Διαδικασίες Κοινωνικού Αποκλεισμού και Παροχή Υπηρεσιών των Μεταναστριών Θυμάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης στην Ελλάδα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαδικασίες Κοινωνικού Αποκλεισμού και Παροχή Υπηρεσιών των Μεταναστριών Θυμάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης στην Ελλάδα."

Transcript

1 Διαδικασίες Κοινωνικού Αποκλεισμού και Παροχή Υπηρεσιών των Μεταναστριών Θυμάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης στην Ελλάδα. Χριστίνα Τσακάλου Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Περίληψη: Αντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η προσέγγιση στις διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού και η παροχή υπηρεσιών στις μετανάστριες θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα. Με βάση την εκπόνηση της αντίστοιχης έρευνας πεδίου, ως αντικείμενο της εν λόγω διδακτορικής διατριβής, το άρθρο επικεντρώνεται στον ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών για την πρόληψη, προστασία και καταστολή του φαινομένου της σωματεμπορίας καθώς και την αρωγή των θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Πιο συγκεκριμένα θα αναδειχθεί ο θεωρητικός προβληματισμός γύρω από τα θέματα της μετανάστευσης και της διακίνησης και εμπορίας γυναικών / trafficking καθώς και οι εννοιολογικές αποσαφηνίσεις των παραπάνω φαινομένων. Επίσης θα τεθούν τα βασικά ερωτήματα της έρευνας, η μεθοδολογία καθώς και η περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με τον άξονα των κοινωνικών υπηρεσιών και των μηχανισμών της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα γύρω από τις ανωτέρω θεματικές περιοχές δράσης. Το άρθρο θα κλείσει με τις πρώτες εμπειρικές διαπιστώσεις της έρευνας, για την καταγραφή της αποτελεσματικότητας, της εφαρμογής της προστασίας και αρωγής στο εν λόγω φαινόμενο, από τις κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και στην ερμηνεία των λόγων των υπαλλήλων αυτών, μέσα από την διαδικασία των ημι-δομημένων συνεντεύξεων της έρευνας. 1

2 1. Εισαγωγή Η εκμετάλλευση της διαδικασίας της μετανάστευσης καθώς και της άτυπης μετανάστευσης έχει προσλάβει στον τομέα της βιομηχανίας του σεξ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως ο εξαναγκασμός σε εργασία των μεταναστριών, οι οποίες στερούνται βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, υπόκεινται σε διαδικασίες εκμετάλλευσης και κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και πολλών δυσλειτουργιών που προκύπτουν από το νομικό πλαίσιο προστασίας τους. (Μοντζίνι, 2006) Το παρόν άρθρο έχει ως κύριο στόχο να θίξει τον ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών στις διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού των μεταναστριών θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα. Με αφορμή την εκπόνηση της έρευνας πεδίου θα γίνει προσπάθεια να τονιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαδικασιών αυτών καθώς και να παρουσιαστούν τα πρώτα πιλοτικά αποτελέσματα από την διεξαγωγή της έρευνας. Το θέμα που θα παρουσιαστεί με τις ευρύτερες παραμέτρους του, άπτεται άμεσα των αντικειμένων και των στόχων της κοινωνικής πολιτικής στα πεδία της μετανάστευσης, της παράνομης διακίνησης γυναικών και της προστασίας τους από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα θα λέγαμε ότι, τα πεδία αναζήτησης και υπό διερεύνησης αντιστοιχούν σε έναν πολύ ξεχωριστό πληθυσμό. Ο πληθυσμός αυτός αντικατοπτρίζει τον ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών για την πρόληψη, προστασία και καταστολή του φαινομένου της σωματεμπορίας καθώς και την αρωγή των θυμάτων αλλά μας δίνει και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν τα θύματα διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από την επαφή τους με τις κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και από το ίδιο καθεστώς προσαρμογής τους. 1 Είναι λοιπόν απαραίτητο να ακολουθήσει ο θεωρητικός προβληματισμός γύρω από τα θέματα της μετανάστευσης και του trafficking καθώς και η σύνδεση των δυο κοινωνικών φαινομένων για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος της έρευνας. 1 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πληθυσμός των θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης, αναφορικά με την εκπόνηση της διατριβής, είναι υπό διερεύνηση και σε εξέλιξη την ώρα που εκδίδεται το παρόν άρθρο. 2

3 2. Ο Θεωρητικός Προβληματισμός. Έχει γίνει κατανοητό ότι η οπτική της μετανάστευσης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα ανάπτυξης του trafficking. Η σύγχρονη μετανάστευση αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, η οποία αντικαθιστά τους παλιούς μεταναστευτικούς προορισμούς με νέους. Οι προορισμοί αυτοί χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία και διαφοροποίηση ως προς την κοινωνική διαστρωμάτωση, από την ανάπτυξη άτυπων μορφών μετακίνησης και από τη θηλυκοποίηση συγκεκριμένων μεταναστευτικών ροών. (έρευνα ΚΕΘΙ, 2006) Η θέση των γυναικών μεταναστριών στις σύγχρονες μετακινήσεις γίνεται πιο σύνθετη και διαφοροποιείται συγκριτικά με παλιότερα. Κατά την τελευταία εικοσαετία εμφανίζεται η τάση για αυτόνομη μετανάστευση των γυναικών. (Δημουλάς και Παπαδοπούλου, 2003). Σήμερα όλο και περισσότερες γυναίκες μεταναστεύουν μόνες τους ως αρχηγοί νοικοκυριών και οικονομικά ενεργά υποκείμενα, ενώ λιγότερες σε σχέση με το παρελθόν μεταναστεύουν ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας ακολουθώντας τους συζυγούς τους. Η νέα αυτή εξέλιξη έχει καταγραφεί με τον όρο «θηλυκοποίηση της μετανάστευσης» αναγνωρίζοντας την έμφυλη διάσταση της μετανάστευσης.(phizaklea, 2003). Η πολυμορφία της μεταναστευτικής κίνησης και ροής απορρέει από το γεγονός ότι το μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα και τη Νότιο Ευρώπη προέρχεται από διαφορετικές χώρες μετανάστευσης για διαφορετικούς λόγους και συνδυάζει διαφορετικούς τύπους μετανάστευσης για παράδειγμα οικογενειακή επανένωση, σχεδιασμένη προσωρινή μετανάστευση, εθνοτική, διεθνική διακίνηση γυναικών κ.τ.λ.(castles and Miller, 1998). Στη θεωρία της μετανάστευσης, η ταυτότητα της μετανάστριας έχει ταυτιστεί με το «συμπλήρωμα» του αρσενικού μετανάστη, που θεωρείται ότι αποτελεί τον κανόνα. (Cavounidis, 2006) Είναι χαρακτηριστικό ότι στις σχετικές αναλύσεις επικρατούσε μέχρι πρόσφατα η αντίληψη ότι η πλειονότητα των γυναικών που μεταναστεύουν δεν το κάνουν με εργασιακά κίνητρα και ότι κατά συνέπεια δεν υπήρχε λόγος να ερευνηθεί η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας των χωρών υποδοχής. Με άλλα λόγια οι γυναίκες 3

4 μετανάστριες δεν αντιμετωπίζονταν ως ενεργά υποκείμενα που παίρνουν συνειδητές και έλλογες αποφάσεις σχετικά με την μετακίνηση τους, αλλά ως αντικείμενα που ακολουθούν τον δρόμο των ανδρών της οικογένειας τους (Lazaridis, 2001). Στις πιο σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, η ίδια αυτή προκατάληψη παίρνει τη μορφή της θυματοποίησης της γυναικείας μετανάστευσης. Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στις μεταναστευτικές προσεγγίσεις και πολιτικές που εστιάζουν στην έννοια της παράνομης διακίνησης και εμπορίας προσώπων/ trafficking. Έτσι πολύ συχνά το υποκείμενο της μετανάστριας θύμα αντιπαραβάλλεται στο υποκείμενο του αρσενικού παράνομου μετανάστη-θύτη. Η σύγχρονη θεωρία της μετανάστευσης τείνει να εδραιωθεί με βάση αυτό το δίπολο δεν αγνοεί τη μετανάστρια εν γένει, αλλά τη μετανάστρια ως ενεργό πολιτικό υποκείμενο. 2 Κάθε προσπάθεια να προσδώσουμε θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά σε κοινωνικές ομάδες, όπως αυτή των γυναικών και των μεταναστριών ακόμα και σε διαδικασίες της γυναικείας μετανάστευσης προδιαθέτει την αποδοχή συγκεκριμένων και στερεότυπων ρόλων στο υποκείμενο γυναίκα και μετανάστρια. Τόσο η ομάδα των γυναικών διαμορφώνεται με βάση την δυναμική των σχέσεων του φύλου όσο και η ομάδα των μεταναστριών με βάση την δυναμική των σχέσεων μετανάστη- πολίτη. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι επιβάλλεται η αποδοχή της πολυπλοκότητας και της πολυμορφίας των υποκειμένων που κατατάσσονται στις κατηγορίες αυτές και συγχρόνως δεν μπορεί να αγνοηθεί και η ίδια η μετανάστευση ως διαδικασία που οδηγεί σε πιθανές ανατροπές των εδραιωμένων σχέσεων του φύλου, μια διαφυγή από κυρίαρχες δομές. Κατά συνέπεια, απαραίτητα προϋπόθεση για να προσεγγίσουμε τη γυναίκα μετανάστρια ως ενεργό πολιτικό υποκείμενο είναι να λάβουμε εξαρχής υπόψη τη διττή αυτή διάσταση της μετανάστευσης. (King and Zontini, 2000) Η πορεία της διεθνικής σωματεμπορίας είναι όμοια με την διεθνή μεταναστευτική πορεία, η κίνηση παραδοσιακά ήταν από τον Νότο προς τον Βορρά. Σύγχρονες τάσεις ωστόσο δείχνουν ότι η διεθνική σωματεμπορία διενεργείται και εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών περιφερειών. Όπως και με τη μετανάστευση οι χώρες προέλευσης, 2 Σε αυτό το σημείο υπάρχει ο κίνδυνος ο ερευνητής να υιοθετήσει πρότυπα θυματοποίησης σχετικά με τις κοινωνικές αναλύσεις των μεταναστριών. 4

5 διαμετακόμισης και προορισμού των θυμάτων διεθνικής σωματεμπορίας αλλάζουν συνεχώς λόγω της οικονομικής και πολιτικής αστάθειας παγκοσμίως. Υπάρχει αιτιατή σχέση μεταξύ πολιτικών και νόμων για την μετανάστευση και της διεθνικής σωματεμπορίας. Οι γενεσιουργές αιτίες της μετανάστευσης γυναικών και της διεθνικής σωματεμπορίας είναι κατά ένα μεγάλο μέρος κοινές. Από την μια έχουμε την επιθυμία για μετανάστευση και οι οικονομικές και πρακτικές δυσκολίες για την έκδοση νόμιμης βίζας και από την άλλη η ανάγκη για βοήθεια και η μετέπειτα εξάρτηση από τους μεσάζοντες στη διαδικασία μετανάστευσης, που συχνά αποδεικνύονται διακινητές ή δουλέμποροι. 3 Οι μετανάστριες εισέρχονται σε συνθήκες διαβίωσης και εργασίας που μπορούν να ληφθούν υπόψη ως μια μορφή μοντέρνας δουλείας (Campani,2010). Το βασικό στοιχείο που ενυπάρχει στο φαινόμενο του trafficking και ιδιαίτερα όσον αφορά τις γυναίκες θύματα είναι η θέση τρωτότητας (vulnerability) στην οποία υπεισέρχονται. Οι πολλαπλές αιτίες, οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές που ενεργοποιούν το trafficking έχουν τις ρίζες τους στο παρών μεταναστευτικό σύστημα και στις σχέσεις μεταξύ των χωρών αποστολής και υποδοχής. Οι επικρατούσες περιοριστικές Ευρωπαϊκές μεταναστευτικές πολιτικές, η εξάπλωση της άτυπης οικονομίας που δεν ισχύει μόνο σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αλλά πλέον αφορά σχεδόν όλη την Ευρώπη, η θηλυκοποίηση των ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών, η έξαρση της βιομηχανίας του σεξ και οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες ενθαρρύνουν φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας όπως αυτό του trafficking. Η επικρατούσα μορφή παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, στην Ελλάδα, αφορά στην ένταξη και εκμετάλλευσή τους στην πορνεία. Οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των διακινούμενων ατόμων σχετίζονται άμεσα με το φύλο τους, καθώς η πλειονότητα αυτών, είναι γυναίκες και ανήλικα κορίτσια, τονίζεται όμως ότι η σωματεμπορία περιλαμβάνει την ακούσια εισροή του ατόμου στην πορνεία και την σεξουαλική του εκμετάλλευση. Η χρήση του όρου «σεξουαλική εκμετάλλευση» 3 Τα στάδια μεταφοράς και στρατολόγησης γυναικών στη διαδικασία της μετανάστευσης δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούν μια συγκεκριμένη σειρά αλλά μπορούν να εναλλάσσονται ανάλογα με την περίπτωση. 5

6 φαίνεται να είναι ανεπαρκής καθότι δεν αποδίδει επαρκώς τη διττή φύση της εκμετάλλευσης: η εξαναγκαστικά εκδιδόμενη υφίσταται σεξουαλική εκμετάλλευση από τον πελάτη και οικονομική εκμετάλλευση της σεξουαλικότητάς της από τον διεθνοσωματέμπορο. Αν για τον σωματέμπορο η γυναίκα έχει ανταλλακτική αξία, για τον πελάτη αποτελεί αξία χρήσης, χρησιμότητα Οπότε ίσως είναι πιο εύστοχο η συγκεκριμένη μορφή εκμετάλλευσης να αποδίδεται ως εμπορευματική ή σεξουαλικήοικονομική εκμετάλλευση. Έτσι είναι σημαντικό, ο όρος της διεθνικής σωματεμπορίας να εννοεί όχι μόνο τη σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά την οικονομική και κοινωνική εκμετάλλευση των διακινούμενων ατόμων, καθώς δεν αποτελούν παρά μόνο εμπορεύματα που αποδίδουν κέρδος στους ιδιοκτήτες και ηδονή στους πελάτες. Είναι απαραίτητο λοιπόν να διευκρινιστεί ότι η εκμετάλλευση που υφίσταται μια γυναίκαθύμα σωματεμπορίας και trafficking αγγίζει τα όρια της δουλείας και σίγουρα αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. (Στρατηγάκη, 2006) Η παράνομη διακίνηση γυναικών είναι και αυτή μια μορφή μετακίνησης, εκείνο όμως που αλλάζει σε σχέση με τη μετανάστευση είναι η έλλειψη συναίνεσης του μετακινούμενου. Η φτώχεια και κατ επέκταση η μεταναστευτική εμπειρία η ανάγκη δηλαδή εύρεσης εργασίας σε μία άλλη χώρα- σε συνδυασμό με τους προϋπάρχοντες παράγοντες τρωτότητας στην ψυχική υγεία είναι οι δύο κύριοι άξονες οι οποίοι αναλόγως επηρεάζουν τις πιθανότητες θυματοποίησης της γυναίκας. Όπως αναφέρει και ο κ. Ψημμένος στην έρευνα του σχετικά με τις Αλβανίδες μετανάστριες στην Αθήνα που εργάζονται στην βιομηχανία του σεξ, υπόκεινται σε περιφρακτικούς χώρους κοινωνικού αποκλεισμού με τα εξής χαρακτηριστικά: α) την ανάπτυξη μιας ευέλικτης και άτυπης οικονομίας (παροχή προσωπικών υπηρεσιών), β) τον φυλετικό διαχωρισμό του εργατικού δυναμικού, γ) την ποινικοποίηση των χώρων διαβίωσης των μεταναστριών και δ) την απουσία των προσωπικών κοινωνικών δικτύων ανάμεσα στους πληθυσμούς. Οι περιφρακτικοί χώροι έχουν προσαρτηθεί σε τρία βασικά ζητήματα: την παγκοσμιοποίηση, την θηλυκοποίηση της μετανάστευσης και της περιθωριοποίησης και της πολιτική του κοινωνικού αποκλεισμού (ανάλυση σε τρία επίπεδα: η κατασκευή της οικονομίας των σεξουαλικών 6

7 υπηρεσιών, η κατασκευή της ισχύος των σχέσεων εξουσίας και τις έννοιες που συνδέονται με αυτές. (Ψημμένος, 2000). Αυτές οι νέες ευκαιρίες, για την απασχόληση των γυναικών μεταναστριών είναι αισθητά περιορισμένες τόσο από τη φύση της εργασίας (δουλοπρεπείς, ευκαιριακές, κακοπληρωμένες) όσο ενισχύονται και από τις ιδεολογίες του ρατσισμού και του σεξισμού. (Campani, 2000) 3. Ο σχεδιασμός της έρευνας. 3.1 Τα βασικά ερωτήματα της έρευνας. Η έρευνα πεδίου θα βασιστεί στην υπόθεση εργασίας σχετικά με τις διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού των μεταναστριών γυναικών στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα των σεξουαλικά εκδιδόμενων γυναικών με σκοπό την οικονομική και σεξουαλική τους εκμετάλλευση. Οι διαδικασίες του κοινωνικού αποκλεισμού θα διερευνηθούν μέσα από την καταγραφή των κοινωνικών υπηρεσιών δημόσιων αλλά και μη κυβερνητικών φορέων που αναλαμβάνουν τον τομέα της καταστολής και της πρόληψης του φαινομένου της σωματεμπορίας μέσα από στοχευμένα προγράμματα και παρεμβάσεις αλλά και υπό το πρίσμα των θυμάτων γυναικών που βιώνουν αυτή τη διαδικασία του εγκληματικού φαινομένου του trafficking. Η βασική υπόθεση εργασίας διατυπώνεται ως εξής : «Οι σύγχρονες μορφές μετανάστευσης που δεν στηρίζονται σε διμερείς συμβάσεις και στην νόμιμη ή τυπική μετακίνηση εργατικών χεριών, αλλά αντίθετα αποτελούν περισσότερο ανοργάνωτες και παράνομες μετακινήσεις διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων ενθαρρύνουν την κατασκευή νέων φαινομένων κοινωνικής παθογένειας όπως αυτό του trafficking. Έτσι γίνονται αισθητά τα στοιχεία της προσωρινότητας και της ανεπάρκειας των κοινωνικών υπηρεσιών για την πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου της σωματεμπορίας με αποτέλεσμα την μη επαρκή αντιμετώπισή του. Οι γυναίκες μετανάστριες ως θύματα του φαινομένου της σωματεμπορίας που έχουν όμως αναζητήσει βοήθεια από κάποια κοινωνική υπηρεσία στην Ελλάδα βιώνουν 7

8 διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού (με την έννοια της δυναμικής) που πολλές φορές δεν τις βοηθούν να ξεφύγουν αποτελεσματικά από τα κυκλώματα του trafficking και δεν ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία (ενσωμάτωση). Οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι ανειδίκευτες και δεν βοηθούν στην ενσωμάτωση των γυναικών στον κοινωνικό χώρο αλλά ενθαρρύνουν την παραμονή τους στον υπόκοσμο». 3.2 Μεθοδολογία της έρευνας. Η μεθοδολογία της ποιοτικής μας έρευνας προτάσσει ως βασικά εργαλεία, την ημιδομημένη συνέντευξη για τον υπό διερεύνηση πληθυσμό των κοινωνικών υπηρεσιών και τις εις βάθους συνεντεύξεις- τα βιογραφικά ζωής για τις γυναίκες μετανάστριες. Η ημιδομημένη συνέντευξη έχει προκαθορισμένες ερωτήσεις αλλά η διάταξη τους μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με την αντίληψη του συνεντευκτή σχετικά με το τι φαίνεται καταλληλότερο. Η διατύπωση της ερώτησης μπορεί να αλλάξει και να δοθούν εξηγήσεις, δηλαδή συγκεκριμένες ερωτήσεις που φαίνονται ακατάλληλες για κάποιον ερωτώμενο μπορούν να παραλειφθούν ή και ακόμα να περιληφθούν πρόσθετες ερωτήσεις. (Gillham, 2000). Η έμφαση στις πιθανές άμεσες ή έμμεσες ωφέλειες από τα αποτελέσματα της έρευνας ή η βοήθεια από ανθρώπους κλειδιά ή βασικούς πληροφορητές (key informants) καταλήγει σε θετικά αποτελέσματα σε σχέση με την πρόσβαση στο πεδίο. (Robson, 2007). Συγκεκριμένα θα γίνει προσπάθεια να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση με την μέθοδο των ημιδομημένων συνεντεύξεων και την συμμετοχική παρατήρηση σε περίπου πενήντα κοινωνικές υπηρεσίες στην γεωγραφική περιοχή της Αθήνας, σε υπαλλήλους αυτών, σε κοινωνικούς λειτουργούς και σε στελέχη που ασχολούνται με την αρωγή, προστασία των θυμάτων και συμβάλλουν στην πρόληψη και καταπολέμηση φαινομένων όπως αυτά του trafficking. Είναι σημαντικό σε ένα τόσο «ευαίσθητο» κοινωνιολογικά και κοινωνικά θέμα να αποτυπωθούν όλοι οι παράμετροι και οι 8

9 νοηματοδοτήσεις που δίνουν τα υπό διερεύνηση υποκείμενα στο κοινωνικό τους περιβάλλον και στις καθημερινές αναπαραστάσεις των δρώντων άλλων. Μετά από μια ενδελεχή βιβλιογραφική επισκόπηση στο αντικείμενο μας, παροχή συνεντεύξεων σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και αποστολή κλειστού τύπου ερωτηματολογίου σε επαρχιακές υπηρεσίες μπορούμε να επεξεργαστούμε με βεβαιότητα την βασική υπόθεση εργασίας μας και να προχωρήσουμε σε ανάλυση περιεχομένου. Αξιοσημείωτο είναι δε ότι τα ερωτηματολόγια που αποστείλαμε σε αρμόδιους φορείς εκτός Αθηνών δεν στάλθηκαν απαντημένα στο σύνολό τους, γεγονός που αποδεικνύει ότι η παρούσα κατάσταση που επικρατεί στις επαρχιακές πόλεις σχετικά με την πρόληψη και καταστολή του φαινομένου του trafficking είναι αμφιλεγόμενης σημασίας. Είναι γεγονός ότι αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα και δυσκολίες στην βάση της πρώιμης και τελικής διαχείρισης του κοινωνικού φαινομένου της σωματεμπορίας αλλά και στην προσπάθεια μας να έρθουμε σε επαφή με τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς και να καταγράψουμε όχι μόνο τις αντιλήψεις τους γύρω από το trafficking αλλά και τις δυσλειτουργίες που ενδεχομένως προκύπτουν κατά τη διάρκεια ενασχόλησης τους με άλλους συναρμόδιους φορείς και με την προστασία και αρωγή των γυναικών θυμάτων. Ανεξάρτητα από κάθε είδους λειτουργικών και διαχειριστικών δυσκολιών, αντιμετωπίσαμε και την ψυχολογική φόρτιση εξαιτίας της σοβαρότητας και της σημαντικότητας του θέματος και της ευάλωτης θέσης των θυμάτων. 4. Οι πρώτες πιλοτικές εμπειρικές διαπιστώσεις. Το trafficking λοιπόν είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας στην Ελλάδα, όπου όλοι οι κρατικοί και μη κρατικοί φορείς καλούνται να φροντίσουν για την πρόληψη και καταστολή του. Μέσα από τη διαδικασία της πιλοτικής εμπειρικής μας έρευνας, καταφέραμε να εντοπίσουμε την προσωρινότητα και την ανεπάρκεια των κοινωνικών υπηρεσιών για την πρόληψη και καταπολέμηση του, πρέπει όμως να τονίσουμε ότι γίνονται προσπάθειες και στους δυο αυτούς άξονες. 9

10 Το φαινόμενο του τράφικινγκ για τους περισσότερους συνεντευξιαζόμενους ορίζεται και εκλαμβάνεται άμεσα ως το φαινόμενο που ορίζεται από την νομοθεσία δηλαδή ως εγκληματικό φαινόμενο ως εμπορία ανθρώπων. «Ε, είναι ένα φαινόμενο που προσβάλλει καταρχήν τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ένα φαινόμενο που άρχισε να μας ανησυχεί στην Ελλάδα κυρίως γιατί τα θύματα ήταν λευκές Ευρωπαίες δηλαδή ενώ στη χώρα υπήρχανε όπως φαίνεται και στην έρευνα του Λάζου, υπήρχε πορνεία και εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών και σε παλαιότερες εποχές, αυτές επειδή ήτανε ξέρω γω Φιλλιπινέζες ή Αφρικανές στην δεκαετία του 80 ε, δεν μας απασχόλησε και τόσο πολύ. Επίσης εκείνο που βλέπουμε με τα χρόνια είναι μια ποιοτική διαφορά του ίδιου του τράφικινγκ, δηλαδή ενώ είχαμε στη δεκαετία του 2000 και του 90 γυναίκες από την Ανατολική Ευρώπη τώρα βλέπουμε ότι έχουμε αρκετά απιδιά, αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών, αυξάνεται ο αριθμός των αντρών κι επίσης έχουμε μια αλλαγή στην εθνικότητα των θυμάτων δηλαδή έχουμε τώρα πάρα πολλές περιπτώσεις από την Αφρική που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση κι εδώ τώρα έχουμε θέσει ένα μεγάλο ζήτημα για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις γιατί οι περισσότερες στήθηκαν τη δεκαετία του 2000 με αντικείμενο τις γυναίκες θύματα κι έτσι δεν έχουμε τίποτα για παιδιά και για άντρες. Αυτό το θεωρώ μεγάλο πρόβλημα καλά στη νομοθεσία είναι θύματα δεν προσδιορίζει το φύλο, απλά νομίζω ότι έχει να κάνει με το πως η κοινωνία απαντά πολύ πιο αργά από το πως εξελίσσονται τα ίδια τα φαινόμενα, αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα.» (εκπρόσωπος φορέα, ΕΚΥΘΚΑ, 3/12/2011). Ακόμα: «Εμπορία ανθρώπων Τι σημαίνει εννοείς με τι; Το trafficking είναι εμπόριο ανθρώπων δηλαδή όπως κάποιος εμπορεύεται (εεεεε πως το λένε) ξύλο, εμπορεύεται μέταλλο ή εμπορεύεται οτιδήποτε είτε σταχτοδοχεία έτσι εμπορεύεται και ανθρώπους όπου τους εμπορεύεται γιατί υπάρχει ζήτηση και η ζήτηση είναι αυτή που διαμορφώνει και το ίδιο το trafficking σε κάθε χώρα. Εάν χρειαζόμαστε σκλάβους του σεξ (εεε ) αυτά προσφέρονται, αλλά οι συνθήκες που διαμορφώνονται δεν βγαίνουν από τους traffickers αλλά από τους πελάτες. Το trafficking ουσιαστικά ναι είναι απλά εμπόριο, η προσφορά διαμορφώνεται με τη ζήτηση.» (εκπρόσωπος φορέα, ΔΟΜ, 3/9/2010) Το αίσθημα που μας δόθηκε σχετικά με τις ανωτέρω απαντήσεις και τις σημειώσεις που κρατούνταν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, είναι ότι πολλοί από τους συνομιλητές μας απέφυγαν να δώσουν μια σαφή απάντηση σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει ο οργανισμός το φαινόμενο της μετανάστευσης με τις νέες της μορφές και το φαινόμενο του τράφικινγκ αντίστοιχα, αντίθετα τις περισσότερες φορές δεν 10

11 μπόρεσαν να κάνουν έναν συσχετισμό αυτών των δυο φαινομένων με την κυρίαρχη δράση του φορέα. Είναι ευρέως γνωστό ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης, τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φορείς είναι λειτουργικά και χρηματοδοτικά, κάτι που εύλογα επηρεάζει την δράση τους. Πιο συγκεκριμένα: «Αυτή τη στιγμή με την απόλυτη έλλειψη προσωπικού και χρημάτων κρεμάμε τους εθελοντές μας γιατί δεν μπορούμε να βρούμε να τους πάρουμε τηλέφωνο...υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί για κάθε 10 εθελοντές χρειάζεται ένας εργαζόμενος να κάνει τα τηλέφωνα να κάνει το τρέξιμο τις διαδικασίες να οργανώσει πράγματα, κι αυτή την ώρα έχουμε μόλις απολύσει την τελευταία εργαζόμενη μας που ήταν υπεύθυνη του ξενώνα μας κι έτσι έχουμε μεγάλο πρόβλημα και προσπαθούμε να ανασυγκροτήσουμε το εθελοντικό δίκτυο σαν ένα πυρήνα ώστε να μπορέσουμε να το στηρίξουμε πανελλαδικά.» (επικεφαλής φορέα, «Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης, 9/9/2010). Επιπροσθέτως: «Το βασικό πρόβλημα είναι της χρηματοδότησης γιατί τι συνέβη, όταν έγινε ο νόμος κι έγινε αυτό το πρόγραμμα «τόξο» νομίζω λεγόταν, από το Υπουργείο Εξωτερικών μέσα από αυτό έγινε η χρηματοδότηση μας ήταν να μας δώσουν παράδειγμα ευρώ για την λειτουργία του ξενώνα, από αυτά ζήτημα να έχουμε πάρει τα Και για αυτό έχουμε σοβαρό πρόβλημα και σε άλλες Μ.Κ.Ο. για παράδειγμα το δίκτυο γυναικών Ευρώπης τι έχει πάθει, έβαλε λεφτά από το δικό της το ταμείο για να τα πάρει αφού έχει το Υπουργείο αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό, μας υποσχέθηκε η πολιτεία χρήματα που τελικά δεν μας τα έδωσε ποτέ και καλά εμείς που σαν ΕΚΥΘΚΑ ο ξενώνας είναι από το πανεπιστήμιο οι άλλοι; Τώρα υπάρχει κι ένα σχετικό πρόβλημα όσον αφορά εμάς με την τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων, που εντάξει όταν ακούσανε στην αρχή ότι θα κάνουμε ξενώνα για τις αλλοδαπές γυναίκες δεν μας είδανε και με πάρα πολύ καλό μάτι κι αυτό είναι επίσης κι ένα πρόβλημα μας σε ότι αφορά χρηματοδότηση από χορηγίες δηλαδή έχουμε πρόβλημα προκατάληψης λόγω αυτής δεν είναι εύκολο να κάνουμε μια όπως κάνουμε σε άλλες περιπτώσεις ένα γκαλά μια χοροεσπερίδα για να ρθουνε να έχουμε εμείς μια έξτρα χρηματοδότηση. Και με τα ναρκωτικά συμβαίνει αυτό, αλλά εμείς το βιώσαμε ειδικά με τις γυναίκες αλλοδαπές που είναι και θύματα σεξουαλικής βίας, πορνεία, πολλοί καταλαβαίνετε λένε με τις πόρνες θα 11

12 ασχολούμαστε, αυτό είναι το μότο.» (επικεφαλής φορέα, «ΙΣΤΑΜΕ», 15/2/2011). Εκτός από τα προαναφερθέντα θέματα των φορέων, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης διακίνησης μεταναστριών θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ένα σημαντικό μειονέκτημα στη διαχείριση του προβλήματος είναι ακόμα και η οργάνωση του κράτους και η καταγραφή των περιστατικών που δεν βοηθάει στην περαιτέρω διερεύνηση αναγκών και αρμοδιοτήτων. Όπως φαίνεται και παρακάτω: «Το μόνιμο επίσης πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε πλαισίωση από την πολιτεία.. (εεε..) όλο το έργο το δικό μας χρειάζεται μια άγρυπνη κοινωνική υπηρεσία από δίπλα να μπορεί να συνεργάζεται μαζί μας κι εμείς αυτό που κάνουμε να προωθείται και να γίνεται θεσμός να μην υποκαθιστούμε το κράτος, έτσι όπως λειτουργούμε τώρα υποκαθιστούμε το κράτος κι αυτό είναι ρόλος μαϊντανού και είναι ρόλος αρνητικός, δηλαδή το κράτος λέει υπάρχει και το δίκτυο να στηρίξαμε τόσα θύματα στην πραγματικότητα το κράτος δεν έχει στηρίξει γιατί δεν στηρίζει ούτε εμάς. Ουσιαστική είναι γιατί όταν στηρίζεις άμεσα το θύμα κοιμάσαι πολύ καλά το βράδυ αλλά αυτή προσπάθεια μένει στον αέρα εάν στηρίζεις ένα θύμα και δημιουργούνται τριάντα και η δουλειά των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι κατά την γνώμη μου πώς να δείξουν ότι στηρίζουν ένα θύμα και τα άλλα τα στηρίζει η πολιτεία, είναι δηλαδή για να συμπληρώνει και να ελέγχει τον ρόλο της πολιτείας και όχι να το υποκαθιστά.» (εκπρόσωπος φορέα, «ΔΙΟΤΙΜΑ», 23/1/2012). Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας με σκοπό την πρόληψη του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της απόλυτης απαξίωσης της εμπορίας γυναικών από την ελληνική κοινωνία δεν έχει όμως επιτευχθεί, καθώς οι δράσεις αυτές έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα. Είναι αναγκαία η χάραξη μιας στρατηγικής πρόληψης που να περιλαμβάνει σύνολο δράσεων οι οποίες να βρίσκονται μεταξύ τους σε λογική συνέχεια. Απαραίτητα λοιπόν είναι, στον άξονα της πρόληψης, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ανδρικού πληθυσμού, δηλαδή των δυνητικών δραστών, αλλά και δράσεις ευαισθητοποίησης για το σύνολο της κοινωνίας, μέρος των οποίων είναι 12

13 απαραίτητο να εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης πολύ σημαντική είναι η εκπαίδευση σε στοχευμένες ομάδες, «..πιστεύω ότι η διόγκωση του φαινομένου πάντοτε υπήρχε αλλά τώρα λόγω και των διεθνών συγκυριών είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι, είναι η επιθυμία των γυναικών να ξεφύγουν από άθλιες συνθήκες διαβίωσης μετά την κατάρρευση του Ανατολικού μπλοκ οπότε είναι αφενός η εκμετάλλευση των ανθρώπων και φυσικά ότι είναι πολύ προσοδοφόρο έγκλημα αλλά έχουμε και την εκμετάλλευση της εργασίας, οι συνθήκες ευνοούν αυτό, δεν είναι ότι μας ξύπνησε ξαφνικά η επιθυμία για αγοραίο έρωτα. Ο υπ αριθμόν ένα παράγοντας είναι το κέρδος, το ζήτημα είναι να έχουμε τους απαιτούμενους μηχανισμούς ώστε να παρέχουμε προστασία στα θύματα νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο και το πιο ρεαλιστικό..» (ανεξάρτητη δικηγόρος εξειδικευμένη σε υποστήριξη θυμάτων τράφικινγ, 25/10/2011). Επίσης, «..μια μεταναστευτική πολιτική που θα ενθαρρύνει τη νόμιμη είσοδο βέβαια παίζει έναν ρόλο στην αποφυγή της σωματεμπορίας γιατί όταν η άλλη δεν έχει χαρτιά και θέλει να πάει κάπου να δουλέψει αλλού είναι δύσκολο, σαφώς μπορεί να μειωνόταν με την διεθνικότητα αλλά γίνεται προσπάθεια για την λαθρομετανάστευση, υπάρχει ένα ποσοστό που δεν έχει χαρτιά, οι περισσότερες είναι νόμιμες βέβαια...αυτήν την ώρα εμείς έχουμε τελειώσει τα προγράμματα για την μετανάστευση με το μέτρο 5.3 του equal, αν δεν έχουμε προγράμματα δεν κάνουμε τίποτα και φυσικά το trafficking συνδέεται με την μετανάστευση είναι συμπληρωματικά..» (επικεφαλής φορέα, «Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης, 9/9/2010). Μια πολύ σημαντική παράμετρος της σωματεμπορίας γυναικών και της οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσής τους είναι το κατά πόσο οι γυναίκες θύματα καταφέρνουν να επαναπατριστούν ομαλά 4, αφού βέβαια πρώτα καταγγείλουν τους δράστες τους και ταυτοποιηθούν ως θύματα εμπορίας ανθρώπων. «η αστυνομία που είναι η πλέον αρμόδια για αυτό το θέμα συνεργάζεται με φορείς όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης που κάνει τον 4 Αναφορά που έχει να κάνει με τον επαναπατρισμό και εσωκλείει διαδικασίες κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης των θυμάτων στην χώρα προέλευσης τους. 13

14 Επίσης επαναπατρισμό των γυναικών και που έχει τους μηχανισμούς να το κάνει με γραφεία κ υποδομές σε πολλές χώρες προέλευσης των θυμάτων και συνοδεύει τα θύματα μέχρι να φτάσουν στην πατρίδα τους το θέμα είναι τι γίνεται μετά...μπορεί να τις εντάξει και σε προγράμματα με ξενώνες και εργαστήρια ώστε να μάθουν κάτι να κάνουν να σταθούν στα πόδια τους αυτό το κομμάτι λειτουργεί πολύ καλά, πολλά από τα θύματα βέβαια που επιστρέφουν στη χώρα τους γυρνάνε στα ίδια..» (εκπρόσωπος φορέα, «Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης», 15/9/2011). «..παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η συνεργασία γιατί κανένας φορέας από μόνος του δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα τόσο τεράστιο κοινωνικό φαινόμενο, η συνεργασία επιβάλλεται και σαφώς υπάρχει και δίκτυο συνεργασίας που ξέρει ο καθένας ποιον θα καλέσει αν προκύψει κάτι αλλά και με άλλες χώρες μέσα στις διακρατικές συμφωνίες επειδή το έγκλημα είναι διακρατικό..» (εκπρόσωπος φορέα, «Συνήγορος του Πολίτη», 2/12/2011). Είναι φανερό ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα προγράμματα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης για γυναίκες θύματα σωματεμπορίας. «το πολύ σημαντικό για μένα είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι πού σημαντικό και τα διαμερίσματα αφού βρίσκουν κάπου δουλειά να έχουν ένα σπίτι να έχουν μια ομαλή επανένταξη και όχι σύμφωνα με τους κανονισμούς του κάθε ξενώνα. Να έχουν μια εργασία και ένα πρόγραμμα που να τις βοηθά, η άδεια παραμονής πληρώνεται μέσω ΙΚΑ που πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους. Υπάρχουν πολλά λόγια χωρίς να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση της κατάστασης, αυτή είναι η δική μου άποψη προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης λοιπόν..» (εκπρόσωπος φορέα, ΚΕΠΑΔ, 17/3/2011). Και τέλος εκείνο που παραμένει δισεπίλυτο και προκαλεί σύγχυση με αμφίβολα αποτελέσματα είναι η ταυτοποίηση του θύματος όπως αναφέρθηκε και παραπάνω και χρήζει ιδιαίτερης βελτίωσης. «βασικό πρόβλημα είναι η αναγνώριση των θυμάτων όπως σας είπα και πριν, εξαρτά την προστασία τους από την άσκηση ποινικής δίωξης από τους διακινητές. Για μας αυτό πρέπει να αλλάξει, ανεξάρτητα από πρόληψη και καταστολή θα πρέπει να επικεντρωθεί η προστασία στο θύμα και στα δικαιώματα του αν ξεκινήσουμε σοβαρά από εκεί όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα...θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες εφαρμογής του νόμου σε 14

15 όλες τις υπηρεσίες». Οι διαδικασίες που ακολουθεί κάθε φορέας για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο και η επιτυχία του κάθε οργανισμού σχετικά με την προστασία των θυμάτων ή όχι είναι διαφορετική ακριβώς γιατί πολλές φορές οι φορείς αναγκάζονται να συνεργαστούν και να συμπληρωθούν κομμάτια δράσης αλλά και όπως είδαμε πολλοί φορείς ασχολούνται με το φαινόμενο του τράφικινγκ περισσότερο θεωρητικά παρά πρακτικά. Όλοι πάντως θα πρέπει σε κάποιο στάδιο να συνεργαστούν με την αστυνομία ως ο κύριος κατασταλτικός άξονας. «Εμείς δεν υποδεχόμαστε τυπικά θύματα τράφικινγκ δηλαδή να μας χτυπήσει την πόρτα μια γυναίκα και να μας πει ότι είναι θύμα τράφικινγκ, συνήθως θα μας έρθει από άλλη διαδρομή ή θα έχει περάσει από άλλη μη κυβερνητική οργάνωση ή θα έχει περάσει από την αστυνομία και θα έχει χαρακτηρισθεί ως θύμα τράφικινγκ οπότε εμείς θα χειριστούμε το κομμάτι της επανένταξης πολύ συχνά δεν είναι τόσο διακριτές αυτές οι φάσεις δηλαδή μπορεί να έχει περάσει από την αστυνομία και να είναι κάτω ακόμα από το πρώτο σοκ από την απειλή από την πλήρη απόγνωση άρα κάνουμε κάτι πολύ κοντά στη κρίση ας το πούμε έτσι, αν πάλι προκύψει αυτό από τη συμβουλευτική που κάνουμε δηλαδή μπορεί να προκύψει αυτό μέσα από τα χαρτιά, αν έχει διαβατήριο και ζητώντας μια βοήθεια για κάτι άλλο να έρθει στο προσκήνιο μια τέτοια εμπλοκή οπότε σε αυτή τη περίπτωση τη συμβουλεύουμε δεόντως είτε να πάει στο αντι-τράφικινγκ είτε να την παραπέμψουμε σε ξενώνα αν θέλει να φιλοξενηθεί για ένα διάστημα, να λειτουργήσουμε δηλαδή σαν focal point που παραπέμπει για το πιο εξειδικευμένο. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά έτσι όπως τα περιγράφω μοιάζουν πολύ εξορθολογισμένα στην ουσία οι υπηρεσίες λειτουργούν μεταξύ τους σπασμωδικά οι άνθρωποι πολύ συχνά τα θύματα περιπλανιούνται από δω εκεί κι από κει πίσω αλλά εμείς να μιλήσουμε λίγο για τον φορέα μας κάνουμε κυρίως παραπομπές.» (εκπρόσωπος φορέα, «ΚΕΠΑΔ», 12/11/2011). Οι περισσότεροι φορείς μας απάντησαν με τον ίδιο τρόπο, κάποιος τους στέλνει τα θύματα, επικοινωνεί μαζί τους κι ανάλογα ποιος φορέας είναι διαθέσιμος τον επισκέπτεται το θύμα με συνοδεία και προστασία, ύστερα αν υπάρχει κάποιος ξενώνας φιλοξενίας υποδέχεται την γυναίκα αφού βέβαια έχει συνεργαστεί με την αστυνομία κι έχει δώσει κατάθεση. 15

16 Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση μιας νομικής συμβούλου που έχει συνεργαστεί με πολλά θύματα και στην ερώτηση μας, σχετικά με την πάροδο των δικαστικών αποφάσεων που καταλήγουν τα θύματα, δηλώνει τα εξής: «Η μια πήγε στη Τσεχία παντρεύτηκε, η άλλη κάπου συζεί με τον σύντροφο της τελοσπάντων και η Τρίτη κάπου γυρίζει ανά την Ελλάδα και δουλεύει πουλώντας πραγματάκια στις λαϊκές αγορές κτλ κτλ. Κανένα πρόγραμμα δεν υπήρξε, σκέψου ότι ούτως ή άλλως ο ξενώνας στον οποίο αυτές μένανε έκλεισε διότι η χρηματοδότηση τελείωσε εγώ αυτό που έχω διαπιστώσει ως πρόβλημα είναι το εξής ότι η ελληνική πολιτεία στο θέμα του τράφικινγκ δεν έχει δεχτεί η ίδια να κάνει καμία δομή κρατική, το κρατική σημαίνει σταθερή, μόνιμη, προσωπικό δηλαδή με ένα ελάχιστο συνέχειας και το έχει μεταθέσει όλο στις μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά τις ΜΚΟ ή θα τις στηρίξεις σε μια διάρκεια σε ένα βάθος χρόνου στο συγκεκριμένο έργο ή διαφορετικά δεν έχει νόημα να έχω εγώ μια κυβερνητική οργάνωση η οποία να ασχολείται πχ η ΚΛΙΜΑΚΑ ασχολείται με άστεγους ασχολείται με ψυχικά ασθενείς με θύματα τράφικινγκ, δεν έχει νόημα αν τις δώσω λεφτά να κάνει το έργο, κλείνει ο ξενώνας κι αυτές οι γυναίκες μένουνε στον δρόμο δηλαδή τη δεύτερη υπόθεση που ανέλαβα αρχικά έμενε στην ΚΛΙΜΑΚΑ και μετά πήγε ένα διάστημα σε κάτι ξενώνες που έχει η εκκλησία τρέχα βρες και γύρευε έφυγε να συγκατοικήσει με μια φίλη της αυτοί μπορεί αν τις κυνηγάνε, μπορεί να τις απειλούνε μπορεί αν τους προφέρουνε χρήματα δηλαδή γίνονται όλα αυτά είτε σωρευτικά είτε διαζευκτικά άρα δεν μπορείς να τις έχεις και στους δρόμους.» (ανεξάρτητη δικηγόρος εξειδικευμένη σε υποστήριξη θυμάτων τράφικινγ, 25/10/2011). Ως φαίνεται από τις ανωτέρω δηλώσεις, το σύστημα προάσπισης και προστασίας των μεταναστριών θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης παρουσιάζει στοιχεία ανεπάρκειας και προσωρινότητας κάτι που δεν ωφελεί ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα τις εξυπηρετούμενες. 5. Συμπεράσματα Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω προκύπτουν πολύ βασικά και αύξουσας σημασίας συμπεράσματα σχετικά με την περιγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων της εμπειρικής μας έρευνας με κύριο αντικείμενο τον ρόλο και την λειτουργία των τυπικών και άτυπων κοινωνικών υπηρεσιών για την πρόληψη, προστασία και καταστολή του φαινομένου της σωματεμπορίας καθώς και την αρωγή των θυμάτων. 16

17 Το trafficking είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας, όπου όλοι οι κρατικοί και μη κρατικοί φορείς καλούνται να φροντίσουν για την πρόληψη και καταστολή του. Μέσα από τη διαδικασία της εμπειρικής μας έρευνας, καταφέραμε να εντοπίσουμε την προσωρινότητα και την ανεπάρκεια των κοινωνικών υπηρεσιών για την πρόληψη και καταπολέμηση του, πρέπει όμως να τονίσουμε ότι γίνονται εξαιρετικές προσπάθειες και στους δυο αυτούς άξονες. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας με σκοπό την πρόληψη του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της απόλυτης απαξίωσης της εμπορίας γυναικών από την ελληνική κοινωνία δεν έχει όμως επιτευχθεί, καθώς οι δράσεις αυτές έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα. Είναι αναγκαία η χάραξη μιας στρατηγικής πρόληψης που να περιλαμβάνει σύνολο δράσεων οι οποίες να βρίσκονται μεταξύ τους σε λογική συνέχεια. Απαραίτητα λοιπόν είναι, στον άξονα της πρόληψης, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ανδρικού πληθυσμού, δηλαδή των δυνητικών δραστών, αλλά και δράσεις ευαισθητοποίησης για το σύνολο της κοινωνίας, μέρος των οποίων είναι απαραίτητο να εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης πολύ σημαντική είναι η εκπαίδευση σε στοχευμένες ομάδες επαγγελματιών οι οποίες πιθανόν να έρχονται σε επαφή με θύματα εμπορίας. Επιπροσθέτως, εντός Ελλάδος, πραγματοποιούνται προσπάθειες δικτύωσης των φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του φαινομένου και την προστασία των θυμάτων, οι πρωτοβουλίες δικτύωσης πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο σε όλα τα επίπεδα ακόμα και σε διακρατικά. Στον άξονα της δίωξης έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου, παραμένουν όμως κάποια προβληματικά ζητήματα όπως η εκπαίδευση των αστυνομικών, δικαστών και εισαγγελέων, η θεσμοθέτηση συστήματος προστασίας μαρτύρων και η έλλειψη εξειδικευμένων διερμηνέων. Πάγιο φαίνεται να αποτελεί το πρόβλημα της αναγνώρισης θυμάτων σωματεμπορίας και ταυτοποίησης τους ως τέτοια, καθότι η προστασία αυτών και των οικογενειών τους είναι ελλιπής. 17

18 Θεωρείται ότι το κράτος αδυνατεί να προστατεύσει το θύμα ή το υποψήφιο θύμα της εμπορίας όταν δεν εφαρμόζεται πραγματικά και αποτελεσματικά η σχετική ισχύουσα νομοθεσία ή όταν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στους αρμόδιους διοικητικούς μηχανισμούς για την παροχή προστασίας και αρωγής στα θύματα. 5 Προτείνεται η δημιουργία και λειτουργία περισσότερων δομών στήριξης για παράδειγμα ξενώνες, νομική αρωγή, εξειδικευμένη νομική υποστήριξη. Δεδομένου του η επαγγελματική αποκατάσταση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την κοινωνική επανένταξη των θυμάτων είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για την πρόσβαση των θυμάτων στην αγορά εργασίας. Προς επίτευξη αυτού του σκοπού είναι ανάγκη να αναπτυχθούν περισσότερες δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών. Τέλος, όσον αφορά το κομμάτι των μεταναστευτικών πολιτικών θα ήταν θεμιτή μια ενδεχόμενη αλλαγή στη βάση αυτών και μια ενθάρρυνση των νόμιμων μεταναστευτικών ρευμάτων σε συνδυασμό με την καλή φύλαξη των συνόρων κάθε χώρας, μέσα από την τάση της διεθνικότητας, για την αποφυγή φαινομένων όπως αυτό της διεθνικής σωματεμπορίας. Αυτό που παραμένει ακόμα άγνωστο από εμπειρικής πλευράς είναι η πλευρά των θυμάτων οπότε διατηρούμε μια επιφύλαξη σχετικά με την υπόθεση εργασίας, έως ότου να ολοκληρωθεί η έρευνα πεδίου στις γυναίκες θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Όλα τα παραπάνω υποδηλώνουν και αποδεικνύουν την πολυπλοκότητα του φαινομένου της διεθνικής σωματεμπορίας καθώς και την λεπτότητα διαχείρισης του θέματος αυτού. Οι φορείς και οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες έχουν γνώση και ολοκληρωμένη αντίληψη γύρω από τις λειτουργίες και τους μηχανισμούς των κυκλωμάτων αλλά και της προστασίας των θυμάτων και θεωρούν ότι η συνεργασία μεταξύ τους χρήζει ιδιαίτερης σημασίας. Ο επαναπατρισμός όταν αυτός αιτείται γίνεται με επιτυχία, αλλά το βασικό ερώτημα που μένει αναπάντητο είναι τι γίνεται μετά από αυτόν και κατά πόσο οι γυναίκες θύματα καταφέρνουν να ξεφύγουν ή να μπλέξουν ξανά στα δίκτυα των κυκλωμάτων. Τέλος η μετανάστευση αποτελεί μια από τις κοινωνικές διαδικασίες 5 βλ. Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 2002, Κρίσεις για το σχέδιο νόμου για την «Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών», Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). 18

19 που περιλαμβάνει το trafficking και μια ενδεχόμενη αλλαγή ή μεταρρύθμιση στις μεταναστευτικές πολιτικές των χωρών υποδοχής και διακίνησης θυμάτων σωματεμπορίας να επέτρεπε στις γυναίκες οικονομικές μετανάστριες να μετακινούνται σε μια χώρα πιο ανώδυνα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι υψίστης σημασίας η ευαισθητοποίηση, η επαγρύπνηση και ο συντονισμός όλων των φορέων καθώς και η αύξηση της κοινωνικής συνείδησης της κοινωνίας των πολιτών ώστε να βρεθούμε ένα βήμα μπροστά από τα οργανωμένα κυκλώματα του εγκλήματος αυτού. Ας ελπίσουμε, σε ένα γενικότερο επίπεδο, ότι η κρατική μηχανή και οι υπόλοιποι φορείς και οργανώσεις θα δραστηριοποιηθούν περισσότερο μέσα στην επόμενη δεκαετία ώστε με την συνεισφορά όλων, η οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών μεταναστριών στην Ελλάδα σίγουρα δεν θα απαλειφθεί, πάντως θα αναχαιτιστεί σημαντικά. 19

20 Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση βιβλιογραφία Campani, G. (2000). "Immigrant Women in Southern Europe: Social Exclusion,Domestic Work and Prostitution in Italy.", Eldorado or Fortress?: Migration in Southern Europe, edited by Russell King. Campani, G. (2010). Trafficking and women s migration in the global context,unpublished. Castles,S. & Miller, M. J. (1998). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. The Guilford Press: New York. Cavounidis, J. (2006). Labour Market Impact of Migration:Employment Structures and the Case of Greece, IMR. Emke-Poulopoulos, I. (2001). Trafficking in Women and Children: Greece a country of destination and transit, Working Paper No.2, Mediterranean Migration Observatory, UEHR Working Papers. Emke-Poulopoulos, I. (2003) Trafficking in Women and Girls for the Sex Trade: The Case of Greece. The Greek Review of Social Research: Athens. Gillham, B. (2000). The Research Interview. Paston PrePress: London. Hamel, J., 1993, Case Study Methods, Sage Publications Vo.32, London. Jandl, M., (2007). Irregular Migration, Human Smuggling and the Eastern Enlargement of the European Union Center of Migration Studies of New York, Vol.41, no2. King, R. & Zontini E. (2000). The role of gender in the South European Immigration Model. London. Lazaridis, G. (2001). Trafficking and Prostitution-The Growing Exploitation of Migrant Women in Greece, The European Journal of Women s Studies, 8(1), pp Lindstrom, N. (2004). Regional Sex Trafficking in the Balkans-Transnational Networks in an Enlarged Europe M.E.Sharpe Vol.51, no3. Phizaklea, A. (1983) One Way Ticket: Migration and Female Labour. London: Routledge & Kegan Paul. 20

21 Plummer, K. (2000). Τεκμήρια ζωής. Εισαγωγή στα προβλήματα και τη βιβλιογραφία μιας ανθρωπιστικής μεθόδου. Gutenberg: Αθήνα. Psimmenos, I. (2000). The making of periphractic spaces: The case of Albanian undocumented female migrants in the sex industry in Athens, in F. Anthias, G. Lazaridis, Gender and Migration in Southern Europe. Robson, C. (2007). H Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου. Gutenberg: Αθήνα. Truong, D. (2003). Gender, Exploitative migration and the sex industry: A European perspective. Sage: Hague. Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία Αμπατζή, Λ. (2008). Προσεγγίζοντας το φαινόμενο του trafficking. ΕΚΚΕ: Αθήνα. Δημουλάς, Κ. & Παπαδοπούλου, Δ. (επιμ.), (2004). Έρευνα για τις μορφές κοινωνικής ένταξης των οικονομικών μεταναστών στην Περιφέρεια Αττικής , Αθήνα: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Θανοπούλου, Μ. (2007). Φύλο και Μετανάστευση-Τόμος ΙΙΙ- Διαγενεακές σχέσεις και σχέσεις φύλου σε οικογένειες Αλβανών μεταναστών. Gutenberg, ΚΕΚΜΟΚΟΠ: Αθήνα. Καμπούρη, Ε. (2007). Φύλο και Μετανάστευση- Τόμος ΙΙΙ- Η καθημερινή ζωή των μεταναστριών από την Αλβανία και την Ουκρανία. Gutenberg: Αθήνα. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, (2006). Η γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα- Τα ευρήματα της πανελλήνιας έρευνας του ΚΕΘΙ, Αθήνα. Μοντζίνι, Π. (2007). Εμπόριο γυναικών-πορνεία, μαστροπεία και εκμετάλλευση. Μελάνι: Αθήνα. Μουσούρου, Λ. Μ. (1991). Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Gutenberg: Αθήνα. Παύλου, Μ. και Χριστόπουλος, Δ. (2004). Η Ελλάδα της μετανάστευσης-κοινωνική συμμετοχή, δικαιώματα και ιδιότητα του πολίτη. Κριτική: Αθήνα. Στρατηγάκη, Μ. (2006). Το φύλο της κοινωνικής πολιτικής. Μεταίχμιο: Αθήνα. Τσιώλης, Γ. (2006). Ιστορίες ζωής και Βιογραφικές Αφηγήσεις. Κριτική: Αθήνα. Ψημμένος, Ι. (1999). Μετανάστευση και Εργασία στην Ευρώπη: η δημιουργία νέων κοινωνικών χώρων. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αθήνα. 21

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου»

«Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου» «Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου» Ματίνα Παπαγιαννοπούλου Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος Ημερίδα: «Μετανάστευση και φύλο. Από την αδήλωτη εργασία στην ένταξη» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Ομιλία Διευθυντή ΚΕ.ΜΕ.Α. στο Workshop «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση του Εγκλήματος της Εμπορίας Ανθρώπων: Αναγνώριση, Πρόληψη, Αντιμετώπιση»

Εισαγωγική Ομιλία Διευθυντή ΚΕ.ΜΕ.Α. στο Workshop «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση του Εγκλήματος της Εμπορίας Ανθρώπων: Αναγνώριση, Πρόληψη, Αντιμετώπιση» Εισαγωγική Ομιλία Διευθυντή ΚΕ.ΜΕ.Α. στο Workshop «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση του Εγκλήματος της Εμπορίας Ανθρώπων: Αναγνώριση, Πρόληψη, Αντιμετώπιση» Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015 Κυρίες και κύριοι καλημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι.

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι. Επιστημονική Υπεύθυνη: Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Διευθύντρια Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ημερίδα με θέμα «Η αγορά εργασίας σε κρίση». Συνεδρία: Οι συνέπειες της κρίσης σε διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφείς: Κολίρη, Μ.Ε, Μαλογιάννης, Ι., Καπετανάκη, Δ., Καραπιπέρη, Α., Σωτηράκου, Α. & Κατσαδώρος, Κ.

Συγγραφείς: Κολίρη, Μ.Ε, Μαλογιάννης, Ι., Καπετανάκη, Δ., Καραπιπέρη, Α., Σωτηράκου, Α. & Κατσαδώρος, Κ. Τίτλος έρευνας: «Δουλεύοντας με αλλοδαπές γυναίκες θύματα βίας και σωματεμπορίας: πιλοτική έρευνα για την εφαρμογή της φόρμας καταγραφής κλινικών και πολιτισμικών στοιχείων». Συγγραφείς: Κολίρη, Μ.Ε, Μαλογιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης. Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ

Γυναίκες κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης. Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ Γυναίκες κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ Η εξισορρόπηση, συμφιλίωση ή εναρμόνιση μεταξύ επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είδους τηλεφωνήματα δέχεται η Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων (1109);

Τι είδους τηλεφωνήματα δέχεται η Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων (1109); 1109 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τι είδους τηλεφωνήματα δέχεται η Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων (1109); Ποιός μπορεί να τηλεφωνήσει; Ποιές είναι οι ώρες λειτουργίας της Γραμμής 1109; Τα τηλεφωνήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία»

Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία» Λευκωσία, 12/06/2015 Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία» Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση Είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση»

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση» Ημερίδα: Ισορροπία εργασίας, οικογένειας και προσωπικής ζωής σε κρίση; Συνεδρία 4 η : Η Οικογενειακή και Επαγγελματική ζωή των γυναικών σε πίεση: Πολιτικές, Μαθήματα και Προκλήσεις Αθήνα, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 27 Φεβρουαρίου, 2014 Παναγιώτα Χριστοδούλου Κοινωνική Λειτουργός ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας Ορισμός Εμπορίας Προσώπων Σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 6: Η αστικο-αντιστροφή & οι μετανάστες στη Νότια Ευρώπη και την Ελλάδα 3/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΤΟΝ ΦOΒΟ ΤΗ ΒIΑ ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ;

Διαβάστε περισσότερα

PHOTOVOICE. Κλειώ Κούτρα

PHOTOVOICE. Κλειώ Κούτρα PHOTOVOICE Κλειώ Κούτρα PHOTOVOICE ΤΙ ΕΙΝΑΙ PHOTOVOICE; ΓΙΑΤΊ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ; ΠΟΙΟΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΕΙ; ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ; ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ PHOTOVOICE

Διαβάστε περισσότερα

Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ ---------------Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ ---------------- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ Αποτρέπουµε την εµπορία ενθρώπων µέσα από την ενηµέρωση και την εκπαίδευση. Έχουµε δηµιουργήσει παρουσιάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 Ελένης Αποσπόρη, Επικ. Καθηγήτριας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εγκληματολογική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης. Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης. Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 1 Παγκοσμιοποίηση και μετανάστευση Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι νέο φαινόμενο.

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση της Εμπορίας Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εραγσία: STOP trafficking for domestic work

Καταπολέμηση της Εμπορίας Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εραγσία: STOP trafficking for domestic work Καταπολέμηση της Εμπορίας Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εραγσία: STOP trafficking for domestic work Με τη στήριξη Prevention of and fight against Crime (ISEC) Programme of the

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

www.emfasisfoundation.org

www.emfasisfoundation.org www.emfasisfoundation.org Emfasis Foundation 2 Περιεχόμενα Emfasis σελ. 4 Ο σκοπός μας σελ. 4 Κοινωνική Εργασία Δρόμου (Social Street Work) σελ. 5-6 Τι είναι αυτό που μας ορίζει σελ. 6-7 Οι ομάδες μας

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ PETER SANFEY REGIONAL ECONOMIST FOR SOUTHEASTE EUROPE AND GREECE, EBRD TO THE EVENT «RESURRECTING THE GREEK ECONOMY: GREAT EXPECTATIONS?» ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Στάσεις απέναντι στη μετανάστευση και το νέο νομοθετικό πλαίσιο Μεταβολές 2008-2010 Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ιανουάριος 2010 PI2010006

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» Καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τις Στρατηγικές Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

Έκθεση για τις Στρατηγικές Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Έκθεση Αναφοράς Σεμινάριο «Εφαρμογή των δυο Εθνικών Σχεδίων Δράσης: Εμπορίας Προσώπων και Σεξουαλική Εκμετάλλευση Ανηλίκων και Έκθεση για τις Στρατηγικές Κοινωνικής Προστασίας» Στις 5 Μαρτίου 2007 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων

Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ: 2251037040-60 ΦΑΞ 2251037046 E-MAIL: grafeiotypou@mytilene.gr Μυτιλήνη 12/09/2015 Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ιούνιος 2015 Το περιβάλλον του έργου Το τετραετές έργο με τίτλο «Ετήσιες Εκθέσεις για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Survey Report. Supported by: Ms. Vicky Chatzidogiannaki. Ms. Elena Papanikitopoulou Linkage Greece. TLN Manager Linkage Greece

Survey Report. Supported by: Ms. Vicky Chatzidogiannaki. Ms. Elena Papanikitopoulou Linkage Greece. TLN Manager Linkage Greece Survey Report Supported by: Ms. Vicky Chatzidogiannaki TLN Manager Linkage Greece Ms. Elena Papanikitopoulou Linkage Greece Σκοπός Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να μελετήσουμε αν οι εταιρίες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση

Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση Μεταβολές 2008-2009 Ιούνιος 2009 PI0960/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ *Η έρευνα του 2008 δημοσιεύθηκε στην ειδική έκδοση του ECONOMIST, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. «Διημερίδα Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης σε θέματα Γυναικείας Μετανάστευσης» Αθήνα 8-9 Ιουνίου 2015

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. «Διημερίδα Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης σε θέματα Γυναικείας Μετανάστευσης» Αθήνα 8-9 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» «Διημερίδα Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης σε θέματα Γυναικείας Μετανάστευσης» ΠΡΑΞΗ: «Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL ACORBAT?

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνώντας τη πλευρά της Ζήτησης σχετικά με την Εμπορία. Τζόζη Χριστοδούλου, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου

Ερευνώντας τη πλευρά της Ζήτησης σχετικά με την Εμπορία. Τζόζη Χριστοδούλου, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου Ερευνώντας τη πλευρά της Ζήτησης σχετικά με την Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Σεξουαλική Εκμετάλλευση στη Κύπρο Τζόζη Χριστοδούλου, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου ΣΤΟΧΟΙ Να εξεταστεί η

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές ισότητας των φύλων στην Ευρώπη Θέσεις υποψηφίων ευρωβουλευτών

Πολιτικές ισότητας των φύλων στην Ευρώπη Θέσεις υποψηφίων ευρωβουλευτών Πολιτικές ισότητας των φύλων στην Ευρώπη Θέσεις υποψηφίων ευρωβουλευτών ΕΡΩΤΗΜΑ 1 2 Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις γυναίκες. Τα ευρήματα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών: Το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαστάσεις της ξενοφοβίας και η προώθηση πολυ- πολιτισμικών προτύπων

Οι διαστάσεις της ξενοφοβίας και η προώθηση πολυ- πολιτισμικών προτύπων Οι διαστάσεις της ξενοφοβίας και η προώθηση πολυ- πολιτισμικών προτύπων Συνθεση Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ ΚΕ.Σ.Υ.Υ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ K.E.K. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 5: Σχεδιασμός και Oργάνωση του Ερωτηματολογίου (1/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΓΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Ελευθεριών και ικαιωµάτων των Πολιτών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 8 Μαΐου 2001 PE 302.228/14-21 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-21 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Eva Klamt (PE 302.228)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 10/3/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.in.gr Τζωρτζίνα Ντούτση http://www.in.gr/entertainment/book/interviews/article/?aid=1500064083 Νικόλ Μαντζικοπούλου: Το μυστικό για την επιτυχία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ [1] ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Επεξεργασία & ανάλυση στοιχείων: Δήμητρα Αντωνοπούλου * Στο σεμινάριο επιμόρφωσης «Διακρίσεις σε βάρος των νέων. Το πρόβλημα και η αντιμετώπισή του» που πραγματοποίησε η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201 www.praksis.gr info@praksis.gr Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Η εμπειρία μας Η PRAKSIS είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο:

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ιδεολογικά, θεσµικά και πρακτικά ζητήµατα». ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Επιστηµονική Επετηρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ»

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» Θέματα Συνάντησης Σύντομη παρουσίαση των φορέων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (QUALITATIVE APPROACHES TO RESEARCH) 2 Ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Qualitative Research Approaches) Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

«I though I was applying as a caregiver» Trafficking in Women for Labour Exploitation in Domestic Work

«I though I was applying as a caregiver» Trafficking in Women for Labour Exploitation in Domestic Work Ομιλία Σωτηρούλλας Χαραλάμπους Συνέδριο MIGS 12 Ιουνίου 2015 «I though I was applying as a caregiver» Trafficking in Women for Labour Exploitation in Domestic Work Panel 2 Theoretical Framework of trafficking

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΜΚΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΑ Μαρίνα Παγιάτσου Ελένη Δημητρίου Μάρω Ριαλά Περιεχόμενα Εισαγωγή Τι σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ. ΚΑΛΕΣΕ το 1109

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ. ΚΑΛΕΣΕ το 1109 1109 ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΛΕΣΕ το 1109 για να μιλήσεις με έναν από τους Ειδικούς Χειριστές Κλήσεων, που θα χαρεί να απαντήσει στις απορίες σου σχετικά με το τί μπορείς να κάνεις εσύ για να σταματήσεις την

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΓΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση και Εκτίμηση Αναγκών. Τμήμα Έρευνας

Μετανάστευση και Εκτίμηση Αναγκών. Τμήμα Έρευνας Μετανάστευση και Εκτίμηση Αναγκών Τμήμα Έρευνας Επιδημιολογικά Στοιχεία Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση, περισσότεροι από 150 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου το 3% του συνολικού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Μηχανισμός Εποπτείας Ποιοι είναι οι στόχοι της σύμβασης; Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, Ισότητα. Ένα θέμα με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις μεσούσης μάλιστα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΡΕΑ ΞΑΝΘΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL ACORBAT? ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 THE ECONOMIST

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Τίρανα, Αλβανία 19/20 Ιανουαρίου 2004

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Τίρανα, Αλβανία 19/20 Ιανουαρίου 2004 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Σύμφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη Ομάδα Δράσης για την Εμπορία Ανθρώπων Η Καταπολέμηση της Εμπορίας Παιδιών στην Ευρώπη Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα