ΙΚΑΡΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΝΝΟΥ ( )*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΚΑΡΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΝΝΟΥ (1780-1850)*"

Transcript

1 ΙΚΑΡΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΝΝΟΥ ( )* Η τελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα χαρακτηρίζεται ως μία μεταβατική περίοδος πολιτικών μεταβολών και κοινωνικών μετασχηματισμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, απόρροια των οποίων υπήρξε η μετατροπή της Ελλάδας από τόπο εξαγωγής σε πόλο υποδοχής μεταναστών. Η συνεχής και συστηματική ενασχόληση επιστημονικών, κοινωνικών και πολιτικών φορέων με το φαινόμενο αυτό αντανακλά το βαθμό της πολυπλοκότητας που το διακρίνει, την έξαρση και την έκταση του στον ευρωπαϊκό χάρτη 1. Η μεταναστευτική συμπεριφορά πολυάριθμων ή μικρών αριθμητικά ομάδων στο εσωτερικό ενός κράτους ή με προορισμό άλλα κράτη είναι δυνατόν να μελετηθεί σε συνάρτηση με μία σειρά παραγόντων που προκάλεσαν την ενεργοποίηση και εκδήλωση της καθώς και με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που παρουσιάζει το κάθε πολιτισμικό σύνολο, το οποίο συμμετέχει στην διαδικασία της μεταναστευτικής κίνησης. Στο επίπεδο των θεωρητικών αναλύσεων, τα αίτια που συντελούν στη γένεση και ανάπτυξη ενός τέτοιου φαινομένου διακρίνονται αρχικά σε δύο κατηγορίες: έλξη προς έναν συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και απώθηση από έναν άλλον. Αναμφίλεκτα, κοινωνικοί, οικονομικοί και ψυχολογικοί παράγοντες 2 επηρεάζουν και καθορίζουν τον χαρακτήρα της κινητικότητας και συνδιαμορφώνουν τους νέους όρους, βάσει των * Η δημοσίευση αυτή αποτελεί μέρος της διδακτορικής διατριβής μου, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ηράκλειτος, το έργο συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους. 1 Παραθέτω μία ενδεικτική βιβλιογραφία όσον αφορά στην περίπτωση της μετανάστευσης στην ελληνική επικράτεια κατά την τελευταία δεκαετία: Ρ.Τ. Lianos, Α. Sarris and L.T. Katseli, «The impact of illegal Immigration on local Labour Markets: The case of Northern Greece», paper presented at CEPR Workshop, Halkidiki, 14/16 September 1995, P.T. Lianos, A. Sarris, L.T. Katseli, «Illegal Immigration and local labour markets: the case of Northern Greece», International Migration τ. 34/3 (1996) R. Fakiolas, «Aussenmigration in Griechenland», στο: W. Heller (επιμ.), Migration und sozioökonomische Transformation, Μόναχο 1997, 49-70, Α. Καρασαββόγλου, «Μετανάστες στην Ελλάδα. Νομιμοποίηση τους και επιπτώσεις στην αγορά εργασίας της χώρας», Επίθεο')ρηση Εργασιακών Σχέσεων 1998, Για τις ψυχολογικές και ψυχοδυναμικές όψεις του μεταναστευτικού φαινομένου, βλ. Folkert Lüthke, Psychologie der Auswanderung, Weinheim 1989,

2 100 ΙΚΑΡΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ οποίων θα επαναπροσδιοριστούν οι σχέσεις των ατόμων με τον τόπο καταγωγής ή προέλευσης τους, καθώς και τον βαθμό ένταξης, ενσωμάτωσης και τέλος αφομοίωσης στο νέο νομικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον, όπου εγκαταστάθηκαν. Η εξέταση προβληματικών που συνδέονται με τα θέματα της προσαρμογής, ένταξης στη νέα πραγματικότητα, αποδοχής και αφομοίωσης του μετανάστη σε αυτή θα βοηθήσει το μελετητή να διερευνήσει τα στάδια ενσωμάτωσης του υποκειμένου σε ξένα συστήματα αξιών, τις αντιδράσεις και συμπεριφορές που αναπτύσσει στην συμμετοχή του σε δύο ή περισσότερες πολιτισμικές σφαίρες, το βαθμό της συναισθηματικής του πρόσδεσης με τον τόπο προέλευσης, την τάση που παρουσιάζει να συσπειρώνεται σε εθνοτικούς ή τοπικά και θρησκευτικά προσδιορισμένους οικισμούς ή να συγκροτεί εθνικές γλωσσικές ή άλλες κοινωνικές μειονότητες. Η ενασχόληση, επομένως, με ζητήματα ταυτότητας, ετερότητας, μετακινήσεων και αντιμετώπισης του «άλλου» 3 αποκτά μία ιδιαίτερη σημασία, όταν μάλιστα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με την ιστορική διαδρομή ενός φυσικού προσώπου ή μιας οικογενειακής μονάδας στο επίπεδο της μικροϊστορίας. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται μία πιο απτή και σαφής εικόνα του φαινομένου μετανάστευση -εγκατάσταση- σταδιακή, ομαλή, ή μη ένταξη του υποκειμένου στο νέο κρατικό σχηματισμό στον ιστορικό χρόνο και χώρο. Εκκινώντας από αυτή την παραδοχή, θα επιχειρήσω να ανασυνθέσω την εικόνα μιας οικογένειας, παρακολουθώντας την πορεία της στον χώρο της Κεντρικής Ευρώπης από τα τέλη του 18ου αι. μέχρι τα μέσα του επόμενου, σε έναν γεωγραφικό χώρο, του οποίου η πολιτισμική, εθνοτική και κοινωνικοπολιτική του σύνθεση παρουσιάζει μία πολυμορφία και για τον λόγο αυτό μία ιδιαιτερότητα. Το διανοητικό και γεωγραφικό ταξίδι, μέσα από ένα πλέγμα αντιθέσεων και αντιφάσεων, συγκρούσεων, αντιπαλοτήτων, συμμαχιών και δεσμών φιλίας, ακολουθεί την πορεία μιας «ρέουσας αφήγησης», την διαδρομή, όπως την χαράζει και την εμπλουτίζει με τους παραποτάμους του ο Δούναβης. Δεν πρόκειται μόνο για ένα φυσικό σύνορο που χωρίζει την Κεντρική Ευρώπη από την Βορειοδυτική, την Ανατολή από την Δύση, αλλά και για ένα νοητό πέρασμα, το οποίο κατά εποχές μεταβάλλεται και εντάσσεται σε νέες ιστορικές πραγματικότητες, συντελώντας στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της πολλαπλότητας των ταυτοτήτων. Ο Δούναβης είναι ο ποταμός, στις όχθες του οποίου συναντώ- Λ Michael Metzeltin, Der Andere und der Fremde. Eine linguistisch-kognitive Untersuchung, Βιέννη 1996,

3 ΔΙΑΣΠΟΡΑ-ΔΙΚΤΥΑ-ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 101 νται και αναμειγνύονται διαφορετικοί λαοί. Είναι, δηλαδή, «η γερμανοουγγρο-σλαβο-ρομανο-εβράίκή Κεντρική Ευρώπη» 4. Η οικογένεια Μάννου είναι μία από τις περιπτώσεις «βαλκάνιου ορθόδοξου εμπόρου 5» που επέδειξε μία έντονη οικονομική, επιχειρηματική δράση στο χώρο της Κεντρικής, Νοτιοανατολικής και Δυτικής Ευρώπης, αναπτύσσοντας ένα δίκτυο εμπορικών σχέσεων και συνεργασιών που της επέτρεψε να αυξήσει το εμπορικό της κεφάλαιο και να έχει μία σημαντική παρουσία στην ορθόδοξη κοινότητα της Πέστης 6. Η μελέτη μιας επιχειρηματικής μονάδας που οργανώνεται και δομείται πάντα στα πλαίσια ενός δικτύου το οποίο συγκροτείται από άτομα με κοινούς αιματοσυγγενικούς ή συγγενικούς δεσμούς ή με κριτήριο τον κοινό τόπο καταγωγής και προέλευσης δεν μπορεί από μόνη της να δώσει επαρκείς και ολοκληρωμένες απαντήσεις σε μια σειρά θεμάτων που κατά καιρούς απασχόλησαν, αλλά και συνεχίζουν να απασχολούν την επιστημονική κοινότητα, όπως ο ρόλος που διαδραμάτισε ο βαλκάνιος έμπορος το 18ο και 1% αιώνα στην διαδικασία αναπαραγωγής του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής και στην ενδυνάμωση του παγκόσμιου καταμερισμού εργασίας, βάσει των διαρκώς μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών που διαμορφώνονται στην Οθωμανική 7, και Αψβουργική Αυτοκρατορία, καθώς και στον δυτικό ευρωπαϊκό χώρο 8. Άλλες πτυχές της ευρύτερης 4 Claudio Magris, Donau. Biographie eines Flusses, Μόναχο, Βιέννη 1988, Όπως, χαρακτηριστικά, αναφέρει ο Traian Stojanovich, η επαγγελματική τάξη των Βαλκανίων ορθόδοξων εμπόρων συναποτελείται από Οθωμανούς, αψβοΰργους και ρώσους υπηκόους, των οποίων η βασική επιχειρηματική δράση συνίσταται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Traian Stoianovich, «The Conquering Balkan Orthodox Merchant», The Journal of Economic History 20 (1960), , 234). " To οικογενειακό αυτό αρχείο αποτελεί τον πρωτογενή πυρήνα της διδακτορικής μου διατριβής. Το περιεχόμενο του βασίζεται, ως επί το πλείστον, στην επιχειρηματική δράση της οικογένειας από το 1788 μέχρι το 1948, ενώ το ερευνητικό μου ενδιαφέρον εστιάζεται στην περίοδο 1783-μέσα 19ου αιώνα. ' Η συγκρότηση διάσπαρτων ελληνικών παροικιών σε νευραλγικά κέντρα του διεθνούς αποικιοκρατικού εμπορίου υπάκουε στην λογική της ενσωμάτωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιφερειακή ζώνη της διεθνούς αποικιοκρατικής αστικής αγοράς, Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Εμπορικές παροικίες και ανεξάρτητη Ελλάδα: ερμηνείες και προβλήματα», Ο Πολίτης 62 (Σεπτ. 1983), 28-34, 29. Όπως, πολΰ ορθά, παρατηρεί ο Βέρνερ Ζόμπαρτ, οι εξέχοντες φορείς του καπιταλιστικού πνεύματος και θεμελιωτές της κεφαλαιοκρατικής οργάνωσης πρέπει να αναζητηθούν, σε πολυάριθμες περιπτώσεις, σε εκείνα τα οικονομικά υποκείμενα που συμμετείχαν ενεργά στην μεταναστευτική διαδικασία, διαδραματίζοντας έναν σημαντικό ρόλο στο σύστημα οικονομικών συναλλαγών και εξυπηρετώντας τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς, Βέρνερ Ζόμπαρτ, Ο Αστός. Πνευματικές προϋποθέσεις και ιστορική πορεία τον δυτικού καπιταλισμού, μτφ. Κ. Κουτσουρέλης, Αθήνα 1998, 301.

4 102 ΙΚΑΡΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ προβληματικής είναι οι ιδεολογικοί προσανατολισμοί και τα συστήματα αντιλήψεων, από τα οποία διέπονται οι σχέσεις, μεταξύ των μελών μιας κοινότητας, μιας εγκατάστασης, ο τρόπος οργάνωσης τους, η στάση και αντιμετώπιση τους απέναντι σε θεσμικούς παράγοντες των χωρών υποδοχής, οι συγκρούσεις και αντιθέσεις που εμφανίζονται σε διαφορετικές εποχές μεταξύ εκείνων που συναπαρτίζουν έναν κοινοτικό οργανισμό 9 ή μεταξύ αυτών και των κρατικών αρχών, καθώς και τα αίτια που κάθε φορά τις προκαλούν, η ανάπτυξη εθνικής συνείδησης και συγκρότηση εθνικής ταυτότητας 10, η παρέμβαση τους ως φορέων πολιτισμικών ιδεών στην κοινωνική εξέλιξη, η καθημερινή παρουσία, η οικογενειακή ζωή, οι νοοτροπίες και συμπεριφορές, τα αισθητικά πρότυπα, οι πνευματικές αναζητήσεις και κατευθύνσεις. Το αρχειακό υλικό της οικογενειακής επιχείρησης Μάννου συνιστά έναν πακτωλό πληροφοριών γύρω από ζητήματα τα οποία ήδη θίχθηκαν. Η ολιγοήμερη επιτόπια έρευνα μου στο Δημοτικό Αρχείο της Βουδαπέστης (Budapest Fovarós Levéltâr) το 1999 και το 2000, καθώς και η μερική επεξεργασία ενός μικροφωτογραφημένου υλικού του αρχείου, το οποίο φιλοξενείται στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού και στο Ιστορικό Σπουδαστήριο της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών 11, μου έδωσε τη δυνατότητα y Για τις σχέσεις Ελλήνων και Μακεδονοβλάχων στην ελληνορθόδοξη κοινότητα της Πέστης, βλ. Ödön Ftives, «Gründungsurkunde der griechischen Gemeinde in Pest aus dem Jahre 1802», Μακεδόνικα 11 (1971) G. Hering, «Der Konflikt zwischen Griechen und Walachen in der Pester Orthodoxen Gemeinde», G. Hering (επιμ.), Dimensionen Griechischer Literatur und Geschichte, Φρανκφούρτη στο Μάιν 1993, Στην περίπτωση της ελληνορθόδοξης κοινότητας της Πέστης, η συγκρότηση και ανάπτυξη της εθνικής αυτοσυνειδησίας Ελλήνων και Μακεδονοβλάχων εκφράζεται στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα στο πεδίο των εκκλησιαστικών υποθέσεων και της γλώσσας. Όταν στα 1788 οι Έλληνες χωρίσθηκαν από τους Σέρβους, με τους οποίους είχαν συμπήξει στην Πέστη μία ενιαία εκκλησιαστική κοινότητα, οι Βλάχοι με τους Έλληνες συνέχιζαν να συνιστούν μία κοινωνική συνάρθρωση. Στην δεκαετία του 1790 οι Βλάχοι αξιώνουν να υιοθετηθεί το επίθετο «βλάχικος» στην επίσημη ονομασία της κοινότητας και να τελείται η θεία Λειτουργία στην γλώσσα τους, Hering, ό.π. Η διαμόρφωση μιας βλαχορουμανικής συνείδησης μέσα στους κόλπους των Βλάχων της ελληνικής κοινότητας στην Πέστη ενισχυόταν από μεμονωμένα άτομα και εμπόρους, που προπαγάνδιζαν την ιδιαιτερότητα των Βλάχων και την εθνική τους ταυτότητα. Στο εθνικιστικό πνεύμα του 19ου αιώνα κινείται και το βιβλίο του Georg Rosa, μακεδονοβλαχικής καταγωγής με τόπο προέλευσης το Μοναστήρι, το οποίο χρονολογείται στα 1808, όπου ο συγγραφέας χαρακτηρίζει τους Δακορουμάνους αδέλφια των Βλάχων, Max Demmeter Peyfuss, Die Aromunische Frage. Ihre Entwicklung von den Ursprüngen bis zum Frieden von Bukarest (1913) und die Haltung Österreich-Ungarns, Graz 1974, Το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού απέκτησε τις μικροταινίες υστέρα από πρόταση προγράμματος για τον Παροικιακό Ελληνισμό, την οποία υπέβαλε το 1993 ο τότε πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμοί) κ. Μιχαήλ Σακελλαρίου, σε συνεργασία με τον Gunnar

5 ΔΙΑΣΠΟΡΑ-ΔΙΚΤΥΑ-ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 103 να συναγάγω ότι πρόκειται για ένα πλούσιο αρχείο που αφορά την ιστορική διαδρομή της ομώνυμης οικογένειας και την οικονομική της κυρίως δραστηριότητα από το 1788 έως το Με βάση την θεματική κατάταξη σε πέντε κατηγορίες που έχει πραγματοποιήσει το Budapest Fovarós Levéltâr, περιλαμβάνονται: 1. Οικογενειακοί φάκελοι, όπως προσωπικές σημειώσεις, ιδιωτική αλληλογραφία διαφόρων οικογενειών, σχολικά βιβλία, τετράδια και σχολικοί έλεγχοι μελών της οικογένειας και άλλων, όπως της οικογένειας Ντέρρα, έγγραφα για την δράση ελληνικών, σερβικών και ρουμανικών εκκλησιών και σχολείων, διαθήκες, συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων, αρχιτεκτονικά σχέδια, λογαριασμοί τραπεζικών δανείων, απογραφές περιουσιακών στοιχείων, αποσπάσματα κινήσεως λογαριασμών. 2. Φάκελοι διαχείρισης περιουσιών, φορολογικά έγγραφα και λογαριασμοί σχετικά με τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, βεβαιώσεις καταβολής φόρων, αποδείξεις καταθέσεων. 3. Εμπορικοί φάκελοι (ισολογισμοί, εμπορικοί λογαριασμοί, εμπορική αλληλογραφία, αντίγραφα εμπορικών επιστολών, συναλλαγματικές, δελτία αποστολής, οικονομικοί απολογισμοί, άδειες διακίνησης εμπορευμάτων, καταστατικά ασφαλιστικών εταιρειών). 4. Εμπορικά βιβλία και κατάστιχα, copia lettere στην ελληνική, γερμανική και σερβική γλώσσα, κατάλογοι εμπορικών λογαριασμών και ονομάτων εμπορικών συνεργατών, ταμειακά βιβλία, βιβλιάρια καταθέσεων, βιβλία απογραφών πωλήσεων, ομολογίες, βιβλίο της εταιρείας εμπορίου χαρτιού «Blana&Dona», προσπέκτους της εταιρείας «Johann Paluka» στη Νυρεμβέργη με κατάλογο τιμών και καθορισμό ταχυδρομικών τελών. 5. Άλμπουμ και εικονογραφημένα βιβλία, όπως η συλλογή του Karl Friendrich Schinkel, αρχιτεκτονικά σχέδια, φωτογραφίες ελληνορωμαϊκών αγαλμάτων, διάφορα σχέδια, αντίγραφα έργων του Ραφαήλ, αναμνηστικά άλμπουμ, οικοδομικά σχέδια του περιπτέρου της κρατικής έκθεσης του 1855, που κτίστηκε από την κατασκευαστική εταιρεία «Neuschloss Oedoen & Marcel». Hering και την κ. Όλγα Κατσιαρδή-Hering. Πρόγραμμα, επίσης, για τον Παροικιακό Ελληνισμό (15ος-19ος αι.) λειτουργεί ήδη από το 1999, με χρηματοδότηση του Ειδικοί) Λογαριασμοί) Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2000 και του Κληροδοτήματος Τσαγκάδα), το οποίο διευθύνει η κ. Όλγα Κατσιαρδή-Hering. Στο πλαίσιο αυτοΰ του προγράμματος αποκτήθηκε ένα μικροφωτογραφημένο μέρος της εμπορικής αλληλογραφίας της οικογένειας, το οποίο φυλάσσεται στον Τομέα Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.

6 104 ΙΚΑΡΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ Μέσα από την διερεύνηση ενός πρωτογενούς υλικού, όπως είναι το εξεταζόμενο αρχείο 12, στα πλαίσια, δηλαδή, μιας αρχειακής μαρτυρίας στον χώρο της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, εμφανίζεται ένας εμπορικός οίκος ο οποίος προσδιορίζεται από δύο βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, την οικογενειακή σύνθεση και την προέλευση των μελών της. Ο Δημήτριος Μάννος, επικεφαλής της οικογενειακής επιχείρησης, μεγαλογαιοκτήμονας και έμπορος στην Πέστη, προερχόταν από το Μοναστήρι (Βιτόλια) 13 και ήταν «μακεδονοβλαχικής» καταγωγής. Γεννήθηκε το 1777 και απεβίωσε το Η διαθήκη του Δημήτριου Μάννου που έχει συνταχθεί στις 19/31 Δεκεμβρίου 1814 στα ελληνικά αποτελεί σημαντικό πληροφοριακό υλικό για την ιστορία της οικογένειας 14. Μας πληροφορεί πως είχε τέσσερα παιδιά, τον Ιωάννη, που τον απέκτησε από την πρώτη του σύζυγο, το Στέφανο, τη Σοφία και την Άννα από τον δεύτερο γάμο. Η δεύτερη σύζυγος του ονομαζόταν Πελαγία, το γένος Ζούρου, μακεδονοβλαχικής καταγωγής. Από έναν κατάλογο του 1807, όπου καταγράφονται οι πολίτες και οι κάτοικοι μακεδονοβλαχικής καταγωγής της Πέστης, πληροφορούμαστε ότι η πρώτη του γυναίκα είχε πεθάνει και πως για μία περίοδο ήταν χήρος. Αναφέρει, επίσης, χαρακτηριστικά στη διαθήκη ότι όλα τα υπάρχοντα, η κινητή και ακίνητη περιουσία του, υπήρξαν προϊόν προσωπικής κοπιώδους προσπάθειας και δεν τα κληρονόμησε από κανέναν συγγενή του. Από αυτή εδώ τη δήλωση, στην οποία ο διαθέτης αισθάνεται την ανάγκη να προβεί, καταλαβαίνουμε πως ο Δ. Μάννος ήταν αυτοδημιούργητος. Η οικονομική και κοινωνική άνοδος του διαφαίνεται και στον ιδιωτικό επιστολικό λόγο. Σε ένα γράμμα που του αποστέλλει η αδελφή του Αγγελούσα, η οποία διαμένει στην Βιτόλια, διακρίνει ο αναγνώστης την υπερηφάνεια που αισθάνεται για την πρόοδο του, όπως αυτή άλλωστε αντικατοπτρίζεται και στη δική της ζωή, εκφράζοντας ταυτόχρονα και την δυσαρέσκεια της για την πολύχρονη απουσία και παραμονή του στο εξω- 1Ζ Η παραπομπή στο αρχείο θα αποτελείται από τα αρχικά γράμματα του Δημοτικοί) Αρχείου της Βουδαπέστης, δηλαδή BFL (Budapest Fovarós Levéltar), θα συνοδεύεται από τον κωδικό του συγκεκριμένου οικογενειακού αρχείου, ΧΙ/1136 Manno, και τον αναγραφόμενο στο μικροφίλμ ή τη φωτοτυπία αριθμό, με βάση την κατάταξη και την αρίθμηση που έχει πραγματοποιήσει ο αρμόδιος κρατικός φορέας, καθώς και από το έτος σύνταξης του σχετικού εγγράφου ή τον αριθμό φακέλου, όταν αυτός υφίσταται. 13 Η Βιτόλια, έδρα του Ρούμελη Βαλεσή, συνιστούσε επί Τουρκοκρατίας πέρασμα των ταχυδρόμων και των καραβανιών που έφευγαν από τα Γρεβενά. Υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα διοικητικά, εμπορικά και χειροτεχνικά κέντρα στην ενδοχώρα της Χερσονήσου του Αίμου (Νικολάι Τοντόροφ, Η Βαλκανική Πόλη 15ος-19ος αιώνας, μτφ. Έφη Αβδελά, Γεωργία Παπαγεωργίου, τ. Α', Αθήνα 1986, 129). 14 BFL: ΧΙ/1136 Manno (μικροταινία 2/1814).

7 ΔΙΑΣΠΟΡΑ-ΔΙΚΤΥΑ-ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 105 τερικό. Γράφει χαρακτηριστικά: «... εγώ βέβαια με την τιμήν σου εδώ απερνώ, και με το λαμπρό σου όνομα τιμώμαι παντού, αλλά αγαπούσα χρυσέ μου αδελφέ μου να σε έχομεν αχώριστον...» 15. Στον κατάλογο του 1807 αναγράφεται πως είχε στην κατοχή του ένα σπίτι. Μάλλον αναφέρεται στο γωνιακό σπίτι της οδοΰ Wütznergasse 65, που είχε αγοράσει στις 10 Οκτωβρίου του 1802, όπως μπορούμε να γνωρίζουμε από δυο έγγραφα του οικογενειακού αρχείου 16. Η κατοχή ακίνητης περιουσίας, όπως κτήματα και σπίτια, αποτελεί τεκμήριο της οικονομικής θέσης μιας οικογένειας. Ο ίδιος μάλιστα εκμίσθωνε ακίνητα, έχοντας έτσι επιπλέον εισόδημα από αυτά, όπως εκείνο που ενοικίασε στον καφετζή Λέοπολντ Γκάουστερ το 1811, για τρία χρόνια, με την υποχρέωση ο τελευταίος να του καταβάλει ετησίως το ποσό των 4000 φιορινιών. Η απόκτηση τίτλου ευγενείας συναρτάται με τη διάθεση των κεφαλαίων ενός ατόμου για την αγορά σπιτιών και εκτάσεων γης 17. Συμφωνά με έναν κατάλογο των οΰγγρων ευγενών ελληνικής καταγωγής, κάποιος Απόστολος Μάννος, καταγόμενος από το Μοναστήρι της Μακεδονίας, κάτοικος της Πέστης, απέκτησε το 1712 τίτλο ευγενείας. Αν και ποιο βαθμό συγγένειας έχει με τον Δημήτριο Μάννο, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ο κοινός, όμως, τόπος προέλευσης αποτελεί μία ένδειξη ύπαρξης συγγενικών δεσμών μεταξύ τους. Στα 1802 ο Δημήτριος Μάννος αποκτά πολιτικά δικαιώματα, την ουγγρική δηλαδή υπηκοότητα 18. Με βάση το βασιλικό διάταγμα του 1774, οι έλληνες ορθόδοξοι Οθωμανοί υπήκοοι υποχρεώνονται να δίνουν τον όρκο πίστεως, από τον οποίο εξαρτήθηκε η εγκατάσταση τους, αποκτώντας έτσι την ουγγρική υπηκοότητα 19. Η επιχειρηματική δραστηριότητα του οίκου Μάννου σχετίζεται με τη διεξαγωγή χονδρικού εμπορίου. Στα μέσα του 19ου αιώνα είχε ήδη συνεταιρισθεί ο Στέφανος Μάννος με τον οίκο του Γ. Μάντζου, συμμετέχοντας στη μετοχική εταιρεία που συστάθηκε. Η επιχείρηση αυτή ασχολιόταν με το χονδρικό εμπόριο δερμάτων, καθώς και με τον τομέα των μεταφορών και των προμηθειών. Από το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα η εταιρεία άνθισε και εμφάνισε μία ανοδική οικονομική πορεία. Τα οικογενειακά και συγγενικά δίκτυα αποτελούν δομικό στοιχείο των ελληνικών επιχειρήσε- 13 BFL: ΧΙ/1136 Manno (κ. 54 / φάκελος 1809). 16 BFL: ΧΙ/1136 Manno (μικροταινία 2/1802). 17 Ödön Ftives, «Die bekanntesten geadelten Griechen in Ungarn», Balkan Studies 5 (1964), , BFL: XI/1136 Manno (μικροταινία 2/1802). 1" Ödön FUves, Οι Έλληνες της Ουγγαρίας, Θεσσαλονίκη 1965, 11.

8 106 ΙΚΑΡΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ων της διασποράς. Ο κοινός τόπος προέλευσης και η κοινή καταγωγή συνιστούν κριτήρια συνεταιρικής πράξης και συνεργασίας. Ο Γ. Μάντζος, μαζί με τον Δημήτριο Μόσικα, και οι δυο «μακεδονοβλαχικής» καταγωγής με τόπο προέλευσης τη Βιτόλια, τοποθετούνται επίτροποι, για τη φροντίδα των παιδιών του Δ. Μάννου 20. Ήδη, αρκετά χρόνια πριν από την ίδρυση του εμπορικού οίκου Μάννου και Μάντζου, υπήρχε μία δυνατή φιλία και είχε αναπτυχθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ τους, που εκφράστηκε και στον τομέα των οικονομικών συναλλαγών. Προηγήθηκαν οι εταιρείες Μάντζο και Φάρντη από το 1810, Μάντζο και Μόσικο από το 1827, ενώ το 1844 συστήθηκε η εταιρεία Μάννο και Μάντζο 21. Το οικογενειακό αρχείο Μάννου περιλαμβάνει έναν αριθμό εγκυκλίων εμπορικών γραμμάτων, με τα οποία κοινοποιείται στον παραλήπτη η έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ατομικά ή υπό εταιρική μορφή, λΰση της εταιρείας στην οποία συμμετείχε ο αποστολέας ή οι αποστολείς ή διακοπή της λειτουργίας της ατομικής του επιχείρησης. Έτσι, η σύσταση ή διάλυση συντροφιών, όπως των δυο πρώτων που αναφέρθηκαν, εκφράζεται μέσα από την εγκύκλιο γραφή, εξυπηρετώντας πιο αποτελεσματικά τη διευρυμένη πλέον εμπορική κοινωνία. Σε ένα εγκύκλιο γράμμα της 1ης Μαΐου 1810, γνωστοποιούνται στον παραλήπτη Δημήτριο Μάννο «η φιλική διάλυση κοινής συντροφιάς υπό την κΰρωσιν Κ. Σίμου & Γ. Μάντζου και η Ζυ Με βάση το τέταρτο άρθρο της διαθήκης του, ο Δημήτριος Μάννος ορίζει: «Διά επιτρόπου εκλέγω και παρακαλώ να δεχθούν το βάρος της επιτροπίας α) τον εντιμ: κον Ιωάννην Παπά Κώνστα Οικονόμου β) τον εντιμ: κον Αναστάσιον Ζήκου γ) τον εντιμ: κον Δημήτριον Μοσίκα και δ) τον εντιμ: κον Γεώργιον Ν: Μάτζιο τους οποίους παρακαλώ να φροντίσουν διά την κυβέρνησιν των τέκνων μου όντας ανήλικα...» (BFL: ΧΙ/1136 Manno, μικροταινία 2/1814). 21 Οι έννοιες της εντοπιότητας και της εθνοτικής προέλευσης συνιστούν καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση και ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ατόμων μιας κοινωνικής συσπείρωσης με χαρακτηριστικά πολιτισμικής ομοιογένειας. Η κοινοτική αλληλεξάρτηση εξαρτάται, αλλά και ταυτόχρονα εκφράζεται μέσα από τη σύναψη σχέσεων, συγγενικών ή φιλικών, με γνώμονα τον τόπο καταγωγής και τους στενούς εθνοτικοΰς δεσμούς. Πρόσωπα, επομένως, που δεν ανήκουν στον οικογενειακό πυρήνα αποκτούν μια ιδιαίτερη θέση και ρόλο στον τομέα ανάληψης ευθυνών, όπως άλλωστε αυτό διαφαίνεται μέσα από την τοποθέτηση των Μάντζου και Μόσικου ως επιτρόπων για τη μέριμνα των παιδιών του Δημητρίου Μάννου. Οι οικονομικές συνεργασίες υπό τη μορφή συγκρότησης εμπορικών εταιρειών εγγράφονται, επίσης, στη λογική που αναφέρθηκε παραπάνω. Η δημιουργία ή διάλυση μιας εμπορικής συντροφιάς, η ίδρυση ενός εμπορικού οίκου και η αλλαγή της φίρμας του βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα δίκτυα συγγενικών ή προσωπικών σχέσεων με αφετηρία την τοπική καταγωγή. Λόγου χάριν, στην περίπτωση της επιχείρησης των Καλαρρυτινών αδελφών Παράσκη, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις σε έγγραφα του Αρχείου Δουροΰτη για συνεργασία τους με το συγχωριανό τους Ιωάννη Ζοΰκο στα τέλη του 18ου αιώνα, Γεώργιος Παπαγεωργίου, «Εμπόρου πατρός επιστολαί προς τον εαυτού υιόν», ΑωδώνηΙΟ/Ι (1991), , υποσ. 3, 284).

9 ΔΙΑΣΠΟΡΑ-ΔΙΚΤΥΑ-ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 107 νέα σύσταση του εμπορικού «οσπιτίου» Γ. Μάντζος και Στ. Φαρδής. Οι υποθέσεις αυτής της συντροφιάς συνίστανται κυρίως σε «επιτροπές και εξ αποστολάς παντός είδους πραγματιών, σε παραγγελίες και συναλλάγματα και σε άλλες επωφελείς επιχειρήσεις». Δείγμα της εταιρικής υπογραφής, η οποία περιλαμβάνει την εταιρική επωνυμία και χρησιμοποιείται σε όλες τις εταιρικές δοσοληψίες, όπως αλληλογραφία, συναλλαγματικές κτλ., βρίσκεται στο τέλος της εμπορικής γραφής, δίπλα ακριβώς στην έντυπη καταχώρηση του ονόματος κάθε εταίρου 22. Μέσα από την εμπορική αλληλογραφία μελών της οικογενειακής επιχείρησης, μπορούμε να ανασυνθέσουμε το δίκτυο εμπορικών σχέσεων και επικοινωνίας, τη φύση των χρηματοοικονομικών σχέσεων των εμπόρων μεταξύ τους, να διερευνήσουμε το είδος συνεργασίας και επαφών που διαμόρφωσαν και ανέπτυξαν, καθώς και τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν κατά καιρούς. Η ανάπτυξη του εμπορικού οδικού δικτύου διευκόλυνε τη μεταφορά των προϊόντων και τη διακίνηση των ανθρώπων, σφυρηλατώντας τους συνεκτικούς δεσμούς μεταξύ των Βαλκανίων και της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης. Το γεγονός αυτό συνετέλεσε στην διεύρυνση του πεδίου της οικονομικής και πολιτικής επικοινωνίας, συνεργασίας και δράσης των υπηκόων τόσο της Οθωμανικής όσο και της Αψβουργικής Αυτοκρατορίας, καθώς και στην προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικής θέσης της νέας αυτής τάξης εμπόρων. Μία σημαντική αρτηρία είναι εκείνη που έχει ως αφετηρία την Αδριανούπολη συνδέοντας την με τη Φιλιππούπολη, τη Σόφια, τη Νίσσα, το Βελιγράδι και τη Βούδα. Από τη θεσσαλονίκη αρχίζει ένας δρόμος που καταλήγει στην Βιέννη, συνδέοντας μια σειρά πόλεων, όπως το Βιδίνι, οι Σέρρες, το Μελένικο, η Σόφια, η Όρσοβα, η Τέμεσβαρ, η Πέστη 23. Την πορεία των εμπόρων μπορούμε να παρακολουθήσουμε με τη βοήθεια των τελωνειακών σταθμών, από τους οποίους περνούσαν για να εισέλθουν στην Αψβουργική Αυτοκρατορία. Οι μεγαλύτερες αγορές συμπίπτουν με συγκοινωνιακούς κόμβους, με σημαντικά περάσματα και θέσεις. Οι αγορές προσδιόριζαν ίσως την κατεύθυνση των εμπορικών δρόμων, όχι όμως την διέλευση τους από αυτές. Στην περίπτωση του εμπορικού οίκου Μάννου, τα copia letterae, κατάστιχα αντιγραφής επιστολών του αρχείου, συνιστούν μια σημαντική πηγή γνώ- 22 Χρήστος Μοΰλιας, «Τα εγκύκλιοι εμπορικά γράμματα», Τα Ιστορικά 10 (Ιοχιν./Δεκ. 1993), 39-52, Arno Mehlan, «Οι εμπορικοί δρόμοι στα Βαλκάνια κατά την Τουρκοκρατία», Σπύρος Ασδραχάς (επιμ.), Η οικονομική δομή των βαλκανικών χωρών (15ος-19ος αιώνας), Αθήνα 1979,

10 108 ΙΚΑΡΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ σεων και πληροφοριών γύρω από τα θέματα διακίνησης και το είδος των εμπορευμάτων, των δρομολογίων, των επιχειρηματικών διασυνδέσεων της οικογένειας με νευραλγικούς σταθμούς της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Μέσα από τον επιστολικό λόγο, ο οποίος εκφράζει- όπως παρατηρεί ο Κ.Θ. Δημαράς- την κίνηση, την επικοινωνία, τη συναλλαγή, μέσα δηλαδή από την εμπορική αλληλογραφία, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη γεωγραφική έκταση της επιχειρηματικής δράσης της οικογένειας, τους συνεργάτες της και τα επαγγελματικής φύσεως θέματα που ανακύπτουν και απασχολούν τους πρωταγωνιστές του επιστολικού υλικού. Θα αναφέρω ενδεικτικά μερικά ονόματα πόλεων και παραληπτών προς τους οποίους αποστέλλονται τα γράμματα, καθώς και είδη προϊόντων που εμπορεύονται. Από το έτος 1826 μέχρι το 1835, η εμπορική αλληλογραφία -στην ελληνική, τη γερμανική και τη σερβική- συνδέεται με έναν αριθμό πόλεων, όπου βρίσκονται οι παραλήπτες, όπως είναι οι πόλεις: Βιέννη, Γιάκοβα, Ζέμουν, Φιούμε, Τέμεσβαρ, Μέσεριτς, Κραϊόβα, Βελιγράδι, Φράιμπουργκ, Μπίλιτς, Τεργέστη, Μπράσοβ, Νόισταντ, Νεόφυτο ή Νόβισαντ Φιλιππούπολη. Οι επωνυμίες Μάτζος και Μόσικας, Δ. Ποστολάκας, Τζέππες, Θωμάς, Παπαευθυμίου και Υιός αποτελούν μερικούς από τους παραλήπτες, με τους οποίους συναλλάσσεται ο οίκος Μάννος. Από τα 1849 εμφανίζονται πολύ συχνά οι πόλεις Κωνσταντινούπολη, Φιλιππούπολη, Βιτόλια, Κραϊόβα, Βελιγράδι, Νις, Σέρρες, Βιέννη και Βελεσσά. Τα προϊόντα που εμπορεύονται είναι μαλλιά, «τομαρικά», βελανίδια, βυρσόφυλλα. Μία σειρά από ονόματα παρελαύνει από τα αντίγραφα της περιόδου αυτής, όπως: Θ. Μισκίνοβιτς, Π. Σούλιος, Αντώνιος Οσμανλή, Αθ. Παύλου, Γεώργιος Σιαγκούνας & Συντροφιά, Ιμπής Μεχμέτ, Κ. Θεοδώρου, Ιωάννης Γκρούτος, Ν. Ζαχατζής. Από το 1851 έως το 1853 το εμπόριο προβάτων, τομαριών και μαλλιού είναι μία από τις κύριες απασχολήσεις του οίκου Μάννου & Μάντζου. Οι πόλεις: Κλεισούρα, Ζερνέστι, Φιλιππούπολη, Βιτόλια, Μιλάνο, Βουκουρέστι, Κωνσταντινούπολη, Λιόν, Λονδίνο, Αμβέρσα, Βελεσσά, Κραϊόβα αποτελούν μερικά από τα κέντρα συναλλαγής που αναδεικνύονται μέσα από την αλληλογραφία της επιχείρησης. Ενώ στα μέσα του 19ου αιώνα, το δίκτυο συναλλαγών που αναπτύσσει η συντροφιά Μάννου και Μάντζου έχει έναν διευρυμένο χαρακτήρα τόσο σε επίπεδο προσώπων όσο και στη γεωγραφική του έκταση, από τις αρχές του 19ου η δυναμική της επιχειρηματικής δράσης, όπως διαφαίνεται μέσα από τα αντίγραφα, δεν αποτυπώνεται στον επιστολικό λόγο της περιόδου αυτής. Η εμβέλεια της αρχικά είναι περιορισμένη, στα όρια της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Στα πρώτα χρόνια, οι πόλεις στις οποίες στέλνονται κυρίως οι επιστολές του εμπορικού οίκου

11 ΔΙΑΣΠΟΡΑ-ΔΙΚΤΥΑ-ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 109 είναι κυρίως οι Σέρρες, η Ζέμωνα, η Κωνσταντινούπολη, η Βιτόλια, η Πέστη, το Βελιγράδι. Στην πορεία, ο εμπορικός προσανατολίζεται σε ένα μεγαλύτερο αριθμό πόλεων, καθώς και στον δυτικό ευρωπαϊκό χώρο, αποκτώντας μία νέα δυναμική λόγω των μεταβολών στη δομική οργάνωση της επιχείρησης. Στην πρώτη φάση της εμπορικής δραστηριότητας, η ατομική επιχείρηση, όπως φανερώνει και το όνομα, ταυτίζεται με ένα άτομο, που είναι ο ιδιοκτήτης της. Ο Δ. Μάννος έχει όλες τις ευθύνες για τη λειτουργία της. Ευθύνεται δηλαδή για την αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης, για τις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές της και προς κάθε φορέα συναλλαγής. Αντιθέτως, η συγκρότηση εταιρείας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της συντροφιάς Μάννου και Μάντζου, λόγω της συνένωσης των κεφαλαιακών και άλλων πόρων των εταίρων, διαμορφώνει νέους όρους και νέα δεδομένα για τη μορφή της οικονομικής οργάνωσης και τη λειτουργία της. Το εύρος των συναλλαγών αυξάνει με τη συγκρότηση ενός εκτεταμένου γεωγραφικού δικτύου και με τη διεύρυνση του κύκλου των παραγόντων που εμπλέκονται στη διαδικασία δράσης της εταιρείας. Πέρα από τον οικονομικό ρόλο της οικογένειας Μάννου στο πεδίο των υπηρεσιών, υπάρχει και η κοινωνική διάσταση της μέσα από την φιλανθρωπία την οποία κατά καιρούς επέδειξε, μέσα από τις δωρεές και τις αγαθοεργίες στις οποίες προέβη. Ο τρόπος, άλλωστε, διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του Δημήτριου Μάννου, καθώς και οι κατάλογοι δωρεών μελών της ελληνοβλαχικής κοινότητας της Πέστης, προς εκκλησιαστικής και παιδευτικής φύσης ιδρύματα της, καταδεικνύουν τις ευρύτερες ανησυχίες και αντιλήψεις μιας εμπορικής οικογένειας στο πλαίσιο μιας οργανωμένης κοινότητας, η οποία διέπεται από ένα σύστημα αξιών που συνιστούν συντελεστές στη διαμόρφωση ηθικών κωδίκων και στρατηγικών, όπως αυτές διαφαίνονται στη δημόσια σφαίρα και εικόνα μελών της οικογένειας, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στα δίκτυα πρόνοιας. Συγκεκριμένα, ο Δημήτριος Μάννος στη διαθήκη του αφιερώνει ένα χρηματικό ποσό και στις τρεις ορθόδοξες εκκλησίες της Πέστης, της Αγ. Τριάδος, του Αγ. Γεωργίου και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 24, καθώς και στη γερμανική ενοριακή εκκλησία. Για το «σπιτάλι» των Γραικών και Βλάχων 24 Έλληνες και Βλάχοι εκκλησιάζονται στην αρχή στη σερβική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, όπου η λειτουργία τελείται στην ελληνική και σερβική γλώσσα. Στα τέλη του 18ου αιώνα, υστέρα από την αποχώρηση των Ελλήνων (1788) από την εκκλησιαστική οργάνωση που είχαν συγκροτήσει με τους Σέρβους, κτίζεται η εκκλησία της ελληνοβλαχικής κοινότητας της Πέστης, η Κοίμηση της Θεοτόκου, με άδεια των αρχών (1790) και με πρωτοβουλία κυρίως Μακεδόνων Ελλήνων και Βλάχων (Ödön Ftives, Die Griechen in Pest ( ), [αδημ. διδακτορική διατριβή-αδημ. γερμανική μτφ. Andrea και Wolfram Seidler] Βουδαπέστη 1972, 79, 340).

12 110 ΙΚΑΡΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ κάνει επίσης λόγο, δωρίζοντας το ποσό των 200 φιορινιών. Στα 1802 γίνεται μία δωρεά του Δ. Μάννου προς το πτωχοκομείο και το νοσοκομείο της πόλης 100 και 50 φιορινιών αντιστοίχως 25. Σε έναν κατάλογο για την επιχρύσωση των θέσεων των ψαλτών στην ελληνοβλαχική εκκλησία της Πέστης καταγράφεται το όνομα του Δ. Μάννου ως δωρητή. Η κοινωνική δράση μιας οικογενειακής μονάδας δεν συνεπάγεται μόνον την ενίσχυση των δεσμών της με την κοινότητα, αλλά συμβάλλει και στην πραγμάτωση της κοινοτικής συσπείρωσης, στην ενδυνάμωση του αισθήματος του συνανήκειν. Ιδιαίτερη σημασία έχει να δούμε τη γλώσσα ως συνιστώσα ενίσχυσης των δεσμών που ενώνουν τα μέλη μιας συγγενικής, εθνικής ή θρησκευτικής κοινότητας, αφού διαδραματίζει βαρυσήμαντο ρόλο στη δημιουργία περίπλοκων δεσμών που συγκροτούν την κοινή ταυτότητα. Από ένα σχολικό ενδεικτικό του 1824, μαθαίνουμε ότι ο Ιωάννης Μάννος σε ηλικία ήδη 24 χρόνων διδασκόταν τη λατινική, την ουγγρική, την ελληνική, τη γερμανική και τη βλάχικη. Πέρα δηλαδή από τη γλώσσα των πάροικων, όπως άλλωστε είναι η βλάχικη, και η ελληνική 26 -γλώσσα των εμπορικών συναλλαγών και κοινωνικό διακριτικό ανωτερότητας- η εκμάθηση των άλλων γλωσσών του κοινωνικού τους περίγυρου απορρέει από την ανάγκη να ενταχθούν στο νέο κρατικό οργανισμό και δικαιϊκό πλαίσιο. Η κατάρτιση, επομένως, των πάροικων πάνω σε έναν αριθμό γλωσσών που εξυπηρετούν είτε τη λειτουργία ενός μέρους του κρατικού μηχανισμού, όπως τα γερμανικά ως γλώσσα της γραφειοκρατίας, είτε το συγχρωτισμό τους με τους αυτόχθονες της ευρύτερης γεωγραφικής και εθνικής περιοχής, όπως τα ουγγρικά, καθώς τέλος τις ανάγκες της ουγγροκροατικής διοίκησης, όπως τα λατινικά 27, συνιστά μία αναπόφευκτη πραγματικότητα, η οποία εκφράζεται μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα και συνάδει με τον πολυγλωσσικό και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Αψβουργικής Αυτοκρατορίας BFL: ΧΙ/1136 Manno [μπομπίνα 2/1802]. 2 " Η κυριαρχία των ελλήνων εμπόρων ανακλάται στη χρήση της ελληνικής ως lingua franca του βαλκανικοί) εμπορίου, Alexander Kitroeff, «The Transformation of homeland diaspora relations: The Greek case in the 19th-20th centuries», Proceedings of the First International Congress on the Hellenic Diaspora from Antiquity to Modem Times, τ. II, , ' Η επιβίωση και διατήρηση της λατινικής μέχρι και τον 19ο αιώνα στην Αυτοκρατορία των Αψβούργων (Ουγγαρία-Κροατία) για την εξυπηρέτηση τοπικών εσωτερικών αναγκών του γραφειοκρατικοί) μηχανισμοί) υποδηλώνει την απουσία μιας συστηματικής και συγκροτημένης γλωσσικής πολιτικής της Βιέννης, που να αποβλέπει στην επιβολή μίας εθνικής γλώσσας (της γερμανικής) στις διάφορες υποτελείς εθνοτικές συναρθρώσεις, Μπένεντικτ Άντερσον, Φαντασιακές Κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση τον Εθνικισμού, μτφ. Ποθητή Χαντζαροΰλα, Αθήνα 1997, Όλγα Κατσιαρδή-Hering, «Εκπαίδευση στη Διασπορά. Προς μία παιδεία ελληνική ή προς

13 ΔΙΑΣΠΟΡΑ-ΔΙΚΤΥΑ-ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ III OL βασικές ερευνητικές κατευθύνσεις που πρόκειται να ακολουθήσω έχουν ήδη σκιαγραφηθεί. Αναμφισβήτητα, όμως, στην πορεία της μελέτης του αρχειακού υλικού θα προκύψει μια σειρά ζητημάτων που θα με εισαγάγουν σε προβληματικές που δεν είχαν τεθεί εξ αρχής και που αποκτούν μία ιδιάζουσα βαρύτητα λόγω της ενδεχόμενης αποσαφήνισης πτυχών της έρευνας που μέχρι τότε ίσως δεν μου επέτρεπαν να καταπιαστώ με αυτές. Για παράδειγμα, η κατανόηση ενός εμπορικού δικτύου και της επιχειρηματικής δράσης της οικογενειακής μονάδας συναρτάται με την συστηματική μελέτη της εμπορικής αλληλογραφίας, η οποία με την σειρά της είναι πιθανόν να μας οδηγήσει σε μία ουσιαστική προσέγγιση των μορφών επικοινωνίας που ανέπτυξαν οι κύριοι φορείς της διαδικασίας αυτής. Με βάση την αρχή ότι οι κοινωνικές συνθήκες, άρα και οι απαιτήσεις της επικοινωνίας που αλλάζουν συνεχώς, επηρεάζουν την εξέλιξη της γλώσσας στην προσπάθεια προσαρμογής της στις νέες ανάγκες, μπορούμε να αναλύσουμε μέσα από την εμπορική ή και την προσωπική αλληλογραφία 29 της οικογένειας Μάννου την κοινωνική ενέργεια που ενυπάρχει στη γλωσσική δραστηριότητα. Πέρα, δηλαδή, από τη διαπίστωση ότι οι κύριοι φορείς υποχρεώθηκαν να καλύψουν απαιτήσεις -όπως είναι η γνώση πολλών γλωσσών- που γεννώνται μέσα από την επέκταση του εμπορικού δικτύου σε μία γεωγραφική ενότητα που περιλαμβάνει περιοχές της Αψβουργικής και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Χερσονήσου του Αίμου και της Δυτικής Ευρώπης, είναι ενδιαφέρον να επιστήσουμε την προσοχή μας σε θέματα κοινωνιογλωσσολογικού χαρακτήρα. Το ίδιο το κείμενο, με τον βαθμό δυσκολίας που το διακρίνει, συνιστά έναν αποτυπωμένο λόγο που παρήχθη μέσα σε συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον. Η γλώσσα μεταδίδει τα συστατικά στοιχεία της ιστορικής πραγματικότητας και ταυτόχρονα τη "θεραπεία" της πολυγλωσσίας», στο: Νεοελληνική Παιδεία και Κοινωνία, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου αφιερωμένου στη μνήμη του Κ.Θ. Δημαρά, Αθήνα 1995, Ο έγγραφος λόγος, όπως εκφράζεται μέσα από το επιστολικό είδος, πέρα από το κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό του φορτίο, τη συμβολική, μεταφορική ή λογοτεχνική του χρήση, συνιστά ένα μέσο οργάνωσης και εκφοράς, κατά τρόπο φυσικό, προσωπικών συναισθημάτων και ιδεών. Όπως, χαρακτηριστικά, αναφέρει ο Παναγιώτης Μουλλάς, «..."φυσικός" επιστολικός λόγος μπορεί να σημαίνει: λόγος πεζός, χρηστικός, αυθόρμητος, σύμφωνος με την ιδιοσυγκρασία του επιστέλλοντος, χωρίς άλλες προθέσεις έξω από τους πρακτικούς σκοπούς της επικοινωνίας», Παναγιώτης Μουλλάς, Ο λόγος της απουσίας. Δοκίμιο για την επιστολογραφία με σαράντα ανέκδοτα γράμματα του Φώτου Πολίτη ( ), Αθήνα 1992, 154, για την επιστολογραφία βλ., Les Correspondances (Problématique et économie d'un «genre littéraire»), Université de Nantes, Νοέμβριος Maria A. Stassinopoulou, «Γράφε καθώς ομιλείς Überlegungen zur Epistolographie in der Zeit der neugriechischen Aufklärung», Das achtzehnte Jahrhundert und Österreich 7/8 ( ),

14 112 ΙΚΑΡΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ συνθέτει με έναν πολύ θεμελιώδη τρόπο 30. Σε ένα βάθος χρόνου, το κείμενο θα γεννά νέα σημαινόμενα, νέες έννοιες. Μέσα από εμπορικές, προσωπικές, ή άλλου τύπου επιστολές ο μελετητής θα έρθει αντιμέτωπος με ένα πλήθος ξένων λέξεων, οι οποίες έχουν προσαρμοστεί ηχητικά και μορφολογικά στη γλώσσα που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, λέξεις, όπως βεξέλιον, ατβοκάδος, σπιτάλιο, καντράκτο, εξτράκτο, τσάίτοΰγγια, μαγιστράτον, μάσσα, πανί, λιντζιάνοι κ.ά., εντοπίζονται ως νεολογισμοί στα έγγραφα του οικογενειακού αρχειακού υλικού, για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες ενός νέου περιβάλλοντος 31. Ο μηχανισμός αφομοίωσης των ξένων λέξεων από φωνομορφολογική άποψη αποδεικνύεται επαρκής ως προς τις παλαιότερες ξένες λέξεις, οι οποίες έχουν υποστεί τη διαδικασία ενσωμάτωσης στο γλωσσικό σύστημα της ελληνικής. Αν και οι λέξεις αυτές που αναφέραμε μπορούν να αντικατασταθούν με ελληνικά εναλλακτικά, χωρίς να απολέσουν την εννοιολογική τους αξία, παρ' όλα αυτά η συνήθης πρακτική να ενεργοποιούνται στο γραπτό λόγο των υποκειμένων καταδεικνύει τον ενεργό ρόλο του ευρύτερου κοινωνικοπολιτικού και πολιτισμικού πλαισίου, μέσα στο οποίο πραγματώνεται η εισδοχή και προσαρμογή των ξένων λέξεων στο καθημερινό, επαγγελματικό, διοικητικό λεξιλόγιο ή σε πράξεις αγοραπωλησίας, νομικού ή άλλου περιεχομένου. 30 Γκέοργκ Ίγκερς, Η Ιστοριογραφία στον 20ον αιώνα. Από την επιστημονική αντικειμενικότητα στην πρόκληση τον μεταμοντερνισμού, Αθήνα 1999, Η κοινωνική εξέλιξη και η ανάγκη της επικοινωνίας οδηγούν στην δημιουργία νέων γλωσσικών σημείων. Τα ξένα δάνεια συνιστούν έναν από τους τρόπους με τους οποίους οι γλώσσες γεννούν νέες λέξεις, J. Vendryès, Le langage: introduction linguistique à l'histoire, Παρίσι (1923), κεφ. Β ' σημ. 28, 289.

15 IKAROS MADOUVALOS THE COMMERCIAL ARCHIVE OF THE MANNOS FAMILY ( ) The present article attempts to trace the trade activity of Balkan merchants in Middle Europe and especially of Mannos' trade company. My research is based on the microfilms of the archive of the Mannos' family which belongs to Budapest City Archives (Budapest Fövaros Lebéltâr frace). There is a mine of information in these documents that contributes to illustrate the course of the company, to investigate its role in the economic, political, social and intellectual life of Budapest and finally to understand the trade network, the role of the members of the family in the commercial organisation of the firm and also their connections with the largest market centres in Middle Europe and the Ottoman Empire. An investigation of the archival material may show the process of the assimilation of the family and of its adaptation to Hungarian circumstances. It would be interesting to investigate the language as a mechanism of assimilation or a factor of national identity construction. The corpus consists of business letters, commercial and personal correspondence, testaments, deeds of purchase, accounts, bank loans, bills of exchange, inventories, bank notes, stocks, registers, commercial and account books, bonds, charters of companies, albums and illustrated books, photos of statues, school books and reports, juridical decisions, lists of persons who contributed to the building of churches, titles of nobility etc.

Μαντούβαλος Ίκαρος (Υποψήφιος µεταδιδάκτορας) Όλγα Κατσιαρδή Hering (Επιστηµονική Υπεύθυνος)

Μαντούβαλος Ίκαρος (Υποψήφιος µεταδιδάκτορας) Όλγα Κατσιαρδή Hering (Επιστηµονική Υπεύθυνος) Μαντούβαλος Ίκαρος (Υποψήφιος µεταδιδάκτορας) Όλγα Κατσιαρδή Hering (Επιστηµονική Υπεύθυνος) Α) Σύντοµη περιγραφή συνολικής προόδου φυσικού αντικειµένου από την έναρξη του έργου (1/12/2007) µέχρι 23/01/2012.

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» Επιστ. Υπεύθυνη: Φωτεινή Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 1 ο Μάθημα Μια πρώτη ματιά... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πολλοί αξιόλογοι μελετητές της αστρολογίας παρατήρησαν ότι ορισμένα αποτελέσματα επαναλαμβάνονταν κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Α σ τ ι κ ή Μ η Κ ε ρ δ ο σ κ ο π ι κ ή Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α O M N I B U S www.omnibus.gr Ετήσιος Απολογισμός 2014

Α σ τ ι κ ή Μ η Κ ε ρ δ ο σ κ ο π ι κ ή Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α O M N I B U S www.omnibus.gr Ετήσιος Απολογισμός 2014 Α σ τ ι κ ή Μ η Κ ε ρ δ ο σ κ ο π ι κ ή Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α O M N I B U S www..omniibus..gr Ετήσιος Απολογισμός 2014 Περιεχόμενα Απολογισμός Πεπραγμένων: - Αντί προλόγου - «Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ 1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατ αυτόν τον τρόπο τόσο την μνήμη δύο επιφανών τέκνων της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας

Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ TΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Οκτώβριος 2011 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου Πληθυσµιακή και Γλωσσική Ποικιλότητα «ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου στη Ρόδο: Το Παράδειγµα του Κατερίνα Καλογεροπούλου, Φώτης Κοτζαµάνης, Λιάνα Κουµνάκη, Αγάπη Μπίτσκη, Βασιλική Πίνδη, Πάνος Σιώρος, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου e-mail: ventura@uop.gr venturas@otenet.gr Τηλέφωνο γραφείου: 27410-74353

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σκοπός του μαθήματος των Εμπορικών είναι να ενημερώσει τους μαθητές να κατανοήσουν την τεχνική της διεξαγωγής του εμπορίου τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Η θεωρητική κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ:.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:.. Αριθ. Πρωτ.:.. Ημερομηνία:.. Κωδικός :. ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» Εισηγήτρια: Ανδριανή Ζαγκούτα Συνεργάτης Ειδικής Γραμματείας Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Η παιδεία είναι μια ευρύτερη έννοια, που ακρογωνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Θ.Σ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΤΟΠΟΣ 1 MOBILITY FORUM & APPS AWARDS 2 Απριλίου 2 HR COMMUNITY CONFERENCE & AWARDS 14 Μαΐου 3 OTCs & COSMETICS CONFERENCE 4 HOSPITALITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος: Η οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική κατάσταση του ελληνισµού στην Ο Γ

Α Μέρος: Η οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική κατάσταση του ελληνισµού στην Ο Γ Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη. ΕΛΠ 43 Σχεδιάγραµµα δεύτερης γραπτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές και αποδίδονται για να διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν το σύνολο του διαγωνίσματος και απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΗΛΙΟΣ» προσκαλεί

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΗΛΙΟΣ» προσκαλεί Πάτρα, 18/12/2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη προσκαλεί τους-τις ενδιαφερόμενους-ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις (βλ. ενότητα 4) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2005 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής»

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Οι γενικές πληροφορίες του διαγωνισμού. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, (Δ.Σ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ:.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:.. Αριθ. Πρωτ.:.. Ημερομηνία:.. Κωδικός :. ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 κατά το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα»

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Θέμα ημερίδας: «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Τα τελευταία 2,5 χρόνια η Τελωνειακή Υπηρεσία αλλάζει. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα