Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα"

Transcript

1 Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι ένα διάλυμα αερίων καθαρών ουσιών, κυρίως αζώτου (Ν 2 )και οξυγόνου (Ο 2 ) SOS: Ποια είναι τα συστατικά του διαλύματος ; Οι καθαρές ουσίες που αποτελούν το διάλυμα λέγονται συστατικά του διαλύματος. Αυτά είναι ο διαλύτης και οι διαλυμένες ουσίες SOS: Τι ονομάζεται διαλύτης; Από τα συστατικά του διαλύματος, εκείνο που έχει την ίδια φυσική κατάσταση μ αυτή του διαλύματος και βρίσκεται συνήθως στη μεγαλύτερη ποσότητα, ονομάζεται διαλύτης SOS: Ποια ονομάζεται διαλυμένη ουσία; Τα υπόλοιπα συστατικά του διαλύματος εκτός από το διαλύτη ονομάζονται διαλυμένες ουσίες. Παράδειγμα: Στο θαλασσινό νερό, που είναι ένα διάλυμα το οποίο αποτελείται από νερό, χλωριούχο νάτριο, οξυγόνο και σε μικρότερες ποσότητες και από άλλα συστατικά. Από αυτά, το νερό είναι ο διαλύτης αφού είναι σε μεγαλύτερη ποσότητα και έχει την ίδια φυσική κατάσταση με το διάλυμα, ενώ όλες οι υπόλοιπες ουσίες είναι οι διαλυμένες ουσίες Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα διαλύματα; Τα διαλύματα διακρίνονται σε κατηγορίες με βάση δύο κριτήρια, τη φυσική κατάσταση του διαλύματος και τη δομή των σωματιδίων της διαλυμένης ουσίας. Σύμφωνα με τη φυσική τους κατάσταση, τα διαλύματα διακρίνονται σε στερεά, υγρά και αέρια. Σύμφωνα με τα δομικά σωματίδια της διαλυμένης ουσίας διακρίνονται στα μοριακά διαλύματα και στα ιοντικά η ηλεκτρολυτικά διαλύματα. 1

2 6.6. Δώστε παραδείγματα των κατηγοριών των διαλυμάτων με κριτήριο τη φυσική τους κατάσταση. Σύμφωνα με τη φυσική τους κατάσταση, τα διαλύματα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: στερεά, υγρά και αέρια. Παραδείγματα: Στερεά διαλύματα είναι τα μεταλλικά νομίσματα, ένα υγρό διάλυμα είναι το θαλασσινό νερό και ένα αέριο διάλυμα είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας Δώστε παραδείγματα μοριακών και ιοντικών διαλυμάτων. Σύμφωνα με τα δομικά σωματίδια της διαλυμένης ουσίας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τα μοριακά διαλύματα στα οποία η διαλυμένη ουσία αποτελείται από μόρια και στα ιοντικά η ηλεκτρολυτικά διαλύματα στα οποία η διαλυμένη ουσία αποτελείται από ιόντα. Παραδείγματα: To ζαχαρόνερο είναι παράδειγμα μοριακού διαλύματος, ενώ το αλατόνερο είναι παράδειγμα ιοντικού διαλύματος. Επισήμανση. Τους ορισμούς των μοριακών και των ιοντικών ενώσεων θα τις συζητήσουμε στο 2 ο κεφάλαιο Ποιος είναι ο συνηθέστερος διαλύτης; Το νερό 1. Είναι άριστος διαλύτης εξαιτίας της χημικής του δομής. Έχει την ικανότητα να διαλύει, τόσο τις μοριακές ενώσεις όπως τη ζάχαρη, όσο και τις ιοντικές ενώσεις όπως το χλωριούχο νάτριο ( είναι το μαγειρικό αλάτι) Ποια κατηγορία διαλυμάτων είναι η πιο συνηθισμένη; Τα υδατικά διαλύματα στα οποία ο διαλύτης είναι το νερό. Σ αυτά η διαλυμένη ουσία μπορεί να είναι στερεή υγρή ή αέρια. Παραδείγματα: Στο νερό της θάλασσας η διαλυμένη ουσία είναι το στερεό, χλωριούχο νάτριο (NaCl), στο κρασί η διαλυμένη ουσία είναι η αιθανόλη ή οινόπνευμα (C 2 H 5 OH) που είναι υγρή και στην cocacola η διαλυμένη ουσία το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ) που είναι αέριο Γιατί οι περισσότερες χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα; Οι περισσότερες αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα, γιατί μ αυτό τον τρόπο τα διαλυμένα αντιδρώντα, έχοντας λεπτότατο διαμερισμό (άτομα, μόρια ή ιόντα), έρχονται σε καλύτερη επαφή μεταξύ τους και αντιδρούν πιο εύκολα. 1 Το νερό είναι ο συνηθέστερος διαλύτης στην Ανόργανη Χημεία. Αντίθετα στην Οργανική Χημεία χρησιμοποιούνται περισσότερο οργανικοί διαλύτες όπως το βενζόλιο, το χλωροφόρµιο, το τολουόλιο και άλλοι.. 2

3 6.11. SOS: Τι ονομάζουμε περιεκτικότητα διαλύματος; Η περιεκτικότητα ενός διαλύματος είναι μία έκφραση που δηλώνει την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται σε ορισμένη ποσότητα διαλύματος Ποια είναι η περιεκτικότητα διαλύματος με περισσότερες από μία διαλυμένες ουσίες; Αν το διάλυμα περιέχει περισσότερες από μία διαλυμένες ουσίες, τότε έχει και διαφορετική περιεκτικότητα ως προς την κάθε διαλυμένη ουσία. Παράδειγμα κατανόησης: Σ ένα διάλυμα πορτοκαλάδας υπάρχει αρκετή ποσότητα χυμού πορτοκαλιού και ελάχιστη ποσότητα συντηρητικού. Έτσι το διάλυμα της πορτοκαλάδας έχει μεγάλη περιεκτικότητα ως προς το χυμό πορτοκαλιού και μικρή περιεκτικότητα ως προς το συντηρητικό Ποια διαλύματα ονομάζονται πυκνά; Τα διαλύματα μεγάλης περιεκτικότητας ονομάζονται περιεκτικότητας ονομάζονται αραιά. πυκνά. ενώ τα διαλύματα μικρής Ποια διαλύματα ονομάζονται αραιά; Τα διαλύματα μεγάλης περιεκτικότητας ονομάζονται αραιά Ποιες εκφράσεις περιεκτικότητας διαλυμάτων γνωρίζετε; 1. Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% w/w). 2. Περιεκτικότητα στα εκατό βάρους κατ όγκον (% w/v). 3. Περιεκτικότητα στα εκατό όγκου σε όγκο (% v/v). 4. ppm : μέρη της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 1 εκατομμύριο. 5. ppb : μέρη της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 1 δισεκατομμύριο. 6. Η μοριακή κατ όγκο συγκέντρωση ή Molarity SOS. Τι γνωρίζετε για την περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% w/w); Η % w/w περιεκτικότητα εκφράζει τη μάζα σε g της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται σε 100 g διαλύματος. Παράδειγμα κατανόησης: 8% w/w υδατικού διαλύματος ζάχαρης (C 12 H 22 O 11 ) σημαίνει ότι: «8 g ζάχαρης περιέχονται στα 100 g διαλύματος». 3

4 Διευκρίνηση: Το σύμβολο w είναι το αρχικό γράμμα της αγγλικής λέξης weight που σημαίνει βάρος, παρ όλο που στη χημεία χρησιμοποιείται ως μάζα. Μάθημα SOS. Τι γνωρίζετε για την περιεκτικότητα στα εκατό βάρους κατ όγκον (% w/v); Η % w/v περιεκτικότητα εκφράζει τη μάζα σε g της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται σε 100 ml του διαλύματος. Παράδειγμα κατανόησης: 8% w/w υδατικού χλωριούχου νατρίου (NaCl) σημαίνει ότι: «8 g ζάχαρης περιέχονται στα 100 ml διαλύματος». Διευκρίνηση: Το σύμβολο v είναι το αρχικό γράμμα της αγγλικής λέξης volume που σημαίνει όγκος. Σημαντική επισήμανση: Η διαφορά με τον πρώτο τρόπο έκφρασης της περιεκτικότητας είναι πως η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας στο διάλυμα, εκφράζεται με τον όγκο της και όχι με τη μάζα της SOS. Τι γνωρίζετε για την περιεκτικότητα στα εκατό όγκου σε όγκο (% v/v); Η % v/v περιεκτικότητα εκφράζει τoν όγκο σε ml της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται σε 100 ml του διαλύματος. Παράδειγμα κατανόησης: 3% v/v μπίρας σημαίνει ότι: «3 ml οινοπνεύματος περιέχονται στα 100 ml διαλύματος». Σημαντικές επισημάνσεις: Αυτός ο τρόπος έκφρασης της περιεκτικότητας, χρησιμοποιείται σε ειδικότερες περιπτώσεις και συγκεκριμένα: α. Για να εκφράσει την περιεκτικότητα υγρού σε υγρό. β. Για να εκφράσει την περιεκτικότητα ενός αερίου σε αέριο μίγμα. Επισήμανση: Η % v/v περιεκτικότητα στα διαλύματα ποτών αναφέρεται και ως «αλκοολικοί βαθμοί» και συμβολίζετε με vol ή ο. Έτσι, 3 vol ή 3 o μπύρας σημαίνει ότι και το 3% v/v μπίρας Τι γνωρίζετε για την περιεκτικότητα ppm (μέρη στο εκατομμύριο); Εκφράζει τα μέρη της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 1 εκατομμύριο (10 6 ) μέρη διαλύματος. Διευκρινήσεις: τις προηγούμενες εκφράσεις περιεκτικότητας είχαμε αναφορά των μερών της διαλυμένης ουσίας ανά εκατό μέρη διαλύματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η περιεκτικότητα αναφέρεται στο ένα εκατομμύριο μέρη διαλύματος. 4

5 Συνήθως εκφράζουμε τα ppm σε μl διαλυμένης ουσίας ανά L διαλύματος ή mg διαλυμένης ουσίας ανά Κg διαλύματος ή mg διαλυμένης ουσίας ανά L διαλύματος. Αυτή η έκφραση περιεκτικότητας χρησιμοποιείται σε πολύ αραιά διαλύματα. Παράδειγμα κατανόησης του ορισμού: 2ppm υδραργύρου σε ιστό ψαριού σημαίνει πως περιέχονται: «2 g υδραργύρου ανά g ιστού ψαριού» ή «2 mg υδραργύρου ανά Κg ιστού ψαριού» Τι γνωρίζετε για την περιεκτικότητα ppb (μέρη στο δισεκατομμύριο); Εκφράζει τα μέρη της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 1 δισεκατομμύριο (10 9 ) μέρη διαλύματος. Παράδειγμα κατανόησης του ορισμού: 2ppb υδραργύρου σε ιστό ψαριού σημαίνει πως περιέχονται: «2 g υδραργύρου ανά g ιστού ψαριού». 5

6 Ερωτήσεις ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Να συμπληρώσετε τις πιο κάτω προτάσεις: α. Διάλυμα ζάχαρης 10% w/w σημαίνει ότι. β. Διάλυμα ιωδιούχου καλίου 4% w/v σημαίνει ότι.. γ. Κρασί 11º (βαθμών) σημαίνει ότι. δ. Ο αέρας περιέχει 20% κατ όγκο (v/v) οξυγόνο σημαίνει ότι. ΑΛΛΕΣ Τι ονομάζουμε διάλυμα και πως χαρακτηρίζονται τα συστατικά του; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα ενός υγρού και ενός αερίου διαλύματος Υπάρχουν μόνο υγρά διαλύματα. Σ - Λ Ένα διάλυμα μπορεί να αποτελείται από περισσότερους του ενός διαλύτες. Σ - Λ Σε όλα τα υδατικά διαλύματα ο διαλύτης είναι το νερό. Σ - Λ Τα διαλύματα είναι πάντα ομογενή σώματα. Σ - Λ Όλα τα ομογενή σώματα είναι διαλύματα. Σ - Λ Τα διαλύματα είναι καθαρά υλικά σώματα. Σ - Λ Η φυσική κατάσταση ενός διαλύματος καθορίζεται μόνο από τη φυσική κατάσταση του διαλύτη. Σ - Λ Όλα τα μίγματα αερίων μπορούν να θεωρηθούν διαλύματα. Σ - Λ Διαθέτουμε δύο υδατικά διαλύματα ζάχαρης: ένα αραιό, το Δ,, και ένα πυκνό, το Δ 2, στην ίδια θερμοκρασία. Μεγαλύτερες περιεκτικότητες % w/w και % w/v έχει το διάλυμα 6

7 Ασκήσεις 1. Δίνεται ή ζητείται η περιεκτικότητα 1 Α. Με μία ουσία Δίνονται 400ml διαλύματος ζάχαρης με 6% w/v (κατ όγκο) περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Να υπολογίσετε τη ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που περιέχετε στο διάλυμα Να υπολογίσετε τη μάζα του νερού που απαιτείται για να παρασκευαστεί διάλυμα ζάχαρης περιεκτικότητας 10% w/w ( κατά βάρος) αν είναι διαθέσιμα 20g ζάχαρης Ένα διάλυμα ζάχαρης έχει περιεκτικότητα 12% w/w και μάζα 2kg. Από πόσα g διαλύτη και διαλυμένης ουσίας αποτελείται αυτό το διάλυμα; Σε 76g νερό διαλύσαμε 24g ζάχαρης και παρασκευάσαμε διάλυμα Δ 1 όγκου 80mL. α) Ποια είναι η πυκνότητα του διαλύματος Δ 1 ; β) Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος Δ 1 ; Σε 500g νερό διαλύσαμε 300g ζάχαρης και σχηματίστηκαν 750mL διαλύματος. Να υπολογίσετε: α) τη μάζα και την πυκνότητα του διαλύματος. β) την % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος γ) την % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος και Σε 480g νερό διαλύσαμε 60g ζάχαρης και σχηματίστηκε διάλυμα με πυκνότητα 1,08g/ml. Να υπολογίσετε: α) τη μάζα και τον όγκο του διαλύματος β) την % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος γ) την % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Ένα πυκνό διάλυμα ζάχαρης έχει μάζα 240g, όγκο 200mL και γνωρίζουμε ότι παρασκευάστηκε με διάλυση κάποιας ποσότητας της ζάχαρης σε 180g νερό. Να υπολογίσετε τα παρακάτω στοιχεία του διαλύματος: α) την πυκνότητα β) την περιεκτικότητα % w/w. γ) την περιεκτικότητα % w/v. 7

8 6.39. Διάλυμα Δ 1 παρασκευάστηκε με τη διάλυση 80g ζάχαρης σε 240g νερό. Μετρήθηκε σε ογκομετρικό κύλινδρο ο όγκος του και βρέθηκε ίσος με 250mL. Υπολογίστε: α) την περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% w/w) του διαλύματος Δ 1. β) την περιεκτικότητα στα εκατό βάρος κατ όγκο (% w/v) του διαλύματος Δ 1. γ) την πυκνότητα του διαλύματος Δ 1. 1 Β. Με δύο ουσίες Διάλυμα Δ με μάζα 360g περιέχει ουσία Α με περιεκτικότητα 12,5% w/w και ουσία Β με περιεκτικότητα 10% w/w. Το διάλυμα Δ έχει πυκνότητα 1,2g/ml. Να υπολογίσετε : α) Τη μάζα της ουσίας Α στο Δ β) Τη μάζα της ουσίας Β στο Δ γ) την % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Δ για την ουσία Α. δ) την % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Δ για την ουσία Β Διάλυμα Δ με όγκο 200ml περιέχει ουσία Α με περιεκτικότητα 8% w/v και ουσία Β με περιεκτικότητα 16% w/w. Το διάλυμα Δ έχει πυκνότητα 1,5g/ml. Να υπολογίσετε : α) Τη μάζα της ουσίας Α στο Δ β) Τη μάζα της ουσίας Β στο Δ γ) την % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος Δ για την ουσία Α. δ) την % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος Δ για την ουσία Β 1 Γ. όταν η ουσία περιέχει υγρασία Σε 150g Η 2 Ο διαλύσαμε 50g ζάχαρης που περιείχε 20% υγρασία. Για το διάλυμα που προέκυψε να βρείτε: α) πόσα g καθαρό ζάχαρης περιέχει β) πόσα g νερό περιέχει γ) την περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% w/w) Θέλουμε να παρασκευάσουμε 2L διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 20% w/v. Υπολογίστε τη μάζα του ζάχαρης που πρέπει να διαλύσουμε σε νερό στις εξής περιπτώσεις:. α) αν η ζάχαρη που διαθέτουμε είναι καθαρή β) αν η ζάχαρη που διαθέτουμε περιέχει 20% υγρασία (νερό). 1 Δ. όταν η ουσία περιέχει υγρασία Υδατικό διάλυμα Δ έχει περιεκτικότητα 7% w/w σε ουσία Α και πυκνότητα 1,1g/ml. Να υπολογίσετε την % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Δ σε ουσία Α. 8

9 6.45. Υδατικό διάλυμα ζάχαρης έχει περιεκτικότητα 20% w/v σε ουσία ζάχαρη και πυκνότητα 1,15g/ml. Να υπολογίσετε την % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος ml υδατικού διαλύματος η ζάχαρη έχει περιεκτικότητα 25% w/v και πυκνότητα 1,5g/ml. Να υπολογίσετε: α) τη μάζα της διαλυμένης ουσίας β) την % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος Υδατικό διάλυμα ζάχαρης έχει περιεκτικότητα 10%w/w και πυκνότητα 1,1g/ml. Να υπολογίσετε: α) Σε ποιο όγκο διαλύματος περιέχονται 50g ζάχαρης β) την % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Διαλύουμε 80 g ζάχαρης σε νερό και σχηματίζεται διάλυμα με περιεκτικότητα 20% w/w. Να υπολογιστεί η ποσότητα του νερού στην οποία διαλύθηκε η ζάχαρη Σε 0,5 L κόκκινου κρασιού περιέχουν 56 g αιθανόλης. Αν η πυκνότητα της αιθανόλης : είναι 0,8 g/ml, να υπολογιστούν οι αλκοολικοί βαθμοί του κρασιού Να υπολογιστεί ο όγκος κάθε συστατικού που περιέχεται σε 0,8 L αερίου μείγματος CO και CΟ 2 περιεκτικότητας 10% ν/ν σε CO Παρασκευάζουμε διάλυμα 150 ml διαλύματος H 2 SO 4 με περιεκτικότητα 19,6% w/w και πυκνότητα 1,25 g/ml. Πόσα g θειικού οξέος περιέχονται στην ποσότητα αυτή; 1 Ε. περιεκτικότητα σε ppm και ppb Έγινε ανάλυση σε 1 kg νερού που προέρχεται από κάποιο πηγάδι κοντά σε αυτοκινητόδρομο και βρέθηκε ότι περιέχονται σε αυτό 0,08 mg μολύβδου, α. Ποια είναι η περιεκτικότητα του μολύβδου στο νερό του πηγαδιού: i. σε ppm; ii. σε ppb; Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου περιβάλλοντος, η περιεκτικότητα του αέρα σε Ν0 2, στο κέντρο μιας πόλης, είναι 0,04 μg ανά m 3 αέρα. Αν δεχτούμε ότι ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι ομογενές μείγμα αερίων, να βρεθούν: α. η περιεκτικότητα του ΝΟ 2 σε ppm (w) στον ατμοσφαιρικό αέρα, β. τα g του ΝΟ 2 σε 10 L αέρα. Δίνεται ότι ο ατμοσφαιρικός αέρας σε συνήθεις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας έχει πυκνότητα 0,001 g/ml. 2. Αραίωση διαλυμάτων με προσθήκη διαλύτη Σε 500g υδατικού διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 20% w/w προσθέτουμε 200g νερό. Να υπολογίσετε τη νέα % w/ w περιεκτικότητα του διαλύματος. 9

10 6.55. Δίνεται 400ml υδατικού διαλύματος Δ περιεκτικότητας 6,25% w/v Το Δ αραιώνεται με προσθήκη 100 ml νερού. Να υπολογίσετε τη νέα % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Διάλυμα Δ 1 παρασκευάστηκε με τη διάλυση 60g ζάχαρης σε 240g νερό O όγκος του διαλύματος βρέθηκε ίσος με 250mL. Αν αραιώσουμε 100mL το διάλυμα Δ 1 με 50ml νερού προκύπτει νέο διάλυμα Δ 2. Υπολογίστε τις περιεκτικότητες στα εκατό w/v και w/w του διαλύματος Δ Ένα διάλυμα ζάχαρης έχει περιεκτικότητα 12% w/w και μάζα 2kg. Πόση θα γίνει η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος, αν το αραιώσουμε μέχρι να γίνει η μάζα του 6 kg; Σε 228g νερό διαλύσαμε 72g ζάχαρης και παρασκευάσαμε διάλυμα Δ 1 όγκου 240mL. Πόσα ml νερό πρέπει να προσθέσουμε ακόμα στο διάλυμα Δ 1 για να παρασκευάσουμε διάλυμα Δ 2 με περιεκτικότητα 15% w/v; 3 Α Συμπύκνωση διαλυμάτων με εξάτμιση διαλύτη Σε 108g νερό διαλύσαμε 36g ζάχαρης και παρασκευάσαμε διάλυμα Δ 1 όγκου 120mL. Πόσα g νερό πρέπει να εξατμιστούν από το διάλυμα Δ 1 για να προκύψει διάλυμα Δ 3 με περιεκτικότητα 30% w/w; Από 1500g υδατικού διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 20% w/w εξατμίζονται 200g νερό. Να υπολογίσετε τη νέα % w/ w περιεκτικότητα του διαλύματος. 3 Β Συμπύκνωση διαλυμάτων με προσθήκη διαλυμένης ουσίας Σε 200ml υδατικού διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 10% w/v προσθέτουμε 10g ζάχαρης χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. Να υπολογίσετε τη νέα % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Σε 150g υδατικού διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 20% w/w προσθέτουμε 10g θειικό οξύ χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. Να υπολογίσετε τη νέα % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος Πόσα g ζάχαρης πρέπει να προσθέσουμε σε 250g διαλύματος περιεκτικότητας 10% w/w ώστε να προκύψει διάλυμα 20% w/w Πόσα g ζάχαρης πρέπει να προσθέσουμε σε 200ml διαλύματος περιεκτικότητας 20% w/v ώστε να προκύψει διάλυμα 30% w/v. 10

11 4. Ανάμειξη διαλυμάτων Παρασκευάσαμε ένα διάλυμα Δ 1 με τη διάλυση 10g ζάχαρης σε 190g νερό και ένα άλλο διάλυμα Δ 2 με τη διάλυση 30g ζάχαρης σε 270g νερό. Στη συνέχεια αναμείξαμε τα δύο αυτά διαλύματα και προέκυψε διάλυμα Δ 3. α) Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος Δ 1 ; β) Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος Δ 2 ; γ) Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος Δ 3 ; Αναμιγνύουμε 300ml υδατικού διαλύματος ζάχαρης 20 % w/v με 200ml υδατικού διαλύματος ζάχαρης 5 % w/v. Να υπολογίσετε τη % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος που σχηματίζεται Πόσα ml διαλύματος ζάχαρης 20 % w/v πρέπει να αναμίξουμε με 400ml διαλύματος ζάχαρης 5 % w/v ώστε να προκύψει διάλυμα με περιεκτικότητα 10% w/v Αναμιγνύουμε 400g υδατικού διαλύματος ζάχαρης 10 % w/w με 300ml υδατικού διαλύματος ζάχαρης 15 % w/w. Να υπολογίσετε τη % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος που σχηματίζεται Αναμιγνύουμε 150ml υδατικού διαλύματος ζάχαρης 10 % w/v με 300g υδατικού διαλύματος ζάχαρης 10% w/w που έχει πυκνότητα 1,2g/ml. Να υπολογίσετε τη % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος που σχηματίζεται Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμίξουμε διάλυμα (Δ 1 ) HCl 20 % w/v με διάλυμα (Δ 2 ) HCl 8 % w/v. ώστε να προκύψει διάλυμα 12 % w/v Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμίξουμε διάλυμα (Δ 1 ) ΝαΟΗ 10 % w/w με διάλυμα (Δ 2 ) ΝαΟΗ 18 % w/w ώστε να προκύψει διάλυμα 14 % w/w Αναμειγνύουμε 500 ml διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 5% w/v με 300 ml διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 8% w/v. α. Να υπολογιστεί η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος που προκύπτει, β. Να βρεθεί η μάζα της ζάχαρης που πρέπει να προστεθεί στο τελικό διάλυμα, για να έχουμε περιεκτικότητα 6,5% w/v Αναμειγνύουμε ορισμένο όγκο διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 5% w/w και πυκνότητας 1,25 g/ml με ορισμένο όγκο διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 10% w/v, ώστε να προκύψουν 500 ml διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 7,75% w/v. Ποιοι είναι οι όγκοι των διαλυμάτων που αναμείχθηκαν; Διαθέτουμε δύο διαλύματα ζάχαρης. Το πρώτο (Δ1) έχει περιεκτικότητα 20% w/w και το δεύτερο (Δ2) έχει περιεκτικότητα 10% w/w. Με ανάμειξη κατάλληλων ποσοτήτων των διαλυμάτων (Δ1) και (Δ2) θέλουμε να παρασκευάσουμε διάλυμα (Δ3) με περιεκτικότητα 12% w/w. Να βρεθεί η αναλογία μαζών με την οποία πρέπει να αναμείξουμε τα διαλύματα (Δ1) και (Δ2). 11

12 6.75. Διαλύουμε 8,5 L αέριας αμμωνίας (ΝΗ 3 ) σε νερό, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται διάλυμα (Δ1) όγκου 200 ml. Διαλύουμε 17 L αέριας αμμωνίας σε νερό, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται διάλυμα (Δ2) όγκου V ml. Αναμειγνύουμε τα 200 m L του διαλύματος (Δ1) με τα V ml του διαλύματος (Δ2), με αποτέλεσμα να προκύπτει διάλυμα (Δ3) περιεκτικότητας 5,10% w/v. Να υπολογιστούν: α. η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος (Δ1), β. ο όγκος ντου διαλύματος (Δ2), γ. η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος (Δ2). Δίνεται ότι στις συνθήκες που επικρατούν η πυκνότητα της αέριας αμμωνίας είναι ίση με 0,8 g/l Σε 200 ml διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 18,8% w/w και πυκνότητας 1,25 g/ml προσθέτουμε 300 ml διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 10% w/w. Το διάλυμα που σχηματίστηκε έχει περιεκτικότητα 16% w/v. Να υπολογιστεί η πυκνότητα του δεύτερου διαλύματος. Επαναληπτικές ασκήσεις μεγαλύτερης δυσκολίας Μια φιάλη περιέχει διάλυμα ζάχαρης. Μετρήσαμε με ένα ογκομετρικό κύλινδρο τον όγκο του διαλύματος και τον βρήκαμε 270ml. Από το διάλυμα αυτό πήραμε μια ποσότητα 20mL και βρήκαμε ότι περιείχε 4g ζάχαρης. Πόσα g ζάχαρης περιέχει η υπόλοιπη ποσότητα του διαλύματος; Διάλυμα Δ με μάζα 400g περιέχει 25g ουσίας Α και 75g ουσία Β. Το διάλυμα Δ έχει πυκνότητα 1,08g/ml. Να υπολογίσετε : α) την % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος Δ για την ουσία Α. β) την % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος Δ για την ουσία Β γ) την % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Δ για την ουσία Α. δ) την % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Δ για την ουσία Β Διάλυμα περιέχει ζάχαρης περιεκτικότητας 6% w/v και ζάχαρης περιεκτικότητας 18% w/v. Αν η πυκνότητα του διαλύματος είναι ίση με 1,5 g/ml, να βρεθεί η % w/w περιεκτικότητα της κάθε διαλυμένης ουσίας Να υπολογιστεί η μάζα κάθε διαλυμένης ουσίας που περιέχεται σε 440 g υδατικού διαλύματος, το οποίο περιέχει αμμωνία (ΝΗ 3 ) περιεκτικότητας 10% w/v και χλωριούχο αμμώνιο διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 15% w/v. Το διάλυμα παρουσιάζει πυκνότητα 1,1 g/ml Ορισμένη μάζα διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 16% w/w αραιώνεται με προσθήκη νερού, έτσι ώστε να προκύψει διάλυμα μάζας 400 g και περιεκτικότητας 12% w/w. Να βρεθεί η μάζα του αρχικού διαλύματος, καθώς επίσης και η μάζα του νερού που προστέθηκε. 12

13 6.82. Σε ποσότητα διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 16% w/w προσθέτουμε 200 g νερού με αποτέλεσμα το αραιωμένο διάλυμα να έχει περιεκτικότατα 12% w/w. Να βρεθούν οι μάζες του αρχικού και του αραιωμένου διαλύματος Διάλυμα Δ 1 παρασκευάστηκε με τη διάλυση 45g ζάχαρης σε 180g νερό O όγκος του διαλύματος βρέθηκε ίσος με 250mL. Παίρνουμε 150mL το διάλυμα Δ 1 και εξατμίζουμε 50ml νερού οπότε προκύπτει νέο διάλυμα Δ 2. Υπολογίστε τις περιεκτικότητες στα εκατό w/v και w/w του διαλύματος Δ Ένα διάλυμα ζάχαρης έχει περιεκτικότητα 20% w/w και μάζα 5kg. Πόση θα γίνει η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος, αν το συμπυκνώσουμε μέχρι να γίνει η μάζα του 4 kg; Υδατικό διάλυμα ζάχαρης έχει περιεκτικότητα 10 % w/v και πυκνότητα 1,1g/ml. α) Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος β) Πόσο νερό πρέπει να εξατμίσουμε από 500ml του διαλύματος αυτού ώστε να προκύψει διάλυμα 20 w/w g διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 35% w/w θερμαίνονται για ορισμένο χρονικό διάστημα, οπότε η μάζα του διαλύματος γίνεται 250 g. Να υπολογιστεί η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος που προέκυψε Αραιώνουμε διάλυμα ζάχαρης με νερό σε αναλογία όγκων 2 : 3 αντίστοιχα. Αν το αραιωμένο διάλυμα έχει περιεκτικότητα 8% w/v, να υπολογιστεί η % w/w περιεκτικότητα του αρχικού διαλύματος. Δίνεται ότι η πυκνότητα του αρχικού διαλύματος είναι ίση με 1,28 g/ml Διαθέτουμε διάλυμα ζάχαρης περιεκτικότητας 12% w/w και θέλουμε να παρασκευάσουμε διάλυμα περιεκτικότητας 4% w/w. Να υπολογιστεί η αναλογία των μαζών με την οποία πρέπει να πρέπει να αναμείξουμε το αρχικό διάλυμα με νερό, για να γίνει η παραπάνω μετατροπή Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμείξουμε διάλυμα ζάχαρης 20% w/v με νερό, έτσι ώστε να προκύψει διάλυμα 5% w/v; Σε ορισμένο όγκο διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 15% w/v προσθέτουμε ορισμένο όγκο διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 5% w/v. Αν τελικά προκύπτουν 800 ml διαλύματος HI περιεκτικότητας 8% w/v, να βρεθούν οι όγκοι των δύο διαλυμάτων που αναμείχθηκαν Διαθέτουμε 400 ml διαλύματος (Δ1) ζάχαρης με περιεκτικότητα 10% w/v και 600 ml διαλύματος (Δ2) ζάχαρης. Αναμειγνύουμε τα παραπάνω διαλύματα, με αποτέλεσμα να προκύψει διάλυμα (Δ3) ζάχαρης περιεκτικότητας 9,92% w/w και πυκνότητας 1,25 g/ml. Να βρεθεί η % w /ν περιεκτικότητα του διαλύματος (Δ2) ζάχαρης. 13

Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων. Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης

Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων. Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης Μακροσκοπική ταξινόμηση της ύλης ΥΛΗ Καθορισµένη (καθαρή) ουσία όχι

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Γενικά για τα διαλύματα Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων ουσιών, οι οποίες αποτελούν τα συστατικά του διαλύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Α Λυκείου. Διαλύματα

Χημεία Α Λυκείου. Διαλύματα Διαλύματα Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων ουσιών, οι οποίες αποούν τα συστατικά του διαλύματος. Από τα συστατικά αυτά, εκείνο που έχει την ίδια φυσική κατάσταση με αυτή του διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα διαλύματος ονομάζουμε την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται σε ορισμένη μάζα ή όγκο διαλύματος.

Περιεκτικότητα διαλύματος ονομάζουμε την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται σε ορισμένη μάζα ή όγκο διαλύματος. Διαλύματα Περιεκτικότητες 11 Αν ο καθηγητής Χημείας έδινε στους μαθητές του τη δυνατότητα να παρασκευάσουν στο Εργαστήριο Χημείας, ο καθένας χωριστά, ένα υδατικό διάλυμα ζάχαρης, είναι προφανές ότι το

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΙΑΣ ΝΟΛΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2012 Διαλύματα Διάλυμα ονομάζεται κάθε ομογενές μείγμα δύο ή περισσοτέρων συστατικών. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μίγματα - Διαλύματα:

Μίγματα - Διαλύματα: ΧΗΜΕΙΑ: Εισαγωγή στην Χημεία - από το νερό στο άτομο- από το μακρόκοσμο στον μικρόκοσμο 49 Μίγματα - Διαλύματα: Μίγματα: Τι είναι τα μίγματα; Μίγματα ονομάζονται τα υλικά που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων)

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) 1. Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. i. H σχετική ατομική μάζα μετριέται σε γραμμάρια. ii. H σχετική ατομική μάζα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση διαλύματος

Συγκέντρωση διαλύματος Συγκέντρωση διαλύματος 22-1. SOS Ερώτηση: τι ονομάζουμε μοριακότητα κατ όγκο ή Molarity (Μολάριτι); Η μοριακότητα κατ' όγκο ή συγκέντρωση ή Molarity, εκφράζει τα mol διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλυμα, είναι κάθε ομογενές μίγμα δύο ή περισσότερων ουσιών.

Διάλυμα, είναι κάθε ομογενές μίγμα δύο ή περισσότερων ουσιών. Διάλυμα, είναι κάθε ομογενές μίγμα δύο ή περισσότερων ουσιών. Διαλύτης: Είναι το συστατικό του διαλύματος που έχει την ίδια φυσική κατάσταση με το διάλυμα. Όταν περισσότερα από ένα συστατικά έχουν την

Διαβάστε περισσότερα

Για την επίλυση αυτής της άσκησης, αλλά και όλων των παρόμοιων χρησιμοποιούμε ιδιότητες των αναλογιών (χιαστί)

Για την επίλυση αυτής της άσκησης, αλλά και όλων των παρόμοιων χρησιμοποιούμε ιδιότητες των αναλογιών (χιαστί) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ιάλυµα ονοµάζουµε το οµογενές µίγµα δύο ή περισσοτέρων ουσιών. Στο Γυµνάσιο εξετάζουµε µόνο τα διαλύµατα εκείνα που αποτελούνται από δύο ουσίες. Η µία

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Χημεία. Νίκος Ξεκουκουλωτάκης Επίκουρος Καθηγητής

Γενική Χημεία. Νίκος Ξεκουκουλωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Γενική Χημεία Νίκος Ξεκουκουλωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γραφείο Κ2.125, τηλ.: 28210-37772 e-mail:nikosxek@gmail.com Περιεχόμενα Διαλύματα Γραμμομοριακή

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 6. Τα ιόντα είναι: α. ηλεκτρικά φορτισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Α = Ζ + Ν ΑΤΟΜΟ. ΙΣΟΤΟΠΑ είναι. ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) ΠΥΡΗΝΑΣ

Α = Ζ + Ν ΑΤΟΜΟ. ΙΣΟΤΟΠΑ είναι. ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΕΦ.1: 3. ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΤΟΜΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΑ (p + ) ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) 1.3.1 Να βρείτε τον αριθμό πρωτονίων νετρονίων και ηλεκτρονίων που υπάρχουν στα παρακάτω άτομα ή ιόντα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ (e - ) ΠΡΟΣΟΧΗ 1) Στα

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε 1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε 1. Βασικά μεγέθη και μονάδες αυτών που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαλυτότητα. Μάθημα 7

Διαλυτότητα. Μάθημα 7 Διαλυτότητα 7.1. SOS: Τι ονομάζουμε διαλυτότητα μιας χημικής ουσίας σε ορισμένο διαλύτη; Διαλυτότητα είναι η μέγιστη ποσότητα της χημικής ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα του διαλύτη,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στο Πρώτο Κεφάλαιο 2/11/2014

Διαγώνισμα στο Πρώτο Κεφάλαιο 2/11/2014 Χημεία Α Λυκείου Διαγώνισμα στο Πρώτο Κεφάλαιο 2/11/2014 1 ο Θέμα.... Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.8 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ποιο από τα επόμενα σωματίδια δεν έχει ηλεκτρικό φορτίο; α)το πρωτόνιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Σημειώστε με Σωστό ή Λάθος. i) Η συγκέντρωση ενός διαλύματος είναι ίδια για ολόκληρο το διάλυμα ή για ένα μέρος αυτού. ii) Σε 50 ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Xημεία β γυμνασίου. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Xημεία β γυμνασίου. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Xημεία β γυμνασίου Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Ένα υγρό βρέθηκε με τη βοήθεια του ζυγού ότι έχει μάζα 22g και με τη βοήθεια ογκομετρικού κυλίνδρου ότι έχει όγκο 20 ml. Η πυκνότητά του είναι: α. 1,1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η συγκέντρωση συμβολίζεται γενικά με το σύμβολο C ή γράφοντας τον μοριακό τύπο της διαλυμένης ουσίας ανάμεσα σε αγκύλες, π.χ. [ΝΗ 3 ] ή [Η 2 SO 4 ]. Σε κάθε περίπτωση,

Διαβάστε περισσότερα

(Θεωρία-Λυμένες Ασκήσεις) Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

(Θεωρία-Λυμένες Ασκήσεις) Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ (Θεωρία-Λυμένες Ασκήσεις) Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας I Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Παξινού Ευγενία 1o ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ Η ύλη μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Τι ονομάζουμε χημική αντίδραση; Πότε μια χημική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Διαλύματα Παρασκευή Διαλυμάτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Διαλύματα Παρασκευή Διαλυμάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Διαλύματα Παρασκευή Διαλυμάτων Ιωάννης Πούλιος Ιωάννης Ζιώγας Αθανάσιος Κούρας Ευαγγελία Μανώλη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατά όγκο ή Molarity διαλύματος

Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατά όγκο ή Molarity διαλύματος 79 Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατά όγκο ή Molarity διαλύματος Molarity ( Μ ) ή μοριακότητα κατ όγκο: μας δίνει τα mol της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 1000 ml ( = 1 L ) διαλύματος. Π.χ. υδατικό

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2η. Παρασκευή Αραίωση διαλύματος

Άσκηση 2η. Παρασκευή Αραίωση διαλύματος Άσκηση 2η Παρασκευή Αραίωση διαλύματος 2 Θεωρητικό μέρος Η ύλη διαχωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες: Τις καθαρές ουσίες (στοιχεία, χημικές ενώσεις) Τα μίγματα (δύο ή περισσότερες καθαρές ουσίες) Τα μίγματα

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Το νερό ως διαλύτης - μείγματα

2.2 Το νερό ως διαλύτης - μείγματα 1 2.2 Το νερό ως διαλύτης - μείγματα 2.2-1. Τι ονομάζεται μείγμα; Μείγμα ονομάζεται κάθε σύστημα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων ουσιών. Τα περισσότερα υλικά στη φύση είναι μίγματα. 2.2-2.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαστηριακή άσκηση. Παρασκευή Αραίωση. διαλύματος. Δρ. Άρης Γιαννακάς - Ε.ΔΙ.Π.

1 η Εργαστηριακή άσκηση. Παρασκευή Αραίωση. διαλύματος. Δρ. Άρης Γιαννακάς - Ε.ΔΙ.Π. 1 η Εργαστηριακή άσκηση Παρασκευή Αραίωση διαλύματος 1 Θεωρητικό Μέρος Εισαγωγικές έννοιες Όπως είναι γνωστό η ύλη διαχωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες: Τις καθαρές ουσίες (στοιχεία, χημικές ενώσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης 1. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα άτομα: 7 26 112 3 12 47 Li, Mg, Ag. 7 3Li : Ο ατομικός αριθμός (Ζ) είναι 3

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας.

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-04-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ 1 1.1 Τα πρωτόνια που περιέχονται στον πυρήνα του στοιχείου Χ είναι κατά 1 λιγότερα

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Τζαμτζής Αθανάσιος Σελίδα 1

Συντάκτης: Τζαμτζής Αθανάσιος Σελίδα 1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης Αραίωση διαλυμάτων ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Τζαμτζής Αθανάσιος Σελίδα 1

Συντάκτης: Τζαμτζής Αθανάσιος Σελίδα 1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης Αραίωση διαλυμάτων ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1 2

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος εκφράσεις περιεκτικότητας 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος εκφράσεις περιεκτικότητας 2.3.1 Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό κατά βάρος προς βάρος (% w/w) 2.3.2 Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό κατά βάρος προς όγκο (%w/v) 2.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυµάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούµε ή να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις διαλυμάτων. Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1

Ασκήσεις διαλυμάτων. Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1 Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1 Ασκήσεις διαλυμάτων. 1. Διαλύουμε πλήρως 20 g σε 20 g H 2 O και προκύπτει διάλυμα Α. Να υπολογιστεί η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος. μάζα Δ/τος = 1 + 2 20 + 20

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/6/2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΛΑΪΝΑΚΗΣ. Χημεία ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καθηγητής : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΛΑΪΝΑΚΗΣ. Χημεία ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΕΝ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΛΑΪΝΑΚΗΣ Χημεία ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 2 Ογκομέτρηση προχοϊδα διάλυμα HCl ΕΔΩ ακριβώς μετράμε τον όγκο ( στην εφαπτομένη της καμπύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α' ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1.1 Να συμπληρωθούν τα διάστικτα: α) Πυκνότητα d =.. β) Μονάδα μέτρησης της μάζας στο S.I. είναι το.., ενώ του βάρους στο ίδιο σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

χημεία Κατά βάρος (w/w %) επιμέλεια: Φόρης Μουρατίδης σελίδα 1 από 6 Βασίλης Συμεωνίδης, προσωπικός δικτυακός τόπος

χημεία Κατά βάρος (w/w %) επιμέλεια: Φόρης Μουρατίδης σελίδα 1 από 6  Βασίλης Συμεωνίδης, προσωπικός δικτυακός τόπος Φύλλο Εργασίας ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ - 1 Κατά βάρος (w/w %) 10gr καθαρής ουσίας 90gr διαλύτη 100 gr διαλύµατος 90 + 10 = 100 gr διαλύµατος περιέχουν 10 gr καθαρής ουσίας Έχουµε διάλυµα 10% w/w Η περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση :

Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση : Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση : Θέμα Α Α.1 Να συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες προτάσεις: α) Το νερό χαρακτηρίζεται ως.. διαλύτης. β) Η διήθηση χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Γνωστικό αντικείμενο: Τάξη Διδακτική ενότητα Απαιτούμενος χρόνος Διαλυτότητα ουσιών σε υγρούς διαλύτες B Γυμνασίου Ενότητα 2: ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.1, 1.2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.1, 1.2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.1, 1.2 1. Ερώτηση 3 σελίδα 13 2. Ερωτήσεις 2 και 3 σελίδα 19 3. Ποιες µετατροπές της φυσικής κατάστασης των υλικών περιγράφονται παρακάτω ; α. Έπλυνε τα χέρια και το πρόσωπό

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 04 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ Τρικάλων. Πειραματική Δοκιμασία στη Χημεία. Τοπικός Μαθητικός Διαγωνισμός. Τρίκαλα, Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

ΕΚΦΕ Τρικάλων. Πειραματική Δοκιμασία στη Χημεία. Τοπικός Μαθητικός Διαγωνισμός. Τρίκαλα, Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012 1 Τοπικός Μαθητικός Διαγωνισμός 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών EUSO 2013 11Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013 ΕΚΦΕ Τρικάλων Πειραματική Δοκιμασία στη Χημεία Τοπικός Μαθητικός Διαγωνισμός Τρίκαλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Διάλυμα ονομάζεται κάθε ομοιογενές σύστημα, αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες, το οποίο έχει την ίδια σύσταση σε όλη τη μάζα του. Είναι δυνατό να υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Καθορισμένα ή καθαρά σώματα λέγονται εκείνα που έχουν την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες 1. Η τάση ατμών ενός υγρού εξαρτάται: i. Από την ποσότητα του υγρού ii. Τη θερμοκρασία iii. Τον όγκο του δοχείου iv. Την εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Από το 1975 στο Μαρούσι

Από το 1975 στο Μαρούσι ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (5) ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις στις περιεκτικότητες των διαλυμάτων

Εργαστηριακές Ασκήσεις στις περιεκτικότητες των διαλυμάτων Εργαστηριακές Ασκήσεις στις περιεκτικότητες των διαλυμάτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 η Κατηγορία δραστηριοτήτων ΣΤΟΧΟΙ Να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι πολλά υλικά καθημερινής χρήσης είναι διαλύματα. Να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διάλυμα καλείται κάθε ομογενές σύστημα, το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες, και έχει την ίδια σύσταση σε όλη του τη μάζα.

Διάλυμα καλείται κάθε ομογενές σύστημα, το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες, και έχει την ίδια σύσταση σε όλη του τη μάζα. 1. ΔΙΑΛΥΜΑ Διάλυμα καλείται κάθε ομογενές σύστημα, το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες, και έχει την ίδια σύσταση σε όλη του τη μάζα. Ετερογενές σύστημα καλείται αυτό, το οποίο αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 Το στοιχείο Χ διαθέτει ιόν με φορτίο -2 έχει 10 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ.

Α-1 Το στοιχείο Χ διαθέτει ιόν με φορτίο -2 έχει 10 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. . Ατομικός Μαζικός αριθμός και υποατομικά σωματίδια Α-1 Το στοιχείο Χ διαθέτει ιόν με φορτίο -2 έχει 10 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. Α-2

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο XHMEIA-NOTES Μάζα: είναι το μέτρο της αντίστασης που παρουσιάζει ένα σώμα ως προς την μεταβολή της ταχύτητάς του και εκφράζεται το ποσό της ύλης που περιέχεται σε μια ουσία. Όργανο μέτρησης: Ζυγός Όγκος:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2215 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2530 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2532 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2742

ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2215 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2530 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2532 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2742 Προβλήματα 1. ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_15 Σε νερό διαλύεται ορισμένη ποσότητα ΗNO 3. Το διάλυμα που παρασκευάστηκε έχει συγκέντρωση 0,7 Μ (διάλυμα Δ1). α) Να υπολογίσετε την περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ1 σε

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Aγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: 2012-2013 Μάθημα: Χημεία Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία:

Γυμνάσιο Aγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: 2012-2013 Μάθημα: Χημεία Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία: Γυμνάσιο Aγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: 2012-2013 Μάθημα: Χημεία Τάξη Β Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία: 1) Να γράψετε τι ονομάζεται μείγμα; 2) Να γράψετε τι ονομάζεται ετερογενές μείγμα; 3) Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β. Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β. Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:... Τμήμα:... :... Βαθμός/Ολογράφως:... Χρόνος: 2 ώρες Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. ΜΕΡΟΣ Α ( 10 μονάδες) Να απαντήσετε ΣΕ ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Κάθε ορθή ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

XHMEIA. ΜΕΡΟΣ Α ( 10 μονάδες) Να απαντήσετε ΣΕ ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Κάθε ορθή ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Βαθμός.... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09/06/15 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ..... ΤΑΞΗ : Β Γυμνασίου ΥΠΟΓΡΑΦΗ... ΧΡΟΝΟΣ : 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ. Σγουρόπουλος Ιωάννης Συντονίστρια: Κ. Μήτκα Στέλλα

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ. Σγουρόπουλος Ιωάννης Συντονίστρια: Κ. Μήτκα Στέλλα ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ II Σγουρόπουλος Ιωάννης Συντονίστρια: Κ. Μήτκα Στέλλα Εκατοστιαία διαλύματα Δ/μα % στερεάς ουσίας κατά βάρος ανά μονάδα βάρους W/W Δ/μα % στερεάς ουσίας κατά βάρος ανά μονάδα όγκου W/V Δ/μα %

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 15: Διαλύματα Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος e-mail: gmarnellos@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS!

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Τύπωσε και λύσε τις ασκήσεις ακριβώς όπως την λύνει ο καθηγητής μας στο διπλανό βίντεο. Φωτογράφησε

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα: 1 - ΦΕ-Χημεία Β Λ.-Αλκοόλες-Επιμέλεια: Παναγιώτης Κουτσομπόγερας. Όνομα & Επώνυμο : Τάξη: B Ημερομηνία: ΑΛΚΟΟΛΕΣ

Σελίδα: 1 - ΦΕ-Χημεία Β Λ.-Αλκοόλες-Επιμέλεια: Παναγιώτης Κουτσομπόγερας. Όνομα & Επώνυμο : Τάξη: B Ημερομηνία: ΑΛΚΟΟΛΕΣ Σελίδα: 1 - ΦΕ-Χημεία Β Λ.-Αλκοόλες-Επιμέλεια: Παναγιώτης Κουτσομπόγερας Όνομα & Επώνυμο : Τάξη: B Ημερομηνία: ΑΛΚΟΟΛΕΣ Σελίδα: 2 - ΦΕ-Χημεία Β Λ.-Αλκοόλες-Επιμέλεια: Παναγιώτης Κουτσομπόγερας Δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 08 / 06 / 2015 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες (10:15-12:15) ΤΑΞΗ: Β Βαθμός :... Ολογράφως

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες ασφαλείας-βασικοί μικροβιολογικοί χειρισμοί-συγκεντρώσεις διαλυμάτων Παναγούλιας Ιωάννης, MSc,PhD

Κανόνες ασφαλείας-βασικοί μικροβιολογικοί χειρισμοί-συγκεντρώσεις διαλυμάτων Παναγούλιας Ιωάννης, MSc,PhD Άσκηση «Κανόνες ασφαλείας-βασικοί μικροβιολογικοί χειρισμοί-συγκεντρώσεις διαλυμάτων» Eρωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 1. Σε 380gr Η 2 Ο προσθέτουμε 20gr NaOH και προκύπτει διάλυμα όγκου 320mL. To % w/w του διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 1. Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε σταθερή θερμοκρασία, εισάγονται κάποιες ποσότητες των αερίων Η 2(g) και Ι 2(g) τα οποία αντιδρούν σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Σημειώστε (Σ) σε κάθε σωστή και (Λ) σε κάθε λανθασμένη πρόταση:

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Σημειώστε (Σ) σε κάθε σωστή και (Λ) σε κάθε λανθασμένη πρόταση: ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 Η ύλη και οι καταστάσεις της 1. Σημειώστε (Σ) σε κάθε σωστή και (Λ) σε κάθε λανθασμένη πρόταση: 1. Η θερμοκρασία και η πίεση είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη φυσική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης 1. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα άτομα: 7 26 112 3 12 47 Li, Mg, Ag. 7 3Li : Ο ατομικός αριθμός (Ζ) είναι 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός του στοιχείου Χ 2. Δίνεται 40 Ca. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole Χημικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole 46 Να γραφούν οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης με τις οποίες μπορούν να παρασκευαστούν: α ΗΒr β Pb(OH) γ KNO α Το HBr είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ: Υπολογισμοί με διαλύματα- 1

ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ: Υπολογισμοί με διαλύματα- 1 ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ: Υπολογισμοί με διαλύματα- 1 Επί τοις 100 (%) διαλύματα είναι αυτά που έχουν παρασκευαστεί στη βάση του πόσα «μέρη» διαλυτού υπάρχουν διαλυμένα σε 100 μέρη διαλύματος. Ονοματολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ 1.1. Ένα υδατικό διάλυμα αλατιού (NaCl) έχει περιεκτικότητα 15%w/v. Αυτό σημαίνει : α) Σε 100g διαλύματος περιέχονται 15g NaCl β) Σε 100mL διαλύματος περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις

Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις 1) Υδατικό διάλυμα Δ 1 ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ έχει ph=3 και όγκο 200 ml. Στο διάλυμα Δ 1 προστίθενται 100 ml υδατικού διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Να αντιστοιχίσετε το προϊόν της στήλης Ι με την πρώτη ύλη της στήλης ΙΙ. Ι ΙΙ Προϊόν Πρώτη ύλη 1. μακαρόνια α. ξύλο 2. πλαστικά β. λιγνίτης 3. ηλεκτρική ενέργεια γ. βωξίτης

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 7 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας Π. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

HF + OHˉ. Διάλυμα ΝΗ 4 Βr και NH 3 : ΝΗ 4 Βr NH Brˉ, NH 3 + H 2 O NH OHˉ NH H 2 O NH 3 + H 3 O +

HF + OHˉ. Διάλυμα ΝΗ 4 Βr και NH 3 : ΝΗ 4 Βr NH Brˉ, NH 3 + H 2 O NH OHˉ NH H 2 O NH 3 + H 3 O + α) Υπολογίζουμε την αρχική συγκέντρωση c M κάθε ηλεκτρολύτη που περιέχεται στο διάλυμα. Αν η αρχική συγκέντρωση κάποιου ηλεκτρολύτη δεν μπορεί να υπολογιστεί, την ορίζουμε ως άγνωστο c. β) Γράφουμε τις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις

Γεωργική Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις Γεωργική Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις Γεώργιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε. Άρτα, 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ι Ενότητα 12: Διαλύματα

ΧΗΜΕΙΑ Ι Ενότητα 12: Διαλύματα ΧΗΜΕΙΑ Ι Ενότητα 12: Διαλύματα Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Ορολογία Ε Δημοτικού, σελ. 23 Μίγματα Διαλύματα Διαλύτης Διαλυμένες ουσίες Ετερογενή Ίζημα Κατηγορίες της ύλης σύμφωνα με τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Η ύλη συναντάται σε τρεις φυσικές καταστάσεις: Στερεή: έχει καθορισμένη μάζα, σχήμα και όγκο. Υγρή: έχει καθορισμένη μάζα και όγκο, ενώ σχήμα κάθε φορά παίρνει το σχήμα του δοχείου που το

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8)

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8) 1.Διαθέτουμε 200 ml υδατικού διαλύματος KΟΗ συγκέντρωσης 0,5 Μ (διάλυμα Δ1). Να υπολογισθούν: α) Η μάζα (g) του KΟΗ που περιέχεται στο διάλυμα Δ1. β) Ο όγκος (ml) του νερού που πρέπει να προστεθεί στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Το ανιόν S 2 έχει 18 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ο μαζικός αριθμός του στοιχείου αυτού είναι: α. 18 β. 34 γ. 32 δ. 36

1. Το ανιόν S 2 έχει 18 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ο μαζικός αριθμός του στοιχείου αυτού είναι: α. 18 β. 34 γ. 32 δ. 36 1. Το ανιόν S 2 έχει 18 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ο μαζικός αριθμός του στοιχείου αυτού είναι: α. 18 β. 34 γ. 32 δ. 36 2. Το στοιχείο Α έχει ατομικό αριθμό Ζ Α =19 και το στοιχείο Β έχει ατομικό αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα