74 ΠΙΝΑΚΑ Μ.ΜΠΛΕΪΚ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΑΜΠΑ ΑΕΣΙΛΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΟΤ ΞΤΛΙΝΟ ΡΟΛΟΪ ΖΤΓΑΡΙΑ ΑΛΣΕΡ ΔΙΑΦΙΜΙΣΙΚΗ ΑΜΙΚΑ Ε ΚΟΡΝΙΖΑ 20 80

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "74 ΠΙΝΑΚΑ Μ.ΜΠΛΕΪΚ 500 75 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 150 76 ΛΑΜΠΑ ΑΕΣΙΛΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΟΤ 110 77 ΞΤΛΙΝΟ ΡΟΛΟΪ 30 78 ΖΤΓΑΡΙΑ ΑΛΣΕΡ 30 79 ΔΙΑΦΙΜΙΣΙΚΗ ΑΜΙΚΑ Ε ΚΟΡΝΙΖΑ 20 80"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΙΜΗ 1 ΠΑΛAΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΞΤΛΙΝΟ ΜΠΑΟΤΛΟ 50 2 ΣΡΟΓΓΤΛΗ ΣΑΜΠΕΛΑ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ 90εκ ΚΑΛΤΜΜΑ ΒΑΡΕΛΙΙΑ ΜΠΤΡΑ 'ΚΕΟ' 40 4 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΣΑ ΚΕΝΣΗΜΑΣΑ Ε ΚΑΔΡΟ 25 5 ΚΛΑΙΚΟ ΞΤΛΙΝΟ ΡΑΔΙΟ 35 6 ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΠΙΚΟΠΟΤ ΜΑΚΑΡΙΟΤ Γ ΣΡΕΙ ΣΟΜΟΙ Α. ΠΑΤΛΙΔΗ ΔΤΟ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟΙ ΧΑΡΣΕ ΣΗ ΝΗΟΤ ΚΤΠΡΟΤ Ε ΚΟΡΝΙΖΑ 25 8 ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑ Brother ΑΠΟ ΒΑΚΕΛΙΣΗ 20 9 ΜΙΚΡΟ ΞΤΛΙΝΟ ΜΠΑΟΤΛΟ 57X34X28 cm ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΟΤ Ε ΚΑΔΡΟ ΡΑΠΣΟΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑ FABRIK ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΒΑΛΙΣΑ ΣΑΞΙΔΙΟΤ 84Χ52Χ ΤΛΛΟΓΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΣΗ ΠΡΩΗΝ ΟΒΙΕΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΓΤΑΛΙΝΟ ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΡΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΓΤΑΛΙΝΟ ΒΑΖΟ ΣΑΡΙΧΕΤΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΗ ΕΛΑΦΙΟΤ ΓΤΑΛΙΝΟ ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΟΡΟΦΗ ΚΛΑΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΡΑ ΔΩΜΑΣΙΟΤ ΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΡΑΠΣΟΜΗΧΑΝΗ Ε ΕΠΙΠΛΟ ΜΑΡΚΑ BROTHER ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΡΑΠΣΟΜΗΧΑΝΗ SINGER Ε ΣΑΝΣ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΣΡΙΠΛΟ ΟΤΡΩΣΗΡΙ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΜΟΤΙΚΟ ΚΟΤΣΙ ΑΤΣΟΓΡΑΦΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΛΑΓΙΟΤ ΠΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΚΑΟΝΙ CARLSBERG ΧΑΛΚΙΝΗ ΛΑΜΠΑ ΑΜΑΞΑ ΠΑΘΙ ΑΓΓΛΟΤ ΑΞΙΟΜΑΣΙΚΟΤ ΙΝΔΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΑΘΙ ΑΓΓΛΟΤ ΣΡΑΣΙΩΣΗ ΙΝΔΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΣΕΛΕΣΟΤΡΓΙΚΟ ΣΙΛΕΣΟ ΓΕΡΜΑΝΟΤ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΟΤ ΠΑΡΙΠΟΤ ΤΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΣΕΕΡΑ ΜΠΑΣΟΤΝΙΑ ΠΕΡΙΠΑΣΟΤ ΕΣ ΑΠΟ 24 ΚΕΤΗ ΣΑΪΟΤ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΠΑΡΓΤΡΟ ΔΙΚΟ ΔΤΟ ΚΡΤΣΑΛΛΙΝΑ ΒΑΖΑ ΔΤΟ ΚΡΤΣΑΛΛΙΝΑ ΜΠΟΛ ΖΑΧΑΡΗ & ΞΤΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΡΤΣΑΛΛΙΝΟ ΒΑΖΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΟΤΣΙΕΡΑ ΜΟΤΡΑΝΟ & 3 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΣΑ ΓΤΑΛΛΙΝΑ ΛΟΤΛΟΤΔΙΑ ΓΤΑΛΛΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΕΡΒΙΡΙΜΑΣΟ ΔΙΑΚΟΜΗΣΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣ ΑΠΟ ΠΟΡΕΛΑΝΗ 18 ΣΕΜΑΧΙΑ ΚΤΑΛΙΑ ΠΡΩΗΝ ΟΒΙΕΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΜΑΡΚΑ ΣΕΝΣΟ ΕΠΑΡΓΤΡΑ ΚΕΤΗ ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΡΑΠΣΟΜΗΧΑΝΗ ΙΝΓΚΕΡ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΣΟΡΟΛΛΑ ΚΛΑΙΚΟ ΣΗΛ. ΑΠΟ ΒΑΚΕΛΙΣΗ ΔΙΑΚΟΜΗΣΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΟΜΗΣΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΔΗΛΑΣΟ ΣΙΟΠΠΕΡ ΔΙΑΚΟΜΗΣΙΚΗ ΞΤΛΙΝΗ ΚΑΜΕΡΑ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΔΙΚΟ ΕΡΒΙΡΙΜΑΣΟ TEACHER ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΜΠΟΤΚΑΛΙ ΤΔΩΡ ΚΩΛΩΝΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΙΔΡΤΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Γ.ΧΙΖΑ ΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΟΛΕΑ Ε ΚΟΡΝΙΖΑ ΑΦΙΑ ΒΑΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Β Ε ΚΟΡΝΙΖΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΛΑΧΕΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΩΝ ΑΗΜΕΝΙΑ ΝΟΜΙΜΑΣΑ ΜΑΚΑΡΙΟΤ ΜΙΛ& 2 9 ΠΙΑΣΡΕ ΑΗΜΕΝΙΑ ΝΟΜΙΜΑΣΑ ΜΑΚΑΡΙΟΤ - 1 ΝΟΜΙΜΑ 1988, 2-9 ΠΙΑΣΡΕ,1-1ΠΙΑΣΡΑ,1-1/2ΠΙΑΣΡΑ ΑΗΜΕΝΙΑ ΝΟΜΙΜΑΣΑ ΜΑΚΑΡΙΟΤ 1-50 ΕΝΣ, 2-9 ΠΙΑΣΡΕ, 1-1 ΠΙΑΣΡΑ,1-1 ΕΛΙΝΙ ΝΟΜΙΜΑ x500mils x1995ΑΗΜΕΝΙΟ ΝΟΜΙΜΑ-2x9ΠΙΑΣΡΕ-1x1ΠΙΑΣΡΑ-1x1/2ΠΙΑΣΡΑ x500mils-1x ΑΗΜΕΝΙΟ ΝΟΜΙΜΑ-1x9ΠΙΑΣΡΕ-2x1ΠΙΑΣΡΑ-1x1/4ΠΙΑΣΡΑ-1x1/ΠΙΑΣΡΑ ΝΟΜΙΜΑ-1x1 ΑΗΜΕΝΙΟ ΝΟΜΙΜΑ-2x9ΠΙΑΣΡΕ-1x1ΠΙΑΣΡΑ-1x1/4ΠΙΑΣΡΑ-1x1ΕΛΙΝΙ Black Night ΦΛΙΠΠΕΡ FunhouseΦΛΙΠΠΕΡ F-15 Tomcat ΦΛΙΠΠΕΡ ΧΡΤΟ ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟ 9 ΚΑΡΑΣΙΑ ΑΗΜΕΝΙΟ ΔΑΧΣΤΛΙΔΙ ΔΤΟ ΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕΠΗ ΑΗΜΕΝΙΟ ΣΑΛΑΝΣΟ - 3 ΑΗΜΕΝΙΑ ΝΟΜΙΜΑΣΑ ΣΟΤ ΜΑΚΑΡΙΟΤ ΔΤΟ ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΡΙΟΤ ARMANI & D&G ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΕΠΙΧΡΤΟ ΡΟΛΟΪ ΜΠΟΤΛΟΒΑ ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΣΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΓΤΝΑΙΚΑ ΣΑ ΚΟΚΚΙΝΑ 850 LOT

2 74 ΠΙΝΑΚΑ Μ.ΜΠΛΕΪΚ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΑΜΠΑ ΑΕΣΙΛΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΟΤ ΞΤΛΙΝΟ ΡΟΛΟΪ ΖΤΓΑΡΙΑ ΑΛΣΕΡ ΔΙΑΦΙΜΙΣΙΚΗ ΑΜΙΚΑ Ε ΚΟΡΝΙΖΑ ΣΑΡΙΧΕΤΜΕΝΟ ΦΑΙΑΝΟ ΣΑΡΙΧΕΤΜΕΝΗ ΚΟΚΚΙΝΟΛΕΜΗ ΠΑΠΠΙΑ ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ ΡΟΛΟΪ ΜΕΣΑΛΛΙΑ ΑΝΑΠΣΗΡΑ ΡΟΝΟΝ ΚΑΙ ΣΑΜΠΑΚΕΡΑ ΑΗΜΕΝΙΑ ΣΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΔΕΝΑ ΜΕΣΑΛΛΙΑ ΠΡΩΗΝ ΟΒΙΕΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΑΗΜΕΝΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΑΗΜΕΝΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΓΩΝΕ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΣΩΝ ΑΗΜΕΝΙΟ ΣΑΛΑΝΣΟ ΝΟΜΙΜΑ 5 ΕΝΣΑΞΗ ΣΗΝ ΕΤΡΟΖΩΝΗ ΑΗΜΕΝΙΟ ΝΟΜΙΜΑ 500 ΜΙΛ ΑΗΜΕΝΙΑ ΝΟΜΙΜΑΣΑ 1 & 50 ΕΝΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ 110x ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΗΟΤ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓ. ΣΤΛΙΑΝΟ 47x ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΟ ΠΟΡΦΤΡΙΟ 74x ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΟ ΠΑΪΙΟ 74x ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 53x ΟΤΪΚΙ Celtic Heartlands Dumbarton ΟΤΪΚΙ Celtic Heartlands Cameronbridge ΟΤΪΚΙ Celtic Heartlands Girvan MOYΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ BANJO ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΠΡΟΣΖΕΚΣΟΡ ΚΟΝΣΑΚ ΓΤΑΛΛΙΝΟ ΚΑΚΙ ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΡΑΠΣΟΜΗΧΑΝΗ ΙΝΓΚΕΡ ΚΛΑΙΚΗ ΟΜΠΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΛΑΔΙΟΤ ΟΤΠΙΕΡΑ Balmoral ΕΜΑΓΙΕ ΚΑΝΑΣΑ ΖΤΓΑΡΙΑ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΦΤΕΡΟ ΜΠΟΤΚΑΛΛΙ ΖΩΓΡΑΦΙΣΟ ΜΕ ΒΡΤΑΚΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΦΙΓΟΤΡΑ ΒΡΑΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΜΕ ΙΑΠΩΝΙΚΕ ΦΙΓΟΤΡΕ ΚΑΘΡΕΤΣΗ Ε ΔΕΡΜΑΣΙΝΗ ΚΟΡΝΙΖΑ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΓΤΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΔΗΛΑΣΟ Raleigh ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΣΟ Grifter ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΣΟ Raleigh Hercules ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΣΟ Rudge ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΣΟ Rudge ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΔΙΑΦΙΜΙΣΙΚΗ ΣΑΜΠΕΛΑ STILVO 36x Coca-Cola ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΔΙΑΦΙΜΙΣΙΚΗ ΜΠΟΤΚΑΛΛΑ MOKADOR ΔΙΑΦΙΜΙΣΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΣΑΜΠΕΛΛΑ BERENTFEN ΔΙΑΦΙΜΙΣΙΚΟ ΚΑΘΡΕΤΣΗ Southern comfort ΔΙΑΦΙΜΙΣΙΚΟ ΚΑΘΡΕΤΣΗ ΔΙΑΦΙΜΙΗ Ε ΚΟΡΝΙΖΑ Phoebus Morfou ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΙΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ Ε ΚΟΡΝΙΖΑ Coca-Cola ΔΙΑΦΗΜΙΗ TIKI Ε ΚΟΡΝΙΖΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ Coca-Cola Ε ΚΟΡΝΙΖΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ Coca-Cola Ε ΚΟΡΝΙΖΑ ΚΛΑΙΚΗ ΠΑΓΩΝΙΕΡΑ Coca-Cola ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΨΤΓΕΙΟ Coca-Cola ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΙΑΟΤΛΗ 59X ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΠΟΔΗΣΡΙΑ 59x ΤΠΟΓΡΑΜΜΕΝΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΚΑΡΙΟΤ 65x ΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΑΡΙΟΤ ΣΟΝ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΤΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΑΡΙΟΤ ΣΟΝ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΤΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΦΤΛΑΞ ΧΑΡΣΟΝΟΜΙΜΑΣΑ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΚΚΛΗΙ ΕΟΚΑ ΑΦΙΞΗ ΕΡ ΧΕΝΡΤ ΦΟΤΣ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΔΗΛΩΙ ΣΟΤ ΔΙΓΕΝΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΑΜΩΝ ΣΟ ΔΗΚΑΣΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΣΟΗΜΑ ΜΑΚΑΡΙΟΤ ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΙΜΑΣΩΝ Man in flight ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΖΤΓΑΡΙΑ ΝΗΙΩΣΙΚΟ ΜΠΑΟΤΛΟ ΟΤΣΖΙΑΚΙ ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 100

3 149 ΔΤΟ ΚΛΑΙΚΕ ΔΕΡΜΑΣΙΝΕ ΠΟΛΤΘΡΟΝΕ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΞΤΠΝΗΣΗΡΗ ΕΜΑΓΙΕ ΚΑΝΑΣΑ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΙΔΕΡΕΝΙΟ ΚΟΤΣΙ ΜΠΙΚΟΣΩΝ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΙΔΕΡΟ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΣΗΛΕΓΡΑΦΟ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΠΟΛΤΓΡΑΦΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΜΠΟΤΚΛΑ ΖΩΝΗ ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΤΠ 39x ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΓΑΛΑ ΣΕΑΡΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ 54x ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΙΒΑ 54x ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ 98x ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΟΤΪΚΙ CANADIAN CLUB ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΟΤΪΚΙ WHITE HORSE ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΟΤΪΚΙ SEAGRAMS V.O CANADIAN ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΚΟΝΙΑΚ V.O ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΚΟΝΙΑΚ ONE STAR Cyprus brandy ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΟΤΪΚΙ GRANTS ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΜΠΟΤΚΑΛΛΑ White horse 2lt. Ε ΣΑΝΣ ΚΤΠΡΙΑΚΑ ΤΛΛΕΚΣΙΚΑ ΜΠΟΤΚΑΛΙΑ ΠΟΣΟΤ (ΖΙΒΑΝΙΑ-ΚΡΑΙ-ΚΟΝΙΑΚ) ΚΑΘΡΕΤΣΗ Coca-Cola 101x ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΚΟΤΚΚΟΤΛΙ Ε ΚΟΡΝΙΖΑ ΛΑΜΙΝΣΖΑΝΑ Ε ΨΑΘΑ ΧΑΡΣΖΙ ΚΑΖΑΝΙ ΖΙΒΑΝΙΑ ΚΛΑΙΚΑ ΞΤΛΙΑΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΤ ΠΛΑΝΙΑ-ΦΑΔΙ ΚΛΑΙΚΑ ΤΛΛΕΚΣΙΚΑ ΠΑΠΟΤΣΙΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΑΓΑΛΜΑΣΙΔΙΟ Clint Eastwood 47cm ΑΓΑΛΜΑΣΙΔΙΟ Lee Van Cleef 47cm ΔΤΟ ΚΛΑΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΣΑ ΜΙΝΙΑΣΟΤΡΕ ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ Compur Presden Folding ΒΡΕΦΙΚΟ ΑΜΑΞΑΚΙ ΠΑΘΙ ΒΡΕΣΑΝΙΚΟΤ ΣΡΑΣΟΤ-ΣΡΑΣΙΩΣΗ ΞΤΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΡΟΤΛΕΣΑ ΞΤΛΙΝΟ ΡΟΛΟΪ ΣΖΑΚΙΟΤ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΟΤΪΚΙ Macallan fine oak 30years ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΟΤΪΚΙ Macallan anniversary malt ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΟΤΪΚΙ J.WALKER ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΚΟΝΙΑΚ METAXA v.s.o.p ΤΛΛΕΚΣΙΚΕ ΜΠΤΡΕ Guinnes 2 Huntsman ale ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ ΦΛΑΚΙ Ε ΚΟΤΣΙ ΖΤΓΑΡΙΑ ΠΤΞΙΔΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΜΟΤ Β ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΠΟΛΕΜΟΤ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΒΑΖΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΕΣ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΛΟΚΟΜΟΣΙΒ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΠΙΑΣΟ VILEROY&BOCH ΔΤΟ ΠΙΑΣΑ CHOISY&LEROI ΜΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΑΠΟ ΠΕΣΕΙΝΟΤ ΜΠΑΡ ΡΑΔΙΟ ΠΙΚ-ΑΠ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΑΝΑΜΕΙΚΣΗΡΑ ΠΟΣΩΝ ΣΤΠΟΤ ΑΝΣΛΙΑ ΟΤΣΖΑΚΙ ΣΡΟΜΠΕΣΣΑ Ε ΘΗΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΓΑΛΜΑΣΙΔΙΟ ΙΝΔΙΑΝΟΤ Ε ΑΛΟΓΟ ΛΑΜΠΑ ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΔΤΟ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΒΑΖΑ ΑΚΟΡΝΣΕΟΝ AKKOPA ΔΤΟ ΦΡΟΤΣΙΕΡΕ Ε ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑ ΣΡΙΑ ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΚΟΤΣΙΑ ΤΛΛΟΓΗ 11 ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΚΕΤΗ ΚΛΑΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΟΤΡΕΑ ΚΑΟΝΙ 7up ΚΑΘΡΕΤΣΗ 'COCTAILS' ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΣΙΚΗ ΣΑΜΠΕΛΛΑ coca-cola ΜΕ ΔΤΟ ΩΨΕΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ KEO ΚΛΑΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ CARLSBERG 62x ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΠΑΓΩΝΙΕΡΑ coca-cola ΜΕ ΡΑΔΙΟ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΙΔΕΡΟ ΚΑΡΒΟΤΝΩΝ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΣΟ ATLAS ΑΣΟΜΙΚΟ ΕΝΙΧΤΣΗ JSH ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΒΑΖΟ ΜΕ ΑΓΓΕΛΑΚΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΟΤΖΟ ΜΕ ΧΕΡΟΤΛΛΙΑ ΧΕΙΡΟΜΤΛΟ ΛΑΠΗΘΙΩΣΙΚΟ ΚΟΤΖΟ ΜΕ ΧΕΡΟΤΛΙΑ ΜΟΝΟΓΟΤΠΠΑ ΧΑΛΚΙΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΑ ΜΕ ΠΟΜΑ ΚΤΠΡΙΑΚΑ ΜΠΡΟΤΝΣΖΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΤΖΙΝΑ 100

4 224 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΟΝΕΝΗ ΑΡΜΑΡΟ ΑΡΜΑΡΟ ΔΙΠΛΟ ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΙΛΙΟΤ McMichael ΤΛΛΟΓΗ ΒΡΕΣΑΝΙΚΕ ΠΕΝΝΕ ΤΛΛΟΓΗ ΒΡΕΣΑΝΙΚΕ ΠΕΝΝΕ ΤΛΛΟΓΗ ΒΡΕΣΑΝΙΚΕ ΠΕΝΝΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΣΟΤΝΣΙΟ ΡΙΚ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΣΑΜΠΕΛΛΑ Coca-Cola 76x ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΑΜΣΕΛ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΑΠΟΙΚΟΝΙΗ ΠΑΠΑΓΑΛΟΤ 80x ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑΣΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΜΕΝΟΤ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΤ ΣΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Ε ΞΤΛΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΠΑΠΙΑ ΓΤΑΛΛΙΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ Coca-Cola ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΛΑΙΟ ΠΛΟΙΟ Ε ΚΟΡΝΙΖΑ ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ Amika ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΣΟ AVON (made in INDIA) ΠΟΔΗΛΑΣΟ Raleigh ΑΝΑΔΙΠΛΟΤΜΕΝΟ ΠΟΔΗΛΑΣΟ Apollo ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ Serenader 78rpm ΟΤΣΖΑΚΙ ΠΙΝΑΚΑ ΑΚΡΤΛΙΚΟ Ε ΞΤΛΟ ΜΟΤΙΚΟΙ 117x ΠΙΝΑΚΑ ΑΚΡΤΛΙΚΟ Ε ΞΤΛΟ ΧΩΡΕΤΣΕ 78x ΠΙΝΑΚ ΑΚΡΤΛΙΚΟ Ε ΚΑΜΒΑ ΓΤΝΑΙΚΑ ΜΕ ΜΗΛΟ Artist Khaldoon Daoud ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΞΤΦΟΛΟΓΧΗ ΞΤΦΟΛΟΓΧΗ ΜΕ ΘΗΚΗ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΠΑΘΙ ΠΑΘΙ ΜΕ ΘΗΚΗ ΔΤΟ ΚΗΡΟΠΗΓΕΙΑ ΣΤΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ADANA ΜΠΡΟΤΝΣΖΙΝΗ ΛΑΜΠΑ ΠΛΟΙΟΤ ΚΟΠΣΟΡΑΠΣΗ ΙΔΕΡΕΝΙΟ ΚΟΤΣΙ ΟΚΟΛΑΣΑ ΧΑΛΚΙΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΑ ΜΕ ΧΕΡΟΤΛΛΙΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΣΟ ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΣΟ ΓΤΑΛΛΙΝΟ ΣΡΑΠΕΖΑΚΙ ΚΑΜΠΟ Shabby chic ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Ε ΚΑΜΒΑ 80x ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Ε ΚΑΜΒΑ 80x ΣΗΛΕΦΩΝΟ CYTA ΑΠΟ ΒΑΚΕΛΙΣΗ ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Ε ΚΑΜΒΑ 39x ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΟ ΓΤΝΑΙΚΑ ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ Triumph ΒΡΕΣΑΝΙΚΗ ΟΜΠΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΣΟ ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΣΡΑΠΕΖΑΚΙ Ε ΣΡΙΠΟΔΑ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΠΙΔΑ ΖΟΤΛΟΤ ΕΛΕΦΑΝΣΑ ΚΑΛΙΣΟ Ε ΕΒΕΝΟ ΞΤΛΙΝΟ ΑΓΑΛΜΑΣΙΔΙΟ ΖΟΤΛΟΤ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ε ΚΟΡΝΙΖΑ Γ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ ΚΛΑΙΚΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΡΕΚΛΕ ΠΙΕΣΗΡΙΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ ΖΤΓΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΔΑΜ & ΕΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΓΑΣΟ ΚΑΘΡΕΤΣΗ Ε ΞΤΛΟ ΚΛΑΙΚΟ ΑΛΟΝΑΚΙ ΚΑΝΑΠΕ ΔΤΟ ΚΑΡΕΚΛΕ ΔΤΟ ΣΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΑΛΟΝΙΟΤ ΑΗΜΕΝΙΟ ΣΑΝΣΑΚΙ ΑΗΜΕΝΙΟ ΣΑΝΣΑΚΙ ΚΛΑΙΚΟ ΓΤΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΔΗΛΑΣΟ ΚΛΑΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟ ΡΑΔΙΟ ΧΑΡΣΖΙ ΜΕ ΧΕΡΟΤΛΙΑ ΜΟΝΣΕΛΛΑ ΦΟΡΣΗΓΑ ΜΙΝΙΑΣΟΤΡΕ ΞΤΛΙΝΟ ΜΤΛΟ ΠΙΠΕΡΙΟΤ ΖΤΓΑΡΙΑ ΜΕ ΒΑΡΙΔΙΑ ΛΑΜΠΑ ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΖΤΓΑΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΙΚΟΤ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΟΛΟΪ ΣΟΙΧΟΤ METEMEC ΔΗΛΩΙ ΣΟΤ ΔΙΓΕΝΗ ΗΜΑ ΠΡΟΒΑΣΟ ΦΤΛΑΚΑ ΕΠΙ ΑΓΓΛΟΚΡΑΣΙΑ ΤΛΛΟΓΗ 28 ΚΟΝΚΑΡΔΕ ΠΡΩΗΝ ΟΒΙΕΣΙΚΗ ΕΝΩΗ 15

5 299 ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΙΑΚΟΤΖΑ ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ Norton 41x ΟΜΠΑ ΔΩΜΑΣΙΟΤ ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΗΟΤ ΕΤΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 120x ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟ110x ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟΙ ΑΙΡΩΝ ΣΩΝ ΙΗΟΤ 90x ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓ. ΤΜΕΩΝ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΞΤΛΙΝΗ ΑΓΙΦΡΑΦΙΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 50x ΚΕΡΑΣΑ ΕΛΑΦΙΟΤ ΖΕΤΓΟ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ ΚΕΡΑΣΑ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΔΙΚΟΙ ΑΙΓΤΠΣΙΑΚΑ ΑΓΑΛΜΑΣΙΔΙΑ ΔΤΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΒΑΖΑ ΧΛΕΝΗ ΚΑΝΑΔΙΚΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΠΑΛΙΑ ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΗ ΒΑΛΙΣΑ 90x50x ΑΚΡΤΛΛΙΚΟ Ε ΚΑΜΒΑ Ophelia 140x ΑΚΡΤΛΛΙΚΟ Ε ΚΑΜΒΑ Vilonist 40x ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΣΟ ΜΠΑΟΤΛΟ 82x40x ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΞΤΛΙΝΗ ΠΑΓΟΝΙΕΡΑ KEAN CocaCola ΣΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΡΟΛΟΓΙΑ ΣΑΜΠΛΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΤ ΔΤΟ ΜΑΚΕ ΧΕΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΤ CocaCola ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΦΙΜΙΗ 72x ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Johnie Walker ΚΛΑΡΙΝΟ ΠΡΟΤΝΣΖΙΝΑ ΚΟΤΠΠΙΑ ΡΑΔΙΟ EKCO ΑΠΟ ΒΑΚΕΛΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΤΜΑΣΑ Γ.ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΓΑΛΜΑΣΗΔΙΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑΚΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΓΑΛΜΑΣΗΔΙΟ ΜΟΣΟΤΚΛΕΣΣΑ ΔΕΡΜΑΣΙΝΟ ΚΑΝΑΠΕ ΜΕ ΔΤΟ ΚΑΡΕΚΛΕ ΠΙΝΑΚΑ Ε ΚΟΡΝΙΖΑ ΠΟΡΣΡΑΙΣΟ ΓΤΝΑΙΚΑ 75x ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ Ereman Dopler Remington ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟ ΒΑΚΕΛΙΣΗ Ε ΘΗΚΗ ΠΟΡΕΛΑΝΙΝΗ ΚΟΤΚΛΑ ΠΟΡΕΛΑΝΙΝΗ ΚΟΤΚΛΑ ΦΤΕΡΟ ΣΖΑΚΙΟΤ ΚΛΑΙΚΗ ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ Polaroid folding Highlander camera-flash-case-instructions ΚΛΑΙΚΗ ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΜΕΣΑΛΛΟΡΤΧΟΤ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΦΙΓΟΤΡΑ ΛΕΟΝΑΡΝΣΟ ΚΟΛΛΕΚΣΙΟΝ ΚΛΑΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΟΜΠΑ ΛΑΜΠΑ ΜΕΣΑΛΛΟΡΤΧΟΤ ΑΚΡΤΛΙΚΟ Ε ΚΑΜΒΑ ΜΑΚΕ 90x ΚΛΑΙΚΟ ΜΠΑΟΤΛΟ x51x ΚΑΦΕ ΓΤΑΛΙΝΟ ΒΑΖΟ ΚΑΙ ΦΡΟΤΣΙΕΡΑ ΓΤΑΛΙΝΕ ΦΡΟΤΣΙΕΡΕ ΔΤΟ ΚΛΑΙΚΕ ΚΑΡΕΚΛΕ ΜΠΡΟΤΝΣΖΙΝΟ ΚΕΤΟ ΨΗΙΜΑΣΟ ΚΑΦΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΙΚΩΝΙΗ B.S.A ΠΑΛΙΑΟ ΡΑΔΙΟ PHILIPS ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑΚΙ ΚΟΡΓΚΙ 1.18 scale car (Donigton) ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑΚΙ ΚΟΡΓΚΙ 1.18 scale car ΓΤΑΛΙΝΗ ΦΡΟΤΣΙΕΡΑ ΡΑΠΣΟΜΗΧΑΝΗ CONTROL ΚΑΘΡΕΤΣΕ BEEFEATER & MACKESON ΚΑΘΡΕΤΣΕ S.COMFORT & HOLDSTEN ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΑΛΙΑ & ΘΟΤΚΗ ΜΙΝΙΑΣΟΤΡΑ BELLS ΜΕ ΦΙΓΟΤΡΑ ΜΕΘΤΜΕΝΟΤ ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΡΑΣΙΩΣΑΚΙΑ Corgi ΤΛΛΕΚΣΙΚΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑΚΙΑ Corgi ΤΛΛΕΚΣΙΚΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑΚΙΑ ΣΕΚΚΑ ΜΠΙΛΑΙΡΔΟΤ ΚΛΑΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΠΛΟΙΟΤ ΓΤΑΛΛΙΝΟ ΒΑΖΟ ΜΕ ΔΤΟ ΦΡΟΤΣΙΕΡΕ ΔΤΟ ΠΑΛΑΙΕ ΒΑΛΙΣΕ ΣΑΞΙΔΙΟΤ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ Jukebox RockOla ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ JukeBox RockOla ΤΛΛΕΚΣΙΚΟ ΚΟΠΣΟΡΑΠΣΗ Singer ΚΛΑΙΚΟ ΡΑΔΙΟΚΑΕΣΟΦΩΝΟ STELLA ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΤΛΛΟΓΗ ΧΑΡΣΟΝΟΜΙΜΑΣΩΝ ΔΤΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ Ε ΚΟΡΝΙΖΑ ΖΤΓΑΡΙΑ ΜΕ ΒΑΡΙΔΙΑ ΚΛΑΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΕΪΜΑ 50

6 374 ΙΔΕΡΟ ΚΑΡΒΟΤΝΩΝ Lamborgini 1:24Scale ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑΚΙΑ & 4 ΜΙΝΙΑΣΟΤΡΕ ΠΑΖΛ Ε ΚΟΤΣΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΟ Raleigh Twelve ΠΟΔΗΛΑΣΟ Rudge CARLTON ΠΟΔΗΛΑΣΟ ΑΓΩΝΩΝ Raleigh Collection of Cyprus Banknotes ΜΑΡΓΑΡΙΣΑΡΕΝΙΟ ΜΠΕΓΛΕΡΙ ΑΗΜΕΝΙΟ ΔΑΧΣΤΛΙΔΙ 925s ΑΗΜΕΝΙΟ ΔΑΧΣΤΛΙΔΙ 925s ΑΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ 925s ΑΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ 925s ΝΟΜΙΜΑ King Georgivs V Half Sovereign ΣΡΑΠΕΖΑΚΙ ΡΑΠΣΟΜΗΧΑΝΗ Singer ΞΤΛΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ 50x ΚΤΠΡΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΟΗΜΑ ΚΤΠΡΙΑΚΕ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ Ε ΚΟΡΝΙΖΑ ΔΤΟ ΛΑΜΠΕ ΚΟΜΟΔΙΝΟΤ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΚΡΑΝΟ ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ Premo Red Bellows ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ Bell&Howel 8mm +case+original invoice ΑΓΑΛΜΑΣΙΔΙΟ Laurel & Hardy ΒΙΒΛΙΟ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΡΣΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΣΙΓΑΡΩΝ Whitbread ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΦΙΜΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΤΑΜΙΚΟ ΦΙΛΣΡΟ ΜΑΚΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΦΛΗ ΔΙΚΑΙΩΤΝΗ ΚΤΑΛΙΑ TENTO 20x ΑΗΜΕΝΙΟ ΔΑΧΣΤΛΙΔΙ 925s ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΚΑΙ ΚΟΤΛΑΡΙΚΙΑ ΑΗΜΕΝΙΟ ΣΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΛΤΙΔΑ 925s ΣΡΟΓΓΤΛΗ ΣΑΜΠΕΛΑ cocacola 60cm ΑΗΜΕΝΙΟ ΚΟΛΙΕ 925s ΜΠΡΟΤΝΣΖΙΝΟ ΓΟΤΔΟΧΕΡΙ ΠΟΛΤΕΛΑΙΟ ΤΛΛΟΓΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΧΑΡΣΟΝΟΜΙΜΑΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΡΑΔΙΟΚΑΕΣΟΦΩΝΟ ΠΙΚ ΑΠ ΤΛΛΟΓΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΝΟΜΙΜΑΣΩΝ ΓΟΤΔΟΧΕΡΙ ΦΩΣIΣΙΚΟ ΞΤΛΙΝO ΚΕΦΑΛΗ ΕΛΕΦΑΝΣΑ ΠΟΛΘΕΛΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ Ε ΚΑΜΒΑ ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΠΟΡΣΡΕΣΟ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΔΤΟ ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΕ ΒΑΛΙΣΕ ΚΛΑΙΚΟ ΑΠΟΧΤΜΩΣΗ ΔΤΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΕΤΗ ΤΛΛΟΓΗ 9 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΛΛΟΓΗ 5 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΛΑΙΚΟ ΜΤΛΟ ΠΙΠΕΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΗΜΙΟΜΑΣΑΡΙΟ Β ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΠΟΛΕΜΟΤ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΟΤΠΟΝΙΩΝ Β ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΠΟΛΕΜΟΤ ΤΛΛΕΚΣΙΚΟΙ ΔΙΚΟΙ Cocacola 45rp discs ΞΙΦΟΛΟΓΧΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΤ ΣΡΑΣΟΤ Κ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΑΚΟ ΣΡΟΦΗ ΑΛΟΓΩΝ Β ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΠΟΛΕΜΟΤ ΡΑΔΙΟ Philips ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΟΚΟΡΑ Ε ΜΠΟΛ ΧΑΛΚΙΝΗ ΦΙΓΟΤΡΑ ΡΙΝΟΚΕΡΟΤ Ε ΚΟΡΝΙΖΑ ΧΑΛΚΙΝΟ ΡΟΛΟΪ ΣΟΙΧΟΤ

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ 113 2009-05-07 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. 000025 114 2009-05-07 12:06:37 Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟ O.E. 000378 115 2009-05-07 12:06:39 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΗ-WWF ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ Α/Α 1 1 PC INTEL 2 3 ΦΟΡΘΣΟ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΘ (LAPTOP) 3 5 WEB CAMERA 4 6 5 7 ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΚΣΤΠΩΣΘ INKJET ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΕΚΣΤΠΩΣΘ LASER 6 8 ΠΟΛΤΜΘΧΑΝΘΜΑ INKJET 7 9 ΨΘΦΙΑΚΘ ΒΙΝΣΕΟΚΑΜΕΡΑ 8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary for Lessons 1-15

Vocabulary for Lessons 1-15 George Joannides 1 of 12 Vocabulary for Lessons 1-15 Greek English αγόρι (το) boy άλλος, -η, -ο other από (απ') from απόγευμα (το) afternoon αριθμός (ο) number αριστερός, -ή, -ο left άσπρος, -η, -ο white

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΚΤΙΝΕΣ - V4.0-S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ INTE*LEARN 1 ΑΚΤΙΝΕΣ-v4.0-S ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγός Εγκατάστασης...7 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΑ ΛΑΧΝΟΥ ΕΟΡΤΑΓΟΡΑΣ 2015

ΔΩΡΑ ΛΑΧΝΟΥ ΕΟΡΤΑΓΟΡΑΣ 2015 ΔΩΡΑ ΛΑΧΝΟΥ ΕΟΡΤΑΓΟΡΑΣ 2015 1 1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ THOMSON 32 126 30 2 ΡΟΛΟΙ ΧΕΙΡΟΣ 84 43 3 2 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 75 36 4 ΡΟΛΟΙ 156 42 5 ΣΑΜΠΑΝΙΕΡΑ 40 19 6 ΚΑΝΑΤΑ 55 44 7 2 ΠΙΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ 120 31 8 2 ΠΙΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ 117 14

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΦΡΕΚΑ ΦΡΟΤΣΑ- ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΔΕΤΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΣΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΦΡΕΚΑ ΦΡΟΤΣΑ- ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΔΕΤΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 1. ΟΠΡΙΑ:ΦΑΚΕ ΚΑΣΟΡΙΑ,ΓΙΓΑΝΣΕ,ΦΑΟΛΙΑ ΠΡΕΠΩΝ-ΚΟΚΚΙΝΑ-AZUKI- ΜΑΤΡΟΜΑΣΙΚΑ,ΡΕΒΤΘΙΑ,ΡΟΒΙΣΑ, ΦΑΒΑ ΚΙΣΡΙΝΗ. 2. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: ΗΛΙΟΠΟΡΟ,ΚΟΛΟΚΤΘΟΠΟΡΟ,ΑΜΤΓΔΑΛΟΨΙΧΑ, ΦΟΤΝΣΟΤΚΙΑ, ΦΤΣΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗ-ΑΡΑΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Course Content. Level 3. Greek. Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso

Course Content. Level 3. Greek. Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso Level 3 Greek Griego Grec Griechisch Greco Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso VERSION 3 Level 3 Greek Griego Grec Griechisch Greco Course Content Contenido

Διαβάστε περισσότερα

A U T U M N 2 0 1 5 OikOs 365 love begins at home

A U T U M N 2 0 1 5 OikOs 365 love begins at home A U T U M N 2 0 1 5 Oikos 365 love begins at home Πολυθρόνεσ κρεβάτι - πολυθρονα : 101x88x81 - κρεβάτι : 102x182 179 καναπές κρεβάτι με επένδυση eco leather για εύκολο καθάρισμα - καναπές : 92x190x78 -

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάς COLLECTION 68,00 49,90 29,90 29,90. Πτυσσόμενο σετ 3 τμχ. maniascollection.com. Κορωναίου 10, Χανιά

Μανιάς COLLECTION 68,00 49,90 29,90 29,90. Πτυσσόμενο σετ 3 τμχ. maniascollection.com. Κορωναίου 10, Χανιά maniascollection.com info@maniascollection.com facebook.com/maniascollection σε 2 υπέροχες αποχρώσεις! 28210 94553 Κορωναίου 10, Χανιά Υποκατ/μα: Λ. Καζαντζάκη 74Γ, Βαμβακόπουλο 28210 76790 Φ60εκ. Πτυσσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 38 Μέρος C... 54 Μέρος D... 74 Μέρος M... 76

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 38 Μέρος C... 54 Μέρος D... 74 Μέρος M... 76 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 38 Μέρος C... 54 Μέρος D... 74 Μέρος M... 76 ΜΕΡΟΣ A A.1. 22 22 8456584 29/7/29 POWER OF PROMOTION Janitschek, Gerd Ingo Mosergasse 9/16 19 Wien AT Rest, Margot Astrid Biberstr.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΟΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΑΠ.4 Περιφζρειεσ Κρήτησ, Ιονίων Νήςων, Β. Αιγαίου, Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ, Ηπείρου, Θεςςαλίασ, Δυτικήσ Ελλάδασ, Πελοποννήςου

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 92 Μέρος D... 255 Μέρος M... 257

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 92 Μέρος D... 255 Μέρος M... 257 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 92 Μέρος D... 255 Μέρος M... 257 ΜΕΡΟΣ A A.1. 2 Μέρος CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 ΜΕΡΟΣ B B.1. 4 Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

52. Έργα Τέχνης. 53. Αντίκες

52. Έργα Τέχνης. 53. Αντίκες 52. Έργα Τέχνης 1807 ΠΑΠΠΑ ΑΓΛΑΪΑ Μακέτα για μπροσούρα του ΕΟΤ, μολύβι, με υπογραφή στην κάτω δεξιά γωνία, επικολλημένη σε χαρτόνι και διπλωμένη στην μέση, διαστάσεις 63 χ 34 εκ. 80-100 1808 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

VODKAS. ΒΟΤΚΕΣ (Bottle 70cl) (35cl) (4cl) French. γαλλικές Grey Goose classic 150.00 8.00 Grey Goose Pear 9.00 Grey Goose Orange 9.

VODKAS. ΒΟΤΚΕΣ (Bottle 70cl) (35cl) (4cl) French. γαλλικές Grey Goose classic 150.00 8.00 Grey Goose Pear 9.00 Grey Goose Orange 9. VODKAS. ΒΟΤΚΕΣ (Bottle 70cl) (35cl) (4cl) French. γαλλικές Grey Goose classic 150.00 8.00 Grey Goose Pear 9.00 Grey Goose Orange 9.00 Polish. πολωνικές Belvedere 9.50 Zubrowka Bison 9.50 Swedish. σουηδικές

Διαβάστε περισσότερα

2493 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ

2493 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ 2495 2493 2494 2497 2496 2498 2500 2499 2493 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ από βακελίτη, ύψος 30 εκ. 50-60 2494 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΙΧΟΥ ERICKSSON από βακελίτη, διαστάσεις 24 χ 24 χ 12 εκ. 50-60 2495 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ μεταλλικός,

Διαβάστε περισσότερα

Course Content レベル 3 단계 3. Nivel 3. Livello 3 ギリシャ語 그리스어 希腊语

Course Content レベル 3 단계 3. Nivel 3. Livello 3 ギリシャ語 그리스어 希腊语 Stufe 3 Level 3 ギリシャ語 GRIECHISCH GREEK 단계 3 Livello 3 Nivel 3 GRECO GRIEGO 3级 Nível 3 Niveau 3 レベル 3 그리스어 希腊语 GREGO GREC Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso

Διαβάστε περισσότερα

MYΛΩNAΣ. νέο. ΓΑΛΑΤΣΙ Ελ. Βενιζέλου 4, τηλ: 210 2223365 fax: 210 2223366 ΚΥΨΕΛΗ. 2 χρόνια εγγύηση made in EU

MYΛΩNAΣ. νέο. ΓΑΛΑΤΣΙ Ελ. Βενιζέλου 4, τηλ: 210 2223365 fax: 210 2223366 ΚΥΨΕΛΗ. 2 χρόνια εγγύηση made in EU ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012-2013 ΑΠΟ 249 199 Τριθέσιος καναπές - κρεβάτι σχ. ΕLEGANTE με αποθηκευτικό χώρο και ευρωπαϊκό μηχανισμό click-clack 2 χρόνια εγγύηση made in EU Ανανεώστε το σπίτι σας... αλλάξτε τη διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Β ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΩΡΑ 12:00 π.μ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Β ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΩΡΑ 12:00 π.μ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Β ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΩΡΑ 12:00 π.μ. 46. Φωτογραφία 1154-1245 47. Χάρτες 1246-1258 48. Λαχεία 1259-1277 49. Επιστολόχαρτα - Τιμολόγια 1278-1347 50. Διπλώματα - Μετάλλια 1348-1359

Διαβάστε περισσότερα

2125 A & B, PRIMA PHONO

2125 A & B, PRIMA PHONO 2119 2118 2120 2121 2123 2124 2125 2122 2129 2126 2127 2128 2118 JUNIOR Φωτογραφική μηχανή κατασκευασμένη στις ΗΠΑ, αναδιπλούμενη σε θήκη από ξύλο και δέρμα, διαστάσεις 12 χ 16,4 χ 5 εκ. 40-50 2119 KOWA

Διαβάστε περισσότερα

Contents. 3 Είδη καπνιστού Υγραντήρες πούρων Πουροθήκες Φλασκιά - Θερμός. 17 Αξεσουάρ κρασιού Μπουκαλοθήκες Ανοιχτήρια - Αξεσουάρ Κοκτείλ σετ

Contents. 3 Είδη καπνιστού Υγραντήρες πούρων Πουροθήκες Φλασκιά - Θερμός. 17 Αξεσουάρ κρασιού Μπουκαλοθήκες Ανοιχτήρια - Αξεσουάρ Κοκτείλ σετ 3 Είδη καπνιστού Υγραντήρες πούρων Πουροθήκες Φλασκιά - Θερμός 17 Αξεσουάρ κρασιού Μπουκαλοθήκες Ανοιχτήρια - Αξεσουάρ Κοκτείλ σετ 14 Πόκερ σετ Πόκερ σετ Μεταλλικά παιχνίδια Ρουλέτες - Μάρκες 30 Είδη σπιτιού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ χοιρινό χωρίς κόκκαλο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ χοιρινό χωρίς κόκκαλο ΕΛΛΗΝΙΚΟ χοιρινό χωρίς κόκκαλο ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΜΧ. ΩΡΟ ΩΡΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΪΟΝ -20% -15% 5.88λ. Βρεφικό γάλα SANILAC 2 ή 3 400 γρ. Γάλα ΝΟΥΝΟΥ πλήρες ή light 400, 410, 170 γρ. ή

Διαβάστε περισσότερα

B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011 ΩΡΑ 12:00 π.μ.

B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011 ΩΡΑ 12:00 π.μ. B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011 ΩΡΑ 12:00 π.μ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 40. Φωτογραφία................................................... 1357-1453 41. Χάρτες.......................................................

Διαβάστε περισσότερα

τώρα και στο Golden Hall SALES summer

τώρα και στο Golden Hall SALES summer τώρα και στο Golden Hall SALES summer 2009 Φωτογραφίες: Φώτης Καραπιπέρης/studioverve.gr, Styling: Άννα-Μαρία Μπαρούχ, Σχεδιασμός: Omikron creative Οι τιμές των προιόντων του εντύπου ισχύουν από 15/07/09

Διαβάστε περισσότερα

προσφορές κάθε µήνα! Offers every month! 54.95 34.95 229.95 Σετ Διθέσιος Καναπές + 2 Πολυθρόνες + Τραπεζάκι / CORDOVA set of 4 Rattan

προσφορές κάθε µήνα! Offers every month! 54.95 34.95 229.95 Σετ Διθέσιος Καναπές + 2 Πολυθρόνες + Τραπεζάκι / CORDOVA set of 4 Rattan ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΑΦΟΣ / NICOSIA - LIMASSOL - PAPHOS SUPER προσφορές κάθε µήνα! Offers every month! Από / from 24/05 μέχρι / until 27/06/2013 μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων / while stock last from

Διαβάστε περισσότερα

B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 10 Απριλίου 2011 ΩΡΑ 12:00 π.μ.

B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 10 Απριλίου 2011 ΩΡΑ 12:00 π.μ. B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 10 Απριλίου 2011 ΩΡΑ 12:00 π.μ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 45. Φωτογραφία................................................... 1175-1258 46. Χάρτες.......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ α/α Ώρα Υποβολήσ Επωνυμία Επιχείρηςησ Κωδικόσ Αίτηςησ 113 7/5/2009 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε.

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ α/α Ώρα Υποβολήσ Επωνυμία Επιχείρηςησ Κωδικόσ Αίτηςησ 113 7/5/2009 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ 113 7/5/2009 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. 000025 114 7/5/2009 12:06:37 Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟ O.E. 000378 115 7/5/2009 12:06:39 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΧΤΗ-WWF ΕΛΛΑ 000066

Διαβάστε περισσότερα

Instruction words. Α.1 apple (άπλ) μήλο. Α.2 bird (μπέρντ) πουλί. Α.3 black (μπλάκ) μαύρο. Α.4 blue (μπλου) μπλε. Α.

Instruction words. Α.1 apple (άπλ) μήλο. Α.2 bird (μπέρντ) πουλί. Α.3 black (μπλάκ) μαύρο. Α.4 blue (μπλου) μπλε. Α. Instruction words Α.1 apple (άπλ) μήλο Α.2 bird (μπέρντ) πουλί Α.3 black (μπλάκ) μαύρο Α.4 blue (μπλου) μπλε Α.5 cat (κæ τ) γάτα Α.6 dragon (ντράγκον) δράκος Α.7 egg (εγκ) αυγό Α.8 eight (έϊτ) οχτώ Α.9

Διαβάστε περισσότερα