ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟ ΛΙΑ ΣΧΟ ΛΙΑ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟ ΛΙΑ ΣΧΟ ΛΙΑ Η"

Transcript

1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Δρ. Σάββα ββαςς Σεϊμανίδηςς Senior Partner Consulting Group ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Η επαρκής, ομαλή, οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική ηλεκτροδότηση των Ελληνικών νησιών και ιδιαίτερα εκείνων που δεν ανήκουν στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των κατοίκων τους και για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξής τους Μέχρι σήμερα οι ηλεκτρικές ανάγκες των μη διασυνδεδεμένων νησιών ικανοποιούνται κατά κύριο λόγο, μέσα από τη λειτουργία πετρελαϊκών σταθμών της ΔΕΗ, οι οποίοι χαρακτηρίζονται για το υψηλό κόστος της παραγόμενης ενέργειας και τη σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούν Από την άλλη πλευρά η αξιοποίηση του σημαντικού αιολικού δυναμικού της νησιωτικής χώρας για την επί τόπου παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπίζει μεγάλες καθυστερήσεις και ποικίλα προβλήματα, ενώ και η εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων φαίνεται ότι έχει καθηλωθεί εν τη γενέσει της Μία εναλλακτική δυνατότητα ενίσχυσης της ηλεκτρικής τροφοδοσίας των νησιών δίδεται μέσα από την αξιοποίηση του βιοαερίου που παράγεται στους τοπικούς Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κύρια ευρήματα προκαταρκτικής μελέτης που εκπόνησε η για λογαριασμό της ΡΑΕ σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου νησιωτικών

3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 15% του Ελληνικού πληθυσμού κατοικεί σε νησιά. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ με εξαίρεση την Ιταλία (12%). Οφείλεται στη γεωμορφολογία, την ιστορία και το κλίμα της χώρας και επιβάλλει ειδικό σχεδιασμό για την περιβαλλοντικά ορθή και συνάμα οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων που παράγονται σ αυτά Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) σε κάθε νησιωτική περιφέρεια προβλέπει, σύμφωνα και με τον αντίστοιχο Εθνικό Σχεδιασμό (ΕΣΔΑ) και τις δεσμεύσεις που έχει λάβει ηχώρα μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Το κλείσιμο/αποκατάσταση των υφιστάμενων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και Τη σταδιακή μετατροπή τους σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων () μέχρι το τέλος του 2008

4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ (1) Οι μετατρέπονται σε χώρους παραγωγής βιοαερίου, υψηλής περιεκτικότητας σε μεθάνιο (CH 4) και διοξείδιο του άνθρακα (CO 2) λόγω των φυσικοχημικών και βιολογικών μεταβολών που επέρχονται στο οργανικό κλάσμα των απορριμμάτων μετά τον ενταφιασμό τους. Και τα δύο αέρια συμβάλλουν αρνητικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου Επιπλέον παράγονται σε πολύ μικρότερες ποσότητες και πολλές άλλες οργανικές ενώσεις (Non-Methane Organic Compounds/NMOCs), οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παραγωγή δυσάρεστων ενοχλητικών οσμών αλλά και τοξικών αερίων όταν διαφεύγουν στο περιβάλλον Τυπική σύσταση βιοαερίου από Συστατικό Αέριο Περιεκτικότητα Μεθάνιο (CH 4 ) 35-60% ιοξείδιο του Άνθρακα (CO 2 ) 35-55% Άζωτο (N 2 ) 0-20% Οξυγόνο (O 2 ) 0-2,5% Υδρατμοί (H 2 O) 1-10% Άλλες Οργανικές Ενώσεις (NMOCs) ppmv

5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ (2) Έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται διάφορα μαθηματικά μοντέλα και αλγόριθμοι για τον υπολογισμό της ποιοτικής και ποσοτικής παραγωγής βιοαερίου σε LANDGEM (EPA) LFGGEN (UCF) Methane Generation Model (EMCON) Gas Sim Landfill Oder Characterisation Model Το μοντέλο LANDGEM : Βασίζεται σε «κινητική πρώτης τάξης» Καλύπτει το σύνολο των ρύπων που είναι δυνατό βιοαποικοδόμηση των αστικών στερεών αποβλήτων να παραχθούν Χρησιμοποιείται ευρέως από την USEPA και άλλους διεθνείς οργανισμούς Χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα στους διεθνείς διαγωνισμούς που αφορούν την κατασκευή έργων διαχείρισης βιοαερίου σε Έχει τη δυνατότητα υπολογισμού παραγωγής βιοαερίου σε μεγάλο βάθος χρόνου και μπορεί να τροφοδοτηθεί είτε με εμπειρικά δεδομένα/μετρήσεις είτε με παραμέτρους που έχουν προέλθει από εκτιμήσεις/υπολογισμούς από την

6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ (3) Προϋπόθεση για την ενεργειακή εκμετάλλευση του βιοαερίου ή/και μόνο την καύση του, που υπαγορεύεται για περιβαλλοντικούς λόγους, είναι ηανάκτησή του Υπάρχουν δύο (2) βασικές μέθοδοι και αντίστοιχα συστήματα ανάκτησης του βιοαερίου : η παθητική ανάκτηση και η ενεργητική ανάκτηση/άντλησηάντληση Στην παθητική ανάκτηση το βιοαέριο μεταφέρεται φυσικά μέσω ενός δικτύου αγωγών από το εσωτερικό του σε μία έξοδο όπου και καίγεται. Κινητήριος δύναμη είναι η διαφορά πίεσης του παραγόμενου βιοαερίου από την ατμοσφαιρική Στην ενεργητική ανάκτηση/άντλησηάντληση ημεταφορά του παραγόμενου βιοαερίου βοηθείται/ρυθμίζεται με τη χρήση αντλιών κενού. Χρησιμοποιείται δίκτυο σωληνώσεων αντίστοιχο με αυτό των παθητικών συστημάτων Σε πολλές εγκαταστάσεις εφαρμόζονται συνδυασμοί των δύο μεθόδων Τα δίκτυα ανάκτησης συνίστανται από συστοιχίες αγωγών σε κάθετη και οριζόντια διάταξη. Το είδος (πλαστικοί, διάτρητοι, κλπ.) και η χωροθέτησή τους εξαρτάται από μία σειρά παραμέτρων, χαρακτηριστικών του εκάστοτε χώρου όπως : Οόγκος των ήδη εναποτεθειμένων απορριμμάτων Οόγκος των προς εναπόθεση απορριμμάτων Ησυμπίεση των ενταφιασμένων απορριμμάτων Το βάθος του χώρου εναπόθεσης Ησυνολική έκταση του

7 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

8 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

9 ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΣ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ)

10 ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΤΟΜΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

11 ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ (4) Οι συνήθεις πρακτικές διάθεσης του ανακτώμενου βιοαερίου είναι : Ηκαύση του με τη χρήση πυρσού για περιβαλλοντική προστασία Η καύση του σε καυστήρες, κλιβάνους και ατμολέβητες για την απευθείας αξιοποίηση της παραγόμενης θερμότητας σε θερμοκήπια, μικρές βιοτεχνίες ή ακόμη και κατοικίες κοντά στους Ηκαύση του σε Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ήαεριοστροβίλους για την παραγωγή γή ηλεκτρικής ενέργειας Η καύση του σε ΜΕΚ ή αεριοστροβίλους για τη συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας για την κάλυψη θερμικών απαιτήσεων άλλων τμημάτων της εγκατάστασης των (π.χ. συστήματα στραγγισμάτων, αναερόβιοι χωνευτές, κλίνες ξήρανσης, κ.α.) επεξεργασίας,

12 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΥΡΣΟ

13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

14 ΤΥΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

15 ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ (5) Στην ηπειρωτική Ελλάδα υπάρχουν λιγοστοί στους οποίους γίνεται άντληση και καύση σε πυρσό του παραγόμενου βιοαερίου από (π.χ. Δ. Λάρισας, ΔΕΥΑ Χαλκίδας, κ.α.) ) Επίσης, υπάρχουν τρείς (3) στους οποίους γίνεται περαιτέρω ρ αξιοποίηση η του αντλούμενου βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με επιτυχημένα αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Πρόκειται για τους Άνω Λιοσίων, το Ταγαράδων Θεσσαλονίκης και το Π.Σ. Βόλου με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 30 MW περίπου. Μάλιστα, στο Άνω Λιοσίων αξιοποιείται συμπαραγόμενη με τον ηλεκτρισμό θερμότητα για την εξάτμιση των υγρών αποβλήτων (στραγγισμάτων) του και η

16 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

17 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥΣ 1. Άνω Λιοσίων Ιδιοκτήτης σταθμού : ΒΕΑΛ Α.Ε. (με την υποστήριξη του ΕΣΔΚΝΑ) Εγκατεστημένη Ηλεκτρική Ισχύς :23,5 MW Έναρξη λειτουργίας σταθμού : 2001 Ετήσια παραγωγή βιοαερίου : m 3 Καθαρή παραγωγή Η.Ε. / έτος : MWh Συμπαράγεται ζεστό νερό που χρησιμοποιείται για την αποβλήτων (στραγγισμάτων) του ( m 3 /ημέρα) εξάτμιση των υγρών 2. Ταγαράδων Θεσσαλονίκης Ιδιοκτήτης σταθμού : ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. (με την υποστήριξη του ΣΟΤΑΜΘ) Εγκατεστημένη Ηλεκτρική Ισχύς :5MW Ετήσια παραγωγή Η.Ε. (εκτίμηση 2007) : MWh Έναρξη λειτουργίας : 1981 Μέση ετήσια ποσότητα εναποτιθέμενων στερεών απορριμμάτων ( ) : τόνοι 3. Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου Κατασκευή και λειτουργία σταθμού : ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε. Έναρξη λειτουργίας σταθμού : Ιούνιος 2008 Έναρξη λειτουργίας : 1999 Ετήσιες ποσότητες εναποτιθέμενων στερεών απορριμμάτων (2007) : τόνοι Εγκατεστημένη / Προβλεπόμενη νέα Ισχύς : 1,2 MW / 1,7 MW

18 ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ (6) Η πράξη επιβεβαιώνει β ότι οι μεγαλύτερης δυναμικότητας ηπειρωτικοί είναι παραγωγικοί σε βιοαέριο και σε ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από την καύση του πιο Ωστόσο, η παραγωγή και διαχείριση των απορριμμάτων στα ελληνικά νησιά παρουσιάζει ιδιαιτερότητες όπως : Μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις ως προς τις ποσότητες (καλοκαιρινή αιχμή) αλλά και τη σύσταση (υψηλά ποσοστά ζυμώσιμων υλικών και σχετικά χαμηλά ποσοστά σε πλαστικό και χαρτί το καλοκαίρι) των παραγόμενων απορριμμάτων Προβλήματα στην ακριβή καταγραφή των ποσοτήτων των ενταφιαζομένων απορριμμάτων (βάσει χωρητικότητας απορριμματοφόρων και αριθμού δρομολογίων και όχι βάσει ζυγισθέντων ποσοτήτων), αλλά και της σύστασής τους (βάσει τυχαίων δειγματοληψιών και όχι βάσει τακτικών μετρήσεων σε συγκεκριμένες θέσεις) Οι ιδιαιτερότητες αυτές επηρεάζουν την ποσότητα αλλά και την ποιότητα του παραγόμενου βιοαερίου και πρέπει να εξετάζονται πολύ προσεχτικά σε συνδυασμό και με άλλες παραμέτρους, όπως η ύπαρξη ή όχι δικτύου συλλογής βιοαερίου, η δυνατότητα εκ των υστέρων εγκατάστασης ενός τέτοιου δικτύου, κλπ., προκειμένου να εκτιμηθεί σωστά η βιωσιμότητα μιας επένδυσης κατασκευής και λειτουργίας μιας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το βιοαέριο

19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ Μέχρι σήμερα βρίσκονται σε φάση λειτουργίας είκοσι ένα (21) στα Ελληνικά νησιά (στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ, Ιούλιος 2008). Οι δέκα (10 10) από αυτούς βρίσκονται στην Κρήτη, τέσσερεις (4) στα Ιόνια νησιά, και οι υπόλοιποι σε νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν που να λειτουργούν για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, παρά μόνον ΧΑΔΑ Καταγράφονται είκοσι δύο (22) νέοι οι οποίοι βρίσκονται σε φάση υλοποίησης από το Σεπτέμβριο του 2007 (στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ, Ιούλιος 2008). Δίνεται μεγάλη έμφαση στην κατασκευή στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, περιφέρειες στις οποίες δεν είχαν αναπτυχθεί αξιόλογες υποδομές για την διαχείριση των απορριμμάτων κατά το παρελθόν Καταγράφονται οκτώ (8) υφιστάμενοι στους οποίους γίνονται επεκτάσεις/αναβαθμίσεις από το Σεπτέμβριο του 2007 (στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ, Ιούλιος 2008) Καταγράφονται μόλις έξι (6) νησιωτικοί που διαθέτουν εγκατάσταση συλλογής βιοαερίου (στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ, Σεπτέμβριος 2008). Ο ένας βρίσκεται στη Ζάκυνθο και οι υπόλοιποι πέντε στην Κρήτη. Επίσης καταγράφονται πέντε (5) από τους υπό επέκταση νησιωτικούς που έχουν πρόβλεψη εγκατάστασης συστήματος ανάκτησης βιοαερίου και τουλάχιστον δύο (2) από τους υλοποιούμενους νέους

20 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ (ΕΩΣ 05/03/2008) ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Νομαρχία Χώρος Προβλεπόμενη εξυπηρέτηση σύμφωνα με ΠΕΣΔΑ Εγκατάσταση συλλογής βιοαερίου Ιόνια Νησιά 1 Ζακύνθου Ν. Ζακύνθου 6 Σύνολο Νομού ΝΑΙ 2 Κεφαλληνίας Ν. Κεφαλληνίας 9 Σύνολο Νομού ΟΧΙ 3 Λευκάδας Μεγανησίου 1. Μεγανησίου ΟΧΙ 4 Κέρκυρας Κ. Κέρκυρας 11.Κερκυραίων,Παλαιοκαστρίτσας, Φαιάκων, Παραλίων, Αχιλλείων, Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, ΟΧΙ Θιναλίου, Κασσωπαίων, Κορρισίων, Μελιτειέων Νότιο Αιγαίο 5 Κυκλάδων Κιμώλου 1. Κιμώλου ΟΧΙ 6 Κυκλάδων Ανάφης 1. Ανάφης ΟΧΙ 7 ωδεκανήσου Αγαθονησίου 1 Κοινότητα Αγαθονησίου ΟΧΙ 8 ωδεκανήσου Μεγίστης 1. Μεγίστης ΟΧΙ 9 ωδεκανήσου Τήλου 1. Τήλου ΟΧΙ 10 ωδεκανήσου Λειψών 1. Λειψών ΟΧΙ.Ρόδου, Ιαλυσσού, Αφάντου, Πεταλούδων, ΟΧΙ 11 ωδεκανήσου Βορ. Ρόδου 5 Καλλιθέας Κρήτη 12 Ηρακλείου Τεμένους 5.Αρχανών, Ν. Καζαντζάκη, Τεμένους, Θραψανού, Επισκοπής ΝΑΙ 13 Ηρακλείου Χερσονήσου 4.Μαλλίων, Χερσονήσου, Γουβών, Καστελίου ΟΧΙ 14 Ηρακλείου Βιάννου 2. Βιάννου, Αρκαλοχωρίου ΝΑΙ 15 Λασιθίου Σητείας 4. Σητείας, Μακρύ Γιαλού, Ιτάνου, Λεύκης ΝΑΙ 16 Λασιθίου Αγ. Νικολάου 4. Αγ. Νικολάου, Νεάπολης, Οροπεδίου Λασιθίου, Ιεράπετρας ΝΑΙ.Συβρίτου, Κουρητών, Νικ. Φωκά, Λαππαίων, Φοίνικα, Λάμπης, Γεροποτάμου, Κουλουκώνα, 17 Ρεθύμνης Αμαρίου 11 Ανωγείων,. Ρεθύμνου, Αρκαδίου ΟΧΙ 18 Χανίων Πελεκάνου 2. Αν. Σελίνου, Πελεκάνου ΝΑΙ 19 Χανίων Σφακίων 1. Σφακίων ΟΧΙ 20 Χανίων Χανίων 21.Χανίων, Σούδας, Ακρωτηρίου, Κεραμειών, Θερίσσου, Ν.Κυδωνίας, Ελ. Βενιζέλου, Πλατανιά, Μουσούρων, Βουκολιών, Μηθήμνης, Κολυμπαρίου, ΟΧΙ Κισσάμου, Ιναχωρίου, Βάμου, Φρε, Κρυονερίδας, Γεωργιούπολης, Κανδάνου, Ασηγωνιάς, Αρμένων 21 Χανίων Αρμένων 1. Αρμένων ΟΧΙ

21 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ Εξυπηρετούμενοι ΟΤΑ (αριθμός/όνομα) Νομαρχία Χώρος Ιόνια Νησιά Κεφαλληνίας 1 Ν. Κεφαλληνίας 9 Σύνολο Νομού (& Ιθάκη) Ζακύνθου 2 Ν. Ζακύνθου 6 Σύνολο Νομού Κρήτη 3 Ρεθύμνης. Αμαρίου 11 4 Ηρακλείου Τεμένους 5. Συβρίτου, Κουρητών, Νικ.Φωκά, Λαππαίων, Φοίνικα, Λάμπης, Γεροποτάμου, Κουλουκώνα, Ανωγείων,. Ρεθύμνου, Αρκαδίου. Αρχανών, Ν. Καζαντζάκη, Τεμένους, Θραψανού, Επισκοπής. Μαλλίων, Χερσονήσου, Γουβών, Καστελίου, Επισκοπής 5 Ηρακλείου Χερσονήσου 5 6 Hρακλείου λ ί Βιάννου 2. Βιάννου, Αρκαλοχωρίου 7 Λασιθίου. Σητείας 4. Σητείας, Μακρύ Γιαλού, Ιτάνου, Λεύκης. Αγ. Νικολάου, Νεάπολης, Οροπεδίου Λασιθίου, 8 Λασιθίου. Αγ. Νικολάου 4 Ιεράπετρας

22 ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ (ΑΠΟ 09/2007) 1 Νομαρχία Χώρος Εξυπηρετούμενοι ΟΤΑ (αριθμός/όνομα) Ιόνια Νησιά Κέρκυρας Βόρειο Αιγαίο 2 Σάμου 3 Σάμου Νοτ. Κέρκυρας 3. Μελιτειέων, Κορρισίων, Λευκιμμαίων υτ. Σάμου 2. Καρλοβασίου, Μαραθοκάμπου Ανατ. Σάμου 2.Βαθέως, Πυθαγορείου 4 Σάμου Φούρνων 1 Σύνολο Νήσου 5 Λέσβου Λέσβου 16 Σύνολο Νήσου 6 Λέσβου Λήμνου 1 Σύνολο Νήσου 7 Χίου Βορ. Χίου 3.Ομηρούπολης, Καρδαμύλων, Αμανής. Χίου, Μαστιχοχωρίων, Καμποχώρων, Ιωνίας, 8 Χίου Νοτ. Χίου 7 Αγ. Μηνά, Οινουσσών, Ψαρρών Νότιο Αιγαίο 9 ωδεκανήσου Καλύμνου 1 Σύνολο Νήσου 10 ωδεκανήσου Νότιας Ρόδου 1. Αταβύρων, Καμείρου, Λινδίων, Νότιας Ρόδου 11 ωδεκανήσου Κω 3 Σύνολο Νήσου 12 ωδεκανήσου Αστυπάλαιας 1 Σύνολο Νήσου 13 ωδεκανήσου Πάτμου 1 Σύνολο Νήσου 14 Κυκλάδων Φολεγάνδρου 1 Σύνολο Νήσου 15 Κυκλάδων Σύρου 3 Σύνολο Νήσου 16 Κυκλάδων Πάρου 2 Σύνολο Νήσου 17 Κυκλάδων Μυκόνου 1 Σύνολο Νήσου 18 Κυκλάδων Κύθνου 1 Σύνολο Νήσου 19 Κυκλάδων Αμοργού 1 Σύνολο Νήσου 20 Κυκλάδων Σερίφου 1 Σύνολο Νήσου 21 Κυκλάδων Ίου 1 Σύνολο Νήσου Κρήτη 22 Ηρακλείου Πέρα Γαληνών 7. Ηρακλείου, Γαζίου, Αλικαρνασσού, Κρούσωνα, Παλιανής, Γοργολαινή

23 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Χαρακτηριστικά Δυναμικότητα : Τόνοι Έτος έναρξης λειτουργίας : 2004 Έτος λήξης λειτουργίας : 2013 Ρυθμός Παραγωγής Υποθέσεις / Παράμετροι Μοντέλου LANDGEM Δυναμικό Παραγωγής Περιεκτικότητα CH 4 : 0,040 Έτος -1 CH 4 : 78,12 m 3 /τόνο NMOC : ppmv Περιεκτικότητα CH 4 : 50% % κ.ο. Αποτελέσματα Ανακτήσιμη Ποσότητα Παραγόμενου Βιοαερίου 80% Μέση ετήσια ανακτώμενη ποσότητα βιοαερίου (25ετής παραγωγή) : m 3 Μέγιστη ανακτώμενη Ποσότητα Βιοαερίου (11 ο έτος από την έναρξη λειτουργίας του ) : m 3 Δυνατότητα παραγωγής ισχύος : 700 KW Εκτιμώμενη μ μέση ετήσια παραγωγή γή Η.Ε. : 3,600 MWh Κόστος προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού : Ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης (περιλαμβάνει δίκτυο αγωγών μεταφοράς αερίου, σύστημα φρεατίων ανάκτησης, σύστημα πολλαπλών ΜΕΚ, μονάδα πυρσού, κ.α.) : Ετήσια έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας (x 87,42 /MWh) :

24 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Το βιοαέριο που παράγεται σε νησιωτικούς μπορεί να αποτελέσει μία πρώτης τάξεως τοπική καύσιμη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση του ενεργειακού ισοζυγίου κάθε νησιού Στη χώρα μας υπάρχει εμπειρία τόσο σε θέματα ανάκτησης βιοαερίου όσο και σε θέματα αξιοποίησής του,, τόσο για την παραγωγή γή ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και για την παραγωγή γή χρήσιμης θερμότητας Καθώς στην Ελλάδα «τρέχει» την περίοδο αυτή και με σχετικά ταχείς ρυθμούς ένα πρόγραμμα επέκτασης υφιστάμενων και υλοποίησης νέων νησιωτικών είναι σημαντικό να μελετηθούν αναλυτικότερα οι προοπτικές ενσωμάτωσης στους συγκεκριμένους συστημάτων ανάκτησης βιοαερίου και ενεργειακής αξιοποίησής του Η οικονομική βιωσιμότητα των εγκαταστάσεων ανάκτησης βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε νησιά εξαρτάται σημαντικά από : Το μέγεθος του Τη σύσταση των εναποτιθέμενων απορριμμάτων θερμογόνο δύναμη του παραγόμενου βιοαερίου) (καθορίζουν την ποσότητα και τη Την τιμή διάθεσης της παραγόμενης kwh (ευνοούνται τα μη διασυνδεδεμένα νησιά) Το ύψος της επιδότησης κεφαλαίου που μπορεί να δοθεί από την Πολιτεία

25 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Γεωγραφική θέση Απόσταση από την ηπειρωτική χώρα Απόσταση από άλλο νησί Συχνότητα κακοκαιρίας / απαγόρευση απόπλου πλοίων Κλιματολογικά χαρακτηριστικά Μεγάλη περίοδος υψηλών θερμοκρασιών που επιτείνει τα προβλήματα δυσοσμίας και τους κινδύνους υγείας Ισχυροί άνεμοι προκαλούν διασπορά των απορριμμάτων Οι υψηλές θερμοκρασίες συντελούν στην αύξηση της παρουσίας συσκευασιών αναψυκτικών, χυμών κλπ. στα απορρίμματα Γεωλογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά Περιορισμένη διαθέσιμη γη Περιορισμένα υδάτινα αποθέματα, ευαίσθητος υδροφορέας Κοινωνικά και Σημαντική πληθυσμιακή αύξηση την τουριστική περίοδο οικονομικά χαρακτηριστικά Σημαντική εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό Συγκέντρωση των περισσότερων εμπορικών δραστηριοτήτων σε λίγα μέρη του νησιού Διοικητικά χαρακτηριστικά υσκολία στην εφαρμογή κοινής διαχείρισης με την ηπειρωτική χώρα ή με μεγαλύτερα νησιά Συχνή έλλειψη πόρων για τη λειτουργία συστήματος επεξεργασίας ξργ και διάθεσης απορριμμάτων

26 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Σύστημα συλλογής και καύσης βιοαερίου ουσε πυρσό Σύστημα ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου για παραγωγή Η. Ε. ήμος Λάρισας ΝΑΙ ΟΧΙ ήμος Σερρών ΝΑΙ ΟΧΙ ήμος Χαλκίδας ΝΑΙ ΟΧΙ ήμος Άνω Λιοσίων ΟΧΙ ΝΑΙ ήμος Ταγαράδων Θεσ/νίκης ΟΧΙ ΝΑΙ Π.Σ. Βόλου ΟΧΙ ΝΑΙ

27 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (1)

28 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (2)

29 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (3)

30 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (4)

31 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (5)

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων ΔΣΑ μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων ΔΣΑ μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I...60 Π.Ι. Θεσμικό Πλαίσιο, Νομοθεσία Σχετική με την Διαχείριση Αποβλήτων...62 Π.Ι.3 Υγειονομική Ταφή...72 Π..4. Ανακύκλωση...75 Π..5 Σύνθεση ΑΣΑ στην Ελλάδα...76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Περιεχόμενα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ... 4 1.1 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ... 4 1.1.1 Εγκαταστάσεις ΔΣΑ Ν. Χανίων... 4 1.1.2 Ποσότητες ΑΣΑ Ν. Χανίων... 6 1.2 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας «Επίπτωση της Διείσδυσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενεργείας της Κρήτης» Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Κατασκευή Μονάδας Συµπαραγωγής και Θερµότητας από Αστικά Απορρίµµατα µέσω Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας» Ονοματεπώνυμο: Παντελάκη Βασιλική Επιβλέπων Καθηγητής:κ. Κατσαράκης Νικόλαος Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ΥΠ.ΑΝ. στις 11-9-2003, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό, ανέθεσε στη Κ/Ξ Υδατοσυστημάτων Αιγαίου (ΤΕΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για τον ήµο Λειψών στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1. Περίληψη... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην προέλευση, ποσότητα και σύνθεση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Η.Π.50910/2727

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απόφασης για την Αναθεώρηση Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1993-2003

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1993-2003 ΤΟΜΕΑΣ 2: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Κατηγορία Προβληµάτων Στόχοι Παρεµβάσεων Απαιτούµενες Υποδοµές µέχρι το έτος 1999 Υλοποιηθείσες Υποδοµές µέχρι σήµερα Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΣΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΣΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΣΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.1.1 Γενικά στοιχεία Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά στην «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 80, MW ΣΤΗ ΝΗΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ομάδας Εργασίας. Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης Ιωάννης Σκιάς

Μελέτη Ομάδας Εργασίας. Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης Ιωάννης Σκιάς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Σκοπιμότητα εισαγωγής φυσικού αερίου στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη Μελέτη Ομάδας Εργασίας Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΕΦΗ ΕΞΑΡΧΟΥ (MSC

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Στο δίκτυο μέχρι σήμερα συμμετέχουν : Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ, ο Δήμος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ο Δήμος ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ο Δήμος ΑΜΟΡΓΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα