ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 1ο Εισαγωγή. Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών και τα οπτικά συστήματα. Αρ. Τσίπουρας, Phd

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 1ο Εισαγωγή. Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών και τα οπτικά συστήματα. Αρ. Τσίπουρας, Phd Email: aris@di.uoa."

Transcript

1 ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Μάθημα 1ο Εισαγωγή. Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών και τα οπτικά συστήματα Αρ. Τσίπουρας, Phd 1

2 Περιεχόμενα Ύλη και Αντικείμενο του μαθήματος H εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών Η εξέλιξη των οπτικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων Το βασικό οπτικό τηλεπικοινωνιακό σύστημα Τα δομικά στοιχεία του οπτικού τηλ. Συστήματος Εφαρμογές 2

3 Αντικείμενο και Ύλη μαθήματος Οργάνωση και βασικά τμήματα μιας οπτικής ζεύξης. Ολοκληρωμένες οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις Στοιχεία από τη θεωρία ημιαγωγών. Έμφαση στις οπτικές αλληλεπιδράσεις Φωτοδέκτες για τηλεπικοινωνίες (τύποι χαρακτηριστικά, επιδόσεις) Φωτοπομποί για τηλεπικοινωνίες (τύποι χαρακτηριστικά, επιδόσεις) Οπτικοί ενισχυτές (τύποι χρήσεις, χαρακτηριστικά, επιδόσεις) ιατάξεις διαμόρφωσης και επεξεργασίας οπτικού σήματος 3

4 Βιβλιογραφία Understanding Optical communications Optical Fiber Communications (Senior) Οπτικοηλεκτρονική Ν. Θεοφάνους Optoelectronics: An introduction J. Wilson, J. Hawkes 4

5 Οπτικοηλεκτρονική Ι 5 Opto-electronics ή optical electronics: είναι ο κλάδος της φυσικής και της ηλεκτρονικής που ασχολείται με διατάξεις στερεάς κατάστασης για την παραγωγή, διαμόρφωση, εκπομπή και ανίχνευση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο υπεριώδες, υπέρυθρο και ορατό τμήμα του φάσματος (0.1 μm έως 20 μm) Επομένως, το αντικείμενο της Οπτικοηλεκτρονικής είναι η μελέτη διατάξεων που αλληλεπιδρούν με το φως. Ο όρος "φως", εκτός από το ορατό περιλαμβάνει και τις αόρατες μορφές ακτινοβολίας όπως οι ακτίνες γ, οι ακτίνες Χ, την υπεριώδη και την υπέρυθρη. Οι οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις είναι ουσιαστικά οπτο-ηλεκτρικοί ή ηλεκτρο-οπτικοί μορφοτροπείς (transducers) που μετατρέπουν την οπτική ακτινοβολία σε ηλεκτρικό σήμα και το αντίστροφο. Η οπτοηλεκτρονική βασίζεται στην κβαντική μηχανική, και συγκεκριμένα στα φαινόμενα που συνοδεύουν την πρόσπτωση του φωτός πάνω σε ημιαγωγικά υλικά, μερικές φορές υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου. Το τμήμα της οπτικοηλεκτρονικής που ασχολείται με τη μετάδοση σημάτων μέσω του φωτός, και συγκεκριμένα με τις οπτικές ίνες, διηλεκτρικούς κυματοδηγούς, κτλ, είναι γνωστό και ως φωτονική

6 Οπτικοηλεκτρονική ΙΙ οπτικοηλεκτρονική ολοκλήρωση: ταυτόχρονη ανάπτυξη οπτικών, ηλεκτροοπτικών και ηλεκτρονικών διατάξεων στον ίδιο μονοκρύσταλλο. Νέες δυνατότητες και εφαρμογές Η οπτικοηλεκτρονική τεχνολογία είναι κεφαλαιώδους σημασίαςστηνέα κοινωνία της πληροφορίας Οπτικοηλεκτρο νικές διατάξεις Νέες Οπτικοηλεκτρο νικές διατάξεις Οπτικοηλεκτρο νικές διατάξεις 6

7 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Electrical Era Telegraph; 1836 Telephone; 1876 Coaxial Cables; 1840 Microwaves; 1948 Optical Era Optical Fibers; 1978 Optical Amplifiers; 1990 WDM Technology; 1996 Multiple bands;

8 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 8

9 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Five Generations µm systems (1980); Graded-index fibers µm systems (1985); Single-mode fibers µm systems (1990); Single-mode lasers 4. WDM systems (1996); Optical amplifiers 5. L and S bands (2001); Raman amplification 9

10 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ 10

11 TO Η/Μ ΦΑΣΜΑ 11

12 H φύση του φωτός Ι 12 Το φως είναι κύμα (Maxwell 1864) με ταχύτητα διάδοσης στο κενό: Και σε άλλο μέσο: Πόλωση Ανάκλαση Διάθλαση Συμβολή (πείραμα Young 1802) Περίθλαση c = 1 μ ε c λ u= = fλ = f με n= μrε r oδείκτης διαθλασης του μέσου n n 0 0 E = E 0 sin( ωt- k r i + φ)

13 H φύση του φωτός ΙΙ 13 Το φώς είναι σωματίδια Κβάντα (Einstein- Plank 1905) H φωτεινή ενέργεια εκπέμπεται σε πολλαπλάσια μιας ελάχιστης ποσότητας ενεργείας που λέγεται κβάντο κι εξαρτάται από τη συχνότητα της ακτινοβολίας: Ε=h f Oι δυο θεωρίες είναι συμπληρωματικές Αλληλεπίδραση φως με φως, διάδοση: επικρατεί η κυματική φύση Αλληλεπίδραση φως με ύλη: επικρατεί η σωματιδιακή φύση

14 TO ΟΠΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ στις τηλεπικοινωνίες Οπτικό φάσμα: 0.1 μm 20 μm 14

15 ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ι Ηλεκτρικό σήμα πληροφορίας Κωδικοποιητής Διαμορφωτής Οδηγός βαθμίδα Διαμορφωμένο φως Μετατροπέας ηλεκτρικού σε οπτικό σήμα Οπτική πηγή Laser -LED Κυκλώματα Μεταγωγής Οπτική ίνα Μετατροπέας οπτικού σε ηλεκτρικό σήμα Επαναλήπτες Ενισχυτές 15 Ηλεκτρικό σήμα πληροφορίας Αποκωδικοποιητής Αποδιαμορφωτής Ενισχυτής Φίλτρα Φωτοφωρατής Δίοδος APD - PIN Ηλεκτρικό σήμα

16 ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΙ 16

17 ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ομικά στοιχεία -components Οπτικές ίνες Οπτικές πηγές : Laser 1060 nm-1600nm, 2mW-10mW, (SM/0.1) Φωτοφωρατές PIN, APD Ενισχυτές (ΟΕ - ΕΟ, SOA, EDFA) Αναγεννητές (OE-EO) ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Παθητικά στοιχεία (φίλτρα, συζεύκτες, οπτικοί διαμορφωτές) Σηματοδοσία Ψηφιακή διαμόρφωση (ΟΟΚ-SCM), bit rate: 2.5 Gbps 40 Gbps BER 10-9 ή Με πολυπλεξία είναι εφικτοί ρυθμοί της τάξεως των Tbps 17

18 H Οπτική ίνα και τα συμβατικά μέσα μετάδοσης Μέσο Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Twisted Pair Cable φτηνό κατανοητό και οικείο εύκολα επεκτάσιμο ευαίσθητο σε θόρυβο μικρές αποστάσεις περιορισμένο εύρος ζώνης όχι ασφαλές Coaxial Cable μεγάλο εύρος ζώνης μεγάλες αποστάσεις απρόσβλητο σε παρεμβολές μεγάλες φυσικές διαστάσεις όχι ασφαλές Fiber Optic Cable πολύ μεγάλο εύρος ζώνης απρόσβλητο σε παρεμβολές μεγάλες αποστάσεις υψηλή ασφάλεια μικρό μέγεθος δύσκολες αλλαγές και προσθήκες συγκριτικά ακριβό 18

19 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μεγάλη χωρητικότητα πληροφορίας Χαμηλή εξασθένηση <1 db/km Μικρό κόστος και άφθονη πρώτη ύλη Χαμηλό βάρος και μικρό μέγεθος της οπτικής ίνας Αναισθησία στις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές Αναισθησία σε παρεμβολές μεταξύ ινών σε γειτονικά οπτικά κανάλι εν χρειάζεται γείωση Ευκολία αναβάθμισης Ασφάλεια στρατιωτικές χρήσεις 19 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ακριβός τερματικός εξοπλισμός ύσκολες προσθήκες Ακριβότερο από το χαλκό

20 4 λ Η εξασθένιση στις οπτικές ίνες Εξασθένιση 20 Αιτίες Εξασθένισης: A. Απορρόφηση (Absorption) που οφείλεται σε ξένες προσμίξεις και κυρίως σε ιόντα ΟΗ με ζώνες απορρόφησης στα 2700nm και 1370, 950, 725 που προκαλούσαν τα 1000 db/km!! B. Σκέδαση (Scattering) προς το περίβλημα και προς τα πίσω (Back Scattering): ι. Σκέδαση Rayleigh από ανωμαλίες < λ. Σκεδάσεις αντιστρόφως ανάλογες της τέταρτης δύναμης του λ ιι. Μη γραμμικές σκεδάσεις (Raman, Brillouin) για σημαντική ισχύ σε μονότροπη κυρίως ίνα.

21 Ολοκληρωμένες οπτικές διατάξεις εκαετία του 1960: Κυματοδήγηση της ΗΛΜ ενέργειας στις οπτικές συχνότητες με τη βοήθεια λεπτών στρωμάτων διηλεκτρικών υλικών Υλοποίηση παθητικών κυρίως οπτικών δομικών στοιχείων σε ένα μόνο υπόστρωμα με τεχνικές ανάλογες της μικροηλεκτρονικής, που γρήγορα επεκτάθηκαν σε ημιαγωγικά υλικά για την πραγματοποίηση ενεργών στοιχείων. Τα οπτικά αυτά δομικά στοιχεία ενεργά η μη, που χαρακτηρίζονται από την επιπεδική (planar) τεχνολογία αποτελούν τα: οπτικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (OIC - Optical Integrated Circuits). Στόχος της ολοκληρωμένης οπτικής είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων οπτικών διατάξεων σε ένα μόνο υπόστρωμα για τον έλεγχο και την επεξεργασία σημάτων σε οπτική μορφή OIC: ανάλογα με τη λειτουργία τους, απαιτούν συνδυασμούς πηγών για τη δημιουργία οπτικής ισχύος, διαμορφωτών για την εισαγωγή του μηνύματος, μεταγωγέων για τη δρομολόγηση αυτής της ισχύος, οπτικών κυματοδηγών για τη σύνδεση των διαφόρων δομικών στοιχείων του και φωτο φωρατών για τη λήψη των οπτικών σημάτων 21

22 Υλικά της ολοκληρωμένης οπτικοηλεκτρονικής Η επιλογή του υλικού αλλά και της τεχνικής που θα εφαρμοστεί στην κατασκευή ενός υβριδικού ή μονολιθικού OIC, εξαρτάται από τη λειτουργία, το χρησιμοποιούμενο μήκος κύματος και τις απαιτούμενες επιδόσεις της διάταξης Πομπός/ δέκτης παθητικά στοιχεία μήκος κύματος (μm) απώλειες σύνδεσης με οπτική ίνα (db) απώλειες κυματοδηγού (db/cm) Θερμική ευαισθησία του δ.δ.dn/dt (10-4 o K) Πολωτική ευαισθησία [n TEn TM ] (10-4 ) Διάμετρος υποστρωματικού δισκίου (wafer) (cm) InGaAsp/ InP 1.3/1.5 > GaAlAs/ GaAs 1.3/1.5 > Άμορφο SiO 2 (Γυαλί) 1.3/ <0.1 < >10 LiNbO 3 1.3/1.5 <1 <0.3 < πολυμερή < 1.1 < >20 22

23 Ημιαγωγικά υλικά - Ομάδα ΙΙΙ-V Οι σύνθετοι ημιαγωγοί III-V προκύπτουν από συνδυασμούς των στοιχείων της ομάδας ΙΙΙ (δηλαδή Al, Ga, In) με τα στοιχεία της ομάδας V (δηλαδή P, As, Sb). Τα υλικά αυτά και κυρίως το GaAs, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή φωτο φωρατών και φωτοπηγών (LED, Laser) Σύνθετοι τριαδικοί ημιαγωγοί που προκύπτουν από δύο στοιχεία της ομάδας ΙΙΙ και ένα της ομάδας V παρουσιάζουν ιδιότητες, που εξαρτώνται από την ποσοστιαία σύσταση των προσμίξεων (Al x Ga 1-x As/GaAs ) Σύνθετοι ημιαγωγοί προκύπτουν ακόμη συνδυάζοντας δύο στοιχεία της ομάδας ΙΙΙ και δύο της ομάδας V. Οι τετραδικοί αυτοί ημιαγωγοί παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη σύνθεση υλικών με επιθυμητές ιδιότητες σε σχέση με τα τριαδικά, λόγω του επιπλέον βαθμού ελευθερίας. O πλέον χρησιμοποιούμενος τετραδικός ημια γωγός είναι το In 1-x Ga x As 1-y P y Οι τριαδικοί σύνθετοι ημιαγωγοί σχηματίζονται με κίνηση κατά μήκος της γραμμής που συνδέει τα δύο σημεία που αναπαριστούν τις δυαδικές συνθέσεις. Ένας σύνθετος τετραδικός ημιαγωγός παριστάνεται από ένα σημείο που ανήκει στην επιφάνεια που ορίζεται από τα τέσσερα δυαδικά συστατικά του. Η γραμμοσκιασμένη επιφάνεια παριστάνει τις συνθέσεις του In 1-x Ga x As 1-y P y 23

24 Μέθοδοι κατασκευής OIC Οι πιο γνωστές χρησιμοποιούμενες τεχνικές αποτελούν επέκταση των τεχνικών της μικροηλεκτρονικής: Τεχνικές διάχυσης (Diffusion) και Τεχνικές εμφύτευσης - ανταλλαγής ιόντων (ion implantation - exchange) Χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία διατάξεων του LiNbΟ3 Τεχνικές ανάπτυξης (Growing) Εδώ υλικό προσμείξεων παρόμοιο με το υλικό του υποστρώματος, επιπροστίθεται με τη μορφή κρυσταλλοποιημένου στρώματος στο υπόστρωμα. Χρησιμοποιούνται διαδικασίες όπως ο RF βομβαρδισμός ιόντων (sputtering) [Maissel 1973] και η επιταξία (epitaxial growth) (Cheo 1973). Η πρώτη τεχνική, χρησιμοποιήθηκε στα πρώτα βήματα της ολοκληρωμένης οπτικής. 24

25 Mέθοδοι Επιταξίας (1) Η επιταξία (Epitaxial Crystal Growth) είναι μια μορφή εναπόθεσης λεπτών φιλμ Οι προηγούμενες μέθοδοι δίνουν άμορφα ή πολυκρυσταλλικά φιλμ η επιταξία δίνει κρυσταλλικά στρώματα που είναι προέκταση του κρυσταλλικού πλέγματος του υποστρώματος. Από την ιδιότητα αυτή προέρχεται και ο όρος "επιταξία", δηλαδή η "σε τάξη" προέκταση τον κρυσταλλικού υποστρώματος. ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΤΑΞΙΑΣ Επιταξία Υγρής Φάσης (Liquid Phase Epitaxy, LPE) Επιταξία αέριας φάσης (Vapor Phase Epitaxy, VPΕ) Επιταξία Μοριακής Δέσμης (Molecular Beam Epitaxy, ΜΒΕ) Χημική Αέρια Εναπόθεση Μεταλλικών Οργανικών Ενώσεων (Metal Organίc Chemίcal Vapor Deposition, MOCVD) 25

26 Επιταξία (2) Οι επιταξιακές τεχνικές χρησιμοποιούνται σήμερα, σχεδόν αποκλειστικά, στην κατασκευή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και αποσκοπούν στην κρυσταλλική ανάπτυξη, με προσαρμογή πλέγματος, ενός ημιαγωγικού υλικού επάνω σε ένα άλλο. Επιτρέπουν την ανάπτυξη σύνθετων τριαδικών ή τετραδικών ημιαγωγών που ικανοποιούν τη σχέση: Eg κυματοδηγού > Eg φωτοπηγής > Eg φωτοφωρατή 26

27 Τεχνικές εγχάραξης (Εtching) Με τις τεχνικές αυτές καθορίζεται η γεωμετρία των δομών των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Είναι απαραίτητες στο σχηματισμό των οπτικών τρισδιάστατων κυματοδηγών και βασίζονται σε τυπικές φωτολιθογραφικές μεθόδους με τις οποίες η επιθυμητή δομή αποτυπώνεται (patterning) πάνω σε ένα στρώμα ευπαθούς υλικού Ο κυματοδηγός σχηματίζεται με προσβολή του στρώματος κάλυψης (mask) με χημικά αντιδραστήρια (wet etching), ή με την επίδραση δέσμης ιόντων RIE (Reactive Ion Etching) και RIBE (Reactive Ion Beam Etching) 27

28 Τυπικοί διηλεκτρικοί κυματοδηγοί Οι οπτικοί κυματοδηγοί της ολοκληρωμένης οπτικής, συγκεντρώνουν και οδηγούν τη φωτεινή ισχύ συνδέοντας τα δομικά στοιχεία ενός ολοκληρωμένου οπτικού κυκλώ-ματος. Έτσι δίκαια θεωρούνται ως νευραλγικής σημασίας τμήμα ενός OIC x n u n c w d n s d y (α) (β) z α) Επίπεδος άπειρος κυματοδηγός (slab waveguide) και β) τρισδιάστατος κυματοδηγός τύπου καναλιού 28

29 Τύποι channel waveguides Ραβδωτός κυματοδηγός (rib) Θαμμένος κυματοδηγός καναλιού (buried channel) Κυματοδηγός οπτικής ταινιογραμμής (optical strip-line) Θαμμένος ραβδωτός κυματοδηγός (buried strip) Βασικοί τύποι οπτικών κυματοδηγών (3D) της ολοκληρωμένης οπτικής. Με λευκό χρώμα παριστάνεται η εγκάρσια διατομή της φωτεινής δέσμης Θαμμένος κυματοδηγός διάχυσης (buried diffused) 29 Ραχιαίος κυματοδηγός (ridge) Kυματοδηγός ταινίας (strip)

30 Καμπύλοι κυματοδηγοί Oι καμπύλοι κυματοδηγοί χρησιμοποιούνται για την αλλαγή της διεύθυνσης διάδοσης της οπτικής ισχύος και την διασύνδεση των διαφόρων δομικών στοιχείων ενός OIC. Οι παράμετροι που τους χαρακτηρίζουν είναι κυρίως η ακτίνα καμπυλότητάς τους R και οι απώλειες οπτικής ισχύος, που συνεπάγεται η παρεμβολή τους. Όσο μειώνεται η ακτίνα καμπυλότητας, η κατεύθυνση μιας οπτικής διαδρομής αλλάζει σε μικρότερη απόσταση διάδοσης. Αντίθετα όμως οι απώλειες οπτικής ισχύος λόγω καμπυλότητας του κυματοδηγού αυξάνονται με τη μείωση της ακτίνας R α R = c 1 exp(-c 2 R) 30

31 Γιατί Οπτικά συστήματα; 31 Η οπτική εξασθένιση στα 1,3 μm και 1,55 μm είναι πολύ μικρότερη από την ηλεκτρική εξασθένιση σε οποιοδήποτε καλώδιο στις χρησιμοποιούμενες συχνότητες μετάδοσης Επίτευξη μεγαλύτερων αποστάσεων μεταξύ των οπτικών αναγεννητών απ ό,τι μεταξύ των ηλεκτρικών αναγεννητών Μεγάλο Εύρος ζώνης Οι οπτικές συχνότητες είναι πολύ υψηλότερες από τις συμβατικές μικροκυματικές Υψηλότερες συχνότητες διαμόρφωσης και υψηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης Στις οπτικές συνδέσεις, το εύρος ζώνης εξαρτάται πολύ λιγότερο από το μήκος τους αντίθετα με τις συμβατικές εν/ασυρματες ζεύξεις Η οπτική εξασθένιση είναι ανεξάρτητη από τη συχνότητα διαμόρφωσης Ένα οπτικό σύστημα επικοινωνιών μπορεί να αναβαθμιστεί σε υψηλότερο bandwidth αντικαθιστώντας τις τερματικές διατάξεις αποστολής και λήψης και όχι το μέσο μετάδοσης

32 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΙP κίνηση Εφαρμογές Multimedia Nέες Υπηρεσίες-ευρυζωνικές (video on demand, video conference. ) 32

33 ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 33

34 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ Ι 34

35 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΙΙ 35

36 ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ TELLAS GRNET 36

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών. Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών. Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Καβάλας, 2011 1. Εισαγωγή στις Οπτικές Επικοινωνίες... 1

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Ανάλυση της τεχνολογίας των οπτικών ινών & των δικτύων οπτικών ινών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών Παναγογιαννόπουλος Σ. Χρήστος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές Επικοινωνίες. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr)

Οπτικές Επικοινωνίες. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Οπτικές Επικοινωνίες Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) ΠαρουσίασητουΜαθήματος «ΟπτικέςΕπικοινωνίες» Εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΔΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΡΜΑΝΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Ιστορική άποψη... 3 1.1.1 Ανάγκη για επικοινωνίες οπτικών ινών... 4 1.1.2 Πέντε γενιές οπτικών ινών... 5 1.2 Οι οπτικές ίνες ως ένα τηλεπικοινωνιακό κανάλι...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πειραματική Και Θεωρητική Μελέτη Αισθητήρων Οπτικών Ινών Με Σταδιακά Απογυμνωμένα Φράγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση Τμήματος Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Πελοποννήσου, Μοντελοποίηση και Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή Μοντελοποιώντας τα βασικά δομικά μέρη φωτονικών στοιχείων χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 3: Μέσα Μετάδοσης Εισαγωγή Το μέσο μετάδοσης είναι ο φορέας μέσα από τον οποίο λαμβάνει χώρα η μετάδοση των σημάτων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι οι Οπτικές Ίνες

Τι είναι οι Οπτικές Ίνες Οπτικές Ίνες Τι είναι οι Οπτικές Ίνες μικρές αμελητέου πάχους γυάλινες ίνες που μεταφέρουν (κωδικοποιημένα) φωτεινά σήματα σε μεγάλες αποστάσεις με ελάχιστη απώλεια. ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Είναι η αμέσως επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα επί Οπτικής Ίνας Τεχνολογία WDM/Πρωτόκολλο SDH Εισηγητές: Λογκάκη Μαρία,

Διαβάστε περισσότερα

οµηµένη καλωδίωση µε οπτικές ίνες και έξυπνοι οικισµοί

οµηµένη καλωδίωση µε οπτικές ίνες και έξυπνοι οικισµοί ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία οµηµένη καλωδίωση µε οπτικές ίνες και έξυπνοι οικισµοί Συντάκτρια: Αναγνωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17 Πίνακας Περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΓΕΝΙΚΆ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ... 3 1.3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 4 1.4 ΨΗΦΙΑΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 5 1.5 ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές ίνες Η βασική ιδέα

Οπτικές ίνες Η βασική ιδέα Η καλύτερη εναλλακτική λύση σήμερα στα μέσα μετάδοσης εμφανίζεται να είναι η οπτική ίνα. Μία λύση με αρκετά πλεονεκτήματα που κερδίζει έδαφος συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Ενώ η μετάδοση σε χαλκό εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 6: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί ενότητας Εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 7η Οπτικά Συστήµατα Μάθηµα 11ο ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τοµέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήµατος 1 Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδακτορική Διατριβή

Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδακτορική Διατριβή Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορική Διατριβή «Συμβολή στη Μελέτη Οπτικών Δικτύων με Πολυπλέκτες και Αποπολυπλέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ηλεκτρονικά ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηλεκτρονικά ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρες Οπτικών Ινών

Αισθητήρες Οπτικών Ινών Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα.Σελ.1 2.Οπτικές ίνες και αρχές λειτουργείας..σελ.2 3.Αισθητήρες οπτικών ινών και αναφορά στο φράγμα Bragg.Σελ5 Αισθητήρες μονορυθμικών οπτικών ινών. Αισθητήρες πολυρυθμικών ινών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Πυκνή Πολυπλεξία Μήκους Κύµατος DWDM

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Πυκνή Πολυπλεξία Μήκους Κύµατος DWDM Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα: Πυκνή Πολυπλεξία Μήκους Κύµατος Σπουδαστής : Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάππας Κων/νος Άρτα 2003 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Αλεξία

Αθανασοπούλου Αλεξία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Μοντέλο για Τεχνο-οικονομική ανάλυση Δικτύων Οπτικών Ινών Αθανασοπούλου Αλεξία Α.Μ. 4078 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κοκελίδου Λεμονιά. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Λάμπρου Κων/νος. Άρτα, 27 Σεπτεμβρίου 2006

ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κοκελίδου Λεμονιά. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Λάμπρου Κων/νος. Άρτα, 27 Σεπτεμβρίου 2006 ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κοκελίδου Λεμονιά ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Λάμπρου Κων/νος Άρτα, 27 Σεπτεμβρίου 2006 Πτυχιακή εργασία μέρος των απαιτήσεων του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οπτοηλεκτρονική και εφαρµογές

Οπτοηλεκτρονική και εφαρµογές Οπτοηλεκτρονική και εφαρµογές Σπύρος Γαρδέλης Οπτοηλεκτρονική είναι η µελέτη της αλληλεπίδρασης του φωτός (στην περιοχή µηκών κύµατος από 0.2 µm-20 µm) µε την ύλη στην αέρια, την υγρή και τη στερεά µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοηλεκτρονικά κυκλώµατα υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης για υψίρυθµα φωτονικά µικροσυστήµατα

Οπτικοηλεκτρονικά κυκλώµατα υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης για υψίρυθµα φωτονικά µικροσυστήµατα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Οπτικοηλεκτρονικά κυκλώµατα υψηλής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα