Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση από την πολιτική στην πράξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση από την πολιτική στην πράξη"

Transcript

1 Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση από την πολιτική στην πράξη Θεωρητικό Πλαίσιο και Βέλτιστες Πρακτικές ρ.ι.χάλαρης ΕK A Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας Τµήµα Πληροφορικής Copyright CSC PLOENZKE AG Copyright CSC PLOENZKE AG 1 33HMK9908 Orient.Konf.ppt Postal Services

2 ΣΥΝΟΨΗ Η Ηλεκτρονική Αναδόµηση του Κράτους Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (egovernment) H Ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση H Ελληνική πορεία προς την ΚτΠ Βέλτιστες Πρακτικές & Το µέλλον της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης

3 Νέες Προκλήσεις για τη ηµόσια ιοίκηση Αύξηση της αποδοτικότητας Αποκέντρωση Αύξηση της λογοδοσίας Βελτίωση της διαχείρισης των πόρων Εισαγωγή των µηχανισµών της αγοράς

4 Επανασχεδιασµός της Πολιτείας ΠΑΡΟΝ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Πληροφοριακό σύστηµα Πληροφοριακό σύστηµα ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΕΣ Πληροφοριακό σύστηµα Πληροφοριακό σύστηµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

5 Πολίτες ΟΤΑ ΟΥ ΚΕΠ Γενική αρχιτεκτονική Internet Εξυπηρέτηση πολιτών Αριάδνη- Σύζευξις Σύζευξις Πληροφοριακά Συστήµατα Ροή εργασιών Μεταδεδοµένα Κατάλογοι Υπηρεσίες Web TAXIS OTA IKA

6 To Internet στον δηµόσιο τοµέα Το Έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" αναπτύσσει δίκτυο φωνής-δεδοµένων υψηλών ταχυτήτων που συνδέει 1800 φορείς του ηµόσιου Τοµέα. Παρέχει Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου ιαδικτυακή Πύλη µε υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας (π.χ. Υπηρεσίες καταλόγου, εφαρµογές τηλεσυνεργασίας κ.λ.π) σε όλους τους φορείς της ηµόσιας ιοίκησης) Υποδοµή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών Ηλεκτρονικό σύστηµα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης) Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης ωρεάν τηλεφωνία τόσο µεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, όσο και για όλες τις συνδεδεµένες Υπηρεσίες.

7 «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»-η αρχιτεκτονική του δικτύου 6 Νησίδες 5 κοµβικά σηµεία (δίκτυο κορµού) 80 PoPs διανοµής (δίκτυο διανοµής) 1800 σηµεία πρόσβασης (δίκτυο πρόσβασης)

8 «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»- Οι φορείς Στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ η Ελληνική Επικράτεια έχει χωριστεί σε έξι "τηλεπικοινωνιακά διαµερίσµατα" που ονοµάζονται Νησίδες. Νησίδα1 (ΑΤΤΙΚΗ-1): Τα Υπουργεία, οι Γενικές Γραµµατείες, οι ιαχειριστικές Αρχές και τα Στρατολογικά γραφεία - υπηρεσίες που βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής Νησίδα2 (ΑΤΤΙΚΗ-2): Η Περιφέρεια Αττικής, οι Φορείς της Α' και Β' Βαθµίδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα ΚΕΠ της περιφέρειας Αττικής καθώς και τα Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας της ίδιας περιφέρειας Νησίδα3 (Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στην Νοµαρχία Θεσσαλονίκης Νησίδα4 (ΚΡΗΤΗ): Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στην περιφέρεια Κρήτης Νησίδα5 (Β. ΕΛΛΑ Α): Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Φορέων Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης), Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Νησίδα6 (Ν. ΕΛΛΑ Α): Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, και Νοτίου Αιγαίου

9 Τοµείς ράσης του Ηλεκτρονικού Κράτους Κεντρική, περιφερειακή και τοπική Κυβέρνηση Ηλεκτρονικές προµήθειες Ολοκλήρωση Εσωτερικών ιαδικασιών back office Εκπαίδευση Εικονικές τάξεις Εικονικές Βιβλιοθήκες Υγεία Ολοκλήρωση Εσωτερικών ιαδικασιών back office Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υγείας Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εικονικές Ερευνητικές Οµάδες Υπηρεσίες τηλεµατικής στην υγεία Στρατηγική για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση/ηλεκτρονική Υγεία/Ηλεκτρονική Εκπαίδευση Τάσεις ιοικητικής Μεταρρύθµισης µε βάση τις ΤΠΕ Εφαρµογές Back Office και CRM (συστήµατα διαχείρισης σχέσεων µε τους πελάτες) ιαδίκτυο, Κινητές Τεχνολογίες, Στρατηγική για την εισαγωγή των ΤΠΕ

10 Πηγή: Leitner Christine: egovernment in Europe: The State of Affairs Χρηστή διακυβέρνηση Χρηστή Συνοχή στο σχεδιασµό πολιτικής Συµµετοχική δηµοκρατία στη διαµόρφωση πολιτικής Σταθερότητα, αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα στην εφαρµογή πολιτικής ιαφάνεια και ανοιχτή πρόσβαση στη συνολική διαδικασία (σχεδιασµό, διαµόρφωση και εφαρµογή πολιτικής) e-government Επιτρέπει τον ευκολότερο συντονισµό πολιτικής µεταξύ διαφορετικών επιπέδων της κυβέρνησης και της διοίκησης Ενθαρρύνει την ενεργή συµµετοχή όλων των εταίρων του κράτους στη διαµόρφωση πολιτικής ιευκολύνει τη συνεργασία και τη διαδικτύωση στην εφαρµογή της πολιτικής µε έναν περισσότερο εύκολο, ταχύ και αποδοτικό τρόπο Συµβάλλει στην ευρεία πρόσβαση στις πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα µε ιδιαίτερα χαµηλό κόστος

11 Σχέσεις e-gov Citizen (Πολίτες) State Administration ( ηµόσια ιοίκηση) Business (Επιχειρήσεις) Non-for- Profit Organisation (ΜΚΟ) Citizen (Πολίτες) C2C C2G C2B C2N State Administration ( ηµόσια ιοίκηση) G2C G2G G2B G2N Business (Επιχειρήσεις) B2C B2G B2B B2N Non-for- Profit Organisation (ΜΚΟ) N2C N2G N2B N2N

12 Υπηρεσίες πληροφόρησης Καθηµερινή ζωή Τηλεδιοίκηση Πληροφορίες για την εργασία, τη στέγαση, την εκπαίδευση, την υγεία, τον πολιτισµό, τις µεταφορές κ.λπ. Ευρετήριο δηµόσιων υπηρεσιών Οδηγός διοικητικών διαδικασιών ηµόσια µητρώα και βάσεις δεδοµένων Υπηρεσίες επικοινωνιών Χώροι συζητήσεων αφιερωµένοι σε ερωτήµατα για την καθηµερινή ζωή Πίνακας ανακοινώσεων για θέσεις απασχόλησης Επαφή µε δηµόσιους υπαλλήλους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Υπηρεσίες συναλλαγών Κράτηση εισιτηρίων, εγγραφές σε µαθήµατα Ηλεκτρονική υποβολή συµπληρωµένων εντύπων Πολιτική συµµετοχή Νόµοι, κοινοβουλευτικά έγγραφα, πολιτικά προγράµµατα Γενικές πληροφορίες για διεργασίες λήψης αποφάσεων Χώροι συζήτησης αφιερωµένοι σε πολιτικά ζητήµατα Επαφή µε πολιτικούς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ηµοψηφίσµατα Εκλογές Σφυγµοµετρήσεις κοινής γνώµης

13 Ενοποίηση Συναλλαγή Αλληλόδραση Πληροφόρηση Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3 Στάδιο 4 σποραδική Ενοποίηση ολοκληρωµένη Τεχνολογική και Οργανωτική Πολυπλοκότητα απλή σύνθετη

14 Πηγή: e-government strategy and solutions team ΙΒΜ sector: e-government futures: government and technology into the new century, 1ο βήµα Έναρξη Ενηµέρωση µέσω ιαδικτύου Απλές συναλλαγές Περιορισµένη τεχνική πολυπλοκότητα 2ο βήµα Βελτίωση Περισσότερο εξελιγµένοι διαδικτυακοί τόποι Περιπλοκότερες Συναλλαγές Αρχική συνεργασία Αυξανόµενη Τεχνική πολυπλοκότητα 3ο βήµα Πελατοκεντρικότητα Αναδιοργάνωση Επιχειρηµατικών διαδικασιών Ενοποιηµένα συστήµατα Βελτιωµένη συνεργασία Περίπλοκη τεχνική αρχιτεκτονική 4ο βήµα προσαρµόσιµη ιακυβέρνηση Φορέας παροχής γνώσης Περίπλοκες αλληλεπιδράσεις µεταξύ πολιτών-επιχειρήσεων Ιδιαίτερα περίπλοκα συστήµατα Αξία υποδοµής Πολυπλοκότητα υποδοµής

15 eeurope 2002 eeurope 2005 eeurope + Ηλεκτρονικό Κράτος εργαλείο µετασχηµατισµού µέσο επιτάχυνσης

16 ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ eeurope 8 εκεµβρίου 1999 «eeurope - Κοινωνία των Πληροφοριών για όλους» ΣΤΟΧΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εισαγωγή Ευρωπαίων πολιτών στην ψηφιακή εποχή ηµιουργία ψηφιακά εγγράµµατης Ευρώπης Εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής Όχι κοινωνικός αποκλεισµός

17 ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ eeurope 2002 ΣΤΟΧΟΙ 1. Φθηνότερο, ταχύτερο και ασφαλές ιαδίκτυο Φθηνότερη και ταχύτερη πρόσβαση στο Internet Ταχύτερο ιαδίκτυο για ερευνητές και φοιτητές Ασφαλή δίκτυα και έξυπνες κάρτες 2. Επένδυση σε άτοµα καιδεξιότητες Η ευρωπαϊκή νεολαία στην ψηφιακή εποχή Ηεργασίαστηνοικονοµία της γνώσης Συµµετοχή για όλους στην οικονοµία της γνώσης 3. Τόνωση της χρήσης του ιαδικτύου Επιτάχυνση του ηλεκτρονικού εµπορίου Επιγραµµικό κράτος: ηλεκτρονική πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες Υγειονοµική περίθαλψη σε απευθείας σύνδεση Ευρωπαϊκό ψηφιακό περιεχόµενο για παγκόσµια δίκτυα Ευφυή συστήµατα µεταφορών

18 ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ eeurope Επίσπευση κατάλληλου νοµικού περιβάλλοντος 2. Υποστήριξη του νέου infrastructure και των υπηρεσιώνστηνευρώπη 3. Ανοιχτή µέθοδος συντονισµού και συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking)

19 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ eeurope 2002 ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Ποσοστό του πληθυσµού (επί %) µε συχνή πρόσβαση στο Internet 2. Ποσοστό των νοικοκυριών (επί %) µε πρόσβαση στο Internet απότοσπίτι 3. Κόστος πρόσβασης στο Internet 4. Ταχύτητα διαθέσιµων διασυνδέσεων και υπηρεσιών ανάµεσα σε εθνικά ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικά δίκτυα στο εσωτερικό της ΕΕ αλλά και διεθνώς 5. Αριθµός ασφαλών servers ανά εκατοµµύριο κατοίκων 6. Ποσοστό χρηστών Internet (επί %) που αντιµετώπισαν προβλήµατα ασφάλειας

20 ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 7. Αριθµός ηλεκτρονικών υπολογιστών ανά 100 µαθητές πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 8. Αριθµός ηλεκτρονικών υπολογιστών µε πρόσβαση στο Internet ανά 100 µαθητές όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης 9. Αριθµός ηλεκτρονικών υπολογιστών µε υψηλές ταχύτητες συνδέσεων στο Internet ανά 100 µαθητές όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης 10. Ποσοστό καθηγητών (επί %) µε συχνή πρόσβαση στο Internet 11. Ποσοστό της εργατικής δύναµης (επί %) µε στοιχειώδη εκπαίδευση στην πληροφορική

21 ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 12. Αριθµός αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και σπουδών στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας 13. Ποσοστό της εργατικής δύναµης (επί %) που απασχολείται µε τηλε-εργασία 14. Αριθµός ηµόσιων Χώρων Πρόσβασης στο Internet ανά 1000 κατοίκους 15. Αριθµός προσβάσιµων κυβερνητικών Web-sites 16. Ποσοστό των επιχειρήσεων (επί %) που πωλούν και αγοράζουν µέσω του Internet 17. Ποσοστό βασικών δηµόσιων υπηρεσιών (επί %) που είναι διαθέσιµες on line

22 ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 18. ηµόσια χρήση των on line δηµόσιων υπηρεσιών για πληροφόρηση / υποβολή ηλεκτρονικών φορµών 19. Ποσοστό των προµηθειών (επί %) που πραγµατοποιούνται on line 20. Ποσοστό επαγγελµατιών υγείας (επί %) µε πρόσβαση στο Internet 21. Χρήση διαφορετικών κατηγοριών ιστοθέσεων από επαγγελµατίες υγείας 22. Θέση των ιστοθέσεων της ΕΕ ανάµεσα στα 50 εθνικά sites µε τηµεγαλύτερη επισκεψιµότητα 23. Ποσοστό (επί %) του δικτύου αυτοκινητόδροµων που διαθέτουν δυνατότητες πληροφόρησης για το κυκλοφοριακό και συστήµατα διοίκησης (management systems)

23 20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Υποβολή ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος εργαζόµενου και Εκκαθαριστικό Αναζήτηση εργασίας στα αρχεία κρατικών οργανισµών απασχόλησης Αίτηση για Κοινωνικό Επίδοµα (ανεργίας, παιδιών, σπουδών, βασικής υγειονοµικής κάλυψης) Έκδοση βασικών προσωπικών πιστοποιητικών: ιαβατηρίου Άδειας Οδήγησης Εγγραφή αυτοκινήτου Άδεια ανέγερσης Επέκτασης Επισκευής Οικοδοµής

24 20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ήλωση στην Αστυνοµία Έκδοση Πιστοποιητικών Γέννησης Γάµου ηµόσιες Βιβλιοθήκες (διάθεση καταλόγων, εργαλεία αναζήτησης) Εγγραφή σε Πανεπιστήµιο ήλωση αλλαγής ιεύθυνσης Υπηρεσίες Υγείας Κλείσιµο Ραντεβού σε Νοσοκοµείο

25 20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Υποβολή ήλωσης Φορολογίας Επιχείρησης και Εκκαθαριστικό Υποβολή ήλωσης Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Εγγραφή νέας Επιχείρησης ΥποβολήΣτοιχείωνστηΣτατιστικήΥπηρεσία Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης Εργαζοµένων ηλώσεις στα Τελωνεία Περιβαλλοντικές άδειες ηµόσιες Προµήθειες

26 Τα αποτελέσµατα του E_Europe 2002 ιπλασιάστηκε η διείσδυση του Ίντερνετ στα νοικοκυριά Εγκαταστάθηκε το πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες Μειώθηκαν οι τιµές πρόσβασης στο Ίντερνετ Επιγραµµική (on line) σύνδεσησχεδόνόλωντων εταιρειών και σχολείων Η Ευρώπη διαθέτει πλέον το ταχύτερο ερευνητικό δίκτυο κορµού παγκοσµίως Λειτουργεί το µεγαλύτερο µέρος του νοµικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εµπόριο Περισσότερες κυβερνητικές υπηρεσίες παρέχονται δικτυακά Αναδύεται υποδοµή γιατιςέξυπνεςκάρτες Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και συνιστούν κατευθυντήριες γραµµές για την προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό

27 ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ eeurope ΚΡΙΤΗΡΙΑ ιείσδυση του Internet στα νοικοκυριά Χρήστες του Internet που πραγµατοποιούν συχνά ή περιστασιακά ηλεκτρονικές αγορές Νοέµβριος 2002 Μέσος όρος ΕΕ Κατάταξη Ελλάδας 14% 42,6% 15 6% 23% 15 Χρήστες του Internet που αντιµετώπισαν προβλήµατα ασφάλειας (ιούς) 18% 27,5% 1 (λιγότερα) e-government (ανάπτυξη βασικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών) 54% 62% 12 e-health (ιατροί µε σύνδεση στο Internet) 24% 78% 15

28 ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ eeurope ΚΡΙΤΗΡΙΑ Απρίλιος 2002 Μέσος όρος ΕΕ Κατάταξη Ελλάδας e-government (άδειες, εγγραφή στην ανώτερη εκπαίδευση, προσωπικά έγγραφα, περιβαλλοντικές άδειες) 35% 41% 14* e-government (εγγραφή επιχείρησης, έκδοση πιστοποιητικών, αλλαγή διεύθυνσης, εγγραφή αυτοκινήτου) 55% 53% 8* e-government (υπηρεσίες εισοδήµατος, Φ.Π.Α, φόροι εισοδήµατος, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης) 78% 79% 11*

29 ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ eeurope 2005 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης Ιούνιος 2002 ΣΤΟΧΟΣ Η τόνωση της προσφοράς ασφαλών υπηρεσιών, εφαρµογών και περιεχοµένων βάσει ευρύτερα διαθέσιµης ευρυζωνικής υποδοµής

30 Στόχος: η µετάβαση στην πανευρωπαϊκή ηλεκτρονική διακυβέρνηση Προϋπόθεση: Η υιοθέτηση και η συντήρηση κοινών προτύπων διαλειτουργικότητας Ο εντοπισµός και η εφαρµογή αποτελεσµατικών πανευρωπαικών υπηρεσιών egovernment: Ανάδειξη και εκµετάλλευση βέλτιστων πρακτικών αλλά και βελτίωσή τους µε στόχο τη διεύρυνση της δυνατότητας εφαρµογής τους Προσαρµογή των σύγχρονων παραδειγµάτων βέλτιστης πρακτικής στις επιδράσεις από την εξέλιξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας στο σύνολό της

31 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ eeurope 2005 ικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Ηλεκτρονική µάθηση Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας Ηλεκτρονικό επιχειρείν

32 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Πλαίσιο διαλειτουργικότητας ηµόσιες υπηρεσίες σε διαλογική βάση Ευρυζωνική σύνδεση Ηλεκτρονική διεξαγωγή δηµοσίων συµβάσεων Εύκολη πρόσβαση στο Internet για τους πολίτες

33 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Έγκριση ειδικού προγράµµατος e-learning Πρόσβαση σχολείων και πανεπιστηµίων στο Internet µέσω ευρυζωνικής σύνδεσης Εξάπλωση δικτύων και πλατφορµών βάσει υπολογιστικής υποδοµής υψηλών επιδόσεων και τεχνολογικού πλέγµατος Επανεκπαίδευση απόκτηση δεξιοτήτων που απαιτούνται στην κοινωνία της γνώσης

34 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Ηλεκτρονική κάρτα υγείας ίκτυα πληροφοριών υγείας ικτυακές υπηρεσίες υγείας

35 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ανασκόπηση νοµοθεσίας Υποστήριξη ΜΜΕ στο πεδίο του ηλεκτρονικού επιχειρείν Ανάλυση προσφοράς και ζήτησης ηλεκτρονικών δεξιοτήτων στην Ευρώπη ιαλειτουργικές λύσεις για συναλλαγές, ασφάλεια, υπογραφές, συµβάσεις, πληρωµές Καθιέρωση πανευρωπαϊκού συστήµατος επίλυσης διαφορών.eu company

36 eeurope 2005 Ανάπτυξη και εφαρµογή ορθής πρακτικής Εφαρµογή µηχανισµών σε όλη την Ευρώπη Επικαιροποίηση βάσει αναθεωρηµένων δεικτών Συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) Εποπτεία από διευθύνουσα οµάδα eeurope Χρηµατοδότηση από προγράµµατα e-ten και IDA

37 Έως το 2005 η Ευρώπη θα πρέπει να διαθέτει: σύγχρονες δικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές υπηρεσίες µάθησης, ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, -δυναµικό περιβάλλον ηλεκτρονικού επιχειρείν και, ως καταλύτη για αυτές, διαδεδοµένη διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιµές ασφαλή υποδοµή πληροφοριών. Μέτρα πολιτικής για την ανασκόπηση και προσαρµογή της νοµοθεσίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για την ενίσχυση του ανταγωνισµού και της διαλειτουργικότητας. Εφαρµογή µέτρων πολιτικής που να υποστηρίζουν την ανάπτυξη, ανάλυση και διάδοση ορθής πρακτικής. Συγκριτική αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου στην επίτευξη των στόχων και των πολιτικών που υποστηρίζουν τους στόχους αυτούς. Συντονισµός των υφιστάµενων πολιτικών ώστε να επιτευχθεί συνέργια µεταξύ προτεινόµενων δράσεων.

38 Η µετάβαση της ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας ράσεις πληροφοριακού εκσυγχρονισµού της Κεντρικής και Περιφερειακής ιοίκησης στα πλαίσια του τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

39 Παράγοντες παρακώλυσης της υλοποίησης Πρωτογενής αποσπασµατικότητα Β ΚΠΣ Αδυναµία διατήρησης του ολοκληρωµένου χαρακτήρα των πληροφοριακών συστηµάτων Χρονική καθυστέρηση έργων Ανισοµερής εξέλιξη των έργων ευτερογενής αποσπασµατικότητα Χαρακτήρας των έργων

40 Υφιστάµενη κατάσταση της ηµόσιας ιοίκησης ΕΠ ΚτΠ υσκολίες στην υιοθέτηση Πληροφοριακών Μοντέλων οργάνωσης Αποσπασµατικές προσπάθειες µηχανογράφησης έλλειψη τυποποίησης Έλλειψη κοινών προτύπων και διαλειτουργικότητας των συστηµάτων Απουσία ηλεκτρονικής διασύνδεσης Ελλιπής υλικοτεχνική υποδοµή Ποσοτική και ποιοτική υποστελέχωση Χαµηλή αποδοτικότητα

41 Η Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα Με τη δηµιουργία του ΕΠΚτΠ γίνεται µια οργανωµένη προσπάθεια σύγκλισης της χώρας µε το επίπεδο ανάπτυξης των ΤΠΕ στην ΕΕ Η πρώτη οργανωµένη και ολοκληρωµένη προσπάθεια για την ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Ελλάδα έγινε µε την ένταξη ειδικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Κοινωνία της Πληροφορίας στο 3ο ΚΠΣ Οι Στρατηγικοί Στόχοι του προγράµµατος είναι: ΗΕξυπηρέτησητουΠολίτη& Βελτίωση Ποιότητας Ζωής του και η Ανάπτυξη του Ανθρωπίνου υναµικού. Οι παραπάνω στόχοι εξειδικεύονται σε επιµέρους στόχους και διαρθρώνονται βάσει των 5 Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράµµατος. Οι Άξονες είναι οι εξής: 1. Παιδεία και Πολιτισµός (π.χ. Εξοπλισµός και δικτύωση σχολείων/ πανεπιστηµίων) 2. Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής (π.χ. Χρήση ΤΠΕ στη ηµόσια ιοίκηση) 3. Ανάπτυξη και Απασχόληση στην Ψηφιακή Οικονοµία (π.χ. Προώθηση Ηλεκτρονικής Επιχειρηµατικότητας) 4. Επικοινωνίες (π.χ. Τηλεπικοινωνιακή Υποδοµή) 5. Τεχνική Βοήθεια ( ράσεις µε στόχο την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των έργων/ ενεργειών του Ε.Π.)

42 Χρηµατοδοτική βαρύτητα των Αξόνων παρέµβασης ΕΠ ΚτΠ Τεχνική Βοήθεια 2% Επικοινωνίες 20% Ανάπτυξη και Απασχόληση στην Ψηφιακή Οικονοµία 32% Παιδεία και Πολιτισµός 15% Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 31%

43 Η Κοινωνία τηςπληροφορίας στην Ελλάδα Οι στόχοι του ΕΠΚτΠ είναι ποσοτικοποιηµένοι προδιαγράφοντας τις προοπτικές αναφορικά µε τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελλάδα το 2006 Στοχοθέτηση Αξόνων ΕΠΚτΠ και Σύγκριση µε Σηµερινά εδοµένα ΑΞΟΝΑΣ Υφιστάµενη Κατάσταση* Στόχοι Παιδείας & Πολιτισµός Σχολικές µονάδες µε σύνδεση στο ιαδίκτυο 5% 100% Αριθµός µαθητών ανά Η/Υ Αριθµός χρηστών υπηρεσιών τηλε-επιµόρφωσης Εξυπ. Πολίτη & Βελτίωση Ποιότητας Ζωής Αναλογία Η/Υ ανά 100 ηµ. Υπαλλήλους % ιασυνδεδεµένων Υπουργείων 75% 100% % Νοσοκοµείων που εξοπλίζονται 22% 100% % ιασυνδεδεµένων κέντρων υγείας 0% 100% 3.0 Ανάπτυξη & Απασχόληση Χρήστες Internet ανά 100 κατοίκους 5 50 % ΜΜΕ που κάνουν χρήση εφαρµογών ηλεκτρ. εµπορίου αµελητέο 15% 4.0 Επικοινωνίες % γεωγραφικής κάλυψης επιτήρησης φάσµατος 5% 40% % πληθυσµιακής κάλυψης επιτήρησης φάσµατος 5% 80% % επίδοσης αλληλογραφίας εσωτερικού την επόµενη µέρα 53% 85% Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας µέσα στο ΕΠΚτΠ Σηµείωση: (*) όπως αυτή καταγραφέται

44 ΑΞΟΝΑΣ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗ- ΣΗΣ 2000 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 2006 ΕΠ ΚτΠ Εξυπηρέ τηση του πολίτη Ποιότητα Ζωής Αναλογία Η/Υανά100 ηµ. Υπαλλήλους Ποσοστό διασυνδεδεµένων.υπηρεσιών o Υπουργεία Νοµαρχίες ήµοι Ποσοστό Καταρτιζοµένων. Υπαλλήλων στις ΤΠΕ που ολοκλήρωσαν την κατάρτισή τους προς σύνολο δηµοσίων υπαλλήλων Ποσοστό ηµοσίων Νοσοκοµείων που εξοπλίζονται Ποσοστό Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας που εξοπλίζονται Ποσοστό διασυνδεδεµένων Κέντρων Υγείας Ποσοστό καταρτιζοµένων στις ΤΠΕ στον τοµέατηςυγείαςωςπροςτοσύνολο Ποσοστό επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού που αξιοποιεί τηλεµατικές υποδοµές υγείας για πρόβλεψη, διάγνωση και θεραπεία 20 75% 2% 0,2% 12% 22% 0% 0% % 100% 100% 38% 100% 100% 100% Αµελητέο 15% 30%

45 Η Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα Προκειµένου να υπάρχει αποτελεσµατική απορρόφηση και διαχείριση των κονδυλίων του 3ου ΚΠΣ δροµολογήθηκε η δηµιουργία του µηχανισµού υποστήριξης, τόσο σε επίπεδο ΚΠΣ όσο και ανά Ε. Π. Οι Φορείς αυτοί, εκτός της Ειδικής Γραµµατείας του συγκεκριµένου Προγράµµατος, η οποία υπάγεται στο ΥΠΕΘΟ και ασχολείται µε το σχεδιασµό, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την αξιολόγηση του Προγράµµατος, αλλά και γενικότερα της ενθάρρυνσης πρωτοβουλιών στα πλαίσια της Νέας Οικονοµίας, περιγράφονται παρακάτω : Παρατηρητήριο Επιτροπή Παρακολούθησης ιαχειριστική Αρχή ΚτΠ ΑΕ ΕΠΚτΠ Φορείς ηµοσίου Η Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, η οποία αποτελείται από τους εκπροσώπους των εµπλεκόµενων υπουργείων και οργανισµών, µε κύριο στόχο την παρακολούθηση της πορείας του Προγράµµατος όπως επίσης για τυχόν συµπληρώµατα ράσεων ή µεταφορές κονδυλίων µεταξύ ράσεων. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Γεν. Γραµµατέας του ΥΠ.ΕΣ...Α. Η ιαχειριστική Αρχή ( Α), η οποία αποτελεί την εποπτική αρχή και λαµβάνει το ρόλο συντονιστή του ΕΠΚτΠ.Υπάγεται στο ΥΠ.ΕΘ.Ο. Το Παρατηρητήριο (Πα) (υπό ίδρυση) είναι υπεύθυνο για τη µεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας, τη διάδοση βέλτιστων µεθόδων και πρακτικών, τη ανταλλαγή εµπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφόρησης, κλπ Η ΚτΠ Α.Ε., δηµιουργήθηκε για να παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες και γενικότερη βοήθεια προς τους ενδιαφερόµενους Φορείς Υλοποίησης. Υπάγεται στο ΥΠ.ΕΣ...Α. και στο ΥΠ.ΕΘ.Ο. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα παρακολουθείται ταµειακά ανά εµπλεκόµενο Υπουργείο και περιφερειακά ανά εµπλεκόµενη Περιφέρεια. Η πορεία του ΕΠΚτΠ παρακολουθείται κεντρικά από τους αντίστοιχους µηχανισµούς του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και πιο συγκεκριµένα από την αντίστοιχη Ενιαία Επιτροπή Παρακολούθησης, την Ενιαία ιαχειριστική Αρχή και τις Αρχές Πληρωµών και Ελέγχων.

46 AΡXITEKTONIKH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Υφιστάµενες εφαρµογές -internet ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΠ Επιχειρησιακές εφαρµογές Επαναχρησιµοποιήσιµα εργαλεία ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΤΠΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΙΚΤΥΑ Βάθος (G2G), Εύρος (G2B) Ηλεκτρονικές Πληρωµές, Ηλεκτρονικές Προµήθειες, Υποδοµές Ασφαλείας (PKI), GIS,...

47 υσχέρειες ενεργοποίησης του Προγράµµατος Μεγάλος όγκος προτάσεων ΕΠ ΚτΠ Ύπαρξη πολλαπλών συνεργιών των δράσεων Πολυµορφία έργων Έλλειψη πληρότητας και συµβατότητας Έγκριση των έργων που εµπίπτουν σε κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων

48 Βέλτιστες Πρακτικές Ποιοτική συγκριτική αξιολόγηση οµοίων, σε επίπεδο προσφερόµενων υπηρεσιών, έργων σε διαφορετικές χώρες ιαδικασία διαρκούς µάθησης και καθοδήγησης Λύσεις έτοιµες και δοκιµασµένες Σηµαντικό µέσο για τη δηµιουργία συνεργιών Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν απαιτεί την «εκ νέου ανακάλυψη του τροχού»

49 BEST PRACTICES - Θεµατικές ενότητες Ο ρόλος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα ηµιουργία ηλεκτρονικών πυλών, επαφή των ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών µεταξύ τους, απασχόληση, παροχή υποστήριξης και συµβουλών σε επιχειρήσεις,ηλεκτρονικές δηµόσιες προµήθειες, συλλογή φόρων, αποτελεσµατική διαχείριση του εδάφους, περιβαλλοντικά ζητήµατα Βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες Ηλεκτρονική δηµοκρατία, διαβούλευση, κοινωνική ένταξη, εκπαίδευση και κατάρτιση, οικονοµική υποστήριξη φοιτητών, προγράµµατα συνταξιοδότησης και κοινωνικής πρόνοιας, ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας Προώθηση της κυβερνητικής συνεργασίας µεταξύ ευρωπαϊκού, κεντρικού και τοπικού επιπέδου Πανευρωπαϊκή διάσταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, παροχή ανταποκριτικών υπηρεσιών, αντιµετώπιση οικονοµικού εγκλήµατος, ύπαρξη προτύπων, διαλειτουργικότητα

50 Η επίδραση της πρωτοβουλίας eeuropeeurope στην Ευρωπαϊκή ηµόσια ιοίκηση Αύξηση των απαιτήσεων των πολιτών και ανταπόκριση των δηµόσιων διοικήσεων µέσω της παροχής υπηρεσιών «µιας στάσης» Αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών και νέες µορφές σύµπραξης µεταξύ δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα Έµφαση στην καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού: πολυκαναλική παροχή υπηρεσιών Αυξανόµενη παρακολούθηση της εξέλιξης της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης

51 Ενοποιηµένη ηλεκτρονική πύλη του ήµου της Βρέµης για την: παροχή ασφαλών&νοµικά δεσµευτικών συναλλαγών προς πολίτες-επιχειρήσεις όσο και προς διαµεσολαβητικές επαγγελµατικές οµάδες φάσµα υπηρεσιών:έκδοση πιστοποιητικών, πληρωµή φόρων, διενέργεια δηµόσιων προµηθειών Bremen Online Services Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση Οφέλη: Μείωση των στεγανών µεταξύ των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών Αύξηση της προσβασιµότητας των πολιτών Παροχή περισσότερων και βελτιωµένων υπηρεσιών Μείωση του κόστους ιασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας µέσω της χρήσης ψηφιακών υπογραφών και ενός προτύπου ανοικτής αρχιτεκτονικής(online Services Computer Interface) Συµβολή στην τόνωση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας: Παράδειγµα καινοτοµικής συνεργασίας µεταξύ δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα Κινητοποίηση όλων των γερµανικών εταιρειών ηλεκτρονικής διακυβέρνησηςδηµιουργία νέων θέσεων εργασίας Σηµαντικό ρόλο στην υλοποίηση µελλοντικών κοινοτικών προγραµµάτων(elink)

52 Εικονικός Οδηγός HELP Online οδηγός σε διοικητικές αρχές, θεσµούς και ιδρύµατα της Αυστρίας: Αναζήτηση πληροφοριών για διοικητικές διαδικασίες, προθεσµίες και αµοιβές, εκτύπωση εντύπων αιτήσεων Life-event approach:κατηγοριοποίηση των πληροφοριών σε 150 θεµατικές ενότητες-σηµαντικά γεγονότα της ζωής ενός πολίτη Ειδικό forum για υποβολή προτάσεων και ερωτήσεων Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής: Ειδική υποστήριξη στις ακόλουθες κατηγορίες ατόµων: στους επιχειρηµατίες µέσω της άµεσης πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν τις επίσηµες διαδικασίες π.χ.για τη σύσταση µιας νέας επιχείρησης στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες χάρη στο σχεδιασµό τουhelp µε βάσητις κατευθυντήριες γραµµές της πρωτοβουλίας Web Accessibility Initiative στους πολίτες άλλων χωρών οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Αυστρία, µέσω της παροχής συναφών πληροφοριών στην αγγλική γλώσσα

53 Tax administration e-services Ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού περιεχοµένου µεταξύ των ισπανικών δηµόσιων υπηρεσιών Πληροφοριακό σύστηµα που: Επιτρέπει την ηλεκτρονική ανταλλαγή φορολογικών στοιχείων και πληροφοριών µεταξύ διαφόρων δηµόσιων φορέων Απαλλάσσει τους πολίτες από την υποχρέωση της ατοµικής υποβολής των απαραίτητων φορολογικών βεβαιώσεων σε διαφορετικές διοικητικές µονάδες ιαδικασία που ενισχύει την κυβερνητική συνεργασία µεταξύ διαφορετικών διοικητικών επιπέδων : Ψηφιοποίηση των έγγραφων δικαιολογητικών Ηλεκτρονική µεταφορά του περιεχοµένου τους από τη /νση Φορολογίας στον εκάστοτε αιτούντα φορέα Βασική προϋπόθεση:η συγκατάθεσητουπολίτη Το σύστηµα βασίζεται στη χρήση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου καθώς και στη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών

54 Συµπεράσµατα Σταδιακή ανάδειξη µιας κοινωνίας που υφίσταται σηµαντική αναδιοργάνωση στις βασικές διοικητικές δοµές της:υπέρβαση των στεγανών του παραδοσιακού µοντέλου διακυβέρνησης Λέξεις-κλειδιά:Εκσυγχρονισµός και χρηστή διακυβέρνηση Εµφανής τάση αποµάκρυνσης από τον ιεραρχικό έλεγχο και στροφής προς «πολιτο-κεντρικές» δοµές Τεράστιες διαφορές στην ικανότητα διακυβέρνησης σε ολόκληρη της Ευρώπη: ποικίλες τάσεις και πολιτιστικές διαφορές που απαιτούν την υιοθέτηση διαφορετικών και συχνά εξατοµικευµένων λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Αυξανόµενη συνεργασία µεταξύ του ιδιωτικού τοµέα-διαφόρων κυβερνητικών επιπέδων καθώς και µεταξύ διαφορετικών διοικητικών επιπέδων µε στόχο την ενοποίηση Αυξανόµενο ενδιαφέρον για τη διασυνοριακή και πανευρωπαϊκή συνεργασία Έµφαση στην αύξηση της αποδοτικότητας, την κοινωνική ένταξη, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού και τη χρήση κοινών προτύπων

55 Νέες διαδικασίες ηλεκτρονικών προµηθειών µέσω Internet δηµιουργείται ένα κεντρικό portal web-site προµηθειών δηµόσιου τοµέα κάθε δηµόσιος φορέας εγγράφεται σε αυτό και λαµβάνει το user-name και το password του καθώς επίσης και το Ψηφιακό του Πιστοποιητικό κάθε ενδιαφερόµενος προµηθευτής εγγράφεται σε αυτό και λαµβάνει το username και το password του καθώς επίσης και το Ψηφιακό του Πιστοποιητικό

56 στο portal web-site δηµιουργούνται περιοχές για διάφορών κατηγοριών προκηρύξεις, π.χ. ανοικτές, κλειστές, προσκλήσεις ενδιαφέροντος, συντετµ. προθεσµίας, προδηµοσιεύσεις, προϊόντων, υπηρεσιών κ.λ.π. για κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες περιοχές δηµιουργούνται µία ή περισσότερες πρότυπες προκηρύξεις (τις οποίες µπορούν να διαβάσουν ή και να κατεβάσουν όλοι οι εγγεγραµµένοι δηµόσιοι φορείς) + περίληψη κάθε εγγεγρ. δηµ. Φορέας µπορεί να καταρτίσει και να αποστείλει προς δηµοσίευση στο portal web-site µία προκήρυξη προµήθειας + αντίστοιχη περίληψη (βάσει προτύπων ή ελεύθερα)

57 για κάθε προκήρυξη θα πρέπει να συµπληρώνεται υποχρεωτικά και µία φόρµα µε ταβασικάστοιχείαπ.χ. κατηγορία ζητουµένων ειδών-υπηρεσιών, φορέας, κατηγορία διαγωνισµού, προϋπολογισµός, προθεσµία υποβολής προσφορών, κ.λ.π. βάση δεδοµένων προκηρύξεων : επιλεκτική αναζήτηση από τους προµηθευτές των προκηρύξεων που τους ενδιαφέρουν Προκηρύξεις υψηλού προϋπολογισµού (> α) αποστέλλονται αυτόµατα και στην Εφηµερίδα Ευρωπαϊκής Ενωσης Προκηρύξεις υψηλού προϋπολογισµού (> β) αποστέλλονται αυτόµατα αρχικά σε Ειδικά Ελεγκτικά Οργανα και δηµοσιεύονται µόνον µετά την παροχή έγκρισης Οµοίως για προκηρύξεις πληροφορικής (εγκ. ΥΠΕΣ Α)

58 κάθε εγγεγραµ. προµηθευτής µπορεί µετά από αναζήτηση να κατεβάσει οποιαδήποτε προκήρυξη µπορεί για µεγάλου προϋπολογισµού προκηρύξεις να χρεώνεται ένα ποσό σε όσους προµηθευτές την κατεβάσουν (µέσω πιστωτ. κάρτας ή τράπ.λογαρ.) οποιαδήποτε τροποποίηση ή απόσυρση προκήρυξης θα αποστέλλεται αυτόµατα όλους τους προµηθευτές που την έχουν κατεβάσει + θα δηµοσιεύεται σε µία ειδική περιοχή του Site σε οποιαδήποτε διευκρινιστική ερώτηση (ή και ένσταση) για µία προκήρυξη η απάντηση θα αποστέλλεται αυτόµατα σε όλους τους προµηθευτές που την έχουν κατεβάσει

59 για κάθε δηµοσιευµένη προκήρυξη µέχρι την αντίστοιχη προθεσµία υποβολής προσφορών ή σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή µπορούν οι εγγεγραµένοι προµηθευτές να υποβάλλουν ηλεκτρονικές προσφορές µετά την ηµεροµηνίααυτήηπροκήρυξηαυτήδενεµφανίζεται στις αναζητήσεις και επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές υπάρχει µία βάση δεδοµένων των εγγεγραµµένων προµηθευτών µε ταβασικάτουςστοιχεία(π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνα, αντικείµενο, οικον. Στοιχεία ισολογισµών αποτ. χρήσης) που ενηµερώνουν µε ευθύνητους(ώστε να µην τα υποβάλλουν συνεχώς σε κάθε διαγωνισµό)

60 η παραπάνω βάση δεδοµένων προµηθευτών ενηµερώνεται αυτόµατα για κάθε δηµόσιο έργο που αναλαµβάνουν (+ µετά το τέλος του έργου για τις επιδόσεις τους! ) = αυτόµατο ιστορικό καθώς επίσης και από Υπ. Οικονοµικών και τα Ασφαλιστικά Ταµεία για τις σχετικές οικονοµικές τους ενηµερότητες αφού ορισθεί η επιτροπή αξιολόγησης κάθε διαγωνισµού, στα µέλη της δίδεται πρόσβαση σε όλες τις προσφορές που υποβλήθηκαν (τεχνικό µέρος)+ στα στοιχεία των αντίστοιχων προµηθευτών

61 µετά το τέλος της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών κάθε διαγωνισµού, στα µέλη της επιτροπής αξιολόγησης δίδεται πρόσβαση και στις οικονοµικές προσφορές, ενώ στην συνέχεια υπολογίζονται οι τελικές βαθµολογίες, και τέλος δηµοσιοποιούνται τα αποτελέσµατα, τυχόν ενστάσεις αποστέλλονται σε όλους τους προµηθευτές που έχουν υποβάλλει προσφορά, δυνατότητα κεντρικής παρακολούθησης της πορείας ενός διαγωνισµού (όχι όµως των λεπτοµερειών του) Υπολογισµοί διάφορων στατιστικών

62 Συστήµατα Υποστήριξης Οµάδων Εργασίας υνατότητες υποστήριξης της συνεργασίας µεταξύ των µελών οµάδων εργασίας, τα οποία µπορεί να ανήκουν είτε στον ίδιο, είτε και σε διαφορετικούς ηµόσιους Οργανισµούς. Οι δυνατότητες αυτές στοχεύουν στην υποστήριξη της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών, της ανταλλαγής γνώσεων, εµπειριών και απόψεων µεταξύ τους, της συνεργασιακής σύνθεσης νέας γνώσης, µε τελικό στόχο την συνεργασιακή επίλυση προβληµάτων και κατάρτιση πολιτικών-προγραµµάτων

63 Συστήµατα Υποστήριξης Οµάδων Εργασίας Ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (messages) μεταξύ των μελών της ομάδος Δομημένη αποθήκευση ηλεκτρονικών εγγράφων (documents repository) κοινής χρήσης, τα οποία μπορούν να οργανωθούν σε ένα σύστημα φακέλλων, υποφακέλλων, κ.λπ. Κοινόχρηστες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων-γνώσης Ηλεκτρονικοί χώροι συζήτησης - επιχειρηματολογίας Ηλεκτρονικές φόρμες (e-forms), ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, συμπλήρωσης ερωτηματολόγιων, κ.λπ. Τηλεδιάσκεψη µε ζωντανή εικόνα και ήχο

64 Αποφυγή Περιθωριοποίησης Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η δυνατότητα ευρύτατης συµµετοχής όλων στην Ηλεκτρονική ηµόσια ιοίκηση Ανάγκη αποφυγής της περιθωριοποίησης κοινωνικών οµάδων, οι οποίες δεν είναι εξοικειωµένες µε την πληροφορική καθώς επίσης και µειονοτήτων (π.χ. εθνικών, γλωσσικών, κ.λ.π.) Κίνδυνος Ψηφιακής ιαίρεσης (Digital Divide)

65 Αποφυγή Περιθωριοποίησης Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση : Στην παροχή φορολογικών κινήτρων & ενισχύσεων, ώστε κάθε οικογένεια να αποκτήσει ένα PC Στην µείωση του κόστους πρόσβασης στο Internet Στην εισαγωγή µαθηµάτων πληροφορικής στην βασική εκπαίδευση Στον εξοπλισµό όλωντωνσχολείωνµε υπολογιστές & στην σύνδεσή τους στο Internet Στα προγράµµατα εκπαίδευσης των µεγαλύτέρων στην πληροφορική Στην λειτουργία Τηλεφωνικών Κέντρων (Call Centers) για την ηλεκτρονική παροχή δηµ. Υπηρεσιών µέσω τηλεφώνου Παράλληλη λειτουργία παραδοσιακών-φυσικών καναλιών

66 Μετάβαση στο Ηλεκτρ. Κράτος Η χρήση των ΤΠΕ αποτελεί καταλύτη µεγάλων αλλαγών στις διαδικασίες, τον τρόπο εργασίας, την οργάνωση, αλλά και στην όλη κουλτούρα πολιτοκεντρική, Αποτελεσµατικότητα,.. Απαιτείται η ορθολογική διαχείριση των µεγάλων αυτών αλλαγών (change management), αλλιώς είναι πιθανόν να έχουµε µεγάλα προβλήµατα, και αντιστάσεις στην αλλαγή

67 Αντίσταση στην αλλαγή Ο άνθρωπος γενικά έχει την τάση να αντιστέκεται σε ότιδήποτε αλλάζει τις συνήθειες και τον υφιστάµενο τρόπο εργασίας του, πράγµα τοοποίοοφείλεται: στην προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλει για την εκµάθηση του νέου τρόπου εργασίας και την εξοικείωση στον φόβο ότι πιθανόν να µην µπορέσει να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στον νέο τρόπο εργασίας στον φόβο ότι ο νέος τρόπος εργασίας, και γενικότερα η νέα κατάσταση πραγµάτων που θα προκύψει, θα οδηγήσει σε υποβάθµιση της θέσης του (οικονοµικά, κοινωνικά, κ.λπ.), σε µείωση του βαθµού ικανοποίησης των βασικών αναγκών του (φυσιολογικές, ασφάλειας, κοινωνικές, αναγνώρισης και αυτόπραγµάτωσης)

68 Αντίσταση στην αλλαγή σε φόβο υποβιβασµού ιεραρχικού επιπέδου, µετάθεσης (ή και απόλυσης σε ορισµένες περιπτώσεις), µείωσης της αµοιβής του, µείωση του βαθµού επιρροής και του κύρους του, αρνητικής διαταραχής των υφισταµένων κοινωνικών σχέσεων, πιέσεων για πολύ εντατικότερη εργασία, µεγαλύτερης εξειδίκευσής του που θα οδηγήσει σε περισσότερο τυποιηµένη και λιγότερο ενδιαφέρουσα εργασία, κ.λ.π

69 Αντίσταση στην αλλαγή Οι φόβοι αυτοί συχνά είναι υπερβολικοί, λόγω έλλειψης ενηµέρωσης Μία αλλαγή γίνεται αποδεκτή από τους εργαζόµενους µόνον όταν το µέγεθος των οφελών που αυτή θα επιφέρει, ή των κινδύνων που θα προκύψουν εάν η αλλαγή αυτή δεν πραγµατοποιηθεί, υπερβαίνει το µέγεθος των παραπάνω φόβων και των αβεβαιοτήτων που η αλλαγή αυτή προκαλεί

70 Πρόγραµµα διαχείρισης αλλαγής Ενηµέρωση εργαζοµένων για τους λόγους που επιβάλλουν την αλλαγή, και τα οφέλη που θα προκύψουν, το περιεχόµενο της αλλαγής, τις αλλαγές στην καθηµερινή τους εργασία Συµµετοχή των εργαζοµένων στον σχεδιασµό της νέας κατάστασης και των βηµάτων της αλλαγής Επαρκή εκπαίδευση και εξοικείωση µε νέο τρόπο εργασίας Για οµάδες που θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις: µέτρα ελαχιστοποίησης & αντιστάθµισης

71 Πρόγραµµα διαχείρισης αλλαγής Υποστήριξη/δέσµευση της διοίκησης και των ανώτερων ιεραρχικά βαθµίδων Επιλογή και κινητοποίηση ικανών φορέων αλλαγής Κατάρτιση Αναλυτικού Χρονοδιαγράµµατος Μετάβασης Κατανόηση αλλαγών καθηµερινής εργασίας, αλλά και των την αλλαγή πλεονεκτημάτων που θα προκύψουν από Ανάπτυξη ευνοϊκού κλίµατος και νοοτροπίας για την εισαγωγή της τεχνολογίας

72 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Τεχνολογικές πρακτικές Συνδυασµένη χρήση όλων των πρακτικών αποφέρει: Ανασχεδίαση διαδικασιών Αυτοµατοποίηση διαδικασιών Μέτρηση αποτελεσµάτων Σύνθετες υποδοµές δικτύωσης 3 έως 7 φορές µεγαλύτερη βελτίωση λειτουργικής απόδοσης Οργανωσιακή κουλτούρα Οι οργανισµοί που χρησιµοποιούν όλες τις βέλτιστες πρακτικές επιτυγχάνουν ως και: 45% αύξηση της αποτελεσµατικότητας 40% αύξηση όγκου των υπηρεσιών που παρέχουν 25% βελτίωση οικονοµικών δεικτών 55% αύξηση του βαθµού ικανοποίησης των χρηστών

73 I.X1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Τεχνολογικές πρακτικές Ανασχεδίαση επιχειρησιακών διαδικασιών Το χρονικό σηµείο που πραγµατοποιείται η ανασχεδίαση είναι σηµαντικό Ανασχεδίαση διαδικασιών Ανάπτυξη εφαρµογών Περιορισµός κόστους 20% ~ 30% Ανάπτυξη εφαρµογών Ανασχεδίαση διαδικασιών Περιορισµός κόστους 10% ~ 15% - 50% Οι διαδικασίες ανασχεδιάζονται µε στόχο την µέγιστη αποδοτικότητα και ορίζουν αυτές τις προδιαγραφές της τεχνολογίας που θα υιοθετηθεί

74 ιαφάνεια 73 I.X1 Ιωάννης Χάλαρης; 2/4/2006

75 Ηστρατηγικήi2010: Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση Α) Την ολοκλήρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας, που προωθεί ανοιχτή και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά για την κοινωνία της πληροφορίας και τα µέσα µαζικής επικοινωνίας. Ο χώρος αυτός αποτελείται από δίκτυα, µέσα, ψηφιακό περιεχόµενο, υπηρεσίες, συσκευές επικοινωνιών και επιχειρηµατικά µοντέλα, που προωθούν την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ποιότητα ζωής. Β) Την ενίσχυση καινοτοµίας και επενδύσεων στην έρευνα ΤΠΕ για την προαγωγή της ανάπτυξης, καθώς και περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης. Στο πλαίσιο της προτεραιότητας αυτής θα επιδιωχθεί ενεργά ηάρσητωνυφιστάµενων φραγµών µεταξύ ερευνητικών αποτελεσµάτων και οικονοµικής ανταπόδοσης. αλλά και των πλεονεκτημάτων που θα προκύψουν από την αλλαγή Γ) Την επίτευξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς κοινωνικό αποκλεισµό, που προωθεί την ανάπτυξη και την απασχόληση κατά τρόπο συµβατό µε την αειφόρο ανάπτυξη και που θέτει ως προτεραιότητα καλύτερες δηµόσιες υπηρεσίες οικονοµικά αποτελεσµατικότερες και προσιτές από όλους τους πολίτες.

76 H ιακήρυξη του Manchester «Μετασχηµατίζοντας τις ηµόσιες Υπηρεσίες» έως το έτος 2010: Οι κοινωνικά µειονεκτούσες οµάδες πληθυσµού θα αποτελέσουν τους κατ εξοχήν ωφελούµενους των δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Οι ηµόσιες ιοικήσεις των κρατών-µελών θα καταστήσουν την πληροφόρηση και τις λοιπές παροχές τους ευκολότερα προσβάσιµες στο κοινό, µε την καινοτοµική χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ, τη βελτίωση της αξιοπιστίας τους και την ανάπτυξη δεξιοτήτων υποστήριξης όλων των χρηστών. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα συµβάλλει αποφασιστικά στη διαµόρφωση υψηλών δεικτών ικανοποίησης του κοινού από τις παρεχόµενες από τη ηµόσια ιοίκηση υπηρεσίες. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα συµβάλλει αποφασιστικά στη µείωση των υποχρεώσεων του πολίτη και των επιχειρήσεων κατά τις συναλλαγές τους µε τη ηµόσια ιοίκηση. Ο δηµόσιος Τοµέας θα έχει βελτιώσει σηµαντικά την αποδοτικότητά του, µε την αξιοποίηση και χρήση των ΤΠΕ Οι ηµόσιες ιοικήσεις θα έχουν βελτιώσει σηµαντικά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία τους, αξιοποιώντας, όπου είναι σκόπιµο, τις ΤΠΕ.

77 H ιακήρυξη του Manchester «Μετασχηµατίζοντας τις ηµόσιες Υπηρεσίες» έως το έτος 2010: Οι προµήθειες του ηµοσίου θα εκτελούνται σε ποσοστό 100%, όπου είναι νοµικά επιτρεπτό, µε ηλεκτρονικό τρόπο, διευκολύνοντας τη δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς, η οποία θα λειτουργεί σε καθεστώς διαφάνειας και ισότητας για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του µεγέθους ή του τόπου εγκατάστασής τους. Το 75% των προµηθειών του ηµοσίου, που βρίσκονται πάνω από το Ευρωπαϊκό ελάχιστο όριο, θα εκτελούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και επιχειρήσεις θα µπορούν να κάνουν χρήση ασφαλών, τοπικά εγκατεστηµένων µέσων ηλεκτρονικής «αυθεντικοποίησης» τόσο στις συναλλαγές τους µε τη ηµόσια ιοίκηση της χώρας τους, όσο και στις συναλλαγές τους µε τη ηµόσια ιοίκηση οποιασδήποτε άλλης Ευρωπαϊκής χώρας. Όλατακράτη µέλη θα συµφωνήσουν σε ένα πλαίσιο αναφοράς για τη διακίνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιστοποιηµένων και διαλειτουργικών ηλεκτρονικών εγγράφων. Τέλος, οι Υπουργοί των κρατών µελών θα µεριµνήσουνγιατηνενσωµάτωση των ως άνω στόχων στις εθνικές δηµόσιες πολιτικές και περί τα µέσα του 2006 θα θέσουν σε εφαρµογή τις δράσεις για την επίτευξη των προταθέντων στόχων.

78 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Κρίσιµες δράσεις για την επίτευξη του Ψηφιακού Άλµατος Ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας Ανάπτυξη ευρυζωνικότητας Καµπάνια ενηµέρωσης εξοικείωσης πολιτών σε ΤΠΕ 5 ηλεκτρονικά πιστοποιητικά για επιχειρήσεις, 20 ηλεκτρονικές υπηρεσίες E-procurement BPR στο δηµόσιο τοµέα Απλούστευση Θεσµ. πλαισίου Ηλεκτρονικό οne-stop-shopshop για επιχειρήσεις Ενίσχυση ευρυζωνικότητας επέκταση E-procurement στους φορείς Στόχος: Ευρυζωνικότητα στο 7% Όλα τα πιστοποιητικά και διαδικασίες online Ο υπολογιστής ως αναπόσπαστο µέρος της εκπαίδευσης Copyright CSC PLOENZKE AG Copyright CSC PLOENZKE AG 77 33HMK9908 Orient.Konf.ppt Postal Services

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κόκκινου Αικατερίνη, ΙΕ_Σειρά ΕΣ Κοµνηνός Σπυρίδων, ΙΕ_Σειρά ΕΣ Μαντζιώκας Αθανάσιος, ΙΕ_Σειρά ΕΣ Χάλαρης Ιωάννης, Καθ. ΤΕΙ Αθήνας Περίληψη Η ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία «Η διείσδυση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημόσιο» Πεντάρης Σταμάτιος ΑΜ : 2001010066 Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής Καθηγητής Ματσατσίνης

Διαβάστε περισσότερα

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.5.2002 COM(2002) 263 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία»

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Β κύκλος εργασιών Οµάδας Εργασίας (OE) B3: «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Συντονιστές: Αναστάσιος Τζήκας - Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ, (tasos@si.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Έκδοση 2 η Μάρτιος 2012 Περιεχόμενα 1. Κείμενο Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ Έκδοση 1 η Φεβρουάριος 2012 1 Περιεχόμενα Κείμενο Εργασίας Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας

Οµάδα Εργασίας. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, http://kedke.ntua.gr/ ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...4 1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δράσης. που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira

Σχέδιο δράσης. που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.6.2000 Κοινωνία πληροφοριών για όλους Σχέδιο δράσης που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΤΟΜΕΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΤΗΣ"

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΤΟΜΕΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΤΟΜΕΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΤΗΣ" ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΣΟΥΤΛΙΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΤΛΙΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση

Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση Περιεχόμενα 4 10 17 28 1. Eισαγωγή 1.1. Oι τεχνολογίες ενεργοποιητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ Α Α3

Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ Α Α3 Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ Α Α3 ΤΙΤΛΟΣ: «Η υποδοµή για την ηλεκτρονική επιχείρηση και τις ηλεκτρονικές αγορές» Συντονιστές: Σ.Σαρτζετάκης, Τ.Σκουρτσής Rapporteur: Τ.Σκουρτσής ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2001 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης

Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της πληροφοριακής υποδομής της χώρας είναι δεδομένη και τη βιώνουμε καθημερινά. Τα περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Εργαλείου Προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Κωδικός Ε.Π.: 4 CCI: 2007GR161PO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 1. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» Eτήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την KτΠ A.E.

ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» Eτήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την KτΠ A.E. Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» ετήσια Συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόλογος Μεγάλη επιτυχία στην επίτευξη των στόχων της ΚτΠ Α.Ε. και το 20

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα