ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών. Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας [ΜΕΡΟΣ ΙΙ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών. Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας [ΜΕΡΟΣ ΙΙ]"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας [ΜΕΡΟΣ ΙΙ] Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

2 Περιεχόμενα Γιατί Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ορισμός Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας Οφέλη Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας Ανάγκες Μελλοντικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας 2

3 Γιατί Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (1/7) Πηγή: Economic Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations 3

4 Γιατί Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (2/7) Στις ΗΠΑ: Μεταξύ και ασθενείς πεθαίνουν κάθε χρόνο από ιατρικά λάθη Περισσότερα από $ 300 εκατ. δαπανώνται κάθε χρόνο για υπηρεσίες υγείας που κρίνονται μη αναγκαίες, μη κατάλληλες, μη αποτελεσματικές και μη αποδοτικές Προτεινόμενη λύση (2004): Η ενσωμάτωση πληροφοριακών συστημάτων υγείας στη διαδικασία παροχής ιατρικής φροντίδας 4

5 Γιατί Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (3/7) Αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας λόγω γηράσκοντος πληθυσμού και υψηλότερων επιπέδων εισοδήματος και εκπαίδευσης Αναμένεται ότι το 2051 ποσοστό περίπου 40% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι άνω των 65 ετών 5

6 Γιατί Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (4/7) Αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών που επιθυμούν να έχουν την καλύτερη δυνατή περίθαλψη με ταυτόχρονη επίτευξη περιορισμού των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση σε καλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας 6

7 Γιατί Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (5/7) Αυξανόμενη κινητικότητα ασθενών και επαγγελματιών υγείας στο πλαίσιο βελτιωμένης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς Ανάγκη περιορισμού της λεγόμενης νοσοεπιβάρυνσης (disease burden), καθώς και περιορισμό εμφανιζόμενων κινδύνων ασθένειας (π.χ. νέων μεταδοτικών ασθενειών όπως το SARS) 7

8 Γιατί Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (6/7) Δυσχέρειες που αντιμετώπισαν δημόσιες αρχές επιδιώκοντας συγκερασμό επενδύσεων στην τεχνολογία με επενδύσεις στις οργανωτικές αλλαγές που απαιτούνται για την εκμετάλλευση της τεχνολογίας Ανάγκη περιορισμού επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών, ενίσχυσης της ευεξίας κατά την εργασία και αντιμετώπιση νέων μορφών ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία 8

9 Γιατί Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (7/7) Διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών σχετικά με την υγεία, που πρέπει να είναι διαθέσιμες με ασφάλεια, να είναι προσβάσιμες έγκαιρα στο σημείο όπου απαιτούνται και να είναι επεξεργασμένες για διοικητικούς σκοπούς Ανάγκη παροχής των βέλτιστων δυνατών υπηρεσιών υγείας σε συνθήκες περιορισμών του προϋπολογισμού 9

10 Ορισμός Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (1/5) Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας - ΠΣΥ (Health Information Systems-HIS): Υπολογιστικά συστήματα (computerized systems) σχεδιασμένα να διευκολύνουν τη διαχείριση και λειτουργία του συνόλου των ιατρικών και διοικητικών δεδομένων του συστήματος υγείας (healthcare system), ενός αριθμού λειτουργικών του μονάδων (functional units), μιας μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας (healthcare institution), ή ακόμη και ενός τμήματος (department) της μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας 10

11 Ορισμός Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (2/5) Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας - ΠΣΥ (Health Information Systems-HIS): Συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, πληροφοριών και γνώσης σε περιβάλλοντα παροχής υπηρεσιών υγείας 11

12 Ορισμός Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (3/5) Συνεπώς, τα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων - ΠΣΝ (Hospital Information Systems-HIS) αποτελούν ένα στιγμιότυπο των ΠΣΥ με το νοσοκομείο να αποτελεί το περιβάλλον παροχής υπηρεσιών υγείας, ή τον οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας (healthcare institution) 12

13 Ορισμός Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (4/5) Ο σκοπός των ΠΣΥ είναι να συνεισφέρουν σε υψηλής ποιότητα και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ο σκοπός αυτός επικεντρώνεται πρωτίστως στον ασθενή (patient-centered), στην ιατρική/νοσηλευτική φροντίδα υγείας καθώς και στις εργασίες διοίκησης και διαχείρισης για την υποστήριξη της φροντίδας υγείας 13

14 Ορισμός Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (5/5) Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Νοσοκομεία Κέντρα Υγείας Περιφερειακά Ιατρεία... Λειτουργίες (διαχέονται μέσα στο σύστημα υγείας) Αιμοδοσία Μεταμοσχεύσεις Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα Υγείας... 14

15 Σκοπός Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (1/3) Η σχέση ενός ΠΣΥ με την υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας είναι φανερή γιατί χωρίς την κατάλληλη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα δεν θα μπορούσαν να ληφθούν αποφάσεις αναφορικά με τις διαγνώσεις ή τις θεραπευτικές και άλλες διαδικασίες με αποτέλεσμα να υπάρχουν μοιραίες συνέπειες για τους ασθενείς 15

16 Σκοπός Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (2/3) Ένα ΠΣΥ αποτελεί και σημαντικό παράγοντα κόστους Περίπου 10% του ΑΕΠ των κρατών αφιερώνεται στην υγεία και 5% στις ΤΠΕ Τάσεις για αύξηση των επενδύσεων στις ΤΠΕ στο χώρο της υγείας Συνεπώς, αναγνωρίζεται η σχέση της συστηματικής επεξεργασίας δεδομένων, πληροφοριών και γνώσεων με την ποιότητα και αποτελεσματικότητα στη φροντίδα υγείας 16

17 Σκοπός Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (3/3) Παράδειγμα σχέσης ΠΣΥ με την ποιοτική φροντίδα υγείας από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδελβέργης: Πρόσβαση γιατρού στον εξυπηρετητή ιατρικής γνώσης (medical knowledge server), και συγκεκριμένα στην βιβλιογραφική βάση δεδομένων MEDLINE που περιλαμβάνει ότι νεότερο υπάρχει στην ιατρική γνώση, παγκόσμια Ο εξυπηρετητής ιατρικής γνώσης μπορεί να προσπελαστεί απο τους σταθμούς εργασίας των επαγγελματιών υγείας 17

18 Οφέλη Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (1/4) ΟφέληαπότηχρήσηΠΣΥ Ασθενείς πιοαποτελεσματικήκαιποιοτική φροντίδα υγείας Ιατρικό/Νοσηλευτικό/Διοικητικό προσωπικό βελτίωση της εργασίας τους, επαγγελματική ανέλιξη Οργανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας Μείωση κόστους 18

19 Οφέλη Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (2/4) Ασθενείς πιο αποτελεσματική και ποιοτική φροντίδα υγείας Μείωση ιατρικών λαθών Το σύνολο των ιατρικών αποφάσεων λαμβάνεται με βάση τα δεδομένα που εξάγονται από την κατάσταση της υγείας του ασθενούς Τόσο η κατοχή αξιόπιστων δεδομένων όσο και η βέλτιστη διαχείριση αυτών (άμεση πρόσβαση, ταχύτητα επεξεργασίας κλπ) μπορούν να μειώσουν αισθητά τα ιατρικά λάθη 19

20 Οφέλη Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (3/4) Οργανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας Μείωση κόστους Η μείωση των ιατρικών λαθών μπορεί να οδηγήσει σε άμεση μείωση του κόστους των υπηρεσιών υγείας H μείωση των επαναλαμβανόμενων εξετάσεων, των περιττών νοσηλίων κλπ μπορεί να οδηγήσει σε άμεση μείωση του κόστους των υπηρεσιών υγείας Η παρουσία αυτοματοποιημένων διαδικασιών επιτρέπει την πιο αποδοτική οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας και κατ επέκταση την αύξηση των κερδών του 20

21 Οφέλη Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (4/4) Αύξηση ικανοποίησης εμπλεκομένων Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό απασχολούνται πλέον με καθαρά ιατρικής φύσεως υπηρεσίες αφήνοντας (ορισμένα) διαδικαστικά θέματα και λοιπές περιττές διαδικασίες στο υπόλοιπο σύστημα Το προσωπικό της γραμματειακής υποστήριξης εκτελεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και πιο αποδοτικά τις καθημερινές του δραστηριότητες Το διοικητικό προσωπικό έχει πιο εποπτική εικόνα του οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας και πιο ολοκληρωμένη πρόσβαση στους πόρους του 21

22 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (1/40) 1ος άξονας: Μετάβαση σε υπολογιστικά συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών (computer-based information processing tools) Σημαντική μετατόπιση στα περιβάλλοντα παροχής υπηρεσιών υγείας από χειρόγραφα (paper-based) συστήματα επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικά συστήματα επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων Παράλληλη αύξηση των υπό επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων κυρίως λόγω της αύξησης των διαδικασιών διάγνωσης και θεραπείας και των νέων τεχνολογιών που επιτρέπουν την επεξεργασία περισσότερων δεδομένων 22

23 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (2/40) Η αύξηση των δεδομένων δεν οδήγησε σε ανάλογη αύξηση των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι έχουν να διαχειριστούν μεγάλο όγκο πληροφοριών 23

24 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (3/40) Παράδειγμα ποσότητας επεξεργασίας δεδομένων από ένα τυπικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γερμανίας ή Αυστρίας: Προσωπικό πάνω από άτομα Ετήσιος προϋπολογισμός της τάξης των 500 εκατ. Ευρώ 60 Τμήματα, 100 θαλάμους με περίπου κρεβάτια και περίπου 100 μονάδες εξωτερικών ιατρείων 24

25 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (4/40) Κάθε χρόνο, περίπου εσωτερικοί και εξωτερικοί ασθενείς Κάθε χρόνο, γράφονται περίπου αναφορές, ιατρικά εξιτήρια, αναφορές από το παθολογοανατομικό τμήμα, αναφορές από το μικροβιολογικό, ακτινολογικές αναφορές και βιοχημικές αναφορές 25

26 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (5/40) Κάθε χρόνο, περίπου νέοι φάκελοι ασθενών Στο σύνολο δημιουργούνται κάθε χρόνο έγγραφα 26

27 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (6/40) Όταν αποθηκευτούν σε έγγραφη μορφή αυτό αντιστοιχεί σε ετήσιο όγκο περίπου μέτρα χειρόγραφων φακέλων Συχνά πρέπει να αρχειοθετούνται για περίοδο πάνω από 30 χρόνια Όταν αποθηκευτούν σε ψηφιακή μορφή ο ετήσιος όγκος δεδομένων αναμένεται να είναι γύρω στα 5 terabytes, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών εικόνων και σημάτων, βαίνει συνεχώς αυξανόμενος 27

28 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (7/40) Τα εργαλεία πληροφορικής και επικοινωνιών τέτοιων νοσοκομείων περιλαμβάνουν εκατοντάδες εφαρμογών λογισμικού, χιλιάδες σταθμοί εργασίας και εκατοντάδες εξυπηρετητές που συνήθως ανήκουν σε ένα δίκτυο 28

29 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (8/40) 2ος άξονας: Μετάβαση από τοπικές (local) σε καθολικές (global) αρχιτεκτονικές πληροφοριακών συστημάτων Στις δεκαετίες του 60, 70, 80 η επεξεργασία πληροφοριών γινόταν σε επίπεδο τμημάτων ενός νοσοκομείου (π.χ. Ακτινολογικό, εργαστηριακό) - πληροφοριακά συστήματα τμημάτων (περιορισμένη λειτουργικότητα) Στη συνέχεια, η επεξεργασία πληροφοριών άρχισε να γίνεται σε επίπεδο νοσοκομείου πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων 29

30 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (9/40) Απότηδεκαετίατου90, η επεξεργασία πληροφοριών γίνεται σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας πληροφοριακά συστήματα υγείας 30

31 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (10/40) Τα πληροφοριακά συστήματα τμημάτων, νοσοκομείων, υγειονομικών περιφερειών έχουν συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές και υποδομές 31

32 Πηγή: R. Haux, Health information systems past, present, future 32

33 Πηγή: R. Haux, Health information systems past, present, future 33

34 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (13/40) Σε όλες τις αρχιτεκτονικές, συγκεντρωτικές ή κατανεμημένες συναντώνται ερωτήματα που αφορούν: Τεχνική διαθεσιμότητα Ποιότητα δεδομένων Ακεραιότητα ιατρικών δεδομένων Μοντελοποίηση δεδομένων Δημιουργία Interfaces Ποιότητα λειτουργικότητας σε σχέση με τις την υποστήριξη της διαδικασίας φροντίδας υγείας Ευκολία χρήσης των υπολογιστικών συστημάτων στην καθημερινή εργασία των επαγγελματιών υγείας 34

35 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (14/40) Παράδειγμα: η περιφερειακή αρχιτεκτονική ενός ΠΣΥ, του έργου στο Innsbruck της Αυστρίας Σταδιακή αντικατάσταση της έγγραφης μεταβίβασης των ιατρικών εγγράφων με ηλεκτρονική 35

36 Πηγή: T. Schabetsberger et al., From a paper-based transmission of discharge summaries to electronic communication in health care regions 36

37 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (16/40) Εδραίωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας των ιατρικών εξιτηρίων (discharge summaries) και των διαγνωστικών αποτελεσμάτων μεταξύ υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων διαφορετικών οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας στο Tyrol στην Αυστρία μέσω δύο καναλιών: α) με τη μορφή κρυπτογραφημένων υπογεγραμμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στα μέλη των δικτύων υγείας της Αυστρίας και b) μέσω ενός ασφαλούς συστήματος διαδικτυακής πύλης 37

38 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (17/40) Από τον Ιούνιο 2003, τα έγγραφα των ηλεκτρονικών φακέλων υγείας που περιλαμβάνουν, περιλήψεις εξιτηρίων (discharge summaries), ακτινολογικές εικόνες ή εργαστηριακά αποτελέσματα των νοσοκομείων TILAK είναι διαθέσιμα συνολικά στους επαγγελματίες της υγείας μέσω ασφαλών υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού (web services) 38

39 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (18/40) Αυτό δίνει την ευκαιρία για υποστήριξη της φροντίδας υγείας επικεντρωμένης στον ασθενή (στο Tyrol και στις περιφέρειες της Γερμανίας, Ελβετίας, Ιταλίας) δηλ. πέρα από τα όρια μιας μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας και ακόμη πέρα από τα όρια ενός έθνους 39

40 Πηγή: T. Schabetsberger et al., From a paper-based transmission of discharge summaries to electronic communication in health care regions 40

41 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (20/40) Πηγή: T. Schabetsberger et al., From a paper-based transmission of discharge summaries to electronic communication in health care regions 41

42 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (21/40) 3 ος άξονας: Από τους επαγγελματίες της υγείας στους ασθενείς και καταναλωτές Αρχικά, τα ΠΣΥ υποστήριζαν στην εργασία τους τους επαγγελματίες της υγείας, κυρίως τους γιατρούς και το διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων 42

43 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (22/40) Αργότερα, υπήρξε μια επικέντρωση στο νοσηλευτικό προσωπικό Εδώ και μερικά χρόνια τα ΠΣΥ υποστηρίζουν άμεσα τους ασθενείς, τους συγγενείς τους και όλους τους πολίτες με ερωτήσεις που αφορούν σε προβλήματα υγείας (health consumers) 43

44 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (23/40) 4ος άξονας: Απότηχρήσητωνδεδομένωνμόνογια τη φροντίδα υγείας του ασθενή στη χρήση για ερευνητικούς σκοπούς Ακόμη και μέχρι την τελευταία δεκαετία η χρήση των δεδομένων από τα ΠΣΥ χρησιμοποιούνταν για τη φροντίδα υγείας των ασθενών και για διοικητικούς σκοπούς Τώρα γίνεται χρήση των δεδομένων στο σχεδιασμό της φροντίδας υγείας και για κλινική έρευνα Η δυνατότητα αυτή θα επηρεάζει συνεχώς τις ιατρικές στατιστικές και επιδημιολογία (διαφορετικοί μέθοδοι για ανάλυση δεδομένων) 44

45 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (24/40) 5ος άξονας: Από τεχνική σε στρατηγική διαχείριση πληροφοριών Κατά τις δεκαετίες 1960 έως 1990 τα κύρια θέματα που απασχολούσαν τα ΠΣΥ ήταν κυρίως τεχνικής φύσεως Εδώ και χρόνια στο χώρο των ΠΣΥ κυριαρχούν μεταξύ άλλων οργανωτικά και κοινωνικά προβλήματα και θέματα διαχείρισης αλλαγής 45

46 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (25/40) Την ίδια στιγμή αναγνωρίστηκε η ανάγκη για διοίκηση των πληροφοριακών συστημάτων Ειδικότερα, η στρατηγική, μακροπρόθεσμη διαχείριση πληροφοριών ειδώθηκε ως σημαντική δραστηριότητα και τα σχέδια στρατηγικής διαχείρισης πληροφοριών (strategic information management plans) αποτέλεσαν μέρος των επιχειρησιακών σχεδίων πολλών νοσοκομείων Μέθοδοι όπως διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio management) ή στρατηγική ευθυγράμμιση (strategic alignment) χρησιμοποιούνται για στρατηγική διαχείριση 46

47 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (26/40) Παράδειγμα στρατηγικού σχεδίου πληροφορικής: Το στρατηγικό σχέδιο πληροφορικής και επικοινωνιών (IT-strategy plan) των κρατικών νοσοκομείων του Tyrol (TILAK) συμπεριλαμβανομένου του Innsbruck University Medical Center 47

48 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (27/40) Στόχοι (Objectives) Ο στόχος του στρατηγικού σχεδίου είναι η υποστήριξη ιατρικών, νοσηλευτικών και διοικητικών ροών εργασιών μέσω της υλοποίησης των κατάλληλων τεχνολογιών Π&Ε και με παροχή κατάλληλων διαδικασιών για τη φροντίδα υγείας και για τη διοίκηση Ο γενικός στόχος των TILAK είναι η διασφάλιση έγκαιρης παροχής φροντίδαςυγείαςστονπληθυσμότουtyrol Το στρατηγικό σχέδιο Π&Ε υποστηρίζει τον στόχο και επίσης ικανοποιεί τις ανάγκες για ιατρική εκπαίδευση και έρευνα του ιατρικού προσωπικού των πανεπιστημιακών νοσοκομείων του Innsbruck 48

49 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (28/40) Η παρούσα κατάσταση (The present state) Ανάπτυξη ολοκληρωμένου ΠΣΥ (enterprise-wide) Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας Όλα τα ακτινοδιαγνωστικά τμήματα είναι εξοπλισμένα με σύστημα PACS Ελάχιστη υποστήριξη τεχνολογιών στην εισαγωγή εντολών (order entry) Το ποσοστό των ηλεκτρονικά διαθέσιμων εγγράφων πρέπει να αυξηθεί 49

50 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (29/40) Προγραμματισμένη ανάπτυξη (planned development) Με βάση το γεγονός ότι η δημογραφική ανάπτυξη και οι ιατρικές ανακαλύψεις θα πιέσουν περαιτέρω το σύστημα υγείας από άποψη κόστους, οι ακόλουθοι στόχοι του στρατηγικού σχεδίου θα επιδιωχθούν: Ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας (institution-wide) μέσω της δικτύωσηςόλωντωνπαρόχωνυπηρεσιώνυγείας Τεκμηρίωση προσανατολισμένη στον ασθενή και επικοινωνία με βάση εκτενή ηλεκτρονικό φάκελο υγείας Τυποποίηση της ιατρικής διαδικασίας 50

51 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (30/40) Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν στις ακόλουθες περιοχές: Επέκταση ιατρικού πληροφοριακού συστήματος, πιο συγκεκριμένα του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας Περαιτέρω ανάπτυξη της διαχείρισης γνώσης Νέες τεχνολογίες (π.χ. Ψηφιακές υπογραφές, επικοινωνία φωνής δεδομένων) Μείωση του αριθμού των υπαρχόντων ιατρικών συστημάτων τμημάτων μέσω της επέκτασης λειτουργικότητας του ΠΣΝ Επέκταση της υποδομής IT (π.χ. Ανάπτυξη δικτυακής υποδομής, εισαγωγή κινητών τερματικών) Ανάπτυξη περιφερειακών δικτύων Χρήση ρομποτικών, 3D image visualizaion κλπ 51

52 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (31/40) IT organization Η οργάνωση της διαχείρισης πληροφοριών έχει προσαρμοστεί στους στόχους του στρατηγικού σχεδίου Π&Ε Αναφορικά με τη στρατηγική διαχείριση πληροφοριών το διοικητικό συμβούλιο TILAK και ο διευθυντής της διαχείρισης πληροφοριών υποστηρίζονται απο το διοικητικό συμβούλιο της στρατηγικής διαχείρισης πληροφοριών (strategic information management board) 52

53 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (32/40) Στο μέλλον η διαχείριση πληροφοριών θα αναπτυχθεί περισσότερο μέσω της κατανομής εργασίας εσωτερικά και εξωτερικά του οργανισμού Ο ρόλος του project initiator, project manager και της υποστήριξης σε πρώτο επίπεδο θα γίνεται εσωτερικά Η ανάπτυξη του συστήματος, οι λειτουργίες του κέντρου υπολογιστή και η εκπαίδευση κατά μεγάλο με ρος θα ααλαμβάνεται απο εξωτερικούς οργανσιμούς (outsourced) 53

54 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (33/40) 6ος άξονας: Εισαγωγή νέων τύπων δεδομένων Εκτός των εικόνων (κυρίως ακτινολογικών), των αλφαριθμητικών δεδομένων τώρα προστίθενται νέοι τύποι δεδομένων σε μοριακό (molecular) επίπεδο όπως το DNA, τα πρωτεϊνικά δεδομένα (protein data) 54

55 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (34/40) 7 ος άξονας: Εισαγωγή νέων τεχνολογιών Νέες επεκτάσεις με τη χρήση των τεχνολογιών για παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας (health monitoring) Οι τεχνολογίες επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης υγείας των ασθενών με χρήση διεισδυτικών τεχνολογιών (pervasive technologies) όπως οι φορετές συσκευές (wearable devices) 55

56 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (35/40) Οι συσκευές αυτές μπορεί να κυμαίνονται απο μικροαισθητήρες (microsensors) που είναι ενσωματωμένοι σε ρούχα, ρολόγια, ζώνες κλπ Με τους κατάλληλους αισθητήρες τα δεδομένα μπορεί να μετρώνται συνέχεια και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση Με τη βοήθεια αυτών των αισθητήρων και με τη βοήθεια ασύρματων επικοινωνιών μπορεί να μεταφερθούν δεδομένα που αφορούν κρίσιμη κατάσταση ασθενούς ή να ειδοποιούν σε κρίσιμες περιπτώσεις 56

57 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (36/40) Αναγνώριση νέων δυνατοτήτων για οργάνωση της φροντίδας υγείας και θεραπείας ασθενών με τρόπο πιο βολικό στην καθημερινή ζωή τους και με υποστήριξη ώστε να συνεχίζουν να ζουν στα κοινωνικά περιβάλλοντα Μπορεί να είναι κατάλληλη και υποφερτή τεχνολογία για τις κοινωνίες που γηράσκουν (ageing societies) 57

58 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (37/40) Πηγή: R. Haux, Health information systems past, present, future 58

59 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (38/40) Πηγή: R. Haux, Health information systems past, present, future 59

60 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (39/40) Πηγή: R. Haux, Health information systems past, present, future 60

61 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης των ΠΣΥ (40/40) Πηγή: R. Haux, Health information systems past, present, future 61

62 Ανάγκες Μελλοντικής Ανάπτυξης των ΠΣΥ (1/11) 1 η : Aνάγκη για εθνικές και διεθνείς στρατηγικές ΠΣΥ Η στρατηγική διαχείριση πληροφοριών (strategic information management) θεωρείται πλέον σημαντική εργασία στη συνεχή διαδικασία διατήρησης και βελτίωσης των ΠΣΥ με στόχο τη βελτίωση της φροντίδας υγείας Θα πρέπει να υλοποιείται όχι μόνο σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας όπως τα νοσοκομεία αλλά και σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο 62

63 Ανάγκες Μελλοντικής Ανάπτυξης των ΠΣΥ (2/11) Η στρατηγική διαχείριση πληροφοριών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προαναφερθείσες εξελίξεις: Καθολική πρόσβαση στα ΠΣΥ Χρήστες των ΠΣΥ συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών υγείας Χρήση των δεδομένων συμπεριλαμβανομένης της έρευνας Νέοι τύποι δεδομένων Δυνατότητες για παρακολούθηση κατάστασης υγείας 63

64 Ανάγκες Μελλοντικής Ανάπτυξης των ΠΣΥ (3/11) 2 η : Ανάγκη διερεύνησης νέων αρχιτεκτονικών ΠΣΥ Οι παραδοσιακές αρχιτεκτονικές προσανατολισμένες σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας (institution-centered) δεν είναι επαρκείς για αρχιτεκτονικές ΠΣΥ σε επίπεδο π.χ. Περιφέρειας (trans-institutional) 64

65 Ανάγκες Μελλοντικής Ανάπτυξης των ΠΣΥ (4/11) Υπάρχει ανάγκη για αρχιτεκτονικές προσανατολισμένες στον ασθενή (patientcentered) που υποστηρίζουν την διαμοιρασμένη φροντίδα υγείας (shared care) που θα περιλαμβάνουν τη διερεύνηση δυνατοτήτων δικτύωσης φροντίδας υγείας (networking care) στις υγειονομικές περιφέρειες, τηλεϊατρική και φροντίδα υγείας στο σπίτι (home care) 65

66 Ανάγκες Μελλοντικής Ανάπτυξης των ΠΣΥ (5/11) 3 η : Ανάγκη για εκπαίδευση στην πληροφορική υγείας και στην βιοϊατρική πληροφορική Οι εξελίξεις στα ΠΣΥ οδηγούν στην ανάγκη για δημιουργία εκπαιδευτικών μαθημάτων και προγραμμάτων ώστε να υπάρξουν επαγγελματίες της υγείας που να είναι καλά εκπαιδευμένοι (well educated) ή ειδικοί στην πληροφορική της υγείας με επαρκείς γνώσεις και ικανότητες για συστηματική επεξεργασία δεδομένων, πληροφοριών και γνώσης στην ιατρική και στη φροντίδα υγείας 66

67 Ανάγκες Μελλοντικής Ανάπτυξης των ΠΣΥ (6/11) Πρωτοβουλίες εκπαίδευσης European Centre for Medical Informatics, Statistics and Epidemiology (EuroMISE Centre) στην Πράγα International Medical Informatics Association (IMIA) 67

68 Ανάγκες Μελλοντικής Ανάπτυξης των ΠΣΥ (7/11) 4 η : Ανάγκη για έρευνα στην πληροφορική υγείας και στην βιοϊατρική πληροφορική Τα ΠΣΥ βρίσκονται σε φάση γρήγορης ανάπτυξης και χρειάζονται για την αναδιοργάνωση της φροντίδας υγείας σε μια κοινωνία που γηράσκει 68

69 Ανάγκες Μελλοντικής Ανάπτυξης των ΠΣΥ (8/11) Ανάγκη για έρευνα σε διάφορες περιοχές της πληροφορικής υγείας και βιοϊατρικής πληροφορικής όπως: Ανάπτυξη και διερεύνηση κατάλληλων αρχιτεκτονικών ΠΣΥ (transinstitutional) που υποστηρίζουν τη φροντίδα υγείας προσανατολισμένη στον ασθενή, τη διαμοιρασμένη φροντίδα υγείας από τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας στην υγειονομική περιφέρεια μέχρι την κατ οίκον νοσηλεία συμπεριλαμβανομένων της τηλειατρικής, της διεισδυτικής τεχνολογίας, της παρακολούθησης της υγείας με τρόπο ασφαλή 69

70 Ανάγκες Μελλοντικής Ανάπτυξης των ΠΣΥ (9/11) Ανάπτυξη και διερεύνηση μεθόδων για τη στρατηγική διοίκηση των ΠΣΥ, ειδικά την επεξεργασία πληροφοριών στις υγειονομικές περιφέρειες Ανάπτυξη και διερεύνηση μεθόδων για τη μοντελοποίηση και αξιολόγηση των ΠΣΥ 70

71 Ανάγκες Μελλοντικής Ανάπτυξης των ΠΣΥ (10/11) Ανάπτυξη και διερεύνηση ηλεκτρονικών φακέλων υγείας που παρέχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στους επαγγελματίες υγείας και στους ασθενείς: Υποστηρίζοντας την προσανατολισμένη στον ασθενή χρήση των ιατρικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένων, της κατ οίκον νοσηλείας και παρακολούθησης κατάστασης υγείας Διευκολύνοντας την ιατρική και επιδημιολογική έρευνα και το σχεδιασμό της φροντίδα υγείας (health care planning) 71

72 Ανάγκες Μελλοντικής Ανάπτυξης των ΠΣΥ (11/11) Διερεύνηση ισχυρών εργαλείων πληροφορικής και επικοινωνιών για τους διάφορους χρήστες των ΠΣΥ Ανάπτυξη και διερεύνηση μεθόδων για ανάλυση ιατρικών δεδομένων (medical data mining) βασισμένες στις νέες αρχιτεκτονικές ΠΣΥ και ΗΦΥ λαμβάνοντας υπόψη τους νέους τύπους δεδομένων 72

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις της Ηλεκτρονικής Υγείας

Σύγχρονες τάσεις της Ηλεκτρονικής Υγείας Σύγχρονες τάσεις της Ηλεκτρονικής Υγείας Θοδωρής Κοτσιλιέρης Δρ. Ηλ/γος Μηχανικός και Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας Περίγραμμα ehealth Σύγχρονες προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αποστόλου Νίκος, Αθήνα 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EHEALTH) Αφορά τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Το Μέλλον για τα Συστήματα Διαχείρισης Ακτινολογικής Εικόνας (PACS)

Το Μέλλον για τα Συστήματα Διαχείρισης Ακτινολογικής Εικόνας (PACS) Το Μέλλον για τα Συστήματα Διαχείρισης Ακτινολογικής Εικόνας (PACS) Ελένη Καλδούδη Τμήμα Ιατρικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2003 θέματα το χθές, το σήμερα και το αύριο για τα PACS απαιτήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δημήτρης Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Παρεμφερείς Όροι Τηλε-Ιατρική (Tele-Medicine) Αφορά κυρίως ασθενείς Τηλε-Υγεία (Tele-Health) Αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Ιατρική Πληροφορική

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Ιατρική Πληροφορική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Ιατρική Πληροφορική Σύνοψη Η ιατρική πληροφορική είναι ο κλάδος που περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές της πληροφορικής στην ιατρική. Άμεσα συνυφασμένη με την εξέλιξη της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Providing Integrated e-health Services for Personalized Medicine utilizing Cloud Infrastructure (PINCLOUD)

Providing Integrated e-health Services for Personalized Medicine utilizing Cloud Infrastructure (PINCLOUD) Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας για Εξατομικευμένη Ιατρική με τη Χρήση Υπολογιστικού Νέφους Providing Integrated e-health Services for Personalized Medicine utilizing Cloud Infrastructure

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχείριση της Πληροφορίας στην Υγεία και η Αναπτυξιακή Προοπτική της. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΑΘΗΝΑ Προϊσταμένη Δ/νσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Συστημάτων

Η Διαχείριση της Πληροφορίας στην Υγεία και η Αναπτυξιακή Προοπτική της. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΑΘΗΝΑ Προϊσταμένη Δ/νσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Συστημάτων Η Διαχείριση της Πληροφορίας στην Υγεία και η Αναπτυξιακή Προοπτική της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΑΘΗΝΑ Προϊσταμένη Δ/νσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Συστημάτων Η διαχείριση και ο έλεγχος των πληροφοριών στην υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Ανασκόπηση Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Αγορίτσα Κουλούρη 1, RN, RMN, MSc Ζωή Ρούπα 2, MD, RN, PhD Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης 3, MD 1 Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας 2 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σπύρος Παπαπετρόπουλος Επικεφαλής κλινικής έρευνας του τομέα νευρολογικών παθήσεων και καινοτομίας,

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 3 η Συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2014 Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Εισαγωγή στην Hλεκτρονική Yγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Εισαγωγή στην Hλεκτρονική Yγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Εισαγωγή στην Hλεκτρονική Yγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 1 ο : Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (ΗΙΦ) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD.

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD. Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα M.G.Koutras,MD. Τι είναι το ehealth? What Is ehealth (3): A Systematic Review of Published Definitions. Hans Oh et al, J Med Internet Res 2005;7(1).

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Διαχείριση χρόνιων πασχόντων με συστήματα τηλεματικής Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Picture from McKinsey&Company ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Απόστολος Λέτσιος BSc, MSc Οικονομική Πραγματικότητα Πραγματικότητα της Υγείας Από το 1997, η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας έγινε θεμελιώδης

Διαβάστε περισσότερα

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου E-Health Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου 2 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Παροχή υπηρεσιών υγείας υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικά μέσα Οι περισσότερες λύσεις και στρατηγικές εστιάζουν σε: υποδομές επικοινωνιών και δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗMΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σπύρος Παναγιωτάκης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009 Πληροφορική της υγείας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ Πρόεδρος ΕΚΑΠΤΥ Ηλεκτρολόγος - Βιοϊατρικός Μηχανικός Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΕΙΑΣ...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΕΙΑΣ... Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΕΙΑΣ... 19 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 19 1.2 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ... 29 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Kαραθανάση Κωνσταντινιά 1, Σαράφης Παύλος 2. Μαλλιαρού Μαρία 1,

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Kαραθανάση Κωνσταντινιά 1, Σαράφης Παύλος 2. Μαλλιαρού Μαρία 1, 1 404 ΓΣΝ Λάρισας, 2 ΝΝΑ Εισαγωγή Το ενδιαφέρον για τη μέτρηση της ποιότητας στη παρεχόμενη φροντίδα υγείας, αυξάνεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τόσο από τους επαγγελματίες υγείας όσο και από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Μαβίδου Φωτεινή Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας 3η ΥΠΕ Μακεδονίας 36 χρόνια μετά τη διακήρυξη της Alma-Ata Η καθολική υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική η-υποδομή του Συστήματος Υγείας (ΕΥΣΥ)

Εθνική η-υποδομή του Συστήματος Υγείας (ΕΥΣΥ) Εθνική η-υποδομή του Συστήματος Υγείας (ΕΥΣΥ) Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και η πλατφόρμα η-υπηρεσιών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ Τάγαρης Τάσος Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ ΑΕ Λίγα λόγια για την Η/Σ Πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης

Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης Πασχάλης Αποστολίδης Πρόεδρος ΣΦΕΕ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2015 ehea;th Forum 2015, Divani Caravel Hotel E- συνταγογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Α.1010 Μικροοικονομική (Microeconomics) ΜΓΥ Υ 2 2 4 8 5 2 Α.1020 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 10 6 3 Α.1030 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Αράμ Μπαλιάν Ph.D Manager- Social Security & Health Care Solutions Στόχοι Αρχιτεκτονική ψηφιακών υπηρεσιών πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

Εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Στάθης Ρεστέμης Προίστ. Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κοινωνικός Λειτουργός MSc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στις Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

E-HIS ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΟΣΤΟΣ, ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ

E-HIS ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΟΣΤΟΣ, ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ E-HIS ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΟΣΤΟΣ, ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ Ι) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Τμήματα 1+2 Τμήματα 1+2 Τμήματα 3+4 Τμήματα 3+4 Τμήματα 5+6 Τμήματα 5+6 Αγγλικά IΙ (Φ) Αγγλικά IΙ Αγγλικά IΙ Αγγλικά IΙ (Φ) Αγγλικά IΙ Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση και Έλεγχος Πληροφοριακών Πόρων: To Τμήμα Πληροφορικής Διδάσκουσα: Αδαμαντία Πατέλη (pateli@ionio.gr) Κέρκυρα, 30 Απριλίου 2015 1 Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης Αγγελίνα Κουρούμπαλη Διδάκτωρ Πανεπιστημίου του Cambridge Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΙΤΕ-ΙΠ Πρόγραμμα Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι εθνικό έργο ευρέως διαδεδομένο, με διείσδυση > 98%

Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι εθνικό έργο ευρέως διαδεδομένο, με διείσδυση > 98% Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Αρχική υλοποίηση από την ΗΔΙΚΑ, που αφορούσε στην καταχώρηση των ιατρικών επισκέψεων και την

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...17 Περιεχόμενα Πρόλογος του συγγραφέα... 11 Αφιερώσεις... 13 Α. Θεωρητικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...17 1.1 Ορισμός... 17 1.2 Οφέλη από τη χρήση ΝΠΣ... 18 1.3 Υποσυστήματα του ΝΠΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδεύοντας προς ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης «υψηλής απόδοσης»

Οδεύοντας προς ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης «υψηλής απόδοσης» Οδεύοντας προς ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης «υψηλής απόδοσης» Ο Ρόλος της Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε. στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 2 Γενικές κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική II. Ενότητα 12 : Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας. Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική II. Ενότητα 12 : Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας. Δρ. 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πληροφορική II Ενότητα 12 : Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνεταιριστικό Μοντέλο και ο ρόλος των Εργαστηριακών Ιατρών στο Σύστημα Υγείας

Το Συνεταιριστικό Μοντέλο και ο ρόλος των Εργαστηριακών Ιατρών στο Σύστημα Υγείας Το Συνεταιριστικό Μοντέλο και ο ρόλος των Εργαστηριακών Ιατρών στο Σύστημα Υγείας Δρ. Μακρίδης Παναγιώτης Ιατρός Βιοπαθολόγος, Πρόεδρος ΔΣ Medisyn Αθήνα 5 Οκτωβρίου 2017 Το Συνεταιριστικό Μοντέλο Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

MEDIΣΥΝ 2 4/4/2016 3/4/2016

MEDIΣΥΝ 2 4/4/2016 3/4/2016 MEDIΣΥΝ 2 4/4/2016 Βοηθάμε όσους μας εμπιστεύονται να ζουν πιο ήρεμα 10 to Zen Θέλω ένα πρόγραμμα Υγείας Σύμφωνα με τις ανάγκες τις δικές μου και της οικογένειάς μου 24/7 όπου και να βρίσκομαι σε όλο τον

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Πληροφορικής (ITE-ΙΠ)

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Πληροφορικής (ITE-ΙΠ) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Πληροφορικής (ITE-ΙΠ) http://www.ics.forth.gr Καθ. Δημήτρης Πλεξουσάκης Διευθυντής ΙΤΕ-ΙΠ Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ-ΙΤΕ) Το ΙΠ-ΙΤΕ Διεξάγει υψηλής στάθμης βασική

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος

Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος Μενεσίδης Μιχάλης ΑΕΜ: 228 Επιβλέποντες : Αγγελίδης Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Αντί προλόγου... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... 23

Πίνακας Περιεχομένων. Αντί προλόγου... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... 23 Πίνακας Περιεχομένων Αντί προλόγου... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... 23 Σκοπός... 23 Προσδοκώμενα αποτελέσματα... 24 1.1 Η κυβέρνηση στην εποχή της πληροφορίας... 25 1.1.1 Εισαγωγή... 25 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Ηλεκτρονική Υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς Εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας Πανεπιστήµιο Αθηνών Γιατί είναι σηµαντική η Εκπαίδευση στην Ιατρική Πληροφορική; 1. Η ιατρική γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗMΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σπύρος Παναγιωτάκης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 Πληροφορική της υγείας - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...- 2 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ready Business Secure Business

Ready Business Secure Business Ready Business Secure Business Κωνσταντίνος Δ. Πανάγος Διευθυντής Εταιρικής Ασφάλειας Διακινδύνευσης Και Συμμόρφωσης Vodafone ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ Απρίλιος 2016 Τι θα συζητήσουμε σήμερα Vodafone : Λίγα λόγια,

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκλήρωση της προσβασιμότητας στον χώρο της υγείας με την υπηρεσία

Η ολοκλήρωση της προσβασιμότητας στον χώρο της υγείας με την υπηρεσία με την υπηρεσία Γιατί ξαφνικά μιλάμε όλοι για προσβασιμότητα? Γιατί λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής, από τις 25/5/2018, του νέου αυστηρότατου Ευρωπαϊκού κανονισμού (GDPR) για την ασφάλεια των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Νοσηλευτικής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Τομέας Υγείας Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τριτοβάθμια Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

10371/1/15 REV 1 ΑΣ/μκ 1 DGD 2C

10371/1/15 REV 1 ΑΣ/μκ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10371/1/15 REV 1 CORDROGUE 54 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υπηρεσίες Υγείας σε Περιβάλλον Κρίσης

Οι Υπηρεσίες Υγείας σε Περιβάλλον Κρίσης Οι Υπηρεσίες Υγείας σε Περιβάλλον Κρίσης Στέλιος Δημητρακόπουλος Υποδιοικητής 7 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης «Αποτελέσματα συνοδευτικών δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης των ωφελούμενων ΤΕΒΑ και συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία του ΕΑΝ στην Πάτρα: σχόλια και εμπειρίες κλινικών ογκολόγων

Η λειτουργία του ΕΑΝ στην Πάτρα: σχόλια και εμπειρίες κλινικών ογκολόγων Η λειτουργία του ΕΑΝ στην Πάτρα: σχόλια και εμπειρίες κλινικών ογκολόγων Θωμάς Μακατσώρης Επίκ. Καθ. Παθολογίας-Ογκολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών 5-11-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή εικόνα και ο νέος ρόλος του τεχνολόγου ακτινολόγου: Από το film στο CD

Ψηφιακή εικόνα και ο νέος ρόλος του τεχνολόγου ακτινολόγου: Από το film στο CD Ψηφιακή εικόνα και ο νέος ρόλος του τεχνολόγου ακτινολόγου: Από το film στο CD Ν. Δεληκανάκης Τεχνολόγος Ραδ/γίας Ακτιν/γίας, M.Sc. Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ν.Ε.Ε.Σ Πλεονεκτήματα ψηφιακής εικόνας Μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Δρ Πέτρος Κολοβός Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Η Συμμετοχή στη Φροντίδα Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010

Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010 Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010 Η First Data παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 1 η ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.7.2016 2015/2103(INL) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Υγεία (m-health) Χρ. Ηλιούδης

Κινητή Υγεία (m-health) Χρ. Ηλιούδης Κινητή Υγεία (m-health) 1 m-health Η κινητή Υγεία περιλαμβάνει: τη χρήση κινητών συσκευών για να συλλέγει, ενοποιεί και επεξεργάζεται δεδομένα υγείας τη μετάδοση πληροφοριών, σε σχέση με την φροντίδα της

Διαβάστε περισσότερα

και επικοινωνίας για υποστήριξη κατ οίκον νοσηλείας

και επικοινωνίας για υποστήριξη κατ οίκον νοσηλείας Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας για υποστήριξη κατ οίκον νοσηλείας Χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για την αμφίδρομή μεταφορά ιατρικών πληροφοριών (δεδομένα, κείμενο, ήχος,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικού Κέντρου. «Αποτελεσματικότητα και οικονομία»

Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικού Κέντρου. «Αποτελεσματικότητα και οικονομία» Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικού Κέντρου «Αποτελεσματικότητα και οικονομία» Τηλεφωνικό Κέντρο Το τηλεφωνικό κέντρο αποτελεί αναγκαίο εργαλείο επικοινωνίας για κάθε σύγχρονη ε- πιχείρηση. Στο παρελθόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 129334/2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθημα 10: Ανάπτυξη ΠΣ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 πμ Ενδεικτικά Περιεχόμενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΑΚ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ www.ellak.gr ΕΛΛΑΚ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισηγητής: Ιωάννης Σταμέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ, Μέλος ΔΣ ΕΕΛ/ΛΑΚ Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2014 5η Συνεδρία 1ου Σεμιναρίου Μονάδας Αριστείας ΕΛΛΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 16/2-19/2 Έκδοση 4.4 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Τμήματα 1+2 Τμήματα 1+2 Τμήματα 3+4 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ελπινίκη Παπαγεωργίου Σημειώσεις Παρουσίαση : Μελέτη της απαγωγής βιοϊατρικού σήματος, εφαρμογή σε θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα