Ερευνητικές δραστηριότητες Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας. Ενέργειας και του Περιβάλλοντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερευνητικές δραστηριότητες Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας. Ενέργειας και του Περιβάλλοντος"

Transcript

1 Ερευνητικές δραστηριότητες Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας σε θέµατα Ενέργειας και του Περιβάλλοντος Αν. Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης ίκτυο Ενεργειακών ήµων Ελλάδος Μετάβαση: Η ώρα µετά την εξάντληση του λιγνίτη Πτολεµαϊδα, Ιουλίου 2012

2 Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

3 Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

4 Ιστορικά και αριθµητικά στοιχεία Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1999 µε την ονοµασία «Τµήµα Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων»» και ανήκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Το 2004 µεταφέρθηκε στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τον Ιανουάριο 2009 µετονοµάστηκε σε Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών µετά από πολυετείς προσπάθειες Κάθε ακαδηµαϊκή χρονιά δέχεται 100 φοιτητές Το προσωπικό του Τµήµατος αποτελείται από 13 µέλη ΕΠ, 6 µέλη ιοικητικού προσωπικού Στο Τµήµα είναι εγγεγραµµένοι περίπου 50 υποψήφιοι διδάκτορες Οι εγκαταστάσεις του τµήµατος είναι προς το παρόν προσωρινές και βρίσκονται σε τρία διαφορετικά κτίρια. Τα µαθήµατα γίνονται στο ένα από αυτά και τα εργαστήρια στα άλλα δύο.

5 Σκοποί του Τμήματος Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε ενεργειακά θέματα όπως η παραγωγή και διαχείριση ενέργειας, η ορθολογική χρήση της και η περιβαλλοντική προστασία. Το Τμήμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης που αφορά: τη σύγχρονη ενεργειακή τεχνολογία (παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση συμβατικών και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων) τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων από θεσμικής, οργανωτικής και οικονομικής άποψης και των επιπτώσεων της διαχείρισης αυτής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενέργειας σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

6 οµή Τµήµατος Τομέας Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ενέργειας Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών Εργαστήριο Ρευστών και Περιστροφικών Μηχανών Εργαστήριο Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας Τομέας Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνολογιών Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Βιομηχανικής Τεχνολογίας και Διοίκησης, Ενεργειακή πολιτική Εργαστήριο Διαχείρισης Ενεργειακών Συστημάτων & Ενεργειακής Πολιτικής Εργαστήριο Οικονομίας και Διοίκησης Παραγωγ. Μονάδων Τομέας Κατασκευών και Υλικών Εργαστήριο Μηχανολογικών Συστημάτων Εργαστήριο Υλικών

7 Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Μελέτη ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξωτερικού χώρου Μελέτη ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων Μελέτη εκπομπών ρυπαντών από οικοδομικά υλικά και καταναλωτικά προϊόντα Ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων Ήπιες μορφές ενέργειας Πρόγνωση της ατομικής έκθεσης με μοντέλα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (Computational Fluid Dynamics, CFD)

8 Μελέτη ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξωτερικού χώρου - Μελέτη ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων-νανοσωματιδίων και χημική ανάλυση αυτών (π.χ. PAHs, OC/EC, Ιοντικές ενώσεις κλπ) Μετρήσεις οργανικών ενώσεων (VOC carbonyls) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με χρήση ενεργητικής και παθητικής δειγματοληψίας Μετρήσεις ανόργανων ρυπαντών με χρήση ενεργητικής και παθητικής δειγματοληψίας (πχ. ΝΟ2, Ο3, CO2, CO, NH3 κλπ.) Χρήση του θαλάµου δοκιµών, CLIMPAQ, για την µελέτη εκποµπών διαφόρων ρυπαντών (πχ. VOC, σωµατιδίων, κλπ) Σχετικά ερευνητικά προγράμματα: ΑPICE - common Mediterranean strategy and local practical actions for the mitigation of port, industries and cities emissions MED PROGRAMME SINPHONIE - Schools Indoor Pollution and Health observatory network in Europe OFFICAIR - On the reduction of health effects from exposure to indoor air pollutants in modern offices EPHECT - Emissions exposure patterns and health effects of consumer products in the EU BUMA - Prioritization of Building Materials as indoor pollution sources

9 Πρόγνωση της ατομικής έκθεσης με μοντέλα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής - CFD Πρόγνωση μέγιστων δόσεων και συγκεντρώσεων από επικίνδυνες ουσίες που εκπέμπονται από σημειακές πηγές σε μικρά χρονικά διαστήματα (μοντέλο Bartzis et al., 2008). Ενσωµάτωση του µοντέλου πρόβλεψης της ατοµικής έκθεσης στα µοντέλα CFD RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes) Νέες προσεγγίσεις CFD- RANS στην ατμοσφαιρική διασπορά: Μέθοδος ραδιενεργού ανίχνευσης για τον υπολογισμό του χρόνου μεταφοράς ενός ρύπου Εκτίμηση της τυρβώδους ολοκληρωτικής χρονικής κλίμακας συγκέντρωσης κοντά στην πηγή

10 Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Εργαστηριακή Μονάδα Έρευνας Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Τομείς Ενασχόλησης: α) Τεχνολογίες Παραγωγής Υδρογόνου β) Τεχνολογίες Αποθήκευσης Υδρογόνου και Φυσικού Αερίου γ) Τεχνολογίες Χρήσης Υδρογόνου για Παραγωγή Ενέργειας δ) Τεχνολογίες δέσμευσης του Διοξειδίου του Άνθρακα ε) Τεχνολογίες DeNOX στ) Ανάπτυξη νανο-υλικών για ενεργειακές εφαρμογές

11 Παραγωγή Υδρογόνου Ηλεκτροκαταλυτική παραγωγή και ανάκτηση του υδρογόνου σε αντιδραστήρες μεμβράνης αγωγών Ο 2 - και Η + Η παραγωγή και ανάκτηση υδρογόνου μέσω συμβατικών μεθόδων αλλά και με τη χρήση νέων αποδοτικότερων τεχνικών αποτελεί την βάση για την επερχόμενη οικονομία του υδρογόνου Αναμόρφωση Υδρογονανθράκων Μερική Οξείδωση Υδρογονανθράκων Αφυδρογόνωση Υδρογονανθράκων Ανάκτηση Υδρογόνου από Απαέρια

12 Αποθήκευση Υδρογόνου Τεχνολογίες αποθήκευσης Υδρογόνου με χρήση προηγμένων υλικών σε ήπιες συνθήκες λειτουργίας. Ανάπτυξη μεταλλικών υδριδίων Ανάπτυξη προσροφητικών υλικών Χαρακτηρισμός δομής και αποθηκευτικής ικανότητας Μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση διεργασιών αποθήκευσης

13 Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός υλικών αποθήκευσης Μεταλλικά υδρίδια Το μοριακό υδρογόνο διασπάται σε ατομικό και εισχωρεί στις ενδόθετες θέσεις του πλέγματος διαμεταλλικών ενώσεων. Προσροφητικά υλικά Το μοριακό Η 2 προσροφάται στην εσωτερική επιφάνεια της δομής. S u r fa c e c o v e r a g e, θ T 1 T 2 T 3 T 1 <T 2 <T P (bar)

14 Μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση διεργασιών αποθήκευσης αερίων (Η 2, CH 4, CO 2 ) Μονάδα αποθήκευσης o(m) Κόκκος υλικού o(mm) Εσωτερική δομή o(nm) Μακροσκοπικά ισοζύγια Διάχυση Προσρόφηση 20 μm 0.6 nm 2.4 nm

15 Καταλυτική και Ηλεκτροκαταλυτική αναγωγή NOX Ο καθαρισμός τοξικών συστατικών (κυρίως NΟ X και SO X ) στα απαέρια διαφόρων διεργασιών μέσω της ηλεκτροκαταλυτικής διάσπασης είτε της εκλεκτικής καταλυτικής και ηλεκτροκαταλυτικής αναγωγής, σε αντιδραστήρες σταθερής κλίνης αντιδραστήρες αγωγών Ο 2- αντιδραστήρες αγωγών Η + αντιδραστήρες αγωγών Αλκαλίων (Να +, Κ + )

16 Προσομοίωση διεργασιών σε Κυψέλες Καυσίμου Συγκέντρωση καυσίμου/οξυγόνου σε κυψέλη SOFC Απόδοση ηλεκτρικής ισχύος συνδυασμένης διεργασίας αεριοποίησης -SOFC

17 Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες επίτευξης της αειφόρου ανάπτυξης, ανάπτυξης, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, την εξοικονόμηση των πρώτων υλών και τον απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον Αεριοποίηση Πυρόλυση Αναερόβια Ζύμωση Μελέτες σκοπιμότητας Ενεργειακή γεωργία

18 Χρηματοδοτούμενα Έργα την τελευταία πενταετία 1. Development of Integrated Advanced Materials and Processes for Efficient Hydrogen Storage, (DIAMANTE), Marie Curie, Transfer of Knowledge, Contract number No: MTKI-CT , Διερεύνηση μηχανισμών μικροκλίμακας στο διαχύτη της καθόδου κυψελών καυσίμου τύπου μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων, ΕΠΑν πράξη δ, Ε&Τ συνεργασία με οργανισμούς χωρών εκτός Ευρώπης, Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων μεμβρανών επαφής αερίου-υγρού για απομάκρυνση, δέσμευση και διαχείριση του CO2 από βιομηχανικά απαέρια (CO2 MembraneCapture), Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΡΑΞΗ Ι: «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας», «Ανάπτυξη νέων αποδοτικών υλικών και διεργασιών αποτελεσματικής αποθήκευσης υδρογόνου» Διακρατική συνεργασία Ελλάδα Ρουμανία, Φορείς: {ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ΤΜΜ-ΠΔΜ}-Ελλάδα, National Institute of Research and Development for Technical Physics-Ρουμανία

19 Εργαστηριακή Μονάδα Έρευνας και Μελέτης του Θερµικού Περιβάλλοντος Lab Unit for THermal Environment Research, Operation and Simulation - THEROS Χρήση Ενέργειας στα Κτήρια Φωτοβολταϊκά στα κτήρια, Γεωθερµικές αντλίες θερµότητας Ενεργειακή προσοµοίωση κτηρίων (Energy+, TRNSYS) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτηρίων Έλεγχος αεροστεγανότητας µε Θύρα Υπερπίεσης, Θερµογραφικοί έλεγχοι Ανάλυση και Σχεδιασµός Ενεργειακών Εφαρµογών και Συσκευών Μελέτες υπολογιστικής ρευστοµηχανικής, Εργαστηριακές πειραµατικές µελέτες Περιβαλλοντικές Αναλύσεις Αστικής Κλίµακας Υπολογιστική Ρευστοµηχανική, Θερµογραφικές µετρήσεις

20 Αριθµητικό Πρότυπο Μεταλλικού Αφρού σε Κλίµακα Πόρου A. Kopanidis, A. Theodorakakos, E. Gavaises, D. Bouris (2010) «3D Numerical Simulation of Flow and Conjugate Heat Transfer Through a Microscale Model of Open Cell Metal Foam», International Journal of Heat and Mass Transfer, 53, 11-12, pp ΡΡΙ U in =2m/s ~2 mm Ts = 338,5K VELOCITY / [m s -1 ] Χρήση µεταλλικών αφρών σε εναλλάκτες θερµότητας για ελαχιστοποίηση βάρους και όγκου (π.χ. οχήµατα, αεροπορικές κ.α.) Αριθµητική αναπαράσταση της γεωµετρίας, σε κλίµακα πόρου Επίλυση εξισώσεων Navier-Stokes και Ενέργειας σε µη δοµηµένο πλέγµα Εξαιρετική προσοµοίωση ρευστοµηχανικών και θερµικών ιδιοτήτων

21 Πρότυπος Εναλλάκτης Θερµότητας µε Ανισοµεγέθεις Κυλίνδρους S. Mavridou, D. Bouris (2012) «Numerical Evaluation of a Heat Exchanger with Inline Tubes of Different Size for Reduced Fouling Rates», International Journal of Heat and Mass Transfer, DOI /j.ijheatmasstransfer d/d=0.5 µε S L /D=1.5, S T /D=3.6 Αύξησε Q/V (W/m 3 ) κατά 28%, Μείωσε επικαθίσεις κατά 30% εν επηρέασε πτώση πίεσης Χρήση ανισοµεγεθών κυλίνδρων σε εναλλάκτες θερµότητας για µείωση όγκου και περιορισµό επικαθήσεων όταν λειτουργούν σε συνθήκες µε αέριους ρύπους (λιγνιτικοί σταθµοί κ.α.) Αριθµητική επίλυση και παραµετρική διερεύνηση µε υπολογιστική ρευστοµηχανική Πειραµατική επιβεβαίωση σε εργαστηριακές µελέτες

22 Θερµική Συµπεριφορά Οδοστρώµατος Εγνατίας Οδού (Πολύµηλος-Βέροια) D. Bouris, T. Theodosiou, K. Rados, M. Makrogianni, K. Koutsoukos and A. Goulas (2010) «Thermographic Measurement and Numerical Weather Forecast Along a Highway Road Surface», Meteorological Applications, 17, km 1 km 9 km 3 km Καταγραφή και πρόγνωση θερµικής συµπεριφοράς οδοστρώµατος για διαχείριση φαινοµένων παγετού Θερµογράφική καταγραφή ανά 2m σε συνολικό µήκος ~25 km Αριθµητικές προγνώσεις µε µετεωρολογικό µοντέλο µεσοκλίµακας (COAMPS)

23 Αριθµητική Μελέτη Πεδίου Ροής σε οµηµένες Περιοχές Μ. Πετρίδου, Γ. Περιβολάρης,. Μπούρης (2010) Αριθµητική Μελέτη Πεδίου Ροής στο Εξωτερικό Περιβάλλον οµηµένων Περιοχών, `ΡΟΗ 2010, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Φαινόµενα Ροής Ρευστών, Θεσσαλονίκη, Νοεµβρίου, 2010 U U Αριθµητική αναπαράσταση αστικής γεωµετρίας Πειραιά για διερεύνηση ανεµοπιέσεων, θερµικών συνθηκών κτηρίων αιολικό δυναµικό για µικρές ανεµογεννήτριες Οριακές συνθήκες από προγνώσεις µεσοκλίµακας (COAMPS) Αριθµητική επίλυση και παραµετρική διερεύνηση µε υπολογιστική ρευστοµηχανική

24 Εργαστήριο Θερµοδυναµικής και Θερµικών Μηχανών Υπολογιστική µελέτη φαινοµένων καύσης και ροών µε χηµικές αντιδράσεις µε χρήση µεθόδων RANS και LES Αριθµητικές µέθοδοι βασισµένες σε φασµατικά πεπερασµένα στοιχεία (spectral elements) για παράλληλη επίλυση των εξισώσεων µε χρήση συστηµάτων πολλαπλών επεξεργαστών Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) Έρευνα Συµβατικών και Εναλλακτικών Καυσίµων Οπτικές Μετρήσεις Φαινοµένων Ροής και Καύσης Ανάπτυξη µεθόδων προσοµοίωσης και βελτιστοποίησης Βαθµού Απόδοσης θερµοηλεκτρικών σταθµών

25 Μοντελοποίηση θαλάµου καύσης της Μονάδας ΙΙΙ του Α.Η.Σ. Καρδιάς της ΕΗ Α.Ε.

26 Ανάπτυξη εργαστηρίου Οπτικών Τεχνικών µε χρήση Laser Μέτρηση Ταχύτητας Ροής µε Απεικόνιση Σωµατιδίων (Particle Image Velocimetry,PIV) Σύστηµα Nd:YAG Laser, Double- Frame CCD Camera Μέτρηση Συγκέντρωσης µε Εξαναγκασµό Φθορισµού (Laser Induced Fluorescence, LIF) Σύστηµα Nd:YAG Laser, Dye Laser, CCD Camera

27 Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλοµηχανών Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών (CFD) για την ανάλυση πολύπλοκων ροών Αεροδυναµική ανάλυση και βελτιστοποίηση σχεδιασµού στροβιλοµηχανών Αεροδυναµική σχεδίαση ανεµογεννητριών, µελέτη αεροελαστικότητας Πειραµατική διερεύνηση - οκιµαστικός έλεγχος Εφαρµογές και τεχνολογία αεριοστροβίλων

28 Μελέτη διάβρωσης σε αντλίες Μελέτη συµπεριφοράς στερεών σωµατιδίων ιάβρωση στο περίβληµα Erosion Rate (kg/m^2/s) 2.50E impeller 316Bimpeller Impeller 2.00E B impeller 316 impeller 314 impeller 1.50E B impeller 1.00E E E Inlet Streamwise area Outlet Ρυθµός διάβρωσης στην πτερωτή

29 Ανάλυση ροής σε ατµοστροβίλους O κύριος σκοπός του παρόντος προγράµµατος είναι η διερεύνηση πραγµατικού ατµοστροβίλου χαµηλής πίεσης που βρίσκεται σε λειτουργία, µε απώτερο στόχο την ευρύτερη µελέτη και σε βάθος κατανόηση των φυσικών φαινοµένων που λαµβάνουν χώρα στη ροή Η υπολογιστική διαδικασία παρέχει λεπτοµερή ροϊκά αποτελέσµατα σε σχέση µε τη µεταβολή της πίεσης και της ταχύτητας ατµού που συµφωνούν µε τα πραγµατικά. Το υπολογιστικό µοντέλο του στροβίλου χαµηλής πίεσης ανταποκρίνεται όπως αναµένεται στην αλλαγή των συνθηκών λειτουργίας. ιερευνάται η εφαρµογή µοντέλων υγροποίησης και σταγονοποίησης του ατµού

30 Σχέση µε τοπική κοινωνία - βιοµηχανία Το Πανεπιστήµιο έχει αναπτύξει µία ισχυρή σχέση µε την τοπική κοινωνία και τους φορείς της Έχει συνεργαστεί στενά και συστηµατικά µε τοπικούς φορείς σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα Προγραµµατική Συµφωνία ερευνητικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας µε ΕΗ Α.Ε. και χρηµατοδότηση τριών επωνύµων Εδρών Συνεργασία µε ΤΕΕ-Τ Μ Τ Μ για την µεγιστοποίηση των οφελών για την τοπική οικονοµία κατά την κατασκευή της νέας µονάδας του ΑΗΣ Πτολεµαϊδας Συνεργασία µε ήµο Κοζάνης για την ενεργειακή αξιολόγηση των υποδοµών του, την εξοικονόµηση ενέργειας και την εισαγωγή ΑΠΕ Συνεργασία µε ΕΥΑΚ και ΙΤΕΣΚ / ΕΚΕΤΑ για τη µελλοντική ανάπτυξη της τηλεθέρµανσης µε εναλλακτικά καύσιµα

31 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ευχαριστώ πολύ!!! ίκτυο Ενεργειακών ήµων Ελλάδος Μετάβαση: Η ώρα µετά την εξάντληση του λιγνίτη Πτολεµαϊδα, Ιουλίου 2012

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΤΗΣ O ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΗ ΕΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Κωδικός έργου: 04-ΠΠΚ06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του καυσίμου του μέλλοντος Η2 Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2 (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α103/Σ8/23.03.2010 της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός»

«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» Πολυτεχνική Σχολή Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ... 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ)

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ) (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Κων/νος Κυπαρισσίδης

Καθηγητής Κων/νος Κυπαρισσίδης 02 Πρόλογος Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2000. Από την ίδρυσή του έως σήµερα, το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σηµαντικά επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα στους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΑΜΑ & ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΣΥΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 2012-13)

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 2012-13) Πίνακας. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 0-3) ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέµατος Μέλος Ε.Π Σύντοµη περιγραφή Προαπαιτούµε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιπλωµατική εργασία του φοιτητή Ιωάννη Βούλγαρη Επιβλέπων καθηγητής Μπακιρτζής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΡΟΗ 2004 4η Επιστηµονική Συνάντηση Μηχανικής Ρευστών ΕΜΠ, Αθήνα 26 Νοεµβρίου 2004 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη απόδοσης των φωτοβολταικών πάρκων στο Νομό Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Πρόλογος Αγαπητή Αναγνώστρια / Αγαπητέ Αναγνώστη, H Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA TEYXOΣ MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ISSN 1986-0218. Αφιέρωμα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA TEYXOΣ MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ISSN 1986-0218. Αφιέρωμα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 TEYXOΣ 25 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας TEYXOΣ 24 ΥΨIΠEΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 03 Περιεχόμενα Ερευνητικό QUIZ Τι ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ISSN 1986-0218 TEYXOΣ ΝΟEΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚEΜΒΡΙΟΣ 2009. Αφιέρωμα. Οι Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ISSN 1986-0218 TEYXOΣ ΝΟEΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚEΜΒΡΙΟΣ 2009. Αφιέρωμα. Οι Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας ISSN 1986-0218 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΝΟEΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚEΜΒΡΙΟΣ 2009 TEYXOΣ 28 Αφιέρωμα Οι Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας etwork enterprise europe enterprise europe ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα