Ερευνητική ικανότητα - Το µεγάλο µυστικό των µεταφραστών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερευνητική ικανότητα - Το µεγάλο µυστικό των µεταφραστών"

Transcript

1 Ερευνητική ικανότητα - Το µεγάλο µυστικό των µεταφραστών Ανθή Βηδενµάιερ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract: In literature we can read that almost two thirds of the working time of a translator is devoted to research. Although this ratio seems overestimated, it can be understood considering the complexity of issues that the translator has to deal with in his daily practice. There is no way that one could respond to the demands of the translator s work without the relevant research, as it is also evident that no one could know everything, nevertheless should be capable of finding everything that he does not know, efficiently and quickly due to time pressure. In this way, one very important element of the translator s capacity is in fact his research capacity in three different stages of the translating process. In this paper we are considering the means that the translator employs in his research: dictionaries, data bases, encyclopedias, thesauruses and the so called informers. At the same time we present our experience from the collaboration in the writing of the new Great Greek- German, German-Greek PONS Dictionary. Keywords: research, competence, translator s tools, dictionaries, data bases, informers 1. Εισαγωγή Αναζητώντας τον ορισµό της µεταφραστικής ικανότητας, η οποία υπερβαίνει τη διαµεσολαβητική ικανότητα και αποτελεί την ειδηµοσύνη του µεταφραστή, βλέπουµε ότι διαφοροποιείται ανάλογα µε το πώς νοείται ο όρος. Αν επικεντρωθούµε σε αυτό που είναι ικανός να επιτελέσει ο µεταφραστής είναι «η ικανότητα παραγωγής διαφόρων εναλλακτικών [µεταφράσεων] στη γλώσσα-στόχο σε συνδυασµό µε την ικανότητα επιλογής της πλέον κατάλληλης σε µια συγκεκριµένη κατάσταση εργασίας» (Pym 1992: 175) αλλά και γενικά «η συνειδητή λήψη αποφάσεων» (Chesterman 2000: 84) ή ακόµη «ένας υπερκείµενος, συγκεντρωτικός όρος και µια αθροιστική έννοια για τη συνολική ικανότητα επιτέλεσης που µοιάζει τόσο δύσκολο να οριστεί» (Schäffner και Adab 2000: x). Αν από την άλλη επικεντρωθούµε στις γνώσεις που απαιτούνται για την κατάκτηση αυτής της ικανότητας, ο ορισµός της συγκεκριµενοποιείται σε επί µέρους ικανότητες: «τη γλωσσική ικανότητα, την ικανότητα σε σχέση µε το κείµενο, την ικανότητα σε σχέση µε το αντικείµενο που µεταφράζεται, την πολιτισµική ικανότητα και την ικανότητα µεταφοράς» (Neubert 2000: 6). Και εκεί πάλι είναι διαφορετική η βαρύτητα που δίνεται σε κάθε επί µέρους ικανότητα. Όσοι ασχολούνται µε τη µετάφραση γενικών κειµένων δίνουν προτεραιότητα στη γλωσσική και διαπολιτισµική ικανότητα, ενώ όσοι ασχολούνται µε τη µετάφραση ειδικών κειµένων θεωρούν ότι προτεραιότητα έχουν οι ειδικές γνώσεις παρά οι γνώσεις της ξένης γλώσσας µε αποτέλεσµα «να σχηµατίζονται δύο στρατόπεδα» (Gerzymisch-Arbogast 1999: 3). Στο περιθώριο πολλών εξ αυτών των θεωρήσεων αναφέρεται και ο όρος έρευνα, για παράδειγµα «η κατανόηση του κειµένου και η έρευνα πρέπει να συσχετιστούν άµεσα µεταξύ τους στο πλαίσιο της εκπαίδευσης επαγγελµατιών µεταφραστών» (Hönig 1998: 160), ενώ στη νεότερη βιβλιογραφία, αδιαµφισβήτητα λόγω και της διάδοσης των ηλεκτρονικών εργαλείων και του διαδικτύου, η ερευνητική ικανότητα αποκτά µια

2 ειδική βαρύτητα είτε µε αυτόνοµες εκδόσεις 1 είτε καταλαµβάνοντας µεγάλο µέρος ειδικά στη βιβλιογραφία για τη διδασκαλία της µετάφρασης. «εν είναι υπερβολικό να πούµε ότι ένα ουσιαστικό στοιχείο της ικανότητας του µεταφραστή αποτελεί η ερευνητική του ικανότητα» (Kautz 2000: 89) και «µπορούµε να θεωρήσουµε την έρευνα ως µια αυτόνοµη δραστηριότητα [ ] µια σύνθετη δραστηριότητα, η εκµάθηση της οποίας απαιτεί πολύ χρόνο (Kußmaul 2007: 75).» Στόχος µου στο παρόν άρθρο είναι να υποστηρίξω ότι η ερευνητική ικανότητα, ως µια επί µέρους ικανότητα της σύνθετης µεταφραστικής ικανότητας κατέχει ένα κεντρικό ρόλο σε όλα τα στάδια της µεταφραστικής διαδικασίας. Και ότι ειδικά σήµερα µε τις διαθέσιµες δυνατότητες έρευνας οι απαιτήσεις για µια συνεχή διεύρυνση της γνώσης καθιστούν την ερευνητική ικανότητα εξαιρετικά πολύπλοκη και εξίσου σηµαντική τόσο για τη διδασκαλία της µετάφρασης όσο και για τη µεταφραστική πρακτική. 2. Οι γνώσεις και τα µεταφραστικά στάδια «Κατά µέσο όρο τα 2/3 του χρόνου εργασίας του µεταφραστή αφιερώνονται στην έρευνα», αναφέρει ο Kautz (2000: 89), και παρότι εκ πρώτης το ποσοστό µοιάζει µεγάλο, είναι ωστόσο κατανοητό αν σκεφτούµε την πολύπλευρη θεµατολογία µε την οποία ασχολείται ένας επαγγελµατίας µεταφραστής: σήµερα καλείται να µεταφράσει µια σύµβαση, αύριο τα ενηµερωτικά φυλλάδια κάποιων ναυπηγείων και µεθαύριο τον κατάλογο µιας έκθεσης για τα αρχεία της Στάζι. Σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούσε να αντεπεξέλθει στο καθήκον του χωρίς την αντίστοιχη έρευνα. ιότι είναι επίσης αυτονόητο ότι ένας µεταφραστής δεν µπορεί να τα ξέρει όλα - πρέπει όµως να είναι σε θέση να βρίσκει αυτά που δεν ξέρει και µάλιστα γρήγορα εφόσον πάντα πιέζεται χρονικά. Οι γνώσεις που καλείται να έχει ένας µεταφραστής αφορούν τόσο το αντικείµενο που µεταφράζει είτε αυτό είναι ένα φιλοσοφικό κείµενο είτε οδηγίες χρήσης µιας θεριζοαλωνιστικής µηχανής όσο και το είδος του κειµένου µε τις αντίστοιχες κειµενικές συµβάσεις του. Και οι δύο κατηγορίες γνώσεων, ειδικές και κειµενικές, απαιτούνται και στις δύο γλώσσες και αφορούν όλη τη µεταφραστική διαδικασία, ωστόσο σε διαφορετικό βαθµό και µε διαφορετικό τρόπο. Για µια καλύτερη συστηµατοποίηση αυτών των διαφοροποιήσεων είναι απαραίτητος ένας διαχωρισµός των σταδίων της µεταφραστικής διαδικασίας - παρότι στην πράξη ο διαχωρισµός αυτός δεν είναι πάντα σαφής, καθώς το ένα στάδιο συχνά εµπλέκεται στο άλλο. Εµείς θα θεωρήσουµε ότι διακρίνουµε µεθοδολογικά τρία στάδια: το στάδιο της κατανόησηςπρόσληψης του κειµένου-πηγής, το στάδιο της µεταφοράς και το στάδιο της αποκατάστασης του κειµένου-στόχου (Gerzymisch-Arbogast 1999: 9). 2 Αν η έρευνα ξεκινά εκεί που σταµατά η γνώση, τότε πρέπει να δούµε τι είδους γνώσεις απαιτούνται σε κάθε στάδιο, για ποιους λόγους γίνεται η έρευνα σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια, και συνεπώς ποια µέσα έρευνας χρειάζεται ο µεταφραστής. Συνοπτικά µπορούµε να πούµε ότι για το στάδιο της πρόσληψης οι γνώσεις που απαιτούνται αφορούν τις γνώσεις στην ξένη γλώσσα (εφόσον η µετάφραση γίνεται από την ξένη προς τη µητρική 1 Ενδεικτικά αναφέρω: Frank Austermühl (2001) Electronic Tools for Translators, Britta Nord (2002) Hilfsmittel beim Übersetzen. Eine empirische Studie zum Rechercheverhalten professioneller Übersetzer. 2 Ή άλλως: «η φάση ανάλυσης, στην οποία προσλαµβάνεται και κατανοείται το κείµενο-πηγή, η φάση σύνθεσης, στην οποία διατυπώνεται το κείµενο-στόχος και η φάση αξιολόγησης, στην οποία το προϊόν «µετάφραση» εκτιµάται σύµφωνα µε τις οδηγίες και νόρµες της µεταφραστικής εντολής» (Nord 1998: 59). Η κατανοµή του φάσµατος της µεταφραστικής διαδικασίας είναι διαφορετική, για παράδειγµα ο Steiner αναφέρει τέσσερις πτυχές (1977: 296), θεωρούµε όµως ότι ειδικά για τη µετάφραση γενικών και ειδικών κειµένων ο διαχωρισµός σε τρία στάδια περιέχει µια µεγαλύτερη σαφήνεια και είναι περισσότερο αποδεκτός και για τους επαγγελµατίες µεταφραστές.

3 γλώσσα του µεταφραστή, όπως συµβαίνει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων), το αντικείµενο του προς µετάφραση κειµένου και το ίδιο το κείµενο, στο δεύτερο στάδιο απαιτούνται αντιπαραθετικές (kontrastiv) γνώσεις του αντικειµένου και του κειµένου, ενώ στο τρίτο στάδιο πρωταρχικό ρόλο παίζουν οι γνώσεις της γλώσσας-στόχου, δηλαδή στην πλειοψηφία των περιπτώσεων της µητρικής γλώσσας (Gerzymisch- Arbogast 1999: 4). Το στάδιο της κατανόησης-πρόσληψης του κειµένου-πηγής, αποτελεί µια προετοιµασία για την καθαυτό µετάφραση και ο µεταφραστής πρέπει να καλύψει αφενός στο µικροεπίπεδο του κειµένου ενδεχόµενα λεξιλογικά κενά και αφετέρου στο µακροεπίπεδο κενά γνώσεων που αφορούν το συγκεκριµένο αντικείµενο που µεταφράζει. Λεξιλογικά κενά µπορεί να σηµαίνει α) ότι δεν γνωρίζει κάποια λέξη, β) ότι γνωρίζει τη λέξη αλλά σε κάποιο άλλο πλαίσιο (συγκείµενο, συµφραζόµενα) και δεν καταλαβαίνει τι σηµαίνει στο κείµενο αυτό, γ) ότι τη γνωρίζει ως όρο από τη γενική γλώσσα αλλά όχι ως όρο στο πλαίσιο ενός ειδικού κειµένου, δ) ότι πρόκειται για σύνθετη λέξη και γνωρίζει τα µεµονωµένα συνθετικά της, δεν καταλαβαίνει όµως τη συνολική σηµασία, ε) ότι αφορά µια λέξη που έχει διάφορες έννοιες και δεν είναι σίγουρος για ποια έννοια πρόκειται στο συγκεκριµένο κείµενό του. Κενά γνώσεων µπορεί να σηµαίνει ότι δεν έχει ασχοληθεί ποτέ του µε οτιδήποτε που να έχει σχέση π.χ. µε ένα µενού εστιατορίου και δεν είναι εξοικειωµένος µε τις κειµενικές συµβάσεις που διέπουν το εν λόγω κείµενο και την υφολογία του. Σε αυτή την περίπτωση δεν µπορεί να κατατάξει σωστά τους όρους έτσι ώστε να πετύχει αφενός µια µονοσηµία τους και αφετέρου τη συνοχή του κειµένου. Στο στάδιο της µεταφοράς ο µεταφραστής έχει µεν κατανοήσει το κείµενο αλλά αντιµετωπίζει τις δυσκολίες απόδοσής του. Οπότε αναζητά κάποια λέξη ή έκφραση α) αν γνωρίζει τι σηµαίνει µια λέξη αλλά όχι πώς λέγεται στη γλώσσα-στόχο, β) αν γνωρίζει τη λέξη και πώς λέγεται, όµως δεν µπορεί να τη θυµηθεί, γ) αν δεν είναι σίγουρος για το πώς χρησιµοποιείται στη γλώσσα-πηγή, µε ποιες συµφράσεις, µε ποιο ρήµα, σε ποια πτώση κλπ., δ) αν θέλει να επαληθεύσει ότι όντως σηµαίνει αυτό που κατάλαβε και µετέφρασε. Γενικώς οι γνώσεις που απαιτούνται είναι αντιπαραθετικές, δηλαδή σε ένα µικροεπίπεδο πρέπει να γνωρίζει την ενδεχόµενη διαφορά ενός όρου στις δύο γλώσσες όσον αφορά το περιεχόµενο αλλά και το πολιτισµικό φορτίο τους. Για παράδειγµα στη γερµανική γλώσσα ο όρος ευθανασία αποδίδεται είτε ως Euthanasie είτε ως Sterbehilfe. Η γερµανική λέξη Euthanasie όµως χρησιµοποιείται ελάχιστα πλέον στη Γερµανία λόγω της κατάχρησής της στην εποχή του εθνικοσοσιαλισµού. Έτσι σε ιατρικά κείµενα που ασχολούνται µε το επίκαιρο σήµερα ζήτηµα της ευθανασίας σε περίπτωση ανίατων περιπτώσεων ο µόνος όρος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί είναι Sterbehilfe (που κυριολεκτικά σηµαίνει ότι βοηθώ κάποιον να πεθάνει). Στο µακροεπίπεδο οι αντιπαραθετικές γνώσεις αφορούν τις συστηµικές διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στη γλώσσα-πηγή και στη γλώσσα-στόχο, για παράδειγµα τον τρόπο που γράφεται ένα βιογραφικό σηµείωµα ή που συντάσσεται ένας ισολογισµός σε κάθε χώρα. Στο στάδιο της αποκατάστασης του κειµένου-στόχου ο µεταφραστής ασχολείται κυρίως µε την οµαλή ένταξη της µετάφρασής του στη γλώσσα-στόχο και την επίτευξη µιας ισορροπίας στην κουλτούρα-στόχο. Θέλει συνήθως να επαληθεύσει ότι έχει επιλέξει τις σωστές κειµενικές συµβάσεις, το σωστό ύφος, το σωστό λεξιλόγιο, ψάχνει για λεπτοµέρειες στις εκφράσεις ή ακόµη και για ορθογραφικά λάθη. Ο µεταφραστής παίρνει πλέον αποφάσεις, οι οποίες στο µικροεπίπεδο εξαρτώνται από τη µεταφραστική εντολή του, δηλαδή τον αναγνώστη και το βαθµό εξειδίκευσής του, ενώ σε µακροεπίπεδο από τις κειµενικές συµβάσεις του συγκεκριµένου κειµενικού είδους στη γλώσσα-στόχο (βλ. και Gerzymisch-Arbogast 1999: 12 κ.ε.).

4 Η διαφοροποίηση της έρευνας στα διάφορα στάδια εξαρτάται επίσης σε µεγάλο βαθµό και α) από το είδος του κειµένου σε συνάρτηση µε τα είδη κειµένων που συνήθως µεταφράζει ο εκάστοτε µεταφραστής, β) από πολύ υποκειµενικούς παράγοντες όπως ο χώρος εργασίας, οι δυνατότητες έρευνας, ο χρόνος παράδοσης αλλά και η κούραση ή η ψυχολογική κατάσταση καθώς και γ) από το αν µεταφράζει κανείς από ή προς τη µητρική ή την ξένη γλώσσα. Έχει παρατηρηθεί ότι κατά τη µετάφραση από την ξένη γλώσσα προς τη µητρική, οι µεταφραστές χρησιµοποιούν για παράδειγµα περισσότερο το λεξικό από ό,τι αντίστροφα. ιότι όσο καλά και να γνωρίζουν την ξένη γλώσσα, στη µητρική τους υπάρχει αυτοµάτως µια µονοσηµία των λέξεων, που στην αντίστροφη µετάφραση τους επιτρέπει να µην έχουν την ανάγκη να επιβεβαιώνουν αυτό που κατάλαβαν ξανακοιτώντας το λεξικό (βλ. και Kautz 2000: 91). Αντίστοιχα στην αντίστροφη µετάφραση συχνά απαιτείται περισσότερη έρευνα στο στάδιο της αποκατάστασης, για να βεβαιωθούν ότι δεν έχουν κάνει λάθη γραµµατικά, ορθογραφικά ή χρήσης των συµφράσεων. 3. Τα µέσα της έρευνας Τα µέσα που χρησιµοποιούν οι µεταφραστές στην έρευνά τους είναι τα λεξικά, τα γλωσσάρια, οι εγκυκλοπαίδειες, τα παράλληλα κείµενα, τα πληροφοριακά κείµενα, οι πληροφοριοδότες και οι βάσεις δεδοµένων. Ακολούθως εξετάζουµε αυτά τα µέσα, ενώ αναλύουµε περισσότερο τα λεξικά λόγω της κεντρικής θέσης που κατέχουν στη µεταφραστική έρευνα Λεξικά Τα διάφορα είδη λεξικών είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά συνεχίζουν να αποτελούν ένα βασικό µέσο έρευνας για τους µεταφραστές. Μετά από την εµπειρία µου στη σύνταξη του γερµανο-ελληνικού τµήµατος του λεξικού PONS που κυκλοφόρησε το 2008 αλλά και µέσα από τη διδασκαλία της µετάφρασης τα τελευταία δέκα χρόνια προβληµατίστηκα συχνά για το πώς µπορούµε να διδάξουµε τη σωστή χρήση του λεξικού τουλάχιστον στο πλαίσιο του µαθήµατος της µετάφρασης. Πιστεύω ότι οι χρήστες θα είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν και να αξιολογήσουν καλύτερα ένα λεξικό αν γνωρίζουν τις συνθήκες και συµβάσεις δηµιουργίας τους. Αυτό σηµαίνει, πρώτον, οι χρήστες του λεξικού να γνωρίζουν αφενός πώς φτιάχνονται τα λεξικά και αφετέρου ότι υπόκεινται στις ρεαλιστικές συνθήκες της αγοράς. Για παράδειγµα το ελληνογερµανικό και γερµανοελληνικό λεξικό PONS υπήρχε ήδη στην Ελλάδα σε µια συµπυκνωµένη έκδοση µε λήµµατα συνολικά για τις δύο κατευθύνσεις και θεωρούνταν ένα µικρό αλλά καλό λεξικό. Η απόφαση του εκδοτικού οίκου να το εκδώσει σε µια εµπλουτισµένη έκδοση µε ειδική ορολογία από τους τοµείς της νοµικής, οικονοµίας, πληροφορικής και αρχιτεκτονικής µπορεί να χαρακτηριστεί γενναία, καθώς οι αποφάσεις αυτές λαµβάνονται πάντα µε οικονοµικά κριτήρια και στην περίπτωση µιας µικρής αγοράς όπως είναι η ελληνική το περιθώριο κέρδους είναι ελάχιστο. Ως πρότυπο ακολουθήθηκε το αντίστοιχο γερµανοαγγλικό και γερµανο-ισπανικό λεξικό. Στέλνονταν δηλαδή στην οµάδα που εργάστηκε τα αρχεία µε τα λήµµατα στους παραπάνω γλωσσικούς συνδυασµούς µε την εντολή να αντικατασταθεί ο αγγλικός ή ισπανικός όρος µε τον αντίστοιχο ελληνικό. Στην πορεία ωστόσο η ελληνική έκδοση διαφοροποιήθηκε από την αγγλική και ισπανική, µετά από παρεµβάσεις µας ως προς τη συχνότητα χρήσης και συνεπώς σπουδαιότητας µιας συγκεκριµένης ορολογίας στον ελληνικό χώρο σε σχέση µε τον αγγλόφωνο και ισπανόφωνο. Από άποψη µακροδοµής προστέθηκαν περίπου λήµµατα

5 (λεξιλόγιο ειδικών επιστηµονικών πεδίων) στην υπάρχουσα µικρή έκδοση. Σε επίπεδο µικροδοµής του νέου λεξικού (ειδικά όσον αφορά τις συντακτικές πληροφορίες, την επαρκή απόδοση των σηµασιών των λέξεων, τις πληροφορίες για το επίπεδο ύφους και τα παραδείγµατα) γίνεται ίσως εµφανής η αγωνία της µεταφράστριας για µια όσο το δυνατόν µεγαλύτερη διαφοροποίηση. Τα ελληνικά λήµµατα προέρχονται από κείµενα εφηµερίδων, ευρωπαϊκά κείµενα, παράλληλα κείµενα, ενώ συµβουλευτήκαµε επίσης τα ήδη υπάρχοντα λεξικά, συγκρίναµε τις επεξηγήσεις και για πολλά από αυτά δηµιουργήσαµε ειδικά αρχεία τεκµηρίωσης. Αν αναρωτηθεί εποµένως κανείς «από πού έρχονται οι λέξεις στο λεξικό;» η απάντηση είναι «από παλιότερες εκδόσεις, από άλλα λεξικά, από τη γλωσσική ικανότητα του λεξικογράφου, από πληροφοριοδότες, από αποδελτιώσεις και από σώµατα κειµένων» (Virtanen 1996: 178). εύτερον, οι χρήστες συχνά δεν συνειδητοποιούν ότι κάθε χρήση της γλώσσας καταγράφεται εκ των υστέρων και πολλά λήµµατα δεν έχουν ακόµη λεξικογραφηθεί όταν συντάσσεται ένα λεξικό. Κάθε λεξικό εποµένως έχει µια ηµεροµηνία γέννησης και ειδικά «το λεξιλόγιο µεταβάλλεται πιο έντονα και µε γοργότερους ρυθµούς από όλα τα υποσυστήµατα της γλώσσας, επειδή παρακολουθεί πιο στενά την κοινωνική εξέλιξη» (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 1986: 48). Τρίτον, ότι ένα λεξικό φωτογραφίζει ένα τοπίο, δεν το δηµιουργεί το ίδιο, όπως δήλωσε ο ισπανός γλωσσολόγος Χοσέ Αντόνιο Πασκουάλ 3, όταν το λεξικό στην έκδοση του οποίου συµµετείχε, κατηγορήθηκε ότι «προάγει την προκατάληψη και τον ρατσισµό». Ανάλογα γεγονότα είχαµε και στην Ελλάδα µετά την πρώτη έκδοση του Λεξικού της νέας ελληνικής γλώσσας του Γ. Μπαµπινιώτη. Γενικώς, η προσδοκία που υπάρχει από ένα λεξικό και όχι µόνο από την πλευρά των φοιτητών είναι ότι πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε λήµµα µπορεί να χρειαστούν, αλλά και να υπόκειται σε µια ηθικολογική λογοκρισία. Ειδικά όσον αφορά τα δίγλωσσα λεξικά, δύο είναι τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά τους: Πρώτον, ότι αποτελούν λεξικά ισοδυναµιών, δεν περιέχουν δηλαδή ορισµούς ή επεξηγήσεις, αλλά αντιστοιχίες των λεξιλογικών µονάδων στις δύο γλώσσες. «εν περιέχουν µεταφράσεις αλλά στην καλύτερη περίπτωση προτείνουν κάποιες µεταφραστικές λύσεις. Αποτελούν όµως παρόλα αυτά την καλύτερη πηγή πληροφοριών για το µεταφραστή» (Albrecht 2005: 60). Και δεύτερον, ότι λειτουργούν σε αυτό που ο Saussure ονόµαζε επίπεδο γλώσσας (langue), δηλαδή δίνουν ισοδύναµα του λήµµατος στα δύο γλωσσικά συστήµατα. Οι µεταφραστές όµως λειτουργούν πάντα σε επίπεδο οµιλίας (parole), δηλαδή έχουν να κάνουν µε κείµενα που έχουν ένα συγκεκριµένο αποδέκτη, που είναι ενταγµένα µέσα σε µια συγκεκριµένη κατάσταση επικοινωνίας, που αποτελούν µια δράση (Handlung), που έχουν ένα σκοπό, και για να τον πετύχουν εφαρµόζουν µε έναν εκάστοτε πολύ συγκεκριµένο τρόπο το σύστηµα γλώσσα. Γι' αυτό το λόγο εξάλλου µια πετυχηµένη έρευνα προϋποθέτει µια καλή ανάλυση του κειµένου-πηγής. Μόνο τότε ένας µεταφραστής µπορεί να γνωρίζει ποια είναι η επικοινωνιακή κατάσταση, ποιος είναι ο συγγραφέας και ποιος ο αποδέκτης, ποιος είναι ο στόχος του κειµένου και ποιος ο σκοπός της µετάφρασης. ιότι µπορεί η χρήση του λεξικού να είναι ικανότητα (competence), η χρήση της λέξης όµως είναι επιτέλεση (performance) και εκεί διαφοροποιείται ένας καλός από έναν κακό µεταφραστή αλλά και ένας εκπαιδευόµενος από έναν επαγγελµατία. Έτσι, σε αντίθεση µε τους φοιτητές, όταν ένας πεπειραµένος µεταφραστής συναντά µια πραγµατικά άγνωστη λέξη, δεν θα ψάξει µόνο να βρει ένα ισοδύναµο λήµµα, αλλά και τον ορισµό 3 Άρθρο στην εφηµερίδα Το Βήµα και στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα ( )

6 της, την ετυµολογία της, τη σηµασιολογική µεταβολή της. Η µεγάλη παγίδα βέβαια είναι όταν κάποιος δεν συνειδητοποιεί ότι συνάντησε κάτι που πρέπει να ερευνήσει (κι αυτό συµβαίνει και στους επαγγελµατίες µεταφραστές). Όσον αφορά τη χρήση του δίγλωσσου λεξικού η Snell-Hornby αναφέρει: «Η κριτική χρήση του δίγλωσσου λεξικού πρέπει να διδάσκεται στην εκπαίδευση και να κρούεται ο κώδωνας του κινδύνου για τις εκδόσεις τσέπης που είναι τόσο δηµοφιλείς στους τουρίστες και τους µαθητές» (1998: 181). Πράγµατι παρατηρείται µια σαφής αλλαγή στη χρήση του ανάλογη µε την αύξηση της εµπειρίας και των γνώσεων. Για παράδειγµα ένας προπτυχιακός φοιτητής είναι ανυποψίαστος, δείχνει µια τυφλή εµπιστοσύνη στο µικρό συνήθως δίγλωσσο λεξικό του. Ένας µεταπτυχιακός είναι πλέον υποψιασµένος και έχει µάθει να επιβεβαιώνει αυτό που βρήκε στο µεγάλο πλέον και ενδεχοµένως ειδικό δίγλωσσο λεξικό του. Ο δε επαγγελµατίας µεταφραστής είναι µάλλον δύσπιστος ανατρέχει στη συλλογή των δίγλωσσων λεξικών του µήπως και υπάρχει αυτή η λέξη που περιέργως εκείνος δεν γνωρίζει και την επαληθεύει και στο µονόγλωσσο. Εξάλλου «οι ορισµοί στα µονόγλωσσα λεξικά µπορούν να αποτελέσουν το ερέθισµα για µεταφράσεις. Τα δίγλωσσα λεξικά [ ] περιέχουν έτοιµες λύσεις, οι οποίες συχνά είναι προβληµατικές, αν όχι απλώς άχρηστες» (Kußmaul 2007: 36). Κι όµως, όπως αναφέρει ο Albrecht, εδώ και καιρό κυκλοφορεί στους κύκλους λεξικογράφων και καθηγητών γλώσσας ένα ειρωνικό ανέκδοτο: «Τι είναι αυτό που αναφέρεται µε τη µεγαλύτερη συχνότητα στο µάθηµα κι όµως στέκεται αχρησιµοποίητο στο ράφι; Η απάντηση: το µονόγλωσσο λεξικό» (2005: 62). Φυσικά αν το επίπεδο της ξένης γλώσσας είναι σχετικά χαµηλό, είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τόσο την επεξήγηση όσο και τα παραδείγµατα. Αλλά και οι µεταφραστές συνηθίζουν να συµβουλεύονται πρώτα ένα δίγλωσσο λεξικό αν δεν ξέρουν κάποιον όρο και µετά να τον επαληθεύουν στο µονόγλωσσο. Ή να χρησιµοποιούν το µονόγλωσσο της γλώσσας-στόχου στο στάδιο της αποκατάστασης του κειµένου. Ωστόσο, η ανυπολόγιστη αξία ενός µονόγλωσσου λεξικού φάνηκε τουλάχιστον όσον αφορά την ελληνική γλώσσα το Τότε εκδόθηκε το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του ιδρύµατος Μ. Τριανταφυλλίδη, το οποίο θεωρήθηκε «το πρώτο λεξικό που έθεσε τις αρχές της νεοελληνικής λεξικογραφίας σε σύγχρονη βάση» (Παπαναστασίου 2009) και αµέσως µετά το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Mπαµπινιώτη, που «αποτελεί συνδυασµό γλωσσικού και εγκυκλοπαιδικού λεξικού, και στο σηµείο αυτό διαφέρει από τα υπόλοιπα σύγχρονα νεοελληνικά λεξικά» (Παπαναστασίου 2009). Βέβαια, ανάλογα µε το βαθµό εξειδίκευσης του κειµένου ο µεταφραστής χρησιµοποιεί λιγότερο τα µονόγλωσσα και δίγλωσσα λεξικά και πολύ περισσότερο τα λεξικά ειδικής ορολογίας. Από αυτά διαθέτει συνήθως µια συλλογή: ένα για νοµικούς όρους, ένα για οικονοµικούς, ένα για τεχνικούς κ.ο.κ. Ειδικά δε των τεχνικών όρων είναι πολλές φορές τετράγλωσσα ή πεντάγλωσσα και δυστυχώς αντιστοίχως δύσχρηστα. Πολλά ειδικά λεξικά ωστόσο µοιάζουν να ξεπερνιούνται πλέον από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων. Στη βάση δεδοµένων ΙΑΤΕ 4 για παράδειγµα µεταφέρθηκαν ήδη από την αρχή τα λήµµατα του Πεντάγλωσσου Λεξιλογίου Τεχνικών Όρων του Γ. Χαλκιόπουλου, το οποίο παρότι εκδόθηκε το 1960 συνεχίζει έτσι να αποτελεί σηµείο αναφοράς για τους µεταφραστές τεχνικών κειµένων έως σήµερα. Η βάση δεδοµένων ΙΑΤΕ ωστόσο, δεν είναι τόσο εύκολο να αντικαταστήσει π.χ. το Γερµανοελληνικό και Ελληνογεµανικό Λεξικό Νοµικής Ορολογίας του καθηγητή της νοµικής κ. Α. Καΐση, λόγω των πολλών επεξηγήσεων και παραποµπών του στην ελληνική και γερµανική νοµοθεσία και νοµολογία. 4

7 Τα περισσότερα λεξικά είναι σηµασιολογικά, δηλ. ξεκινούν από τη γραπτή µορφή του λήµµατος και προχωρούν στο περιεχόµενο, τη σηµασία της λέξης. Αυτό όµως δεν βοηθά πάντα το µεταφραστή ή συγγραφέα ενός κειµένου. Υπάρχουν φορές που χρειάζεται ακριβώς η αντίθετη φορά, δηλαδή από το περιεχόµενο που ήδη γνωρίζει να ψάχνει να βρει τη σωστή απόδοση στη γλώσσα-στόχο, το σωστό υφολογικό επίπεδο, ή µια πιο εύστοχη σύµφραση. Τότε ανατρέχει στα ονοµασιολογικά λεξικά και στη µεγαλύτερη υποκατηγορία τους, τα λεξικά συνωνύµων. Πρόκειται για µια ακόµη κατηγορία λεξικών, πολύτιµη κυρίως στο στάδιο κατανόησης και στο στάδιο αποκατάστασης. «Η χρήση των ονοµασιολογικών λεξικών απαιτεί µεγάλη εξάσκηση» (Albrecht 2005: 69), ενώ ο ορισµός τους ως λεξικά συνωνύµων είναι µάλλον συµβατικός αν αναλογιστούµε ότι, όπως δηλώνει ο Θ. Βοσταντζόγλου στον πρόλογό του στο Αντιλεξικόν ή Oνοµαστικόν της Νεοελληνικής Γλώσσης, «στη γλώσσα δεν υπάρχουν δύο λέξεις που να εκφράζουν το ίδιο ακριβώς νόηµα» (1962: η ). Για τα λεγόµενα ρεαλιστικά κείµενα αποδεικνύονται εξαιρετικά χρήσιµα τα εικονογραφηµένα λεξικά, τα οποία συχνά είναι πολύγλωσσα. Ανήκουν ίσως στα λεξικά που χρησιµοποιούνται λιγότερο από τους µεταφραστές, κυρίως γιατί συνήθως δεν είναι τόσο εξειδικευµένα ώστε να τους βοηθήσουν πραγµατικά. Αποδεικνύονται όµως πολύ χρήσιµα όταν στο κείµενο αναφέρονται λεπτοµερείς εκφράσεις για λιγότερο ή περισσότερο γνωστά αντικείµενα: πώς ονοµάζεται π.χ. το πόδι της καρέκλας ή η πόρτα της σκηνής; Οι κατηγορίες των λεξικών είναι πολλές και δύσκολα µπορούµε να αναφερθούµε αναλυτικά σε όλες στο πλαίσιο αυτού του άρθρου. Τα λεξικά συντοµογραφιών, για παράδειγµα, συνεχίζουν να χρησιµεύουν στους µεταφραστές ακόµη και στην εποχή του διαδικτύου καθώς υπάρχουν αµέτρητες οµώνυµες συντοµογραφίες που στο διαδίκτυο προσφέρονται «σε αφθονία και ακατάσταστα» (Albrecht 2005: 75). Τα λεξικά ιδιωτισµών, ιδιολέκτων, κοινωνιολέκτων, αν και γρήγορα ξεπερνιούνται από την εξέλιξη της γλώσσας, επίσης παραµένουν χρήσιµα καθώς τα προς µετάφραση κείµενα δεν είναι µόνο τα πιο πρόσφατα. Ακόµη και τα αντίστροφα λεξικά που προορίζονται κυρίως για όσους ασχολούνται µε την παραγωγική µορφολογία της γλώσσας αποδεικνύονται πηγές έµπνευσης όταν κάποιος ασχολείται µε τη µετάφραση π.χ. διαφηµιστικών κειµένων και καλείται να παράγει λογοπαίγνια και οµοιοκαταληξίες. Κλείνοντας την αναφορά µας στα λεξικά αναφέρουµε συνοπτικά τις βασικές τεχνικές για τη σωστή χρήση των λεξικών: επαλήθευση στην αντίστροφη γλωσσική κατεύθυνση, έλεγχος των ισοδύναµων στο µονόγλωσσο λεξικό και αναζήτηση συνωνύµου στη γλώσσα-πηγή σε περίπτωση που δεν ενδείκνυται κανένα ισοδύναµο της γλώσσας-στόχου στο δίγλωσσο λεξικό (Albrecht 2005: 61). Αποφασιστική σηµασία για τη σωστή αξιολόγηση και χρήση ενός ισοδύναµου λήµµατος έχουν το συγκείµενο, οι γνώσεις του µεταφραστή και η επικοινωνιακή κατάσταση του κειµένου. Εξίσου αποφασιστικής σηµασίας είναι φυσικά η επιλογή του ίδιου του λεξικού. Τα κριτήρια για ένα καλό λεξικό είναι α) το µέγεθος, αν και ένα µεγάλο λεξικό δεν είναι απαραίτητα και καλύτερης ποιότητας. Ένας µεταφραστής πάντως θα χρειαζόταν ένα δίγλωσσο λεξικό µε λήµµατα τουλάχιστον. β) η ποιότητα και παρουσίαση, δηλαδή να είναι φιλικά στο χρήστη, να περιέχουν καλές επεξηγήσεις (ειδικά τα µονόγλωσσα) και διευκρινίσεις για τη χρήση των λέξεων (τα διάφορα ισοδύναµα να µην παρατίθενται ως συνώνυµα αλλά να δίνονται πληροφορίες για το επίπεδο ύφους, για το αν πρόκειται για κοινωνιόλεκτο, ιδιόλεκτο κ.ά.) και το συµφραστικό περιβάλλον (ειδικά τα δίγλωσσα), να έχουν ένα εύχρηστο layout, παραδείγµατα από αυθεντικά κείµενα, παραποµπές σε συνώνυµα, αντώνυµα κλπ., καλό δέσιµο και γερό χαρτί, διότι η χρήση τους είναι πολύχρονη, και σήµερα πλέον να διατίθενται και σε ηλεκτρονική

8 µορφή. γ) η ηλικία τους, παρότι τα παλιά λεξικά µπορεί να είναι ξεπερασµένα σε πολλούς όρους, αλλά ενδείκνυνται για παλαιότερα κείµενα (συνήθως λογοτεχνικά) και προσφέρουν και κάποιες ξεχασµένες µορφές της γλώσσας που µπορεί να είναι χρήσιµες. δ) ο σκοπός του λεξικού, δηλαδή σε ποιους χρήστες απευθύνονται, ποιες είναι οι επιδιωκόµενες λειτουργίες τους και ποιες είναι οι εµπορικές προδιαγραφές τους (Herbst και Klotz 2003: 29) Γλωσσάρια Ένα πολύ προσωπικό εργαλείο των µεταφραστών είναι τα γλωσσάρια που ο ίδιος δηµιουργεί για να τυποποιήσει την απόδοση όρων για µια συγκεκριµένη εργασία ή ένα συγκεκριµένο εντολέα, αλλά και για να συγκεντρώσει όρους και λήµµατα που δεν υπάρχουν στα λεξικά και αποτελούν το αποτέλεσµα της προσωπικής έρευνάς του. Πρόκειται για ένα εργαλείο που σε µεγάλο βαθµό αντικαθίσταται πλέον από τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά εργαλεία των προγραµµάτων µεταφραστικής µνήµης. Συνεχίζουν να παραµένουν πολύ σηµαντικά για τους διερµηνείς, γιατί έχουν τη δυνατότητα να τα συµβουλεύονται στην καµπίνα της διερµηνείας είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή. Ωστόσο η διαδικασία της έρευνας διεξάγεται τελείως διαφορετικά από τους διερµηνείς, κυρίως επειδή µπορεί να γίνει µόνο στο στάδιο της προετοιµασίας τους και όχι κατά τη διάρκεια της εργασίας τους Βάσεις δεδοµένων Οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων αποτελούν σήµερα ένα απαραίτητο εργαλείο ειδικά για τους µεταφραστές ειδικών κειµένων. Στο διαδίκτυο υπάρχουν για παράδειγµα βάσεις δεδοµένων που τηρούνται από µεγάλες εταιρίες και οργανισµούς, στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση είτε ελεύθερα είτε µετά από σχετική εγγραφή. Σήµερα η πλέον γνωστή πολύγλωσση βάση δεδοµένων ορολογίας είναι η ΙΑΤΕ (Inter-Active Terminology for Europe), στην οποία οι όροι τροφοδοτούνται από ορολόγους και µεταφραστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βάση πληροφορίες από µεταφραστές, διοικητικούς υπαλλήλους, γλωσσοµαθείς νοµικούς, εµπειρογνώµονες και άλλες πηγές όλων των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Τον Ιούνιο του 2007 που διατέθηκε στο ευρύτερο κοινό αντικαθιστώντας τις προηγούµενες βάσεις δεδοµένων Eurodicautom, EUTERPE και TIS, διέθετε 8,7 εκατοµµύρια όρους στις 23 γλώσσες της ΕΕ, συντοµογραφίες και αποσπάσµατα φράσεων. 3.4 Παράλληλα κείµενα Πληροφοριακά κείµενα Εδώ αναφερόµαστε σε δύο κατηγορίες κειµένων, στα οποία µπορεί να ανατρέξει ο µεταφραστής στο πλαίσιο της έρευνάς του. Αφενός στα παράλληλα κείµενα, δηλαδή κείµενα στη γλώσσα-στόχο που µπορούν να θεωρηθούν παράλληλα µε το προς µετάφραση κείµενο, διότι έχουν ένα συγκρίσιµο περιεχόµενο µε αυτό της γλώσσαςπηγής, δηµιουργήθηκαν σε µια συγκρίσιµη επικοινωνιακή κατάσταση (έχουν τον ίδιο σκοπό) και διέπονται από συγκρίσιµες συµβάσεις όσον αφορά τη δοµή του κειµένου 5 Σε αναλογία µε τη θεωρία του σκοπού των Reiß και Vermeer στη µεταφρασεολογία υπάρχει πλέον και η θεωρία του σκοπού στη λεξικογραφία, σύµφωνα µε την οποία η ποιότητα ενός λεξικού εξαρτάται όχι µόνο από την ακρίβεια της πληροφορίας αλλά από το αν εκπληροί το σκοπό του, αν δηλαδή ιεραρχούνται και υλοποιούνται επαρκώς οι παράµετροι του λεξικού (Herbst και Klotz 2003: 28 κ.ε.).

9 και τη χρήση της γλώσσας 6. «Είναι εξαιρετικά χρήσιµα ειδικά όταν πρόκειται για τη µετάφραση κειµένων, στα οποία σηµαντικό ρόλο παίζουν οι κειµενικές συµβάσεις (πληροφοριακά κείµενα) [..] και στα λειτουργικά κείµενα, παρότι από άποψη µορφής δεν διέπονται τόσο έντονα από συµβάσεις: εδώ έχουν προτεραιότητα κοινωνιολογικοί και ψυχολογικοί παράγοντες» (Kautz 2000: 98). 7 Ειδικά στο στάδιο της µεταφοράς προσφέρουν τη δυνατότητα αντιπαραθετικής µελέτης στη µακροδοµή των κειµένων, αλλά περιέχουν και χρήσιµα µικροδοµικά κειµενικά στοιχεία. Οι µεταφραστές µπορούν να βρουν πλέον σχετικά εύκολα παράλληλα κείµενα σε ειδικά περιοδικά, πολύγλωσσες βάσεις δεδοµένων µε κείµενα και ιστοσελίδες µεγάλων εταιριών ή οργανισµών στο διαδίκτυο. Τα πληροφοριακά κείµενα (Hintergrundtexte) είναι επίσης στη γλώσσα-στόχο, µπορεί όµως να µην δηµιουργήθηκαν στην ίδια επικοινωνιακή κατάσταση µε το κείµενο-πηγή, να µην ανήκουν στο ίδιο είδος ή τύπο κειµένου, αλλά έχουν µια συγγενή θεµατολογία και περιέχουν βασικές αρχές, στις οποίες βασίζεται το προς µετάφραση κείµενο. «Έµπειροι µεταφραστές χρησιµοποιούν τη βιβλιογραφία που αναφέρεται στις υποσηµειώσεις ή στο τέλος του προς µετάφραση κειµένου, για να βρουν πληροφοριακά κείµενα για το αντικείµενο που µεταφράζουν» (Kautz 2000: 98). Ενδείκνυνται για τη µετάφραση κάθε τύπου κειµένου και οι µεταφραστές ανατρέχουν σε αυτά κυρίως στο δεύτερο και τρίτο στάδιο της µεταφραστικής διαδικασίας. Είναι πολύ σηµαντικά για καινοτόµους τοµείς, όπου οι όροι δεν υπάρχουν ακόµη σε λεξικά, υπάρχουν όµως για παράδειγµα σε ειδικά περιοδικά, ωστόσο η έρευνα µε πληροφοριακά κείµενα συχνά απαιτεί µια βαθιά διείσδυση στο αντικείµενο της µετάφρασης και είναι αντίστοιχα χρονοβόρα. Τόσο για τα πληροφοριακά όσο και για τα παράλληλα κείµενα είναι απολύτως απαραίτητος ο προσεκτικός έλεγχος της αξιοπιστίας της πηγής τους Πληροφοριοδότες Όταν ένας µεταφραστής έχει πλέον εξαντλήσει κάθε δυνατότητα έρευνας µε τα παραπάνω µέσα και συνεχίζει να έχει είτε λεξικολογικά κενά είτε αµφιβολίες ως προς την κατανόηση του κειµένου-πηγής ή τη σωστή απόδοση στη γλώσσα-στόχο, αναζητά τη συµβουλή κάποιου φυσικού προσώπου, ενός πληροφοριοδότη. Αυτός συνήθως είναι ένας ειδήµονας στον τοµέα που µεταφράζει και µπορεί να τον βρει είτε µέσα από το περιβάλλον του είτε µέσω δηµοσιεύσεων σε ειδικά περιοδικά είτε ακόµη και µέσα από έναν επαγγελµατικό τηλεφωνικό κατάλογο. Οι επαγγελµατίες µεταφραστές διηγούνται πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες για αυτού του είδους την έρευνα. Πολλοί έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν, συχνά όµως δεν κατέχουν µια µεταγλώσσα που θα τους βοηθήσει να αναφερθούν στο αντικείµενο της εργασίας τους. Γι αυτό το λόγο είναι σηµαντικό να τίθενται οι ερωτήσεις µε τρόπο που να επιτρέπει τη σαφή απάντησή τους, ενώ δεν έχει κανένα νόηµα να δώσει κανείς µια λίστα µε λέξεις σε έναν ειδικό και να περιµένει να τις µεταφράσει. Για την περίπτωση που ο πληροφοριοδότης κατέχει τη γλώσσα-πηγή «σκόπιµο είναι να χρησιµοποιήσει κανείς τον πληροφοριοδότη ως µονόγλωσσο λεξικό ορισµών, να του δώσει δηλαδή το κείµενο-πηγή µε το σηµείο που δεν κατανοεί και να του ζητήσει να του εξηγήσει την κατάσταση» (Kautz 2000: 104). εν έχει κανένα νόηµα να εµπλακεί σε συζητήσεις για την πιθανή απόδοσή τους στη γλώσσα-στόχο, εφόσον ο πληροφοριοδότης δεν την κατέχει. Μια άλλη κατηγορία πληροφοριοδότη είναι οι φυσικοί οµιλητές ειδικά όταν πρόκειται για αντίστροφη µετάφραση. Φυσικά και εδώ η επιλογή του κατάλληλου προσώπου είναι αποφασιστικής 6 Για µια εκτενή παρουσίαση των αναλύσεων των παράλληλων κειµένων και της µεθοδολογίας εργασίας µε αυτά βλέπε και Wills 1996, Σχετικά µε την τυπολογία κειµένων βλέπε Reiß 1993.

10 σηµασίας, καθώς είναι αυτονόητο ότι κάθε φυσικός οµιλητής διαθέτει ένα διαφορετικό επίπεδο γλωσσικών γνώσεων. Τέλος, µια ακόµη κατηγορία είναι οι συνάδελφοι µεταφραστές, τους οποίους σήµερα µπορεί πολύ εύκολα να βρει κανείς στα διάφορα φόρα ή σε οµάδες συζητήσεων στο διαδίκτυο. 4. Οι φορείς της έρευνας Σε όλη την παραπάνω σχετικά διεξοδική αναφορά των διαφόρων µέσων έρευνας διαφοροποιήσαµε συχνά και το φορέα (medium) τους. Στη διάθεση των µεταφραστών υπάρχουν πλέον σήµερα τόσο έντυπα όσο και ηλεκτρονικά µέσα έρευνας, και φυσικά υπάρχει το διαδίκτυο. Με τη διάδοση του διαδικτύου έχει συντελεστεί µια ιστορική τοµή, η οποία έχει αλλάξει καθοριστικά το συνολικό τρόπο εργασίας των µεταφραστών. Τα πραγµατικά νέα µέσα ωστόσο της σηµερινής εποχής σε σύγκριση µε αυτά πριν από 15 ή 20 χρόνια είναι οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, τα ηλεκτρονικά εργαλεία των προγραµµάτων µεταφραστικής µνήµης και τα ηλεκτρονικά λεξικά (όχι λεξικά που έχουν σχεδιαστεί για µια έντυπη έκδοση και υπάρχουν και σε ηλεκτρονική µορφή). Εξαιρετικά πολύτιµα και τα τρία, κατά τα άλλα όµως αυτό που άλλαξε είναι ο τρόπος πρόσβασης και διαχείρισης των ίδιων παραδοσιακών µέσων, ο οποίος κατέστησε την έρευνα ασύγκριτα πιο εύκολη. Για να βρει κανείς ένα παράλληλο κείµενο ή έναν πληροφοριοδότη δεν χρειάζεται να διασχίσει την πόλη του ούτε να επισκεφτεί µια δηµόσια βιβλιοθήκη. Σε µια εποχή που κατακλυζόµαστε από πληροφορίες το ζητούµενο είναι η σωστή διαχείρισή τους, η εξακρίβωση της αξιοπιστίας των πηγών, η δυσπιστία απέναντι στην ευκολία. Ίσως το βασικό ερώτηµα που τίθεται πλέον είναι αν σήµερα οι µεταφραστές µεταφράζουν καλύτερα χάρη στην ηλεκτρονική επανάσταση. Η απάντηση που θα έδινα είναι ότι πριν από µόλις είκοσι χρόνια δεν θα τολµούσε κανείς ούτε να ονειρευτεί τις σηµερινές συνθήκες εργασίας και ειδικότερα έρευνας. Η απόδοση των µεταφραστών έχει αυξηθεί απίστευτα, σήµερα ένας έµπειρος µεταφραστής µπορεί να µεταφράζει είκοσι σελίδες σε µια µέρα, αριθµός αδιανόητος την εποχή της γραφοµηχανής. Η διασφάλιση της ποιότητας της µετάφρασης υποστηρίζεται από µια σειρά από εργαλεία, ξεκινώντας από τον αυτόµατο ορθογραφικό έλεγχο στα προγράµµατα υπολογιστών και φτάνοντας έως τις µεταφραστικές µνήµες, αλλά και χάρη στις νέες δυνατότητες έρευνας. Αν ωστόσο οι µεταφραστές µεταφράζουν τελικά πραγµατικά καλύτερα, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τους ίδιους τους µεταφραστές και αυτό αποτελεί ένα άλλο θέµα που δεν εµπίπτει σε αυτό το άρθρο. 5. Συµπέρασµα Η ερευνητική ικανότητα όπως όλες οι ικανότητες µπορεί µεν να υπάρχει σε ένα βαθµό, στην πραγµατικότητα όµως είναι θέµα άσκησης, εµπειρίας και γνώσης. Η ερευνητική ικανότητα δεν είναι κάτι αφηρηµένο, είναι κάτι που διδάσκεται και σίγουρα κάτι που µαθαίνεται. Γι αυτό το λόγο υποστηρίζω ότι στο µάθηµα της µετάφρασης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη µεθοδολογία της έρευνας και µάλιστα λαµβάνοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα που προσφέρουν τόσο η πρόσβαση στο διαδίκτυο όσο και τα ηλεκτρονικά µεταφραστικά εργαλεία. Όπως διαπιστώνει και η Βρέττα-Πανίδου σε µια σχετική έρευνα που πραγµατοποίησε στο µάθηµα της µετάφρασης στο Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας το εαρινό εξάµηνο 2001 σε δείγµα 80 φοιτητών και φοιτητριών «η πλειοψηφία των φοιτητών αποδέχεται το διαδίκτυο και αξιολογεί συνολικά θετικά την ηλεκτρονική έρευνα» αλλά «δυστυχώς υπάρχουν προς το παρόν λίγες εµπειρικές

11 έρευνες σχετικά µε την υποστηρικτική παιδαγωγική βοήθεια των διαφόρων ερευνητικών δυνατοτήτων του διαδικτύου» (2004: 587 κ.ε.). Τέτοιου είδους έρευνες θα µπορούσαν να δώσουν χρήσιµα αποτελέσµατα για τη διδακτική πράξη αφενός ως προς τη λειτουργικότητα όλων αυτών των µέσων σε σχέση µε τις προσδοκίες των χρηστών και αφετέρου ως προς την πρόοδο των εκπαιδευόµενων σχετικά µε την αξιολόγηση των ερευνητικών µέσων και την ικανότητα διαφοροποιηµένης χρήσης τους. Η διδασκαλία εξάλλου ξεκινά από το ξυπνήσει η απορία στον αµύητο και να καλλιεργηθεί η συνήθεια της αµφισβήτησης και επαλήθευσης στον διδασκόµενο και συνεχίζει µε την εξοικείωση µε τα διαθέσιµα µέσα έρευνας και την αξιολόγησή τους. Πέρα από αυτό οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να µάθουν ότι ο επαγγελµατίας µεταφραστής προσαρµόζει την ερευνητική του ικανότητα σε νέα µέσα και νέους φορείς, επικεντρώνεται σε νέα αντικείµενα, αλλά η έρευνά του δεν τελειώνει ποτέ, όπως ποτέ δεν τελειώνει η διεύρυνση της γνώσης. ιότι, όπως αναφέρει ο Wilss «ο µεταφραστής δεν είναι κινητό λεξικό ούτε κινητή εγκυκλοπαίδεια. Γι αυτό το λόγο πρέπει να εργάζεται µε περιορισµένους πόρους γνώσης, οι οποίοι στην επαγγελµατική πράξη πρέπει κατά περίπτωση να διευρύνονται ταχύτατα» (1996: 159).

12 Βιβλιογραφία Albrecht J. (2005). Grundlagen der Übersetzungsforschung, Übersetzung und Linguistik. Tübingen: Gunter Narr Verlag. Αναστασιάδη-Συµεωνίδη Α. (1986). Η Νεολογία στην Κοινή Νεοελληνική. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., Παράρτηµα 65 της Επιστηµονικής Επετηρίδας της Φιλοσοφικής Σχολής, Βοσταντζόγλου Θ. (1962). Αντιλεξικόν ή Oνοµαστικόν της Νεοελληνικής Γλώσσης. Αθήναι: Θ. Βοσταντζόγλου Chesterman, Α. (2000). Strategies for emancipatory translation. In Ch Schäffner & B. Adab (eds.) Developing Translation Competence. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins, Connolly, D. (1997). Μετα-ποίηση: 6 (+1) µελέτες για τη µετάφραση της ποίησης. Αθήνα: εκδόσεις ύψιλον/βιβλία. Gerzymisch-Arbogast H. (1999). Fach-Text-Übersetzen. In S. Buhl & H. Gerzymisch-Arbogast (Hrsg.) Fach-Text-Übersetzen: Theorie Praxis Didaktik. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, vii-xvi. Herbst T. & M. Klotz (2003). Lexikografie. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh. Hönig H. (1998). Textverstehen und Recherchieren. In M. Snell-Hornby, H. Hönig, P. Kußmaul, P. Schmitt (eds.), Handbuch Translation, Tübingen, Kautz U. (2002). Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: Goethe Institut. Kußmaul P. (1989). Kontext und einsprachiges Wörterbuch in der Übersetzerausbildung. In M. Snell- Hornby, E. Pöhl, (eds.) Translation and Lexicography. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins, Kußmaul P. (2007). Verstehen und Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Gunter Narr Verlag. Neubert A. (1999) Competence in language and translation. In S. Buhl & H. Gerzymisch-Arbogast (Hrsg.) Fach-Text-Übersetzen: Theorie Praxis Didaktik. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, Nord B. (1999). Das zweisprachige Wörterbuch als Hilfsmittel bei der Übersetzung. In A. Gil, J. Haller, E. Steiner, H. Gerzymisch-Arbogast (Hrsg.), Modelle der Translation. Grundlagen für Methodik, Bewertung, Computermodellierung. Frankfurt am Main: Peter Lang, Nord Ch. (1988). Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Heidelberg: Julius Groos Verlag. Nord Ch. (1998). Textlinguistik. In M. Snell-Hornby, H. Hönig, P. Kußmaul, P. Schmitt (eds.) Handbuch Translation, Tübingen, Παπαναστασίου Γ. Τα λεξικά της νέας ελληνικής γλώσσας. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ( ) PONS Großwörterbuch Deutsch-Griechisch Griechisch-Deutsch (2008). Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH. Pym A. (1992). Translation and Text Transfer. Frankfurt am Main: Lang. Reiß K. (1993). Texttyp und Übersetzungsmethode. Der operative Text. Heidelberg: Julius Groos Verlag Schäffner, Ch. & B. Adab (2000). Developing Translation Competence: Introduction. In Ch. Schäffner & B. Adab (eds.) Developing Translation Competence. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins, viixvi. Snell-Hornby M. (1998). Wörterbücher. In M. Snell-Hornby, H. Hönig, P. Kußmaul, P. Schmitt (eds.) Handbuch Translation, Tübingen, Steiner G. (1977). After Babel Aspects of language and translation. Oxford: Oxford University Press. Virtanen P. (1996). Woher kommen die Wörter im Wörterbuch?. In A. Kelletat (Hrsg.) Übersetzerische Kompetenz. Frankfurt am Main: Peter Lang, Vretta-Panidou E. (2004). Hilfstexte und Internetrecherche im universitären Übersetzungsunterricht: Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel Deutsch-Griechisch. In R. Herwig (ed.) Sprache und die modernen Medien. Akten des 37. linguistischen Kolloquiums in Jena Frankfurt am Main: Peter Lang, Wilss W. (1996). Übersetzungsunterricht. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Αυτόνομη και συλλογική διαχείριση της ορολογίας μέσα από συναφή και παράλληλα κείμενα με την υποστήριξη εργαλείου κοινωνικής επισήμανσης στο μάθημα της εξειδικευμένης μετάφρασης Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη των κειµένων στην ελληνική αγορά της µετάφρασης. Μαρία Σίσκου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Τα είδη των κειµένων στην ελληνική αγορά της µετάφρασης. Μαρία Σίσκου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τα είδη των κειµένων στην ελληνική αγορά της µετάφρασης Μαρία Σίσκου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract: The starting point in my speculation about the kind of texts mostly translated by translators

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εισήγησης (Η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε μαθητές 10 έως 12 ετών. Θέμα: Διατροφή)

Τίτλος εισήγησης (Η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε μαθητές 10 έως 12 ετών. Θέμα: Διατροφή) Τίτλος εισήγησης (Η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε μαθητές 10 έως 12 ετών. Θέμα: Διατροφή) Γεώργιος Φανιάδης, Φοιτητής τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Ιωάννης Φανιάδης, Φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη,

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη, ΕΠΑΝΕΓΓΡAΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr ta oo Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή Πληροφόρηση και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών έρευνα χρηστών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ Ηρώ Φραντζή Ανθρωπιστικές επιστήμες Litterae humaniores Humanities Geisteswissenschaften-Kulturwissenschaten

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση. Γλώσσες και Πολιτισμοί σε (Διά)Δραση

Υπενθύμιση. Γλώσσες και Πολιτισμοί σε (Διά)Δραση Υπενθύμιση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το συνέδριο του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος, από 25 έως 28 Μαΐου 2011, με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Γ Γυμνασίου Ενότητα: 4 η Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Δύο περίοδοι Για τη διδασκαλία ολόκληρης της ενότητας διατίθενται 7

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει.

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει. 2 Στο σημερινό περιβάλλον των έντονων αλλαγών, της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας, η επικοινωνία γίνεται όλο και πιο αναγκαία σε παγκόσμιο επίπεδο, με κυρίαρχα στοιχεία το διαδίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά. Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή

Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά. Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή Bilingual education: The case of immersion classes in Canada Androniki

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος... 11. Εισαγωγή... 13. Α. Η Δημιουργικότητα στη Μετάφραση... 21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος... 11. Εισαγωγή... 13. Α. Η Δημιουργικότητα στη Μετάφραση... 21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Α. Η Δημιουργικότητα στη Μετάφραση... 21 Α.1. Γενικά... 22 Α.2. Γλώσσα, πολιτισμός και μετάφραση... 22 Α.3. Η ποσοτική και η ποιοτική διάσταση του μεταφραστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί ΕΩΣ το ακαδ. έτος 2004 Αντικείµενο της Γερµανικής Φιλολογίας Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) Α3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικτυακή αγορά µεταφραστικών γραφείων ως παράγοντας διαµόρφωσης του προφίλ του εκπαιδευόµενου µεταφραστή

Η διαδικτυακή αγορά µεταφραστικών γραφείων ως παράγοντας διαµόρφωσης του προφίλ του εκπαιδευόµενου µεταφραστή Η διαδικτυακή αγορά µεταφραστικών γραφείων ως παράγοντας διαµόρφωσης του προφίλ του εκπαιδευόµενου µεταφραστή Αθηνά Ιωαννίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract: The development of new information

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή. Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2)

Eισαγωγή. Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2) Eισαγωγή Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2) Σε τελείως αρχαρίους, οι οποίοι δε γνωρίζουν ούτε τo αλφάβητο. Σε σπουδαστές, οι οποίοι έχουν προβλήματα ανάγνωσης, γραφής, τονισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών 1 η Τάξη Στόχοι Τα παιδιά: Αναπτύσσουν, σε κάθε ευκαιρία, τον προφορικό λόγο. Ως ομιλητές απαντούν σε απλές ερωτήσεις, ανακοινώνουν, περιγράφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

An expert is a person who has made all the mistakes that can be made in a very narrow field. Niels Bohr Βραβείο Νόμπελ στη Φυσική, 1922

An expert is a person who has made all the mistakes that can be made in a very narrow field. Niels Bohr Βραβείο Νόμπελ στη Φυσική, 1922 An expert is a person who has made all the mistakes that can be made in a very narrow field. Niels Bohr Βραβείο Νόμπελ στη Φυσική, 1922 Experience is the name everyone gives to their mistakes. Oscar Wilde

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Mία πρόταση για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο

Mία πρόταση για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο Mία πρόταση για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο Θέμα: Επεξεργασία λεξιλογίου με τη βοήθεια ηλεκτρονικών λεξικών Εισαγωγή: η επεξεργασία του λεξιλογίου των ενοτήτων στο μάθημα της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας http://www.frl.auth.gr Σπουδές στο ΑΠΘ, 20/01/2016 2 Ιστορικό του τμήματος ΓΓΦ Tο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1954. Από το 1982, το Τμήμα εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΜ ECTS Αγγλική Γλώσσα Ι Γαλλική Γλώσσα Ι Γερμανική Γλώσσα Ι Πολιτική Επιστήμη Ι Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι Πληροφορική Ι Μετάφραση Αγγλικά- Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα γλώσσας καταγωγής στην επαρχία Olpe

Μαθήματα γλώσσας καταγωγής στην επαρχία Olpe Μαθήματα γλώσσας καταγωγής στην επαρχία Olpe Αγαπητοί γονείς, εδώ και πολλά χρόνια στην επαρχία Olpe προσφέρονται μαθήματα γλώσσας καταγωγής, ωστόσο αυτό δεν είναι ευρέως γνωστό. Με το φυλλάδιο αυτό θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας. Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης

Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας. Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης Δεύτερη γλώσσα (1/2) Όταν ένας ομιλητής μαθαίνει ή/και χρησιμοποιεί μια Χ γλώσσα ως δεύτερη,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗ: http //blgs.sch.gr/anianiuris ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νιανιούρης Αντώνης (email: anianiuris@sch.gr) Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε Διηγούμαστε ή αφηγούμαστε ένα γεγονότος, πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) Ενότητα 2: Ιστορική-ερμηνευτική μέθοδος Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4 ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 5 ΣΤΑ ΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: μελέτη περίπτωσης Σωτηρία Τζιβινίκου

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Διονύσης Γιαννίμπας Ορολόγος Μεταφραστής Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων είναι ο πρώτος θησαυρός γενικού περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Πανεπιστήμιο Κύπρου Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» (ELRC) Εθνικό Σημείο Επαφής για την Κύπρο gfloros@ucy.ac.cy Εισαγωγικά Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ Η μάθηση μιας κίνησης είναι το σύνολο των εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό περιβάλλον. Ορισμοί της Τεχνολογίας. Σχέση Τεχνολογίας και Επιστήμης. Επιπτώσεις της Τεχνολογίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνολογικό περιβάλλον. Ορισμοί της Τεχνολογίας. Σχέση Τεχνολογίας και Επιστήμης. Επιπτώσεις της Τεχνολογίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ορισμοί της Τεχνολογίας Τεχνολογικό περιβάλλον ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σχέση Τεχνολογίας και Επιστήμης Επιπτώσεις της Τεχνολογίας Ορισμός σχολικού βιβλίου για την Τεχνολογία Με την ευρεία έννοια του όρου

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. του Λογισµικού Στατιστικής Επεξεργασίας. SPSS for Windows v. 8.0

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. του Λογισµικού Στατιστικής Επεξεργασίας. SPSS for Windows v. 8.0 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήµης ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη» Σύντοµο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β. Βιογραφικά Είδη

ΜΕΡΟΣ Β. Βιογραφικά Είδη ΜΕΡΟΣ Β Βιογραφικά Είδη 157 158 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν τεύχος ανήκει στη σειρά των εκδόσεων του Κ.Ε.Ε. που παρέχουν υλικό υποστηρικτικό της αξιολόγησης των µαθητών στα αντίστοιχα µαθήµατα. Τηρεί τις γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ernst Klett Schulbuchverlag, STUTTGART

Ernst Klett Schulbuchverlag, STUTTGART Klassen:7A/7B/7C / Α' Γυµνασίου Για το σχολικό έτος 2012/2013 παρακαλούµε να παραγγείλετε και να αγοράσετε κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών τα ακόλουθα βιβλία : Τα ελληνικά διδακτικά βιβλία του ΟΕ

Διαβάστε περισσότερα