Ενοποίηση υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ/ Κατάταξη εισηγμένων εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενοποίηση υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ/ Κατάταξη εισηγμένων εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ"

Transcript

1 0115/ /el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange Ενοποίηση υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ/ Κατάταξη εισηγμένων εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ CSE Attachment: 1. CSE Announce Non Regulated Publication Date: 09/03/2015

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποίηση υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ/ Κατάταξη εισηγμένων εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση του χρηματιστηριακού θεσμού του και την ευθυγράμμιση με σύγχρονες εξελίξεις σε αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Αγορές, αποφάσισε όπως προχωρήσει σε διαφοροποίηση των υφιστάμενων Αγορών του, με βάση την εξουσία που του παρέχει η Νομοθεσία του, με ημερομηνία εφαρμογής τη Δευτέρα, 20 Απριλίου Από την ημερομηνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ η νέα Κανονιστική Απόφαση [ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί)] και οι Ρυθμιζόμενες Αγορές του Χρηματιστηρίου θα αποτελούνται από την Κύρια Αγορά και την Εναλλακτική Αγορά. Συνεπώς οι Αγορές Παράλληλη, Επενδυτικών Οργανισμών, Μεγάλων Έργων και Ποντοπόρου Ναυτιλίας καταργούνται. Διευκρινίζεται ότι η Αγορά Ειδικής Κατηγορίας και η υποκατηγορία της, Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών καταργούνται και δημιουργείται η «Αγορά Επιτήρησης», στην οποία θα μετατάσσονται εκδότες της Κύριας και της Εναλλακτικής Αγοράς, σε περίπτωση που δεν τηρούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις τους. Σημειώνεται ότι οι Αγορές Ομολογιών Δημοσίου, Ομολογιών Επιχειρήσεων και Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, παραμένουν ως έχουν σήμερα. Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου βασιζόμενο στις νέες Κανονιστικές Αποφάσεις ΚΔΠ 379/2014 αλλά και στα δεδομένα των εταιρειών περιλαμβανομένης της Έκθεσης Ελεγκτών στα ετήσια αποτελέσματα της κάθε εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31/12/2013, αξιολόγησε την κάθε εισηγμένη εταιρεία ξεχωριστά. Με βάση τα πιο πάνω, το Συμβούλιο αποφάσισε όπως κατατάξει τις εταιρείες στις Αγορές ως περιέχονται στο Παράρτημα Ι πιο κάτω. Σημειώνεται ότι 31 εταιρείες θα παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στην Αγορά Διαπραγμάτευσης τους με βάση την παράγραφο της ΚΔΠ 379/2014, (ως τροποποιήθηκε με την ΚΔΠ 69/2015), ενώ 19 εταιρείες παρουσιάζονται στην Αγορά Επιτήρησης εκ των οποίων για τις πλείστες 1

3 έχει ανασταλεί η διαπραγμάτευση των τίτλων τους λόγω μη τήρησης συνεχών υποχρεώσεων τους (σημειώνεται ότι για αριθμό εταιρειών στην Αγορά Επιτήρησης, έχει ζητηθεί έγκριση των τίτλων τους). Σημειώνεται ότι οι λόγοι για τους οποίους οι τίτλοι των συγκεκριμένων εκδοτών στο επισυναπτόμενο Παράρτημα παρουσιάζονται με σήμανση (Σ), είναι οι ακόλουθοι: Μη τήρηση συνεχών υποχρεώσεων από εκδότη στην Αγορά που είναι εισηγμένος, με εξαίρεση την έκδοση των Οικονομικών Καταστάσεων του (π.χ. διασπορά μετοχικού κεφαλαίου στο ευρύ κοινό) Στην Έκθεση Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων υπάρχει γνώμη με επιφύλαξη (εκτός στις περιπτώσεις γνώμης με επιφύλαξη σε σχέση με την ικανότητα του εκδότη να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, όπου στην περίπτωση αυτή γίνεται μετάταξη των τίτλων στην Αγορά Επιτήρησης) Στην Έκθεση Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων υπάρχει Έμφαση Θέματος. Σημειώνεται ότι όπου γίνεται αναφορά στον επισυναπτόμενο κατάλογο Έμφαση Θέματος, αυτή αφορά σε Έμφαση θέματος στην Έκθεση Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων σε σχέση με την ικανότητα του εκδότη να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, ή Έμφαση θέματος σε σχέση με σημαντική αβεβαιότητα Επισυνάπτεται επίσης (Παράρτημα ΙΙ), η Απόφαση του Συμβουλίου για τις περιόδους των μεθόδων διαπραγμάτευσης στις Αγορές η οποία θα εφαρμοστεί από τις 20 Απριλίου Σχετική ανακοίνωση αναφορικά με διαφοροποιήσεις που θα επέλθουν στους Δείκτες Τιμών, θα εκδοθεί προσεχώς. Ανάλογες αλλαγές θα επέλθουν και στους Κανόνες Συναλλαγών ενόψει των διαφοροποιήσεων αυτών, οι οποίες θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η ενοποίηση των υφιστάμενων αγορών και η κατάταξη των εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ καθώς και νέα Κανονιστική Απόφαση (ΚΔΠ 379/2014 ως έχει τροποποιηθεί), θα τεθούν σε εφαρμογή στις 20 Απριλίου 2015 ως αναφέρεται πιο πάνω. Από την ημερομηνία αυτή, η Κανονιστική Απόφαση 326/2009 (ως έχει τροποποιηθεί), η οποία είχε εκδοθεί αναφορικά με τις αγορές του Χρηματιστηρίου, τις συνεχείς υποχρεώσεις εκδοτών, τα δικαιώματα και τις ετήσιες συνδρομές, καταργείται. Εσώκλ.: Παράρτημα Ι Παράρτημα ΙΙ Λευκωσία, 9 Μαρτίου

4 Παράρτημα Ι: Κατάταξη των εισηγμένων εταιρειών στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 1. Bank of Cyprus Public Company Ltd (Σ) Γνώμη με επιφύλαξη Έμφαση θέματος 2. Hellenic Bank Public Company Ltd 3. Logicom Public Ltd 4. A. Tsokkos Hotels Public Ltd 5. Louis Plc (Σ) Έμφαση θέματος 6. Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ 7. Cytrustees Investment Public Company Ltd 8. Laiki Capital Public Co Ltd ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 1. Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού Η Πρόοδος Δημόσια Λτδ 2. Amathus Public Ltd 3. Atlantic Insurance Company Public Ltd 4. Blue Island Plc 5. Constantinou Bros Hotels Public Company Ltd 6. The Cyprus Cement Public Company Ltd 3

5 7. C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Ltd 8. Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ (Σ) Έμφαση θέματος 9. Chris Joannou Public Ltd 10. Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ 11. Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ 12. Cyprus Trading Corporation Plc 13. C.T.O. Public Company Ltd (Σ) Έμφαση θέματος 14. Dimco Plc (Σ) Έμφαση θέματος 15. Ellinas Finance Public Company Ltd 16. Cyventure Capital Public Company Ltd 17. Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Ltd 18. Φάρμα Ρένος Χατζηιωάννου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 19. Karaolis Group Public Ltd 20. KEO Plc (Σ) Έμφαση θέματος 21. K + G Complex Public Company Ltd 22. Πρακτορείον Τύπου Κρόνος Δημόσια Εταιρεία Λτδ 23. Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ 24. Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd 25. Modestou Sound & Vision Public 4

6 Company Ltd 26. Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ 27. Pierides Holdings Plc 28. Petrolina (Holdings) Public Ltd 29. Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λτδ 30. Royal Highgate Public Company Ltd 31. Salamis Tours (Holdings) Public Ltd 32. Stademos Hotels Plc 33. Top Kinisis Travel Public Ltd (Σ) Έμφαση θέματος 34. Vision International People Group Public Ltd 35. Actibond Growth Fund Public Company Ltd 36. A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Ltd 37. Apollo Investment Fund Plc 38. Ermes Department Stores Plc 39. G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd 40. Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ 41. K. Kythreotis Holdings Public Ltd 42. Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd 43. Lordos United Plastics Public Ltd 44. Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ 45. Τσιμεντοποιΐα Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ 5

7 46. Interfund Investments Plc 47. Unigrowth Investments Public Ltd (Σ) Έμφαση θέματος 48. Harvest Capital Management Public Ltd (Σ) Γνώμη με επιφύλαξη καθώς και Έμφαση θέματος 49. Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ (Σ) Γνώμη με επιφύλαξη καθώς και Έμφαση θέματος 50. Woolworth (Cyprus) Properties Plc (Σ) Θέμα διασποράς 51. Ch. Charilaou Group Plc (Σ) Θέμα διασποράς 52. Dome Investments Public Company Ltd (Σ) 53. Νέμεσις Εργοληπτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Σ) Θέμα διασποράς Θέμα διασποράς 54. Rolandos Enterprises Public Ltd (Σ) Θέμα διασποράς 55. USB Bank Plc (Σ) Έμφαση θέματος και Θέμα διασποράς 56. Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ (Σ) Γνώμη με επιφύλαξη καθώς και Έμφαση θέματος 57. Regallia Holdings & Investments Public Ltd (Σ) Γνώμη με επιφύλαξη καθώς και Έμφαση θέματος 58. Claridge Public Ltd (Σ) Έμφαση θέματος 59. Display Art Plc (Σ) Έμφαση θέματος 60. Leptos Calypso Hotels Public Ltd (Σ) Έμφαση θέματος 61. SFS Group Public Company Ltd (Σ) Έμφαση θέματος 62. Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Σ) Έμφαση θέματος 63. A.L. Prochoice Group Public Ltd (Σ) Έμφαση θέματος 64. CPI Holdings Public Ltd (Σ) Έμφαση θέματος 6

8 65. Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ (Σ) Έμφαση θέματος 66. Liberty Life Insurance Public Company Ltd (Σ) Έμφαση θέματος 67. L. P. Transbeton Public Ltd (Σ) Γνώμη με επιφύλαξη καθώς και Έμφαση θέματος 68. Primetel Plc (Σ) Έμφαση θέματος 69. Unifast Finance & Investments Public Company Ltd (Σ) Έμφαση θέματος 70. CLR Investment Fund Public Ltd (Σ) Έμφαση θέματος ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 1. Sea Star Capital Plc Γνώμη με επιφύλαξη και έμφαση θέματος 2. D & M Telemarketing Public Ltd Υπό αναστολή 3. Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Υπό αναστολή 4. Elma Holdings Public Company Ltd Υπό αναστολή 5. Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd 6. K. Athienitis Contractors Developers Public Ltd Υπό αναστολή Υπό αναστολή 7. Phil. Andreou Public Ltd Υπό αναστολή 8. Charilaos Apostolides Public Ltd Υπό αναστολή έχει ζητηθεί η έγκριση 9. Ceilfloor Public Company Ltd Υπό αναστολή έχει ζητηθεί η έγκριση 10. Cyprint Plc Υπό αναστολή έχει ζητηθεί η έγκριση 7

9 11. Empire Capital Investments Public Ltd Υπό αναστολή έχει ζητηθεί η έγκριση 12. Finikas Ammochostou Plc Υπό αναστολή έχει ζητηθεί η έγκριση 13. Firstdelos Group Plc Υπό αναστολή έχει ζητηθεί η έγκριση 14. Laser Investment Group Plc Υπό αναστολή έχει ζητηθεί η έγκριση 15. O.C. Options Choice Plc Υπό αναστολή έχει ζητηθεί η έγκριση 16. SAFS Holdings Public Ltd Υπό αναστολή έχει ζητηθεί η έγκριση 17. Stario Portfolio Investments Public Company Ltd 18. Αδελφοί Πίπης Φαρμ Δημόσια Εταιρεία Λτδ 19. Karkotis Manufacturing & Trading Public Ltd Υπό αναστολή έχει ζητηθεί η έγκριση Υπό αναστολή έχει ζητηθεί η έγκριση Υπό αναστολή έχει ζητηθεί η έγκριση Σημειώνεται επίσης ότι τα Χρεόγραφα της εταιρείας Alpha Bank Cyprus Ltd θα διαπραγματεύονται με σήμανση (Σ) λόγω έμφασης θέματος στην Έκθεση Ελεγκτών στα Ετήσια Αποτελέσματα της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31/12/

10 Παράρτημα ΙΙ Απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για τις Περιόδους των Μεθόδων Διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά, Εναλλακτική Αγορά, Αγορά Επιτήρησης, Αγορά Ομολόγων, Αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών, Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (ΝΕΑ) και Αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών (Νέα Αγορά) Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου καθορίζει, σύμφωνα με τις Παραγράφους 4.1.2, 4.2.2, 4.3.2, και των Κανόνων Διαπραγμάτευσης, τις Περιόδους κάθε Μεθόδου Διαπραγμάτευσης στις διάφορες Αγορές του, ως ακολούθως: ΠΕΡΙΟΔΟΙ Οι περίοδοι κάθε μεθόδου διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά είναι οι εξής: Περίοδος Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης Από Έως Προσυνεδρία «Μέθοδος 2» 10:15 RTP:Μεταξύ 10:28 και 10:30 PAP/V Σε όλη τη διάρκεια της προσυνεδρίασης Συνεδρίαση «Μέθοδος 1» Από τη λήξη της Προσυνε-δρίας 17:00 Δημοπρασία Κλεισίματος PAP/V στην Τιμή Κλεισίματος Προσυμφωνη μένες «Μέθοδος 2» 17:00 RTP:Μεταξύ 17:06 και 17:08 Σε όλη τη διάρκεια της Δημοπρασίας Κλεισίματος «Μέθοδος 3». Οι Από τη λήξη του 17:20 συναλλαγές χρόνου της καταρτίζονται στην Τιμή Κλεισίματος «Μέθοδος 6-1» Απλά πακέτα Spot 1 Δημοπρασίας Κλεισίματος 10:30 17:20 10:30 14:00 Κατ εξαίρεση, κατά τη δεύτερη (2 η ) ημέρα που 9

11 έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με το Πακέτο Spot 1, ο Γενικός Διευθυντής ή ο αναπληρωτής του, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, δύναται να επιτρέπει την κατάρτιση συναλλαγής Πακέτου Spot 1 πέραν της 14.00, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των συναλλαγών. Spot 2 «Μέθοδος 6-3» Αποκατάστασης Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από τις 10:15 έως 10:30 μόνο την τρίτη (3η) ημέρα που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με το Πακέτο Spot 2 (Τ+3) 10:30 17:20 Τα Αποκατάστασης διενεργούνται μέχρι την τέταρτη (4η) ημέρα που έπεται της συναλλαγής που διακανονίστηκε από ίδια διαθέσιμα (χρήματα ή μετοχές) του Μέλους ή με Πακέτο Spot 1. 10

12 Οι περίοδοι κάθε μεθόδου διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά και στην Αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών είναι οι εξής: Περίοδος Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης Από Έως Προσυνεδρία «Μέθοδος 2» 10:15 RTP:Μεταξύ 10:27 και 10:29 PAP/V Σε όλη τη διάρκεια της προσυνεδρίασης Συνεδρίαση «Μέθοδος 1» Από τη λήξη της Προσυνεδρίας 17:05 στην Τιμή Κλεισίματος Προσυμφωνη μένες «Μέθοδος 3». Οι συναλλαγές καταρτίζονται στην Τιμή Κλεισίματος. «Μέθοδος 6-1» Απλά πακέτα Spot 1 Από τη λήξη της Συνεδρίασης 17:20 10:30 17:20 10:30 14:00 Κατ εξαίρεση, κατά τη δεύτερη (2 η ) ημέρα που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με το Πακέτο Spot 1, ο Γενικός Διευθυντής ή ο αναπληρωτής του, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, δύναται να επιτρέπει την κατάρτιση συναλλαγής Πακέτου Spot 1 πέραν της 11

13 14.00, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των συναλλαγών. Spot 2 «Μέθοδος 6-3» Αποκατάστασης Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από τις 10:15 έως 10:30 μόνο την τρίτη (3η) ημέρα που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με το Πακέτο Spot 2 (Τ+3) 10:30 17:20 Τα Αποκατάστασης διενεργούνται μέχρι την τέταρτη (4η) ημέρα που έπεται της συναλλαγής που διακανονίστηκε από ίδια διαθέσιμα (χρήματα ή μετοχές) του Μέλους ή με Πακέτο Spot 1. Οι Περίοδοι κάθε μεθόδου διαπραγμάτευσης στη Αγορά Επιτήρησης είναι οι εξής: Περίοδος Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης Από Έως Προσυνεδρία «Μέθοδος 2» 10:15 RTP:Μεταξύ 12:29 και 12:31 PAP/V Σε όλη τη διάρκεια της προσυνεδρίασης Συνεδρίαση «Μέθοδος 1» Από τη λήξη της Προσυνεδρίας 17:05 στην Τιμή Κλεισίματος Προσυμφωνη μένες «Μέθοδος 3». Οι συναλλαγές καταρτίζονται στην Τιμή Κλεισίματος. «Μέθοδος 6-1» Απλά πακέτα Spot 1 Από τη λήξη της Συνεδρίασης 17:20 12:30 17:20 12:30 14:00 Κατ εξαίρεση, κατά τη δεύτερη 12

14 Spot 2 «Μέθοδος 6-3» Αποκατάστασης (2 η ) ημέρα που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με το Πακέτο Spot 1, ο Γενικός Διευθυντής ή ο αναπληρωτής του, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, δύναται να επιτρέπει την κατάρτιση συναλλαγής Πακέτου Spot 1 πέραν της 14.00, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των συναλλαγών. Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από τις 10:15 έως 10:30 μόνο την τρίτη (3η) ημέρα που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με το Πακέτο Spot 2 (Τ+3) 12:30 17:20 Τα Αποκατάστασης διενεργούνται μέχρι την τέταρτη (4η) ημέρα που έπεται της συναλλαγής που διακανονίστηκε από ίδια διαθέσιμα (χρήματα ή μετοχές) του Μέλους ή με Πακέτο Spot 1.» 13

15 Οι περίοδοι κάθε μεθόδου διαπραγμάτευσης στην Αγορά Ομολόγων είναι οι εξής: Για Κυβερνητικά Ομόλογα και Γραμμάτια Δημοσίου: Περίοδος Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης Από Έως Προσυνεδρία «Μέθοδος 2» ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ PAP/V ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Συνεδρίαση «Μέθοδος 1» 10:32 17:20 στην Τιμή Κλεισίματος Προσυμφωνη μένες «Μέθοδος 3». Οι συναλλαγές καταρτίζονται στην Τιμή της τελευταίας συναλλαγής της προηγούμενης περιόδου. «Μέθοδος 6-1» Απλά πακέτα Spot 1 ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 10:32 17:20 ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 10:32 14:00 Κατ εξαίρεση, κατά τη δεύτερη (2 η ) ημέρα που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με το Πακέτο Spot 1, ο Γενικός Διευθυντής ή ο αναπληρωτής του, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, δύναται να επιτρέπει την κατάρτιση 14

16 συναλλαγής Πακέτου Spot 1 πέραν της 14.00, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των συναλλαγών. Spot 2 «Μέθοδος 6-3» Αποκατάστασης Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από τις 10:32 έως 12:00 μόνο την τρίτη (3η) ημέρα που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με το Πακέτο Spot 2 (Τ+3) 10:32 17:20 Τα Αποκατάστασης διενεργούνται μέχρι την τέταρτη (4η) ημέρα που έπεται της συναλλαγής που διακανονίστηκε από ίδια διαθέσιμα (χρήματα ή μετοχές) του Μέλους ή με Πακέτο Spot 1. Για Εταιρικά Ομόλογα, Δημοτικά Ομόλογα και για τα Ομόλογα της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς: Περίοδος Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης Από Έως Προσυνεδρία «Μέθοδος 2» ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ PAP/V ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Συνεδρίαση «Μέθοδος 1» 10:32 17:20 στην Τιμή Κλεισίματος «Μέθοδος 3». Οι συναλλαγές καταρτίζονται στην Τιμή της τελευταίας συναλλαγής της προηγούμενης περιόδου. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 15

17 Προσυμφωνη μένες «Μέθοδος 6-1» Απλά πακέτα Spot 1 Spot 2 «Μέθοδος 6-3» Αποκατάστασης 10:32 17:20 10:32 14:00 Κατ εξαίρεση, κατά τη δεύτερη (2 η ) ημέρα που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με το Πακέτο Spot 1, ο Γενικός Διευθυντής ή ο αναπληρωτής του, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, δύναται να επιτρέπει την κατάρτιση συναλλαγής Πακέτου Spot 1 πέραν της 14.00, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των συναλλαγών. Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από τις 10:32 έως 12:00 μόνο την τρίτη (3η) ημέρα που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με το Πακέτο Spot 2 (Τ+3) 10:32 17:20 Τα Αποκατάστασης διενεργούνται μέχρι την τέταρτη (4η) ημέρα που έπεται της συναλλαγής που διακανονίστηκε από ίδια διαθέσιμα (χρήματα ή μετοχές) του Μέλους ή με Πακέτο Spot 1. 16

18 Οι περίοδοι κάθε μεθόδου διαπραγμάτευσης στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά και στην Αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών (Νέα Αγορά) είναι οι εξής: Περίοδος Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης Από Έως Προσυνεδρία «Μέθοδος 2» 10:15 RTP:Μεταξύ 10:28 και 10:30 PAP/V Σε όλη τη διάρκεια της προσυνεδρίασης Συνεδρίαση «Μέθοδος 1» Από τη λήξη της Προσυνεδρίας 17:05 στην Τιμή Κλεισίματος Προσυμφωνη μένες «Μέθοδος 3». Οι συναλλαγές καταρτίζονται στην Τιμή Κλεισίματος. «Μέθοδος 6-1» Απλά πακέτα Spot 1 Από τη λήξη της Συνεδρίασης 17:20 10:30 17:20 10:30 14:00 Κατ εξαίρεση, κατά τη δεύτερη (2 η ) ημέρα που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με το Πακέτο Spot 1, ο Γενικός Διευθυντής ή ο αναπληρωτής του, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, δύναται να 17

19 επιτρέπει την κατάρτιση συναλλαγής Πακέτου Spot 1 πέραν της 14.00, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των συναλλαγών. Spot 2 «Μέθοδος 6-3» Αποκατάστασης Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από τις 10:15 έως 10:30 μόνο την τρίτη (3η) ημέρα που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με το Πακέτο Spot 2 (Τ+3) 10:30 17:20 Τα Αποκατάστασης διενεργούνται μέχρι την τέταρτη (4η) ημέρα που έπεται της συναλλαγής που διακανονίστηκε από ίδια διαθέσιμα (χρήματα ή μετοχές) του Μέλους ή με Πακέτο Spot 1. 18

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο CYPRUS STOCK EXCHANGE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Kampou Street 2 nd Floor Strovolos 2 Ος Όροφος Οδός Κάµπου, Στρόβολος P.O Box 25427, Τ.Κ 25427, 1309 Nicosia 1309 Λευκωσία Phone 357-22-712300 Τηλ. 357-22-712300

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο CYPRUS STOCK EXCHANGE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Kampou Street 2 nd Floor Strovolos 2 Ος Όροφος Οδός Κάµπου, Στρόβολος P.O Box 25427, Τ.Κ 25427, 1309 Nicosia 1309 Λευκωσία Phone 357-22-712300 Τηλ. 357-22-712300

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών. FTSE / XA 20 και FTSE / XA Mid 40 FTSE / XA Small Cap 80. Χρηματιστήριο Αθηνών - FTSE 1

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών. FTSE / XA 20 και FTSE / XA Mid 40 FTSE / XA Small Cap 80. Χρηματιστήριο Αθηνών - FTSE 1 Χρηματιστήριο Αθηνών - FTSE 1 Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών FTSE / XA 20 και FTSE / XA Mid 40 FTSE / XA Small Cap 80 Χρηματιστήριο Αθηνών - FTSE 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism TM πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa Περιεχόμενα 4-5 6-7 8 9 11-20 21-23 24 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

P/BV 1.03 1.00 12M 2.513 Div. Yield 0.7% 5.5% Υπεγράφη η νέα συµφωνία για την δραστηριοποίηση της ΟΠΑΠ ΑΕ στην Κύπρο

P/BV 1.03 1.00 12M 2.513 Div. Yield 0.7% 5.5% Υπεγράφη η νέα συµφωνία για την δραστηριοποίηση της ΟΠΑΠ ΑΕ στην Κύπρο 13 Φεβρουαρίου 2003 Σχόλιο Αγοράς Το χθεσινό έντονα ανοδικό άνοιγµα έδωσε την ευκαιρία στους επενδυτές να αποκοµίσουν τα βραχυπρόθεσµα τους κέρδη οδηγώντας την αγορά κατά το κλείσιµο σε αρνητικό έδαφος.

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122141660000 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 199) PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2014 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ Η Μ ΟΣ Ι Α Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α ΛΤΔ EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γραφεία, Εργοστάσιο και Λιµάνι, Βασιλικό Τ: +357 24 845 555, Φ: +357 24 332 651 Εγγεγραµµένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα