ΓΕΛ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΛ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΛ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

2 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 369 Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f(x) = x είναι f (x) = Β. Να γράψετε τις παραγώγους των παρακάτω συναρτήσεων: Μονάδες 0 lnx, συνx, f(x) g(x), f(x), g(x) 0, e x Μονάδες 5 g(x) Γ. Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» α. Αν Α είναι ενδεχόμενο ενός πειράματος τύχης, τότε Ρ(Α) β. Δειγματικός χώρος λέγεται το σύνολο όλων των δυνατών αποτελεσμάτων ενός πειράματος τύχης. γ. Έστω συνάρτηση f, ορισμένη και συνεχής σ ένα διάστημα Δ. Τα εσωτερικά σημεία του Δ, στα οποία η f παραγωγίζεται και η παράγωγος ισούται με μηδέν, είναι θέσεις τοπικών ακροτάτων της. δ. Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της καμπύλης που είναι η γραφική παράσταση μιας παραγωγίσιμης συνάρτησης f, στο σημείο (x 0, f(x 0 )) αυτής, είναι η παράγωγος της f στο x 0. ε. Μια συνάρτηση f, με πεδίο ορισμού το Α, λέγεται συνεχής, αν για κάθε x 0 Α ισχύει lim x x 0 Θέμα ο f(x) = f(x 0 ) Μονάδες 0 Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x 3 9x + x + 4 A. Να βρείτε την παράγωγό της Μονάδες 5 Β. Να μελετηθεί η συνάρτηση ως προς τη μονοτονία της. Μονάδες 0 Γ. Να βρεθούν τα ακρότατα της συνάρτησης Μονάδες 0 Δίνεται η συνάρτηση f με f(x) = x+ 3 x x +, x. Να βρείτε: 3 Α. Την f (x) Μονάδες 0 Β. Την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f, στο σημείο της Α(0,) Έστω Α, Β ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω. Αν Ρ(Α) = 0,5 Ρ(Β) = 0,7 και Ρ(Α Β) = 0,8 τότε: Μονάδες 5 Α. Να εξετάσετε αν τα Α, Β είναι ασυμβίβαστα Μονάδες 6 Β. Να υπολογίσετε την πιθανότητα ώστε να πραγματοποιούνται και τα δύο ενδεχόμενα ταυτόχρονα. Μονάδες 6 Γ. Να υπολογίσετε την πιθανότητα ώστε να πραγματοποιείται μόνο το ενδεχόμενο Α Δ. Να υπολογίσετε την πιθανότητα ώστε να πραγματοποιείται το Α ή να μην Μονάδες 6 πραγματοποιείται το Β Μονάδες 7

3 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 370 A. Αν Α, Β δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω να αποδείξετε ότι: Ρ(Α Β) = Ρ(Α) + Ρ(Β) Ρ(Α Β) Μονάδες 0 B. Να γράψετε τον ορισμό της διαμέσου (δ) ενός δείγματος ν παρατηρήσεων t, t,..t ν Μονάδες 5 Γ. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις τύπους ώστε να είναι αληθείς: α. Αν f, g δύο συναρτήσεις παραγωγίσιμες τότε ισχύει [ ] β. (ημx) =.. γ. Με x > 0 είναι (lnx) =.. f(x) g(x) =. δ. Η πιθανότητα του βέβαιου ενδεχομένου Ω είναι Ρ(Ω) =. ε. Ένα δείγμα τιμών μιας μεταβλητής είναι ομοιογενές όταν Θέμα ο Μονάδες 0 Δίνεται η συνάρτηση f με f(x) = x x + 3. Να βρεθούν: α. Η εξίσωση εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της Α(, 3) Μονάδες β. Τα διαστήματα μονοτονίας και τα ακρότατα της f Μονάδες 3 Μια αυτοκινητοβιομηχανία κατασκευάζει τέσσερα διαφορετικά μοντέλα αυτοκινήτων Α, Β, Γ, Δ με κόστος κατασκευής 5, 4, 3 και χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας Μοντέλα Κόστος κατασκευής x i Συχνότητα v i f i N i ( x x ) i ( x x i Α 5 0 Β 4 5 Γ 3 0,3 Δ Σύνολο 50 α. Αν x = 3 να αποδείξετε ότι v = 5, v = 0, v 3 = 5, v 4 = 0 Μονάδες 0 β. Να συμπληρώσετε τις δύο τελευταίες στήλες του πίνακα και να βρείτε την τυπική απόκλιση Μονάδες 0 γ. Να βρείτε το συντελεστή μεταβλητότητας Μονάδες 5 Δίνονται δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω για τα οποία ισχύουν: Ρ(Α Β) = 4, Ρ(Α Β) = 0 και Ρ(Β ) = 3 4 α. Να αποδείξετε ότι Ρ(Α) = 0,3 Μονάδες 0 β. Να αποδείξετε ότι Ρ(Β) = 0,5 Μονάδες 5 γ. Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου «να πραγματοποιηθεί ένα τουλάχιστον από τα ενδεχόμενα Α, Β» Μονάδες 0 ) v i

4 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 37 Α. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση cf(x) έχει παράγωγο [cf(x)] = cf (x) Μονάδες 5 Β. Πότε μια συνάρτηση f λέγεται συνεχής; Μονάδες 5 Γ. Στον παρακάτω πίνακα να αντιστοιχίσετε τις συναρτήσεις της ης στήλης με τις παραγώγους τους της ης στήλης, θεωρώντας ότι ισχύουν όλοι οι απαιτούμενοι περιορισμοί. Μονάδες 5 Θέμα ο Στήλη Α Στήλη Β ( x ) x (ημx) ημx (συνx) x lnx e x (e x ) συνx Δίνεται η συνάρτηση με τύπο f(x) = x 3 6x + 5 A. Αφού υπολογίσετε την f (x) να βρείτε τη μονοτονία και τα ακρότατά της Μονάδες 0 Β. Αφού υπολογίσετε την f (x) να δείξετε ότι f (0) + f () + 6 = 0 Μονάδες 5 Γ. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης ευθείας της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο (,f()). Μονάδες 0 Δίνονται οι τιμές της μεταβλητής X:, 3, 6, 3,, 3, 9. Να υπολογίσετε: Α. τη μέση τιμή x ( με τύπο) και τη διάμεσο δ (με αιτιολόγηση) Μονάδες 8 Β. το εύρος R, τη διασπορά s και την τυπική απόκλιση s Μονάδες 9 Γ. το συντελεστή μεταβολής CV (με τύπο) και να εξετάσετε αν το δείγμα είναι ομοιογενές Δίνεται ότι: s = v (t x) ή s = Μονάδες 8 v i v i = κ (x x) v i i i = Από τους 30 μαθητές μιας τάξης διακοπές θα κάνουν: οι 6 σε βουνό, οι 8 σε θάλασσα και οι 6 σε βουνό και θάλασσα. Να βρεθεί η πιθανότητα ένας μαθητής: Α. να κάνει διακοπές σ ένα τουλάχιστον απ τα δύο μέρη (βουνό ή θάλασσα), Μονάδες 5 Β. να μην κάνει διακοπές σε κανένα απ τα δύο μέρη (ούτε βουνό ούτε θάλασσα) Μονάδες 0 Γ. να κάνει διακοπές μόνο στη θάλασσα Μονάδες 0

5 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 37 Α. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f(x) = x είναι παραγωγίσιμη στο με f (x) = x, για κάθε x Μονάδες 0 Β. Να δώσετε τον ορισμό της διαμέσου (δ) ενός δείγματος ν παρατηρήσεων, όταν: α. Ο ν είναι άρτιος αριθμός. Μονάδες 3 β. Ο ν είναι περιττός αριθμός. Μονάδες Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση: α. Για κάθε x R ισχύει ( ημx) = ημx. β. Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το Α, λέμε ότι παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο x 0 A όταν f(x) f(x 0 ) για κάθε x σε μια περιοχή του x 0 γ. Οι τιμές μιας ποιοτικής μεταβλητής είναι αριθμοί. δ. Η διακύμανση των τιμών μιας μεταβλητής Χ είναι μέτρο διασποράς. ε. Σε μια κανονική ή περίπου κανονική κατανομή το 95% περίπου των παρατηρήσεων βρίσκεται στο διάστημα ( x s, x +s ), x όπου η μέση τιμή και s η τυπική απόκλιση. Θέμα ο Μονάδες 0 3 Δίνεται η συνάρτηση f( x) =x 3x +, x R. f(x) α. Να υπολογίσετε το όριο li m. x (x ) β. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. γ. Να βρείτε τα σημεία της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f, στα οποία η εφαπτομένης της είναι παράλληλη στην ευθεία με εξίσωση y = 9x. Μονάδες Οι ημερήσιες αποδοχές 50 υπαλλήλων μιας εταιρείας σε (ευρώ) δίνονται στον πίνακα: Αποδοχές σε Κεντρική τιμή x i ν i f i % Ν i F i % x i ν i [35, 45) 7 [45, 55) 8 [55, 65) 0 [65, 75) [75, 85) 9 [85, 95) 4 Σύνολο 50 α. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας και να συμπληρώσετε τον παραπάνω πίνακα. β. Να βρείτε τον αριθμό των υπαλλήλων της εταιρείας, που έχουν ημερήσιες αποδοχές από 50 έως 60. γ. Να βρείτε το ποσοστό των υπαλλήλων της εταιρείας, που έχουν ημερήσιες αποδοχές το πολύ 70. δ. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή των ημερήσιων αποδοχών των υπαλλήλων της εταιρείας. Μονάδες Μια μεταβλητή X παίρνει τις τιμές: 4α, 3, 9,, 3α, 0, 6,, 3α +, 0 Α. Αν η μέση τιμή είναι x = 0, να βρείτε τον αριθμό α. Μονάδες 5 Β. Αν α = 6, τότε να υπολογίσετε: α. Το εύρος των τιμών. Μονάδες 3 β. Τη διάμεσο των τιμών. Μονάδες 4 γ. Τη διακύμανση και την τυπική απόκλιση των τιμών. Μονάδες 7 δ. Να αποδείξετε ότι το δείγμα των τιμών είναι ομοιογενές. Μονάδες 6

6 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 373 Α. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: P(A B) = P(A) + P(B) P(A B) α. (συνx) = ημx, x IR. Μονάδες 5 Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. β. Αν Α, Α αντίθετα ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου τότε P(A ) = + P(A) γ. Δύο ενδεχόμενα Α και Β λέγονται ασυμβίβαστα, όταν A B = δ. Αν f, g παραγωγίσιμες συναρτήσεις τότε ισχύει: ( f(x) g(x) ) =f(x) g(x)+f (x) g (x) ε. (lnx) =, x > 0 x Θέμα ο Μονάδες 5 =0 Δίνεται η συνάρτηση: x 5x + 4 f( x) = x Α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f. Μονάδες 0 Β. Να υπολογίσετε το όριο lim f(x) Μονάδες 5 x 3 Δίνεται η συνάρτηση f( x) = x x x + 3, x R. 3 Α. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία. Μονάδες 9 Β. Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα της f Μονάδες 9 Γ. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της f στο σημείο της M(0, f(0)) Μονάδες 7 Από τους μαθητές ενός σχολείου το 80% μαθαίνει Αγγλικά, το 30% μαθαίνει Γαλλικά και το 0% μαθαίνει και τις δύο γλώσσες. Επιλέγουμε τυχαία ένα μαθητή. Να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχομένων: Α. O μαθητής να μαθαίνει Αγγλικά ή Γαλλικά. Μονάδες 7 Β. O μαθητής να μαθαίνει μία μόνο από τις δύο γλώσσες. Μονάδες 0 Γ. O μαθητής να μην μαθαίνει ούτε Αγγλικά ούτε Γαλλικά. Μονάδες 8

7 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 374 A. Να αποδειχτεί ότι για δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και Α ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: Ρ(Α ) = Ρ(Α). Μονάδες B. Να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μέτρο θέσης ενός συνόλου δεδομένων είναι: α. το εύρος β. η διακύμανση γ. η τυπική απόκλιση δ. η διάμεσος Μονάδες 5 Γ. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με τη λέξη Σωστό ή Λάθος α. Η διάμεσος δ ενός δείγματος ν παρατηρήσεων t, t, t ν είναι πάντοτε μία από τις παρατηρήσεις β. Η συχνότητα της τιμής x μιας μεταβλητής X είναι αρνητικός αριθμός f(x) γ. Ισχύει g(x) = f (x)g(x) + f(x)g (x), όπου f(x), g(x) παραγωγήσιμες συναρτήσεις. g(x) δ. Για κάθε x ισχύει (ημx) = συνx. Μονάδες 8 Θέμα ο Δίνεται η συνάρτηση με τύπο f(x) = 6x 5x +. Οι πιθανότητες Ρ(Α) και Ρ(Β) δύο ενδεχομένων Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω είναι ίσες με τις τιμές του x που μηδενίζουν την f(x). α. Αν Α Β να βρείτε τα Ρ(Α) και Ρ(Β) Μονάδες 9 β. Για τις παραπάνω τιμές των Ρ(Α) και Ρ(Β) καθώς και για Ρ(Α Β) = να βρείτε τις πιθανότητες: 3 γ. Ρ(Α Β) και Ρ( Α Β) Μονάδες 6 Στο διπλανό πίνακα δίνονται οι θερμοκρασίες των 0 πρώτων ημερών του Μαΐου σε βαθμούς Κελσίου (º C). α. Αν γνωρίζουμε ότι η μέση τιμή της θερμοκρασίας των παραπάνω ημερών είναι 4,4 ºC, τότε να βρείτε πόσες ημέρες είχαν θερμοκρασία 4ºC και πόσες 5ºC. β. Να υπολογίσετε τη διάμεσο των θερμοκρασιών (δικαιολόγηση) Μονάδες 8 +7 Τιμές x i θερμοκρασίας Πλήθος ημερών v i 3 4 4? 5? x Δίνεται η συνάρτηση f με f(x) = + lnx α. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της Μονάδες 5 β. Να μελετηθεί η f ως προς τη μονοτονία Μονάδες 5 γ. Να βρεθεί η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο Α (e, f(e)) Μονάδες 5

8 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 375 A. Να αποδειχτεί ότι για δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και Α ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: Ρ(Α ) = Ρ(Α) Μονάδες 3 B. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τις λέξεις Σωστό ή Λάθος α. Ρ(Α Β) = Ρ(Α) + Ρ(Β) Ρ(Α Β) β. Ρ(Α Β) = Ρ(Α) Ρ(Β) γ. (ημx) = συνx δ. ( x ) = Θέμα ο x Μονάδες Η βαθμολογία δέκα μαθητών στο Α τετράμηνο είναι 8, 0, 3, 5, 3, 4, 7, 7, 4, 9. α. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή, το εύρος και τη διάμεσο Μονάδες 9 β. Να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση και το συντελεστή μεταβολής Μονάδες 8 γ. Αν στο Β τετράμηνο αυξηθούν οι βαθμολογίες κατά μονάδες να βρεθεί ο καινούργιος συντελεστής μεταβολής Μονάδες 8 Από τους 00 ασθενείς που πέρασαν από ένα ιατρικό εργαστήριο, οι 0 έκαναν εξετάσεις αίματος, οι 50 έκαναν ακτινογραφίες και οι 0 έκαναν εξετάσεις αίματος και ακτινογραφίες. Να βρεθεί η πιθανότητα: α. ο ασθενής να έκανε εξετάσεις αίματος ή ακτινογραφίες Μονάδες 8 β. ο ασθενής να μην έκανε εξετάσεις αίματος ούτε ακτινογραφίες Μονάδες 8 γ. ο ασθενής να έκανε μόνο εξετάσεις αίματος Μονάδες 8 Δίδεται η συνάρτηση f(x) = 3 x 3x 009 α. Να μελετηθεί ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα Μονάδες 5 f (x) β. Να υπολογίσετε το lim x x Μονάδες 0

9 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 376 Α. Ας υποθέσουμε ότι x, x, x 3,, x κ είναι οι τιμές μιας μεταβλητής X, που αφορά τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους ν, όπου κ ν. α. Τι λέγεται συχνότητα v i και τι σχετική συχνότητα f i για την παρατήρηση x i ; β. Να αποδείξετε ότι ισχύει 0 f i για i =,,.., κ και ότι f + f + + f κ = f Β. Να σημειώσετε στο γραπτό σας το γράμμα i % που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Στο διπλανό σχήμα το ύψος του ορθογωνίου 0 5 που λείπει είναι: α : 5 β : 0 γ : 5 δ : 35 ε : Μονάδες Θέμα ο Α. Να αντιστοιχίσετε στο γραπτό σας κάθε γραμμοσκιασμένο χωρίο της στήλης Α στο αντίστοιχό του ενδεχόμενο από τη στήλη Β. ΣΤΗΛΗ A ΣΤΗΛΗ Β α. β.. A B A Ω. A B; B 3. (A B); (A B) 4. ( Α Β) B γ. δ. A Ω 5. ( Α Β) ( Β Α) B 6. Α Β 7. Α Β Μονάδες 0 Β. Να αποδείξετε ότι για δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και Α ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: Ρ(Α ) = Ρ(Α) Μονάδες 5 Έστω Α, Β ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω και Ρ(Α) = 5 8, Ρ(Β) = 4 8 και Ρ(Α Β) = 7. 8 Να βρεθούν τα : α. R(A B) β. R( Α Β) γ. R( Β Α) δ. R[( Α Β) ( Β Α)] ε. Ρ[(Α Β) ] Μονάδες 5 Σε μια εταιρεία εργάζονται 50 άτομα με συνολικό χρόνο υπηρεσίας που δίνεται από τον παρακάτω πίνακα: Χρόνια υπηρεσίας [ ) v i f i % F i % [0 5) 0 [5 0) 4 [0 5) 40 [5 0) 50 [0 5) 80 [5 30) ΣΥΝΟΛΟ A. Να συμπληρώσετε τον πίνακα Β. Να βρείτε το πλήθος των υπαλλήλων που έχουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας 0 χρόνια Γ. Να βρείτε το ποσοστό των υπαλλήλων που έχουν χρόνο υπηρεσίας από 5 έως 0 χρόνια Μονάδες

10 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 377 A. Αν Α, Β δύο ενδεχόμενα του δειγματικού χώρου Ω, να αποδείξετε ότι ισχύει: Ρ(Α Β) = Ρ(Α) + Ρ(Β) Ρ(Α Β) Μονάδες 5 B. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στα παρακάτω: α. ( f(x) g(x) ) = f (x) g (x) β. lim x = x x γ. Ρ(Α Β) = Ρ(Α) Ρ(Β) δ. (ημx) = συνx ε. f i = v v Θέμα ο i Μονάδες 0 Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x x 4 α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f Μονάδες 7 x β. Να βρείτε το όριο lim x 4 x 4 Μονάδες 0 γ. Να βρείτε την f (x) Μονάδες 8 Στον πίνακα δίνονται οι τιμές μιας μεταβλητής x και οι αντίστοιχες συχνότητες: Τιμές x i Συχνότητα v i κ 0 3 α. Αν x = 7,5 να υπολογίσετε το κ Μονάδες 5 β. Να υπολογίσετε τη διάμεσο Μονάδες 0 Στο σύνολο των μαθητών ενός σχολείου ισχύει ότι: το 80 % κάνει Αγγλικά, το 30 % κάνει Γαλλικά και το 0 % κάνει και τις ξένες γλώσσες. Επιλέγουμε τυχαία ένα μαθητή. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχομένων: α. Ο μαθητής να κάνει μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα Μονάδες β. Ο μαθητής να μην κάνει καμιά γλώσσα Μονάδες

11 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 378 A. Αν Α και Β ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω να αποδείξετε ότι: Ρ(Α Β) = Ρ(Α) Ρ(Α Β) Μονάδες 0 B. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ) αν είναι αληθείς ή με (Λ) αν είναι ψευδείς: α. (συνx) = ημx β. lim h 0 f(x + h) + f(x) = f (x) h γ. Αν Α, Β ασυμβίβαστα ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω τότε: Ρ(Α Β) = Ρ(Α) + Ρ(Β) δ. Το ραβδόγραμμα χρησιμοποιείται για τη γραφική παράσταση των τιμών μιας ποιοτικής μεταβλητής ε. Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού Α λέγεται συνεχής, αν για κάθε x 0 A Θέμα ο ισχύει: lim f(x) = f(x 0 ) Μονάδες 5 x x 0 Στις πανελλήνιες εξετάσεις ένας μαθητής πήρε τους παρακάτω βαθμούς: 40, 90, 60, 70, 80, 0. Να υπολογίσετε: α. Τη μέση τιμή x Μονάδες 0 β. Τη διάμεσο δ Μονάδες 0 γ. Τη διακύμανση S Μονάδες 5 Θεωρούμε ενδεχόμενα Α, Β ενός πειράματος τύχης για τα οποία ισχύουν: Ρ(Α Β) = 3 4, Ρ(Α ) = 3 και Ρ(Α Β) =. Να βρείτε: 4 α. Ρ(Α) Μονάδες 0 β. Ρ(Β) Μονάδες 5 Δίνεται η f(x) = x 6x + α. Να μελετηθεί η συνάρτηση ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα Μονάδες 0 f (x) β. Να βρείτε το όριο: lim Μονάδες 5 x 3 x 9 γ. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f(x) που είναι παράλληλη στην ευθεία y = x Μονάδες 0

12 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 379 Α. Αν Α είναι το συμπληρωματικό ενός ενδεχομένου Α, δειγματικού χώρου Ω, να αποδείξετε ότι: Ρ (Α ) = Ρ(Α) Μονάδες 0 Β. Τι ονομάζεται διάμεσος (δ) ενός δείγματος ν παρατηρήσεων οι οποίες έχουν διαταχθεί σε αύξουσα σειρά όταν το ν είναι περιττός αριθμός; Μονάδες 5 Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό ή Λάθος: α. (ημx) = συνx β. ( f (x) g(x)) = f (x) g(x) + f (x) g (x) γ. εύρος R = Μεγαλύτερη παρατήρηση + Μικρότερη παρατήρηση δ. η μέση τιμή x δεν επηρεάζεται από τις ακραίες τιμές ε. αν Α, Β είναι δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω τότε ισχύει: P(A B) = P(A) + P(B) P(A B). Μονάδες 0 Θέμα ο Δίνεται ο παρακάτω πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής βαθμός πτυχίου 5 τελειόφοιτων του Μαθηματικού τμήματος Βαθμός πτυχίου x i v i f i % N i F i % x i v i Σύνολα 5 α. Να συμπληρώσετε τον πίνακα. Μονάδες 0 β. Να βρείτε την μέση τιμή x. Μονάδες 7 γ. Να βρείτε την διάμεσο. Μονάδες 8 Από τους 40 μαθητές της Γ Λυκείου οι 0 μαθαίνουν αγγλικά, οι γαλλικά και οι 8 και τις δύο γλώσσες. Επιλέγουμε τυχαία ένα μαθητή α. Να βρείτε την πιθανότητα ο μαθητής να μαθαίνει αγγλικά ή γαλλικά. β. Να βρείτε την πιθανότητα ο μαθητής να μαθαίνει αγγλικά αλλά όχι γαλλικά. γ. Να βρείτε την πιθανότητα ο μαθητής να μαθαίνει μόνο μία από τις γλώσσες. δ. Να βρείτε την πιθανότητα ο μαθητής να μη μαθαίνει καμιά από τις δύο γλώσσες. Μονάδες Έστω t, t, t 3,, t v v παρατηρήσεις με μέση τιμή x, τυπική απόκλιση s και η συνάρτηση f(x) = x 3 x x, με x R Α. Αν η εφαπτομένη στη γραφική παράσταση της συνάρτησης στο σημείο με τετμημένη είναι παράλληλη στον άξονα x x να δείξετε ότι x = 3. Μονάδες 6 Β. Αν ισχύουν οι προϋποθέσεις του α) ερωτήματος και s = τότε: α. Να εξετάσετε την συνάρτηση f ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα. β. Να δείξετε ότι το δείγμα δεν είναι ομοιογενές. γ. Να βρείτε τον ελάχιστο θετικό ακέραιο α που πρέπει να προσθέσουμε σε κάθε παρατήρηση ώστε το δείγμα να γίνει ομοιογενές Μονάδες

13 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 380 Α. Να αποδείξετε με τη βοήθεια του ορισμού μιας παραγωγίσιμης συνάρτησης ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης f(x) = x, είναι (x) = Μονάδες Β. Να δώσετε τον ορισμό της διαμέσου (δ) ενός δείγματος ν παρατηρήσεων. Μονάδες 5 Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. α. Το άθροισμα όλων των συχνοτήτων μιας κατανομής είναι ίσο με. β. Το κυκλικό διάγραμμα χρησιμοποιείται για τη γραφική παράσταση μόνο ποιοτικών δεδομένων. γ. Σε μία κανονική ή περίπου κανονική κατανομή, το εύρος (R) ισούται περίπου με έξι τυπικές αποκλίσεις (s). Μονάδες Θέμα ο Α. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε συνάρτηση της στήλης Α την παράγωγό της, στη στήλη Β. A. B. Γ. Δ. Ε. ΣΤΗΛΗ Α 3 x x + 3x x x lnx x ημx e συνx lnx ΣΤΗΛΗ Β. x(lnx+) ln x. (lnx) 3. x(συνx - xημx) xσυνx+x συνx ημx e ημx ημx συνx e 6x x Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο f(x) = x x +3x+ 3 ( ) ΣΤΗΛΗ Α Α Β Γ Δ Ε ΣΤΗΛΗ Β A. Να μελετήσετε τη συνάρτηση ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. Β. Να υπολογίσετε το f x lim x x- Μονάδες 5 5 Μονάδες 0 Μονάδες 5 Γ. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης στο σημείο της με τετμημένη 0. Μονάδες 0 Η βαθμολογία στα 0 μαθήματα ενός μαθητή είναι: 0, 8, 9, 0, 3, 5,, 3, 4, 6 Να υπολογίσετε: α. Τη μέση τιμή. β. Τη διάμεσο. γ. Το εύρος (R). δ. Τη διακύμανση. ε. Το συντελεστή μεταβολής (CV). Μονάδες 5 5 (Δίνεται ότι 6, 4, 53 )

14 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 38 Α. Αν Ω είναι ο δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης και Α ένα ενδεχόμενο, να δειχθεί ότι ισχύει Ρ(Α ) = Ρ(Α) Μονάδες 3 Β. Να συμπληρωθούν τα κενά ώστε να προκύψουν αληθείς ισότητες: α. [f(x) g(x)] = β. (συνx) = γ. Ρ( Α Β) = δ. Ρ(Α Β) = Μονάδες Θέμα ο Οι τιμές μιας παρατήρησης είναι:, 4,, 5, 7,, 6, α με μέση τιμή x= 4 να βρεθεί: α. Η τιμή του α Μονάδες 5 β. Η διάμεσός τους και το εύρος τους αν α = 5 Μονάδες 0 γ. Η τυπική απόκλιση και ο συντελεστής μεταβολής για α = 5 Μονάδες 0 Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x 3 3x + 5 α. Να βρεθεί η παράγωγος της f(x) β. Να βρεθούν οι τιμές του x για τις οποίες ισχύει f (x) = 0 γ. Να βρεθούν τα διαστήματα μονοτονίας της f(x) δ. Να βρεθούν οι θέσεις ακροτάτων της f(x) και οι τιμές τους ε. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f(x) στο σημείο της με τετμημένη x = Μονάδες 5 Για τα ενδεχόμενα Α και Β του ίδιου δειγματικού χώρου Ω δίνεται ότι: Ρ(Α) = 3, Ρ(Β) = 4 και Ρ(Α Β) =. Να βρεθούν: 6 α. Ρ(Β ) Μονάδες 8 β. Ρ(Α Β) Μονάδες 9 γ. Ρ(Α Β) Μονάδες 8

15 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 38 Α. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου ισχύει: Ρ(Α Β) = Ρ(Α) + Ρ(Β) Ρ(Α Β) Μονάδες 0 Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη α. Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: x = x, x >0 β. g(x) = g (x), g(x) 0 g(x) γ. Ο συντελεστής μεταβολής (CV) είναι μέτρο θέσης δ. Αν Α, Β ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω τότε Ρ(Α) > Ρ(Β) αν ισχύει ότι Α Β ε. (εφx) = + εφ x x κπ + π, κ Μονάδες 5 Θέμα ο Η βαθμολογία ενός μαθητή σε 5 μαθήματα είναι:, 5, 8, 6, 7 α. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή, διάμεσο, διακύμανση β. Αν στο επόμενο τετράμηνο στο κάθε μάθημα έχουμε αύξηση κατά μονάδες,να βρεθεί η μέση τιμή και η διακύμανση του νέου τετραμήνου. Αν Α, Β δύο ενδεχόμενα του δειγματικού χώρου Ω να αποδείξετε ότι: α. Ρ(Β) + Ρ(Α Β) = Ρ(Α Β) Μονάδες 7 β. Ρ(Α Β) + Ρ(Β Α) = Ρ(Α) + Ρ(Β) Ρ(Α Β) Μονάδες 8 γ. Αν Α Β και ισχύει: Ρ (Α) + Ρ(Β) Ρ(Α) Ρ(Β) + Ρ(Α) Τότε Ρ(Α) Μονάδες 0 Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x lnx x, x > 0 A. Να μελετήσετε τη συνάρτηση ως προς τη μονοτονία κα τα ακρότατα Μονάδες 5 Β. Να συγκριθούν οι αριθμοί f(), f(3) Μονάδες 0

16 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 383 Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης f(x) = x είναι f (x) = Β. α. Ποιες μεταβλητές λέγονται «ποσοτικές» β. Πότε μια ποσοτική μεταβλητή ονομάζεται «διακριτή» και πότε «συνεχής» Γ. Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε να προκύψουν αληθείς προτάσεις α. Ένα δείγμα τιμών μιας μεταβλητής θα είναι ομοιογενές, εάν β. Για κάθε x ισχύει (συνx) = γ. Αν g(x) 0 τότε f(x) = g(x) δ. Μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού Α λέμε ότι παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο x A, όταν. ε. Σε μία περίπου κανονική κατανομή το εύρος R του δείγματος είναι περίπου ίσο με Μονάδες Θέμα ο 3 Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x + 3x + α. Βρείτε την f (x) Μονάδες 5 β. Βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο Α(,f()). Μονάδες 0 f (x) γ. Να υπολογιστεί το όριο: Μονάδες 0 lim x x Ο παρακάτω ελλιπής πίνακας δείχνει την κατανομή των απουσιών των μαθητών ενός σχολείου, για το μήνα Μάρτιο, σε έξι μαθήματα της Α Λυκείου ΜΑΘΗΜΑΤΑ x i v i f i % ΑΡΧΑΙΑ 6 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8 0 ΦΥΣΙΚΗ 0 ΧΗΜΕΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 8 ΣΥΝΟΛΟ α. Να βρείτε πόσες απουσίες σημειώθηκαν στην Α Λυκείου για το μήνα Μάρτιο β. Να συμπληρώσετε τον πίνακα γ. Να σχεδιάσετε το ραβδόγραμμα των σχετικών συχνοτήτων (f i %) Μονάδες Δίνονται οι τιμές: x +, x +, 3x +, x, 3x 7, x Α. Να αποδειχτεί ότι: α. η μέση τιμή αυτών είναι x = x Μονάδες 3 β. η διακύμανση αυτών είναι : s = ( x 4x + 7 ) 5 Μονάδες 5 Β. Να βρείτε την τιμή του x, για την οποία η διακύμανση παίρνει την ελάχιστη τιμή της Μονάδες 8 Γ. Αν x = α. Να υπολογίσετε τη διάμεσο των τιμών αυτών Μονάδες 3 β. Να εξετάσετε αν το δείγμα είναι ομοιογενές ( Δίνεται 0 3,6) Μονάδες 6

17 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 384 Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f(x) = x είναι f (x) =. Β. Να δώσετε τον κλασικό ορισμό της πιθανότητας ενός ενδεχομένου Α κάποιου δειγματικού χώρου Ω. Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα, το οποίο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. α. Ισχύει: (συνx) = ημx, για κάθε x R. Μονάδες β. Η διάμεσος δ είναι μέτρο διασποράς. Μονάδες 7 γ. Αν το ενδεχόμενο Α, συμπληρωματικό του ενδεχομένου Α, πραγματοποιείται, τότε δεν πραγματοποιείται το Α. Μονάδες 6 Θέμα ο Οι τιμές μιας παρατήρησης είναι, 7, 3, 5, 6,, λ, 0, με μέση τιμή x = 5. α. Να βρείτε την τιμή του λ. Μονάδες β. αν λ = 6, να βρείτε τη διάμεσο και το εύρος. Μονάδες 4 Η κατανομή των υψών των αγοριών της Γ Λυκείου σε ένα σχολείο είναι κανονική. Το 68% των μαθητών έχουν ύψος (σε εκατοστά) που ανήκει στο διάστημα (75, 8), ενώ οι πιο πολλοί μαθητές έχουν ύψος 78 cm. α. Να βρείτε τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση του ύψους των μαθητών Μονάδες 3 β. Να εξετάσετε αν είναι πιο πολλοί οι μαθητές που έχουν ύψους 74 cm ή αυτοί που έχουν ύψος 8 cm. Μονάδες 6 γ. Να εξετάσετε αν είναι εύκολο το συγκεκριμένο Λύκειο να συγκροτήσει ομάδα μπάσκετ, από μαθητές της Γ Λυκείου, με μέσο όρο ύψους 88 cm Μονάδες 6 Δίνεται Ω δειγματικός χώρος με Α, Β ενδεχόμενα του Ω και η συνάρτηση 3 3 f(x) = 4x x + 3x Α. Να μελετηθεί η f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. Μονάδες 5 Β. Αν Ρ(Α), Ρ(Β) οι θέσεις τοπικών ακρότατων της f με Ρ(Α) < Ρ(Β), τότε: α. Να εξετάσετε αν τα Α, Β είναι ασυμβίβαστα Μονάδες 4 β. Να αποδείξετε ότι: P(A B). Μονάδες 4 3

18 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 385 Α. Να αποδείξετε οτι για οποιαδήποτε ασυμβίβαστα μεταξύ τους ενδεχόμενα Α, Β ισχύει : P(A B) = P(A) + P( B). Β. Τι ονομάζεται σχετική συχνότητα f i της τιμής x i μιας μεταβλητής Χ ; Γ. Να χαρακτηρίσετε στην κόλλα σας με Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: α. Οι αθροιστικές συχνότητες Ν i εκφράζουν το πλήθος των παρατηρήσεων που είναι μικρότερες ή και ίσες με την τιμή x i β. Αν f (x ) = 0 τότε η f έχει στο x 0 0 τοπικό ακρότατο γ. Για δυο μή ασυμβίβαστα ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει : P(A B) = P(A) + P( B) δ. Για κάθε x Rισχύει (εφx) = συν x ε. Μία συνάρτηση f με πεδίο ορισμού Α λέμε ότι παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο x A, όταν f(x) f(x ) για κάθε x σε μια περιοχή του x. Μονάδες Θέμα ο x Δίνεται η συνάρτηση f(x) =. x 3 α. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της x β. Να υπολογίσετε το όριο lim x 3 x 3 γ. Να βρείτε την παράγωγο συν/ση f (x) της συν/σης f και τον παράγωγο αριθμό της στο x 0 = Μονάδες Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει στοιχεία για τις απουσίες ενός αριθμού μαθητών το μήνα Μάρτιο: Επισκέψεις xi Αριθμός Μαθητών νi Σχετική Συχνότητα f i % Αθροιστική Συχνότητα Ν i Σχετική Αθροιστική Συχνότητα F i Σύνολο α. Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα β. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του αριθμού των επισκέψεων. γ. Να βρείτε τη διάμεσο του δείγματος Δίνεται η συνάρτηση 3 f(x) = x + 3x 9x + α 4α με α R. α. Να δείξετε ότι η f παρουσιάζει ένα τοπικό μέγιστο και ένα τοπικό ελάχιστο για κάθε α R β. Για ποιές τιμές του α ισχύει f max = 3f min γ. Για ποιά τιμή του x ο ρυθμός μεταβολής της f γίνεται ελάχιστος και ποιός είναι αυτός. Μονάδες xi νi

19 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 386 Α. Για δυο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματκού χώρου Ω να αποδείξετε ότι ισχύει: Ρ( Α Β ) = Ρ(Α) + Ρ(Β) Ρ( Α Β ) Β. Αν για τα ενδεχόμενα Α,Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύουν Ρ(Α) = 0,6 και Ρ(Β) = 0,5 να συμπληρωθεί ο πίνακας Α/Α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A B A B YENN Ω ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ Ω 0, 3 Μονάδες Α Β 5 Θέμα ο 3x x+ 8 Δίνεται η συνάρτηση με τύπο f( x) = e 9e. Α. Να βρεθεί η f (x). Β. Να βρεθεί η f (x). Γ. Να δείξετε ότι ισχύει: 3 f(5)+f (5) 4 f (5)= 0. Μονάδες Δίνονται οι τιμές δέκα προϊόντων σε ευρώ : 5,3,κ,5,7,κ,,6,9,4 με κ >0. Α. Αν η μέση τιμή είναι x =5 να βρεθεί το κ και η διάμεσος των παραπάνω τιμών. Β. Αν κ=3 να βρεθεί: α. το εύρος, η διασπορά, η τυπική απόκλιση, (είναι s = ( t x) ή κ ( ) i v i v i= s = x x vi v β. ο συντελεστής μεταβολής και να εξεταστεί αν το δείγμα είναι ομοιογενές. γ. ο νέος συντελεστής μεταβολής αν οι αρχικές τιμές των προϊόντων αυξηθούν κατά ευρώ. Μονάδες Α. Να προσδιορίσετε τα α, β R ώστε η ευθεία y = x να εφάπτεται στη γραφική παράστα- f x = x + αx + β στο σημείο Μ(, ) ση της συνάρτησης με τύπο ( ) Β. Αν α= και β= να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. Γ. Αν η τιμή του x που η f παρουσιάζει ακρότατο είναι ίση με Ρ(Α) και η τιμή του ακρότατου της f είναι ίση με Ρ(B), όπου Α, B ενδεχόμενα δειγματικού χώρου Ω πειράματος τύχης ισοπίθανων αποτελεσμάτων, τότε να δείξετε ότι: α. P(B ) =, β. A, B όχι ξένα μεταξύ τους. 4 i= ) γ. αν Ρ(Α Β) = η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί μόνο ένα από τα ενδεχόμενα Α και Β είναι. Μονάδες

20 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 387 A. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης f(x) = x, x R, είναι ίση με το ένα δηλαδή f (x) = Μονάδες 5 Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω ισότητες: α. ( c f(x) ) =.. β. Αν μία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα Δ και ισχύει f (x) <0 για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f είναι. στο Δ. γ. Η διάμεσος δείγματος ν παρατηρήσεων, οι οποίες έχουν διαταχθεί σε αύξουσα σειρά, όταν ο ν είναι περιττός, ισούται με ) δ. (f(x) g(x) =. ε. Ο συντελεστής μεταβλητότητας όταν x >0, είναι: CV =... Μονάδες 0... Θέμα ο α. Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων: 3 lnx f(x) = x 9x +x +και g(x) =, x >0 Μονάδες 0 x β. Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας και τα ακρότατα της συνάρτησης f Μονάδες 5 Εξετάσαμε ένα δείγμα 50 οικογενειών ενός χωριού ως προς τον αριθμό των παιδιών που έχουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνονται στον παρακάτω ελλιπή πίνακα. Αριθμός παιδιών x i Συχνότητα v i Σχετική Συχνότητα f i % Σύνολο 50 x i v i α. Να συμπληρώσετε τον παραπάνω πίνακα Μονάδες 3 β. Να βρείτε τη μέση τιμή και τη διάμεσο Μονάδες Οι μισθοί των υπαλλήλων μιας εταιρίας ακολουθούν την κανονική κατανομή. Αν το 50 % των μισθών είναι μικρότεροι από 000 και το 99,7 % των μισθών βρίσκεται στο διάστημα (700, 300): α. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση Μονάδες 0 β. Να υπολογίσετε το συντελεστή μεταβολής και να εξετάσετε αν το δείγμα είναι ομοιογενές Μονάδες 7 γ. Αν οι μισθοί των υπαλλήλων αυξηθούν κατά 50, να υπολογίσετε το νέο συντελεστή μεταβολής Μονάδες 8

21 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 388 Α. Αν f, g παραγωγίσιμες συναρτήσεις και F(x) = f(x) + g(x) να αποδείξετε ότι: F (x) = f (x) + g (x) Μονάδες 5 Β. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: α. [ ημf(x)] =. β. Αν (ε) η εφαπτομένη της C f στο σημείο Α(x 0, f(x 0 )) τότε ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας (ε) είναι: γ. Ποσοτικές μεταβλητές είναι δ. Στο κυκλικό διάγραμμα το τόξο ενός κυκλικού τμήματος είναι α i =. ε. Αν CV A < CV B τότε το δείγμα Α έχει ομοιογένεια από το δείγμα Β Μονάδες 0 Θέμα ο Τα ημερήσια έξοδα (σε ) διατροφής μιας οικογένειας για τις 0 πρώτες ημέρες ενός μήνα είναι τα εξής: 5, 40, 5, 5, 0, 0, 0, 5, 50, 30 5, 0, 5, 5, 30, 5, 0, 50, 50, 40 Α. Να κατασκευάσετε πίνακα κατανομής συχνοτήτων (v i, N i, f i, f i %, F i, F i % ) Μονάδες 5 Β. Πόσες μέρες η οικογένεια ξόδεψε λιγότερα από 5 ; Μονάδες 5 Γ. Πόσες μέρες η οικογένεια ξόδεψε περισσότερα από 30 ; Μονάδες 5 x 3x Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x A. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f(x) Μονάδες 5 f( x) Β. Να υπολογίσετε το lim Μονάδες 5 x 0 x Γ. Να βρείτε σημείο της C, f() Μονάδες 8 Δ. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία Μονάδες 7 Ο μέσος χρόνος που χρειάζονται οι μαθητές ενός σχολείου να πάνε από το σπίτι στο σχολείο είναι 0 λεπτά με διακύμανση s = 4. Υποθέτοντας ότι έχουμε περίπου κανονική κατανομή, να βρείτε κατά προσέγγιση το ποσοστό των μαθητών που χρειάζονται: Α. από 6 έως 4 λεπτά Μονάδες 8 Β. το πολύ 8 λεπτά Μονάδες 8 Γ. τουλάχιστον λεπτά για να πάνε στο σχολείο τους. Μονάδες 9

22 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 389 Α. Αν Α, Α δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω, τότε να αποδείξετε ότι ισχύει: Ρ(Α ) = Ρ(Α) Μονάδες 0 Β. Για καθεμιά από τις επόμενες προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της και δίπλα την ένδειξη (Σ), αν είναι σωστή ή την ένδειξη (Λ), αν αυτή είναι λανθασμένη: α. Για κάθε θετικό ακέραιο ν, ισχύει: (x ν ) = ν ν x β. Αν σ ένα δείγμα μεγέθους ν έχουμε κ διαφορετικές παρατηρήσεις (κ ν) x i, i =,,, κ μιας μεταβλητής X, τότε η σχετική συχνότητα f i της τιμής x i δίνεται από τον τύπο: v f i = i v, i =,,.κ, όπου v i η συχνότητα της τιμής x i γ. Αν f, f,,f κ είναι οι σχετικές συχνότητες των διακεκριμένων (δηλ. διαφορετικών) τιμών x, x,,x κ μιας μεταβλητής x ενός δείγματος μεγέθους ν, τότε ισχύει: f + f + + f κ = 00 δ. Ένα δείγμα τιμών μιας μεταβλητής είναι ομοιογενές, όταν ο συντελεστής μεταβολής ξεπερνά το 0 %. ε. Η παράγωγος της f στο x 0 εκφράζει το ρυθμό μεταβολής του y = f(x) ως προς x, όταν x = x 0 Μονάδες 5 Θέμα ο Η βαθμολογία 6 μαθητών σ ένα διαγώνισμα ήταν: 5, 9, 9,,,5. α. Να υπολογίσετε το εύρος R της βαθμολογίας Μονάδες 3 β. Να υπολογίσετε τη διάμεσο δ της βαθμολογίας Μονάδες 4 γ. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή x της βαθμολογίας Μονάδες 5 δ. Να υπολογίσετε τη διακύμανση s της βαθμολογίας Μονάδες 5 ε. Να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση s της βαθμολογίας Μονάδες 3 στ. Να υπολογίσετε το συντελεστή μεταβολής CV, της βαθμολογίας Μονάδες 5 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο: s κ = (x x) v i i v i = Έχουμε 30 σφαίρες μέσα σ ένα δοχείο, αριθμημένες από το έως το 30. Επιλέγουμε στην τύχη μία σφαίρα. Έστω Α το ενδεχόμενο «ο αριθμός της σφαίρας να είναι άρτιος» και Β το ενδεχόμενο «ο αριθμός της σφαίρας να είναι πολλαπλάσιο του 5». Αν Β είναι το συμπληρωματικό ενδεχόμενο του Β, να υπολογίσετε τις πιθανότητες: α. Ρ(Α), Ρ(Β) Μονάδες 6 β. Ρ(Α Β) Μονάδες 6 γ. Ρ(Α Β) Μονάδες 6 δ. Ρ(Α Β ) Μονάδες 7 Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x 4(x ), x α. Να βρείτε την πρώτη παράγωγο f (x) της f(x) Μονάδες 7 β. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο της με τετμημένη x 0 = Μονάδες 8 γ. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα Μονάδες 0

23 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 390 Α. Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x. Να αποδείξετε ότι: f (x) = x Β. Τι ονομάζεται δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης; Τι ονομάζεται ενδεχόμενο; Πότε ένα ενδεχόμενο είναι απλό και πότε σύνθετο; Γ. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις γράφοντας στην κόλλα σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση: α. Η παράγωγος της f στο x 0 εκφράζει το ρυθμό μεταβολής του y = f(x) ως προς x, όταν x = x 0 f(x) f (x) g(x) + f(x) g (x) β. Ισχύει = g(x) g(x) ( ) γ. Η τυπική απόκλιση εκφράζεται με τις ίδιες μονάδες με τις οποίες εκφράζονται οι παρατηρήσεις. δ. Στην κανονική κατανομή το 68% των παρατηρήσεων βρίσκεται στο διάστημα ( x s, x + s ), όπου x είναι η μέση τιμή των παρατηρήσεων και s η τυπική τους απόκλιση. ε. Δύο ενδεχόμενα Α και Β του ίδιου δειγματικού χώρου Ω λέγονται ασυμβίβαστα, όταν Α Β =. Μονάδες Θέμα ο Εξετάσαμε τους 0 μαθητές ενός τμήματος της Γ Λυκείου ως προς τον αριθμό των εκδρομών του Λυκείου στις οποίες συμμετείχαν και πήραμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:, 0, 3, 4, 3,,,, 3, 4,, 0, 3,, 3,, 0,,, 3 Α. Να κατασκευάσετε τον πίνακα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων Β. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή x των παρατηρήσεων. Γ. Να βρείτε το ποσοστό των μαθητών που συμμετείχαν σε περισσότερες από εκδρομές Μονάδες Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x λx + x όπου λ πραγματικός αριθμός. Α. Αν η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της με τετμημένη x 0 =, είναι παράλληλη στην ευθεία y = x + 0, να δείξετε ότι λ = Β. Για λ = να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο Κ(, f()). Γ. Για λ = να δείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της Μονάδες Έστω ο δειγματικός χώρος Ω = {,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0} του οποίου τα απλά ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα και η συνάρτηση f(x) = 4x + κ, x και κ Ω. Επιλέγουμε τα ενδεχόμενα: Α = {κ Ω / ο αριθμός 6 είναι η ελάχιστη τιμή της f } x Β = {κ Ω / η f δεν έχει πραγματικές ρίζες } Α. Να βρείτε τα ενδεχόμενα Α, Β και να εξετάσετε αν είναι ασυμβίβαστα Β. Να βρείτε τις πιθανότητες Ρ(Α) και Ρ(Β) Γ. Να βρείτε την πιθανότητα: «η f να έχει τουλάχιστον μία πραγματική ρίζα» Δ. Να βρείτε τις πιθανότητες Ρ (Β Α) και Ρ(Β Α) Μονάδες

24 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 39 Α. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: P(A B) = P(A) + P(B) P(A B) Μονάδες 5 B. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις: α. [ f(x) + g(x) ] δ. Αν f(x) = e x τότε f (x) =, x = f (x)+ g (x), β. Ρ(Α) + Ρ( Α ) =, γ. CV = ε. Για τις σχετικές συχνότητες, f,..., f των τιμών x, x,, x k Θέμα ο Α. Nα συμπληρώσετε τον πίνακα: x i v i x i v i N i f i % Σύνολο 0 00 f k C, V Μονάδες 0 Β. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή ( x ), τη διάμεσο (δ) και τη διακύμανση ( S ) Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x 3 6x + 9x 4. Μονάδες 5 α. Να βρεθεί η παράγωγος f (x) Μονάδες 5 β. Να μελετηθεί η f ( x) ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. Μονάδες 0 Α. Έστω δύο ενδεχόμενα Α, Β Ω με οι πιθανότητες των ενδεχομένων: p(a) = 7, P(B) = 3 και P(A B) = 4. Να βρεθούν α. A B Μονάδες 5 β. Δεν πραγματοποιείται κανένα από τα Α και Β Μονάδες 5 γ. Πραγματοποιείται μόνο το Α. Μονάδες 5 δ. Πραγματοποιείται μόνο το Α. ή μόνο το Β. Μονάδες 0

25 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 39 Α. Να αποδείξετε ότι για δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και Α ισχύει: Ρ(Α ) = Ρ(Α) Μονάδες 0 Β. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες σχέσεις: α. ( c) =.. β. (x ν ) = γ. ( x) = δ. (ημx) = ε. (συνx) =.. στ. Μονάδες 6 x = Γ. Σε κάθε στατιστική παράμετρο της στήλης Α να αντιστοιχίσετε το χαρακτηρισμό της που βρίσκεται στη στήλη Β. ΣΤΗΛΗ Α. Μέση τιμή. Τυπική απόκλιση 3. Συντελεστής μεταβολής 4. Εύρος 5. Διάμεσος 6. Διακύμανση ΣΤΗΛΗ Β α. Διασποράς β. Θέσης γ. Σχετικής διασποράς Μονάδες 9 Θέμα ο Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας και τα ακρότατα της συνάρτησης: 3 f(x) = x 7x + 4x Μονάδες 5 H τιμή ενός προϊόντος σε Ευρώ μετά από έρευνα που έγινε σε 0 καταστήματα της Αττικής ήταν:, 5, 7, 9, 9, 0, 6, 5, 0, 7.Να υπολογίσετε: α. τη μέση τιμή Μονάδες 8 β. τη διάμεσο Μονάδες 8 γ. Ποια θα είναι η νέα μέση τιμή και η νέα διάμεσος, αν οι τιμές του προϊόντος αυξηθούν κατά 0 % σε όλα τα καταστήματα; Μονάδες 9 Το 5 % των μαθητών της Γ τάξης δεν έχουν φορητό Η/Υ, το 40 % δεν έχουν βίντεο Blueray και το 0 % δεν έχουν ούτε φορητό Η/Υ ούτε βίντεο Blue-ray. Επιλέγουμε τυχαία ένα μαθητή. Να βρείτε την πιθανότητα να έχει και φορητό Η/Υ αι βίντεο Blue-ray. Μονάδες 5

26 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 393 Α. Σε ένα δείγμα μεγέθους v οι παρατηρήσεις μιας μεταβλητής X είναι t, t, t ν. Πώς ορίζεται η μέση τιμή x ; Μονάδες 5 Β. Σε κάθε μία από τις επόμενες προτάσεις να σημειώσετε το Σ(σωστή) ή το Λ (λανθασμένη): α. Η μέση τιμή ενός συνόλου ν παρατηρήσεων είναι ένα μέτρο θέσης β. Η διάμεσος ενός δείγματος είναι ένα μέτρο διασποράς γ. Το εύρος είναι ένα μέτρο διασποράς δ. Αν ο συντελεστής μεταβολής CV 0,0 τότε το δείγμα τιμών της μεταβλητής είναι ομοιογενές ε. Αν η καμπύλη συχνοτήτων για το χαρακτηριστικό που εξετάζουμε είναι κανονική, τότε το εύρος ισούται περίπου με έξι τυπικές αποκλίσεις (R 65) Μονάδες 0 Θέμα ο Η επίδοση ενός μαθητή σε πέντε μαθήματα είναι:, 0, 6, 8, 4. α. Να βρείτε τη μέση επίδοση Μονάδες 0 β. Αν τα μαθήματα είχαν αντίστοιχα συντελεστές στάθμισης, 3,, και 3 ποια θα ήταν η μέση επίδοση Μονάδες 5 Να βρείτε τις παραγώγους των παρακάτω συναρτήσεων: α. f(x) = x 4 + 3x β. f(x) = 8x 3 ημx + 5 x γ. f(x) = ημx δ. f(x) = e 3x ε. f(x) = e x lnx Μονάδες 5 Στο παρακάτω πίνακα δίνεται η κατανομή συχνοτήτων μιας μεταβλητής x ενός δείγματος: Τιμές x i Συχνότητα v i α. Να βρείτε το μέγεθος v του δείγματος Μονάδες 0 β. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τις στήλες των f i, f i %, N i, F i, F i %. Μονάδες 5

27 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 394 Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης f(x) = x, είναι f (x) = για κάθε x R. Μονάδες 0 Β. Για καθεμιά από τις επόμενες προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της και δίπλα την ένδειξη (Σ), αν αυτή είναι σωστή, ή την ένδειξη (Λ), αν αυτή είναι λανθασμένη. α. Έστω f, g πραγματικές συναρτήσεις με πεδίο ορισμού το ΙR,που είναι παραγωγίσιμες σεκάθε σημείο του πεδίου ορισμού τους. Τότε ισχύει: [ f( g( x ))] = f ( g( x) ) g( ) x για κάθε x R. β. Η παράγωγος κάθε σταθερής συνάρτησης είναι μηδέν σε κάθε σημείο του πεδίου ορισμού της. γ. Για κάθε x IR ισχύει: (ημx) = συνx. δ. Δύο ενδεχόμενα Α και Β του ίδιου δειγματικού χώρου Ω λέγονται ασυμβίβαστα, όταν Α Β = ε. Έστω x, x,, x οι τιμές μιας μεταβλητής Χ, που αφορά τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους v, k v. Για τις αντίστοιχες (απόλυτες) συχνότητες ισχύει: v + v + + v = v. k k Μονάδες 3 5 Θέμα ο Στο σύλλογο καθηγητών ενός λυκείου το 55% είναι γυναίκες, το 40% των καθηγητών είναι φιλόλογοι και το 30% είναι γυναίκες φιλόλογοι. Επιλέγουμε τυχαία έναν καθηγητή για να εκπροσωπήσει το σύλλογο σε κάποια επιτροπή. Να υπολογίσετε τις πιθανότητες ο καθηγητής να είναι: α. γυναίκα ή φιλόλογος Μονάδες 5 β. γυναίκα και όχι φιλόλογος Μονάδες 5 γ. άνδρας και φιλόλογος Μονάδες 7 δ. άνδρας ή φιλόλογος. Μονάδες 8 Έστω α IR. ίνεται η συνάρτηση f ( x) = x ax 8 με πεδίο ορισμού το σύνολο των πραγματικών αριθμών IR. Α. Να βρεθεί το α R. αν γνωρίζουμε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από το σημείο Α(, ). Μονάδες 5 Β. Αν α = 4, α. να βρεθεί η παράγωγος f (x). Μονάδες 5 β. να βρεθεί το x 0 IR στο οποίο η συνάρτηση f(x) παρουσιάζει ακρότατο. Να βρεθεί αν το ακρότατο είναι μέγιστο ή ελάχιστο. Μονάδες 5 γ. να βρεθεί ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f(x) στο σημείο Α(, ). Μονάδες 5 Ο χρόνος αναμονής των πολιτών μέχρι να εξυπηρετηθούν σε μια δημόσια υπηρεσία ακολουθεί κανονική κατανομή, με μέση τιμή 5 λεπτά και τυπική απόκλιση λεπτό. Α. Να βρείτε πόσο είναι περίπου το ποσοστό των πολιτών που εξυπηρετούνται σε χρόνο β. από 4 έως 6 λεπτά. α. από 3 έως 6 λεπτά. Β. Να βρείτε τη διάμεσο και το εύρος της κατανομής του χρόνου αναμονής των πολιτών. Γ. Να υπολογίσετε το συντελεστή μεταβολής της κατανομής του χρόνου αναμονής. Μονάδες

28 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 395 A. Να αποδείξετε ότι για δυο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: P(A B) = P(A) + P(B) - P(A B) Μονάδες 0 B. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη α. P(A B) = P(A) P(A B) Μονάδες 5 β. Αν Α Β τότε P(A) > P(B) Μονάδες 5 γ. Ισχύει P(A ) = P(A) όπου Α και A είναι συμπληρωματικά ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω Μονάδες 5 Θέμα ο Οι τιμές σε (ευρώ) 0 προϊόντων ενός «super market» είναι: 4, 0, 6,,, 7, 5, 3, 8, 4 Να βρεθούν: v α. Η μέση τιμή x β. Η διάμεσος δ γ. Το εύρος R δ. Η διακύμανση s = (x x) v Για τα ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω δίνεται ότι: P(A) = 50% P( B ) = 40% και P(A B) = 30% Να βρεθούν: Αρι θμός μαθη τών Χρόνος σε min i = Μονάδες α. Η πιθανότητα P(B) β. Η πιθανότητα P(A B) γ. Η πιθανότητα P(A B) Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι χρόνοι σε λεπτά που χρειάζονται οι 5 μαθητές μιας τάξης ενός σχολείου για να πάνε κάποιο πρωί από το σπίτι τους μέχρι το σχολείο α. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μονάδες i Κέντρο κλάσης x i Συχνότητα ν i Σχετική συχνότητα f i % Ν i x i ν i [0, ) [, 4) 3 [4, 6) 5 [6, 8) 7 [8, 0) 9 ΣΥΝΟΛΟ β. Να βρεθεί η μέση τιμή γ. Πόσοι μαθητές έκαναν περισσότερο από 6 λεπτά για να πάνε από το σπίτι στο σχολείο δ. Τι ποσοστό μαθητών χρειάστηκαν λιγότερο από 4 λεπτά για να πάνε από το σπίτι στο σχολείο; Μονάδες

29 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 396 Α. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει P( A B ) = P( A ) +P( B) P( A B). Μονάδες 0 Β. Να εξετάσετε τις παρακάτω προτάσεις. Αν κατά τη γνώμη σας είναι σωστές σημειώστε το Σ αλλιώς το Λ. α. Αν f συνεχής για κάθε x R και lim f ( x) = 5, τότε f() = 5 ( ) x β. Αν f x 0 = 0, τότε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο ( 0 ( x, f x 0 )) δ. Αν lim f x =, τότε το σημείο είναι ευθεία παράλληλη στον άξονα x x γ. Η ομάδα αίματος είναι ποσοτική διακριτή μεταβλητή. x α ( ) ( 3 x + ) ( α, ) βρίσκεται πάνω στην καμπύλη της f ε. Αν Ω είναι δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης, τότε Ρ(Ω) = Θέμα ο Α. Να υπολογίσετε τα όρια α. lim x x, β. x lim x 4 ( x 6)( x 5x+ 6) x 4x Μονάδες 5 Μονάδες Β. Να βρείτε την παράγωγο καθεμιάς από τις παρακάτω συναρτήσεις 3 + ημx α. f( x ) = x 3x x+5 β. f( x ) = Μονάδες συν x Δίνεται η συνάρτηση ( ) 3 f x = x +x Α. Να βρείτε την παράγωγο f ( x) 4x 8 Β. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. Γ. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο Α(, f()). Μονάδες x + Δίνεται η συνάρτηση f( x ) = 8 και Α, Β δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώ- x 4 P( A B)= 0,6 και P( A ) = limf( x). ρου Ω ενός πειράματος τύχης με α. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f( x ). β. Να βρείτε η P( A ) γ. Αν P( A ) = 0,5, τότε να αποδείξετε ότι η πιθανότητα να πραγματοποιείται μόνο το ενδεχόμενο Β είναι 7 0. δ. Να δείξετε ότι ( ) x 7 P B Μονάδες

30 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 397 Α. Δώστε τον ορισμό της συχνότητας vi μιας τιμής xi, 0 i v ενός δείγματος μεγέθους v. Μονάδες 5 Β. Αν Ω δειγματικός χώρος και Α ενδεχόμενο του Ω και Α το συμπληρωματικό του Α ως προς Ω να δείξετε P(A ) = P(A) Μονάδες 0 Γ. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος, Σύνολο ευνοϊκών περιπτώσεων ΝΑ α. P(A) = = ( ) Σύνολο δυνατών περιπτώσεων ΝΩ ( ) β. P(A ) = + P(A) γ. Αν x μέση τιμή και t, t,... t v οι τιμές τω παρατηρήσεων μιας μεταβλητής Χ τότε t + t +...+t v x = v δ. Αν A B τότε P(A) > P( B) ε. Αν fi η σχετική συχνότητα και vi η συχνότητα μιας τιμής xi ενός δείγματος με v vi παρατηρήσεις τότε f i = Μονάδες 0 v Θέμα ο Ένας μαθητής σε πέντε μαθήματα έγραψε τους παρακάτω βαθμούς., 3, 4, 5, 6 α. Να βρείτε το μέσο όρο των βαθμών που έγραψε Μονάδες 3 β. Να βρείτε τη διάμεσο των βαθμών Μονάδες Ένα κουτί περιέχει μπάλες, πέντε κόκκινες, τέσσερεις πράσινες και τρεις κίτρινες. Επιλέγουμε τυχαία μια μπάλα. Να βρείτε την πιθανότητα: α. H μπάλα να είναι κόκκινη Μονάδες 3 β. Η μπάλα να είναι πράσινη Μονάδες Οι παρακάτω αριθμοί παρουσιάζουν τις ενδείξεις ενός ζαριού, το οποίο ρίξαμε είκοσι φορές Α. Να συμπληρώσετε τον πίνακα συχνοτήτων xi vi Μονάδες 3 Β. Από τον πίνακα να βρείτε πόσες ρίψεις έχουν ένδειξη α. μεγαλύτερη του 3 Μονάδες 4 β. μικρότερο ή ίσο του 4 Μονάδες 4 γ. μεγαλύτερο του 3 και μικρότερο του 6 Μονάδες 4

31 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 398 Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της σταθερής συνάρτησης f(x) = c είναι f (x) = 0 Μονάδες 9 Β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λάθος; α. Έστω η συνάρτηση f(x) = συνx. Είναι (συνx) = ημx β. Η μέση τιμή είναι μέτρο θέσης γ. Αν ένα δείγμα έχει CV >0 % τότε είναι ομοιογενές δ. Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο x 0, τότε ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της καμπύλης της f είναι ο παράγωγος αριθμός της f στο x 0. Μονάδες 6 Θέμα ο x Δίνεται η συνάρτηση f(x) = x 3 α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f Μονάδες 9 β. Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της f ως προς x, όταν x = Μονάδες 9 γ. Να βρείτε την εφαπτομένη στην καμπύλη της f στο σημείο της που έχει τεταγμένη Μονάδες 7 Το 50 % των παρατηρήσεων μιας κανονικής κατανομής είναι πάνω από και η διασπορά αυτών είναι 9. Να βρείτε το ποσοστό των παρατηρήσεων που έχουν τιμή: α. κάτω από 9 Μονάδες 8 β. τουλάχιστον 8 Μονάδες 8 γ. μεταξύ 9 και 8 Μονάδες 9 Σε μια επαρχιακή πόλη με 0000 κατοίκους κυκλοφορούν δύο τοπικές εφημερίδες η Α και η Β. Μια μέρα αγόρασαν 000 την εφημερίδα Α, 500 την εφημερίδα Β και 50 και τις δύο εφημερίδες. Επιλέγουμε τυχαία ένα κάτοικο. Να βρείτε την πιθανότητα να έχει αγοράσει: α. μία τουλάχιστον εφημερίδα Μονάδες 6 β. μία το πολύ εφημερίδα Μονάδες 6 γ. μόνο την εφημερίδα Α Μονάδες 6 δ. μόνο μία εφημερίδα Μονάδες 7

32 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 399 Α. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε ασυμβίβαστα μεταξύ τους ενδεχόμενα Α και Β ισχύει: Ρ(Α Β) = Ρ(Α) + Ρ(Β) Μονάδες 3 Β. Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό της ερώτησης και να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως «Σωστό» ή «Λάθος» α. Αν f (x 0 ) = 0, τότε η f παρουσιάζει στο x 0 ακρότατο β. (f(x) g(x) ) = f (x) g (x) γ. Κάθε υποσύνολο ενός δειγματικού χώρου Ω ονομάζεται ενδεχόμενο δ. Για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: Ρ(Α Β) = Ρ(Α) + Ρ(Β) Ρ(Α Β) ε. Για κάθε ενδεχόμενο Α ισχύει 0 Ρ(Α) 00 στ. Για το δειγματικό χώρο Ω ισχύει Ρ(Ω) = Θέμα ο Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο f(x) = x 3 3x x + 9 A. Να βρεθεί η παράγωγός της f (x) Μονάδες 5 Β. Να εξεταστεί η συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία Μονάδες 0 Γ. Να βρεθούν τα ακρότατα της f Μονάδες 0 Για τα ενδεχόμενα Α και Β του ίδιου δειγματικού χώρου Ω είναι γνωστό ότι: Ρ(Α) = 0,5 Ρ(Β ) = 0,6 και Ρ(Α Β) = 0, Α. Να βρείτε την Ρ(Β) Μονάδες 0 Β. Να βρείτε την Ρ(Α Β) Μονάδες 5 Δίνονται τα σύνολα: Ω = {ω N 5 ω 30 }. Α = {ω Ω ω πολλαπλάσιο του } και Β = {ω Ω ω πολλαπλάσιο του 5}. Αν επιλέξουμε τυχαία ένα στοιχείο του Ω, να βρείτε τις πιθανότητες: α. να ανήκει στο Α Μονάδες 7 β. να μην ανήκει στο Β Μονάδες 8 γ. να ανήκει στο Α ή στο Β Μονάδες 0

33 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 400

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1.Έστω ο δειγματικός χώρος Ω = { 1,,, K,10} με ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα. Να 4 βρείτε την πιθανότητα ώστε η συνάρτηση f ( x ) = x 4x + λ να

Διαβάστε περισσότερα

P(A ) = 1 P(A). Μονάδες 7

P(A ) = 1 P(A). Μονάδες 7 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ 2008 ΜΑΘ. ΚΑΙ ΣΤ. ΣΤΑΤ. ΤΑΞΗ Γ

Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ 2008 ΜΑΘ. ΚΑΙ ΣΤ. ΣΤΑΤ. ΤΑΞΗ Γ Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ 008 43 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ 008 44 Α. Έστω f συνάρτηση με πεδίο ορισμού Α παραγωγίσιμη σε κάθε Α και c πραγματική σταθερά. Να αποδείξετε ότι: (cf ()) = cf () Μονάδες 5 Β. Να χαρακτηρίσετε με Σ (σωστό)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ x 2. 6x x. 1B. Α) Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ x 2. 6x x. 1B. Α) Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΘΗΜΑ...ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 ΘΕΜΑ 1 Ο 1Α. α). Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. B. Πώς ορίζεται ο συντελεστής μεταβολής ή συντελεστής. μεταβλητότητας μιας μεταβλητής X, αν x > 0 και πώς, αν

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. B. Πώς ορίζεται ο συντελεστής μεταβολής ή συντελεστής. μεταβλητότητας μιας μεταβλητής X, αν x > 0 και πώς, αν ΘΕΜΑ 1o ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ )

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ ) 5 1 1 1η σειρά ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ ) ΘΕΜΑ 1 Α. Ας υποθέσουμε ότι x 1,x,...,x κ είναι οι τιμές μιας μεταβλητής X, που αφορά τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο Δίνεται η συνάρτηση f x. Ι. Το πεδίο ορισμού της f είναι:., 1 υ -1, B. 1, Γ. -1,., 1.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο Δίνεται η συνάρτηση f x. Ι. Το πεδίο ορισμού της f είναι:., 1 υ -1, B. 1, Γ. -1,., 1. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ ο Δίνεται η συνάρτηση f Ι. Το πεδίο ορισμού της f είναι:., υ -, B., Γ. -,.,., ΙΙ. Το όριο f lm 0 είναι ίσο με: Α. 0 Β. Γ. Δ. Ε. Τίποτε από τα προηγούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o A. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε ασυμβίβαστα μεταξύ τους ενδεχόμενα Α και Β ισχύει ότι Ρ(Α»Β)=Ρ(Α)+Ρ(Β) Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 1o A. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε ασυμβίβαστα μεταξύ τους ενδεχόμενα Α και Β ισχύει ότι Ρ(Α»Β)=Ρ(Α)+Ρ(Β) Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 18 MAΪΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αποδειχθεί ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: P(A B) = P(A) + P(B) P(A B). Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αποδειχθεί ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: P(A B) = P(A) + P(B) P(A B). Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΪΟΥ 005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

Αν Α και Β είναι δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου να αποδείξετε ότι: Αν Α Β τότε Ρ(Α) Ρ(Β)

Αν Α και Β είναι δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου να αποδείξετε ότι: Αν Α Β τότε Ρ(Α) Ρ(Β) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 04 ΘΕΜΑ ο Α. Πότε δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ονομάζονται ασυμβίβαστα;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α.1. Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

i μιας μεταβλητής Χ είναι αρνητικός αριθμός

i μιας μεταβλητής Χ είναι αρνητικός αριθμός ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ Λ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Nα χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακoλουθούν γράφοντας στο τετράδιο σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΕΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΒΕΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΕΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΒΕΣ 1 1) Δίνεται ο διπλανός πίνακας 43 παρατηρήσεων της μεταβλητής Χ και οι αντίστοιχες συχνότητές τους ν i. Αν 116 η μέση τιμή των παρατηρήσεων είναι x =, η διάμε- 43 σος είναι δ=3 και ισχύει κ>10, να υπολογιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 017 Λύσεις των θεμάτων Έκδοση η (0/06/017, 1:00) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Διαφορικός Λογισμός 1. Ισχύει f (g())) ) f ( = f (g())g () όπου f,g παραγωγίσιµες συναρτήσεις 2. Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Να αποδείξετε ότι για δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και Α ισχύει: Ρ(Α )=-Ρ(Α) Μονάδες 7 Α. Να ορίσετε το μέτρο διασποράς εύρος ή

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 31.

4 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 31. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ η ΕΚΑ Α. Οι µηνιαίες αποδοχές, σε, ν υπαλλήλων είναι x, x,, x ν και αυτές αποτελούν οµοιογενές δείγµα µε µέση τιµή 000. Αν το 8% έχει µισθό Α, το 6% Β και οι υπόλοιποι Γ : Να βρείτε το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x)

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ.Π. ΚΕΦ 1,2,3

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ.Π. ΚΕΦ 1,2,3 Ασκηση 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ.Π. ΚΕΦ 1,2,3 Δίνεται η συνάρτηση α. Να εξετάσετε την f ως προς τα ακρότατα. β. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C f στο (1,f(1)). γ. Αν το α παίρνει τιμές που προκύπτουν από

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η

Α4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 203 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α. Για δυο ασυµβίβαστα ενδεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Nα χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακλουθούν γράφοντας στο τετράδιο σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΙΦΩΤΗΣ

ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΙΦΩΤΗΣ ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΙΦΩΤΗΣ Θ Ε Μ Α 1 Από τους 120 μαθητές ενός Λυκείου, οι 24 μαθητές συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό Α, οι 20 μαθητές συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό Β και οι 12 μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

1 και Ρ(Β) = τότε η Ρ (Α Β) είναι ίση µε: 2 δ και Ρ(Α Β) = 4

1 και Ρ(Β) = τότε η Ρ (Α Β) είναι ίση µε: 2 δ και Ρ(Α Β) = 4 ΘΕΜΑ ο Α.. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω ισχύει ότι: Ρ (Α Β) Ρ (Α) Ρ (Α Β). Μονάδες 8, Α.. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω σχέσεις και να συµπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 0 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÌÅËÉÏ ÇÑÁÊËÅÉÏ ÊÑÇÔÇÓ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÌÅËÉÏ ÇÑÁÊËÅÉÏ ÊÑÇÔÇÓ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ) ΕΠΑ.Λ. 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 07 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες στο, να αποδείξετε ότι: ( f (x) + g (x)) = f (x) + g(x) Μονάδες 0 Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

F είναι ίσος µε ν. i ÏÅÖÅ ( ) h 3,f 3.

F είναι ίσος µε ν. i ÏÅÖÅ ( ) h 3,f 3. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Για δύο συµπληρωµατικά ενδεχόµενα Α και A ενός δειγµατικού χώρου Ω να P A = P A.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ σε μια σελίδα Α4 ανά έτος προσαρμοσμένα στις επιταγές του ΔΝΤ (IMF: 4o μεσοπρόθεσμο.) ( WWF:.εξοικονόμηση πόρων.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ σε μια σελίδα Α4 ανά έτος προσαρμοσμένα στις επιταγές του ΔΝΤ (IMF: 4o μεσοπρόθεσμο.) ( WWF:.εξοικονόμηση πόρων. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ σε μια σελίδα Α4 ανά έτος προσαρμοσμένα στις επιταγές του ΔΝΤ (IMF: 4o μεσοπρόθεσμο.) ( WWF:.εξοικονόμηση πόρων.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 03 06 000... ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. x 100% = s. lim. x x. γ) Αν οι συναρτήσεις f, g: A είναι παραγωγίσιμες στο πεδίο ορισμού τους Α, τότε ισχύει:

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. x 100% = s. lim. x x. γ) Αν οι συναρτήσεις f, g: A είναι παραγωγίσιμες στο πεδίο ορισμού τους Α, τότε ισχύει: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Ένα σηµείο Α(χ, ψ) ανήκει στη γραφική παράσταση της f αν f(ψ)=χ. 2. Αν µια συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστηµα A,

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα, 18 Μα ου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ευτέρα, 18 Μα ου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ευτέρα, 8 Μα ου 009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑ o Α. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε ασυμβίβαστα μεταξύ τους ενδεχόμενα Α και Β ισχύει ότι Ρ(Α Β)=Ρ(Α)+Ρ(Β) Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 07 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ(3)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÌÅËÉÏ ÇÑÁÊËÅÉÏ ÊÑÇÔÇÓ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÌÅËÉÏ ÇÑÁÊËÅÉÏ ÊÑÇÔÇÓ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 07 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Αν οι συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιµες στο, να αποδείξετε ότι f ( x) + g( x) = f ( x) + g ( x), για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x)

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 η εκάδα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 η εκάδα ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ η εκάδα. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, οι 50 µαθητές της τρίτης τάξης ενός λυκείου ρωτήθηκαν σχετικά µε τον αριθµό των βιβλίων που διάβασαν την περίοδο των διακοπών τους. Τα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x)

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ

3.1 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ Αιτιοκρατικό πείραμα ονομάζουμε κάθε πείραμα για το οποίο, όταν ξέρουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται, μπορούμε να προβλέψουμε με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 0 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες στο, να αποδείξετε ότι (f() + g ()) f () + g (),. Μονάδες 7 Α. Σε ένα πείραµα µε ισοπίθανα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισµα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισµα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισµα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Θέµα Α A1. Για δυο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω να αποδείξετε ότι: Ρ( Α Β) = Ρ(Α) + Ρ(Β) Ρ( Α Β) Α. Πότε µια συνάρτηση f µε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ λυκείου γ ε ν ι κ ή ς π α ι δ ε ί α ς

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ λυκείου γ ε ν ι κ ή ς π α ι δ ε ί α ς Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α δ υ α δ ι κ ό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙ δυαδικό Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς 2 0 1 6 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ λυκείου γ ε ν ι κ ή ς π α ι δ ε ί α ς Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι

Διαβάστε περισσότερα

P A B P(A) P(B) P(A. , όπου l 1

P A B P(A) P(B) P(A. , όπου l 1 ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΑΡΤΙΟΥ 07 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν και είναι δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου να αποδείξετε ότι για τις πιθανότητές τους ισχύει: ( ) 1 ( ).

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν και είναι δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου να αποδείξετε ότι για τις πιθανότητές τους ισχύει: ( ) 1 ( ). ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ() ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις επανάληψης στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου, χ. Έτος του Μανώλη Ψαρρά Άσκηση 1 η

Ασκήσεις επανάληψης στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου, χ. Έτος του Μανώλη Ψαρρά Άσκηση 1 η 1 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ Απρίλης 014 Ασκήσεις επανάληψης στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου, χ. Έτος 013-14 του Μανώλη Ψαρρά Άσκηση 1 η Όπως γνωρίζουμε, ο στίβος του κλασσικού αθλητισμού σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

Θέματα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Θέματα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 000-017 Περιεχόμενα Θέματα Επαναληπτικών 017.................................................. 4 Θέματα 017............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 10 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Σελίδα 1

Μονάδες 10 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Σελίδα 1 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 016 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) Α1. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης f(x)=x είναι f (x)=1,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001

Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Α.1. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω ισχύει ότι: Ρ (Α Β) = Ρ (Α) Ρ (Α Β). Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικης Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 ÈÅÌÅËÉÏ

Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικης Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 ÈÅÌÅËÉÏ Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικης Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Α.1. Α.2. Β.1. Β.2. Β.3. Α.1. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω ισχύει ότι: Ρ (Α Β) = Ρ (Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω t,t,...,t ν οι παρατηρήσεις μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ ενός δείγματος μεγέθους ν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΪOY 16 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ Α Α1. Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω t, t,..., t ν οι παρατηρήσεις µιας ποσοτικής µεταβλητής Χ ενός δείγµατος µεγέθους ν, που έχουν µέση τιµή x. Σχηµατίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο (ΜΑΪΟΣ 2004, ΜΑΪΟΣ 2008) Να δείξετε ότι η παράγωγος της σταθερής συνάρτησης f (x) = c είναι (c) = 0. Απόδειξη

Θέμα 1 ο (ΜΑΪΟΣ 2004, ΜΑΪΟΣ 2008) Να δείξετε ότι η παράγωγος της σταθερής συνάρτησης f (x) = c είναι (c) = 0. Απόδειξη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΛΑΦΑ 59 Θέμα 1 ο (ΜΑΪΟΣ 004, ΜΑΪΟΣ 008) Να δείξετε ότι η παράγωγος της σταθερής συνάρτησης f (x) = c είναι (c) = 0. Έχουμε f (x+h) - f (x) = c - c = 0 και για h 0 είναι f (x + h) - f (x) 0 m

Διαβάστε περισσότερα

A. Να δείξετε ότι για δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και Α ενός δειγματικού χώρου, ισχύει

A. Να δείξετε ότι για δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και Α ενός δειγματικού χώρου, ισχύει ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ o ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΘΕΜΑ Ο Έστω η συνάρτηση f( ) =, 0 ) Να αποδείξετε ότι f ( ). f( ) =. ) Να υπολογίσετε το όριο lm f ( )+ 4. ) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΘΕΜΑ 1 Ο : Aς υποθέσουμε ότι x 1,x 2,,x k είναι οι τιμές μιας μεταβλητής Χ, που αφορά τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους ν, όπου k,ν μη μηδενικοί φυσικοί αριθμοί με k ν, ν i η απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑ Α. α) Τι λέγεται δειγματικός χώρος και τι ενδεχόμενο ενός πειράματος τύχης;

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑ Α. α) Τι λέγεται δειγματικός χώρος και τι ενδεχόμενο ενός πειράματος τύχης; ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑ Α Ερώτηση θεωρίας α) Τι λέγεται δειγματικός χώρος και τι ενδεχόμενο ενός πειράματος τύχης; =. β) Για δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και Α να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 8 ΧΡΟΝΙ ΕΠΕΙΡΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΥΣΗ ΘΗΤΙ Ι ΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΤΙΣΤΙΗΣ ΓΕΝΙΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΘΕΤ ΘΕ 1. ν οι συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι f x g x f x g x, για κάθε x ονάδες 7. Έστω μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ω ισχύει: P A B P(A) P(B) P(A (Μονάδες 7 ) του πεδίου ορισμού της; (Μονάδες 4 ) ii. Να δώσετε τον ορισμό της μέσης τιμής ενός συνόλου ν παρατηρήσεων.

Ω ισχύει: P A B P(A) P(B) P(A (Μονάδες 7 ) του πεδίου ορισμού της; (Μονάδες 4 ) ii. Να δώσετε τον ορισμό της μέσης τιμής ενός συνόλου ν παρατηρήσεων. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ () ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 207 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Α. Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 0 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις Επιμέλεια: Ομάδα Μαθηματικών www.othisi.gr 2 Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 Τί λέγεται πληθυσμός τι άτομα και τι μεταβλητή ενός πληθυσμού 2. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποιοτικές ή κατηγορικές; 3.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 Τί λέγεται πληθυσμός τι άτομα και τι μεταβλητή ενός πληθυσμού 2. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποιοτικές ή κατηγορικές; 3. .. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 Τί λέγεται πληθυσμός τι άτομα και τι μεταβλητή ενός πληθυσμού 2. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποιοτικές ή κατηγορικές; 3. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποσοτικές; 4. Πότε μια ποσοτική μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποσοτικές; (ΓΕΛ 2005) 2. Πότε μια ποσοτική μεταβλητή ονομάζεται διακριτή και πότε συνεχής; (ΓΕΛ 2005,2014) 3. Τι ονοµάζεται απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 000 0 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞETΑΣΕΙΣ 000 ΘΕΜΑ ο Α. α) Δίνεται η συνάρτηση F() = f()+g(). Αν οι συναρτήσεις f,g είναι παραγωγίσιμες, να αποδείξετε ότι F () f () g (). Μονάδες 8 β) Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Πότε µια συνάρτηση f σε ένα διάστηµα του πεδίου ορισµού της λέγεται γνησίως αύξουσα και πότε γνησίως φθίνουσα; 2. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θέμα Α Α. Δίνονται οι συναρτήσεις F(), f(), g() με F()=f()+g(). Να αποδείξετε ότι αν οι συναρτήσεις f(), g() είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 1 4 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 1 4 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 0 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε π ι μ ε λ ε ι α : Τ α κ η ς Τ σ α κ α λ α κ ο ς Π α ν ε λ λ α δ ι κ ε ς Ε ξ ε τ α σ ε ι ς ( 0 ) o ΘΕΜΑ A. Aν n

Διαβάστε περισσότερα

(f(x) + g(x)) = f (x) + g (x).

(f(x) + g(x)) = f (x) + g (x). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1o ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΘΕΜΑ 1ο Α. Ας υποθέσουμε ότι x 1, x 2,..., x κ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 10/4/017 ΕΩΣ /4/017 3η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ημερομηνία: Τετάρτη 1 Απριλίου 017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Δύο φίλοι θα παίξουν τάβλι και αποφασίζουν νικητής να είναι εκείνος που θα κερδίσει τρεις συνολικά παρτίδες ή δύο συνεχόμενες παρτίδες.

Δύο φίλοι θα παίξουν τάβλι και αποφασίζουν νικητής να είναι εκείνος που θα κερδίσει τρεις συνολικά παρτίδες ή δύο συνεχόμενες παρτίδες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση (Προτάθηκε από pito ) Για ένα φάρμακο σε πειραματικό στάδιο αποδείχθηκε ότι δημιουργεί δύο ειδών παρενέργειες. Η πιθανότητα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο R και c σταθερός πραγματικός αριθμός, να αποδείξετε με τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 05 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες στο R, να αποδείξετε ότι: f + g ' = f ' + g ', R Μονάδες 7 Α. Πότε λέµε ότι µια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 017 Λύσεις των θεμάτων Έκδοση η (0/06/017, 1:00) Οι απαντήσεις και οι λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 1. α. Tι ονοµάζεται συνάρτηση από το σύνολο Α στο σύνολο Β; β. Tι ονοµάζεται πραγµατική συνάρτηση πραγµατικής µεταβλητής;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 1. α. Tι ονοµάζεται συνάρτηση από το σύνολο Α στο σύνολο Β; β. Tι ονοµάζεται πραγµατική συνάρτηση πραγµατικής µεταβλητής; Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο 1 : ιαφορικός Λογισµός 1. α. Tι ονοµάζεται συνάρτηση από το σύνολο Α στο σύνολο Β; β. Tι ονοµάζεται πραγµατική συνάρτηση πραγµατικής µεταβλητής; 2. Έστω µια

Διαβάστε περισσότερα

Α) Να γράψετε με τη βοήθεια των πράξεων των συνόλων το ενδεχόμενο που παριστάνει το σκιασμένο εμβαδόν σε καθένα από τα παρακάτω διαγράμματα Venn.

Α) Να γράψετε με τη βοήθεια των πράξεων των συνόλων το ενδεχόμενο που παριστάνει το σκιασμένο εμβαδόν σε καθένα από τα παρακάτω διαγράμματα Venn. Άσκηση 1 Α) Να γράψετε με τη βοήθεια των πράξεων των συνόλων το ενδεχόμενο που παριστάνει το σκιασμένο εμβαδόν σε καθένα από τα παρακάτω διαγράμματα Venn. B) Αν ( ), ( ), ( ), να εκφράσετε τις πιθανότητες

Διαβάστε περισσότερα

,,, και τα ενδεχόμενα

,,, και τα ενδεχόμενα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) 0 ΘΕΜΑ Α Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης f(x)=x είναι f( x=, ) για κάθε x Α. Έστω μια

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ και. Έστω Α, Β ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω µε Ρ(Α) = 8

2 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ και. Έστω Α, Β ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω µε Ρ(Α) = 8 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ η ΕΚΑ Α. Έστω Α, Β ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω µε Ρ(Α) = 8 5 και Ρ(Β) = Ρ(Α ). Αν τα Α, Β είναι ασυµβίβαστα, να εξετάσετε αν είναι ασυµβίβαστα και τα Α, Β 5 i είξτε ότι Ρ(Α Β)=

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Θ Α Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Π Ι Θ Α Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Π Ι Θ Α Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Ο Γυμναστής ενός λυκείου προκειμένου να στελεχώσει την ομάδα μπάσκετ του λυκείου ψάχνει στην τύχη μεταξύ των μαθητών να βρει τρεις κοντούς (Κ) και τρεις ψηλούς (Ψ). Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΜΑΪΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Δίνεται η συνάρτηση με τύπο: 7. f ( x) x x x, x α. Να βρείτε τη μονοτονία της συνάρτησης καθώς και τις θέσεις και το είδος των τοπικών ακρότατων που παρουσιάζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4

4 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ προς απάντηση Διαφορικός Λογισμός Tι ονομάζουμε συνάρτηση ; Tι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση πραγματικής μεταβλητής; Tι λέγεται τιμή μίας συνάρτησης f

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Α.1. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις ΠΝΕΛΛΔΙΕΣ ΕΞΕΤΣΕΙΣ 07 ΠΝΕΛΛΔΙΕΣ ΕΞΕΤΣΕΙΣ 07 ΘΗΤΙ ΓΕΝΙΗΣ ΠΙΔΕΙΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέματα και παντήσεις Επιμέλεια: Ομάδα αθηματικών http://www.othisi.gr ΠΝΕΛΛΔΙΕΣ ΕΞΕΤΣΕΙΣ 07 Δευτέρα, Ιουνίου 07 Γ ΛΥΕΙΟΥ ΓΕΝΙΗΣ ΠΙΔΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος.

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση 1 (Προτάθηκε από Χρήστο Κανάβη) Έστω CV 0.4 όπου CV ο συντελεστής μεταβολής, και η τυπική απόκλιση s = 0. ενός δείγματος που έχει την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2007 ÏÅÖÅ ( ) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ÈÅÌÁÔÁ 2007 ÏÅÖÅ ( ) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ ο Α.Τι λέγεται δειγµατικός χώρος ενός πειράµατος τύχης; Μονάδες. Πώς ορίζεται η διάµεσος ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων; (ν θετικός ακέραιος) Μονάδες 4 B. Αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. για τα οποία ισχύει y f (x) , δηλαδή το σύνολο, x A, λέγεται γραφική παράσταση της f και συμβολίζεται συνήθως με C

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. για τα οποία ισχύει y f (x) , δηλαδή το σύνολο, x A, λέγεται γραφική παράσταση της f και συμβολίζεται συνήθως με C Επιμέλεια: Κ Μυλωνάκης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ Τι ονομάζεται πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α; Έστω Α ένα υποσύνολο του R Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Να αποδειχθεί ότι για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω ισχύει: P(A B) = P(A) + P(B) P(A B) Τα απλά ενδεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Μλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

f x g x f x g x, x του πεδίου ορισμού της; Μονάδες 4 είναι οι παρατηρήσεις μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ ενός δείγματος μεγέθους ν και w

f x g x f x g x, x του πεδίου ορισμού της; Μονάδες 4 είναι οι παρατηρήσεις μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ ενός δείγματος μεγέθους ν και w ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1 Αν οι συναρτήσεις f,g

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΘΕΜΑ 1ο Α. Ας υποθέσουμε ότι x 1, x 2,..., x κ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο ( ) ( )( ( )) ΘΕΜΑ 2 Ο ΘΕΜΑ 3 Ο. ισχύει : ( ) ( ) ( ) ( ) P A B = P A + P B P A B. P A P A P B P B

ΘΕΜΑ 1 Ο ( ) ( )( ( )) ΘΕΜΑ 2 Ο ΘΕΜΑ 3 Ο. ισχύει : ( ) ( ) ( ) ( ) P A B = P A + P B P A B. P A P A P B P B ΘΕΜΑ Ο ) Αποδείξτε την πρόταση. Για δυο ενδεχόµενα Α, Β ενός δειγµατικού χώρου Ω P A B = P A + P B P A B. ισχύει : ( ) ( ) ( ) ( ) ) ίνεται η συνάρτηση f( ) = ( ), α) Να µελετηθεί ως προς τη µονοτονία

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( ) Α2. Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A. Πότε λέμε ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο x1 Μονάδες 4.

( ) ( ) ( ) ( ) Α2. Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A. Πότε λέμε ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο x1 Μονάδες 4. ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ σελ. 1 από 124. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ γ) Για την παράγωγο μιας σύνθετης συνάρτησης ισχύει (f(g(x))) =f (g(x)) g (x) Μονάδες 2

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ γ) Για την παράγωγο μιας σύνθετης συνάρτησης ισχύει (f(g(x))) =f (g(x)) g (x) Μονάδες 2 ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x)

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης f()= είναι f ()=, για κάθε R Μονάδες 7 Α. Έστω μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο. Στήλη ΙΙ Παράγωγος f (x) 1. -ημx. 2. x ρ-1 3. συνx 4. 1 Γ. x ρ, x > 0 και ρ ρητός. Β. x, x > ρ x ρ-1. Δ. ημx. Ε. συνx. 8.

ΘΕΜΑ 1ο. Στήλη ΙΙ Παράγωγος f (x) 1. -ημx. 2. x ρ-1 3. συνx 4. 1 Γ. x ρ, x > 0 και ρ ρητός. Β. x, x > ρ x ρ-1. Δ. ημx. Ε. συνx. 8. ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ γ) Για την παράγωγο μιας σύνθετης συνάρτησης ισχύει (f(g(x))) =f (g(x)) g (x) Μονάδες 2

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ γ) Για την παράγωγο μιας σύνθετης συνάρτησης ισχύει (f(g(x))) =f (g(x)) g (x) Μονάδες 2 ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 4 MAΪΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ o ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο ΙR. και c πραγµατική σταθερά. Να αποδείξετε ότι (c f(x)) =c f (x), x ΙR. Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤO 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ) ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤO 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ) ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤO o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ) ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ 000 ΘΕΜΑ ο Α.α) Δίνεται η συνάρτηση F f g αποδείξετε ότι: F f g. cf,. Αν οι συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα