Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ 2008 ΜΑΘ. ΚΑΙ ΣΤ. ΣΤΑΤ. ΤΑΞΗ Γ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ 2008 ΜΑΘ. ΚΑΙ ΣΤ. ΣΤΑΤ. ΤΑΞΗ Γ"

Transcript

1 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ

2 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Έστω f συνάρτηση με πεδίο ορισμού Α παραγωγίσιμη σε κάθε Α και c πραγματική σταθερά. Να αποδείξετε ότι: (cf ()) = cf () Μονάδες 5 Β. Να χαρακτηρίσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις: α. Αν Α, Β ασυμβίβαστα ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω, τότε: Ρ(Α Β) = Ρ(Α) + Ρ(Β) Μονάδες β. Αν για μια συνάρτηση f ισχύουν: f ( 0 ) = 0 για 0 (α, β), f () > 0 στο (α, 0 ) και f () <0 στο ( 0, β), τότε η f παρουσιάζει ελάχιστο για = 0 Μονάδες γ. Αν f, g είναι δύο παραγωγίσιμες συναρτήσεις τότε για το γινόμενό τους ισχύει: (f()g()) = f ()g () Μονάδες δ. Αν Α Β τότε Ρ(Α) >Ρ(Β) Μονάδες ε. Για δύο ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει Ρ(Α Β) = Ρ(Α) Ρ(Α Β) Μονάδες Θέμα ο Δίνεται ο πίνακας: Κλάσεις [, ) Κεν. κλάσης i Συχ. v i Αθρ. Συχν. N i Σχετ. συχν. f i % Σχ. Αθ. Συχνοτ F i % i v i i ( i ) v i ( i ) Σύνολα α. Να συμπληρωθεί ο πίνακας Μονάδες 8 β. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή, τη διακύμανση s, την τυπική απόκλιση s και το συντελεστή μεταβολής CV %. Είναι το δείγμα ομοιογενές ; Μονάδες 7 Από ένα σύνολο 00 φοιτητών ενός τμήματος πανεπιστημίου, οι 50 παρακολουθούν το μάθημα των Μαθηματικών, οι 30 το μάθημα της Φυσικής ενώ οι 0 παρακολουθούν και τα δύο μαθήματα. Επιλέγουμε τυχαία ένα φοιτητή και θεωρούμε τα ενδεχόμενα: α. Ο φοιτητής να παρακολουθεί Μαθηματικά ή Φυσική β. Ο φοιτητής να παρακολουθεί Μαθηματικά αλλά όχι Φυσική γ. Ο φοιτητής να μην παρακολουθεί Μαθηματικά ούτε Φυσική Να βρείτε τις πιθανότητες Ρ(Α), Ρ(Β) και Ρ(Γ). Μονάδες Α. Δίνεται η συνάρτηση: f() = α. Βρείτε το πεδίο ορισμού της β. Να βρεθεί το lim f() Β. Δίνεται η συνάρτηση: g() = α. Να βρεθεί η παράγωγος g () β. Να μελετηθεί η g ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα Μονάδες 5

3 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Να αποδειχτεί ότι για δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και Α ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: P(Α ) = Ρ(Α) Μονάδες 3 B. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τις λέξεις Σωστό ή Λάθος α. Για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: α. Ρ(Α Β) = Ρ(Α) + Ρ(Β) Ρ(Α Β) Μονάδες 3 α. Ρ(Α Β) = Ρ(Α) Ρ(Β) Μονάδες 3 β. ( ημ) = συν Μονάδες 3 γ. (ln) = Μονάδες 3 Θέμα ο Η βαθμολογία δέκα μαθητών σε ένα διαγώνισμα ήταν: 0, 4,, 5, 6, 0,, 5, 6, 0 Να υπολογίσετε τη μέση τιμή, τη διάμεσο και την τυπική απόκλιση. Δίνεται ότι 6, 6,5 Μονάδες 5 Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η κατανομή των αθροιστικών συχνοτήτων της μεταβλητής αριθμός αδελφών από ένα δείγμα 50 μαθητών v i N i f i % F i % Σύνολο α. Να συμπληρωθεί ο πίνακας Μονάδες 5 β. Εκλέγουμε τυχαία ένα μαθητή από τους πενήντα. Να βρεθεί η πιθανότητα να έχει τουλάχιστον αδέλφια Το κόστος μονάδων προϊόντος για μια βιομηχανία είναι Κ() = 0 ευρώ, ενώ τα έσοδα από την πώληση μονάδων είναι Ε() = ευρώ. Να βρεθούν οι ( >0) μονάδες προϊόντος, ώστε η βιομηχανία να έχει το μέγιστο κέρδος και πόσο είναι αυτό το κέρδος Μονάδες 5

4 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Θέμα Α. Αν Α και Α δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω τότε να δείξετε ότι Ρ(Α ) = Ρ(Α) Μονάδες 3 Β. Να χαρακτηρίστε ως σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) κάθε μια από τις επόμενες προτάσεις: α. Αν f,f,f,...f 3 k είναι οι σχετικές συχνότητες μιας μεταβλητής Χ τότε f +f +f +...+f = k β. Η συνάρτηση f() = ln, > 0 έχει παράγωγο συνάρτηση την: f () = χ γ. Για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει πάντα Ρ(Α)+Ρ(Β) = P(A B) δ. Η μέση τιμή ενός συνόλου ν παρατηρήσεων μιας μεταβλητής Χ είναι _ ν X=ν t όπου t i, t,..., t ν είναι οι τιμές των παρατηρήσεων της μεταβλητής Χ Θέμα i= Δίνεται η συνάρτηση συν π 3π f() =, Α =, +ημ Μονάδες Α. Να βρεθεί η παράγωγος f (), A Μονάδες B. Να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση είναι γνησίως φθίνουσα στο Α Μονάδες 3 Θέμα 3 Το Υπουργείο Μεταφορών έκανε δειγματοληπτικό έλεγχο σε εταιρείες μεταφορών και τα στοιχεία που προέκυψαν ως προς τον αριθμό των οχημάτων κάθε εταιρείας είναι αυτά που φαίνονται στον παρακάτω ελλιπή πίνακα συχνοτήτων i Συχνότητα (v i ) Αθροίσματα v i i Σχετική Συχνότητα(f i %) Αθροιστική Σχετική Συχνότητα F i % α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να τον συμπληρώσετε. β. Να βρείτε τη μέση τιμή της κατανομής των οχημάτων του δείγματος γ. Να βρείτε τη διάμεσο των οχημάτων του δείγματος δ. Πόσες εταιρείες έχουν περισσότερα από τρία οχήματα; ε. Να βρείτε το ποσοστό των εταιρειών που έχουν τουλάχιστον δύο οχήματα Μονάδες 5 Θέμα 4 Δίνονται δύο ενδεχόμενα Α και Β του ίδιου δειγματικού χώρου Ω με A B Α. Σε ένα διάγραμμα Venn να σημειώσετε τα ενδεχόμενα A B, A B και B A Μονάδες B. Να δείξετε ότι: P [(A B) ( B A)] = P (A B) P(A B) Μονάδες 3

5 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΜΑTA Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f() = είναι f () = Β. Να γράψετε τις παραγώγους των παρακάτω συναρτήσεων: ln, συν, f() g(), f() g(), g() 0 Μονάδες 4 Γ. Να γράψετε στη κόλα σας τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα τον αριθμό της στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Μονάδες 4 ΣΤΗΛΗ Α Συνάρτηση ΣΤΗΛΗ Β Πρώτη παράγωγος α. + 3 β. + συν ημχ e e γ. ημ δ. e 4. ημ συν ημ + συν Δ. α. Να δώσετε τον ορισμό του συντελεστή μεταβολής «CV» Μονάδες β. Πότε ένα δείγμα τιμών μιάς μεταβλητής θεωρείται ομοιογενές; Μονάδες γ. Στη περίπτωση της κανονικής κατανομής ποιο ποσοστό παρατηρήσεων βρίσκεται στο διάστημα ( s, + s); Μονάδες 3 Θέμα ο Δίνεται η συνάρτηση f() = α. Να βρείτε την παράγωγό της. β. Να μελετηθεί η συνάρτηση ως προς τη μονοτονία της. Μονάδες γ. Να βρεθούν τα ακρότατα της συνάρτησης. Στο διαγώνισμα του ου τετραμήνου στο μάθημα «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» η βαθμολογία των μαθητών έχει ομαδοποιηθεί σε κλάσεις και δίνεται από το παρακάτω ιστόγραμμα συχνοτήτων v i : α. Να μεταφέρετε στη κόλα σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μονάδες Κλάσεις Κέντρο Συχνότητα Σχετική Αθροιστική Αθροιστική σχετ. Βαθμολογίας κλάσης i ν i συχνότητα f i συχνότητα Νi συχνότητα F i [4, 8) [8, ) [, 6) [6, 0) Σύνολο β. Να βρείτε τη μέση τιμή των βαθμών Μονάδες 8 γ. Πόσοι μαθητές έχουν βαθμό μέχρι και 0 Μονάδες 6 Από τη μελέτη του δείγματος μαθητών ηλικίας 5 ετών ως προς τη μεταβλητή Χ «ύψος σε cm» εκτιμήθηκε ότι περίπου το 50% των μαθητών έχουν ύψος τουλάχιστον 60 cm, ενώ το 34% αυτών έχουν ύψος μεταξύ 60 cm και 65 cm. Υποθέτουμε ότι η κατανομή του ύψους των μαθητών είναι περίπου κανονική. α. Να υπολογίσετε το μέσο ύψος και την τυπική απόκλιση του ύψους των μαθητών. β. Σε τι ποσοστό οι μαθητές έχουν ύψος μεταξύ 55cm και 70 cm. γ. Αν κατά την ανωτέρω μέτρηση του ύψους οι μαθητές φορούσαν παπούτσια με ύψος 3cm να βρείτε: i) το πραγματικό μέσο ύψος και ii) τον πραγματικό συντελεστή μεταβολής. Μονάδες

6 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη του κύκλου + y= ρ στο σημείο του Α(, y ) έχει εξίσωση + yy = ρ. Μονάδες 5 Β. Να χαρακτηρίσετε στην κόλλα σας τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές, ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες : α. Αν det ( α, β) είναι η ορίζουσα των διανυσμάτων α, β, τότε ισχύει η ισοδυναμία: α // β det ( α, β) = β. Αν α, β είναι δύο μη μηδενικά διανύσματα του επιπέδου, τότε ισχύει η ισότητα : α προβ β β προβ α = α β γ. Η ευθεία με εξίσωση y 3 = 0 διέρχεται από το σημείο Μ(, ) δ. Η εφαπτομένη της παραβολής y = ρ στο σημείο της έχει εξίσωση yy = ρ( + ). ε. Η παραβολή με εστία το σημείο E(0, ) έχει εξίσωση = y Θέμα ο Αν για τα μη μηδενικά διανύσματα α, β ισχύουν α ( α β ) και β ( α β ), τότε: A. Να αποδείξετε ότι α = β Μονάδες Β. Να υπολογίσετε τη γωνία (α, β ) Μονάδες 3 Δίνονται τα σημεία A(3, 4), B(, ) και Γ(5, 0) Α. Nα βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε, που διέρχεται από το σημείο Α και είναι παράλληλη στην ευθεία ΒΓ. Μονάδες 3 B. Αν η ευθεία ε τέμνει τον άξονα y y στο σημείο Δ, να αποδείξετε ότι (ΑΒΓ) = (ΔΒΓ) = 0 τετραγωνικές μονάδες. Μονάδες Δίνεται η εξίσωση + y λ 4λy + 4λ = 0 (). Να αποδείξετε ότι: Α. Η εξίσωση () παριστάνει κύκλο για κάθε λ R, του οποίου να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα. Μονάδες 8 B. Κάθε κύκλος που προκύπτει από την εξίσωση () εφάπτεται στον άξονα y y. Μονάδες 6 Γ. Τα κέντρα όλων των παραπάνω κύκλων ανήκουν σε παραβολή από την οποία εξαιρείται η κορυφή της. Μονάδες 7 Δ. Από το σημείο Ο(0, 0) άγονται προς κάθε κύκλο που προκύπτει από την εξίσωση () δύο εφαπτόμενες. Μονάδες 4

7 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Να αποδείξετε ότι: ΘΕΜΑTA α. Για οποιαδήποτε ασυμβίβαστα μεταξύ τους ενδεχόμενα Α, Β ισχύει: P(A B) = P(A) + P(B) β. Αν Α Β, τότε P(A) P(B) Μονάδες 5 Β. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις προτάσεις που α. ακολουθούν: f() g() ' = f () g () β. (ημ) = συν γ. ( ) = 3 8 δ. (e ) = e ε. ( ) = Θέμα ο Δίνεται η συνάρτηση f() = 3 +. α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης. Μονάδες 3 β. Να βρείτε την f () γ. Να υπολογίσετε την εξίσωση της εφαπτομένης της f στο σημείο Α(, f()) Οι βαθμοί ενός μαθητή σε 5 μαθήματα είναι: 8, 4, 0,, 6. Να υπολογίσετε Μονάδες α. Τη μέση βαθμολογία του μαθητή. Μονάδες 7 β. Τη διάμεσο Μονάδες 4 γ. Την τυπική απόκλιση δ. Το εύρος Μονάδες 4 Δίνεται η συνάρτηση f() = 4 + 3,. α, = Α. Να βρείτε το lim f(). Μονάδες Β. Να υπολογίσετε το α R, ώστε η συνάρτηση f να είναι συνεχής στο 0 =. Μονάδες 3

8 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. α. Δώστε τον ορισμό της έλλειψης με εστίες τα σημεία Ε και Ε. Μονάδες 3 β. Ποια είναι η εξίσωση της έλλειψης που έχει εστίες τα σημεία Ε ( γ, 0) και Ε(γ, 0) και σταθερό άθροισμα α; Ποιες τιμές παίρνει το και ποιες το y; Μονάδες 6 γ. Τι ονομάζουμε εκκεντρότητα της έλλειψης; Πότε δύο ή περισσότερες ελλείψεις λέγονται όμοιες; Μονάδες 4 Β. Δίνεται η υπερβολή C : α y β =. α. Να γράψετε τις εξισώσεις των ασύμπτωτων της. Μονάδες β. Τι λέγεται ορθογώνιο βάσης της υπερβολής αυτής; Μονάδες γ. Ποιες είναι οι κορυφές της υπερβολής αυτής; Μονάδες Γ. α. Να γράψετε την εξίσωση της παραβολής που έχει εστία το σημείο Ε( p, 0) και διευθετούσα την ευθεία δ : = p. Μονάδες 3 Β. Τι λέει η ανακλαστική ιδιότητα της παραβολής; Μονάδες 3 Θέμα ο Δίνονται τα διανύσματα α, β με γωνία ( α, β ) = 0 0. Αν α =, β = να βρεθούν: Α. α, β Β. α + β Μονάδες Γ. α + β Δ. ( α + 3 β )(3 α β ) Μονάδες 3 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Β(4, 4), Α(, ) και Γ(8, ). Α. Να βρείτε το μέσο Μ της πλευράς ΑΓ. Μονάδες 5 Β. Να βρείτε την εξίσωση της διαμέσου ΒΜ. Μονάδες 5 Γ. Να βρείτε το συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας ΑΓ. Μονάδες 5 Δ. Να βρείτε την εξίσωση του ύψους ΒΔ. Μονάδες 5 Ε. Να βρείτε το εμβαδό του τριγώνου ΑΒΓ. Μονάδες 5 Δίνεται η εξίσωση: + y 4y + 5 α β = 0 (), όπου α, β είναι μη μηδενικά διανύσματα με ίσα μέτρα και η γωνία που σχηματίζουν είναι 60. Α. Να αποδείξετε ότι η () παριστάνει κύκλο ( C ), του οποίου να βρεθεί το κέντρο και η ακτίνα. Μονάδες 9 Β. Αν ο παραπάνω κύκλος (C ) διέρχεται από το σημείο Α(, 0), δείξτε ότι: α. α =. Μονάδες 6 β. Η εξίσωση α + β α β y + 60 = 0 εφάπτεται στο κύκλο (C ).

9 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Έστω α, β, γ ακέραιοι αριθμοί. Να δείξετε ότι ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες. α. Αν α β και β γ, τότε α γ β. Αν α β, τότε α λβ για κάθε ακέραιο λ γ. Αν α β και α γ, τότε α (β + γ) Μονάδες 5 Β. Χαρακτηρίστε ως σωστή (Σ) ή λάθος (Λ) κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις: α. Είναι α // β αν και μόνο αν λα = λβ β. Είναι α β αν και μόνο αν α β = 0 γ. Ο κύκλος κέντρου Ο(0,0) και ακτίνας ρ έχει εξίσωση: δ. Αν α = (, y), τότε α = + y + y= ρ Θέμα ο Α. Αν Α, Β, Γ και Δ είναι τέσσερα σημεία, να συμπληρώσετε τις ισότητες: α. ΒΓ +ΑΒ =... β. ΑΒ ΓΒ =... γ. ΑΒ + ΒΔ ΓΔ =... δ. ΑΒ + ΒΓ + ΓΔ + ΔΑ=... ε. ΑΒ + ΒΓ +ΑΔ ΓΔ =... Β. Δίνονται τα σημεία Α(3, ), Β(6, 4), Γ(,5), Δ(,) α. Να υπολογίσετε το εσωτερικό γινόμενο ΑΒ ΓΔ β. Τι συμπεραίνετε για τη γωνία των διανυσμάτων ΑΒ και ΓΔ ; Μονάδες 5 Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: α. Όταν έχει κέντρο Ο(0,0) και ακτίνα ρ = β. Όταν έχει κέντρο Ο(0,0) και διέρχεται από το σημείο Α(, ) γ. Όταν έχει κέντρο Κ(, 3 ) και εφάπτεται στον άξονα y y δ. Όταν έχει κέντρο Κ(,0) και διέρχεται από το σημείο Α(5, 3 ) ε. Όταν έχει διάμετρο το τμήμα με άκρα Α(, ) και Β(3,3) Μονάδες 5 Δίνονται τα σημεία Α(,) και Β(3, ) α. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα Α και Β Μονάδες 5 β. Να βρείτε την εξίσωση της μεσοκαθέτου (ε) του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ γ. Έστω σημείο Κ(0, ). Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο Κ και είναι παράλληλη στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ

10 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Θέμα o Α. Να δείξετε ότι η εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου C: + y = ρ στο σημείο του A(, y ) είναι η + yy = ρ Β. Να δώσετε τον ορισμό του εσωτερικού γινομένου δυο μη μηδενικών διανυσμάτων. Μονάδες 5 Γ. Να χαρακτηρίσετε ως σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις: α. Η παραβολή y Ρ = p, έχει εστία Ε(Ο, ) β. αβ = α προβ β α γ. α // β det (α, β) = 0 δ. Aν η εξίσωση C: + y + Α + By + Γ = 0 παριστάνει κύκλο, τότε έχει κέντρο το Α Β σημείο Κ(, ) ΑΒ + ΑΓ ε. Αν η ΑΜ είναι διάμεσος σε τρίγωνο ΑΒΓ, τότε ΑΜ = Θέμα o π Αν είναι α =, β = 3, (α, β) = και τρίγωνο ΑΒΓ με διάμεσο ΑΜ και ΑΒ = α β, 3 ΑΜ = 3 α + β α. Να υπολογίσετε το εσωτερικό γινόμενο αβ Μονάδες 4 β. Να εκφράσετε το ΑΓ ως γραμμικό συνδυασμό των α, β. Μονάδες 7 γ. Να υπολογίσετε το ΑΜ Μονάδες 7 δ. π Να δείξετε ότι (ΑΜ, α) = 6 Μονάδες 7 Δίνεται η εξίσωση ( + y + 4) + κ( y 3) = 0 α. Να δείξετε ότι παριστάνει ευθεία, για κάθε κ R. Μονάδες 7 β. Να δείξετε ότι οι ευθείες της παραπάνω οικογένειας διέρχονται από σταθερό σημείο, το οποίο και να βρείτε. Μονάδες 6 γ. Για κ = 0 να βρείτε τις τομές της ευθείας με τους άξονες και y y. Μονάδες 6 δ. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζεται από τα παραπάνω σημεία τομής και την αρχή των αξόνων. Μονάδες 6 Δίνεται η εξίσωση C: + y + 4y + = 0 α. Να δείξετε ότι παριστάνει κύκλο και να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα του. Μονάδες 7 β. Να βρείτε την εξίσωση ενός νέου κύκλου ομόκεντρου του C και ο οποίος να εφάπτεται στην ευθεία ε : y = Μονάδες 8 γ. Να βρείτε την εξίσωση των παραβολών, οι οποίες περνάνε από το κοινό κέντρο των κύκλων και να τις σχεδιάσετε.

11 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Να αποδείξετε ότι για κάθε συνάρτηση f() και g() ισχύει: (f() + g()) = f () + g () Β. Να δώσετε τους ορισμούς: α. Πότε μια συνάρτηση λέγεται συνεχής στο πεδίο ορισμού της Α β. Διαμέσου δείγματος ν παρατηρήσεων γ. Ασυμβίβαστων ενδεχομένων Α και Β ενός δειγματικού χώρου. Θέμα ο Η μέση τιμή επτά αριθμών είναι 5. Οι πέντε από αυτούς τους αριθμούς είναι οι: 5, 6, 4, 3,. Α. Να βρείτε τους άλλους δυο αριθμούς, αν γνωρίζουμε ότι ο ένας είναι διπλάσιος του άλλου. Β. Για τους 7 αριθμούς που βρήκατε να βρεθεί η διάμεσός τους. Δίνεται η συνάρτηση f() = 3 + Α. Βρείτε το πεδίο ορισμού της Β. Βρείτε το lim f() 3 Γ. Σε ποια σημεία της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f η εφαπτομένη της είναι παράλληλη με την ευθεία y = Δίνεται η f συνάρτηση με f() = 3 3 (P(A) +) + 3P(B) +, όπου P(A), P(B) οι πιθανότητες δύο ενδεχομένων ενός δειγματικού χώρου Ω. α. Αν γνωρίζουμε ότι η f στα σημεία (, f()), (4, f(4)) παρουσιάζει ακρότατα, τότε Ρ(Α) = και Ρ(Β) = 4 β. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία της και τα ακρότατα, για τις παραπάνω τιμές των Ρ(A) και Ρ(B) 5 γ. Εξετάστε αν τα Α και Β είναι ασυμβίβαστα, αν γνωρίζουμε ότι Ρ(Α Β) 8 δ. Με δεδομένη τη συνθήκη του iii) ερωτήματος, αποδείξτε ότι: Ρ(Α Β) 8 4

12 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f( ) =, R είναι ( ) f =. Β. Ποια από τα παρακάτω μεγέθη είναι μέτρα θέσης και ποια είναι μέτρα διασποράς; α. Διάμεσος β. Διακύμανση γ. Μέση τιμή δ. Τυπική απόκλιση Μονάδες 6 Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο γραπτό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος. α. Η διακύμανση και η τυπική απόκλιση έχουν τις ίδιες μονάδες μέτρησης. ημ = συν β. Για κάθε ισχύει ( ). β. Αν Α Β τότε P( ) P( Α > Β). Μονάδες 9 Θέμα ο Η γραπτή βαθμολογία ενός μαθητή σε δέκα μαθήματα είναι η ακόλουθη: α. Να βρεθεί η μέση βαθμολογία. Μονάδες 8 β. Να βρεθεί η διάμεσος. Μονάδες 8 γ. Αν τα πρώτα τέσσερα μαθήματα με τη σειρά που δίνονται στον πίνακα, έχουν συντελεστή στάθμισης, ενώ τα υπόλοιπα έξι έχουν, ποια είναι η μέση τιμή; Μονάδες 9 Δίνεται η συνάρτηση f() = + e. α. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης. Μονάδες 6 β. Να βρεθεί η f καθώς και το πεδίο ορισμού της. γ. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης στο σημείο με τετμημένη 0. Μονάδες 9 Έστω Α, Β ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω και η συνάρτηση 3 f( ) = 4 + +, R 3 Η συνάρτηση παρουσιάζει στο = Ρ(Α) τοπικό ελάχιστο ίσο με Ρ(Α Β) και στο = Ρ(Β) παρουσιάζει τοπικό μέγιστο. α. Να αποδείξετε ότι P( A) =, P( B) = και P( A B) = β. Να βρείτε τις πιθανότητες: i. Ρ (Α Β) ii. Ρ (Α Β) iii. Ρ [(Α Β) (Β Α)] Μονάδες 5

13 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Να αποδείξετε με τη βοήθεια του ορισμού μιας παραγωγίσιμης συνάρτησης ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης f() =, είναι () = Μονάδες Β. Να δώσετε τον ορισμό της διαμέσου (δ) ενός δείγματος ν παρατηρήσεων. Μονάδες 7 Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. α. Το άθροισμα όλων των συχνοτήτων μιας κατανομής είναι ίσο με. β. Για την παράγωγο μιας σύνθετης συνάρτησης ισχύει: f(g()) = f (g())g (). γ. Δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω λέγονται ασυμβίβαστα ή ξένα μεταξύ τους, όταν Α Β =. Μονάδες 6 Θέμα ο Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο 3 f() = A. Να μελετήσετε τη συνάρτηση ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. ( ) f Β. Να υπολογίσετε το lim + Για τα ενδεχόμενα Α και Β του δειγματικού χώρου Ω είναι γνωστό ότι Μονάδες Ρ(Α) =, Ρ(Β ) = 3 και Ρ(Α Β) =.Να βρεθούν οι πιθανότητες: α. Ρ(Β) Μονάδες 5 β. Ρ(Α Β) γ. Ρ(Β Α) Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που περιέχει τις απαντήσεις 50 οικογενειών για τον αριθμό των παιδιών τους: Αριθμός παιδιών i Οικογένειες Συχνότητα ν i Σύνολα 50 Σχετική Συχνότητα f i f i % Αθροιστική Συχνότητα Νi Σχετική α- θροιστική συχνότητα F i F i % Α. Να συμπληρώσετε τον παραπάνω πίνακα αφού τον μεταφέρετε στην κόλλα σας παρουσιάζοντας τους υπολογισμούς σας. Μονάδες 5 Β. Να υπολογίσετε τη διάμεσο των παρατηρήσεων. Μονάδες 5 Γ. Να υπολογίσετε την πιθανότητα η οικογένεια να έχει τουλάχιστον 3 παιδιά. Μονάδες 5

14 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Θέμα o Α. Να αντιστοιχίσετε τις συναρτήσεις της στήλης Α με την παράγωγό της στη στήλη. A. ΣΤΗΛΗ Α 3 6 B. συν Γ. ln Δ. Ε. ημ ln ΣΤΗΛΗ Β. ln + ln. 3. συν - ημ ημ 6. συν ln 7. ΣΤΗΛΗ Α Α Β Γ Δ Ε ΣΤΗΛΗ Β Μονάδες 5 Β. Να δείξετε ότι για δυο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει : P(A B) = P(A) + P(B) P(A B) Θέμα o Δίνεται η συνάρτηση 3 f() = α. Να ευρεθεί η παράγωγος της f (). β. Nα ευρεθούν οι τιμές της για τις οποίες f () = 0. γ. Να ευρεθούν τα διαστήματα μονοτονίας της f. δ. Να ευρεθούν οι θέσεις ακροτάτων της f και οι τιμές τους. Μονάδες 5 Oι βαθμοί ενός μαθητή σε 5 μαθήματα είναι 8, 5, 7, 4, 6. Να ευρεθούν : α. Το εύρος του δείγματος β. Η διάμεσος γ. Η διακύμανση δ. Η τυπική απόκλιση Μονάδες 5 Από τους μαθητές ενός σχολείου το 80% μαθαίνει αγγλικά, το 30% γαλλικά και το 0% και τις δυο γλώσσες. Επιλέγουμε τυχαία ένα μαθητή. Να βρείτε την πιθανότητα να μη μαθαίνει καμιά από τις δυο γλώσσες. Μονάδες 5

15 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Για δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και Α ισχύει: P (A ) = P (A). Β. Αντιστοιχίστε την κάθε συνάρτηση στην παράγωγο της. α. f () = c. β. f () = ρ. γ. f () = 3. 0 δ. f () = συν 4. ρ ρ- ε. f () = ln 5. ημ Μονάδες 5 Γ. Χαρακτηρίστε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή (Σ) ή λάθος (Λ). α. Το εύρος είναι μέτρο θέσης. β. H τυπική απόκλιση εκφράζεται με τις ίδιες μονάδες με τις οποίες εκφράζονται οι παρατηρήσεις. γ. To κυκλικό διάγραμμα χρησιμοποιείται μόνο για τη γραφική παράσταση των ποσοτικών μεταβλητών. δ. Έστω μια μεταβλητή Χ που παίρνει τις τιμές,,., ν. Αν η διάμεσος δ δεν είναι κάποια από τις τιμές αυτές τότε το πλήθος των παρατηρήσεων είναι άρτιος αριθμός. ε. Αν μια μεταβλητή έχει μέση τιμή = 0 και τυπική απόκλιση S = τότε ο συντελεστής μεταβολής της είναι CV = 0% Θέμα ο A. H μέση τιμή και η διάμεσος πέντε αριθμών είναι το. Οι τρείς από τούς είναι οι:, 7, 3. Nα βρείτε τους άλλους αριθμούς. Μονάδες 3 Β. Οι βαθμοί ενός μαθητή σε πέντε μαθήματα είναι : 8, 5, 7, 4, 6. Nα βρείτε: α. Το εύρος (R) του δείγματος. β. Τη διακύμανση (S ) του δείγματος. γ. Τη τυπική απόκλιση (S) του δείγματος δ. Τον συντελεστή μεταβολής (CV) του δείγματος. Μονάδες Δίνεται η συνάρτηση f() = 3 Α. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της f. Μονάδες 7 Β. Να βρεθεί η παράγωγος της f. Γ. Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής της f ως προς, όταν = Μονάδες 8 Στο σύλλογο καθηγητών ενός Λυκείου το 55 % είναι γυναίκες, το 40% των καθηγητών είναι φιλόλογοι και το 30 % είναι γυναίκες φιλόλογοι. Επιλέγουμε ένα καθηγητή για να εκπροσωπήσει τον σύλλογο σε κάποια Επιτροπή. Να βρεθούν οι πιθανότητες ο καθηγητής να είναι: α. Γυναίκα ή φιλόλογος β. Γυναίκα και όχι φιλόλογος γ. Άνδρας και φιλόλογος δ. Άνδρας ή φιλόλογος Μονάδες 5

16 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Να αποδείξετε ότι για δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και A ισχύει: Ρ(Α ) = Ρ(Α) Μονάδες 5 Β. Να χαρακτηρίσετε ως σωστό (Σ) η λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις. α. Η διάμεσος είναι μέτρο θέσης. Σ Λ β. Σε ένα δείγμα τιμών μίας οιασδήποτε μεταβλητής Χ το εύρος ορίζεται από τη σχέση: R = μεγαλύτερη παρατήρηση +μικρότερη παρατήρηση. Σ Λ γ. Αν Α, Β ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω τότε 0 Ρ(Α Β) Ρ(Ω). Σ Λ δ. Αν Α Β τότε Ρ(Α) > Ρ(Β). Σ Λ ε. Αν το ενδεχόμενο Α, συμπληρωματικό του Α πραγματοποιείται τότε δεν πραγματοποιείται το Α. Σ Λ Θέμα ο Δίνεται συνάρτηση f()= 3 Nα βρείτε: 5 Α. Το πεδίο ορισμού της f() Β. Το lim f(). Μονάδες 5 Θέμα ο 5 Η εξέταση 0 μαθητών στο μάθημα της στατιστικής έδωσε τους εξής βαθμούς: 0, 4, 6, 5, 4, 5,,, 0, 3. Να βρείτε: α. Την μέση τιμή Μονάδες 7 β. Τη διάμεσο Μονάδες 3 γ. Το εύρος Μονάδες 3 δ. Την διακύμανση Μονάδες 8 ε. Την τυπική απόκλιση Μονάδες 4 Σημείωση: Δίνεται ότι 3, 3,6 Για τα ενδεχόμενα Α και Β του ίδιου δειγματικού χώρου Ω δίνεται ότι: Ρ(Α )= 5, Ρ(Β) = 3 και Ρ(Α Β) = 6 Να βρεθούν: α. Ρ(Β ) Μονάδες 8 β. Ρ(Α Β) Μονάδες 8 γ. Ρ(Α Β) Μονάδες 9

17 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ ( ) Α. Να αποδειχτεί ότι: c f() = c f (), c R Β. Να συμπληρωθούν οι εκφράσεις: α. Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα Δ και ισχύει f () >0 για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f. β. Διάμεσος (δ) ενός δείγματος ν παρατηρήσεων οι οποίες έχουν διαταχθεί σε αύξουσα σειρά ορίζεται ως η, όταν το ν είναι περιττός αριθμός ή., όταν το ν είναι άρτιος αριθμός. Γ. Να συμπληρωθούν οι σχέσεις ώστε να γίνουν σωστές: α. Αν Α Β τότε Ρ(Α Β) =. β. Ρ(Α ) =. γ. P(Α Β) =.. Μονάδες 5 Θέμα ο Να βρείτε τα όρια των συναρτήσεων: α. β. ( ) lim = 4 lim = 3 ( ) γ. 5 lim = + δ. lim 5 = 4 5 ε. [( ) ] lim + συν = 0 Μονάδες 5 Η επίδοση ενός μαθητή σε πέντε μαθήματα είναι 4,, 6, 9, 5. α. Να βρείτε τη μέση επίδοση και τη διάμεσο β. Αν τα μαθήματα είχαν συντελεστές στάθμισης, 3,, και 3 αντίστοιχα, ποια θα ήταν η μέση επίδοση; Σε ποια μαθήματα έπρεπε να δώσει ιδιαίτερη προσοχή ο μαθητής; Μονάδες 5 Ένα κουτί περιέχει μπάλες: 0 άσπρες, 5 μαύρες, 5 κόκκινες και 0 πράσινες. Παίρνουμε τυχαίως μια μπάλα. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχομένων η μπάλα να είναι: α. μαύρη Μονάδες 5 β. άσπρη ή μαύρη γ. ούτε κόκκινη ούτε πράσινη

18 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει Ρ(Α Β) = Ρ(Α) Ρ(Α Β) Β. Πότε δύο ενδεχόμενα Α και Β λέγονται ασυμβίβαστα; Μονάδες 5 Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό ή Λάθος α. Η βαθμολογία στο σκάκι είναι μία ποιοτική μεταβλητή β. Η σχετική συχνότητα μπορεί να πάρει και αρνητικές τιμές γ. Η διάμεσος επηρεάζεται από ακραίες τιμές δ. Η διακύμανση 5 είναι ένα μέτρο διασποράς των παρατηρήσεων ε. Ο δειγματικός χώρος Ω ενός πειράματος τύχης, λέγεται βέβαιο ενδεχόμενο Θέμα ο Η βαθμολογία δέκα μαθητών σε ένα διαγώνισμα ήταν:,0, 7, 5, 3, 3,, 4,, 4. Να υπολογίσετε: α. τη μέση τιμή και τη διάμεσο δ των παρατηρήσεων Μονάδες β. την τυπική απόκλιση S και το συντελεστή μεταβολής CV Μονάδες 4 To 50 % των παρατηρήσεων μιας κανονικής κατανομής είναι πάνω από και η διασπορά είναι 9. Να βρείτε το ποσοστό των παρατηρήσεων που έχουν τιμή: α. κάτω από 9 β. μεταξύ 9 και 8 Μονάδες 5 Έστω Α, Β δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α) = 3 και Ρ(Β) =. Να αποδείξετε 4 ότι: α. β. 3 Ρ(Α Β) 5 Ρ(Α Β) 3 Μονάδες 5

19 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. α. Ας υποθέσουμε ότι,,.. κ είναι οι τιμές μιας μεταβλητής, που αφορά στα άτομα ενός δείγματος μεγέθους ν, κ ν. i. Να γράψετε τι ονομάζουμε (απόλυτη) συχνότητα v i της τιμής i, i =,,.,κ. ii. Να γράψετε τι ονομάζουμε σχετική συχνότητα f i της τιμής i, i =,,.,κ Μονάδες 6 β. Να αποδείξετε ότι ισχύουν: i. 0 f i, i =,, κ και ii. f + f +.+ f κ = Μονάδες Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε, Δ με < ισχύει: f( )>f( ). Μονάδες β. Ισχύει: ( ημ ) = συν, R Μονάδες γ. Ισχύει: ( ) = Μονάδες δ. Αν Α Ω, τότε Ρ(Α) + Ρ(Α ) = Μονάδες ε. Αν Α Ω και Β Ω με Ρ(Α) = Ρ(Β), τότε πάντοτε Α = Β. Μονάδες Θέμα ο Δίνεται ο παρακάτω πίνακας κατανομής συχνοτήτων μιας συνεχούς μεταβλητής. Κλάσεις [ - ) Κεντρικές τιμές i Συχνότητες v i Αθροιστική Συχνότητα N ι Σχετική Συχνότητα f i % [0 4) 0 [4 8) [ 6) 8 5 Σύνολο v = 50 α. Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τον πίνακα που δόθηκε. Μονάδες 8 β. Να σχεδιάσετε το ιστόγραμμα συχνοτήτων Μονάδες 7 Δίνεται η συνάρτηση Αθροιστική Σχετική Συχνότητα F i % 3 f() = , R f() α. Να υπολογίσετε το lim Μονάδες 5 + β. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. γ. Να προσδιορίσετε το συντελεστή διεύθυνσης της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο Α(0, f(0)) Έστω ότι Ω = { 0,,,3,4,5} είναι ο δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης με: Ρ(0) = Ρ() = Ρ(4) = Ρ() και Ρ() = Ρ(3) = Ρ(5). 3 Α. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχομένων: A = {0,, 3}, B ={,, 5}, A B, Α Β. 3 κ Β. Θεωρούμε τη συνάρτηση f() = α. Να προσδιορίσετε την f () β. Να υπολογίσετε την πιθανότητα του ενδεχόμενου Γ = {κ Ω f () 0 για κάθε R } Μονάδες +5 +8

20 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Θέμα o Α. Να αποδείξετε ότι για δύο ασυμβίβαστα μεταξύ τους ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει ο απλός προσθετικός νόμος: P(A B) = P(A) + P(B) Β. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι αληθείς ή με (Λ), αν είναι ψευδείς: α. (συν) = ημ β. (ln) = γ. P(A) δ. Aν f ( 0 ) = 0, η συνάρτηση f έχει στο 0 τοπικά ακρότατα. Θέμα o α. Να μελετήσετε την μονοτονία της συνάρτησης f() = 3 5 και να βρείτε τα ακρότατα της αν υπάρχουν. β. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C f στο σημείο Α(, f()). Θέμα 3 o Οι τιμές των παρατηρήσεων ενός δείγματος είναι: 8, 0, 3,, 8, 8, 6, 6, 4, 5. Να γίνει ο πίνακας και το πολύγωνο συχνοτήτων. Θέμα 4 o Για τα ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει P(A) =, P(A B) = 5 6 και P(A B) =. Να βρείτε: 3 α. Την P(Β) β. Την P(A B)

21 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Θέμα o α. Αν Ω είναι ο δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης και Α ένα ενδεχόμενο του, να αποδειχθεί ότι ισχύει: P(A ) = P(A). Μονάδες 3 β. Να βρεθεί η παράγωγος των συναρτήσεων: i. f () = 3 ii. f() = ln iii. f() 3 = συν iv. f() = 4 Θέμα o Μονάδες Οι τιμές μιας παρατήρησης είναι:, 4,, 5, 7,, 6, α, με μέση τιμή = 4. Να βρεθεί : α. Η τιμή του α. Μονάδες 5 β. Η διάμεσος τους και το εύρος αν α = 5. Θέμα 3 o Τα Α και Β είναι ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω, για τα οποία γνωρίζουμε ότι οι Ρ(A), Ρ (A B) είναι ρίζες της = 0 και η Ρ(Β ) = Ρ(Β). α. Να δειχθεί ότι : P(A) = 4 και Ρ(Α Β) =. Μονάδες 3 β. Να βρεθούν οι Ρ(Β) και P(Α Β) Μονάδες Θέμα 4 o ln Θεωρούμε την συνάρτηση f() =. α. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της και η f () Μονάδες 8 β. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης στο (, f()) Μονάδες 7 γ. Να υπολογισθεί η μονοτονία και τα ακρότατα της.

22 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της σταθερής συνάρτησης f() = c(όπου πραγματικός αριθμός) είναι ίση με 0, δηλαδή (c) = 0. Μονάδες 5 Β. Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της και δίπλα την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή, ή (Λ) αν αυτή είναι λανθασμένη. α. Αν η καμπύλη συχνοτήτων για το χαρακτηριστικό που εξετάζουμε είναι κανονική ή περίπου κανονική, τότε το εύρος R είναι περίπου ίσο με την τυπική απόκλιση s. β. Η διάμεσος είναι ένα μέτρο θέσης που επηρεάζεται από τις ακραίες παρατηρήσεις. γ. Δύο ενδεχόμενα Α και Β λέγονται ασυμβίβαστα, όταν Α Β =. δ. Το σύνολο των δυνατών αποτελεσμάτων ενός πειράματος τύχης ονομάζεται δειγματικός χώρος. 5. Η παράγωγος της συνάρτησης f στο 0 εκφράζει το ρυθμό μεταβολής του y = f() ως προς, όταν = 0. Θέμα ο Δίνεται η συνάρτηση f() = e, με R. α. Να βρεθεί η f () Μονάδες 5 β. Να λυθεί η εξίσωση: f () + f () + f() = 0 γ. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f, στο σημείο της Ο (0, f ( 0 )) Ο αριθμός των απουσιών 50 μαθητών της Γ Λυκείου κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας του διδακτικού έτους, δίνεται στον παρακάτω πίνακα: Αριθμός α- Αριθμός πουσιών i μαθητών v i Σύνολο ν i i ( i ) ( i ) ν α. Να βρείτε τη μέση τιμή και να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παραπάνω πίνακα Μονάδες 7 β. Να βρείτε την τυπική απόκλιση s. Μονάδες 4 γ. Να δείξετε ότι το δείγμα δεν είναι ομοιογενές. Μονάδες 4 Δίνονται τέσσερις τιμές ενός δείγματος: +, 7 4, 3 +, 4 + α. Nα δείξετε ότι η μέση τιμή τους ως συνάρτηση του, είναι με R 3 + Μονάδες 8 β. Να βρεθεί η μέγιστη μέση τιμή. Μονάδες γ. Για =, να βρεθεί η πιθανότητα, αν επιλέξουμε τυχαία μια τιμή, αυτή να είναι 5. i Μονάδες 5

23 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη του κύκλου C: + y = ρ στο σημείο του Α(, y ) έχει εξίσωση ε: + yy = ρ Μονάδες 5 Β. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις γράφοντας στην κόλλα σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση α. Αν α = (, y ) και ) ισχύει: ( y β =, y α // β = 0 y β. Αν α = (, y ) και β =, τότε (, y αβ = y + y γ. Αν α β, τότε αβ = α β ) δ. Η εκκεντρότητα της έλλειψης α y + = είναι β γ ε = α όπου γ = α β ε. Η παραβολή = py έχει άξονα συμμετρίας τον άξονα Μονάδες 5 =0 Θέμα ο Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α(4, 3), Β(0, 6) και Γ(, ). α. Να βρείτε την εξίσωση της πλευράς ΒΓ β. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου με κέντρο το Α που εφάπτεται στην πλευρά ΒΓ Μονάδες 5 Δίνονται τα διανύσματα α και β με α = β = α β = α. Να δείξετε ότι αβ = ( ) β. Να υπολογίσετε τη γωνία α β, β Μονάδες 5 Δίνονται οι κύκλοι ( ) C: y =και C:+ y 6 6 = 0 α. Να βρείτε τα κέντρα Κ, Λ και τις ακτίνες ρ, ρ των κύκλων C, C αντιστοίχως και να δείξετε ότι εφάπτονται εξωτερικά Μονάδες 8 β. Να βρείτε τις εφαπτόμενες της παραβολής C με εστία το σημείο Λ, που διέρχονται από το σημείο Κ γ. Να βρείτε την εξίσωση της καμπύλης στην οποία κινούνται τα σημεία Μ του επιπέδου για τα οποία ισχύει (ΜΛ) + (ΜΚ) = 0 Μονάδες 7

24 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΜΑTA Α. Να δώσετε τον κλασσικό ορισμό της πιθανότητας ενός ενδεχομένου Α. Μονάδες 4 Β. Να αποδείξετε ότι Ρ(Α ) = Ρ(Α), όπου Α, Α συμπληρωματικά ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω. Μονάδες 8 Γ. Να συμπληρώσετε τις αριθμητικές τιμές που παίρνουν οι πιθανότητες: Ρ(Ω) =..., Ρ( ) =..., όπου Ω ο δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης. Μονάδες 3 Δ. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις προτάσεις που ακολουθούν: α. Η διακύμανση ή διασπορά των τιμών μιας μεταβλητής Χ είναι μέτρο θέσης. β. Ισχύει ο τύπος ( ln) = με > 0. γ. Οι τιμές μιας ποιοτικής μεταβλητής είναι αριθμοί. δ. Ισχύει ο τύπος (ημ) = συν. ε. Η μέση τιμή επηρεάζεται από ακραίες παρατηρήσεις. Θέμα ο + Δίνεται η συνάρτηση f() =. α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της Α και την παράγωγό της f () Μονάδες 8 β. Να μελετήσετε την συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. Μονάδες f() γ. Να βρείτε το όριο lim Μονάδες 5 0 f () Οι βαθμοί των μαθητών σε ένα διαγώνισμα Μαθηματικών και στοιχείων Στατιστικής της Γ' τάξης ενός Λυκείου ακολουθούν κανονική κατανομή. Το 50% των μαθητών έγραψε τουλάχιστον 3, ενώ το 34% από 3 έως 4. α. Να βρείτε τη διάμεσο δ, τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση s των βαθμών των μαθητών. Μονάδες β. Αν 95 μαθητές της τάξης αυτής έγραψαν από έως 3 τότε να βρείτε : i. το πλήθος των μαθητών της τάξης, ii. το πλήθος των μαθητών που έγραψαν από 4 έως 5 στο διαγώνισμα αυτό. Μονάδες Δίνεται η συνάρτηση f() = 3 s + +, όπου η μέση τιμή και s η τυπική απόκλιση ενός δείγματος ν παρατηρήσεων μιας μεταβλητής X. Αν στο σημείο Μ(, 5) της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f η εφαπτομένη σχηματίζει γωνία 45 με τον άξονα : α. Να βρείτε τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση s του δείγματος. Μονάδες 5 β. Αν = 4 και s =, τότε : i. Να εξετάσετε αν το δείγμα είναι ομοιογενές. Μονάδες 4 ii. Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της παραγώγου της συνάρτησης f στο 0 =. Μονάδες 6

25 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της σταθερής συνάρτησης f() = c είναι f () = 0 Μονάδες 5 B. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη α. Ισχύει (ημ) = συν β. Για κάθε πραγματικό ισχύει (ln) = γ. Η παράγωγος συνάρτησης f στο o εκφράζει το ρυθμό μεταβολής του y = f() ως προς δ. Οι ποιοτικές μεταβλητές παίρνουν οποιεσδήποτε τιμές ενός διαστήματος πραγματικών αριθμών (α, β) ε. Το κυκλικό διάγραμμα χρησιμοποιείται για τη γραφική παράσταση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων Θέμα ο Δίνεται η συνάρτηση f() = e μ, μ R α. Να βρεθούν οι f () και f () Μονάδες β. Να λυθεί η εξίσωση: f () + 4f () + 3f() = 0 Μονάδες 3 Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο: f() = + α. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης Μονάδες 5 β. Να βρεθεί η πρώτη παράγωγός της Μονάδες 7 γ. Να μελετηθεί ως προς τη μονοτονία της Μονάδες 9 δ. Να βρεθούν τα ακρότατά της Μονάδες 6 Δίνονται οι παρακάτω τιμές μιας μεταβλητής Χ: 3, 5, 8, 8, 0,, 3, 9, 9, 4. Να υπολογίσετε: α. τη διάμεσο β. τη μέση τιμή γ. τη διασπορά δ. την τυπική απόκλιση ε. το συντελεστή μεταβολής Μονάδες 5 5

26 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Nα αποδείξετε ότι η παράγωγος της σταθερής συνάρτησης f() = c (όπου πραγματικός αριθμός) είναι ίση με 0, δηλαδή ( c) = 0 Μονάδες 8 Β. Να δώσετε τον ορισμό της διαμέσου (δ) ενός δείγματος ν παρατηρήσεων, όπου ο ν είναι περιττός αριθμός. Μονάδες 7 Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις παραγώγους των παρακάτω συναρτήσεων: f() = e, όπου πραγματικός f() = συν, όπου πραγματικός f() = ln, όπου >0 3 f() =, όπου >0 4 Θέμα ο Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο 3 f() = 3 7, όπου πραγματικός αριθμός. α. Να βρείτε της f () Μονάδες 5 β. Να βρείτε τα σημεία της καμπύλης της συνάρτησης f στα οποία η παράγωγος είναι 0 Μονάδες γ. Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης f Μονάδες 8 Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον πίνακα των τιμών της μεταβλητής X σωστά συμπληρωμένο. Τιμές Μεταβλητής i Συχνότητα v i Σχετική Συχνότητα f i Αθροιστική Συχνότητα N i Σύνολο ν = 0 Μονάδες 6 Β. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή. Μονάδες 4 Γ. Να υπολογίσετε τη διάμεσο. Μονάδες 5 Δίνεται η συνάρτηση f() = Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι το σύνολο: α. R β. (,) γ. R {,} δ. (, + ) Μονάδες 7 Β. Να αποδείξετε ότι f () <0 για κάθε του πεδίου ορισμού της. Γ. Να υπολογίσετε το lim [ ( +) f() ] i v i Μονάδες 8

27 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Έστω Α, Β δύο τυχαία ενδεχόμενα δειγματικού χώρου Ω. α. Πότε τα ενδεχόμενα Α, Β λέγονται ασυμβίβαστα; Μονάδες 3 β. Να εξετάσετε δικαιολογώντας την απάντησή σας με ένα διάγραμμα Venn αν τα εν- δεχόμενα Α Β και (Α Β) είναι ασυμβίβαστα. Μονάδες 4 γ. Να δείξετε ότι Ρ(Α Β) = Ρ(Α) + Ρ(Β) Ρ(Α Β). Β. Να απαντήσετε αν είναι σωστές ή λάθος οι παρακάτω προτάσεις: α. Αν,,... είναι οι κ τιμές μίας μεταβλητής Χ τότε ν f+ ν f ν f= ν. κ κ κ β. Για κάθε R είναι (συν) + ημ = 0. γ. Αν Α, Β ενδεχόμενα δειγματικού χώρου Ω τότε πάντα Ρ(Α Β) + Ρ(Α Β ) =. δ. Αν τις τιμές μίας μεταβλητής Χ τις πολλαπλασιάσουμε με μία σταθερά c > 0, τότε και ο συντελεστής μεταβολής (CV) πολλαπλασιάζεται με τη σταθερά c. Θέμα ο + f =. e Δίνεται η συνάρτηση ( ) Μονάδες 8 α. Να βρείτε τη μονοτονία και τα ακρότατα της συνάρτησης. Μονάδες 9 f + f = β. Να δείξετε ότι ( ) ( ) e. Μονάδες 7 γ. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο ση- μείο Α(0, f(0)). Μονάδες 9 Το 30 % των μαθητών ενός σχολείου ακούει ελληνική και όχι ξένη μουσική, το 0 % των μαθητών ακούει ξένη και όχι ελληνική, ενώ το 40 % ακούει και τις δύο. Επιλέγοντας τυχαία ένα μαθητή να βρείτε την πιθανότητα: + f =. e Δίνεται η συνάρτηση ( ) α. Ο μαθητής να ακούει ελληνική ή ξένη μουσική. Μονάδες 3 β. Ο μαθητής να ακούει μόνο ελληνική ή μόνο ξένη μουσική. Μονάδες Σ ένα διαγώνισμα σε τάξη των 0 μαθητών η βαθμολογία κυμάνθηκε από 4 έως 0. Κάτω από πήραν 8 μαθητές, τουλάχιστον 8 πήραν 8 μαθητές και από 6 και πάνω πήραν 5 μαθητές. α. Nα κατασκευάσετε πίνακα συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων. β. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και την διακύμανση του δείγματος. γ. Αν 4, 3,8 να εξετάσετε αν το δείγμα είναι ομοιογενές. Μονάδες

28 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Έστω Α, Β δύο τυχαία ενδεχόμενα δειγματικού χώρου Ω. α. Πότε τα ενδεχόμενα Α, Β λέγονται ασυμβίβαστα; Μονάδες 3 β. Να εξετάσετε δικαιολογώντας την απάντησή σας με ένα διάγραμμα Venn αν τα εν- δεχόμενα Α Β και (Α Β) είναι ασυμβίβαστα. Μονάδες 4 γ. Να δείξετε ότι Ρ(Α Β) = Ρ(Α) + Ρ(Β) Ρ(Α Β). Β. Να απαντήσετε αν είναι σωστές ή λάθος οι παρακάτω προτάσεις: α. Αν,,... είναι οι κ τιμές μίας μεταβλητής Χ τότε ν f+ ν f ν f= ν. κ κ κ β. Για κάθε R είναι (συν) + ημ = 0. γ. Αν Α, Β ενδεχόμενα δειγματικού χώρου Ω τότε πάντα Ρ(Α Β) + Ρ(Α Β ) =. δ. Αν τις τιμές μίας μεταβλητής Χ τις πολλαπλασιάσουμε με μία σταθερά c > 0, τότε και ο συντελεστής μεταβολής (CV) πολλαπλασιάζεται με τη σταθερά c. Θέμα ο + f =. e Δίνεται η συνάρτηση ( ) Μονάδες 8 α. Να βρείτε τη μονοτονία και τα ακρότατα της συνάρτησης. Μονάδες 9 f + f = β. Να δείξετε ότι ( ) ( ) e. Μονάδες 7 γ. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο ση- μείο Α(0, f(0)). Μονάδες 9 Το 30 % των μαθητών ενός σχολείου ακούει ελληνική και όχι ξένη μουσική, το 0 % των μαθητών ακούει ξένη και όχι ελληνική, ενώ το 40 % ακούει και τις δύο. Επιλέγοντας τυχαία ένα μαθητή να βρείτε την πιθανότητα: + f =. e Δίνεται η συνάρτηση ( ) α. Ο μαθητής να ακούει ελληνική ή ξένη μουσική. Μονάδες 3 β. Ο μαθητής να ακούει μόνο ελληνική ή μόνο ξένη μουσική. Μονάδες Σ ένα διαγώνισμα σε τάξη των 0 μαθητών η βαθμολογία κυμάνθηκε από 4 έως 0. Κάτω από πήραν 8 μαθητές, τουλάχιστον 8 πήραν 8 μαθητές και από 6 και πάνω πήραν 5 μαθητές. α. Nα κατασκευάσετε πίνακα συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων. β. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και την διακύμανση του δείγματος. γ. Αν 4, 3,8 να εξετάσετε αν το δείγμα είναι ομοιογενές. Μονάδες

29 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Να αποδειχτεί ότι η συνάρτηση f() =, έχει παράγωγο την f () = Μονάδες 3 B. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση α. Οι ποιοτικές μεταβλητές χωρίζονται σε συνεχείς και σε διακριτές β. Το κυκλικό διάγραμμα χρησιμοποιείται για τη γραφική παράσταση μόνο ποσοτικών δεδομένων γ. Η συχνότητα v i μιας μεταβλητής i είναι ανάμεσα στο 0 και δ. Αν το ενδεχόμενο Α συμπληρωματικό του ενδεχομένου Α πραγματοποιείται, τότε δεν πραγματοποιείται το Α ε. Δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω είναι ασυμβίβαστα όταν δεν έχουν κοινά στοιχεία στ. Αν Α Β τότε: Ρ(Α) Ρ(Β) Μονάδες Θέμα ο Έστω δειγματικός χώρος Ω με ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα και Α, Β υποσύνολα του Ω διάφορα του κενού, για τα οποία ισχύει ότι: Ρ(Β) = 0, 5, Ρ(Α Β) = 0, και Ρ(Α Β) = 0,4 α. Να υπολογιστούν οι Ρ(Α) και Ρ(Α Β) Μονάδες 5 β. Αν ο δειγματικός χώρος έχει 30 στοιχεία να βρεθεί πόσα στοιχεία έχουν τα ενδεχόμενα Α και Β Για την εκλογή του πενταμελούς στο Γ τμήμα ήταν υποψήφιοι: Η Ευτυχία (Ε), η Κασσιανή (Κ), ο Τάσος (Τ), ο Στέλιος (Σ) και η Βανέσα (Β). Υποθέτοντας ότι ο κάθε μαθητής ψήφισε μόνο έναν υποψήφιο, είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα: Ε Τ Κ Ε Τ Κ Τ Σ Κ Τ Τ Σ Β Τ Σ Τ Ε Τ Β Ε α. Να γίνει διαλογή Μονάδες 5 β. Να κάνετε πίνακα συχνοτήτων Μονάδες 5 γ. Να κάνετε πίνακα σχετικών συχνοτήτων δ. Να κάνετε πίνακα σχετικών επί της εκατό συχνοτήτων Μονάδες 5 Δίνεται η συνάρτηση f() = ln. Να βρεθεί: α. Το πεδίο ορισμού της Μονάδες 3 β. Η παράγωγός της Μονάδες 3 γ. Η μονοτονία και τα ακρότατά της Μονάδες 9 δ. Να βρείτε την εφαπτομένη στη γραφική παράσταση της f στη θέση του ακροτάτου

30 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f() =, (όπου R) είναι ίση με, δηλαδή ( ) =. Β. Να συμπληρωθούν οι ισότητες: α. (f() g()) = β. f() = g() γ. (e ) = δ. (ln) = ε. (ημ) = Μονάδες 5 Θέμα ο Σε μια τάξη σχολείου υπάρχουν 8 αγόρια και κορίτσια. Από τα αγόρια το 4 και από τα κορίτσια το 3 έχουν μαύρα μάτια. Επιλέγουμε τυχαία ένα άτομο από την τάξη. Να βρείτε τις πιθανότητες α. Να είναι κορίτσι. Μονάδες 5 β. Να έχει μαύρα μάτια. Μονάδες 5 γ. Να είναι αγόρι και να μην έχει μαύρα μάτια. Μονάδες 7 δ. Να είναι κορίτσι ή να μην έχει μαύρα μάτια. Μονάδες 8 i v i f i % N i F i 4 0, α. Να συμπληρωθεί ο πίνακας Σύνολο 40 Μονάδες 3 β. Να βρεθεί η μέση τιμή Μονάδες 8 γ. Να βρεθεί η διάμεσος Μονάδες 4 Η μέση τιμή μιας κανονικής κατανομής είναι 0 και η τυπική απόκλιση 4. Ποιο ποσοστό παρατηρήσεων είναι: α. πάνω από 8 β. κάτω από 6. γ. μεταξύ 6 και 8 δ. τουλάχιστον ε. το πολύ ή τουλάχιστον 4 Μονάδες 5.

31 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Δίνεται η συνάρτηση F() = f() +g(). Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες, να αποδείξετε ότι: F () = f () +g (). Β. Πότε μια συνάρτηση f λέγεται συνεχής στο σημείο 0 του πεδίου ορισμού της. Μονάδες 5 Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστό (Σ) ή λάθος (Λ). α. Η διακύμανση εκφράζεται με τις ίδιες μονάδες με τις παρατηρήσεις. β. Στην κανονική κατανομή το 68% των παρατηρήσεων βρίσκεται στο ( s, +s), όπου είναι η μέση τιμή και s η τυπική απόκλιση των παρατηρήσεων. γ. Δύο ενδεχόμενα A, B του δειγματικού χώρου Ω λέγονται ασυμβίβαστα, όταν A B =. δ. Ο συντελεστής μεταβλητότητας είναι S CV = και εκφράζει τη μεταβλητότητα απαλλαγμένη από την επίδραση της μέσης τιμής. ε. Αν f() = συν τότε f () = ημ Θέμα ο Η εξέταση ενός δείγματος 0 υπαλλήλων μιας επιχείρησης ως προς των αριθμό των ημερών που αυτοί απουσίασαν κατά τον μήνα Δεκέμβριο, έδωσε τις εξής παρατηρήσεις: 0,,, 3, 0, 0,, 4, 0,,,, 0,, 3, 0, 0, 0, 0, 0 Ημέρες απουσίας i Σύνολο Συχνότητα v i Σχετική Συχνότητα f i Αθροιστική Συχνότητα N i Αθροιστική Σχετική Συχνότητα F i α. Να συμπληρώσετε τα στοιχεία που λείπουν από τον πίνακα. β. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή των παρατηρήσεων. γ. Να βρείτε τη διάμεσο δ των παρατηρήσεων. δ. Πόσοι υπάλληλοι έχουν τουλάχιστον 3 ημέρες απουσίας Επιλέγουμε τυχαία έναν από τους 0 μαθητές ενός Λυκείου. Η πιθανότητα αυτός να συμμετέχει στη Θεατρική ομάδα του σχολείου είναι /8, ενώ η πιθανότητα να συμμετέχει στη Χορωδία του σχολείου είναι /5. Α. Να βρεθεί από πόσα άτομα αποτελείται η Θεατρική ομάδα και από πόσα η Χορωδία. Β. Αν επιπλέον είναι γνωστό ότι η πιθανότητα, ένας μαθητής που επιλέγεται τυχαία, να συμμετέχει σε μια τουλάχιστον από τις δύο αυτές καλλιτεχνικές εκφράσεις είναι 9/40, να βρεθεί: α. Η πιθανότητα ένας μαθητής που επιλέγεται τυχαία να συμμετέχει και στη Χορωδία και στη Θεατρική ομάδα. β. Το πλήθος των μαθητών που συμμετέχουν μόνο στη Θεατρική ομάδα. Μονάδες Θεωρούμε τα ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α) Ρ(Β) και τη συνάρτηση f() = , R και Ρ(Α), Ρ(Β) είναι οι τιμές του που η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικά 3 ακρότατα. Α. Να αποδείξετε ότι Ρ(Α) = και Ρ(Β) = 3. Β. Να εξετάσετε αν τα A,B είναι ασυμβίβαστα. Γ. Αν επιπλέον είναι γνωστό ότι Ρ(Α B) =, να υπολογίσετε τις πιθανότητες των παρακάτω ενδεχομένων: 0 α. (B A) β. (Α Β) (Β Α)

32 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Θέμα o ) α. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε ασυμβίβαστα μεταξύ τους ενδεχόμενα Α και Β ισχύει: ( ) ( ) ( P A B =P A +P B β. Να χαρακτηρίσετε σαν σωστές ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις: i. ( ) = ( ) ( g() ) f f ()g() f()g () g ii. A B P(A) > P(B) Μονάδες 5 iii. iv. CV = 5 (ln) = v. Σε μια κανονική κατανομή ισχύει : δ = Θέμα o Δίνεται συνάρτηση f() = , R α. Να βρεθεί ο συντελεστής διεύθυνσης (λ) της ευθείας που εφάπτεται της γραφικής παράστασης της f στο σημείο Α(3, f(3)) β. Να μελετήσετε την συνάρτηση f() ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα. Θέμα 3 o Δίνεται το σύνολο των παρατηρήσεων : 5, 3, 3λ, 3, λ, 3, 3λ, λ. λ > 0 Μονάδες 5 Α. Αν = 4 να βρεθεί ο λ. Β. Για λ = να βρεθούν: α. Η διάμεσος β. Η τυπική απόκλισις γ. Ο συντελεστής μεταβολής CV Μονάδες 5 Θέμα 4 o Έστω τα ενδεχόμενα Α, Β Ω για τα οποία ισχύουν: P(A B) =, 4 P(A B) = και 0 P(B A) = α. Να βρεθεί η Ρ(Α) Μονάδες 5 β. Να αποδείξετε ότι Ρ(Β) = 4 γ. Να βρεθεί η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί μόνο ένα από τα Α και Β.

33 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Να αποδειχθεί ότι η παράγωγος της σταθερής συνάρτησης f() = c είναι f () = 0. Μονάδες 5 Β. Να σημειώσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες είναι λάθος.. ( συν ) = - συν. ( ln ) =, > 0 3. Το βάρος ενός μαθητή είναι ποιοτική μεταβλητή. 4. Η μέση τιμή ενός δείγματος είναι μέτρο διασποράς. 5. Η σχετική συχνότητα f i παίρνει τιμές 0 f i Θέμα ο Α. Να βρεθούν τα όρια : 9 α. Lim 3 3 B. Να βρεθούν οι παράγωγοι : α. ( 3 χ + 4 ) β. ( e ) γ. β. Lim ( ) χ 3 Ρωτήθηκαν 0 φοιτητές για τον βαθμό τους στα Μαθηματικά. Οι απαντήσεις ήταν : α. Να συμπληρώσετε τον πίνακα : + ημ, Μονάδες 5 Μονάδες 0 i ν i N i f i % F i % i ν i Σύνολο b. Να βρείτε τη μέση τιμή χ της βαθμολογίας των μαθητών. Δίνεται συνάρτηση f ( χ ) = χ χ + 5, χ R α. Να βρεθεί η f ( χ ) β. Να μελετηθεί ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. Μονάδες 5 Μονάδες 5

34 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. Αν f, g παραγωγίσιμες συναρτήσεις, να αποδείξετε ότι: f() + g() = f () + g () ( ) Μονάδες 9 Β. Να συμπληρώσετε τους παρακάτω τύπους: f() α. ( ln ) =... >0 β. ( ) =... >0 γ. ( f() g() ) =... δ. =... g() Μονάδες 8 Γ. Να αντιστοιχίσετε κάθε μια σχέση μεταξύ ενδεχομένων ενός πειράματος τύχης της στήλης Ι με τη διατύπωσή τους στη γλώσσα των συνόλων της στήλης ΙΙ Στήλη Ι Στήλη ΙΙ Α. Πραγματοποιείται ένα τουλάχιστον από τα Α και Β. Α Β Β. Δεν πραγματοποιείται κανένα από τα Α και Β. Α Β Γ. Πραγματοποιείται το Β αλλά όχι το Α 3. Α Β Δ. Πραγματοποιούνται τα Α και Β συγχρόνως 4. (Α Β) Θέμα ο Μονάδες 8 ( 3 + ) e Δίνεται η συνάρτηση f() = α. Να βρείτε το limf() Μονάδες 5 β. Να βρείτε την f () Μονάδες 5 γ. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο Α(0, f(0)) Μονάδες 5 δ. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα Ο παρακάτω πίνακας μας δίνει τη βαθμολογία των μαθητών μιας τάξης σε ένα μάθημα Κλάσεις Κεντρική Τιμή i Συχνότητα v i Σχετική Συχνότητα fi% Αθροιστική Συχνότητα Νi Αθροιστική Σχετική Συχνότητα Fi% [ 6) 0 0 [6 ) 44 [ 6) 4 [6 ) Σύνολο α. Να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον παραπάνω πίνακα και να τον συμπληρώσετε β. Να βρείτε τη μέση τιμή της βαθμολογίας Μονάδες 5 γ. Να κατασκευάσετε το ιστόγραμμα της κατανομής συχνοτήτων Μονάδες 5 δ. Να βρείτε πόσοι μαθητές έχουν βαθμό τουλάχιστον 3,5 Μονάδες 5 Σε μια τάξη της Γ Λυκείου, 0 μαθητές είναι αγόρια Α Κ Σύνολο (A) και 9 κορίτσια (K). Το 4 των αγοριών και το Άριστοι Όχι άριστοι Σύνολο των κοριτσιών είναι άριστοι τα Μαθηματικά. 3 Α. Να συμπληρώσετε τον πίνακα. Μονάδες 5 Β. Επιλέγουμε τυχαία ένα άτομο για μια εξέταση. Ποια είναι η πιθανότητα: α. να μην είναι άριστο στα Μαθηματικά β. να είναι κορίτσι γ. να είναι κορίτσι ή όχι άριστο στα Μαθηματικά δ. να είναι κορίτσι άριστο στα Μαθηματικά Μονάδες 0

35 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Θέμα o α. Πότε δυο ενδεχόμενα Α και Β ονομάζονται ασυμβίβαστα; Μονάδες 5 β. Να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε ασυμβίβαστα μεταξύ τους ενδεχόμενα Α και Β ισχύει: P(A B) = P(A) + P(B). γ. Να αντιστοιχίσετε τις συναρτήσεις της στήλης Α με τις πρώτες παραγώγους τους που βρίσκονται στην στήλη Β: Θέμα o Δίνεται η συνάρτηση f() = + ΣΤΗΛΗ Α α.. β. γ. συν δ. ln ε. ημ ΣΤΗΛΗ Β. συν συν ημ α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της και την πρώτη παράγωγο f (). β. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. Μονάδες 5 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει στοιχεία για τις επισκέψεις ενός αριθμού μαθητών στο θέατρο, το μήνα Μάρτιο: Επισκέψεις i Αριθμός Μαθητών ν i Σχετική Συχνότητα fi% Αθροιστική Συχνότητα Νi Αθροιστική Σχετική Συχνότητα Fi % Σύνολα α Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα Μονάδες 5 β. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του αριθμού των επισκέψεων. 3 5 Δίνονται η συνάρτηση f() = + καθώς και τα ενδεχόμενα Α και Β ενός πειράματος τύχης με δειγματικό χώρο Ω και Α Β. Αν οι πιθανότητες Ρ(Α) και Ρ(Β) είναι ρίζες της εξίσωσης f () = 0, τότε: α. υπολογίστε τις Ρ(Α), Ρ(Β) Μονάδες 8 β. αν P(A B) =, υπολογίστε τις πιθανότητες 6 i. P A B ii. P(B A) Μονάδες ( )

36 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Α. α. Αναφέρατε πώς ορίζεται η μέση τιμή ενός συνόλου ν παρατηρήσεων β. Πότε ένα δείγμα τιμών μιας μεταβλητής είναι ομοιογενές ; Μονάδες 9 Β. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ισότητες ώστε να προκύψουν αληθείς προτάσεις: α. ( ημ) = β. ( ln ) = P γ. ( ) = δ. ( συν) = ε. ( e ) = στ. ( ) = Μονάδες 6 Θέμα ο 3 Δίνεται η συνάρτηση f() = + 3 α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της Μονάδες 5 β. Να βρείτε τις f () και f () Μονάδες 6 γ. Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της f στο 0 = 4 Μονάδες 4 Οι βαθμοί ενός μαθητή σε πέντε μαθήματα είναι: 8, 5, 7, 4, 6. Να βρείτε: α. Tο εύρος του δείγματος β. Tη μέση τιμή γ. Tη διάμεσο δ. Tη διακύμανση ε. Tην τυπική απόκλιση Μονάδες 5 Σε μια εταιρεία εργάζονται συνολικά 00 άτομα. Όπως προέκυψε από ένα δείγμα, ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας τους δίνεται από τον παρακάτω πίνακα Κλάσεις [ ) ν i f i % Σύνολο 00 α. Να συμπληρώστε τον πίνακα β. Να κατασκευάσετε το ιστόγραμμα και το πολύγωνο συχνοτήτων. γ. Να βρείτε το ποσοστό των υπαλλήλων που εργάζονται ως 0 χρόνια στην εταιρία. Μονάδες 5

37 Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ Θέμα o Α. Για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω να αποδείξετε ότι ισχύει Ρ(Α Β) = Ρ(Α) Ρ(Α Β) Μονάδες 8 Α. Πότε δύο ενδεχόμενα ονομάζονται ασυμβίβαστα; Μονάδες Α 3. Για οποιαδήποτε ασυμβίβαστα ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ποια ι- διότητα είναι γνωστή ως απλός προσθετικός νόμος; Μονάδες 5 Β. Ποια από τα παρακάτω μεγέθη είναι μέτρα θέσης και ποια είναι μέτρα διασποράς; α. Διάμεσος, β. Διακύμανση, γ. Μέση τιμή, δ. Εύρος, ε. Τυπική απόκλιση Μονάδες 4 Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση: α. Ένα δείγμα τιμών μιας μεταβλητής είναι ομοιογενές όταν ο συντελεστής μεταβολής του ξε περνά το 0%. β. Η μέση τιμή ταυτίζεται πάντα με κάποια παρατήρηση του δείγματος. γ. Διάμεσος (δ) ενός δείγματος ν παρατηρήσεων που έχουν διαταχθεί σε αύξουσα σειρά, ορίζεται η ημιδιαφορά των δύο μεσαίων παρατηρήσεων όταν ο ν είναι άρτιος αριθμός. Θέμα o Μονάδες 6 Δίνεται η συνάρτηση: α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f() = β. Να υπολογίσετε το όριο lim f() γ. Να βρείτε την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης f δ. Να βρεθεί η εφαπτομένη της καμπύλης της f στο σημείο της Α(, f()). Θέμα 3 o Μονάδες Η βαθμολογία στα 0 μαθήματα ενός μαθητή είναι: 3, 9, 6, 0, 5,,, 0, 0, 4. α. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διάμεσο. β. Να υπολογίσετε το εύρος, την τυπική απόκλιση και το συντελεστή μεταβολής. (Δίνεται ότι 6, 5,) γ. Είναι το παραπάνω δείγμα ομοιογενές; Δικαιολόγησε την απάντησή σου. Θέμα 4 o Έστω Ω ο δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης και Α, Β ενδεχόμενα του Ω, τέτοια ώ- στε: Ρ(Α) Ρ(Β). Έστω Ρ(Α), Ρ(Β) οι πιθανότητες των Α, Β και η συνάρτηση f() = Αν στα σημεία = Ρ(Α) και = Ρ(Β) οι εφαπτόμενες στην καμπύλη της f είναι παράλληλες στον άξονα τότε: α. Να βρείτε τις πιθανότητες Ρ(Α), Ρ(Β). β. Να εξετάσετε αν τα ενδεχόμενα Α και Β είναι ασυμβίβαστα. γ. Να βρείτε τις πιθανότητες Ρ(Α Β), Ρ(Α Β) και P(A [ B) ]

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ x 2. 6x x. 1B. Α) Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ x 2. 6x x. 1B. Α) Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΘΗΜΑ...ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 ΘΕΜΑ 1 Ο 1Α. α). Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f

Διαβάστε περισσότερα

Α. α) ίνεται η συνάρτηση F(x)=f(x)+g(x). Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες, να αποδείξετε ότι: F (x)=f (x)+g (x).

Α. α) ίνεται η συνάρτηση F(x)=f(x)+g(x). Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες, να αποδείξετε ότι: F (x)=f (x)+g (x). Νίκος Σούρµπης - - Γιώργος Βαρβαδούκας ΘΕΜΑ ο Α. α) ίνεται η συνάρτηση F()=f()+g(). Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες, να αποδείξετε ότι: F ()=f ()+g (). β)να γράψετε στο τετράδιό σας τις παραγώγους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1.Έστω ο δειγματικός χώρος Ω = { 1,,, K,10} με ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα. Να 4 βρείτε την πιθανότητα ώστε η συνάρτηση f ( x ) = x 4x + λ να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΛ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΛ ΜΑΘ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ 369 Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f(x) = x είναι f (x) = Β. Να γράψετε τις παραγώγους των παρακάτω συναρτήσεων: Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Διαφορικός Λογισμός 1. Ισχύει f (g())) ) f ( = f (g())g () όπου f,g παραγωγίσιµες συναρτήσεις 2. Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο Δίνεται η συνάρτηση f x. Ι. Το πεδίο ορισμού της f είναι:., 1 υ -1, B. 1, Γ. -1,., 1.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο Δίνεται η συνάρτηση f x. Ι. Το πεδίο ορισμού της f είναι:., 1 υ -1, B. 1, Γ. -1,., 1. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ ο Δίνεται η συνάρτηση f Ι. Το πεδίο ορισμού της f είναι:., υ -, B., Γ. -,.,., ΙΙ. Το όριο f lm 0 είναι ίσο με: Α. 0 Β. Γ. Δ. Ε. Τίποτε από τα προηγούμενα

Διαβάστε περισσότερα

P(A ) = 1 P(A). Μονάδες 7

P(A ) = 1 P(A). Μονάδες 7 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 0 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x)

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 017 Λύσεις των θεμάτων Έκδοση η (0/06/017, 1:00) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. B. Πώς ορίζεται ο συντελεστής μεταβολής ή συντελεστής. μεταβλητότητας μιας μεταβλητής X, αν x > 0 και πώς, αν

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. B. Πώς ορίζεται ο συντελεστής μεταβολής ή συντελεστής. μεταβλητότητας μιας μεταβλητής X, αν x > 0 και πώς, αν ΘΕΜΑ 1o ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ.Π. ΚΕΦ 1,2,3

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ.Π. ΚΕΦ 1,2,3 Ασκηση 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ.Π. ΚΕΦ 1,2,3 Δίνεται η συνάρτηση α. Να εξετάσετε την f ως προς τα ακρότατα. β. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C f στο (1,f(1)). γ. Αν το α παίρνει τιμές που προκύπτουν από

Διαβάστε περισσότερα

, και για h 0, . Άρα. Α2. Μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε σημεία x.

, και για h 0, . Άρα. Α2. Μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε σημεία x. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 01 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α είναι f 1, για κάθε. Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. x 100% = s. lim. x x. γ) Αν οι συναρτήσεις f, g: A είναι παραγωγίσιμες στο πεδίο ορισμού τους Α, τότε ισχύει:

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. x 100% = s. lim. x x. γ) Αν οι συναρτήσεις f, g: A είναι παραγωγίσιμες στο πεδίο ορισμού τους Α, τότε ισχύει: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 0 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες στο, να αποδείξετε ότι (f() + g ()) f () + g (),. Μονάδες 7 Α. Σε ένα πείραµα µε ισοπίθανα

Διαβάστε περισσότερα

P A B P(A) P(B) P(A. , όπου l 1

P A B P(A) P(B) P(A. , όπου l 1 ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΑΡΤΙΟΥ 07 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

i μιας μεταβλητής Χ είναι αρνητικός αριθμός

i μιας μεταβλητής Χ είναι αρνητικός αριθμός ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ Λ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Nα χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακoλουθούν γράφοντας στο τετράδιο σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αποδειχθεί ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: P(A B) = P(A) + P(B) P(A B). Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αποδειχθεί ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: P(A B) = P(A) + P(B) P(A B). Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΪΟΥ 005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

Αν Α και Β είναι δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου να αποδείξετε ότι: Αν Α Β τότε Ρ(Α) Ρ(Β)

Αν Α και Β είναι δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου να αποδείξετε ότι: Αν Α Β τότε Ρ(Α) Ρ(Β) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 04 ΘΕΜΑ ο Α. Πότε δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ονομάζονται ασυμβίβαστα;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ σε μια σελίδα Α4 ανά έτος προσαρμοσμένα στις επιταγές του ΔΝΤ (IMF: 4o μεσοπρόθεσμο.) ( WWF:.εξοικονόμηση πόρων.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ σε μια σελίδα Α4 ανά έτος προσαρμοσμένα στις επιταγές του ΔΝΤ (IMF: 4o μεσοπρόθεσμο.) ( WWF:.εξοικονόμηση πόρων. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ σε μια σελίδα Α4 ανά έτος προσαρμοσμένα στις επιταγές του ΔΝΤ (IMF: 4o μεσοπρόθεσμο.) ( WWF:.εξοικονόμηση πόρων.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 03 06 000... ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΘΕΜΑ Ο Έστω η συνάρτηση f( ) =, 0 ) Να αποδείξετε ότι f ( ). f( ) =. ) Να υπολογίσετε το όριο lm f ( )+ 4. ) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A A. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι f g f g,. Μονάδες 7 Α. Σε ένα πείραμα με ισοπίθανα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 07 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ(3)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o A. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε ασυμβίβαστα μεταξύ τους ενδεχόμενα Α και Β ισχύει ότι Ρ(Α»Β)=Ρ(Α)+Ρ(Β) Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 1o A. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε ασυμβίβαστα μεταξύ τους ενδεχόμενα Α και Β ισχύει ότι Ρ(Α»Β)=Ρ(Α)+Ρ(Β) Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 18 MAΪΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 000 0 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞETΑΣΕΙΣ 000 ΘΕΜΑ ο Α. α) Δίνεται η συνάρτηση F() = f()+g(). Αν οι συναρτήσεις f,g είναι παραγωγίσιμες, να αποδείξετε ότι F () f () g (). Μονάδες 8 β) Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

δεδομένων με συντελεστές στάθμισης (βαρύτητας)

δεδομένων με συντελεστές στάθμισης (βαρύτητας) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ-1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δύο φίλοι θα παίξουν τάβλι και αποφασίζουν νικητής να είναι εκείνος που θα κερδίσει τρεις συνολικά παρτίδες ή δύο συνεχόμενες παρτίδες.

Δύο φίλοι θα παίξουν τάβλι και αποφασίζουν νικητής να είναι εκείνος που θα κερδίσει τρεις συνολικά παρτίδες ή δύο συνεχόμενες παρτίδες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση (Προτάθηκε από pito ) Για ένα φάρμακο σε πειραματικό στάδιο αποδείχθηκε ότι δημιουργεί δύο ειδών παρενέργειες. Η πιθανότητα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης f()= είναι f ()=, για κάθε R Μονάδες 7 Α. Έστω μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α.1. Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισµα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισµα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισµα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Θέµα Α A1. Για δυο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω να αποδείξετε ότι: Ρ( Α Β) = Ρ(Α) + Ρ(Β) Ρ( Α Β) Α. Πότε µια συνάρτηση f µε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1. α) Να λύσετε την εξίσωση : 2 2 2x. β) Αν α είναι η ϑετική εξίσωσης του ερωτήµατος (α), να λύσετε την ανίσωση : 1 x < α.

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1. α) Να λύσετε την εξίσωση : 2 2 2x. β) Αν α είναι η ϑετική εξίσωσης του ερωτήµατος (α), να λύσετε την ανίσωση : 1 x < α. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 6 3 α) Να λύσετε την εξίσωση : 3 β) Αν α είναι η ϑετική εξίσωσης του ερωτήµατος (α), να λύσετε την ανίσωση : < α. ΘΕΜΑ α) Να λύσετε την ανίσωση : + < 7. β) Αν ο είναι λύση της ανίσωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Nα χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακλουθούν γράφοντας στο τετράδιο σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B 151 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Τάξη - B Λυκείου 15 Α. Αν α, β, γ ακέραιοι ώστε α/β και α/γ, να δείξετε ότι α/(β + γ). Μονάδες 13 Β. α. Δώστε τον ορισμό της παραβολής.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001

Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Α.1. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω ισχύει ότι: Ρ (Α Β) = Ρ (Α) Ρ (Α Β). Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Να αποδείξετε ότι για δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και Α ισχύει: Ρ(Α )=-Ρ(Α) Μονάδες 7 Α. Να ορίσετε το μέτρο διασποράς εύρος ή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικης Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 ÈÅÌÅËÉÏ

Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικης Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 ÈÅÌÅËÉÏ Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικης Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Α.1. Α.2. Β.1. Β.2. Β.3. Α.1. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω ισχύει ότι: Ρ (Α Β) = Ρ (Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Ένα σηµείο Α(χ, ψ) ανήκει στη γραφική παράσταση της f αν f(ψ)=χ. 2. Αν µια συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστηµα A,

Διαβάστε περισσότερα

Ω ισχύει: P A B P(A) P(B) P(A (Μονάδες 7 ) του πεδίου ορισμού της; (Μονάδες 4 ) ii. Να δώσετε τον ορισμό της μέσης τιμής ενός συνόλου ν παρατηρήσεων.

Ω ισχύει: P A B P(A) P(B) P(A (Μονάδες 7 ) του πεδίου ορισμού της; (Μονάδες 4 ) ii. Να δώσετε τον ορισμό της μέσης τιμής ενός συνόλου ν παρατηρήσεων. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ () ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 207 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Α. Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο R και c σταθερός πραγματικός αριθμός, να αποδείξετε με τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÌÅËÉÏ ÇÑÁÊËÅÉÏ ÊÑÇÔÇÓ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÌÅËÉÏ ÇÑÁÊËÅÉÏ ÊÑÇÔÇÓ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 07 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Αν οι συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιµες στο, να αποδείξετε ότι f ( x) + g( x) = f ( x) + g ( x), για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

g( x) ( g( x)) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

g( x) ( g( x)) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ, 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω t,t,...,t ν οι παρατηρήσεις μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ ενός δείγματος μεγέθους ν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 η εκάδα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 η εκάδα ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ η εκάδα. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, οι 50 µαθητές της τρίτης τάξης ενός λυκείου ρωτήθηκαν σχετικά µε τον αριθµό των βιβλίων που διάβασαν την περίοδο των διακοπών τους. Τα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 05 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες στο R, να αποδείξετε ότι: f + g ' = f ' + g ', R Μονάδες 7 Α. Πότε λέµε ότι µια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω t, t,..., t ν οι παρατηρήσεις µιας ποσοτικής µεταβλητής Χ ενός δείγµατος µεγέθους ν, που έχουν µέση τιµή x. Σχηµατίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο R, να αποδείξετε ότι (f() + g() )=f ()+g (), R Μονάδες 7 Α. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x)

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤO 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ) ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤO 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ) ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤO o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ) ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ 000 ΘΕΜΑ ο Α.α) Δίνεται η συνάρτηση F f g αποδείξετε ότι: F f g. cf,. Αν οι συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Άλγεβρας Α Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Άλγεβρας Α Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Άλγεβρας Α Λυκείου Σχ. έτος 013-014, Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 013-014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο ( ) ( )( ( )) ΘΕΜΑ 2 Ο ΘΕΜΑ 3 Ο. ισχύει : ( ) ( ) ( ) ( ) P A B = P A + P B P A B. P A P A P B P B

ΘΕΜΑ 1 Ο ( ) ( )( ( )) ΘΕΜΑ 2 Ο ΘΕΜΑ 3 Ο. ισχύει : ( ) ( ) ( ) ( ) P A B = P A + P B P A B. P A P A P B P B ΘΕΜΑ Ο ) Αποδείξτε την πρόταση. Για δυο ενδεχόµενα Α, Β ενός δειγµατικού χώρου Ω P A B = P A + P B P A B. ισχύει : ( ) ( ) ( ) ( ) ) ίνεται η συνάρτηση f( ) = ( ), α) Να µελετηθεί ως προς τη µονοτονία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο (ΜΑΪΟΣ 2004, ΜΑΪΟΣ 2008) Να δείξετε ότι η παράγωγος της σταθερής συνάρτησης f (x) = c είναι (c) = 0. Απόδειξη

Θέμα 1 ο (ΜΑΪΟΣ 2004, ΜΑΪΟΣ 2008) Να δείξετε ότι η παράγωγος της σταθερής συνάρτησης f (x) = c είναι (c) = 0. Απόδειξη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΛΑΦΑ 59 Θέμα 1 ο (ΜΑΪΟΣ 004, ΜΑΪΟΣ 008) Να δείξετε ότι η παράγωγος της σταθερής συνάρτησης f (x) = c είναι (c) = 0. Έχουμε f (x+h) - f (x) = c - c = 0 και για h 0 είναι f (x + h) - f (x) 0 m

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποσοτικές; (ΓΕΛ 2005) 2. Πότε μια ποσοτική μεταβλητή ονομάζεται διακριτή και πότε συνεχής; (ΓΕΛ 2005,2014) 3. Τι ονοµάζεται απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 1. α. Tι ονοµάζεται συνάρτηση από το σύνολο Α στο σύνολο Β; β. Tι ονοµάζεται πραγµατική συνάρτηση πραγµατικής µεταβλητής;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 1. α. Tι ονοµάζεται συνάρτηση από το σύνολο Α στο σύνολο Β; β. Tι ονοµάζεται πραγµατική συνάρτηση πραγµατικής µεταβλητής; Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο 1 : ιαφορικός Λογισµός 1. α. Tι ονοµάζεται συνάρτηση από το σύνολο Α στο σύνολο Β; β. Tι ονοµάζεται πραγµατική συνάρτηση πραγµατικής µεταβλητής; 2. Έστω µια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x)

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x)

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις επανάληψης στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου, χ. Έτος του Μανώλη Ψαρρά Άσκηση 1 η

Ασκήσεις επανάληψης στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου, χ. Έτος του Μανώλη Ψαρρά Άσκηση 1 η 1 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ Απρίλης 014 Ασκήσεις επανάληψης στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου, χ. Έτος 013-14 του Μανώλη Ψαρρά Άσκηση 1 η Όπως γνωρίζουμε, ο στίβος του κλασσικού αθλητισμού σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΘΕΜΑ 1 Ο : Aς υποθέσουμε ότι x 1,x 2,,x k είναι οι τιμές μιας μεταβλητής Χ, που αφορά τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους ν, όπου k,ν μη μηδενικοί φυσικοί αριθμοί με k ν, ν i η απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

x. Αν ισχύει ( ) ( )

x. Αν ισχύει ( ) ( ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 000 ΘΕΜΑ Α Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος τις συνάρτησης c f είναι ίση με c f Θεωρία σχολικό σελίδα 0 Β. Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το Α και Β το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 8 ΧΡΟΝΙ ΕΠΕΙΡΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΥΣΗ ΘΗΤΙ Ι ΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΤΙΣΤΙΗΣ ΓΕΝΙΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΘΕΤ ΘΕ 1. ν οι συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι f x g x f x g x, για κάθε x ονάδες 7. Έστω μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 96) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. f (x) s lim e. t,i 1,2,3,...

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 96) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. f (x) s lim e. t,i 1,2,3,... Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β ΕΜΕ (Τεύχος 96) Άσκηση ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Έστω οι παρατηρήσεις δυο δειγμάτων αντίστοιχα των μεταβλητών Χ και Ψ Δίνεται ότι η μέση τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 Τί λέγεται πληθυσμός τι άτομα και τι μεταβλητή ενός πληθυσμού 2. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποιοτικές ή κατηγορικές; 3.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 Τί λέγεται πληθυσμός τι άτομα και τι μεταβλητή ενός πληθυσμού 2. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποιοτικές ή κατηγορικές; 3. .. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 Τί λέγεται πληθυσμός τι άτομα και τι μεταβλητή ενός πληθυσμού 2. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποιοτικές ή κατηγορικές; 3. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποσοτικές; 4. Πότε μια ποσοτική μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÌÅËÉÏ ÇÑÁÊËÅÉÏ ÊÑÇÔÇÓ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÌÅËÉÏ ÇÑÁÊËÅÉÏ ÊÑÇÔÇÓ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ) ΕΠΑ.Λ. 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 07 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες στο, να αποδείξετε ότι: ( f (x) + g (x)) = f (x) + g(x) Μονάδες 0 Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 10/4/017 ΕΩΣ /4/017 3η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ημερομηνία: Τετάρτη 1 Απριλίου 017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 04 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1 ο Αχαρνών 197 Αγ. Νικόλαος 210.8651962. 2 ο Αγγ. Σικελιανού 43 Περισσός 210.2718688. Ε. ΛΙΑΤΣΟΣ Μαθηµατικός 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1 ο Αχαρνών 197 Αγ. Νικόλαος 210.8651962. 2 ο Αγγ. Σικελιανού 43 Περισσός 210.2718688. Ε. ΛΙΑΤΣΟΣ Μαθηµατικός 1 ο Αχαρνών 97 Αγ Νικόλαος 086596 ο Αγγ Σικελιανού Περισσός 078688 Ε ΛΙΑΤΣΟΣ Μαθηµατικός 7 t t 5 Ο πληθυσµός µιας κοινωνίας βακτηριδίων δίνεται από τον τύπο P(t) = e e σε δεκάδες µικρόβια και t 0 Α Να αποδειχθεί

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 31.

4 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 31. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ η ΕΚΑ Α. Οι µηνιαίες αποδοχές, σε, ν υπαλλήλων είναι x, x,, x ν και αυτές αποτελούν οµοιογενές δείγµα µε µέση τιµή 000. Αν το 8% έχει µισθό Α, το 6% Β και οι υπόλοιποι Γ : Να βρείτε το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ίνεται η συνάρτηση f: ΙR ΙR με τύπο: 3, 4 a, 4 f ( ) 4 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

F είναι ίσος µε ν. i ÏÅÖÅ ( ) h 3,f 3.

F είναι ίσος µε ν. i ÏÅÖÅ ( ) h 3,f 3. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Για δύο συµπληρωµατικά ενδεχόµενα Α και A ενός δειγµατικού χώρου Ω να P A = P A.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον πίνακα των τιμών της μεταβλητής Χ σωστά συμπληρωμένο.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον πίνακα των τιμών της μεταβλητής Χ σωστά συμπληρωμένο. ΘΕΜΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 000) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον πίνακα των τιμών της μεταβλητής Χ σωστά συμπληρωμένο. Τιμές Μεταβλητής Συχνότητα σχετική Σχετική Αθροιστική f % f N 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Μαθηματικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Μαθηματικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Μαθηματικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 Τετάρτη, 0 Μα ου 0 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑ Α Α. Αν οι συναρτήσεις f,g είναι παραγωγίσιμες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Μλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 017 Λύσεις των θεμάτων Έκδοση η (0/06/017, 1:00) Οι απαντήσεις και οι λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1η σειρά)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1η σειρά) 3 1 0 011 ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1η σειρά) ΘΕΜΑ 1 Α. Έστω η συνάρτηση F()=f()+g(). Aν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες, να αποδείξετε ότι F

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η

Α4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 203 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α. Για δυο ασυµβίβαστα ενδεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

f x g x f x g x, x του πεδίου ορισμού της; Μονάδες 4 είναι οι παρατηρήσεις μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ ενός δείγματος μεγέθους ν και w

f x g x f x g x, x του πεδίου ορισμού της; Μονάδες 4 είναι οι παρατηρήσεις μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ ενός δείγματος μεγέθους ν και w ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1 Αν οι συναρτήσεις f,g

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 1 4 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 1 4 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 0 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε π ι μ ε λ ε ι α : Τ α κ η ς Τ σ α κ α λ α κ ο ς Π α ν ε λ λ α δ ι κ ε ς Ε ξ ε τ α σ ε ι ς ( 0 ) o ΘΕΜΑ A. Aν n

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 20 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο και c σταθερός πραγματικός αριθμός, να αποδείξετε με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (version ) είναι: ( ) f =

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (version ) είναι: ( ) f = ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 16 (version 9-6-16) 1. A Να δώσετε τον ορισμό της παραγώγου μιας συνάρτησης σε ένα σημείο x του πεδίο ορισμού της. Απάντηση: Παράγωγος μιας συνάρτησης σε ένα σημείο x του πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Μονάδες 8 Β. η εξίσωση της μεσοκάθετης της ΑΓ Μονάδες 9

ΘΕΜΑΤΑ. Μονάδες 8 Β. η εξίσωση της μεσοκάθετης της ΑΓ Μονάδες 9 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β 331 Α. α. Τι ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο των μη μηδενικών διανυσμάτων α, β. Μονάδες 5 β. Εάν ορίζονται οι συντελεστές διεύθυνσης των διανυσμάτων α, β αντιστοίχως να δείξετε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑ Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑ Α Ερώτηση θεωρίας Τι λέγεται ιστόγραμμα αθροιστικών απολύτων σχετικών συχνοτήτων; Ιστόγραμμα αθροιστικών απολύτων ή σχετικών συχνοτήτων είναι μια σειρά από

Διαβάστε περισσότερα

Α) Να γράψετε με τη βοήθεια των πράξεων των συνόλων το ενδεχόμενο που παριστάνει το σκιασμένο εμβαδόν σε καθένα από τα παρακάτω διαγράμματα Venn.

Α) Να γράψετε με τη βοήθεια των πράξεων των συνόλων το ενδεχόμενο που παριστάνει το σκιασμένο εμβαδόν σε καθένα από τα παρακάτω διαγράμματα Venn. Άσκηση 1 Α) Να γράψετε με τη βοήθεια των πράξεων των συνόλων το ενδεχόμενο που παριστάνει το σκιασμένο εμβαδόν σε καθένα από τα παρακάτω διαγράμματα Venn. B) Αν ( ), ( ), ( ), να εκφράσετε τις πιθανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος.

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση 1 (Προτάθηκε από Χρήστο Κανάβη) Έστω CV 0.4 όπου CV ο συντελεστής μεταβολής, και η τυπική απόκλιση s = 0. ενός δείγματος που έχει την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΕΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΒΕΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΕΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΒΕΣ 1 1) Δίνεται ο διπλανός πίνακας 43 παρατηρήσεων της μεταβλητής Χ και οι αντίστοιχες συχνότητές τους ν i. Αν 116 η μέση τιμή των παρατηρήσεων είναι x =, η διάμε- 43 σος είναι δ=3 και ισχύει κ>10, να υπολογιστούν

Διαβάστε περισσότερα

(f (x) g(x)) = f (x) g(x)+f (x) g (x) (μονάδες 2)

(f (x) g(x)) = f (x) g(x)+f (x) g (x) (μονάδες 2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ () ΘΕΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν η συνάρτηση f είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Για οποιαδήποτε ασυμβίβαστα μεταξύ τους ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω, με απλά ισοπίθανα ενδεχόμενα, να αποδείξετε ότι:

ΘΕΜΑ Α Α1. Για οποιαδήποτε ασυμβίβαστα μεταξύ τους ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω, με απλά ισοπίθανα ενδεχόμενα, να αποδείξετε ότι: ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 Παρασκευή, 30 Μα ου 0 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑ Α Α. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο

Διαβάστε περισσότερα

μιας παρατήρησης όπου λ. Αν για το πλήθος Ν(Ω) των σφαιρών που υπάρχουν στο κουτί ισχύει 64<Ν(Ω)<72, τότε λ

μιας παρατήρησης όπου λ. Αν για το πλήθος Ν(Ω) των σφαιρών που υπάρχουν στο κουτί ισχύει 64<Ν(Ω)<72, τότε λ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ MAΪΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΕΙΑΣ Α. Για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις Επιμέλεια: Ομάδα Μαθηματικών www.othisi.gr 2 Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Προσανατολισμού)

Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Προσανατολισμού) Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Σχ έτος 03-04, Ν Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Προσανατολισμού) ΣΧΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Ερωτήσεις Θεωρίας Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 1ο Ανάλυση ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 1ο Ανάλυση ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο ο Ανάλυση ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό - Λάθος». * Η διαδικασία, με την οποία κάθε στοιχείο ενός συνόλου Α

Διαβάστε περισσότερα

1,y 1) είναι η C : xx yy 0.

1,y 1) είναι η C : xx yy 0. ΘΕΜΑ Α ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ο δείγμα Α. Αν α, β δύο διανύσματα του επιπέδου με συντελεστές διεύθυνσης λ και λ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι α β λ λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θέμα Α Α. Δίνονται οι συναρτήσεις F(), f(), g() με F()=f()+g(). Να αποδείξετε ότι αν οι συναρτήσεις f(), g() είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ )

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ ) 5 1 1 1η σειρά ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ ) ΘΕΜΑ 1 Α. Ας υποθέσουμε ότι x 1,x,...,x κ είναι οι τιμές μιας μεταβλητής X, που αφορά τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ γ) Για την παράγωγο μιας σύνθετης συνάρτησης ισχύει (f(g(x))) =f (g(x)) g (x) Μονάδες 2

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ γ) Για την παράγωγο μιας σύνθετης συνάρτησης ισχύει (f(g(x))) =f (g(x)) g (x) Μονάδες 2 ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 20 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Να αποδειχθεί ότι για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω ισχύει: P(A B) = P(A) + P(B) P(A B) Τα απλά ενδεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό - Λάθος» 1. Το χρώμα κάθε αυτοκινήτου είναι ποιοτική μεταβλητή. Σ Λ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό - Λάθος» 1. Το χρώμα κάθε αυτοκινήτου είναι ποιοτική μεταβλητή. Σ Λ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό - Λάθος» 1. Το χρώμα κάθε αυτοκινήτου είναι ποιοτική μεταβλητή. Σ Λ 2. Ο αριθμός των ανθρώπων που παρακολουθούν μια συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή είναι διακριτή

Διαβάστε περισσότερα