Οι δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στους τομείς της Ενέργειας & του Περιβάλλοντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στους τομείς της Ενέργειας & του Περιβάλλοντος"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΜΠΑΚΟΛΑ & ΣΙΑΛΒΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.: FAX : Web: Οι δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στους τομείς της Ενέργειας & του Περιβάλλοντος

2 Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών Βασικός Κορμός Μηχ/γίας γίας: : (Έτη( 1 3) 4 Κατευθύνσεις Σπουδών: : (Έτη( 4 5) ιπλωματική Εργασία Παραγωγή και Μεταφορά Ενέργειας Ενέργεια και Περιβάλλον Ενεργειακή Πολιτική και Βιομηχανική ιοίκηση Κατασκευές και Υλικά Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Περιβάλλον και Ενέργεια Βιομηχανικά Συστήματα και Ενεργειακή Πολιτική Παραγωγή και Μεταφορά Ενέργειας Σχεδιασμός του ομημένου Χώρου ιοίκηση Βιομηχανικών Μονάδων

3 Πανεπιστήμιο υτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Παραγωγής και Μεταφοράς Ενέργειας Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών Εργαστήριο Στροβιλομηχανών

4 Ερευνητικές Κατευθύνσεις Χρήση προηγμένων τεχνολογιών καύσης για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ιανεμημένα συστήματα παραγωγής ενέργειας με ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες /κυψέλλες καυσίμου) Ενεργειακή αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων (βιοαέριο, υδρογόνο) σε προηγμένους στροβίλους και ΜΕΚ Αποκεντρωμένα συστήματα παραγωγής ενέργειας με χρήση μικροκαυστήρων/μικροστ μικροστ ροβίλων Βαθμός Απόδοσης ιαχείριση Ενεργειακών Πόρων Μείωση Εκπεμπόμενων Ρύπων Επίτευξη με: Ανάπτυξη Εργαστηρίων (Laser diagnostics, MEK υδροστροβίλων, αεριοστροβίλων) Υπολογιστικές ραστηριότητες (DNS, LES, RANS, α.μ. σε φασματικά πεπερασμένα στοιχεία, ερευνητικά αποτελέσματα. Όλα υποστηριζόμενα από χρήση δύο Linux cluster 32 και 64 επεξεργαστών)

5 Μοντελοποίηση Θαλάμου Καύσης Λέβητα Κατασκευή Γεωμετρίας

6 DNS Ανυψωμένη Φλόγα Λεπτομερής ανάλυση δομής της φλόγας με χρήση υπολογιστικών μεθόδων προσομοίωσης Μελέτη μηχανισμού σταθεροποίησης φλόγας Μετάδοση κύματος φλόγας Αυτανάφλεξη πριν τη φλόγα Εφαρμογές σε ΜΕΚ/αεριοστροβίλους Σταθεροποίηση φλόγας Η 2 σε θερμό ρεύμα αέρα με μέσο ύψος ανύψωσης ~ 9 mm

7 Πειραματικές Δραστηριότητες Καύση και Καύσιμα Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) Έρευνα Συμβατικών και Εναλλακτικών Καυσίμων Οπτικές Μετρήσεις Φαινομένων Ροής και Καύσης Εικόνα Φλόγας Βενζίνης σε ΜΕΚ Εικόνα Φλόγας Αιθανόλης σε ΜΕΚ Εικόνα Φλόγας Υδρογόνου σε ΜΕΚ

8 Οπτικές Τεχνικές με Χρήση Laser Οι οπτικές διαγνωστικές μέθοδοι (Laser Diagnostics) χρησιμοποιούνται για την κατανόηση φαινομένων καύσης μέσω της: Ανάλυσης σχηματισμού ριζών, ενεργώνκέντρωνκαιαερίωνρύπωνκατάτηνκαύση Περιγραφής της δομής της φλόγας και της ρεαλιστικής εικόνας των διεργασιών Mέτρηση Συγκέντρωσης (Laser Induced Fluorescence, LIF) Μέτρηση Ταχύτητας Ροής με Απεικόνιση Σωματιδίων (Particle Image Velocimetry, PIV) Δομή Φλόγας OH PLIF System Hermann et al. 2002

9 Στροβιλομηχανές Ερευνητικές Περιοχές Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών για την ανάλυση πολύπλοκων ροών Αεροδυναμική βελτιστοποίηση σχεδιασμού στροβιλομηχανών Βελτιστοποίηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Πειραματική διερεύνηση Δοκιμαστικός έλεγχος οκιμαστήριο Ανεμιστήρων Αεροσήραγκα χαμηλής ταχύτητας Ιδιοκατασκευή μικρού αεριοστροβίλου

10 Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών Μελέτη Διάβρωσης σε Αντλίες Ανάλυση Ροής σε Ατμοστροβίλους Erosion Rate (kg/m^2/s) 2.50E E E E E impeller 316Bimpeller 115B impeller 316 impeller 314 impeller 314B impeller Impeller 0.00E Inlet Streamwise area Outlet ιάβρωση στο περίβλημα Ρυθμός διάβρωσης στην πτερωτή

11 Ενεργειακή Πολιτική Βιομηχανική Διοίκηση Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων & Ενεργειακή Πολιτική Μοντελοποίηση & Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων Διαχείριση Τεχνολογίας Επιχειρησιακή Έρευνα

12 Τομέας Κατασκευών & Υλικών Εργαστήριο Μηχανικού Σχεδιασμού (CAD/CAM, FEM, ANSYS, AFM) Εργαστήριο Υλικών Μελέτες Επιλογής & Αστοχίας Υλικών Ανάλυση & Χαρακτηρισμός Υλικών Σύνθετα Υλικά Μεταλλικής Μήτρας Επικαλύψεις Μεταλλικών Υλικών

13 Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Ε Τ Π

14 Το ΕΤΠ έχει ως σκοπό: παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές την διεξαγωγή υψηλής ποιότητας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία της παραγωγής «πράσινης» ενέργειας και της Περιβαλλοντικής Προστασίας

15 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μετρήσεις ποιότητας αέρα, ανάλυση και πρόβλεψη Μελέτη ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων Διασπορά χημικών ή/και τοξικών ρύπων στην ατμόσφαιρα Συστήματα πρόγνωσης μετεωρολογίας και ατμοσφαιρικών συνθηκών Πιστοποιήσεις Ανθρωπογενείς και βιογενείς εκπομπές, επίπεδα ρύπανσης βιομηχανιών Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή και χρήση ενέργειας. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου Συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων

16 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση κτιρίων Αναβάθμιση περιβαλλοντικής πληροφορίας στη ΠΔΜ Συστήματα διαχείρισης αξιοποίησης αξιοποίησης αποβλήτων Εκπομπές PM και VOCs σε οικοδομικά υλικά και προϊόντα καθαρισμού Συστήματα διαχείρισης αστικού περιβάλλοντος σε έκτακτες κρίσεις Αναβάθμιση περιβαλλοντικής πληροφορίας Cluster καινοτομίας σε ενέργεια και περιβάλλον Εξωτερικές εγκαταστάσεις Ανάπτυξη υποδομών εργαστηρίου Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων Μελέτη επιπτώσεων από την χρήση CO 2 Υγρή χρωματογραφία Αναλυτές Σωματιδίων

17 Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Εργαστηριακή Μονάδα Έρευνας Τεχνολογιών Υδρογόνου για Ενεργειακές Εφαρμογές

18 Τομείς Ενασχόλησης: α) Τεχνολογίες Παραγωγής Υδρογόνου β) Τεχνολογίες Αποθήκευσης Υδρογόνου γ) Τεχνολογίες Χρήσης Υδρογόνου για Παραγωγή Ενέργειας

19 Παραγωγή Υδρογόνου Ηλεκτροκαταλυτική παραγωγή και ανάκτηση του υδρογόνου σε αντιδραστήρες μεμβράνης αγωγών Ο 2 και Η + Η παραγωγή και ανάκτηση υδρογόνου μέσω συμβατικών μεθόδων αλλά και με τη χρήση νέων αποδοτικότερων τεχνικών αποτελεί την βάση για την επερχόμενη οικονομία του υδρογόνου Αναμόρφωση Υδρογονανθράκων Μερική Οξείδωση Υδρογονανθράκων Αφυδρογόνωση Υδρογονανθράκων Ανάκτηση Υδρογόνου από Απαέρια

20 Αποθήκευση Υδρογόνου Τεχνολογίες αποθήκευσης Υδρογόνου με χρήση προηγμένων υλικών σε ήπιες συνθήκες λειτουργίας. Ανάπτυξη μεταλλικών υδριδίων Ανάπτυξη προσροφητικών υλικών Χαρακτηρισμός δομής και αποθηκευτικής ικανότητας Μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση διεργασιών αποθήκευσης

21 Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός υλικών αποθήκευσης Μεταλλικά υδρίδια Το μοριακό υδρογόνο διασπάται σε ατομικό και εισχωρεί στις ενδόθετες θέσεις του πλέγματος διαμεταλλικών ενώσεων. Προσροφητικά υλικά Το μοριακό Η 2 προσροφάται στην εσωτερική επιφάνεια της δομής. Surface coverag e, θ T 1 T 2 T 3 T 1 <T 2 <T P (bar)

22 Μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση διεργασιών αποθήκευσης υδρογόνου Μονάδα αποθήκευσης o(m) Κόκκος υλικού o(mm) Εσωτερική δομή o(nm) Μακροσκοπικά ισοζύγια Διάχυση Προσρόφηση 20 μm 0.6 nm 2.4 nm

23 Κυψέλες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη Οι κυψέλες καυσίμου μετατρέπουν απευθείας την χημική ενέργεια καυσίμων σε ηλεκτρική, επιτυγχάνοντας υψηλές αποδόσεις ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος. Η ανάπτυξη και η ένταξή τους στην αγορά ενέργειας συνεισφέρει αφενός στην εξοικονόμηση καυσίμων και στην προστασία του περιβάλλοντος Κυψέλες καυσίμου υδρογονανθράκων Κυψέλες καυσίμου αγωγών πρωτονίων Μικρο κυψέλες κυψέλες καυσίμου Χημική συμπαραγωγή Προσομοίωση ηλεκτροχημικών και φυσικοχημικών φαινομένων

24 Ανάπτυξη & Χαρακτηρισμός Ηλεκτροδίων Κυψελών Καυσίμου Ποτενσιομετρία Στερεού Ηλεκτρολύτη Πολωσιμετρία Διεπιφανειών Φασματοσκοπία Εμπέδησης Κυκλική Βολταμετρία Ηλεκτροχημική Άντληση Ιόντων Ηλεκτροχημική Προώθηση Κυψέλες καυσίμου SOFC & PEMFC

25 Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες επίτευξης της αειφόρου ανάπτυξης, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, την εξοικονόμηση των πρώτων υλών και τον απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον Αεριοποίηση Πυρόλυση Αναερόβια Ζύμωση Μελέτες σκοπιμότητας Ενεργειακή γεωργία

26 Καταλυτική και Ηλεκτροκαταλυτική αναγωγή NOX Ο καθαρισμός τοξικών συστατικών (κυρίως NΟ X και SO X ) στα απαέρια διαφόρων διεργασιών μέσω της ηλεκτροκαταλυτικής διάσπασης είτε της εκλεκτικής καταλυτικής και ηλεκτροκαταλυτικής αναγωγής, σε αντιδραστήρες σταθερής κλίνης αντιδραστήρες αγωγών Ο 2 αντιδραστήρες αγωγών Η + αντιδραστήρες αγωγών Αλκαλίων (Να +, Κ + )

27 Ανάπτυξη & Σχεδιασμός Διεργασιών Βιομηχανικού Ενδιαφέροντος Παραγωγή Υδρογόνου Δέσμευση και Χρήση του CO 2 Χημική Συμπαραγωγή σε Κυψέλες Καυσίμου Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες

28 Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Καταλυτικών Συστημάτων Μετατροπή Ν 2 Ο (%) N2O N2O/O2 N2O/O2/CH4 N2O/O2/C3H8 T=350 o C T=450 o C F t =120cc/min W cat :0,15gr N 2 O:0,12% CH 4 :0,5% C 3 H 8 :0,17% CO:0,5% Rh Ru Pd Cu Fe Ni In Φορέας Καταλυτικά Συστήματα Παρασκευή Καταλυτικών Συστημάτων Έλεγχος Καταλυτικών Συστημάτων Συγκέντρωση SO 2 (ppm) C SO2 = 50 ppm C SO2 = 100 ppm Χρόνος (hr) C SO2 = 150 ppm C SO2 = 300 ppm ιάσπαση N 2 O (%) Φυσικοχημικοί Χαρακτηρισμοί (SEM, XRD) Μελέτες Σταθερότητας Μελέτες Κινητικής και Μηχανισμού

29 Μελέτες Σκοπιμότητας παραγωγής υδρογόνου βιοκαυσίμων πράσινης ενέργειας ενεργειακής γεωργίας Εκτίμηση δυναμικού ενεργειακών καλλιεργειών στην Ανατολική Κρήτη

30 Προσομοίωση διεργασιών Συγκέντρωση καυσίμου/οξυγόνου σε κυψέλη SOFC Απόδοσηηλεκτρικήςισχύοςσυνδυασμένηςδιεργασίαςαεριοποίησης SOFC

31 TH.E.R.O.S. THermal Environment Research, Operation and Simulation Εργαστηριακή Μονάδα Έρευνας και Μελέτης του Θερμικού Περιβάλλοντος

32 α) Σχεδιασμός και ανάλυση της θερμικής συμπεριφοράς του δομημένου περιβάλλοντος και των σχετικών συσκευών και διεργασιών. β) Αναλύσεις χρήσης ενέργειας και έρευνα των σχετικών διεργασιών, συσκευών και συστημάτων ελέγχου. Συγκεκριμένοι τομείς : Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων Σχεδιασμός συστημάτων θέρμανσης κλιματισμού Εφαρμογές υπολογιστικής ρευστομηχανικής Υπέρυθρη θερμογραφία Μετρήσεις και πειραματικές μελέτες

33 Ενεργειακές επιθεωρήσεις και σχεδιασμός ενεργειακών συστημάτων Έλεγχος θερμικών διαρροών με υπέρυθρη θερμογραφία Χωροθέτηση Φ/Β συστήματος για αποφυγή σκιασμού Έλεγχος αεροστεγανότητας με θύρα υπερπίεσης Ενεργειακές επιθεωρήσεις Προκαταρκτική Εποπτική Πλήρης ανάλυση κτιρίου και συστημάτων Μελέτες και Σχεδιασμός για Ενεργειακά Αποδοτικά Συστήματα Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική Συστήματα παραγωγής ενέργειας ΘΨΚ με ΑΠΕ Μετρήσεις και αριθμητικές προσομοιώσεις

34 Εφαρμογές Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής Ροή περί ομοιώματος κτιρίου Αριθμητική προσομοίωση αέρα και ηλιακής ακτινοβολίας επί του κελύφους κτιρίου Οπτικοποίηση ροής και θερμοκρασίας σε μεταλλικό αφρό Γίνεται χρήση και ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για την μελέτη ροής και μετάδοσης θερμότητας σε συσκευές και στο δομημένο περιβάλλον Ωφέλη Οπτικοποίηση ροής και κίνησης σωματιδίων σε εναλλάκτη θερμότητας Λεπτομερής πληροφορία σε μικρή και μεγάλη κλίμακα Γρήγορες παραμετρικές μελέτες πολύπλοκων συστημάτων Ακριβής πρόλεξη ροής και μετάδοσης θερμότητας

35 Μετρήσεις και Πειραματικές Μελέτες Υπέρυθρη θερμογραφία θερμαντικού σώματος Διαθέσιμος Εξοπλισμός Δύο αεροσήραγγες Υδρονικό κύκλωμα με αντλία θερμότητας και τερματική μονάδα Ανεμομετρία θερμού νήματος Οπτικοποίηση ροής και ψηφιακή φωτογραφία Υπέρυθρη θερμογραφία Μέτρηση θερμοκρασίας οδοστρώματος Θύρα υπερπίεσης για έλεγχο αεροστεγανότητας Μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας, ταχύτητας αέρα, συγκέντρωσης CO 2 Καταγραφή μετεωρολογικών δεδομένων Πειραματικές μελέτες προτύπων σε αεροσήραγγα Μέτρηση επιπέδου CO 2 και αντίστοιχη υπολογιστική προσομοίωση σε αμφιθέατρο

Ερευνητικές δραστηριότητες Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας. Ενέργειας και του Περιβάλλοντος

Ερευνητικές δραστηριότητες Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας. Ενέργειας και του Περιβάλλοντος Ερευνητικές δραστηριότητες Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας σε θέµατα Ενέργειας και του Περιβάλλοντος Αν. Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης atourlidakis@uowm.gr ίκτυο Ενεργειακών ήµων Ελλάδος Μετάβαση: Η ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικά στοιχεία φωτιστικής πηγής, Αρχή λειτουργίας, Θερμοκρασία νήματος, Χρόνος ζωής λαμπτήρα, Μετρήσεις Υπολογισμοί.

Κατασκευαστικά στοιχεία φωτιστικής πηγής, Αρχή λειτουργίας, Θερμοκρασία νήματος, Χρόνος ζωής λαμπτήρα, Μετρήσεις Υπολογισμοί. ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τμήμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τμήμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Σπουδών 2011-2012 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολογίας

Παρουσίαση Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολογίας Παρουσίαση Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολογίας Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (www.sealab.gr) Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ &

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 2012-13)

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 2012-13) Πίνακας. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 0-3) ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέµατος Μέλος Ε.Π Σύντοµη περιγραφή Προαπαιτούµε να

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός»

«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» Πολυτεχνική Σχολή Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ... 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

210 Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

210 Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 210 Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων είναι ένα από τα τρία καινούργια τμήματα που προστέθηκαν στο ΑΠΘ το 1999, στα πλαίσια της διεύρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Α ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Οι ιδιότητες του φυσικού αερίου και οι εφαρµογές του στον

Διαβάστε περισσότερα

µονάδες παραγωγής ενέργειας και βιοµηχανικές µονάδες

µονάδες παραγωγής ενέργειας και βιοµηχανικές µονάδες ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ Γενικά µε τον όρο ατµόσφαιρα περιγράφουµε το µίγµα των αερίων µαζών που περιβάλλει την γη. Η χηµική σύσταση και η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας ποικίλουν ανάλογα µε το ύψος από τη γη. Η ατµόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Πρόλογος Αγαπητή Αναγνώστρια / Αγαπητέ Αναγνώστη, H Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του καυσίμου του μέλλοντος Η2 Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2 (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α103/Σ8/23.03.2010 της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. YT2 Χαρακτηριστικά Μηχανολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

475 Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών

475 Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών 475 Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών Το 1979 ιδρύθηκε το ΚΑΤΕΕ Σερρών που περιλάμβανε και την Ανωτέρα Σχολή Τεχνολόγων Μηχανικών, στην οποία ανήκε το Τμήμα Μηχανολόγων. Την πρώτη αυτή χρονιά το Τμήμα λειτούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Oδηγός Εργαστηρίων Πολυτεχνείου Κρήτης

Περιεχόμενα. Oδηγός Εργαστηρίων Πολυτεχνείου Κρήτης Περιεχόμενα Oδηγός Εργαστηρίων Πολυτεχνείου Κρήτης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Χανιά, 73100 Τηλ: 28210 37680, 37630 Fax: 2821037856 email: info@liaison.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη και επαλήθευση μοντέλου χημικής κινητικής για την προσομοίωση αεριοποίησης βιομάζας. ΑΕΜ.: 4961

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη και επαλήθευση μοντέλου χημικής κινητικής για την προσομοίωση αεριοποίησης βιομάζας. ΑΕΜ.: 4961 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Διευθυντής: Καθ. Ζήσης Σαμαράς ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη και επαλήθευση μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη προηγμένου συστήματος ελέγχου για κυψελίδα καυσίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα