0091/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Correction To:0091/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "0091/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Correction To:0091/"

Transcript

1 Correction To:0091/ / /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας, που αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 (μη ελεγμένα αποτελέσματα). Διορθωτική Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση στην Δήλωση των Μελών του ΔΣ. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 3. Διορθωτική Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση Regulated Publication Date: 02/08/2013

2 31 Ιουλίου 2013 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Actibond Growth Fund Public Company Ltd (η «Εταιρεία») που αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 (μη ελεγμένα αποτελέσματα) To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 31 Ιουλίου 2013, μελέτησε και ενέκρινε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας που αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2013, και περιλαμβάνει τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με τα εξαμηνιαία μη ελεγμένα αποτελέσματα της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013, σύμφωνα με τον Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως επίσης και τους περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμους του Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση δεν θα σταλεί στους μετόχους της Εταιρείας. Ο Λογαριασμός των Αποτελεσμάτων θα δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα Παγκύπριας κυκλοφορίας Αλήθεια την Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013 και ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης θα διατίθεται προς το κοινό στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, στην οδό Διγενή Άκριτα 45, Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Με εκτίμηση, PruSec Limited Γραμματέας Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΘΕΟΤΟΚΗ 6, ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΛΗΝΑ, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τ.Κ , 1521 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ.: , , ΦΑΞ.: ,

3 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2013

4 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 1 Ενδιάμεσος Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 2 Ενδιάμεση Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια 3 Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 4 Σημειώσεις στις Μη Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 5-11

5 Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Εισοδήματα Περίοδος Περίοδος Σημ. Μερίσματα εισπρακτέα Τόκοι εισπρακτέοι Ζημιά από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων ( ) ( ) Πλεόνασμα από την επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων Συναλλαγματική διαφορά από μετατροπή επενδύσεων και μετρητών εξωτερικού (7.110) (4.022) (87.053) (9.841) Έξοδα διαχείρισης (54.110) (28.806) Χρηματοδοτικά έξοδα (2.933) (1.902) Ζημιά από εργασίες πριν από τη φορολογία 4 ( ) (40.549) Φορολογία - (2.422) Ζημιά περιόδου μετά τη φορολογία ( ) (42.971) Ζημιά ανά μετοχή (σεντ) 3 (0,25) (0,07) 1

6 Ενδιάμεσος Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Στις 30 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. Κυκλοφορούν ενεργητικό Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων Φόρος εισπρακτέος Τραπεζικά υπόλοιπα και αντίστοιχα μετρητών Ολικό ενεργητικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τρέχουσες υποχρεώσεις Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα Ποσά οφειλόμενα για χρηματιστηριακές συναλλαγές Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων Φορολογία Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά ( ) ( ) Ολικό Ιδίων Κεφαλαίων Ολικό υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων Εσωτερική αξία ανά μετοχή (σεντ) ,87 2

7 Ενδιάμεση Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Μετοχικό Διαφορά από Αποθεματικό Λογαριασμός Σύνολο κεφάλαιο μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ υπό το άρτιο Αποτελεσμάτων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) Ζημιά περιόδου (42.971) (42.971) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ( ) ( ) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) Ζημιά περιόδου ( ) ( ) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ( ) ( )

8 Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Ροή μετρητών από εργασίες Περίοδος Περίοδος Ζημιά πριν από τη φορολογία ( ) (40.549) Αναπροσαρμογές για: Μερίσματα εισπρακτέα (10.145) (22.708) Χρηματοδοτικά έξοδα Τόκους εισπρακτέους - (16.464) Ζημιά από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων Πλεόνασμα από την επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων (40.389) ( ) Ροή μετρητών για εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφαλαίο κίνησης (61.220) (32.828) Μείωση στους χρεώστες - - Μείωση στους πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα (18.726) (666) Αύξηση στα ποσά οφειλόμενα για χρηματιστηριακές συναλλαγές Ροή μετρητών για εργασίες (46.163) Τόκοι εισπρακτέοι Μερίσματα εισπρακτέα Χρηματοδοτικά έξοδα (2.933) (1.902) Φορολογία - (2.422) Καθαρή ροή μετρητών για εργασίες (38.951) Επενδυτικές δραστηριότητες (Αγορά) / Πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων-καθαρή ( ) Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών κατά τη διάρκεια της περιόδου ( ) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αναλύονται ως εξής: Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

9 Σημειώσεις Στις Μη-Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για Την Περίοδο Από 1 Ιανουαρίου Μέχρι 30 Ιουνίου Σύσταση και κύρια δραστηριότητα Η Εταιρεία Actibond Growth Fund Public Company Limited (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο στις 31 Δεκεμβρίου 1999 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ Η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια στις 6 Σεπτεμβρίου 2000 σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ Στις 8 Μαΐου 2001, μετά από εξέταση της αίτησης της εταιρείας, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποδέχθηκε την εισαγωγή 16,000,000 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας 43 σεντ η κάθε μία. Η διαπραγμάτευση των τίτλων άρχισε στις 11 Μαΐου Η Εταιρεία είναι μετοχική επενδυτική εταιρεία κλειστού τύπου. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η επένδυση του κεφαλαίου της σε αξίες εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε ξένα χρηματιστήρια, σε ιδιωτικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων καθώς και σε αξίες του Κυπριακού δημοσίου. 2. Λογιστικές αρχές Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2013 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34, και πρέπει να διαβάζονται συνάμα με τις οικονομικές καταστάσεις του έτους που έληξε στη 31 Δεκεμβρίου Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν αναφορικά με στοιχεία που θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συνάδουν με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κέρδος ανά μετοχή Περίοδος Περίοδος Ζημιά που αναλογεί στους μετόχους ( ) (42.971) Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της περιόδου Ζημιά ανά μετοχή (σεντ) (0,25) (0,07) 5

10 Σημειώσεις Στις Μη-Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για Την Περίοδο Από 1 Ιανουαρίου Μέχρι 30 Ιουνίου Ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα Περίοδος Γεωγραφικοί Τομείς Άλλες Κύπρος Χώρες Ελλάδα Σύνολο Εισοδήματα Ζημιά πριν τη φορολογία (72.924) (58.646) (12.526) ( ) Περίοδος Γεωγραφικοί Τομείς Κύπρος Χώρες Ελλάδα Σύνολο Εισοδήματα Ζημιά πριν τη φορολογία ( ) (40.549) Άλλες 5. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων Μεσοσταθμικό Κόστος Αγοραία Αξία Κλάδος Τραπεζών Εμπορικές μεταφορές Γενικού Λιανικού Εμπορίου Ασφάλειες ζωής Γενικών Χρηματοοικονομικών Επενδυτικών Οργανισμών Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Χρεόγραφα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Επενδύσεις εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια

11 Σημειώσεις Στις Μη-Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για Την Περίοδο Από 1 Ιανουαρίου Μέχρι 30 Ιουνίου Μετοχικό κεφάλαιο Εγκεκριμένο Αριθμός Αριθμός μετοχές προς 17 σεντ έκαστη Εκδοθέν και πλήρως πληρωθέν Συνήθεις μετοχές των 0,07 η καθεμία Την 1 η Νοεμβρίου 2010 σε Έκτακτη Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε ειδικό ψήφισμα σε σχέση με το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο προνοεί όπως: Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε και το οποίο είναι διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,17 η κάθε μία, μειωθεί σε διαιρεμένο σε μετοχές των 0,07 η κάθε μία, ενώ το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε και το οποίο είναι διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,17 η κάθε μία, μειωθεί σε , διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές των 0,07 η κάθε μία. Επιπλέων αποφασίστηκε όπως η μείωση πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 0,17 σε 0,07, επειδή το ποσό των 0,10 ανά μετοχή, δηλαδή ποσό έχει απολεσθεί ενώ το ποσό του να προέλθει από προηγούμενη έκδοση μετοχών υπό το άρτιο. Παράλληλα αποφασίστηκε όπως ποσό ύψους που βρίσκεται χρεωμένο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, και ποσό ύψους που βρίσκεται χρεωμένο στο λογαριασμό αποθεματικού υπό το άρτιο, ποσά τα οποία συναποτελούν το ποσό των , διαγραφούν καθ ότι το ποσό των έχει απολεσθεί ενώ το ποσό των προέρχεται από την έκδοση μετοχών υπό το άρτιο. Η προαναφερθείσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου επικυρώθηκε με Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στις 10 Δεκεμβρίου 2010 και καταχωρήθηκε στο Αρχείο Εφόρου Εταιρειών στις 22 Δεκεμβρίου Αμέσως μετά την επικύρωση της μείωσης κεφαλαίου από το Δικαστήριο, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου σε με τη δημιουργία νέων μετοχών των 0,07 η κάθε μία, οι οποίες έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας. 7

12 Σημειώσεις Στις Μη-Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για Την Περίοδο Από 1 Ιανουαρίου Μέχρι 30 Ιουνίου Συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα Η Εταιρεία θεωρεί σαν συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το Γραμματέα της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους), τους μετόχους που κατείχαν πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2013, καθώς επίσης και οι διευθυντές επενδύσεων της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή προσώπων, στα πλαίσια μίας συνήθους εμπορικής συναλλαγής, ήταν ως ακολούθως: Όμιλος εταιρειών SFS Group Public Company Limited Χρηματιστηριακές προμήθειες και δικαιώματα από άλλες υπηρεσίες Centaur Financial Services Limited Δικαίωμα διεύθυνσης Ο ισολογισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπόλοιπα που προέρχονται από συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα: Όμιλος εταιρειών SFS Group Public Company Limited Οφειλόμενα έξοδα Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε ενδεχόμενες υποχρεώσεις κατά το τέλος της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου Επεξηγηματική κατάσταση και ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης Χαρακτηριστικό του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών («ΧΑ») κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 ήταν οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές κυρίως των Τραπεζικών τίτλων. Στις 30 Ιουνίου 2013 ο Γενικός δείκτης του ΧΑΚ παρουσίασε μείωση 16% και ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ μείωση 6.65%. Κατά την τρέχουσα περίοδο οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας ήταν σε αναστολή διαπραγμάτευσης. Ως αποτέλεσμα, η αρνητική πορεία των κεφαλαιαγορών επηρέασε αρνητικά την αξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Α Εξάμηνο 2013 Α Εξάμηνο 2012 Δείκτης Κύριας/Παράλληλης Αγοράς ΧΑΚ 96,48 140,14 Εξαμηνιαία Διαφοροποίηση -16% -52,65% Γενικός Δείκτης ΧΑ ,16 Εξαμηνιαία Διαφοροποίηση -6,65% -10,18% 8

13 Σημειώσεις Στις Μη-Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για Την Περίοδο Από 1 Ιανουαρίου Μέχρι 30 Ιουνίου Επεξηγηματική κατάσταση και ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης Η ζημιά ανά μετοχή για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 ήταν (0,25) σεντ του ευρώ σε σύγκριση με ζημιά ανά μετοχή (0,07) σεντ για το πρώτο εξάμηνο του Το ποσό αυτό υπολογίστηκε με βάση τη ζημιά μετά τη φορολογία που ανήλθε για το πρώτο εξάμηνο του 2013 στα ( ) (πρώτο εξάμηνο του 2012 ζημιά ( )) και το μεσοσταθμικό αριθμό των μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους (2013: , 2012: ). Τα εισοδήματα της Εταιρείας από εισπρακτέα μερίσματα και τόκους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν στα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2013 ήταν 3,62 σεντ του ευρώ σε σύγκριση με 3,87 σεντ του ευρώ στο τέλος του Με βάση τα πιο πάνω, υπήρξε αρνητική απόδοση στην καθαρή θέση ενεργητικού της Εταιρείας της τάξης του -6,37%. Η απόδοση του καθαρού ενεργητικού της Εταιρείας για το έτος συνοψίζεται πιο κάτω: Καθαρή Εσωτερική Αξία ανά μετοχή 31 Δεκεμβρίου 2012 (σεντ) 3,87 Καθαρή Εσωτερική Αξία ανά μετοχή 30 Ιουνίου 2013 (σεντ) 3,62 Συνολική απόδοση με βάση την ΚΑΕ (Καθαρή Αξία Ενεργητικού) -6,37% Η εταιρεία διατηρεί χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Λόγω της φύσης των εργασιών της Εταιρείας δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα κέρδη ή ζημιές από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες ή δραστηριότητες εκτός των κύριων δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Τα αποτελέσματα της εταιρείας συνδέονται με την πορεία του ΧΑΚ και των Διεθνών Χρηματιστηριακών Αγορών. Η πορεία των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας θα επηρεαστεί από την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και τον αντίκτυπο που αυτή θα έχει στις αποδόσεις του ΧΑΚ του ΧΑ και των διεθνών κεφαλαιαγορών. Με γνώμονα πάντα το συμφέρον των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Διευθυντές Επενδύσεων παρακολουθούν τις εξελίξεις και αναθεωρούν τη επενδυτική τους τακτική οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. 9

14 Σημειώσεις Στις Μη-Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για Την Περίοδο Από 1 Ιανουαρίου Μέχρι 30 Ιουνίου Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με το Άρθρο 10(7) του Νόμου 190(Ι)/2007 που προνοεί για τις προϋποθέσεις διαφάνειας αναφορικά με πληροφορίες που αφορούν εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, εμείς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Actibond Growth Fund Public Company Limited (η Εταιρεία ) επιβεβαιώνουμε εξ όσων γνωρίζουμε ότι: (α) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34, και παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους της Εταιρείας. Mέλη Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Πέτρου Δημήτρης Πετρίδης Ιωάννης Παπαδούρης Κύπρος Τσέντας Δημήτρης Παπαμιχαήλ 10

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου Οι επενδύσεις της Εταιρείας με αξία μεγαλύτερη του 5% του ενεργητικού της, και οι δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις του χαρτοφυλακίου της στις 30 Ιουνίου 2013, παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. Εκδότης Περιγραφή τίτλου Κλάδος Αριθμός τίτλων Ποσοστό στο ενεργητικό της Εταιρείας Ποσοστό στο κεφάλαιο του εκδότη Κόστος Αγοράς Τρέχουσα Αξία Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι 2013 Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) εκδότη το 2012 Καθαρό ενεργητικό εκδότη που αντιστοιχεί στην επένδυση ** '000 '000 1 Μετρητά στην τράπεζα & άλλοι χρεώστες Δ/ε Δ/ε Δ/ε 51.72% Δεν εφαρμόζεται 1,309,309 - Δεν εφαρμόζεται 2 Alpha Bank SA Μετοχές Tραπεζικός 500, % 0.00% 237, , ,153 (48) 3 Prudential PLC Μετοχές Ασφαλιστικός 10, % 0.00% 75, ,928 2,625 1,951, SFS Group Public Company Ltd Μετοχές Γενικά χρηματοοικονομικά 2,970, % 4.47% 930, ,903 - (21,450) 3,951 5 G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd Μετοχές Εμπορικές μεταφορές 787, % 2.03% 238, ,344 - (49) Vodaphone PLC Μετοχές Τηλεπικοινωνίες 35, % 0.00% 51,158 76,900 1,346 6,350, Hellenic Bank PLC Μετοχές Tραπεζικός 705, % 0.11% 81,405 73,320 - (23,440) Allianz SE Μετοχές Ασφαλιστικός % 0.00% 74,946 67,350 1,988 5,298, Barclays Μετοχές Tραπεζικός 15, % 0.00% 79,313 51, (1,041,000) Axa SA Μετοχές Ασφαλιστικός 3, % 0.00% 75,400 49,075-4,251, Τρέχουσα Αξία Ενεργητικού Ολικό χαρτοφυλάκιο 2,531,311 Παρουσιάζεται πιο κάτω η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή μετά τη διαγραφή όλων των εξόδων και πρόβλεψη φόρων στις 30 Ιουνίου Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή 3.62 Σεντ * Οι πιο πάνω επενδύσεις αποτελούν τις δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου Οι επενδύσεις στα μετρητά στην τράπεζα και άλλοι χρεώστες, στην Alpha Bank SA και στην Prudential PLC αποτελούν επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου ** Με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών για το 2012 και χρησιμοποιώντας το ποσοστό στο κεφάλαιο του εκδότη στις 30 Ιουνίου

16

17 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2013

18 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 1 Ενδιάμεσος Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 2 Ενδιάμεση Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια 3 Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 4 Σημειώσεις στις Μη Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 5-11

19 Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Εισοδήματα Περίοδος Περίοδος Σημ. Μερίσματα εισπρακτέα Τόκοι εισπρακτέοι Ζημιά από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων ( ) ( ) Πλεόνασμα από την επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων Συναλλαγματική διαφορά από μετατροπή επενδύσεων και μετρητών εξωτερικού (7.110) (4.022) (87.053) (9.841) Έξοδα διαχείρισης (54.110) (28.806) Χρηματοδοτικά έξοδα (2.933) (1.902) Ζημιά από εργασίες πριν από τη φορολογία 4 ( ) (40.549) Φορολογία - (2.422) Ζημιά περιόδου μετά τη φορολογία ( ) (42.971) Ζημιά ανά μετοχή (σεντ) 3 (0,25) (0,07) 1

20 Ενδιάμεσος Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Στις 30 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. Κυκλοφορούν ενεργητικό Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων Φόρος εισπρακτέος Τραπεζικά υπόλοιπα και αντίστοιχα μετρητών Ολικό ενεργητικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τρέχουσες υποχρεώσεις Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα Ποσά οφειλόμενα για χρηματιστηριακές συναλλαγές Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων Φορολογία Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά ( ) ( ) Ολικό Ιδίων Κεφαλαίων Ολικό υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων Εσωτερική αξία ανά μετοχή (σεντ) ,87 2

21 Ενδιάμεση Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Μετοχικό Διαφορά από Αποθεματικό Λογαριασμός Σύνολο κεφάλαιο μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ υπό το άρτιο Αποτελεσμάτων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) Ζημιά περιόδου (42.971) (42.971) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ( ) ( ) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) Ζημιά περιόδου ( ) ( ) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ( ) ( )

22 Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Ροή μετρητών από εργασίες Περίοδος Περίοδος Ζημιά πριν από τη φορολογία ( ) (40.549) Αναπροσαρμογές για: Μερίσματα εισπρακτέα (10.145) (22.708) Χρηματοδοτικά έξοδα Τόκους εισπρακτέους - (16.464) Ζημιά από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων Πλεόνασμα από την επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων (40.389) ( ) Ροή μετρητών για εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφαλαίο κίνησης (61.220) (32.828) Μείωση στους χρεώστες - - Μείωση στους πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα (18.726) (666) Αύξηση στα ποσά οφειλόμενα για χρηματιστηριακές συναλλαγές Ροή μετρητών για εργασίες (46.163) Τόκοι εισπρακτέοι Μερίσματα εισπρακτέα Χρηματοδοτικά έξοδα (2.933) (1.902) Φορολογία - (2.422) Καθαρή ροή μετρητών για εργασίες (38.951) Επενδυτικές δραστηριότητες (Αγορά) / Πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων-καθαρή ( ) Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών κατά τη διάρκεια της περιόδου ( ) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αναλύονται ως εξής: Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

23 Σημειώσεις Στις Μη-Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για Την Περίοδο Από 1 Ιανουαρίου Μέχρι 30 Ιουνίου Σύσταση και κύρια δραστηριότητα Η Εταιρεία Actibond Growth Fund Public Company Limited (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο στις 31 Δεκεμβρίου 1999 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ Η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια στις 6 Σεπτεμβρίου 2000 σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ Στις 8 Μαΐου 2001, μετά από εξέταση της αίτησης της εταιρείας, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποδέχθηκε την εισαγωγή 16,000,000 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας 43 σεντ η κάθε μία. Η διαπραγμάτευση των τίτλων άρχισε στις 11 Μαΐου Η Εταιρεία είναι μετοχική επενδυτική εταιρεία κλειστού τύπου. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η επένδυση του κεφαλαίου της σε αξίες εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε ξένα χρηματιστήρια, σε ιδιωτικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων καθώς και σε αξίες του Κυπριακού δημοσίου. 2. Λογιστικές αρχές Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2013 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34, και πρέπει να διαβάζονται συνάμα με τις οικονομικές καταστάσεις του έτους που έληξε στη 31 Δεκεμβρίου Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν αναφορικά με στοιχεία που θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συνάδουν με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κέρδος ανά μετοχή Περίοδος Περίοδος Ζημιά που αναλογεί στους μετόχους ( ) (42.971) Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της περιόδου Ζημιά ανά μετοχή (σεντ) (0,25) (0,07) 5

24 Σημειώσεις Στις Μη-Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για Την Περίοδο Από 1 Ιανουαρίου Μέχρι 30 Ιουνίου Ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα Περίοδος Γεωγραφικοί Τομείς Άλλες Κύπρος Χώρες Ελλάδα Σύνολο Εισοδήματα Ζημιά πριν τη φορολογία (72.924) (58.646) (12.526) ( ) Περίοδος Γεωγραφικοί Τομείς Κύπρος Χώρες Ελλάδα Σύνολο Εισοδήματα Ζημιά πριν τη φορολογία ( ) (40.549) Άλλες 5. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων Μεσοσταθμικό Κόστος Αγοραία Αξία Κλάδος Τραπεζών Εμπορικές μεταφορές Γενικού Λιανικού Εμπορίου Ασφάλειες ζωής Γενικών Χρηματοοικονομικών Επενδυτικών Οργανισμών Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Χρεόγραφα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Επενδύσεις εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια

25 Σημειώσεις Στις Μη-Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για Την Περίοδο Από 1 Ιανουαρίου Μέχρι 30 Ιουνίου Μετοχικό κεφάλαιο Εγκεκριμένο Αριθμός Αριθμός μετοχές προς 17 σεντ έκαστη Εκδοθέν και πλήρως πληρωθέν Συνήθεις μετοχές των 0,07 η καθεμία Την 1 η Νοεμβρίου 2010 σε Έκτακτη Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε ειδικό ψήφισμα σε σχέση με το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο προνοεί όπως: Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε και το οποίο είναι διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,17 η κάθε μία, μειωθεί σε διαιρεμένο σε μετοχές των 0,07 η κάθε μία, ενώ το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε και το οποίο είναι διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,17 η κάθε μία, μειωθεί σε , διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές των 0,07 η κάθε μία. Επιπλέων αποφασίστηκε όπως η μείωση πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 0,17 σε 0,07, επειδή το ποσό των 0,10 ανά μετοχή, δηλαδή ποσό έχει απολεσθεί ενώ το ποσό του να προέλθει από προηγούμενη έκδοση μετοχών υπό το άρτιο. Παράλληλα αποφασίστηκε όπως ποσό ύψους που βρίσκεται χρεωμένο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, και ποσό ύψους που βρίσκεται χρεωμένο στο λογαριασμό αποθεματικού υπό το άρτιο, ποσά τα οποία συναποτελούν το ποσό των , διαγραφούν καθ ότι το ποσό των έχει απολεσθεί ενώ το ποσό των προέρχεται από την έκδοση μετοχών υπό το άρτιο. Η προαναφερθείσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου επικυρώθηκε με Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στις 10 Δεκεμβρίου 2010 και καταχωρήθηκε στο Αρχείο Εφόρου Εταιρειών στις 22 Δεκεμβρίου Αμέσως μετά την επικύρωση της μείωσης κεφαλαίου από το Δικαστήριο, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου σε με τη δημιουργία νέων μετοχών των 0,07 η κάθε μία, οι οποίες έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας. 7

26 Σημειώσεις Στις Μη-Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για Την Περίοδο Από 1 Ιανουαρίου Μέχρι 30 Ιουνίου Συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα Η Εταιρεία θεωρεί σαν συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το Γραμματέα της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους), τους μετόχους που κατείχαν πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2013, καθώς επίσης και οι διευθυντές επενδύσεων της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή προσώπων, στα πλαίσια μίας συνήθους εμπορικής συναλλαγής, ήταν ως ακολούθως: Όμιλος εταιρειών SFS Group Public Company Limited Χρηματιστηριακές προμήθειες και δικαιώματα από άλλες υπηρεσίες Centaur Financial Services Limited Δικαίωμα διεύθυνσης Ο ισολογισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπόλοιπα που προέρχονται από συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα: Όμιλος εταιρειών SFS Group Public Company Limited Οφειλόμενα έξοδα Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε ενδεχόμενες υποχρεώσεις κατά το τέλος της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου Επεξηγηματική κατάσταση και ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης Χαρακτηριστικό του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών («ΧΑ») κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 ήταν οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές κυρίως των Τραπεζικών τίτλων. Στις 30 Ιουνίου 2013 ο Γενικός δείκτης του ΧΑΚ παρουσίασε μείωση 16% και ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ μείωση 6.65%. Κατά την τρέχουσα περίοδο οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας ήταν σε αναστολή διαπραγμάτευσης. Ως αποτέλεσμα, η αρνητική πορεία των κεφαλαιαγορών επηρέασε αρνητικά την αξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Α Εξάμηνο 2013 Α Εξάμηνο 2012 Δείκτης Κύριας/Παράλληλης Αγοράς ΧΑΚ 96,48 140,14 Εξαμηνιαία Διαφοροποίηση -16% -52,65% Γενικός Δείκτης ΧΑ ,16 Εξαμηνιαία Διαφοροποίηση -6,65% -10,18% 8

27 Σημειώσεις Στις Μη-Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για Την Περίοδο Από 1 Ιανουαρίου Μέχρι 30 Ιουνίου Επεξηγηματική κατάσταση και ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης Η ζημιά ανά μετοχή για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 ήταν (0,25) σεντ του ευρώ σε σύγκριση με ζημιά ανά μετοχή (0,07) σεντ για το πρώτο εξάμηνο του Το ποσό αυτό υπολογίστηκε με βάση τη ζημιά μετά τη φορολογία που ανήλθε για το πρώτο εξάμηνο του 2013 στα ( ) (πρώτο εξάμηνο του 2012 ζημιά ( )) και το μεσοσταθμικό αριθμό των μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους (2013: , 2012: ). Τα εισοδήματα της Εταιρείας από εισπρακτέα μερίσματα και τόκους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν στα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2013 ήταν 3,62 σεντ του ευρώ σε σύγκριση με 3,87 σεντ του ευρώ στο τέλος του Με βάση τα πιο πάνω, υπήρξε αρνητική απόδοση στην καθαρή θέση ενεργητικού της Εταιρείας της τάξης του -6,37%. Η απόδοση του καθαρού ενεργητικού της Εταιρείας για το έτος συνοψίζεται πιο κάτω: Καθαρή Εσωτερική Αξία ανά μετοχή 31 Δεκεμβρίου 2012 (σεντ) 3,87 Καθαρή Εσωτερική Αξία ανά μετοχή 30 Ιουνίου 2013 (σεντ) 3,62 Συνολική απόδοση με βάση την ΚΑΕ (Καθαρή Αξία Ενεργητικού) -6,37% Η εταιρεία διατηρεί χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Λόγω της φύσης των εργασιών της Εταιρείας δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα κέρδη ή ζημιές από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες ή δραστηριότητες εκτός των κύριων δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Τα αποτελέσματα της εταιρείας συνδέονται με την πορεία του ΧΑΚ και των Διεθνών Χρηματιστηριακών Αγορών. Η πορεία των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας θα επηρεαστεί από την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και τον αντίκτυπο που αυτή θα έχει στις αποδόσεις του ΧΑΚ του ΧΑ και των διεθνών κεφαλαιαγορών. Με γνώμονα πάντα το συμφέρον των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Διευθυντές Επενδύσεων παρακολουθούν τις εξελίξεις και αναθεωρούν τη επενδυτική τους τακτική οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. 9

28 Σημειώσεις Στις Μη-Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για Την Περίοδο Από 1 Ιανουαρίου Μέχρι 30 Ιουνίου Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με το Άρθρο 10, εδάφια (3) (γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά ) Νόμο του 2007, Νόμος 190(Ι)/2007 ως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος»), εμείς, τα μέλη του Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπεύθυνοι για τις οικονομικές καταστάσεις της Actibond Growth Fund Public Company Limited (η Εταιρεία ) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2013, επιβεβαιώνουμε εξ όσων γνωρίζουμε ότι: (α) Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται : καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα εφαρμοστέα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του Άρθρου 10 του Νόμου, και (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών της Actibond Growth Fund Public Company Limited, και (β) η Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης στις σελίδες 2-3 παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των πληροφοριών που απαιτούνται από το εδάφιο 6 του άρθρου 10 του Νόμου. Mέλη Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Πέτρου Δημήτρης Πετρίδης Ιωάννης Παπαδούρης Κύπρος Τσέντας Δημήτρης Παπαμιχαήλ 10

29 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου Οι επενδύσεις της Εταιρείας με αξία μεγαλύτερη του 5% του ενεργητικού της, και οι δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις του χαρτοφυλακίου της στις 30 Ιουνίου 2013, παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. Εκδότης Περιγραφή τίτλου Κλάδος Αριθμός τίτλων Ποσοστό στο ενεργητικό της Εταιρείας Ποσοστό στο κεφάλαιο του εκδότη Κόστος Αγοράς Τρέχουσα Αξία Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι 2013 Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) εκδότη το 2012 Καθαρό ενεργητικό εκδότη που αντιστοιχεί στην επένδυση ** '000 '000 1 Μετρητά στην τράπεζα & άλλοι χρεώστες Δ/ε Δ/ε Δ/ε 51.72% Δεν εφαρμόζεται 1,309,309 - Δεν εφαρμόζεται 2 Alpha Bank SA Μετοχές Tραπεζικός 500, % 0.00% 237, , ,153 (48) 3 Prudential PLC Μετοχές Ασφαλιστικός 10, % 0.00% 75, ,928 2,625 1,951, SFS Group Public Company Ltd Μετοχές Γενικά χρηματοοικονομικά 2,970, % 4.47% 930, ,903 - (21,450) 3,951 5 G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd Μετοχές Εμπορικές μεταφορές 787, % 2.03% 238, ,344 - (49) Vodaphone PLC Μετοχές Τηλεπικοινωνίες 35, % 0.00% 51,158 76,900 1,346 6,350, Hellenic Bank PLC Μετοχές Tραπεζικός 705, % 0.11% 81,405 73,320 - (23,440) Allianz SE Μετοχές Ασφαλιστικός % 0.00% 74,946 67,350 1,988 5,298, Barclays Μετοχές Tραπεζικός 15, % 0.00% 79,313 51, (1,041,000) Axa SA Μετοχές Ασφαλιστικός 3, % 0.00% 75,400 49,075-4,251, Τρέχουσα Αξία Ενεργητικού Ολικό χαρτοφυλάκιο 2,531,311 Παρουσιάζεται πιο κάτω η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή μετά τη διαγραφή όλων των εξόδων και πρόβλεψη φόρων στις 30 Ιουνίου Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή 3.62 Σεντ * Οι πιο πάνω επενδύσεις αποτελούν τις δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου Οι επενδύσεις στα μετρητά στην τράπεζα και άλλοι χρεώστες, στην Alpha Bank SA και στην Prudential PLC αποτελούν επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου ** Με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών για το 2012 και χρησιμοποιώντας το ποσοστό στο κεφάλαιο του εκδότη στις 30 Ιουνίου

30

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 26 Ιουλίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 26 Ιουλίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία 30 Αυγούστου 2007 Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0072/00020716/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Unigrowth Investments Public Ltd

Unigrowth Investments Public Ltd Unigrowth Investments Public Ltd Εξαµηνιαία 2010 και Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 30 Ιουνίου 2010 Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι σε σηµερινή του συνεδρία,

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2 Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων εξαμηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 24 Φεβρουαρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 24 Φεβρουαρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 24 Φεβρουαρίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός ημερομηνίας Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd 0076/00012757/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Η ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Η ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 0072/00017163/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Η ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012)

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) Δια της παρούσης σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ, σε συνεδρίασή του η οποία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP 0100/00017188/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC ANNOUNCEMENT ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP 0100/00013094/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC ΑNNOUNCEMENT EΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20/07/ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου Tο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος

Ένδειξη Αποτελέσματος 0042/00010737/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιημένος συνοπτικός λογαριασμός αποτελεσμάτων 3 Ενοποιημένος συνοπτικός ισολογισμός 4 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0044/00000227/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SAFS HOLDINGS PUBLIC LTD SAFS Attachment: 1. SAFS ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 05/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2009

Συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2009 Συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για την σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 0042/00014939/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 24/5/ /10/2014.

Επισυνάπτεται πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 24/5/ /10/2014. 0065/00009146/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Μή εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30/6/2014 Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 22/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016

DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 0025/00017134/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD DOME ΕΙΔΕ ΕΠΙΣΥΝΗΜΕΝΟ DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 Attachments: 1. DOME - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd 0076/00017311/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείµενο της εξαµηνιαίας έκθεσης που ετοιµάστηκε µε βάση το ιεθνές λογιστικό πρότυπο 34.

Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείµενο της εξαµηνιαίας έκθεσης που ετοιµάστηκε µε βάση το ιεθνές λογιστικό πρότυπο 34. ZRP- Εξαµηνιαία Αποτελέσµατα της Εταιρείας (29/08/2011) ια της παρούσης σας πληροφορούµε ότι, το ιοικητικό Συµβούλιο της Α. Ζορπάς & Υιοί ηµόσια Λτδ, σε συνεδρίασή του η οποία πραγµατοποιήθηκε την 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Περιεχόμενα 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης - δεύτερο εξάμηνο

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης - δεύτερο εξάμηνο 0042/00013728/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited της Ενδιάμεσης Ενοποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011 Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011 Περιεχόµενα Σελίδα Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήµατος τριµηνίας 2 Ενδιάµεσος συνοπτικός ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση των ενδεικτικών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση.

Έγκριση των ενδεικτικών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση. 0087/00015002/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC Έγκριση των ενδεικτικών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 και συναφή θέματα Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 και συναφή θέματα

Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 και συναφή θέματα Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 και συναφή θέματα 0091/00019356/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 και συναφή θέματα Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 και συναφή θέματα ACT

Διαβάστε περισσότερα

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο 135

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο 135 0091/00020087/el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD Αποφάσεις Ετήσιας και Εκτατης Γενικής Συνέλευσης Πραγματοποίηση Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

6 months financial statements Επισυνάπτεται Σχετική Ανακοίνωση

6 months financial statements Επισυνάπτεται Σχετική Ανακοίνωση 6 months financial statements Επισυνάπτεται Σχετική Ανακοίνωση 0088/00008544/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση MODESTOU SOUND & VISION PUBLIC COMPANY LTD MSV Attachments: 1. msv accounts 2. msv accounts

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Επισυνάπτουμε μη εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις

Εξαμηνιαία Επισυνάπτουμε μη εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Εξαμηνιαία Επισυνάπτουμε μη εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 0065/00004387/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH Attachments: 1. Εξαμηνιαία 2. Διαχείριση 3. Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

O.C.OPTIONS CHOICE PLC

O.C.OPTIONS CHOICE PLC O.C.OPTIONS CHOICE PLC 31 η Αυγούστου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάμπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό Διευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο 135

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο 135 0091/00024039/el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD Αποφάσεις Έκτακτης και Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Πραγματοποίηση Έκτακτης και Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. H1 IMS SFS GROUP

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. H1 IMS SFS GROUP 0042/00015667/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Έγκριση Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρησης Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited της Ενδιάμεσης

Διαβάστε περισσότερα

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP 0100/00024840/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ANNOUNCEMENT ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 31.08. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση 0005/00016109/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Αποτελέσματα 1ης τριμηνίας 2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

0012/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW

0012/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW 0012/00028364/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2019 Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

Half-Yearly results. As per attachments. 0040/ /en Half-Yearly Financial Report REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD REG

Half-Yearly results. As per attachments. 0040/ /en Half-Yearly Financial Report REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD REG 0040/00004377/en Half-Yearly Financial Report REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD REG As per attachments Half-Yearly results Attachments: 1. Financial Statements 2. Announcement Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Περιεχόµενα Σελίδα Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

0012/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW

0012/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW 0012/00024564/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2018 Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

OPTIONS CASSOULIDES PLC

OPTIONS CASSOULIDES PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

24/7/2012 5:04:20 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

24/7/2012 5:04:20 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 24/7/2012 5:04:20 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των

Διαβάστε περισσότερα

Ellinas Finance Public Company Ltd

Ellinas Finance Public Company Ltd Ellinas Finance Public Company Ltd ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

0012/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW

0012/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW 0012/00016015/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2016, ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2012

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2012 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2012 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (πρώην Laiki Capital Public Co Ltd)

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για το έτος που

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00024934/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 24/7/2012 5:13:25 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT 0091/00019836/el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, Ειδοποίηση και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται Ανακοίνωση αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

0027/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση AGROS DEVELOPMENT COMPANY "PROODOS" PUBLIC LTD AGRO. Correction To:0027/

0027/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση AGROS DEVELOPMENT COMPANY PROODOS PUBLIC LTD AGRO. Correction To:0027/ Correction To:0027/00019514 0027/00019782/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση AGROS DEVELOPMENT COMPANY "PROODOS" PUBLIC LTD AGRO Τελικά Αποτελέσματα για το έτος 2016 Επισυνάπτεται διορθωτική ανακοίνωση και με

Διαβάστε περισσότερα

KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC

KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρτικά Αποτελέσματα Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Προκαταρτικά Αποτελέσματα Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0087/00006205/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Προκαταρτικά Αποτελέσματα Επισυνάπτεται ανακοίνωση Attachment: 1. seas Regulated Publication Date: 28/02/2014 28 Φεβρουαρίου 2014 Χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Ιουνίου 2011

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Ιουνίου 2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Έκθεση και Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Έκθεση και Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 30 Ιουνίου 2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Διαβάστε περισσότερα

Η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο.

Η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. Correction To:0103/00005056 0103/00005057/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD KYTH Η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. Adaminco Secretarial Limited

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα