1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα"

Transcript

1 1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα Μάθημα 4 Θεωρία Καταστάσεις της ύλης 4.1. Πόσες και ποιες είναι οι φυσικές καταστάσεις που μπορεί να έχει ένα υλικό σώμα; Τέσσερις. Στερεό, υγρό, αέριο και πλάσμα Πόσες και ποιες είναι οι φυσικές καταστάσεις που μπορεί να έχει ένα υλικό σώμα στο γήινο περιβάλλον; Τρεις. Στερεό, υγρό, και αέριο Από ποιες συνθήκες εξαρτάται η φυσική κατάσταση των σωμάτων; Από την πίεση και τη θερμοκρασία τους 4.4. Ποιες από αυτές τις φυσικές καταστάσεις των υλικών μπορούμε να παρατηρήσουμε στις συνθήκες που ζούμε; Τη στερεή, την υγρή και την αέρια Τι είναι η φυσική κατάσταση πλάσμα; Πλάσμα είναι μια ειδική κατάσταση της ύλης. Σε αυτήν το υλικό σώμα συγκροτείται από φορτισμένα (ηλεκτρόνια, ιόντα) και ουδέτερα σωματίδια (άτομα, μόρια). Το πλάσμα είναι η πιο διαδεδομένη κατάσταση της ύλης στο σύμπαν Τι σημαίνουν τα σύμβολα που τοποθετούμε κάτω δεξιά στο χημικό τύπο της ένωσης; Δηλώνουν τη φυσική κατάσταση του υλικού. Συγκεκριμένα συμβολίζουμε με: (s) τα στερεά (από τη λέξη solid). Παράδειγμα ο συμβολισμός Η 2 Ο (s) υποδηλώνει τη στερεή φυσική κατάσταση του νερού. (l) τα υγρά (από τη λέξη liquid). Παράδειγμα ο συμβολισμός Η 2 Ο (l) υποδηλώνει την υγρή φυσική κατάσταση του νερού. (g) τα αέρια (από τη λέξη gas). Παράδειγμα ο συμβολισμός Η 2 Ο (g) υποδηλώνει την αέρια φυσική κατάσταση του νερού, δηλαδή τους υδρατμούς Τι είναι οι δυνάμεις συνάφειας; Δυνάμεις συνάφειας είναι οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ διαφορετικών ειδών μορίων. Παράδειγμα: Οι σταγόνες της βροχής συγκολλούνται στα τζάμια των εξαιτίας δυνάμεων συνάφειας των μορίων του νερού και του γυαλιού Τι είναι οι δυνάμεις συνοχής; 1

2 Δυνάμεις συνοχής είναι οι δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσης που αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων της ύλης. Η ισχύς τους καθορίζει τη φυσική κατάσταση του σώματος σε ορισμένη θερμοκρασία και πίεση. Διαφέρουν από τις δυνάμεις συνοχής γιατί ασκούνται μεταξύ ίδιων μορίων. Παράδειγμα: Στις συνθήκες που ζούμε το νερό είναι υγρό ενώ το μεθάνιο που έχει παρόμοια μάζα ανά μόριο με το νερό, είναι αέριο. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως οι δυνάμεις συνοχής μεταξύ των μορίων του νερού, είναι μεγαλύτερες από τις δυνάμεις συνοχής μεταξύ των μορίων του μεθανίου Περιγράψτε τις ιδιότητες των δομικών σωματιδίων (ιόντα ή μόρια) του υλικού στη στερεή κατάσταση. Στη στερεά κατάσταση τα δομικά σωματίδια αλληλεπιδρούν με ισχυρές ελκτικές δυνάμεις, βρίσκονται σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους, και κινούνται ελάχιστα. Εξαιτίας αυτής τους της διάταξης έχουν συγκεκριμένα σχήμα και όγκο εφ όσον οι συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας παραμένουν σταθερές Περιγράψτε τις ιδιότητες των δομικών σωματιδίων (ιόντα ή μόρια) του υλικού στην υγρή κατάσταση. Στην υγρή κατάσταση τα δομικά σωματίδια της ύλης βρίσκονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις σε σχέση με αυτές των στερεών ασκούνται μεταξύ τους λιγότερο ισχυρές δυνάμεις συνοχής από τις αντίστοιχες των στερεών και έτσι έχουν μικρότερη κινητικότητα από τα δομικά σωματίδια των στερεών. Τα υγρά έχουν καθορισμένο όγκο, ενώ το σχήμα τους μεταβάλλεται και ταυτίζεται με το σχήμα του δοχείου που τα περιέχει Περιγράψτε τις ιδιότητες των δομικών σωματιδίων (ιόντα ή μόρια) του υλικού στην αέρια κατάσταση. Στην αέρια κατάσταση, τα δομικά σωματίδια βρίσκονται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους, οι δυνάμεις συνοχής είναι αμελητέες και η κινητικότητα των δομικών μορίων είναι επίσης πολύ μεγάλη. Τα αέρια δεν έχουν ούτε καθορισμένο σχήμα, ούτε καθορισμένο όγκο. Το ελεύθερο αέριο έχει όγκο που εξαρτάται από τις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, ενώ το αέριο που περιέχεται σε δοχείο, έχει όγκο ίσο με τον όγκο του δοχείου που το περιέχει Πως επηρεάζει η αύξηση της θερμοκρασίας τη φυσική κατάσταση των υλικών σωμάτων; Η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί στην ύλη διαδοχικά τις μεταβολές: στερεό υγρό αέριο. Αυτό συμβαίνει γιατί αυξάνει την κινητικότητα των δομικών σωματιδίων της, με συνέπεια την αύξηση των αποστάσεων μεταξύ τους. 2

3 4.13. Πως επηρεάζει η αύξηση της πίεσης τη φυσική κατάσταση των υλικών σωμάτων; Η αύξηση της πίεσης προκαλεί στην ύλη διαδοχικά τις μεταβολές: αέριο υγρό στερεό. Αυτό συμβαίνει γιατί μειώνει την απόσταση μεταξύ των δομικών σωματιδίων της. Διευκρίνηση: Όσο πιο απομακρυσμένα είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης τόσο πιο πολύ το υλικό προσεγγίζει την αέρια κατάσταση, ενώ όσο πιο κοντά είναι, τόσο το υλικό προσεγγίζει τη στερεή κατάσταση Ποια είναι η σχέση μετατροπής της θερμοκρασίας σε βαθμούς ο C (Κελσίου) )σε βαθμούς Κ (Κέλβιν); Τ = θ, όπου: Τ: θερμοκρασία σε Κ, θ: θερμοκρασία σε ο C Πως ονομάζονται οι πιθανές μεταβολές των φυσικών καταστάσεων της ύλης; Τι ονομάζουμε «φυσικές ιδιότητες της ύλης»; Οι φυσικές ιδιότητες καθορίζονται από την ουσία αυτή καθ αυτή, ο προσδιορισμός της γίνεται με μετρήσεις και δε μεταβάλλει τη χημική της σύσταση. Μερικές από τις φυσικές ιδιότητες της ύλης είναι: το χρώμα, το σημείο τήξης, το σημείο βρασμού, η πυκνότητα. Οι φυσικές σταθερές, όπως το σημείο βρασμού και το σημείο τήξεως ή πήξεως μιας ουσίας, χρησιμεύουν για την ταυτοποίηση μιας ουσίας και την εξακρίβωση της καθαρότητας της ουσίας. Παράδειγμα: Το νερό έχει σημείο βρασμού τους C ενώ το θαλασσινό νερό, που δεν είναι καθαρό νερό, βράζει σε υψηλότερες θερμοκρασίες από τους C Τι ονομάζουμε «χημικές ιδιότητες της ύλης»; Οι χημικές ιδιότητες καθορίζουν τη συμπεριφορά μιας ουσίας σε σχέση με μίαν άλλη και για τον προσδιορισμό τους προκαλείται μεταβολή στη χημική σύσταση της ουσίας 3

4 Παράδειγμα: Το υδρογόνο καίγεται με το οξυγόνο και σχηματίζεται νερό. Το νερό έχει εντελώς διαφορετικές ιδιότητες από το οξυγόνο και το υδρογόνο. Μία από αυτές είναι πως το νερό είναι υγρό, ενώ το οξυγόνο και το υδρογόνο είναι αέρια Τι ονομάζουμε «φαινόμενα»; Αναφέρατε παραδείγματα. Γενικά ο όρος «φαινόμενο» στη φυσική και τη χημεία σημαίνει μεταβολή Τι ονομάζουμε φυσικά φαινόμενα; Αναφέρατε παραδείγματα. Στα φυσικά φαινόμενα έχουμε αλλαγές σε ορισμένες μόνο από τις φυσικές ιδιότητες των ουσιών, ενώ η χημική τους σύσταση διατηρείται. Παράδειγμα: Η πήξη του νερού. Τόσο το νερό όσο και ο πάγος έχουν ακριβώς την ίδια χημική σύσταση. Άλλα παραδείγματα: η διάλυση της ζάχαρης στο νερό, η εξάτμιση του οινοπνεύματος Τι ονομάζουμε χημικά φαινόμενα; Αναφέρατε παραδείγματα. Στα χημικά φαινόμενα έχουμε αλλαγές στις φυσικές ιδιότητες των ουσιών, και στη χημική τους σύσταση. Τα χημικά φαινόμενα ονομάζονται και χημικές αντιδράσεις. Παράδειγμα: Το υδρογόνο όταν καίγεται στον αέρα, μετατρέπεται σε νερό, που έχει διαφορετική σύσταση και φυσικές και χημικές διαφορετικές ιδιότητες από το υδρογόνο. Άλλα παραδείγματα: η μετατροπή του μούστου σε κρασί, η καύση του ξύλου το σκούριασμα του σιδήρου Πως διακρίνουμε αν μία μεταβολή της ύλης είναι φυσικό ή χημικό φαινόμενο; Τα φυσικά και τα χημικά φαινόμενα ξεχωρίζουν μεταξύ τους ανάλογα με το αν πριν και μετά τη μεταβολή τα υλικά της μεταβολής έχουν ή όχι διαφορετική χημική σύσταση. 4

5 Ερωτήσεις 1. Διάκριση φυσικών και χημικών φαινομένων ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Να χαρακτηρίσετε τα παρακάτω φαινόμενα ως φυσικά ή χημικά: α. η καύση του άνθρακα β. το σάπισμα ενός μήλου γ. το στέγνωμα της μπογιάς λόγω εξάτμισης του διαλύτη δ. η εξαέρωση του νερού ε. η αντίδραση μεταξύ του C και του O προς σχηματισμό CO Ποιο από τα παρακάτω φαινόμενα είναι χημικό; α. η διάλυση του αλατιού στο νερό β. η εξάτμιση του οινοπνεύματος γ. η εξάχνωση του ιωδίου δ. το ξίνισμα στο γάλα Στην πορεία της προσπάθειας για το χαρακτηρισμό μιας ουσίας, ένας χημικός κάνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις: Η ουσία είναι ένα αργυρόλευκο γυαλιστερό μέταλλο. Τήκεται στους 649ºC και βράζει στους 1105 ºC. Η πυκνότητά της στους 20ºC είναι 1,738 g/cm 3. Η ουσία καίγεται στον αέρα παράγοντας ένα έντονο άσπρο φως. Αντιδρά με το χλώριο δίνοντας ένα εύθραυστο άσπρο στερεό. Η ουσία μπορεί να διαμερισθεί σε πολύ λεπτά φύλλα. Είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Ποια από τα πιο πάνω χαρακτηριστικά είναι φυσικές και ποια χημικές ιδιότητες; Να διαβάσετε την ακόλουθη περιγραφή του στοιχείου βρωμίου (Br 2 ) και δείξτε ποιες είναι φυσικές και ποιες χημικές ιδιότητες. 5

6 Το βρώμιο είναι ένα καστανέρυθρο υγρό. Βράζει στους 58,9 ºC και πήζει στους 7,2 ºC. Η πυκνότητα του υγρού στους 20ºC είναι 3,12 g/ml. Το υγρό βρώμιο εύκολα διαβρώνει τα μέταλλα. Αντιδρά ταχύτατα με το αργίλιο δίνοντας βρωμιούχο αργίλιο. ΑΛΛΕΣ: Να χαρακτηρίσετε τα παρακάτω φαινόμενα ως φυσικά (Φ) ή χημικά (Χ) i. η καύση του ξύλου ii. το σάπισμα του ξύλου iii. διαλύτη το στέγνωμα της μπογιάς λόγω εξάτμισης του iv. το λιώσιμο του κεριού v. το βάψιμο ενός τοίχου vi. η διάλυση της ζάχαρης στο vii. η εξάτμιση του νερού viii. το ξίνισμα του γάλακτος νερό Δίνεται ότι ο χαλκός δεν αντιδρά χημικά με το νερό. Το γεγονός αυτό: α. δεν αποτελεί ιδιότητα του χαλκού. β. αποτελεί φυσική ιδιότητα του χαλκού, γ. αποτελεί χημική ιδιότητα του χαλκού Δίνεται ότι η ζάχαρη διαλύεται στο νερό. Το γεγονός αυτό: α. δεν αποτελεί ιδιότητα της ζάχαρης, β. αποτελεί φυσική ιδιότητα της ζάχαρης, γ. αποτελεί χημική ιδιότητα της ζάχαρης Δίνεται ότι το μεθάνιο καίγεται και παράγονται διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Το γεγονός αυτό: α. δεν αποτελεί ιδιότητα του μεθανίου, β. αποτελεί φυσική ιδιότητα του μεθανίου, γ. αποτελεί χημική ιδιότητα του μεθανίου. 2. Ενέργεια και χημικές αντιδράσεις ΣΧΟΛΙΚΟ Κατά την πραγματοποίηση ορισμένων χημικών φαινομένων ελαττώνεται η εσωτερική ενέργεια του συστήματος στο οποίο εκδηλώνεται αυτό, με αποτέλεσμα να ελευθερώνεται ενέργεια. Να 6

7 περιγράψετε δύο περιπτώσεις τέτοιων φαινομένων κατά τις οποίες γίνεται εκμετάλλευση της ενέργειας αυτής. 3. Τι μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια των φυσικών και χημικών φαινομένων ΣΧΟΛΙΚΟ Κατά την πραγματοποίηση κάθε φυσικού φαινομένου μεταβάλλεται α. η σύσταση των σωμάτων που συμμετέχουν σ αυτό β. η συνολική μάζα του συστήματος γ. μία τουλάχιστον από τις μορφές ενέργειας του συστήματος δ. οι ιδιότητες των σωμάτων που μετέχουν σ αυτό Τι μεταβάλλεται κατά την πραγματοποίηση κάθε χημικού φαινομένου; α.. β.... γ. ΑΛΛΕΣ Τι από τα παρακάτω μεταβάλλεται (Μ) και τι όχι (ΔΜ) κατά την πραγματοποίηση ενός χημικού φαινομένου; i. η χημική σύσταση των ii. το είδος των σωμάτων μορίων iv. το είδος των ατόμων v. οι ιδιότητες των σωμάτων vii. η ενέργεια του συστήματος iii. ο συνολικός αριθμός των ατόμων vi. η μάζα του συστήματος Τι από τα παρακάτω μεταβάλλεται και τι όχι κατά την πραγματοποίηση ενός χημικού φαινομένου; (Σημειώστε στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο το γράμμα Μ αν μεταβάλλεται και το γράμμα Δ αν δε μεταβάλλεται). το είδος των μορίων ο συνολικός αριθμός ατόμων η μάζα του συστήματος οι ιδιότητες των σωμάτων η χημική σύσταση των σωμάτων το είδος των ατόμων η ενέργεια του συστήματος. 4. Μετατροπές θερμοκρασίας ΣΧΟΛΙΚΟ Να μετατρέψετε τις πιο κάτω θερμοκρασίες σε βαθμούς Κελσίου: α. 77 Κ, το σημείο βρασμού του υγρού αζώτου β. 4,2 Κ, το σημείο βρασμού του υγρού ηλίου γ. 601 Κ, το σημείο τήξης του μολύβδου 7

8 4.36. Να μετατρέψετε τις πιο κάτω θερμοκρασίες σε Κ. α. 113 ºC, το σημείο τήξης του θείου β. 37 ºC, η κανονική θερμοκρασία του σώματος του ανθρώπου γ. 357 ºC, το σημείο βρασμού του υδραργύρου ΑΛΛΕΣ Να μετατρέψετε τις πιο κάτω θερμοκρασίες σε Κ. α. 0 ºC, β. 33 ºC, γ ºC, δ. -55 ºC Να μετατρέψετε τις πιο κάτω θερμοκρασίες σε βαθμούς Κελσίου: α. 0 Κ, β. 33Κ, γ. -273Κ, δ. -55Κ 5. Προσδιορισμός της φυσικής κατάστασης υλικού σε ορισμλενη θερμοκρασία ΣΧΟΛΙΚΟ Να συμπληρώσετε σωστά την τελευταία στήλη του πίνακα. ΟΥΣΙΑ σ. τ. / ºC σ. β. / ºC Φυσική κατάσταση στους 25 ºC Ασβέστιο Πυρίτιο Ψευδάργυρος Νερό Βενζόλιο 5,5 80,1 Οξικό οξύ 16,6 118 Βρώμιο - 7,2 58,9 ΑΛΛΕΣ Να συμπληρωθούν τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις: Τα εύτηκτα στερεά λιώνουν σε σχετικά... θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία στην οποία βράζει ένα υγρό ονομάζεται... του υγρού Το ναφθαλίνιο έχει Σ.Ζ C και Σ.Τ C. Άρα, το ναφθαλίνιο σε θερμοκρασία 300 C είναι, σε θερμοκρασία 100 C είναι και σε θερμοκρασία 20 C είναι Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: Ουσία Σημείο βρασμού ( C) σε 1 atm Σημείο πήξης ( C) άζωτο οξυγόνο οινόπνευμα νερό

9 σίδηρος διαμάντι Να προσδιορίσετε τη φυσική κατάσταση όλων των ουσιών στους 25 Ο C. 6. Σχέση πίεσης θερμοκρασίας και φυσικής κατάστασης ουσιών ΑΛΛΑ Τι συμβαίνει με το σημείο βρασμού ενός υγρού όταν ελαττώνεται η εξωτερική πίεση; Τι συμβαίνει με το σ.β. όταν θερμάνουμε το νερό υπό σταθερή πίεση; Τρία βαρέλια, Α, Β και Γ περιέχουν νερό που βράζει και βρίσκονται αντίστοιχα σε μια παραλιακή πόλη, στην κορυφή του Έβερεστ και στην κορυφή του Ολύμπου Να δικαιολογήσετε την άποψή σας για το αν είναι σωστή ή λάθος η παρακάτω πρόταση: «Η εξάτμιση ενός υγρού σε ορισμένη θερμοκρασία γίνεται πιο αργά αν ελαττωθεί η εξωτερική πίεση» Να συμπληρωθούν τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις Το σημείο ζέσεως ενός υγρού αυξάνεται όταν... η ατμοσφαιρική πίεση Νερό θερμοκρασίας 30 C εξατμίζεται πιο... από νερό θερμοκρασίας 40 C Το σημείο ζέσης ενός σώματος: α. εξαρτάται από τη θερμοκρασία, β. εξαρτάται από την πίεση. γ. εξαρτάται από τη θερμοκρασία και την πίεση Το σημείο τήξης ενός καθαρού υλικού σώματος: α. είναι πάντα σταθερό. β. αποτελεί φυσική σταθερά του σώματος αυτού, γ. εξαρτάται από τη θερμοκρασία Όταν ελαττώνεται η ατμοσφαιρική πίεση, το σημείο βρασμού ενός υγρού: α. αυξάνεται β. δε μεταβάλλεται γ. ελαττώνεται δ. μεταβάλλεται, αλλά η μεταβολή αυτή εξαρτάται και από άλλους παράγοντες Σε ποιες από τις παρακάτω μετατροπές η θερμοκρασία του σώματος στο οποίο αυτή πραγματοποιείται παραμένει σταθερή; α) υγροποίηση β) βρασμό γ) εξάχνωση δ) πήξη ε) εξαέρωση στ) εξάτμιση 7. Ονομασία φυσικών μεταβολών ΑΛΛΑ Να αντιστοιχήσετε τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στη στήλη (Ι) με το φαινόμενο της στήλης (ΙΙ). 9

10 (Ι) 1. Το χειμώνα που ξαναβγάζουμε τα μάλλινα ρούχα η ναφθαλίνη που είχαμε τοποθετήσει σ αυτά δεν υπάρχει (ΙΙ) Α. τήξη 2. Αν αφήσουμε το «Blanco» ανοιχτό μετά από λίγο δεν μπορούμε να το Β. πήξη χρησιμοποιήσουμε 3. Τα κρύα πρωινά του χειμώνα τα τζάμια του αυτοκινήτου θαμπώνουν. Γ, υγροποίηση 4. Το χειμώνα στις βόρειες χώρες το νερό στις περισσότερες λίμνες των πάρκων είναι παγωμένο. 5. Όταν ρίξουμε σε ένα ποτήρι νερό ένα παγάκι μετά από λίγο «εξαφανίζεται». 6. Όταν ρίξουμε σε ένα ποτήρι νερό μερικούς κρυστάλλους ζάχαρης μετά από λίγο εξαφανίζεται». 7. Αν αφήσουμε στο αναμμένο μάτι της κουζίνας ένα μπρίκι με νερό μετά από λίγο ελευθερώνονται στην επιφάνεια φυσαλλίδες. Δ. εξάτμιση Ε. εξάχνωση Στ. βρασμός Ζ. διάλυση Να συμπληρωθούν τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις Όταν ένα υγρό μετατρέπεται σε αέριο, είτε με εξάτμιση είτε με βρασμό, λέμε ότι το υγρό.... Η θερμοκρασία στην οποία στερεοποιείται ένα υγρό σώμα ονομάζεται... του υγρού. Η μετατροπή του αερίου σε υγρό ονομάζεται... Η καμφορά μετατρέπεται κατευθείαν από στερεό σε αέριο, παθαίνει δηλαδή... Η παραγωγή ατμών από όλη τη μάζα του υγρού ονομάζεται... Η μετατροπή στερεού σε υγρό ονομάζεται... Φυσικά, χημικά φαινόμενα και συμπεριφορά μορίων της ύλης ΣΧΟΛΙΚΟ Να βρείτε τη σωστή απάντηση: Τα μόρια του νερού κινούνται πιο γρήγορα: α. στη στερεά κατάσταση (πάγος) β. στην αέρια κατάσταση (υδρατμοί) γ. στην υγρή κατάσταση δ. το ίδιο σ όλες τις καταστάσεις Να βρείτε τη σωστή απάντηση: Όταν το οινόπνευμα (C 2 H 5 OH) εξατμίζεται, α. δημιουργούνται νέα μόρια β. διασπώνται τα άτομα του οξυγόνου γ. τα μόρια παραμένουν αμετάβλητα δ. τα μόρια κινούνται λιγότερο από πριν ε. το μόριο διασπάται στα συστατικά του. ΆΛΛΕΣ 10

11 4.56. Διατάξτε τις τρεις κατηγορίες των σωμάτων στερεά, υγρά, αέρια: α) κατά σειρά αυξανόμενων δυνάμεων συνοχής μεταξύ των δομικών σωματιδίων β) κατά σειρά αυξανόμενης κινητικότητας των δομικών σωματιδίων Στα αέρια τα δομικά σωματίδια βρίσκονται σε... αποστάσεις μεταξύ τους. Οι δυνάμεις συνοχής είναι... και η κινητικότητα των σωματιδίων.... Γι αυτό τα αέρια παίρνουν το σχήμα του..., ενώ ο όγκος τους μεταβάλλεται σημαντικά με μικρή μεταβολή της... ή της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. μονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-21) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. µονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 2 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ Υδρογόνο Η Άνθρακας C Oξυγόνο O Άζωτο N Φώσφορος P Θείο S Πυρίτιο Si Φθόριο F Χλώριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 11. 1 o ιαµοριακές δυνάµεις Καταστάσεις της ύλης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ενδοµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι δυνάµεις που συγκρατούν τα άτο- µα στα µόρια των στοιχείων ή των ενώσεων. Στις ετεροπολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» Email : stvrentzou@gmail.com www.ma8eno.gr 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 : Κεφάλαιο 2 : Κεφάλαιο 3 : Κεφάλαιο 4 : Κεφάλαιο 5 : ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 : Κεφάλαιο 2 : Κεφάλαιο 3 : Κεφάλαιο 4 : Κεφάλαιο 5 : ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Με τι ασχολείται η Χημεία - Ποια είναι η σημασία της Χημείας στη ζωή μας 1.2 Γνωρίσματα της ύλης (μάζα, όγκος, πυκνότητα) - Μετρήσεις και μονάδες 1.3 Δομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-50 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

εκπαιδευτικός οργανισμός δ.τσιαρας και σια ε.ε.

εκπαιδευτικός οργανισμός δ.τσιαρας και σια ε.ε. 1.1 ΤΤΙΙ ΕΕΙΙΝΑΙΙ Η ΧΧΗΜΕΕΙΙΑ ΚΚΑΙΙ ΓΓΙΙΑΤΤΙΙ ΤΤΗ ΜΕΕΛΛΕΕΤΤΑΜΕΕ Περιβάλλον: οτιδήποτε μας περιβάλλει. Το περιβάλλον διαρκώς μεταβάλλεται, είτε από την ίδια τη φύση, είτε από εμάς τους ανθρώπους. Ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 METATPOΠEΣ ΦAΣEΩN

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 METATPOΠEΣ ΦAΣEΩN ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 METATPOΠEΣ ΦAΣEΩN 9.1 Φάσεις υλικών Φάσεις ονοµάζονται οι διαφορετικές µορφές τις οποίες µπορεί να πάρει ένα υλικό. Oι µορφές αυτές είναι κατ' αρχήν η στερεά, η υγρή και η αέρια κατάσταση, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σ. Αβραμιώτης, Β. Αγγελόπουλος Γ. Καπελώνης, Π. Σινιγάλιας. Σπαντίδης, Α. Τρικαλίτη, Γ. Φίλος ΧΗΜΕΙΑ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τόμος 2ος ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών

2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών 1 2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 6-2-1. Ποιες χημικές ουσίες λέγονται καθαρές ή καθορισμένες; Τα χημικά στοιχεία και οι χημικές ενώσεις. 6-2-2. Ποια είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως είναι κατασκευασμένα τα άτομα; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ i Φυσική Α Γυμνασίου: Βιβλίο Μαθητή ΤΑΞΗ Α Συγγραφή: Συντονισμός: Ιωάννης Καρμιώτης, Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Β Γυμνασίου

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Β Γυμνασίου Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Β Γυμνασίου Γενική Ενότητα 1 Περιβάλλον : Οτιδήποτε υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chonniko@gmail.com) Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Copyright Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. 1. 1 Γνωριμία με τη Φυσική (Τι μελετά η Φυσική). 4 1. 2 Φαινόμενα. 4 1. 3 Οι έννοιες και τα φυσικά μεγέθη.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 Σεπτεμβρίου 2011 2 Περιεχόμενα 1 Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας 5 1.1 Θερμική Αλληλεπίδραση.....................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Διονύσης Τσιρογιάννης. ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βασίλης Τσιρογιάννης. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Λεωνίδας Μιχαλάτος. ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εκτυπώσεις Θωμά

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Διονύσης Τσιρογιάννης. ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βασίλης Τσιρογιάννης. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Λεωνίδας Μιχαλάτος. ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εκτυπώσεις Θωμά 126 Παιδί και Φυσικός Κόσμος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Διονύσης Τσιρογιάννης ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βασίλης Τσιρογιάννης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Λεωνίδας Μιχαλάτος ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εκτυπώσεις Θωμά ISBN: Copyright: ΑΡΙΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός 9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός Περιεχόμενα και Έννοιες Clyde. Smith/Peter Arnold Images/Photolibrary David Stoecklein/Corbis Το σχήμα των νιφάδων του χιονιού είναι αποτέλεσμα του είδους των δεσμών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ i Φυσική Α Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΤΑΞΗ Α Συγγραφή: Ιωάννης Καρμιώτης,

Διαβάστε περισσότερα