Χτίζοντας Έναν Ιστορικό Εικονικό Κόσμο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χτίζοντας Έναν Ιστορικό Εικονικό Κόσμο"

Transcript

1 Χτίζοντας Έναν Ιστορικό Εικονικό Κόσμο Παναγιώτης Κωστάκης, Σοφία Βούρη, Aναστάσιος Α. Μικρόπουλος Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αναφέρεται στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης ενός εικονικού ιστορικού κόσμου που αναπαριστά την πόλη του αρχαίου Πειραιά. Το εικονικό περιβάλλον αποτελεί τον πυρήνα μιας πολυμεσικής εφαρμογής, με αντικείμενο τη διδασκαλία της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ιστορική περίοδος στην οποία αναφέρεται η εφαρμογή είναι η κλασική αρχαιότητα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διδακτική ιστορίας, QuickTime VR, εικονικά περιβάλλοντα, αρχαίος Πειραιάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εικονικό περιβάλλον (ΕΠ) που παρουσιάζουμε αναπτύχθηκε στα πλαίσια του project 450πΧ. Το έργο αυτό έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία της ιστορίας στη μέση εκπαίδευση. Στο σύστημα σημαντικό ρόλο παίζει η χρήση εικονικών περιβαλλόντων. Τούτο κυρίως γιατί έχει παρατηρηθεί ότι η χρήση εικονικών περιβαλλόντων συμβάλλει στη δημιουργία κινήτρων για μάθηση και συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών (Osberg, 1995). Η χρήση της εικονικής πραγματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας, πιλοτικών υλοποιήσεων και εφαρμογών την τελευταία δεκαετία. (Cronin, 1997, Yongblut, 1998, Νικολού, κ.ά. 1999, Passind & Sharbat 2001) Από τη σκοπιά της διδασκαλίας της ιστορίας, το ΕΠ σχετίζεται με γραφική αναπαράσταση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ενός "ιστορικού κόσμου". Σε πρώτη φάση δημιουργήσαμε ένα εικονικό κόσμο που αναπαριστούσε την Αγορά των Αθηνών κατά την κλασική περίοδο. Η σχετική πιλοτική εφαρμογή παρουσιάσθηκε σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα και να προδιαγραφούν τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου ΕΠ. Η στάση των μαθητών προς το συγκεκριμένο λογισμικό και ως προς τη χρήση εικονικών περιβαλλόντων γενικότερα ήταν θετική. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι η επαφή με το εικονικό περιβάλλον απετέλεσε κίνητρο για την προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου (Κωστάκης, κ.ά., 2000). Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε το λογισμικό «μια Πόλη.. μια Εποχή». Η βασική ιδέα της εφαρμογής είναι να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίσουν μια συγκεκριμένη ιστορική εποχή ενώ περιηγούνται και εξερευνούν μια αρχαία Ελληνική πόλη. Η πόλη που αναπαρίσταται είναι ο Πειραιάς και η ιστορική περίοδος που μας ενδιαφέρει είναι η κλασική αρχαιότητα. «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόμος Α, Επιμ. Α. Δημητρακοπούλου, Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 471

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Η δημιουργία του Ε.Π έγινε με προγράμματα 3d modeling και redering. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν ήταν : Δημιουργία του φυσικού ανάγλυφου της πόλης του Πειραιά. Η υλοποίηση του ιστορικού κόσμου πάνω σε ένα ακριβές φυσικό ανάγλυφο της περιοχής ήταν βασική προϋπόθεση της σχεδίασης. Τούτο προέκυπτε και από απαιτήσεις των μαθητών (Κωστάκης, κ.ά., 2000), οι οποίοι απαιτούσαν αληθοφάνεια του ΕΠ και όχι υλοποιήσεις με την μορφή «ηλεκτρονικής μακέτας». Χρησιμοποιήθηκε τοπογραφικός χάρτης της περιοχής με ισοϋψείς καμπύλες (σχήμα 1), ο οποίος περιέχει έκτός των γεωφυσικών δεδομένων και τη θέση των σημαντικότερων ιστορικών στοιχείων της αρχαίας πόλης (Παπαχατζής, 1994). Σχήμα 1: Τοπογραφικός χάρτης του αρχαίου Πειραιά Από το χάρτη αυτό προέκυψε μια εικόνα με κατάλληλες διαβαθμίσεις των τόνων του γκρι που αντιστοιχούσαν στις ισοϋψείς καμπύλες του τοπογραφικού διαγράμματος (το μαύρο αντιστοιχεί στο επίπεδο της θάλασσας και το λευκό στο μεγαλύτερο υψόμετρο). Με κατάλληλη επεξεργασία από το 3d λογισμικό προέκυψε το τρισδιάστατο μοντέλο της περιοχής όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Σχήμα 2: Τρισδιάστατο μοντέλο της περιοχής 472

3 Στο σχήμα 3 εμφανίζεται το ανάγλυφο της περιοχής στο οποίο έχει εφαρμοσθεί μια στοιχειώδης επιφάνεια επικάλυψης. Σχήμα 3: Τρισδιάστατο μοντέλο της περιοχής με μια στοιχειώδη επιφάνεια επικάλυψης Ακολούθησε η κατασκευή των 3d μοντέλων των διαφόρων στοιχείων της πόλης (λιμάνια, πλοία (σχήμα 4), στοές, ναοί, τριήρεις, τείχη, κτίρια, οδοί, άνθρωποι, δένδρα και η εν γένει πολεοδομική εικόνα της πόλης). Σχήμα 4: Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου μιας ολκάδος 473

4 Σχήμα 5: Δημιουργία σκηνής στον εμπορικό λιμένα του Πειραιώς Κατόπιν τα τρισδιάστατα αντικείμενα τοποθετήθηκαν στις κατάλληλες θέσεις του ανάγλυφου (σχήμα 5), ακολούθησε λεπτομερής εφαρμογή υφής των επιφανειών και η επιλογή του καταλλήλου φωτισμού. Το τελευταίο στάδιο ήταν η διαδικασία της φωτορεαλιστικής απόδοσης (rendering) με τέτοια τοποθέτηση της κάμερας ώστε να προκύψουν εικόνες κατάλληλες για την δημιουργία QTVR πανοραμάτων (σχήμα 6) Σχήμα 6: Πανοραμική εικόνα στον εμπορικό λιμένα του Πειραιώς Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ QTVR Σαν τεχνολογία παρουσίασης του ΕΠ επιλέξαμε το Quick Time VR της Apple (QTVR). Το Quick time είναι μια ώριμη τεχνολογία για την δημιουργία και αναπαραγωγή ψηφιακού video και ήχου. To QuickTime VR της Apple είναι μια τρισδιάστατη, πανοραμική, πλοηγήσιμη από το χρήστη ψηφιακή αναπαραγωγή κάποιου φυσικού ή τεχνητά κατασκευασμένου περιβάλλοντος. To λογισμικό αυτό είναι το πρώτο εργαλείο για τη δημιουργία μη εμπορικών εικονικών περιβαλλόντων που απευθύνεται και σε μη ειδικούς. Mε την έννοια αυτή αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών. (Univ of Texas) Η λύση της τεχνολογίας του QTVR, χρησιμοποιείται συχνά για την αναπαράσταση ιστορικών και αρχαιολογικών δεδομένων σε μουσεία (Univ. of Chicago) και γενικότερα για εκπαιδευτική χρήση (Metis, Perseus Project) Τα αρχεία του QTVR (quick time VR movies) αποτελούνται από συνδεμένες με hot spots πανοραμικές εικόνες που αποτελούν τα σημεία θέασης (κόμβοι) στον εικονικό κόσμο. Οι δυνατότητες κίνησης είναι αριστερά-δεξιά (οριζόντια περιστροφή, pan), πάνω-κάτω (κάθετη περιστροφή, tilt), zoom in out ( κίνηση στο z-άξονα, field of view). Αυτές οι δυνατότητες κίνησης αν συνδυασθούν με ένα πυκνό σύστημα κόμβων δίνουν μια πολύ ικανοποιητική για τις ανάγκες τις εφαρμογής αίσθηση πλοήγησης. Στην εφαρμογή για να πετύχουμε ομαλότερη 474

5 αίσθηση πλοήγησης παρακάμπτουμε το μηχανισμό του quick time και ελέγχουμε τις μεταβάσεις από κόμβο σε κόμβο προγραμματιστικά από το λογισμικό παρουσίασης. Το σύστημα αυτό υστερεί σε σχέση με την ποιότητα πλοήγησης που παρέχουν real time redering συστήματα (πχ. VRT). Στον αντίποδα όμως οι δυνατότητες ρεαλιστικής απεικόνισης που παρέχει το QTVR είναι πολύ μεγαλύτερες. Το σύστημα των κόμβων του QTVR είναι επίσης βολικό για την καθοδήγηση του μαθητή σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος διαδρομές. Για την δημιουργία των QTVR movies χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό VR WorX. Επειδή ο αριθμός των κόμβων ήταν μεγάλος (131), δημιουργήσαμε πέντε διαφορετικά αρχεία. Γ. Η ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η πολυμεσική εφαρμογή αναπτύχθηκε με το Macromedia Director Shockwave Studio. Το λογισμικό αυτό αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων και διαδικτύου. Ενας επιπλέον ισχυρός λόγος για την χρήση του Director είναι η απόλυτη συνεργασία του με το λογισμικό του Quick Time και οι δυνατότητες που παρέχει για έλεγχο των QTVR movies μέσω της scripting language (lingo) που διαθέτει. Οι κυριότεροι μαθησιακοί σκοποί της εφαρμογής είναι : Να αποκτήσουν οι μαθητές μια ολοκληρωμένη αντίληψη για τα βασικά λειτουργικά στοιχεία μιας αρχαίας Ελληνικής πόλης. Να είναι σε θέση οι μαθητές να αναγνωρίζουν την τοπογραφία και τα πιο σημαντικά σημεία της πόλης του αρχαίου Πειραιά. Να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις για τη συγκεκριμένη ιστορική εποχή με ένα προσωπικό και βιωματικό τρόπο. Το λογισμικό για να υποστηρίξει την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, έχει την ακόλουθη διάρθρωση: Αναπαράσταση. Στην επιλογή αυτή παρέχεται μια ψηφιοποιημένη μακέτα του χώρου, με τη μορφή QTVR movie, με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει μια συνολική αντίληψη του πολεοδομικού συγκροτήματος του αρχαίου Πειραιά. Περιήγηση. Με την επιλογή αυτή ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στον τρισδιάστατο χώρο, μέσω του πλέγματος των 131 QTVR πανοραμάτων, με την επιπλέον βοήθεια ενός χάρτη πλοήγησης (σχήμα 7). Σχήμα 7: Περιήγηση 475

6 Σχήμα 8: Η Εποχή Εποχή. Εδώ παρέχονται ιστορικές πληροφορίες, με τη μορφή html σελίδων, σχετικές με την πόλη και την εποχή. Αποτελούν ένα πλήρες υλικό αναφοράς, σχετικό με τα θέματα της εφαρμογής (σχήμα 8). Διαδρομές. Στο τμήμα αυτό ο μαθητής, ακολουθεί προκαθορισμένες διαδρομές στο εικονικό περιβάλλον, το οποίο λειτουργεί και ως οπτικός σύνδεσμος με τις πληροφορίες που σχετίζονται κάθε φορά με το σημείο που βρίσκεται (σχήμα 9). Σχήμα 9: Διαδρομές 476

7 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Με βάση το λογισμικό αυτό διεξήχθη εμπειρική έρευνα με μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, στην περιοχή της Αττικής, κατά το διάστημα Φεβρουαρίου και Μαρτίου Στα πλαίσια της επέκτασης του λογισμικού αναπτύσσεται μία δικτυακή εκδοχή του εικονικού περιβάλλοντος και ένα εργαλείο συγγραφής, όπου οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους πολυμεσική εκδοχή για το συγκεκριμένο ιστορικό χώρο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Cronin P. (1997), Report on the applications of VR technology to Education, Technical report, Univ. of Edinburgh Metis, Metis: A QTVR Interface for Ancient Greek Archaeological Sites, available at Osberg K. M. (1995), "Virtual Reality and Education: Where Imagination and Experience Meet", VR in the Schools 1 (2), September Passind D., Sharbat A. (2001), Proposed international education mission for virtual reality in schools, Themes in Education, v.2, n.2-3, p Perseus Project, Αρχαιολογικός χώρος και εκθέματα του μουσείου της Αγοράς των Αθηνών, available at Univ of Texas, QuickTime Virtual Reality for Educators, electronic document available at Univ. of Chicago, THE ORIENTAL INSTITUTE MUSEUM - Virtual tours, available at Yongblut C. (1998), Educational uses of virtual reality technology, Paper presented at VRET 98 Conf. Κωστάκης Π., Ράμμος Χρ., Βούρη Σ., Μικρόπουλος Τ.Α. (2000), Μια περίπτωση χρήσης εικονικού περιβάλλοντος, στη διδασκαλία της Ιστορίας, στα Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", Πάτρα Νικολού Ε, κ.ά. (1999), Εικονική πραγματικότητα στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Κριτική θεώρηση, Πρακτικά 4 ου παν. Συνεδρίου Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο, Παπαχατζής Δ. (1994), "Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, τόμος Α- ΑΤΤΙΚΑ", Αθήνα 477

Ανάπτυξη Εικονικών Περιβαλλόντων με την Τεχνολογία QuickTime Virtual Reality

Ανάπτυξη Εικονικών Περιβαλλόντων με την Τεχνολογία QuickTime Virtual Reality Ανάπτυξη Εικονικών Περιβαλλόντων με την Τεχνολογία QuickTime Virtual Reality Γ. Μεσσήνης Υπ. Διδάκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων mebako@otenet.gr Τ. Α. Μικρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ιαµορφωτική αξιολόγηση εικονικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου laser

ιαµορφωτική αξιολόγηση εικονικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου laser 382 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση ιαµορφωτική αξιολόγηση εικονικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου laser Τάσος Α. Μικρόπουλος, amikrop@cc.uoi.gr Βασίλης Στρουµπούλης, me00298@cc.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 380 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» EXPLORING THE STRENGTHS OF PROJECT-BASED

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ: Ένα Διερευνητικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό με Τρισδιάστατες Πολλαπλές Αναπαραστάσεις

ΓΑΙΑ: Ένα Διερευνητικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό με Τρισδιάστατες Πολλαπλές Αναπαραστάσεις ΓΑΙΑ: Ένα Διερευνητικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό με Τρισδιάστατες Πολλαπλές Αναπαραστάσεις Αθανάσιος Παπαγεωργίου 1, Δημήτρης Σάμψων 1, Γιάννης Κωτσάνης 2, Νίκος Δαπόντες 2 1 Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος με χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού παιχνιδιού

Αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος με χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού παιχνιδιού Αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος με χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού παιχνιδιού Κωνσταντίνος Μπαρμπάτσης 1, Δάφνη Οικονόμου 2, Ιωάννα Παπαμαγκανά 3, Ιωάννης Ζώζας 1 barbatsis@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (DIRECTOR) ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη ψηφιακών φωτο-ιστοριών, η διδακτική τους σημασία και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί»

«Ανάπτυξη ψηφιακών φωτο-ιστοριών, η διδακτική τους σημασία και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί» «Ανάπτυξη ψηφιακών φωτο-ιστοριών, η διδακτική τους σημασία και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί» Βασιλική Σπηλιωτοπούλου 1, Νίκος Μπακόπουλος 2, Δημήτρης Νικολός 3 1 Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, Πάτρα, spiliot@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Υλοποίηση Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Εκπαιδευτικής Εφαρμογής σε περιβάλλον Πολυμέσων

Ανάπτυξη και Υλοποίηση Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Εκπαιδευτικής Εφαρμογής σε περιβάλλον Πολυμέσων Ανάπτυξη και Υλοποίηση Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Εκπαιδευτικής Εφαρμογής σε περιβάλλον Πολυμέσων Χ. Αγγελοπούλου, Μ. Σιλαϊδή, Σ. Μπουζούκη, Α. Δούκας, Σ. Κωτσόπουλος Περίληψη Η παρούσα εφαρμογή αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΈΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα: «Η δημιουργία ενός εικονικού μουσείου με τρισδιάστατα

Διαβάστε περισσότερα

«Η χρήση της εικονικής πραγματικότητας στο χώρο του πολιτισμού»

«Η χρήση της εικονικής πραγματικότητας στο χώρο του πολιτισμού» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «Η χρήση της εικονικής πραγματικότητας στο χώρο του πολιτισμού» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ Α.Μ. 01/08 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Πτυχιακή Εργασία Υλοποίηση εκπαιδευτικής εφαρμογής με θέμα το περιβάλλον και την οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Κυριακή Σεραφείμ, Γιώργος Φεσάκης pse04178@rhodes.aegean.gr, gfesakis@rhodes.aegean.gr ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών της ΕΥΔΑΠ

Το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών της ΕΥΔΑΠ Το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών της ΕΥΔΑΠ Χαράλαμπος Σ. Στεφάνου 1, Άννα Μοσχά 2 stefanou@byte.gr, annamos@central.ntua.gr 1 Σύμβουλος ηλεκτρονικής μάθησης 2 Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σχεδιάζοντας Δραστηριότητες με την αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ταξιδεύοντας στις Αιγές της Μακεδονίας για τους βασιλικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών ως ψηφιακές τάξεις

Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών ως ψηφιακές τάξεις Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών ως ψηφιακές τάξεις Ευτυχία Κωλέτσου, Ιωάννης Βρέλλης, Τάσος Α. Μικρόπουλος ekoletso@cs.uoi.gr, ivrellis@uoi.gr, amikrop@uoi.gr Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα.

Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα. Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα. Ηλιάδη Αµαλία Κ., φιλόλογος-ιστορικός (Μεταπτυχιακό ίπλωµα Βυζαντινής Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του

Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του Π.ΙΙιντέλας Σύνοψη Στόχος της εργασίας αυτής είναι να συμβάλλει προς την κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Από τον πλανήτη Γη στον παγκόσμιο χάρτη: μια ολοκληρωμένη διαθεματική διδακτική πρόταση *

Από τον πλανήτη Γη στον παγκόσμιο χάρτη: μια ολοκληρωμένη διαθεματική διδακτική πρόταση * Από τον πλανήτη Γη στον παγκόσμιο χάρτη: μια ολοκληρωμένη διαθεματική διδακτική πρόταση * Ειρήνη Σπυράτου Δασκάλα - ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών, 7 ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου eirinispyratou@yahoo.com Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Πατσαλού Θεοδώρα, εκπαιδευτικός, φοιτήτρια μεταπτυχιακού πληροφορικής (patdora@ath.forthnet.gr) Δρ. Χαρίτος Δημήτριος, συνεργάτης ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα