας: Πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (ΦΩ Σ/ΜΕΓ. ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ) ή αλλάξτε κανάλι. Εµβέλεια του microtalk Μέγιστη εµβέλεια Μειωµένη εµβέλεια Μειωµένη εµβέλεια Ο ασύρματος microtalk έχει εµβέλεια έως και 5 χιλιόµετρα. Η εµβέλεια του ασύρματος ποικίλει ανάλογα µε το έδαφος και τις συνθήκες. Σε επίπεδη, ανοιχτή περιοχή ο ασύρματος σας θα λειτουργήσει στη µέγιστη εµβέλεια. Αν στη διαδροµή του σήµατος παρεµβάλλονται κτίρια ή δέντρα, η εµβέλεια µπορεί να µειωθεί. Η ύπαρξη πυκνής βλάστησης και λοφώδους εδάφους θα εξασθενήσει ακόµη περισσότερο το σήµα. Να θυµάστε ότι µπορεί να επιτευχθεί η µέγιστη εµβέλεια µε τη χρήση της λειτουργίας αύξησης µέγιστης εµβέλειας. Δείτε παραπάνω για λεπτοµέρειες. Εξωτερικό Ηχείο/ Εξωτερικό Ηχείο/ Μικρόφωνο/ Υποδοχή Φόρτισης Μικρόφωνο/ Ο ασύρματος microtalk µπορεί να εξοπλιστεί µε ένα προαιρετικό εξωτερικό µεγάφωνο/µικρόφωνο (δεν Υποδοχή Φόρτισης περιλαµβάνεται), δίνοντάς σας τη δυνατότητα συνοµιλίας χωρίς τη χρήση χεριών. Για να συνδέσετε το Εξωτερικό Ηχείο/ το Μικρόφωνο ή το Φορτιστή: 1. Ανοίξτε το κάλυμμα φόρτισης στο πάνω μέρος του ασυρμάτου. 2. Τοποθετήστε το βύσµα µέσα στην υποδοχή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπερβολική ακουστική πίεση από ακουστικά αυτιών και κεφαλής μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

6 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαδοχική εµφάνιση των λειτουργιών Mode Mε τη δυνατότητα διαδοχικής εµφάνισης όλων των Προγραμμάτων λειτουργίας, µπορείτε να επιλέξετε ή να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά του ασυρμάτου σας microtalk ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας. Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη δυνατότητα, τα χαρακτηριστικά του ασυρμάτου σας θα εµφανιστούν στην ίδια προκαθορισµένη σειρά: Ρύθµιση υπότονων CTCSS Ρύθµιση υπότονων DCS Ρύθµιση ενεργ./απενεργ. VOX Ρύθµιση επιπέδου ευαισθησίας VOX Ρύθµιση σάρωσης καναλιών Ρύθµιση σάρωσης υπότονου CTCSS Ρύθµιση σάρωσης υπότονου DCS Ρυθμίστε τους Ήχους Κλήσης Ρύθµιση ενεργ./απενεργ. Roger Beep Υπότονοι CTCSS Το CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) είναι ένα εξελιγµένο σύστηµα κωδικοποίησης τόνων που σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν από 38 κωδικούς για να µειώσετε τις παρεµβολές από άλλους χρήστες σε ένα κανάλι. ΣΗΜΕΙΩ ΣΗ:Ανχρησιµοποιείτεκωδικόυπότονουκαιοιδύοασύρματοιπρέπεινασυντονιστούνστοίδιοκανάλικαιναέχουντονίδιουπότονο γιαναείναιδυνατήηεπικοινωνίαµεταξύτους.κάθεκανάλιθαθυµηθείτοντελευταίοκωδικόπουεπιλέξατε. Για να επιλέξετε έναν Υπότονο CTCSS: 1. Αφού επιλέξετε ένα κανάλι, πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο MODE μέχρι το εικονίδιο CTCSS να αναβοσβήνει στην οθόνη. Εκτός από το εικονίδιο CTCSS, στην οθόνη θα αναβοσβήνει το OFF ή οι μικροί αριθμοί δίπλα από τον αριθμό καναλιού. 2. Αν αναβοσβήνουν τα CTCSS και OFF, πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να βγείτε από το OFF και να προχωρήσετε για να επιλέξετε έναν υπότονο ή, αν αναβοσβήνουν το CTCSS και οι μικροί αριθμοί δίπλα από τον αριθμό καναλιού, πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να επιλέξετε υπότονο. 3. Όταν εµφανιστεί ο υπότονος που θέλετε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: α. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία. Επιλέξτε υπότονο CTCSS Απενεργοποιημένο β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα

7 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπότονοι DCS Το DCS (Digital Coded Squelch, Φίμωση Ψηφιακής Κωδικοποίησης) είναι ένα προηγμένο σύστημα ψηφιακής κωδικοποίησης το οποίο σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν από 83 υπότονους για να μειώσετε τις εισερχόμενες εκπομπές από άλλους χρήστες του καναλιού. ΣΗΜΕΙΩ ΣΗ:ΑνχρησιμοποιείτευπότονομεDCSκωδικό,καιοιδύοασύρματοιθαπρέπειναείναι συντονισμένοιστοίδιοκανάλικαιυπότονοdcsγιαναεπικοινωνήσουν.κάθεκανάλιθαθυμάταιτον τελευταίουπότονοπουεπιλέξατε. Για να Επιλέξετε έναν Υπότονο DCS: 1. Αφού επιλέξετε ένα κανάλι, πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο MODE μέχρι να αναβοσβήνει το εικονίδιο DCS στην οθόνη. Εκτός από το εικονίδιο DCS, θα αναβοσβήνουν στην οθόνη είτε το OFF είτε οι μικροί αριθμοί δίπλα από τον αριθμό καναλιού. 2. Αν αναβοσβήνουν τα DCS και OFF, πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να βγείτε από το OFF και να προχωρήσετε για να επιλέξετε έναν υπότονο ή, αν αναβοσβήνουν το DCS και οι μικροί αριθμοί δίπλα από τον αριθμό καναλιού, πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να επιλέξετε υπότονο. 3. Όταν εµφανιστεί ο υπότονος που θέλετε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: α. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία. β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα Επιλέξτε VOX Επιλέξτε υπότονο DCS ΑΠΕΝΕΡ- ΓΟΠΟΙΗΜΈΝΟ Εκποµπή Ενεργοποιούµενη µε Φωνή (VOX) H λειτουργία VOX επιτρέπει τη χρήση του ασυρμάτου microtalk χωρίς τη χρήση χεριών και ο ασύρματος εκπέµπει αυτόµατα όταν µιλήσετε. Μπορείτε να ρυθµίσετε το επίπεδο ευαισθησίας VOX ανάλογα µε την ένταση της φωνής σας και να αποφύγετε έτσι εκποµπές που ενεργοποιούνται από θορύβους του περιβάλλοντος. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX: 1. Πιέστε το πλήκτρο MODE έως ότου το εικονίδιο VOX αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Εµφανίζεται η τρέχουσα κατάστασή του (ενεργοποιηµένο ή απενεργοποιηµένο). 2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX. 3. Όταν εµφανιστεί η ρύθµιση VOX που θέλετε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: α. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία. β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα

8 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιλέξτε επίπεδο Για να ρυθµίσετε το επίπεδο ευαισθησίας VOX: ευαισθησίας VOX 1. Πιέστε το πλήκτρο MODE έως ότου το εικονίδιο VOX αρχίσει να αναβοσβήνει και εµφανιστεί το τρέχον επίπεδο ευαισθησίας. Τοτρέχονεπίπεδοευαισθησίαςεµφανίζεταιµετογράµµα L καιέναναριθµό απότο1έωςτο5.το5δείχνειτοµέγιστοεπίπεδοευαισθησίαςκαιτο1το ελάχιστοεπίπεδοευαισθησίας. 2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να αλλάξετε τη ρύθµιση. 3. Όταν εµφανιστεί το επίπεδο ευαισθησίας VOX που προτιµάτε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: α. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία. β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα Σάρωση καναλιού Ο ασύρματος microtalk µπορεί να πραγματοποιήσει αυτόµατη σάρωση καναλιών (1 έως 8). ΣΗΜΕΙΩ ΣΗ:ΟασύρματοςαγνοείσυγκεκριμένουςυπότονουςCTCSSήDCSκατάτησάρωσηκαναλιών. Για να πραγµατοποιήσετε σάρωση καναλιών: 1. Πιέστε το πλήκτρο MODE έως ότου το εικονίδιο Scan (Σάρωση) και ο αριθµός καναλιού αναβοσβήνουν στην οθόνη. 2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να αρχίσει η σάρωση καναλιών. Το εικονίδιο Scan (Σάρωση) θα εµφανίζεται στην οθόνη όση ώρα η λειτουργία σάρωσης καναλιών είναι Επιλέξτε σάρωση καναλιών ενεργοποιηµένη. Ο ασύρματός σας θα συνεχίσει τη σάρωση όλων των καναλιών και θα σταµατήσει εάν ανιχνευθεί εισερχόµενη κλήση. Ο ασύρματός σας θα παραµείνει στο συγκεκριµένο κανάλι για 10 δευτερόλεπτα. Κατά τη ρύθµιση σάρωσης καναλιού, εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα ο ασύρματος θα επιστρέψει αυτόµατα στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ του καναλιού ή του καναλιού/υπότονου που είχε εµφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στις λειτουργίες Mode. Κατά τη διάρκεια µιας εισερχόµενης κλήσης, µπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω: α. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALK (Οµιλία) για να επικοινωνήσετε στο συγκεκριµένο κανάλι. Ο ασύρματός σας θα παραµείνει σ αυτό το κανάλι και θα επιστρέψει στο πρόγραµµα β. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να ξαναρχίσει η σάρωση καναλιών. Αν πιέσετε το πλήκτρο TALK (Οµιλία) κατά τη διάρκεια της σάρωσης και όχι εντός 10 δευτερολέπτων από τη λήψη µιας κλήσης, ο ασύρματος θα εκπέµψει στο κανάλι αυτό που δεχθήκατε την τελευταία κλήση. Μ αυτόν τον τρόπο ο ασύρματος θα επιστρέψει στο πρόγραµµα Εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο εντός 10 δευτερολέπτων, ο ασύρματός σας θα ξεκινήσει ξανά αυτόµατα τη σάρωση καναλιών. Κατά τη διάρκεια της σάρωσης (όταν δεν δέχεστε κλήση), µπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω: α. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALK (Οµιλία) για να επικοινωνήσετε είτε στο συγκεκριµένο κανάλι είτε στο κανάλι/υπότονο που είχε εµφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε Προγράμματα λειτουργίας ή στο κανάλι που, κατά τη διάρκεια της σάρωσης, δεχθήκατε την τελευταία κλήση. Μ αυτόν τον τρόπο ο ποµποδέκτης θα επιστρέψει στο πρόγραµµα β. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να προχωρήσετε στη ρύθμιση υπότονου για το κανάλι που είτε εμφανίστηκε πριν εισάγετε Πρόγραμμα Λειτουργίας είτε μέσω του οποίου, κατά τη διάρκεια σάρωσης, λάβατε για τελευταία φορά μία κλήση (βλ. Σάρωση Υπότονων CTCSS ή Σάρωση Υπότονων DCS για περισσότερες λεπτομέρειες). γ. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για να επιστρέψετε στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στο συγκεκριµένο κανάλι είτε το κανάλι/υπότονο που είχε εµφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στις Προγράμματα λειτουργίας, ή στο κανάλι που, κατά τη διάρκεια της σάρωσης, πραγµατοποιήσατε την τελευταία λήψη ή εκποµπή.

9 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιλέξτε κανάλι Επιλέξτε σάρωση υπότονων Σάρωση υπότονων CTCSS Ο ασύρματος microtalk που διαθέτετε µπορεί να πραγµατοποιήσει αυτόµατη σάρωση υπότονων CTCSS (01 έως 38) σε ένα (1) κανάλι. Για να πραγµατοποιήσετε σάρωση υπότονων: 1. Με τον ποµποδέκτη στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ- ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το κανάλι στο οποίο θέλετε να πραγµατοποιήσετε σάρωση υπότονων CTCSS. 2. Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι τα εικονίδια Σάρωσης, CTCSS και οι μικροί αριθμοί να αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη. 3. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να αρχίσει η σάρωση υπότονων CTCSS στο κανάλι που επιλέξατε. Το εικονίδιο Scan (Σάρωση) θα συνεχίσει να εµφανίζεται στην οθόνη όση ώρα η λειτουργία σάρωσης υπότονου CTCSS είναι ενεργοποιηµένη. Ο ασύρματός σας θα συνεχίσει τη σάρωση υπότονων CTCSS και θα σταµατήσει εάν ανιχνευθεί εισερχόµενη κλήση. Ο ασύρματος θα παραµείνει σ αυτό το κανάλι/υπότονο για 10 δευτερόλεπτα. Κατά τη ρύθµιση σάρωσης υπότονου CTCSS, εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα ο ασύρματος θα επιστρέψει αυτόµατα στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ του καναλιού/υπότονου που είχε εµφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στα Προγράμματα λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια µιας εισερχόµενης κλήσης, µπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω: α. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALK (Οµιλία) για να επικοινωνήσετε στο συγκεκριµένο κανάλι/υπότονο. Ο ασύρματος σας θα παραµείνει στο συγκεκριµένο κανάλι/υπότονο και θα επιστρέψει στο πρόγραµµα β. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να ξαναρχίσετε τη σάρωση υπότονων CTCSS. Αν πιέσετε το πλήκτρο TALK (Οµιλία) κατά τη διάρκεια της σάρωσης και όχι εντός 10 δευτερολέπτων από τη λήψη µιας κλήσης, ο ασύρματος θα εκπέµψει στο κανάλι/υπότονο αυτό που δεχθήκατε την τελευταία κλήση. Μ αυτόν τον τρόπο ο ασύρματος θα επιστρέψει στο πρόγραµµα Εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο εντός 10 δευτερολέπτων, ο ασύρματος θα ξαναρχίσει αυτόµατα τη σάρωση υπότονων CTCSS. Κατά τη διάρκεια της σάρωσης (όταν δεν δέχεστε κλήση), µπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω: α. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALK (Οµιλία) για να επικοινωνήσετε είτε στο συγκεκριµένο κανάλι είτε στο κανάλι/υπότονο που είχε εµφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στα Προγράμματα λειτουργίας ή στο κανάλι που, κατά τη διάρκεια της σάρωσης, δεχθήκατε την τελευταία κλήση. Μ αυτόν τον τρόπο ο ποµποδέκτης θα επιστρέψει στο πρόγραµµα β. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να προχωρήσετε στην επόµενη διαθέσιµη λειτουργία Mode. γ. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για να επιστρέψετε στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στο συγκεκριµένο κανάλι είτε στο κανάλι/υπότονο που είχε εµφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στα Προγράμματα λειτουργίας ή στο κανάλι που, κατά τη διάρκεια της σάρωσης, δεχθήκατε την τελευταία κλήση.

10 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σάρωση Υπότονων DCS Μπορείτε να διεξάγετε αυτόματα σάρωση των υπότονων DCS (01 έως 83) εντός ενός καναλιού. ΣΗΜΕΙΩ ΣΗ:ΟασύρματοςπρέπειναείναιστηλειτουργίαCTCSSOFFκατάτηδιαδοχικήεμφάνιση τωνλειτουργιώνmode,διαφορετικάοτρόποςdcsθαπροσπεραστεί. Για να διεξάγετε Σάρωση των Υπότονων DCS: 1. Με τον ασύρματο στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ- ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το κανάλι στο οποίο θέλετε να πραγµατοποιήσετε σάρωση υπότονων DCS. 2. Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι τα εικονίδια SCAN, DCS και οι μικροί αριθμοί δίπλα από τον αριθμό καναλιού να αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη. 3. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να αρχίσει η σάρωση υπότονων DCS στο κανάλι που επιλέξατε. Το εικονίδιο σάρωσης θα συνεχίσει να εμφανίζεται όταν η σάρωση υπότονων DCS είναι στο ON. Ο ασύρματός σας θα συνεχίσει να διεξάγει σάρωση για υπότονους DCS και θα σταματήσει όταν Επιλέξτε κανάλι Επιλέξτε σάρωση υπότονων ανιχνευτεί κάποια εισερχόμενη κλήση. Ο ασύρματος θα παραμείνει σε αυτό το κανάλι/υπότονο για 10 δευτερόλεπτα. Κατά τη ρύθμιση της σάρωσης υπότονων DCS, αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα, ο ασύρματός σας θα επιστρέψει αυτόματα στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ στο κανάλι/ υπότονο που εμφανιζόταν προτού εισάγετε περισσότερες λειτουργίες. Κατά τη διάρκεια της Σάρωσης (Ενώ λαμβάνετε μία Εισερχόμενη Κλήση), μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων επιλογών: α. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALK (Οµιλία) για να επικοινωνήσετε στο συγκεκριµένο κανάλι/υπότονο. Ο ποµποδέκτης σας θα παραµείνει στο συγκεκριµένο κανάλι/υπότονο και θα επιστρέψει στο πρόγραµµα β. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να ξαναρχίσετε τη σάρωση υπότονων DCS. Αν πιέσετε το πλήκτρο TALK (Οµιλία) κατά τη διάρκεια της σάρωσης και όχι εντός 10 δευτερολέπτων από τη λήψη µιας κλήσης, ο ασύρματος θα εκπέµψει στο κανάλι/υπότονο αυτό που δεχθήκατε την τελευταία κλήση. Μ αυτόν τον τρόπο ο ασύρματος θα επιστρέψει στο πρόγραµµα Κατά τη διάρκεια της σάρωσης (όταν δεν δέχεστε κλήση), µπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω: α. Πιέστε το κανάλι/ υπότονο που εμφανιζόταν πριν εισάγετε τα Προγράμματα λειτουργίας ή το κανάλι/υπότονο μέσω του οποίου, κατά τη σάρωση, λάβατε για τελευταία φορά κάποια κλήση. Μ αυτόν τον τρόπο ο ασύρματος θα επιστρέψει στο πρόγραµµα Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TALK για να επικοινωνήσετε είτε μέσω του καναλιού είτε σε πρόγραμμα καναλιού. β. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να προχωρήσετε στο επόμενο διαθέσιμο Πρόγραμμα Λειτουργίας. γ. Πιέστε το πλήκτρο LOCK για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στο κανάλι/υπότονο που εμφανιζόταν πριν εισάγετε τα Προγράμματα Λειτουργίας ή το κανάλι/υπότονο μέσω του οποίου, κατά τη σάρωση, λάβατε για τελευταία φορά κάποια κλήση.

11 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ρυθμίστε τους Ήχους Κλήσης Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πέντε (5) διαφορετικών ήχων κλήσης προκειμένου να στείλετε μία Ρύθμιση Ήχου Κλήσης μοναδική ειδοποίηση κλήσης. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Ήχου Κλήσης: 1. Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα C. Ο αριθμός του τρέχοντος ήχου κλήσης θα αναβοσβήνει στην οθόνη δίπλα από το C. Ο τρέχων ήχος κλήσης θα ακουστεί για ένα (1) δευτερόλεπτο. 2. Πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να ακούσετε τις άλλες ρυθμίσεις ήχων κλήσης. 3. Μόλις επιλέξετε έναν ήχο κλήσης, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: α. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία. β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα ΣΗΜΕΙΩ ΣΗ:Ανδενπατηθείκανέναπλήκτρογια15δευτερόλεπτα,ηρύθμισηήχουκλήσηςθαεπιστρέψειστηντρέχουσαεπιλογή. Τόνος επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης της εκποµπής ( Roger Beep ) Ο συνοµιλητής σας θα ακούσει έναν ηχητικό τόνο όταν απελευθερώσετε το πλήκτρο TALK (Οµιλία). Αυτός ο τόνος ενηµερώνει το συνοµιλητή σας ότι σταµατήσατε να µιλάτε και είναι πλέον ελεύθερος να µιλήσει αυτός. Αυτή η λειτουργία µπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Roger Beep : Επιλέξτε Roger Beep Όταν ενεργοποιείτε τον ποµποδέκτη microtalk για πρώτη φορά, η λειτουργία Roger Beep είναι ενεργοποιηµένη. 1. Πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο MODE µέχρι να δείτε το εικονίδιο Roger Beep να αναβοσβήνει στην οθόνη. Εµφανίζεται η τρέχουσα κατάστασή του (ενεργοποιηµένο ή απενεργοποιηµένο). 2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Roger Beep. 3. Όταν εµφανιστεί η ρύθµιση του Roger Beep που επιθυµείτε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: α. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα Η ρύθµιση που επιλέξατε θα αποθηκευτεί όταν κλείσετε και ξανανοίξετε τον ασύρματο. Όταν η λειτουργία Roger Beep είναι ενεργοποιηµένη, θα εµφανιστεί το εικονίδιο Roger Beep.

12 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Η εταιρεία Cobra Electronics Europe Limited που εδρεύει στο Dungar House, Northumberland Avenue Dun Laoghaire, County Dublin, Ireland δηλώνουμε με βάση την αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν: Private Mobile Radio (PMR 446) Μοντέλο: MT 600 με το οποίο σχετίζεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τις βασικές και άλλες απαιτήσεις της Οδηγίας R&TTE (1999/5/EC). Το προϊόν συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα: Έκθεση RF: EN (2008) Ασφάλεια στη χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού: EN : A11: 2009 EMC: EN V1.8.1 ( ) EN V1.3.1 ( ) Φάσμα: EN V1.3.1 ( ) EN V1.3.1 ( ) Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) Αρ. 278/2009 της 6ης Απριλίου 2009, εφαρμόζοντας την οδηγία 2009/125/EC του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου, αναφορικά με τις απαιτήσεις του οικολογικού σχεδιασμού για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε συνθήκες άνευ φόρτου και τη μέση ενεργή απόδοση των εξωτερικών παροχών ενέργειας. Εγγύηση & Εξυπ ηρέτηση π ελατών Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και την εξυπηρέτηση πελατών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο. Για χρήση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπόκειται στους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Η επωνυμία CEEL αποτελεί σήμα κατατεθέν της Cobra Electronics Europe, Ltd. Το σχέδιο με το φίδι και η επωνυμία microtalk αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Cobra Electronics Corporation, USA Cobra Electronics Europe Limited Dungar House, Northumberland Avenue Dun Laoghaire, County Dublin, Ireland ΔΟΥΒΛΙΝΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1 Αύγουστος 2011 JEAN-LOUIS POOT Γενικός διευθυντής

Ποµποδέκτης Μοντέλο MT 550 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Αυτή This η equipment συσκευή προορίζεται is intended για χρήση for use στις in: παρακάτω χώρες:

Ποµποδέκτης Μοντέλο MT 550 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Αυτή This η equipment συσκευή προορίζεται is intended για χρήση for use στις in: παρακάτω χώρες: Ποµποδέκτης Μοντέλο MT 550 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κεραία Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου Αυτή This η equipment συσκευή προορίζεται is intended για χρήση for use στις in: παρακάτω χώρες: AT CY FI IE LU PT BA CZ

Διαβάστε περισσότερα

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 2 Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου 1. Κεραία 2. Υποδοχή εξωτερικού ηχείου/ μικροφώνου/φόρτισης 3. Κουμπί κατάστασης/ ς 4. Κουμπί σάρωσης 5. Κουμπιά προηγούμενου/ επόμενου καναλιού 6. Οθόνη LCD με

Διαβάστε περισσότερα

Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου

Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου Ποµποδέκτης Μοντέλο MT 525 Κεραία ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πλήκτρο CALL (Κλήση) Πλήκτρο POWER (Ενεργοποίηση) Πλήκτρο TALK (Οµιλία) Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1

10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1 10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1 Ασύρµατος Μοντέλο MT 975 ΕΛΛ ΗΝΙΚΑ 1 11 10 2 3 1. Κεραία 2. Εξωτερικό Ηχείο / Βύσμα μικροφώνου 3. Κουμπί έντασης ON/OFF 4. Κουμπί λειτουργίας 5. Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 10 9 8 11 2 Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου 1. Κεραία 2. Υποδοχή εξωτερικού ηχείου/ μικροφώνου/φόρτισης 3. Κουμπί κατάστασης/ ς 4. Κουμπί σάρωσης 5. Κουμπιά προηγούμενου/ επόμενου καναλιού 6. Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Ποµποδέκτης. Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου. Σάρωση Τόνος επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης της εκποµπής Εξοικονόµηση ενέργειας.

Ποµποδέκτης. Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου. Σάρωση Τόνος επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης της εκποµπής Εξοικονόµηση ενέργειας. MT725-Greek.qxd 3/9/04 10:55 AM Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ποµποδέκτης Μοντέλο MT 725 Κεραία Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου Πλήκτρο CALL (Κλήση) Πλήκτρο POWER (Ενεργοποίηση) Πλήκτρο TALK (Οµιλία) Τζακ φόρτισης/

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800:

COBRA MT 800 2. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του ΜΤ 800. Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800: 1. Κεραία 2. Υποδοχή φόρτισης Hands Free 3. Επιλογή τρόπου λειτουργίας 4. Κλείδωμα λειτουργιών 5. Αλλαγή καναλιών / επιλογή λειτουργίας 6. Μεγάφωνο-μικρόφωνο 7. Φωτισμός οθόνης 8. Ρύθμιση ηχητικής έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου

Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου Ποµποδέκτης Μοντέλο MT 925 PRO ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κεραία Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου Κουµπί ON- OFF/ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/ εκποµπής-λήψης Πλήκτρο TALK (Οµιλία) Πλήκτρα CHANNEL UP/CHANNEL

Διαβάστε περισσότερα

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433)

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά ότι η συσκευασία περιέχει τα παρακάτω μέρη : 2 x Βασική Μονάδα (μηχάνημα με την κεραία)

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Midland G8 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Midland! Ο Midland G8 είναι ένας φορητός πομποδέκτης licence free σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, προτείνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά. Περιεχόµενα στην συσκευασία

Χαρακτηριστικά. Περιεχόµενα στην συσκευασία Χαρακτηριστικά 8 κανάλια PMR + 69 κανάλια LPD 38 υπότονοι Τόνος Roger Beep Τόνος πληκτρολογίου Κλείδωµα πληκτρολογίου Εµβέλεια πάνω από 3 5 χλµ. (Μόνο για το PMR) Αυτόµατο Squelch Αυτόµατο Monitor Κύκλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΚΤΗ Πρόσοψη 1 POWER : Διακόπτης ενεργοποίησης απενεργοποίησης 2 VOLUME: Ρυθμιστικό έντασης 3 Οθόνη ενδείξεων 4 ACT: IR πομπός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΝΤΕΚ ΚΤ 380 ΕΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΝΤΕΚ ΚΤ 380 ΕΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΝΤΕΚ ΚΤ 380 ΕΕ Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Βάλτε την

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M Πανίσχυρος Ασύρµατος µε Αναµεταδότη VHF/UHF Dual Band, Full Duplex, Cross-band repeater, Κρυπτοφωνία(SCR), VOX, Radio FM κ.α. 1.1. - Εγκαταστήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP500

Walkie Talkie APMP500 Walkie Talkie APMP500 1. Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 5. Προετοιμασία για τη χρήση 5.1 Αποσυσκευασία 5. Περιεχόμενο συσκευασίας.3

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή! Αν χρησιμοποιείται μια εξωτερική συσκευή μικροφώνου, τότε η συσκευή δεν θα είναι αδιάβροχη.

Προσοχή! Αν χρησιμοποιείται μια εξωτερική συσκευή μικροφώνου, τότε η συσκευή δεν θα είναι αδιάβροχη. Συνδέστε τον αντάπτορα του φορτιστή 230VAC στον φορτιστή γραφείου και στην συνέχεια σε μια πρίζα 230VAC. Οι κόκκινο Led θα αναβοσβήνει για να επιβεβαιώσει ότι ο φορτιστής τροφοδοτείται. Τοποθετήστε την

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Alan 48 Plus Multi αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ώς σταθμός αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ WOUXUN KG-699E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ WWW.WIRELESSLAN.GR / WWW.RFDYNE.GR WIRELESSLAN-RFDYNE

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ WOUXUN KG-699E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ WWW.WIRELESSLAN.GR / WWW.RFDYNE.GR WIRELESSLAN-RFDYNE ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ WOUXUN KG-699E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ WWW.WIRELESSLAN.GR / WWW.RFDYNE.GR 1 WOUXUN KG-699E ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

2 Τοποθέτηση του τηλεφώνου 3 Γνωρίστε το τηλέφωνό σας

2 Τοποθέτηση του τηλεφώνου 3 Γνωρίστε το τηλέφωνό σας NICE Για μέγιστη κάλυψη και τη μείωση των παρεμβολών, αυτά είναι μερικά κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την Τοποθετήστε τη μονάδα βάσης, - Τοποθετήστε τον σε μια βολική, υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία του πομποδέκτη. Τοποθέτηση μπαταρίας ΦΟΡΤΙΣΗ Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ αρχική χρήση της μπαταρίας

Συσκευασία του πομποδέκτη. Τοποθέτηση μπαταρίας ΦΟΡΤΙΣΗ Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ αρχική χρήση της μπαταρίας Συσκευασία του πομποδέκτη. Αφαιρέστε προσεκτικά τον πομποδέκτη. Σας συνιστούμε να εντοπίσει τα στοιχεία που παρατίθενται στον παρακάτω πριν την απόρριψη της συσκευασίας υλικό. Εάν κάποια αντικείμενα λείπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΟΚΙ ΤΟΚΙ ΡΟΛOΓΙΑ (FREETALKER) 2 TEM. Εγχειρίδιο Συγχαρητήρια! Αυτός ο διπλός τρόπος επικοινωνίας αντιπροσωπεύει ό,τι πιο προηγµένο έχει να επιδείξει η νεότερη τεχνολογία. Είναι µια ελαφριά, συµπαγής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr BABY MONITOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4 ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li ΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Κουμπιά χειρισμού και ενδείξεις του MR HH 125

Σχήμα 1: Κουμπιά χειρισμού και ενδείξεις του MR HH 125 Οδηγίες χρήσης Σχήμα 1: Κουμπιά χειρισμού και ενδείξεις του MR HH 125 Διακόπτης ΟΝ/ OFF/ Ρυθμιστικό έντασης Υποδοχή κορδονιού Υποδοχή θήκης ζώνης Φωτιζόμενη οθόνη LCD Κεραία Κάλυμμα ακροδέκτη εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση.

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ξεκινώντας 1. Χρήση 3 x 1.5V μπαταρίες AA. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα, κλείστε το πορτάκι (προτείνεται να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BTCLIPVISION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Πλήκτρο Πολλαπλών Χρήσεων 2- LED φως 3- Πλήκτρο έντασης + / FF 4- Πλήκτρο έντασης -/ Rew 5- Micro USB θύρα φόρτισης 6- Οθόνη 7-Κλιπ 8-Μικρόφωνο 9-Υποδοχή εξόδου ήχου (3.5mm) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά VoiceClip 3100 i.tech Bluetooth Ακουστικό www.itechdynamic.com Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης 1. Σχετικά µε το VoiceClip 3100 a. Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (ΠΠΧ) Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (On/Off) Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη BT-03i εγχειρίδιο χρήστη 1 Γενική επισκόπηση Ευρετήριο Ξεκινώντας Πως να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2 1. Γενική επισκόπηση A B E Δ ΣΤ 1-1 Πλήκτρα λειτουργίας: Γ A B

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

Κρατήστε τα πράγματά σας ασφαλή. Findlapa.com. Lapa Μπαταρία CR1632 Αυτοκόλλητο Οδηγίες

Κρατήστε τα πράγματά σας ασφαλή. Findlapa.com. Lapa Μπαταρία CR1632 Αυτοκόλλητο Οδηγίες Κρατήστε τα πράγματά σας ασφαλή Findlapa.com Περιεχόμενα συσκευασίας: Lapa Μπαταρία CR1632 Αυτοκόλλητο Οδηγίες Τεχνικά χαρακτηριστικά: Bluetooth 4.0 υποστήριξη χαμηλής ενέργειας Εύρος μέχρι 60m με οπτική

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση MOTOROLA CD3 Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304 Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση 1 Καλωσορίσατε Στο νέο σας ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Motorola CD301 100 θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σελίδα 1 από 21

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σελίδα 1 από 21 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε τον Dual Band ποµποδέκτη µας. Αυτός ο µοντέρνου σχεδιασµού ποµποδέκτης είναι πολύ καλής κατασκευής και σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θέση και λειτουργίες των πλήκτρων ελέγχου Σελ. 10 Εγκατάσταση Σελ. 13 Τροφοδοσία Σελ. 13 Εγκατάσταση κεραίας Σελ. 13 Πως να θέσετε σε λειτουργία τον πομποδέκτη Σελ. 13 Επιλογή μπάντας συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SCAN

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SCAN ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SCAN Component Guide Κεραία Κλιπ ζώνης Πίσω όψη Πλήκτρο Scan (Αναζήτησης) Πλήκτρο Κάτω Πλήκτρο Call (Κλήσης) Πλήκτρο Talk (Ομιλίας) SCAN Οπή για λουράκι (Πίσω όψη) Οθόνη LCD Πλήκτρο power

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Ασύρματα ακουστικά UHF ημιανοιχτού τύπου 1. Εισαγωγή Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρίας KG. Το K 912 είναι ένα ασύρματο σύστημα ακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual DICENTIS Wireless Conference System el User manual DICENTIS Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 4 2 Πληροφορίες για το εγχειρίδιο 5 2.1 Κοινό 5 2.2 Πνευματικά δικαιώματα και δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας 1280.. Περιγραφή συσκευής Η μονάδα κατοικίας ανοικτής συνομιλίας ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

CB-19 CB RADIO COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV

CB-19 CB RADIO COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CB-19 CB RADIO CB-19 COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Βασικές δυνατότητες της συσκευής 40 κανάλια Άµεση επιλογή καναλιών 9/19 υνατότητα σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following equipment: Product Name: Blue TWIN Product Type: Bluetooth

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες Χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Οθόνη ενδείξεων του MR HH 475 Ένδειξη εκπομπής & λήψης σήματος Ένδειξη ισχύος εκπομπής Ένδειξη μπάντας Ένδειξη καιρού και σήματος συναγερμού καιρικών φαινομένων Ένδειξη Call Tone Ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Οδηγίες Χρήσης

Οδηγίες Χρήσης Οδηγίες Χρήσης Οδηγίες Χρήσης Οδηγίες Χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σχήμα 1: Κουμπιά χειρισμού και ενδείξεις του MR HH 415 Κεραία Φωτιζόμενη οθόνη LCD Κουμπί αλλαγής καναλιών (άνοδος) Κουμπί ομιλίας - εκπομπής Κάλυμμα ακροδέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης MR HH 300 & 400 VHF MARINE RADIOS

Οδηγίες Χρήσης MR HH 300 & 400 VHF MARINE RADIOS Οδηγίες Χρήσης MR HH 300 & 400 VHF MARINE RADIOS Σχήµα 1: Κουµπιά χειρισµού και ενδείξεις των MR HH 300 & 400 Ρύθµιση Squelch Κεραία Προεξοχή για στερέωση σε θήκη ζώνης ιακόπτης ΟΝ/ OFF/ Ρυθµιστικό έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support D450 D455 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Plantronics M70 -M90 Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας* 4 Επιλογή γλώσσας 5 Σύζευξη 6 Επισκόπηση ακουστικού 7 Η ασφάλεια προέχει 7 Χειρισμός 8 Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα