Τεχνικό Άρθρο AN009 JUN-2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικό Άρθρο AN009 JUN-2009"

Transcript

1 Τεχνικό Άρθρο JUN-2009 Εφαρµογές ιαφορικών Θερµοστατών Γενικά Τα σύγχρονα συστήµατα θέρµανσης γίνονται ολοένα και πολυπλοκότερα. Οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλλουν την ενσωµάτωση εξελιγµένων υποσυστηµάτων που διευκολύνουν τους κατοίκους και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν οικονοµία και άνετες συνθήκες διαβίωσης. Η σύνδεση των υποσυστηµάτων αυτών στο σύστηµα θέρµανσης δεν συχνά δεν είναι καθόλου απλή. Οι διαφορικοί θερµοστάτες µέσω του διαφορικού ελέγχου που επιβάλλουν αποτελούν τη λύση σε µια ποικιλία εφαρµογών. Το παρόν άρθρο προσπαθεί να πληροφορήσει τον αναγνώστη για τις πιο διαδεδοµένες και χρήσιµες από αυτές. ιευκρίνιση Τα διαγράµµατα που ακολουθούν µπορεί να µην είναι πλήρη ούτε από υδραυλική ούτε από ηλεκτρολογική άποψη. Χρησιµοποιούνται µόνο ενδεικτικά ώστε να γίνει πιο κατανοητό το περιεχόµενο του κειµένου. Εισαγωγή Ένα συχνά εµφανιζόµενο πρόβληµα είναι αυτό που ανακύπτει όταν µια πηγή ενέργειας άγνωστης δυναµικότητας τροφοδοτεί ενεργειακά µια δυναµικά εξελισσόµενη αποθήκη ενέργειας. Κριτήριο της δυνατότητας αποθήκευσης είναι η θερµοκρασιακή διαφορά. Αφού λοιπόν πρόκειται περί διαφοράς ο διαφορικός θερµοστάτης είναι ο κατάλληλος αυτοµατισµός. Η χρησιµοποίηση ενός απλού θερµοστάτη ή δυο απλών θερµοστατών αντί για ένα διαφορικό θερµοστάτη δεν επιλύει το πρόβληµα. Καλύτερα θα λέγαµε ότι το επιλύει σε κάποιες περιπτώσεις περιστασιακά αφήνοντας το σύστηµα να λειτουργεί τον περισσότερο χρόνο υπό συνθήκες χαµηλής απόδοσης και ενεργειακής σπατάλης. Εφαρµογές 1. Όταν ένα boiler ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) συνδέεται µε το σύστηµα κεντρικής θέρµανσης όσο ο λέβητας παρέχει νερό υψηλής θερµοκρασίας προς τα σώµατα το νερό χρήσης θερµαίνεται επίσης. Ο λέβητας όµως αρχίζει να δίνει νερό θερµοκρασίας έστω 45 C προς τα σώµατα. Τι συµβαίνει αν τη στιγµή εκείνη το boiler έχει µέσα του νερό µε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 45 C; Απλά το νερό χρήσης κρυώνει δίνοντας την ενέργεια που µπορεί να προήλθε και από την ηλεκτρική αντίσταση στο σύστηµα θέρµανσης. Προφανώς είναι µια ανεπιθύµητη κατάσταση. Επίσης όταν τα διαµερίσµατα παύσουν να ζητούν θέρµανση από το κεντρικό σύστηµα τότε η αποθέρµανση του λέβητα στους έστω 45 C αποθερµαίνει και το ΖΝΧ του boiler µε αποτέλεσµα όσο µεγάλο και να είναι αυτό οι ένοικοι να διαµαρτύρονται για τη µη ύπαρξη ΖΝΧ λίγο µετά το σταµάτηµα του. Την πιο πλήρη λύση στο πρόβληµα δίνει ο διαφορικός θερµοστάτης ο οποίος διαβάζει τη θερµοκρασία του boiler και του νερού του λέβητα και εάν υπάρχει µεταξύ τους κατάλληλη διαφορά έστω 10 C τότε ενεργοποιεί τη βάνα ή την ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα του boiler και ζεσταίνει το νερό χρήσης. Ο διαφορικός θερµοστάτης επιτυγχάνει την υψηλότερη απόδοση γιατί εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες θέρµανσης του ΖΝΧ τόσο στο άνοιγµα όσο και στο κλείσιµο του λέβητα. - 1

2 ΚΛΑ ΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ZNX Νο1 ZNX Νο2 ZNX Νο3 ΚΛΑ ΟΣ ΘΖΝΧ Σχήµα 1 Χρήση διαφορικού θερµοστάτη για τη σύνδεση boiler στο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης 2. Μια παραλλαγή του πιο πάνω προβλήµατος αποτελεί η υποβοήθηση θέρµανσης του νερού χρήσης του ηλιακού θερµοσίφωνα µέσω του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης. Όσοι έχουν παρατηρήσει τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήµατος έχουν διαπιστώσει ότι σε περιόδους µε ήπιες περιβαλλοντικές συνθήκες (φθινόπωρο, άνοιξη) συµβαίνει συχνά ο λέβητας ενεργοποιούµενος αρχικά να κρυώνει το ΖΝΧ αντί να το ζεστάνει. Μετά βέβαια η ισχύς του λέβητα καταφέρνει και επιστρέφει την ενέργεια στο νερό χρήσης πάντοτε όµως µε αυξηµένες απώλειες και µεγάλη χρονική καθυστέρηση. Όµως η µόνιµη σύνδεση του συστήµατος θέρµανσης στη σερπαντίνα του ηλιακού έχει και µια ακόµα αρνητική και ενεργοβόρα συνέπεια. Όταν το νερό του boiler θερµανθεί και το νερό του λέβητα δε µπορεί να το ζεστάνει περισσότερο οι σωληνώσεις που βρίσκονται στο ύπαιθρο διατρέχονται µόνιµα από το ζεστό νερό της θέρµανσης. Αυτό αποτελεί αδικαιολόγητη σπατάλη ενέργειας και προφανώς αναίτια µείωση της απόδοσης του συστήµατος συνολικά. Ο διαφορικός θερµοστάτης και σε αυτή την περίπτωση επιλύει το πρόβληµα αφού ενεργοποιεί τη ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα όταν το υπάρχον νερό του λέβητα µπορεί να θερµάνει το νερό του boiler και µόνο τότε. - 2

3 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ No2 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ No1 ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Νο1 Σχήµα 2 Χρήση διαφορικού θερµοστάτη για σύνδεση ηλιακού θερµοσίφωνα µε το σύστηµα θέρµανσης 3. Το τζάκι αποτελεί επίσης µια κατ εξοχήν ασταθή πηγή παροχής ενέργειας. Όταν ο τύπος του τζακιού επιτρέπει τη σύνδεσή του µε το υδραυλικό σύστηµα της θέρµανσης τότε παρατηρείται ένα παρόµοιο φαινόµενο µε τα όσα περιγράφηκαν παραπάνω. Νερό υψηλής θερµοκρασίας του λέβητα οδηγείται στο τζάκι θερµαίνοντάς το αντί να συµβαίνει όπως θα έπρεπε το αντίστροφο. Ο διαφορικός θερµοστάτης δίνει και εδώ τη λύση. Η χρήση του εξασφαλίζει τις ιδανικές συνθήκες ενσωµάτωσης του τζακιού στο σύστηµα θέρµανσης. Όταν µπορεί να αποδώσει ενέργεια και όχι να αφαιρέσει η ελεγχόµενη από τον κυκλοφορητή βάνα ανοίγει επιτρέποντας στα επιµέρους στοιχεία (τζάκι, λέβητας) να λειτουργούν σαν αρµονικό σύστηµα. - 3

4 Σχήµα 3 Σύνδεση τζακιού µε το σύστηµα θέρµανσης µε τη χρήση διαφορικού θερµοστάτη 4. Η ανακυκλοφορία του ΖΝΧ είναι ένα ιδανικό πεδίο χρήσης των διαφορικών θερµοστατών. Η λογική της ανακυκλοφορίας είναι η εξής. Όταν σε ένα κτήριο η διαδροµή των σωληνώσεων ΖΝΧ είναι µεγάλη (ξενοδοχείο, µεγάλη κατοικία κλπ.) τότε το ΖΝΧ παρέχεται άµεσα στους καταναλωτές που βρίσκονται κοντά στο boiler αλλά µε µεγάλη καθυστέρηση στους πιο αποµακρυσµένους. Συνέπεια αυτού είναι η δυσανασχέτηση των ενοίκων, η κατασπατάληση νερού και στην περίπτωσης της µη ύπαρξης κεντρικού συστήµατος αποχέτευσης το συχνό γέµισµα των βόθρων µε καθαρό νερό. ZNX Νο1 ZNX Νο2 ZNX Νο3 ΚΛΑ ΟΣ ΘΖΝΧ Σχήµα 4 Ο διαφορικός θερµοστάτης για τον έλεγχο της ανακυκλοφορίας ΖΝΧ - 4

5 Τη λύση δίνει η ανακυκλοφορία του ΖΝΧ που συνίσταται στη δηµιουργία βρόχου σωληνώσεων στον οποίο ρέει ΖΝΧ ξεκινώντας από το boiler και καταλήγοντας σε αυτό έχοντας διατρέξει τις βρύσες ΖΝΧ του κτηρίου. Η κίνηση του νερού διασφαλίζεται µέσω ενός µικρού κυκλοφορητή. Όµως η διαρκής κυκλοφορία του νερού µέσω της συνεχόµενης λειτουργίας του κυκλοφορητή έχει ως συνέπεια το κρύωµα του ΖΝΧ αφού ο βρόχος διανοµής αποτελεί ένα πρώτης τάξεως «ψυγείο». Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος έχουν προταθεί διάφορες λύσεις οι οποίες επιφέρουν κάποιες βελτιώσεις αλλά αδυνατούν να επιλύσουν του πρόβληµα συνολικά. Η χρήση διαφορικού θερµοστάτη που να ελέγχει τον κυκλοφορητή της ανακυκλοφορίας φαίνεται να είναι η πλέον ορθή λύση. Το νερό κυκλοφορεί στο βρόχο όταν η θερµοκρασία εντός του boiler είναι µεγαλύτερη από τη θερµοκρασία του σηµείου επιστροφής κατά έστω 5 C. Ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται στέλνοντας νερό ΖΝΧ σε όλους του καταναλωτές του βρόχου. Όταν η θερµοκρασία του εξισωθεί ή σχεδόν εξισωθεί δεν υπάρχει λόγος συνέχισης της ανακυκλοφορίας. Ο κυκλοφορητής σταµατάει επιτρέποντας στο σύστηµα να λειτουργεί κατά τον πλέον αποδοτικό και οικονοµικό τρόπο. 5. Εσκεµµένα αφέθηκε για το τέλος της παρουσίασης η πλέον γνωστή εφαρµογή των διαφορικών θερµοστατών που είναι τα ηλιοθερµικά συστήµατα βεβιασµένης κυκλοφορίας. Εκεί η χρήση τους έχει πλέον γίνει κτήµα τη τεχνικής κοινότητας διασφαλίζοντας εξαιρετική προστασία της εγκατάστασης, µεγάλους βαθµούς απόδοσης, αυξηµένη οικονοµία και γρήγορη απόσβεση της αρχικής επένδυσης. Σχήµα 5 Ηλιοθερµικό σύστηµα βεβιασµένης κυκλοφορίας Συµπέρασµα Σε µία οποιαδήποτε εγκατάσταση θέρµανσης, εκµετάλλευσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, εξοικονόµησης ή οτιδήποτε άλλο οι προσεκτικά µελετηµένοι αυτοµατισµοί αποτελούν το αναπόσπαστο κοµµάτι της. ίχως αυτούς η εγκατάσταση είναι ανολοκλήρωτη και παραµένει αναποτελεσµατική και ηµιτελής καθώς της λείπει η διαχείριση. Όταν λοιπόν λαµβάνουµε ή δίνουµε προσφορές σαν πελάτες ή πωλητές αντίστοιχα ας φροντίζουµε οι αυτοµατισµοί και ο ρόλος τους να περιγράφονται ξεκάθαρα. εν πρόκειται για εξαρτήµατα περιφερειακά και δευτερεύοντα αλλά για - 5

6 κρίσιµα τµήµατα της εγκατάστασης η απουσία των οποίων στην χειρότερη περίπτωση συνεπάγεται την αδυναµία λειτουργίας στη δε καλύτερη την επέκταση του χρόνου απόσβεσης της αρχικής επένδυσης. - 6

Τεχνικό Άρθρο AN007 MAR-2009

Τεχνικό Άρθρο AN007 MAR-2009 Τεχνικό Άρθρο MAR-2009 Αυτονοµία Θέρµανσης σε Παλιές Πολυκατοικίες Γενικά Οι ασχολούµενοι µε τον τοµέα της θέρµανσης στη χώρα µας γνωρίζουν ότι µεθοδολογίες που ακολουθούνται σε διάφορα τεχνικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.6 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις πλήρους κλιµατισµού (Θ.Α.Κ. - HVAC) στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN008 MAR-2009. Τρόπος Χρήσης Ωροµετρητών, Θερµιδοµετρητών, Κατανεµητών απανών για τη Θέρµανση και την Παρασκευή Ζεστού Νερού Χρήσης

Τεχνικό Άρθρο AN008 MAR-2009. Τρόπος Χρήσης Ωροµετρητών, Θερµιδοµετρητών, Κατανεµητών απανών για τη Θέρµανση και την Παρασκευή Ζεστού Νερού Χρήσης Τεχνικό Άρθρο MAR-2009 Τρόπος Χρήσης Ωροµετρητών, Θερµιδοµετρητών, Κατανεµητών απανών για τη Θέρµανση και την Παρασκευή Ζεστού Νερού Χρήσης Γενικά Πριν από αρκετά χρόνια η θέρµανση κτιρίων µε περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006 Τεχνικό Άρθρο JAN-2006 ιαφορικοί Θερµοστάτες Η βασικότερη ενεργειακή πηγή των τελευταίων αιώνων, τα ορυκτά καύσιµα, βρίσκονται χρονικά πολύ κοντά στην οριστική τους εξάντληση. Ταυτόχρονα η αλόγιστη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 3.2 Εγχειρίδιο Ποιοτικής Εγκατάστασης Λεβήτων Καταληκτική Ημερομηνία: 31 η Μαρτίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση Εξοικονόμηση ενέργειας Γεωθερμία Ηλιοθερμία Αντλίες θερμότητας Κλιματισμός Θέρμανση Η εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών δεν είναι πλέον απλά ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής αλλά μια ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστό. σπίτι. χωρίς να... καεί η τσέπη σας ΕΙ ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. Πώς να µειώσετε την κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης

Ζεστό. σπίτι. χωρίς να... καεί η τσέπη σας ΕΙ ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. Πώς να µειώσετε την κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης ΕΙ ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζεστό σπίτι χωρίς να... καεί η τσέπη σας Αξιοποιήστε τα «πράσινα» συστήµατα γεωθερµίας, ηλιακού κλιµατισµού και ενεργειακών τζακιών Πώς να µειώσετε την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Οδηγίες χρήσης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 60 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M ΑΥΤΟΜ-λΕΙ 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70 50

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ROTEX Solaris Ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ζεστού νερού και τη θέρµανση

ROTEX Solaris Ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ζεστού νερού και τη θέρµανση ROTEX Solaris Ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ζεστού νερού και τη θέρµανση Ηλιακή ενέργεια Χωρίς κόστος και ανεξάντλητη Ενέργεια και πόροι Οι περιορισµένοι ενεργειακοί πόροι στους οποίους σήµερα ανατρέχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πτυχιακή εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ τμήμα ηλεκτρολογίας ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εισηγητής: Εμμανουήλ Βενιέρης ΡΕΘΥΜΝΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Παραδοσιακοί τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ Ερευνητική εργασία B Τετρ. 2011-2012 Τμήμα PR4 - Α Λυκείου ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑ 4 : GREENIARIDES

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Πτυχιακή Εργασία Τεχνική ανάλυση εγκαταστάσεων θέρμανσης Όνομα Φοιτητή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ: «ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ: «ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ: «ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑ: «ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΜΑΛΙΑΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σπίτι του Μέλλοντος

Το Σπίτι του Μέλλοντος Το Σπίτι του Μέλλοντος Εισηγήτριες: Ελένη Βασιλικού & Ιωάννα Κάγια Επιβλέπουσα: Φωτεινή Γεωργακοπούλου ΑΘΗΝΑ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ... 2 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας & προστασία του περιβάλλοντος

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας & προστασία του περιβάλλοντος Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας & προστασία του περιβάλλοντος «Στο Κοινοβούλιο και στο Μέγαρο Μαξίμου., πρόκειται να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά συστήματα, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και κατ επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή επιδεικτικής πινακίδας κλιματιστικού μηχανήματος ελεγχόμενο από B.M.S Σιλαϊδής Παναγιώτης (Α.Μ. 14705) Μπουλούμπασης

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία Θέρμανσης Παλιών Πολυκατοικιών

Αυτονομία Θέρμανσης Παλιών Πολυκατοικιών Αυτονομία Θέρμανσης Παλιών Πολυκατοικιών Η ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα κ.α.) συνοδευόμενη από τη μεταβολή του τρόπου ζωής και τις νέες συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2014

Κατάλογος Προϊόντων 2014 Κατάλογος Προϊόντων 2014 Λίγα λόγια Με βαθιά πίστη στις ιδέες και τις αρχές της η εταιρεία μας συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία παρουσιάζοντας το νέο κατάλογο για το έτος 2014. Θα διαπιστώσετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΓΟΥΛΕΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

(COMPARATIVE TECHNOECONOMIC INSTALLATION ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

(COMPARATIVE TECHNOECONOMIC INSTALLATION ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONL INSTITUTE of CRETE DEPARTMENT of ELECTRICAL ENGINEERING DEPERTMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα :ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Επιβλέπων: Γκαβαλιάς Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου 3. Ψηφιακοί θερμοστάτες χώρου 4,5. Θερμοστάτες Αυτοματισμών 6,7,8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου 3. Ψηφιακοί θερμοστάτες χώρου 4,5. Θερμοστάτες Αυτοματισμών 6,7,8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου 3 Ψηφιακοί θερμοστάτες χώρου 4,5 Θερμοστάτες Αυτοματισμών 6,7,8 Διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών 9,10,11,12 Αυτοματισμοί Ηλιοθερμίας 13,14 Ελεγκτές θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Τεχνολογία ηλιακών συστημάτων Logasol για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης και την υποστήριξη θέρμανσης

Τεχνικό εγχειρίδιο. Τεχνολογία ηλιακών συστημάτων Logasol για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης και την υποστήριξη θέρμανσης Τεχνικό εγχειρίδιο Τεχνικό εγχειρίδιο Έκδοση 06/007 Τεχνολογία ηλιακών συστημάτων Logasol για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης και την υποστήριξη θέρμανσης Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα