Πηγή : Τα sites των αντίστοιχων τραπεζών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πηγή : Τα sites των αντίστοιχων τραπεζών."

Transcript

1 Εργασίες για το µάθηµα «ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ» Κατηγορία Εργασιών 1 : Τραπεζικά προϊόντα για ιδιώτες = Τραπεζικά Προϊόντα για αποταµιευτές και Χρηµατοδότηση ιδιωτών Καταγραφή των καταθετικών - επενδυτικών προ όντων που αφορούν τους ιδιώτες και τα προσφέρει η τράπεζα που σας ανατέθηκε. Πηγή : Τα sites των αντίστοιχων τραπεζών. Η εργασία θα έχει την πιο κάτω δοµή: 1. Σκοπός της εργασίας 2. Αποστολή των τραπεζών σε σχέση µε τους ιδιώτες 3. Προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στους ιδιώτες 3.1 Προϊόντα και υπηρεσίες για αποταµιευτές Σύντοµη περιγραφή του κάθε προϊόντος για αποταµιευτές, µε άξονες την προσφερόµενη ή υπαινισσόµενη απόδοση, τον κίνδυνο και το απαιτούµενο ελάχιστο κεφάλαιο. 3.2 Χορηγήσεις προς ιδιώτες Σύντοµη περιγραφή του κάθε προϊόντος στεγαστικήςκαταναλωτικής πίστης, µε άξονες την προσφερόµενη χρηµατοδότηση, το κόστος, τις απαιτούµενες εξασφαλίσεις και τις προϋποθέσεις χορήγησής του. 4. Συµπεράσµατα 1

2 Κατηγορία Εργασιών 2 : Τραπεζικά προϊόντα για επιχειρήσεις = Τραπεζικά Προϊόντα για τη Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων και την αξιοποίηση των διαθεσίµων τους Καταγραφή των προ όντων που αφορούν τις επιχειρήσεις και τα οποία προσφέρει η τράπεζα που σας ανατέθηκε. Πηγή : Τα sites των αντίστοιχων τραπεζών. Η εργασία θα έχει την πιο κάτω δοµή: 1. Σκοπός της εργασίας 2. Αποστολή των τραπεζών σε σχέση µε τις επιχειρήσεις 3.Προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στις επιχειρήσεις 3.1.Αξιοποίηση των διαθεσίµων των επιχειρήσεων Σύντοµη περιγραφή του κάθε προϊόντος, µε άξονες την προσφερόµενη ή υπαινισσόµενη απόδοση, τον κίνδυνο, την παρεχόµενη ρευστότητα και το απαιτούµενο ελάχιστο κεφάλαιο. 3.2.Χορηγήσεις επιχειρήσεις για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις Σύντοµη περιγραφή του κάθε προϊόντος, µε άξονες την προσφερόµενη χρηµατοδότηση, το κόστος, τις απαιτούµενες εξασφαλίσεις και τις προϋποθέσεις χορήγησής του. 3.3.Χορηγήσεις σε επαγγελµατίες Σύντοµη περιγραφή του κάθε προϊόντος, µε άξονες την προσφερόµενη χρηµατοδότηση, το κόστος, τις απαιτούµενες εξασφαλίσεις και τις προϋποθέσεις χορήγησής του. 4. Συµπεράσµατα 2

3 Εργασίες για Τραπεζικές Υπηρεσίες και Προϊόντα α/α Εργασία 1 ΑΛΦΑ BANK - Ιδιώτες 2 ΑΛΦΑ BANK - Επιχειρήσεις 3 ΑΣΠΙΣ Ιδιώτες 4 ΑΣΠΙΣ Επιχειρήσεις 5 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ιδιώτες 6 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Επιχειρήσεις 7 ΓΕΝΙΚΗ - Ιδιώτες 8 ΓΕΝΙΚΗ - Επιχειρήσεις 9 MARFIN POPULAR Ιδιώτες 10 MARFIN POPULAR Επιχειρήσεις 11 ΕΘΝΙΚΗ Ιδιώτες 12 ΕΘΝΙΚΗ Επιχειρήσεις 13 EUROBANK Ιδιώτες 14 EUROBANK Επιχειρήσεις 15 ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Ιδιώτες ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Επιχειρήσεις 16 ΚΥΠΡΟΥ Επιχειρήσεις 17 ΚΥΠΡΟΥ - Ιδιώτες 18 PROTON - συνολικά 19 ΤΤ Ιδιώτες 20 ΑΤΤΙΚΗΣ Ιδιώτες 21 ΑΤΤΙΚΗΣ Επιχειρήσεις 22 ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ιδιώτες 23 ΕΜΠΟΡΙΚΗ Επιχειρήσεις 24 PROBANK συνολικά 25 MILLENIUM - Ιδιώτες 26 MILLENIUM - Επιχειρήσεις 27 CITIBANK συνολικά 3

4 Κατηγορία Εργασιών 3 : «Πληροφόρηση Επενδυτών» Στα πλαίσια της εργασίας αυτής πρέπει να κάνετε τα εξής: 1)Να επισκεφθείτε τα sites των εταιριών που σας ανέθεσα και στο menu «Ενηµέρωση Επενδυτών» (µπορεί να χρησιµοποιείται και άλλος τίτλος, όπως π.χ. «Investors; Relations») να δείτε το είδος των πληροφοριών που παρέχονται. Π.χ., στο site του ΝΙΚΑ (www.nikas.gr) οι παρεχόµενες πληροφορίες είναι οι εξής: Η Μετοχή Οικονοµικά Στοιχεία Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εταιρικές Παρουσιάσεις Ετήσια ελτία - Πληροφοριακά Σηµειώµατα - Απολογισµοί Ενηµέρωση Επενδυτών Εταιρική ιακυβέρνηση Νέα Επικοινωνία IR 2)Να καταγράψετε αυτές τις πληροφορίες σε έναν πίνακα (καλύτερα σε excel για να µην υπάρχει περιορισµός χώρου), όπως π.χ. ο επόµενος : Εταιρία Η Μετοχή Οικονοµικά Στοιχεία Εταιρικές Παρουσιάσεις Ετήσια ελτία Εταιρική ιακυβέρνηση Επικοινωνία IR. ΝΙΚΑΣ V V V V V V Τάδε 1 - V - V - V V V - V Τάδε 2 V - V V - - V V V -. 3)Όταν συµπληρωθεί ο πίνακας µε όλες τις εταιρίες της εργασίας, θα πρέπει να κάνετε µια στοιχειώδη στατιστική ανάλυση. Π.χ. ετήσια δελτία παρέχει το 60% των εταιριών, στοιχεία για την πορεία της µετοχής το 72% κλπ. Η ανάλυση να γίνει για κάθε κλάδο χωριστά, καθώς και για το σύνολο. 4

5 Η δοµή της εργασίας θα περιλαµβάνει κατ ελάχιστο τα εξής: Εισαγωγή Παρεχόµενη Πληροφόρηση στους Επενδυτές (Καταγραφή και σχολιασµός) Συµπεράσµατα Εργασίες σχετικές µε την ενηµέρωση των επενδυτών από τις εισηγµένες στο ΧΑ επιχειρήσεις α/α Εργασία 1 Οµάδα επιχειρήσεων 1 2 Οµάδα επιχειρήσεων 2 3 Οµάδα επιχειρήσεων 3 4 Οµάδα επιχειρήσεων 4 5 Οµάδα επιχειρήσεων 5 6 Οµάδα επιχειρήσεων 6 7 Οµάδα επιχειρήσεων 7 1 Οµάδα Επιχειρήσεων Κλάδος / Υποκλάδος / Επιχειρήσεις Πετρέλαιο & Αέριο [ ιυλιστήρια] ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ [Καθετοποιηµένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε Χηµικά [Βασικά Χηµικά] ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ [Εξειδικευµένα Χηµικά] ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.& Ε. Λιπαντικών & Πετρ/ών EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 5

6 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 2 [Κατασκευές] ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε. ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. ΓΕΝΕΡ Α.Ε. ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Ε ΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε. 3 Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες [Υλικά Συσκευασίας] Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙ ΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΣ Α.Ε. CROWN HELLAS CAN A.E. Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. [Μηχανήµατα Βιοµηχανικού Εξοπλισµού] ΖΗΝΩΝ ΑΕ SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E. KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΚΑ Α.Ε. FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 4 Τρόφιµα & Ποτά [Τρόφιµα] ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 6

7 ΚΑΡ ΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. ELBISCO A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Ε 5 [Ρουχισµός & Αξεσουάρ] ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΛ.. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΗΣ Α.Ε. ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑ ΕΝΗΣ Α.Ε."ΜΙΝΕΡΒΑ" Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ-ΥΠΟ ΟΥΡΟΣ Α.Ε. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. FOLLI - FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ 6 Εµπόριο [Εµπόριο Ενδυµάτων] ΒΑΡ ΑΣ ΑΕΒΕΕ SPRIDER STORES A.E. [Εξειδικευµένο Λιανικό Εµπόριο] MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε. ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ Α.Ε. ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 7 Τράπεζες 7

8 [Τράπεζες] ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Κατηγορία Εργασιών 4 : Μεµονωµένα θέµατα α/α Θέµα 1 Η φούσκα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών το Το Χρηµατιστήριο Αθηνών την περίοδο 1/2000-3/ Το Χρηµατιστήριο Αθηνών την περίοδο 4/2003-6/ Το Χρηµατιστήριο Αθηνών την περίοδο 7/2007-Σήµερα 5 Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης 6 Το Χρηµατιστήριο της Φραγκφούρτης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης 7 Το Χρηµατιστήριο του Τόκυο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης 8 Τα επιτόκια δολαρίου κατά την τελευταία πενταετία 9 Τα επιτόκια ευρώ κατά την τελευταία πενταετία 10 Τα επιτόκια γεν κατά την τελευταία πενταετία 11 Η ισοτιµία ευρώ/δολαρίου κατά την τελευταία πενταετία 12 Η ισοτιµία δολαρίου/γεν κατά την τελευταία πενταετία 13 Οι διακυµάνσεις της τιµής του πετρελαίου κατά τη διάρκεια της Κρίσης 14 Οι διακυµάνσεις της τιµής του πετρελαίου από το 2000 µέχρι την Κρίση 15 Χρηµατιστήριο Αθηνών: Ο τραπεζικός κλάδος κατά την τελευταία δεκαετία 16 Χρηµατιστήριο Αθηνών: Ο κλάδος των Κατασκευών και υλικών κατά την τελευταία δεκαετία 17 Χρηµατιστήριο Αθηνών: Ο κλάδος των Χηµικών προϊόντων κατά την τελευταία δεκαετία 18 Χρηµατιστήριο Αθηνών: Ο κλάδος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την τελευταία δεκαετία 19 Χρηµατιστήριο Αθηνών: Ο κλάδος πρώτων υλών κατά την τελευταία 8

9 δεκαετία 20 Χρηµατιστήριο Αθηνών: Ο κλάδος τροφίµων και ποτών κατά την τελευταία δεκαετία 21 Χρηµατιστήριο Αθηνών: Ο κλάδος υγείας κατά την τελευταία δεκαετία 22 Χρηµατιστήριο Αθηνών: Ο κλάδος βιοµηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών κατά την τελευταία δεκαετία Τα πιο πάνω θέµατα θα τα χειρισθούν οι σπουδαστές ως εξής : Θα συγκεντρώσουν σχετικά άρθρα από ηλεκτρονικές εφηµερίδες (π.χ. euro2day.gr. capital.gr. in.gr, naftemporiki.gr, imerisia.gr) και θα επιλέξουν τα σηµαντικότερα από αυτά. Θα περιγράψουν τη διαχρονική πορεία του χρηµατιστηρίου ή κλάδου ή σχέσης (π.χ. ισοτιµία) ή είδους (π.χ. πετρέλαιο) κλπ. Θα παραστήσουν τη διαχρονική πορεία µε σχετικά διαγράµµατα. Θα καταλήξουν στα σχετικά συµπεράσµατα. Κατανοµή των εργασιών στους σπουδαστές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον (η κατανοµή έγινε µε τυχαίο τρόπο) Εργασίες για Τραπεζικές Υπηρεσίες και Προϊόντα (Κατηγορίες 1 και 2) α/α Εργασία Σπουδαστής 1 ΑΛΦΑ BANK - Ιδιώτες Σταµπέλου Θεοδώρα 2 ΑΛΦΑ BANK - Επιχειρήσεις Τσιτσιρίγκου Σταµατία 3 ΑΣΠΙΣ Ιδιώτες Σιούτη Μαρία 4 ΑΣΠΙΣ Επιχειρήσεις Ζούπας Αλέξανδρος 5 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ιδιώτες Σύριος Μαρίνος 6 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Επιχειρήσεις Βασιλοπούλου Ασηµίνα 7 ΓΕΝΙΚΗ - Ιδιώτες Ζερβάκη Μαρία 8 ΓΕΝΙΚΗ - Επιχειρήσεις Αλούκου Ειρήνη 9 MARFIN POPULAR Ιδιώτες Γιαννακοπούλου Νικολέτα 10 MARFIN POPULAR Επιχειρήσεις Λάσκου Ευτυχία 11 ΕΘΝΙΚΗ Ιδιώτες Γεωργούλιας Ελευθέριος 12 ΕΘΝΙΚΗ Επιχειρήσεις Ζωρόθεος Σωκράτης 9

10 13 EUROBANK Ιδιώτες Γκίκνορι Ερβις 14 EUROBANK Επιχειρήσεις Βελτσάκη Όρνεα 15 ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Ιδιώτες Κασίµη Γεωργία 16 ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Επιχειρήσεις Κασσαβέτη Φωτεινή 17 ΚΥΠΡΟΥ Επιχειρήσεις Πατσουράκη Κωνσταντίνα 18 ΚΥΠΡΟΥ - Ιδιώτες Αποστολάκη Μαρινέλα 19 PROTON - συνολικά Σηφακάκη Φωτεινή 20 ΤΤ Ιδιώτες Μπαντουβάκη Άννα 21 ΑΤΤΙΚΗΣ Ιδιώτες Ζορµπά Ηλιάνα 22 ΑΤΤΙΚΗΣ Επιχειρήσεις Κονδυλιάρη Κατερίνα 23 ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ιδιώτες Πούλα άφνη 24 ΕΜΠΟΡΙΚΗ Επιχειρήσεις Σαµαράκη Μαρία 25 PROBANK συνολικά Σαϊχ Αναστασία 26 MILLENIUM - Ιδιώτες Πετράκης Κωνσταντίνος 27 MILLENIUM - Επιχειρήσεις Παρασκευές Αλέξανδρος 28 CITIBANK συνολικά Πετράκης Νίκος Εργασίες σχετικές µε την ενηµέρωση των επενδυτών από τις εισηγµένες στο ΧΑ επιχειρήσεις (Κατηγορία 3) α/α Εργασία Σπουδαστής 1 Οµάδα επιχειρήσεων 1 Γαβράς Άγις 2 Οµάδα επιχειρήσεων 2 Χαϊδάρογλου Αλέξιος 3 Οµάδα επιχειρήσεων 3 Μπαρδάς Ηλίας 4 Οµάδα επιχειρήσεων 4 Λιακοπούλου Ειρήνη 5 Οµάδα επιχειρήσεων 5 Μιχώτα Αφροδίτη 6 Οµάδα επιχειρήσεων 6 Ζατσελάρι Γιορίντα 7 Οµάδα επιχειρήσεων 7 Βιδέλη Άννα-Μαρία Κατηγορία Εργασιών 4 : Μεµονωµένα θέµατα α/α Θέµα Σπουδαστής 1 Η φούσκα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών το Το Χρηµατιστήριο Αθηνών την περίοδο 1/2000-3/ Το Χρηµατιστήριο Αθηνών την περίοδο 4/2003-6/ Το Χρηµατιστήριο Αθηνών την περίοδο 7/2007-Σήµερα 5 Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης 6 Το Χρηµατιστήριο της Φραγκφούρτης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονοµικής Θάνο Γκέργκη Τσικρίκι Ειρήνη Τζιώτης Ηλίας Νερατζή ήµητρα Κωνσταντέλια Χρυσούλα Στάθης Κωνσταντίνος 10

11 κρίσης 7 Το Χρηµατιστήριο του Τόκυο κατά τη Θεοδωράτος Παναγιώτης διάρκεια της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης 8 Τα επιτόκια δολαρίου κατά την τελευταία Μπερτόλης Ιωάννης πενταετία 9 Τα επιτόκια ευρώ κατά την τελευταία Αλεξιάδη Ευδοκία πενταετία 10 Τα επιτόκια γεν κατά την τελευταία πενταετία VASILJEVIC JELENKO 11 Η ισοτιµία ευρώ/δολαρίου κατά την τελευταία Ευθυµίου Φανή πενταετία 12 Η ισοτιµία δολαρίου/γεν κατά την τελευταία Θεοδοσίου Γιώργος πενταετία 13 Οι διακυµάνσεις της τιµής του πετρελαίου Κιοκπετζής Ευτύχιος κατά τη διάρκεια της Κρίσης 14 Οι διακυµάνσεις της τιµής του πετρελαίου από Αλυµάρα ήµητρα το 2000 µέχρι την Κρίση 15 Χρηµατιστήριο Αθηνών: Ο τραπεζικός κλάδος Γιοβάνης Νικόλαος κατά την τελευταία δεκαετία 16 Χρηµατιστήριο Αθηνών: Ο κλάδος των Λάτσα Βιολέτα Κατασκευών και υλικών κατά την τελευταία δεκαετία 17 Χρηµατιστήριο Αθηνών: Ο κλάδος των Αναστασοπούλου Μαρία Χηµικών προϊόντων κατά την τελευταία δεκαετία 18 Χρηµατιστήριο Αθηνών: Ο κλάδος των Λοσίδης Σωτήριος ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την τελευταία δεκαετία 19 Χρηµατιστήριο Αθηνών: Ο κλάδος πρώτων Χρυσικόπουλος Μάριος υλών κατά την τελευταία δεκαετία 20 Χρηµατιστήριο Αθηνών: Ο κλάδος τροφίµων Καρανικόλα Αλεξάνδρα και ποτών κατά την τελευταία δεκαετία 21 Χρηµατιστήριο Αθηνών: Ο κλάδος υγείας Γιοντάϊ Μιρέλ κατά την τελευταία δεκαετία Οι εργασίες θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο την 15/12/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ενημέρωση 14/04/2015 1/4

Τελευταία Ενημέρωση 14/04/2015 1/4 11 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 100 ALPHA BANK A.E. AΛΦΑ 483 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΝΔΡΟ 255 AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΚΟ 103 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΑΤΤ 443 AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΟΤΟΕΛ 496 AVENIR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΜΕΡΟΣ Α. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2001 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ MEAN SECURITIES PRICES Δεκέμβριος 2012 December Μέσες Τιμές Χρεογράφων - Securities Mean Prices περίοδος - period 01/12/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α.

Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α. Αρ. έκδοσης: 14.0 Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α. Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1 Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ... 4 1.1 Τι είναι η «Εναλλακτική Αγορά»... 4 1.2 Σε

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. Για την Απόσχιση του Κλάδου Εμπορίας Σιδηρούχων μη Σιδηρούχων Μετάλλων (Ferrous and Non Ferrous Metals Trading) Και Β. Για την Μεταβολή Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 62 Επιλεγµένα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 63 Επισκόπηση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας 64 Επενδύσεις Οµίλου 2002-2003 65 Ανάλυση κατά Κλάδο ραστηριότητας 65 ιύλιση / ιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

2η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τις εξελίξεις στην εφαρµογή του Συστήµατος Εµπορίας ικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-6867-18-7

ISBN 978-960-6867-18-7 ISBN 978-960-6867-18-7 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21α - 106

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 26 4. Στοιχεία αγορών X.A. 32 5. Απολογισμός εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα