ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΔΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΡΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΔΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΡΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Υποβολή Πτυχιακής διατριβής που αποτελεί μέρος των απαιτήσεων για την απονομή του Πτυχίου του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ), Σχολή ΣΤΕΤΡΟ-Δ, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΘ 141, Θεσσαλονίκη Ημερομηνία: 16/6/2010 Εισηγητής: Σαμαράς Πέτρος i

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η σημερινή απειλή ενός πλήθους περιβαλλοντικών πιέσεων καθιστά αναγκαία τη γνώση εκείνων των παραγόντων που οδηγούν στην υποβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων. Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο της αφυδατωσιμότητας της ενεργού ιλύος με τη χρήση υπερήχων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Βιομηχανικό Εργαστήριο και στο Νέο Χημείο του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙ και τα δείγματα ελήφθησαν στη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στον επιβλέπων Καθηγητή μας κ. Σαμαρά Πέτρο για τη καθοδήγηση και παρακολούθηση. Εκφράζουμε επίσης τις θερμές μας ευχαριστίες στον Καθηγητή εφαρμογών κ. Παπαστεργιάδη Ευθύμη για την υποστήριξη. Θέλουμε να εκφράσουμε ακόμα τις ευχαριστίες μας στην Δρ. Σκλαρή Στυλιανή, εργαστηριακό συνεργάτη του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων για τις υποδείξεις της και στο προσωπικό του Βιομηχανικού Εργαστηρίου. Ευχαριστούμε επίσης τις οικογένειες μας που μας στήριξαν για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. ii

4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΔΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΡΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 57400, Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 141 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρείται μια περιεκτική προσέγγιση της διαχείρισης/επεξεργασίας των αποβλήτων (υγρών και στερεών). Η εφαρμογή της τεχνολογίας των υπερήχων αποτελεί μια διεργασία προκατεργασίας της βιολογικής ιλύος ώστε να μειωθεί η ποσότητα της παραγόμενης ιλύος και να μπορεί ευκολότερα και γρηγορότερα να σταθεροποιηθεί στη διεργασία της χώνευσης. Γίνεται αναφορά στην ενεργή ιλύ και στη διαδικασία παραγωγής και επεξεργασίας της. Επίσης παρουσιάζεται συνοπτικά η τεχνολογία των υπερήχων, που αποτελεί και το αντικείμενο της εργασίας μας καθώς και η επίδραση των υπερήχων στα απόβλητα και ειδικότερα στην ενεργή ιλύ. Τέλος, περιγράφεται η πειραματική διαδικασία και αποτυπώνονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την διεξαγωγή των πειραμάτων. Ως αποτέλεσμα των πειραμάτων που διεξήγθησαν είναι ότι σε ήπιες συνθήκες και σε μικρούς χρόνους παραμονής παρατηρήθηκε μια αύξηση των συγκεντρώσεων σε αιωρούμενα σωματίδια που πιθανά να οφείλεται σε μεγαλύτερη συσσωμάτωση των σωματιδίων και δημιουργία μεγαλύτερων κροκίδων. Αντίθετα, σε πιο έντονες συνθήκες, όπως μεγάλους χρόνους παραμονής και υψηλές τιμές ισχύος, παρατηρήθηκε μείωση της περιεκτικότητας σε στερεά σωματίδια, που αποδόθηκαν στην καταστροφή των κυττάρων. Σε τέτοιες συνθήκες, οι συγκεντρώσεις των στερεών σωματιδίων μειώθηκαν περίπου στο 50% των αρχικών συγκεντρώσεων. iii

5 Περιεχόμενα Σελίδα 1. Εισαγωγή Βιβλιογραφική ανασκόπηση Γενικά στοιχεία επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Ενεργός ιλύς Επεξεργασία της ενεργός ιλύος Προβλήματα κατά την αφυδάτωση της ενεργής ιλύς Περιγραφή της μεθόδου Ποιοτικά χαρακτηριστικά ανεπεξέργαστων αποβλήτων Στερεά συστατικά Οργανικά συστατικά Ανόργανα συστατικά Άζωτο Φώσφορος Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (ΒΟD) Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) Θερμοκρασία Χρώμα Οσμή Αλκαλικότητα pη Χλωριούχα Μικροβιολογία ενεργού ιλύος Τεχνολογία των υπερήχων Οξείδωση με υπερήχους Αρχή λειτουργίας υπερήχων Συσκευές παραγωγής υπερήχων Λουτρό υπερήχων Ασφάλεια κατά την χρήση των υπερήχων Υπέρηχοι στα απόβλητα Εφαρμογή υπερήχων στην αντιρρύπανση Επιδράσεις υπερήχων στους ρύπους Υπέρηχοι στην ενεργή ιλύ Υποβοηθούμενη χώνευση με υπερήχους Υποβοηθούμενη αφυδάτωση με υπερήχους Σκοπός της εργασίας Πειραματικό μέρος Υλικά και μέθοδοι Ενεργός ιλύς Όργανα Πειραματική πορεία Μέθοδοι ανάλυσης Προσδιορισμός αιωρούμενων στερεών Προσδιορισμός πτητικών στερεών Προσδιορισμός ολικών στερεών Προσδιορισμός δείκτη όγκου λάσπης Προσδιορισμός χημικά απαιτούμενου οξυγόνου Προσδιορισμός κοκκομετρίας της ενεργού ιλύος Αποτελέσματα και συζήτηση Επίδραση των υπερήχων στα στερεά σωματίδια iv

6 5.1.1 Επίδραση υπερήχων στο ποσοστό αιωρούμενων στερεών Επίδραση υπερήχων στο ποσοστό εξατμιζόμενων στερεών Επίδραση των υπερήχων στο ποσοστό ολικών στερεών Επίδραση υπερήχων στα ολικά πτητικά στερεά Ποσοστό κοκκομετρίας της ενεργού ιλύος Μικροσκοπική ανάλυση Επίδραση υπερήχων στο ποσοστό δείκτη όγκου λάσπης Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο στο διαλυτό οργανικό φορτίο Συμπεράσματα Προτάσεις για μελλοντική έρευνα Βιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α v

7 1. Εισαγωγή Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση του αριθμού των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, εξέλιξη η οποία θα έχει και συνέχεια λόγω και της σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1991/271/ΕΚ). Η σταθεροποίηση της ενεργού ιλύος με την χρήση διαφόρων προσθέτων και η περαιτέρω χρήσης της έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης αρκετών ερευνητικών ομάδων. Στην παρούσα εργασία γίνεται περιγραφή της επεξεργασίας ιλύος με τη χρήση υπερήχων. Αναλυτικότερα θα γίνει αναφορά στα χαρακτηριστικά της ενεργής ιλύος, των υπερήχων και της εφαρμογής αυτών στα απόβλητα. Ειδικότερα θα γίνει περιγραφή της πειραματικής πορείας, ο σχεδιασμός της οποίας βασίστηκε σε ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Οι παράγοντες που εξετάστηκαν, οι οποίοι επηρεάζουν την αφυδατοσιμότητα της ενεργής ιλύς, είναι: (COD, SVI, TS, VSS, SS και PSD). Η φωτογραφική απεικόνιση των δειγμάτων με οπτικό μικροσκόπιο θα συμπληρώσει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μας. Η μεταβολή της ισχύoς των υπερήχων και ο χρόνος επεξεργασίας αποτέλεσαν τις μεταβλητές της πειραματικής διαδικασίας. Έτσι ώστε να διερευνηθεί η επίδραση τους στην αποτελεσματικότητα της διεργασίας. 1

8 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 2.1 Γενικά στοιχεία επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Ένα σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων περιλαμβάνει διάφορα στάδια επεξεργασίας και σχεδιάζεται με σκοπό να δεσμεύσει και να απομακρύνει από τα απόβλητα: το οργανικό φορτίο, τα αιωρούμενα (SS) και διαλυμένα (DS) στερεά, τα θρεπτικά άλατα (Ν και P), τους επικίνδυνους μικροοργανισμούς και διάφορους άλλους ρυπαντές. Αυτό επιτυγχάνεται με συνδυασμό φυσικών, χημικών, φυσικοχημικών και βιολογικών διεργασιών. Το σύνολο των διεργασιών αυτών αποτελεί τη διαδικασία της επεξεργασίας, κύρια επιδίωξη της οποίας είναι η απαλλαγή της μάζας των αποβλήτων από τους ρύπους και σε δεύτερο επίπεδο η εξουδετέρωση των ρύπων (Metcalf & Eddy, 2003) Ενεργός ιλύς Οι βιολογικές ιλύες παράγονται από τις βιολογικές διαδικασίες επεξεργασίας των λυμάτων, όπως είναι η ενεργή ιλύς και οι παραλλαγές της, τα βιολογικά φίλτρα και οι βιολογικοί δίσκοι (Χριστούλας et al., 1999). Οι βιολογικές ιλύες αποτελούνται από τη βιομάζα που παράγεται συνεχώς ως αποτέλεσμα της αποικοδόμησης των οργανικών συστατικών των λυμάτων. Στην ιλύ ενσωματώνεται επίσης η μάζα των αδρανών στερεών καθώς και τα μη βιοδιασπάσιμα οργανικά στερεά, τα οποία εισέρχονται στο βιολογικό αντιδραστήρα και δεν διαφεύγουν με τα επεξεργασμένα λύματα (Wesley & Eckenfelder, 2000). Οι ποσότητες και τα χαρακτηριστικά των βιολογικών ιλύων ποικίλλουν ανάλογα με το μεταβολισμό και την ταχύτητα αναπτύξεως των διαφόρων μικροοργανισμών που περιέχουν. Ο όγκος και η συγκέντρωση της παραγομένης ιλύος επηρεάζονται όμως τόσο από το είδος όσο και από τον τρόπο λειτουργίας της προκαταρκτικής και πρωτοβάθμιας επεξεργασίας (Wesley & Eckenfelder, 2000). 2

9 Μειονέκτημα των βιολογικών ιλύων είναι ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην πάχυνση και στην αφυδάτωσή τους εν συγκρίσει με τις πρωτοβάθμιες και χημικές ιλύες (Wesley & Eckenfelder, 2000). Η συγκέντρωση των στερεών στην περίσσεια ενεργό ιλύ κυμαίνεται από mg/l, με τυπική τιμή mg/l. Η συγκέντρωση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι ο χρόνος παραμονής της ιλύος στο σύστημα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λυμάτων κλπ. Τέλος, εάν τα λύματα δεν έχουν υποστεί πρωτοβάθμια καθίζηση, η συγκέντρωση των στερεών στην ιλύ θα είναι μεγαλύτερη (Χριστούλας et al., 1999) Επεξεργασία της ενεργός ιλύος Οι πλέον συνηθισμένες μέθοδοι κατεργασίας της ενεργού ιλύος είναι (Μαρκαντωνάτος, 1990): Η έκπλυση, κατά την οποία η λάσπη πλένεται με κατάλληλα υδατικά διαλύματα, με σκοπό την απομάκρυνση διαφόρων ανεπιθύμητων συστατικών της (πχ. τοξικά μέταλλα) Η πάχυνση, κατά την οποία συμπυκνώνεται με την επίδραση της βαρύτητας σε κατάλληλες δεξαμενές. Με την συμπύκνωση αυξάνεται το ποσοστό των περιεχόμενων στερεών κατά 2-3 φορές, γεγονός που συνεπάγεται την ελάττωση του όγκου της λάσπης. Η χώνευση της λάσπης, αποσκοπεί στην αποικοδόμηση των οργανικών. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει αερόβια ή αναερόβια. Η αφυδάτωση της λάσπης, η οποία αποσκοπεί στην ελάττωση της υγρασίας, ώστε η λάσπη να πάρει μισοστερεή μορφή και να διευκολυνθούν οι πιο πέρα χειρισμοί. Σε μικρές εγκαταστάσεις η διαδικασία αυτή γίνεται σε κλίνες ξήρανσης, ενώ γενικώς χρησιμοποιούνται φυγοκέντρηση και ταινιό-φιλτρόπρεσες και δίνει πίτα με υγρασία 55-70%, ενώ αν υποστεί θερμική επεξεργασία η υγρασία κατεβαίνει κάτω του 10% Προβλήματα κατά την αφυδάτωση της ενεργής ιλύς Η αφυδάτωση της ενεργού ιλύος σε κλίνες αποξήρανσης γίνεται με την παράλληλη δράση του ήλιου και του αέρα. Κατ επέκταση εξαρτάται και επηρεάζεται 3

10 άμεσα από τη θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία και την ταχύτητα των ανέμων της περιοχής καθώς και άλλες κλιματολογικές συνθήκες. Παράγοντες που έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση της διεργασίας κατά τους χειμερινούς μήνες. Ως αποτέλεσμα της αδυναμίας απομάκρυνσης της λάσπης υπάρχει αύξηση στα MLSS και κατακόρυφη αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (Metcalf & Eddy, 2003). Επίσης υπάρχει πιθανότητα δημιουργίας κακοσμίας όταν η ιλύς δεν είναι καλά σταθεροποιημένη (η καλά χωνεμένη ιλύς δεν δημιουργεί προβλήματα δυσοσμίας όταν διασκορπιστεί στην κλίνη της άμμου. Για λόγους ασφαλείας όμως απαιτούνται ζώνες διαχωρισμού από τουλάχιστον 100m (Μαρκαντωνάτος, 1990). Στα σημαντικά μειονεκτήματα επίσης συγκαταλέγονται οι μεγάλες απαιτήσεις σε γη (η αφυδάτωση είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η ελεύθερη επιφάνεια της ιλύος). Για μονάδες που λειτουργούν με φιλτρόπρεσες, το κόστος εξοπλισμού καθώς και το λειτουργικό κόστος, όπως προκύπτει από οικονομικά στοιχεία, είναι διπλάσιο.(gratziou & Tsalkatidou, 2010) Περιγραφή της μεθόδου Η μέθοδος της ενεργού ιλύος αναπτύχθηκε στην Αγγλία το 1914 από τους Ardern και Lockett και ονομάστηκε έτσι γιατί περιλάμβανε την παραγωγή μάζας μικροοργανισμών (ενεργοποιημένης ιλύος), ικανών για αερόβια αποικοδόμηση και σταθεροποίηση των λυμάτων, εφόσον τροφοδοτούνται με αέρα ή καθαρό οξυγόνο. Ο σκοπός του συστήματος ενεργού ιλύος είναι η απομάκρυνση των διαλυμένων οργανικών ουσιών των αποβλήτων με βιοχημικές διαδικασίες. Η προσρόφηση και η οξείδωση αποτελούν τα δύο κύρια στάδια που λαμβάνουν χώρα στην αποικοδόμηση του λύματος (Tchobanoglous & Burton, 1991). Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή τα λύματα εισέρχονται, συνήθως μετά την πρωτοβάθμια καθίζηση, σε δεξαμενή αερισμού (αντιδραστήρα), στην οποία διατηρούνται σε αιώρηση πληθυσμοί αερόβιων μικροοργανισμών. Η αποικοδόμηση του λύματος συντελείται κυρίως από το βακτηριακό πληθυσμό μέσα στη δεξαμενή αερισμού σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση (Tchobanoglous & Burton, 1991): 4

11 Αντίδραση οξείδωσης-σύνθεσης (βακτήρια) COHNS + O 2 θρεπτικά + CO 2 +NH 3 +C 5 H 7 NO 2 +άλλα (οργανική ύλη) (νέα βακτηριακά κύτταρα) Οι μικροοργανισμοί, που το μεγαλύτερο μέρος τους αποτελείται από βακτήρια, χρησιμοποιούν ως τροφή τις οργανικές ενώσεις των αποβλήτων με αποτέλεσμα την παραγωγή νέων κυττάρων, διοξείδιο του άνθρακα και ενέργειας η οποία χρησιμοποιείται για την κίνηση, την συντήρηση και την αναπαραγωγή τους (Tchobanoglous & Burton, 1991). Με τη συνεχή παροχή αέρα είτε με αεραντλίες είτε με μηχανική ανάμιξη, δημιουργείται το αέριο περιβάλλον στη δεξαμενή αερισμού. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται σε πλήρη ανάμιξη το υγρό. Στη δεξαμενή αερισμού σχηματίζονται οι βιοκροκίδες, οι οποίες αποτελούν τους δραστικούς πυρήνες για την προσρόφηση, αφομοίωση και αποικοδόμηση των οργανικών ουσιών που περιέχονται στα λύματα. Οι βιοκροκίδες πρέπει να βρίσκονται συνεχώς σε αιώρηση μέσα στη δεξαμενή. Έπειτα από συγκεκριμένη χρονική περίοδο το μικτό υγρό διοχετεύεται στην δευτεροβάθμια δεξαμενή καθίζησης όπου παραμένει για χρονικό διάστημα τέτοιο ώστε να επιτρέπεται ο διαχωρισμός των βιοκροκίδων, οι οποίες καθιζάνουν, από το διαυγανισμένο επεξεργασμένο υγρό (Davis & Cornowell, 1998). Κρίνεται όμως απαραίτητη η συστηματική παρακολούθηση της διαδικασίας από έμπειρο προσωπικό, για τον συνεχή έλεγχο της σωστής λειτουργίας και απόδοσης της μονάδας. Ανάλογα με τις συνθήκες ροής και ανάμιξης που επικρατούν στον αντιδραστήρα οι τροποποιήσεις της μεθόδου ταξινομούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες η πρώτη κατηγορία αφορά συνθήκες καθολικής ανάμιξης και η δεύτερη συνθήκες εμβολικής ροής (Καϊμακαμίδου, 2002) Ποιοτικά χαρακτηριστικά ανεπεξέργαστων αποβλήτων Στο τρέχον υποκεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά των αποβλήτων που καθορίζουν τον σχεδιασμό μιας εγκαταστάσεως επεξεργασίας αστικών αποβλήτων. 5

12 Στερεά συστατικά Τα ολικά στερεά συστατικά (ΤS) βρίσκονται αιωρούμενα (SS) ή διαλυμένα (DS) στη μάζα των αποβλήτων και αποτελούνται από οργανικά πτητικά (εξαερώσιμα) στερεά (VSS) και ανόργανα (αδρανή, σταθερά ή μη εξαερώσιμα) στερεά (FS). Τα αιωρούμενα στερεά έχουν μεγάλη σημασία στη ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος διότι κατά τη διοχέτευση των αποβλήτων σε έναν υδάτινο φορέα συσσωρεύονται στον πυθμένα δημιουργώντας στρώμα λάσπης και ανεπιθύμητες αναερόβιες συνθήκες για το οικοσύστημα του φορέα (Μαρκαντωνάτος, 1990) Οργανικά συστατικά Τα κυριότερα οργανικά συστατικά των αστικών αποβλήτων είναι τα ακόλουθα (Metcalf & Eddy, 2007): Πρωτεΐνες. Είναι μακρομοριακές ασταθείς ενώσεις που αποτελούνται κυρίως από άνθρακα, οξυγόνο, άζωτο και υδρογόνο που αποσυντίθενται εύκολα από τους μικροοργανισμούς. Υδρογονάνθρακες. Ονομάζονται οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν μόνο υδρογόνο και άνθρακα. Λιπίδια. Αποτελούν συστατικά των τροφών του ανθρώπου. Είναι ενώσεις που αποτελούνται κυρίως από υδρογονάνθρακες, οι οποίες δεν διαλύονται στη μάζα των αποβλήτων. Τα πιο σημαντικά λιπίδια είναι τα λάδια και τα λίπη. Η τυπική σύσταση των αστικών αποβλήτων είναι 10% λιπίδια, 25-50% υδρογονάνθρακες και 40-60% πρωτεΐνες. Φαινόλες. Εμπεριέχονται σε βιομηχανικά απόβλητα. Δεν διασπώνται από τους μικροοργανισμούς σε μεγάλες συγκεντρώσεις (> 500mg /L). Επιφανειακά ενεργές ουσίες. Εμπεριέχονται στα αστικά απόβλητα ως συστατικά των απορρυπαντικών, σαπουνιών κλπ. Είναι μακρομοριακές ενώσεις διαλυτές στη μάζα των αποβλήτων και δρούν στη διαχωριστική επιφάνεια υγρού του αέρα δημιουργώντας αφρούς. Ορισμένες δεν διασπώνται από μικροοργανισμούς, ενώ άλλες είναι τοξικές. 6

13 Ανόργανα συστατικά Άζωτο Το άζωτο (Ν) είναι ένα από τα βασικά συστατικά των ζώντων οργανισμών και περιέχεται στα αστικά απόβλητα στις παρακάτω μορφές: Οργανικό Ν (πρωτεΐνες, ουρία, αμινοξέα) Αμμωνιακό Ν (άλατα ΝΗ + 4 ή ΝΗ 3 ) Οι κύριες μετατροπές που υφίστανται οι παραπάνω μορφές Ν κατά τη διοχέτευσή τους σε κάποιο υδάτινο φορέα ή στις διαδικασίες επεξεργασίας είναι οι παρακάτω: Μετατροπή του οργανικού Ν σε αμμωνιακό Ν από αερόβια ή αναερόβια βακτηρίδια Οξείδωση του αμμωνιακού Ν σε ΝΟ 2 από ειδικά αερόβια νιτροποιητικά βακτηρίδια. - Περαιτέρω οξείδωση των ΝΟ 2 σε ΝΟ 3 από ειδικά αερόβια νιτροποιητικά βακτηρίδια. Αναγωγή των ΝΟ - 3 σε ΝΟ - 2 και τελικά σε ΝΗ 3 και Ν 2 από αερόβια - αναερόβια βακτηρίδια. Η αναγωγή γίνεται κυρίως σε αέριο Ν 2 σε αναερόβιες συνθήκες και σε μικρό ποσοστό σε ΝΗ 3 (Metcalf & Eddy, 2007). Η διοχέτευση αποβλήτων που περιέχουν αμμωνιακό άζωτο σε ένα υδάτινο φορέα δημιουργεί απαίτηση οξυγόνου για την οξείδωσή του σε ΝΟ - 2 και ΝΟ - 3 υπό ορισμένες συνθήκες. Επίσης η ΝΗ 3 είναι τοξική για τα ιχθυρά, ενώ το ΝΟ 3 χρησιμοποιείται από τα άλγη και διάφορα υδρόβια φυτά για την ανάπτυξή τους. Έτσι μεγάλες συγκεντρώσεις αζώτου σε υδάτινους φορείς, σε συνδυασμό με την παρουσία φωσφόρου, μπορεί να οδηγήσουν σε κατάσταση που ευνοεί την υπερβολική ανάπτυξη των αλγών και των διαφόρων υδρόβιων φυτών (ευτροφισμός), με αποτέλεσμα το φράξιμο του φορέα (σε ποταμό), εμφάνιση επιπλεόντων, αύξηση της θολότητας, αδυναμία χρήσης του νερού για ύδρευση, δημιουργία αισθητικών προβλημάτων (έντομα, οσμές),συσσώρευση αλγών στις ακτές, κλπ (Metcalf & Eddy, 2007). Στις διαδικασίες επεξεργασίας το άζωτο έχει μεγάλη σημασία γιατί αποτελεί μια από τις κυριότερες θρεπτικές ουσίες για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές διαδικασίες. Γενικά στα αστικά απόβλητα υπάρχει 7

14 σε επαρκείς ποσότητες, ενώ για πολλά βιομηχανικά απόβλητα πρέπει να προστίθεται. Σε ορισμένες μονάδες βιολογικής επεξεργασίας όπου οι συνθήκες ευνοούν τη μετατροπή της ΝΗ 3 σε ΝΟ - 3 με την ταυτόχρονη κατανάλωση οξυγόνου (νιτροποίηση) πρέπει να εξασφαλίζεται η παροχή πρόσθετης ποσότητας οξυγόνου, επί πλέον αυτής που είναι απαραίτητη για την οξείδωση των οργανικών ουσιών (ΒΟD). Σε αντίθετη περίπτωση καταναλώνεται το οξυγόνο για τη νιτροποίηση με αποτέλεσμα να μην επαρκεί για την απαιτούμενη απομάκρυνση των οργανικών ουσιών. Στις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης όπου οι συνθήκες μπορεί να ευνοούν τη διαδικασία της απονιτροποίησης, δημιουργείται πρόβλημα επίπλευσης των στερεών, που προσκολλώνται στο αέριο άζωτο που απελευθερώνεται. Στη διαδικασία της χλωρίωσης η παρουσία ΝΗ 3 οδηγεί στο σχηματισμό χλωραμινών, που μειώνουν την απόδοση της χλωρίωσης αλλά και τη συγκέντρωση της ΝΗ 3 στην εκροή. Η απομάκρυνση του αζώτου στα στάδια επεξεργασίας γίνεται συνήθως σε ειδικό στάδιο με βάση τις διαδικασίες της νιτροποίησης - απονιτροποίησης (Neis et al., 2001 ; Pirkonen, 2001). Χρησιμοποιείται ως παράμετρος ρύπανσης αλλά και σχεδιασμού ορισμένων μονάδων επεξεργασίας (Marthur et al., 1989) Φώσφορος Ο φώσφορος (Ρ) είναι ένα από τα βασικά συστατικά των ζώντων οργανισμών και περιέχεται στα απόβλητα στις παρακάτω μορφές (Metcalf & Eddy, 2007): Ανόργανος φώσφορος ως ορθοφωσφορικά (ΡΟ 3-4, ΗΡΟ 2-4, Η 2 ΡΟ 1-4 ) και λιγότερο ως πολυφωσφορικά (Ρ 3 Ο 5-10, Ρ 2 Ο 4-7 ). Οργανικός φώσφορος, σε μικρότερες ποσότητες απ' ότι ο ανόργανος. Τα πολυφωσφορικά σε υδατικό διάλυμα υδρολύονται σε ορθοφωσφορικά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ' ευθείας από διαφόρους μικροοργανισμούς. Η διοχέτευση αποβλήτων που περιέχουν φώσφορο σε έναν υδάτινο φορέα ευνοεί, σε συνδυασμό με την παρουσία αζώτου, το φαινόμενο του ευτροφισμού. Σημειώνεται ότι ο φώσφορος αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα του φαινομένου του ευτροφισμού και έτσι η απομάκρυνσή του από τα απόβλητα έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία, ιδίως λόγω της αυξανομένης χρήσεώς του στην παραγωγή απορρυπαντικών (Marthur et al., 1989). 8

15 Στις διαδικασίες επεξεργασίας ο φώσφορος είναι απαραίτητος στους μικροοργανισμούς που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές διαδικασίες και στα αστικά απόβλητα βρίσκεται σε επαρκείς ποσότητες. Στις βιολογικές διαδικασίες τα πολυφωσφορικά μετατρέπονται σε ορθοφωσφορικά και έτσι η εκροή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας περιέχει κυρίως ορθοφωσφορικά (σε ποσοστό περίπου 80%) (Marthur et al., 1989) Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (ΒΟD) Το βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD) είναι η ποσότητα του οξυγόνου που απαιτείται σε αερόβιες συνθήκες από μικροοργανισμούς για την οξείδωση των οργανικών συστατικών των αποβλήτων (Μαρκαντωνάτος, 1990). Η διαδικασία της οξείδωσης είναι σχετικά αργή και ολοκληρώνεται περίπου σε 20 ημέρες (οξείδωση σε τελικά προϊόντα 95-99%), οπότε το προσδιοριζόμενο απαιτούμενο οξυγόνο καλείται τελικό BOD. Στη συνηθισμένη πρακτική έχει επικρατήσει ο προσδιορισμός του BOD στις 5 ημέρες (BOD5) εντός των οποίων οξειδώνονται οι απλές οργανικές ουσίες που αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό 60-70% των συνολικών οργανικών ουσιών (Μαρκαντωνάτος, 1990). Τα απόβλητα περιέχουν και οργανικά αμμωνιακά συστατικά που οξειδώνονται σε νιτρώδη και νιτρικά από ειδικά νιτροποιητικά βακτηρίδια με σχετικά αργό ρυθμό. Η οξείδωση αυτή (νιτροποίηση) αρχίζει να γίνεται σημαντική μετά από 8-12 ημέρες, όταν τα νιτροποιητικά βακτηρίδια έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλους σχετικά αριθμούς. Το BOD που εκφράζει την ποσότητα του οξυγόνου που απαιτείται για την αερόβια βιολογική οξείδωση των αμμωνιακών οργανικών συστατικών λέγεται BOD δευτέρου σταδίου (Metcalf & Eddy, 2007). Ο πειραματικός προσδιορισμός του BOD γίνεται με την τοποθέτηση δείγματος αποβλήτων σε ειδικές φιάλες μέσα σε ειδική συσκευή κάτω από κατάλληλες συνθήκες και τη μέτρηση του διαλυμένου οξυγόνου που καταναλώνεται σε ορισμένα χρονικά διαστήματα (Μαρκαντωνάτος, 1990). Με τη μέτρηση του BOD σε διάφορα χρονικά διαστήματα είναι δυνατός ο προσδιορισμός του ρυθμού καταναλώσεως των οργανικών ουσιών, αλλά και του διαλυμένου οξυγόνου από τους μικροοργανισμούς, κάτι το οποίο δεν γίνεται με τις άλλες παραμέτρους μετρήσεως των οργανικών συστατικών των αποβλήτων. Η πειραματική διαδικασία προσδιορισμού του BOD είναι σχετικά απλή, αλλά 9

16 χρονοβόρα, και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα (π.χ. διαφορετικά είδη μικροοργανισμών, διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος) (Metcalf & Eddy, 2007) Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο COD είναι η ποσότητα του οξυγόνου που απαιτείται για την πλήρη χημική οξείδωση των οργανικών συστατικών των αποβλήτων από ισχυρό οξειδωτικό μέσο (διχρωμικό κάλιο) σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό σε όξινες συνθήκες (Μαρκαντωνάτος, 1990). Κατά τον προσδιορισμό του COD που γίνεται σε ειδική συσκευή οξειδώνονται όλες οι οργανικές ουσίες, ανεξάρτητα από το εάν είναι βιοδιασπάσιμες ή όχι. Οπότε οι βιοδιασπάσιμες οργανικές ουσίες καθώς και ο ρυθμός διασπάσεώς τους δεν προσδιορίζονται από το COD. Το βασικό πλεονέκτημα του COD είναι ο σχετικά γρήγορος προσδιορισμός του (περίπου 3 ώρες). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δυνατότητα χρησιμοποιήσεως του COD, όταν συσχετίζεται με το ΒΟD, ως παραμέτρου ελέγχου της λειτουργίας μιας μονάδας επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, καθώς και για τη διαπίστωση όσον αφορά την ύπαρξη τοξικών και δύσκολα βιοδιασπάσιμων οργανικών ουσιών στα απόβλητα (Μαρκαντωνάτος, 1990) Θερμοκρασία Η θερμοκρασία των αποβλήτων είναι γενικά μεγαλύτερη από εκείνη του πόσιμου νερού γιατί επηρεάζεται από τα θερμά απόβλητα κατοικιών, βιομηχανιών κλπ. Συνήθως κυμαίνεται από o C και είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος το μεγαλύτερο μέρος του έτους, με εξαίρεση τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού (Metcalf & Eddy, 2007). Η θερμοκρασία των αποβλήτων είναι ένας ρυθμιστικός παράγοντας του βιολογικού και χημικού χαρακτήρα τους. Η αύξηση της θερμοκρασίας επιφέρει (Metcalf & Eddy, 2007): Ανάπτυξη των μικροοργανισμών που ευνοούνται από υψηλές θερμοκρασίες. Επιτάχυνση των βιολογικών διεργασιών. 10

17 Μείωση της διαλυτότητας των αερίων στη μάζα των αποβλήτων, κυρίως του οξυγόνου. Επιτάχυνση των χημικών αντιδράσεων. Η διοχέτευση θερμών αποβλήτων σε ένα υδάτινο φορέα οδηγεί σε σοβαρή μείωση του διαλυμένου οξυγόνου του φορέα, τόσο λόγω της μειωμένης διαλυτότητας του οξυγόνου σε υψηλές θερμοκρασίες, όσο και λόγω του αυξημένου ρυθμού καταναλώσεώς του στις βιολογικές διεργασίες, αλλά και επιδρά αρνητικά στο οικοσύστημα του φορέα προκαλώντας το θάνατο ωφέλιμων οργανισμών καθώς και την ανάπτυξη ανεπιθύμητων οργανισμών (Metcalf & Eddy, 2007) Χρώμα Το χρώμα είναι ενδεικτικό της ηλικίας και προέλευσης των αποβλήτων. Απόβλητα που δεν έχουν υποστεί σήψη έχουν γκρίζο χρώμα, ενώ εκείνα που έχουν υποστεί σήψη έχουν μαύρο χρώμα. Η αλλαγή του χρώματος οφείλεται στην κατανάλωση του διαλυμένου οξυγόνου από τους μικροοργανισμούς που διασπούν τις οργανικές ενώσεις των αποβλήτων. Άλλοι χρωματισμοί των αποβλήτων είναι πιθανόν να οφείλονται στην παρουσία χρωστικών ουσιών από βιομηχανικά απόβλητα. Η παρουσία χρωστικών ουσιών στα απόβλητα πρέπει να αποφεύγεται διότι δημιουργεί αισθητικά προβλήματα στους αποδέκτες, ανεξαρτήτως άλλων βλαβών που δύναται να δημιουργηθούν (Marthur et al., 1989) Οσμή Η οσμή των αποβλήτων είναι ενδεικτικό στοιχείο της κατάστασής τους. Απόβλητα τα οποία δεν έχουν υποστεί σήψη έχουν ελαφρά δυσάρεστη οσμή, ενώ εκείνα που έχουν υποστεί σήψη έχουν πολύ δυσάρεστη οσμή, η οποία οφείλεται στην έκλυση υδρόθειου. Στη δημιουργία δυσάρεστων οσμών συμβάλλουν και ουσίες από βιομηχανικά απόβλητα, κυρίως οργανικές (όπως φαινόλες, χλωροφαινόλες κλπ). Η έκλυση δυσάρεστων οσμών έχει λιγότερο φυσιολογικές και περισσότερο ψυχολογικές επιδράσεις στον άνθρωπο. Η ποσοτική εκτίμηση των οσμών με αντικειμενικές μεθόδους είναι δύσκολη (Μαρκαντωνάτος, 1990). 11

18 Αλκαλικότητα Η αλκαλικότητα οφείλεται στην παρουσία ιόντων HCO - 3, CO 2-3, OH - τα οποία σχηματίζουν ενώσεις με τα Ca, Μg, Να, Κ, ΝΗ + 4. Η παρουσία των παραπάνω ιόντων στα αστικά απόβλητα οφείλεται στο πόσιμο νερό καθώς και στις εισροές στο αποχετευτικό σύστημα. Η αλκαλικότητα των αποβλήτων είναι σημαντική παράμετρος γιατί ρυθμίζει το pη των αποβλήτων και κατά συνέπεια επηρεάζει διάφορες διεργασίες επεξεργασίας. Η αλκαλικότητα εκφράζεται συνήθως ως mg/l CaCΟ 3 (ppm= mg/l) (Jorgensen & Johnsen, 1989) pη Το pη είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των αποβλήτων, από το οποίο εξαρτάται πλήθος φυσικοχημικών και βιολογικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στο υδάτινο περιβάλλον. Οι αυξομειώσεις του μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις διεργασίες αυτές δημιουργώντας ανεπιθύμητες καταστάσεις. Το pη επηρεάζει σχεδόν όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας (χημική και βιολογική επεξεργασία, επεξεργασία ιλύος, απολύμανση κλπ.) και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα φθοράς σε αγωγούς, μηχανολογικό εξοπλισμό κ.α. Επειδή πολλές διαδικασίες απαιτούν συγκεκριμένες τιμές pη για τη βέλτιστη απόδοσή τους, κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχός του τόσο στο στάδιο σχεδιασμού όσο και κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας (Metcalf & Eddy, 2007) Χλωριούχα Τα χλωριούχα προέρχονται στα αστικά απόβλητα από το πόσιμο νερό, τα ανθρώπινα απόβλητα αλλά και από ορισμένα βιομηχανικά απόβλητα. Η διοχέτευσή τους σε έναν υδάτινο φορέα γενικά δεν δημιουργεί πρόβλημα ρύπανσης. Η παρουσία τους σε μεγάλες συγκεντρώσεις, και όταν το νερό του φορέα χρησιμοποιείται για ύδρευση, δίνει στο νερό υφάλμυρη γεύση. Στις διαδικασίες επεξεργασίας, η μείωση της διαλυτότητας του οξυγόνου είναι η κύρια επίδραση της παρουσίας των χλωριούχων στα απόβλητα. Επί πλέον, 12

19 επηρεάζει τον προσδιορισμό του COD και συνεπώς πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν (Marthur et al., 1989) Μικροβιολογία ενεργού ιλύος Η ενεργός ιλύς είναι ένα σύνθετο οικολογικό σύστημα, που αποτελείται από διάφορα είδη μικροοργανισμών, όπως βακτήρια (bacteria), μύκητες (fungi), πρωτόζωα (protozoa), τροχόζωα (rotifers) και νηματώδη (nematodes). Η επιλογή των μικροοργανισμών που θα επικρατήσουν σε ένα σύστημα ενεργού ιλύος βασίζεται σε τρία κύρια κριτήρια. Το πρώτο αφορά την ικανότητα των μικροοργανισμών να σχηματίζουν βιοκροκίδες. Με τον τρόπο αυτό οι μικροοργανισμοί παραμένουν στο σύστημα μέσω της ανακυκλοφορούσας ιλύος. Το δεύτερο κριτήριο είναι: ο ρυθμός ανάπτυξης να είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το ρυθμό απομάκρυνσης των στερεών από τη μονάδα, ενώ το τρίτο η προσαρμογή τους στις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες (Jenkins et al., 1993). Τα κυριότερα είδη βακτηρίων που συναντούνται στην ενεργό ιλύ είναι αερόβια, ετερότροφα, ανήκουν στα γένη Pseudomonas, Flavobacterium, Arthrobacter, Achromobacter, Alcaligenes, Zooglea και χαρακτηρίζονται ως βακτήρια που παρουσιάζουν την τάση σχηματισμού βιοκροκίδων (floc-forming bacteria). Τα βακτήρια στην ενεργό ιλύ παρουσιάζονται επίσης ως ελεύθερα, διεσπαρμένα βακτήρια (free swimming bacteria) και ως νηματοειδή βακτήρια (filamentous bacteria) (Bitton, 1999). Η επικράτηση ενός είδους βακτηρίων εξαρτάται από τη φύση των αποβλήτων, το ph, τη θερμοκρασία, τη συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου και θρεπτικών, καθώς και από το φορτίο και την ηλικία της ιλύος. Η ύπαρξη συνθηκών αφθονίας υποστρώματος ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων με υψηλότερους ρυθμούς αύξησης (fast-growing bacteria), ενώ εμποδίζει την επικράτηση μικροοργανισμών ανώτερων τροφικών επιπέδων (πρωτόζωα, τροχόζωα) ή βακτηρίων με μικρότερους ρυθμούς αύξησης (slow-growing bacteria), όπως είναι τα νιτροποιά βακτήρια Nitrosomonas spp. και Nitrobacter spp. Οι μύκητες σπάνια εμφανίζονται ως κυρίαρχος πληθυσμός σε μονάδες ενεργού ιλύος. Ανταγωνίζονται τα βακτήρια σε τιμές ph μικρότερες του 6 και η παρουσία τους στη διεργασία της ενεργού ιλύος αποτελεί δείκτη τοξικής φόρτισης. 13

20 Τα κυριότερα είδη μυκήτων, που απαντώνται σε συστήματα ενεργού ιλύος είναι τα Geotrichium candidum και Trichosporon sp. (Gray, 1990). Τα πρωτόζωα είναι μονοκύτταροι, ετεροτροφικοί, αερόβιοι μικροοργανισμοί, μεγέθους μm και αποτελούν σημαντικό ποσοστό της συνολικής βιομάζας σε ένα σύστημα ενεργού ιλύος. Επηρεάζουν την απόδοση της διεργασίας καθώς δρουν ως θηρευτές ελεύθερων βακτηρίων και αιωρούμενου οργανικού υλικού, ενώ παράλληλα εκκρίνουν πολυσακχαρίτες που ευνοούν το σχηματισμό των βιοκροκίδων. Οι κυριότερες κατηγορίες πρωτόζωων στην ενεργό ιλύ είναι τα μαστιγοφόρα (flagellates), οι αμοίβες (amoebae) και τα βλεφαριδοφόρα (ciliates), ελεύθερα ή προσκολλημένα. Η ύπαρξη ισόρροπης ανάπτυξης μεταξύ ελεύθερων και προσκολλημένων βλεφαριδοφόρων υποδεικνύει ικανοποιητική λειτουργία της διεργασίας. Αντίθετα, υπεραφθονία μαστιγοφόρων, αμοιβών, ελεύθερων βλεφαριδοφόρων ή υπεραφθονία προσκολλημένων βλεφαριδοφόρων υποδεικνύουν συνθήκες υψηλής και χαμηλής οργανικής φόρτισης, αντίστοιχα (Jenkins et al., 1993). Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος των πρωτόζωων, ως βιο-δείκτες (bioindicators) σε περιπτώσεις παρουσίας τοξικών ουσιών στα εισερχόμενα λύματα. Η παρουσία τοξικών ουσιών επιβραδύνει αρχικά την κίνηση των βλεφάρων στα βλεφαριδοφόρα. Στη συνέχεια, τη θέση τους στο οικοσύστημα της ενεργού ιλύος καταλαμβάνεται από μαστιγοφόρα και μικρά ελεύθερα βλεφαριδοφόρα, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις επέρχεται θάνατος και λύση όλων των ειδών (Jenkins et al., 1993). Τα τροχόζωα και οι νηματώδεις είναι πιο σύνθετοι οργανισμοί από τους προαναφερθέντες, με μέγεθος μm. Οι νηματώδεις εμφανίζουν χρόνους διπλασιασμού σημαντικά υψηλότερους από τις ηλικίες ιλύος συμβατικών μονάδων ενεργού ιλύος, με συνέπεια ο ρόλος τους στη βακτηριακή θήρευση και στην αποδόμηση της ενεργού ιλύος να είναι μικρός. Σε αντίθεση, τα τροχόζωα ανιχνεύονται συχνότερα σε μονάδες ενεργού ιλύος. Συμβάλλουν στη θραύση των μεγάλων βιοκροκίδων και στη βελτίωση της ποιότητας των επεξεργασμένων αποβλήτων μέσω θήρευσης των ελεύθερων βακτηριδίων και έκκρισης κολλοειδών ουσιών που συνεισφέρουν στη βιοκροκίδωση (Gray, 1990). 14

21 2.2 Τεχνολογία των υπερήχων Οξείδωση με υπερήχους Ο κλάδος που ασχολείται με την επίδραση των έντονων ηχητικών κυμάτων σε υγρά, ονομάζεται Ηχοχημεία. Η ορολογία συμφωνεί με αυτή των ήδη υπαρχουσών τεχνικών που χρησιμοποιούν φως (φωτοχημεία) και ηλεκτρισμό (ηλεκτροχημεία) για να επιτευχθεί χημική ενεργοποίηση. Σε αντίθεση με τις τεχνικές αυτές η Ηχοχημεία δεν απαιτεί κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του συστήματος που θα ενεργοποιηθεί π.χ. την παρουσία χρωμοφόρου ή αγώγιμου μέσου αντίστοιχα (Elpiner, 1964). Για χημικές εφαρμογές, οι υπέρηχοι απαιτούν μόνο την παρουσία ενός υγρού μέσου στο οποίο θα μπορούν να σχηματίσουν σπηλαίωση ώστε να μεταδώσουν την ισχύ τους. Επιπρόσθετα, η Ηχοχημεία παρουσιάζεται ως μια από τις πρώτες επιλογές όταν αναφερόμαστε σε νέες τεχνολογίες σε μια πληθώρα πεδίων ως βοηθητική επεξεργασία στη διατήρηση ενέργειας και στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, γιατί αποτελεί κλάδο της πράσινης χημείας και έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: Χρήση περιβαλλοντικά φιλικών διαλυτών και λιγότερο επικίνδυνων χημικών ουσιών. Ανάπτυξη συνθηκών αντίδρασης με σκοπό την αύξηση της εκλεκτικότητας. Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και των χημικών μετατροπών. Χρήση εναλλακτικών ή ανανεώσιμων πρώτων υλών. Για την καλύτερη κατανόηση της αρχής λειτουργίας των υπερήχων θα πρέπει να αναφερθούν ορισμένες έννοιες, που θεωρούνται απαραίτητες. Ο ήχος μεταφέρεται σε ένα μέσο με πρόκληση παλμικής κίνησης των μορίων τα οποία κινούνται μέσα στο μέσο αυτό. Η κίνηση μπορεί να απεικονιστεί (γίνει ορατή) όπως τον κυματισμό που δημιουργείται όταν ένα χαλίκι πέφτει σε μια γαλήνια λίμνη. Τα κύματα κινούνται αλλά τα μόρια του νερού, που αποτελούν το κύμα, επανέρχονται στην κανονική τους θέση αφού περάσει το κύμα (Elpiner, 1964). Ο τόνος (ή η νότα) του ήχου που παράγεται από αυτή τη σειρά κυμάτων εξαρτάται από τις συχνότητές τους, ο αριθμός των κυμάτων που περνάνε από ένα καθορισμένο σημείο στη μονάδα του χρόνου. Στη φυσική τα κύματα ήχου αναπαρίστανται ως σειρά κάθετων γραμμών ή σκιασμένων χρωμάτων κατά μήκος της διεύθυνσης διάδοσης των γραμμών ή η ένταση του χρώματος παριστάνουν την 15

22 ένταση του ήχου ή ως ημιτονοειδές κύμα όπου η ένταση φαίνεται από το πλάτος (Hedrick et al., 1995). Οι φυσικές επιδράσεις των παλμικών ήχων γίνονται καλύτερα κατανοητές όταν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ηχείο που παίζει δυνατά μουσική. Ο ήχος μεταφέρεται μέσω του αέρα και όχι μόνο τον ακούμε αλλά τον αισθανόμαστε στο σώμα μας μέσω της επιδερμίδας. Οι ήχοι χαμηλών συχνοτήτων μπορούν να γίνουν ακουστοί περίπου στα 18Watt (1Watt = lherz = 1 κύκλος ανά δευτερόλεπτο) αλλά όσο οι ισχύς αυξάνονται (γίνονται πιο υψηλοί οι τόνοι) είναι δυσκολότερο για το σώμα να ανταποκριθεί και αυτή η αίσθηση χάνεται (Hedrick et al., 1995). Οι ήχοι υψηλών συχνοτήτων, ενώ δεν προκαλούν εμφανείς επιδράσεις στο σώμα, προκαλούν σοβαρές ενοχλήσεις στην ακοή π.χ. ο ήχος μικρόφωνου από το ηχείο. Σε ακόμη υψηλότερες ισχύς το αυτί δυσκολεύεται να ανταποκριθεί και τελικά η ανθρώπινη ακοή κυμαίνεται φυσιολογικά περίπου στα 18Ηz - 20kWatt για τους ενήλικες, οι ήχοι πάνω από αυτό το όριο δεν είναι ακουστοί και ορίζονται ως υπέρηχοι. Η ευρεία κατάταξη των υπερήχων ως ήχοι με ισχύς πάνω από 20 kwatt και μέχρι 100ΜΗz μπορεί να γίνει σε δυο ευδιάκριτες περιοχές τους ισχυρούς και τους διαγνωστικούς. Οι ισχυροί υπέρηχοι παράγονται σε χαμηλότερες ισχύς κατά συνέπεια να παράγεται μεγαλύτερη ακουστική ενέργεια ώστε να προκληθεί σπηλαίωση, οι οποίες είναι η πηγή των χημικών αποτελεσμάτων. Η Ηχοχημεία χρησιμοποιεί κυρίως ισχύς μεταξύ 20 και 40kWatt, το εύρος αυτό χρησιμοποιείται σε κοινούς εργαστηριακούς εξοπλισμούς. Πρόσφατες έρευνες στην Ηχοχημεία χρησιμοποιούν ευρύτερο φάσμα συχνοτήτων (20-40kWatt) καθώς οι ακουστική σπηλαίωση σε ένα υγρό μπορεί να παραχθεί και πάνω από αυτές τις ισχύς,. Υψηλές ισχύς υπερήχων περίπου στην περιοχή των 5ΜΗz και πάνω δεν μπορούν να δημιουργήσουν σπηλαίωση και η περιοχή αυτή χρησιμοποιείται για ιατρικές αναπαραστάσεις. Συμπερασματικά οι ήχοι διαδίδονται μέσω μιας σειράς συμπίεσης και εκτόνωσης κυμάτων εισαγομένων στα μόρια του μέσου από το οποίο περνάνε. Σε ικανοποιητικά υψηλή ισχύ ο κύκλος εκτόνωσης μπορεί να υπερβεί της ελκτικές δυνάμεις των μορίων του υγρού και να σχηματιστούν κοίλες φυσαλίδες. Όταν η σπηλαίωση καταστραφεί σε επιτυχείς κύκλους συμπίεσης παράγει την ενέργεια για χημικά και μηχανικά αποτελέσματα (Hedrick et al., 1995) Αρχή λειτουργίας υπερήχων 16

23 Τα υπερηχητικά κύματα είναι όπως και οι ακουστικοί ήχοι μηχανικά κύματα που διαδίδονται μέσω της ύλης. Η πηγή παραγωγής και ανίχνευσης τους είναι ένα σύνθετο πιεζοηλεκτρικό κεραμικό (Hall & Nina, 2000). Τα παραγόμενα υπερηχητικά κύματα μεταδίδονται κατακόρυφα στην επιφάνεια. Τα κύματα αλληλεπιδρούν με το υγρό μέσο για να προκαλέσουν διασπάσεις (καταστροφές, συντριβές) κοιλοτήτων. Υπερηχητικά κύματα υψηλής έντασης σχηματίζουν μικροφυσαλίδες ατμού / κενού στο υγρό μέσο, οι οποίες αυξάνονται μέχρι ένα μέγιστο μέγεθος ανάλογο της εφαρμοζόμενης ισχύςς και στη συνέχεια καταστρέφονται απελευθερώνοντας την ενέργειά τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς, τόσο μικρότερο είναι το μέγεθος της κοιλότητας. Το αθροιστικό αποτέλεσμα εκατομμυρίων συνεχών μικροσκοπικών διασπάσεων σε ένα υγρό μέσο προσφέρει την απαραίτητη μηχανική ενέργεια για τη φυσική διάσπαση των δεσμών των ρύπων, για την επιτάχυνση της λύσης των χημικών δεσμών τους και για την αύξηση της διαλυτοποίησης των ιονικών ρύπων. Η χημική σύνθεση του μέσου αποτελεί σημαντικό παράγοντα της επιτάχυνσης του ρυθμού απομάκρυνσης των διαφόρων ρύπων (Παταρούδη & Μπατσίλα, 2005). Οι βραχύβια σπηλαίωση, με εύρος διαμέτρου μm και 25kWatt, παράγονται κατά τη διάρκεια ηχητικών κυμάτων μισού κύκλου. Κατά τη διάρκεια της φάσης εκτόνωσης των ηχητικών κυμάτων, τα μόρια του υγρού εκτείνονται εξωτερικά (προς τα έξω) εναντίον και πέρα από τις φυσικές ιδιότητες του υγρού (φυσική ελαστικότητα, συναρμογή, ελκτικές δυνάμεις) δημιουργώντας πυρήνες κενού που συνεχίζουν να αυξάνονται. Η βίαιη διάσπαση γίνεται κατά τη διάρκεια της φάσης συμπίεσης του κύματος. Πιστεύεται ότι η τελευταία φάση μεγαλώνει (αυξάνεται) από την ενθαλπία του μέσου και από το βαθμό κινητικότητας των μορίων, όσο και από την υδροστατική πίεση του μέσου. Η σπηλαίωση παράγεται σε χρόνους της τάξης των μsec (Fringuelli & Taticchi, 2002) Συσκευές παραγωγής υπερήχων Οι πρώτες έρευνες της Ηχοχημείας σχετίζονταν με την πηγή των υπερήχων, τον μετατροπέα, ο οποίος αποτελεί το βασικό τμήμα της συσκευής υπερήχων. Η ενέργεια για την παραγωγή των υπερήχων δίνεται μέσω του υπερηχητικού μετατροπέα, ο οποίος μετατρέπει την μηχανική και την ηλεκτρική ενέργεια σε ενέργεια ήχων (Katoh et al., 1998). 17

24 Ο τύπος μετατροπέα που χρησιμοποιούν οι περισσότερες συσκευές σήμερα είναι ο πιεζοηλεκτρικός και σ' αυτόν θα αναφερθούμε εκτενέστερα. Οι μετατροπείς αυτοί περιέχουν ένα υλικό, που ονομάζεται πιεζοηλεκτρικό, το οποίο έχει την δυνατότητα να μεταβάλει τις διαστάσεις του με κάθε μεταβολή του ηλεκτρικού ρεύματος και αντίστροφα. Το υλικό αυτό στην ουσία είναι ένα κομμάτι πολωμένου υλικού (δηλαδή ορισμένα τμήματα του μορίου του είναι θετικά φορτισμένα, ενώ άλλα είναι αρνητικά φορτισμένα) με δυο ηλεκτρόδια προσαρτημένα σε δυο αντίθετες πλευρές του. Όταν εφαρμόζεται ηλεκτρικό ρεύμα τα πολωμένα μόρια προσανατολίζονται στο ηλεκτρικό πεδίο, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται τα δίπολα στη μοριακή ή κρυσταλλική δομή του υλικού. Ο προσανατολισμός των μορίων επιφέρει αλλαγή στις διαστάσεις του υλικού. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως ηλεκτροσυστολή. Επιπρόσθετα, μόνιμα πολωμένα υλικά όπως ο χαλαζίας (SiO 2 ) και το τιτανικό βάριο (BaTiΟ 3 ) παράγουν ηλεκτρικό πεδίο όταν αλλάξουν οι διαστάσεις του υλικού ως αποτέλεσμα της επιβολής μηχανικής δύναμης. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται πιεζοηλεκτρικό. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι τα πιεζοηλεκτρικά κεραμικά, που μπορεί να κοπούν με διάφορους τρόπους ώστε να παράγουν διαφορετικό τύπο κυμάτων. Το πάχος του υλικού καθορίζεται από την επιθυμητή ισχύς του μετατροπέα και όσο μεγαλύτερη ισχύς απαιτείται, τόσο λεπτότερο θα πρέπει να είναι το υλικό του μετατροπέα (Pugin & Turner, 1990). Η πιο κοινή μορφή μετατροπέα είναι ένας δίσκος με μια τρύπα στη μέση. Στους ισχυρούς μετατροπείς ενώνονται δύο πιεζοηλεκτρικοί δίσκοι, που έχουν ως στόχο αφ' ενός να προστατεύουν το λεπτό κρυσταλλικό υλικό και αφ' ετέρου να εμποδίζουν την υπερθέρμανση του. Εφόσον παραχθούν οι υπέρηχοι, με τη χρήση των μετατροπέων, το επόμενο βήμα είναι η εισαγωγή τους στο αντιδρών σύστημα. Για την εισαγωγή των υπερήχων στο αντιδρών σύστημα υπάρχουν τρεις τρόποι και από αυτούς μόνο οι δυο χρησιμοποιούνται εκτεταμένα σε χημικά εργαστήρια. Οι μέθοδοι εισαγωγής υπερήχων σε ένα σύστημα είναι οι εξής: Εμβάπτιση του αντιδραστήρα σε δεξαμενή με υγρό που υποβάλλεται σε υπερήχους (π.χ. φιάλη βυθισμένη σε λουτρό καθαρισμού). Εμβάπτιση πηγής υπερήχων απευθείας στο αντιδρών μέσο (π.χ. τοποθέτηση probe σε δοχείο αντίδρασης). 18

25 Χρήση αντιδραστήρα που έχει κατασκευαστεί με υπερηχητικά παλλόμενα τοιχώματα (π.χ. σωλήνας που λειτουργεί μέσω ακτινωτών παλμών) (Neis et al., 2001) Λουτρό υπερήχων Το λουτρό υπερήχων είναι από παλιά ευρέως διαθέσιμη και φθηνή πηγή υπερήχων για τα χημικά εργαστήρια. Παρόλο που είναι πιθανή η χρήση του ίδιου του λουτρού ως δοχείο αντίδρασης αυτό σπάνια συμβαίνει λόγω των προβλημάτων που σχετίζονται με χημικές αλληλεπιδράσεις των τοιχωμάτων του λουτρού και παραγόμενων ατμών και αερίων που παραμένουν στο δοχείο. Τυπικές χρήσεις περιλαμβάνουν τη βύθιση γυάλινων δοχείων αντίδρασης στο λουτρό. Αυτό αποτελεί σημαντική εφαρμογή, καθώς οι συμβατικές συσκευές μπορούν να μεταφερθούν απευθείας στο λουτρό και να επιτευχθεί αδρανής ατμόσφαιρα ή σταθερή πίεση και να διατηρηθεί κατά τη διάρκεια μιας αντίδρασης Ηχοχημείας (Pirkonen, 2001). Είναι σημαντικό να βρεθεί η βέλτιστη θέση για το δοχείο αντίδρασης μέσα στο λουτρό τόσο κάθετα, εξαιτίας του διακριτού μήκους κύματος του ήχου στο νερό όσο και οριζόντια, ανάλογα με τον μετατροπέα στη βάση. Η απλούστερη μέθοδος είναι να τοποθετηθεί το δοχείο εκεί που παρατηρείται μέγιστη αναταραχή στην επιφάνεια του υγρού που περιέχει τη φιάλη (Jorgensen & Johnsen, 1989). Για την αύξηση της ισχύος των υπερήχων που απαιτείται σε μια αντίδραση είναι επιθυμητό να εισάγεται η ενέργεια απευθείας στο σύστημα παρά να βασίζεται στη μεταφορά μέσω του νερού της δεξαμενής και των τοιχωμάτων του δοχείου αντίδρασης. Η απλούστερη μέθοδος είναι να εισαγάγουμε το υπερηχητικά παλλόμενο άκρο ενός ηχητικού probe στο δοχείο αντίδρασης (Elpiner, 1964). Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του συστήματος probe έναντι του λουτρού παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 19

26 Πίνακας 1: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συστήματος probe (Elpiner, 1964). Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Έλεγχος της ισχύος των υπερήχων Ακριβότερο που μεταφέρονται στο σύστημα Μέγιστη ισχύς Λιγότερο εύχρηστο Παρέχει ανάμιξη του διαλύματος Διάβρωση μεταλλικών μερών με κίνδυνο αφ' ενός την επιμόλυνση του συστήματος και αφ' ετέρου απώλειες λόγω ελάττωσης του μεγέθους της συσκευής Ασφάλεια κατά την χρήση των υπερήχων Η έκθεση του ανθρώπου στους υπέρηχους με ισχύς μεταξύ 16 και 100kWatt μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις κατηγορίες: αερομεταφερόμενη διεξαγωγή, άμεση επαφή μέσω ενός υγρού μέσου συζεύξεων, και άμεση επαφή με ένα δονούμενο στερεό (Marthur et al., 1989). Ο υπέρηχος μέσω της αερομεταφερόμενης διεξαγωγής δεν εμφανίζεται να θέτει σε σημαντικό κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων. Εντούτοις, η έκθεση σε σχετικά μεγάλες ποσότητες του ευδιάκριτου ήχου μπορεί να επιφέρει ποικίλες επιπτώσεις όπως, κόπωση, πονοκέφαλους, ναυτία και εμβοή. Όταν ο υπερηχητικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται στο εργαστήριο, οι συσκευές πρέπει να εσωκλείονται σε ένα 2cm παχύ ξύλινο κιβώτιο ή σε ένα κιβώτιο, που ευθυγραμμίζεται με ηχητικές απορροφήσεις, με αφρό ή με κεραμίδια για να μειώνουν ουσιαστικά τις υπερηχητικές εκπομπές (Marthur et al., 1989). Η άμεση επαφή του σώματος με τα υγρά ή τα στερεά που υποβάλλονται σε μεγάλης έντασης υπερήχους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των χημικών αντιδράσεων πρέπει να αποφεύγεται. Σε συνθήκες Ηχοχημείας όπου δημιουργείται η κοιλότητα στα υγρά, μπορεί να προκαλέσει βλάβη τους ιστούς. Η νέκρωση κυττάρων από τη διάσπαση μεμβρανών μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και σε σχετικά χαμηλές ακουστικές εντάσεις. Η έκθεση στα ηχοχημικά δονούμενα στερεά, μπορεί να οδηγήσει και σε σοβαρά εγκαύματα (Marthur et al., 1989). 20

27 2.3 Υπέρηχοι στα απόβλητα Η εφαρμογή της τεχνολογίας των υπερήχων είναι μία διεργασία προκατεργασίας της ενεργού ιλύος ώστε να μειωθεί η ποσότητα της παραγόμενης ιλύος και να μπορεί ευκολότερα και γρηγορότερα να σταθεροποιηθεί στη διεργασία της χώνευσης. Η ηχοβόληση της ενεργού ιλύος προκαλεί τα παρακάτω φυσικοχημικά φαινόμενα: Συνεχείς αραιώσεις (αρνητική πίεση) και πυκνώσεις-συμπιέσεις (θετική πίεση) με αποτελέσματα τη θραύση των βιοκροκίδων και άλλων εν αιωρήσει στερεών στο απόβλητο. Δημιουργία, ανάπτυξη και καταστροφή με έκρηξη (εκτόνωση σωρευμένης πίεσης) πολλαπλών μικροσκοπικών φυσαλίδων του ρευστού μεταδίδοντας κατά αυτόν τον τρόπο ενέργεια στις βιοκροκίδες ή και σε μεμονωμένους μικροοργανισμούς με αποτέλεσμα τη θραύση αυτών και την έκχυση οργανικών υλικών (άρα αύξηση του COD) στο υγρό (σπηλαίωση) Αύξηση της διεπιφανειακής θερμοκρασίας στα όρια του υμένα των φυσαλίδων μέχρι και 1700 C με συνέπεια τη διάσπαση σε μικροκλίμακα του οργανικού φορτίου στα όρια των φυσαλίδων Έντονη διατμητική τάση(διαφορά πυκνότητας-διαφορά ταλάντωσης-διεπιφανιακή τριβή). Με την συνύπαρξη όλων των παραπάνω δράσεων,ενισχύεται η διάσπαση της βιομάζας (Neis et al., 2000) Εφαρμογή υπερήχων στην αντιρρύπανση Η αντιρρύπανση με την χρήση των υπερήχων, όπως αναλύσαμε παραπάνω, επιτυγχάνεται λόγω ηχητικών κυμάτων που εισάγονται σε ένα υγρό δια μέσου μιας σειράς μετατροπέων τοποθετημένων στο δοχείο καθαρισμού. Ο ήχος «ταξιδεύει» σε όλο το δοχείο και δημιουργεί κύματα συμπίεσης και εκτόνωσης στο υγρό. Κατά το κύμα συμπίεσης, τα μόρια του υγρού συμπιέζονται, αντίθετα κατά το κύμα εκτόνωσης τα μόρια απομακρύνονται γρήγορα. Η εκτόνωση είναι τόσο έντονη που τα μόρια διαρρηγνύονται δημιουργώντας μικροσκοπικές φυσαλίδες. Οι φυσαλίδες δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, είναι πολύ μικρές, διαρκούν για κλάσματα του δευτερολέπτου και είναι κενές. Όσο αυξάνεται η πίεση γύρω από τις φυσαλίδες, το 21

28 υγρό που τις περιβάλλει εισέρχεται στο εσωτερικό καταστρέφοντας τη φυσαλίδα πολύ γρήγορα. Όταν συμβεί αυτό, δημιουργείται ένα ακροφύσιο υγρού που μπορεί να κινείται με μεγάλους ρυθμούς. Η θερμοκρασία φτάνει τους 5000 C, που είναι κατά προσέγγιση η θερμοκρασία της επιφάνειας του ήλιου. Αυτές οι ακραίες τιμές θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την ταχύτητα που έχει το ακροφύσιο του υγρού παρέχει ένα ισχυρό μέσο καθαρισμού σε μια μικροσκοπική περιοχή. Εξαιτίας της πολύ μικρής διάρκειας του κύκλου ανάπτυξης και διάσπασης της φυσαλίδας, το υγρό που περιβάλλει τις φυσαλίδες απορροφά ταχύτατα τη θερμότητα και η περιοχή κρυώνει γρήγορα. Οι υπέρηχοι χρησιμοποιούνται στη χημεία και τη βιοχημεία για (Metcalf & Eddy, 2007): αποστείρωση κατεργασία αποβλήτων τροποποίηση της ενεργότητας των ενζύμων απομάκρυνση αποθέσεων και βιοφίλμ από επιφάνειες (καθαρισμός επιφανειών) Επιδράσεις υπερήχων στους ρύπους Η πηγή των αποτελεσμάτων της Ηχοχημείας είναι η δημιουργία κοιλοτήτων. Οι ισχυροί υπέρηχοι επιφέρουν μια σειρά χημικών επιδράσεων, που έχουν ως αφετηρία τους την σπηλαίωση. Τα αποτελέσματα της επίδρασης των υπερήχων στους ρύπους, τα οποία εξαρτώνται από τις συνθήκες ακτινοβόλησης είναι (Elpiner, 1964): Διάσπαση του δεσμού μετάλλου - ligand στα σύμπλοκα μεταβατικών μετάλλων με προϊόντα συντονισμένα ακόρεστα είδη ή τροποποιημένα σύμπλοκα καθώς και πλήρη απογύμνωση από τα ligands με σχηματισμό άμορφων μετάλλων. Αλλαγή της δομής του διαλύτη μεταβάλλοντας τη διαλυτοποίηση των αντιδρώντων. Ηχόλυση των μορίων δηλαδή ομολυτική σχάση σε ρίζες, διάσπαση πολυμερών, δημιουργία διεγερμένων καταστάσεων, ρήξη κυττάρων. Τροποποίηση των ιδιοτήτων των στερεών σωματιδίων (διατμητικές δυνάμεις, ακροφύσια και κύματα κρούσης οδηγούν σε ταχεία μεταφορά μάζας, καθαρισμό επιφανειών, ελάττωση μεγέθους σωματιδίων και ενεργοποίηση μετάλλων). Μεταφορά μονήρων ηλεκτρονίων (SET) σε χημικές αντιδράσεις οι οποίες μπορούν να επιταχυνθούν όταν είναι πιθανή η μεταφορά ιόντος ή ηλεκτρονίου (sonochemical switching). 22

29 Η ακτινοβόλιση με υπερήχους εφαρμόζεται ως μια προηγμένη τεχνολογία οξείδωσης για την κατεργασία υδάτων. Οι οργανικές ενώσεις στο νερό κατά την ακτινοβόλισή τους με υπερήχους διασπώνται με διάφορους μηχανισμούς. Οι τρεις κυριότεροι που έχουν προταθεί είναι: Οξείδωση με ρίζες υδροξυλίου Πυρολυτική διάσπαση Αντίδραση υπερκρίσιμου νερού Σημαντική εφαρμογή των υπερήχων αποτελεί η απορρύπανση του νερού, η οποία είναι επακόλουθο του συνδυασμού των μηχανικών αποτελεσμάτων της διάσπασης κοιλοτήτων μαζί με τη δημιουργία ελευθέρων ριζών. Κατά την έκθεση του νερού σε υπερήχους, (οι αρχικές ρίζες που σχηματίζονται είναι ΗΟ και Η ), ενώ η τύχη των ριζών αυτών είναι αρκετά περίπλοκη (Senapati, 1991). Η 2 Ο ΗΟ + Η Η ρίζα HO είναι ιδιαιτέρως δραστική και μπορεί να οξειδώσει τα περισσότερα χημικά συστατικά που είναι διαλυμένα στο νερό. Αυτή η οξείδωση είναι κυρίως υπεύθυνη για την αποικοδόμηση των οργανικών ρύπων. Άρα σημαντικός στόχος στην κατεργασία αποβλήτων αποτελεί η ικανοποιητική παραγωγή ριζών ΗΟ Έχει αναφερθεί η χρήση υπερήχων για τη διάσπαση αραιών υδατικών διαλυμάτων οργανικών ενώσεων μικρής μοριακής μάζας (αλκοόλες, κετόνες και αλδεΰδες) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (Marthur et al., 1989) Υπέρηχοι στην ενεργή ιλύ Υποβοηθούμενη χώνευση με υπερήχους Αναερόβια χώνευση είναι η τυπική τεχνική για τη σταθεροποίηση ιλύος η οποία οδηγεί σε μειωμένη περιεκτικότητα οργανικής ύλης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 50% των αστικών λυμάτων σταθεροποιείται αναερόβια (Davis & Hall, 1997). Η αργή υδρόλυση της βιολογικής ιλύς είναι το ποσοστιαίο βήμα περιορισμού της αναερόβιας αποδόμησης. Μεγάλοι αντιδραστήρες είναι απαραίτητοι και τυπικά ο χρόνος χώνεψη είναι 20 ή περισσότερες ημέρες. Ο βαθμός της αποδόμησης της οργανικής ύλης κυμαίνεται μεταξύ 25% και 60%. Η μείωση των εκπομπών πτητικών στερεών (οργανική ύλη), είναι πιο έντονη στην χώνεψη της πρωτογενούς λάσπης σε σύγκριση με τη χώνεψη των αποβλήτων ενεργού ιλύος. Διάφορες μέθοδοι για τη 23

30 βελτίωση της διαδικασίας έχουν διερευνηθεί συμπεριλαμβανομένων τη θερμική προεπεξεργασία, τη χημική διαλυτοποίηση με προσθήκη οξέος ή βάσης και μηχανική αποσύνθεση της ιλύος (Kopp et al., 1997). Η μέθοδος της μηχανικής υποβάθμισης της ενεργής ιλύος έχει κάποιες ομοιότητες με την επίδραση της χαμηλής ισχύςς υπερήχων που έχουν σαν αποτέλεσμα προέρχονται τη δημιουργία κενών στην ιλύ. Στην περίπτωση των ισχυρών δυνατών υπερήχων το κυτταρικό τοίχωμα του μικροοργανισμού σπάει και ενδο-κυτταρικό υλικό απελευθερώνεται μέσα στην υγρή φάση. Αυτό καθιστά τη διάλυση των οργανικών ενώσεων ευκολότερα βιοδιαθέσιμη στην αναερόβια χώνευση και το ποσοστό ζύμωσης είναι σημαντικά βελτιωμένο. Κατά συνέπεια, ο χρόνος κατακράτησης ιλύος από το μέσο ζυμώσεως μπορεί να μειωθεί σημαντικά (Tiehm et al., 1997). Χρησιμοποιώντας ένα λουτρό, σε ισχύς 31kWatt και υψηλές ακουστικές διαβαθμισμένες εντάσεις, ο χρόνος παραμονής μειώθηκε σε οκτώ ημέρες, με την παραγωγή βιοαερίου πάνω από δύο φορές μεγαλύτερο από αυτό της ελεγχόμενης ζύμωσης. Οι πρόσφατες εξελίξεις στις υψηλές δυνάμεις πλέον επιτρέπει την επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων ιλύος για τον καθαρισμό των λυμάτων. Τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου της ηχοβόλησης είναι ότι μπορεί να αυτοματοποιηθεί χωρίς κινούμενα μέρη και δεν συνεπάγεται προσθήκη χημικών ουσιών (Mues, 1999 ; Schneider, 1999) Υποβοηθούμενη αφυδάτωση με υπερήχους Η απαίτηση για απομάκρυνση των αιωρούμενων των στερεών είναι συνήθης σε πολλές βιομηχανίες. Ο διαχωρισμός αυτός μπορεί να είναι είτε για την παραγωγή στερεών είτε για την απομόνωση των στερεών από μητρικά υγρά, η οποία είναι σημαντική για την επεξεργασία των λυμάτων, όπου η μείωση της συνολικής μάζας αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Η εκ νέου αφαίρεση του νερού από την ιλύ είναι μια αργή και δύσκολη διαδικασία δεδομένου ότι το νερό που πρέπει να αφαιρεθεί δεν είναι παγιδευμένο μόνο μεταξύ των σωματιδίων της ύλης, αλλά και στο κυτταρικό υλικό. Διάφορες πρόσθετες τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί για την επιτάχυνση της μεθόδου αφυδάτωσης. Μια από αυτές είναι η ακουστική διήθηση (Tarleton & Wakeman, 1997). 24

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σε τι αποσκοπεί ο Βιολογικός Καθαρισµός των Αποβλήτων ΕίναιΕίναι από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών Επιτυγχάνει τον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ Τρεις τύποι φιλτραρίσµατος χρησιµοποιούνται στα αυτόνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Αστικά λύµατα περιέχονται στους υπονόµους του αποχετευτικού συστήµατος που µεταφέρει τα ακάθαρτα νερά µιας ανθρώπινης κοινότητας. Τα αστικά λύµατα προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Κ. ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑ Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών ημητριάδης Γεώργιος 2310688380 caohellas@the.forthnet.gr Λυματολάσπη Στόχοι της επεξεργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη μη βιολογική που οφείλονται στη φύση των βιοκαταλυτών Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD. Θεωρητικό υπόβαθρο. Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2. Οξείδωση Ενέργεια. Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια

ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD. Θεωρητικό υπόβαθρο. Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2. Οξείδωση Ενέργεια. Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD Θεωρητικό υπόβαθρο Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2 Οργανικά απόβλητα και µικροργανισµοί Οξείδωση Ενέργεια Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια οξείδωση Νέα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Ορεστιάδα, Ιανουάριος 2009 Νομοθετικό Πλαίσιο Οδηγία Πλαίσιο (1/2) Η έννοια της ολοκληρωμένης και αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Στέφανος Ντούλας-1, Νικόλαος Τόγιας-1, Παναγιώτης Χρυσανθόπουλος -1, Δρ. Αγγελική Τρικαλίτη, Καθηγητής Μιχαήλ Σκούλλος. -1: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο Κεφάλαιο 1 ο 1.Τεχνολογία-2.Πόσιμο νερό Πόσιμο νερό ορίζεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.αυτό μπορεί να είναι στην φυσική του κατάσταση είτε να προέρχεται από επεξεργασία ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου.

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Οι τρεις βασικές διεργασίες οι οποίες διακρίνονται στην επεξεργασία των λυμάτων σε εργοστάσια τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ Ηλεκτρ/γος Μηχ/γος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Κολοκοτρώνη 32, Ρόδος 85100 τηλ.2241020970, fax:2241075350 e-mail: soti@otenet.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ιεργασίεςπου εφαρµόζονται συνήθως στην επεξεργασία του πόσιµου νερού Κροκίδωση

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : <<Παρουσίαση της ηλιακής πλατφόρμας της μονάδος επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού >>

ΘΕΜΑ : <<Παρουσίαση της ηλιακής πλατφόρμας της μονάδος επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού >> ΘΕΜΑ : Χρήστος Παπαθανασίου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος λειτουργίας ΧΥΤΑ Δομοκού E-mail: aconhellas@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΛΥΣΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ 2006 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1. Εισαγωγή Τα βασικά ρυπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα ελαιοτριβείων

Απόβλητα ελαιοτριβείων Απόβλητα ελαιοτριβείων Ελαιοτριβεία 3500 3000 2500 Pressure 3-phase 2-phase 2000 1500 1000 500 0 GREECE ITALY SPAIN Portugal Απόβλητα ελαιοτριβείων στην Ε.Ε. Υγρά απόβλητα (OMW) 3.4 εκατομμύρια τον. (Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Χατζούλης Γεώργιος Μελίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΕΡΓΟ: Κοινοπραξίες Ε+Τ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Αέριο χλώριο και υποχλωριώδη άλατα ιοξείδιο του χλωρίου Υπεροξείδιο του υδρογόνου Υπερµαγγανικό κάλιο Οξυγόνο

Αέριο χλώριο και υποχλωριώδη άλατα ιοξείδιο του χλωρίου Υπεροξείδιο του υδρογόνου Υπερµαγγανικό κάλιο Οξυγόνο ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΩΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΟ. Α.Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Σ.Ι. Παταρούδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS Η ΜΕΘΟΔΟΣ SBR Η μέθοδος SBR (Sequential Batch Reactor) για τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

BIOXHMIKA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΒΟD)

BIOXHMIKA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΒΟD) BIOXHMIKA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΒΟD) O προσδιορισμός της βιοχημικής απαίτησης οξυγόνου είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της επίδρασης των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Εισαγωγή Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Γεωχημείας Στοιχεία βιογεωχημείας Μονάδες σύστασης διαλυμάτων/ μετατροπές ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού

Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού ΙΙ Μονάδες Βιολογικού Καθαρισµού (συν.) Χαλικοδιϋλιστήριο, ραστική λάσπη (ενεργή ιλύς) εξαµενές σταθεροποίησης Άρδευση Τεχνητοί υγρότοποι Οριζόντιας ελεύθερης ροής Κατακόρυφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΛΥΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά των βιοστερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες παραγόντων. Μικροβιολογία Τροφίµων. Μικροβιακή αύξηση. Παράγοντες ανάπτυξης. Επίδραση της θερµοκρασίας. Θεµελιώδεις Θερµοκρασίες

Κατηγορίες παραγόντων. Μικροβιολογία Τροφίµων. Μικροβιακή αύξηση. Παράγοντες ανάπτυξης. Επίδραση της θερµοκρασίας. Θεµελιώδεις Θερµοκρασίες Κατηγορίες παραγόντων Μικροβιολογία Τροφίµων Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επιβίωση των µικροοργανισµών στα τρόφιµα. Η ανάπτυξη και η επιβίωση των µικροοργανισµών στα τρόφιµα εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ Ένα από τα µεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι βιοµηχανίες σχετίζεται µε το κόστος απόρριψης εξαντληµένων διαλυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ Πηγή: Mr.Εmilio Turchi - VEOLIA WS & T Italia Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO LTD SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ Σελίδα 1/5 1. Εισαγωγή Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Κανάκας (ΑΜ: Τ-767) Επιβλέπων: Βέντζας

Διαβάστε περισσότερα

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Οξείδωση της γλυκόζης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Καταβολισµός ή ανοµοίωση» C 6 H 12 O+6O 2 +6H 2 O 12H 2 O+6CO 2 +686 Kcal/mol Πηγές ενέργειας κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Ενότητα 3: Εφαρμογές Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας(1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Διδάσκων: Δρ. Σεραφείμ Παπανικολαου Μαθησιακοί Στόχοι Βιοτεχνολογικά Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ε. Σαματίδου, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Χ. Γεωργολιός Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νίκης, Τμήμα Χημείας, 54006 Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310-997884. e-mail: apm@chem.auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Με το πείραμα αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Μεζούρες (λευκό καπάκι) Μαρκαδόρος

Μεζούρες (λευκό καπάκι) Μαρκαδόρος 1. Κυτταρική αναπνοή στο μύκητα Saccharomyces cerevisiae. 2. Παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό της ανάπτυξης και της κυτταρικής αναπνοής του μύκητα. 3. Μικροσκοπική παρατήρηση του μύκητα και της αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Χ. Πολατίδης, Γ. Κυριάκου Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή µελετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς Department of Chemical School of Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Department of Chemical School of Εισαγωγή Είναι πλεονέκτημα για μια κοινότητα να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα